You are on page 1of 3

arenje

arenje je postupak termike obrade elika, koji se sastoji od zagrevanja elika na odreenoj
temperaturi, dranja na ovoj temperaturi i zatim sporog hlaenja.

U zavisnosti od zahteva kupca u mogunosti smo da vrimo sledee postupke arenja:

Meko arenje (postie se omekavanje elika radi lake dalje mehanike obrade);

arenje za rastvaranje sekundarnog cementita (ako je sekundarni cementit izdvojen u vidu


mree, moe poveati krtost elika pa se zato pristupa ovom vidu arenja);

Visoko arenje na krupno zrno (za bolju obradivost);

arenje u cilju otklanjanja unutranjeg naprezanja (smanjuju se, odnosno izjednaavaju


unutranja naprezanja koja ostaju u eliku kao posledica prethodne mehanike ili termike
obrade);

Normalizacija (cilj normalizacije je poboljanje mehanikih osobina na osnovu sitnijeg zrna


i ravnomernije strukture, poboljanje obradivosti kao i priprema strukture za naredne
operacije termike obrade).

PPT-TMO raspolae savremenom opremom za arenje elika u klasinim komornim peima (Cer
aak) i jamskim peima (Degussa). U peima se ostvaruje temperatura do 1080C sa tanocu
15C. Dimenzije radnog prostora ovih pei su do 900*2000mm a teina are do 1000kg.

Cementacija

Cementacija predstavlja najee korieni metod hemijsko-termike obrade, a sastoji se u


obogaivanju povrine elika ugljenikom. Cementacija se primenjuje na eline delove koji rade u
uslovima promenljivog optereenja i trenja.

Cementaciji se podvrgavaju niskougljenini elici sa sadrajem do 0,2% C i legirani elici sa 0,08


0,2% C.
Cementirani delovi imaju ilavo jezgro (koje se zadrava i posle cementacije i kaljenja), a
povrinski cementirani sloj veliku tvrdou (55-65HRC). Cementiran sloj moe da sadri oko 0,8-
0,9 %C, najvie do 1,1%C. Dubina cementiranog sloja se kree od 0.3 do 2.0mm.

Prednosti gasne cementacije u odnosu na cementaciju u vrstom stanju su: krae vreme trajanja
procesa, mogunost regulisanja cementacije u toku samog procesa, savreniji i istiji postupak,
iroka mogunost za mehanizaciju i automatizaciju.

Proces gasne cementacije, u PPT-TMO odvija se u jamskim peima Degusa (dimenzije radnog
prostora su 900*2000 mm i max teina are do 1000kg).
Zupanik pre cementacije Zupanik posle cementacije, a pre kaljenja

Zupanik posle cementacije, a pre kaljenja Cementiran i okaljen zupanik

Indukciono kaljenje

Indukciono kaljenje predstavlja najee korieni metod povrinskog kaljenja zbog visoke
produktivnosti i dobrog kvaliteta zakaljenog sloja.

Zagrevanje visokofrekventnom strujom bazira se na pojavi tzv. skin efekta. Povrinski slojevi
elinog dela zagrevaju se vrlo brzo do visokih temperatura, dok unutranji slojevi ostaju hladni ili
se usled toplotne provodljivosti elika neznatno zagrevaju.

Maksimalna tvrdoa postignuta pri indukcionom kaljenju vea je za 2-3 HRC jedinice od tvrdoe
koja se postie pri klasinom zagrevanju u pei i hladjenju u istom sredstvu za kaljenje. Ostale
mehanike osobine (zatezna vrstoa, granica razvlaenja, izduenje, kontrakcija i udarna ilavost)
takodje, pokazuju vee vrednosti posle indukcionog kaljenja u poredjenju sa klasinim kaljenjem.

Ostale prednosti indukcionog u udnosu na klasino kaljenje su:

manji utroak energije;

visoka produktivnost;

mogunost mehanizacije procesa;

visok kvalitet okaljenog elika (mogunost zamene legiranih sa ugljeninim elicima);

odsutstvo oksidacije i dekarburacije;

mala deformacija.
Indukciono kaljenje se primenjuje u sluaju velikog broja delova kao to su: zupanici, kolenaste
osovine, lopatice turbina, valjci za valjaonice, kalibri, alati koji rade pod dejstvom udarnih
optereenja i sl.
PPT-TMO raspolae sa dva indukciona aparata tipa FDF max snage 150KW na kojima se mogu
okaliti delovi max prenika 250mm i duine max 1250mm.

Aparat za indukciono kaljenje Aparat za indukciono kaljenje