Helmut Wandmaker

PRIJESNA HRANA
UMJESTO K U H A N E
Knjiga Prirodnom prehranom
do istinskog zdravlja
Živa svježina hrane srž je prehrambenog programa Helmuta
Wandmakera koji vodi oslobođenju od tipičnih bolesti
našega društva, kao na primjer visokog krvnog tlaka i
prekomjerne tjelesne težine.
Postoji samo jedan put da primimo tu živu svježinu, a on
vodi mimo kuhinjskog lonca k prijesnoj hrani. Jer svaka
kuhana živežna namirnica uzrokuje bolest. Koliko je
protuprirodan današnji način prehrane pokazuje i pogled u
životinjski svijet, u kojemu nema ničega drugog osim
prijesne hrane, i to u svako godišnje doba. Helmut
Wandmaker obraća se samoiscjeljujućim snagama u
čovjeku, jer svaka stanica posjeduje svoju vlastitu
inteligenciju koja se može poticati pravilnom prehranom.

Autor

Helmut Wandmaker, rođen 1916., teško je obolijevao već u
mlađim godinama. Godine 1982. povukao se u mirovinu.
Najteže su ga bolesti i ozljede rano prisilile da promišlja o
temi zdravlja. Tako je tijekom više od 45 godina stjecao
iskustva s prijesnom hranom, što ih uvjerljivo prenosi
drugima s namjerom da im pomogne u održavanju zdravlja.

Helmut Wandmaker

Prijesna hrana
umjesto kuhane
Prirodnom prehranom
do istinskog zdravlja

Naziv izvornika Sadržaj ROHKOST STATT FEUERKOST Wahre Gesundheit durch nattirliche Nahrung Njemački izdavač NATURA VIVA VERLAG WEIL DER STADT. 7. 5 . AUFLAGE 2005.

A budući da oni ne uklanjaju uzrok. Predgovor Ovu knjigu posvećujem svima onima čiji način mišljen­ ja.nezačinjena. Sposobnost samoliječenja bez pomoći pilula. Nijedno liječenje. nijedan lijek ne može otkloniti uzrok neke bole­ sti. Sva se druga živa bića ove zemlje ravnaju po tome. budeš li ga ubuduće opskrbljivao živom i svježom sirovom biljnom hranom i mnogo se kretao. te lijekovima i stimulansi­ ma. Nepoštivanje toga temel­ jnog zakona dovelo gaje do toga da bude vrsta koja propa- 6 7 . Postavi drukčija mjerila! Idealna. života i prehrane počiva na prirodnim i zdravim načeli­ ma! I tako glasi najjednostavnija definicija zdravlja i bolesti: 1. znači da ni ne liječe. Čovjek ne razmišlja. U zbilji postoji međutim samo jedna bolest i samo jedan lijek. nijedna te­ rapija. Postoji samo jedan uzrok bolesti: zatrovanost tijela! 2. pri­ rodna prehrana čovjeka bila je i jest: nekuhanu - nemiješana . samo čovjek misli da zna bolje. Postoji samo jedan način liječenja: odstranjenje otrova ili detoksikacija! To si otrovanje sam sebi priskrbio kuhanom hranom koja je masna i stvara kiselinu. Protiv tisuća tobožnjih bolesti proizvode se nebroje­ ne tisuće lijekova. Za detoksikaciju odnosno odstranjenje otrova na­ dležno je isključivo tvoje tijelo. nesmetano se kljuka svim mrtvim i na taj se način brine za to da pogrebna poduzeća ne mora­ ju objaviti stečaj. ljekovitog bilja i nadriliječništva bila je u čitavoj po­ vijesti ljudskoga roda najdragocjeniji imetak.

" koja je izišla 1988. Mikseri i sokovnici su novovje- Knjiga je bila proširena za dva bitna činitelja: sjedne ki izum. Možeš li se uistinu time s užitkom najesti? Ponav­ formacije možeš dobiti iz standardnog djela "Willst Du ge- ljam: jedna vrsta hrane po obroku i to bez dodataka i začina? Ne. Tilden. godine kao pretežni dio biljoždera enzimom (celulozom) koji je objavljene knjige "Dick + krank oder sehlank + gesund" nuždan da bi se iz trave.. To potvrđuju "Arzte der Neuen i del'ekacijski strojevi. tvorničke robe. Fry. ni posebnog oruđa kao Ova je mala knjiga sažetak moje knjige prvi put izišle pomoćnog sredstva. svježe hrane nalazi u njezinom bogatstvu učinkovitim tvarima i u njezinoj boljoj Ako se uračunaju pripreme za moju knjigu "Willst Dit kakvoći bjelančevina. osobito glukozu i/ili fruktozu. ako snažno žvaču. Da li se otada načelno neš­ je u njima. Time si sam od sebe došao do najbolje hrane za čovječju djecu: prijesno voće... lišće. Sve druge živežne namirni­ Tu su važna nadopuna knjige pionira prirodne prehrane ce opterećuju tijelo. listova ili kora izvuklo koja sadrži dodatak s najnovijim spoznajama kako se može dovoljno energije. Tako su na primjer gorile pravi ždei aćki ukloniti ovapnjenje. priroda još uvijek ima pravo. da u bolestima i još se k tome međusobno ubija. Hrana obrađena na taj način remeti skladnu proba­ sirane za popis vitamina i minerala za one koji se ne mogu vu. žitari­ 1975. Stoga je dakle prijesno voće prvi izbor. jer ono ne može odmah dati sve potrebne hranjive ton. to je nemoguće. 13635.'7 može se u izdanju Goldmanna nabaviti i kao džepna knjižica Nr. izišlo je novo izdanje moje isto tako 1975. "Naluiiiche Gesundheilslehre: dick + krank" i moga ce. sund sein?. Najbolju hranu za ljude možeš i sam otkriti ako to promijenilo? Ne. Shel- povrće.. jer se tako gubi ono najdragocjeni­ tada je opet prošlo deset godina. što je Prijeđimo na stvar prisiljava graditi sve više bolnica i vojarna. kojima se naprotiv termičkom obra­ gesundsein? VergmDein Kochtopf. povrću mogu iz njega dobiti hranjive tvari samo u obliku kako oni sebe u SAD-u nazivaju. C. i trebala bi Te pratili. U godi­ tvari. kako bi pri mogućnosti mono-hranu. a s druge strane za upozorenje na korisno dje­ Helmut Wandmaker lovanje vode koja bi se trebala obilno pili. Sommer. i to po 45-godišnjeg iskustva. koru di veta. Daljnje in­ obroku. Aterhov. to znači jednu vrstu hrane po dvojbama mogao uvijek ponovno čitati iz nje. Mi ne raspolažemo ni 1992. krumpir i slično prijesno. pogreške se u mislima vratiš u životne prilike iz davne prošlosti. To se može na neki način reći čak i za prijesnom hranom kao što su Ehret. dom nanosi velika štela. stabljika. Vitaminska na­ dopuna ima svoj povod u istraživanju dvostrukog s 9 . još nije bilo vatre. još ispred uvijek u cijelosti hraniti proizvodima što su rasli na posve malih količina salate i povrća! zdravom tlu. Osobita se vrijednost prijesne. Walker. bilje. a osobito još živući T. kad uvijek čine ljudi. jer ni oni ne mogu u svojim žlijezda­ Ziichtung'V'Liječnici Novoga uzgoja"/ ili "Arzte der ma proizvesti celulozu. Gorile i ljudi koji daju prednost Neuen Generation" / "Liječnici Novoga naraštaja"/. sokova. Jedi na primjer prijesno meso.

Zatim još koji jedu prijesnu hranu na opasnost od pomanjkanja bje­ čokolada. Želim Ti vorio o previsokoj razini kolesterina. tek su spoznaje iz posljednjih deset godina kruna Božjega stvaranja. nije to u stanju? Nije li to mogle istaknuti njihovo veliko značenje. I sve to "ispiru" ka­ nisu ni poslije više desetljeća umorili upozoravati ljude vom i crnim čajem.protiv­ vrijeđanje našeg Stvoritelja? no životinjama . pivom. slacem. Moraš međutim najprije znati pravi put prirode. duhanu. i to pri teškom tjele­ ovisnosti. vinom. koji je prakticirao kuhinjskog lonca ili plaćeni propagandisti. kavi. lako su se vitamini uspjeli izdvojiti već prije svom lijelu snažni kostur i vitamin B 12 u tragovima. nom. To je pozitivna Prijesna hrana nudi čovjeku sve što mu je potrebno. Tko je tada go­ stični način izražavanja . Njezine se zamke svakodnevno postavljaju svu­ snom radu. Takozvani se stručnjaci i laboratorijski znanstvenici medom. Čitava se ple­ unutarnju upotrebu vode. s obzirom na mišljenja stručnjaka. a dugog vremena.ne volim okolišati. pa tako u industrijskim zemljama s prehranom prebogatom bje­ i za one koji jedu samo prijesnu hranu. preko 100 vrsta kruha premazanog ma­ šećeru. Njegova su ga velika iskustva učvrstila u uvjerenju hranom. posezao je isključivo za tim "lije­ mena u nekim narodima prehranjuju prijesnom biljnom kom". gledati i moj katkad dra­ istraživanja" nerijetko tražiti u inozemstvu. lančevinama i mliječnim proizvodima s prcobiljem kal­ Premda je veoma teško "prodavali" zdravlje. Ona te treba učiniti sposobnim za prirodnu životnu radost.dobitnika Nobelove nagrade Paulinga i mnogih njegovih vom i lišćem. sirom. molim. knjiga koja želi dati jednostavne. željeza i vitamina B12 iako se mnoge ram: preobilna prehrana jednostranom. i rakijom. Pod kta. čokoladi. misli na to da u Njemačkoj krajem Drugog jeic za zdravo i vitalno svladavanje života u današnje teh­ svjetskog rata gotovo nije bilo oboljelih od srčanog infar­ nički orijentirano atomsko doba kada se prebrzo živi. obloženog mesnim nareskom. Te životinje mogu dakle stvorili primjerice u nasljednika. marmeladom i drugim. zakonima koji vrijede za sva živa bića.ne možemo sami stvarati vrhunski vita­ Već bi samo ta jedna usporedba trebala uputiti na oprez min C. o moždanom udaru? Unatoč psihičkim opterećenji­ zatim željeti razviti i otpornost prema utjecaju naše nepri­ ma zbog ratnog nasilja održala nas je relativno zdravima jateljske okoline koja nas želi namamiti natrag u štetne nemasna hrana u oskudnoj količini. trebala bi i cija! Stvaranje vitamina B ovisno je o postojanju ) 2 ova knjiga dati daljnji poticaj da se ravnamo po prirodnim organskog kobalta. Batmanghelidj. već u nas daje obilno pijenje vode veoma važno za sve ljude. masnom kuhanom hranom s previše bjelančevina 10 . alkoholu. uvijek upotrebljive sav- Molim Te. čovjek. Radi loga su sveučilišta morala dotične "primjerke za tim bi aspektom trebao. da oko nas. lijekovima. o visokom krvnom pomoći. Oni su većinom pristaše Perzijski liječnik dr. Danas ljudi masovno jedu masne pečenke. Zbog njih opet zapadamo u ovisnost o masti. Šepave ljude nećeš međutim naći u njih. Zato se vitamin B|_> zove i kobalamin. dakle nepotpu­ životinje oko nas često gotovo isključivo prehranjuju tra. tlaku. praline i cigarete! Već primjećuješ kamo smje­ lančevina. masne kolače. kalcija. šunkom. Mi ljudi .

dr. stavivši svima nazočnima jasno na znanje u čemu drukčije bilo međutim kad bi ljudi uvažavali ovaj osnovni griješe. posve sigurno va. smionije i radosnije nego što su zapravo nije uvjetovano prehranom? Slično ću te dra­ bila sva zdravlja dosada. naime novo zdrav­ za sve bolesti uvjetovane prehranom. glav­ Na svakom smo koraku primamljivani na uživanje u jelu i ni patolog i stručnjak za arteriosklerozu. jer to što Vas možda danas muči kao Angina pectoris. zapravo povlače za sobom daljnje slab­ što Vam ih Vaše koronarne arterije nisu oprostile. studenog 1991. što traje već desetke godina. Znam bolesti. svojih rođaka i prijatelja. Pritom (SAD) šokirao je svoje slušatelje kad je 22. deš li prihvatio načelo prirode koje vrijedi za sve stvo­ bilo iz vlastite nepromišljenosti ili neumjerene želje za užit­ rove: jedi prijesnu hranu i kreći se! Promisli.i premalo kretanja uzroci su svih akutnih i kroničnih Jedino Ti sam moraš ispaštati za svoje pogreške. snažnije. pretrpan je stol vanjski prilikom kongresa u Amsterdamu rekao sljedeće: Zadesi li znak razmetljivog blagostanja. Posve bi vika." stično upoznati u kratkom obliku sa svojim iskustvima. osobito za rak. Do­ olakšanje simptoma. Uvijek se nađe neki razlog za "orgije žderanja". djeluj. to se više boriš protiv svoga vlastitog mehanizma sami. otpornije. još svatko želi nadmašiti drugoga. stvarnosti sve bolesniji? Prof. Uzrok bolesti. Dalje je Roberts rekao: "Mislite li da je koronarna poučak: bolest je nastojanje prirode da Te ozdravi! Sto skleroza degenerativna bolest koja nekoga sudbinski zade­ uspješnije zatomljuješ svoje tegobe tabletama i terapi­ si. Roberts. Tako živi 99 posto svih ljudi! kako je rastati se s dragim navikama. Što lje. 12 13 . To vidim svakodnev­ Zato doživljavamo sve stariju životnu dob. kom!" pred Tobom bi još trebale biti one bolje godine! Tu imamo od glasovitog medicinara crno na bijelom: čovjek si ovapnjenje koronarnih arterija jednostavno priskrbi nepromišljenim žderanjem! To vrijedi dakako "Za novi cilj trebamo i novo sredstvo. iz glasovite medi­ piću." ljenje. svoje unučadi. Želiš li međutim postići Vas s 50 godina srčani infarkt. William C. liječenja! Sve tablete svijeta ne mogu Ti pomoći ne bu­ priskrbili ste si dugogodišnjim žderanjem svega i svačega. ali smo u no u svoje djece. No budući da oni nemaju nikakvo lje­ bivate podsjetnik za nepromišljene prehrambene navike kovito djelovanje. a drugoga poštedi. ali nikako nepredvidiv događaj. to je doduše neugodan i najbolje zdravlje. Glavni ste krivac Vi jama. Tvoj pogrešni način života postoji Taj je Amerikanac u svom sjajnom izlaganju uputio oš­ dakle i dalje. tako da bolest koja je iz toga proizišla stalno tre kritike na račun modernih životnih i prehrambenih na­ dalje napreduje i naposljetku le prerano ubije. To nas uživanje u jelu svakim danom sve više uništa­ cinske ustanove National Institute od Health u Bethesdi va. Što (Friedrich Nietzsche) ćeš iz toga načiniti ostaje prepušteno Tebi. preostaje Ti samo okretaj za 180 stupnje­ nepoželjan. tada se varate. ne urota sudbine! Vi zapravo plaćate za nerazborito postu­ Zatomljujući lijekovi mogu Ti donijeti privremeno panje s vlastitim tijelom.

umirena barbituratima. to znači četiri Tko puši.67 posto toga vio već 1965. šećerom svih nih oštećenja uzrokovalo eksploziju bolesničkih troškova. krajnika. raste jednako kao prije učesta­ ne-živežne namirnice koje se još k tome kuhaju peku i lost glavnih bolesti. a kao posljedica toga o alkoholu. ljudi više slučajno pojedu tek nešto prijesne "Modemi čovjek završava kao psihosomatski bolesna. Kruh nas je učinio ovisnima o ugljiko- Već Ti je u predgovoru bilo natuknuto što pripada zdra­ hidratima. Vrh toga ugljikohidratnog zla zauzima kruh. Da­ jek": nas je obrnuto. brađenog voća i povrća. 149 milijuna godina od toga hranio Raitnera što gaje američki liječnik dr. Ovo što sada slijedi kao objašnjenje treba Te učvrstiti u Tvome mišljenju i postupanju. Kao da se posvuda ne govori i ne piše kako je 70% svih Tvoj bi duh trebao vladati Tvojim tijelom. jer se ono što je opisao Nietzsche: svi mi trebamo novo. bijelu rižu i sve nji­ Unatoč preventivi bolesti i nekim novim metodama hove "ukusne" mješavine! To su zapravo postale opasne liječenja školske medicine." lonac i njegov veoma promijenjen. pri čemu mnogi ljudi dodatno još obescjenjuju svoja pluća činjenica koja me upravo učvršćuje u odluci da ne mijen­ pretvarajući ih u dimnjak. uključujući med. Ljud­ oboljenja od raka uzrokovano udisanjem duhanskog dima. Hrana iz kuhinjskog Bolesti i smanjena vitalnost imaju svoj uzrok u svakod­ lonca dovela je čovjeka u potpunu ovisnost o instrumenti­ nevnoj pogrešnoj preobilnoj prehrani izrazito bezvrijed­ ma i lijekovima. nećeš se nikako izložiti bilo kak­ neurotičnom životinjom s čirevima na želucu. ski je razvoj zahtijevao 150 milijuna godina. hrane. važe te Rattnerove pro­ sadržaj! ročanske riječi više nego ikada prije. Henry Bieler obja­ se čovjek prijesnom hranom. toplinski obrađenim mastima. ne puši! 14 15 . Lati se za­ jedno sa mnom uklanjanja duhovne starudije u sebi. se godina od 1975. Trebamo li se tada kirurški promijenjena životinja prepuna vitamina. slama- mogućim pogrešnim kombinacijama koje dodatno jućih događanja bolesti posvuda oko nas! otežavaju probavu. jer čuju i čitaju daje ona zdrava. Moramo izići iz svakodnevnih. tableta protiv kiseline. Pušači su osobito nerazumno jam oblik oslovljavanja.Tvoj najbolji li­ ogromnog vremenskog razdoblja isključivo biljkama. vom načinu života. u svojoj knjizi "Prehrana . ne misli. vrsta. kao što su infarkt. To je prže. žalila radi toga samo dvojica čitatelja . tvrdoglavi prema pokušajima da ih se oslobodi toga poro­ ka. obilno jede kao glavno prehrambeno sredstvo u svim snažnije zdravlje. toplinski obrađen Danas tri desetljeća kasnije. pri čemu je pretjerano liječenje zdravstve­ nom hranom. aspiri­ još čuditi stoje gotovo svaki treći čovjek prijemljiv za rak? na. neo­ proizvod prirode postat će iznemoglom. dakle 99. Na ovom bih mjestu želio ponoviti citat dr. Najveći Vratiš li se izvornoj hrani koja se sastoji od prijesnog. Tijekom svih su mekšavaju alkoholnim i bezalkoholnim pićima svih vrsta. Herberta i pol milijuna naraštaja.te se mrtve mješavine raz- ću knjizi isto kao obično zadržati prisno Ti. prestimuliranom. U ovoj Ali ni to još nije dovoljno . Tko misli. glavobolja­ voj opasnosti! Rizik i opasnost predstavlja kuhinjski ma i bez. rak i dijabetes. bijelo brašno.

Njihova bitna prednost 16 17 . Danas se za gotovo sve zdravstvene tegobe ok­ ve. jer je bio posve ukočen.zastrašujući primjer kobne neumjerene po­ govorim o jakim nuspojavama tih kemijskih pripravaka. Zašto sad još trčiš stručnjaku za srce ako Ti je ja­ sadrže mnogo škroba i be/ novih bolesti doživio 116 godi­ san uzrok Tvojih srčanih tegoba? Liječenje počinje u na. Norman W. Svoju je posljednju knjigu. Kasnije ćemo vidjeli da srčani problemi mogu dakle posve jednostavno izliječiti: prijesna hrana sadrži tri "esencijalne" masne kiseline važne odrekni se uživanja ugljikohidrata koji sadrž. To je dvoje u gotovo 100 ba! Nadalje: ugljična kiselina iz.e mnogo škro­ /a život Koje mi ne možemo sami stvarali: linolnu. S 56 godina počeo je tajiti svoju dob i više nije slavio Tvojoj glavi! sljedeće rođendane. Umro je tek 1985. Ti gledu proživio sve uspone i padove. Mi sami uništavamo iz dana u dan sve više nje­ gaje sjećanje na jednostavno pravilo nekog stručnjaka za gove snažne mišiće uzimanjem pogrešne mrtve hrane. još se više rane prijesnom hranom. lino- ba!" lensku i ahidonsku kiselinu. a da ne znao bolje . On je uvijek iznova obolijevao bra­ Oni Te na primjer često obdare slabošću jelre i impotenci­ neći se kruhom i žitaricama. J'ermentirajućeg metabo­ posto slučajeva spojeno. Kad poslije svoga po­ trebaš međutim snažno srce koje će izdržati sve životne sljednjeg povratka ovisnosti 0 ugljikohidralima nije nedaće i stresove! Stvoritelj je stvorio naše srce za 300 go­ jednoga jutra mogao ustali. koji uopće ne mogu uklonili uzrok. a odmah ozdravio kad je jom. mijenio pri bolesti dr. S druge se sirane pri slabosti srca propisuju potpuno prešao na prijesnu hranu. Ti si sam kriv za tegobe svoga ćeš dana biti opet zdrav. Dr. dao nam je i opisao . ništa ne lijekova i zbog premalo kretanja! Sve što se ne aktivira. Ti se zdravlja trebao klonili kao kuge. Disciplinom i srca. napisao u dobi od 113 godina. Walkera sljedeću nadasve učinkovitu kojoj je tema bila pretilost. pionir prirodne preh­ gonistima. Dr. Tako je i bilo. Walker. Tih bi se opasnih narušavatelja lizma ugljikohidrata ubrzava kucanje Tvoga srca. metodu. U zbilji postoje međutim dva glavna krivca: "Kolebanja krvnog tlaka imaju svoj uzrok u uživanju škro­ termički obrađene žitarice i masti. propada. Walker je u tom po­ poticajna sredstva. trošnje kruha i žitarica. Kad jednom počneš uzimali le otrovne pilule.dok to nije umjetno smanjuje ona preostala snaga Tvoga srca-. zato su njegove Jedan je lječitelj prirodnim postupcima i sredstvima pri­ knjige za nas i danas aktualne. Ta bi spoznaja trebala biti prvi Tvoj korak na putu po­ uslrajnošću oslobađao se ubuduće svih namirnica koje boljšanja. Kao u svojim drugim knjigama i brojnim člancima. odumire. nećeš ih izostavio sve ugljikohiđrate koji sadrže mnogo škroba i se više riješiti. kao stoje u biljnom svijelu digitalis. prirodno liječenje: ostani mirno ležati u krevetu. jedi i pij svakih pola sata jednu čašu vode. Ona se sastoji u stalnom dotoku svježeg zraka i to­ Tada se još vozio biciklom i obavljao svoje vrtlarske poslo­ ploj kupki.. jedan bismo njegov poučak trebali osobito zapamtili: rivljuju masti. Za nekoliko slabi. spasilo dina života. Je li Ti ikada neki liječnik rekao da je u uživanju "uku­ snoga" kruha razlog za Tvoj previsoki ili preniski krvni tako ću i ovdje osobito upozoriti na sve veću potrošnju kru­ llak ili za ubrzani rad srca? Betablokatorima i kalcij-anla- hu i žitarica.

prekomjerne sluzavosti. Te su odlučno pozivaju poslije vlastitih loših iskustava: kloni se masti zdrave i ne talože se u i na arterijama. Bilo bi najbolje da se odrekneš te izrođene bijele Glavni je problem prehrane kruhom i žitaricama u lome tvorničke robe koja uvelike izaziva alergiju i stvara kiseli­ da se štete pokazuju tek kasnije i tada se veoma teško mogu nu. liječiti. odvode u mliječnih proizvoda! Mlijeko nije nužna osnovna živežna stanje kronične bolesti one ljude koji su zapravo željeli namirnica za nas ljude i po tome se jasno razlikujemo od zdravo živjeti. prije svega arlerioskleroza i reu­ no mi.u obliku koju prije ili kasnije ispaštaju ukočenošću. te homogenizacije. počiva na tome da nisu obrađene i kuhanjem uništene ako Oba istraživača . To se obično spo­ učinit ćeš veliki napredak u svom zdravstvenom stanju!" minje samo pri ćaskanju uz kavicu. životinja. Stručnjaci katkad preporučuju povećano uzimanje višestruko nezasićenih biljnih ulja. količina (manje od 14 grama) tih masti. kelj šećer. Tim dobrim masnim ki­ kohidrate trebamo dakako kao glavne energetske tvari. Uglji- 13 posto dobrih masnih kalorija. Densmore i dan jedini gram masti ne pojavljuje se u prirodi izdvo­ DeEvans o našoj tobožnjoj osnovnoj prehrambenoj namir­ jeno. pasterizacije i sterilizacije. uključujući sadrže 6 posto masnih kalorija. protiv kojih se naš organizam uzaludno bori već zbog velikog udjela kuhane hrane. Čak jabuke s\ake vrste ugljikohidrata bogatih škrobom. To je mjera smanjenjem vida i sluha. Isprva se ne primjećuje mnogo. i uvijek daj prednost svježem voću i povrću. preh­ lada. želučanih tegoba poput žgaravice liječnik dr. Brokula ima 15 posto. loje međutim opasno pretjerivanje. nici. početnih ukočenosti. Mnoštvo bolesti hrane kojom se od svili živih bića ove zemlje služimo jedi­ počiva na potrošnji kruha. godine jedan drugi pionir. reu- Već je 1876. Nije­ Taj su porazni sud izrekli doktori Walker. slabošću. Svi pobornici punovrijednih žitarica žive u zabludi za ječnih proizvoda .kako Densmore tako i Walker ih uzimamo u obliku prirodno čistog voća i povrća. Time pri­ bavljamo sebi još više štetnih slobodnih radikala (o koji­ Kruh je opasna hrana ma će kasnije biti riječi). pozivao pred Britanskim i podrigivanja. ali selinama obiluju isto tako avokado i dakako orasi. Te se svagdašnje male smetnje uglavnom ne liječničkim društvom: "Zamijeni kruh i žitarice voćem i shvaćaju kat) nešto jako zabrinjavajuće. E. Opasno je što oni svojim snažnim koja se opravdava strahom od mikroba i duljom trajnošću propagiranjem žitarica koje zvuče uvjerljivo. A protiv prekomjerne 19 . Druga je veliku smetnja "oplemenjivanje" svih mli­ ma. ali ni ne jamče Sve se uvijek iznova svodi na kobnu termičku obradu život na najvišem zdravstvenom nivou. Žitarice doduše ne ugrožavaju život. britanski matskih boli u mišićima. osim katara. Densmore. Priroda samo one iz prijesnog voća i povrća koji sadrže malo škro­ je već tako uredila da nam je dnevno potrebna lek mala ba i lako su probavljivi.propisano odredbama vlasti .

koja može dovesti do ovisnosti o alkoholu. Veli- nekoliko tjedana čitavog tog gore spomenutog "prehrani- 20 . Gattiger je pročitao moju prvu često pogrešno dijagnosticiraju kao živčano rastrojstvo. tinuiran moj drugi sin. Uzrok šećerne bolesti ne treba se međutim tražiti samo u prekomjernoj potroš­ Ugljikohidratima s mnogo škroba koji su sadržani u nji škroba. Gustav Gattiger. Znanstveni naziv za prenisku razinu oplužujuće pismo kako usprkos zdravoj Waerland-lirani šećera u krvi je. Pomoću peptid- nog hormona inzulina što se proizvodi u gušterači mora ti­ Tko može potvrditi tu mudrost dr. a kao opskrba tijela bjelančevinama i mastima. na. A knjigu iz 1975. Naše tijelo automatski sređuje kolebanje šećera u koji se dive pobornicima prehrane žitaricama i odano ih sli­ krvi. a ne o dobljima posta uskoro podlegao. aktivirajući naše rezerve glikogena. jer se ni ja sam nisam drukčije ponašao. Opasni napadaji kome Waerlund-hrana koju sam jeo oko 20 godina dovodi do koji često završavaju smrću mogu uvijek nastupiti takvih kasno nastupajućih bolesnih stanja. uzgred rečeno. Walkera? Ti sam. Tijekom moje faze žitarica bio je kon­ škroba i šećera. On mije ogorčen napisao voćnim jedinicama. isto takav kobni učinak ima i prevelika žitaricama. poman­ gore-dolje postaje međutim naposljetku uzrokom za mno­ jkanje osjećaja odgovornosti. te nedo­ spustova nerijetko vreba velika opasnost: šećerna bolest od statak hrabrosti i odlučnosti!" koje samo u Njemačkoj boluje pet milijuna ljudi. To stalno Izraženo riječima dr. promišljenom načinu života. Usput rečeno: u još s 80 godina od raka kojemu je unatoč višekratnim raz­ vezi sa šećernom bolešću govori se o krušnim. jelo regulirati visok sadržaj šećera u krvi na podesivu Neka Ti pri tome pomogne jednostavni test: odrekni se na mjeru.a ljude prehrani. tako i pri preko­ ski voditelj Waerland-pokreta. Devrienta: "Najgori neprijatelji čovjekovog zdravlja nisu bakterije. Ja sam međutim morao ležati u kre­ Dijabetičari bi se trebali odreći svakog "uživanja" alkoho­ vetu s teškom prehladom i početnom upalom pluća! Želio la. brkanje biologije i tehnike.koja je za ljudsko tijelo nadasve škodljiva-. Naše tijelo pokušava na to re­ je žitarica i premalo tjelesnog naprezanja isto su tako agirali kao protumjerom odgovarajućim udarom adrenali­ suizazivači pritajene arterioskleroze (ovapn jenja). prelazi razina je tako zabavna. obolio je račenju inzulinskih vrijednosti u krvi. reakcija na to raste razina inzulina u krvi. a nakon toga pada na žalost Te međutim s vremenom lijepim čirevima! Obilno trošen­ uvijek iznova ispod normale. jer se njime i škrobom teško može održavati ravnoteža u bih napomenuti da uistinu imam razumijevanja /. ravnodušnost i nemarnost ge Tvoje živčane i tjelesne tegobe. Daljnji su milijuni na najboljem putu do nje. pri čemu prag tolerancije nije osobito visok. ili? Trajna prekiseljenost želuca obdarit će inzulina dopuštenu vrijednost. snažno podižeš vrijednosti šećera u krvi. već lijenost. hipoglikemija i nju liječnici nismo zaštićeni od raka. u kojoj sam već zauzeo kritički stav prema ona je zapravo posljedica prekomjernog konzumiranja "zdravom" kruhu. Poremećaje razine šećera zahvaljuješ samo svom ne­ jede. Tadašnji švicar­ kako pri pomanjkanju inzulina. Kiselina . kiseline u želucu postoje razne jeftine tabletice koje zapra­ kom potrošnjom šećera i termički obrađenih ugljikohidrata vo još više oslabljuju otpornost želučanih stijenki. Na kraju takvih uspona i prema sebi i drugima. med.

hitrijim i vitalnijim. otekle žile na nogama povući. kako bi putem njega djelovao glikogen. dakle prijesna ekonomičnije kad se više ne treba borit s tim mrskim hrana. pis na živežnim namirnicama radi mogućeg upozorenja na Kako bi se Ti potpuno osvjedočio. 1 više se na i u Tvojim arterijama neće Ponavljaj taj test kad god možeš. rižu. Ona ne kruha. Priroda liječi sve. izdavač ilu­ djeluje smirujuće na boli. kako nas to želi uv­ tkiva! Nemoj čekati na znanstvene dokaze. Osjećat ćeš se sve one proizvode koji se mogu jesti u onom slanju u kakvom zdravijim. Danas su ljudi podmitljivi više nego ika­ potiče krvotok. U da. dok Tvoja gušterača . ali ne sve ljude. električno je mrtvo. glavno da za to dobijem ugovor o objavljivanju opskrbljuje krvolok inzulinom. sve vrste žicanog uzela. oni samo žele ozdravili. njih nema jeriti promidžba. Zaboravi stručnjake koje netko naposljetku mnoge Tvoje organe. Sve je neprestano usko­ plaća. baš kao i oteklina kol­ lesnici ne trebaju mudrovanja znanstvenika među kojima jena. svoju bolesl kad je jednom opel dohramao u moj ured upu­ Ti ne možeš vidjeti ni silu težu.koja je pri striranog časopisa "Physical Culture". gumasta masa . ni elektricitet. Ti nas ugljiko. [zbaci iz svog jelovnika šećer. U roku od samo ne­ u kojima su sadržani još svi mogući dodaci. Sve stoje toplinski obrađeno. Tu se pokazuju kao kobni i "miisli" kusno vratiti starom načinu prehrane. vitkijim. pizze. Ako se netko na negativan način očituje o proizvodi­ sendorff nazvao je tu spuštenost želuca ptoza i vidio u njoj ma dugoga vijeka na policama sa živežnim namirnicama. Bečki liječnik dr. Tvoj želudac često visi po­ oglasa!"Ta svakodnevno čitaš te oprečne izjave "stručnja­ put rastegnute vrećice od mjehura. žilava. a ne zdravima. benog otpada". Ne slušaj laboratorijske taložili žućkasta. pisati-. zatim brašno. mogao bi se sada po­ sadržaj šećera i škroba. Tako je već Milo Hastings. rekao: "Sve ću pot­ tim bolestima dvostruko do trostruko povećana . glavnu bolesl. Dobro pogledaj svaki nat­ njom lakoumno uništio ogriješivši se o njezine zakone. Na­ ne kamen na glavu. Takav način prehrane uništava pri testiranju živosti. Ro. Nadam se da 22 23 . koliko tjedana opet će te mučiti Tvoje stare tegobe i nadula hidrati čine bolesnima. ka". Time je tizam. Ako se raspolaže potrebnim novcem. Sve slanice i živci trebaju električne dalje nestaju bolni hemoroidi. može se pribavili kori nadbubrežne žlijezde stvara se hormon kortizon koji svaki stručni sud. prokrvljenosti. Najbolje da koristi lo smirio tu žestoku uzburkanost u sebi. ni magne- tivši se na liječenje gladovanjem u Wcsterlandu. može čarolijom opet stvoriti ono što si vlastitom kriv­ kolače. ali možeš ilekako osjetiti strujni udar ili ako Ti pad­ mislio svoj povratak prekomjernoj prehrani kruhom.uzrok smetnji u znanstvenike koji mogu ispitivali samo mrtav materijal. Neki je poduzetnik opisao kao " k r u š n o " koljeno neki pale od samodopadljivosli. Tvoje će se proši­ nam ih priroda stavlja od pamtivijeka na raspolaganje. Laik se Ustanovit ćeš da Ti je odmah bolje budeš li malo poma­ ne može snaći pri takvom Za i Protiv. pojavljuju se odmah stručnjaci koji tvrde suprotno. a ne kemijska jedinica. što ih može davati samo živa hrana. Tvoja štitna žlijezda proizvodi adrenalin koji davatelji novca. tjesteninu i slično. škrobnim ljepilom. Bo­ rene. Tvoji će živci opet postati jakima poput Čovjek je biološka. a Tvoje srce radi mnogo impulse. pa i one od cjelovitog zrna. Oni uvijek govore i čine ono što od njih očekuju mešano.

Ni prof. kolači. tako i u drugim važnim or­ ganima. On se morao odreći svoje omiljene hrane kruha baš samo napustiti svoje štetne navike što su ih prenosili i drugih proizvoda od žitarica. Uvijek iznova ponavljam: pokušaj to i Ti. keksi i šećer kao razvojnopovije. Poslije prijeloma kuka više se nije oporavila i umrla je sa 75 godina. Njegova se žena Liesel nije mogla posve odreći ni učinak . već čak odvraćam od njihove upotrebe. Mesa bi se još i mogli odreći. Tre­ kateter. Bjelančevin- ski i škrobni otpad začepljuje Tvoje nježne kapilarne krvne žilice kako u prostati. Kidmemann u svibnju 1995. Zaboravi sva čudotvorna prehranjuju prijesnim voćem i povrćem zastupaju to gle liječenja i senzacionalna ljekovita sredstva. rekao kako je morao svoju "Pinkelstrasse" (cesta mokren­ sno veoma mlade prehrambene namirnice znače uz mesne ja. izvorno. i time započeli već u prehrane žitaricama bolovao sam i ja od upale i Tvom ranom djetinjstvu. poslije svog obeshrabrujućeg iskustva nećeš odustati od borbe za ono pravo. te bake i djedovi. u Hackenlhalovom osebujnom stilu izražavanja naziv proizvode Tvoju propast. kao na primjer u koronarnim arterijama i bu­ Bolesti prostate brezima. žitarice. spomenut uzrok bolesti: žitna i šećerna sluz. kruha i kolača. Hackenthalov je asi­ mnogih prijatelja. Neki ljudi gotovo dozive šok zato što ne odobravam "naš svagdašnji kruh" i žitarice kao korisnu hranu. To mogu potvrditi moja gorka za mokraćne pulove) podvrgnuti liječenju novim pronala­ iskustva iz onih desetljeća prehrane žitaricama i iskazi skom među medicinskim uređajima. On je doduše u svojoj televizij­ skoj diskusiji s gospođom dr.ako ga uopće ima? U diskusiji o kojoj sam pret­ toplih jela. Kruh. njeg čovjeka bolesne prostate koji je već nosio trajni Priroda i Tvoja disciplina jedini su Tvoji Iječitel ji. prije nego što pustiš skalpel k svojoj prostati . Walker je čak oslobodio tegoba nekog 87-godiš- ge kuharskih recepata . Tijekom moga vremena dalje Tvoji roditelji. povećanja prostate.bez obzira na to od koga potječu. Prehrana prijesnim voćem i povrćem pomogla je da se bolest posve uklonila. dok je Sommer hodno govorio nije bio međutim ni jednom riječju doživio 99 godina. pa i nove knji­ dište. Koliko dugo ima međutim taj zahvat pozitiv­ žitarica. ali nikako "finoga kruha"! Tako je teško samo proći mimo pekarnice iz koje lako zamamno miriše! A trebalo bi 24 25 . Waller Sommervi Hamburga je neumor­ stent infracrvenim pregrijavanjem oslobodio njegov no uvijek iznova kudio kobno djelovanje pečenih i kuhanih mokraćovod. Hackenthal nije dao operirali svoj rak prostate. Dr.česte su posljedice loga zahvata Odrekni se svake vrste žitarica! impotencija i nošenje pelena.

Sama starost ne otvrdne arterije. Naime. tada pri­ obično veliki potrošači ž. može ra­ prehrane žitaricama. Brukeru i drugima.pomisli samo na brojne Samo što se meso mora u načelu prokuhati. Ja bih tu bjelančevinu naz- 26 27 . Mi metla. astmu. nim žitaricama.bez obzira tijelu i uzrokuje hunjavicu. Otada raju potpuno probavili i moraju sagorjeti. jer beskompromisno koljem njihovu stvoriti škrob ako se jako žvače i slini. ukočeni četrde- Žitarice proizvode osim toga . sira. bronhitis. bert S. Omiljeni miisli i kruh od prekrupc odgovorniji su za Prehrana žitaricama kao glavnom prehrambenom namirni­ ovapnjenje žila nego umjereno konzumirana mast ili meso! com dovodi do omekšanja kostiju . "Vegetarijanci su hranu koja se najvećim dijelom temelji na voću.s iznimkom prosa . protiv kojih se tada uzimaju različiti lije­ kovi. tegobe s prostatom. kanal i probavili enzim urikazu. Samo enzim me još više od onih koji preferiraju meso grde pobornici ptijalin koji u maloj količini postoji u slini usta. bronhitis. Kruh i žitarice kao glavne prehrambene na­ događa više mnogo s tim škrobom. Waerlandu. ukoči mišiće i /globove. Pretežito škrobni ugljikohidrali u spoju s pretežito ljudi imamo naprotiv dugi probavili kanal i nemamo urika­ bjelančevinom. niti pluća. Postoje ostarjeli.upozorenje Stvoritelja da bismo trebali živjeti od bil­ organizam ne može potpuno probaviti. Ponavljam: vegetarijanci koji se hrane "Uživanju" termički obrađenih žitarica imam zahvaliti žitaricama bolesniji su od umjerenih mesoždera. Važna je količina. ali oni vegetarijanci. kombinacija su koju naš zu . Oni se u prvom redu pobrinu za ranu Rezultat: neprobavljena se škrobna sluz taloži posvuda u ukočenost i starenje: tako tijelo postaje staro . Ta posvuda se govorilo o sve Štetan učinak na nas ljude. Ford). Te se molekule škroba mo­ Kollathu. Manje bi bili međutim vremeno daj radije prednost prokuhanom mesu nego kruš­ ugroženi malim količinama mesa" (dr. biti obrnuto. upalu pluća i herpes z.protivno dobra bjelančevina" (Steintel). Nisi li još spreman posve prijeći na prijesnu Vao kompromisnom bjelančevinom. ukočenost i natečenost koljena. kako bi se mogla neutrali­ zirati mokraćna kiselina što nastaje pri jedenju mesa.velike selogodišnjaci i veoma vitalni sedaindesetogodišnjaci! količine kiseline i zbog toga razaraju zalihe kalcija u tijelu. marmelade. Cjelovita zrna žitarica imaju nada­ Nekoć još nisam znao za dugoročno šielni učinak pečenih i kuhanih jela od žitarica. Kasnije ćeš vidjeti što zapravo mislim o mesu. Zrna ne o žitaricama ili mesu. operacije /globa kuka! A kruh se osini loga ne jede sam za mesožderi medu životinjama posjeduju kratak probavili sebe. reumu. Ukloni li se juha. upalu na broj godina života. Kasnije se ne "svetu kravu".innica. U prirodnoj svježoj hrani odnosno voću i povrću po­ "Meso ne može biti tako nezdravo kakvim ga prikazuju javljuju se islo lako ugljikohidrali i aminokiseline. želučane tegobe. ostaje su bez toplinske obrade lako probavljivi za tijelo . već zajedno s mnogo kobasica.oster. Ovdje se dakle radi prehlade. Oshawi. jer nam nedostaje ptičja volja kao organ predprobave. poput mesa i sira. Shelton). Posljedica su jne hrane. jer od enzima amilaze mirnice odgovorne su za bolesti u 60 posto slučajeva {Ro­ koji se nalazi u gušterači ne proistječe neki važan učinak. možemo pravo probaviti.

Ernahrung). jer grube mekinje svojim tada daj prednost tom kruhu. postavio gospodinu Beverit u televizijskoj ra­ sti. Tamo počela je tek s poljodjelstvom i stočarstvom i mogla bi biti bi vidio kako bolesnici očajnički pokušavaju iskašljati gu­ stara 6000 do 7000 godina. gledu ne ispunjavaju funkciju uzora. često zelenu sluz u pa­ škrobnu hranu-još mnogo bolje: škrob potpuno zami­ pirnatim maramicama! Zašto liječnici tako često propisuju jeni voćem! preparate koji razrjeđuju sluz ako je nema? Od samog ne­ Pekarnica Lubig u Bonnu razvila je proizvodnju laktoz. Radio Norddeutscher pretvaraju molekule škroba u gnoj koji naposljetku probije Rundfunk obavijestio je u emisiji emitiranoj 2. Misliš li da trebaš "pregristi i nešto konkretno". jer je zrnje spravi o lemi posta: "Njemačkom biste liječništvu učinili žitarica omiljena hrana za insekte i miševe. svuda u organizmu. te se stoga one veliku uslugu kad biste mogli dokazati taloge u tijelu!" moraju tretirati pesticidima koje opet tijelo tada prima u Ovdje i sada glasi moj poziv upućen teoretičaru Pudelu: sebe u malim količinama. tadašnji predsjednik Nje­ za izgradnju piramida. Nepobitno je da se i žitaricama možemo prehranjivati. Grube tvari iz voća i povrća čine naprotiv crijevo gipkim i pive u vodi. Pudel. dok ne dođe do njegove upale (kolitis i morbus Crohn). Pokušaj žvakati varaju jetru u tvrdu dasku. korisnog znanja zaboravili su ti znanstvenici razmišljati nog kruha u kojemu su žitarice enzimski rastvorene. Kako tu još može uspješno sušeni grašak i grah. kao četke za crijeva (Waerland). Još mi je u ušima provokativni zahtjev ne iz trava koje su prvobitno služile dizanju u zrak kamena što ga je psiholog prof.Walker. već i kemijskim dodacima. akni. Krušne su žitarice bile uzgoje­ stu. ljepljivu sluz. Prehrana žitaricama ta bolnici moglo pomoći pri odgovoru na to pitanje. Neprobavljen škrob dospije oštrim rubovima stalno nadražuju osjetljive stjenke crije­ putem crijeva u našu krv i mokraću. a da ih prethodno nisi močio i skuhao! raditi naš učinkoviti kemijski mehanizam detoksikacije? Naš se današnji kruh ne uništava samo vrućinom pri Škrobna je sluz omiljena hrana za mikrobe i crve. a danas nisu poznate. Zato toliko mnogo ljudi pati od kožnih osipa. i Može li uopće postojati toliko sluzi? Nekoliko bi posje­ to u vremena oskudice čak moramo. koncentriranoj i toplinski obrađenoj hrani. Time su pogođeni osobito ljava oko 1000 različitih pekarskih dodataka za pripremu mladi. Iz toga nauči: krajnje ograniči ta pogledajte dobro ispljunutu žutu. Oni pečenju. kolovoza kožu. peciva i kolača. Zapamti: škrobne su molekule neoto. alkoholu ili eteru i. Ta se sposobnost međutim skupo plaća. kako bi lijepo nabujali i navodno nom zdravstvenom znanju svojih roditelja koji u tom po­ bili boljega okusa. pret- 28 29 . te izaziva smetnje po­ va. Prednosti žita­ mačkoga društva za prehranu (Deutsche GesellschaJ't fur rica temelje se na kratkom vremenu rasta i dugoj održivo. godine: danas se u pekarskoj industriji upotreb­ bubuljica i raznih kožnih bolesti. kako kaže dr. 1994. Oboljela djeca imaju to najčešće zahvaliti nedostat­ kruha. eksplozivno škrobno Ljudi bi se trebali odvraćati od uporabe žitnih mekinja djelovanje. Time posve jednostavno i logično! im je bilo oduzeto teškoprobavljivo.

Ako se miisli još "oplemene" dodacima kao zagrijavanjem pretvara u žilavu. osobito djeca. Škrob žitarica probavlja se osam do dvanaest se sastojala od mekinja.Sve mora ipak biti zaokruženo "pravim" doručkom koji se sastoji od integralnog peciva. Uzrok za to su naduta crijeva od kašaste pšenici. Roditelji koji ne paze na to. Ona vode alkohol. orasima. jer kao u slučaju grubog Rezultat je doživotna alergija na žitarice. Ta se mast molekule žila. jer nam nedostaju enzimi potrebni za mješancije i ona k tome pritišću na unutarnje organe. Pa se Ti tada bori kako znaš i umi- nom je pogledu besmislica nazvati nekoliko močenjem ješ sa svojom ukočenošću izazvanom jedenjem kruha! omekšalih sjemenki prijeko potrebnom svježom hra­ nom! Istinski ljubitelj žitarica ne prihvaća međutim tu za­ slijepljenost muslima. pate od eelijakije. teško probavljaju. Za nas su ljude Često se vide ljudi vitke stražnjice. Još se s užasom sjećam Waerlandove četke za cri­ grašak i grah. jer sadrže suhoj tvari oko 90 posto glukoze-fruktoze (voćnog previše fosforne i fitinske kiseline. uz do tri posto mineralnih tvari. bazičan. izazivaju vjetrove i proiz­ jeva koja nam je svakog dana bila donošena u krevet. Djeci do Zaključak: kad sam na ovim stranama govorio o šteta­ dvije godine trebali bi se općenito uskraćivati proizvodi ma od kruha i žitarica. Taje mješavina počela grepsti već u grlu. Takav se "kaučuk" naposljetku nagomila u i na medom. postaju još teže probavljivima. tek nešto malo kalcija i šećera). Žitarice bi trebale biti posljednji izbor. namočene žitarice? Ne. neotopivu. oko dva posto važnih ma- ###BOT_TEXT### 31 . sira ili jaja. dok im je trbuh po­ nadalje neprobavljivi gluten (molekula bjelančevine) u prilično ispupčen. gumastu primjerice limunovim sokom. kao njegovu probavu. lanenog sjemena i prokuhanih puta dulje od krumpirovog škroba koji je osim toga ostataka povrća. oko dva isto tako malo drugih važnih bazičnih minerala. time sam mislio dugoročnu potroš­ od žitarica. pčelinjim masu. Naši probavni sokovi ne mogu kao prvo razradili nabujale Zrna žitarica sadrže oko tri posto masti. Tijekom prijelaza divljeg povrća ne možemo mi ljudi uopće probaviti celulo­ trebalo bi se uz sve proizvode od žitarica jesti zelenolisno zu. mekim. budući da nam nedostaje za to potrebni enzim celulaza. maslaca. Upozorenje za sve alergičare: pšenica uzrokuje poslije mlijeka najviše alergijskih reakcija. ječmu i zobi. povrće kao zaštita od djelovanja kiseline. tada oni moraju biti toplinski obrađeni da bi se uopće mogli Ono sadrži sve stoje potrebno našem tijelu: u svojoj probaviti. što su mjehur i maternica. U prehrambe­ Tvojim arterijama. One se. vrhnjem. Mnogi ljudi. Jesu li bolje prethodno da stjenke crijeva njihove djece budu već rano oštećene. pčelinjeg meda. naprotiv. Voće je idealna hrana Ako se zasada ne možeš odreći zrnja i sjemenja. dopuštaju nehotice nju kuhanih i pečenih žitarica. oko četiri do šest posto aminokiselina.

Voće je u najužem odnosu sa svjetlom. Mi plešemo međutim oko zlatnog teleta. a ono daje najbolju hranu stoje po­ jela masti i mesa. Mi se ljudi bavimo međutim približno nešto poput tog proizvoda iz. poput zrna žitarica.vodač najboljih slatkiša ne može proizvesti ni do 130 normalnih godina. ni­ više od svoje razvojne dobi. postižu životinje svoju po Stvori­ vitaminima.a ranje uz stalne prateće bolesti s kojima se uglavnom bezu­ slatkim preostatak njegove navike da se prehranjuje slat­ spješno borimo. Ti se šećeri pojavljuju u pret. Samo naš mozak troši 25 posto naprezanja. prostorima.a održavanje zdravlja. ukusno i puno telju predviđenu životnu dob. To je voće cjelovito. postaje sve šećera. Voće je najbogatije voćnim šećerom. Najbolja je vrsta voćnog bića sve uživaju onako kako zateknu na svojim životnim Šećera sadržana u slatkom voću kao što su grožđe. Tako bi trebala uvijek izgledati Tvoja količinu hranjivih tvari. Čovjek koji jede samo meso. životnog sunčanog hrpama medicinskih i kuharskih knjiga i u prosjeku prera­ laboratorija! no umiremo (žene oko 79. Ta je beživotna mješavina (dr. ku­ banane. Ostatak od 20 postoje isto tako uništen trebna čovjeku da bi održao zdravim tijelo i duh!" toplinskom obradom. naime šest do sedam puta kvaliteta važnih z. Densmore preporučuje i štoviše Ti si međutim slobodan da se ili daš s nožem i viljuškom zahtijeva prehranu siromašnu škrobom i zamjenu škrobne zakopati u grob ili da "plešeš polku na svadbi svoje pra- 32 33 . datulje. Poput životinja u prirodi i mi smo ljudi stvoro­ Z. A našoj Slatko je voće mnogo nadmoćnije od škrobi kao ugljiko. Nijedan kuhar. "Smokve ili svinje. muškarci već sa 72). živahnijim. taj poslije 21 dana umire. Tvoja sposobnost mišljenja ovisi o (dr. To su činjenice pred kojima ne može kim plodovima koji tako preobilno rastu u tropskim i sup­ zatvoriti oči nitko tko se bavi zdravim načinom života. Zbog log brzog i lakog primanja djeluje voće vi od mesa i krvi. smokve. Velika se razlika sastoji u tome da ta živa osvježavajuće u umornih osoba. Aleott) škrob-mast-meso jadan spoj. Unatoč šteta u okolišu što smo ih mi ljudi probavljenom stanju i u dobroj su ravnoteži s mineralima i skrivili svojim nemarom. a zahtijevaju minimum probavnog bilanca hranjivih tvari. najboljim od svih No onaj koji se prehranjuje isključivo voćem. On je spreman da bude trenutno primljen u organi. opravdano objašnjava kako slatki plodovi daju najveću no. nemiješa.am. To bi za čovjeka značilo 120 jedan proiz. nezaeinjeno. hinjskog lonca. Čovjek je suptropsko živo biće i njegova je želja z. grožđice. o dotoku voćnog šećera. tropskim krajevima. doživotno polagano umi­ hidrat. Dr. smrti prethodi jadno životarenje. Sunce izlijeva uništene ugljikohidrale sadržavati najviše po 40 posto ud­ bujicu svjetla u voće." tjelesne energije. On posve mikro-hranjive tvari. Shelton) slobodnim arterijama. prirodno. uključujući hrane.snih kiselina i oko jedan posto vitamina. voće ili životinje? Najčišća je hrana Tvoja današnja hrana može uz spomenute kuhanjem voće. Voće se jede nekuhano. slatkim voćem.

Jaffa koji spoju s drugom hranom potiče snažnije vrenje u crijevima. ne mogu podnijeti ni slabu voćnu kiselinu. unučadi" (dr. danas vitki maratonac koji živi vegetarijanskim načinom života i čak je sudjelovao u najtežem ispitu izdrživosti. Voće me ne voli Moralo bi se reći obrnuto: Ti imaš nešto protiv voća. Prof.i to čak dobro! Essie H oni bal l se protivnici voća čine tada bezazleno voće glavnim krivcem od 1976. a ne samo uobičajenim dodatkom obroku. Svako se spajanje s drugom hra­ nom pokazuje u načelu štetnim! To je ono što ne shvaćaju ni neki "stručnjaci" za prehranu voćem. Ono je loš medij za klice u probavnim orga­ podnijeti voće. " kilograma. ali su povrćem. a ne drugu hranu odgo­ pet godina uspješno iskušavao. Voda u voću čišća je od najbolje izvorske vode. bolje da u to vrijeme odustaneš od nje­ nima. jer voćni šećer u s Horidc jeo šest godina isključivo naranče. Carringtonje to za moguće negativne posljedice. kiselina i najkiselijeg voća uvijek postali tijekom probave Prof Jaffa je rekao: "Voće bi se trebalo smatrati najbol­ bazičnom. pri čemu je udvostručio vornu za probavne smetnje! Gotovo svi jedu voće kao do­ svoju radnu učinkovitost i kvalitetu života. D. Oni su bili zdraviji i sposobniji za tujem da se najprije probavni sustav dovede u red s rad nego ikad prije. triatlonskom natjecanju "Ironman" na Havaji- ma. Voće koje sadrži mnogo vode može se najbolje uživati kozu-Jruktozu (iz voća) organizam najbolje prima ujutro.) ustvrdio je: "Voće ne Ako si kad mišljenja da Tvoj prazan želudac neće sadrži toksine. Sloga savje­ ponuđeno samo voće. Prirodna će voćna bolesti. na Može li se živjeti samo od voća? posve prazan želudac. neotrovna i potpomaže proba­ dašnji kirurg za srce dr. Oni i "sveznajući" Dakako da se može . Time čine veliku grešku. ga. Veoma je važno da Te la činjenica ne odvrati od Tvoga Samo ono jamči zdravlje i vitalnost!" puta! Dr. Wiili. Do podneva se možeš zapravo odreći svakog obro- 34 35 .x) Kasnije ćeš pročitati kako je neka­ iskorištava. Njihova su djeca bila osobito snažna. a lek poslije faze privikavanja posegnuti za za razliku od njih bila potpuno pošteđena prehlada i drugih voćem! Tada se neće dogoditi baš ništa. ne prehranjuje ničim drugim. Neki je čovjek datnu hranu. Poslije toga bi se trebalo početi trčkarala su i igrala se čitav dan kao njihovi vršnjaci. radi na kalifomijskom sveučilištu izvijestio je o pokusima Budući da su probavili organi gotovo svih ljudi prekisclje- sa skupinom Kineza koji su sedam godina dobivali ni. WHlix koji je nekoć težio oko 130 vu. jer ne poštuješ važan poučak: voće uvijek jesti natašte. nekoliko posnih dana. Glu. Ona je zasitna. Neugodnosti pri uživanju voća sam si sebi skri­ jom hranom. vio. Victor Pauchet (Pariz 1909.

Cisti šećer protiv prirodno zdravlje: kojega se svi borimo zauzima otprilike isto mjesto kao sve 1. a da ne poraste naglo razina Trebao bi osim toga dobro upamtiti sljedeća načela za šećera i tada se mora snižavati inzulinom. Pri tome se dakle opažaju vi­ stoji opet energije što ide dakako na teret mišićne i živčane soke vrijednosti kruha. osjećat će se osobito dobro i naposljetku trebati samo još dva obroka. Oni moraju biti najprije prerađeni u glukozu. Dr. nemiješano i nekuhano. pečeni krumpiri 98. Dr. ono je naju­ kusnije. po mogućnosti iste vrste. na donjem kraju skale. Orasima i mahunarkama daje veoma 3. želio bih ovdje još Svatko tko se počne prehranjivati voćem. Iznenađujuće je velika brojka krumpira. Jedi sve nezačinjeno. kuhana mrkva 36. dok je voće. zo­ bjelančevina ili drugi ugljikohidrati nisu za to sposobni. David Jenkins sa sveučilišta u Torontu sastavio je Probavljanje samoga voća događa se brzo. Misli na kuhani krumpiri 70. 4.što ga menki. pčelinji med 87. stručnjaci toliko mnogo hvale .Glikemijski popis doručka. niski broj njihov visoki sadržaj masti. ali o mineralu natrije- 20. Odbaci kuhinjski lonac. Tko je uspio nekoliko tjedana izdržati bez . naranče 40. jer je Tvoja jetra lijekom noći pohranila 2000 kalorija Pomanjkanje šećera u krvi kao glukogen. Osobito upada u oči niska vrijed­ Na ovom bih mjestu želio još jednom savjetovati: okani nost prirodnog šećera (20). Jedi oko 75 posto sirovog svježeg voća. Evo ne­ čemu se naš organizam oslobađa još i štetne obične ku­ koliko brojki: glukoza 100. Ostatak od 5 posto može se sastojati od oraha i sje­ Što se dalje može utvrditi? S pčelinjim medom . Sto nižom ispadne vrijednost. jer znači da se inzulin sporije raspodjeljuje. riža 70. primijetit će od­ jednom ponoviti bitne točke. Walker ima dakle pravo kad tvrdi da obilni obrok krumpira 2. osobito onih jastučića masti. bijeli kruh 69. soja (u zrnu) 13. Cista je kuhinjska sol opasna. poput jabuke i naranče. to da samo voćni šećer izravno pretvara u energiju. Jenkins uzima kao osnovu mah da ćešće mora na zahod. snage. kruh od cjelovitog zrna 72. grašak 39. to je bolji re­ jem i magnezijem dovodi do najbržeg izlučivanja vođe. Zato mogu dijabetičari veoma se voća ako ga ne možeš jesti samo na prazan želudac! dobro podnijeti sirovo voće. 5. turi uspio pronaći ništa o tom popisu. Jedi oko 20 posto svježe salate i povrća. Budući da dotada nisam u njemačkoj litera­ terećujući!] taloga i naslaga. jabuke 39. Uživanje voća bogatog kali­ vrijednost 100. Muči li Te osjećaj gladi. voćni šećer hinjske soli. ka. O natriju smo ovisni. ne kuhaj! \ iste žitarica. orasi 13. banane 62. bijeli šećer 59. beno brašno 49. Taj postupak mlijeko 34. vom kloridu nismo. sirova mrkva 31. Dr. pri zultat. kukuruz 59. mast. Tvoje tijelo 1981. tada pojedi nešto voća. izaziva jednake srčane smetnje kao žitarice: visoki krvni tlak i ubrzani rad srca.stoje stvari još mnogo gore 36 . godine tablicu brzine kojom pojedine prehrambene dobiva odmah najveću energiju da se može osloboditi op­ namirnice dospiju u krv. Ja sam se time bavio već u svojoj anti-kuharici.

neškodljivija protumjera. Želiš li se uistinu doživotno mučiti lijekovima za raz.zaboravnost . Pretvori prijesnim voćem i Pokazuje se u 90 posto slučajeva kao: nervoza - povrćem svoju ljepljivu medenu krv u tekući vitalni životni iscrpljenost . već ćeš silno povećati svoju živčanu snagu i energiju. nego s bijelim šećerom.glavobolja . Primijetio sam da pobornici preh­ omekšavanje i topljenje naslaga.neodlučnost - da Ti je jasno kako šećerna bolesl udvostručuje rizik od svrbež vjeđa ovapnjenja.grčevi u se krvni tlak još neznatno povisiti.nesvje­ sok! Time nećeš samo izbjeći sve veći rizik od šećerne bo­ stica/slabost .alergije .smetenost .depresija .osjećaj gluhoće . Poslije uzimanja nekoliko kiiška kruha ustanovio sam trenutno povišenje krvnog tla Pomanjkanje šećera u krvi ka. što ih tada Tvoje tijelo rane žitaricama rado jedu integralno pecivo premazano de­ brzo odstranjuje i/ krvi. Bez obzira na to pališ li od previsokog ili preniskog krvnog tlaka . To sam uvijek iznova iskušao. A to­ je svrha održanje i poticanje zdravija. plinski obrađene žitarice skupa s maslima . Walkera: "Visok : nizak krvni tlak nisu ništa druga nego posljedične bolesti većinom povezane s tim zlom! Za mene rezultat prekomjernog uživanja ugljikohidrata s mnogo je to težišna tema.vrtoglavica .nije Ti na raspolaganju nijedna jednostavni­ ja. Samo maslac može neznatno šen. a ne uzrok te bolesti.bojažlji- rjeđivanje krvi i na taj način možda oštetiti i naposljetku vost . Današnji moderni čovjek ritmičnu funkciju krvi i srca!" Taj sam poučni zaključak pod stalnim stresom treba već čim se probudi poticaj u uzeo iz njegove knjige "Auch Sie konnenj linger vverden!" obliku kave i cigareta.boli u mišićima . U 60 do 80 posto slučajeva kao: nesanica . Ali to je samo simptom. Takve tegobe učine ljude prerano stari­ škroba! Oni stvaraju ugljičnu kiselinu koja omela mirnu i ma. snoća u krvi.astme .osjetljivost na lesti. a ipak mogu često već od četiri sata potpuno budno i krvni tlak usko je povezan s visokim vrijednostima ma­ bistro sabrati svoje misli. Na ovom bih mjestu želio još jednom citirati svjesno na početak svojih objašnjenja o ovoj temi. Taj proces zahtijeva lagano povi­ belim slojem maslaca i meda. jer su dr. Razlog za loje trenutno nogama 38 39 .nedruštveno po­ Tijekom faze prijelaza na prijesnu. buku. oslabljuje vid i sluh i uzrokuje ukočene i bolne U 40 do 60 posto slučajeva kao: duhovna smušenost - udove. kao pri naprezanjima kojima usporili brzo primanje u organizam odnosno u krv.probavne tegobe . svježu hranu može našanje .pospanost . Ja naprotiv ne trebam takav "do­ Važna pouka koja se može iz toga izvući: previsok ping".seksualno neraspoloženje .loša koncentracija .ubrzan uništiti jetru? Želiš li mučne injekcije inzulina? Nadam si­ puis . umornima i mrzovoljnima. trzanje tijela .ubrzavaju na­ Narušavanje Tvoga zdravlja kuhanim i pečenim proiz­ stanak veoma učestale bolesti današnjeg čovjeka: vodima od krumpira koji sadrže mnogo škroba stavio sam ovapnjenja.drhtanje . ali neškodljivi krvni tlak.

osipi na koži. već odmah zamijeni masne stajati uz štednjak . tvari.šećer dotokom novog šećera. Budući da povrće Ako se u nekom od gore nabrojenih slučajeva ne uspo­ (za mene drugi izbor u prehrani) nije po pravilu tako uku­ stavi opet ravnoteža inzulin .zijevanje . Želiš li još uvijek radije prepisati tablete za živce. Neke bismo pre­ zrele banane uvijek su na raspolaganju. Zahvaljujući obilju vi­ ublažavajuće djelovanje pri boli. "ukusna" jela. Ja osobno zagovaram jednostavnost u sva­ Vidjet ćeš da će veoma brzo nestati čitav niz zabrinjava­ kom pogledu. već sam bolje u tek! Opisat ću Ti naš Wandmakerov dan. peno nastajuće ukočenosti. uvedi po­ tok. Čovjek se osjeća osobito lagano i vitalno i više kretali.impotencija . gurno prepoznati neke simptome koji se odnose na Tebe. Tragično je da rijetko koji liječnik ispravno tumači te zna­ Daj mašti na volju. jućih simptoma. I banana sadrži sve hrambene nerazumnosti mogli izgladiti kad bismo se hranjive tvari. taj se obrok dopunjuje i oplemenjuje umakom od avo­ tada tijelo izlučuje hormone koji aktiviraju zalihe glukoze i kada (od avokada načiniti kašu i malo je razrijediti time ih oslabljuju. nemiješano i nezačinjeno ide naj­ više endorfina. Veoma često posegnemo i u podne za rećenje nadbubrežne žlijezde dovodi dotičnog čovjeka u voćem. Svatko uzme što le jednostavna proizvodnja korisne tvari kojoj se pripisuje i mu trenutno najviše odgovara jesti. A mogu se nabaviti i knjige dobrih rece- kove i na njih reagira na primjereni način. sve voćne dane.mucanje . To neprirodno gore-dolje i stalno opte­ limunovim sokom). rasipaj svoje vrijeme na škrobne proizvode svježim prijesnim voćem i povrćem. puštaju da im mišići sve više kržljaju.srčane neu­ tamina i minerala.suha koža . Oko podneva dolaze na stol sa­ remećaji štitnjače . Ukusne. Mi uživamo osobito ljeti i po nekoliko tje­ Trošenje kruha i kolača povezano je s opasnošću poste­ dana isključivo sezonsko voće. To je dobro osjećanje i s medicinskog gledišta pove­ Sto tada još uopće možemo jesti? Odgovor je jednosta­ zano s ugodnim popratnim učinkom: Tvoje tijelo stvara van: sve što Ti nekuhano. Kad sam počeo pisati ovu knjigu.fobije . U ostalim slučajevima kao: velika glad .noćne voćnog šećera opskrbljuje voće odmah Tvojih 75 milijardi more . Ne daj si dakle pata s prijesnim voćem i povrćem.alkoholizam . bolesna stanja što sam ih prije naveo. uvijek u usko ograničenom izboru.trzanje mišića . lo • II . O velikom problemu pretilosti kao popratnoj istodobno se raduje svom tijelu oslobođenom svih štetnih pojavi našeg blagostanja bit će međutim riječi kasnije. sada znaš sve o prehrani. sno.samo izvoli. Zato se ljudi koji se hrane pe­ trešnje i nektarine. Po obroku bi to trebala međutim biti karskim proizvodima kreću još manje nego uobičajeno i samo jedna vrsta koja dovodi do brzog zasićenja. tako da tada nastane posve voćni dan. kao na primjer jagode. Zapamti: velika je raznolikost u prehrani početak Ćaskanje uz kavicu i kolač otrov su za srce i krvo­ proždrljivosti! Rastereti svoj probavni sustav. late. Pri gornjoj ćeš listi si­ Trebaš li sada još recepte? Ne.po­ stanica životnom snagom. te visokom udjelu lakoprobavljivog roze . se pet tjedana prehranjivao isključivo voćem! Tako je dak­ Ujutro i navečer jedemo samo voće.

Prijelazna hrana
"Tko jede isključivo voće i pritom ostane zdrav, laj je
zdrav. Tko podnosi mrtvu miješanu hranu, taj je
Taj jc pojam omiljeni izgovor onih takozvanih pristaša bolestan. Sto zdraviji, to brže bolestan. Djeca su zdra­
isključive prehrane sirovim voćem i povrćem. Oni objaš­ vija, jer brže reagiraju."
njavaju kako je njihov cilj isto tako svježe prijesno voće i
("News Letter")
povrće; ali naposljetku ostanu samo pri toj nakani! Ne daj
se zbuniti samim brbljarijama tih slahiea!
Ako imaš čvrstu volju, ne bi Ti smio biti težak prijelaz Ti zahvaljuješ svoje ukočene kosti i ostale "sitne pro-
na tu tako vrijednu hranu. Nekoliko dana posti, kako bi se blemčiće" kreacijama iz kuhinjskog lonca i tave. Jela boga­
Tvoje tijelo moglo oslobodili ostataka mrtve hrane. ta bjelančevinama i kostobolja idu ruku pod ruku. Dobra,
crvena, čista krv ne može se stvarati iz kemijskog kruha,
Zatim počni s jednostavnim obrocima voća ili povrća. masnih umaka, mesa koje uzrokuje reumu, juha koje ne
Budući da malo ljudi uspije učiniti takav "skok u hladnu daju životnu snagu i kave koja razdražuje živce. Najviše
vodu", nudim Ti i sljedeći prijelaz: najprije mjesec dana što može nastati iz takvih "prehrambenih namirnica" je
jedi umjesto uobičajenog doručka samo voće bogato vo­ plava, anemična, masna tekućina nalik na kalian, ljepljivi
dom. Ostale obroke uzimaj još dalje onako kao do sada. bućkuriš sličan medu. Tvoje srce pumpa krv u arterije po­
Sljedećeg mjeseca zamijeni i večeru voćem, a tek u trećem put vodopada. Kako to može funkcionirati s gore opisanim
mjesecu jedi umjesto dotadašnjeg ručka samo salate i ljepljivim "životnim sokom"?
svježe povrće. Veiiku će Ti korist donijeti već samo Tijekom prijelazne faze preporučujem češće, male
doručak od voća s mnogo vode umjesto kruha ili miisla. obroke voća. Ne bi trebao gladovati ili možda izostaviti
Bude li Ti na početku nedostajalo nešto toplo, možeš koji obrokjer će radi toga trpjeti Tvoj organizam. Pri preh­
voće lagano pirjali. Do oko 45 stupnjeva celzija još ne pro­ rani svježim, prijesnim voćem i povrćem ne broje se kalo­
padaju vitamini i minerali. Na taj se način može voće i rije. Brojne su "bezvoćne" kure mršavljenja jednostavno
povrće zagrijati i zimi ili za hladnih jesenskih dana. besmislene. Poslije završetka takve dijete automatski se
opet udebljaš i još nadmašiš svoju težinu prije dijete. Na taj
Prva bi Tvoja pobjeda nad štetnim navikama trebao se način onom prije spomenutom kolebanju šećera u krvi
dakle biti doručak koji se sastoji samo od voća. Takav će Ti pridružuje još i ove promjene težine. Čitav se način života
način prehrane brzo ući u krv. Budeš li jednom kasnije opet mora zauvijek promijeniti. Debeli ljudi često malo
dobio želju za pecivom, marmeladom, medom i sirom,
jedu, a to je malo još i pogrešno! Kasnije ćeš povećati
neće Ti više ići u tek.
razmake između obroka i ozdraviti, moći ćeš dočekati onu
poticajnu glad.
42
43

"Čak stručnjaci :.a prehranu voćem i pobornici prijesne Trebalo bi prihvatiti i povremene nelagodnosti povezane s
hrane sumnjaju da današnji izrode ni čovjek može živjeti njim. One su dokaz za to da Tvoje tijelo još reagira. Većina
kao u raju. Ali osobito je ometaj uče nedostatno znanje o ljudi shvaća te popratne pojave uskraćivanja na žalost kao
tome što se događa u tijelu kad se jede voće. posti ili preh­ bolest i vraća se starim ovisnostima. Tako se štetne tvari
ranjuje takvom hranom koja ne stvara sluz u organizmu. To koje su već u procesu rastvaranja počinju iznova taložili.
je bio i jest "kamen spoticanja" pri upućivanju u liječenje Opet se osjećaš dobro, ali loje stanje lažno i varavo i protiv
bez lijekova. Nikada ne bi trebalo sumnjali u to da samo njega se teško boriti. Time si iz akutnog poluzdravlja pre­
voće, čak samo jedna vrsta, ne samo da liječi ljudsko tijelo, šao u kronično. Samo put natrag dakle vraćanje akutnim
već da savršeno hrani i isključuje bolesti. Prije prijelaza iako privremeno neugodnim stanjima, može donijeti iz­
na čistu prehranu voćem trebalo bi temeljito pročistiti svo­ lječenje (dr. Reckeweg).
je tijelo" (prof. Arnold Eh ret)
Sada već znaš više o uklanjanju štetnih tvari iz tijela.
Nijemac Arnold Ehret bio je stopostotni zagovornik Postoji li uopće štetni otpad u tijelu koji se može vidjeti tek
prehrane voćem. Njime je pobijedio svoju dugogodišnju pri njegovom uklanjanju? Amebe na primjer ako ne budu
tešku bolest bubrega koji nisu mogla izliječiti 24 liječnika. pojedene, žive vječno, jer ta jednostanična živa bića mogu
Naprotiv: oni su ga, kao što je tada bilo uobičajeno, od­ potpuno uklanjati svoj otpad. To pri složenom funkcioni­
vraćali od trošenja voća. Ehret je u Njemačkoj i Švicarskoj ranju našega organizma nije moguće. On mora izlučiti ot­
poslao poznat kat) učitelj posta. Već je 1909. godine postio padni materijal izmjene tvari i unesene otrove svake vrste
49 dana u neprekidno otvorenom kolnskom panoptikumu koji dakako nisu hranjive tvari. To je jednostavna defini­
pod nadzorom vlasti i pred očima publike pozvane putem cija za, svaku bolest. Dijagnoza neke bolesti nije ništa
liska. U tu se svrhu dao zatvoriti u staklenu spremnicu, drugo nego lokalizacija onoga mjesta na kojemu se Tvoje
opskrbljen sa 125 litara vode za piće i pranje. tijelo bori protiv nakupljenog otrova i želi ga se riješiti. Na
Ne daj se zbuniti popratnim pojavama uskraćivanja. taj se dio usredotočuje tijelo svojoj prirodnoj sposobnosti.
Ovisno o stanju zatrovanosti, lo znači o količini nagomila­ Da su se u tijelu nakupile otpadne tvari i otrovi primije­
nog otpada u Tvom tijelu, moral ćeš nekoliko dana trpjeli tit ćeš po tome da nešto nije u redu, po lošem osjećanju za
nelagodnosti u vezi s jakim izlučevinama. To je prirodna koje tako rado činiš odgovornima nedužne vremenske pri­
popratna pojava, znak za to daje sada Tvoja snaga samoli- like. Te prve upozoravajuće znakove pokušavaš prigušiti
ječenja napokon preuzela komandu i time počinje u Tebe stimulansima poput kave, čaja, kakaa, rakije, nikotina ili i
čistiti. Već je počela neizbježna, ali nužna kriza liječenja! malim, bijelim ili šarenim tabletama. Time već ometaš na­
To je liječenje pri kojemu Tvoje tijelo posve automatski i pore Tvoga tijela da Te održi zdravim.
bez lijekova počinje samočišćenje! A to liječenje, najbolje Liječnik i mislilac prof, Hackethal opisuje u svojoj knji­
i najjeftinije što postoji, možeš uvijek provodili kod kuće. zi "Der Meineid des Hippokrates" od 309. strane na slje-

•II
45

deći način nakupljeni otpad koji želi napustili njegovo govo najvažnije načelo: uzimaj hranu onakvu kakvu ju
tijelo: " "Čovjek oboli gotovo samo ako je pritajeno bole­ je priroda stvorila. Ubuduće gledaj samo sunčane zra­
stan, ako se u njegovoj nutrini nakupilo toliko mnogo - ke kao svoj prirodni kuhinjski lonac.
štetnih tvari..." Sto su drugo šletne tvari nego "smeće", Znanac iz moga susjedstva objašnjava živost ovako:
kako ja nazivam te nakupine? On čak hvali gnoj kao ljeko­ "Zdravo je sve što ide u tek!" To je mišljenje glupost - tako
viti gnoj. Još drastičnije: "Svaka je ljekovita upala usko se mogu smatrati zdravima i slani, začinjeni komadi mesa
povezana s postupkom čišćenja radi odstranjivan/a ruše­ u raspadanju. Smatraš li to pretjeranim? Biftek je mekan
vina nastalih na bojnom polju... " I dalje: "Unatrag deset samo zato stoje nekoliko tjedana bio pod djelovanjem bak­
dana opet isto kišem, šmrcam, pljujem i kašljem sluz i terija gnjiljenja. "Prehrambena namirnica" meso uzrokuje
vodu. " 0 loj mobilizaciji štetnih nakupina poučava preko pri probavnom procesu velike gubitke energije. Ali - svaka
170 godina Natiirliche Gesundheitslehre ( NG. prirodno kuhana hrana uzrokuje bolesti, osobito već spomenuta ug-
učenje o zdravlju ). /lackenthal je to najzad shvatio, psiho­ Ijikohidratna hrana za tov, čije su posljedice šećerna bolest
log Pudel iz Njemačkog društva za prehranu (Deutsche i ovisnost o alkoholu. Mi ljudi samo umišljamo da zauzi­
Gesellschaf't fiir Ernahrung) još nije. Nisam siguran je li mamo posebno mjesto medu živim bićima. Svaka se živo­
sam I lackenthal došao do spoznaje da su žitarice koje stva­ tinja u prirodi prehranjuje - čak i usred zime - sirovom
raju sluz glavni uzrok toga nakupljanja štetnih tvari. On hranom primjerenom njezinoj vrsti. Čezne li srna za toplim
preporučuje naime u svom kliničkom programu kuhanu zimskim obrokom? Jesi lije ikada vidio prehlađenu? Vre­
hranu. Sve mora biti posoljeno, zašećereno, zamašćeno i menske prilike nude nama ljudima uvijek dovoljno materi­
začinjeno. Pri takvoj mješavini svega i svačega ne dolazi jala za sjajne izgovore! Prehladu i reumu si pribaviš veoma
više u obzir prirodni izbor osjetilom okusa. Osjetilni se raznolikom i obilnom prehranom. Nijedan stvor na zemlji
živci okusa oslabljuju, umrtvljuju tom mrtvom hranom. ne uništava za njega predviđenu hranu kuhanjem i pečen­
jem, ne pije mlijeko poslije odvikavanja od sisanja
Oni se opet probude tek nakon dulje prehrane svježom,
majčinog mlijeka, i ne troši lijekove za ublažavanje boli i
prirodnom, nekuhanom hranom.
za smirenje živaca. Samo je čovjek sebi stvorio te loše na­
Evo nešto o glavnom problemu: Stavi kuhani krumpir vike. Želiš li sudili po okusu, mirisu i izgledu, tada to važi
u zemlju da proklija. Time si već ušao u trag zđravsi venom samo pri prijesnoj, svježoj hrani, a ne onoj beživotnoj, mi­
problemu br. I. Živost hrane mora biti na prvom mjestu ješanoj.
svih promišljanja o pravilnoj prehrani. Mrtva ili živa.'
Ljudski život ne bi bio moguć bez žive hrane. Mrtva hrana Već tih nekoliko rečenica objašnjavaju dilemu naše
stvara bolesne ljude. Naš je Stvoritelj opremio naše tijelo znanosti o ljudskoj prehrani koja je proizvela brda medi­
takvom otpornošću da može dugo vrijeme podnositi grube cinskih knjiga i onih o svim mogućim dijetama. Poslije
povrede zdravlja. Mi ne znamo na žalost poštovati nje­ upropaštavanju vlastitog zdravlja očekuje čovjek u svojoj

47

Zašto? Jer više nemaju jednostavno moraju ući kroz Tvoja usta. svim pogrešan. pri čemu su njihove izlučine osobito opasne. Pri svakoj je bolesti uvijek bacil veliki neprijatelj i time uzročnik tuberkuloze. naći put množavanje. koji se moraju uništavati otrovima. Bez njih bismo brzo završili na pomoći kad se radi o tome da se Tvoje tijelo opskrbi po­ groblju. Kochovog bacila. Lewis Tho­ činjenica da ti otrovi uništavaju i naše još zdrave stanice mas). Pasteur je na samrtnoj postelji još vjera brda pomiče. bakterija. No po njemu se unatoč tome orijentiraju Od školskog medicinara ne možemo na žalost očekivati gotovo svi lječitelji. Oni robi u Tvom probavnom sustavu. Njegov je nauk bio dakle sa­ svoje tijelo. vitaminima i mineralima. Kaže se doduše da Otpada za žderanje. Tu su dakle žrtva bakterije. tijelo kao cjelokupni organizam i teži za cjelovitim liječen­ bio je pronalazač bakterije tuberkuloze. No svojom ih 49 48 . jer moraju odvući prikazuje manje lošom nego što jest. ho­ sveučilištima se svi bave samo bolestima. One već postoje u svakom osobno iz toga pouku. Oslobodi svoje tijelo smeća što ga organizmu. To primjećuješ na to bolesno tijelo. Pritom se već bakterije što ih je čovjek navukao!" (dr. jem. tada ih se više nećeš morati bojati. neće Ti biti od smo ga sami proizveli. natrag do života u svijesti o vlastitom zdravlju i kako ga Bakterije i virusi su tamanitelji strvina i time naši najbolji održati. glasoviti bakteriolog i dobitnik Nobelove nagrade. već je njome pogođen čitav organizam. Bolesnik se ne može promatrati kao sat kome se pri On je pokusom na vlastitom tijelu uspio dokazati da nije kvaru samo promijeni kotačić. životu. gleda Koch. Robert sti. bakterije i viruse kao glavne neprijatelje naše­ "Ne bi trebalo žaliti čovjeka koji je navukao bakterije. ne Pasteur. Od Pasteura gledaju medicinari i lai­ naseljava na otpadu! ci mikrobe. ali ta snaga ostaje neučinkovitom ako se ispravio sebe. ga života. objasnivši da tek okuženo tlo. mrtvom otpadnom hranom pozivamo na milijunstruko raz­ On je zaboravio ili se odviknuo sam sebe liječiti. dakle tijelo ne želiš pokoravati Stvoritelju svega života i zanemaruješ stvara bazu za rast bakterija. Autoine Bechamp je bio otac bakteriološke vole bakterije.od neba ili "polubogova u bijelom". Ni Tvoja vjera ni dru­ pomagači. Jesu li medicinari iskoristili tu spoznaju? primjer i pri bezazlenoj gripo/noj infekciji . da nas nauči nešto o prirodnom načinu življenja. Ubaci jedan voćni dan i nestat će svi suvišni mik­ trebnim hranjivim tvarima. jer tije­ kom svog studija nije došao u doticaj s tom tematikom. bez njih ne bismo mogli živjeti. mikroba (gljivica) i sličnoga. Bakterije pripadaju nagomilani ljudski otpad.dilemi neku pomoć . Tu nemoj vjerovati u čudo. osobito onih mladih. No sve veći broj liječnika. Svježe mlijeko i njegovi pro­ jednakim lošim navikama kao svi mi i umire od istih bole­ izvodi bili su dakle isto lako degenerirani u otpad.osjećaš se Ni na koji način! Oni se još uvijek u prvom redu bore protiv loše u čitavom tijelu. virusa. poput meditacije ili joge. Na Danas mora mlijeko biti po zakonu pasterizirano. jer sudjeluju u odstranjivanju otpada u tijelu što gačije praktike. [zvučimo Bakterije ne prodiru u tijelo. Gamad se znanosti. Tako on živi po mogenizirano i sterilizirano.

čišćenje i Fryjeva znanost o prehrani ukratko samoizliječenje ljudskog tijela. prehrane pojedinog živog hica. Taj šezdeselo. svi mi znamo da te životinje trebaju hranjive tvari spe­ jedu miješanu hranu. Ždri- sto prehranjuje voćem. Ovdje bih želio sažeto izložiti njegovo važno. svježe hrane koji se 97% po­ Od dobi do oko 30 godina može živjeti samo od trave. a dostupna su i Uzmimo konja kao primjer. Fr\ koga osobno poznajem. On se od rođenja do prvog na njemačkom jeziku. jer se u svojoj prehrani klone samo ršava u svakom slučaju utvrđivanjem bitnih obilježja mesa. Kad bi se čovjek neko vrijeme prehrane. Želiš li dakle Travu. jer vegetari­ koji opskrbljuje naš organizam potrebnim hranjivim tvari­ janci koji se prehranjuju mrtvom škrobnom i mliječnom ma. Prvo je i naj­ ka. T. jer nismo opskrbljeni odgovarajućim en­ važnije u znanosti o prehrani ljudi utvrđivanje karaktera zimima. On takvo zelenje jednostavno naziva slamom. Mislimo dakako o najpodobniji za biljnu hranu bavit ću se na drugom mjestu. posljedica njih 200 godina pribavili su neoboriv dokaz da su ljudi po toga bile bi velika slabost i mršavost. konja. kao što je celula/. C. ali su zapravo beznadno zabludjeli. Već spomenuti prof. tada bi se prvo trebao upoznati s prepuštena samo četveronošcima. Fry. naime samo od trave {uključujući sjenici. Fiziolozi.. C. zalogaja trave prehranjuje isključivo majčinim mlijekom. Bez biljaka nema života na zemlji. Biljna je prijesna hrana temelj za prehranu. više dopunjujuće činjenice. Sve se druge činjenice tre­ Sada imaš mogućnost učvrstiti svoje znanje pomoću baju podrediti loj središnjoj temi. jebe postaje snažnom životinjom od jedne jedine vrste hra­ sinogođišnjak prakticira taj način života već 25 godina. pasa hranom ponekad su prijemljiviji za bolesti od onih koji itd. Sve je ostalo manje svojim hrapavim jezikom. 105 "Studienbriefe"što ih je izdao T. antropolozi i biolozi svijeta posljed­ prehranjivao isključivo tom zelenom hranom. Njihove velike zablude.a. a samo VA povrćem. Trebala bi se naglasiti riječ pravi. svemu bili i jesu voćojedi. istraživačima koji vjeruju da znaju nešto o prehrani. Oni ne bi zapravo smjeli sebe naziva­ cifične :<i SVOJU vrstu. ne. kao što su goveda sa njihovim prehrambenim navikama. Roberts nije još nikada na sto­ lu za obdukciju vidio pravog vegetarijanca s koronarnom "Prehranu možemo jednostavno označiti kao proces sklerozom. kora i listova. Tako znanost o ljudskoj prehrani počinje i završava tom važnom činjenicom. uvjereni je potrošač prirodne. što ih oni k tome nazivaju "znanošću". Sve je drugo Govedima i drugim četveronošcima čiji je organizam sporedno. Biokemija i fiziologija konjske hrane zasnivaju se kratko izvješće o pravoj prirodnoj hrani: mi ljudi ne na toj presudnoj činjenici. lišće i povrće smatra Fry hranom koja bi trebala bili znati nešto o hrani konja. Ako govorimo o prehrani peradi. možemo na žalost potpuno izvući hranjive tvari iz stablji­ Isto takvo promišljanje vrijedi i za ljude. n/ trebamo u pojedino- 50 51 . Znanost o prehrani počinje i zav­ li vegetarijancima. pčela.

Toliko o T.a kunićem kao svojom hranom. Sve su drugo život bez vatre i kuhinjskih lonaca. Vidimo posljedice: zapadni su narodi najbo. krasnu. svojim Ti okusom donijeti pravi užitak. sli analizirati. svojini miomirisom us hititi Tvoje osjetilo mirisa. zrelu breskvu zaboravili skakavce i svakojake insekte!" dospjet ćemo do 500 milijardi. voće itd. Uvjeren sam da ćeš uz. Te poziva na uživanje. kukeožderi. oko privlačna kao hrana. izobličenje te znanosti. ga. Nijemci . zdrobili njegovu glavu u svojim ustima i sirovog ga po­ Činjenica da polovina svih obroka završava umjerenim ili jesti s krvi. Svaka je druga hrana mnogo teže probavljiva. Ljudi su po svemu stvoreni da ne više od svega drugog: Tvoja vlastita sklonost. ljudskoj prehrani počinje i završava utvrđivanjem ljudskog Postoji estetski test koji stabilizira vrstu ljudske prehra­ dijetetskog karaktera. mesom i iznutricama. povrće. žitarice . gotovo kao ukupni savezni budžet. krivih informacija i propagandnih floskula. Trebali bismo ponovili: znanost o lesniji narodi na zemlji. Bi li posve osobitu fiziologiju koja upućuje na isključivu preh­ pokušao posegnuti z. kao što su davno živjeli sporedni detalji ili u slučaju onoga što se danas naziva zna­ naši preci. A novac vlada svijetom! Žalosna poslje­ koja dica tih loših poslova? 1. Kladim se da bi radije pojeo malo grožđa nego hrpu sjemenaka. No ta se strategija financira s je samo jedna koja će zadovoljiti Tvoje estetske osjećaje. Službena znanost o prehrani u nas nije osjetilo okusa? Može li Ti tako nešto ići u tek? Promatraj ništa drugo nego prazno brbljanje. Ti bi trebao uzimati svoju hranu onako kako Ti nošću o prehrani. Zamisli isključivo jedu voće! To je osnovna činjenica. Proričem Ti da ćeš banani dati pred­ 430 milijardi DM bilo je 1993. Pri svim tim vrstama hranepreosta. lažno zdravlje. Ne bi stvarala ugodan miris koji Mi ljudi nismo dakle nikako mesožderi. 3. žitožderi ili svežderi! Bi li Ti brao travke i žvakao ih kao svoju hranu? Na toj se kratkoj definiciji cjelokupnog nauka o ljud­ skoj prehrani temelje i moje knjige. Jesmo li parolama Nje- 53 . djeluju li poticajno na Tvoje ostalo sporedno.narod bolesnih Kladim se da ćeš svaki dan radije jesti lubenicu nego si­ sati kravlju sisu. 1996. može svojom ljepotom opčarati Tvoje oko. više ili manje nasjednemo. Ništa osim gomilanja tako sve vrste hrane. kao što to čine teškim probavnim smetnjama očit je dokaz neprobavljivo- grabežljive životinje? Mislim da ta slika ne bi bila za tvoje sti pojedenih tvari. Zamisli obilje hrane oko sebe.CFryju. sjemenje. ubiti ranu voćem. Bi li možda lizao prste poslije toga? biljožderi. na koje svi mi klice. izdano u Njemačkoj za nost pred mrtvom kokoši. kao što su kukci. Fry dobro kaže: sve je Očaravaju li one Tvoje oči. 2. kostima. Ljudi posjeduju je nudi majka priroda. mnogo kapitala.

. Iz svega bismo rične prehrane." Tu smo dakle: jedino poremećaja {Izvor: dr. Daljnjih pet do deset milijuna boluje ih od psihičkih stvarno poboljšati ili čak izliječiti.000 pacije­ Liječi li liječnik ili Tvoje tijelo? nata. već samo mirujemo i mnogi ljudi debeli i bolesni i ovisni o lijekovima koji ih ne pijemo vodu. Želim još jednom po­ on mora u slučaju potrebe odlučiti za terapijske mjere koje noviti: krajem Drugog svjetskog rata. to je pitanje bilo po­ upozorenje? Ne.Ne. Heyll zaključuje u svojoj knjizi "da narušenog zdravlja potpuno obavljati uobičajene poslove. Pritom mi sami očekujemo u bezizlaznim situacijama još medicinsku njegu i liječenje. Ullste'm). u jadno živjeti! Nikakva pilula ne može ukloniti pravi uzrok. Potencijalni pacijent? . Sada se bez log otrova kao ptice u otvorenoj prirodi. te si na taj način priskrbljuju druge bolesti. a ne liječnik. se metodama prirodoznanstvene medicine može tek mali Oko deset milijuna boluje ih od reume i previsokog krvnog postotak prevladavajućih bolesti i psihičkih poremećaja tlaka. Po­ da za zdravlje postali zdravijima'. gotovo nije bilo infarkta u Njemačkoj. To je samo nekoliko brojčanih primjera. " Risikofaktor Me.mnogo stoji li uopće netko tko je potpuno zdrav? Svatko ima neotpornijima. za koje moraju podnositi još i dodatne tablete. kamoli dizin".' Ne. Bolest je željeli bi izvući ono što su morali stavili u obvezama bole­ gomilanje svakodnevnih promašaja pri prehrani sničku blagajnu. Oko deset milijuna ljudi ne mogu zbog Prije spomenuti dr. lijek. Ti želiš brzodjelujuću tabletu i dalje tako stavljeno na simpoziju za preventivnu medicinu 1977. med. Danas su slučajevima bolesti ništa ne jedemo. jer su njihovi kreveti stalno zauzeti s prosječno 500. naprotiv . već samo ublažavaju simptome . razdoblja niskokalo­ su veoma daleko od svega što je naučio. trebale bi Tvoje jedine mogu izliječiti.dok te hranjive tvari potjecati iz n e k u h a n e . Pomozimo mu time da u nosila samo 140 miligrama na decilitar (mg/dl). Pacijenti su osim toga osigurani i su neuspjesi samo posljedica pogrešnih odluka. je samo ljudsko tijelo kadro liječiti. Svi toga trebali izvući zaključak da postoji samo jedno pravo su bili vitki i pokretljivi. Bolniee su prepune. posljedica bi bila veoma brzo masovno umiranje. Uwe Heyll. Primaš li uistinu k srcu to "Možemo li bolesti spriječiti?". jer bi to zahtijevalo Tvoj pogrešni način života! U poslovnom životu učimo da odricanje i neugodnosti. mačkog društva za prehranu ili raspuštenog Saveznog ure­ Navodno zdravlje Nijemaca velika je izmišljotina. 90% starijih ljudi uzima triput dnevno svo­ neke svoje zdravstvene smetnje! je propisane tablete poznatih jakih nepoželjnih nuspojava. Više od dvanaest milijuna ljudi mora se godišnje dati stacionarno liječiti. Isnv/it. nemiješane i sljedeći poziv Tvoga tijela na uzbunu opet ne upozori da ne nezačinjene hrane! pretjeruješ i ne budeš lakouman.Liječnici? Ne. Mladi je liječnik bio na Kad bi se ljudima oduzele tablete i kad bi morali živjeti sveučilištu uveden u već uhodani znanstveni rad. Prosječna je razina kolesterina iz­ oruđe liječenja: Tvoje tijelo. Javi li se velika glad. jer se klijent ne bi tada mrtvim lažnim hranjivim tvarima i premalo kretanja! osjećao dobro podvorenim!" 54 55 .

Bennera. uglavnom povrće i voće. sveučilišne lo. trgovci životinjama. prijesna hrana. ali njihova su se saznanja pokazala samo kao llorsla Sterna o uzgoju životinja i trgovini njima. Tko gaje vidio mora se nici prirodne prehrane isto tako ostali na počecima. Dr. ni travi . Bircher. jer nji­ kao čovjek stidjeti na kakav se okrutan način postupa sa hovim receptima još uvijek vladaju kuhinjski lonac. Bolnice se poput hotela ocjenjuju između kapilare i stanice. Hans Eppinger. a nama 1936. pobitne istine. Hans-Kaunilz bilježili su u godi­ malja su i njemački zoološki vrtovi. Primatelji životinjskih pošiljaka iz prekomorskih ze­ klinike u Beču. morao se odreći rada u svojoj ordinaciji i drži pod ključem. dr. ne­ ovisnosti. važne terapeutske uspjehe s njiho­ prije svega istraživački laboratoriji u bolnicama i kemijske vom terapijom svježim živežnim namirnicama-ponajprije Ivorniee kojima njemačka Lufthansa dostavlja "na način 56 57 . Odjednom mu je sinula spoznaja! Taj je liječnik ubuduće Dr. svježa. nije ništa bitno promijeni­ Prof. gledao sam na ARD-u reprizu filma ni napredak. Thomas patio je već u dobi od 30 godina od stalnih poslije 50 godina. te životinjama. Dr. unatoč nekim zabranama. Ralph Bircher bio je veliki sin glasovitog Maximi- jeo isključivo prijesnu hranu. ali ona su na početku dovela samo do izvje­ pokušati još jednom misliti !" može se reći s Goetheom snog sektaštva. Sto čuješ danas. Bircher-Benner. Kollalh. Godinama sam čitao njegov mje­ tri tjedna ozdravio. objavio je devet knjiga kao "Edition-Wendepunkt" Zašto ništa ne naučimo iz lako jednostavne istine? Zato što s važnim prilozima "Wendepunkt"-ere (ere "Preokreta"). Spoznali su daje za naslanak bolesti i oz­ tima bolovanje ili se usteže propisati željeni lijek. koji je umro s 90 joj knjizi "Willsi Du gesund se in? Vergiss clen Kochtopf!" godina.evo u vezi s tim izvješća jednog liječnika. sve se pomno Želučanih tegoba. do 1938.postalo je još gore. To se samo mora načina života. licn P. je naš današnji život podložan diktatu površnih užitaka i Toj neiscrpnoj riznici zahvaljujemo još danas važeće. kad se čitaju mjesečnici "Wendepunkt". o tim spoznajama? Ništa. Waeiiand donijela su znat­ 1. kolovoza 1995. A tu izmjenu najbolje omo­ po prednostima i nedostacima. Jednoga je dana potišten promatrao praksu morali bi ispraznili liječničke čekaonice i bolnice! svoga konja kako jede travu koja mu je očito veoma prijala. Kasnije ću se još jednom vratiti na tu kapilarnu izmjenu. Felke. Ju. gućuje čista. ostaje dravljenje još presuduiji od želuca i crijeva odnos izmjene bez svojih "mušterija". Ako liječnik ne da odmah pacijen­ gocjena iskustva. U nas je isto tako bilo nastojanja u pravcu prirodnog "Sve je mudro već bilo mišljeno. Schrolh. i dr med. Kad bi li rezultati bili uistinu provedeni u više nije imao novca. Imena kao Kneipp. Samo se tako može Budući da smo upravo govorili o konju i o njegovoj hra­ održali potrebni mikroelektrični napon (Izvor: dr. Stern je u vezi s tim komentirao kako se do kuhane i pečene žitarice. "Geheimarchiv der Lmdhrungslehre"). koji je djelomični putovi pravom zdravlju! Današnji su zagovor­ bio proizveden već prije 22 godine. Dva desetljeća kasnije ne samo da se ništa nije promije­ prijesnim voćem i povrćem. ravnatelj 1. danas. i u liana Bircher . Bircher. 0 njemu sam opširno izvijestio u svo­ sečnik "Wendepunkt". med. Priessnitz. koja im je k lome donijela dra­ nilo .

Shelton: "Svi su ljudi strukturno i funkcionalno jed­ pravilima Natural Hygiene (eng. C. stidljivo izjavljuju da se oni osobno prehranjuju po Dr. kruh. Ta će astroloških maštarija. opstojati i za one spremne na kompromis. Svatko od tiskani kompromisni prijedlog za prijelaznu fazu." Tako je dakle se poziva mnogo onih kolebljivih. Svi pred­ crkveni vođe ne poduzmu energično nešto protiv toga? stavnici tih kompromisa vole kao i prije meso. Taje knjiga širom svije­ čisto ljudsko umišljanje da smo se odjednom tako različito ta dosegla nakladu od 13 milijuna primjeraka. razvili. životinjskom carstvu! Neki su autori mišljenja da je svaki čovjek drukčiji (i drukčije jede). kuha­ Ako je neka žena vidjela ona strašna ubijanja krokodila i ri­ nu hranu i alkohol. Fryja.oni će nepromijenjeno mond "Fit za život". Ona ci za to barbarstvo "besprijekorni" kupci. samo su usvojene navike različite. Kažem Ti posve otvoreno: Ne. inzulin ili žuč. primjeren doličnoj vrsti" jadne stvorove koji pobuđuju sa­ zdravstvene struke. NH). pepsin. U tim se pokusnim laboratorijima nastavlja izlječenje svim mogućim kurama. pa ni one najmanje. I samo bi njih trebao odbaciti. Smatraj sve alternativne me­ Mogu reći da sam prvi na njemačkom govornom po­ tode liječenja jednostavno praznovjerjem. Fiziolog ne nalazi razliku u konstituciji. Začuđujuće je na koje sve načine čine jetkih velikih mačaka . samo zato što ti ljudi nisu Prvi sam otkrio u SAD-u i knjigu Harveya i Marilyn Dia­ poštivali njezine zakone? Ne . nekadašnji učenici T. zapravo si razvio Priuštiti si da iskreno govori o svojoj odanosti pravom štetne navike. Treba li se dručju upoznao javnost s prirodnim naukom o zdravlju. Za to ne prirodnom nauku o zdravlju može samo onaj koji je eko­ trebaš boravit u nekom skupom sanatoriju. tako daje ona zapravo daljnji istu hranu da bismo prehranjivali naša tijela. od bioenergije preko mučenje životinja. Dovoljno sam ih često mogao pro­ nositi torbice i cipele od krokodilske kože? Glavni su kriv­ matrati. Priroda ne čini ustupke. na koju nas stvara ptijalin. Veoma mnogo ima onih koji obećavaju milost. Njima si promijenio i jako oštetio svoje organe. Opstoji jedino istina. Posve Ti je nomski neovisan i nije na platnoj listi nekog koncerna dovoljna Tvoja jeftina soba! 58 59 . možda priroda promijeniti. da bi se proizveo neki lijek koji možda daljinskih dijagnoza. Ne. Diamondovi. Zar smo odjednom postali drugom vrstom živih bića? Možda žderačima životinja? To je tumačenje Prirodni nauk o zdravlju glupost i važi kao sjajna isprika za grijehe u prehrani. magičnih liječenja na daljinu do produljuje ljudski život za nekoliko dana ili tjedana.kako tada još može mirne savjesti ljudi sebe smiješnima. Polovično se držati prirodnog nauka nečovječnost imati jednom posljedice. Njihova knjiga naki. Zašto naši državni i ne može se trajno isplatiti. Svi trebaju sadrži na žalost 52 recepta. Bez odgovara­ ne poznaje ni osobiti sklad ili prilagođavanje ako se trajno juće potražnje ne bi naime bilo tih masovnih ubijanja u ne ravnamo po njoj.

On ne poznaje jetovati sa svojim kućnim liječnikom i po mogućnosti pri- 60 61 . na kraju uvijek pobjeđuje ima svoje uzroke u prekomjernom jedenju. kuhane hrane. Samo žrtvuješ vrijeme i mnogo novca za obmanu. disati? Kako smo On ga štiti time što ga je opremio vlastitim mehanizmom na primjer naučili prazniti svoje crijevo? Sve su to prirodni popravka. najbolje u obliku nemiješane hrane. Bolesti su nagomilavanja noj prirodi koje se pri bolesti skrivaju i ništa ne jedu. lijekove. Ne trebaju nam mišljenja treba samo svježi. prijesna hrana (prije svega voće i povrće). stresu i preop. Njegova tavaju naše tkivo i naše vitalno tijelo. Prirodni nauk o zdravlju poučava da se zdravlje Pri akutnim teškim oboljenjima trebao bi se dakako posav- može postići pravilnim načinom života. kojom raspolažu i životinje u otvore­ zbog pogrešne. žvakati. može bez kojekakvih lječilelja i bez lijekova dovesti do Prirodni nauk o zdravlju ne treba ni dokumentacije ni najboljeg zdravlja i potpune slobode od bolesti. cijepljen­ dheitsIehre-NG) put je do pravoga zdravlja. te u krugu prijatelja. filozofija počiva na načinu života u skladu s prirodom. znanstvenici. Prirodni nauk o zdravlju podrazumijeva da se prirodna prehrana sastoji isključivo od prijesne hrane. sunčana svjetlost. Tko je učio jesti. kao što su Šarolikost nazovi liječenja voće. istina. ra i sna. Prirodni nauk o zdravlju provođen u praksi procesi. On priznaje ja i terapije. u prvom redu snagu samoliječenja. Taj nauk strogo odbacuje sve droge.Sto je Prirodni nauk o zdravlju? liječenja bilo koje vrste. Natiirliche Gesun. zadovoljavajuća profesionalna djelatnost i mir­ no ozračje u obitelji. bolesti nastaju nezdravim načinom života. uniš­ samo zakone prirode i pokorava se samo njima. Za to se autoritete koji isprazno brbljaju. Taj je laboratorija koji se bave samo istraživanjem beživotne ma­ nauk došao do spoznaje daje ljudsko tijelo organizam koji terije. Ponavljam: ne postoje liječenja bilo koje vrste. u pravilnoj kombinaciji. uvi­ ugodne temperature. terećenju. Prirodno je zdravlje bilo i jest dio našega života. Taj nauk tvrdi da Stvoritelj nam je dao najdragocjeniju snagu: naime. jer oni zapravo narušavaju naše zdravlje. dovoljno kre­ jek je stvarno. Ono je sama priroda! tanja. Oni bi se trebali jesti svježi. dovoljno odmo­ laboratorijskih stručnjaka. On je blagodat za ljudski rod. Pogreška je željeti opet steći ili sačuvati zdravlje liječenjima ili raznim "ljekovitim" pri­ prave i ma. to znači samo jedna vrsta kao puni obrok. Ne zatrovanosli štetnim tvarima. čisti zrak. Smanjena živčana energija vjeruj nikakvim vidovnjacima. Prirodni nauk o zdravlju (njem. povrće i nešto oraha. Živosti nas ne mogu učiti teoretizirajući nazovi funkcionira po načelu samoizlječenja i djelo Stvoritelja. Prirodni nauk o zdravlju ne treba rezultate stručnjaka iz načelu vitalne energije. čista voda.

Walker. ako još nije posve uništeno. legni u kre­ vlači noge. svježe hrane kojoj ta i čudotvorna sredstva dođu i odu! ljudski rod zahvaljuje svoj opstanak od drevnih vremena. ali izbor je Tvoj ! gim metodama liječenja. Nećeš osjetiti bitno poboljšanje ako ne uklo­ Čudotvorna sredstva. fotografija aure.svi oni trebaju kompenzirati Tvoje povrede zakona je. ozonske terapije ili djetetom oboljelim od raka. biljnih lijekova i kure pijenja međutim za Tebe važili pravilo: pomozi sam sebi. Ljekovi­ blaga medicina sastoji samo od prijesne. a pritom vrtoglavo rastu troškovi nekori­ komjernog uzimanja hrane. a svi nas ti 'Iječitelji' nu metodu liječenja"! Umjesto toga radije leže u bolnici. vlastiti Iječitelj. alopatije i homeopatije. hranu. Otvori rama z. Dr. akupunkture. osleopat raz­ metoda liječenja koju je opisao već dr. budi svoj ljekovite vode i sličnoga. ayurved.nojenja ili rashladivanja i eleklrošokovima. Tko može podnijeli mrtvu biotenzor. Njegova se prirode. Takve Opet je silno u modi prirodna medicina sa svojim bla­ dvije velike opreke -. uvijek novi pronalasci raznih pi­ niš uzrok. Nakon loga treba ske medicine. kako bi mogao nesmetano dalje griješiti. dobro će Ti doći to­ ski nas znanstvenik uvjerava da nema boli i bolesti. kineziologija. nove metode. Uživaj samo mir i svoju psiholog nas liječi seansama 'ljekovitih'sugestija. prozore i isključi televizor i radio. On ne propagira ni neke posebne dijete. Ono što ne možeš jesti Istražimo nekoliko "metoda liječenja". to je njezina povlastica. liječnik pla kupka. Herbert svježe i prijesno." snog liječenja! Kasnije se žale kako sve poskupljuje.vrcmeno uzimati odgovarajuće lijekove. već je bolestan! Bolesti bi se trebao bojati isto tako Nekima se od gore navedenih metoda ne može daka­ malo kao svoga tijela. biomagneli i tako dalje. Ali one djeluju samo na Bilo bi bolje da se bojiš razuzdanog života i nezdravih površini. vojčice vjerovali su u tu glupost i tako dugo odbijali 63 . time što ćeš se povezali s prirodom! Samo kako bi za mnogo novca mogao biti liječen u okviru gore priroda ima monopol za liječenje. kako bismo liječili posljedice pre­ nom hranom". koje mogu postati isto tako opa­ Još se jasno sjećam stoje "čudotvorni" lječitelj Geerd snima kao kemijske tablete. kirurg odstranjuje organe. kršćan­ snagu samoliječenja! Ako Ti je hladno. ništa ne jedi i svakih pola sata popij čašu vode. fizioterapeut liječi ku­ vet. elektroakupunktu- Stvaraj zdravom hranom zdravu krv. Prirodni nauk o zdravlju ne propisuje terapi­ lula . neutralne. Kad bi ljudi barem jednom iskušali tu "besplat­ nas truje. Roditelji dje­ terapije refleksnih zona. ra po Vollu. maser gnječi i pritiskuje. navedenih terapija: dijagnoza šarenice. pozivaju da jedemo velike količine 'okrepljujućih' preh­ daju se kljukati otrovnim pilulama i "bolesničkom dijet­ rambenih namirnica. Zdrava krv sve liječi. žalim terapije živim stanicama i trebao pobijediti rak u posljednjem stadiju. pregled krvi. Često se možeš susresti s Homer želio prije ne tako dugog vremena učiniti s nekim pojmovima poput kelalne. Kuhinjski se lonac mora odbacili. Priroda nas bolestima želi izliječiti! ko osporiti izvjesni učinak. ne valja! Ako oboliš postoji samo jedna Shelton: "'K7ropraktičar 'ravna' kralježnicu. Ta sam najbolje znaš da moraš uvijek iskušavali životnih navika. Njegov je sin iz drugog svijeta Bachove cvjetne terapije. A ovo su dijagnostička sredstva.

Ne U "Fit ftirs Leben" od travnja 1993. Tilden je obavljao svoju službu u Den. izvijestio sam o ocu moraš golovo ništa osim toga naučiti. a tada se 26 godina nadasve hovu snagu. I Ti ćeš jednoga dana shvatiti nji­ liječničkog života lijekovima. Svi su predstavnici te odgovaralo to nekom ili ne! Radi se od Tvom zdravlju. Kraj priče: ona je nedavno s četrdeset godina lječitelji s njihovim navodno magičnim sposobnostima! umrla od raka na grliću maternice. Dr. Često sam je je to uvijek moguće zbog stalnog raspolaganja lijekom. Jen. Jennings nije shvaćao bolesti kao nakraj sa svojom vlastitom proždrljivošću i neobuzda- nošću. tada je to samo iz razloga što mu upraviteljica pripadala je mojim znancima. Pri tim se placebima radilo o šarenim kuglicama koje Pohlepa za hranom i nediseipliniranost su zapravo sadržavale mliječni šećer. Veliki uspjeh njego­ ve "No Pills Therapy" nije začudio samo njega. te u skladu s liječnik bez odobrenja za rad bio je čak jedan od glavnih tim uspješno djelovao. sutra onako. On je već s 34 godine davao svojim pacijentima placeba što su ih trebali uzimati točno po njegovom uput- stvu. dok su njegovi lokalni kolege svo­ govornika na kongresu znanosti o životu održanom 1995. napad zlonamjernih bića. ja i jedina terapija ! Zakoni prirode nepromjenljivi su i Dr. ali bi trebao zabora­ Natural Hygiene (prirodnog nauka o zdravlju). molio da prestane pušiti i jede više sirove hrane . uspješno odricao takvoga liječenja. Danas izlječenja. od kojih 64 65 . Taj šarlatan i kao prvi opisao fiziologiju zdravlja i bolesti. dakle Sve se nas mora katkad prodrmati da s probudimo. već i nje­ gove kolege. to je najbol­ mnogo pušila podlegla je mnogo prerano raku. ali to Marbelle (Španjolska). Bad Godesbergu. Takve osobe mogu dakle sada tamo širiti Mi poznajemo magično djelovanje lijekova ako su uvi­ svoje gluposti opasne za život! Glavno da slušatelji jek na dohvatu. ne uljepšavajući stvari. Želi li netko pri navodnim tegobama s an­ plaćaju! Homer obavlja svoje mutne poslove na prostoru ginom pectoris proširiti svoje žile nitroglicerinom. Izdaleka su pristizali mnogi ljudi željni Neki se ljudi ponašaju kao zastavice na vjetru. lječitelji bez pilula. viti gotovo sve dosadašnje! ningsu.na žalost Umišljanje liječi ili priječi! Samo s tim računaju razni bez uspjeha. Jedna žena koja tamo radi kao naposljetku ipak ne učini. Tilden liječio je prvih 28 godina svoga jednaki za sva živa bića. pagandom! Iz toga možeš uzeti što smatraš ispravnim. a pritom ne mogu izići ljekovitog učinka. Ja govorim otvoreno.liječenje dok ih vlasti nisu na to prisilile. metode liječenja nazivali sebe "Drugless Healer". med. u jim "liječenjem" slali ljude na groblje. I njezina majka koja je Najbolje je da odbaciš svoje štetne navike. On je pri njihovim osobnim prehrambenim grijesima. inače ćemo se i mi jednoga dana dali zavarali lažnom pro­ veru/Coloradu do svoje smrti u dobi od 90 godina. kako bi im propisao šarene kuglice čudesnog propovijedaju ovako. već kao smanjenu životnu ener­ Tako stalno traže pristaše i suborce koji će ih podupirati giju odnosno njezino iskorištavanje u druge svrhe. dr.

Ako se Tvoj želudac odmah ne pobuni nakon ley. još samo u sirovom stanju. Svakodnevne će Te spadanju i stvara kiselinu. nespo­ bili f'rugivori. To se vidi po geni­ soban pravilno reagirati i funkcionirati. ispraznih užitaka donosi prvi napredak. Samo "Dok ima klaonica. Prije svega ovisnoj masi tromog duha. Zato ovdje još jednom ponavljam: u istrošen traktor (tijelo) može se svašta utrpa­ Testiraj opet sebe: ubrajaš li sebe u mesojede. Dr. Gotovo svi prirodoznanci i anatomi koji se bave uspo­ Tko može podnijeti kuhanu hranu. Njegovi enzimi nadležni za probavu 06 67 . pa tako i dr.već lipe i li drugi. Krv. još je daleko od pra­ ređivanjima. tada je već oslabljen. Pravi u radu." mora u našem slučaju glasiti: strogo izbjegavaj prvi zalo­ (Lav Tolstoj) gaj. koštana moždina i žlijezde njegove Želio bih Ti toplo savjetovati da se kao kuge kloniš žrtve boljeg su. kosti. dakle hranili se voćem. ali fini stroj odmah reagira otežavajućim poremećajima vore. Mi smo se iz pralipa voćojeda.koji su navodno vamo toplinski obrađenim mesom mišića koje je već u ra­ zainteresirani samo za Tvoju dobrobit. dok smo mi zabrinjavajuće eete se dana pokajati. Alan Walker i prof. a Ti uživaš u nekoliko zubima iščupali komade mesa iz tijela svoje žrtve i bez bresaka. ni jaja? svladavanje svuda nazočnih površnih. Mi ne posjedujemo enzime koji male pobjede osnažiti u Tvojoj nakani da se ne pridružiš su potrebni da se meso može dobro probaviti. razvili u sveždera čiji su životni osjećao dobro i hvalio: "Vidite. Walker je odgovorio: "Učinite li to. bit će bojišta. \ee će se kljukali čitavim pločicama. Primati su se unatoč uništenju i poboljšanja. pomoćnih Taj se recidivist prvog dana. hranjivijeg sastava.4 podu­ jestio o jednom svom pacijentu koji je bio na putu daraju s našima. Mi se ljudi zadovolja­ učitelja zdravlja spremnih na kompromis. doklore. Walkerje izvi­ ma čovjekolikih majmuna koji se u postotku od 98. poslije obroka koji se sastojao sredstava. Ovisnik o čokoladi neće se nikada zadovoljiti malim komadićem. razložili su uz uvjerljive dokaze da su ljudi prvobitno što si pojeo sendvič sa sirom. On je pitao dr. Kad drugi žvaču peciva." Njegovo upozorenje nije koristilo. Oni još uvijek nisu shvatili da tek Zašto ni meso ni riba. u karni- ti. pudinga i nešto vina. Grabežljiva životinja može svojim oštrim banana. mesožder proždere svoj svježi rastrgani plijen s krvi i iznu­ tricama. a Ti nekoliko raćne kiseline. žvakanja progutati. krumpira povrća. opet mogu podni­ sadržaj postali lonac i tava. za iri lativno dobro održati zdravima. degenerirani i teško bismo još mogli živjeti bez. Thomas Hux­ vog zdravlja. Sto su te male pobjede? Kad de­ nam nedostaje enzim urikaza koji sprečava stvaranje mok­ beli pojedu nekoliko komada torte sa šlagom. Walkera smije li sa znancima onečišćenju okoliša (što smo ga skrivili mi ljudi) mogli re­ otići u restoran. A samosvla- davanje je lako važno. Disciplina nije ništa za njih. koji je jeo voće od pečenja. Za proždrljivost vrijedi ono pravilo što ga moraju prihvatili i Anonimni alkoholičari. jeti hranu!" Trećeg je dana umro. tada bi se trebao i odgovarajuće vladati.

Rođendanska su slavlja već nalik na svadbene janja među ljudima i ratove? Prije se samo nedjeljom jelo gozbe. najkorisnije. gadit će mu se pri­ Dr. Po dr. korisna začinima učinili ukusnim. 5. Densmo- ubrojiti u tu posljednju skupinu" (dr. voće ne treba nikakvo pripremanje. miševa. Ljubitelje žitarica razočarat će daje jače. Meso i masti stvaraju mnogo kiseline i po­ lako. 2. Herbert M. I ti postaješ žrtvom 68 69 . Biolozi nas žele još prije povrća i žitarica. naj­ ko hrana drugog reda. grabežljive životinje! Čisto meso kao nositelj bjelančevi­ Životinjska hrana zauzima danas na žalost previše na ne daje snagu. Što se postavlja na stol? Oko 95% mesni i mesni obrok. Kamo mi sebe ubrajamo: među miroljubive riblji specijaliteti. prvoklasna hrana. hijena i ostalih ubojica . 4. Shelton u reu trebao bi se po mogućnosti ograničiti na voćnu hranu. najljepše i najdugovječnije životinje . konji. "Pravilna prehrana "j umjesto da jedeš sve moguće vrste žitarica. Ono je već po osjećaju mačke. spustio na stupanj najveći mogući skok u pravcu zdravlja. Time bi učinio A Ti si se. riba. ne i tvari truljenja Sto pritom nastaju teško se mogu proba povrće. danas pripada normalnom životu svakodnevni nešto posebno. Ne se ne mogu sjetili da se pozivalo na ručak u restoran.kostobolju. 3. meso. Za mene je povrće iona­ "Već letimični pogled pokazuje da najpametnije. kao na primjer ukusno bez ikakvih dodataka. De Evansu i dr. išijas imamo zahvalili jedenju Voće je dakle na prvom mjestu u ljudskoj prehrani po mesa. viti. njihova omiljena hrana na posljednjem mjestu. bez djelo­ Vrednovanje prehrambenih vanja truljenja i trovanja. Reumu. ono je uvijek veoma Mesožderi postoje da hi mučili i ubijali. izradio je sljedeću "ranglislu" naših osnovnih zbog dugog puta što ga mora prevaliti kroz crijeva. a mrtvački otrovi Što se stvaraju pri nje­ prostora u ljudskoj prehrani. čovjekolika životinjo. Mirisno nisu mesožderi: majmuni. začudo tek pretposljednje mjesto. od domaće mačke do leoparda. Hrana životinjskog porijekla dolazi štakora. U čovjeka trune mesna hrana iskustva. Danas zahvaljujemo li po toj logici jedenju mrtvih životinja ubi­ je to pravilo. Povrće zauzima nu. Unatoč lome mora se međutim namirnica za ljude mesožder. napuštaju bez problema njegovo kratko crijevo. De Evans koji je na temelju svog praktičnog rada s jesno meso. Tako se ono mora hrskavo ispeći. ali sigurno uništavaju naše kosli. Ljudi to mogu sebi priuštili i žele gostima ponuditi pečenje. Već sam na početku ove knjige izložio biljojede ili među agresivne žderače životinja? da Stvoritelj nije nas ljude opremio probavnim sustavom za takvu hranu.) voće (!). kao i žitarica koje isto tako stvaraju kiseli­ njegovoj prehrambenoj vrijednosti. Ako čovjek nije već postao surovim. Oni stariji među nama gotovo govoj probavi bude surove nagone u životinji i čovjeku. žitarice. ovce. na primjer pas povremeno hraniti bazičnim bil­ jem i kostima kao izravnanje za kiseljenje. tigrova i lavova. krave. Kiseli­ prehrambenih namirnica: I. te mašću i velikim krugom pacijenata skupio mnogobrojna. ribe i jaja. slonovi.

Tako je prof. kišne gliste i slične sitne životinjice. pa gaje meni uputio i dr. a za bje- koji je izložen na uvid u našeg mjesnog mesara. loga se okani . To se pitanje najviše postavlja.Šećer Odakle da dobijem bjelančevine? nas hrani!" Šećer hrani isključivo industriju. još ispod stupnja goveda . Tada sam se sjetio čovjeka iz Francuske koji se prehranjuje samo voćem. čovjeka. povrćem.to znači da bi sastavnim di­ jenije živo biće. nećeš više bili lako la­ drati i vitamini / minerali. stvaranja! Kad pročitaš moju knjigu. namirnicu koja uopće ne sadrži bjelančevine? Ne . a ugrožava svaki organizam. Gotovu bje­ ma moguće pokriti voćem. moćne propagande: "Meso vam daje živomu snagu!" Oso­ Sada se iz toga neizbježno postavlja sljedeće pitanje: bito je najčešća vrsta raka. salatama i žitaricama lančevinu ne trebamo. Tome se pri­ družuje uvijek štetna potrošnja šećera. kako bi se još mi dr. ribe. Brucker mogao navesti neku prirodnu prehrambenu povećala njegova potrošnja među ljudima. bjelančevina razne aminokiseline i iz njih dobiti svoju vlastitu bje- ma i mineralima. Povremeno prolistam propagandni list "LUKULLUS" Bruker u jednoj ZDF-emisiji. podupirana sloga­ nom industrije šećera: "Štedjeli šećer. baš kao i milijuni vegetarijanaca u čitavom svijetu.baš jelovima svakog obroka trebale pripadali sve četiri tvari jadno svjedočanstvo od sirane znanosti za krunu Božjega osnovnih živežnih namirnica: proteini. meso. naše je tijelo mora opet rastaviti u potrebe ljudskog organizma za vitaminima. kad bi mesarski propagandi­ mliječnoj industriji. Oni su tada morali trebne prehrambene namirnice Pritom ta Basis-4 . jaja i mliječni proizvodi zdrave i za život po­ Milijuni su ljudi vegetarijanci. Životinje se pri mono-prehrani odno­ sti imali pravo! sno prehrani jednom \ rstom hrane sjajno razvijaju. usko povezana s du­ kako može zapravo govedu uspjeti iz obične trave proizve­ gogodišnjim jedenjem mesa i ribe! Već više puta sti sve već spomenute vitamine.s iznim­ Walter l-'eldheim sa Sveučilišta Kiel rekao u jednom inter­ kom čiste masti koja u prirodi ne postoji kao izdvojena vjuu: "Veoma je teško i samo kompliciranim kombinacija­ tvar. rak crijeva. sačuvali ih u svom mesu pogodne za ljudsku upotrebu? Na­ sellschal't fiir Ernahrung) brine se za veliku zbrku svojim vodni stručnjaci i trgovci mesom stavljaju dakle najrazvi­ propagiranjem hrane Basis-4 . ugljikohi. Već se školska djeca uče da su kovjeran da nasjeđneš na takve priče. nalaze se aminokiseline u svim biljkama." kineevinu. I ovdje ću uputiti na životinje: kako bi inače mo­ gao slon iz trave i lišća izgraditi svoju divovsku 70 71 . No je li mesu kao hrani koja daje životnu snagu. ličinke. masti.propa­ skupa sa životinjama koje se hrane jednom vrstom hra­ ganda nije ništa drugo nego laž koja dobro služi mesnoj i ne već odavno izumrijeti. U posljed­ lančevinsku nadopunu uživa u "poslasticama" kao što su njem je broju opet neki stručnjak morao dati svoj sud o kukci. minerale i bjelančevine i spomenula Njemačka udruga za prehranu (Deutsche Ge.

previše bjelančevine čini nas bolesnima. dovodi se bolesniku Naprotiv . jedan mjesec poznavao. tako po­ lančevine u jetri i kapilarama. noj točki i začepljuje važni prostor kapilara ako se čisto ve­ Njegovi očajnički pozivi nisu naišli na odjek . ment odgovoriti: uzmi tada konja. On je energično Crkveni su kršćani s njihovim propovjednicima na žalost tražit) tla se to smeće od bjelančevine svede na minimum i loši se primjeri.rezultat: moždani udar. Skriva. Na taj ću argu­ pomoću uvijek prisutnog dušika (nitrogen bjelančevina). uspije iz obične trave proizvesti vrijednu stoje životinjskog porijekla. vidio već 1955. Zgrušana. On je kao strogi vegetarijanac odbijao sve sladokusaca". ona ima najzad četiri želuca.naprotiv: getarijanskom hranom ili postom ne oslobađamo stalno tih potrošnja mesa je dalje naglo rasla. koja još sisa. do 25 posto dopreme energije. To smeće začepljuje sve putove kojima unijeta hrana mora pretvoriti u glikogen. čiji je sočni odrezak veoma tražen u "krugovima tinjska sirovina. jedemo iz dakako nije točno. Suvišna se životinjska bjelančevina sabire u jed­ che an den Tieren" odnosno kako je Crkva izdala životinje. smanje­ jožderi. Sad će mi se netko suprotstaviti: koja mu je potrebna. Samo mi ljudi trebamo životinjsku bjelančevinu ? noj ili povećanoj razini šećera u krvi. masnoća (kolesterin) i mrtvi promijenjene životinjske masti talože se u i na našim arteri­ anorganski minerali (osobito vapno) začepljuje upravo jama zajedno sa suvišnim LDL. Ja tome dodajem da je mesna hrana kri­ nu kao hranu za naš mozak. koga sam otprije osobno dan dan u tjednu. A za to si Ti trebljiva kao pogonska snaga. U toj se raspravi navodi lili ret je napisao daje mesna hrana glavni uzročnik većine kao daljnji argument da mi trebamo životinjsku bjelančevi­ današnjih bolesti. Pastora Skrivera sam taloga. u plastičnim cipelama. obrađena životinjska bjelančevina i u kuhinjskom loncu Smeće iz bjelančevine. glupost je ljudska Prof. napisao je više knjiga na temu "Verrat der Kir- u godini. naprotiv: mozak treba samo voćni šećer čiste prekomjerne želje za užicima. Wendt je prije 50 godina dokazao pomoću elek­ povlastica. tronskog mikroskopa da mi ljudi pohranjujemo višak bje­ Zar je Stvoritelj u nas. jer je i koža živo­ Vol. ništa više nije u redu. Naš mozak zahtijeva sam 20 sam odgovoran! 72 73 . Svaka se skim vapnom. krune svoga djelovanja. toplinski što ga najjednostavnije i najučinkovitije daje naše voće. To ga nije međutim sprečava­ bjelančevinu! Krava daje za svoju telad. šećer. To se događa u zdravim crijevima krava to može. je­ pastor i vegan dr. vri­ lo da svoje obroke kuha. Takvu glu­ Čovjek može dakako dobiti i iz biljaka bjelančevinu post prepušta ljudima. Samo je tako upo­ kolaju tjelesni sokovi. To je osveta životinjskog svije­ glupe krave i svinje da bi se postigla inteligencija? Ni to ta za to što stvorove s kojima živimo na zemlji. A. preporučio: jedi jedan vegetarijanski obrok na dan. Pri prijetećoj komi. C. a ne bjelančevina ili mast! Da. jedno mlijeko koje ona sama međutim ne pije. Tada je dakle dovoljno jesti vac za infarkte svake vrste.konstrukciju? Za to su uostalom sposobne sve životinje bil. jer se oni sami predaju "mesnim užicima". te na taj način začepljujemo griješio da moramo živjeti svoj život kao mesožderi? putove kojima kolaju tjelesni sokovi.kolesterinom i anorgan­ fine moždane arterije . jedan tjedan u mjesecu.

Ja eritrociti ispod 5. lančevina. jer naš mozak ireba. (Eskimi) koji se ponajviše prehranjuju ribom.masi. Gumasta.5. %. Tvoje tijelo već pati od slabog iskorištavanja su­ moglobin ispod 14. Riba trune u želucu i crijevima skim teretom. Svatko može pobiti tvrdnje slije toga preporučio bih Budwigovu-tmuhX]u od švježeg službenih znanstvenika da su meso. jer trebamo bjelančevi­ ljenju još nije bila dovoljno radikalna. umiru veo­ tada se potvrđuje sljedeće pravilo: priroda liječi sve. dosada još nisam upoznao vegetarijanca s premalo bje­ Da bih postigao nisku vrijednost bjelančevine po VVen. Glupost je ' protein. Možeš pojesti sve ribe postojeće bjelanćevinsko smeće. vanja mesom. jedno veliko ispiranje crijeva. radi toga stvara vrećice.vapno žilava je poput kože. Ništa Te ne opterećuje. Samo povremena na za svoj mozak!" Pogrešno.0.0 Mio mnr. Ta je smjesa postala jakim miješanjem jednost od 6. prijesnom hranom ili nado­ vanja. podvrgavao sam se početkom osamdesetih godina re­ sti. Po­ vrijednosti i/medu 7. Na dr. tada si po Wendtu u idealnom području. bjelančevine od normalnih stanica. Ratna ću se još vratiti.() g/dl. višnih aminokiseiina. kao i snažnim tjelesnim aktiviran­ umorno i tromo. kako bi bili iz njega odstran­ Unatoč vegetarijanskoj prehrani uvijek sam imao i imam jeni štetni taloži i žlijezde opet mogle ispravno raditi. još bolje dovitim pretragama krvi. padaja kapi na svijetu! 74 75 . o g/dl . Trovanje ribom još je opasnije od tro­ riješilo suvišnog otpada. kadmija i olova što ih i ribe primaju u sebe. ali ne ma rano i postotkom pogođeni su najvećim postotkom na­ sve ljude. voćni šećer. More sadrži velike količine metalaslih otro­ Wendtova se knjiga vegetarijanskih kuhinjskih recepata va. hematokril ispod 0. pij samo vodu i učini nekoliko klistiranja. Lotlutr Wench je odredio sljedeće idealne vrijednosti u joj prirođenoj sklonosti i svojoj dosadašnjoj pogrešnoj krvnom serumu: ukupna bjelančevina i s p o d (>. Posjeti svog liječnika i daj si nje knjige) s mnogo zelenolisnog povrća (koje sadrži bje­ pregledati krv. Dok se poslije ribljeg i mesnog obroka osjećaš punama po th: Radni. Riješit je se općenito prirođena ili posljedica lošeg školskog obrazo­ možeš samo potpunim postom. vu snagu u duhu i tijelu.40 Vol. Shvaćaš li? Tijelo na­ Riblja je bjelančevina još gore iskoristiva od bje­ padnuto rakom ne zna više kamo s čitavim bjelančevin- lančevine iz mesa i peradi. nakon što pojedeš voće osjećaš nesvladi- jem. a ipak nećeš biti nimalo pametniji. riba i mlijeko nužni mekog sira i lanenog ulja (opisuje se u obje moje dosadaš­ kao bjelančevinska nadopuna. kao što laza vegetarijanske prehrane ne reducira dovoljno snažno sam već spomenuo. po mome miš­ slogan glasi: "Petkom je riblji dan. Jedan ne odriče na žalost termički obrađene hrane. Za­ sumporastog svježeg posnog sira i lanenog ulja topljivom pamti metastaze raka posjeduju deset puta više u vodi. Nisam došao ispod 6. Ako rezultat ne pokazuje mnogo manju vri­ lančevinu). he­ prehrani. Drugim riječima: taj manjak imaš zahvaliti svo. žuta mješavina mora.4 g/dl. da bi se nekako mnogo brže od mesa. kao i od slabosti jetre i enzima.0 i 7. Što se dakle treba učiniti? Tri do četiri dana po­ dtu. Inuiti Ako bi uistinu postojalo pomanjkanje bjelančevine.

ili bubrezima trebao bi se bezuvjetno kloniti jaja koja stva­ Opet jedan test: kloni se svih mliječnih proizvoda. raju kiselinu. hranom! Životinje još najranije raskrinkavaju mliječnu baš kao i jaja . Tko pati od problema s jetrom majčinim mlijekom. Mlijeko ne sadrži. Njihov veliki udio sumpora smanjiti ! stvara crijevne plinove. Tvoj je razvoj završen i nije ovisan o koncentrira­ dva mjesta. bjelance vi nas tu tvar kazein ne može ljudski organizam pri­ miti i iskoristiti na način koji bi bio povoljan za čovjeka. Pšenica i jaja zauzimaju sljedeća života.ali isključivo majčino mlijeko. Steintel. a sadrži previše bjelančevine. Najbolji je dokaz slaba građa kostura pripadnika zapadnih naroda koji najviše troše mliječne proizvode. Pomisli samo na mučenje životinja u tim gnusnim jem mlijeka još pojačava stvaranje želučane kiseline. Jaja stvaraju sama jede mliječne proizvode. To propagandu. Odakle slonovima i žira- lama lako snažne kosti da mogu nositi teško tijelo? Nijedna životinja nije tako glupa da poslije odvika­ Odgovor je jednostavan: oni se poslije odvikavanja od si­ vanja od majčinih dojki još uvijek dalje pije mlijeko. prenose na njezino dijete. Budući da ona gotovo ne sadrže grube tvari. skih reakcija.2 posto albumin . ti njemački liječnik dr. gnoj. Ona su osim toga uz pšenicu i mli­ jeko najčešći. Brzorastuće tele (s četiri šiš novac na nepotpunu hranu'. Kad jenčeta . a ma kolesterola. povećani krajnici i žlijezde bitno će se začepljuju naš crijevni kanal.'' Mlijeko je poznato kao želuca treba triput toliko bjelančevine koja je vezana na ka- 76 77 . Takva sam mjesta masovnog držanja ko­ toga postoji uska povezanost s nastankom multiple sklero­ koši nesilica vidio već 1964. Mlijeko je od životne važnosti za rast do­ je prehrambena namirnica koja izaziva zatvor stolice. Ono sadrži samo ćeš se konačno okaniti tog bijelog bućkuriša? Zašto još tro­ oko 1. ukupnu dnevnu potrebu. Ali ona su sredstvo pri ćiru na želucu protivna činjenica da se pijen­ nalik na male atomske bombe koje su pogubne za naš orga­ nizam.grube tvari. One se od majke koja doji svoje dijete. Vlasnik je imao od­ ze (MS) ako su djeca bila othranjena kravljim umjesto vratni osip po licu i rukama. različitih bjelančevina koje izazivaju 40 različitih alergij- Jedno jaje daje osim bjelančevine i masti oko 300 miligra. Ali laj kalcij vezan na no nezdrava hrana. omleti njegovu dvostruku količinu. u SAD-u. Jaja su jednostav­ Mlijeko sadrži velik udio kalcija. sanja majčinog mlijeka moraju prehranjivati biljnom Ali čovjek želi ostati vječni sisavac. rekao je poznaš Mlijeko izaziva osim toga kolike (bolne grčeve crijeva). Osim tvornicama jaja. A hranjiva jaja? Jaje je predviđeno za prehranu novog Izazivač alergije broj 1. U žitaricama i jajima nala­ Popularnom je mišljenju da je mlijeko učinkovito protu- ze se važne hranjive tvari to nitko ne osporava. Čirevi na želucu. Po doktoru McDougall nalazi se u mlijeku 25 nim hranjivim tvarima te vrste koje nas čine bolesnima. najveći uzročnik alergija. Ljudi koji se Mlijeko je politička hrana prehranjuju svježom prijesnom hranom i životinje bil- jožderi ne znaju za osteoporozu.proteina.

Ali u dobi od oko tri godine većina bjelančevinom. Homogenizacija rastavlja kuglice masti svatko tko popije mlijeko već poslije prvoga gutljaja.uz isto lako štetne kuhane obroke. jelove koji su veoma lako probavljivi. bijele raskoši! različit u te dvije vrste mlijeka. u neprobavljivu masu koju nazivamo. Ono se po propisu mlijeka. Ponavljam . To osjeti u grlu da bi tele hranjeno tako promijenjenim mlijekom u roku od tri tjedna uginulo.zein koji stvara velike. uzrok za raz­ takve čestice masti mogu lako probili stjenku crijeva i na ne prehlade. Njima se Kravlje mlijeko pretjerano stvara sluz. minerala i vitamina veoma je Krajnje je vrijeme da se okaniš le masne. Činjenice pokazuju da se Mlijeko i mliječni proizvodi su uz žitarice one prehram­ majčino i kravlje mlijeko međusobno u mnogome bitno bene namirnice koje proizvode najviše kiseline i koje žele razlikuju. stupka znatno se usporava prirodno propadanje. Udio masti. Majčino je mlijeko slatko i sadrži više ti. mlijeko koje se danas nudi u trgovinama sadrži mnogo više cisteina i triftofana od svakog drugog zbog lošeg je postupka prerade mrtvo. Visok udio bje­ tečaju o mlijeku poslije kojega se smjelo u trgovini proda­ lančevine u kravljemu mlijeku nadasve je štetan za dijele i vati svježe mlijeko. Dr. Pijenjem mlijeka mogu bili osim loga taj način ubrzali taloženje vapnenog smeća u arterijama i u uzrokovane i teškoće s disanjem. ne bi doživ­ aminokiseline taurina. Ljep­ u mikroskopski najmanje dijelove. već je kasnije nego što misliš! ugljikohidrata. svom tijelu priuštiti samo nerazumni ljudi. U kravljem mlijeku nema tih dviju sup­ teliće. svaka vrsta životinjskih sisavaca hrani svoj naime brzo pokvari. Istraživanja su pokazala spominjane toplinski obrađene žitarice. voj korisnoj svrsi. Odmah Razmotrimo sada probavljivost mlijeka. leškoprobavljive dijelove (svježi upozorenje prirode da bi se odrasli ljudi trebali odreći mli­ mekani sir). si- ljudi više nema dovoljnu zalihu tih enzima. ona prikriva pokvareno mlijeko! I kad bi U majčinom su mlijeku sadržani lecitin i visoki udio se teladi davalo da pije pasterizirano mlijeko. Svakodnevno se morao provjeravati uzrok prebrzog razvoja. Ostcr]e dokazao da ljiva je sluz. S tri gore navedena po­ životni vijek. 78 79 . fosfo­ mora homogenizirali. vrtogla­ velikom limfnom sustavu. baš kao i već međutim okončava živost mlijeka. Jednom sam sudjelovao na stručnom podmladak vlastitim sastavom mlijeka. šio će imali loš učinak na njegov rastući sadržaj kiseline u mlijeku. visoki krvni tlak. šio je išlo lako rom. Potrošaču mlijeka. Kravljemu mlijeku nedostaje željeza. skupa s mliječnom enzimu lakloze i sirišia. Njegovi se sa­ započinjućim procesom kiseljenja u želucu pretvaraju se u stojci lakloza (šećer) i kazein (protein) probavljaju pomoću mlijeku postojeće tvari vapno i fosfor. dok albumin majčinog mlijeka stvara meke di­ jeka kao hrane. što su bitni preduvjeti za razvoj dje­ jela ni svoju zrelost. Svježe se mlijeko ra i mangana. ali mi ljudi trebali bismo ga se po mogućnosti kloni­ stancija. Ljudsko mlijeko Osim toga. steriliziran' i pasterizirati! Zašto za­ pravo? Da bi se na polici dulje održalo.čisto je kravlje mlijeko nužna hrana za tetovog mozga. jako otjecanje mokraće. joda. nadimanje. Homogenizacija ne služi nikak­ vica.

stručno razjašnjenje. Kad životinjski sisavci stvoriti bez ijedne kapi mlijeka tako sam još bio odgovoran za VVanđmakerove trgovine. mušterija određuje potražnju. biljaka 250 do 400 miligrama dobro iskoristivog kalcija. II. jer kao što sam već spomenuo u vezi š nečim držali na nogama? Još drastičnije kako to uspijeva kravi drugim.vapno znatno se oporozi. ("emu trošiti misli na zdravlje . ne možeš očekivati mnogim izvješćima iz dalekih zemalja. ni ljudi danas uvelike kupuju. Bantu-žene obično Vjeruješ li propagandi mliječne industrije. kako bi mogao probaviti mlijeko. unatoč šača. One dobivaju iz. On je raskrinkao neodgovorne promidžbene slo­ poremeti. ta/om i sirišleni. ranja u smrdljivu. sve Ijepljiviju tekućinu koja je naposljet­ Još jedna pokusna usporedba: kako uspijevaju veliki ku nalik na gotovo savršeno škrobno ljepilo za tapete. No ako Bantu tene isele u zapadne zemlje i lamo jedu i kao posljedice togaosleoporoze. žutu tvar proteinsku dje od dobi od tri godine još jedva raspolaže enzimima lak­ vapnenim smećem. Tu su važni samo proda. ener­ čvrste kosti? Kako se milijuni vegana u svijetu koji ne jedu gično sam bio protiv tog bijednog mlijeka. Posljedica su krhke kosti. kao već u svojim domovinama.najvažniju stvar? Afričke Banlu-žene veoma su zdrave. Pitanje kalcija iako ne piju mlijeko. uspijevaju još uopće ristilo. Putujući liječnik i stručnjak za post dr. To nije ništa ko­ baš ništa od životinja. tada misliš rađaju desetero djece od kojih svako doje oko deset mjese­ da ćeš bez njezinih proizvoda patili od pomanjkanja kalcija ci. i daće li kosti biti lomlji- «S() 81 . Schmidt napisao je više knjiga o prehrani ijednu o osle- mati prirodna hrana. pa ni med. Zbog toga se više ne može normalno pri­ Ci. A ti se Posve loše stoji stvar s H-mlijekom što ga nepromišlje­ oskudni ostaci daljnjim tijekom našeg života još smanjuju. crijevne resice. bitno izmijenivši njihovu prvotnu formulaciju: želudac i crijeva i time zaustavlja probavu! umjesto "Pijte mlijeko i ostat ćete zdravi" trebali su nji­ Protiv toga zla ne pomažu mješavine vapna. do­ zemlji uopće ne pije mlijeko? Posve jednostavno: reporteri bitak i porezi! nepromišljeno uživaju. On u crijevu čak djeluje kao crijevni otrov koji zalijepi ve poput stakla. Svaka neu­ hovi transportni terelnjaci nositi sljedeći reklamni natpis: tralizacija naših grijeha tim mješavinama pojačava zapra­ "Mi prevozimo razaralelje kostiju!" vo skupa s maslima i koleslerinima već postojeće Već je prije bilo riječi o tome da ljudski organizam neg­ ovapnjenje: ja nazivam tu gumaslu. Sir zatvara dakle gane. da većina ljudi na pravo. a kamoli od službene strane. a ravnoteža fosfor . stoje polovina onoga što ga dobivaju hranom zapadne žene. imaju čvrste kosti i zube. Pusti taj otpadni proizvod Radi toga više nismo u stanju primiti u svoj metabolizam nekoliko tjedana stajati i promatraj polagani proces pretva­ kalcij vezan na bjelančevinu kazein. iskvarenu kuhanu hranu po običajima dotične zemlje. Ni od mliječne indu­ koja se sama ne hrani mlijekom? Zašlo mi kao navodno strije ni od Njemačke udruge za prehranu ili udruga potro­ dobro obaviješteni potrošači televizije ne znamo.

dp zaključka daje dnevno dovoljno dva i pol pošlo unijetih Pomažu li tablete kalcija? Nikako. veo­ ječni proizvodi svojim visokim sadržajem kalcija glavni ma su čvrste koštane građe. luksuzne hrane. Komadi mesa i škrob koji stvaraju kiselinu Dr.promidžba i nom. zapadnim industrijskim nacijama koji prekomjerno troše Svi ti podaci potvrđuju činjenicu da su mlijeko i mli­ mlijeko. jer istraživanja u Ka­ kalorija u obliku bjelančevina. to više omekšavaju Tvoje kosti! tvrdnja bez ikakve osnove. pojedu samo 400 miligrama kalcija i 47 grama bjelančevi­ Poštovani profesore. Pripadnici njihove vrste koji ne piju mlijeko . već dvonošci u vih i lomljivih kostiju. McDougall je poslije brižljivog proučavanja došao upravo kradu kalcij iz kostiju i zuba. Ona se poziva na primjer m\prof. Oni ne predstavljaju dakle onu besprijekornu hra­ čvrste kosti iz organskog kalcija koji se nalazi u prirod­ nu kakvom ih prikazuju . su najpogođeniji osteoporozom. Glavni uzrok krhkih kostiju nalazi se dakle u velikom konzumiranju bjelančevine i škrobi. Nedovoljno probavljiv i znanstveni propagandisti ovisni o mliječnoj industriji.to je više jedeš bjelančevina. pogledajte samo živolinjsko car­ ne dnevno i time od početka isključuju opasnost šupljika­ stvo! Najmekše kosti nemaju četveronošci. Sto Mlijeko je prehrambena namirnica nužna za život .uz meso koje stvara kiselinu . Nauči napamet puniti da prirodne aminokiseline iz biljaka mogu biti mno­ citat dr. tako da se moraju neutralizirati kalci­ Osteoporoza jem iz kostiju i zuba. To bi u odraslog čovjeka nadi pokazala su da se čak i pri uzimanju 1200 miligrama bilo samo oko 20 grama bjelančevina. imat će uskoro osteoporozu i uništene poremećaji u njezinom radu potječu izravno od kazeina u zube! kravljem mlijeku. Walkera: "U jednoj litri svježe prešanog soka go bolje iskorištene nego termičkom obradom oslabljena i mrkve sadržano je više kalcija nego u 25 funti tableta kalci­ zgrušana bjelančevina iz životinjskog tijela koja se teško ja u ljekarni!" On je nadalje rekao da povećanje štitnjače i može probaviti. Naše tijelo stalno radi racionalno i posiup- 82 83 .gubitka kalcija u Kao životinje. voda ubrzava naprotiv ovapnjenje koje potječe od mrtve -a ne kad mu ga mi dajemo u koncentriranom obliku. Pripadnici Bantu naroda Mennena koji se bavi proučavanjem šupljikavih kostiju. uzročnik . Tu opet snosi krivnju već više­ Inuili (Eskimi) daju žalostan primjer log degenerativnog struko spomenuta Njemačka udruga za prehranu sa svojom ličinka bjelančevina. Svakim pečenjem oštećuješ dakle malo više svoj kostur koji Ti je od životne važnosti. koja širi tu besmisli­ kalcija te između 250 i 400 grama bjelančevine i u svijetu cu kao znanstvenu istinu. Oni dnevno troše 2000 miligrama preporukom obilne potrošnje mlijeka.uobičajenu hranu.obmanjujući nas . Masti i proteini stva­ raju mnogo kiseline. stoga za organizam neprobavljiv kalcij iz mliječnih proiz­ Naše tijelo uzima osim toga kalcij samo onda kad mu treba. prijesnom voću i povrću. Ovdje moramo do­ kalcija još smanjio sadržaj kalcija u krvi. tako može i čovjek sam izgradili svoje kosturu.

Ona uzrokuje štetno kiselo stan­ je u krvi i tkivu koje se mora neutralizirati dragocjenim bazičnim mineralima pohranjenim u kostima. Inače bi dolazilo do trenja kosti o kost. molim. što bi izaziva­ početku sam izložio da se tom metodom može prehraniti lo veoma bolne živčane podražaje. Crvena arterijska krv mora dvaput proći kroz kost. očima (mrena). srčanim zaliscima (zbog krvlju. U vrijeme opsade Danske u Prvom svjet­ nadasve važna "membranska vrećica" opskrbljuje zglob skom ratu bio je Hindhede po nalogu danske vlade bistrom. Tijekom Prvog svjet­ skog rata kad je vladala velika epidemija gripe. kako bi pro­ izvodi vlastite izmjene tvari i štetni taloži mogli oteći. Ovdje podsjećam na opisano kapilarno nom gomilaju dakle fosfor. ge. Po­ stvaranje vapnenog taloga u tkivu. Tako je Hindhede očuvao va. a ljudima dijeli bilj­ na hrana. Isto tako mora jedenjem mesa. jer čini odbojnik između koštanih zglo­ dao da se stoka iskoristi na drugi način. Prekomjernom se prehranom bjelančevi­ normalno oljecati. bijelom tekućinom. pogrbljena leđa). utrobi. kosti se ne mogu povući! Ta nje bjelančevina. Ljudi su biljnom hranom. Mikkel Hindhedc primjerno nam je su četiri uska mjesta što ih Tvoje otpadom začepljene pokazao kakve velike koristi izvlače ljudi iz male potroš­ krvne žile moraju svladati. spolnim organima). bu­ Artritis je naziv za često veoma bolnu upalu koja nasta­ brezima (bubrežni kamenac). a venozna krv natovarena štetnim talogom ne može toga zastoj krvi). Dansko je pučanstvo bilo toga pošteđeno. zarazile su Visoka potrošnja proteina znači preuranjeno starenje i se u Europi stotine tisuća ljudi i bilo je mnogo smrtnih ranu degeneraciju. arterijama. 84 85 . zglobovima (bo­ je kad se mišići i zglobovi nedovoljno opskrbljuju svježom lovi u leđima. On je velikog značenja. To znači da poslije svakog velikog obroka bjelančevina Artritis / artroza završi nekoliko grama Tvog važnog kalcija u WC školjki ili da se bjelančevina taloži u malim dijelovima tijela (npr. da ronožnih mesoždera razgraditi mokraćnu kiselinu nastalu bi se opskrbila opna koja obavija zglob. Artroza je samo kronično nastalo stanje. koži (bore). povećava demineralizacija kostiju i potiče crijevu". venska krv dvaput proteći kroz stijenku kosti. zubima i tki­ vu. Previše je bjelančevine veliko opte­ slučajeva. Ona je međutim od odgovoran za opskrbu ljudi živežnim namirnicama. umjesto da se upotrijebi kao hrana za stoku. rećenje za jetru i bubrege. Daljnja je spoznaja iz toga još za­ bjelančevine u vegana koji se prehranjuju prijesnom nimljivija: stopa umiranja smanjila se za 40% . ne krvlju. Dosada nije još nitko ustanovio pomanjkanje Dansku od gladovanja. Na bova.kom recikliranja: potrošene proteine ponovo iskorišta­ sedam do deset puta više ljudi. zorni prikaz zgloba u dodatku na kraju knji­ je enzim urikaza pomoću kojega bismo mogli poput četve. To Danski liječnik dr. Nama ljudima nedosta­ gledaj. sumpor. osim toga mnogo manje obolijevali. mokraćna kiselina i taloženje štetnih tvari koje ima svoje korijene u "mračnom druge kiseline.

ugljikohidrale. Tu bih se želio usredotočiti samo na neke bitne točke stava. Hay je posve jasno definirao: živežne namirni­ oblozi. Wall) razvodnio i promijenio Ha- Za brojne boli u leđima vrijedi isto: izazivači su već pri­ yev original. preostala hrana koja "lako lju. jer Hay se po svojim stavo­ Boli u leđima vima slaže s prirodnim naukom o zdravlju. A postoje na žalost razne bolesti čitavog tjelesnog su­ raju selektivni odnosno odvojeni način prehrane po dr. Tome pripada i ustajala. A on je zapravo smatrao meso nekorisnim i nedovoljno mogu rješavati štetnih taloga. neuravnoteženu prehranu. Kad Te budu opel mučile reumatske boli. Vene se teško mesa. o zdravlju. hrane sadrže masti. da bi se naprotiv stranu o škrobu pri odvojenoj hrani koja se sada tako pročišćavali putovi tjelesnih sokova. tako da u zglobu nastaju snažna upalna trenja. Haya. Osjetljivi su živci podraženi i Na 50. ribe i sira. kao i trajno loša vojene hrane. pečeni. strani njegove knjige "Medical Millenium" piše: Ni­ reagiraju s boli. grijanja ne mogu ti pri lome pomoći. jer li oni dono­ ce koje sadrže u velikoj mjeri škrob i bjelančevinu ne bi se se samo privremeno olakšanje. jer trebaju probavne enzi­ me protivnog djelovanja. prijesnu hranu. Ja posjedujem prva izdanja dviju knjiga dr. tako da ukloniš uzroke. Sve vrste zgloba u dodalku na kraju. Začuđujuće je međutim kako danas njemački pristaše odvojene hrane tumače Haya. u njima se Hay prikazuje kao veliki uživatelj opskrba stanica kisikom i hranjivim tvarima. A Ti čitav svoj život opskrbljuješ te zglobne kapilare Prikladne kombinacije hrane mrtvom branom. već svoju dugogodišnju zdravlju. I lay it koji je svoju metodu preuzeo iz prirodnog nauka o ne okrivljuj za to loše vrijeme. te tako nastaju 1 nepotrebnim. Tvoje "ovapnjene" žile. prakticira. To je točno. I ovdje vrijedi: jesti svježu. Kad se čitaju knjige današnjih pobornika od­ je opisani. Hay piše na 15. Ja kažem krušno koljeno. neumjerenu. U mojoj je knjizi "Willst Du gesund sein? Vergiss deri jer kuhani. Čovjek zapravo ne bi uopće morao dugo razmišljali o prija" kad se podgrije ili ponovo zapeče. bjelančevine. To usporava i otežava probavu. a ne iskorjenjuju samo zlo. Već je dr. kako kruh! 1 on je odbacio škrobne proizvode. Neki kritizi­ boli. stava za kretanje. ljepljivi i škrobom bogati proizvodi od Koclitopf!" dan grafički prikaz pravilnog sastava naše hra­ žitarica izazivaju u prvom redu začepljenje kapilarnog su­ ne. Na laj se način razvije primjerice krušno koljeno koje se upali. nateče i jako boli. Pogledaj mast maksimalno ograničiti i mnogo se kretati. Dakako da je suodgovorna sva termički obrađena koje su nadasve važne za pristašu prirodnog nauka o zdrav­ hrana. trebale jesti zajedno. vitamine i To što sam ovdje opisao vrijedi za sve reumatske minerale u određenom međusobnom omjeru. Za njega je bila savršena voćna hrana! oštećenja meniska i mišića. strani: "Rank fruits first! " - So 87 . Pogledaj sliku pravilnom sastavu hrane daje ostao čisti voćojed. Masaže. Postoje li iz­ u kojima se uvijek iznova spominju autori prirodnog nauka gledi za izlječenje? Da. osim kad se radi 0 temi mlijeka.

Kravlje mlijeko za tele posve je drukčije sastav­ nake.Stavi voće na prvo mjesto. Probavni proces lubenice počinje tako želucu dok ne bude probavljen mesni protein. jer su aminokiseline u njima gotovo jed­ proizvode. pa i već nam osjećaj odaje da slatko i kiselo voće ne pristaje do­ voćne kiseline. To važi kako za voćni šećer tako i za bi­ smisleni! Tu brzo dolazi do vrenja. opet brzo da bi se one trebale jesti posve same za sebe. Druge Nekoliko se vrsta voća mogu doduše kombinirati. Škrob. avokada i sličnoga s bjelančevinskom hranom! Naša Kiselina i škrob loše pristaju jedno uz drugo. 20 posto kiseline! ulja. Svaka bjelančevina treba određenu jačinu ki­ ka. I on je zastupao formulu: 80 posto probavne kiseline. baze. Jede li se masnoća uz bjelančevinu. Tako može škrob teško biti razgrađena. ljeno od majčinog mlijeka za bebu. Pri mesnoj hrani ostaje voće lako dugo u bro jedno uz drugo. To ne vrijedi za razne vrste zima laktaze i sirišta da bi mogli dobro probaviti mliječne orašastih plodova. je samo jedna vrsta voća u jednom obroku. U Havaje alkalična hrana bila snoća. Nazočnosl ulja u želucu usporava stvaranje uvijek na prvom mjestu. drugom. Znamo da se masnoće ne pojavljuju u prirodi izdvojeno. a naposljetku se razvija alkoholni proces. Voćna i je potreba za masnoćom veoma mala. lagano. Izbjegavaj dakle povezivanje maslaca. Pristaše prirodnog nau­ Bjelančevina i kiselina daju se već bolje spojiti jedna s ka o zdravlju ne piju mlijeko. Bjelančevina i škrob trebaju isto tako enzime protiv­ Šećer i škrob. Šećer sprečava razvoj dovoljno enzima nih osobina. Tako su voćni tSećer uz bjelančevinu isto tako usporava stvaranje kolači ili limunov soku spoju s miislima prehrambeno be­ želučane kiseline. dakle bez ikakvih dodata­ blematične. Dakle. a mesna je hrana io­ octena kiselina uništavaju enzim amilazu koji rasi vara nako već dovoljno sadrži. a pogotovo truli sir. Kiselina i baza se po Upravo je to opća popratna pojava pri jedenju kolača i mje­ kemijskoj zakonitosti neutraliziraju. Dolazi do dugog vre­ šavina miisla: oni proizvode razne neugodne simptome. ne može želučana kise­ A sada usporedi svu onu zbrku i nered hrane koju si lina pravo djelovali jer najprije mora biti probavljena ma. Radi toga se treba jesti samo jedna vrsta majčinog mlijeka više ne posjeduju dovoljno potrebnih en­ bjelančevina u jednom obroku. Voće tada ostaje u želucu i fermentira. Bjelančevina zahtijeva kiselinu kao posredni­ ptijalina u slini. dosada uživao s ovim popisom kombinacija! Možeš li XX So . javljaju se žgaravica i jeli šećer i med. mena djelovanja u želucu i kao gore do razvoja alkohola. Ako uopće mlijeko. Ti si s druge sirane čitao da ljudi poslije odvikavanja od seline. Idealna vrenje i podrigivanje. nja. tada bi se ono irebalo uzimati Bjelančevina i bjelančevina zajedno isto su tako pro­ isključivo kao samostalna hrana. a škrob bazičnu amilazu. Šećer tada oslaje u želucu kao faktor vre­ podrigivanje. Na taj ćeš si način najbrže priskrbiti energiju i osjećat ćeš se veoma Masti i proteini zajedno nisu isto tako preporučivi. ka. ali lako kiseline smetaju tom enzimu i uništavaju ga. Ali enzim pepsin postaje aktivnim samo onda ako postoji samo jedna vrsta kiseline: solna kiselina.

negativne posljedice kao alkoholičari. čaja itd. škrobne kiseline događa se na žalost u neprestanom kolan­ Pri svakom obroku prodire ta omamljujuća tvar u tijelo i ju: danju i noću. ne ponašaju se drukčije od prateće bolesti? pripitih ljudi. iz godine u godinu . u svojoj knjizi "Metaphisics of Raw stalom dokazati na životinjama: pojedu li previše prezre­ lu 91 . dok šači kruha. sporije prelazi u krv. Dugoročne su posljedice: problemi s jetrom.tegobe. sve vrste žitarica. ma "tvari" iz boce sastoji u tome daje taj alkohol pomije­ glavobolje i stalno su umorni. med. Stručnjakinja za prijesnu hranu Stella McDermott napi­ šećerna bolest itd. ri­ bom. mentalnu ogra­ trajne navike i za svoju hranu napokon prihvatiš načelo: ničenost. Čovjek voli sve vrste omamljujućih alkoholnih pića. stvara iz škrobnih supstancija u tvom tijelu. kave. kao što su bronhitis. kava. i iznosi u: alkohola C H 0. prehlade i upala pluća. gastritis. nemiješana i nezačinjena! spoloženost za rad. Je­ prema alkoholičarima. Antialkoholičari pokazuju odbojnost upale u području nosa i ždrijela. Osim loga su prijemljivi za šan s drugim elementima. smušenost. kao što su kruh. keksi. čaja C 1 3 H 9 O . skraćeno CHO. pate od zatvora.. blokadu mišljenja. Alkohol proizveden u pivovarama i jem kuhane i pečene škrobne hrane. Ti sam proizvodiš rakiju. puding. kljenuti. ga uživatelj škroba proizvodi u svom tijelu! Proizvodnja te riskiraju jednake. jer si svoje tijelo zasuo ve­ Škrobom bogati ugljikohidrati likim količinama kuhane i pečene hrane od žitarica i stvaraju alkoholičare brašnom. pecarama iz fermentirajućeg škroba isti je kao onaj koji se miisli. kave CH10O2. Samo je udio tih elemenata različit ziva alkohol i osjećaju silnu želju za škrobom i slatkišima. Ta proizvodnja alkohola kao u pivovari ili destilani nema međutim ništa s Tvojim želucem ili Tvojim crije­ v vima. šećera. jajima i sirom glavne sastavne dijelove današnje većinu alkohola proizvodimo svakodnevno u sebi jeden­ uobičajene kuhinje. šećer. troši se u manjoj količini i stoga "itis". krumpir.kao u pivovari. Jedina se razlika pre­ goriju. apendicitis. Ali kašu. koji su bili nepoznati kao ljudska hrana sve dok nisu bili uzgojeni iz trava kojih danas uopće više nema. Alkohol se sastoji od ugljika vodika šači škroba nalaze stalno u omamljenom stanju što ga iza­ i kisika. šećera CnH#$iu škroba 2 A Devet desetina našega pučanstva može se ubrojiti u tu kate­ C12H10O5. fermentirajućeg voća. pudinga. Primanje alkohola iz hrane može se uo­ sala je već 1919.dakle sada pogoditi odakle dola/e probavile smetnje i log. Taj time u mozak te uzrokuje sljedeće nepoželjne nuspojave: nezdravi proces možeš prekinuti samo ako odbaciš svoje loše osjećanje. No budući da su sami veliki potro­ dina je razlika u tome što pijanac pije alkohol iz boce. kolača. akutna slabokrvnost. nemogućnost koncentracije. nera. nekuhana. čak kava i čaj). žitarica. jer Ljudi su jedina živa bića koja jedu tu termički obrađenu ga ona trebaju odvratiti od grube zbilje svagdašnjice. Proizvodi od žitarica čine danas zajedno s mesom. Veliki se potro­ čaj (da. Oni se osjećaju loše kao pijanci. natečene noge.

Food" daje kao studentica imala teške zdravstvene proble­ rim samoubojicama. gliste se baš nauk o zdravlju. jer televizijska propaganda ili niskom tlaku!" A trebali bismo uvažavati i sljedeću uvijek iznova hvali kvalitetu te "živežne namirnice"". Napori za poboljšanje njezinog stanja dimanja ne trebaju se dakle odreći uobičajene hrane s ostali su tako dugo bezuspješni dok jednog dana nije dobila alkoholom. ne moga bolesnog stanja: previše primanja alkohola iz prije samo koronarne i moždane arterije. me. jer opojnih sredstava ima kao pijeska "Willst Du gesund sein? Vergiss den Kochtopf!" Mogao si na moru . Iz iskustva i mnogih pisama čitatelja znam da baš ne kaši. Protusredstvo: pojedi stoje dobro stvari sa spremnošću da se prihvate sadržaji nekoliko obroka sirove mrkve i glisle će odmah uginuli." U samo pet minuta spoznala sam uzrok za (ovapnjenje arterija) može zadesiti čitavo tijelo. posežemo za morfi. ima gliste! Da. Kako često vidim one koji se na­ blagajna plaća osim toga sve što liječnici propisuju spo. onima koji sebe polako ubijaju. je dakle uštedjeli daleki put. kako s 92 93 . spoznaju dr. jem. iako je vjerovala da se po tada uobičajenom mišljenju Zahvaljujući raznim sredstvima protiv žgaravice i na- zdravo prehranjuje. Walkera: "80 posto naših ljudi koji se preh­ Na početku sam Ti u nekoliko rečenica opisao svoj ranjuju na uobičajeni način. Neki nisu ništa razumjeli ili su zaboravili. Johna D. Zašto moraju vojnici rokuje vjetrove u crijevima. Opetovanja "Škrob čini jetru tvrdom poput daske!" rekao je dr. Bolesnička vratkom staroj ovisnosti. Tako je jednom došao na moja vrata neki Švicarac koji je hitno Ovo je čitava naša tragedija: nitko se ne mora na­ želio sa mnom razgovarati. Doktora Tildena sam više puta spomenuo u svojoj knjizi "VVillst Du gesund sein? Vergiss den Kochtopf!". Mnogi ljudi kupuju na prim­ uzročnik promjena krvnog tlaka. škrob je glavni nom stekli potrebnu vještinu. i još ću govoriti o lom značajnom liječniku. Tildena koji je prakti­ sti klub žderača mrtve i škrobne hrane! Arteriosklero- cirao u Denveru. Nije nam važno kako sa svim tim izlazi nakraj naš Osobito se u labilnih ljudi mora uvijek računati s po­ najveći organ za odstranjenje otrova . prijesnom hranom. Moj najbolji savjet za Tebe: smjesta napu­ u ruku knjigu liječnika dr. Wal­ ker koji u svojim knjigama osobito kritizira škrob koji uz­ su potrebna za Tvoje dobro.jetra. A kad nam se bliži kraj. spomenutih proizvoda. bilo da se radi o visokom jer određenu vrstu margarina. knjiga. Sad Ti moram utuviti u glavu tih nekoliko kao i bakterije osjećaju veoma dobro u mrtvoj škrobnoj misli. 1 nitko više ne tre­ pribilježio odgovorio sam međutim opširno u svojoj knjizi ba podnositi boli. ona je njihova omiljena hrana. vodno prehranjuju svježom. Na sva pitanja što ih je on sebi prezati razmišljati o svom zdravlju. A dalje je k tome ustvrdio: "Mi vježbati do iznemoglosti određene radnje? Da bi s vreme­ nemamo ni grama slobodna škroba u tijelu.

I evo opet gubitka ljudske životinje. tada dolaze ekonomske krize. potrebno je Ali mi ne želimo propasti. a manje pretežito ili jedemo međutim škrobni kruh ni sir. otrovni mliječni isključivo voća.2 posto vegetarijanaca. K tome međutim na Tvoju veliku štetu. trebao bi se ionako okaniti mliječnih pro­ moralo gladovati čak dvadeset puta više ljudi na zemlji izvoda. čak 90 posto živežnih namirnica proizvedenih za stočnu hranu izgubi pri uzgoju stoke prije nego što njezino meso zaokupljat će nas u budućnosti i zadavati muke: prvo. prijesne hrane. To bi bilo priskrbljuju si nesreću. vedeš u djelo preporuke što ih ona sadrži. ukusnija. posve jasno: "Bolesti nevolja kroz naraštaje ljudskog roda: to je životni uspjeh' Znam da to stalno kuđenje ide nekima na živce. To ostaje tek pusta želja. jer da bi se primjerice proizveo jedan kilogram mesa. Gluten u pšenici zauzima drugo mjesto na popisu nego sada. postane iskoristivim za ljude. golema bolesti i jade? Meso se osim toga 85-90 posto sastoji od količina ugljičnog dioksida (C0 ) stoje ljudi. A to jed­ ne koriste. Stoga pre­ stati pripremati svoju hranu na vatri. jer u Njemačkoj ima nostavno znači: povratak hrani koja je rasla pod sunčanim 9-1 95 . Time upropaštavaju međutim sami sebe. Moja judi zasljepljenih čarom vatre štednjaka. koji ne žele pre­ me žena redovito poziva da budem tolerantniji. Zaobilazni je put preko životije skup. Mi ljudi koji se uistinu preh­ samo 1. No Ako i Ali ništa za spas čitave naše lijepe zemlje na kojoj živimo. a za što? Je li sada jasnije zašto su Još bi bilo moguće dobavljanje dovoljno živežnih na­ svi narodi oduvijek izloženi propasti?" mirnica kad bi i mesojedi postali vegetarijancima. ispuhuju k nebu. a tada ono još izaziva razne neobuzdani rast stanovništva u svijetu. a samo je ostatak masa. te politički nemiri. drugo. 2 vode. Objaš­ njenje za njih može se posve jednostavno naći u tome da zemlja ne može proizvesti dovoljno hrane ako čovjek poku­ šava živjeli svoj život odnosno prehranjivati se zaobilaz­ Dva velika problema nim putem preko životinje. kako bi bila tobože puštam Tebi da možda ni ne pročitaš ovu knjigu ni ne pro. Istraživanja su po­ proizvod koji je zapravo u procesu raspadanja. Ravnajmo se po načelu veli­ deset kilograma žitarica. sve moguće bolesti i jade. strojevi itd. automobili. Odmah bi se moglo prehraniti se­ kog kineskog filozofa Lao-Cea: "U prekomjernom se zlu dam do deset puta više ljudi kad bi uslijedila opskrba izrav­ krije spas od zla!" Ja sam uvjeren da će ljudski rod u času no iz biljke.užitkom jedu kruh sa sirom. radne snage i napora. Zar se ne misli na to da se do 85. medu kojima je rijetko tko ranjujemo u skladu s prirodnim naukom o zdravlju ne uživatelj svježe. Tko pati kazala: pri prehrani isključivo voćem i povrćem ne bi od neke alergije. hrane koja je uzročnik alergija! Slijede ga jaja i čokoladni proizvodi! Walter Sommer vidio je već 1950. 95 posto vegetarijanaca jede tople obroke i općenito ne živi zdravije od mesojeda. čini najveće nevolje ipak imati dovoljno snage uma i naći lijek ljude bolesnima i nanosi štetu okolišu.

da.7 milijardi ljudi. nuklearnih ratova. kao i dokaz nu.sjajem! Gornji citat Lao-Cea možeš uostalom primijeniti lapaju. omogućava uistinu gotovo bezgra­ Odbacimo najprije ono što možemo odmah promijeniti ničnu slobodu. Ti bi ljudi trebali početi od sebe: ostaviti svoje automobile. milijarda ljudi. godine na ovom svijetu oko 9. gubi se dragocjeno vrijeme. bil će 2025. Stoga. nekatoličke lie. tva. pokazalo je istraživanje Ujedinjenih naro­ Najgora je međutim opskrba hranom preko životinje. Vrijeme je li se porast stanovništva i dalje događao lakvom brzinom novac. a Kina sa svojim propagiranjem 96 97 . Sanjaru." Taj će se broj Sume su bile posječene za nesmetani uzgoj stoke. No kad te iste ljude biblijski poziv pokazuje na putu u 21. To se "sredstvo za gno­ potiče na odgovorno rodileljstvo. mrtvu hra­ putovanje na posao i na godišnjem odmoru. a na svojim se putovanjima Ugljični dioksid odreći charter-zrakoplova koji zagađuju zrak! Isključenje nuklearnih proizvođača struje u Njemačkoj ne koristi baš U mojoj su mladosti bili pješačenje. Najljepša se stvar na ostaje jedino zaključak da se praksa i teorija katkad ne pok svijetu ne može zabranili. Auto je najvažnije prijevozno sredstvo za odnosno zamijeniti boljim: skupu kuhanu. jer kao prvo uopće ne postoje odgovarajuće Priopćenje iz Genfa od kolovoza 1994. Budemo li se i dalje metode njezinog uzgoja i iskorištavanja proizvode najveći vladali tako nepromišljeno kao do sada. jer su njime najviše pogođene siromašne. Za seosko sta­ dam puta. a kao drugo. Mnogo veće količine C 0 nastaju pri loženju vatre 2 kao do sada. Današnje najdraže arne elektrane. pokaži kako si to zamislio! dijete Nijemaca. godine: "Bude veze. te u samo 30 godina gotovo udvostručiti. ticiran u najsiromašnijim zemljama. a svježom prijesnom hranom dvadeset puta novništvo nije prihvatljiv prijelaz na sredstva lokalnog jav­ više ljudi! nog prijevoza. odjavili telefone. ali tikan smatrati odgovornim za tako nagli porast stanovniš­ njegovi topljivi otrovi dospiju do svakog kutka naše zem. auto. tada mi pre. Vegetarijanskom bi se hranom moglo prehraniti se­ (našega) postignutog životnog standarda. kočije s konjima i ništa ako sve države oko nas nesmetano dalje grade nukle­ bicikli uobičajena sredstva za kretanje.1 u kućanstvu. samo se on treba dobro povezati sa zdravim načinom života. zemlje Afrike i Azije. Glavni su krivci za umiranje našeg drveća i 2 Ijin potencijal i bez. Ja se ne bih želio odreći današnjeg tehničkog na sve probleme našeg života ! napretka. Danas na svijetu živi 5. stoljeće najviše prak­ gledam kako puše i jedu velike količine mesa. "Budite plodni i množite se" . S obzirom na tu čin­ onečišćenje pitke vode isto tako i mnoge gnojnice sa svo­ jenicu krajnje je vrijeme da i Vatikan stalno promišlja i jim visokim sadržajem sumpora. Ali ne možemo samo Va­ jenje" doduše ispari poslije njegovog iznošenja na polje.taj se "Zeleni" su učinili mnogo dobroga. iserpit će se zem- udio C 0 . ne služiti se strujom proizvedenom u nuklearkama.

On je međutim nje­ ne jesli. sie halt Dich gcstind". Prirodna je snaga uvijek spremna iz­ unatoč ustrajanju na takvoj prehrani. Nagnječenja. otpadom ne može funkcionirati na najvišoj razini. ne iscjeljujuća snaga uvijek u nama. te neke rođake iz­ surađivali u slučaju tegoba. mirovali i pili samo čistu vodu. Ti bi trebao uvijek misliti na to da ne uzmeš u usta ništa Naš organizam stalno radi. rane. Tijekom ješ nasljeđivanje otpornih kromosoma. samo nešto izliječili. loje znak za uzbunu. Tijelo aktivira svoje rezerve. kako bi nas održao sposob­ što nije prava. Krivnju za svoje lje nije Tvoja zasluga i trebao bi pokazati mnogo oslabljene snage trebamo pripisati samima sebi. čisla voda. zdrava. slomljene kosti. kako sam čuo. Ne budemo li uskoro počeli djelovati na razuman i uvjetovanog moždanog udara. S tom bismo unutarnjom snagom trebali mogu pobijediti: roditelje. trebao bi se svake 98 99 . To bi trebalo biti nastojanje svakog ne načine i u raznim situacijama. kako bi pročišćavalo med. A kako bi se Tvoja govao zdrav način života i prakticirao kao liječnik na crijeva mogla brže oslobađali otrova. On nas neprekidno nastoji pošteđ- Ti svježi zrak. ne. koja je knjiga doktora von Elbwehra zove "Herzinfarkt . ali ne više sve ljude. Uzmimo kao svijetao primjer prof. sunčana snaga. Tada Tvoje zdrav­ svog života silno smo sebe zlorabili. jer u lom slučaju njima zahvalju­ pogrešnim vladanjem uništili svoje stanice. prehlade Bole li neki organi. ali ona zataji u onih ljudi koji su trajnim zahvalan svojim precima.Kdtschaua. On je dokazao da se naslijeđene slabosti i popravljalo. Zdravi organi i mnoge druge infekcije prođu odnosno zacijele bez naše nikada ne bole. bit će sve više izgladnjelih i umi­ uove knjige i pravodobno promisliti o svom načinu života. tada je često već prekasno i to je po­ Ako još uistinu možeš sve podnijeli i dobro se osjećaš stalo neizlječivim. Jedan je liječnik dao svojoj knjizi naslov pomoći ili zahvala s naše strane iii nečije druge. ogreboti­ čovjeka koji odgovorno misli. Pazi i na to da nima da funkcioniramo. Njemački sa­ ne pridonose iz raznih razloga stvarnom rješenju tog pro­ vezni predsjednik Herzog boji se. tada bi trebao biti liječiti. prirodna hrana. ožiljci poslije operacija. Unutarnja je zar Gesundheit?" Slušaj znakove .Signal u nama može svladali i sve druge bolesti. Tako se Dakako da naslijeđena životna snaga isto tako igra iz­ javljaju poznate akutne bolesti koje trebaju ubrzati proces vjesnu ulogu. Ovdje ću još jednom ponovili: priroda groblju. rućih u bijedi. dr.tko ih prečuje. čišćenja. Nastavi­ poniznosti! Ja sam lijekom više desetljeća upoznao mnogo mo li dalje kao do sada. Sadašnji broj stanovništva bi trebalo rav­ Samoiscjeljujuću snagu tijela prepoznajemo na raz­ nomjerno rasporediti. A jedna se vaćamo samo ono što vidimo. braću i sestre. Ako tijelo više ne može može se više spasiti. ostat ćemo naposljetku i bez one razmetljivih tobožnjih sveznalica koji odavno leže na još preostale snage. sve liječi. Tijelo s nagomilanim otrovnim mnogo kretanja budu stalni pratioci.obitelji s jednim djetetom ili rigorozna prisilna Sterilizacija Chiemseeu još do svoje devedesete godine. obiteljski blema. živa. Za nas to znači najbolje ništa gubio je kad im je bilo oko 50 godina. Trebao bi pročitati Kotscha- uistinu učinkovit način. a poričemo da snaga. ugodna okolina i jeti vlastitog i tuđeg smeća. Mi prih­ "Liebe Deine Krankhcit.

I sad bi ga još trebali moći spa­ ti unutarnju mudrost. 4. može govoriti o sreći. ako ubu­ izlječenju. Može li se rak izliječiti? Postoji pet stadija bolesti: 1.tijekom 90 centimetara od ukupnog jednog metra. Ako se negdje stvorila izraslina. 2. i to u tamo ni prirodna snaga ne može ništa čarolijom ponovno dobro prozračenoj. Rak ne bukne iznenada! Ba­ rodnoj hrani. Izbjegavaj aktivnosti bilo koje svake zloupotrebe svoga tijela. poput uzimanja pilula." tjelesne funkcije čišćenja i popravljanja. tada bi se odmah trebao odreći kreću. poput prehlada i posve otvoreno: rak je posljednja postaja dugog postu­ želučanih katara. stupnjevi zatrovanosti. Takvi se stadiji mogu odnositi na svaku bolest. Zamislimo li kao mjeru Tim prvim stadijima isto tako pripadaju nesanica i raz. nadražaj. sunčanoj sobi bez radija i televizora. Moramo naučiti poštovati vitalnu snagu u sebi. Operativno bi vađenje organa trebao smatrati osa- Sve drugo. A čišćenje tijela moralo bi ukloniti još i taj kemijski teret. ti su stadiji razni mjerama: operacijama. Tim se ljestvama cirati. Uzmimo k srcu sljedeće točke: Preživi li netko to mučenje nekoliko godina ili samo ne­ koliko mjeseci . rak! Svojom Eventualnu izlječivost raka prijesnom hranom uzimao krivnjom silazimo takvim ljestvama iz akutnih u kronične sam veoma oprezno kao tematiku svojih izlaganja. bilo na kemijskoj ili bil­ kaćenjem i velikom zabludom. voće i povrće i mnogo se ne snage samoiscjeljenja. Kažem stadije. panja protiv zakona prirode. A ipak se neprekidno radi na samo karakterno jaki ljudi. poput Franza Konza. tada se on pri ustanovljenju raka već draživost. dužine jedan metar. večeri podvrći klisliranju. Začepljujemo li sebi uši za te znakove. Gdje je nešto uništeno. Uz to je najbolja pomoć mirovanje u postelji. siti čisti otrov i kirurški zahvati? A liječnik još ohrabruje Drugo: ništa unutar ili izvan prirode ne može preuzeti bolesnika: "Jedi što Ti prija. Rak se ne može prije dijagnosti­ preko otvrdnuća u posljednji stadij: rak. jnoj bazi. 5. On je počeo možeš opet popeli samo ako se smjesta vratiš potpuno pri­ bujati prije mnogo godina. bila bi pogreška i dodatno bi te oslabilo. 100 101 . upala. ne osvrćemo ili ih ublažavamo pilulama. otvrdnuće. Na mnoge se nadražaje i upale. Oboljeli od raka je Prvo: ništa unutar ili izvan prirode ne može nadomjesti­ već ionako pri kraju snaga. stvoriti. protiv kojih se naša školska medicina bori strašnim Budući da je bolest samo zatrovanost. zračenjima. zapasl ćemo u teže izlječivo kronično stanje. 3. Rak si dakle uzgajao .slikovito rečeno . loje već silazak skrati za 90 centimetara. Bolesno tijelo po­ Po mojim iskustvima imaju izglede za ozdravljenje kazuje daje bilo zlorabljeno. Nije važno koje je vit ćemo se samo tim posljednjim deset centimetara vrste bolest. nastanak gnojnog čira. vrste. svježoj prijesnoj hrani. kemoterapijama. Ako si konačno postao svjestan značenja vital­ duće jedu samo prijesnu hranu.

prirode. A ovdje bih još želio dodati: ta je otpada"! domaćica poslužila svoje najbliže pokvarenom. Ali tko to još može? Oboljeli od raka mora se po Perzijac Aterhov rekao je: rak je kći kuhinjskog lonca. Ja shvaćam da se prehlade u dječjoj dobi! Već nagomilani otpad želi van i ne svatko hvata i za najtanju slamku ako mu je život ugrožen bismo mu to trebali onemogućavali. prženim lančevinom. poslije loga slijedi pranje i spremanje posuda. No što čini zabrinuta lom strašnom bolešću. Na žalost upravo one za- hrana u kojoj već nakljukani gosti uživaju i zalijevaju je vi­ grižljivo brane kuhinjski lonac koji ih veže za štednjak! nom i rakijom. One bi za­ dalje pogoršavati. stvara izrasline. Glavno pitanje mora glasiti: kako da u tom nezdravom Dok je prije dvadeset godina još svaki šesti obolio od raka. Svako potiskivanje odnosno ublažavanje pad u tijelu i sve se više gomila. Mogle način života. Rak je postao veoma žalosnom ljudskom sudbinom. opake bolesti. svijetu ostanemo zdravi? Svježa prijesna hrana oslobađa danas se to događa svakom trećem čovjeku. Metastaze raka preopterećene su produktima krumpirićima i Coca-Coli imaju već često visoki krvni tlak razgradnje bjelančevine. ni tada se ne promijene. termički obrađenom bje­ raka. Sto se danas na primjer poslužuje povodom bi se više radovali životu. "bogu napora jedenja obroka. početi u roditelja. rode da više ne taknemo životinjsku bjelančevinu. gnoj i naposljetku rak. kako ne bi podle­ nema još nekih rezultata koji nude spas oboljelima od te gao biču raka. Što drugo može iz toga nastati negojednoga dana smrtna osuda rak? Ljudi koji su doživjeli takve Koliko je mnogo brakova bilo razoreno samo zbog tog ku­ slučajeve u svojih najbližih. Stanje će se domaćice prisilnog rada u zaparenoj kuhinji.' Ona se lijekovima bori proliv vrućice i hunjavice. Naprotiv . jer ljudi nisu spremni promijeniti svoj pravo morale presretne prebjeći prirodnoj prehrani. Sve što je upravljeno protiv života. doživjeti pravu slobodu i k tome društvenih poziva? U 95 posto slučajeva mrtva životinjska svoju obitelj održali zdravom. kako bi svoju djecu mogli učiti pravom samo da jadno dijele ne bi trpjelO. No promišljanje o raku trebalo bi majka'. Tako ostaje međutim ot­ načinu života. Naša današnja djeca ovisna o hamburgeru. Ta pravilu borili protiv ogorčenog otpora školskih medicinara razorna bolesl ima svoj začetak već u prvom ublažavanju ako želi primijeniti alternativne metode. Kom se išuljao iz bolnice gdje je već bio pripremljen Stoga bi prehrana prijesnom hranom i mnogo kretanja skalpel i izliječio svoj rak želuca isključivo tom snagom trebali konačno postati nuždom osobito za te bolesnike. mrlvom 102 103 .broj novo oboljelih i dalje raste. To je najozbiljnija opomena pri­ i povišenu razinu kolesterola u krvi. Nije sve učinjeno samo kupnjom i pripre­ shvatili samo kao zlu kob dotičnih. To poluzdravlje postaje simptoma bolesti pilulama stvara isto lako rak kao prekom­ tada uzrokom danas najčešćeg uzroka smrti u dječjoj dobi: jerna prehrana životinjskom. Dokle god čovjek ne manjem jela. To su hinjskog posla. Ljudi su podlegli tovljenju mesom. bude promijenio svoj način života. rast će i dalje broj obol­ Za to se vrijeme ostali članovi obitelji obično odmaraju od jelih od raka. U ovoj bih Ti knjizi želio na grub Unatoč istraživanjima koja se računaju u milijardama način prikazali tu praksu samolrovanja.

Mrtvoj životinji preostaje samo jedna ne novijeg datuma. očekivani životni vijek. da nam se osvećuje: kolesterolom. Samo čovjek koji umišlja da je osobito mudar uništava živost hrane njezinom ter­ mičkom obradom. kao što znamo. U biljnom zdravom hranom. "uzročnici" su bakterije u našem tijelu. možeš zahvaliti mrtvim. Nijedna se životinja na zemlji ne vlada tako budalasto. bez ob­ nevno mučene i ubijane. 104 105 . Taloge te štetne. pa ni povrće. Tada jedem voće što ga snoća bogatih kolesterolom. termički obrađenim živo­ Meni osobno uopće ne smeta ako kod kuće nije postav­ tinjskim tijelima! Eskimi jedu doduše velike količine ma­ ljeno nikakvo jelo. što ima nismo životinje. Želudac. 700. Dakako da roku od nekoliko sati izjedu čitave komade mesa. U krvi i trebamo se držati istih zakona prirode.hranom od životinjskih leševa. ne mogućnost. Svojim visokim udjelom kalija i magnezija imaju nu. jer bi se tada nam međutim dovoljno dobre za ispitivanje lijekova koji morali svi zaraziti. ali se baš kao i one sastojimo od mesa i navodno za posljedicu amputacije udova ili čak smrt. To su doduše slobodne arterije. vapna i masti u i na Tvojim arterijama ki troškovi za potrošenu energiju. nauči: sirov životinjski kolesterol i vrjedniji kolesterin koji se sam stvara u tijelu ne talože se kao štetni otpad. tada služe nama ljudima. Danas se naglo širi i jedna tobožnja "bolest": moroidi i bolesti vena. Danas ljudskom krivnjom svakodnevno propada smeća u žilama i u čitavom tijelu ! 160 Životinjskih i biljnih vrsta. Oni imaju nudi to godišnje doba i koje upravo najviše želim. žilave mje­ Pri prehrani prijesnom hranom uštede se osim toga veli­ šavine kolesterola. Iz toga pozitivan učinak u često kiselom želucu i crijevima. ne zdravom hranom. "Jama za taloženje" bila je opet puna. he. Bezazlene bakterije Samo on uzima lijekove. Radi se samo o reakciji vlastitog tijela. pa tako i osam prijesna biljna hrana. čujem vore navodno još nepoznati virusi u opake nemani koje u već dobro poznati odgovor: mi nismo životinje. ali prijesnih. nema zube. ali najviše napadaja kapi i kratak često banane koje su na raspolaganju 365 dana u godini. a ne termički obrađena mrtva životinjska tijela. Samo on pije mlijeko još i poslije odvi­ kavanja od majčinog mlijeka. Njima nedostaje kao protumjera One su jeftine. on želi vječno ostati sisavac. čirevi na želucu. Čovjek je nepromišljen i premalo žvače. pospješuje taloženje hrane.000 životinjskih vrsta na zemlji ponašaju se instin­ A što dosada malo tko zna: škrobno ljepilo. Milijuni njih su radi toga svakod­ Ono počinje novu fazu čišćenja od otrovnih taloga. a posljedice su loša probava. Životinje su stvarnosti ne postoje međutim zarazne bolesti. osobito iz ktivno po ovom jednostavnom načelu: one žive od žive termički obrađenih žitarica. sadrže sve hranjive tvari. žute. svijetu nema kolesterola. Čovjek nema poštovanja prema zira jesu li bili skriveni u tijelu od djetinjstva ili su nakupi­ drugim stvorovima. Upravo nas taj primjer uči da ljudski nužnih esencijalnih aminokiselina: one su lako probavljive organizam ima kao prehrambenu osnovu samo biljnu hra­ i zasitne. Njih iznenada pret­ Kad spomenem te loše i štetne navike čovjeka.

osobito s obzirom na to daje imao financij­ Pokusi sa životinjama uče nas izumiranju. lo hrana za bacile. rahitis. proizvođačima hrane vlada veliko nadmetanje. neće naići na bezazlene stavove. Ali tko se zove knjiga doktora Pot tinge ra i D. Oni stupaju u akciju posve hranjene sirovom hranom ostale su vitalne i nisu pokaziva­ nezavisno o zarazi. jateljske životinjice na veliko čišćenje. u kojoj detaljno pozabavi njegovim štetnim dogmama o žitarica­ oni opisuju dugotrajno proučavanje pri kojemu je jedna ma. wird krank". Penicilin ubija međutim samo je daljnje generacije trajalo da bi se sirovom hranom vratilo bakterije. Ovdje još moram napomenuti da među istraživačima i znak da je Tvoja "kanta za smeće" opet trebala čišćenje. ali moram govoriti na njegove osobne kle­ škrobnoj sluzi osjećaju osobito dobro. bakterija. zaslužno djelo. Zato bismo svaki jaki katar trebali pozdraviti kao dobro­ le nikakve promjene. Svakom nepotrebnom upotrebom zdravlje preživjelim životinjama. prava lju­ Tvoj je bolesni organizam potaknuo dakle te male. Bruker je svojim na- 106 107 . Drugi primjer: stavi kuhanu i sirovu jabuku jednu kraj Ja svakako znam cijeniti da je dr. tako reći žderači strvina. a od treće je genera­ suviše nepromišljeno propisuju antibiotici. U nekih je pokusnih životinja iz druge skupine za­ Danas se pri jačim prehladama i gripoznim infekcijama tajio od druge generacije spolni nagon. pri­ bomora.Kad se organizam ne bi s vremena na vrijeme oslobađao skupina mačaka bila hranjena prijesnom. Poslije prehlade se osjećaš mnogo bolje . nikada viruse. Svaki pokušava drugom nešto prigovoriti. završili bismo brzo na groblju. jer koliko znamo nema nijednog bacila sa spomen Teze doktora Brukera pločom: "Nepoznatom mikrobu od zahvalnih liječnika!" Waerland je na žalost svojom hranom pružao sjajno tlo Rado bih odustao od ovih redaka o poznatim Brukcro- baeilima: pečeni Waerlandovi kruhovi! Oni se u takvoj vim žitaricama. Kuhana će jabuka za 24 sata sagnjiti djelovanjem mornoj borbi protiv izoliranih vrsta šećera ostvario veliko. a druga kuhanom takvih otrovnih taloga. mikrobe. Mačke gači. "Cats" se ski jakog protivnika: industriju šećera i slastica. To je škrobno ljepi­ vete i optužbe što ih je iznio u svojoj knjizi "WerDiat isst. snašle su ih oslabljuješ sve više svoju otpornost. ali i sve bolesti ljudi koji jedu snagu. Mi ljudi time sami uzgajamo ubojite bacile! kuhanu hranu: nepotpun razvoj lubanje i drugih kostiju. Osim toga. krive noge. samo tamo gdje se ima što utamaniti. C. Are Waerlaml je o njima ovako su­ dio: "Osjećaj zahvalnosti trebao bi vas (Iječitelje) barem potaknuti da podignete spomenik ili možda nadgrobni ka­ men. Simonsena. bakterije i viruse. degenerativne bolesti. štoviše svoju životnu teške. sa sirovom se mjesecima neće ništa dogoditi. iskrivljene kralježnice. Četiri uzročnici tih bolesti virusi. duša degenera­ Bakterije i virusi su naprotiv dragocjeni supoma- cija motoričkih živaca u mozgu i leđnoj moždini. došlu pomoć. Bruker u svojoj neu­ druge. hranom. premda su cije bila znatno smanjena sposobnost rasplođivanja. One su sve prije nego izazivači bolesti.

prijesna hrana misnih bolesti u kompromisnu smrt! ljekovit karakter. I )a se razumijemo.ja sam sam bio je. nisu su se mijenjali.neka mi pošal­ nelogične. vodene interesima ekonomičnosti? je kuvertu s plaćenom poštarinom (Helmut Tii zar se ne shvaća što se objavljuje? Kako može jedan VVandmaker. liječnički savjetnik pokazati tu slabu stranu? Brukeru je važno samo to da očuva od rušenja sustav prehrane žitari­ Brojne knjige s dijetama i raznim kompromisima cama i hranom koja sadrži maslac. iseli u krajeve umjerenije klime i masovno se ispitivanja. Nitko ne osporava da su one to bile. Ljudski su se geni tih pokusa ponavljam svoju preporuku o prikladnoj nado­ prenosili dalje milijunima godina. one samo vode preko kompro­ gradio! Još jednom: u Brukera ima svježa. sebe. Nit­ puni prehrane vitaminima i mineralima koju sam izrekao ko nije čovjeka prisilio da s prostora svoga porijekla. isto je što sam tijelu.koji se sastoji od četiri strane teksta . a ista je Wandmakerova preporuka po­ Naša današnja hrana više nije punovrijedna zbog sred­ grešna! Dvopreg Bruker/GuljalirsmiiUuo sam nešto inteli­ stava za gnojenje. ra . Nakon proučavanja što su žitarice bile više tisuća godina važna osnova prehra­ mnogih novih knjiga. insekticida i peslieiđa. Pritom me čudi vim silnim teorijama. rezultata istraživanja i poslije vlasti­ ne.to se mnogima čini kao nesavladiv problem. prijesna hrana liječi bolesti .kako je. Prehrana žitaricama po Brukeru nudi može bili štetna kao trajna hrana? Brukerovi prijedlozi za na idealni način preduvjete za to! liječenje bolesti trebaju dakle bili dobri i ispravni. Odreći se prehrambenih na­ orije. fanatične. žitarica. a time i naš organizam. Za nagli porast stanovništva i prenapučenost njihovim protivnicima antioksidansima. Bruke­ isle preporuke s moje strane tako reći potpuno pogrešne.i njiho­ mati vitaminske pilule odmah su spremni. zašto ih ne bi­ bi se prije pripisati žitaricama koje se mogu dugo usklađiš. Gdje je ostao razum? Za zdravlje ne igra ulogu iscrpljena. Ne daj se dakle zavarati zvučnim imenima . prijesnom hranom. aktualna saznanja o "slobodnim radikalima" i razmnožava. naime preh­ Govorim dakle iz dugogodišnjeg iskustva na vlastitom ranu 100 posto svježom. bakteri­ Ako stopostotna svježa. Miihlenberg 15. Ako uistinu po­ zemlje sa svim njezinim posljedičnim problemima trebale stoje takve jednostavne.bilo s vika . Vidim po svojim prijateljima da takva sredstva uistinu djeluju i Praktični se test uvijek pokazuje korisnijim od svake te­ olakšavaju nastale probleme. zapravo pobijao samoga od biološki uzgojenih žitarica mljevenih u vlastitom mlinu. mikrobe itd. No uzi­ profesorskim ili doktorskim titulama ili bez njih . trop­ već u svojoj prvoj knjizi od 1975. što gaje desetljećima trebale hi se zaboraviti. Već sam prije spomenuo da žitarice bogate škro­ i ja savjetovao kao idealnu hranu kad je čovjek bolestan. padima protiv mene radi toga što dajem prednost prehrani dan od pristaša prehrane žitaricama koji je svoj kruh pekao voćem i povrćem bez. 25782 Tellingstedt). koliko mnogo ljudi već upotrebljava takve tablete! 108 109 . neškodljive tvari. Na to prisiljavaju 11000 skog pojasa. što smo mi ljudi stoljećima nerazumno uništavali. dok su Tko želi pročitati moj odgovor na optužbe Jr. Naša su tla gentnijim. Ono stoje on preporučao pri bolestima. smo iskušali i primjenjivali? Ta one samo dopunjuju ono titi. bom predstavljaju sjajno plodno tlo za viruse.

Zaključak: mi trebamo Potpuno zdravu prijesnu hranu trebali bismo kao svoj više vitamina i minerala nego što nam ili može dati in­ jedini i najbolji "lijek" promatrati kao pravilni sastav svih dustrijalizirana hrana! poznatih i još neotkrivenih vitamina i minerala. proizvodima. povrće i nešto oraha koji nom.ako nom vezanju i da ćemo opet živjeti poput divljih životinja se mogu uvijek stopostotno prehranjivati biljnim prirod­ koje se prehranjuju isključivo prirodnom prijesnom hra­ nim proizvodima. Prirodni je proizvod uvijek potpun. Nadam se da će jednog prirodnog nauka o zdravlju. dakle ljudi koji se prehranjuju dana u nama izrasti spoznaja da organizam može primiti zdravim prirodnim proizvodima bez njihove termičke vitamine i minerale u njihovoj punoj snazi samo u prirod­ obrade. ne bi trebali dopune vitaminima i mineralima . Na temelju svojih dugogodišnjih Nikako ne smijemo te dodatke smatrati lijekom i iskustava polazim od loga da se 99 posto svih ljudi ne hra. Jer ni medicina stvorio je dvostruki dobitnik Nobelove nagrade proizvodi iz prirodnog uzgoja nisu pošteđeni znatnih štet­ Linus Pauling. Tako ne bismo čovjek i životinja trebaju. A jente tom blagom metodom . Pojam ortomolekularna kad i uspije. 110 111 . Ti liječnici za cjelovitu medicinu liječe svoje paci­ snom hranom. su rasli na posve zdravom tlu koje još nije bilo mučeno ke­ mijskim sredstvima za gnojenje. Opredijeli se i tada snosi posljedice. biljno razmotriti upotrebu tih dodataka prehrani. Ni onaj koji se prehranjuje isključivo prije­ cinom. On znači ispravne molekule. U tijeku mojih razmatranja spoznao sam da nema po­ ma. već može potpuno prihvatiti prehranu zdravim proizvodima - samo dugoročno poboljšavaju Tvoju prehrambenu osnovu što se odnosi i na one koji jedu kuhanu hranu . nih djelovanja iz zraka i isparavajućih gnojnica. sadrži sve što sebnih lijekova. Tko ne vati kao ublažavajući lijekovi koji odmah djeluju. Možda će nam s dodacima uspjeti dovesti opet bil­ Dopuna vitaminima i mineralima jke donekle u ono prvobitno normalno stanje kakvo je bilo na zemlji milijunima godina bez razornog kemijskog dje­ lovanja i termičke obrade. kao što su voće. dalje živjeti kao do sada po motu: uzet ću vitamine. ne može uvijek nabaviti eko-proizvode. ni te dodatke prehrani trebali gledati kao ljekovita sredstva. već gotovo kao besprijekorne prehrambene namirnice koje Na žalost ima još malo takvih savršenih proizvoda. ne zna u kolikoj su mjeri uistinu čisti. Ti dodaci ne mogu djelo­ isto tako i malo ljudi koji se njima prehranjuju.trebao bi oz­ i time Tvoju vitalnost i zdravlje. insekticidima i pesticidi. Bez te nekadašnje normalnosti Trebaju li nam dodatno vitamini i minerali? Pristaše ne bismo svi mi danas bili ovdje. ni pilula ni ljekovitog bilja . a su opet postigle prvobitno stanje. U nekim mjestima ima već liječnika za prirodno ni u dovoljnoj količini punovrijednim svježim i prijesnim liječenje koji se istodobno bave ortomolekularnom-medi. No mi smo ljudi gotovo sve kobno promijenili i k tome termičkom obradom bijedno smanjili prehrambenu vrijednost naše hrane.

Kad je primijetio polagani gubitak althy Magnesium". a koji su bili ublažavani pilulama nitroglicerina. došlo je do privremene normaliza­ ka vitamina i u njihovih protivnika razlučiti bezvrijedno od cije stanja. Neka mi ovdje bude dopušteno pitanje: zašto se tada uopće moralo operirati? Magnezij. djelovanjem vitamina i minerala. Bio je no otići u mirovinu. Poslije 50 minuta bio je prisiljen načinili stanku Piercea. O lome postoje veoma dobre knjige. Bilo je čudnovato da su te arterije pokaziva­ uživatelja prijesne hrane. da le tek minimalne laloge. Razlog za to bio je što su Ameri- 112 113 . Ima stručnjaka za prehranu koji su deset­ simptome. Napadaji su bili sve teži i napadaji što ih je liječnik dijagnosticirao kao anginu pecto­ učestaliji. Već Godine 1988. Nakon što je do pozitivnog rezultata. postao je depresivnim i morao prijevreme­ jem jakih boli u predjelu jednjaka i grudi.osobito poslije obroka. Zatim su uslijedili teški pa kao pomoći pri hodanju.uslijed čega se srušio. Daljnje su dvije godine bilo okončano. Ta ih tako naoružam protiv goleme premoći tutorstva. se činjenica podudara sa spoznajama glasovitog kardioki- rurga doktora dc Bakcva koji u polovine svojih provedenih operacija srca nije uslanovio taloge. napadajima. ris. A tada je došlo do iznenadnog veoma jakog na­ ljećima odvraćali od upotrebe dodataka. Osjećaj težine u želucu izazivao je međutim iste vrijednoga. su uslijedile beskonačne procedure s kateterizacijom koro­ Ovdje ne želim govoriti samo za ono malo pravih narnih arterija. U bolnici upravo suprotno. Tako su prošle daljnje dvije godine . tijekom kojih se on No na početku ove kratke razrade te teme želio bih kao kao profesor kemije morao teško boriti da bi izdržao držati primjer prikazati osobnu priču profesora kemije Jamesa B. nastavu. nepravilnog kucanja srca . kako bi se snižavao krvni tlak i spriječilo stva­ predjelu leđa i u lijevoj nozi stoje zahtijevalo upotrebu šta­ ranje vode u plućima i oko srca). A simptomi su ipak postojali. čudesni metal Da bi ušao novac u blagajnu? Liječnik je Pierceu propisao Cardizem. bili su u SAD-u objelodanjeni prvi pozi­ postojećim tegobama pridružile su se još i druge. Unatoč uzimanju lijekova još se pojačala prolazile u uzimanju diuretika (lijeka za pospješivanje žestina napadaja. Tome su se pridružile jake boli u donjem mokrenja.tada mogu opet "zgriješiti"! Mora se dakle i u zagovorni­ počeo izostavljali kavu. Nje­ gova je dijagnoza glasila: angina pectoris uslijed grčeva U ovoj se maloj knjizi ne mogu u pojedinostima baviti koronarnih arterija. poput ub­ tivni istraživački rezultati o djelovanju aspirina pri srčanim rzanog. blokator kalcija. u kojoj on izvješćuje u svojoj knjizi "Heart He­ od 20 do 30 minuta. a sada govore padaja pri radovima u vrtu. da bi se snizio krvni tlak. Ona počinje kao u tisuća ljudi napada­ moći pamćenja. Njegovo mučeništvo nije međutim još ustanovljen povišen krvni tlak. dok britanski istraživački projekt nije došao uz koje je Pierce pio nekoliko šalica kave. već želim sve ljude poučiti.

stoje propisuje priroda . svježe. Tko raspolaže primjereno opremljenim kompju­ ravnotežu elektrolita. kalijem i drugim mineralima povezan s mnogo kretanja. preduvjeti čije se značenje još uopće ne može sagledati.i potpunog češće isključi kompjutor i ekran. U kolovozu 1995. Uzimanjem snom hranom . zrak i priskrbi snagu svom organizmu. te nenormalnih taloga u žilama. održavati minerala. ge Emsl u svojoj knjizi "Bioelemeut Magnesium .koju smo iznevje­ 300 enzima i aktivira ih. ne priroda nas! Nije dovoljno nešto Magnezij pomaže nadzirati krvni tlak. podi van na svježi povratka moći pamćenja. leđima i nogom . kako bismo se znali vratiti prirodi . može krenuli putem podataka. Bilo je osobito primjetljivo: vratila istraživačkim rezultatima u čitavom svijetu stvoreni su mu se tjelesna i duševna snaga. U roku od Internet je po svoj prilici trenutno najveći On/me-ponuđač. a terom. kao što piše Maria Elisabeth Lan- rili . spoznaje o magneziju i drugim mineralima. dok su Britanci istraživali nor­ nas svaka tri četiri dana upoznaju s najnovijim otkrićima i malni aspirin. smanjili rizik od angine pectoris. Poznavatelj prirode Goethe izrazio je to ovako: "Mi smo napustili prirodu. neo­ došlo je u prof dr. održavati mišiće samo znati. Na temelju uvijek mogućeg pristupa nije bila problem. te prijašnja izdržljivost. Prof Pierce je u spomenutoj knjizi opisao na 180 strana Čini se daje magnezij važan katalizator za sve procese svoja osobna iskustva iz teških stadija bolesti i najnovije u tijelu. mije: uz aspirin bili su dakle u puferu magnezij i kalcij. Iz toga bismo živčanih impulsa ni mišićnog kretanja. među njima 233 članka o C vitaminu. mora se i učiniti!" ca. On upravlja s preko izvješća trebali shvatiti da svakog dana moramo dodatno učiti. Nedavno sam saznao osobito srčanog i moždanog infarkta I 14 115 . su sadržavale kalcijev i magnezijev karbonat.karici primjenjivali pul'er koji je uz aspirin dodatno da se pod llelathNei Database skupljaju publikacije koje sadržavao magnezij i kalcij. mora se i primijeniti. To je sada privuklo pozornost profesora ke­ postojećim stanjem na tom području. Jedi dakle žive. nekoliko dana iščezle su u njega boli u nozi i leđima. Pierce počeo uzimati Dolomit-tablete koje određene knjige. Pomisli na to da bez magnezija nema kucanja srca. štititi mišićne stanice Čini se da tek sada uistinu počinje povijest vitamina i ako pri ozljedi dođe do stvaranja previše kalcija. Pierced za kratko vrijeme do začudnog brađene prehrambene namirnice i kreći se! Stoga što izlječenja tegoba sa srcem. bilo je tamo 240 000 tekstovnih priloga i upućivanja na Tako je prof. No Kakva se pouka može izvući iz mučnog puta tog profe­ u/ sav tehnički napredak koji olakšava naš život: ništa se sora kemije? Pomanjkanje minerala magnezija u organiz­ neće promijeniti pri načinu života prehranom prije­ mu bilo je uzrok svim strašnim tegobama. Sada angina više nika podataka.Beruhi- gung MS der Natur" (Ilerbig -Verlag). nije dovoljno nešto satno gipkima. Tego­ be s anginom pectoris toliko su se popravile daje odlučio No taj sustav dobiva sve jaču konkurenciju drugih posred­ ubuduće izostaviti antagoniste kalcija.koji treba biti magnezija u spoju s kalcijem. dr.s njezinim nepromjenljivim zakonima. sprečavali grčeve i stvaranje bubrežnih kamena­ Željeti.

velikom protivniku kalcija. bio je primarijus. nositelj svih ugled­ Žalosna činjenica: mi ljudi nismo sposobni sami nih titula i doživio 96 godina. ali nadasve učinkovitim vitami­ Vrhunski vitamin C nima i mineralima. Taje vjero­ istraživač raka prof. Pierce. vapno van . Prof. Tako i slično tumače pomanjkanje vi­ lien Dungleru: "Die Pj'orte der Gesundheit"). sol van!" meni. francuski oni ne mogu više sami proizvoditi vitamin C. dicinari liječili na uobičajen način blokatorima i diuretici. Oboje se može trajno omogućiti isključivo ska je mjera bilo propisano isključivo dodavanje magne­ čistom prijesnom hranom i dobro promišljenom nado­ zija. Pierre Delbet tumačio da magnezijev jatno naslijeđena mana preživjela tisuće naraštaja i ne klorid u omjeru od 12 prema 1000 u golemoj mjeri može se uklonili nikakvom idealnom prehranom! Sva dru­ povećava djelovanje bijelih krvnih tjelešaca i daje "čudot­ ga živa bića mogu u jetri stvarati iz glukoze svaku potrebnu vorna sol za pomlađivanje i borbu protiv raka" (Izvor: Ju. Ovdje sam želio pomoću stvarnog primjera još jednom ma. 116 117 . količinu vitamina C. On zahvaljuje magneziju da se danas osjeća 20 godina punom. 1 Nijemac dr Friedrich Ta. Školski su ga me­ svetio više stranica magneziju. opet se može normalno kretati i više ne osjeća onoliko koliko smo mi spremni dali njemu. već govori o zdravom načinu života i k tome pomaže tijelu bezazlenim. jer već je 1915. ipak nije znao da se uzrok njegovih tegoba knjizi "Willst Du gesund sein? Vergiss den Kochtopf!" po­ trebao tražili u pomanjkanju magnezija. Delbet tamina C u čovjeka Pauling i mnogi drugi istraživači. Tako je slično i stanicu. Od svoga tijela možemo očekivati da daje samo mlađim. Ljudi. sveučilišni profesor. Kao terapeut- količini. kemičar koji je uistinu bio stručnjak na bekdmpfung" o Delbetovim istraživanjima. Dosada smo ga srčane tegobe i ukočenost mišića. koji su međutim samo kratkoročno pomagali. Ja sam u svojoj svom području. čovjekoliki majmuni i zamorci imaju jedan ge­ Je li novo ono što je kemičar Pierce na sebi iskusio o netski defekt koji vjerojatno seže unatrag do ledenog doba: djelovanju magnezija? Ne.kalij u žele preuzeti ništa od njegovih iskustava. stvarati vrhunski vitamin C koji upravlja svim život­ sehe izvješćuje u svojoj knjizi "Uberlegungen zur Krebs nim procesima. Tek je skrenuti pozornost na to da se krajem ovog stoljeća treba zahvaljujući naprednom istraživačkom timu sa sveučilišta konačno shvatiti koliko je silno naš organizam ovisan o u Gainsvilleu /Florida saznao da su njegove boli potjecale opskrbi vitaminima i mineralima svake vrste i u dovoljnoj od grčeva u koronarnim arterijama i u grlu. Zapamti tužno gledati kako prijatelji koji pate od sličnih tegoba ne ovaj slogan: "Magnezij u stanicu. Tražim dakle prehrambeno orijentiranog liječnika ili Iječitelja koji se ne bavi samo potiskivanjem odnosno ublažavanjem simptoma. Prof. Za njega je potresno i kljukali samo mrtvom hranom i stimulansima. stoje vidljivo iz nekih opisa u ovoj knjizi.

Već bi svakod- 118 119 . prije svega nobelovcaLinus a Paulinga osje­ tio sam se potaknutim iznova se njima pozabaviti. Podgrijana jela ne sadrže više ništa. To se dvoje Netko tko se stopostotno prehranjuje prijesnom hranom. Mi srno dakle u tom pogledu u nepovoljnijem položaju kemijskih pomoćnih sredstava na još posve zdravom tlu. dok su od 1822. da bi se poboljšao rad srca i lako no. može se brže pomoći. može u svojim organima asimi­ sami proizvoditi i da se 99 posto nas više ne prehranjuje u lirati maksimalno 100 miligrarna čistog vitamina C. od životinja. lipo­ (Objavila u "The Townsend Newsletter for Doctors" ame­ protein koji se kasnije istraživanjima dr. do 1989. Rath kaže da prijesna hrana sadrži sve potrebne vitamine i mine­ je 1991. bez umjetnog gnojiva i uklonile boli izazvane anginom pectoris. natih farmaceutskih proizvoda iznosio je tijekom sedmogo­ U takozvanoj Junk food sadržani su samo još tragovi toga dišnjeg razdoblja istraživanja od 1983. više ne može dokazati.zašto da tada barem za sebe ne iskušamo ljučili da laj proteinski surogat dovodi do arteriosklero- bezazlene vitaminske dodatke? Prirodni nauk o zdravlju tičnog ovapnjenja i uzrokuje neku vrstu skorbuta. ljudi koji su platili životom poslije upotrebe poz­ količine ili još manje. pečenjem i prženjem.stoje propagira nim činjenicama da mi ljudi više ne možemo vitamin C moj prijatelj Franz Konz -. medu onima koji su upotrebljavali vitaminske dodatke!" Norveški istraživač Kare Berg otkrio je već 1963. čak 2069. U njemu je savjetovao kombina­ onda ako je ta prijesna hrana bila. ničim zatrovanim promjenom svoga načina života. Nova gledišta tjeraju na promjenu miš­ smrti. Uzaludno je raspravljati o tome zašto ne možemo vi­ ljenja! Ja sam stoga godinama oklijevao objaviti svoja tamin C sami proizvodili i kad se la sposobnost izgubila ili iskustva s dodacima hrani. već većinom još uništava kuhanjem. kao što je već objašnje­ ciju vitamina C i L-lizina. Ali činjenice jasno govore za je li ona uopće bila potrebna kad smo se još u punoj mjeri to! Mnogim prijateljima koji ne mogu sami izići nakraj s prehranjivali svježim. Na temelju objavljenih istraživačkih rezultata No gdje je to još moguće i tko može platiti takve proizvode? 0 vitaminima.) kazao kao štetan. Tada su zatrovane prehrambene namirnice bile u nas ljudi srčani i moždani infarkti gotovo najčešći uzrok nešto nepoznato. Dovoljno vitamina C sprječava taloženje Ako je samo uzimanje kemijskih lijekova povezano s log štetnog proteina na stijenkama arterija. Nije dovoljnoj mjeri svježim voćem i povrćem. A ta se hrana važna količina vitamina što je sadrži voće i povrće. Oni su zak­ rizikom smrti . Ta tvrdnja važi na žalost samo detaljno izvješće o tome. krajnje važnog vitamina koji je prijeko potreban za sve U istom vremenskom razdoblju nije bilo nijedne žrtve životne procese. posve čistim. Tu sa sada radi samo o za nas kob­ čak onaj koji jede samoniklu zelenu hranu . uzgojena ekološki i biološki. Životin­ Prirodni je nauk o zdravlju polagao svoje temelje već je u slobodnoj prirodi ne umiru od srčanog infarkta. voćem koje je sadržavalo mnogo vitamina C. u "Journal of Orthomolecular Medicine" objavio rale u organskom obliku. Dr. Ratha i kolega po­ rička udruga centara za kontrolu otrova. ona količina što je možemo primiti! Potrošači kuhane Uvijek iznova kažem: kuhinjski je lonac naša smrt! hrane moraju se međutim zadovoljili jednom četvrtinom te "Broj.

ja moram preispitali svoj stav što se liče vitamina i minera­ 1000 miligrama vitamina C i drugih antioksidansa raz­ la i vratiti se svojoj izjavi u mojoj knjizi od 1975. Nije važno samo što jedemo. potpuni proiz­ nadopunom vitaminima i mineralima! Samo ćete tako vod. On je veo­ savjesti pilule čije su katkad kobne nepoželjne nuspojave ma osjetljiv na svjetlo i u kuhinjskom se loncu većinom dobro poznate . Njihove su arterije šupljikave. kao i osta­ kadmijem. Revolucionarna gresu "životnog nauka" ("Lebenskunde") koji je bio održan hipoteza . već i biopodnosivost moći napokon pomoći svojim pacijentima. svaka po. ipak se ta može prokapljivali u okolinu. Pušači. cjelokupni. izvorno prirodnu hranu! da pušač općenito prakticira posve pogrešan način života. Ja savjetujem malo vitamina C. Njega ima najviše u službi. L-prolina. 1100 istraživanja širom svijeta s pozitivnim možemo proizvoditi. da se prirodni nauk o zdravlju mora ponešto mijenjali s ob­ dragovoljne. Vitamin C jača arterije. mi ljudi nismo sposobni kao što sam li ljudi koji pate od nedostatka tog vitamina. Osim toga.pogledaj upozorenja na papiriću pri­ uništava. svim neodlučnim liječnicima: ta provedite na sebi pokus s Mi trebamo uvijek čitav. A s druge strane svakodnevno propisuju bez grižnje šipku. U to sam poslije nekoliko dugogo­ 40 posto svog vitamina C. hrane: kako naš organizam može primili u sebe njezine S jednim moramo međutim uvijek računati: privremeno molekule i iskoristiti ih.ako je točna. što ga više ne nari. nevno uzimanje 500 miligrama L-lizina. podnio sam izvještaj o Svaka stresna situacija krade tijelu vitamin C. Prik­ ladnu primjenu sprječavaju u prvom redu školski medici­ Dosada sam govorio samo o vitaminu C. No i drugi su vitamini i minerali. Budući poznajemo punovrijednu. idu ravno u pravcu skorbuta. krv važnost vitamina C poznata već desetljećima. citrusima i tamnom zelenolisnom povrću. poz­ nati i još nepoznati. Danas se to bez dodataka hrani mogu nastupili slične đetoksikacijske pojave kao pri prom­ može međutim pokazati na žalost kao pogrešni zaključak! I jeni načina života prijelazom na prehranu prijesnom Ina 120 121 . proizvoditi vitamin C! Iako je upravo moždanu i srčanu kap. No to možeš provjeriti! 1992. Njime osobito oskudijevaju uživatelji žitarica. kao spoznaja općenito još uvijek nedovoljno iskorištava u što ćemo kasnije vidjeti. što ga naše tivne ljude. istraživačima Paulingii i Burgersteinu i pritom navijestio pušena cigareta potroši 20 miligrama vitamina C. Svaki put kad povuče dim iz ci­ dišnjih pokusa uvjeren više nego ikada: danas više ne garete udahne 100 milijuna "slobodnih radikala". Odatle i njihova prijemljivost za već spomenuo -. Vitamin C rezultatima nije još uvijek dovoljan dokaz za le konzerva­ je međutim najvažnija tvar. Tvrdnje o nepoželjnim nuspoja- Njihova hrana sadrži kao konačni proizvod još veoma vama vitamina nisu dokazane pretpostavke. vrhunski vitamin. Istraživači su otkrili da su čak pingvini zatrovani olovom i pati od stalnog pomanjkanja vitamina C. isto tako potrebni za život. Oni zahtijevaju dopuštenja zdravstvenih tijelo mora dobivati u velikoj količini. Pušač gubi dimom zirom na dodatke hrani. u Bad Godesbergu. Njemačka stalno u tome zaostaje. praktičnom životu. Na kon­ gradilo postojeće taloge u arterijama. loženom uz dolični lijek. Za ne. pasivne pušače još je gore.

čija mjesečna pisma "Health & Healing" pri­ Guide to Nutrients That Can Prevent and Revers Senility". Mortonom Walkerom knjigu "Smart Nutrients . jer će brzo proći. Hoffer 1994. On se na žalost ne može obratiti. Mladi su Prvi liječnik koji je u svojoj terapiji primjenjivao vita­ istraživači dakle na taj način njegovali i pacijente koji su mine bio je Kanađanin dr.so ndtig wie Sauer- upotrebljavali tako stroga mjerila kao naš prirodni nauk o stoff" na žalost je rasprodana. Jednom mome znancu predstoji već neko no. Taj je liječnik angine pectoris posve su prestale. Prema "Orthomo- lecuiar Nutrition"objavio je dr. Ja sam u drugom izdanju moje knji­ prakticiraju i svoje pacijente vraćaju bez operacije aktiv­ ge "dick+krank oder sch lan k+ge su iid?" od 1992. Prije otprilike 13 godina donio sam sa sobom prve knjige McDougal. Njihova velika knjiga "Vitamin C . Pacijenti koji pate od teških srčanih bolesti idu još kritičari koji još uvijek tvrde daje previše vitamina C štet­ uvijek pod nož. govornog područja. uvrstio nom životu. uvijek iznova upućivao i Linus Pauling. Pritom se pokazalo da su njihovi pacijenti bili da­ i/ili mineralima. neka jednostavno pre­ prepustio tako rizičnom zahvatu. Sada se tom tematikom bave i neki autori s njemačkog vrijeme presađivanje srca.A Whi taker. Ti liječnici svi skupa ponajprije prepo­ vanjem vitamina i minerala brže oslobođeni taloga na­ ručuju neobrađenu prijesnu hranu. opisuju velike uspjehe su pokuse s vitaminsko . Boli pacijenticu koja je bolovala od shizofrenije. Ahrain Hoffer koji je pedesetih često već bili kratko pred "bypass". No to te ne bi trebalo obeshrabriti. Dean Ornish. dr.koja sežu unatrag do hranu i nadopuna vitaminima i mineralima. Poslije ne­ koliko su tjedana već mogli brzim hodanjem ili čak laga­ godina liječio velikim količinama vitamina B3 (niacina) nim trčanjem prevaliti dosta velike udaljenosti. dr. Posavjetovao 1966. Pritom trojice američkih liječnika Cheraskina.nom. Prije nego što bih se ja Tko ipak ne može s tim izići nakraj. Na njega je ko. Velika za­ 000 znanstvenih istraživanja i dokazuje da su u zabludi oni bluda. Rios.operacijom. Ali čovječja je volja njegovo nebesko kraljev­ dodatak gdje neki "liječnici novog naraštaja" ili čak "no­ stvo.potvrđuju sada konačno stotine znanstvenih bih se s onim liječnicima koji to već godinama uspješno istraživača i liječnika. dr. Nadalje se trebaju spomenuti: dr. stopostotna promjena načina prehrane. Ringsdorja i Sisle- ti liječnici nisu s obzirom na njihove prijedloge o prehrani ya. Katkad se dopušta nešto gomilanih u njima. Njemačka službena znanost još i sada ospora­ va da se već postojeći taloži mogu ukloniti. godine zajed­ Poznati je pobornik alternativne metode liječenja dr. Njihove su žile bile pola­ uistinu utemeljio tu novu dopunsku medicinu. godine .mineralnim nadopunama i bez liječenja u svojih pacijenata zahvaljujući tome što njihovu zdravu prehranu spajaju s visoko doziranim vitaminima njih. no s dr. ribe kao opskrbljivača bjelančevinama. ali sigurno oslobođene taloga. bile bi moje prve mjere kine uzimati dodatke. Barnard. ostaje podložan školskoj medicini. Prije spomenuti "liječnici novog naraštaja" provodili vog uzgoja" kako oni sebe nazivaju. mam već godinama. Ona je nastala kao rezultat 11 zdravlju. ali nitko nije tako opsežno prikupio 122 123 . prijelaz na prijesnu Istraživanja Linusa Paulinga .

Inače. jer bih možda sebe učinio nevjerodostojnim. Pauling je u svrhu pokusa uzimao dulje dozu. Kad bi smanjio protuargumente.mnoga znanstvena istraživanja iz čitavog svijeta kao ta tro­ Jedan me znanac izvijestio kako mu je pao na glavu jica Amerikanaca. strujni kabel. vitamin C iz limunske kiseline. Posljedice su bile tjedan dana kome i uzetost lijeve strane za koju su liječnici rekli da će ostati.i primjećujem da mi čine većim količinama toksičan. autori knjiga i vo­ prema vitaminu C potrebnom za život. Uzetost je u roku od nekoliko dana nestala. Za njegov mu je rad bila Taj je čovjek u rujnu 1995. U međuvremenu postoji toliko mnogo rezultata ispi­ Unazad četiri godine i ja opel oprezno uzimam te vita­ tivanja da se sada može sigurno reći: vitamin C nije ni u minske i mineralne nadopune . U dobroj sam formi i želio bih to još bolesnici kad osjete da njihova iscrpljena tijela opet dobi­ dugo ostati.) dnevno i tako seline praška vitamina C uvijek neutralizirao natronom. sjedio posve zdrav nasuprot odana čast 1937. Ta iskušajte sami čineći kao ja! Time možete vaju snagu i da se malo pomalo mogu odreći poznatih uvi­ svoje zdravstveno stanje samo poboljšali. Jela što su bila posluživana tim Razlog: vitaminom C se. Neki govornici. a s druge strane ši­ ditelji lječilišta ostavljali su na kongresima "životnog nau­ rokogrudno propisivati lijekovi čiji štetni učinci sigurno ka" baš jadan dojam kad sam vidio što su sve lamo pojeli i nisu bili nepoznati? Kako je moguće takvo protuslovlje? još zalili kavom i vinom. ne prijesna. odmah bi to osjetio. za razliku od prekomjerno skupih "uzorima" bila su mrtva hrana. Vjerujem da smo s istraživanjem osjetili su potrebu da upozore na moguće bubrežne kamen­ vitamina C tek na početku! Pauling je sebi posljednjih ce i druge nepoželjne nuspojave. On si je Mađarskom biokemičaru Albertu Szentu Gyorgyi- po Paulingovoj preporuci dao ubrizgati 45 grama vitamina ju dugujemo zahvalnost. godine. mogao uvjeriti i posljednje skeptike u bezazlenost vitami­ na C. jer mu je 1928. a ipak već odavno poz­ predrasuda. osjećam se obvezanim da za meljila su konačno uspjeh generacije mladih liječnika bez pomoć jasno upućujem na tu novu. nikada pogorša­ jek štetnih lijekova sa svim njihovim nuspojavama! Kako li ! Ja nisam ni o kome ovisan i opisujem samo ono što sam se samo mogao tako dugo održati stav kritike i nevjerice iskusio na samom sebi. a nasljednici mogli pokusima na sebi obeskrijepili brojne moj se znanac zadovoljava s 10 grama. uspjelo izolirati C intravenski. Ima li boljih dokaza od onih u svagdašnjem natu istinu! To je dokaz da sam još i s 80 godina prilagod­ životu s pacijentima? Kakvo olakšanje osjete li jadni teški ljiv za nove zahtjeve. Pauling je djelovanje ki- vrijeme do 50 grama (= 50000 miligrama. kad je postao dobitnikom Nobe- meni i pritom mi pričao o teškom meningitisu svoga sina love nagrade. kao stoje mislio moj Nadopunjujuća davanja drugih vitamina i minerala ute­ prijatelj Franz Konz? Ne. Zašto njegovo djelovanje nije poznatije koji se isto lako mogao dokraja izliječili injekcijom visoko poslije toliko vremena? Napola informirani znanstvenici doziranog vitamina C. dobro! Trebam li drugima prešutjeti tu činjenicu. Kako su mogli lijekova. Tek su Pauling i njegovi godina davao 18 do 20 grama sintetičkog vitamina C. ne može mnogo zaraditi! 124 125 .

počela pridavati pozornost kakvu za­ kako da nas tek opskrbljuju potrebnim vitaminima pizze. Istraživanja su pokazala kapi limunovog soka.sljedećeg dana mirne savjesti zastupati pred slušateljima ćemo dana bili bespomoćno izručeni tim napadačima. grabežljive zvijeri.od tople juhe preko inte­ MS.od artritisa preko raka . slobodnim soka koji sadrži mnogo vitamina C. To vidimo na krišci jabuke njim načinom života trošimo više zaštitnih tvari nego što ih koja brzo poprimi smeđu boju ako je izložena zraku. No budući da mi gotovo sve jestivo uništavamo termičkom obradom. godine nemogućnost stvaranja vitamina C! A kad je već tako - ali im se tek od 1980. tako da se naše slani­ krivo ne razumijemo: slobodni su radikali i korisni i važni ce malo pomalo lišavaju njihovog zaštitnog sloja.a kupovinu što su ih donijeli sa sobom. Svi su ti pripravci međutim preslabo Sto su oksidansi? dozirani. Ali da se nološki sustav trajno za to sposoban. Za biološko rđa nje kriv je dakako u velikom po­ stotku način života s pretežito mrtvom hranom. ali ni naj­ bolja prehrana ne može trajno nadoknaditi našu "Slobodni rađikali" bili su otkriveni već 1940. Jednog za život. Naše se tijelo po antioksidansima! Nijedan istraživač koji sebe smatra oz­ svojim izvornim osobinama i sposobnostima može samo biljnim ne može danas reći da o tome nije ništa čuo ili čitao. E i beta-karoten. kao što su sve šio su mogli i trpali u sebe . svoje torbe /. lupus. mukoviscidoza. Slično se stvaraju velike količine slobodnih radikala! Našim današ­ odvija biološki proces u tijelu. Po­ svoje mišljenje? No i oni su ne birajući grabili sa stolova sljedica toga mogu bili brojne autoimune bolesti. isto tako na posve prirodni način. Pritom nastaju ti slobodni rađi­ 500 objavljenih članaka i knjiga o slobodnim radikalima i kali. Neki su čak još napunili i C. služuju. godine postojalo je već bavu hrane trebamo kisik. mogu obuzdati štetno djelovanje slobodnih radikala time Tobožnji su se potrošači zdrave prijesne hrane vladali kao što obnavljaju zaštitni ogrtač stanice. kava. nije više naš imu­ Bolesti srca još su uvijek uzrok smrti broj 1. Mnoge domaće farma­ ceutske tvrtke nude zaštitne vitamine u sintetičkom obliku v s nekim dodacima. Kako li izgleda u njihovim želucima? Danas je dakako i u Njemačkoj poznat način djelovanja tog mehanizma koji spašava život. srčanih bolesti do naučili o obrambenoj odnosno zaštitnoj snazi limunovog SIDE . No vitamini gralnog kruha do voća i povrća. Za svaku prirodnu pro­ molekulama (radikalima)! 1994.može biti izazvano tim nepostojanim. kao na primjer kisik bez kojega uopće ne bismo 126 127 . obraniti od slobodnih radikala. A antioksiđansi su njihovi protivnici. Funkcija i hamburgeri. Tu možeš na praktičnom primjeru da do 60 bolesti . To se možemo pribavljati prehrambenim lancem. koji se u tijelu pretvara u vitamin A. kobasice s prženim krumpirićima. Cola djelovanje antioksiđansa mogu se objasniti na jednostav­ i slatkiši / Sve su to beskorisne ne živežne namirnice koje nom primjeru: željezo rđa ako se izloži kisiku. reuma zglobova. Time su djelovanje može oslabiti ako se na krišku nakapa nekoliko pogođeni osobito zapadni narodi.

morao je ne birajući utrpati u sebe! U Boca Bypass" s opširno opisanim konkretnim slučajevima kao Ratonu (Florida) otvorio je praksu i očekuje od svojih paci­ primjerima za pogubno djelovanje slobodnih radikala. Dr. dine otkrio na Floridi njegovu novu knjigu provokativnog To ne važi samo za margarin. kadmij itd. utemeljitelj svjetski poznate klinike Mayo) kala. to bolje. Danas uobičajena termička obrada odnosno kuhanje i pečenje naših prirodnih prehrambenih (Dr. go­ lioksidansima u vezi s visoko nezasićenim biljnim uljima. tako daje mnogo prostora antioksidansima i visoko dozira- U međuvremenu su se. Willi. ribi i jajima bavio an. da bi životinje Njegova je terapija jednostavna: dobra prehrana. Cooper. i od dr. Takav bi poziv mogao potjecati Već sam se u poglavlju o mesu. Willi. namirnica uništava obrambene tvari protiv slobodnih radi. liječnika. Ubuduće se odrekao zašli lu.x se kao većina volution" . knjigu "Bypassing sve stoje vidio.pazi: Revolution*. U ovom mi je slučaju važno govorili o viško­ Predmet je medicine spriječili bolesti i produljiti život. On je nadalje ustanovio da nije kole­ mjesečna izvješća s naslovom "Health and Longevity" sterol glavni zlikovac. minsko-mineralni dodaci i mnogo kretanja. 1 lako mi sami proizvodimo bolesti svojim nerazumnim. Sada je laj američki bestseler Amerikanaca prehranjivao mesom. svjetski poznali "otac" aerobika. Na tako pozitivni i med." više ne možemo borili. vima protiv kojih se zbog našeg pogrešnog načina života idea! je medicine uklonili potrebu za liječnikom. William Mayo. što nam ih je priroda obilno dala na raspolaganje. Liječnik dr. već otrovne tvari kao što doživjeti čak 126 godina! Ja redovito primam Willixova su olovo. Posljednjih sam dana u studenom 1994. kako piše. ne­ Tako sam i ja Tebi već savjetovao: nasloj se osloboditi promišljenim načinom života.x još planira plesati polku sa svo­ spomenuto. objavio poletni način piše kardiokirurg koji je nekada težio oko 120 1994. Svoju je hranu nazivao "See Food diet" ("morska hrana"): Elmer Canton izdao je već 1990. bavili tom tematikom brojni autori. ne odstranjuje kalcij iz žila .mogli živjeli. On jenata da više ne dođu budu li se držali njegovih preporuka.Re­ kilograma i imao problema s disanjem. je vidio neke Stvari u novom svjetlu. već se krivnja treba pripisati slobod­ ("Zdravlje i dugovječnost") Dr. već i za danas uvelike hvalje­ naslova "Healthy at 100" ("Zdrav sa 100"). "Die neuen Gesunclinae/ier Antio. Willi. kao stoje gore već bilo kratko nim vitaminima. Tako je dr. Coopera izišao i na njemačkom jeziku pod naslovom "specijaliletima". jer mu je poslije tog pokusa bilo mnogo bol- 128 129 . što više masnoća i bjelančevina. crvenog mesa. On sam želi kao što se dotada pretpostavljalo-.xydaiu .xa. godine opširnu knjigu s naslovom "Aniio. supstancija koju su razvili Nijemci. U njoj se isto na riblja ulja koja oslabljuju našu obranu od bolesti.xydantien". jom unučadi na njihovim svadbama. mjesec nim radikalima koji onemogućavaju našu prirodnu tjelesnu dana kušao vegetarijansku hranu. vita- oslobađala trovanja metalom. krumpirom i raznim dr. Willixje. Tako je utvrdit) da To bi bila njegova najveća želja! EDTA. bolnice i tableta.

Kakve bi se goleme svote mogle uš­ 90 godina. Ta počnimo pred sobom i četvrto izdanje od 1985. način. Dovoljno nam je vitamina C isto međutim odmah provesti u djelo: naime. Posljednju sam vijest primio o njemu kao deve.protivno mnogim štetnim bila rijetka do početka 20. Nama zapravo dikti­ Burgensteina. Tako je već uskoro bio spreman za operaciju jadni. nom C samo proizvodi bubrežne kamence i loš urin. iskušati na mina C. Njegova knjiga "Heilwirkung von posegnuli za tabletama. Sada ima mnogo drugih istraživača liječiti!. je. barem uzimati tako na raspolaganju u obliku voća i zelenolisnog povrća. srčani infarkti ili moždani športaš koji je sudjelovao u najtežem trijatlonskom natje­ udari. mnogo vitamina C kao najvažniju vitaminsku nadopunu! Unaloč tome ne možemo posve isključiti rizik da obolimo Vitamini su zdravi. NahrstolTen" (llaug) izišla je već 1982. moramo svoju potrebu za njim zadovoljiti na drugi vlastitom tijelu korisno djelovanje vitaminskih dodataka. raz­ ni prijelom zdjelice. Ja imam Uvijek se žalimo kako sve poskupljuje. ali što manje za to učinili . bolesni narod kad jednog dana više ne bismo mogli i potpuno ozdravio. Lothar Burgenstein mogao je već 1966. Svatko želi dakako koji u svojim ispitivanjima polaze od radova Paulinga i biti zdrav. raju naše ljubljene navike i moćna promidžba. Želio bih se još jednom vratiti na defekt gena što sam ga Liječnici ne dobivaju plaćeno za zdravstveno pro­ opisao na početku ovog poglavlja.u nezado­ gu su desetljećima njegovi kolege prigovarali da vitami­ voljavajućim prehrambenim navikama. Kakav bismo bili na i minerala. Glavni je uzrok poman­ lijekovima koji se izdaju samo na liječnički recept. U brošuri od 1994. te čak i visoko dozirani gotovo nemaju od skorbuta (pomanjkanje vitamina C). tedjeti! Svatko poznaje poslovicu: "Bolje spriječili nego desetlrogodišnjaku. tada mu je bilo već sami zdravije živjeti. uz malo iznimaka (držanje domaćih životinja). Bajka je da smo mi takooooo zdravi! Onih nekoliko kad je kao sedamdesetjednogodišnjak bio povrijeđen u teš­ više doživljenih (statističkih) godina života dosežu ljudi koj automobilskoj nesreći pri kojoj je pretrpio komplicira­ većinom u staračkim domovima kao tjelesne olupine. godine. canju na svijetu pod nazivom "Hawaii Ironman". 90 posto svih seniora i seniorki uzima triput dnevno SAD-u . dovela gaje do uzimanja visoko doziranih vitami­ lijekove koji se izdaju samo na recept. Jedno možemo mora tražili druge izvore.x da je postao potpuni vegetarijanac i k tome vitki carstvu nepoznati ovapnjenja. ali rijelko se tko ravna po tome. Njegova povezanost s "Nutritional Science" i sađivanjem zamjenskih organa itd. s naslovom "Smashing the Longevity Životinja može dnevno sama proizvesti 1000 do 20000 Barrier" ("Razbij zapreku k dugovječnosti") izvješćuje tisuća miligrama vitamina C. Naš organizam nije više svjećivanje. Taj je 130 131 . Paulin- jkanja vitamina C -kao što sam već spomenuo . a bio preslab za više potrebnih nim operacijama. poput ugradnje "pacemakera". Nije čudo da im je već pomalo dozlogrdilo danas sposoban proizvoditi /a život važni vitamin C i sloga poučavali pacijente koji lo uopće ne žele. stoljeća. bolesti koja nije negativnih popratnih učinaka . Budući da nama ljudima manjka sposobnost stvaranja vita­ Dr. pre­ operacija. Zbog loga su u životinjskom Willi.. To više nije vitalni tada već aktivnom "ortomolckularnom medicinom u život.

u kojoj količina vitamina C nije patio ni od prehlada ni od probav- je živio do kraja svog života. te i sam uzima deset. Tako je bali dobro zapamtiti! Ja sam u svojoj knjizi "Willst Du ge- najprije počeo s četiri do pet grama vitamina C u prahu. a Slind sein? Vergiss den Kochtopf!" izvijestio o sličnom naposljetku povećao količinu na 18 grama. U bazenu s umjetno pripremljenom sla­ ligrama dnevno! Pauling smatra vitamin C zaštitnim vita­ nom vodom uginule su sve laboratorijske ribe. Ono što je pri vrijedio svojim Vitamin C je osim toga najjeftinije i najpodnosivije istraživanjima i predavanjima bilo je odmah opet uloženo u sredstvo protiv crijevnog zatvora do kojega dolazi samo istraživanja. Navečer nije stalno raspolaže velikom zalihom vitamina C. a ne stvaraju bio nesklon nekom dobrom piću. ne . djelovao je i sintetički pripravak svojom nos prema težini čovjeka i otkrio da bismo mi ljudi morali punom snagom. Spomena je vrijedna Schumachcrova izjava prehranom mrtvom životinjskom hranom i ljepljivim žita­ da je Pauling uzimao samo jeftini sintetički vitamin C u ricama. Ima naj­ zad i onih stogodišnjaka koji su u svom životu uživali sva­ U rujnu 1995. Inače je njegov način života bio skroman.umro je 1994. grama vitamina C dnevno. Ako se pridodala samo mala doza prirod­ navikavanja i znatnih gubitaka elektrolita. godine . pa čak i raka. Pušenje je međutim bilo se ni bubrežni kamenei. Već sama činje­ ta. posjetio me Geni Schumacher iz Dussel- kojaku hranu i doživjeli tu dob bez vitaminskih dodataka. Važan rezultat istraživanja: nijedan od dnevno pojesti 360 iiaranača bogatili vitaminom C da bi ta dva pripravka ne umanjuje vrijednost i učinkovitost smo se po količini tog vitamina mogli izjednačiti s njego­ onog drugog . Uživao je u tipičnoj američkoj samo se 15 posto izlučuje urinom. ali sam je rado 85 posto dodatno davanog vitamina C ostaje u tijelu. taj je način uspio do svoje 93.funkcija bubrega se tabu. Za svoju je unošenjem mnogo vitamina C znatno poboljšava.000 američkih dola­ je dalje ustanovio da poslije redovitog uzimanja velikih ra kupio sebi kuću na kalifornijskoj obali Pacifika. Tako nica da se jeftinim vitaminom C može spriječiti nacionalna sam mogao iz prve ruke saznati više o Paulingovom živom. On je često pratio Paulinga lijekom njegovog živo­ Ali svatko oslaje pozvan da lo sam iskuša. On je u svojim knjigama i člancima uvijek iznova naglaša­ američki biokemičar uspio svojim kritičarima dokazati da vao veliko značenje sirovog voća i povrća. to je 18000 mi­ pokusu s ribama. a jeo "ukusnu" kuhanu hranu. Pauling prvu Nobelovu nagradu u visini od 40. kao i važnih mi­ nog vitamina C. Pauling nije kapital stečen vi- nih smetnji. Na taj način organizam hrani. kakva je sadržana na primjer u na­ nerala kalija i magnezija. Pauling je težinu psa stavio u od­ rančama. Uobičajena sredstva za čišćenje crijeva dovode do obliku praška. Ako se minom protiv svih bolesti srca i krvotoka. Na međutim dodala samo mala količina prave morske vode. ali uvijek samo u malim količinama.naprotiv! lb bi Paulingovi kritičari tre­ vom količinom koju sam proizvodi organizam psa. dorfa. 133 132 . Naprotiv . upotrebi vitamina C? To ne može nitko prosudili. godi­ ribe su preživjele. lamiiiima iskoristio za sebe.obuzdavati svoj rak prostate koji je latentno postojao Je li Pauling doživio 93 godine zahvaljujući obilnoj već 30 godina.

Njegova po­ samo proizvesti) i L-prolin (koji se sam stvara u organiz­ sljednja knjiga nosi naslov "Earl MindelFs Food as Medi­ mu). Ovdje bih želio spomenuti osobito doktor Pauling je tijekom posljednjih godina svoga života ra Matiluasa Rat ha koji je još zajedno s Paulingom iskušavao i velike količine vitamina E. Tako se u žilama i ciji zna o zdravoj prehrani isto onoliko kao njezin šef. preci. I. djelovao pri Istraživačkom institutu u Palo Altu / Kalifor- Zastoje naposljetku njegova prostata oboljela od raka? On nija. čini Paulinga velikim predvodnikom na Tržište SAD-a danas se preplavljuje novim knjigama o području istraživanja vilaminsko-mineralnih dodataka vitaminima. Tu se zapravo radi o nu vodu iz svoga kemijskog laboratorija . No dva proteina. a zatim sve veći žila- čak je još bolje od njega informirana o dijetama za mršav­ vo-ljepljivi taloži koji mogu dovesti do potpunog zatvara­ ljenje. srčane bolesti") s podnaslovom "The most important book ke. Ona zalijepi propusna mjesta. U svojoj sam anti-kuharici spomenuo svoga prijatelja kanjem vitamina. Ti se ubojice broj I mogu spriječiti i ukloniti optimal­ selina u želucu ionako sve uništiti. Liječnici se u tome ne obučavaju. Mnogi mladi istraživači nastavljaju Paulingo- prehrani i njihovih učinaka na ljudsko zdravlje.H 135 . suočen sa smrću. A na njima stvaraju najprije manji. Njegov je argument uvijek bio da će solna ki­ 2. osjetljive kapilarc prostalc! U tom području nastaje of yourlife" ("Najvažnija knjiga Vašeg života"). bolest prehlada. Fari Mindell. minom C. te beta-karotena. dr. Njegov dvomjesečnik "Joy of način mogu postojeći taloži ukloniti brže nego samo v ita- Health" ("Radost zdravlja") primam već dulje vrijeme. koji je potjecao iz Njemačke . adhezivna je i pritom na Jedna je anketa pokazala da pomoćnica liječnika u ordina­ žalost predobro obavlja svoju funkciju. Lipoprotein je glavni krivac. kuhanih lucionarnu knjigu "Eradicating Heart Disease" ("Izbrisali i pečenih proizvoda od žitarica lako reći prekopavaju lan. nijedan se od njih ne lesti srca: vlada u svom životu kao daje svjestan prednosti žive hra­ 1. na žalost analfabeti s obzirom na zdravu prehranu.i njegovi kolege otkrili su u Ja nisam uostalom još sreo nijednog kemičara koji živi okviru svojih opsežnih istraživanja na hamburškom zdravstveno osviješteno. Rath - većina bolesti propadanja.prekasno! Neki supstanciji u našem tijelu važnoj za život. U studenom 1994. mogu apsorbirati ljepljivost lipoproteina. naime L-lizin (jedna od Kao danas najpoznatiji američki stručnjak za vitamine osam esencijalnih aminokiselina koju naše tijelo ne može može po svoj prilici važiti dr. Liebicha. Dr. donio sam s Floride njegovu revo­ nije bio svjestan da bjelančevinsko smeće i sluz iz. želio je jesti prijesnu hranu i piti destilira­ 3. Infarkti srca i mozga mogu biti izazvani i pomanj­ ne. vo životno djelo. čija se funkcija su liječnici i kemičari živežnih namirnica. Na taj se cine" ("Hrana-kao-lijek"). baš kao njihovi sastoji u tome da zatvara šupljikava mjesta u našim žilama. te stoga nije važno je li hrana kuhana ili prijesna. Kobna zabluda! Kad jc već bio nim unošenjem vitamina i hranjivih tvari u organizam. nja krvnih žila. Je li to možda povezano s radom sveučilištu i pri berlinskom Centru za srce glavni uzrok bo­ na mrtvoj materiji? L svakom slučaju.

tlak. Tablete se trebaju glicerida. Ja sam rizični faktori: iskušao tako visoko doziranje i najviše što sam pritom osje­ . Trebaju se izbjegavati sljedeći rizici: pušenje. Najbolje da uzimaš neki multivitaminski pomoću njega začepljivale "rupe" koje lijekom života na­ pripravak. 1000 miligrama na sat.previsok šećer u krvi u dijabetičara. Tako snažno utječe na zdravlje već pomanjkanje Naša nemogućnost stvaranja vitamina C prisiljava našu jetru na stalnu proizvodnju grubog lipoproteina. pomanjkanja selena bilo ustanovljeno najviše obolijevanja od raka. tada bi trebao uzimati tablete vitamina C koje su obložene proteinskim slojem.000 do 3. Tako je na područjima SAD-a čiji su stanovnici patili od antibebi-pilule. Na tržištu ima mnogo raznih To je još dosta novo otkriće i može se smatrati prevra­ mješavina. ce. staju u velikom krvožilnom sustavu. ovisnost o dijalizi. Ali uvijek pokušaj uzimati najveću količinu. Jedna je od novih manje kiseli Ester C koji se tom na području medicine.previsoke vrijednosti lipoproteina. samo onoliko koliko ga treba u stanovito vrijeme. kako bi se jednog minerala. loje 2. a najjeftinije kao prašak. Kakva je mjera potrebna da bi se zaustavila ta prije­ a ne štetne tvari. zatim nešto sniziti. oštećenja i održava ih gipkima. Zapamti. staroj gumenoj cijevi za zalijevanje vrta . na primjer u obliku vitamina E. Pri mogu upola ukloniti jednostavnom i k tome jeftinom meto­ bolestima ili prehladama možeš bez brige povisiti dozu na dom koju ću malo kasnije opisati. na C. Uslijed nedostatka vitami­ Uzimanje vitamina C može se bez rizika povisiti do meke na C nastaju dakle u našim krvnim žilama šupljikava mje­ stolice. jer Tvoje ga tijelo pretvara u vitamin A uzimaj tabletu od 500 miligrama ili prašak na vrhu noža. šupljikavima? najbolje uz obroke: Sljedećih tjedana povisuj tu dozu na Jer nam manjka vitamina C koji štiti krvne žile od dva do tri grama. beta-karotena i selena. uvijek uzimati poslije jela s nešto vode. Rath i njegovi kolege idu čak može nabavili i u našim ljekarnama. previsok krvni Takvi vitaminski udari trebaju međutim još pojačanje. sta kao u. Pri vitaminima A i D koji su topljivi u ma­ teća opasnost? Počni odmah s vitaminom C koji se može sti može se doduše pretjerati. Rath piše da se tako mogu neutralizirati sljedeći gurniji u brzo poboljšanje odnosno ozdravljenje. Te "rupe" nastaju tako da možeš mirno uzimati višestruko veću količinu od samo zbog trajnog pomanjkanja vitamina. osobito vitami­ navedene. tri. Otkrij stoje za Tebe tako daleko da tvrde kako se već nastale srčane tegobe najbolje. No pri beta-karotenu ne nabaviti u obliku tableta. tio bio je slab svrbe/ kože na početku.000 miligrama dnevno. stres. Oni su u Njemačkoj na žalost prenisko dozirani. Zato je Dođe li međutim već pri 500 miligrama do meke stoli­ ljepljivi lipoprotein samo mjera našeg tijela za spašavanje života zatvaranjem tih otvora. Najprije možeš pogriješiti. Po Paulingu ćeš tada moći biti si­ Dr. kolesterola. Zašto naše žile uopće postaju krhkima. I M) 137 . vitamini su za život važne supstancije. .

). hrani'" Lukava nas televizijska promidžba neprestano na­ kao što sam već spomenuo. a njegovi su najstroži kritičari umrli ne može razlikovati istinu od zaglupljivanja. Dosada nije bilo mogućnosti da se ona snizi lijeko­ svojoj knjizi "Prost-Mahlzeit" i u članku objavljenom u vima. Na ovom već dugo prije njega u mnogo mlađoj dobi. Ali to je primjerice moguće u Nizozemskoj. umjesto da se prepustite riziku sku­ Ti bi dakle trebao poznavati sljedeće važne vrijed­ pih zahvata. Rath je. jeftina sredstva kojima se mogu spriječiti srčani kolesterola u krvi: infarkt i moždani udar. nom: ja sam ekonomski neovisan i baš ništa ne prodajem! 138 139 . surađivao još nekoliko godina stoji zavesti. Vitamini .: 1-800-624-2442. Tamo riječ zdravlje ništa ne vrijedi. usađuju se zam­ Najprije bi se pri sljedećem odlasku liječniku trebao jenski dijelovi koronarnih arterija. kao što se izjašnjava kemičar za živežne namirnice Udo Polluter u Ta razina lipoproleina ovisi u prvom redu o Tvom na­ sljeđu. Toplo preporučujem njihovo tiza može milom kupili . Obje se knji­ materijala kao osnovu svojih rezultata. But Humans Do" ("Zašto živo­ već rekao . da se izvrši elektroforeza lipoproteina u Tvojoj krvi.20-40 mg/dl: srednji rizik za srčane bolesti renja žila balončićima.čak i ona koja propagira bezazle- čitanje. prijatelji moji. No već pregled lipoproleina.. te uklonili taloži žilama. Osim toga. Odncđavno se umeće i komadić aminokiseline L-lizin i L-prolin koje rastvaraju ljepljivost metala sa svrhom da drži žile otvorenima. 3271994. A do začepljenja može međutim podvrgnuli testu bjelančevina i u vezi s tim tražiti doći posvuda u organizmu. ge mogu nabaviti i pri vlastitoj nakladi autora pod HEALTH NOW u 387 Ivy Street. prijatelji i rođaci bili što nost slatkiša! Tada glasi parola: "Šećer Ti ne štedi.preko 40 mg/dl: visok rizik za bolesti srca koji su protiv svih dodatnih vitamina/ minerala. Ja osjećam -kao šio sam Don't Get Heart Attacks.. mjestu naglašavam da ni izravno ni neizravno ne sudjelu­ Unazad nekoliko godina vrše se pokusi. No. osobito često u nogama. srca kateterom nije bezazlen. Ne padajte pod utjecaj elaborata .0 do 20 mg/dl: nizak rizik za bolesti srca su uostalom važni za život i poslije operacije bypassa i ši­ . USA tko stoji iza raznih stručnih sudova. kako bi članovi obitelji.izvjesnu odbojnost prema kemičarima za tinje ne obolijevaju od srčanog infarkta. šećer prije oslobođeni opasnosti od infarkta srca/mozga. a ljudi da") sažeto živežne namirnice koji se pozivaju na istraživanja mrtvog izložio epohalne rezultate svojih istraživanja. Danas se svaka eksper­ Tel. San Francisco CA Pri današnjoj se potkupljivosti ljudi nikada točno ne zna 94052. Pollmer se kruto drži danas uobičajene prelu a Rathje U svojoj drugoj knjizi s naslovom "WhyAnimals ne i ne usvaja najnovije spoznaje. "Sternu" pod naslovom "Der Vitamin-Schvvindcl" (br. Mnoštvo s Linusom Paulingom. trebali biste izabrati alternativu: odmah do­ nosti lipoproteina koje SU po Ratlin važnije od razine stupna. U Njemačkoj se na žalost ne mogu nabaviti najvažnije skopski sitnih balončića. kako bi se jem u prodaji vitaminsko-mineralnih dodataka. Još jed­ začepljene koronarne arterije proširivale pomoću mikro.

Dr. Ni u slučaju kompromisnog rješenja ne bi se trebao upotrebom mogu nastati bubrežni kamenci. u brižljivoj suradnji sa svojim kućnim liječnikom. osobito voće i ska medicina nije do danas shvatila golemu važnost vita­ mina C. Nemoj. Dopunski vitamini mogu ispraviti naš nasljedni vitamin donosi bubrezima veliko olakšanje. S druge je sirane uzdržanost liječnika i nekako razum- 140 141 . s onim liječnikom koji se još uvijek ne snalazi s modernim čudotvorno sredstvo koje usporava starenje.prijesnu hranu. Pri prehladi ili gripoznoj infekciji trebale bi se knjigu o dođalnim hranjivim Ivarima: "Revolution in Me- odmah uzimali visoke doze vitamina C: svakog sata naj­ dizin tind Gesundheit". sigurno. Schepper zahtijeva kao njegovo prijeko potrebno minimal­ U krugovima naše školske medicine ne govori se još no uzimanje od 4. danost upornih preporuka mojih prijatelja i mene. S njim Zato ne čudi šio su trojica već spomenutih američkih hi se uopće trebao stalno dogovarati. Ta postoji lesti srca. Ringsdorfi Sisley napisali: "Ono što u naje Tebe i Tvoju obitelj. Dok bi se šio prije trebao rastati ovoj zemlji trebamo. Ilannovera. ma. krumpiru. no gdje njih jima. Liječnici. cvjetači i svježem Niepera. On osim loga redovilo piše za "Raum und Zeit". Danas gotovo nema publikacije veza­ borbi protiv svih bolesti. jer on dobro poz­ liječnika Che rash in. Vitamin C je toliko potreban za život kao kisik!" nema? Američki liječnik dr Lite de Schepper piše u svojoj Sve lo ne mijenja međutim ništa pri mojoj toploj prepo­ knjizi od 1991. već smanjuj njihovu količinu Spektar djelovanja vitamina C izvanredno je velik. koja ne preporučuje prijesnu Njegovim uzimanjem odmah nestaje i dobro poznati sin­ hranu u obliku voća i povrća. molim Te.000 do 6. Pri bolestima se uvijek dovoljno o tome da se kuhanjem gubi najveći dio može doza bez razmišljanja povisili na 25 grama (25. izdao kukuruzu. koji je već 1985. na­ glo prestati uzimali lijekove. de Schep­ defekt nemogućnosti vlastite proizvodnje vitamina C koji per kaže da se vitamin C dokazuje kao velika pomoć pri sam već spomenuo. Dr. to je pilula za 20 pjeni ga. pomozite sebi uzimanjem miligrama). tada ćete pomoći i svojim pacijenti­ koji nam je uvijek na raspolaganju u citrusiina. a pomaže i pri brojnim tegobama što ih Iječitelja (bez visokoškolskog obrazovanja. ne uz lemu zdrave prehrane. s naslovom "FULL of LIFE" da naša škol­ ruci: jedi idealnu hranu .000 prirodnog vitamina C. manje jedan gram (1000 miligrama). sprječava bo­ naukom o prehrani ih ga čak odbacuje. Ovdje ne bih želio zaboravili spomenuli doktora Hansa bobičastom voću. Drugi odreći najmanje dvaju obroka prijesnog voća i povrća stručnjaci za vitamin C zastupaju naprotiv mišljenje da taj dnevno. onkologa iz.000 miligrama. Ni struka liječnika i tivne pojave. rajčici. On isto tako ne zaboravlja uputili na vitamin C tog jeftinog vitamina. Tako se i tu potvrđuje oprav­ drom umora od kojega danas pali toliko mnogo ljudi. pomaže sve moguće zarazne bolesti i degenera- mogućnost slobodnog izbora liječnika. jer znatno jača imunološki sustav. ali s dozvolom imamo zahvaliti onečišćenju okoliša i psihičkim opterećen­ za rad) nije na žalost pošteđena šarlatana. Ona još uvijek ustraje pri tvrdnji da njegovom povrće.

godine upotrebljava u terapeut. Dr. Učinkovitost nije u alko­ smo izvanredno dobe rezultate!" holu. a četvorica 1000 miligrama vi­ aling").): "Tijekom se prešućuje da svježe. U Europi se ekstrakt proizvodi prije svega od vezi s tim. Julian Wliitaker(u knjizi "Guide to Natural He­ 300 mililitara bijelog vina. v Čudotvorno sredstvo piknogenol Taj sjajni antioksidans. U "Klinische Chemie 1995. Pri svakom novom otkriću postoji daka­ voću i povrću. Je li crveno vino zdravo? kocijadinin. ali alkohol uvijek oslabljuje. te dr Michael naknadnu štetu u pacijenta koji je to uzimao. Oni rjeđe dozive in­ ci na radikale. Passwatcr (u kuji tamina C. crveno grožđe sadrži jednako dobre primjene samo tog jednog proizvoda u našoj klinici uočili učinkovite tvari kao crveno vino. morno ponavljati: kuhinjski je lonac naša smrt! Jesu li spo­ menuti istraživači u pravu moraš sam ispitati u suradnji sa svojim lječiteljem. Od mene često spominjani la su devetorica 300 mililitara crvenog vina. pripada bioflavonoidima. već u samom grožđu. On je posve neotrovan i ostaje u krvi 72 sata farkt. Rezultat: 142 143 . Gore spomenuti ekstrakti grožđa. patentirati. šteti jetri i U piknogenola se radi o ekstraktu iz voća i povrća što mozgu. Jaccpies Mascpielier dao 1982.xidant . Stidljivo "That Dirty Fat" ("Ta prljava mast". pa i od kora europskog i sje. želi se što bolje prodava­ ti crveno vino. njihov je način djelovanja vanje piknogenol-bioflavonoida. čak raskuhavanjem. Zato ću uvijek iznova neu­ i tužno. djeluju stabilizirajuće na krvotok. koji su poznati kao lov­ Francuzi vole svoje crveno vino. kao i biokemičare//: Richard A. u ovom slučaju iz umjesto dva do četiri kao vitamini C i E." izvješćuje se o pokusu u ske svrhe. Od 22 pacijenta dobi­ ekstrakt kao ljekovito sredstvo. Njegovo je djelo­ vanje pedeset puta jače od djelovanja vitamina E i dvadeset puta jače od djelovanja vitamina C. No ti to lakoumno ili iz neznanja uništavaš ko izvjesni rizik. LDL-kolesterol. ali život bi bez rizika protjecao jednolično kuhanjem. Jasno. čak i uz upotrebu lijekova na koje si do­ A sve je to u izobilju sadržano u neobrađenom svježem sada bio naviknut. To ovisi međutim o količini antioksidansa vernoameričkog bora. devetorica liječnik dr. Indijanci već stoljećima koriste taj u krvnoj tekućini pojedinog čovjeka. ljiva: jer ono što nije klinički ispitanu. iako se to sredstvo već od 1948. Hobson u crvenih sorti. nazivan i procijanidin ili leu. može izazvati zi "The New Superantio. gaje prof. 1994.PLUS"). U prvom se redu taloži u žilama i na njima štetni koštica grožđa i drugog voća. Ti vitamini Colgan (u "The-New-Nutrition") opisali su začudno djelo­ međutim nikada ne škode. izričito pozitivan.

ce i stoga bi bila neisplativa. A što je mala količina? Prvi gutljaj uvijek biljnim ekstraktima . Frv je usporedbom zaključio da bi jedna vitaminska Izraelski su znanstvenici otkrili da rajčice sadrže iste tableta od prirodnih tvari morala bili veličine teniske lopti­ korisne učinkovite tvari kao crveno vino: da za oko 70 po. Inače se neće nikada poslići željeni onoj varijanti. Nije sve što potječe od bilja- 144 145 . a kasnije sni­ zili na do 50 miligrama. svakodnevno uzimati 200 do 300 miligrama.zatim u tešku ovisnost. ali ne isključivo od trava i lišća. Ralph pravci jednake vrijednosti kao prirodni vitamini. američki istraživači uvijek iznova naglašavaju da su pri­ Alkohol nikada nije dobar! Stoje o tome rekao dr. Svakako je znatno učinkovitija se može nabaviti i u Njemačkoj.ako se uistinu možemo pouzdati u re­ vodi drugom . Zaboravi uvijek istu priču kako konzumiranje malih količina alkohola koristi zdravlju i Ja bih kao pristaša prirodnih proizvoda dao prednost jamči dulji život. čak nad­ Bircher u "Sturmjeste Gcsundheit"? "Alkohol se čak i u moćniji od njih. jeftini vitamin C mogao je dakle znatno više liku! Bilo bi najzad veoma tužno da je naš Stvoritelj povećali obrambenu sposobnost protiv oksidacije LDL- proizveo nešto loše. dakle alkoholu. C. Whitakcr u Proizvođači vina moraju imali odlične propagandiste. -koleslerola nego crveno vino! Zaključak iz loga: prije ma­ snog obroka uzmi 1000 miligrama vitamina C. kao šio preporučuje dr. Svi vitami­ sudu" što ga vinska industrija iznosi pred javnost može ni na tržištu potječu međutim iz sintetičke proizvodnje. Zato se u "stručnom zultate uz to vezanih istraživanja i provjeriti ih. svojoj knjizi "Guide to Natural Healing" ("Upute za pri­ jer nam se priča o crvenom vinu redovito servira u ovoj ili rodnu liječenje"). Otkrij raz­ Obični. Uzeti dozu da Francuzi nemaju zahvaliti svoju manju sklonost infar­ toga mnogo je ugodnije nego omamljivali se alkoholom. ali koliko sloji u usporedbi s priče: ta primamljivi su izgledi za dobru zaradu objavlji­ njim svakodnevno pečenje s mnogo masnoće i kolesterola vanjem promidžbenih oglasa velikog formata -. kako bi Prije sam opisao djelovanje piknogenola koji se spriječio taloženje LDL-koleslerola. već prirod­ Dosada su se uzimale premale količine piknogenola. koji nom groždanom iscrpku. a ni novi­ ili boravak u bolnici? nari baš nisu apstinenti. Zašlo se dakle želiš Crveno vino: 18 posto 11 posto omamljivati crvenim vinom? Ponavljam: u plodovima Bijelo vino: 4 posto 7 posto (rajčice su plodovi povrća) su sadržane sve potrebne hranjive tvari u pravom sastavu i količini. jer mnoge oslale molekule (alkaloidi) u najmanjim količinama štetno nagomilava ako se sva­ biljnim iscrpinama sadrže olrovne tvari i mogu biti štetne. Zato Vitamin C: 22 posto 29 posto možemo i dulje vrijeme veoma dobro živjeti isključivo od plodova. kodnevno uzima!" T. Iz log je pokusa očito između ostaloga sastoji od groždanog iscrpka. Ali pročitali da je tek obilnije konzumiranje alkohola štetno. ktima uživanju crvenog vina.Publikacije veoma rado objavljuju takve učinak. Poslije jednog sata Poslije dva sata sto snižavaju razinu kolesterola u krvi. Prvih bi se tjedana trebalo "velika porcija" vitamina C. za nas pogrešno. Fiknogenol je skup -.

izvodnjom vitamina. On je bio izumljen na sveučilištu Mississip­ malo o vitaminima i mineralima. Moj kućni liječnik propisuje na magneziji. trebnim hranjivim tvarima putem svježe. Zato uvijek iznova kažem: to se treba sam izdali su knjigu od 536 sirana "The Vitamin Pushers" koja iskušati. nabavljaj si prospekte i brižljivo ispituj ponude. ram organske živežne namirnice. već zauzimaju mini B-skupine protustresni su vitamini! Sjeti se što sam kritički stav prema nepromišljeno smionima s obzirom na napisao u vezi s Paulingom: jedna kap prirodnog vita­ vitamine. dosadašnji način života. Vitamini i minerali trebaju mina. Njihova bismo upozorenja trebali primiti k srcu: mina potiče sve sintetičko na aktivno djelovanje! naime. Počni može pomoću fotosinteze pretvoriti anorganske. baš kao i terapija ljekovitim bil­ tvrtkama. bilo ono dobro ili loše. čiji sam način djelovanja prikazao na osobito je lako podnosiva za želudac i crijeva. on Te tvari imaju svoje djelovanje. zemlja­ malim količinama. a bili su otkriveni tek posljed­ Time bih želio završiti poglavlje o vitaminima i mi­ njih godina. Američki liječnici Stephan Barren i Victor Herbert samo nadopuniti ono što je nerazumni ljudski rod oduzeo 146 147 . koji ne moraju međutim uvijek biti i dobri. Pierceal malo kiseline ili je uopće ne sadrži. snižava potrebu /a inzulinom. spavanje i sunčani sjaj ili svježi ne. Vitamini nisu zamjena za zdravu Neke tvrtke već daju u prodaju originalne američke vitami­ prehranu. zdrave hrane koja Ovdje ne želim činiti promidžbu za tvrtke koje se bave pro­ je dakako uvijek nekuhana. Najbolji su C-vitamini Ester C s bioflavonoidima. u onih koji se prehranjuju prijesnom primjer svim svojim dijabetičarima vitamin C koji odmah hranom nije važno nekoliko grama u dodatnim sredstvima. kretanje. Ja sam se bavio dakako i tumačenjima protivnika vita­ to može jedino sam organizam. U Njemačkoj se sada može kupiti ph-ucutralni supervi Ostaje međutim pitanje: zašlo smo dosada čuli tako tamin EslerC. Osim loga. Opet po­ ne tvari u organske. Taje tvrdnja točna. Ta supstancija dobivena iz kalcijevog karbonata čudesni magnezij. Ester C koji se može nabaviti u obliku tableta neralima. zrak! Bolesti se ne mogu izliječili djelomičnim sredstvima. Vita­ maju ništa protiv vitamina samih po sebi. jer sadrži primjeru profesora kemije dr. Ja ništa ne prodajem i nemam ništa s Vitaminska je terapija. a da nismo prethodno dobro promislili i izabrali najbol­ Du gesund sein? Vergiss den Kochtopf!" u kojoj zagova­ je za sebe. Bilo bi dobro daje on već stekao iskustva pri grčevima u listovima pomaže na primjer i anorganski vlastitom upotrebom. Živci se mogu na primjer divno umiriti i (navod­ sadrži neke zanimljive poglede. ne ubacivati u sebe ponuđene kombinacije vitami­ Tu ćeš primijetili proturječje s mojom knjigom "Willst na. No i anorganske navljam: posavjeluj se sa svojim kućnim liječnikom. Ta dvojica medicinara ne­ no) prirodnim i sintetičkim vitaminima B kompleksa. Tako najbolje poznaje. Obrati pozornost na oglase u medicinskim časo­ jem i pilulama prijevara i samoobmana ako zadržiš svoj pisima. odmor. Samo sunčana energija Provjeri dobavljačku tvrtku i tada sam iskušaj. Još jednom: svakako se opskrbljuj svim po­ ili praška čvrst je doka/ napretka u istraživanju vitamina. a zatim polako povisuj dozu. kao što je na primjer pi (SAD). nemiješana i nezačinjena.ka i zdravo.

ukočenost i okoštavanje daljnji su tipični znakovi tjelesnog propadanja U crijevu se krije život ili smrt što ih tijekom naših "zrelijih" godina shvaćamo kao uvjeto­ vane starošću. prirodnim proizvodima kemijskim gnojenjem već ionako A budući tla smo se prije bavili vitaminima: oni mogu iscrpljenog tla . Sretni smo dakako što se danas može staračka očna ravnu površinu od oko 200 kvadratnih metara. šećerna. kolača. neodrediva mješavina: Tvoja hra­ jake posebne naočale. Na njoj se mrena ukloniti laserskim kirurškim zahvatom.. to znači da širi kuhanjem dobivena mrtva. cikla. spomenute staračke pojave. pesticidima i općenito bezobzirnim postu­ dakako uz pravilnu prehranu prijesnom hranom spriječiti panjem. održavajući tako vid. žitari­ (Goethe) ca. već i dotadašnji pogrešni način života s vo u kojemu se događa glavno primanje hranjivih tvari.. breskva. Ta sigurno ona može izvući iz takve beživotne mase koja je zamijenila ne želimo biti lišeni tolikih divnih zvukova. brze. tamnozeleno lisnato povrće." ugljikohidrata. vinom. unučadi i okolinom. sluh i pamćenje! Oslabljene reakcije. i sve salate. Jednom se u mislima uputi u svoje mračno tanko crije­ teško bolovanje. pojačava li strašni dojam te kaše još i fast food. Nije međutim samo starost kriva za dugo. marelica. s mnogo škroba u obliku kruha. šuma lišća na nekadašnju živu hranu s tisućama probavnih enzima? I ne vjetru i ptičjeg cvrkutanja.! Sto nicirati sa svojom djecom. vitaminima se ne mora kao nekada boraviti u bolnici i poslije nositi i mineralima siromašna. na primjer vitamin A u obliku beta-karotena koji osobito pomaže protiv očne mrene. Za­ premalo kretanja i mrtvom hranom iz kuhinjskog lonca i misli unutarnje stjenke crijeva s njihovim resicama kao tave. Dozu bi trebala dopuniti multivitaminsko-mi- "Mislimo uvijek na to da je naša starost rezultat našeg neralna tableta i mnogo citrusa. 149 148 . pivom. Stalnoj dnevnoj potrebi /a hranji­ vim tvarima pripada i najmanje 500 miligrama (bolje više) vitamina C. Ili stoje danas moguće zahvaljujući na koja Te treba jačati i očuvati zdravim. Ne dopusti da Ti zub vremena prijevremeno ukrade vid. mrtve. po­ Simptomi starenja put špinata. Beta-karotenom su bogate mrkva. Očna je mrena međutim dosadašnjeg života i da u starosti žanjemo što smo u u prvom redu posljedica dugotrajnog konzumiranja mladim i srednjim godinama posijali. Kakav teški rad operacijama i slušnim aparatima omogućiti starom čovje­ tražiš danju i noću od te goleme površine koju još dodatno ku da može normalno doživljavati svijet oko sebe i komu­ oslabljuješ dimom cigarete. rakijom. šećera i sličnoga. masna.

Voda . Ali kako to daje ona bila tek doduše pri detoksikaciji. Te najsitnije krvne žilice koje se nazivaju i vlasastima. tvari. Nestane li živosti. vene odvode dušik i otpadne tvari. Takvih se tegoba ne možeš rije­ Kapilare šit i lijekovima. 1994. propagirana kao "najveće otkriće" za zdravlje? Na- 150 151 . To se zove di­ fuzija. ali krv puna otpada čini islo takvi. Ja sam im znači daje metabolizam postao tromiji. Samo se tako mogu očuvati funkcije osjetila i odgoditi najvažnije su prekrcajno mjesto u tijelu. tako da se mogu povezali sa stanicom samo preko membranske stjenke. Kako da ono iz svoje mrtve. Tu se tlak i zasaljene žile. o kojemu sam prije govorio. vitalnog čovjeka. svoje crijevo. već u čitavom tijelu.najveće na svijetu otkriće za zdravlje? Sad se u mislima vrati u mračni kanal. Tjelesni napori ne odstranjuju taj višak bjelančevina. Otvrdnuće se ne u svojoj knjizi "Willst Du gesund sein? Vergiss den Koc­ htopf!" posvetio jedno poglavlje s naslovom. hranjive did). unio u sebe obilnim uživanjem proizvoda sa životinjskim bjelančevinama i brašnom (vidi istraživanja doktoru Wen- Tu. Zar je tada čudo što iz takvog zatrovanog kanala mo­ jer se kao energetske tvari upotrebljavaju lakše sagorjeva- raju prije ili kasnije nastati kronične bolesti? Tu se nala­ jući ugljikohidrali i masti. lako dakle tu leži velik neodrediv otpad gim bezalkoholnim pićima? Već mladi imaju visoki krvni s kojim se Tvoje tijelo uistinu mora žestoko boriti. Sloga ni ne čudi daje u djece i mladeži nakupilo čitavo bjelančevinsko i škrobno smeće što si ga smrt od raka na prvom mjestu. tada to ukazuje na njihov mikroskopski sićušni promjer. već samo bezuvjetnim odstranjivanjem ot­ pada što se u Tebi nakupio. "2500 km događa samo u stjenkama arterija. zatim prehranom prijesnom hranom i s mnogo kretanja. što ima za posljedicu poteškoće s vidom. mješavina ne može nikako biti prikladna kao hranjiva tvar Možeš li sada sebi stvoriti sliku zašto su najfinije žilice za zdravog. Ne Blutgefasse weinen". oslabljen sluh s vrtoglavicom i zujanje u ušima? Iznenadni poremećaji sluha nisu ništa drugo nego mali moždani udari. kalorične bombe koje se još zalijevaju Colom i dru­ ma arterije i vene. One ne­ maju međutim izravnu vezu. za­ trovane mješancije proizvodi čistu krv sa svim hranjivim Svi mi smatramo vodu poslije zraka drugim po važnosti tvarima i vitaminima za te kapilare? Jetra i pluća pomažu elementom za nas živa bića. u tim mračnim cijevima nedostaju zdrave. Arterije dovode stanicama kisik i daj da Te starost svlada! hranjive tvari. Naziv vlasaste starošću uvjetovane tegobe. u očima.masne. ušima i mozgu začepljene. Takva fermentirajuća loša voćnom hranom najučinkovitije uspjeti očistiti taj svinjac. Samo će Ti poslom i nakon toga zi uzrok svih Tvojih nevolja.

dušak sam pročitao knjigu doktora Batmanghelidja "Your- upotrebu vode. Spoznaje tog iranskog liječnika moramo
Body's many CRIES for Water" ("Mnogi vapaji Tvoga uzeti ozbiljno, jer on kao prvo ne može ništa zaraditi na
tijela za vodom",. Knjige i videokazete mogu se nabaviti vodi iz obične slavine, a kao drugo, odrekao se primjene li­
od: Global Health Solutions, Inc. Falls Church, Virginia jekova. Uvijek bismo najprije trebali pokušati liječenje vo­
22043, USA. tel. 703-848-2333, fax - 2334. dom, prije nego što počnemo upotrebljavati lijekove.
Tko je dr. Batmanghelidj^ On je u Londonu studirao Ovdje ću iznijeti njegove praktične spoznaje, a u ugla-
medicinu, a kasnije u Iranu projektirao za šaha nove bolni­ lim zagradama svoje napomene.
ce. Poslije Homeinijeve revolucije bili su pripadnici "gor­ Boli bilo gdje u tijelu VAPAJI su za vodom. Mi smo
njeg društvenog sloja" zatvarani. Tako je Batmanghelidj degeneracijom i navikom izgubili normalni osjećaj žeđi,
zajedno s 90 zatvorenika životario u prostoriji koja je prvo­ što vrijedi osobito za stare ljude. / ne satno da više nemamo
bitno bila predviđena za četiri do šest osoba. Uhićenici su osjećaj ledi, već ni ne prepoznajemo osnovne bolesti kao
morali po jedna trećina ležati, stajati ili sjediti u trajanju od nedostatak vode. Što smo stariji, sve se više presttšujemo.
osam sati. Mučenja te vrste mogli su smisliti samo fana­ Naboranost, perutavost kože, znakovi su pomanjkanja
tični, bolesni mozgovi. vode.
Batmanghelidj je bio sedamnaest puta pozivan na sud i Gastritis, čirevi na želucu, žgaravica: želudac ne puš­
osuđen na smrt. a njegova imovina zaplijenjena. Naposljet­ ta kiselu hranu u sterilno tanko crijevo. Sokovi (bikarbona-
ku je bio oslobođen samo zato stoje ukupno 3.000 ostalih ti) iz gušterače moraju prije neutralizirati sadržaj želuca.
zatvorenika liječio samo vodom, osobito želučane tegobe. Za probavu hrane potrebno je mnogo vode koja nije
Nije mu bilo na raspolaganju nijedno drugo medicinsko međutim na raspolaganju. Rezultat: vratar zatvara izlaz iz
oruđe. Njegove su spoznaje o ljekovitosti vode proizišle želuca, posljedica su grčevi i druge tegobe, do čira i najzad
dakle iz nužde. Takvog se dragocjenog čovjeka ne može raka. Opasne tablete protiv kiseline ne uklanjaju uzrok,
ubiti, on treba svoje znanje staviti na raspolaganje narodu -, već vode ravno u kasnije teške nevolje.
tako je bilo obrazloženo njegovo puštanje na slobodu. Tije­ Astma / bronhitis: disanjem se gube velike količine
kom njegovog boravka u zatvoru bilo je ustrijeljeno 20, 30 vode koje su prijeko potrebne u tijelu. Tada tijelo otežava
ili 50 zatvorenika. Sudac koji je donosio presude predao je disanje, zgrči pluća i bronhije. Pri obilnom unošenju vode
krvnicima čak dvojicu svojih sinova, jer su kritizirali nje­ nije tijelo prisiljeno na tu nužnu mjeru. Uspjeh: astma i teš­
govo "presuđivanje". Batmanghelidju je naposljetku ko disanje nestaju, čak u onim već dugotrajnijim slučajevi­
uspjelo bez novaca pobjeći u SAD. ma.
Nešto sam opširnije opisao raniji život tog liječnika, jer Zatvor (stolice): hrana koja je prije u crijevu još bila
je on prvi otkrio ljekovito sredstvo vodu za unutarnju upo­ tekuća, gubi u silaznom debelom crijevu vodu koja se od­
trebu. Priessnitz. i Kneipp prakticirali su pretežito vanjsku vodi i/ravno bubre/ima. Sadržaj crijeva zgušnjava se i

152 153

ščvrsne više nego stoje uobičajeno i poželjno - rezultat: Visoki krvni tlak: kaki) bi i tu štedio vodu. zgrči orga­
začepljenje. Pije li se više vode, ostaje sadržaj sve do nizam sve putove vode. osobito kapilarnu mikrocirkulaci-
pražnjenja mekan, tako se dakle spriječi zatvor stolice. I ju. Zbog toga mora srce snažnije raditi, kako bi moglo
nepotrebne su danas na žalost toliko mnogo upotrebljavane osigurati životno važne procese, poput prokrvljenost srca i
tablete za otvaranje, odnosno za čišćenje crijeva, koje u mozga. Pri obilnom unosu vode nije međutim potrebna ta
slučaju tako učestalih upotreba naposljetku oslabljuju cri­ mjera za slučaj nužde. Ljepljiva se krv tada opet razrijedi,
jeva, čine ih manje pokretljivima, tromijima, te uništavaju rastvaraju se zapreke za optok krvi. Srce kao organ može
crijevnu floru. sebe štititi, pada krvni tlak. Ne bismo se trebali dati
Previsoka razina kolesterola u krvi: i tu vrijedi zaluđivati od "White Coats" ("bijelih kuta") u ordinacija­
načelo da vlastito tijelo nikada ne želi naškoditi. Ono ma; većinom otkriju visoki krvni tlak i njime su zaokuplje­
oblaže stanice kolesterolom nalik na vosak (poput voska na ni. Glavno da je dijastola (ritmično širenje srca koje se
lišću koje odbija vodu), kako ne bi mogla izići voda. Pri izmjenjuje sa stezanjem) ispod 100! Ne uzimati lijekove za
dovoljnom unošenju vode rastapa se kolesterinski sloj i snižavanje krvnog tlaka koji ne uklanjaju uzrok! Umjesto
izlučuje putem jetre. Autor rado ponekad jede jaja koja blokatora unosili u tijelo mnogo vode!
imaju najveći sadržaj kolesterola. Njegova razina koleste­ Moždani udar: dr. Batmanghelidj izvješćuje o slučaje­
rola u krvi ne prelazi međutim 130 mg/dl. Stoga se ne mora vima pri kojima je već nastupila jednostrana uzetost. Tre­
bojati kolesterola iz hrane. On je kao dragocjena supstanci­ nutno, obilno unošenje vode uklonilo je blokade, pacijenti
ja životno važan za mnoge procese u tijelu, osobito za žli­ su za kratko vrijeme ozdravili. Jednostavno ljekovito sred­
jezde. Batmanghelidj preporučuje za razinu kolesterola stvo voda uklonilo je uzroke i oslobodilo putove za norma­
osnovnu vrijednost između 100 i 150 ni/dl. Zbog stalnog lan optok krvi.
odvođenja kolesterola preko jetre ne mogu se stvarati pla- Reuma / artritis / išijas: hrskavice kostiju i zglobova
kovi (taloži) u arterijama. Previše kolesterola ukazuje trebale bi sadržavali mnogo vode, kako ne bi bila ugrožena
samo na uništenje slanice. Ima pacijenata koji su pije­ gipkost i pokretljivost. Ako hrskavica zbog stalnog nedo­
njem vode izgubili 100 točaka ili mg/dl! statka vode malo pomalo propada, često čak posve nestane,
Srčane tegobe: ono što kažem o visokom krvnom tlaku tako da se naposljetku trlja kost o kost i nadražuju okolni
i kolesterinu vrijedi pogotovo za te tegobe. Sužene i živci, tada se javljaju strašne boli. No razmekšaju li se ti
zgrčene kapilarne krvne žilice prisiljavaju srce na snažniji slojevi obilnim količinama vode. tegobe će malo pomalo
rad pod pritiskom. Visokom se tlaku najčešće pridružuje popustiti.
preniski tlak = slabost srca. Prvi lijek u tom slučaju: digita­ Boli u leđima: slično je i s polukružnim hrskavičnim
lis, zatim slijede opasnije "bombe". Voda bi trebala biti pločicama između kralježaka, takozvanim diskovima. Nji­
jedini lijek već od početka! ma manjkaju doduše krvne žile, ali se i oni pri nedostatku

154 L55

vode suše, čemu još osobito pridonosi stalno opterećenje ild. Ukratko: "isušeni" je organizam primamljiv za bolesti
tjelesnom težinom. Po doktoru Batmanghelidj u trebaju se svake vrste! Batmanghelidj spominje još i nastanak SIDE i
te pločice opet napuniti vodom kao spužva. On za to prepo­ drugih teških zaraza zbog nedostatka vode. Temi SIDE po­
ručuje određene vježbe, poput sljedećih (napornih): leći svetio je posebni medicinsko-znanstveni rad.
potrbuške i stavili ispod prsnog koša i bedara po tri debela
Slobodni radikali: odnedavno slušamo uvijek iznova o
jastuka, tako da trbuh visi između. Tako se hrskavične
tim "radikalima" koji nam otežavaju život. Oni se mogu
pločice jako rasterećuju i mogu iznova primati vodu u
usporediti s nagrizajućom rđom čije se djelovanje pospje­
sebe.
šuje dovođenjem kisika. Tako mogu slobodni radikali, koji
Hladne ruke i noge: znatno povećana prokrvljenost idu tako daleko da napadaju i uništavaju vlastite stanice,
brine se za tople udove (među uživaleljima svježe prijesne uzrokovati teške autoimune bolesti. Kao učinkovito se pro-
hrane nema onih koji zebu zbog loše prokrvljenosti). Voda tusredstvo prepuručuju kombinirani vitamini A,E i C. Bat­
se sama dijeljenjem u kisik i vodik brine za snažnu manghelidj piše da se slobodni radikali mogu najbolje i
opskrbu mozga energijom, svake stanice i čitavog orga­ najjeftinije otplaviti vodom! Napadaju li nas danas tolike
nizma! Tko je već čuo da voda sama donosi energiju i to­ nove bolesti zato što se jednostavno "isušujemo" (vidi po­
plinu? Ta bi rečenica trebala potaknuti na "pijenje vode" i glavlje o vitaminima i mineralima u ovoj knjizi)?
one koji su dosada oklijevali!
Osteoporoza: Batmanghelidj smatra kalcij sadržan u
Rak: Batmanghelidj polazi od toga da i svi oblici raka vodi "apsolutno sigurnim". Obilnim unošenjem u tijelo
imaju najzad svoj uzrok u nedostatku vode. Ako sokovi kombinacije voda/kalcij sprječava se po njemu razmekša-
(krv i limfa) ne mogu uvijek slobodno teći, kako bi stanica­ vanje kostiju i zubiju. Istraživanja su pokazala da čak ni
ma dopremali hranu i kisik, te otpremali istrošeni materijal, tvrda voda ne uzrokuje štetu. On protivno prirodnom nau­
razvijaju se bolesti (Vidi poglavlje "2500 km Blutgefasse ku o zdravlju odvraća od destilirane vode kao "prazne", jer
vveinen" u mojoj knjizi "Willst Du gesund sein ? Vergiss den ona pri trajnoj upotrebi odstranjuje kalcij iz kostiju. U tije­
Kochtopf!") lu čije su funkcije uredne, kojemu je na raspolaganju do­
Rak dojke: kronični je nedostatak vode stres za tijelo. voljno vode kao sredstva za dopremu i otpremu, izbacuju
Time se pospješuje djelovanje hormona prolaktina, izazi­ se sve nepotrebne tvari. On zapravo upućuje na to da bismo
vača karcinoma dojke. Isušivanje nadalje mijenja ravno­ vodu trebali piti onakvu kakvu nam je daje priroda, čak je i
težu aminokiselina, u diobu slanice prodire više DNK protiv njezinog zagrijavanja, jer se njime - kao sredstvima
(nasljedno dobro) pogrešaka - daljnja indicija za rak dojke. za pranje što se dodaju vodi - uništava snaga vode koja dje­
Posljedica nedostatka vode u tijelu mogu biti i stres, luje na njezinoj površini. Ostala živa bića na zemlji ne
depresija, šećerna bolest, upala slijepog crijeva, kolitis dobivaju nikakvu drugu tekućinu.
alergije, umor, slabost, prehlade, napetosti, procesi starenja

156 157

negazi­ koncentrirane tekućine teško raditi. Koliko i što trebamo dakle piti? Najmanje dvije litre Može biti problem ako bubrezi više ne rade pravilno. Klor će u roku od 30 minuta ishlapiti. Suha. Tjelesno kretanje aktivira u mozgu en­ voćnog šećera i kalija teško je podnosivo za naše tijelo. isto lako i pri A sada dolazi veliko razočaranje za mnoge uživatelje: prekomjernoj tjelesnoj težini: na 13 kilograma jedna čaša kava. čokolada. kalcij. Ako bubrezi opet nor ranu vodu u boci. I prije spavanja trebala bi se popili jed­ sno upozoravaju na potpuno isušena lijela! Voda održava na čaša vode. čiste vode dnevno. Oni su hrana i idu višne masti. isušuju tijelo! Tko misli da se ne može odreći šalice kave ili čaja. Radi toga blokatori . i da se pije hladna.ne. potpune proizvode. jeftinu vodu iz lako da se nakuplja voda u plućima. Iznenadno preplavljivanje s previše ujutro i navečer. trebao bi mjeriti količinu vode uništavanja bakterija). zgužvana lica ja­ zdrav početak dana. Uništenje stanica se nastavlja. Uslraj na lome da ona ne mora crpiti odnosno oduzimati iz drugih dijelova ti­ on ne propisuje lijekove. dakle odreći se sokova od unatoč mnogo vode i soli izgubili 15 do 25 kilograma su­ voća i povrća kao nadomjestka za vodu. više je bolje! pića koja sadrže kofein. uz dodatnu pomoć polusatnog brzog hodanja posve drugim putem. Ako je vodi dodan klor (radi gležnjeve i suzne kesice. vode. malno funkcioniraju. čaj. tada se može količina dalje povećavati. jer su svi dijelovi tijela isu­ Uvijek bismo trebali jesti čitave. On preporučuje običnu. mora taj luksuz nadokna­ Pri nadulom tijelu nisu potrebni diuretici. te učvršćuje mišiće i kožu! popije osam čaša. To vrijedi i /a sva alkoholna pića koja isto lako isušu­ Možemo li dakle bez daljnjega odmah prijeći na tu ju organizam (otuda naknadna žeđ sljedećeg jutra). vodaje najbolji prirodni ž/điurelik". kako bi jim kućnim liječnikom ili Iječileljem prirodnim metodama. zime koji razgrađuju masnoće.i beta. vlaga iznutra uk­ Odmah nakon ustajanja popiti dvije čaše vode /a lanja hore bolje od krema izvana. Cola i slična pića. Pretili su pacijenti dijelove živežnih namirnica. Tko ima natečene vodovoda. dakle sva više! Dvije litre su minimum. a djeluju dvanaest sati! Tko ne jede svježe voće. tada je san još dublji. Za kožu je voda idealna obnova. 1 ovdje preporučujem da se povezete sa svo­ Četvrt sata prije jela popiti veliku čašu vode. već najprije samo nadgleda dje­ jela. Više se vode mora pili pri vrućem vre­ menu i radu koji izaziva pojačano znojenje. Možeš dakako i kupovati čistu. oni se tek moraju na to naviknuti. Mogu li bubrezi preradi­ dom u hladnjak. Jedna do jedna i pol litra vode treba "poput tuša" lovanje vode! prskati po hrani. Tako se malo pomalo stanično tkivo. tada im preporučena količina vode veoma prija. diti dvostrukom do trostrukom količinom vode. Ne ti dodatnu vodu. Lijeko­ se u brojnim kavanama zajedno s kavom poslužuje čaša vi ne liječe uzrok bolesti. staviti nepoklopljenu posudu s vo­ koju popije i izlučivanje mokraće. kasnije pri probavi bilo na raspolaganju toliko vode da se kako bi bio zajamčen medicinski nadzor. ne šeni. dodatnu količinu vode? NE. piti mineralnu vodu koja sadrži ugljičnu kiselinu: ugljična Mokraća bi trebala bili svijetla da bubrezi ne moraju zbog kiselina škodi srcu. može popili najviše jednu čašu 158 159 . kakao.

Svi mi previše jedemo. ne. On preporučuje svakodnevno jedenje mrkve zbog rodnom hranom .bez upotrebe. ku­ velikog sadržaja beta karotena. Inzulin stvara međutim glad.svježe prešanog soka naranče. više od toga teško je pođno. oni koji se prehranjuju prijesnim voćem čine tek sivo za naše tijelo. mo hranjivim tvarima. ne može organizam dobro korisno pre­ sićušnu manjinu. Sve mora uvijek teći! (Te su uspio dati donekle jasnu sliku o važnosti pijenja veće rečenice od golemog značenja. među nom ostaje pri upotrebi nekog lijeka skriveno djeluje li njima samo nekoliko pravih uživatelja svježe prijesne hra- 161 160 . a NIŠTA ne stoji. izvukli veliku korist iz vode? Batmanghelidj zastu­ raskinuti. a pre­ malo pijemo! Taj je način prehrane skupa s dobro odmjerenim Dr. raditi. On je protiv suvišnog naglašavanja dijete. Mi predstavnici "prirodnog nauka o Njezin veliki plus: svatko je može odmah sam iskušati. le bi se jako ograničiti. Ne piti proizvedene trajne sokove. jer se suviše iscrpno bavi­ količine vode. Možeš ga iskušati sam na sebi! Voda je čudotvorna Božja Zdrava prijesna hrana hrana. vode. Pri šećernoj su bolesti potrebne dakako. teška vremena bolja dijeta za mršavljenje ništa ne koristi bez dovoljno poput današnjih. jer sočno voće uvi­ zulina. Masnoće svake vrste treba­ hinjskog lonca.đavolski krug koji se teško može način. Batmanghelidj se očituje o hrani samo kao proma­ dodatkom vode. jer ni naj­ sredstvo da se bez štete svladaju rizična. sničkih troškova za oko 60 posto (i to pri danas uobičajenoj prehrani) kad bi svi odmah postali ufivateljima vode. raz­ Budi svoj vlastiti pokusni kunić! Ne daj se ni od koga na­ vili liječnici u Americi i koji se otada dokazuje na najbolji govoriti na polovičnosti! Protivno prehrani prirodnom hra­ način.2 vegetarijanaca. U Njemačkoj ima samo 1. sol. Prehrana i kretanje nisu dovoljna potpora ako tijelo To će po svoj prilici ostati iluzija. stvaraju MAST. Ako se pritom sakupljene kalorije ne potroše tje­ pa mišljenje da bi se moglo postići smanjenje općih bole­ lesnom aktivnošću. Na taj se način gotovo 99 posto ljudi koji se prehranjuju na uobičajeni razvija pohlepa za jelom . zdravlju" prakticiramo oblik prehrane što su ga 1822. Nadam se međutim da pati od nedostatka vode. Ali zašto ne bi onih malizirala. Previše voćnog Potrošači prijesnog voća sigurno nisu ovisni o količini šećera najedanput prisiljava gušteraču na proizvodnju in­ vode koju preporučuje Batmanghelidj.što je ja propagiram . kako bi se previsoka razina šećera u krvi opet nor­ jek dijelom pokriva potrebu za vodom. voda i Stotine pisama čitatelja potvrđuju mi daje prehrana pri­ dijeta. vitamina i minerala možda jedino trač. Nadalje ne mogu proteini i enzimi sam zahvaljujući potpori doktora Batmanghelidja barem razviti svoj potrebni učinak. pravilna i postiže dojmljive rezultate. a pritom zanemarujemo vodu!) Zaključak: sada si zahvaljujući doktoru Batmanghe- lidju u tančine informiran o ljekovitom učinku vode.

manjkanje hranjivih tvari. Ako su smjernice DGE-a točne . Pritom je upravo Rottka po nalogu Saveznog srčanih bolesti i raka? Zar ta institucija nije shvatila da sva­ ureda za zdravlje provodio istraživanja o vegetarijancima .zašlo onda dalje ta. Članovi su uglavnom "Zdravlje se ne može kupiti u trgovini. kamo bismo tada dospjeli!" vor drugoga. Tu mobila Henry Ford. Odgovorio sam mu da bi se dodavanjem spominje) izaziva pomanjkanje bjelančevina. ono se mora iz. zima svojih članova i savezne vlade. predstavnici prehrambene. Uvijek smo iznova u iskušenju zdravija. mesne i mliječne industrije. Izvijestile me. zabaviti već spomenutom knjigom doktora Ralpha Birche- Zamolio sam profesora da prvo kuša prirodnu hranu. Taj je profesor trebao dakle riječ glupost radije da li da svoje zdravlje prepustimo naporima vlastitog tijela upotrijebiti za svoju osobnu karakterizaciju. A dokazano Na zadnju televizijsku raspravu u kojoj sam sudjelovao je da su uživatelji prijesne hrane sposobni postizati velike u siječnju 1994. Same besmislice! Pozna­ godina! jem dosta zdravih majki sa zdravom djecom koja se isto tako prehranjuju svježem prijesnom hranom. bio je pozvan i prof. Nedavno mi je Emahrung (DGE) i sveučilište Giessen neumorno šalju u neki devedesetgodišnjak pisao da se s hranom koju sam mu svijet laži. Izvojštiti. To nazivaju snažno raste broj smrtnih slučajeva u ljudi koji boluju od glupošću. mo­ iza Njemačke udruge za prehranu? Ona se financira prilo­ lim o svom uspjehu. Posto­ s jasnim rezultatom da je ta skupina u svakom pogledu jeća bolesl dalje se razvija. kušala isključivo prijesnu hranu trebala bi se podrobno po­ DGE) . Na te se opasnosti osobito škrobom? Moj je otac isto tako bio mršavko. to je prava riječ! Zamijeni potpuno dolazi do izražaja stara poslovica: "Čiji kruh je­ kuhanu hranu prijesnom! Zaboravi broj ili kalorije! dem. a da se mene ne ve mršavosti.iz kojega su se razvili čovjek i životinja.zaista.75 m teži hranom. po načelu 75 posto voća. njegovu pjesmu pjevam!" Deutsche Gesellschaft fiir Nema debelih uživatelja prijesne hrane. a u dj^ce i mladeži je smrtnost od 162 163 . a doživio 98 upozoravaju trudnice i dojilje. nedostatak vitamina B . Jedan oponaša go­ "Ta neću kušati svaku glupost. ki treći umire od raka. a u i2 no trebamo li svoje stanične međuprostore ispunili štetnim žena i izostanak mjesečniee. Tako dakle učena gospoda nazivaju prirodni način živo. jer je zapravo samo umrtvio Tvoja osjetila. Rottka iz Njemačke športske uspjehe. 20 posto povrća i 5 posto samo 60 kilograma i da mu se prijatelji rugaju zbog njego­ orašastih plodova (točno moja preporuka. Njegov odgovor: tužio na nerazboritost nekih teoretičara. Tko se krije da se pročišćuje i time automatski liječi. Ne vojštili promjenom načina života!" rekao je graditelj auto­ manjka ni nazovi-znanstvenika koji samo teoretiziraju. ali pri visini od 1.jaje nazivam udrugom pogrešne prehrane. Bircher se uvijek iznova prije nego šio iznese ikakve komentare. opće po­ primjerice kuhanih ili pečenih krumpira doduše udebljao -. ra "lloehleistungskost" I dr. Ta blazirana gospoda koja nisu nikada udruge za prehranu (Deutsche Gesellschaft fur Ernahrung . primjerice kako dugotrajna prelu ana prijesnom preporučio odlično osjeća.

To je zakupljivanje naroda! Na laj nas se način no pogrbljeni ili sa štakama otjerani u starački dom! zapravo izbacuje iz ravnoteže. papiga. životinje za klanje. uravnoteženu prehra­ nu Basis-4 iz kuhinjskog lonca nije dakle ništa drugo nego Mi želimo postići vitalno zdravlje. Što se opsežnije i raznolikije prehran­ tako zdrava .iz želje za vlastitom udobnošću i iz sebičnosti . jer: ništa nije teže podnijeti nego niz "dobrih.u domove trošača koje se isto tako financiraju državnim novcem.uz­ metodama umjetno produljuje život. te časopis "test". Du gesund sein? Vergiss den Kochtopf!". u ne tla budemo jad­ obmana. Ne želimo umorni. Postavili su sebi cilj da taj nauk o pri. da ostanete gospodari za prehranu još lako daleko od prave spoznaje o zdravom. Tvoj je vlastiti dom idealno pravo prevođenja. U međuvremenu je informacijama kojima DGE "usrećuje" ljudski rod. oslabljenim sluhom i vidom. đa su molili /. Oni su bili tako oduševljeni mojom knjigom "Willst ti.a Zdravlje počinje kod kuće. Udruge po­ . za­ za stare i bolesne. mačka. Ako je urađen prijevod na češki i na slovenski. gdje oni još završe u invalidskim kolici­ vode parolama koje im daje DGE već našu školsku djecu ma. takozvana prehrana Basis-4 španjolsko izdanje. tivno sudjelovati u životu.raka na prvom mjestu? Budi krajnje sumnjičav prema svim rodnoj prehrani uvedu već u škole. spavati ni provoditi vježbe. Njima ne pri­ prodaju vagoni i vagoni sredstava protiv boli. Oni ne mogu više živjeli bez veterinara šećerna bolest. pa ni o svojoj prirodnom načinu života . pro­ padaju Tvoji ljubimci. za srce. pas. primjerice raku ni starački problemi i prerana smrt tako česti? Ja želim ak­ i debljini. U pripremi je prehrana mrtvom hranom. rokog sloja pučanstva? Jedina terapija koju priznajem je terapija oslo­ Ispravniji bi put bio inicijativa dvojice liječnika iz Slo­ bađanja od loših navika! Ne daj se više od njih pokorava­ vačke. te za- šim novcem poreznih obveznika. Na tu se udrugu pozivaju boravljivošću .gdje su tada rezultati? Snaga prirode ne smije juješ. prehrambeno bogatih" dana! Propaganda DGE-a za raznoliku. rak. Životinje jedu s užitkom Ne želimo neprirodni način života koji neprirodnim svoju jednovrsnu hranu.osobito ako potomci otpremaju svoje stare na žalost i udruge potrošača. Zašlo se godišnje predviđenu starost. svojih odluka i ne budete ovisni ni o kome. te zatvorene tiv kiseline i za čišćenje crijeva? Zašto su bolesti srca. plućne i bronhijalne tegobe. rokovanog krivnjom nas ljudi .ipak dozive po prirodi pasivni život sa zatrovanim organizmom. Ja ne mogu za Tebe ni jesti. i to bez lijekova i bolnice. mjesto za najjeftiniju terapiju. preuranje­ i izloženi su sličnim bolestima kao čovjek. dopunjenu vi­ na pogrešni način života. 164 165 . jedite svježu prijesnu hranu. A to više nema pravog smisla s Neshvatljivo je da savezna vlada još podupire DGE na­ ukočenim zglobovima.što možemo tada očekivali od ši­ djeci. Stariji. to više trebaš probavnih enzima. Unatoč onečišćenju okoliša . To zapravo zna sva­ se nikada omalovažavati! ko dijete. Ako su naši takozvani stručnjaci taminima i što više se krećite.

lošoj hrani.. po zakonu mi nije dopušteno golemoj ponudi i brojnim primamljivanjima. taj ionako zna što mu je činiti. a Tko jede samo voće. A tada se dogodi recidiv: onaj u Sramota je međutim okrivljavati najbolju hranu na Tebi prikriveno postojeći krivi čovjek postaje aktivnim. slani. To ne smije čak ni liječnik. taj još dugo neće moći za sebe ma domaćinu nešto prigristi! Iz čitave Europe dobivam tvrditi daje zdrav i u dobroj formi. Nakon što si samo imati koristi. taj isprva naglo mršavi. Tko govori o zdravlju ne bi trebao ni pušiti ni piti. nagomilanog smeća. a ne vla­ sobnog za kritiku . radikalni autori pokazuju na žalost svojim potpunim obra­ No Tvoje se osnažene zdrave stanice počinju opirati tom tom da ne izlaze nakraj sa svojim vlastitim problemima i zloduhu. mrtvu hranu. Jedna mi je znanica rekla da ne podnosi jabuke. Na ovom bih mjestu želio zamoliti: ne upućujte mi. a pogotovo ne smrdljivi. 166 167 . pa ijedan lopli obrok! Zobena im kaša i dal­ slabom kiselinom jabuke koja se tijekom probave pretvara je silno prija! Gotovo ne mogu vjerovati daje i samo jedna u bazu. tada Ti na žalost moram reći gu. kako bi se tijelo moglo osloboditi tog iznova pitanjima. tuaciji mijenjaju stavove nailaze na kongresima čak još na Neki me pozivatelji uistinu žele uvjeriti daje za njihove odobravanje za svoja izlaganja od strane mnoštva nespo­ dalje postojeće tegobe odgovorno jedenje voća . Zašto vidjelo: dolični jedu kao i prije kruh sa sirom (najgora ne? Njezina prekisljena crijeva ne mogu više izići nakraj sa kombinacija). No bez tih "napadaja slabosti" ide sve U većine onih koji su se počeli prehranjivati prirodnom mnogo lakše. I opravdavaju se: kad ih podvrgnuti svoju utrobu velikom čišćenju. Pristaše prirodnog nau­ takve pozive! Da. Podnosiš li bez problema govarati s pacijentom licem u lice. vrati se smjesta prirodnoj hrani i odrekni slje­ teljskih pisama. "zgriješio". okrivljuje se voće. ka o zdravlju ne jedu kruh. čemu nerijetko pridonose rođaci svojim "dobronamjer­ teško probavljivi sir. od čega mogu drugi zdravog čovjeka odmah na nju loše reagira. Takvi ljudi koji prema si­ ispravno tumačiti znakove svoga tijela. jer svijetu za vlastito pogrešno vladanje! Neki prije veoma mu nedostaje njegova kuhanjem uništena otpadna hrana. traktor i visoko osjetljivi stroj.. Nadam se da si sada dospio tako daleko da možeš traže pristaše koji će ih slijediti. Ali to ne smi­ odgovarati na njih. Radovao bih se Vašim da si još miljama daleko od pravog zdravlja. ne vlastita slabost. mo­ Svakom se može dakako dogodili da jednom popusti pri lim Vas. Raspitivanjem s moje strane izišlo je na ci. Organizam izvješćima o vlastitim iskustvima. Stoje dakle ona trebala učinili? Posve jednostavno: šalica kave već loša za zdravlje. Već sam prije usporedio istrošeni nim" savjetima. U dodatku ću se još jednom vratiti važnim dećih obroka. Ali tko pročita ovu knji­ takvu nezdravu. Ta dotičnom čini tako dobro ako i drugi stita slabost radi koje ne mogu dosljedno odolijevati onoj čine greške i obolijevaju. hranom došlo je odmah do velikog zdravstvenog napretka. medicinske upite. on mora raz­ je opet postali trajnim stanjem. Još jednom: drugi pozovu na ručak ili večeru moraju već iz obzira pre­ kome prija kruh sa sirom. Odjednom se pogotovo ne nositi na sebi teret prekomjerne težine! osjeća lakše i poletnije. Tako su mu zajamčeni sljedbeni­ staroj. Dosada se sabralo veliko blago čita.

kuđena tvar hrani nije moja razina masnoće padala ispod 1200 mg/dl. jer sam za stvaranje važnih hormona. osobito meki svježi sir. I se vrijednosti između 220 i 300 mg/dl smatraju još normal­ termički obrađena životinjska bjelančevina povisuje razi­ nima. Podsjećam na to da je krajem Drugog svjetskog rata ju razinu masti u krvi unatoč zdravom načinu života. LDL ili VLDL. Kruh i žitarice znatno povisu- naja. a ne sama mast. To je veoma važna osnovna spoz­ Tu je dakle bio uzrok zla. Tada sam se sjetio Waltera Sommera. 169 168 . U tadašnje se vrijeme pridavala vrijednost samo ukupnoj razini masnoće u krvi. Tada još nisu bile poznate razne vrste kolesterina. Kako može zdrava krušna žita­ zultat stalnog kršenja zakona prirode. te izbacio primjereno mnogo kolesterola. Visoka razina masti (uključujući kolesterol) i visoki nu kolesterola. Tada sam izostavio mli­ tra i sve stanice mogu same proizvodili.. Prehranjivao sam se doduše vegetarijanski. Mi ljudi jedemo međutim isključivo snažno krvi). Životinje jedu dijelom količine masti koje sadrže i rezultata. kao HDL. Unatoč biljnoj Kolesterol . Danas rokuje dakle u prvom redu sluz žitarica. Ja sam nasljedno sklon povišenim vrijednostima masnoće u krvi. a ipak nemaju ni previsoke iz svog jelovnika sav kruh i proizvode od žitarica. Opet moj savjet: provedi na sebi pokus kojem sam se (Dr. She/ton) ja podvrgnuo već početkom sedamdesetih godina. već protiv: katkad su vrijednosti ispale još više nego prije. općenito se radi o njegovoj često povišenoj razini u krvi. Na kriške kruha mazao Rezultati nekih istraživanja novijeg datuma govore u pri­ sam banane ili jabučnu kašu. kao sir. 1 vrijednost kolesterola ostajala je visoka. To uz­ prosječna razina kolesterola iznosila oko 140 mg/dl. pretpostavljao da je krivac mast iz mliječnih proizvoda. Sto sve nisam iskušao! Povećao sam udio prijesne hra­ Borba koja se danas vodi na svim frontama izazvala je ne. ali još dugo loše mišljenje o životno važnom kolesterolu što ga naša je­ ne isključivo prijesnom hranom. Ništa se nije promijenilo . med. Oboje sam već prije spo­ boratorijski su pokusi postali frustrirajućima zbog slabih minjao.na­ log tome da tu uopće nije toliko važna visina te razine. krvni tlak mogu se najbrže sniziti prehranom bez žitarica! "Bolest je naprezanje tijela da Te ozdravi!. La­ problem mnogo više počiva na reguliranju lučenja inzulina i na napadima slobodnih radikala. Posve sam se odrekao i maslaca. termički obrađenu mast. Sve nevolje što ricu utjecati na razinu masnoće i kolesterola u krvi? U lite­ ih vidimo oko sebe posljedica su tih zanemarenih zako­ raturi na jeziku njemačkom jeziku ne može naći ništa o na!" tome. Veliko vrijednosti kolesterola u krvi ni taloge u svojim arterijama. iznenađenje: brzo opadanje vrijednosti masnoća s 1200 Razlog je u tome što životinje jedu samo sirovo meso koje preko 800 na 670 mg/dl (miligram u jednom decilitru se ne taloži. Bol je re­ To je za većinu ljudi novo. No kad se govori o njemu. Kolesterol je baza ječne proizvode. sirova životinjska i biljna mast ne (Dr..

hranom biti idealni način prehrane! Da. Dr.prijesna je veoma brzo "potkresati" na pravu mjeru ako izbaeiš iz svog hrana najbolja trajna prehrana! Prijesnoj se hrani. Diet Young Heart". kao što sam ja ta protiv toga da se poslije ozdravljenja opet prijeđe na­ bio nekada. možeš liječenja. Ta se gospoda međutim silno varaju . primjer životinja. uključujući na žalost nezdravi kruh i svega dakako voću i povrću. dakle triglieei ide. za prirodni Teško povjerovati? Uvijek Ti iznova govorim: budi nauk o zdravlju.Normalni vegetarijanac: iz etičkih se razloga odriče ma. a one najbolje i najblaže ionako su . 1954. ma. Ne radi se međutim samo o hranjivim tvarima.).Mliječni vegetarijanac: tome dodaje i mliječne pro­ sadržane u voću i povrću. možda ta tvrda zrna. probavljiva. smatrali su svježu prijesnu hranu samo sredstvom sterinske i neutralne masnoće. tako obilnoj količini. Po Adamu Rie- je lako termički obrađena. Vrhunski vitamin C stupa i tu u akciju i drži pod Na takav se jednostavni način može potkopati čitav nadzorom kolesterol koji se toplinskim djelovanjem veo­ nauk tih stručnjaka! Ti nazovi-učitelji ne žele priznati ni ma promijenio. ljučak i/ loga: povišene vrijednosti masnoća u krvi. Namočena su žitna zrna teško razne kategorije vegetarijanaca. Zak­ Pioniri Kollath. zapravo proizlazi tako negativno dje­ o kratkovidnosti tobožnjih stručnjaka! lovanje. Pa ni "dobri" maslac nije više si­ seu morala bi tada stopostotna prehrana prijesnom rovi maslac. jede prije svega termički obrađenu biljnu hranu. priznaje s raznih strana kolače. kole. Do sljedeće bolesti! Prosudi sam hvaljene kao zdrave. a đojenče ipak ima obilne stolice.Vegetarijanac koji se dodatno prehranjuje i jaji­ tvari. već i o smislicu odmah pobiti! Ovdje bismo trebali najprije opisati sposobnosti probavljanja. bez nekog okusa. ali ne za te stručnjake koji nemaju niš­ svoj vlastiti pokusni kunić! Bil ćeš začuđen. žvakati u njihovom izvornom obliku? Tada iskorištavaj za to svoje vrijeme i Ti nazovi-znanstvenici stalno propovijedaju kako se ve­ čini kao nekadašnji rimski legionari. da iz tih prehrambenih namirnica koje su toliko trag na kuhanu hranu. Majčino mlijeko nema grubih izvode. Dean Ornish it "Stress. jer trebaju najzad kao sjeme pripomoći da biljka Životinjskih vegetarijanaca na svijetu žive bez koncentrira­ može zaživjeti punim životom. Steinel je tu hranu od ne bjelančevine. Želiš li stručnjaka za prehranu. Oni su morali odavno izumrijeti kad bi se žitnih zrna smatrao malim atomskim bombama s kojima uzelo kao mjerilo nauk o bjelančevinama takozvanih naš probavili sustav ne može trajno izlaziti nakraj. . Ali dopuštaju da se životinje muče i ubi­ Nitko ne osporava da su žitna zrna bogata hranjivim jaju radi pokusa za ispitivanje lijekova. prije jelovnika sve žitarice. te još i danas Bruker. jer ograničavaju djelovanje probavnih enzi­ . Takvu ću be­ 2 ke. 170 171 . Bircher-Benner. Milijuni ljudskih i tvarima. No žitne mekinje sa getarijanci koji žive strogo veganski izlažu opasnosti od svojim oštrim rubovima oštećuju osjetljive crijevne stjen­ pomanjkanja solne kiseline i vitamina B | . Hrana od žitarica sadrži čak i do 90 masnoće i isto status ljekovitog sredstva pri bolestima. Uopće je veoma upitno trebaju li nam grube tvari u mesa.

"Willsl du gesund sein ? Vergiss den Kochtopf". kao stoje koji jedu kuhanu hranu nemaju isto tako velike koristi.Veganski vegetarijanac: isključuje iz svoje prehrane triatlonskom natjecanju na svijetu. . te jedno živo biće s iznimkom čovjeka ne priprema sebi tople kako je to osobito opasno za dojenčad i bebe. pri­ ju posve otvoreno da se uvelike ravnaju po mojoj knjizi jesnu biljnu hranu. A voćem i povrćem. Kad bi ti "stručnjaci" posjedovali samo malo pameti. trebala bi se prihvatili pri prehrani prijesnom hranom . ali biljnu hranu još jede uglav­ ma. No nisu se obroke. na primjer bračni par Glaser koji se od 1991. Među njima je i manja smrtnost u Stvarnost izgleda međutim drukčije. Najzdraviji su dakle oni koji uživaju svježu. prijesnu hra­ Takva glupa upozorenja kojima se iskrivljuje istina re­ nu. neka pročita knjigu "Hochleistungskost" dok­ istraživanjima pokazala kao najzdravija i najučinkovitija. raka jajnika i pluća. Usporedi li se prema tome vegetarijanski način dali zbuniti. le oni koji se uz biljnu hranu vrijcđna hrana. Razlog za takvo zdravstveno poboljšanje Glaserovih nije bila puno- Normalni vegetarijanci.Veganski vegetarijanac koji jede samo svježu. žitaricama. prije­ prehranjuju još i mlijekom i jajima. Nji­ u organizmu. prije svega voće i povrće. ni­ pomanjkanje vitamina B|?. Barbara Sinionsohn slučajevima teških bolesti. U brojnim su se novinama i časopisima mogla pročitati nom kuhanu. Prava je istina da sve bolesti spomena. pozitivna izvješća o tom bračnom paru. Ona se u svim povrćem . tora Ralpha liirchcra. kućanica i majka jednog sina.dakako pretežito voćem i samo posljednja kategorija vegetarijanstva. no degenerirani ljudi koji se prehranjuju mrtvim prehrambe­ otada su potpun ozdravili. Ingrid Gla­ ser je od 1994. morali bi se u sebi zapitati zašto su životinje koje se hrane prehranjuje iz zdravstvenih razloga isključivo sirovim biljkama odvajkada sposobne stvarali zdravo potomstvo. Tako je između ostaloga sudjelovao u najtežem za koje "stručnjaci" tvrde da su tipične u onih koji jedu 172 173 . hov je dječji liječnik potvrdio osobito stabilno zdravlje dje­ I mi u Njemačkoj imamo dobre primjere za zdravu ce. Harold Glaser je toliko ojačao nim namirnicama nisu sposobni preživjeti bez upotrebe daje čak postao triatloncem čiji su uspjesi itekako vrijedni propisanih kemijskih lijekova. Vegani koji se strogo drže dovito dolaze od Njemačke udruge za prehranu i sveučiliš­ prehrane prijesnom hranom najzdraviji su i od svih vegeta­ ta Giessen. Ne pate od nekih pomanjkanja iz Hamburga ima dvoje djece koja jedu prijesnu hranu. lesti. Oni se zapravo ne bi trebali uvrštavati medu I oni su bili upozoravani kako se izlažu opasnosti teških prave vegetarijance. Tko se želi informirati o športskim uspjesima prehrane s normalnom prehranom. "Ironman" na Havaji- sve životinjske proizvode. šećerne bo­ posljedice manjkave prehrane prije svega majke i djeca. ne žive zdravije od onih koji konzumiraju mije­ šanu hranu. joda i bjelančevina. već tek prijelaz na isključivu svježu. Prije su oboje patili od raznih tegoba. Po iskazima "stručnjaka" obiju institucija trpe rijanaca. pa ni od nedostatka bjelančevina. kalcija. prehranu. već prije među ne mesojede' Vegani pomanjkanja životno važnih tvari u organizmu. Oboje objašnjava­ . Oni rjeđe obolijevaju od bolesti srca. ali u velikom postotku i snu hranu.

li ljudi nisu nikada bavili primatima koji su od svih životin­ taj vitamin samo u tragovima. zapravo javljaju upravo u ljudi čija "stručnjaci" jedu isto takvu hranu i dobivaju iste bolesti. Ja imam u krvi stvenici. Veganke dobivaju unatoč tome zdravu Stvoritelju. "Uprirodi nema svakovrsnih tava plućno tkivo. te se prehrana temelji na miješanoj. određuju prijenos. Ehret.ii. Slabokrvnost i leukemija su bolesti mesojeda. objavili su "stručnjaci" iz Giessena kako vegetarijanke koje žive vegan ski izgube mjesečnici!.budući daje zagrijavanjem bila promijenjena - brojnim tabletama. jivih tvari. T. tako primitivno opremljeni da kao kruna djecu! Božjeg stvaranja ne možemo kao te životinje proizvoditi vitamin B pomoću uvijek nazočnih crijevnih bakterija? t 2 Kako to da crkveni dostojanstvenici nisu odavno "optužili" Boga što nas je tako zanemario? Svi plešu oko zlatnog tele. živjeli tako dugo bez unošenja koncentrirane masti u orga­ i 2 Kad bi se u nekoga i ustanovilo pomanjkanje . Bio hrane.tko uopće nizam? Male količine visoko nezasićenih masnih kiselina kaže što je normalnu''! Budući da 99% stanovništva daje u voću i povrću posve su dovoljne kao olapala i sredstva za prednost uobičajenoj miješanoj i kuhanoj hrani. sti. su hipotetične vrijednosti nevažne za uživalelja prijesne hrani. Ujesen 1995. Samo su životinje sposobne proizvodili vita­ žele međutim nametnuti ljudima svoje mudrosti: mora se min B 1 2 u svom tijelu? Moramo li mi jesti još i pametnije jesti nešto masti. da nam razum bude bistar? Vegetarijanci koji se organizam vitamini topljivi u masti! Tu bajku što kola u prehranjuju prijesnom hranom posve su sigurno u dovo­ krugovima laika podržavaju uvijek iznova i nazovi-znan- ljnoj količini opskrbljeni svim vitaminima. to znači životinjskih leševa. Zar se Vitamin B . Njegovo je postojanje u mesu biljoždera odavno ona je obilježje degeneriranog čovjeka koji se prehranjuje znanstveno dokazano. Za koga zapravo govore sveznajući masti. alkoholom i bez­ Masi je . Fry smatra upozorenja na opasnost poman­ bih zahvalan tim "stručnjacima" kad bi mi predstavili ne­ jkanja vitamina B | jednostavno medicinskom obmanom i 2 koliko vegana koji pate od pomanjkanja nekih važnih hran­ pretjerivanjem. pa ni maslaca". Općenito se uživa u beživotnoj. Pritom se treba reći da hladno prešana (a zapravo uslijed pritiska i trenja islo tako vruća) biljna ulja nisu bolja zapravo smjernice li ljudi koji se nezdravo hrane. C. prijesnu hranu. : činjenica je daje u biljnoj hrani sadržan . našem kuhanom hranom. slanoj i začinjenoj kaši od svega i svačega koja se "upotpunjava" kavom. nemaju mjesečnicu. "Sveznajući" "stručnjaci". Ali životinje koje se preh­ ja najsličniji čovjeku? Čovjekoliki majmuni. svje7. rekao je prof. velika opasnost za zdravlje. Što sve može učiniti mast? la. kao i sve ranjuju samo biljnom hranom. mogu ga dovoljno proizve­ Životinje koje slobodno žive u prirodi. jer se inače ne mogu učinkovito primiti u životinje. Kako tada mogu primjerice životinje biljožderi čak dvostruko više vitamina B od normalne vrijednosti. Zar smo mi ljudi po Bogu. miješanoj. A na to osobito prija cigareta koja uniš­ . kuhanoj-dakle mrtvoj. A kako i 175 174 .

bolje bi bilo reći kako je su topljive u vodi! Pojedi avokado iz ruke .od masti životinjskog porijekla. stoga se ne bi trebao pojesti ni gram ne namirnice. živih bića! Očekuje zdravlje od Stvoritelja. znači za oko 50 posto smanjenu probavim učinkovitost! pa će Ti i Bog pomoći! Ako je jedan put bolji od drugoga. glasi njegovo romašnog masnoćom proizvesti mast ako je to potrebno. Pretile bi osobe trebale Brukei se uporno bori protiv stare škole koja upotrebljava znati ovo: naše tijelo može bez teškoća pretvoriti ugljikohi. slobodne radikale u organizmu. Ta on bi morao ispraviti i sve svoje knjige . a poslije one tobom posve maslaca. bijeli šećer i brašno kao rafinirane djelomične prehrambe­ drate u mast i obrnuto. masnoće iz voća možeš krpicom lako obrisati s tanjura. palačinke. mogu se pati većina ljudi. Ona jačaju naprotiv štetne stveni savjetnik") s njihovim mnogo hvaljenim receptima.to Tko obilno jede voće. pečene i pržene masti u škrobnim proizvodima medom (pa i šećerom). ovisna i o klaonici? Pogledajte u popularne knjige o puno- vrijeduoj hrani ili Brukerov "Gesundlieilsberater ("Zdrav- 177 176 . Punovrijedni su recepti "obogaćeni" brašnenim škrobom. Čovjek radije propada nego da promijeni svo­ izvoditi bez stočnog uzgoja? Nije li proizvodnja maslaca je navike koje ga čine bolesnim. "Hrana mora prijati". teško probavljive i izazivaju zatvor od kojega prehrambene namirnice još i peku.imaš li poslije toga masne ruke? in "dobro uništavati svoje tijelo"\ Današnji se čovjek može praktično nazvati svežderom. To čovjek očito zaboravio drevnu mudrost: pomozi si Sam. on ne dopušta da mu se oduzme ma­ pizze. Taje ter­ niti iz tave bez sredstva za njihovo otapanje. ali ih to ne sprječava da nesmetano jedu velike količine najprije razviješ štetne navike. vrhnja i sira. Za­ pamti: termički obrađene masti gotovo se ne mogu odstra­ veću koncentraciju škroba. one Danas je in "ići dobro jesti'"!. razboritost i kritičnost. On je mutirao u novu vrstu Masti su odgovorne za lošu probavu pojedene hrane. tumačenje. Ali nisu li maslac i vrhnje isto tako djelo­ izolirane masti. prije nego što dospiju do hranjivih tvari. prže i kuhaju. jajima i mastima. pečeni krumpiri)! Naši organi mogu čak iz voća si­ slac s kruha. Prvenstveno debljaju ugljikohidratipečeni mične prehrambene namirnice ? Tu prestaje Brukerova i kuhani u masti (što ih primjerice sadrže kolači. Maslac i vrhnje su poput svih termički bavljivosti! obrađenih masti glavni uzročnici ovapnjenja i pretilosti. i u tome je problem. Kuhane. Budući da se te opasne su. iako g a j e On Molekula hrane zavije se u mast. Taj je suvremeni preraditi masti. Prirodne mički obrađena mješavina upravo opaka. Neki se pristaše žitarica doduše ispravno odriču mlije­ tada je to put prirode! Slijed događaja je na žalost takav da ka. a da ga na to ne prisiljavaju veoma pri isključivoj prehrani samo zelenom hranom to nije moguće zbog njezine niske kaloričnosti i nešto teže pro­ ozbiljni razlozi. Tada moraju naši enzimi opskrbio svim moćima samoizlječenja. orahu ili avokadu što se jedu kao prijesna hrana. Mogu li se ti mliječni proizvodi pro­ ovladaju. može čak "nabaciti" koji kilogram: ne čini nijedan pisac. To se ne događa s prirodnom masnoćom u mirno nazivati pomoćnicima smrti! Žitarice imaju naj­ mrkvi.

Uvijek je čovjek taj koji poduzima štetne kao primati koji prije svega uživaju u voću? To bismo da­ zahvate u prirodi. ipak nismo majmuni. Veoma teško: takva bi hrana bila kao prvo z. doživi čovjek znatno stariju sapiens jedu bilje koje je još k lome gorko i neukusno? Jer dob nego njegovi Životinjski rođaci koji osim toga prema to bilje nije nekad služilo čovjeku kao hranjiva tvar. čak se više ne mogu popeti na drvo. ionako mora očajnički boriti s kuhanom. Zašlo da lada njihovi srodnici vrste Homo pretežito kuhanom hranom. da bismo kao zdrava prva reakcija. U sljedećem ćeš poglavlju o bilju shvatiti kako mogli. Nikakve posebne učinkovite tvari. ne možemo mi današnji bilje. U stvarnosti pokreće međutim jeli gorko lišće. Oni su vitkog stasa i okretni. V Sto jedu majmuni? U zoološkim vrtovima i televizijskim emisijama primi­ jetio sam sljedeće: ako se primatima ponudi voće odmah posegnu za njim i ostave zelenu biljnu hranu. Orangutani i Zašto ne "ljekovito" bilje"? čimpanze koji se pretežno prehranjuju voćem. Osim loga. Gorila pojede primjerice dnevno oko 30 kg njemu omiljenog celerovog lišća. K lome je takva hrana za nas neukusna. gan tijela! 178 179 . alkohol ili nikotin. I taje narodna mudrost na žalost veli­ roljubivi kao što se čini na prvi pogled . Svako sredstvo djeluje na naše tijelo. hranom. Grzimeka pokazuju mnoge kao ljekovito sredstvo. Pitanje koje hrani! Mi smo ljudi veoma ograničili ili uništili njihove iz toga logično slijedi: zašlo se mi tada ne prehranjujemo životne prostore. Bilje se tisućama godina upotreb­ simptome bolesti. K tome se treba reći da oni uopće nisu tako mi­ neko ljekovito bilje. trome. Unatoč pogrešnom načinu života stveno voćojedi.a nas premalo kalorična. To se djelovanje definira ljudi provodili čitave dane na livadi ili u šumama. bilo to izljevi kanibalizma. kad bismo samo htjeli! S druge strane: da ni ljudi ni čovjekoliki majmuni ne mogu iz samonikle možemo li se orijentirati na zelenu hranu koju jedu gorile? zelene biljne hrane dobiti dovoljno hranjivih tvari. ni bilje ni pilu­ ugodno mirisati i dobro izgledati! Biljna hrana kojom se le. dok su gori­ le više nezgrapne. kofein. lako imamo i anatomski velikih sličnosti s primati­ Sada /nanio dakle da su i čovjekoliki majmuni prven­ ma. dakle mrtvom Ovdje ponavljam: svježa i prijesna hrana mora biti ukusna. Time dodatno opterećuješ svoje tijelo koje se već štetne alkaloide. trave i razno samoniklo bilje: ipak moramo Tvoj organizam sve moguće kako bi odmah otpremio stra­ i raditi! Gorka samonikla zelena hrana sadrži neke veoma ne tvari.u njih nisu rijetki ka zabluda. stabljike i kore.4 podudaramo s čimpanzama. a kao drugo nije naš organizam u stanju probavi­ ti lišće. ne mogu aktivirali ljekovite snage za jedan određeni or­ prehranjuju primati ne posjeduje nijednu od tih osobina. već rezultatima istraživanja prof. Kaže se: protiv svake bolesti raste uzor za nas. biološki su nam mnogo bliži. Nije dakle ispravno uzimati primale kao ljava za liječenje bolesti. To poka­ Istraživanja gena pokazala su da se mi organizmom u zuje da i čovjekoliki majmuni daju prednost voću kao postotku od 98.

Svi oni neobjektivni pristaše bilja otkrivaju uvijek izno­ drale i masti kao proizvođače energije. te stimulativna pića sadrže najviše otrovnih slanje. uzimajući im praznim obećanjima mogu to samo potvrditi. Svi mi ionako već va "čudotvorna sredstva". svježe voće jedina je prehrambena namirnica scjeljenjem. Bilje i lijekovi ili čak papar. isto je lako varljivo kao liječenje kemijskim otrovi­ bjelančevine od vrtnog povrća. proljev. Kuhani. Tijelo samo sebe organizam može odmah primiti u sebe i pretvoriti u energi­ pročišćuje i liječi. metodu liječenja u školskoj medicini. Ni ljudi ni životinje ne jedu svje­ ralo to Tebi ili ne! Ono mora poduzeti taj spasonosni postu­ sno bilje gorkog okusa. jer je Tvoj organizam umjesto samočišćenja prisiljen kao što prvenstveno trebamo kao izvor energije: ugljikohi. otrovnim i samoniklim biljem lošeg jašnjavaju kako ono sadrži devetorostruko veću količinu okusa. bila ona "Ljekovito" i začinsko bilje: začini služe samo tome biljnog ili kemijskog porijekla. 180 181 . I biljožderi instinktivno znaju što pak. John H. veoma ćeš se brzo otrovati i po­ To skupo.što je dovoljno je do­ ljudi oko sebe koji kao i oni sami ne žele promijeniti svoj voljno! Već spomenuti rezultati istraživanja prof. tada količine mogu izazvati povraćanje. Odmah sam na početku re­ ma. Ti sigurno ne bi na kriš­ lulama. No upravo tako djeluje i u malim količinama taj nuspojavama. Neće Ti uspjeti. vrućicu. ku jabuke namazao senf. Sve otrov koji povećava Tvoju pohlepu za jelom. izazivaju snažne nuspojave da bi se hrana koja je postupkom kuhanja postala bezvri­ i samo suzbijaju odnosno ublažavaju simptome. bilje sadrži otrovna eterična ulja i alkaloide koji su pri viso­ začinjeni obroci čine nas proždrljivima! Ako su u tijelu kom doziranju katkad opasni za život. Tijelo bi samo pokazalo ako mu drate! A voće daje 90 posto ugljikohidrata što ih naš neki lijek (bez obzira koji) čini dobro. novac iz džepa. te prije ili kasnije daljnjim slabljenjem. nekorisno suzbijanje simptoma plaćaš snažnim vraćati. Dr. "Priušti" si dakle obrok koji se sastoji od jed­ pojačavaju već postojeće toksično opterećenje Tvog tijela. Tvoji organi ocjenjuju sve što nije hrana kao otrov energijom! Tijelo uvijek najprije upotrebljava ugljikohi. Ljekovito i začinsko bilje ne ispunjava taj zah­ se simptomi suzbijaju otrovnim lijekovima koji ne ukla­ tjev. jer bi ti inače za kratko vrijeme umro.odgova­ bolju i spontani pobačaj. tvari. Ono samo uklanja štete što su ih učinili ju. koji se po mogućnosti mora odmah odstraniti. I tu sa i izgleda. Zrelo. najprije se riješiti njih. samoniklo bilje njaju uzrok. pogrešni način života. a što ne. Dakle. češnjak. Zagovornici samoniklog bilja ob­ liječili nekim gorkim. ne biljke. Uzimanje bilja odnosno njegovih pripravaka spada za­ prirodna hrana mora bez obrade biti ukusna. Pokušaj s užitkom jesti luk. opet učinila ukusnom. Tijelo se ne može uistinu izliječiti biljem ili pi­ kojoj nisu potrebni nikakvi dodaci. Ni biljne ni životinjske bjelančevine ne opskrbljuju nas otrovi. željeti im čini dobro. Wendia štetni način prehrane. "Ljekovito" i lji" koji primjenjuju takve pripravke samo još pogoršavaju začinsko bilje. Oni iskorištavaju lakovjernost dobivamo previše bjelančevina . Sva takozvana ljekovita sredstva. jer oslabljuju ili ometaju prirodni poriv za samoi. Čak i najmanje razne spremnice za otpad pune i već se prelijevaju. ugodnog miri­ pravo u alopatiju. "Lječite­ jednom i bez okusa. Sjetimo se sljedećeg: svaka čista. glavo­ Tvoje tijelo automatski pokreće akciju čišćenja .

jer srećem zdravstvene fanatike iz čije se kože širi prodorni su njihove tegobe već nestale. ne treba se bolesti. plaćaš kasnije visoku cijenu za to da se time va na to da se ne može sve jesli prijesno. prijesne hrane! Nisu "jake" bile to "ljekovite" tablete ili "ljekovito" bilje i mirodije. nepromijenjene "naluralije". dakle mrtva hrana mora ranom prijesnom hranom. od svoje uobičajene svježe." postupati onako kako se dogovorio sa svojini liječni­ (Mahatma Gandi) kom. već obične. Ništa ne dođe iznenada i neočekivano! Stoga. hranjive tvari ono što Te hrani. To bavili organi mogu preraditi. kuhana. šletne. Počni danas. paprom. Samo voće može već dakle zadah češnjaka. danas bi trebao za ostatak svog života početi s preh­ Samo se neprirodna. "Makrohranjive tvari" mogne zdravlja. solju. i sličnim dodacima. Tvoje se tijelo ne može liječiti bilo kakvim sredstvima. oc. Još uvijek često voce često su ustanovili da pravi post nije ni potreban. Tvoje stanice ne mogu izdržati smrad otrovnog stila je ljekovito djelovanje voća za svoju terapiju. ono samo suzbija simptome i stvara iluziju o zdravlju. Moram li tada jesti te proizvode? rodna metoda liječenja daje Ti se samo lažna sigurnost u Ravnajmo se po velikom Gandiju: okanimo se svega onog uspješnost liječenja. otrovnoj mogu se pokazali kao loše. tada se ozdravljenje pripisuje. nu želiš ozdraviti. lako probavlji­ Ako se pacijent unatoč uzimanju ljekovitog bilja opet do­ ve. sutra može biti pre­ "poboljšati" mašću. ako uisti­ miti u sebe! Prepusti mudrost izbora hrane svom tijelu. već jesti. Irigriđ Oliver iz Heidea iskori­ učinak". Tvoja krv i Tvoje stanice pri­ ne može promijeniti nikakvo ljekovito sredstvo. a ne liječi. Pod nazivom pri­ grah. Svi su oni opasna štetna dopunska oslabljuju dodatno otpornost našeg organizma još i sredstva koja dugoročno ugrožavaju Tvoje tijelo. biljci. kao na primjer samo prikriva uzrok bolesti." naposljetku uništila. njegove se toksične supstancije alicin i gorušično što su njezini pacijenti ijedan dana dobivali jesti samo ulje odmah izlučuju preko svih pora. lukom. Nije sve stoje prirodno ujedno i zdra­ što nije jestivo bez termičke obrade. Na proizvodima od češnjaka može se učiniti čudo! međutim dobro zaraditi! Tko pati međutim od neke teške bolesti i postao je ovisnim o lijekovima. Prestani vjerovati u taj mit o ljekovitom djelovanju bil­ samo životinja koje u svom prirodnom okolišu žive samo ja. Bolesnim postaješ zbog nezdravog načina života. već i to što Tvoji pro­ la. Nakon češnjaka. kao pri bolestima srca i šećernoj "Ono što se ne može jesti u izvornom obliku. dok se ne uzima u obzir samoiscjeljujuća moć tije­ Nije dakle važno samo što jedeš. Ni u kojem slučaju nemaju "ljekovit Stručnjakinja za post dr. Zaključak: "ljekovito" je bilje opasno. češnjakom. da bi ga otrovni lijekovi. leća. krumpir ild. ne bi trebao ništa poduzimati na svoju ruku. Tilden misli u vezi s tim: "Osim nakupljenih taloga lom. Jednostavno učimo od vo. Osim "sočne" svote za Takozvani stručnjaci za prehranu upućuju uvijek izno­ te lijekove. kasno! 182 183 .

John H. sklad osjećaja. Svježe voće spada medu naše naj­ važnije i najbolje prehrambene namirnice i mora bili glav­ Sto još određuje naše zdravlje 1 ni sastavni dio čitavog obroka . jedi triput dnevno samo jabuke. gubitak deset po­ Opterećuju li Te bolesti? Ne budi tako nerazuman da sto. i ima snagu ubijati bakterije truljenja (iz pojedinih životinjskih proizvoda). zatim 29 godina u Denve. mislio je ovako o voću: "Svježe je voće najbolji naklade VValdlhausen. budeš opet dobro osjećao. odmor i opuštanje. spa­ i oslobađa Te opasnog sala! vanje. tada STOP liječnicima./ kao hrana i kao lijek!" Pročitaj Tildenovu knjigu je ordinacije. špinat). Za njega otrov lijek nije više nog uzrujavanja! Sve se to međutim bazira samo na zdra­ postojao. prijesnu hranu kojoj se Tvoje tijelo pri­ primjerice više živčane i moždane energije nego pšenica. povrće: iskoristivost 70 posto gubitak 30 posto. zadovoljavajući posao. ope- nice. Ako je potreb­ (npr. lijekovima. Voće važi kao jedina živežna namirnica koja nikada rat 'ljama i jedi jabuke. stvaratelj baze što ga znamo. O voću. lagodilo još unazad više milijuna godina. godine bez ikak­ egzistencija. Ono što misliš da osjećaš rušilo Tvoje zdravlje? Duhovno i tjelesno opterećenje iz­ kao "snagu" nije ništa drugo nego "poticaj" što ga uzrokuju nad Tvoje otpornosti! Ili je prekomjerno jedenje Tvoja otrovi kao što su kava. osjećaju dobro. Sto je na­ Meso je dakle otimač energije. mnogo kretanja. predjelu crijeva? STOP svakoj hrani osim voću. duhan ili kokain. Ta se hrana sasto­ Je li potrebno opće čišćenje? Tada izbjegavaj bilo kakav ji pretežno od voća i povrća u kojeg se jedu zeleni listovi unos hrane i jedi triput dnevno samo jabuke. Oni Ti navika i zbog toga Ti je rijetko koji dan ugodan? Tada pre­ međutim oduzimaju energiju! kini svaki rad i jedi triput dnevno samo voće. stvaralački i korisni rad. ostaje glavni temelj ljudskog života. Jackson. ovako se očitovao: "Ja­ voj prehrani. a gubitak čak 70 posto!). a osobito jabuci. Želiš li nim gubicima pri probavi odmah prelazi u krv i time u sta­ idealne rezultate. One daju čistu vodu i svježu. čista voda. Ti trebaš uzimati u sebe samo tri stvari: čisti zrak. želudac i crijeva od štetnih nametnika Čisti zrak. med. 184 185 . meso: uzimaš lijekove. ugodna temperatura. ali je tek s 93 godine smrtno stradao pri "Mit To.xdmie (=otrovanjem) jdngen alle Krankheiten" iz klizanju. osigurana ru/CoIorado uspješno liječio do svoje 90. unutarnja i vanjska čistoća." Uvijek raspoloživa jabuka čisti na primjer zube. Liječnik i kirurg dr. kiselkasto voće više od slatkog. Tilden liječio je prvih 25 sunčana energija. Jedi samo voće. a osobito jabuke. nije štetna (voće: iskoristivost 90 posto. Ono što uđe u naša usta i bude primljeno od buke su u proljeće i zimi lijek i hrana za sve one koji se ne naših organa. 1 nikada ne zaboravi: jabuka je lestan " koji je s 49 godina jedva svladavao tri stube do svo­ na vriitt . njega duha. miroljubiva okolina. čaj. autor knjige "Ne biti više nikada bo. sve dok se ne Dr. Muče li Te crijevni zatvor i boli u donjem iskoristivost samo 30 posto. Voće je najveći izvor energije koja s minimal­ na proljetna kura. izbjegavanje nepotreb­ vog "ljekovitog sredstva". godina uobičajenim lijekovima.

Sav život potječe iz mora. istraživač na području prehrane. Fry) mnoge vrste. Daka­ dijelom jesti i povrće." (T. neođarvvinist. Cijenjeni hrane bio pogrešan. Zdrav čovjek ima oko 6. Svaka se druga hrana Darwino\ se nauk o evoluciji sve više potvrđuje nalazima mnogo teže probavlja. Naše nas porijeklo označava kao voćojeđe. 2. W. lagođena samo konzumiranju voća. Dva daljnja neproblematična pokusa: vog razvoja. već samo voćojedi. Ja uvijek iznova govorim o jednostavnim pokusima na Zdravije je i ukusnije jesti voće. insekle. Dokaz probavite smetnje pri uzi­ fosila. Tom se jednostavnom metodom može antropolog dr. Listovi su dio stabla koje proizvodi divne plodove. Zdrav čovjek ima dobro prokrvljenu. Sažetak: "Mi ljudi nikako nismo predodređeni da jede­ rale divlje životinje!" Britanski zoolog prof. Oboje sadrži sve što treba naš organi­ života. opisao je u "New York Time su" od 15. N. Ubrza li se on poslije jela povrća i samoniklog bilja" Franz Konz autor nove knjige ili čak za stalno na 72-80 otkucaja. Dr. odmah hi ga požde. nismo svežderi. svoje brižljive analize. C. Selekcijom su se razvile manju svake druge hrane. u posljednjoj fazi njego­ vlastitom tijelu. Walker koji važi kao uzor ko. krune svoga stvaranja. O Božjoj nam veličini i tvrdnja nije posve točna. uBadSodenu: "Čovjek je najmanje 25 miliju­ na godina živio na drveću. Uzajamno prožđiranje. bolesti i prirodne ka­ Salate i povrće . Marylandu (SAD).000! Bijela su krvna tjelešca (gnoj) ne i vočojedi. tada je Tvoj plan pre. zam. povrće ga izgrađuje!" Ta čovjeka. ali njihov stalni porast "mesožderska narav čovjeka" čisto umišljanje današnjih oslabljuje našu otpornost. 1. to ostaje dvojbenim!" citirao je a bolestan lice nalik na sir! Vidi pokus doktora Kouehakof- prof. Alan Walker sa . Ehret nekog znanstvenika. j e r je voće i povrće jednako u mo­ svemoći govori već pomisao na beskrajni svemir i čudi) lekularnom sastavu.000 bijelih krvnih tjelešaca veljače 1979. Po njima smo mi ljudi po kubičnom mililitru krvi. To možeš prepoznati i po boji ljudi! Mi smo biološki ostali voćojedi. sjemenke žjtariea. a onaj koji se prehranjuje bili u prethistorijsko vrijeme milijunima godina voćojedi - mrtvom hranom do 18. bilje. ne u kiselim ili gorkim međufazama.kako izgleda s tim? Možemo dakako tastrofe sprječavali su prekomjernu razmnoženost. točno. mo meso. s naslovom "Dergrosse Gesunđhe- 186 187 . napose nastanak i život je ovako: "Voće čisti tijelo. ne zna nitko od nas. od gotovo 1600 strana.objasnio samo pri mrtvoj hrani.sveučilišta John Hopkins u otkriti i alergijska reakcija. Da je sišao. Are VVc/e/7<///c/. svekoliki razvoj živih bića na zemlji pratio je i za zdrav način prehrane (tko još doživi 116 godina?) rekao potpomagao svemožni Stvoritelj. tvrdi da su se prvi počeci razvoja ljudskog Ljudi posjeduju posebnu anatomiju i fiziologiju koja je pri­ oblika života događali već prije milijardu i pol godina. Poznati švedski filozof i fa: pri prijesnoj se hrani ne uzbunjuju bijela krvna tjelešca. Normalni puis zdravog čovjeka u mirovanju trebao bi U mojim je očima najradikalniji predstavnik "ceha iznositi 55-60 otkucaja u minuti. nanije 1955. Takozvana je naše najbolje obrambeno sredstvo. Alister Hardy. ružičastu ko/u. "Sli) je uistinu kože.

Po tome možeš prepoznati koliko drugih koještarija samo dati priliku za to i vratiti se njemu primjerenoj preh­ potječe iz njihovog pera." koja je izišla u nakladi Universitas. Samo pn I KS 189 . Oni bi bili veoma dobra On je međutim samo još jedna stimulativna tvar koja stvara nadopuna voćnoj hrani. ugljikohidrate. kiselica. Šećer kao rafiniran. Svatko će međutim potvrditi da ta zelena bilo bi poželjno da na tome ostane. kao i bijeli šećer. Moramo mu vim." Po njemu bismo dakle trebali bijelog šećera. Konz ima ipak mnogo zajedničkog s nama: i on rani ugljikohidrat med trebao bi biti zdrav? Takav je način vidi čitav organizam." On na to odgova­ selina med u kombinaciji s drugom hranom još štetnijim od ra: " Primiješaj ga voću. A ona se sastoji samo od prijesnog voća i nešto kohidrat svakako je štetan. On može dovesti do šećerne bolesti jednako kao svi jem? Svoju porciju salate možemo dakako dopunili nekim drugi izolirani ugljikohidrati upotrebljavani u prekomjer­ samoniklim vrstama. što mu se pripisuju trebali bi se što prije zaboraviti. Med nije ništa drugo nego pretjerano slatki šećer s nisti u SAD-u i Europi.vitamina i minerala. se reći da se Kom iskrao iz bolnice i svoj rak na želucu sam O nama se Nijemcima posvuda govori da smo skloni liječio svojom metodom. Unatoč tome mora obilno korištene insekticide i pesticide. kao što preporučuju neki nutricio- kiselinu. i zastu­ mišljenja uistinu neprihvatljiv! pa čisti nauk isto lako radikalno kao ja! Orasi i sjemenke sadrže dragocjene hranjive tvari: ma­ Pčelinji med smatra se gotovo čudotvornom hranom. a isto tako koncentrirani. Liječi jedino samo tijelo. mora joj se dodati barem neki umak za rali. ne bismo trebali u to di­ hrana nije ukusna. Gotovo je neshvatljivo da neki stručnjaci sam već prije rekao ne postoje zapravo ni medicina ni lje­ za punovrijednu hranu smatraju med bezazlenim i zdra­ kovita sredstva. Preko meda unosimo u svoj organizam i otrovnim supstancijama. Ali tu postoji i jedan problem: po­ veoma malo hranjive vrijednosti. Pčele služe kori­ da ih se trebamo kloniti. bjelančevine. Oduzimati hranu tim korisnim inseklima nije ništa salate. Sve gorke tvari izazivaju gađenje. a uzrokuje karijes baš ometaju normalnu probavu tvari šio ih on sadrži. Pčele proizvode med za svoj vlastiti opstanak i priva. Hannah Allen objašnjava da med sadrži jateljeni i u stalnoj vezi. kao šio su primjerice maslačak. izoli­ povrća. Svi oni čudotvorni učinci slije obilnog jedenja oraha osjećat ćeš težinu u želucu. Samo što Franzu uvijek iznova neke kiseline koje su opasne za ljude. a ne samo neki detalj iz njega. sti. dakle škoditi. snoj svrsi i za našu žetvu: oprašuju cvatove. On je međutim ipak još nešto do­ datno naučio: danas jede oko 75 posto svježeg voća! Konz pretjerivanju. Tako čini manitna ki­ govorim: "To Tvoje zelenje nije ukusno. izoliran uglji- rani. Čovjek je i tu "Ljekovito" bilje sadrži alkaloide koji mogu biti prožeti faktor ometanja. Med djeluje negativno na probavu. ko­ noj količini. odbojnost -znak drugo nego krađa koja se može izbjeći. zube i voće divnog okusa i mirisa pokvariti njegovim gorkim bil­ živce. Njemu Razlog je u lome stoje priroda dala orahu protuenzime koji nedostaje B . Mi smo spri. što se potvrđuje u činjenici da jedemo najvi­ je pobornik starih prirodnih metoda liječenja. its Kom. Ali kao što še meda u svijetu.

tako je naravno i orahe moguće Zrak je danju i noću kao životni eliksir Tvoj dragocjeni dovesti do klijanja. već po­ dobivali hranu iznutra. vlažnoj toplini oslobađaju protuenzimi učinkovite tvari po­ Kisik trebne za život: orah može istjerati klice. Stoga mogu pomoć u drugih. radije uključim grijanje nego razbiti taj đavolski krug. gativne posljedice. začađuju i tako oslabljuju oba svoja plućna krila. Ne traži Otvor je opremljen perlonskom mrežicom. Puše li prejako istočni vjetar (pri oluji). žalim u sobnom stropu ugradili napravu za odvod tada malaksaš. dovodimo slanicama putem arterija obroka. Kao pri mahunarkama. krenuti u Važna informacija i savjet (za one koji imaju novi dan. "sprava" ugrađena? Dišemo "automatski". To je kao da se konja mora mogućnost za to): ja sam si pored svoga kreveta dao načini­ bičem natjerati da se pokrene. Ako je zimi prehladilo. čaj.i tada to mogu jesti i u drugom obliku. ali zrna žitarica ne­ srce najvažniji organ. a putem vena odvodimo ugljični dioksid i ot­ To što sam rekao o orasima vrijedi za sve sjemenke. oslobađanju od ovisnosti o alkoholu ili duhanu. već mrtvu žitarica. ali njihovo djelovanje brzo slabi i metara). sol i začini. Tako nastaju ne­ čineći ih podložnima teškim. povrće . 190 191 . iznad svoga kreveta stalno kolajući. prozore držati zatvorene. ti možeš sam vana. koja začepijuje plućne mjehuriće. dakle nesvje­ Mali savjet: prožvnči nekoliko oraha (šačicu) između sno. One osim toga nisu ukusne. dodatno opterećujući stimulansi. Ona su uz dakle i za zrna žitarica. koja dodatno sadrži ventilator za pinga". jer se pri procesu klijanja stva­ više nego hrane i vode uzetih zajedno. pad. kuha. Tvoji živci isprva doduše re­ ti otvor za dovod svježeg zraka (veličine 30 puta 60 centi­ agiraju na stimulanse. Sve to neprekidno obavljaju naša pluća. svladati ovisnost o kavi ili čaju. Zato što primjerice ne možeš ujutro onako pravo. time što ćeš snagom svoje volje da zatvorim otvor. svježi. često neizlječivim bolestima. Tak­ Uz to truju nikotinom još i nepušače oko sebe. izazvat ćeš prije ili kasnije potpunu iscrpljenost slučaj da se treba pojačati dovod svježeg zraka. Orasi su ukusni. Tako imam svojih živaca koja će Te naposljetku odvesti u depresiju. ona uvijek postoji u Tebi. a ne namazanu izvana. trebaš nešto za poticaj. sve nepotrebni. To nije drukčije nego pri mogu taj otvor posve ili djelomično zatvoriti zaklopcem. svježu hranu. što sam ih opisao pri žitaricama. hladni zrak iz­ Jesi li sada zreo za odlazak psihijatru? Ne. Pluća su najveći unutarnji organ Tvoga tijela. Uzimaš li uvijek iznova takva sredstva "do­ lošeg zraka preko krova. Cola i slično nisu hranjive tekućine. Kakva nam je to raju štetni biljni alkaloidi. Znamo li to cijeniti? Ne! Pušači izna- maju okus ni po čemu. Klice bilo Činjenica je da udisanjem zraka težinski konzumiramo koje vrste nisu preporučive. Zato se 96 posto tih zrna peče i kazuju. Mi plućima vim načinima pripravljanja uništavaju se vrijedni sastojci ne dovodimo putem krvi živu. poletno. Lica boje sira dokazuju da naša pluća zapravo stavljaju u opticaj otpad! Koža mora Kava. Tada se međutim proizvod pretvorio u pomagač. dodaju im se masnoće. bez vlastite volje. tako da mi vjetar ne diže zavjese. Ne miješaj ih ni sa kakvom drugom hranom! kisik i hranu.

Do log je podatka uvijek dobro "prozračena". niti mi dosađuju muhe i komarči. Zbog toga se uspo­ opasniji od vanjskog kojega smatramo zagađenim i o koje­ rene protjecanje kn>i. " puta gori i opasniji. Raguar Berg provodeći Teško opterećujuće tjelesne vježbe bez promjena u početkom dvadesetih godina opsežne pokuse po nalogu prehrani mogu biti opasne. ca. plivanje. Fixx je imao posve začepljene arte­ iz kravljeg vimena i voda. čovjek je predodređen da Kretanje na svježem zraku pospješuje disanje i se kreće. dok mu prehrana naprotiv riba. U svojoj je knjizi "Laufen" uvijek iznova isticao sva­ nice uvijek stvaraju kiselinu: osobito kuhana hrana. koja jamči odnos baze prema kiselini od najmanje 70 pre­ tako da se Tvoj grudni koš širi i Tvoja plućna krila budu ma 30 posto. A dr. Sažetak: pazi na to da danju i noću dobivaš dovoljno Mi bismo ljudi trebali prvenstveno uzimali u sebe hranu svježeg. Mi neprestano izdižemo retljivima: sjede u uredu. došao švedski biokemičar dr. Neobrađene prirodne masnoće u orahu i avokadu krutih tvari i tekućina. Pokreni se. sjemenke i sve vrste zrna žitari­ nije bila tako važna. a u zadimljenim ga prostorijama tom tamane još više suvišnih kalorija nego prije. A pri­ otrovni ugljični dioksid. rećen. piše Debra Lynn Dadd u svojoj knjizi "Nontoxic and Natural". pred televizorom. Walker je iznio o ugljičnom dioksidu sljedeće mišljenje: udisanje toga plina uzrokuje uz prekomjerno uživanje termički obrađenih škrobnih pro­ Odnos kiselina . povrće. što dovodi do začepljenja važnih mu se kritički očituju svi ekolozi. fermentiranih bavljive. vožnja biciklom itd. Taj je odnos pri našem današnjem bika dr. Umjereni su načini tjelesnog kretanja zdraviji. jaja. Tako je taj unutarnji zrak mnogo Naše se krvne stanice tada zgrudvaju. Pri novogradnjama bi se nom smrću. Tako nastaje visoki krvni tlak. zraka. Prekomjerna kiselina uzrokuje sljedeće bolesti: u 192 193 . mlijeko koje se pije izravno trčanja na duge pruge. McDougal: "Od svili makrohraujivih tvari pri mo u zatvorenom prostoru i uvijek iznova udišemo opte­ obilnoj hrani uzrokuju masti najveće opterećenje za tijelo. meso. Tu je zabludu morao platiti svojom ra. Obrađene. Dr. trebale sve prostorije na taj način zračiti i oslobađali lošeg kao na primjer hodanje. masti. Danas su ljudi postali većinom lijenima i nepok- prokrvljenost našeg organizma. Taj je plin međutim i sastavni dio na­ zagrijane tvorničke masnoće iz biljaka isto su teško pro­ pitaka koji sadrže ugljičnu kiselinu. orasi. kruha i kolača s mogu se naprotiv dobro probavili zbog njihove topljivosti kvascem. osobito brzo hodanje. praška za pecivo. Nje­ načinu prehrane gotovo obrnut. Sve druge prehrambene namir­ rije. Unutarnji je zrak deset Žila. Što mi činimo? 90 do 95 posto vremena provodi­ u vodi. piva. Cooper odvraća od preintenzivnog vježbanja. loš otpadni zrak.baza izvoda najviše bolesti srca. čistog zraka i da se dovoljno krećeš na otvorenom. stalno opet udišemo. Tako svjetski poznati otac aero­ njemačkog liječništva. u autu. sir. kodnevni trening izdržljivosti. Želim Ti reći što stvara gov prijatelj Fixx i mnogi drugi umrli su tijekom i poslije bazičnu sredinu: voće. najbolje 80 prema 20 posto.

uz uvjeravan­ ni salame! ja kako je to zdravo. mora naše tijelo posegnuti za dodatne teškoće. tada je bolje da se odrekneš voća. Ta to može vezi s tim nazvala Nizozemka koja inače često sa mnom te­ svatko provjeriti indikatorskim papirom. ponoviti: voće jesti samo na posve prazan želudac. "Obvezatna" ph-vrijednost za mišljenja. Nakon što se po­ lefonira i godinama pokušava živjeti po zakonima prirode. imat će zbog voćnog šećera se ta kiselina neutralizirala. Takva hrana stalno preopterećuje pluća i bubrege. smanji se Uvijek je iznova na žalost zbunjuju katkad veoma različita vrijednost na 5. Izbjegavaj voće i voćne sokove između obroka. ali ona u na području prehrane koji ističu bazični završni stupanj u doslovnom smislu ne postoji .inače bismo bili mrtvi. tada je to zrelo voće. čireve na želucu i crijevima i najzad rak. Loš od boraca protiv kiseline ne zna najvažnije pravilo prirod­ je i opasan običaj piti voćne sokove već ujutro na pra­ zan želudac ili uz obroke. pokuse na sebi. Čak i pri višetjednom konzumiranju isključivo voće okrivljuje za stvaranje kiseline. Jesam li važnim zalihama alkalija (kao kalcija i magnezija). mora uvijek biti u neutralnim grani­ Kochtopf!" objavio opširna tumačenja važnih istraživača cama. veoma je štet­ dac.2. kako bi donekle ublažio djelovanje krušne kiseline. ne prehrane za sva živa bića: jedi prijesnu hranu koja stvara bazu. Bolest je pokušaj Tvojih organa da obrok odvojeno. na. prvom redu probavne smetnje. malo ga opari. Tko je svoj želudac i crijeva već natrpao fermentira. sir. tek četiri do pet sati poslije druge hra­ prežive i nikako ga ne bi trebao zanemariti. Nije li ti na raspolaganju list u hamburgeru nije dakako ništa s obzirom na obilje zrelo voće. Stvoritelj je dakle odredio da naša naj­ U svojoj sam knjizi "Willst Dugesundsein? Vergissden važnija tekućina. Tko igdje napisao da trebaš jesti mrtvu hranu koja stvara kiseli­ misli da ne može živjeti bez kruha trebao bi umjesto masla­ nu? Ako se nešto treba jesti. kao što su meso. sve oblike reumatskih tego­ Loše je što "apostoli protiv prekiseljenosti" ne provode ba. jede samo jedna kriška kruha prethodne večeri. Nešto gore ne možeš učiniti svojim Svaka je bol upozoravajući znak Tvoga tijela što ga ne probavnim organima. Ne mogu dovoljno često ostalih sastojaka koji stvaraju kiselinu. sira ili salame staviti na njega mnogo listova salate. jer on pojačava alkoholno vrenje. inače ne bi mogli govoriti gluposti kakve Danas ima razumnih ljudi koji ne mogu pustiti da se govore. zamijeni ga povrćem.6. išijas. uloge. nezrelog voća može biti povezano s lošim posljedicama. U tom slučaju jedi čitav voćni smiješ ignorirati.8 do 7. Koliko sam ze. Da bi jućom miješanom hranom. krv. Ako masnoća i hljepčić! Isto vrijedi za danas tako omiljene piz- to ne možeš. Jedenje ca. Ni oni se ne udaljuju od kiselotvornog žita i ku- 194 195 . Pa i za tijesto s kečapom koji sadrži 45 posto šećerne ki­ često bio u prilici promatrati kako se voće jede u svim seline! Na stablu spoznaje nije bilo ni kruha ni sendviča mogućim kombinacijama s drugom hranom.2 do 5. Jedan Želiš li ga jesti.4. Često se govori o prekiseljenosti. Tek me je nedavno u voća iznosi ph -vrijednost mokraće 6. dozrijevanju voća kao najpreporučljiviji za konzumiranje Naša danas uobičajena prekomjerna hrana iz ku­ voća je daje voće zrelo i da se uvijek jede na prazan želu­ hinjskog lonca koja pretežito stvara kiselinu. Gotovo nijedan ne. našu krv iznosi 7.

sa. prirodnu hranu pretvara u ročno te simptome. Tko kao borac protiv kiseline još upotrebljava kuhinjski lonac. jer su arterije opet bile slobodne! Inženjer hortikultu­ sauremelhode . Protivnici voća ne sirada. On mi je povodom svrhu pokusa! Rezultat je komadić jabuke odvratnog oku­ svog posjeta sestri u meni susjednom selu želio zahvaliti. nom. Ta neka barem iskušaju. shvatiti da pri našoj prehrani mora nešto biti načelno po­ U nekog su inženjera hortikulture iz Rurskog upravo grešno. ali je operacija poslala nepotreb­ Protivnici njegove protukiselinske metode (njemački Anti. saznat će i od njega daje čitav proiz Pogledaj samo u mnoge ilustrirane časopise koji se do­ vod uvijek bolji! Walker je primjenjivao sokove u slučaje­ slovno nadmeću u ponudama dijela. beživotna hrana iz kuhinjskog lonca još i združena stvara kiselinu. To možeš nom putu! Tu mu neće pomoći ni velike količine egzo­ postići bez brojenja kalorija i mučenja sebe gladovan­ tičnih vrsta sjemenki. taj je od početka na pogreš­ Najzdravije je dakako biti vitak i zdrav. Koch sije na taj način zapravo priskrbio ovapnjenje. a ne anorganskim minera­ shvatili o čemu ja govorim! lima koji još samo zaoštravaju uzrok. jem. A Tom mije prilikom ispričao kako je nekom njegovom pri­ želio je da još s 80 godina može klizali na Ledu. tvrdeći da oni mogu najbolje dopri­ jeti kroz začepljena crijeva do crijevnih resica u svrhu pri­ Debeo ili "fit"? manja hranjivih tvari. Liječnici su mu zabranili voće. Tko radi protiv prirode. Stječe se dojam kao da vima bolesnika kad ni poslije posta i čišćenja crijeva nisu su ljudi u uredništvima tih časopisa zaokupljeni samo još hranjive tvari iz krute hrane dospijevale do crijevnih resi­ time da svakog tjedna smisle neku novu dijetu. kako bi lim voćem ili svježim povrćem. Protivnik kiseline Koch čak je na sein? Vergiss den Kochtopf!" prešao je odlučno na prehra­ svaku krišku jabuke stavljao vapna. Poplavi kiseline smijemo se suprotstaviti samo zre­ mogu to dakako shvatili. s premalo kretanja. Postoje dakako i bolesni mršavi ljudi. Walker je protiv kiseline propisivao velike količine sokova voća i povrća. Dr. bjelančevina­ područja nastali čirevi na želucu upravo zbog hrane koja ma. Tablete protiv kiseline pojačale su dugo. hodati bez jatelju trebao zbog začepljcnih koronarnih arterija biti slapa i imati zdrave zube. U jednoj zabija. i čirevi su nestali. Tu dob nije međutim ni doživio! ugrađen "pacemaker". 196 197 . laj ukloniti kiselini limunom i grejpfrutom. Iskušaj to jednom u nu s mnogo voća. Moraš samo zaboraviti sve moderne dijete. A to je hrana bogata masnoćama. Sam je Koch bio međutim jadna olupina samo s još sam svojoj knjizi napisao da se žgaravica može veoma brzo nekoliko krnjih zubiju u ustima. Nakon beživotnu smjesu što potiče stvaranje kiseline u našem tije­ što mu je dospjela u ruke moja knjiga "Willst Du gesund lu i uzrok je svih bolesti. hinjskog lonca koji izvornu. Po tome ćeš ca.AAM) nazivali su sebe i klubom zdravih re nagovorio ga je da me posjeti i vidi kako sam. Tko pozorno se dosita najesti prave hrane i revno se kretati! čita Walkcrovc knjige. uvijek Ja nisam prijatelj sokova voća i povrća.

Ako zasada i Tebi je moć liječenja. tada se ono jednoga dana bespomoćno preda onom Gladovanjem oslabljuješ i dijelove svojih važnih Tvom starom uništavanju. Tvoje se tijelo odmah brani mnogim nelagod­ već došlo do kemijskog poremećaja u organizmu. ne možeš više podnijeti danas (još uvijek) uobičajenu jedu premalo prave. pro­ Djeluju li pilule na Tvoje tijelo? Naravno.ova for­ opisao. tromim. lje. Cesto vidimo mršave muškarce i mah izbaciti to otrovno smeće! To se pogrešno smatra debele žene i obrnuto. Sjeli se pet stadija bolesti što sam ih nisi spreman potpuno prijeći na prijesnu hranu . nikotin i alkohol. mo međutim svoju energiju stalno povećavati. mišića. Oni se tada zbog frustraci­ njemu vide podvoljak. već kako izgleda Tvoj lik u zrcalu . vagu negdje u šupu. kao što su obli i debeli! Ograničenje kalorija oslabljuje Te: mi želi­ su kava. primjećuješ padne. kao i onih vitkih u kojih su je uživao. A debeli nu. Bez obzira na glu­ Nije dakako zlodjelo zgriješiti ako pritisak postane pre­ pe tablice težine ima kršnih ljudi prekomjerne težine bez velikim. 198 199 . Normalizirano sagorijevanje masti izjednačava nuspojave. Tvoje se Mišići siromašni masnoćom tanki su i izduljeni. a pritom po­ kasnije i kroničnim bolestima. Pretili su ljudi skloni sve većem trbuhu i debele butine. Dokle god se u mo nepravdu kad im se rugamo. osobito se snaga srčanog mišića mora stalno održavati kre­ Veoma ćeš se brzo sam vratiti laganoj prijesnoj hrani. naslage sala na je još više debljaju. a kriv­ mišića. Mršavi često jedu više od debelih. iako ti parovi jedu za istim stolom liječenjem! gotovo istu hranu. pri čemu mast unatoč tome ostaje u mišićima. njihovo je tijelo postalo nepokret- što manja. Mlohavi mišići tijela znače i slabost srčanog je veoma važno: ako si jednom prešao nacistu prijesnu hra. da Te komadić međutim mišići slabi i mlohavi. Sve što se ne upotrebljava. No ubrzo ćeš primijetiti da Ti se ono u čemu si pri­ podvoljka i debelog trbuha. ona samo frustrira. bucmasti obrazi. Ijivim. a usaljeni tijelo prisilno zadovoljava privremeno i smećem. osobito probavnim poremećajima. pa i one koji se "normalno" hra­ Jedeš li nešto pogrešno ili uzimaš lijekove. Većini pretilih ljudi čini­ ka vage. još si predebeo. To zapravo reagira Tvoje tijelo. Treba Pri debljini ili mršavosti nije važno što pokazuje kazalj­ se srediti kemija svojih žlijezda. Što tanjem. To se može posve jednostavno rečenog trebao naučiti: dokle god organizam još reagira. Mišići su tu za kretanje. bez okusa. Sagorijevanjem masti vraća se sam od sebe pori\ /a kretanjem. nju za sve sitne tegobe svaljuješ na zdravu hranu. do uspo­ nostima. inače može na kraju nastati rak! mula vrijedi za sve ljude. Debeli ljudi ne tijelo svim sredstvima izbaciti to smeće. Ti se opet dobro osjećaš. mora Tvoje ne: jesti pravu hranu i mnogo se kretati. A zatim te opominje akutnim. Ono želi od­ se s onim u vitkih ljudi. preslatke čokolade grebe u grlu i da se Tvoj želudac buni. Spremi dakle svoju debljanju. kako bi šteta bila dr/e mnogo tlo kretanja. A to predstavlja veliki napor za Tvoj organizam. Griješiš li da­ rene izmjene tvari. oni isto tako pogrešno jedu i cesto više od debelih. sada čini bljutavim. u ostvariti s mnogo prijesne hrane i kretanja. zdrave hrane! U debelog je čovjeka mrtvu hranu. Stoga bi iz svega upravo stizati sagorijevanje masti. zakržlja.

Samo da nabrojim što je poznatog američkog junaka jogginga Fixxa.šećera. ali životni vijek vrhunskih športaša nije osobito dug. koja sadrži 719 strana. sol. S sti samo jednu vrstu hrane po obroku. penji ali naposljetku ipak uspješni proces. Arterije koje su se već de. emulgator. vožnja biciklom. natrijev fosfat glukozni sirup. Ernst van Aaken bio je utemelji­ ljučujući pčelinji med i sve vrste masti. ono bi pri većem naporu trebalo trajati 12 mi­ vrstama kretanja lagano povisili i pritom se mirno možeš nuta pri srednjem 30 minuta. jaja. Šećer i masti su telj njemačkog sistematskog vježbanja skijaškog trčanja i ljudsko djelo. Izolirani su šećeri i brašna otimači vitamina. aroma. samo kruške itd. Imaš li u kući stube. Slatko. oznojiti. samo jagode. obrano mlijeko u civana ubrzanim otkucajima srca protječe kroz ovapnjene prahu. 50 posto miješane hrane znači upola bila primjerice za doručak nekoliko jaja na oko.bez njegovih glavnih knjiga nosi naslov "Programmieri fiir pomoćnih sredstava i naprezanja. Masna mrtva hrana začepila je Tvoje žile. otuda neumjerena. Ima i okretnih debelih ljudi. a zimi sušeno voće. ne­ nje. Proizvođač još nasto- 200 201 . med je ukraden pčelama. No ni svoje si taloge se njima i spuštaj. Unutra i van mora se odvijati blago . kakaoa. te bez pritiskivanja na 100 lebensjahre"("Programiran za 100godina života") no želudac i trbuh. a zimi skijaško trčanje. Pritom je posve svejedno na koji se način krećemo. često gotovo ovisnička težnja za knjiga "AltemativMedizin durch Ausdauer"(Mehr Wissen slatkim. Njegova je posljednja stica. kretanja možeš provoditi u stanu. poput jogginga i di­ nisi najzad priskrbio u samo nekoliko tjedana ili mjeseci zanja utega nije preporučivo dokle god još imaš preko­ prekomjernog konzumiranja štetne hrane! Očekivani mjernu tjelesnu težinu. Napornije vježbe.tada još brže dođe do infarkta. To je doduše polagani. Njegove su danas sadržano primjerice u nekim keksima najnovije pro­ srčane arterije bile posve začepljene unatoč svakodnev­ izvodnje: 20 posto pšeničnog brašna. Jedna od goru probavu. Svojom je terapijom želju. izišla voće. tri posto začepile ne mogu se pročistiti športskim naprezanjima. mogu potpuno zadovoljiti tu neposredno nakon što je on umro. što dokazuje i rana smrt spomenutog umjetnog proizvoda margarina. brzo hodanje. Kre­ većina ih je ipak troma. biljno ulje. Dusseldorf-Langen). Kako da krv izba­ karbonal. A neke vrste masna ih prijesna hrana oslobađa. Nadalje prašak za pecivo. plesanje. Tome se izdržljivosti Želio liječiti većinu bolesti. sedam posto čokola­ nom joggingu izdržljivosti. uk­ Njemački liječnik dr. lecitin. tri posto orahovog maslaca. on sa svoje samo 73 doživljene godine nije ni izdaleka do­ Čovjek je po svojim urođenim osobinama ljubitelj sla­ segao tih 100 spominjanih godina. Debljaju nas u prvom redu: sve vrste šećera. ukusno Verlag. samo ja­ svoje prehrane veoma griješio. Tvoj bi se puis trebao navedenim tanje da. pliva­ bodili taloga. natrijev hidogen- Naprotiv . brže ćeš se nasititi i njim sam se više puta dopisivao. Naj­ glavne žile kucavice? Uvijek se tijelo mora najprije oslo­ bolje je još uvijek hodanje. Ali samo kretanje pridružuju i štetne masti svake vrste. On je na žalost u pogledu biti vitak: na primjer samo trešnje. Za njega je krepka hrana buke. koja se osobito očituje u djece. Uspiješ li uvijek je­ izdržljivosti što ga je veoma uspješno uveo i za žene. poput tvorničkih ulja i ništa ne koristi.

Nisi li spreman na potpunu najsitnije krvne žile. Pretvori sebe iz stroja svježu. Dodaš li mast nekoj prehrambenoj namir­ ju pretilosti ili njezinom sprječavanju. ljekovito bilje ratorijskih stručnjaka kako mast trebamo za vitamine i skromni život. jer ona zatvara pristup drugim molekulama. preslatko i premasno! Liječnici polažu Hipokratovu zakletvu. U njegovo vrijeme nije bilo ni jednog jedinog li­ Opet naglašavam da je bajka teoretizirajući!) labo­ jeka. Svoj stas osjeti od silnih umjetnih dodataka i aroma. Zabora­ snoćama koje se mogu probaviti tek u tankom crijevu. Prelili se ljudi premalo kreću. 202 203 . Stoga bi tre­ prekomjerno debljanje. Tako počinje imaju uostalom zahvaliti samo svom nasljeđu. Prijesna nam hrana daje rijetku krv. promjenu u prehrani." Kak­ koliko generacija više! ve li radosti za Tvoje masne stanice! Mršavi ljudi ne bi sada trebali klicati od radosti. jedi polite tako da otrovna sredstva za razrjeđenje krvi postaju nepo­ vinu ili čak četvrtinu količine hrane što je sada jedeš i ne trebnima. ji privući kupce sljedećim tekstom na omotu: "Mi iz X-a topljive u masti. Usta vi sve moderne dijete i laboratorijske znanstvenike s njiho­ i želudac nemaju oruđa za to. Njegova su ljekovita sredstva bili post. glasi: maksimalna nici . živu hranu kuhanjem ubijaš i još je zaogrćeš ma­ za gomilanje masti u motor za sagorijevanje masti. Jer u prirodi ne postoje izoli­ svojih predaka. Oni isto tako često grickaju između obroka. še. Energija Ti uvijek treba. liječnika i bolnica. Izvorni prirodni okus više se i ne priskrbe sebi infarkte srca i mozga kao oni pretili. već još ne­ jivim sastojcima i okusa kao u stara dobra vremena. Sve se te masti odmah vežu s Tvo­ bali još danas posvetili molitvu zahvale kromosomima jom već postojećom masti. Ti kom. Prirodni prijesni proizvodi sadrže do­ uložili smo čitavo svoje umijeće da bismo za vas proizveli voljno lako topivih prirodnih masnoća. Ne trebaš i/o- sto svih vrsta hrane-time znatno smanjuješ mogućnost siavljati obroke.. Sve su masti dakle ljudsko jereno mnogo. A one imaju triput više kalorija od ugljikohidrata Piavilo po kojemu bi se Ti trebao ravnati pri svladavan­ ili bjelančevina. Čini se da ne Y. bogatih hran­ moraju izumrijeti samo širitelji te neistine. Tu imaš uz termičkom obradom uništene živežne na­ Upravo zato što oni naoko mogu sve podnijeti. Ne trebaš se čuditi što Ti ra­ vim izmudrovanim kalorijskim tablicama i receptima. Enzimi Tvoga tijela moraju najprije raditi na pro­ moguće trebao bi se kretali vani na zraku koji je bogat kisi­ bavi masti.a to se danas svakodnevno događa pri devedeset po­ količina prijesne hrane i mnogo kretanja. Baci ste obujam trbuha i bedara i to se smeće od masti i bje­ sve u kantu za smeće i uštedi svoj novac. Čovjek je miliju­ lančevina taloži u Tvojim arterijama i na njima. Tvoja se nima godina preživljavao bez debelih medicinskih udžbe­ zamašćena krv zgruda i ne može više prolaziti kroz one nika. tada je još uvijek najbolje. Kad god je probave. djelo. gomilaju u mirnice još i "kalorične bombe": kolačiće i kekse koji se sebi još više otrova nego debeli. izbor najprobranijih vrsta čajnih kolačića. Poznajem mnoge mršavce koji jedu neum­ rane masti a ni maslac. Svoju si ljepljivu mednu krv priskrbio sam sebi daj da Ti dalje krfijaju mišići! Svi mi danas jedemo previ­ svojim nerazumnim prehrambenim navikama.

misaonim odstojanjem namih arterija i kolesterola. Obuzet će Te čudesni sno žila koje opskrbljuju krvlju srčani mišić) nije lokalizi­ spokoj. meditacija Kad biste manje žderali Kad nam se dogodi nešto dobro. često samo prof. Toga se ubuduće okani. Mi smo Roberts . rekao je prof. Unatoč tome sam posve budan. lomi namještaj u učionicama itd.desetljetno neraz­ banosti veoma nam smetaju. sami ste si priskrbili time mo. kako bih sustav: patolog nađe . uništava fasade zgrada. ali nikako nepredvidiv događaj. već šire pogađa koronarni i uopće krvožilni auta ili pri radu. što ste desetljećima pohlepno uživali u pogrešnoj hrani!" sklopi oči.više . Ima mnogo meditacijskih prakti. To se može Roberts godinama zaokupljen promišljanjima o temi koro samo svakodnevnom meditacijom. Svakodnevne strašne ratne borito iscrpljivanje svoga zdravlja. misliti." Tako jasnim riječima šokirao je juće vijesti 0 brojnim ubojstvima iz pohlepe. arterije nisu oprostile. a drugoga poštedi. "Glavni ste krivac Vi sami. Sjedni u mirnu. sno pokazao kako zapravo stoje stvari. odagnaj je od sebe. moramo ostali u dobroj formi za životnu borbu. Tome se pridružuju deprimira. s mnoštvima mrtvih i prognanih ne\ inih mišljene prehrambene navike koje Vam Vaše koronarne ljudi škode nam i tjelesno. Da. U svakom slučaju ustanovi National Institute of Health u Helhesdi bio je prof. meditiraj. jer to što Vas danas skloni tome tla svojim ograničenim umom o svemu sudi­ možda muči kao angina pectoris.ako se potrudi . poslije toga mi sve mnogo bolje uspijeva. Stres. 20 do 30 posto mekšeg fibroznog tkiva. Svatko zna da duh godan. Mislim da smo na Taj je američki stručnjak u svom sjajnom izlaganju oš­ najboljem putu da se približimo velegradskim prilikama u tro kritizirao moderne životne i prehrambene navike. Loše vijesti. tada se grdno varate". te ja­ SAD-u. to je doduše neu­ mo konjak da bismo se dobro osjećali. k tome još veze. tada još dugo ne treba­ "Doživite li s 50 godina srčani infarkt. od sve ove zbrke oko nas. Doleti li Ti neka misao. Ja se danas mogu tako "iskopčati" čak i pri vožnji rani proces. Anarhična mlade/ razbija iz obije. Oni preporučuju da smirimo svoju podsvijest i crpimo skleroza degenerativna bolest koja nekoga sudbinski zade­ snagu iz zadobivenog mira. Pokušaj jednom ni na što ne si. tihu prostoriju. Na taj će način Tvoja podsvijest i Koronarna skleroza (ovapnjenje koronarnih arterija odno­ time dnevna svijest naći svoj mir. svoje svakodnevne ob­ tvrđeg dbroznog tkiva u koronarnim arterijama. simpozija u Amsterdamu održanog u studenom 1991. dr. Kao glavni patolog Mi kao pojedinci teško bismo mogli promijeniti to stan­ i stručnjak za arleriosklcroz. William £ Roberts svoje slušateljstvo prilikom zbog nekoliko maraka. podzemne žel­ dine. što zajedno čini 75 204 205 . jeznice. go- sti izloge trgovina. kažnjeni ste za nepro­ slike na televiziji. "Mislite li da je koronama ka. posve sigurno ne duša i tijelo čine cjelinu.dobru polovinu mogao ispunjavali zahtjeve života. previše buke i užur­ urota sudbine! Vi samo plaćate za . Glavni si krivac Ti sam.u pri uglednoj medicinskoj je ako se ne promijeni čitavo društvo.

Pritom rimo o pojedinostima istraživanja ili o veoma skupim lije­ je posve svejedno koliko su visoke bile koncentracije LDL- kovima koji bi navodno trebali pomoći pri posljedicama odnosno ukupnog kolesterola u serumu prije infarkta -posve arterio . tegoba sa alni odnos između ukupnog kolesterola u serumu i učesta­ žučnim mjehurom. Ukoliko nudi u Fast-food dvoranama za šopanje. U SAD-u se iz tijelo manje zasićenih masnoća. hemoroida Ud. a to ma'. odakle to da postoji line. Vidjet ćete da će to svakako pozitivno djelovati! Sto još "Pogledajte samo spolnu podjelu: do 60. I to bez ikakvog kompromisa. kikiriki i Chips. osme životne dekade. ribe. oprostite se s 'burgeri. raka dojke i crijeva. Vama je prepušten izbor! narnih arterija). a poslije toga joj postaju po­ zaštite od arterioskleroze? Više nego što slutite: manje vi­ dložnima i žene . Sva­ snoće. Pogledajmo samo to ne pomogne da obuzdate svoje masnoće u krvi. povrća i voća! kodnevno se kupuje 85 milijuna kutija cigareta. šećerne bolesti.zbog lišenosti estrogenske zaštite . a na oklijevajte sa snižavanjem razine lipida lijekovima. Manje sira. kako biste spriječili recidiv (ponavljanje istoga): Pretilost donosi preranu smrt. manje kolesterola i uopće dana u dan proždiru milijarde kalorija. "Vi želite učiniti nešto nastojte što prije i maksimalno sniziti lipidel To za mene za svoje krvne žile. točnije rečeno 200 manje kalorija. masnoćom ispunjenim ja­ time održavajte svoj ukupni kolesterol ispod 150 mg/dl! stučićima u krvnim žilama. kamo god se pogleda.skleroze? Dokle god se živi tako nerazumno. s više biljnog ulja. veća tjelesna težina od one normalne. bolesne debljine. Najbolje što možete učiniti poslije preživljenog našnjih ljudi!" infarkta.do sokog krvnog tlaka. jer rizik posljednju cigaretu svoga života. uza­ su očito bile za dotičnu osobu pevisoke i dovele do tog ludna su sva nastojanja u pravcu poboljšanja zdravlja da­ događaja. bubrežnih kamenaca. točno 85 Ali što ako se srčani infarkt već dogodio? Smjesta početi milijuna više nego što je potrebno! Zašto još zapravo govo­ s dosljednim snižavanjem lipida (masnoća u krvi). godine života možete očekivati od takvog razumnog načina života osim to je tipično muška bolest. 206 207 . To u praksi znači: hranom unositi u ze. osteoartritisa koljenih losti srčanog infarkta? Ja nisam vidio na obdukcijskom zglobova. Ukup­ Žalost i sve više Europljana: masni 'burgeri'. imam za Vas uputu koja sigurno vodi u Izbjegavajte crveno meso u oko 21 obroku što ga tjedno smrt: kljukajte se bez razmišljanja svim onim što Vam se pojedete! Naviknite se na hranu s malo masnoće. I što mislite. k ni. tada ne tipičnu prehranu prosječnih Amerikanaca iz SAD-a.! Sto Vam je stolu nijednog vegetarijanca s koronarnom sklerozom. stekovi. uklonite masnoću iz svoje prehrane gdje god možete i završava ateromatoznim. mlijeka i mesa s mnogo ma­ milijardi više nego što je potrebno za razumni život.posto fibroznih pro! i ferae ij a (bujanja masnog tkiva. bojite se da bi Vas mogla prerano poko­ znači kombinaciju dijete s malo masnoća i terapije za siti bolest srca? Evo mog savjeta za uspjeh: popušite danas snižavanje lipida. ponovnog infarkta zasjenjuje sve druge moguće rizike. čireva na želucu srčanog i moždanog infarkta. a osobito LDL kolesterol morate bezuvjetno dovesti u tome pečeni krumpirići ili salata uz obilni dodatak majone­ 'sigurnosne granice'. to ćete brže otići u Želite li brz nastanak koronarnog plaka (ovapnjenja koro­ smrt.

Ona je potreb­ na za probavu bjelančevina. voća i povrća. O. Tada će sve biti toplo! 208 209 .: Ne možeš li podnijeti najbolju hranu za nas rija. Što mogu učiniti protiv toga? ().: Ima li još uopće svrhe zdravo živjeti ? Ta ionako je hrane koja stvara kiselinu. vidi moje izvješće o robe. moći će kasnije krv teći bez zapreka. Walkera. kako bismo Tvoje tijelo više ne dobiva stimulanse. Zatim počni tijekom sredstva pomoću kojih možeš održati slobodnima svoje ar­ nekoliko dana s uvijek bazičnim povrćem. S druge strane.: Tako je bilo i sa mnom. Posljedica su jaki vjetrovi. Tada će kako stoje stvari! U ovoj sam knjizi opisao jednostavna se Tvoj sustav sam od sebe pročistiti.: Ako tako postavljaš to pitanje. poplavu kiseline. Dobro promisli o tom svemu što događa opće čišćenje. šeg velikog uzora dr.: Žgaravica. Svako miješanje voća koje kruha. Najbolje će biti da nekoliko dana ništa ne jedeš. sam Ti rekao. Poslije toga će terije: jesti maksimalno nemasnu prijesnu hranu u obliku Tvoji probavni organi biti spremni probavljati slatko voće.doduše nešto sporije. jer su O.avalelja lipida. koja uključuje i sve biljke. Zašto nemaš vlastiti vrt? Svugdje možeš uzeti P. škrobom bogati ugljikohidrali u obliku treba jesti na prazan želudac. ne može Tvoje tijelo svladali tu sve zatrovano. Ti si sam taj koji koči brži razvoj ekološkog poljod­ Tvojim kapilarama punim talozima smeća. 300 kvadratnih metara bilo bi do­ hranu? voljno. ne masnu kuhanu hranu! 1 ne Bude li to u redu. Prijesnu hranu. P. Svi mi tako rado smišljamo izgovore.: I pri prehrani voćem imam žgaravicu.: Ja ne mogu podnijeti voće. on kao patolog zacijelo zna ju. Ako P. žitarica i krumpira isto tako pospješuju "ovapnjen. što da učinim protiv mene pitate. S jedne su strane putovi oni dakako nešto skuplji. tada je Tvoj probavni sustav u lošem stan­ Toliko od prof. No budući da Ti jedeš previše P. Budući da kupac određuje izbor Tvojih tjelesnih sokova još začepljeni. primjerice poznate nuspojave sniž. da si i Ti sukrivac za tu zatrovanost okoliša. Misli na to da se voće mički obrađeni. " čovječju djecu. jelstva. Postupi kao što sam gore opisao. Robertsa. ali sigurno! Nabavi si knjige na­ kobnog alkoholnog vrenja. Kupuješ li ekološki uzgojene proizvode? Ne. moram Ti odgovoriti Iskušaj to. kiselo podrigivanje i slično znakovi su Pitanja i odgovori da Tvoj želudac proizvodi previše kiseline.: Zašto mije lako hladno pri prijelazu na čistu voćnu u zakup komad zemlje. Budući da se u Tebe mogli krivo postupati. Koliko god neobično zvučalo: kiselo voće suzbija prekiseljenost. isto vrijedi i za pacijente poslije operacija toga? Inpassa ili balonske dilatacije proširenja koronarnih arte­ O. moći ćeš uživati i kiselo voće koje tije­ zaboravi ono što Ti dosada vjerojatno nije nitko rekao: ter­ kom probave uvijek djeluje bazično. sadrži voćni šećer s bilo kojom drugom hranom dovodi do je" .

inače razvijaju u biljku. korijenjem i sličnim. taj ga. Ako dakle imaš zom samo ako se dopuni gomoljima.: Ja se s tim problemom borim već 45 godina. Ti si sam najbolji pokusni kunić koji Točno je da plombe ne drže dugo pri prehrani voćem.često kao novu ja ishodišta. To objavljuju svi mediji i zirajuća tvar. Ne može se unaprijed odrediti trenutak kad će proći svi neu­ P. kao što sam P. Drugi se zapravo osjećaju ugroženima u svom samopoštovanju. Pri klijanju nastaju i drugi alkaloidi koji su otrovni. jer nemaju disciplinu potrebnu za Tim se načinom prehrane neprestano sam brineš za to zdrav život. praline. znanstvene savjetnike. Previše si se prehranjivao povrće. slaba voćna kiselina uklanja vapnene taloge u čitavom Kako li smo samo mi ljudi mogli milijunima godina Tvom tijelu! Posjećuj dakle češće zubara radi kontrole. Sto da učinim? poprimaju klice strukturu povrća.: Sto misliš o klicama? godni simptomi.: Cjelokupno je čišćenje tijela dugotrajni proces. čokolada itd. Danas ne može više nitko osporiti da su voće i da se oslobađa kalcij iz kostiju zubiju i nokata kao neutral i. čak višestru­ buka čisti zube bolje od svakog pranja četkicom i pastom ki pokusi! Neke si zdravstvene udruge čak priušte za zube.: Voćne kiseline ne uništavaju zubnu caklinu. da organ­ o tome rekao već dr. uopće ne prim­ O. P. ispa­ O. povrće najbolji čuvari zdravlja. može raskrinkati tu znanstveno kamufliranu glupost. Kako da se po­ Tada će ponajprije još kiselom voću nedostajati površine našam? za napad. Ja­ rodnu su hranu potrebne znanstvene spoznaje. Zašto ne pre­ kati nekoliko listova zelene salate ili nekoliko prutića cele­ ra. budući da se iz sjemena O. Ja sam to opetovano iskušao. Stoje To bi za Tebe trebao biti upravo pozitivni dokaz. a još me uvijek muče glavobolje. Osoba koja je postavila to pitanje još je 210 211 . Klice su kao povrće znatno manje vrijednosti. masnom hranom koja stvara kiselinu.: Tri godine jedem prijesnu hranu i izgubila sam 17 već rekao. već ukruli Tvoje meke dijelove. O. Promisli o ovoj besmislici: za pri­ ne ostaje na zubima. P. Jager "Sto učeniji. mrtva hrana koja stvara kiselinu! nije pravi prijatelj. Slina je uvijek bazična. Voće nikada znanstvenu spoznaju. problema sa zubima. tada će Ti ionako slaba voćna kiselina zadavali još slanu? manje brige.: Pri prehrani voćem postaju mi zubi hrapavima. Prema tome: Tvoje zube uništava dru­ bi sebi reći: tko ne prihvaća moj drukčiji način prehrane. U prijelaznoj fazi možeš uz voće uvijek prožva­ kilograma.: U društvu se osjećam kao izopćenik.: Ne držim mnogo do njih. To Povrće može zadovoljili našu potrebu za važnom gluko­ je uništilo tvrdu supstanciju Tvojih zubiju. Trebao jećujem svoje zube. na primjer pro­ Alfaltaje poput slame i sadrži kancerogenu tvarkanvava- izvodima od zrnja žitarica. kuhana. te šećerima i slatkišima svih nin. a preživjeti bez tih znanstvenih umova?! poslije konzumiranja voću isperi usta vodom. Kalcij se dakako naposljetku ne vraća na svo­ dosada konzervativno nastrojeni liječnici . tada uvijek odmah isperi usta vodom. kuhanom. ali zato kruh. Tada mi je još jednostavnije odmah jesti ne bi naši preci imali zube. Tijekom procesa klijanja daju plombe. Kad tjednima jedem samo voće. to budalasti]i!' 1 ska. vrsta. živežnim namirnicama koje otimaju kalcij.

I gljivice su zapravo naši prijatelji koji dobivaju dovoljno željeza. P.: Znam . tijelo nije upotrebljivo prije nego što se preradi u gluko.: Molim Te pročitaj ponovo što sam rekao o bakteri­ O. Po tome vidiš da su svi fermentirani procesa. Budući da su mliječni proizvodi pri vrhu trebno zvali smetlare. Saznao si da je zraku. neka što češće šeće na svježem ako se uskraćuju prirodni šećeri iz voća. Uopće mu ne bi trebalo biti po. Jesi li time uklonio uz­ sam je da taj proizvod izostavi nekoliko tjedana. kada sami iskušali prehranu voćem i govore čiste gluposti! kao što su kiseli krastavci. Tijelo ne prima u sebe što upravo unosiš u njega. jela svježi sir. Tu se već samo ono što mu trenutačno treba. On želi biti što brže bjelančevinama! Tablete željeza često su naprotiv veoma oslobođen tih "nametnika". napornog probavnog pražnjenja crijeva. Jedeš li gotovu bjelančevinu. svoj pogrešni način života? Isto lako slabo pomaže bolja ni onda ne prestane.za novčarku proizvođača. Tvo­ stjecištem slobodnih radikala. One su nadasve korisne uništavaleljice strvina. zar ne? zu/fruktozu. virusima itd.: Kiseli je kupus veoma zdrav. samo ti 30 posto ostaje kao energija. mogu međutim gljivice i bakterije ništa naškoditi. Od kuhane se škrobne hrane isto tako gubi 30 posto tijekom probave.: Stoje s gljivicama. Ništa ne koristi uzimati nistalin. dakle reciklaža kao pri To oboljeli naravno ne gleda lako. lesnima. Željezo u danas kao što sam opisao u ovoj knjizi. Izmeline za to "nadležnih" bakterija Sveznalice koji tvrde da voće sadrži previše šećera nisu ni­ osobito su otrovne. Zdravom organizmu ne štetne. trag do 90 posto željeza. seli kupus želi tijelo što brže napustiti. u prijesnoj hrani dolazi mu baš kad treba. dakle meso ili ribu. To bi trebao trebamo kao energetsku tvar: 90 posto glukoze/fruktoze. zamolio itd. gljivice prehrambenih namirnica koje izazivaju alergije. eandidom i sličnim? P. Mi kao prvo trebamo tek naj­ pripomažu da se riješimo otpada u sebi što smo ga sami na­ manje količine željeza. virusi.: Točno . A organsko željezo nemaju čime hraniti. Fermentirani ki­ glukozu. Fruktoza iz voća pretvara se bez problema u O. je bi tijelo trebalo bili u stanju izbacili svoje vlastito smeće kroz sve postojeće otvore.: Ne sadrži li voće previše šećera? nog posta. Kako dakle postupiti? Nekoliko dana potpu­ P. ().neki tvrde da oni koji jedu prijesnu hranu ne jama. mikozama. Ono nas ne može učiniti bo­ rom. kao što su bakterije. zatim tjedan dana jesti samo povrće/salatu. P.za prijatelji ne oproste s Tobom. zato dolazi do bržeg gubiš 70 posto od toga zbog teškog.: Sto misliš o mokraći kao lijeku? 212 213 . umjesto da sjedi u zagušljivoj sobi pred televizo­ voće najbolja hrana na svijetu. Zatim bi se prijesnom hra­ uobičajenoj kuhanoj hrani anorgansko je i tako je postalo nom trebao brinuti za to da se ne gomilaju novi taloži. Bez obzira šio jedeš . Moraš dakle svoje tijelo pročistiti.: Više sam puta objasnio što mi ljudi u prvom redu tek poslije toga prijeći djelomično na voće. To vrijedi i za druge kisele proizvode. kao drugo: naše tijelo dovodi na­ gomilali. u intervalima prakticirati toliko dugo dok se Tvoji mali Nju ti najbrže i najlakše daje VOĆe. proizvodi nezdravi. ako glavo­ rok.: Dobivamo li prijesnom hranom dovoljno željeza 7 O. P.

Bitna joj je njezina postala tako tankoćutna da smjesta reagiraju na svako zarada. unučad. Industrija želi dakako svojoj mrtvoj malo prostora i mogućnosti da "zgriješiš".posve osobiti sok. elemenata i ne znamo što je pravo zdravlje. Sve se nas mora s vremena na vri­ ši neki simptom. jer blagost.: Carmen Thomas je svoju bestseller knjigu nazvala Kako možemo pomoći? "Mokraća . U tom "oceanu kompromisnih rok bolesli. Osjetila su opet tvorničkoj robi dug život na policama. pa bio to i vlastiti "oso­ jezik.ukratko: sve što trebamo da bismo n e o t p o r n o k o m p r o m i s n o z d r a v l j e . Kompromisi vode preko i meso i mast! Zašto ne energija iz prve ruke? A prije­ kompromisnih bolesti do kompromisne smrti! Ta mi više sna Ti hrana daje obilje vitamina. kao da bi željela zdravlje. ulagivanje ili citi ne želi li samo sebe ugroziti." Stoljećima uvijek iznova slušamo o navodnoj ljekovitosti tog otrovnog otpada ljud­ skog tijela. O. ono se već izrodilo u u tragovima itd. zbun­ O. kako bi se pomoglo. pritom joj je posve svejedno kako utječe na Tvoje odstupanje od onog na što su se naviknula. Čovjek je uvijek u potrazi za novim načinima Tko je pročitao moje dosadašnje knjige. ostaje Ti krajnje vim putovima. Pri bolestima što su ih ljudi sami skrivili.: Kad si jednom pročistila svoj organizam od otrova i jeni stalnom poplavom komercijalne promidžbe pošli kri­ taloga i prehranjuješ se prijesnom hranom. Zašto se odmah ne kao i onima koje nisu izazvali svojom krivnjom. svakako uzme još otrovnija mačja mokraća? trebalo bi se sve poduzeti . Među onima koji pate od I ' . Ako se otrovom prigu­ promijenimo uvjerenje. reći: ta što si nam to danas učinila? Neću Ti dati nikakve kompromisne preporuke. a nećemo postati smatra se liječenjem. Ja biti sok". Mokraća je otrovni otpad što ga tijelo mora izba­ svjesno lako pišem i govorim. Pravi nas prijatelji uvijek iznova hrabre. knjiga" {prof. pojavit će se na drugom mjestu drugi sim­ jeme prodrmati. rođaci i prijatelji koji su. : Dopuštale li mi neke kompromise? njih su i naša djeca. Morat ćeš ih sama pronaći i tada Sve što pojedeš mora se pretvoriti u glukozu. Kako li se ljudi daju obmanjivati.pa i najnovijim medicinskim metodama -. minerala. 1 taj bi otrov trebao kompromisi u zdravstvenim stvarima ništa ne vrijede i ne liječili? Ovdje moram ponovili: nijedan lijek ne liječi uz­ vode dobrom rezultatu. . Trebalo bi zaboraviti sve sumnjive i skupe prijelaznog ludila! kure. Još će Ti uvijek najučinkovitije pomoći Tvoj kućni liječnik koji će Te možda uputiti vrsnim stručnjacima. pa tako osobno za to platiti i trpjeti. ptom. taj poznaje moj liječenja i čudotvornim lijekovima. da ne smjesta oslobodilo te otrovne tvari. Oslobodi se ostali zdravi. Tijelo čini međutim sve kako bi se mudrijima. Da­ nas doživljavamo da sve više liječnika postaje i savjetnici- 214 215 . novopridošli će čitatelji možda biti sablažnjeni. Reakcija tijela na pilule ili kao ovdje mokraću. Ehret) možemo se utopiti.

Nema metode liječenja Posve nova knjiga "Rare Earths" liječnika Wallacha i koja uistinu izliječi. dospjeli do mirnih šezdesetih. Lana dospjela mi je u ruke pri završnom obrađivanju ruko­ Posvuda se osnivaju udruge seniora koje žele šezdesetgo. ostati "zdravima i u dobroj ljučka da oni navodno zdravi načini života i prehrane formi". ma /. To je veoma važno . Tla s kojih je potjecala hrana nisu bila bri nas autorica da odvažno koračamo cestom k mudrim se­ opskrbljena potrebnim mineralima. pisa. "Die Woche" je u svom izdanju od 22. 1995. Taj je majmun obo­ neki zadatak. predavanja. jer bez vedeset hranjivih tvari potrebnih za rast zdravih biljaka. rujna svoga života. zdravlja ništa drugo ne vrijedi! Samo zdrave biljke jamče i zdravlje za ljude i životinje. U takvim bi se udrugama trebala prema tome pri­ najzad ne postižu željeni učinak ako tla ne sadrže svih de­ davali velika važnost prehrani i načinu života. Nedavno sam dobio novu knjigu Gail Sheehy s naslo­ Autori navode preranu smrt znanstvenika. Mitohondrije su. No ipak je bolje najprije naći put od grubog kemijskog liječenja preko "prirodne medici Svih 90 hranjivih tvari? ne" do prehrane prijesnom hranom! Već je pojam "prirod­ no liječenje" zapravo pogrešan. obrazovanja. Ta udruga shvaća sebe kao pokret "građana živog duha" koji želi priređivati razne seminare. ko burnih tridesetih godina. zna­ ne znajući za bolesti istrošenosti tako dobro poznate na Za­ nosti. na čitavoj jednoj strani iznio kritike na račun blage "prirodne medicine". Ukratko nekoliko napomena u vezi s njom: slika na dišnjake i starije izvući iz njihovog jednoličnog i umirov­ omotu knjige prikazuje 126000-struko povećanje promi­ ljeničkog života. Zbog toga bi se sva­ damdesetima. neagresivni način devedesetima. Je li nedostatak selena uzrok te burgu su prije ne lako dugog vremena poznate osobe osno­ strašne bolesti? Njemačka tla pokazuju veliko pomanjkan­ vale "New Generation" (zašto ne njemački naziv?). hra­ jevremena smrt. osobito onih starijih. veoma važne za disanje i izmjenu tvari. proletjelih četrdesetih. U Ham­ lio od cistične fibroze.uvijek moramo imati jenjene jetrene mitohondrije majmuna. stasaju u dobi događanja na području kulture. Prema rezultatu ankete "Infratesta" željelo bi 87 po­ padu. Oni spominju najpoznatije dijete i dolaze do zak­ sto ljudi. športa. otmjenim kodnevno trebalo u tijelo dopunski unositi organske hranji- 216 217 . u obliku sitnih ovalnih zrnaca u ciljem duhovnog i tjelesnog aktiviranja ljudi starijih od 50 staničnoj plazmi. godina. Autori su širom svijeta istraživali i saznali da ljudi koji žive na tlima što još sadrže sve bioelemente. s je selena. Unatoč zdravom načinu života nije se mogla spriječiti pri­ rasplamsanih pedesetih. Uspava li se duh. cystic fibrosis (mukoviscidoze) i pati od pomanjkanja selena. samo se ublažavaju simptomi bolesti. Njezin sadržaj: nakon što smo pre­ i drugih. da bismo najzad svečano slavili sto godina liječenja. neograničenim osamdesetima. zadrijema i tijelo. nutricionista vom "New Passages!". kako bi potkrijepili rezultate svojih istraživanja. Ti znaš da ni ja ne zagovaram neke određene metode liječenja.a prehranu i primjenjuje blagi.

Dr. Moja adresa: Helmut Wandmaker Muhlenberg 15. Walker koga sam često spominjao uzimao je uz svaki obrok dovoljno proizvoda od algi. Sada imaš znanje. 25782 Tellingstedt. Hannover. o vitalnim tvarima. Rado ću ti poslali adresu ako mi pošalješ frankiranu kuvertu s lozin­ kom "Minerali". Wallach već 90. A koliko ih je još neotkriveno? Priroda još u Koblenzu. Ja sam već pedesetih i šezdesetih Neki su dijelovi u ovoj knjizi postali radi boljeg razumi­ godina bio upoznat sa 64 bioelementa zahvaljujući Radnoj jevanja opširnijima. Ako uz vitamine unosiš u tijelo i te esencijalne (bitne) minerale. Stoga je dakle najbolje: imati vlastiti vrt. Knjiga treba kao u orahovoj ljusci kratko i jasno Freunde Kraft) i sudjelovao u tečajevima dr. i uzimati mineralne dodatke. rekao nam je prof. Johannes Ude povodom 1. pretvarati vita­ mine u minerale. Sada se ti američki mi­ neralni kompleksi mogu kupiti i u Njemačkoj. Proizvodi od algi mogu se i ovdje kupiti. dr. zašto odmah ne počneš? krije velike tajne? Dr. Walkera se uistinu tan je ovdje. One su organske i lako se asimiliraju. Od dr. samo načeti. da bi želio". Pozvan si da pročitaš knjige koje sam Ti pre­ Schweigart. Ja nabavljam te mineralne do­ datke u tekućem obliku iz SAD-a. Mjesto da budeš sre­ alge imaju u sebi čitav spektar hranjivih tvari mora. održavao je svake godine tečajeve poručio. kupovati proizvode seljaka 218 219 . načiniti humus. A po želji nakladnika već sam mnogo zajednici Kraftovih prijatelja (Arbeitsgemeinschaft der skratio. Kraft je poznavao 64 elementa. Krafta. Nije bez razloga taj vegetarijanac (Robert Ingersoll) koji se prehranjivao prijesnom hranom doživio 116 godina.ve tvari koje nedostaju . tjedna narodnog zdravlja 1951. Ja ih svakodnev­ no uzimam. No većinu sam ih mogao govo smo brašno prakamenja nabavljali za naš vrt. Ta spoznaja nije nova. dr. Put je da budeš sretan: usreći druge!" može mnogo naučiti. Jer "Vrijeme da budeš sretan je sada. Još bih želio dodati da naše tijelo može doduše iz mine­ rala stvoriti vitamine. Nje­ opisati naše velike probleme. dr.od onih devedeset dosada koji se bave ekološkim uzgojem (iako su oni nešto skuplji) otkrivenih. Prof. "Moraš znati. na pravom si putu. mnogo crnog zlata uz pomoć kišnih glista (vidi Heinz Ervens Paradies). ali ne može obratno.

bijelu tekućinu. ne Ono stoje milijunima godina bilo izvorna čovjekova hra­ može više normalno vršiti svoju funkciju. a za si­ da bi to još uopće ikako mogao. iza­ gurnost nadopune vitaminima i mineralima! Samo tako zivaju artritične tegobe koje dovode do upale i naposljetku možeš spriječiti "ovapnjenje" i očuvati svoje arterije čisti­ njegove ukočenosti. te njegova istrošenost. Tvojim krvnim žilama.Zaštiti svoje krvne žile i svoje srce! Uzroci artritisa U ovoj si knjizi uvijek iznova čitao o talozima u i na Ovaj crtež prikazuje tipičan. masna hrana održavala klizavom hrskavicu na površini zgloba. najbolje prijesno voće. da se koja sadrži mnogo škroba stvara najviše takvih štetnih talo­ ublaži trenje kad se krećemo. uslijed toga nedostatna opskrba krvi pra- 220 221 . Kuhana i pečena. Ako je smanjen ili čak preki­ ga u Tvojim osjetljivim arterijama! nut optok krvi kroz tu stjenku membrane. ma! Uzrok sam objasnio u tekstu: kuhane i pečene prehram­ dulje živjeti mlađi bene namirnice. ne može se više Nikad nije prerano početi zdravo živjeti! Stoje zdravo? proizvoditi dovoljno te tekućine. kako bi hrana iz kuhinjskog lonca. Pojačan napor na: svježa prijesna hrana. Za njih je u prvom redu kriva Tvoja Ona stvara iz svoje krvi bistru. opnom obavijen zglob. Zglob tada propada.

trebao bi se odmah odreći kuhane hrane. vitaminima i mineralima. 222 223 . dakle živa. u zglobovima. vim hranjivim tvarima. prve bol. prijesna hrana Tko osjet. Zato nam je prijeko potrebna svježa.

Ovdje iznijete informacije provjere su po najboljem znanju i savjesti. Molimo da u svakom slučaju uzmete u obzir granice samoliječenja i pri simptomima bolesti zatražite stručnu dijagnozu i pomoć liječnika klasične ili prirodne medicine. no autor i izdavač ipak ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu bilo koje vrste naslalu izravno ili neizravno iz upotrebe ovdje predstavljenih primjena. .