You are on page 1of 1

Saking tabi (Passenger Seat)

Pinagmamasdan ko lamang siya


Habang tayoy naglalakbay
Nakaupo, tumitingin sa kawalaan

Sa pagnining ng mga ilaw


Nangislap sa yong mgamata
Sa kadiliman ng gabi

Na sakin na ang lahat


Nandito na sa king piling
Di na maghahanap ng iba
Pag siyay malapit lang sakin

Panandaliang huminto
Isip ay di matino
Di masabing mahal kita

Pati ang buwan sumilip na


Puso koy tumitibok
Dapat bang umamin?

(Repeat chorus)

Ang pag-ibig koy magpapatuloy

Na sakin na ang lahat


Nandito na sa king piling