Siri No.

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2007

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KANDUNGAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2007 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI TUJUAN LATAR BELAKANG SKIM PERKHIDMATAN BARU KETUA PERKHIDMATAN DAN PIHAK BERKUASA MELANTIK PELAKSANAAN PPPLD PPPS PEMBERIAN OPSYEN KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN PPPLD Gred DGA29 PPPLD Gred DGA32 PPPLD Gred DGA34 PPPS Gred DG41 PPPS Gred DG44 PPPS Gred DG48 PPPS Gred DG52 PPPS Gred DG54 PPPS Gred VU PERGERAKAN GAJI TAHUNAN TARIKH PERGERAKAN GAJI 1-16

1 1 2 4

4 4 5 5 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12

ELAUN DAN KEMUDAHAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN Pihak Berkuasa Melantik (Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran) Ketua Jabatan/ Perkhidmatan Pegawai Yang Ditawarkan Opsyen TARIKH KUAT KUASA PEMAKAIAN LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN B FORMAT IKLAN JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN C PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN D JADUAL GAJI MATRIKS SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN E SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN LAMPIRAN F KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA 13 13 13 13 14 14 15 15 17-28 29-36 37-76 77-108 109-122 123-128 .

k. LATAR BELAKANG 2. Jabatan Pendidikan Swasta. politeknik dan kolej komuniti diletakkan di bawah KPT. Kerajaan telah menubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk mengambil alih fungsi berkaitan pengajian tinggi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi memberi fokus kepada pendidikan tinggi.3 ( 48 ) Siri No. DH41/42. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan mewujudkan satu skim perkhidmatan iaitu Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29. Di samping itu. DH51/52. DH53/54 dan Gred-gred Utama (VU) bagi kegunaan di Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan agensi-agensi di bawahnya. Jabatan Pendidikan Teknikal dan beberapa 1 .2 s. Dengan keputusan itu. DH33/34. bahagian berkaitan di KPM turut juga dipindahkan ke KPT. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2007 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI TUJUAN 1.JPA(S)324/14/9-6 Klt. DH47/48. Jabatan Pengajian Tinggi. DH43/44. DH31/32.

DH41/42. (b) skim perkhidmatan ini menggunakan gred gaji DH29. DH31 dan DH33 (Kumpulan Sokongan) ialah di peringkat diploma. DH33/34. Mengambil kira kedudukan PPPLD dan PPPS di KPT. DH53/54 dan VU. DH31/32. SKIM PERKHIDMATAN BARU 5. Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti serta bahagian-bahagian di bawahnya. Pada masa ini tenaga pengajar di politeknik dan kolej komuniti menggunakan Di samping itu. skim-skim skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS). Skim perkhidmatan baru ini ialah skim perkhidmatan bersepadu yang dinamakan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. DH43/44. perkhidmatan PPPLD dan PPPS turut digunakan di KPT iaitu di Jabatan Pengajian Tinggi. maka kerajaan memutuskan supaya satu skim perkhidmatan digubal khas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu di KPT dan sebagai tenaga pengajar di politeknik dan kolej komuniti. (c) lantikan lateral ke gred-gred kenaikan pangkat dibenarkan bagi menarik calon berkelayakan daripada pasaran. DH47/48.3. DH51/52. 2 . 4. Status PPPLD dan PPPS yang terlibat adalah secara kader. pinjaman atau pertukaran sementara dan ketua perkhidmatan bagi PPPLD dan PPPS ini ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. (d) syarat pelantikan minimum ke Gred DH29. Di antara perbekalan yang terdapat dalam skim perkhidmatan ini adalah seperti berikut: (a) skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi diletakkan dalam Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan dengan Kod Gaji baru iaitu DH bagi memberikan identiti yang tersendiri kepada KPT. Politeknik dan Kolej Komuniti.

6. DH43. DH31/32. DH47. D3. D2. Semua lantikan terus ke Gred DH31. D11. D4. (f) kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Sokongan dari Gred DH29 ke DH32. DH52 dan DH54). Skim perkhidmatan tersebut adalah seperti di Lampiran A manakala format iklan adalah seperti di Lampiran B dan Penghuraian Kerja bagi skim perkhidmatan ini adalah seperti di Lampiran C. DH48. DH33/34 yang memperolehi ijazah semasa sedang berkhidmat dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan adalah layak dinaikkan pangkat ke Gred DH42 tanpa kekosongan jawatan. DH44. Jadual Gaji Matriks adalah seperti di Lampiran D.D juga dibenarkan. Gred DH32 ke Gred DH34 adalah tanpa kekosongan jawatan tetapi perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan termasuk memenuhi kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan (h) semua kenaikan pangkat dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional sehingga ke Gred DH54 adalah juga tanpa kekosongan jawatan tetapi perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan termasuk memenuhi kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Kelayakan masuk pelbagai di peringkat sarjana dan Ph. DH34. (g) pegawai-pegawai Gred DH29. DH51 dan DH53 hendaklah mengambil kira calon yang memiliki tempoh pengalaman dan memenuhi kriteria kecemerlangan yang sama/ setanding dengan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang dinaikkan pangkat ke gred-gred berkaitan (DH32. 7. Sementara itu. DH33. D12. DH51 dan DH53 (Kumpulan Pengurusan dan Profesional) ialah di peringkat ijazah sarjana muda kepujian. DH43. D9. 3 . D13 dan D14. DH47.(e) syarat pelantikan minimum ke Gred DH41. JGM bagi Gredgred VU adalah seperti dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2007. D10. D8. D1. D5. D6. D7.

Pihak Berkuasa Melantik ialah Suruhanjaya PELAKSANAAN 10.8. 4 . Urusan pertukaran pelantikan PPPLD dan PPPS ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ini akan dilaksanakan seperti berikut: (a) PPPLD (i) PPPLD Gred DGA29 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29. KETUA PERKHIDMATAN DAN PIHAK BERKUASA MELANTIK 9. Ketua Perkhidmatan bagi PPPLD dan PPPS yang terlibat akan bertukar daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. (iii) PPPLD Gred DGA34 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH34. maka semua pelantikan bagi melaksanakan fungsi-fungsi tertentu di KPT dan sebagai tenaga pengajar politeknik dan kolej komuniti hendaklah menggunakan skim perkhidmatan ini dan syarat-syarat lantikan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi. (ii) PPPLD Gred DGA32 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH32. Perkhidmatan Pelajaran. Politeknik dan Kolej Komuniti yang sedang berkhidmat serta dilantik secara tetap termasuk mereka yang dalam tempoh percubaan serta memilih opsyen Sistem Saraan Malaysia adalah layak diberi opsyen untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. Mulai tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan ini. Semua PPPLD dan PPPS di KPT.

Jabatan Perkhidmatan Awam untuk mewujudkan jawatan-jawatan baru di bawah skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi secara tukar ganti dengan memansuhkan jawatan-jawatan PPPLD dan PPPS yang berkaitan mengikut keperluan dan kesesuaian. Ketua Jabatan/ Perkhidmatan hendaklah menghubungi Bahagian Pembangunan Organisasi. (v) PPPS Gred DG54 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH54.(b) PPPS (i) PPPS Gred DG41 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41. (iii) PPPS Gred DG48 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH48. (ii) PPPS Gred DG44 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH44. dan (vi) PPPS Gred VU akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred VU yang sama. (iv) PPPS Gred DG52 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH52. PEMBERIAN OPSYEN 12. maka Pihak Berkuasa Melantik melalui Ketua Jabatan/ Perkhidmatan akan menawarkan opsyen pertukaran pelantikan kepada PPPLD dan PPPS di KPT. 11. Dengan pelaksanaan skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. Politeknik dan Kolej 5 .

Pilihan yang dibuat adalah muktamad. membuat pilihan dengan bersyarat. jika sabit kesalahannya dan dijatuhi hukuman buang kerja dalam tempoh opsyen. tidak hadir bertugas semasa opsyen dikeluarkan dan berkuat kuasa. maka tawaran opsyen tersebut dengan sendirinya terbatal. Politeknik dan Kolej Komuniti yang sedang dalam proses tindakan tatatertib. 13. Politeknik dan Kolej Komuniti yang berada dalam keadaan berikut: (a) (b) (c) (d) (e) dipinjamkan atau ditukarkan sementara. sedang bercuti. PPPLD dan PPPS yang terlibat diberi tempoh 30 hari mulai tarikh tawaran opsyen dikeluarkan untuk membuat pilihan sama ada menerima atau menolak tawaran ini. Pegawai yang bersetuju menerima opsyen akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ke gred-gred yang berkenaan seperti di perenggan 10. PPPLD dan PPPS di KPT. Tawaran opsyen ini juga hendaklah diberi kepada PPPLD dan PPPS bertaraf tetap di KPT. sedang dalam proses tindakan tatatertib. 14. 6 . tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau gagal mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah akan dianggap sebagai telah tidak memilih untuk memasuki skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dan akan kekal sebagai PPPLD atau PPPS di bawah KPM. dan sedang menjalani hukuman tatatertib selain daripada hukuman buang kerja. 15.Komuniti bagi membolehkan pegawai membuat pilihan. Pegawai yang tidak membuat pilihan.

contoh surat tawaran opsyen. Pihak Berkuasa Melantik boleh menawarkan opsyen dengan memberikan tempoh yang sama (30 hari) untuk membolehkan mereka membuat pilihan walaupun tempoh asal opsyen telah tamat. 18. sambilan atau pekerja khidmat singkat. Penetapan gaji permulaan bagi PPPLD dan PPPS yang telah disahkan dalam perkhidmatan di gred jawatan asal adalah berdasarkan prinsip matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengkut Peringkat (P) di gred jawatan baru yang jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji 7 . Syarat-Syarat Pertukaran Pelantikan. Lampiran E1 Lampiran E2 - KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN 19. Sekiranya surat tawaran opsyen tidak dapat disampaikan termasuk kepada pegawai yang berada dalam keadaan seperti di perenggan 14. syarat- syarat pertukaran pelantikan dan borang opsyen adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Lampiran E Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Politeknik atau Kolej Komuniti. Tawaran opsyen ini tidak melibatkan pegawai yang dilantik secara kontrak. 20. sementara (termasuk Guru Sandaran Terlatih/ Guru Sandaran Tidak Terlatih). tawaran opsyen ini juga tidak ditawarkan kepada pegawai dari lain-lain agensi kerajaan atau pegawai-pegawai dalam skim perkhidmatan selain PPPLD/ PPPS yang dipinjamkan atau ditukar sementara di KPT. dan Borang Opsyen. 17. Bagi maksud urusan pemberian opsyen.16. Selain itu. Penetapan gaji permulaan bagi PPPLD dan PPPS yang belum disahkan dalam perkhidmatan di gred jawatan asal adalah berdasarkan prinsip matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1) gred jawatan baru.

gaji boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. Politeknik dan Kolej Komuniti yang ditukar lantik kepada Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi bagi setiap gred adalah seperti berikut: (a) PPPLD Gred DGA29 (i) PPPLD Gred DGA29 berkelayakan diploma yang belum disahkan dalam perkhidmatan hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1) Gred DH29. Secara terperinci penetapan gaji permulaan bagi PPPLD dan PPPS di KPT. Sekiranya matagaji di gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip penetapan gaji pertukaran pelantikan seperti mana kaedah di perenggan 19 dan 20. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya.Biasa di gred jawatan asal. 21. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. 8 . Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) hendaklah dipohon daripada Bahagian Gaji dan Elaun. 22. dan (ii) PPPLD Gred DGA29 berkelayakan diploma yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH29 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini.

9 . Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. (d) PPPS Gred DG41 (i) PPPS Gred DG41 berkelayakan ijazah sarjana muda/ ijazah muda kepujian yang belum disahkan dalam perkhidmatan hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1) Gred DH41. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini.(b) PPPLD Gred DGA32 PPPLD Gred DGA32 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH32 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. (c) PPPLD Gred DGA34 PPPLD Gred DGA34 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH34 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya.

(ii) PPPS Gred DG41 berkelayakan ijazah sarjana muda/ ijazah sarjana muda kepujian hendaklah yang telah disahkan matagaji dalam tertinggi perkhidmatan ditawarkan berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH41 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. maka peraturan di perenggan 22 (d) (i) (ii) adalah terpakai baginya. maka peraturan di perenggan 22 (d) (i) (ii) adalah terpakai baginya. (iii) PPPS Gred DG41 berkelayakan sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan hendaklah ditawarkan matagaji permulaan kelayakan sarjana iaitu P1T8 di Gred DH41 jika gajinya belum mencapai matagaji P1T8. 10 . dan (iv) PPPS Gred DG41 berkelayakan Ph. (e) PPPS Gred DG44 PPPS Gred DG44 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH44 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya.D iaitu P1T11 di Gred DH41 jika gajinya belum mencapai matagaji P1T11. Jika gajinya telah mencapai P1T11. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini.D yang diiktiraf oleh kerajaan hendaklah ditawarkan matagaji permulaan kelayakan Ph. Jika gajinya telah mencapai P1T8.

(h) PPPS Gred DG54 PPPS Gred DG54 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH54 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. 11 . (g) PPPS Gred DG52 PPPS Gred DG52 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH52 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini.(f) PPPS Gred DG48 PPPS Gred DG48 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH48 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya.

TPG baru itu ialah pada 1 Januari tahun berikutnya. 24. 12 . Politeknik dan Kolej Komuniti dalam tahun pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan hendaklah diberi di gred jawatan baru. 23. DH44. TARIKH PERGERAKAN GAJI 26. DH41.(i) PPPS Gred VU PPPS Gred VU hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran di gred-gred yang sama yang jumlahnya tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa di gred jawatan asal. DH52. F2 dan F3. Contoh-contoh kaedah penetapan gaji adalah seperti di Lampiran F. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 25. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) asal bagi PPPLD dan PPPS di KPT. DH34. Sekiranya matagaji di gred jawatan baru Gred DH29. DH48. DH54 dan Gred-gred VU tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip di perenggan 22 (a) hingga (i) di atas. DH32. Pergerakan Gaji Tahunan di gred jawatan asal yang sepatutnya diterima oleh PPPLD dan PPPS di KPT. F1. maka gaji permulaannya hendaklah ditetapkan mengikut prinsip di perenggan 21. Politeknik dan Kolej Komuniti yang terlibat dalam urusan ini hendaklah diubah kepada satu TPG baru pada tahun berikutnya selepas pelaksanaan pertukaran pelantikan.

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 28. PPPLD dan PPPS yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi akan layak menerima elaun dan kemudahan yang diperuntukan mengikut pekeliling perkhidmatan/ surat pekeliling perkhidmatan yang berkuat kuasa.ELAUN DAN KEMUDAHAN 27. boleh mengguna pakai kelulusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) di jawatan asal sebagai memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan Anjakan Gaji dan/ atau kenaikan pangkat berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Ketua Jabatan/ Perkhidmatan dan pegawai yang terlibat hendaklah mematuhi kaedah yang ditetapkan seperti berikut: (a) Pihak Berkuasa Melantik (Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran) (i) Menawarkan opsyen pertukaran pelantikan kepada pegawai yang terlibat melalui Ketua Jabatan/ Perkhidmatan setelah mendapat butiran nama PPPLD dan PPPS yang terlibat daripada Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Bagi melaksanakan skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ini. PPPLD dan PPPS yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ke gred-gred yang berkenaan. 13 . Selain daripada itu PPPLD dan PPPS yang telah melepasi Tahap Kecekapan yang diperlukan bagi mana-mana komponen PTK atas jawatan asal tidak perlu menduduki semula komponen berkenaan. KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN 29. Sebaliknya pegawai hanya perlu menduduki mana-mana komponen PTK yang belum melepasi Tahap Kecekapan yang ditetapkan di jawatan baru. Pihak Berkuasa Melantik.

(b) Ketua Jabatan/ Perkhidmatan (i) mengemukakan senarai nama PPPLD dan PPPS yang terlibat dalam urusan pertukaran pelantikan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. syarat-syarat pertukaran pelantikan dan borang opsyen (c) Pegawai Yang Ditawarkan Opsyen (i) membaca dengan teliti dan memahami mengenai opsyen sebelum membuat keputusan. (iv) mengemaskini Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti pegawai yang terlibat. Opsyen yang dibuat adalah muktamad. pegawai hendaklah merujuk kepada Ketua Jabatan/ Perkhidmatan untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. Contoh surat tawaran opsyen. Jika terdapat sebarang keraguan. 14 . E1. dan E2. DG52. DG54 dan Gred-gred VU di KPT. dan (v) melaksanakan pekeliling perkhidmatan ini dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh ia diedarkan dan melaporkan kepada Bahagian Pembangunan Organisasi. (ii) menyampaikan surat tawaran opsyen pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi kepada PPPLD Gred DGA29. Politeknik dan Kolej Komuniti. (iii) memberi penjelasan secara terperinci mengenai opsyen kepada anggota terlibat dan implikasi keputusan yang dibuat. Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai status pelaksanaan pekeliling perkhidmatan. DG44. adalah seperti di Lampiran E. DGA32 dan DGA34 serta PPPS Gred DG41. DG48.

PEMAKAIAN 31. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008. Pekeliling Perkhidmatan ini hanya terpakai untuk KPT.(ii) melengkapkan dua (2) salinan borang opsyen iaitu satu salinan untuk disimpan oleh Ketua Jabatan dan satu (1) salinan lagi untuk pegawai berkenaan. TARIKH KUAT KUASA 30. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” ( TAN SRI ISMAIL ADAM ) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 11 Disember 2007 15 . Politeknik dan Kolej Komuniti sahaja. dan (iii) membuat pilihan sama ada menerima atau menolak opsyen tawaran ini dalam tempoh 30 hari mulai tarikh surat tawaran.

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Malaysia 16 .

LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 17 .

18 .

59 P1T11 RM3399.19 P1T27 RM4645.27 P1T1 RM1695.89 P3T7 RM3860.65 - P1T23 RM3036.30 P1T1 RM3005.20 P1T11 RM3399.52 P1T27 RM4645.21 P2T23 RM3235.85 P2T1 RM1790.52 P1T7 RM3595.89 P3T14 RM5418.80 P3T23 RM3441.16 P2T11 RM3700.21 P1T1 RM2416.18 P1T1 RM1695.71 P2T1 RM1494.LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA Gred Gred DH29 : : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL.94 P2T1 RM3108.47 P3T1 RM1889.85 P2T1 RM1889.06 P2T1 RM2626.84 P3T1 RM3301.20 P1T7 RM3595.41 P3T11 RM3700.79 P3T1 RM3216.18 Gred DH31 : Gred DH32 : Gred DH33 : Gred DH34 : Gred DH41 : Gred DH42 : Gred DH43 : 19 .27 P1T1 RM2982. SOKONGAN (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) 1 JANUARI 2008 Jadual Gaji Matriks : : P1T1 RM1405.91 P3T1 RM2626.80 P2T7 RM3860.85 P2T27 RM4924.95 P3T1 RM1587.19 P1T14 RM4936.30 P1T1 RM2416.94 P2T1 RM3216.85 P2T27 RM5226.06 P2T1 RM2518.99 P2T1 RM3138.80 P2T7 RM3725.12 P3T27 RM5226.16 P2T11 RM3547.63 P2T14 RM5164.18 P1T1 RM3005.

25 P1T8 RM6723.63 P2T14 RM5418.37 P1T1 RM4900.25 P1T8 RM6322.18 P1T8 RM5777.47 P2T1 RM5365.35 Gred DH47 : Gred DH48 : Gred DH51 : Gred DH52 : Gred DH53 : Gred DH54 : SYARAT LANTIKAN 1.23 P1T1 RM4900. atau pada Gred 20 .99 P2T1 RM3301.32 P2T8 RM7338.39 P1T8 RM6322. (Gaji permulaan ialah DH29:P1T1).25 P3T8 RM6904.51 P3T1 RM4786.05 - P1T14 RM4936.32 P2T8 RM7025. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.00 P2T1 RM4786. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) (b) warganegara Malaysia.Gred DH44 : P1T1 RM2982.08 P3T8 RM6325.12 P2T8 RM6325.59 P2T8 RM6904.59 P2T8 RM6609.35 P1T8 RM6723.65 P1T1 RM4355.05 P1T1 RM5167.64 P2T1 RM5379.47 P2T1 RM5128.00 P2T1 RM4566.39 P1T8 RM5777.12 P2T8 RM6047.23 P1T1 RM5167.64 P2T1 RM5624.15 P3T1 RM5624.27 P3T8 RM7338.37 P1T1 RM4355.68 P3T1 RM5365. Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH29 (c) (i) diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau maktabmaktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan DH29:P1T3). yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]. (iii). (Gaji permulaan ialah DH29:P1T2). atau pada Gred (iii) diploma dalam bidang pertanian/ kejuruteraan/ senibina/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. ialah pada Gred [Calon-calon di perenggan c (ii). dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH31. dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. DH33 (e) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas. (ii) (iii) 21 . membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan.(ii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah DH41:P1T4). atau (ii) pada Gred ijazah sarjana muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau pada Gred (iv) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah DH41:P1T4). (Gaji permulaan ialah DH41:P1T4). atau pada Gred 22 . (Gaji permulaan ialah DH41:P1T3).Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH41 (f) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau pada Gred (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

atau pada Gred (vi) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah DH41:P1T8). bagi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan: P1T10. (Gaji permulaan ialah DH41:P1T7). dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia: P1T11). atau pada Gred (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:P1T9.(v) ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (viii) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah DH41:P1T5). atau pada Gred 23 .

kemahiran atau kepakaran berkaitan. (ii) (iii) PENETAPAN GAJI PERMULAAN 2. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan.(ix) ijazah doktor falsafah (Ph. DH41. DH51 atau DH53 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja. TEMPOH PERCUBAAN 3. DH33. DH43. LATIHAN 4. ialah pada Gred [Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] dan (g) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. DH47. DH47. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan. Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH43. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DH29.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 24 . DH51. DH31. DH53 (h) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(f) dan (g) di atas. (Gaji permulaan DH41:P1T11).

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH32 9. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. (c) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 7. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (c) (d) 25 . Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi hendaklah melepasi penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) (b) memenuhi tempoh percubaan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH32 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan. PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 8.KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN 5.

melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. DH31/DH32. (c) (d) (e) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH44 12. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH42 11. DH33/DH34 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH42 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29. memiliki kelayakan di perenggan 1(f) dan (g) di atas. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH34 10. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41/DH42 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH44 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: 26 . Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH31/DH32 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH34 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

(c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH52 14. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH43/DH44 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH48 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan.(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH48 13. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. (c) (d) 27 . Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH47/DH48 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH52 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

(c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED YANG LEBIH TINGGI 16. 28 . mencapai tahap kriteria kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH53/DH54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong. Nota: Gred-gred gaji lebih tinggi daripada Gred DH53/DH54 hendaklah dirujuk dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2007 dan pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH51/DH52 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH54 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan.KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH54 15.

LAMPIRAN B FORMAT IKLAN JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 29 .

30 .

71 P2T1 RM1494.27 P1T1 RM2982.19 P1T14 RM4936.80 P2T7 RM3725.85 P2T1 RM1889.52 P1T7 RM3595.85 P2T1 RM1790. Jadual Gaji Gred Gred DH29 : Jadual Gaji Matriks P1T1 RM1405.63 P2T14 RM5164.85 P2T27 RM4924.27 P1T1 RM1695.65 P1T23 RM3036.20 P1T11 RM3399.LAMPIRAN B FORMAT IKLAN JAWATAN 1.99 P2T1 RM3138.06 P2T1 RM2518.18 P1T1 RM3005.41 P3T11 RM3700.80 P2T7 RM3860.16 P2T11 RM3547.84 P3T1 RM3301.59 P1T11 RM3399.89 P3T14 RM5418.95 P3T1 RM1587.80 P3T23 RM3441.20 P1T7 RM3595.12 P3T27 RM5226.21 P1T1 RM2416.94 P2T1 RM3108.94 P2T1 RM3216.06 P2T1 RM2626.21 P2T23 RM3235.52 P1T27 RM4645.79 P3T1 RM3216. (a) Jawatan : : : : Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Nama Agensi Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (b) Kementerian/ Jabatan (c) Kumpulan Perkhidmatan (d) Klasifikasi Perkhidmatan 2.16 P2T11 RM3700.18 Gred DH31 : Gred DH32 : Gred DH33 : Gred DH34 : Gred DH41 : Gred DH42 : Gred DH43 : 31 .47 P3T1 RM1889.89 P3T7 RM3860.30 P1T1 RM2416.18 P1T1 RM1695.85 P2T27 RM5226.19 P1T27 RM4645.30 P1T1 RM3005.91 P3T1 RM2626.

Gred DH44 : P1T1 RM2982. (Gaji permulaan DH29:P1T1).27 P3T8 RM7338.47 P2T1 RM5128.39 P1T8 RM6322.08 P3T8 RM6325.59 P2T8 RM6904.64 P2T1 RM5379. atau ialah pada Gred 32 .25 P1T8 RM6322.15 P3T1 RM5624.25 P1T8 RM6723.32 P2T8 RM7338.59 P2T8 RM6609.05 - P1T14 RM4936.65 P1T1 RM4355.32 P2T8 RM7025.25 P3T8 RM6904.37 P1T1 RM4355.23 P1T1 RM4900.12 P2T8 RM6325.35 Gred DH47 : Gred DH48 : Gred DH51 : Gred DH52 : Gred DH53 : Gred DH54 : 3.47 P2T1 RM5365.64 P2T1 RM5624.12 P2T8 RM6047.37 P1T1 RM4900.18 P1T8 RM5777.63 P2T14 RM5418. Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) warganegara Malaysia.05 P1T1 RM5167.68 P3T1 RM5365. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.39 P1T8 RM5777. Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH29 (c) (i) diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau maktabmaktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.00 P2T1 RM4786.51 P3T1 RM4786.99 P2T1 RM3301.00 P2T1 RM4566.23 P1T1 RM5167.35 P1T8 RM6723.

ialah pada Gred [Calon-calon di perenggan c (ii). dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]. (Gaji permulaan DH29:P1T3). atau ialah pada Gred (iii) diploma dalam bidang pertanian/ kejuruteraan/ senibina/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (ii) (iii) 33 . (Gaji permulaan DH29:P1T2). Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH31. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan. (iii). dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. DH33 (e) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas.(ii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan DH41:P1T5). atau ialah pada Gred 34 . atau ialah pada Gred (iv) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T4). atau ialah pada Gred (v) ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (ii) ialah pada Gred ijazah sarjana muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH41 (f) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T4). atau ialah pada Gred (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T3). (Gaji permulaan DH41:P1T4).

(Gaji permulaan DH41:P1T7). (Gaji permulaan DH41:P1T8).D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia: P1T11). (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:P1T9. atau (ix) ialah pada Gred ijazah doktor falsafah (Ph. ialah pada Gred [Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] dan (g) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. atau ialah pada Gred (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(vi) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T11). atau (viii) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 35 . bagi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan: P1T10.

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Perkhidmatan : Nyatakan sama ada bertaraf tetap atau sementara Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi adalah tertakluk kepada syarat-syarat perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. Taraf Jawatan 5. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (ii) (iii) 4. Nyatakan tarikh tutup permohonan : 6. Tarikh Tutup Permohonan : 36 . DH51.Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH43. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan. DH47. Untuk diisi oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan setiap kali pengiklanan dibuat. Fungsi Bidang Tugas : 7. DH53 (h) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(f) dan (g) di atas.

LAMPIRAN C PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 37 .

38 .

SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Gred DH29. DH33/34. pengkomersilan dan khidmat nasihat. PERINGKAT ORGANISASI Kolej Komuniti. 2. DH53/54. DH51/52. Politeknik dan bahagian-bahagian berkaitan di Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). DH41/42. DH47/48. DH43/44. RINGKASAN TUGAS Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan profesional meliputi aspek-aspek dan aktiviti-aktiviti seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) pengurusan pelajar. pengurusan dasar. jaringan dan kolaborasi. 3. DH31/32.LAMPIRAN C PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 1. penyelidikan. dan pengurusan sumber manusia. 39 . pengurusan organisasi.

DH31/32. DH47/48. DH53/54 dikelompokkan kepada empat (4) kategori utama seperti berikut: (a) Kategori I PPPT Gred DH29. DH47/48. 40 . DH33/34. DH51/52. DH31/32. DH47/48. DH53/54 di politeknik dan kolej komuniti yang menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar. DH43/44. DH53/54 di politeknik dan kolej komuniti yang menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar di samping tugas-tugas pengurusan. (c) Kategori III PPPT Gred DH41/42 dan DH43/44 di politeknik dan kolej komuniti yang melaksanakan tugas-tugas pengurusan. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS Skop fungsi dan bidang tugas PPPT Gred DH29. DH33/34. (d) Kategori IV PPPT Gred DH41/42. DH51/52. DH47/48. DH41/42.4. DH41/42. DH51/52. DH51/52. DH43/44. DH43/44. (b) Kategori II PPPT Gred DH43/44. DH53/54 di KPT yang melaksanakan tugas-tugas pengurusan.

(iii) menyedia bahan pengajaran dan pemelajaran. DH31/32. (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa. KATEGORI I 4.1 PPPT Gred DH29.1. dan DH33/34 pemelajaran perlu serta menyampaikan pengajaran melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 16 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan. DH33/34 (Tenaga Pengajar di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4. (iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali).A. (v) melaksana penilaian prestasi pelajar.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran PPPT Gred DH29. (ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran. 41 . DH31/32.

42 . (b) Melaksana pengurusan kemudahan peralatan. (iii) melaksana aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali). (iv) melaksana penilaian prestasi pelajar.2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti. peralatan dan perisian ICT. infrastruktur. (v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum.(b) Ko-Kurikulum Melaksana aktiviti ko-kurikulum merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ ditetapkan.1. pengurusan aset. (c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang. melaksana ko-kurikulum yang (ii) merancang aktiviti dan bahan ko-kurikulum. 4.

Islam Hadhari. 4. Negara. (b) Melaksana pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi.2.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran PPPT Gred DH41/42 perlu menyampaikan pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 16 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.2 PPPT Gred DH41/42 (Tenaga Pengajar di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4. 4. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.(c) Menganggotai Jawatankuasa Jawatankuasa Perolehan. 43 .1.3 Pengurusan Dasar (a) Melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. yang berkaitan Pelan seperti Integriti Kewangan.

(iv) melaksana penilaian prestasi pelajar. (v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum. melaksana ko-kurikulum yang (ii) merancang aktiviti dan bahan ko-kurikulum. 44 . (iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali).(ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran. (v) melaksana penilaian prestasi pelajar. (iii) melaksana aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali). (b) Ko-Kurikulum Melaksana aktiviti ko-kurikulum merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ ditetapkan. (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa. (iii) menyediakan bahan pengajaran dan pemelajaran.

2. infrastruktur. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.3 Pengurusan Dasar (a) Melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. (c) Menganggotai Jawatankuasa Jawatankuasa Perolehan. yang berkaitan Pelan seperti Integriti Kewangan. (b) Melaksana pengurusan kemudahan peralatan. 45 . (b) Melaksana pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi.(c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang. peralatan dan perisian ICT. Negara. 4. 4. pengurusan aset. Islam Hadhari.2.2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti.

seminar. dialog. latihan. 46 . (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Menghasilkan dan menerbitkan kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum. 4.2. pihak industri mahupun kepada agensi luar. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. forum serta lain-lain. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan Melaksana kajian/ penyelidikan/ inovasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara.4 Penyelidikan. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Melaksana dasar hubungan dengan sektor awam.2. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman.4.

(iii) menyediakan bahan pengajaran dan pemelajaran.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH43/44. DH53/54 perlu menyampaikan pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti kokurikulum sekurang-kurangnya 16 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan. 47 . 4.(b) Outreach/ Promosi Melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam. (ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran. DH51/52.3.3 PPPT Gred DH43/44. DH47/48. DH53/54 (Tenaga Pengajar di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4. DH47/48. DH51/52. (c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan.

(v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum. (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa. (c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang. (iv) melaksana penilaian prestasi pelajar. (v) melaksana penilaian prestasi pelajar. (iii) melaksana aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali). 48 . melaksana ko-kurikulum yang (ii) merancang aktiviti dan bahan ko-kurikulum. (b) Ko-Kurikulum Melaksana aktiviti ko-kurikulum merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ ditetapkan.(iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali).

(b) Melaksana pengurusan kemudahan peralatan.2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti.3. yang berkaitan Pelan seperti Integriti Kewangan.3.4. (b) Melaksana pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi. 49 . infrastruktur. pengurusan aset. Islam Hadhari. 4.3 Pengurusan Dasar (a) Melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. (c) Memberi khidmat kepakaran/ khidmat nasihat/ input kepada Kementerian dalam proses penggubalan dasar. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri. Negara. (c) Menganggotai Jawatankuasa Jawatankuasa Perolehan. peralatan dan perisian ICT.

seminar.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Melaksana dasar hubungan dengan sektor awam. 4.4. dialog. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan Melaksana kajian/ penyelidikan/ inovasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara. pihak industri mahupun kepada agensi luar. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar.3.3. 50 . forum serta lain-lain. (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Menghasilkan dan menerbitkan kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. latihan.4 Penyelidikan. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman.

4. (b) Melaksanakan pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring. (b) Outreach/Promosi Melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam.(iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. 51 . (c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan.3.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Melaksanakan fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi kerjaya/ pengambilan/ persaraan/ penempatan/ tatatertib/ pembangunan latihan/ kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi.

4. KATEGORI II 4.B. (v) memantau/ melaksana penilaian prestasi pelajar. (iii) memantau/ pemelajaran. menyedia bahan pengajaran dan (iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali). (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa. 52 . (ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran.4 PPPT Gred DH43/44 (Melaksanakan Tugas Pengurusan di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran PPPT Gred DH43/44 perlu menyampaikan/ memantau/ mengawal selia pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 68 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.

(b) Ko-Kurikulum (i) memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana aktiviti ko-kurikulum yang ditetapkan. (d) Pengambilan Pelajar Memantau/ mengawal selia/ melaksana pengambilan dan penempatan pelajar. (iii) melaksana aktiviti aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali). (ii) merancang/ memantau/ menyedia aktiviti dan bahan ko-kurikulum. (iv) memantau/ melaksana penilaian prestasi pelajar. 53 . (v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum. (c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang.

54 . konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.4.4. Islam Hadhari. peralatan dan perisian ICT. (d) Memantau/ mengawal selia/ mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi. Memantau/ mengawal selia/ mengurus kemudahan peralatan. pengurusan aset.2 Pengurusan Organisasi (a) (b) Memantau/ mengawal selia/ melaksana pengurusan kualiti. Kewangan. 4. (c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan.3 Pengurusan Dasar (a) Memantau/ mengawal selia/ melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. infrastruktur.4. Pelan Integriti Negara. (b) Memantau/ mengawal selia/ melaksana dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro.

4 Penyelidikan.4. (ii) memantau/ mengawal selia/ melaksana program kesedaran tentang aktiviti penyelididkan organisasi. (iii) mengenal organisasi. (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Memantau/ mengawal selia/ melaksana kertas kerja kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan (i) memantau/ mengawal selia/ melaksana promosi hasil-hasil penyelidikan. pasti keperluan dana penyelidikan (iv) memantau/ mengawal selia/ melaksana pengkomersilan hasil penyelidikan organisasi. 55 . (v) memantau/ mengawal selia/ melaksana kajian/ penyelidikan/ inovasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara.4.

dialog. (b) Outreach/Promosi Memantau/ mengawal selia/ melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman. latihan.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Memantau/ mengawal selia/ melaksana dasar hubungan dengan sektor awam. forum serta lain-lain. seminar. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. (c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. pihak industri mahupun kepada agensi luar.4. 56 .4.

4.5 PPPT Gred DH47/48.(d) Khidmat Perundingan/ Nasihat Memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain. (b) Melaksanakan pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring. DH53/54 perlu menyampaikan/ memantau/ mengawal selia pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 68 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: 57 . DH53/54 (Melaksanakan Tugas Pengurusan di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4. DH51/52. DH51/52. 4.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Melaksanakan fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi pengambilan/ penempatan/ pembangunan kerjaya/ persaraan/ latihan/ tatatertib / kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH47/48.4.5.

(i)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.

(ii)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana aktiviti pengajaran dan pemelajaran.

(iii)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana bahan pengajaran dan pemelajaran.

(iv)

menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali).

(v)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana penilaian prestasi pelajar.

(vi)

membuat

penambahbaikan

terhadap

proses

pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa.

(b)

Ko-Kurikulum

(i)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana aktiviti ko-kurikulum yang ditetapkan.

(ii)

merancang/ memantau/ menyedia aktiviti dan bahan ko-kurikulum.

(iii)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali).

58

(iv)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana penilaian prestasi pelajar.

(v)

membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum.

(c)

Penasihat Akademik

Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang.

(d)

Pengambilan Pelajar

Memantau/ mengawal selia/ melaksana pengambilan dan penempatan pelajar.

4.5.2 Pengurusan Organisasi

(a)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

melaksana

pengurusan kualiti.

(b)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

mengurus

kemudahan peralatan, pengurusan aset, infrastruktur, peralatan dan perisian ICT.

(c)

Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan, Kewangan, Pelan Integriti Negara, Islam Hadhari, konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.

59

(d)

Merancang/ memantau/ mengawal selia/ mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi.

(e)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

melaksana

pengurusan hal ehwal pelajar.

(f)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

melaksana

pengurusan latihan industri.

4.5.3 Pengurusan Dasar

(a)

Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana dasardasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan.

(b)

Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro.

4.5.4

Penyelidikan, Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat

(a)

Kajian/ Penyelidikan

(i)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana promosi hasil-hasil penyelidikan.

60

seminar. (v) merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana pengkomersilan hasil penyelidikan organisasi. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman. forum serta lain-lain. (iii) mendapatkan organisasi.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana dasar hubungan dengan sektor awam. dialog. 4. latihan. peruntukan/ dana penyelidikan (iv) merancang/ memantau/ mengawal selia/ mengenal pasti program penyelidikan organisasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara. 61 .(ii) merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana program kesedaran tentang aktiviti penyelididkan organisasi. (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana kertas kerja kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum.5.

(c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai/ mengurus setia jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. pihak industri mahupun kepada agensi luar.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksanakan fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi 62 . 4.(ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar.5. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. (b) Outreach/Promosi Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam. (d) Khidmat Perundingan/ Nasihat Memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain.

bantuan kewangan pelajar.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengambilan Pelajar Melaksana proses pengambilan pelajar dan penempatan pelajar. (b) Hal-ehwal Kebajikan Pelajar Memantau/ mengurus hal-ehwal kebajikan pelajar merangkumi aspek-aspek pengurusan asrama. KATEGORI III 4. disiplin dan sebagainya.pengambilan/ persaraan/ termasuklah penempatan/ latihan/ mengenal tatatertib/ pasti pembangunan kebajikan kerjaya/ anggota dan keperluan latihan pembangunan di peringkat organisasi. 63 . DH43/44 di Politeknik dan Kolej Komuniti (Melaksanakan Tugas Pengurusan) 4.6.6 PPPT Gred DH41/42. (b) Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksanakan pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring. C.

(c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan. peperiksaan dan sebagainya. (b) Mengurus kemudahan peralatan.2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti. Islam Hadhari.(c) Hal-ehwal Akademik Pelajar Memantau/ mengurus hal-ehwal akademik pelajar merangkumi aspek-aspek latihan industri.3 Pengurusan Dasar (a) Mengurus pelaksanaan dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. peralatan dan perisian ICT. 64 . 4.6. 4. pengurusan aset. (d) Mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi. Kewangan. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.6. infrastruktur. Pelan Integriti Negara. pengurusan kokurikulum.

4. (b) Mengurus pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring.(b) Mengurus dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro.5 Pengurusan Sumber Manusia (a) Mengurus manusia fungsi-fungsi meliputi kerjaya/ operasi pengurusan sumber pengambilan/ persaraan/ penempatan/ tatatertib/ pembangunan latihan/ kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi. 4.4 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Outreach/Promosi Merancang/ memantau/ mengawal selia aktiviti promosi dan perhubungan awam.6.6. (c) Menyelenggara pangkalan data sumber manusia organisasi. 65 . (b) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan.

7. (b) Outreach/Promosi Mengurus aktiviti promosi dan perhubungan awam. KATEGORI IV 4.7 PPPT Gred DH41/42. Kewangan.2 Pengurusan Organisasi (a) Mengurus pengurusan kualiti. peralatan dan perisian ICT. (d) Mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi. (b) Mengurus kemudahan peralatan. Pelan Integriti Negara. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.D. infrastruktur. pengurusan aset. 4. DH43/44 di KPT (Melaksanakan Tugas Pengurusan) 4. (c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan. 66 .7. Islam Hadhari.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengambilan Pelajar Mengurus pengambilan dan penempatan pelajar.

3 Pengurusan Dasar (a) Mengurus pelaksanaan dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan.7. 67 .4 Penyelidikan. (b) Mengurus dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro. (ii) menyelaras keperluan dana penyelidikan organisasi. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan (i) mewujudkan kesedaran terhadap aktiviti penyelidikan organisasi. 4.(e) Mengurus maklum balas Parlimen/ Jemaah Menteri/ agensi/ pihak luar 4.7. pengkomersilan hasil penyelidikan (iv) menyelaras program penyelidikan organisasi. (iii) menyelaras organisasi.

(b) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman.7. latihan. seminar.4. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman. forum serta lain-lain. 68 . pihak industri mahupun kepada agensi luar.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Mengurus dasar hubungan dengan sektor awam. (c) Khidmat Perundingan/ Nasihat Mengurus dan memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain. dialog. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar.

DH51/52.4. (b) Outreach/Promosi Merancang/ memantau/ mengawal selia aktiviti promosi dan perhubungan awam. DH53/54 di KPT (Melaksanakan Tugas Pengurusan) 4. 4.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengambilan Pelajar Merancang/ memantau/ mengawal selia pengambilan dan penempatan pelajar.8. (c) Menyelenggara pangkalan data sumber manusia organisasi.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Mengurus manusia fungsi-fungsi meliputi operasi pengurusan sumber pengambilan/ penempatan/ pembangunan kerjaya/ persaraan/ latihan/ tatatertib / kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi. (b) Mengurus pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring.8 PPPT Gred DH47/48.7. 69 .

(e) Merancang/ memantau/ mengawal selia maklum balas Parlimen/ Jemaah Menteri/ agensi/ pihak luar 4.4.8. Islam Hadhari. Kewangan.2 Pengurusan Organisasi (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia pengurusan kualiti. (b) Merancang/ memantau/ mengawal selia pengurusan aset dan harta organisasi. (d) Merancang/ memantau/ mengawal selia hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi.3 Pengurusan Dasar (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia pelaksanaan dasardasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. (c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan. Pelan Integriti Negara. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.8. 70 .

(b) Merancang/ memantau/ mengawal selia pembangunan dan pelaksanaan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro. keperluan dana penyelidikan (iv) merancang/ memantau/ mengawal selia pengkomersilan hasil penyelidikan organisasi. 4.4 Penyelidikan. (v) merancang/ memantau/ mengawal selia program penyelidikan organisasi.8. (iii) mendapatkan organisasi. 71 . Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan (i) merancang/ memantau/ mengawal selia promosi hasil-hasil penyelidikan organisasi. (c) Merancang/ memantau/ mengawal selia penggubalan dasar. (ii) merancang/ memantau/ mengawal selia program kesedaran tentang aktiviti penyelidikan organisasi.

5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Merancang/ memantau/ mengawal selia dasar hubungan dengan sektor awam. forum serta lain-lain. (c) Khidmat Perundingan/ Nasihat Merancang/ memantau/ mengawal selia dan memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. (b) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. dialog. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. seminar. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman. pihak industri mahupun kepada agensi luar.8. latihan. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar.4. 72 .

latihan dan pembangunan di peringkat (b) Merancang/ memantau/ mengawal selia pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring. HUBUNGAN KERJA 5.8. 5.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi pengambilan/ penempatan/ pembangunan kerjaya/ persaraan/ latihan/ tatatertib/ kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan organisasi. (b) Pegawai dan kakitangan lain di jabatan/ institusi/ bahagian di bawah KPT.1 Dalaman (a) Rakan sekerja di Kementerian/ jabatan/ institusi/ bahagian yang sama. (c) Merancang/ memantau/ mengawal selia penyelenggaraan pangkalan data sumber manusia organisasi.4. (c) Pelajar 73 .

5. KEBOLEHAN YANG DIUTAMAKAN (PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN) (a) Komunikasi (b) Kepimpinan dan penyeliaan (c) Pengurusan/ pentadbiran (d) Kemahiran ICT (e) Bimbingan/ kaunseling 74 .2 Luaran (a) Ibu bapa (b) Masyarakat (Komuniti) (c) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)/ kesatuan (d) Jabatan/ agensi kerajaan lain (e) Badan/ pertubuhan antarabangsa 6. PERSEKITARAN KERJA (a) Dalam Kementerian/ jabatan/ institusi/ bahagian (b) Di luar Kementerian/ jabatan/ institusi/ bahagian 7.

ANCAMAN/ BAHAYA (a) Tekanan (Stress) (b) Terdedah kepada ancaman/ ugutan (c) Terdedah kepada tindakan undang-undang (d) Terdedah kepada bahaya di persekitaran kerja Nota: Penghuraian kerja ini disediakan bersama oleh KPT dan JPA berdasarkan kedudukan semasa.8. SIFAT-SIFAT BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN (a) Profesionalisme (b) Berilmu (c) Berwawasan (d) Integriti (e) Keperibadian tinggi (f) Bertanggungjawab dan akauntabiliti (g) Proaktif/ inovatif dan kreatif (h) Kerja berpasukan 9. 75 .

76 .

LAMPIRAN D JADUAL GAJI MATRIKS SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 77 .

78 .

84 T9 1926.39 T4 1600.73 2511.20 T13 2186.91 1835. III.85 2689.30 T3 1535.95 1903.70 2797.1.35 2618.10 3226.31 2515.11 T12 2121.23 2379.66 T7 1795.07 1729. GRED GAJI SSM: DH29 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH29000 TARIKH KUAT KUASA: 1.01 1658.37 2084.57 T6 1730.71 1494.11 2175.40 3012.2008 JADUAL GAJI SSM: DH29 T1 P1 P2 P3 1405.21 T2 1470.25 1942.99 1971.83 1699.79 2582.25 3119.79 1631.95 3334.75 T8 1860.55 2298.38 T15 2316.47 T16 2381.59 3030.67 2440.59 79 .75 1563.66 2721.13 1800.28 2927.25 T18 2544.90 3132.97 2824.20 T23 3036.27 2447.80 3441.21 3235.86 T17 2446.43 2155.61 2369.93 T10 1991.87 1767.02 T11 2056.03 T20 2741.LAMPIRAN D JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN) l.31 2013.49 2227.48 T5 1665.29 T14 2251.42 T21 2839.81 T22 2937.55 2904.19 2311. ll.95 1587.64 T19 2642.03 2039.19 1871.15 2243.07 2107.

.

LAMPIRAN D1 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH31 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH31000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH31 T1 P1 P2 P3 2416.06 2518.91 2626.30 T2 2514.37 2621.76 2733.69 T3 2612.68 2724.61 2841.08 T4 2710.99 2827.46 2948.47 T5 2809.30 2930.31 3055.86 T6 2907.61 3033.16 3163.25 T7 3005.92 3136.01 3270.64 T8 3104.23 3238.86 3378.03 T9 3202.54 3341.71 3485.42 T10 3300.85 3444.56 3592.81 T11 3399.16 3547.41 3700.20

81

LAMPIRAN D2 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH32 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH32000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH32 T1 P1 P2 2416.06 2626.30 T2 2514.37 2733.69 T3 2612.68 2841.08 T4 2710.99 2948.47 T5 2809.30 3055.86 T6 2907.61 3163.25 T7 3005.92 3270.64 T8 3104.23 3378.03 T9 3202.54 3485.42 T10 3300.85 3592.81 T11 3399.16 3700.20

83

.

18 T2 3104.80 3725.57 T3 3202.19 3645.1.18 3520.87 3417.96 T4 3300.13 T7 3595.89 3860.74 T6 3497.35 T5 3399.49 3623.LAMPIRAN D3 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN) l.64 3323.56 3314.49 3430.79 3216. GRED GAJI SSM: DH33 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH33000 TARIKH KUAT KUASA: 1.34 3538.52 85 .94 3108.25 3211.2008 JADUAL GAJI SSM: DH33 T1 P1 P2 P3 3005.04 3753. III. ll.

.

GRED GAJI SSM: DH34 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH34000 TARIKH KUAT KUASA: 1.13 T7 3595.96 T4 3300.18 3645.87 3538.1.49 3753. III.94 3216.80 3860.57 T3 3202. ll.2008 JADUAL GAJI SSM: DH34 T1 P1 P2 3005.25 3323.LAMPIRAN D4 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN) l.56 3430.74 T6 3497.18 T2 3104.35 T5 3399.52 87 .

.

61 3677.07 T3 1876.60 3209.57 4768.87 4412.47 T6 2148.80 2831.38 T27 4645.02 4249.62 3598.27 5063.29 4612.89 3833.55 2358.75 1979.09 T18 3293.90 2642.52 T21 3744. GRED GAJI SSM: DH41 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH41000 TARIKH KUAT KUASA: 1.17 4086.29 2976.45 2547.67 2877.2008 JADUAL GAJI SSM: DH41 T1 P1 P2 P3 1695.70 3020.67 T15 2962. ll.05 2778.47 1889.45 4144.73 4300.85 4924.53 3173.33 3521.27 T7 2238.01 4456.81 2580.87 T9 2419.77 3435.57 4737.67 T5 2057.87 T4 1967.71 T20 3593.95 T24 4195.32 3923.47 T16 3052.91 3074.07 T8 2329.14 T23 4044.65 2168.28 T17 3143.90 T19 3443.20 2074.76 T25 4345.42 4900.19 2482.71 2086.33 2185.LAMPIRAN D5 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.10 2263.43 2679.25 2925.27 T2 1786.07 T13 2781.47 3760. IIl.72 4574.67 T10 2509.12 5226.57 2383.15 3115.30 1885.85 1790.27 T12 2690.95 2284.35 2736.87 T14 2871.05 3365.09 1988.00 2452.17 3989.57 T26 4495.19 89 .47 T11 2600.33 T22 3894.15 3272.1.

.

87 T14 2871.57 5063.33 3760.45 4412.60 3435.01 4737.29 4900.1.25 3074.90 T19 3443.95 T24 4195.89 4086.47 T11 2600.LAMPIRAN D6 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.65 2284.20 2185.57 T26 4495.85 5226.55 2482.38 T27 4645.10 2383.71 T20 3593.85 1889.67 T15 2962.87 T9 2419.67 T10 2509.14 T23 4044. ll.35 2877.27 T2 1786.00 2580.45 2679.17 4249.27 T7 2238.47 T16 3052.67 T5 2057.07 T8 2329.90 2778.87 T4 1967.28 T17 3143.73 4574.47 T6 2148.15 3272.09 T18 3293. GRED GAJI SSM: DH42 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH42000 TARIKH KUAT KUASA: 1.19 91 .70 3173.52 T21 3744.2008 JADUAL GAJI SSM: DH42 T1 P1 P2 1695. IIl.07 T13 2781.75 2086.05 3598.76 T25 4345.80 2976.33 T22 3894.27 T12 2690.61 3923.30 1988.07 T3 1876.

.

34 4929.24 3952.46 T3 3283.67 4073.84 3301.LAMPIRAN D7 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.56 T13 4786.89 5418.70 T7 3884.27 T4 3433.65 T2 3133.49 4766.27 3294.83 3606.04 5255.39 3918.79 4441.54 3627.13 T10 4335.2008 JADUAL GAJI SSM: DH43 T1 P1 P2 P3 2982. ll.51 4541.69 3464.63 5164.18 93 .99 3138.55 3450.32 T9 4185. IIl.94 4278.64 4604.08 T5 3584.37 T14 4936.95 4229.09 4115.35 5009.89 T6 3734.1.75 T12 4636.23 4385.79 4697. GRED GAJI SSM: DH43 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH43000 TARIKH KUAT KUASA: 1.94 T11 4485.51 T8 4034.39 3790.07 4853.19 5092.11 3762.

.

18 95 .13 T10 4335.51 T8 4034.2008 JADUAL GAJI SSM: DH44 T1 P1 P2 2982.56 T13 4786.83 3790.LAMPIRAN D8 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.37 T14 4936.79 4929.94 T11 4485.67 4278.27 T4 3433. ll.35 5255. GRED GAJI SSM: DH44 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH44000 TARIKH KUAT KUASA: 1.89 T6 3734.08 T5 3584.27 3464.46 T3 3283.32 T9 4185.99 3301. IIl.1.51 4766.55 3627.39 4115.07 5092.70 T7 3884.65 T2 3133.75 T12 4636.11 3952.23 4604.63 5418.95 4441.

.

LAMPIRAN D9 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH47 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH47000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH47 T1 P1 P2 P3 4355.00 4566.51 4786.37 T2 4558.16 4778.02 5006.23 T3 4761.32 4989.53 5226.09 T4 4964.48 5201.04 5445.95 T5 5167.64 5412.55 5665.81 T6 5370.80 5624.06 5885.67 T7 5573.96 5835.57 6105.53 T8 5777.12 6047.08 6325.39

97

LAMPIRAN D10 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH48 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH48000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH48 T1 P1 P2 4355.00 4786.37 T2 4558.16 5006.23 T3 4761.32 5226.09 T4 4964.48 5445.95 T5 5167.64 5665.81 T6 5370.80 5885.67 T7 5573.96 6105.53 T8 5777.12 6325.39

99

.

95 5763.11 5974.74 6684.72 6244.95 T4 5509.7 5804.21 6024.19 5585.23 6464.59 6609. ll. III.68 5365.LAMPIRAN D11 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.47 5128.25 101 .43 6397.63 5340. GRED GAJI SSM: DH51 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH51000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.23 T2 5103.2008 JADUAL GAJI SSM: DH51 T1 P1 P2 P3 4900.67 T6 5916.27 6186.09 T3 5306.25 6904.39 T8 6322.79 5551.81 T5 5713.53 T7 6119.

.

23 T2 5103.1.11 6244.25 103 .39 T8 6322. GRED GAJI SSM: DH52 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH52000 TARIKH KUAT KUASA: 1.95 6024.43 6684.79 5804. III.63 5585.2008 JADUAL GAJI SSM: DH52 T1 P1 P2 4900.LAMPIRAN D12 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.59 6904.53 T7 6119.95 T4 5509.67 T6 5916. ll.09 T3 5306.47 5365.81 T5 5713.27 6464.

.

22 5849.27 7338.63 6358. GRED GAJI SSM: DH53 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH53000 TARIKH KUAT KUASA: 1.11 7093.45 T8 6723.65 T6 6272.48 6554.80 5614.64 6084.85 T4 5821.79 6603.06 6319.15 5624.2008 JADUAL GAJI SSM: DH53 T1 P1 P2 P3 5167.35 105 .LAMPIRAN D13 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.47 6113.05 T2 5370. III.95 6848.55 T7 6497.95 T3 5596.1.64 5379.32 7025.75 T5 6047.90 6790. ll.31 5868.

.

III.48 6848. ll.90 7093.22 6113.95 T3 5596. GRED GAJI SSM: DH54 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH54000 TARIKH KUAT KUASA: 1.LAMPIRAN D14 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.35 107 .64 6358.05 T2 5370.55 T7 6497.2008 JADUAL GAJI SSM: DH54 T1 P1 P2 5167.75 T5 6047.65 T6 6272.06 6603.85 T4 5821.32 7338.45 T8 6723.80 5868.64 5624.1.

.

LAMPIRAN E SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN 109 .

110 .

. Dengan itu..2007.. Politeknik dan Kolej Komuniti... 2......... Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dinyatakan di Lampiran E1 dan hendaklah dibaca bersekali dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan..... Tuan/ puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran 111 . (Alamat tempat bertugas) Tuan. mulai 1 Januari 2008. tuan/ puan ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan dengan gaji RM…………. (P……T……) atas Gred DH. …………………………………………...LAMPIRAN E SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN (Nama dan alamat Pihak Berkuasa Melantik) ……………………………………………………… ……………………………………………………… Nama : (Nama Pegawai) Alamat : …………………………………………. TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN DARI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA/ PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI MELALUI OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi untuk kegunaan pegawaipegawai di KPT...

.. terima kasih.2 Tidak Bersetuju Menerima Tawaran : Menandakan ( ) dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen Lampiran E2. ……………………………………………………… (Pihak Berkuasa Melantik) 112 ....1 Menerima Tawaran : Menandakan ( ) dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen Lampiran E2.pelantikan ini dengan mengisi borang yang berkaitan..... Tuan/ puan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dengan Ketua Perkhidmatan yang baru iaitu Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Sekian..... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.... Jawapan tuan/ puan hendaklah sampai di pejabat ini sebelum atau pada ... atau 2....... 2. Tuan/ puan kekal dengan skim perkhidmatan asal iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Malaysia Pendidikan dan kekal Siswazah dengan di Kementerian Pelajaran Ketua Perkhidmatan sedia ada iaitu Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

2. Opsyen ini adalah muktamad. Kerajaan telah memutuskan mewujudkan skim OPSYEN perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi untuk kegunaan pegawai-pegawai di KPT. Sehubungan itu tuan/ puan dengan ini diberi opsyen sama ada bersetuju untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan atau sebaliknya. Tempoh opsyen yang diberikan kepada tuan/ puan untuk TEMPOH MEMBUAT membuat pilihan ialah selama tiga puluh (30) hari mulai OPSYEN dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Tuan/ puan yang tidak bersetuju akan kekal dengan skim perkhidmatan asal sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan mengekalkan Ketua Perkhidmatan sedia ada.LAMPIRAN E1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN 1. Jika tuan/ puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. 113 . Politeknik dan Kolej Komuniti. tuan/ puan adalah dianggap tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran pelantikan ini.

Jabatan Perkhidmatan Awam. 4. gaji boleh ditetapkan di Peringkat (P) seterusnya. Jika matagaji di gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip yang dinyatakan di atas.3. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. Tuan/ puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT perkhidmatan seperti yang diperuntukkan di dalam skim DAN PERATURAN perkhidmatan yang tuan/ puan ditukar lantik. 114 . Tuan/ puan yang telah disahkan dalam perkhidmatan akan ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) gaji masing-masing. GAJI PERMULAAN 5. PERKHIDMATAN BARU Tuan/ puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan akan ditawarkan gaji permulaan berdasarkan prinsip matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1). maka jadual gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) hendaklah dipohon daripada Bahagian Gaji dan Elaun. yang jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. Tuan/ puan akan ditawarkan ke skim perkhidmatan SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi pada gred jawatan DAN GRED baru yang setaraf dengan jawatan tuan/ puan di gred JAWATAN YANG DITAWARKAN jawatan skim perkhidmatan yang asal.

9. 10. Walau bagaimanapun untuk tujuan TELAH DISAHKAN pencen. TEMPOH PERCUBAAN BAGI dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan PEGAWAI YANG boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa BELUM DISAHKAN sekiranya telah mencukupi tempoh setahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan perkhidmatan asal tertakluk dengan syarat tuan/ puan memenuhi semua syarat pengesahan yang ditetapkan. Kekananan tuan/ puan yang menerima pertukaran KEKANANAN pelantikan melalui pemberian opsyen ini dikekalkan. GAJI Tuan/ puan akan dikecualikan daripada syarat tempoh TEMPOH PERCUBAAN BAGI percubaan jika tuan/ puan telah disahkan dalam PEGAWAI YANG perkhidmatan asal. Tuan/ puan yang belum disahkan dalam jawatan asal. Syarat-syarat pengesahan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di perkhidmatan asal adalah dikecualikan. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/ puan berubah TARIKH PERGERAKAN mengikut tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. perkhidmatan baru oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.6. tuan/ puan hendaklah disahkan dalam 8. Pergerakan gaji tahunan di gred jawatan asal yang PERGERAKAN GAJI TAHUNAN sepatutnya diterima oleh tuan/ puan dalam tahun pertukaran pelantikan dikuatkuasakan hendaklah diberikan di gred jawatan baru. 7. 115 .

116 . 13 PPPLD dan PPPS yang ditukar lantik ke skim PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ke gred-gred yang berkenaan. Jika tuan/ puan belum disahkan dalam perkhidmatan dan OPSYEN SKIM KWSP belum diberi taraf berpencen. Tuan/ puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana PENEMPATAN jua seperti mana yang diarahkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Tuan/ puan dibenarkan membawa baki cuti rehat dan cuti CUTI REHAT rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award tunai gantian cuti rehat. tuan/ puan layak diberi opsyen skim KWSP semasa disahkan dalam jawatan baru. Taraf berpencen yang telah diberi kepada tuan/ puan TARAF BERPENCEN sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan DIKEKALKAN dikekalkan. Selain daripada itu PPPLD dan PPPS yang telah melepasi Tahap Kecekapan yang diperlukan bagi mana-mana komponen PTK atas jawatan asal tidak perlu menduduki semula komponen berkenaan. 14. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. 12. boleh mengguna pakai kelulusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) di jawatan asal sebagai memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan Anjakan Gaji dan/ atau kenaikan pangkat berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa.11. 15. Sebaliknya pegawai hanya perlu menduduki mana-mana komponen PTK yang belum melepasi Tahap Kecekapan yang ditetapkan di jawatan baru.

117 . akuan berkanun dan tapisan keselamatan YANG sekiranya tuan/ puan telah memenuhi syarat tersebut DIKECUALIKAN semasa dalam perkhidmatan asal.16. Ketua Perkhidmatan tuan/ puan ialah ketua bagi KETUA PERKHIDMATAN perkhidmatan yang tuan/ puan ditukar lantik. 17. cuti haji dan kelayakan pinjaman. PERATURAN Tuan/ puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan SYARAT PELANTIKAN perubatan. Pertukaran pelantikan tuan/ puan melalui pemberian TARIKH KUAT KUASA opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008. Tuan/ puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan KEPERLUAN MEMATUHI arahan yang berkuat kuasa. Hubungan tuan/ puan dengan perkhidmatan asal adalah HUBUNGAN DENGAN terputus kecuali bagi tujuan persaraan dan kemudahanPERKHIDMATAN kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh ASAL perkhidmatan seperti cuti rehat. 20. 19. 18.

118 .

................................... Tuan................... mengenai perkara di atas.. Politeknik dan Kolej Komuniti di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dengan menerima 119 .......................... maka saya dengan ini membuat pilihan seperti di bawah: *(a) Bersetuju menerima pertukaran pelantikan dari skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di KPT............ ……………………………bertarikh ………………….................................. ...................... ...... ……………………………………. TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI PEMBERIAN OPSYEN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI Berhubung dengan surat tuan bil...........................LAMPIRAN E2 TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan: Tarikh : Kepada: (Pihak Berkuasa Melantik) ……………………………………............. Melalui Ketua Jabatan ....... .........................................

2. Kad Pengenalan: ..…………………………. Nama Penuh: .(P.. ATAU *(b) Tidak bersetuju menerima pertukaran pelantikan dari skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi.. dengan syarat-syarat yang dinyatakan di Lampiran E1 pada surat tawaran tuan.. Tarikh: ………………….………………………… Jawatan: ….. Tandatangan: ………………………………….……………………………………... Dengan ini saya kekal dengan skim perkhidmatan asal iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma di Kementerian Pelajaran Malaysia dan kekal dengan Ketua Perkhidmatan sedia ada iaitu Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia..…………………………………. ……………………….……………………………………….) sebulan atas Gred DH..... No. Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi opsyen ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa pilihan yang saya buat ini adalah muktamad.T..gaji sebanyak RM ……….. 120 . Alamat: .……………………….

Alamat: ……………………………………….. Kad Pengenalan: …………………………..Di hadapan: …………………………………………………… SAKSI** (Tandatangan Dan Cap Jawatan) Tandatangan: …………………………………. Nama Penuh: …………………………………. No. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional 121 . _________________________________________________ * ** Tandakan (/) dalam salah satu petak yang berkenaan.… …………………………………………………… Tarikh: …………………………………………. Jawatan: ………………………………………...

122 .

LAMPIRAN F KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA 123 .

124 .

Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 125 .83 (P1T4) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru.1.2007 1470.1.79 (P1T3) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan. 1.12.75 (P1T2) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal. 1.75 (P1T2) 1535.2008 - 1600. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 Januari Tarikh Gaji Sekarang Gred DGA29 (RM) Gaji Baru Gred DH29 (RM) Catatan 31. 1. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai.87 (P1T5) TPG Gred Jawatan Baru Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).2008 1470.2009 - 1665.1.LAMPIRAN F KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 YANG BELUM DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Peringkat 1 (P1) Gred DH29.

2007 2148.LAMPIRAN F1 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41 BERKELAYAKAN SARJANA Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Berkelayakan Sarjana Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Gaji Permulaan P1T8 Di Gred DH41. 1. Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 126 .10 (P1T6) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal. 1.2008 - 2419.2009 - 2509.45 (P1T9) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru.90 (P1T10) TPG Gred Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).12.00 (P1T8) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.2008 2148.10 (P1T6) 2329.4. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 April Tarikh Gaji Sekarang Gred DG41 (RM) Gaji Baru Gred DH41 (RM) Catatan 31.1. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai (Gaji Permulaan Bagi Kelayakan Sarjana).1. 1.

2008 1795. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai. Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 127 .95 (P1T7) 1860.2007 1795.07 (P1T10) TPG Gred Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM). 1.12. 1.99 (P1T8) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan. 1.03 (P1T9) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru.2009 - 1991.95 (P1T7) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal.2008 - 1926.1.LAMPIRAN F2 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 YANG TELAH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Gred DH29 Mengikut Peringkat (P) Gaji Gred Jawatan Asal.7. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 Julai Tarikh Gaji Sekarang Gred DGA29 (RM) Gaji Baru Gred DH29 (RM) Catatan 31.1.

Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai. 1.10.70 (P2T6) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal. 1. Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 128 .51 (P2T7) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.70 (P2T6) 4278. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 Oktober Tarikh Gaji Sekarang Gred DG44 (RM) Gaji Baru Gred DH44 (RM) Catatan 31. 1.13 (P2T9) TPG Gred Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).2008 4115.2008 - 4441.2009 - 4604.1.32 (P2T8) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru.LAMPIRAN F3 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG44 Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG44 Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Gred DH44 Mengikut Peringkat (P) Gaji Gred Jawatan Asal.1.2007 4115.12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful