You are on page 1of 1

Casanas Ian H.

PCED-02-501P

Isang Pakete ng Tide


Para sa kunting damit

Dalawang Pakete
ng Tide Para sa
madaming damit

Tatlo at higit pang Pakete ng Tide Para sa


mas madaming damit