You are on page 1of 1

Baraka pet be 3

Tema i ideja

Inspiriran za djelo i motive upravo vlastitim ivotom, Miroslav Krlea, njime


alje antiratne poruke. Ogoren uasima rata, odluuje se na ironian nain
prikazati besmisao ratovanja kao takvog. On se pritom slui karikiranjem i
dehumaniziranjem koje ini da se ljude svede na ivotinje, a Hrvate kao narod
na pijune koji po svijetu stradavaju za tue interese. Pisac revoltiran
doivljenim, s prikrivenim gnjevom, poruuje kako njihova patnja ostaje bez
smisla.

Likovi

Vidovi je intelektualac i student. Kao hrvatski domobran biva dopremljen u


baraku prostrijeljenih plua. Vidovi, iako iskusan s raznim bojitima, prvi put
doivljava tako neurednu i prljavu bolnicu koja zaudara. Sudbina mu nije
svijetla, a on boravkom u bolnici promilja apsurdnost svega doivljenog.
Bolno je svjestan da e razlog njegovog prerano skonanog ivota biti u
besmislu rata i zbog tueg nemara. Krlea putem Vidovia portretira ustvari
hrvatski narod i njihovu konstantnu borbu za tuince. Vidovi je simbol te
mrane sudbine. Dao je sve od sebe to je mogao, a umro je na, kako sam
kae, sramotan nain. Sam, zanemaren i bez suosjeanja od strane ikoga. On
je suma i prikaz svih antiratnih tenji hrvatskih intelektualaca.

Grof Axelrode je ef bolnice sa smjetenim ranjenicima iz rata, a koju esto


zna obilaziti kao inspekcija. To je ambiciozan ovjek sa eljom da bude junak
ili ratnik, no to mu ne polazi od ruke. On za sve krivi viu silu, kriva vremena
u kojima je roen. Ondanji politiki poredak, sveopi razvoj te
industrijalizaciju uglavnom vidi kao smetnju. Lik grofa je napisan pomalo
groteskno i protkano ironijom. eljan junaenja i bitki, a mora se pomiriti da
suzbije ambiciju i zadovolji se samo bolnicom. Kako je plemikog podrijetla,
osjea u sebi neku potrebu da se opravda i podii nekim herojstvima, no
metode kojima bi do toga doao i koje prieljkuje su pogrene. Ratovanje iz
potpuno sebinih razloga. U nedostatku empatije prema drugima, pogotovo
onima najranjivijima koje stalno vidi, on misli samo o slavlju i pobjedama.
Zato i trai mimohod. Sa svim svojim sebinim ponaanjem, gospodarenjem i
titulama u pozadini on kao takav simbolizira neprijatelje hrvatskog naroda.

Mjesto i vrijeme

1916. godine na ratitima koje je pohodila Hrvatska za Austro-Ugarsku