Deze week

19e jaargang nummer 30 28 juli 2010
Tips tegen insecten ............. 7 Uitnodiging voor busreis senioren eind augustus ....... 9 Oudheidkamer verlengt tentoonstelling liturgische gewaden............................. 18 Mariska Veer naar EK dammen in Polen ........... 22
Een gouden sieraad kopen is geen alledaagse zaak. Sterker: het is een belangrijk moment dat bijzondere aandacht verdient. Onze vakkennis staat tot Uw dienst. Evenals een wondermooie kollektie sieraden in GOUD.

KIJK OP

REEUWIJK
Scholen op kaapverdisch Fogo ook een stukje van Reeuwijk
Mede dankzij donaties vanuit de gemeente, scholen, kerken, organisaties en particulieren in Reeuwijk en Gouda heeft de Goudse Stichting water voor Leven onlangs weer een fraai resultaat geboekt op het kaap Verdische eiland Fogo: de door deze stichting in 2004 gebouwde lagere school te Velho Manuel is dit jaar uitgebreid met een derde lokaal, dat op de kantine is gebouwd. Hierdoor kunnen de kinderen van de bovenbouw weer in hun eigen dorp naar school, in plaats van dagelijks vijf kilometer te moeten lopen om onderwijs te kunnen krijgen. De Stichting Water voor Leven komt voort uit een initiatief van Agnelo Spinola, die afkomstig is van het Kaapverdische eiland Fogo en zich als Gouwenaar bekommerde om het lot van zijn eiland, toen dit in de eindjaren ‘70 te kampen kreeg met een enorme droogte als gevolg van het drie jaar uitblijven van voldoende regenval. Hij wilde in de praktijk iets doen aan het forse drinkwatertekort door het laten bouwen van zogenaamde cisternes, grote betonnen opslagreservoirs voor regenwater. Via een vloeiveld komt dit regenwater in de cisterne, alvorens tot drinkwater te worden gefilterd. Om deze gedachte vorm te geven werd het Actiecomité Water voor Leven gevormd, met onder andere Maria Schokking uit Reeuwijk als enthousiaste pleitbezorger. Op 3 juni 1988 werd de Stichting Water voor Leven opgericht, waar in het bestuur altijd iemand uit Reeuwijk als secretaris heeft gezeten, onder meer Stieneke van Elk en op dit moment Baukje Boonstra. De inspanningen hebben ertoe geleid dat de Stichting jaarlijks behoorlijk wat geld weet in te zamelen, in 2009 bedroeg dit ca. € 70.000. Lees verder op pagina 3

GOUD OP Z’N MOOIST!

Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

Bijzonder in het bijzondere!
Alpha Makelaardij BV Hoge Gouwe 17, Gouda • tel: (0182) 51 14 24 www.alphamakelaardij.nl

GLAS SCHADE?
(0182) 39 42 47

DEN HOLLANDER
G L A S S E RV I C E
Voorwillenseweg 63, 2806 ZD Gouda Gouda

Voorzitter Agnelo Spinola uit Gouda en secretaris Baukje Boonstra uit Reeuwijk zijn dankbaar voor wederom een prachtig en praktisch resultaat dankzij de donaties.

exclusief dealer van o.a.:

Mourits c.s. advocaten voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945 www.mouritsadvocaten.nl

Duravit Bos Sphinx Ucosan Keramag Ideal standaard Villeroy & Boch

BOS Keuken- en Baddesign

Maandag gesloten

Doortocht 13 Bodegraven Tel. (0172) 61 19 89 • Fax (0172) 61 82 04

www.boskeuken-en-baddesign.nl • E-mail: info@boskeuken-en-baddesign.nl

1

AlARMNuMMERS
Politie Brandweer Ambulance: Tel. 112 (Als elke seconde telt!) Politie 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

WMO-lOKET GEMEENTE REEuWIJK
Informatie, advies, aanvragen voor voorzieningen (thuiszorg, woon-, tafeltje-dek-je, vervoers- en rolstoelvoorzieningen) en ondersteuning op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn. Locatie: Gemeentehuis. Inloopspreekuur ma 09.00-12.00 en di 13.30-16.00 uur. Telefonisch contact 0182-390295 ma t/m do 09.00-12.00 uur. wmo@reeuwijk.nl www.reeuwijk.nl.

Reeuwijk, 0182-547888. Spreekuur Driebruggen: ma 09.0011.00 uur (1x per 3 weken); Burg. Doormanstraat 25, 06-42915440.

MEE MIDDEN-HOllAND
Voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Tielweg 3, 2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.

MEDISCHE EN APOTHEEKDIENST

KERKDIENSTEN

Reeuwijk: Medisch Centrum Reeuwijk, Dunantlaan 2, (overdag van 08.00-17.00 uur), 0182-393244 Driebruggen/Waarder: A.H. Boogaards, C.J. de Wilde, Burg. Doormanstraat 25, Driebruggen, 0348 501307 (overdag van 08.00-17.30 uur). HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Voor spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. Uitsluitend op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen 24 uur bereikbaar. Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-322488. Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182505050. Bezoektijden: Dagelijks 13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Polanerbaan 2, Woerden, tel. 0348-427911. Apotheek Apotheek Reeuwijk, Miereakker (overdag), 0182-392042 Avond , nacht en weekenddienst apotheek: Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-698820. Verloskundige: Mw. J.C.J. Hoenderdos en Mw. I. Mensch 0182 394562.

TANDARTSEN
Spreekuur spoedgevallen za 31 juli en zo 1 augustus van 11.30 12.00 u. A.J.M. Kalmeijer, Aderpolderweg 11, Gouda, tel. 0182-521941

R.K. Parochie De Goede Herder Reeuwijk Dorp Zaterdagavond: 19.00 uur Zondag: 09.00 uur R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden Zaterdagavond: 17.30 uur Zondag: 09.30 & 11.00 uur Gereformeerde Kerk Waarder Zondag 1 augustus: 09.30 uur: Mw. Drs. N. Rijneveld-Schep 18.30 uur: Ds. D. Van Veen Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk Brug Zondag 1 augugstus: 09.30 uur: Prof. Van Brümmer Hervormde Gemeente Sluipwijk Zondag 1 augustus: 10.00 uur: Ds. D. Siebelink 18.30 uur: Ds. A. Robbertsen Hervormde Gemeente Ichthuskerk Reeuwijk Brug Zondag 1 augustus: 09.30 uur: Ds. A. Robbertsen 18.30 uur: Prof. Dr. A. De Reuver Hervormde Gemeente Reeuwijk Dorp Zondag 1 augustus: 09.30 uur: Ds. T.E. van Spanje 18.30 uur: Gez. Dienst in Ichthuskerk Hervormde Gemeente Waarder Zondag 1 augustus: 09.30 uur: Ds. J. Niesing 18.30 uur: Ned. Herv. Gem. (in Hersteld Verband) Waarder Zondag 1 augustus: 09.30 & 18.30 uur: Kand. M. Sligtenhorst Christengemeente ‘Elim’ De Ark, Reeuwijk-Brug Zondag 1 augustus: 13.00 uur

INFORMElE ZORG M-H
Organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligerswerk in de zorg. Antwerpseweg 7, Gouda, tel. 0182-547920 (bereikbaar op werkdagen 09.00-12.30 uur).

THuISZORG

Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777 Privazorg, tel. 0348-501093 Vierstroom, tel. 0900-9300 RST Zorgverleners, tel. 0342-422324 Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893 Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316 Zorgpartners Midden-Holland, tel. 0182-393222 Buurtzorg Reeuwijk, tel. 06-10449043 Buurtzorg Waarder/Driebruggen, tel.06-83214029.

OuDERENADVISEuR

Waarder en Driebruggen Welzijnsstichting Kerverland, Kerverland 22, Waarder, tel. 0348-785499. Spreekuur: woe 11.00-12.30 uur.

GEHANDICAPTEN PlATFORM
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Reeuwijk. Contactpersoon: Wilma Grondman, tel. 0182-395051, wmgrondman@kpnplanet.nl.

HulPMIDDElEN

MEDiCORNER is thuis in het verkopen, verhuren en uitlenen van (zorg) hulpmiddelen. Boelekade 1, Gouda, tel. 0182-594545. www.medicorner.nl.

RIVIERDuINEN/ GGZ MIDDEN-HOllAND
Vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (o.a. bij depressie en verslaving), Ronsseweg 225, Gouda, tel. 0182-563600.

DIABETESlIJN
Voor alle vragen over diabetes, tel. 033-4630566(24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood).

VRIJWIllIGE HulPDIENST
Waarder/Driebruggen Bereikbaar tussen 08.30-09.30, 12.30-13.00 en 18.30-19.30: Ank v. Duuren, 0348-502087, Dirk Hagoort, 0348-501285.

AlGEMEEN MAATSCHAPPElIJK WERK

Kwadraad, Kon. Wilhelminastraat 90, Reeuwijk. Spreekuur maandag en donderdag van 09.00-10.00 uur, tel. 0900-1202150/0182-594710. Buiten kantooruren voor crisissituaties: 0182-594935.

WMO-RAAD REEuWIJK
Belangenbehartiging namens lichamelijk en geestelijk gehandicapten, mantelzorgers en alle andere doelgroepen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dick Mos, tel. 0182-391078.

OPVOEDBuREAu MIDDENHOllAND (JSO):
Spreekuur Reeuwijk: ma 09.00-11.00 uur; Kon. Wilhelminastraat 88a,

PuREE
Platform Uitkeringgerechtigden Reeuwijk. Tel. 0182-392226.

PRE- EN POSTNATAAl Sinds 1962

Zwangerschapsgym Iedere woe, Einsteinstraat 52 19.00 u. prenatale gymnastiek 21.00 u. postnatale gymnastiek Info: Yvonne Looman, 0182-395941.

Dag en nacht bereikbaar Email: info@brouwerdekoning.nl Internet: www.brouwerdekoning.nl
Tempeldijk 12 2811 PH Reeuwijk 0182-394656 Veerlaan 18a 2851 BV Haastrecht 0182-501230

DIERENKlINIEK

H.J. Uiterwijk
2

Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, tel. 0182-392568. De Paltrok, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215.

PODIUM 3 - DE GOUDSE VERZEKERINGEN

Vervolg van pagina 1

SPSJAZZ_KOR_advertentie.indd 6

5/27/10 2:00 PM

In eerste instantie werden tot 1992 tien cisternes gebouwd en tot 2005 maar liefst vijftien basisscholen en een naaischool. Vanaf 2001 werd ook nog een computerproject gestart. Inmiddels zijn ca 1350 goedwerkende computers naar diverse Kaapverdische eilanden gegaan en hiermee zijn op 24 lycea informaticalokalen ingericht. eerste technische school Bijzonder trots is de Stichting op de bouw van de eerste technische school op het eiland Fogo. Hiermee werd eind 2004 begonnen; met jaarlijkse investeringen wordt de school in fasen uitgebreid. De plannen liggen er inmiddels om het gebouw te vergroten met een nieuwe vleugel ernaast. Op die manier kan de school betere opleidingen aanbieden en kan het aantal leerlingen verder stijgen. Op dit moment kunnen de opleidingen Houtbewerking, Elektro- en Installatietechniek en Informatica worden gevolgd. In de loop van dit jaar wordt, na een kleine verbouwing, nog een praktijklokaal ingericht om het vak Metaaltechniek te kunnen onderwijzen. Hans Kramer, reeds 23 jaar penningmeester van Stichting Water voor Leven, is in het jaarverslag altijd transparant over de gang van zaken en de besteding van de ingezamelde gelden. Op die manier weten de gemeente Reeuwijk, basisscholen De Bron en De Venen, de Protestantse Gemeente ‘De Ark’, Kringloopwinkel ‘De Kring’, bezoekers aan de kraam op het Waterspektakel

De lagere school van Velho Manuel op Fogo met linksboven het nieuwe lokaal, dat op 5 juli 2010 door de Stichting Water voor Leven is overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs aldaar.

(dit jaar Bruisend Reeuwijk) en alle andere donateurs uit Reeuwijk wat er met hun geld gebeurt. Hans Kramer: “Maar liefst 95% van de binnenkomende gelden komt direct terecht bij onze projecten; de bijdragen worden dus prima besteed. We werken allemaal als vrijwilliger en proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Daar ben ik best scherp op. Als we onze brochure of het jaarverslag moeten laten drukken of de huur van onze container voor het opslaan van computers en overige materialen moeten betalen, dan probeer ik daar

sponsors voor te krijgen om ons daarbij een beetje te helpen. Zo ondersteunt de gemeente Reeuwijk ons met de kosten voor de benodigde publiciteit. Al meer dan 25 jaar ontvangen we een substantiële bijdrage. De brief voor de subsidie in 2010 is net binnen, zodat we dit jaar mogen rekenen op ruim € 4.200. Een woord van dank aan de gemeente Reeuwijk is dus zeker op zijn plaats. Maar nogmaals ook aan alle anderen, die ons financieel steunen bij ons werk.” Lees verder op de volgende pagina

Diervoeders & benodigdheden
Tijdens onze vakantie van 26 juli t/m 6 augustus zijn wij alleen op zaterdag geopend!
Laageind 11a • Driebruggen Tel. 0348 408 205

van Staverenstraat 39b 2811 TL Reeuwijk

tel. (0182) 39 23 00 fax (0182) 39 53 66

auto-rijschool schipholservice

• •

taxi-bedrijf groepsvervoer
3

Vervolg van pagina 3 Ontwikkelingsland Omdat de organisatie goed georganiseerd en betrouwbaar is en er concrete projecten worden opgezet, draagt ook de rijksoverheid met een subsidie van 50% van de projectkosten bij, naar rato van de eigen inzameling. Door deze nuttige verdubbeling is het dus extra aantrekkelijk om veel geld in te zamelen. Hans Kramer: “Wij kunnen met hetgeen wij nu inzamelen de komende

jaren nog heel mooie projecten verwezenlijken. Hoewel de watervoorziening op peil is en onze basisscholen ook prima functioneren, moeten al die gebouwen wel worden onderhouden. Onze voorzitter Spinola houdt tijdens zijn werkbezoeken (driemaal per jaar) steeds een vinger aan de pols. Onze technische school is heel belangrijk. Daar leren de cursisten een vak, dat ze prima kunnen gebruiken om het eiland Fogo verder te ontwikkelen. Want Kaap Verdië is nog steeds een ontwikkelingsland. De voorzie-

ningen zijn voor de lokale bevolking niet te vergelijken met die in westerse landen. Het gaat er gelukkig wel steeds beter. Ook de toeristenindustrie neemt de laatste jaren toe, hoewel ik niet weet of ik daar op het eiland Boa Vista nu zo blij mee moet zijn als je het mooie, onbedorven natuurschoon ziet. Maar goed, voor de lokale bevolking is een goede inkomstenbron uit het toerisme uiterst belangrijk.” De stichting hoopt dat de interesse voor haar werk ‘levend’ blijft en dat ze ook de komende jaren mag rekenen op donaties uit het Reeuwijkse. Hans Kramer: “We weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren als straks de fusie Bodegaven-Reeuwijk een feit is. De gemeente Reeuwijk heeft altijd een sterke band met onze stichting gehad en we hopen dat de nieuw te vormen gemeente dat ook zo zal voelen. De cisternes en de scholen zijn ook voor een stukje van de donateurs. Mogelijk zijn er ook bedrijven in Reeuwijk, die nu bij het lezen van onze activiteiten, inzien dat wij niet zomaar

Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen Verdrietig laten wij u weten dat is overleden

een stichting zijn, maar een stichting met Reeuwijkse wortels. Genoeg reclame, voor ons is het nuttig om aan mensen te laten zien wat wij hebben weten te bereiken. We steken er veel tijd en energie in, maar we krijgen er ook heel veel voor terug. We hebben echt als een vliegwiel voor Fogo kunnen functioneren. Het is geweldig dat er voldoende drinkwater is en dat kinderen nu redelijk in de buurt van hun dorp naar school kunnen. Velen - juist ook de eilandbewoners - zeggen dat wij goed bezig zijn en zo voelt het ook. We hopen nog vele jaren dit mooie werk te mogen blijven doen.” Indien men meer wil weten over de stichting dan kan men de stand van Stichting ‘Water voor Leven’ bezoeken tijdens Bruisend Reeuwijk op zaterdag 28 augustus. Het opgeven als donateur bij de secretaris Baukje Boonstra, Bloeme 11, mag altijd. Of neem een kijkje op de website: www. watervoorleven.nl. Uiteraard is een gift op gironummer 5914009 zeer welkom.

Anna Maria de Groot-Stolwijk
Weduwe van Petrus Adrianus Johannes de Groot

5 augustus 1917

20 juli 2010

Bodegraven, Janny van Kippersluis-de Groot en Nico van Kippersluis Ilona en Cors Christiaan, Fabian Eric en Yvonne Jessica en Wouter Enzersfeld, Palo Alto, Nootdorp, Gouda, Correspondentieadres: Bourgondischelaan 6 2411 KJ Bodegraven De begrafenis heeft plaatsgevonden op 27 juli 2010 op de RK begraafplaats van Reeuwijk-Dorp. Adrie de Groot en Tezer de Groot-Ulusay Martin, Robert Wim de Groot en Amy de Groot-Sung Paul, Diederik Peter de Groot Corrie de Groot en Paul Hassing Linda en Christiaan

Persoonlijke zorg voor uw begrafenis
info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl

Telefoon (0172) 21 21 22
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar

“Als team zorgen wij, samen met u, voor een waardige uitvaart.”
24 uur per dag bereikbaar op 0182 - 50 31 23 bij geen gehoor 06 - 22 97 16 92 info@rdcuitvaartverzorging.nl Ongeacht bij wie u verzekerd bent, mogen wij u van dienst zijn.

Ad Verkleij Helma van Dijk
Zinkeling 77 2771 NZ Boskoop fax: 0172-231906 mobiel Ad: 06-11263031 mobiel Helma: 06-40286425

UITVAARTVERZORGING BERTUS KOSTWINDER
Ook crematies Dag en nacht bereikbaar Madelief 21 2851 ZK Haastrecht

WWW.RDCUITVAARTVERZORGING.NL

4

komend weekend landelijke tuinvlindertelling
Op 31 juli en 1 augustus zal overal in Nederland en België door duizenden gezinnen gespeurd worden naar vlinders in de tuin. In België al voor de vierde maal, in Nederland is dit jaar de tweede editie. Alle waarnemingen kunnen worden doorgegeven op www.vlindermee.nl. Iedereen ziet wel eens vlinders in de tuin. Maar waarom zou je ze tellen? Door de vlinders in de tuin te tellen, kan men meten hoe het met de natuur in de omgeving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en op klimaatverandering. Meedoen met de tuinvlindertelling is heel makkelijk: tel op 31 juli en 1 augustus de vlinders in je eigen tuin. Het maakt niet uit of men de vlinders op een bloem of fladderend door de lucht ziet. Belangrijk is wel dat men niet twee keer dezelfde vlinder telt. Daarom schrijft men alleen het grootste aantal vlinders op dat op eenzelfde moment waar te nemen is. Op de website www. vlindermee.nl kan men het aantal getelde vlinders doorgeven. Vorig jaar was een goed jaar voor de Nederlandse vlinders. Door de koude winter en het warme voorjaar vlogen de vlinders volop. Helaas betekent dit niet dat het goed gaat met de vlinders. Want als er naar het langjarig gemiddelde wordt gekeken, dan gaan veel soorten hard achteruit. En dat geldt ook voor de ‘gewone’ tuinvlinders: de citroenvlinder en de dagpauwoog bijvoorbeeld, hebben het zwaar.

Snelle behandeling voor patiënt na beroerte
In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) krijgen patiënten met een beroerte of herseninfarct een snelle behandeling. Snelle behandeling via zogeheten trombolyse kan voor een deel van de patiënten met een herseninfarct of beroerte de gevolgen verminderen of minimaliseren. In het GHZ werden in 2009 vrijwel alle patiënten die hiervoor in aanmerking kwamen binnen een uur behandeld via trombolyse. Volgens de medische richtlijnen moet deze behandeling binnen een uur na aankomst op de eerste hulp worden uitgevoerd. Tombolyse is een levensreddende spoedeisende behandeling waarbij de wachttijd in veel ziekenhuizen nog te lang is. Neuroloog Freek Verheul licht toe: “Door verbeteringen in het zorgproces, hebben wij in het GHZ de zorg voor deze patiëntengroep geoptimaliseerd. In 2009 werd 95,83 % van de patiënten behandeld binnen het uur.” Een percentage van 100% is volgens Verheul niet haalbaar: “Het komt bijvoorbeeld relatief vaak voor dat eerst risico’s zoals te hoge bloeddruk moeten worden behandeld; dat kost vaak tijd en beïnvloedt het totale gemiddelde negatief.”

het einde van onmogelijke uitvaartwensen. Bij Monuta maakt u van elk afscheid een mooie herinnering.

J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar www.jdekatbegrafenisverzorging.nl Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

kijk op monuta.nl of bel Monuta in Gouda telefoonnummer (0182) 51 22 31

5

GEMEENTEHUIS, REEUWIJK-BRUG Bezoekadres Raadhuisweg 3 Post Postbus 3, 2810 AA Reeuwijk Website www.reeuwijk.nl E-mail gemeente@reeuwijk.nl Fax algemeen (0182) 390 199 Receptie gemeentehuis (0182) 390 100 Burgerzaken ... 175 Bouwzaken (10.00 - 12.00 uur) ... 192 Werk en Inkomen (9.00 - 12.00 uur) ... 166 Communicatie ... 153 Wmo (ma t/m do, 9.00 - 12.00 uur) ... 295 Belastingen (9.00 - 12.00 uur) (0172) 522 141 Wijkagent (0900) 8844

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur. Burgerzaken heeft extra avondopenstelling op dinsdag 17.00 - 20.00 uur. Belastingen alleen op vr 9.00 - 12.00 uur (in Bodegraven ma t/m do). Wmo-loket (Zorg) heeft inloopspreekuur op ma 9.00 - 12.00 uur en di 13.30 - 16.00 uur. Huisbezoek op afspraak. Werk en Inkomen alleen op afspraak. Bouwzaken alleen op afspraak. Burgemeester en wethouders Voor een gesprek met een of meer college-

leden kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, (0182) 390 235. Klachten, meldingen en storingen Meldpunt Woonomgeving (0182) 390 227 Milieuklachten (0182) 545 747 Rioolpompjes (0182) 393 048 Openbare verlichting (088) 89 59 100 2 t/m 6 augustus 2010 Huisvuil week 31: grijs Collectes van 2 t/m 6 augustus Geen collectes

Gemeentepagina’s van Reeuwijk - 28 juli 2010

www.reeuwijk.nl

Vaststelling conceptgebiedsplan Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen Uitgestelde verkiezingen op 24 november
De verkiezingen voor Bodegraven en Reeuwijk zijn dit jaar uitgesteld. Dit is geen nieuws, maar nu kunnen we bekendmaken wanneer de verkiezingen zijn: op 24 november 2010. Tegen die tijd ontvangt u natuurlijk weer uw stempas en een kieslijst. Welke partijen daarop komen te staan, dat is nu nog niet helemaal bekend. Tot 30 augustus kunnen partijen doorgeven dat ze willen meedoen. De nieuwe gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, die uit deze verkiezingen ontstaat, stelt het profiel van de nieuwe burgemeester vast. Aan de benoeming van een burgemeester gaat een uitgebreide procedure vooraf, en daarover schrijven we volgende week meer. Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. heeft het conceptgebiedsplan Reeuwijkse Plassen onlangs vastgesteld. Het bestuur van het schap wil het conceptgebiedsplan graag beschikbaar stellen via internet. Dit doet het Recreatieschap via hun website www.recreatiegebied-reeuwijkseplassen.nl. Reageren op het conceptgebiedsplan kan tot 1 september 2010 naar gzh@pzh.nl onder vermelding van gebiedsplan Reeuwijkse Plassen e.o.

Anonieme klachten
Wij ontvangen regelmatig anonieme klachten over verschillende onderwerpen. Wij wijzen u erop dat wij anonieme klachten niet in behandeling nemen. Er wordt dus geen onderzoek ingesteld naar deze klachten.

Hoorzittingen
Bezwaarschriften Dinsdag 3 augustus 2010 Agenda 20:00 uur Bezwaarschrift tegen het afwijzen van een aanvraag om een langdurigheidstoeslag als bedoeld in de Wet werk en bijstand. 20:20 uur Bezwaarschrift tegen het verlagen van een bijstandsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand.

de voorbereiding van een projectbesluit voor de mogelijkheid tot het realiseren van 4 woningen op de locatie van de voormalige WDS kantine te Driebruggen. Het projectbesluit voorziet in medewerking aan de bouw van 4 woningen op de plaats waar op dit moment het voormalige kantinegebouw van voetbalvereniging WDS staat. De planlocatie is gelegen aan de Dubbele Wiericke direct ten oosten van de nieuwbouwwijk Wierickeweide aan de J.H. Kielastraat. De woningen op de betreffende locatie zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de realisatie mogelijk te maken wordt een projectbesluitprocedure gevoerd. Overeenkomstig artikel 1.3.1 lid 2 Bro delen wij u mee dat geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging voor realisatie van 4 woningen op de locatie van de voormalige WDS kantine te Driebruggen Burgemeester en wethouders van Reeuwijk geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening melden wij dat er op dit moment nog geen stukken ter inzage liggen en dat er geen zienswijzen kunnen worden ingediend. Pas bij het ter inzage leggen van het ontwerpprojectbesluit is het mogelijk om een zienswijze kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Reeuwijk. Het ontwerpprojectbesluit zal naar verwachting met ingang van 5 augustus 2010 voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Dit zal vooraf worden gepubliceerd in de Kijk op Reeuwijk, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Er op uit? Kijk bij de folderpost van de regionale VVV in de hal van het gemeentehuis!

Bouwen en slopen
Voor u een (ver)bouw- of sloopplan maakt Bel voor informatie en/of het maken van een afspraak met onze medewerkers Bouwzaken. Nieuwe bouw- en sloopplannen Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Ontvangen aanvragen bouwvergunning. • Reewal 1, Reeuwijk-Dorp: woninguitbreiding; • Platteweg 7, Sluipwijk: oprichten kantoor, woning en onderheid buitenterrein (aanvraag tweede fase); • Poelruit, nabij 2, Reeuwijk-Brug: plaatsen 21 appartementen (aanvraag eerste fase); • Poelruit, nabij 2, Reeuwijk-Brug: plaatsen 26 appartementen (aanvraag eerste fase);

6

• Poelruit 6, Reeuwijk-Brug: oprichten 19 appartementen met parkeergarage en dienstencentrum (aanvraag eerste fase); • De Lange Krag, Reeuwijk-Brug: oprichten 18 appartementen met parkeergarage (aanvraag eerste fase); en ontvangen aanvragen sloopvergunning • Hoogeind 58, Driebruggen: gedeelte woning; • Ree 2 en 2a, Reeuwijk-Brug: zomerwoningen en restaurant. Ontheffingsprocedure Wij zijn van plan ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen voor: Beatrixlaan 30, Reeuwijk-Dorp: plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning (art. 3.23 Wro). Het ontwerpbesluit voor ontheffing ligt samen met alle stukken in het kader van de te volgen ontheffingsprocedure ter inzage. Iedereen krijgt de gelegenheid hierop te reageren zoals dit is geregeld in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht. De stukken zijn gedurende zes weken, van 29 juli 2010 t/m 8 september 2010, voor

iedereen in te zien in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn is het mogelijk een zienswijze in te dienen met betrekking tot het voorgenomen besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Reeuwijk, postbus 3, 2810 AA Reeuwijk. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen is het maken van een afspraak noodzakelijk via telefoonnummer (0182) 390 193. Eventuele zienswijzen zijn openbaar en worden op verzoek ter kennisname aan de aanvrager toegezonden. Verleende bouwvergunningen Verzonden op 20 juli 2010 voor: • Lijsterbesstraat 3, Driebruggen: plaatsen dakkapel; • Plas Broekvelden / Vettenbroek, Reeuwijk-Brug: plaatsen duiksteiger; • Spree 5, Reeuwijk-Brug: plaatsen dakkapel; en verzonden op 21 juli 2010 voor: • Raadhuisweg 25, Reeuwijk-Brug: plaatsen dakopbouw en verhogen dak garage; • Korssendijk 10-1, Sluipwijk:

vernieuwen zomerwoning; • De Groendijck 59a, Waarder: veranderen gebruik veestal in extra woonruimte. Verleende sloopvergunning Verzonden op 20 juli 2010 voor: Parallelweg 10, Reeuwijk-Brug: opstallen. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de genoemde verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen, ter attentie van de afdeling Juridische control, postbus 3, 2810 AA REEUWIJK. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, een omschrijving van de betreffende vergunning/melding en de reden van bezwaar vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort in de regel de werking van de door u bestreden vergunning/ melding niet op. Met andere woorden: de vergunning/ melding waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd worden. Om u een mogelijkheid te bieden hiertegen actie te ondernemen,

kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening dient u een bepaald bedrag (griffierecht) te betalen aan de rechtbank.

Collegebesluit
Beleidsregels Belastingzaken Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om voor belastingzaken beleidsregels met betrekking tot kostenvergoeding in bezwaarprocedures op te stellen. Hiermee kunnen zij de hoogte van de kostenvergoeding zoveel mogelijk beperken. Deze beleidsregels zijn vastgesteld. U vindt deze beleidsregels op onze website onder Bekendmakingen> Collegebesluiten. Daarnaast zijn de beleidsregels opgenomen in Gemeenteblad 2010-12. U kunt het gemeenteblad gratis afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Tips tegen insecten
Met de warme zomer volop in het land wat handige tips tegen de overlast van insecten. Vliegen: In de zomer gaat of staat de buitendeur vaak open. Om vliegen buiten de deur te houden, de volgende tip: Pak een diepvrieszakje, vul dat voor de helft met koud water, doe het zakje goed dicht met een touwtje en hang dit in het deurkozijn waar de vliegen binnenkomen. Bij voorkeur in het zonlicht, want de lichtreflecties versterken het effect. De vliegen kijken niet recht vooruit, maar schuin, ze hebben breedbeeld. En zo komen ze niet naar binnen. Het werkt echt! Wespen: Het gezelschap van wespen bij het drinken en eten wordt niet op prijs gesteld. Wespen komen op zoetigheid af. Om op een vreedzame manier van wespen af te komen is er de volgende tip: Neem een soepkommetje gevuld met koud water met daar in enkele hele kruidnagelen. En zet dit neer daar waar je de wespen niet wilt hebben. Het geeft een lekkere lucht af en is niet schadelijk. Fruitvliegjes: Vooral in de zomer zijn deze vaak in je keuken te vinden. Om ervoor te zorgen dat de vliegjes verdwijnen, zet men een bakje met 1 dl azijn en een druppel vloeibare zeep neer. De vliegjes zijn zo weg. Mieren: Het zijn kleine en onschuldige beestjes maar men heeft ze liever toch niet in en rond het huis. Verdelgingsmiddelen zijn doeltreffend, maar niet goed voor de gezondheid. Mieren kan men wegkrijgen door wat bakpoeder te strooien bij de plek waar ze zitten. Na een dag zijn ze voor maanden weg. Wanneer ze weer terugkomen, herhaalt men het trucje nog een keer. Doeltreffend en niet schadelijk voor de gezondheid.

Uw parket restylen: schuren, op kleur maken en nieuwe plinten of afwerklatten.

0182-394234 www.hofvanreeuwijk.nl

7

Hulp en advies nodig bij uw administratie?

Accountants & Adviseurs
Einsteinstraat 52 • 2811 EP Reeuwijk • Tel. 0182-537067 info@alletto.nl • www.alletto.nl
• Accountancy • Administraties • Belastingadvies • Loonadministraties

Alletto

• • • •
Henri vd Wetering

groot - klein onderhoud aanbouw - verbouw nieuwbouw tegel- en metselwerk

U wilt verbouwen, maar waar begint u?
Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.

Overtoom 3, 2811 LH Reeuwijk - mobiel: (0624) 87 75 15

Agenda
woensdag 28 juli 4 Kerverland, Waarder, (vakantie) koersbal, 14.00-16.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur Donderdag 29 juli 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur Vrijdag 30 juli 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur zaterdag 31 juli 4 Café Dito’s, Reeuwijk-Brug liveoptreden Engelse zanger/gitarist Mungo Munro, toegang gratis, ‘s avonds 4 Bijentuin, Van Leeuwenhoekstraat Reeuwijk-Brug (achter Hoogendoorn Hout), 09.0012.00 uur 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug, geopend 10.00-17.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur zondag 1 augustus 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug, geopend 13.00-17.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur Dinsdag 3 augustus 4 Gemeentehuis, Reeuwijk-Brug, commissie Bezwaar en Beroepschriften, 20.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur woensdag 4 augustus 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur Donderdag 5 augustus 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur Vrijdag 6 augustus 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur zaterdag 7 augustus 4 Winkelcentrum Miereakker, Reeuwijk-Brug, activiteitenmiddag 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug, geopend 10.00-17.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur zondag 8 augustus 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug, geopend 13.00-17.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur

www.verkaikwaarder.nl
OPEL CORSA 1.4 5 DRS BUSINESSLINE 08-2007 € 11.250 Blauw metallic 48.800 km Airco, cruise controle, centr. vergrendeling, elek. ramen, radio/cd speler, 6 maanden garantie FORD FOCUS 1.6 16v 5 drs champion 11-2005 € 10.650,Zwart metallic 64.100 km autom.airco, cruise controle, centr.vergrendeling Radio/cd met stuurbed. Elek.ramen, 6 maanden garantie PEUGEOT 806 ST 2.0 01-1995 € 3.450,Groen metallic 83.080 km alarm, centr.vergrendeling, trekhaak, 5 stoelen kan uitgebreid worden naar 7 persoons uitvoering, 3 maanden garantie PEUGEOT 207 1.4 16V 5 drs 10-2006 Grijs metallic 25.000 km airco, centr. vergrendeling, elek. ramen, radio/cd speler, 12 maanden garantie € 10.800,-

SEAT IBIZA 1.4 16V 3 drs Reference 10-2005 € 8.950,Blauw metallic 103.870 km airco, centr. vergrendeling, radio/navigatie, elek. ramen, L.M. velgen, cruise controle, 6 maanden garantie FORD FIESTA 1.3 5drs Centenial 07-2000 Groen metallic 154.010 km Airco , centr.vergrendeling Stuurbekr. Bumper in kleur, mistlampen voor, 3 maanden garantie € 2.950,-

Onze prijzen zijn incl. onderhoudsbeurt en nieuwe APK Wij berekenen geen afleveringskosten Op deze auto’s zit 1 jaar mobiliteitsgarantie Meer occasions op WWW.VERKAIKWAARDER.NL

Auto’s

• alle merken • nieuw en gebruikt • in- en verkoop • onderhoud en reparatie • APK keuringen • erkend alarm inbouwstation • schadeherstel • wasstraat

BOVAG

LID

VerKaiK

autobedrijf

• alle merken • nieuw en gebruikt • in- en verkoop • onderhoud en reparatie • verhuur • aanpassingen • onderdelen

Aanhangwagens

Acupunctuur TCM Ooracupunctuur Schedelacupunctuur Voetzonereflexologie Sportmassage Paula Berserik
De Lange Krag 6 2811 RX Reeuwijk 0182-391538 e-mail: pathece@gmail.com

de groendijcK 49 - Waarder tel. (0348) 50 14 29 - info@VerKaiKWaarder.nl
8

woensdag 11 augustus 4 Kerverland, Waarder, (vakantie) koersbal, 14.00-16.00 uur 4 Waarder, speelveld Berghoeve, 1e dag Speelweek speeltuinvereniging Speelvreugd, huttenbouw, 10.00-13.00 uur Donderdag 12 augustus 4 Speeltuinvereniging De Wildebras, Driebruggen, speelgoedbus, 13.30-16.30 uur 4 Waarder, speelveld Berghoeve, speeltuinvereniging Speelvreugd, 2e dag Speelweek diverse activiteiten, 10.0022.00 uur Vrijdag 13 augustus 4 Speeltuinvereniging De Wildebras, Driebruggen, hutten bouwen, 10.00-21.30 uur 4 Waarder, speelveld Berghoeve, speeltuinvereniging Speelvreugd, 3e dag, diverse activiteiten met als slot huttenverbranding, 10.00-21.00 uur zaterdag 14 augustus 4 Speeltuinvereniging De Wilde-

bras, Driebruggen, rommelmarkt en vervolg huttenbouwprogramma, 09.30-16.00 uur 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug, geopend 10.00-17.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur zondag 15 augustus 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug, geopend 13.00-17.00 uur 4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, geopend 11.00-17.00 uur

Uitnodiging voor busreis senioren eind augustus
Het Dienstencentrum van Zorgcentrum Reeuwijk nodigt de senioren van Reeuwijk uit voor een busreis op dinsdag 31 augustus. De reis zal starten om 08.30 uur vanaf het voorterrein van het zorgcentrum aan Treebord 19 te Reeuwijk en voert over de Veluwe naar het Openluchtmuseum te Arnhem. Men verwacht rond 18.30 uur weer in Reeuwijk te arriveren. De kosten van deze geheel verzorgde dagtocht inclusief koffie met gebak en diner bedragen € 45 per persoon. Wil men hieraan deelnemen, dan kan men zich opgeven tijdens kantooruren bij de receptie van het zorgcentrum, van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur, telefoon 0182-393222. De sluitingsdatum voor opgave is dinsdag 24 augustus 2010.

w w w. ra d i ova n d i j k . c o m WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE

Lamp aan vervanging toe?
Maak een energiezuinige keuze bij Radio van Dijk.
Wij hebben een enorm groot assortiment lampen. Voor elke lamp bieden wij een spaarlampvariant. Of kies voor energiezuinige LED-verlichting. Overtuig uzelf in onze winkel.

Gezocht:

Assistent tuinman
voor een mooie siertuin

(1 dag pw)

Tel: 0653 881322

antie jn op vak Wij zi uli met 31 j t en van 19 to

ToerbooT
Elektrische start 15 pk Yamaha € 950,0643 - 062 745

Te koop

Radio van Dijk
• zeer groot assortiment • veel artikelen op voorraad • persoonlijke bediening • installatie en instructie thuis • eigen technische dienst

Service van de zaak
9

Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk - Tel ( 0182 ) 39 33 66

tel. 0348 – 50 14 03 • fax 0348 – 50 25 70 • mobiel 0654 – 38 42 95

HET ONAFHANKELIJKE BOVAG AUTOBEDRIJF VOOR HET GROENE HART. WAAROM AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES V.O.F.?
• • • • • • • • • • Omdat wij u graag van dienst willen zijn in ons geheel vernieuwde bedijfspand. Omdat wij al een GROTE BEURT uitvoeren vanaf 150.00 EURO incl. A.P.K. Omdat wij ONVOORZIENE reparaties pas uitvoeren na uw toestemming Omdat wij altijd heldere uitleg geven over de REPARATIE en vervangen delen. Omdat wij REPAREREN volgens fabrieks specificaties en gespecificeerd factureren. Omdat de REPARATIE’S vallen onder de BOVAG-GARANTIE bepalingen. Omdat wij ALTIJD GRATIS VERVANGEND VERVOER hebben. Omdat u bij ons ALTIJD terecht kan voor vragen en/of service (pech 24 uur). Omdat wij ook auto’s inkopen en/of voor u verkopen via onze INTERNET site. Omdat wij WERKEN VOOR ALLE MERKEN van A tot Z en OUD tot NIEUW. Ook voor APK, ALARM en AIRCO service s.c.m. en stek erkend. Service en reparatie aan uw AANHANGER en/of CARAVAN, tevens AANHANGER verhuur en verkoop, inruil, financiering, lease en nog veel meer (KIJK OP ONZE SITE).

DAAROM AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES V.O.F.!
ONZE OCCASSIONS en voor meer INFORMATIE en foto’s:

WWW.AUTOBEDRIJFGERRITDEVRIES.NL

kosterdijk in vakantietijd opengesteld
De Kosterdijk in Waarder is vlak voor de bouwvakvakantie door de aannemer van een asfaltlaag voorzien, zodat de weg tijdelijk voor het verkeer kon worden opengesteld. Na de bouwvak vinden de afrondende werkzaamheden plaats.

• Onderhoud • Nieuwbouw • Winterstalling • Geconditioneerde lakruimte • Scheepsbetimmering • Leverancier elektrische boten en aandrijvingen
Jan Tinbergenstraat 21 • 2811 DZ Reeuwijk Tel. (0182) 301 100 info@jachtwerfreeuwijk.nl

W.N.J. de Bruin
Julianalaan 32 - Reeuwijk Telefoon (0182) 39 59 75

De oplossing voor al uw elektrische problemen!

www.jachtwerfreeuwijk.nl

Elektrische huishoudelijke artikelen Radio - Televisie - Video

10

Hairstylist Alexander
KAPPER SHOP

Dames- en herenkapsalon

Van Staverenstraat 22

&

www.kappersite.nl
Winkelcentrum Miereakker 16, Reeuwijk

Live muziek in Café Dito’s
Zaterdagavond 31 juli speelt de Engelse zanger/gitarist Mungo Munro live in Café Dito’s.
Toegang gratis en gegarandeerd gezellig.

☎ 392816
Buurten voor vrede
De Katholieke kerken van Reeuwijk, Boskoop, Waddinxveen, Gouda en Bodegraven houden een vredeswake op woensdag 22 september in de H. Willibrorduskerk te Bodegraven. Het is voor de tweede keer dat in de gezamenlijke parochies de MOV’s de vredeswake organiseren. Tijdens de vredeswake zullen de verhalen afgewisseld worden met muziek, gebed en stilte. Aanvang is 19.00 uur met medewerking van de kinderkoren. Daarna volgen er nog twee blokken van 50 min. De avond wordt om 22.00 uur afgesloten. Leven in vrede met elkaar is niet alleen maar iets van ver weg of tussen landen onderling. De vrede begint heel dichtbij, bij jezelf. De vredesweek 2010, georganiseerd door Pax Christi en het IKV, wil daar dit jaar aandacht aan besteden met het thema ‘Buurten voor vrede’. Vrede in de eigen leefomgeving, wat doet men eraan? De leefomgeving is belangrijk en heeft dan ook de aandacht. Men ziet buurten veranderen en misschien kennen mensen in hun eigen buurt wel een situatie waarin de vrede op het spel komt te staan. Wat doen we dan? Heeft u er iets aan kunnen doen? De betrokken kerken roepen op om verhalen van situaties waarin gewerkt is aan vrede in de buurt in te sturen. Men kan een verhaal ook in een gedicht verwoorden, aan de inzenders de keus. Stuur het verhaal naar de secretariaten of naar diaken Vrijburg, dick.vrijburg@hetnet.nl.

Timmer- en Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58

Burgerreeuwijk
Dames - Heren - Babymode Lingerie Bodyfashion Nachtmode Beenmode

75

aannemersbedrijf j. kruijt
● Grond- en rioleringswerk ● Ontstoppen (met hoge druk) ● Herstellen of vernieuwen
Geldig op alle lingerie met een 50% label!

edisonstraat 41, 2811 em reeuwijk, tel. (0182) 39 30 48

Raadhuisweg 27

2811 HT • Tel. 0182-392389
11

Het adres voor al uw werkzaamheden

Leon de Vos
• onderhoudswerk • plashuis/recreatiewoning • aanbouw en dakopbouw • verbouwingen • keukens en badkamers • kozijnen en dakkapellen • ramen en deuren • tegel en metselwerken

timmer- en onderhoudsbedrijf

Gouwe Lijn

Centrale verwarming

Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur.
Uw CV ketel gaat langer mee als U jaarlijks onderhoud uit laat voeren, laat daarom Uw CV ketel nu schoonmaken. Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of per e-mail: info@gouwelijn.nl John de Groot en Miranda van den Berg Beatrixlaan 25, 2811 LZ Reeuwijk, www.gouwelijn.nl

Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@online.nl fax: 0182-300359 • mobiel: 06-22808219

Make-up artist Daniela Hauser
Tijdens de Mid Summer Night van Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren was het weer te zien: het fraaie werk van make-up artist Daniela Hauser. kijk op Reeuwijk zocht haar op om eens nader kennis te maken met Daniela en haar kunstzinnige vak. Daniela is een bekende van de Carnavalsvereniging. Dat wil zeggen, bijna niemand kent Daniela, maar haar creaties kent iedereen. Ze vallen vrijwel altijd in de prijzen tijdens de thema- en zondagavonden. Creaties als Erik of Het Klein Insectenboek, Quasimodo de klokkenluider van de Notre Dame, de doodenge ‘creatures’ van Michael Jacksons Thriller, de stinkend rijke weduwen tijdens de Bling Bling party, er gaat nu vast een lichtje branden bij de Reedeurpenarren. Ze bracht ook de body paint aan op het bovenlichaam van twee mannelijke carnavalsvierders. De hofdames van de afgelopen jaren kregen hun prachtige uitstraling mede door Daniela’s toedoen. “Als je mij een plaatje geeft, maak ik het na,” is Daniela’s antwoord op al deze creaties. “Ik stijl het haar erbij, maar knippen, dat kan ik niet.” Naast haar baan bij het Reeuwijkse Art Decor werkt Daniela als make-up artist voor een bekend cosmeticaproduct. Wat doet een make-up artist? “Het gaat hier niet alleen om het opmaken van bruiden en zo, maar een make-up artist maakt mensen op voor bijvoorbeeld toneel, ballet en tv-opnames. Er komt grime bij kijken, maar ook kleding en haarstyling. Vanaf mijn derde speelde ik al met make-up. Poppen, alles moest eraan geloven als ik mijn kinderfoto’s terugkijk. Als vierjarige vertelde ik al dat ik later ‘make-up juffrouw’ werd. Maar na de MAVO raadde men mij zo’n opleiding af, omdat er in Nederland in dit beroep weinig werk is.” In Amerika is dat er overigens wel het geval, de Amerikaanse Joe Blasco is dan ook Daniela’s grote voorbeeld. “Daar worden meer films gemaakt en er wordt bij tv-opnames en dergelijke meer budget voor vrijgemaakt.” Totaalplaatje Uiteindelijk is zij na de MBO opleiding Sociaal Pedagogisch Werk toch naar een privéschool

IJzingwekkende creatures van de clip Thriller.

rdag 31 juli 2010 29, vrijdag 30 en zate Geldig op donderdag

WEEKENDAANBIEDING
DIVERSE KLEUREN

EN

Ik ga een tuinafscheiding maken.

U heeft een schep, een rol gaas en stevige palen nodig. Allemaal op voorraad!

BEGONIA'S

ROZE ORCHIDEEËN 2 TAKKEN GROTE TUINMARGRIET 2 BOSSEN ZONNEBLOEMEN 2 BOSSEN CHRYSANTEN 20 ROOSJES
12

1.50  4.99  2.99  3.99  2.99  2.99

Pascalstraat 4 - 2811 EL Reeuwijk - Tel. (0182) 39 65 71 www.hoogendoornhout.nl - info@hoogendoornhout.nl

Boren, hakken, slopen, slijpen en zagen van asfalt, beton en steen.
Voor bedrijven en particulieren
(0652) 06 25 88 - (0182) 39 98 16 - info@kapiteel.nl - www.kapiteel.nl

Ruim assortiment
• • • • • • natuursteen terrastegels gebakken klinkers getrommelde stenen betonsteen zand, grond en split
De Overkant & Van Nieuwkoop B.V.
za 09.00-12.00 uur (di en wo gesloten)

ma, do en vr 09.00-16.30 uur

Pascalstraat 15 - 2811 EL Reeuwijk Telefoon 0182 39 63 17

Van Neerbos Bouwmarkten BV Kantooradres: Reeuwijkse Poort B5, 201 2811 MZ Reeuwijk

www.vanneerbosbouwmarkten.com Vanaf 1 oktober zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren
Hofdames als Japanse geisha’s. in Amsterdam gegaan, waar ze les kreeg van Else le Comte. Daniela vertelt dat er verschillende stromingen in make-up zijn. “Smokey eys is nu de trend en komt eigenlijk uit de jaren ‘60. Voor zwart/wit fotografie gelden bepaalde regels om de modellen op te maken. Het gaat hier niet om kleur, maar licht en donker, dus let je op de kleurovergangen te vervagen. Voor kleurenfotografie zijn op elkaar afgestemde kleuren van kleding en make-up juist weer heel belangrijk. Als iemand het toneel op moet, accentueer je Lees verder op de volgende pagina

Cateringmedewerker m/v
voor 3 dagen per week (op woensdag, donderdag en vrijdag) van 09.00 uur – 16.00 uur. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het verzorgen van de buffetlunch in onze bedrijfskantine, inkoop van catering-produkten, verzorgen van koffie/thee of lunches bij vergaderingen, schoonmaakwerkzaamheden in de kantine. Gedurende ongeveer een half uur per dag werkt de cateringmedewerker ook achter de receptie. Dan bestaan de werkzaamheden o.a. uit telefoon opnemen, werken met fax en p.c. (outlook) en bezoek ontvangen. Houd je van afwisseling en heb je ervaring in de catering? (of achter de receptie?) Reageer dan snel en stuur je motivatie en C.V. naar: Van Neerbos Bouwmarkten BV T.a.v. Anja Slijkhuis Postbus 580 2800 AN Gouda of per mail naar: sollicitatie@vnb-diy.com
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kan je bellen naar 0182-506022, Anja Slijkhuis, directiesecretariaat. 13

Vervolg van pagina 13 ogen en mond extra, maar ook de rest zet je meer aan. Als je er een oud vrouwtje neerzet, mag je haar handen natuurlijk niet vergeten. Het gaat om een totaalplaatje, je zet tenslotte geen kabouter in een mantelpakje. Bij traditioneel ballet zet je juist alleen de ogen extra aan, zodat ze groter lijken. Bij modellen die op tv verschijnen, pas je op met rood en glans, dat zijn vlakken die door alle lampen anders op het beeld kunnen wegvallen. Neem de vrouwen die het weerbericht vertellen op tv. Ze staan voor een blauw vlak waar de weerkaart op geprojecteerd wordt. Geef je ze hetzelfde blauwe kleurtje in de make-up, hoe weinig ook, het valt dan weg. Tja,

en dat ziet er dan wel heel vreemd uit op de beeldbuis, terwijl je het in de studio niet ziet.” Ook het body painten heeft ze bij Else le Comte geleerd. Van een stukje arm tot het hele lichaam. “Pas was er iemand die graag een galajurk wilde dragen, maar ze had een litteken op haar arm dat niet zo fraai was; dit heb ik met een bloem gecamoufleerd. Met een totale body painting ben ik zo ongeveer 6 tot 8 uur bezig. Ook maak ik snorren en baarden van wolcrêpe. Had prins Johannes afgelopen Mid Summer doorgegeven dat hij als Japanse keizer zou gaan, dan had ik een Japans sikje voor hem gemaakt. Op die manier had hij zijn plastic sik uit de speelgoedwinkel niet steeds van de grond hoeven te rapen!”

Maskers Daniela legt ons ook nog uit hoe ze die maskers die we zo vaak op de carnavalsavonden zagen zo levensecht kan maken. “Ik begin met het maken van een mal op het gezicht van een goedje wat iets wegheeft van het spul waar je bij de tandarts in moet bijten. Daarop leg ik gipsverband. Als het is uitgehard, gaat alles er weer af en giet ik het geheel vol met gips.” Dit is het model waarop ze gaat werken. Met klei wordt

het masker gevormd. Laagje voor laagje komen de kleuren er in latex op te staan. Het ‘afgieten’ van het masker van iemands gezicht duurt ongeveer één uur. Al met al duurt het opmaken van het masker, inclusief het drogen en schuren, vijf uur. Nu weten wij hoe Quasimodo destijds is ontstaan. (red. één van de leden van de Raad van Elf ten tijde van prins Ries van Reedeurp). En de huiveringwekkende creatures uit Michaels Jacksons clip Thriller zijn opeens iets minder eng…

wijziging hulp bij huishouden van zorgpartners in 2011
De gemeenten Bodegraven en Reeuwijk hebben een aanbesteding gehouden voor hulp bij het huishouden. Op basis daarvan hebben zij besloten om per 1 januari 2011 geen gebruik meer te maken van Zorgpartners MiddenHolland. Tot deze datum blijft Zorgpartners de hulp bij het huishouden leveren aan de cliënten zoals zij dit gewend zijn. De medewerkers zijn geïnformeerd en er wordt veel aan gedaan om de sociale gevolgen voor de medewerkers te beperken. Als cliënten per 1 januari 2011 hulp bij het huishouden willen blijven afnemen 02-11-2005 Zorgpartners van 11:04:18 F+ ad 1.pdf Midden-Holland, dan kan dat via een Persoonsgebonden Budget of via Comfort à la carte. De gemeenten geven in september 2010 aan wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van het Persoonsgebonden Budget. Zorgpartners Midden-Holland blijft wel in Bodegraven en Reeuwijk verzorging en verpleging thuis leveren. Als cliënten daar op dit moment gebruik van maken, dan blijft dat onveranderd. En als cliënten in de toekomst verzorging of verpleging thuis nodig hebben, kunnen zij hierover contact opnemen met onze cliëntadviseur. Zij is te bereiken via het telefoonnummer (0182) 393222.

DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN BINNEN- EN OOK BUITENZONWERING! VOOR HORREN Bel voor vrijblijvende informatie 0182 - 51 14 84.
Desgewenst komen wij ook bij u thuis!

ZONWERING NOORLANDER
Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84 Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl

h ver f uis bodegravenregio Uw verfspecialist voor de
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75 ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Excess Stocks grondverf Excess Stocks aflak (ZG of HG) Sigma S2U Hoogglans of Zijdeglans (krasvast) Sigma S2U Primer (krasvast) Sikkens EPS Plus Schakelverf Sikkens Satura Plus Stoot en krasvaste Zijdeglanslak Sikkens AZ Plus Hoogglanslak tot 6 jaar duurzaamheid Sikkens XD Aflak tot 10 jaar duurzaamheid (HG of ZG) Sikkens BL Watergedragen aflak (Mat, HG of ZG) 10 ltr Professionele Latex Muurverf
Prijs per liter Adviesprijs Onze prijs
C M Y

Deskundig advies en messcherpe prijzen!!
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines

NVT NVT € 48,20 € 37,20 € 45,05 € 53,85 € 52,35 € 63,10 € 55,25 NVT

€ 15,00 € 17,50 € 32,50 € 25,00 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € 45,00 € 35,00 € 55,00

CM

MY

CY

CMY

K

Persoonlijke aandacht is het minste dat u mag verwachten. Bel: Robin Dijkstra 0182 622000 www.fplus.nl

14

Wij maken

huis een
zonwering laminaat parket gordijnen

van uw

thuis!

luxaflex marmoleum vinyl tapijt

Raadhuisweg 87 • 2811 HV Reeuwijk Tel. (0182) 30 06 31 • Fax (0182) 39 96 20 info@esstoffering.nl • www.esstoffering.nl
Openingstijden: ma. gesloten, di.-vr. 9.30 - 18.00, za. 9.30 - 17.00 en op afspraak

Parkeren kunt u gewoon gratis op ons eigen terrein!

Midden-Holland stopt met regionaal elektronisch patiëntendossier
Het Schakelpunt Informatie Transmurale Zorg Midden-Holland (SPITZ-MH) gaat dicht. Dit schakelpunt maakte het mogelijk om in Midden-Holland te werken met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Maar nu heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gesommeerd verbeteringen aan te brengen waarvoor noch de techniek noch de wet voldoende houvast biedt aan de stichting. Door het stoppen van het schakelpunt zullen patiënten hun gegevens bij elke zorgaanbieder opnieuw moeten verstrekken. Zorgverleners keren terug naar de vele verschillende inlogcodes en zorgorganisaties regelen ieder apart de beveiliging en actualisatie van de patiëntengegevens. De Goudse regio, koploper vanwege de goede samenwerking in de zorg, bouwde stapsgewijs aan een regionaal schakelpunt voor een digitale en veilige uitwisseling van zorggegevens. Het is in het belang van de patiënt dat er een EPD komt en dat de privacybescherming goed geregeld is. Het CBP wil daarbij onrechtmatig inkijken vooraf technisch blokkeren. Maar dat is voor SPITZ-MH onmogelijk want zij kunnen geen link maken naar een lijst waarop precies staat welke patiënt bij welke arts hoort. En als zo’n lijst al te maken was, hoe moet het dan met waarnemers, assistenten, spoedgevallen, verversing van de lijst? Met die inhoudelijke, technische, juridische en wettelijke complicaties acht het schakelpunt het in dit stadium niet mogelijk om door te gaan. Men betreurt de stap terug in de kwaliteit van zorg.

Welkom in de showroom dinsdag t|m vrijdag 10-17 uur zaterdag 10-14 uur Edisonstraat 12 2811 em Reeuwijk t 0182 394527 www.hogendoorn.com info@hogendoorn.com
15

JOHN STOLWIJK
Aannemersbedrijf

Randenburgseweg 8 2811 PR REEUWIJK Tel. (0182) 39 51 20 Fax (0182) 39 56 23

John Raedeckersingel 62

Johan Rozendaal

2811 VL Reeuwijk Mob. 06 51930389

Ontdek de Azoren
Voor wie op zoek is naar een bijzonder reisbestemming, zou eens kunnen denken aan de Azoren. De 9 eilanden liggen midden in de Atlantische Oceaan, even ver van Portugal als van Amerika verwijderd. De vliegtijd naar de Azoren bedraagt slechts 4.15 uur en het grootste eiland Sao Miguel is aan te vliegen met een rechtstreekse vlucht van ArkeFly. De Azoren hebben een zacht klimaat met een maximale temperatuur in juli t/m september van 25 graden. Aan het groene uiterlijk van de eilanden kan men zien dat er regelmatig een regenbui valt, maar meestal zijn deze van korte duur. Al snel schijnt de zon weer uitbundig en vooral aan de kust is het meestal prima weer. De Azoren zijn een oude kolonie van Portugal en men spreekt er dus ook Portugees. Met Engels kan men zich in de toeristische centra prima redden. Ook vindt men in de stadjes nog veel Portugese invloeden terug, zoals prachtige Portugese kerken en kloosters. De eilanden zijn heuvelachtig en vooral zomers staan de eilanden volop in bloei. Langs alle bermen en op de heuvels staan o.a. duizenden Afrikaanse lelies en witte en blauwe hortensia’s prachtig te bloeien. Dankzij het microklimaat zijn er zelfs theeplantages. Een bezoek aan een theefabriek waar nog heel ambachtelijk wordt gewerkt, behoort tot de mogelijkheden. De dames die er werken selecteren de thee nog handmatig. Natuurschoon Het eiland Sao Miguel is ongeveer zo groot als Texel en is vooral bekend door zijn prachtige kratermeren. De steile heuvels om de meren heen, steken loodrecht boven het water uit. Van bovenaf heeft men een schitterend uitzicht over de meren en het afwisselende landschap. Rondom de meeste meren liggen goed aangelegde wandeltrails en deze kan men zelf of met een georganiseerde tocht ontdekken. De rustige eilanden zijn niet echt geschikt voor alleen een strandvakantie, maar meer voor een combinatie van actief bezig zijn in de natuur afgewisseld met een dagje strand of het bezoeken van een stadje.

Van tot

(natuur)oeverbeschermingen
steigers ,
van

bruggen

tot

groen

voorzieningen,

voor

aanleg of advies.

Voor meer informatie: www.servicedienstreeuwijk.nl

Wilt u Wat betegelen?
bel dan de

TegelzeTTer
(0172) 21 60 84
Tegelzettersbedrijf
jan tinbergenstraat 14 | 2811 dz reeuwijk tel: (0182) 395 094 | mob: 06 54 39 20 31 | fax: (0182) 396 510

Verlaan
Valkenburgerlaan 14 2771 DA Boskoop

16

Er zijn wel stranden maar dit zijn kleine zwarte vulkaanstrandjes waar geen vermaak te vinden is. Daarvoor in de plaats zijn er indrukwekkend mooie kliffen met diep eronder een helder blauwe zee. Er zijn prachtig gelegen hotels boven op een klif gebouwd; hier kan men op de mooie groene gazons en terrassen rondom de zwembaden genieten van het geweldige uitzicht over de zee. Het kleinere eiland Terceira kent als één van de mooiste bezienswaardigheden de hoofdstad Angra do Heroisme, dat door Unesco is uitgeroepen tot werelderfgoed. De sfeervolle stad met zijn vele kerken en pleinen is grotendeels in de 16e eeuw gebouwd en idyllisch gelegen aan een baai. Op Terceira vindt men het langste zandstrand van de Azoren en hier in de buurt staan een paar mooie hotels met kamers met uitzicht over de Atlantische Oceaan. Het eten is overal uitstekend met natuurlijk veel vis en vlees veelal op Portugese manier klaar gemaakt. Het prijsniveau is trouwens ook Portugees, dus duidelijk voordeliger dan in Nederland. In het binnenland liggen sfeervolle quinta’s. Dit zijn tot hotel of appartementen verbouwde boerderijen, meestal midden in de natuur en vaak met faciliteiten

zoals een zwembad. Als men een quinta boekt, is er meestal een auto bij de reissom inbegrepen zodat men het eiland goed kan verkennen. Sowieso zijn de eilanden allemaal goed met een huurauto te bekijken. De wegen en de bewegwijzering zijn prima en het verkeer is rustig. walvissen en dolfijnen Houdt men van natuur, rust, niet te hete temperaturen, actief bezig zijn in de natuur, gecombineerd

met cultuur, dan zijn de Azoren een uitstekende keuze! De eilanden zijn ook bij uitstek dé plek om een walvis- en dolfijnensafari te maken. In de Atlantische Oceaan in de omgeving van de Azoren is er namelijk de grootste kans om walvissen te spotten. Een

unieke ervaring die men tijdens een bezoek aan de Azoren niet mag missen! Voor meer informatie over de Azoren of over een andere mooie vakantiebestemming: www.reisadviesreeuwijk.nl of bel 0182-52 38 83 (Marianne Höppener).

Julianalaan 8 / 2811 KV Reeuwijk 06 410 16 537 / ciska.kraamzorg@hotmail.com
Bemiddeling door Careyn Kraamzorg (voorheen NedZorg)

Ciska van Leeuwen
Kraamzorg

Zomeraktie:
Care Line Sun

kappers
2+1
gratis

EEF!

www.vandenheuvelelektro.nl
Van den Heuvel Elektro adviseert over energiezuinige oplossingen voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld over de vele soorten LED verlichting. Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek.

Maak werk van uw MVO-beleid!

Last van de warmte? Wij hebben airco!

Platteweg 40A 2811 NA Reeuwijk Tel. (0182) 52 26 77 Mobiel (0651) 10 25 41 www.vandenheuvelelektro.nl

24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541

Maand

t 21.0 00 uur to 9.

dag geop ag t/m vrij

0 uur

end van:

Wij werken voor particulieren en bedrijven.

Notaris d’aumerielaan 15 - Reeuwijk Brug www.eefkappers.nl 0182-301300
17

aan de Leeghwaterstraat 23/25 te Reeuwijk

TE HUUR

elektro service
24-uurs storingsdienst service inspectie installatie onderhoud voor particulieren en bedrijven
landelijk erkend installateur

kantoren in bedrijvenverzamelgebouw van 20 tot 200m2
Inclusief: secretariaat, postservice, kantine, vergaderruimte, ADSL, enz. enz. Nieuw: Werkplek vanaf € 195,- / maand all inn

www.sebentar.nl

Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl www.maaselektro.nl

■ Tel. ■ E-mail

0182-308191 andre@sebentar.nl

■ Postbus 210 ■ 2810 AE Reeuwijk

Oudheidkamer verlengt tentoonstelling liturgische gewaden
Wegens grote belangstelling wordt de tentoonstelling liturgische gewaden uit de periode 1850 tot 1950 in het Streekmuseum Oudheidkamer aan de Oudeweg nr. 3 te Reeuwijk een maand verlengd (tot 29 augustus). Deze tentoonstelling is samengesteld uit voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven door de R.K.parochies van Reeuwijk, Waddinxveen en Bodegraven. De gewaden etaleren stuk voor stuk een prachtige kunstzinnige vormgeving. Beschouw de daaraan verbonden symboliek en wat daarmee verband houdt zoals baldakijnstroken, diverse kerkboeken, altaarmissalen, schoolwandplaten enz. De tentoonstelling is samengesteld door de heer C.J. van Veen uit Waddinxveen, die heel veel heeft gedaan om deze tentoonstelling te verwezenlijken. Bovendien stelde hij een mooie brochure samen als toelichting voor de bezoekers. De volgende tentoonstelling is reeds bekend. Dat wordt ‘Bij de Les’ over oude schoolplaten uit eigen bezit en dat van de Reeuwijkse scholen. De tentoonstelling start op zaterdag 5 september. Voor meer informatie over het museum: www.streekmuseumreeuwijk.nl. Bezoekers zijn van harte welkom. Openingstijden: zaterdag 10.00 – 17.00 uur en zondag 13.00 – 17.00 uur. Voor groepen kan men na afspraak ook terecht op andere dagen.

Vitra – Leolux – Label Artifort – Montis – Gispen – Gelderland

ubelstoffeerderij Me

Artifort – Gispen – Montis – Gelderland

Terlouw & Terlouw

Sla ook een goed figuur deze zomer!
Nu kan het nog……
• Super snel afvallen, verlies ongeveer 10% van uw gewicht – Bio SlimLine • Definitief vet weg waar u wilt, gemakkelijk afslanken • Huidverslapping kan nu efficiënt worden aangepakt • Cellulite doeltreffend te lijf, een mooie huid – Proslimelt – Tripollar – PR-Cell

Wilhelminastraat 18 • 2801 XK Gouda • Tel 0182-511763

www.terlouwenterlouw.com

Nieuwsgierig? kijk op: www.xeniagouda.nl Of bel: 0182-516466 Schoonheidsinstituut Xenia Citroenvlinderstraat 14, 2805 KJ Gouda
(wijk Willenslande tegenover manege de Goudse Hout)

Label – Leolux – Vitra
18

Autobedrijf

H. Treur

• Kunststof • Hout • Aluminium
GUBO-Kozijnen levert en monteert hoogwaardige kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen en serres tegen een betaalbare prijs.
Voor een vrijblijvende offerte: Driebruggen: Arie den Boer, Linschoten: Hans van der Gugten, E-mail: gubokozijnen@planet.nl 06 – 2200 4958 0348 – 425 318

Esdoornstraat 17 - Driebruggen - tel. 0348 - 500 600

APK, onderhoud en reparatie
Uw diagnose specialist STERK in elk MERK

Opzien tegen psycholoog op vakantie
In vakantieperiodes, vooral in de zomer, kunnen veel mensen van wie de psycholoog, maatschappelijk werker of begeleider op vakantie is, ongerust of angstig worden. In dat geval kunnen zij bellen met Sensoor. Deze organisatie is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek. Ook in deze vakantieperiode. “Zulke gesprekken kunnen helpen om de periode te overbruggen,”, constateert Irene Gruppelaar, trainster/begeleidster bij Sensoor. De voor dit werk goed opgeleide vrijwilligers helpen de zaken op een rij te zetten, denken mee, reflecteren, kalmeren of ondersteunen. Kortom, ze bieden ruimte om het hart te luchten. Behalve dag en nacht bellen en mailen kan er op dagdelen ook gechat worden met Sensoor. De vrijwilligers zijn geen psychologen, wel worden ze begeleid om dit werk te doen. Ze bieden een gesprek van mens tot mens. Daarom is Sensoor geen vervanging van een therapie of sessie maar een aanvulling op de geestelijke gezondheidszorg. Overigens hoeft men geen problemen van psychiatrische aard te hebben om te bellen. Sensoor is er voor iedereen die zijn of haar verhaal niet in de eigen omgeving kwijt kan, wil of durft. Ongeacht het onderwerp. Sensoor, voorheen SOS Telefonische Hulpdienst, is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Er zijn 25 vestigingen in het hele land. Sensoor Zuid-Holland zuid en midden heeft 98 vrijwilligers. De diensten zijn te bereiken via (dag en nacht): 0900 07 67 (5 ct/m).

Bougainvillea
30% korting!
Geldig t/m 7 augustus

in alle maten

OP = OP

Oudeweg 1a • Reeuwijk • Tel. (0182) 39 11 55

Tevens inboedelopslag

Jac. Koster en Zn.
Bodegraven Telefoon: (0172) 61 36 35
Notaris D’Aumerielaan 3 Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66 info@slingerland.nl

Postbank 42.07.

Wij geven u de ruimte!
Ons volledige woningaanbod vindt u op

www.slingerland.nl

19

Nog enkele plaatsen in beginnersorkest excelsior
Harmonie Excelsior uit Boskoop gaat komend schoolseizoen weer van start met een nieuw beginnersorkest. Excelsior is al een paar maanden bezig met de werving en er hebben zich op dit moment al 12 kinderen aangemeld. Dit betekent dat er nog een paar plaatsen vrij zijn voor enthousiaste beginnende muzikantjes. De muziekopleiding is geschikt voor kinderen van 7-11 jaar. Op vrijdag 27 augustus is er vanaf 19.30 uur in het verenigingsgebouw van Excelsior een informatieavond voor ouders/verzorgers en hun kinderen, die belangstelling hebben om een blaas- of slagwerkinstrument te leren bespelen en een nieuw beginnersorkest (A-Klein) te gaan vormen. Na een jaar opleiding wordt A-Klein omgevormd tot een nieuw B-Groot en na weer een jaar sluiten de kinderen hun 2e fase af met het muziekdiploma A (HaFaBra). Nieuwe leerlingen kunnen kiezen uit een blaasinstrument (klarinet, hobo, alt of tenorsaxofoon, trompet, cornet, hoorn, trombone, bariton of bas) of diverse (melodische) slagwerken percussie-instrumenten. Het nieuwe A-Klein gaat vanaf september repeteren op de donderdagavond (ca. 18.45-19.45 uur) en staat onder leiding van een muziekpedagoog, Madeleine Brok-Boertje. Naast hun orkestopleiding krijgen de leerlingen één keer in de week nog apart les in kleine groepjes van een gespecialiseerde muziekdocent. Nieuwe leerlingen kunnen nu al worden aangemeld en ook tijdens de informatieavond op 27 augustus in het clubgebouw van Harmonie Excelsior aan de Biezen 6 in Boskoop, of via secretaris Karolien Mark (0172-213717, e-mail: excelsiorboskoop@hotmail.com).

Daar is ook een uitgebreide brochure te verkrijgen met alle details over de muziekopleiding. Meer informatie over Excelsior en

de nieuwe muziekopleiding is ook te lezen op de website van de vereniging: www.excelsiorboskoop.nl.

C1000 Reeuwijk: iedere dag beter, dankzij u!

Voordeelnieuws
1 liter

Appelsientje diverse smaken Calve partysaus
per fles 250 ml

Kampioentjes (om thuis af te bakken)
pakje 360 gr

Miniworstenbroodjes (om thuis af te bakken)
pakje 240 gr

Saucijzen broodjes (om thuis af te bakken)
pakje 250 gr

Pita broodjes (om thuis af te bakken)
pakje 400 gr
Week 30 2010
Aanbiedingen zijn geldig op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 juli 2010. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

0. 79 0. 79 0. 79 0. 79 0. 79 0.
79

C1000 Reeuwijk
Miereakker 14 2811 BB Reeuwijk

Openingstijden
Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag 08.00 – 20.00 08.00 – 21.00 08.00 – 20.00

20

Aannemersbedrijf voor timmerwerken

H.C. Boere
• AANBOUW • VERBOUW • BOUWBEGELEIDING Tel:

Waarder

0348 – 502576

Administratie: Platteweg 29A-10, 2811 HM Reeuwijk Werkplaats: Jan Tinbergenstraat 5, 2811 DZ Reeuwijk

06 54 386 956 0182-395320 Fax: 0182-395565 E-mail: hdmboere@hetnet.nl

www.rietdekkervandijk.nl info@rietdekkervandijk.nl

Balkons gezocht voor MS-aandacht
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in november, een spandoek willen ophangen. MS is een sluipende ziekte en heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. Een medicijn ter genezing is er helaas nog niet. Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde, maar wel een dag met onzekerheid! De organisatie zoekt balkons of andere prominente plekken om een spandoek van 3 meter breed en 80 centimeter hoog aan op te hangen. Daarnaast wordt gezocht naar collectanten. Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds. nl. Geen ruimte voor een spandoek, doneren mag altijd op giro 5057.

Alarmnummer 1-1-2 werkt in hele eU
Men verwacht het niet nodig te hebben op vakantie. Toch is het goed te weten dat er binnen Europa één noodnummer is. Voor noodhulp belt men in de hele EU 1-1-2. Net als in Nederland is dit alarmnummer gratis en te bereiken vanaf vaste en mobiele telefoons. Men hoeft geen ingewikkeld kengetal in te toetsen, maar direct 1-1-2. De centralisten van populaire vakantielanden als Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland en Spanje kunnen de beller heel goed in het Engels, maar vaak ook in het Duits of Frans beantwoorden. Ook de andere EU-landen krijgen de Engelse taal steeds beter onder de knie. Daarnaast kan men bij de 1-1-2 centrales in de grensgebieden van Duitsland en Spanje in de taal van de aangrenzende lidstaat terecht. Als men in Nederland niet-spoedeisende politiehulp nodig heeft, belt men 0900-8844. Denk daarbij aan situatie zoals een aanrijding met alleen blikschade of een gestolen camera. Ook in het buitenland zijn er, naast het alarmnummer 1-1-2 nationale noodnummers voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Kijk voordat u vertrekt welke overige noodnummers er in het betreffende vakantieland gelden en sla deze alvast op in de mobiele telefoon.

Meer informatie vindt men op www.112.nl.

Uw instituut voor:
• huidverbetering met behulp van microdermabrasie • harsen • verven van wenkbrauwen en wimpers • collageen behandeling • manicure • bruids- en avondmake-up

Met plezier tuinieren?

Lid Anbos
Behandeling ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds op afspraak Jan van Hoofstraat 35 • 2811 VM REEUWIJK • Telefoon 0182 - 39 22 62

W W W . V A K TUIN.NL
21

Mariska Veer naar ek dammen in Polen
De 13-jarige Mariska Veer maakt zich op voor het europese kampioenschap dammen. Het kampioenschap zal in het Poolse Minsk worden gehouden van 1 t/m 7 augustus. Haar tegenstanders komen hoofdzakelijk uit Oost-europese landen als Rusland, Azerbeidzjan, Litouwen en Polen. Daarnaast zal zij het eventueel ook op moeten nemen tegen meisjes uit Italië. In totaal doen er zo’n 34 meiden mee, waarvan er vier reserve staan. Het spel met de 50 om 50 witte en zwarte vlakjes en de 20 om 20 damschijven is Mariska leuk gaan vinden na een damtoernooi op haar basisschool. Hierna is ze lid geworden van de Reeuwijkse damvereniging D.E.Z. (denk en zet). Inmiddels speelt Mariska er al zo’n vier jaar. Mariska vertelt: “Op maandagavond train ik van zeven tot acht. Hier krijg je een stukje theorie te horen. Er worden dan bepaalde combinaties op het dambord neergezet en middels bepaalde trucjes leer je dan hoe je je tegenstander zou kunnen verslaan. Uiteraard spelen de leden op zo’n avond ook tegen elkaar met de chocoladereep als hilarische trofee voor de allerbeste. Haar vaste trainer is Hans de Knikker. Van hem krijgt ze opdrachten mee naar huis. De opdrachten zijn van die ‘zetjes’ waarbij Mariska dan de trucjes moet bedenken om deze tot een goed einde te brengen. < Mariska, met op het bord één van de combinaties. Bij dammen gaat het vooral om de opbouw van het spel. Vele zetten vooruit kunnen denken. En als er tegen het eind van het spel nog maar weinig schijven op het spel staan, wordt het natuurlijk helemaal spannend. Haar vader is inmiddels al geen echte tegenstander meer voor haar. Hij is blij als hij er met een remise (gelijkspel) vanaf kan komen. Het gaat hier om echte topsport. Partijen duren gemiddeld zo’n twee uur. Tijdens toernooien kan het gebeuren dat er twee partijen per dag moeten worden gespeeld. Een partij mag hooguit drie uur duren, soms komt er extra tijd bij. Per persoon krijg je een bepaalde tijd die je over een zet mag doen. Is jouw tijd op, dan heeft je tegenstander alsnog gewonnen. er lol in hebben Via de KNDB organiseren verenigingen allerlei toernooien, waar Mariska regelmatig aan meedoet. Via de regionale voorrondes belandde zij in de halve finale, die

Airconditioning actie voor uw auto!!!
• Airconditioning controle op 12 punten gratis! • Airconditioning onderhoud (leeghalen, afpersen en
vullen van het gehele druksysteem) € 95,– onderhoud van het systeem € 37,50

• Airconditioning reinigen in combinatie met
Bovenstaande werkzaamheden geheel volgens BOVAGnormen en waarden inclusief BOVAG Airco-service certificaat!!!

Wonen, Bedrijven, Taxaties, Consultancy
Meridiaan 39 2801 DA Gouda Tel: 0182-538400 info@boer-gouda.nl Postbus 96 2800 AB Gouda Fax: 0182-538440 www.boer-gouda.nl

lid van de

Autobedrijf van Roon • Leeghwaterstraat 8 (ind. terrein Zoutman) • Reeuwijk Telefoon 0182 - 301650 www.autobedrijfvanroon.nl

22

Erik Gabriëls
Loodgieters- en onderhoudsbedrijf
GAS - WATER - SANITAIR / DAKBEDEKKING - LOOD EN ZINKWERKEN

Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07 2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266 • Fax 399 265 www.kijkopreeuwijk.nl Oplage: 6.300 exemplaren Uitgever: Elly de Knikker Kijk op Reeuwijk is een handelsnaam van Graficelly B.V. Redactie: Paul Engels (hoofdredacteur) Tel. (0182) 394 810
redactie@kijkopreeuwijk.nl

De Jongstraat 31 - 2811 KR Reeuwijk Tel.: 0182-396544 - Mob.: 06-46597368 info@erikgabriels.nl
op 13 maart in Lunteren werd gespeeld. Vervolgens door naar de finale in de meivakantie in Huissen. Een hele week dammen. Uiteindelijk werd ze nummer vijf in de categorie meisjes pupillen van 11-13 jaar. Samen met de nummer één, nummer drie en Mariska dus nummer vijf van Nederland gaat ze naar het Europees Kampioenschap. In Polen tijdens het EK mogen de wedstrijden maximaal vier uur duren. Intensieve denksport die behoorlijk vermoeiend kan zijn. Goed eten en drinken en uitrusten is dan een must. “Maar bovenal moet je er lol in hebben,” vindt Mariska. Ze hoopt op een plekje in de middenmoot. Het is voor haar de eerste keer dat ze in het buitenland zal dammen. Zenuwachtig wordt ze niet zo snel. “Je kan tenslotte niet beter dan je best doen,” antwoordt ze nuchter. Samen met haar moeder zal ze naar Polen afreizen. Een busreis van zo’n vijftien uur staat hen te wachten. De wedstrijden zullen in een school voor Economie worden gehouden. Zelf overnachten ze in een hotelletje wat er op internet netjes uitziet. Wat het eten betreft; zuurdesembrood en andere typisch Oost Europese gerechten. “Mocht het allemaal te gortig worden, dan kan ik altijd nog zelf naar de supermarkt stappen,” meent de moeder van Mariska.

Advertenties: Letty Blanken Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl

Reservering vóór vrijdag 17.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegarandeerd worden. Informatie over tarieven en aanleveren op aanvraag via advertentie@kijkopreeuwijk.nl of op www.kijkopreeuwijk.nl Bezorging: Reeuwijk Mevr. van Wensveen (0182) 392 890 Driebruggen Fam. De Kruijf (0348) 502 094 Waarder Fam. Lemkes (0348) 501 476

Wim de Boevère Marlien van Leeuwen Narda Rebel Bert Verver Inleveren kopij: uiterlijk zondag 20.00 uur Druk: Maassluise Courant, Maassluis Brocheren en afwerken: Boekbinderij Hoogendijk BV, Gouda

Kijkertjes
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven. Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje. Naam: Adres: Telefoon:
.................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

Docent Highschool Hockey
Toptrainer/coach Robbert Paul Aalbregt is door christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden en de Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) aangesteld als docent Highschool Hockey en als coördinator Jongste Jeugd bij GMHC. “Hiermee wordt invulling gegeven aan ons samenwerkingsverband van school en vereniging om top- en breedtesport beter en professioneler te ondersteunen en onze ambities op maatschappelijk en sportief gebied verder inhoud te geven”, aldus Jos Berg, lid van het College van Bestuur van De Goudse Waarden en GMHC-voorzitter Jan-Willem van Gelder in een gezamenlijke verklaring. Het plan voorziet er in dat de jongste jeugd van 6 tot 12 jaar kwalitatief hoogwaardig hockeyonderwijs aangeboden krijgt en junioren vanaf 12 jaar aansluitend vanuit de Hockey Highschool een verdere intensieve hockeyopleiding krijgen. Dit concept is uniek in Nederland en draagt bij aan een kwalitatieve ontwikkeling van de sport zoals dit door NOC-NSF en KNHB wordt gepropageerd.

Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen

Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen, vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diegenen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één met één onderwerp per adres/per week. die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let op: in een kunnen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.

Kijkertjes

Kijkertje

Kijkertje

Inleveren Deze bon (tot dinsdag 16.00 uur) afgeven bij: - Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk; - G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen; - Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder; - Hugo de Grootstraat 27, Reeuwijk-Dorp. Of deze bon opsturen naar: - Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk. Of per e-mail (max 88 letters, inclusief spaties en overige leestekens): - kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermelden)

Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.
23

Kijkertjes
l t.k. royale konijnenren met binnenverblijf lxhxb 155x65x85 € 40,- tel. 0182-396667 na 18.00 uur l t.k. wegens omstandigheden snorfiets merk Sachonette E-Start i.z.g.st. € 100,- tel. 0182-530114 l t.k. roomkleurige emaille broodtrommel (jaren ‘50) € 15,tel. 0182-393094 l t.k. caravan/tent kachel De Longhi, 500/1000 watt met thermostaat € 20,- tel. 0182-394914 l gevonden: sleutelbos op het schoolplein van de Regenboog (vrijdag 16-7) tel. 0628-248865 l t.k. 2 stuks Zwitserlandvignetten geldig t/m 31-1-2011 € 15,per stuk tel. 0182-396638 l t.k. antieke tafel Biedemeier Willem III plm. uit 1850 € 100,tel. 0182-392773 l gratis af te halen elektr. waterpomp Tristar Cam 60-G (Jetpomp), reparatie nodig, tel. 0182-395757 l t.k. campingbedje vaste prijs € 10,- tel. 392500 na 18.00 uur l t.k. badkamermeubel br. 140 cm. h. 185 cm. € 100,- tel. 0629394479 l gratis af te halen Friso allergy care 0-24 mnd. voor koemelkallergie tel. 0348-500006 l gratis af te halen 2 jonge poesjes tel. 0182-394804 l t.k. baby born met kleertjes € 10,- tel. 0182-391291 l t.k. thrustmaster racestuur voor PC, PS2 en PS3 € 30,- tel. 0613-051109 l wie heeft mijn aubergine-kleurige Batavus damesfiets gezien, vermist sinds 7-7 tel. 0182-395286 l vermist zwarte kater witte bef witte tenen zwarte stip onderkant witte bek tel 0182-394908

De kring verblijdt goede doelen van Reeuwijk tot Guatemala
Stichting kringloopwinkel ‘De Kring’ heeft in het tweede kwartaal van dit jaar diverse goede doelen overal ter wereld verblijd met een gift. Die zijn mogelijk dankzij de opbrengst uit de kringloopwinkel. Het totaal gesponsorde bedrag in het tweede kwartaal 2010 bedroeg € 13.082. Voor het OIKOCREDIT (microfinanciering) werd € 36.325 vrijgemaakt. De volgende organisaties ontvingen een gift: Vivace (€ 150,-), Volleybal Vereniging Driebruggen (€ 250,-), St. Oog Kindervakantie (€ 300,-). Elk € 500,- kregen de volgende organisaties: Bali Bundr Roemenië - Baanderij - Plenty Food -Vrienden v. Bibliotheek Roparun - Patientenzorg Fuut Goud - R.K. Dorpsschool Reeuwijk -St. Oog Voetbalteam - Rolstoel 3 daagse Reeuwijk - Gerald stichting - St. Redding/herstel Guatemala Dierendal Waddinxveen - Gert/Eline Bapt Tilburg - Het Kerspel Stolwijk - Vrienden van Sophia - Hospice Gouda. Een bedrag van € 800,ging naar Vijlbrief Ghana, € 1000,- ging naar Baanderij Tanzania en € 2.500 werd toebedeeld aan Dagje uit Korte Akkeren. De totale sponsoring van kringloopwinkel De Kring t/m het 2e kwartaal 2010 bedraagt € 409.627,-. De Kring is een stichting zonder winstoogmerk, die zich tot doel heeft gesteld het hergebruik van goederen te stimuleren, waardoor de afvalberg vermindert en het milieu minder wordt belast. Bovendien steunt de kringloopwinkel met de opbrengst diverse goede doelen in binnen- en buitenland. Het bestuur, bestaande uit 7 perso24 nen, beslist in onderling overleg over de aanvragen voor sponsoring van de goede doelen. Het loont zeker de moeite om eens in de winkel te gaan kijken. Het assortiment wordt regelmatig vernieuwd. Meer informatie, zoals aanbiedingen en openingstijden, is te vinden op www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl.

De Kring Kon. Wilhelminahof 1
Open: maandag van 13.00 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur woensdag van 10.00 tot 15.30 uur zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur ☎ op openingstijden 0182-30 00 33 ☎ op andere dagen 393715 / 394689

www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl keuken apparatuur, bestek

Fiets de Prinsenroute
Vorige maand ging de Prinsenroute van start: een route langs 24 musea in het Groene Hart. Deze musea liggen allemaal in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinieroute. Deze week zijn er vier nieuwe fietsroutes beschikbaar gekomen, met spannende titels als De slagveldroute (Vechten om de Vecht) of de Prinsesseroute (Een prinses ontvoerd). Alle routes voeren langs vestingstadjes, musea en oude slagvelden uit de tijd van de Oude Hollandse waterlinie, en hebben te maken met de rol die prins Willem III in het Rampjaar speelde. De routes kunnen worden gedownload van www.waterliniewerelderfgoed.nl.

REEUWIJK

www.dupreemakelaars.nl

Binnenkort te huur:
Op bedrijventerrein ‘Zoutman’ gelegen bedrijfsruimte (opslag/werkplaats en kantoor) met een verhuurbaar oppervlakte van ca. 835m² (485m² begane grond en 350m² eerste verdieping).

Indicatie € 45.000,-- per jaar excl. BTW
Bel voor meer informatie naar Dupree Makelaars Reeuwijk - De heer S.S. de Jong: 0182-394200 REEUWIJK • 0182 - 39 42 00 GOUDA • 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12, reeuwijk@dupreemakelaars.nl Westhaven 36, gouda@dupreemakelaars.nl

Deskundig op het gebied van verkoop • aankoop • verhuur • taxaties

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful