You are on page 1of 2

BIL NEGERI DAERAH ZON SEKOLAH

JUMLAH BIL. CALON H CALON SEKOLAH TH JUMLAH H CALON PERSENDIRIAN TH JUMLAH H CALONJUMLAH KESELURUHAN TH 1.Hiasan Dalaman 2. Cetakan 3. Batik 4. Ukiran Kayu 5. Papan Tanda 6. Anyaman 7. Landskap 8. Tembikar 9. Arca J UM. 80 -100 %CEMERLANG 60 - 79 %BAIK 35 – 59 %MEMUASKAN GRED PENCAPAIAN CALON KESELURUHAN 16 -34 %SEDERHANA 1 – 15 %MINIMUM % Lulus

CEMERLANG BAIK MEMUASKAN SEDERHANA MINIMUM JUMLAH

ANALISIS KESELURUHAN
AKC 2008

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL 2008 PERINGKAT KEBANGSAAN / NEGERI / DAERAH / ZON / SEKOLAH

AKC 2008
DISEDIAKAN OLEH …………………………………… DISAHKAN OLEH ………………………………………...

(

)

(

)