You are on page 1of 22

,

:


, , ,


, , ,

, ,


, ,


, ,

, , ,


;

, ,


, , ,


, ,


,

,


, ,


, ,


( 14 90 1 5 6 6)
, ,

, , ,

,
;

, ,

!

49
20 06 6


, ,


, ,

5
8
, ,

, ,


, , ,


, ,

, ,


, ,

,

, , ,
( )
,

, , ,


,

,

, , , ,


, , , ,

?
, , , ,


,

, , ,


, ,

, , ,

, , ,


,

, , , ,

,

?
,

, ,


,

, ,

, ,

, , , , ,

;
, , ,


, , , ,


, , , , ,


, , , , ,


, ,

;

, , ,


, ,

,
6

0 ( 1 5 7 3)
, , ,

, ,

.

4
, , ,


1
,


:
4

50, ,

, ,


,,


, , ,

,


, , ,


, , ,

, ,


, ,


, ,

, ,
( )
, ,, ,

(
, ,

)
,

: , ,


, ,

,

( )
,


,


,

( )


, ,

, ,

, ,,

,
:

,
1
: , ,


, , , ,


, , ,


, , ,


, , : `

,
?
` , , , ,


:
?
,

, : ` ,

,

, , ` ,

:

, , ,


, , , ,


, , , , ,


, , , ,


, , , , ,


,

, ,


, ,

( ) ( )
, , ,

( )
,


, ,

.


,

: .


, , ,

89
:
1 :
199 9
2
00


, , ,


, ,

59
, :

, ,


, ,


, ,


, ,


,


, ,, ,


( )
, ,


, ,, ,


,


, ,

( )

, , , ,


:

, , , ,


:
( 13 6 6 )
, , , ,


:

, , , ,


:

, , , , ,


, , , , ,


, ,
:

, , ,

:
? :

, , ,

?
:
?"
, , , , , ,


, , , ,

:

, ,

:


, , ,


, ,


, ,

,
10

, ,

(
.

,
198 7 3 30
3 32 )

52


,

,

(l
, , ,
372
)
,


, ,, , , ,

:

, ,

( 1 4 3 4)
, ,


,
1947
, ,


, ,


,


,


,


,


,


(
, ,
:
) n
, , , , ,


, , , ,


, , ,, ,

, , ,


132

, , ,

3 86 6
:
19 74

, ,
5


, ,


( )
,


, ,


( )
,

,
7
( )
:

, , , , ,


, ,, , , ,
3
,

:
1937 11 70 1 17 1
73

53
2 0 0 6 6

, `


, , ,

:
!
, , , , ,

, : , ,


, , ,

,
,

()
, , , ,

, ,


, , ,


, , ,


, ,

, ,
, ,


,
3
,

:

59
:

, ,
( )
, ,

, , , ,


,

, , ,

( )
, ,


, :

, , ,


,


,

,


, ,


, ,
5
:

, ,

( )
,
200 1
1


, , ,


,

,
2 34
, , ,


, ` , , , ,

, , ,

, ,


, ,


, , , ,


, ,

.


54


, , ,


, ,


,

, ,


, ,
, , ,

21
:

,

[
, , ,
,


, ,


,

, , ,1 3
:
8
, ,


, ,

,


,

, , , ,

, , ,

n
:

, , , , ,


, , , ,

,


, ,


,

, ,

, , , ,


,

, ,


, ,, , , , ,, ,

,

,

( )
:


, ,


,


, ,

, ,


, , ,

, ,

, ,

;

, , , ,


,
39 5
,

1 12
:


55
006
6


, ,


, , ,

, ,

59
:

[
, ,

, ,


,

,

74

1
: ,

5 5
: , , ,


:
16
7
, ` ,


, :

, , , , ,
, ,

( )
,

, , ,

2
, ,
7
, ,


, ,


, , ,


, ,


, ,

, , ,


, , , , , , ,
( )
, , , , , ,


,

, , , , ,


, , , , ,


,

, , , , ,


, , , , , ,


, , ,


:

, ,

( 1


, ,
)


3
: ,
1
,
( )


, , ,


,


,

19
,

( 1 8 3 0)
,

:
3


, , , , ,


,

, ,

( 1 3 3 7)
, ,


, ,

,
, , , :

,


, ,

( )
, , , ,


, , ,

,

( )
, , ,


,

, ,, , , , ,

, , , ,


,

, , ,


, ,


, ,


, ,


, , :

, ,
1337
,
1352
,

1365 14
,
1366
, , ,

1368
,
1384
,

139 2
,
13 9 3
,

15
,
13 37 1352
, ,


57
2 6 6

25
,
30


, ,

,

45
,

,


, ,


, ,


, ,


, ,

, ,


, ,


,

,


,

,

( 14
, ,
54 )
, :

,
, ,

,

, ,


, , ,


, ,


, ,


,

, , ,


, ,


, ,


,

,


, , ,


, ,

2
7
:

, , ,
, ,, , , ,


, , , ,


, ,

, , , ,


, , ,


:


,


, ,
( )

, ,

, , ,

( )
, , ,


, ,

,
9
.

2 4

5
, ,


:
29 5 4958


:

,


, , , ,

, ,

, , ,


, , ,

, ,


, , ,


,

,


,

, , ,

, ,

, , ,
?
,


,

, ,. ,

2
0
:

, ,

( )
,

, , ,

;
;
, ,


; ;

, , ,

;

,

, , , ,


,


,
, ,


,
;


, ,


,,


, ,

13
:

, , , , ,


, , , ,


, , , ,

, , ,


, ,


,
5
, ,

56
.
199 5 5

2 00 6 6

,


,

, , ,

6
:

, , ,


, ,

, , ,

, , ,


, , ,, ,


:

,


, , , ,

, , ,


, , , ,


, , , , ,, , ,


, ,

, , , , ,


, ,

!
,


, , ,


, ,

, ,


:

, , , ,


, , , , , ,

;

, , , ,


,

, , , , ,


, ,
, ,


, ,


, , ,


, , ,

,

,

6
,

7 25

60


, ,

, , ,: , ,

9
, ,
0
, ,


, , ,


9
, :


,
2

,


, , , ,

, , , ,


, ,

,


,
;
, ,


, ,


, ,


, ,


,

,


, ,

14
:
3

2 2
, , ,

3
:

: , ,


, , , , ,


, , ,

1 3
,

4 7
, ,


, ,

9: , : `


, , , ,
?
,

3


, :

: , ,


;

: ,

: ,


;

: , ,


;

:

, ;

: ,


;

: , : ,
;

: , ,


, ,

3
4
.

3 5 37
4
200 6 6


, ,
;

:
;
, ,

: ,


, , ,, , ,


, ,

( )

,

,

,

, ,

;

,


,

, ,


,
3
,
( )
,


,
5
, ,,


, ,


:

, , , , ,, ,


, ,


, ,

,

,

:

:

,


, ,

:
19 99 16
14
9 2

, , ,

( 5)
,


7
( )


(
, , ,
4

( 18
, ,

17 30 ) 13
, , ,
) ;

,

( )


, ,

, , ,

,

,

, , ,

,


,

,
, ,


,

, ,

!
, , ,
( )
, ,

, , , , ,


,

, ,

:

,
?"
,

,

, ,


, ,
;

, . , , , ,

, , , ,

, ,


, ,

,

:

,

, , , , , ,


, , ,


,


, ,

, ,


, :, , ,


~

, , , , ,


,
, ,


, ,

,


:

, ,

,

, , ,

.


, ,


;
, ,

, , ,

, ,


.

, ,

(
,


:
72
, , ,
8 87 ) (
:
4 200
1 83
, ,
74 1
20 03
,

9 7 1 4 0 )
.


63
2


, ,


, , , , , , ,


: ,


, , , , ,

,

25
, , ,
1352 13 76


, ,

, ,


,
17


,

,


, , , ,

,

,

, ,


, , , ,

, ,


, , , ,

, , , ,


, ,


, , ,

, ,


, ,


, ,


, ,


,

, ,


, ,

17

, ,

;

, ,

, ,

,

5
,

, , , , , , , ,


, ,


, ,

5 ( 1404
)
, , ,

;
, ,


,

,

75
, ,


:
4


198 6


64


, ,


,

,


, ,

,


,

,


,

:

, ,

,

, , ,


, ,

,


, ,


,


, , ,


,

,

, ,


, ,


12
: ,


, ,

, ,

, ,

, , ,

, ,


,

, ,


, ,

1
,

2
:
3
,

,
5 :

, , , , ,

,


( 58 )
,

2
0 12
`
199

(
, ,
4
( ) 71
(
t ) 3
, ,

91 13 ;
`


1

18
,
199 0

,

7
31;

:
1 4
1

,
1


: :
0
4
, , , ,


65
2
006 6


, , , ,

.


, , ,


, ,


, ,

,


, ,

5
. , :

, , ,

~
, ,


, ,

, , ,


, , ,

,


, , ,


, , ,


,


,


, ,


, ,

, , ,


, , ,


, ,

9 ( )
:

, , ,

, , , ,


, , ,


, ,
;

, , ,


,

, , ,


, ,
,

, ,

;
,

, , :
( 1530
)
, ,


, ,


5

.


:
( 56
0 )
, , , , ,


66


, , ,

, , , ,


, ,

, ,


, , ,

, ,


, , ,

, ,


,

,

, , ,


, ,

, , ,


,

,
, ,


,
, ,

( )

1
, ,

( ) 2
,


, , ,


, ,

, ,


, ,

, ,


, ,


, ,

( 1497 )

:

, , , ,

( )


,

, , , , , ,, ,


,


:
7


, , , , ,


, ,

!
,


, ,

( )
:

7 8
:

6
6

, ,


, , ,

!
,


,


, , , , , ,

, ,


, , ,, , ,


, ,

, ,


,

, ,


,

,


,


, ,

, , , ,

, , , , ,

, , , ,


, , , ,

, ,

, , , ,


, , : ,


,

, , , ,


, , , , , ,


,

, , , ,

, , , ,


, , , ,

,

, ,
, ,


, , ,

, , , , ,


, ,


, ,

, , , ,


, , ,

:

,


: ,

,

10 30 8 49
4

68

( 14 57 )
, , , ,


, ,


, :


, , ,


, ,

, , , ,


, ,

,, , ,

,


, ,


, ,


,

, ,


, ,


, , ,


;

, , , ,

, ,


, ,


, ,

, : , ,


;

, ,

;
,

, , ,


,
,

, , ,


;

, ,

,


, , ,

, ,


, ,

5 1 0 2 7 5

:
( )
C

t t u u
mh hy d h m d m d h d

t t t u u
d d d h d m d h X
u
t h y d t ty hd t h hy h C h d hd w

h h d y

h F m t y h h m h h w

y
u
t h
m m hy F y h u wu

t t y u u u u
wh d h d d y y d

th t u u u u
h h
d h d m

t t u u u u
h m hd h d h h d
.
.
s o e o r
a n e
ia l d e r w it h a
do m in a n t s e
h o l a -r o
f fie ia l e u
lt u r e r a u a to o k fo r m In s u e a
,
w g d ll y h
, , ,
e o n e x
t t th e lo e a
l s e
h o l a -r o
ff ie ia ls w r
it in g s a
bo u t t h e ir fo r e
fa t h e r s
fie t io n a
l o r n o t r e
f le e t e d t he
.
a e t r e n o to
t u a l d s
f h is r
ie a
l de v e
lo p m e n t T he s e
w r
it in g s e o n s t it u t e a e o
lle e t iv e
mem o r y o
f s c
h o la -r
.

lo in M in g D y of M
o n a s t u a n
f f ie ia ls a
bo u t e a
l h is t o r y s e e th e y A M m
o i r
F o r e
fa th e r s
by H g

.
, , -
r e n o
Z u o a
w n e
d s e
h o la r o
f th e
M in g D y n a s t y 15 a t y p ie a l e x a
m p le E x p lo r in g th e e u
lt u r a
l im p li
-
e a t io n s o
f th e s e s te r e o t yp e d his t o r ie a l m e m o ir s
w o u
ld f a e ilit a t e t he s t u dy a n
d u n
de r s t a n
d in g o
f 50

.
e
ia l t r an s fo r m a t io n s
in e e th e m id M i n g D y n a s t y

en a i a ls d u
R ec o mm d tio
n o f o if e r
i n g t h e 18 9 8 R e o
f M vo e
m en t M a o
H a
ij i a n (70 )
r
m
.
-
O f fie ia ls w e r e p r o
m o t e
d a e e o r
din g to s t r
ie t r u
le s
in th e
Qi n g Dy n a s t y It w a s q u
it e u n e o
m
, -
o n
m fo r t he e
m pe r o r t o d ir e e t ly a pp o
in t a
lo w r a n
k o
f f i e ia l a
lt h o u gh a n
im p e r i a l d e e r e e w a s n e e

.
e s s a r y in e v e r y a p p o in t m e n t Empe r o r
G u a n g x u
is s u e
d a
d e e r e e a
ft e r th e S in o
a pa n e s e
W
a r
in
,
a n a n o t o z
18 9 4 d her t hr e e a
ft e r th e
Ji a ho u
Ba y In c
id e n t ( o r
Ju y e
I n e id e n t
) in 189 7 t o s e e
k fo r

.
,
e o
m pe t e n t o f fie ia ls b u t t hes e a tt e
m p ts w e r e
f u t ile It w a s
d u r in g th e 18 98 R e r
m Mo v e
m e n t
fo
-
r o r e n t en t
t ha t th e Em pe r e g u
la r ly a s
ke d g o v e r n o r s a n
d e o u r t m in is te r s to r e e o
m m d e o
m pe o
f fi
.
, ,
o o
e
ia ls A f te r t h e is s u e
f th e fi r s t de e r e e
f r e
fo r
m in t h e A p r il o
f 1898 X u
Z h ii i n g a
R e a de r o
f
, ,
th e a n n e a e p r e s e n t e a e o r a n u to r e e o e n a n g o u w e a n u a ,
H li A d m y d m m d m mm d K Y i Zh g Y nj i
.
,
u a n n a n o n
n x
ia L ia n g Q ie h a o a n o v e r n o r s o o v e o u r t o f fie ia ls
,
H g Zu T Sit g d o th e r s G f pr in e e s a n
d
.
,
r e e o
m m e n
de d o v e r a
hu n
dr e d e a n
did a te s Em per o r
G u a n g x u
d e e
id e d t o s
e th e m a
ll a n
d r e e e
iv e
d
.
o e o u
h e m b e fo th e t y ea r Su a n u n e e e n a e t pr o o t e
he r e r
r e a e ,
26 f t p o f th h pr de t e
d g r e a t ly m d t fo m
.
a n
d s
ho w e
d s o
m e e
har a e t e r is t ie fe a t u r e s o
f Q in g D y n a s ty p o lit ie s

So m e N e w I n s i g h st i n to th e R e tu m o
f th e E th n ie K o
er a
n D iv is io sn i n the P L A to N o r th K o
ear
n
K im D o g g il ( 10 3 )

o r e a n
T hr e e e t
h n ic K div is io n s
in t he Ch in e s e
Pe o p le 5
L ibe r a t o n
i A rmy ( PL A ) r e t u r n e d t o

.
o r ea
K d u r in g 1 9 4 9 an
d 1950 C h in a a n
d th e
oS
v
ie t U n
io n
m a de th is de e is io n
ba s ie a l ly to e n
han ee

.
o r t
N h Ko r ea to d e f e n d it s e
lf r a th e r t ha n to in v a
de t h e So u t h Ko r e a
T he C hin e s e
le a d e r s
m a de

190