You are on page 1of 4

EEN HERFSTBLAD EN EEN KEVER

NAAM: _______________________
KLAS: ________________________
DATUM:______________________
/15

1. Bekijk de vorm van onderstaande herfstbladeren goed. Schets


daarna in het lege kader het herfstblad. Let op de grillige vorm.
/3
2. Voeg op rechtse kever de arceringen toe. Let daarbij op de manier
waarop de arceringen bij de linkse kever werden aangebracht.
/2

3. Tijdens deze les werken we met arceringen. Waarvoor gaan we deze


arceringen gebruiken?
/1

4. Rond welke 3 beeldende begrippen hebben we deze les gewerkt?


/1,5
1.
2.
3.
5A. Verkrijg aan de hand van de 3 primaire kleuren (rood, geel, blauw) de
kleur die hieronder gevraagd wordt. Probeer het in het vakje eens uit.
/3

ORANJE

GROEN

BRUIN

5B. Conclusie: wat gebeurt er dus als je twee kleuren mengt?


/1

6. Kan je buiten kleurpotlood nog met andere technieken mengen? Zo ja,


met welke?
/1,5

7. Som je positieve en negatieve punten van jouw werkje op. Vertel er ook
bij waarom bepaalde zaken goed/minder goed lukten.
/2