You are on page 1of 10

МАТУРА 2016-2017.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

07.06.2017. СРЕДА

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
4 - 3 /25/ од 10:00 до 12:00 уч.бр. 29

Дежурни професори: Јаношевић Љубица / Перић Александра

од 12:00 Прегледачи тестова: Рајков Корнелија / Ћебић Никола/Антић Бранко
Техничка подршка:
Матовић Василије

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4 - 2 /26/ од 10:00 до 12:00 уч.бр. 5

Дежурни професори: Перић Ксенија / Вулетић Биљана

од 12:00 Прегледачи тестова: Миљић/ Вучуревић/ Лукић М.
Техничка подршка:
Стевић Милош

ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
МАТЕМАТИКА 4-5 /3/ у 09:00 уч.бр. 33

Комисија:
1. Бојанић Марина
2. Станковић Татјана
3. ОС (Симин Драган)
08.06.2017. ЧЕТВРТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - писмени рад
Време: од 13:30 до 16:30
Одељење: Учионица: Дежурни професори:
4-1 37 Марјановић Славица од 13:30 до 15:00
Станковић Татјана од 15:00 до 16:30

4-2 33 Божовић Срђан од 13:30 до 15:00
Лукић Душан од 15:00 до 16:30

4-3 34 Радојичић Невенка од 13:30 до 15:00
Бојанић Марина од 15:00 до 16:30

4-4 31 Ђорђевић Немања од 13:30 до 15:00
Перић Александра од 15:00 до 16:30

4-5 36 Лукић О. Пирошка од 13:30 до 15:00
Антић Бранко од 15:00 до 16:30

КОМИСИЈА​ :
1. Глумац Ф. Оливера
2. Капата Радмила
3. Вулетић/Јаношевић
ЖАЛБЕ НА ОЦЕНУ:
1. Вулетић/Јаношевић

09.06.2017. у 12:00 - Оцене из српског језика на огласној табли
09.06.2017. од 12:00 до 13:00 - Евентуалне жалбе на оцену (подносе се писмено у секретаријату)
09.06.2017. у 14:00 - Коначне оцене на огласној табли
09.06.2017. ПЕТАК
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
4 - 4 /22/ од 08:30 до 10:30 уч.бр. 5

Дежурни професори: Савановић Љуба / Перић Александра
од 10:30 Прегледачи тестова: Јовандић/ Ђорђевић Н./ Божовић С.
Техничка подршка:
Веселиновић Марко
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
4-3 од 09:00 до 11:30
I група- (компетенције А) /12 ученика/ каб. 2
II група- (компетенције Б) /13 ученика/ каб. 2а
Комисија за I групу: Комисија за II групу:
1. Серафимовић Ђурица 1. Савић Радован
2. Николић Драгана 2. Ћебић Никола
3. Станчов Иван /Вишњички Синиша/ 3. Мишљанов Милутин/Вулић Владислав
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ОСНОВЕ АУДИО ТЕХНИКЕ 4-1 /11/ у 13:25 каб. 27
ОСНОВЕ ВИДЕО ТЕХНИКЕ /5/
Комисија:
1. Јанкулов Надица
2. Рајков Корнелија
3. ОС ( Глумац О.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ 4-5 /3/ у 11:00
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА /12/ у 11:30 уч.бр.28
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
Комисија:
1. Грбовић Никола
2. Јованчевић Снежана
3. ОС (Симин Д.)
12.06.2017. ПОНЕДЕЉАК
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
АДМИНИСТРАТОРИ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
4 - 4 /22/ каб. бр. 32
I група- од 08:00 до 10:00
II група- од 10:00 до 12:00
III група- од 12:00 до 14:00
IV група- од 14:00 до 16:00
Комисија:
1. Јовандић Владимир
2. Јовандић Маријана
3. Винкић Далибор/ Дупор Александар
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
4-3 од 12:00 до 17:30
I група- (компетенције Б) /12 ученика/ каб. 2
II група- (компетенције А) /13 ученика/ каб. 2а
Комисија за I групу: Комисија за II групу:
1. Серафимовић Ђурица 1. Савић Радован
2. Николић Драгана 2. Ћебић Никола
3. Станчов Иван/Вишњички Синиша 3. Мишљанов Милутин/Вулић Владислав
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4-5 у 08:00 каб. 14а
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ /4/
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА /5/
Комисија:
1. Переги Марјана
2. Радојичић Невенка
3. ОС (Симин Д.)

ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4-1 каб.27
СОФТВРЕСКИ ММА /3/ у 09:00
ПРОИЗВОДЊА ММС /10/ у 09:30
Комисија:
1. Стојичевић Нада
2. Божовић Срђан
3. ОС (Глумац О.)
13.06.2017. УТОРАК
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 од 08:00 до 15:00 каб. 15
I група- 08:00 - 11:00 /10 ученика/
II група- 10:00 - 13:00 /8 ученика/
III група- 12:00 - 15:00 /8 ученика/

Комисија :
1. Миљић Јелена
2. Бељин Милица
3. Ивковић Славица/Чупић Миодраг
ПРАКТИЧАН РАД
4-1
ПРИМЕЊЕНА АВ ТЕХНИКА /2/ у 09:00
ПРОИЗВОИДЊА ММС /22/ у 09:20
Комисија:
1. Божовић Срђан
2. Антић Бранко
3. ОС (Глумац О.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-5 каб. 2
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА /6/ у 09:00
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ /10/ у 09:45

Комисија:
1. Переги Марјана
2. Радојичић Невенка
3. замена за ОС (Шурбатовић Б.)

14.06.2017. СРЕДА
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 од 08:00 до 18:00 каб. 15
I група- 08:00 - 12:00 /10 ученика/
II група- 11:00 - 15:00 /8 ученика/
III група- 14:00 - 18:00 /8 ученика/

Комисија :
1. Миљић Јелена
2. Бељин Милица
3. Ивковић Славица/Чупић Миодраг
ПРАКТИЧАН РАД
4-1 каб.бр. 27
ОСНОВЕ ВИДЕО ТЕХНИКЕ /1/ у 10:50
ОСНОВЕ АУДИО ТЕХНИКЕ /2/ у 11:00
СОФТВЕРСКИ ММА /2/ у 11:10
Комисија:
1. Јанкулов Надица
2. Рајков Корнелија
3. Стојичевић Нада
4. ОС (Глумац О.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-5 каб. 6
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ /1/ у 10:00
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ /10/ у 10:10
Комисија:
1. Вртикапа Гојко
2. Јованчевић Снежана
3. ОС (Симин Д.)