You are on page 1of 1

MATLAMAT

Profesional Learning Community (PLC) dapat membantu Ketua Panitia Sejarah dan

guru-guru matapelajaran Sejarah kepada nilai tambah untuk meningkatkan prestasi

panitia dan seterusnya meningkatkan pencapaian sekolah, serta merealisasikan kualiti

guru yang cemerlang.

OBJEKTIF PLC

Meningkatkan kualiti dan amalan pembelajaran dan pengajaran guru

matapelajaran Sejarah.
Menyediakan peluang berlakunya aktiviti perkongsian ilmu, kepakaran dan

bekerjasama dalam kalangan guru.


Mewujudkan semangat kerja berpasukan.
Membangunkan sekumpulan guru mata pelajaran yang pakar untuk membantu

dan memberi bimbingan kepada guru-guru mata pelajaran yang lain coaching

partnership
Mempopularkan dan membudaya PLC sebagai strategi pelaksanaan kursus

dalam perkhidmatan peningkatan profesionalisme guru-guru di Malaysia