You are on page 1of 2

MANUAL

HOW TO USE A YEN-YEN ULTRA CLEAN DISHWASHING LIQUID:


L A PERFECT
STEP 1. Twist the cup of YEN-YEN ULTRA CLEAN DISHWASHING LIQUID. LIQUID THAT KILLS
STEP 2. Get the sponge and put a drop of YEN-YEN ULTRA CLEAN BACTERIA TO
DISHWASHING LIQUID. YOUR DISHES.
STEP 3. Rinse the sponge with a little bit water and squeeze until it makes
foamy.

STEP 4. Apply it to the dishes and see the cleaning power of YEN-YEN
DISHWASHING LIQUID.
ANG
PAANO GAMITIN ANG YEN-YEN ANG MABISANG PANLINIS SA PERPEKTONG
HUGASAN: LIKIDO UPANG
HAKBANG 1. Ikutin ang takip ng YEN-YEN ANG MABISANG PANLINIS SA PATAYIN ANG
HUGASAN. MIKROBYO SA
HAKBANG 2. Kumuha ng spongha at maglagay ng isang patak ng YEN-YEN ANG IYONG HUGASAN.
MABISANG PANLINIS SA HUGASAN.

HAKBANG 3. Banlawan ang spongha ng kaunting tubig hanggang sa itoy bumula.

HAKBANG 4. Ipahid sa hugasan at makikita ang kalinisang kapangyarihan ng


YEN-YEN ANG MABISANG PANLINIS SA HUGASAN.
PREPARED BY: LANUZA, EDWARD