You are on page 1of 2

TOETSMATRIJS

Numm Doelen/ Kenni Soort Toepassi Totaal per


er leerinhoud s/ vraag ng leerstofonde
vraag en inzich rdeel
t
1 De leerlingen Toepassing X 2
kunnen s-
vormen vraag
waarnemen
en zelf
creren
2 De leerlingen Toepassing X 2
kunnen s-
vormen vraag
waarnemen
en zelf
creren
3 De leerlingen X Theorievra 4
kennen het ag
doel van een
bepaalde
techniek
4 De leerlingen X Permanent 1
kunnen de e evaluatie
belangrijkste
beeldelemen
ten van de
opdracht
benoemen
5 De leerlingen Toepassing X 1
kunnen s-
individueel Vraag
de juiste
kleuren Vaardighe
bekomen den
door te
mengen
6 De leerlingen X Inzichtvraa X 1
hebben g
inzicht over
de
verschillende
technieken
7 De leerlingen X Vaardighe 1
kunnen den
zichzelf op
een correcte
manier
evalueren