You are on page 1of 3

Konfiguracja PIRELLI DP-L10

Konfiguracja Pirelli WLAN i konta Voip Pirelli DP-L10 moze działać w różnych profilach WLAN. Oznacza to , że telefon automatycznie przełączy się na każdy skonfigurowany profil w którego zasięgu się znajdzie . Wybór profilu WLAN Zanim uzyskasz dostęp do sieci WLAN należy wybrać profil a następnie sprawdzić jego ustawienia i zaaktywować. Profil WLAN może zostać wykryty automatycznie (wskaźnik Sieci pojawi sie na ekranie) lub może być dodany ręcznie. Informacje o sieci WLAN-AP 1. naciśnij klawisz OK (Menu) > przewiń w dół (WLAN) i potwierdź klawiszem OK > przewiń w dół (WLAN settings) 2. naciśnij klawisz OK (Active settings) by wybrać pomiędzy profilami: - Home: jeśli używasz sieci WLAN w domu, użyj tego profilu i zapisz ustawienia. - Office: jeśli używasz sieci WLAN w biurze, użyj tego profilu i zapisz ustawienia. - Hotspot: jeżeli używasz sieci WLAN typu Hotspot. - Profile 4 or 5: można tu zdefiniować inne profile. - All profiles: profil ogólny. Information: Użyj All profiles tylko kiedy chcesz by telefon wybrał profil automatycznie.

8 Chapter

WLAN Access Setup Dostęp do WLAN możemy uzyskać poprzez rożnych operatorów internetu (DSL, firmowa sieć LAN) gwarantujących szybki i stabilny sygnał internetowy. - SSID: (Service Set Identifier) nazwa sieci do której się będziemy podłączać . a) Ustaw SSID poprzez opcję site survey 1. Wybierz Menu > WLAN > WLAN settings > Edit act. settings > SSID & security > SSID > Site survey. Wyświetlacz telefonu pokaże listę dostępnych AP gwarantujących dobry poziom sygnału. 2. Wybierz SSID wybranego AP. b) Ustaw SSID ręcznie 1. Wybierz Menu > WLAN > WLAN settings > Edit act. settings > SSID & security > SSID > Manual. Wprowadź unikalny SSID Security Setting: dla sieci zabezpieczonych szyfrowaniem a) Wybieranie zabezpieczeń 1. Wybierz Menu > WLAN > WLAN settings > Edit act. settings > SSID & security > SSID > Security. Wyświetlacz telefonu pokaże tryb szyfrowania w jakim są ustawione AP. - Open: sieć jest niezabezpieczona - WEP: WEP encryption. Klucz musi być wprowadzony w formacie HEX lub ASCII 2. Wybierz długość klucza WEP oraz wprowadź klucz 3. Naciśnij czerwony klawisz telefonu by zakończyć ustawienie ustawień WLAN. Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie, zobaczymy komunikat “VoIP unregistered”. - ustawienia IP: numer IP telefonu. By ustawić statyczny adres IP telefonu wyłaczamy DHCP na off
– –

wybierając opcję Automatic pozwalamy telefonowi pobrać adres IP automatycznie 8 C by sprawdzic nr IP przypisany do telefonu Menu > WLAN > WLAN settings > Edit act. settings > IP settings >Manual

Chapter

Sprawdzanie statusu SIP SIP status pokazuje informacje o naszym koncie VoiP . Aby sprawdzić status SIP naciskamy klawisz OK(Menu) > przewijamy w dół (WLAN) > OK > przewijamy w dół (SIP status) 2 razy. 8 Chapter Ustawianie SIP SIP jest to protokół komunikacyjny używany w technologi VoIP oraz telekonferencjach , telefonii oraz komunikatorach internetowych. Naciskamy klawisz OK (Menu) > przewijamy w dół (WLAN) > naciskamy OK> przewijamy w dół (SIP settings) 3 razy. By ustawić telefony gotowy do obsługi VoIP potrzebujemy następujące informacje od naszego operatora VOIP: - Username: User name to unikalna nazwa użytkownika przyznana przez operatora VoIP Nazwa ta może być max. 30 znakowa mogą być to zarówno litery jak i cyfry. - Password: Hasło potrzebne jest do zalogowania się telefonu w serwerze proxy SIP. Hasło jest zaszyfrowane i zagwiazdkowane max.12 znakowe, literowe bądź numeryczne . -Local port: Jest to numer portu sip na jakim ma pracować nasz telefon. Domyślnie jest to port 5060 -Proxy port SIP proxy server’s port number. Default: 5070 -Register port SIP register port number. Default: 5060 -Register period Default: 3600 - adres IP zewnetrznego serwera proxy. Możemy używać adresu IP serwera lub jego nazwy DNS - port dostępu zewnętrznego serwera proxy domyślnie 5060. - transport protocol port przypisany do nr ip telefonu domyślnie 50000 -RTP pkt.period Default:20 Jeśli wystapiły jakieś problemy z działaniem telefonu, należy sie upewnić czy mamy odblokowane porty 5070 i 5060 na naszym routerze lub na serwerze naszego dostawcy internetu . Należy również sprawdzić czy operator lub router nie ogranicza transmisji UDP w tym celu należy skontaktować się z administratorem sieci w celu uzyskania tych informacji.