You are on page 1of 2

KAR RADENZ TE EKNK NV VERSTES

MHENDS SLK FAKL LTES


Bilgisayar Mhendislii
M Blm
B
20110-2011 Eitimm-retim G z Yaryl
Veritabban Ynetimii Btnleme Snav
S Sorular

9 Soru kdna adnz, soyyadnz ve nu umaranz dnda baka hibir ey yazmaaynz.


9 Sorular eitt puanldr. Snnav sresi 1200 dakikadr.

eevrimii (onnline) bir kitapevi


k uyygulamas yazlmak istenmekteddir. Uygulam
ma iin aadaki bazz
ilikisel emaalar verilsin::

M _no, ad, soyad,


teri (mteri_ , il, ep
posta)
Si
ipari (sipari_
_no, mteri_no,
, tutar, tarih)
Ki
itap (ISBN, bal
lk, yazar, fiya
at)

Buu verilenleree gre sorullar cevaplayynz.

S.11) liki em
malarndaki hangi zellliklerin anaahtar olarak
k seilebilecceini belirlleyiniz.

S.22) Kitap sipparii adedinni de gz nnne alarakk, sadece Siipari ve Kitap vaarlk kmeleeri arasndakki
varlk-bant (ER) diyagramn
d n iziniz vee bantya ait
a ilikisel emay tanmlaynz.

S.33) Sadece Sipari ilikisel emas


iinn XML beelgelerinde kullanlabiilecek bir Belge Tip
pi
Tanmlamas (DTD
D) yapnz.

S.44) XML beelgesi iinn Belge Tiipi Tanmllamasn (D DTD) da dikkate allarak, sip
pari_nossu
sn100 olan sipparie ait sadece sipari_no o, mte eri_no, tutar ve tarih
bilgilerin
ne eriilebilecek ekildee bir XPath
h tanmlamaas yapnz.

S.55) Sadece Sipari


S i
iliki emasnn SQL ifadesiyle veritabannndaki tablossunu olutu
urunuz (dieer
ilikilere ait tablolarn oluturullduu varsayylacak).

S.66) Sipari
i tablosunnda, dierllerine gree en d
k tutarl sipari(ler))e ait sip
pari_no o,
mteri_no, tu utar ve tarih bilgilerini geri dndrecek
d bir SQL soorgusu tanm
mlaynz.

ha nceden verilmi olaan btn yeetkilerin gerri


S.77) Kitapevii veritabannnda, Ahmeet adl kulllancya dah
alnmasn salayacak bir SQL ifadesi yazznz.

S.88) Sipari i tablosunaa yeni bir veri


v satr ek
klenirken, verilen
v sipaarilerden tuutar 100 T
rk Lirasnn
zerinde olanlara %220 indirim yapacak
y ekkilde ilgili tabloda
t tutaar deiiklii yapacak olan
o bir tetiik
(trigger) tanmlaynnz.

Yrd.Do.Dr.B
BekirDZDA
AROLU Baarlaar
KAR RADENZ TE EKNK NV VERSTES
MHENDS SLK FAKL LTES
Bilgisayar Mhendislii
M Blm
B
20110-2011 Eitimm-retim G z Yaryl
Veritabban Ynetimii Btnleme Snav
S Sorular

1.

teri (mte
M eri_no, ad, soyad, il, eposta)
Sip
pari (sipar teri_no, tutar, tarih)
ri_no, mt
Kit
tap (ISBN, balk,
b yaza
ar, fiyat)

2.

ISBN balk yazar fiyat sno mno tutar tarih

Kitap Ve
erilir i
Sipari

a
adet

Ver
rilir (sno, ISBN, adet)

3.

< !ELEMENT Sipari (t
tutar, tarih
h) >
< !ATTL
LIST Sipari
sipari_no
o ID #REQUIRED >
< !ATTL
LIST Sipari
mteri_no
o IDREF #RE
EQUIRED >
< !ELEMENT tutar ( #P
PCDATA ) >
< !ELEMENT tarih ( #P
PCDATA ) >

4.
// Sipari
[@sipari_
_no = sn100]

sipari_no ndan rakamla balayan bir deer alamaz.


o ID olarak tanmland a
5.
CREATE TAB
BLE Sipari (
sipari_no int,
mterino int,
tutar int,
tarih char(20),
c
PRIMARY
Y KEY (sipaari_no),
FOREIGN
N KEY (mte
erino) REFER
RENCES Mte
eri (mteri_no)
);

6.

ROM Sipari WHERE tutar = (SELECT MIN(tutar)


SELECT * FR M FROM
F Sipari
);

7.
REVOKE ALL ON Kitabevi
i.* FROM Ahmet

8.
IGGER sipari
CREATE TRI isTetik
BEFORE INSERT ON Siparis
S
FOR EAC
CH ROW
BEGIN
IF NEW.t
tutar > 100 THEN
SET NE
EW.tutar = NEW.tutar*0.
N 8;

END IF;
END

Yrd.Do.Dr.B
BekirDZDA
AROLU Baarlaar