KOLEJ KOMUNITI HULU SELANGOR

JADUAL PENILAIAN AKHIR TEORI /AMALI SKK(T)
SESI MAC 2017
HARI / JENIS
MASA KURSUS LOKASI
TARIKH PENILAIAN
SSM 1022 CEMPAKA SARI 2
TEORI
MATEMATIK (SSK 1)
MPU 1331 PERPUSTAKAAN
TEORI
8.15PG – PENDIDIKAN ISLAM 2 (SSK 2, SPL 3A & SPL 3B)
10.15PG MPU 1341 MAKMAL BAHASA
AMALI
PENDIDIKAN MORAL 2 (SSK 2 & SPL 3B)
MPU 1231 CEMPAKA SARI 3 & 4
AMALI
KEMAHIRAN INSANIAH (SPL 2, SSK 3A & SSK 3B)
MPU 1311 CEMPAKA SARI 2
TEORI
PENDIDIKAN ISLAM 1 (SSK 1 & SPL 1)

11.00PG – MPU 1321 MAKMAL BAHASA
AMALI
1.00PTG PENDIDIKAN MORAL 1 (SSK 1)
PERPUSTAKAAN
MPU 1212
TEORI (SSK 3A, SSK 3B, SPL 3A & SPL
13.06.2017 BAHASA KEBANGSAAN A
SELASA 3B)
SPL 1073
PERPUSTAKAAN
INTERPRETASI TEORI
2.00PTG – (SPL 1)
PELANCONGAN
4.00PTG
SPL 2073 PERPUSTAKAAN
TEORI
BUDAYA MALAYSIA (SPL 2)
SSK 1033 MAKMAL ELEKTRIK &
ASAS ELEKTRIK & AMALI ELEKTRONIK
ELEKTRONIK (SSK 1)
MAKMAL PENDAWAIAN
SSK 2053
2.00PTG – AMALI RANGKAIAN
TEKNOLOGI RANGKAIAN
5.00PTG (SSK 2)
MAKMAL KOMPUTER
SSK 3044 (SSK 3A)
AMALI
PENTADBIRAN SERVER MAKMAL BAHASA
(SSK 3B)
JENIS
HARI / MASA KURSUS LOKASI
PENILAIAN
TARIKH
SPL 1083
CEMPAKA SARI 2
GEOGRAFI TEORI
(SPL 1)
PELANCONGAN
SPL 2064
CEMPAKA SARI 2
REKREASI TEORI
8.15PG – (SPL 2)
PELANCONGAN
10.15PG
SPL 3074 CEMPAKA SARI 3 & 4
TEORI
REKREASI DARAT (SPL 3A & SPL 3B)
SSK 3013
PERPUSTAKAAN
KESELAMATAN TEORI
(SSK 3A & SSK 3B)
KOMPUTER
SSK1043 MAKMAL BAIKPULIH
AMALI
SENIBINA KOMPUTER (SSK 1)
8.00PG –
SSK 2043
11.00PG MAKMAL BAHASA
PENGENALAN AMALI
(SSK 2)
PANGKALAN DATA
PERPUSTAKAAN
14.06.2017
11.00PG – MPU 1101 (SSK 3A & SSK 3B)
RABU TEORI
12.00TGH WORKPLACE ENGLISH CEMPAKA SARI 2
(SPL 2)
CEMPAKA SARI 2
MPU 1181 (SPL 1)
12.00TGH –
COMMUNICATIVE AMALI MAKMAL BAHASA
1.00PTG
ENGLISH (SSK 2)
(MENGULANG: SSK 3A)
PERPUSTAKAAN
2.00PTG – MPU 1152 (SSK 3A & SSK 3B)
TEORI
4.00PTG PENGAJIAN MALAYSIA 1 CEMPAKA SARI 2
(SPL 2)
1.00TGH – MPU 1221 CEMPAKA SARI 3 & 4
AMALI
3.00PTG KEUSAHAWANAN (SSK 2, SPL 3A & SPL 3B)
MAKMAL BAHASA
SKW 1112
3.00PTG – (SSK 1 & SPL 1)
DIGITAL AMALI
7.00PTG (MENGULANG: SSK 3B &
ENTREPRENEURSHIP
SPL 3B)
HARI / JENIS
MASA KURSUS LOKASI
TARIKH PENILAIAN
SPL 1053
PERPUSTAKAAN
PENGENALAN TEORI
(SPL 1)
PELANCONGAN
SSK 2013
8.15PG – PENGENALAN PERPUSTAKAAN
TEORI
10.15PG PEMBANGUNAN LAMAN (SSK 2)
WEB
SPL 2084
PERPUSTAKAAN
OPERASI AGENSI TEORI
(SPL 2)
PELANCONGAN
SSK 1013
MAKMAL LAN
ASAS AMALI
(SSK 1)
PENGATURCARAAN
8.00PG – MAKMAL BAHASA
11.00PG SSK 3023 (SSK 3A)
PENTADBIRAN AMALI
RANGKAIAN MAKMAL KOMPUTER
(SSK 3B)
15.06.2017 MPU 1181 PERPUSTAKAAN
11.00PG –
KHAMIS COMMUNICATIVE TEORI (SSK 2 & SPL 1)
12.00TGH
ENGLISH (MENGULANG: SSK 3A)
SPL 2053
11.00PG – PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN
TEORI
1.00PTG PELANGGAN (SPL 2)
PELANCONGAN
CEMPAKA SARI 3 & 4
2.00PTG – MPU 1101 (SSK 3A & SSK 3B)
AMALI
3.00PTG WORKPLACE ENGLISH CEMPAKA SARI 2
(SPL 2)
SSK 2023 MAKMAL ELEKTRIK &
2.00PTG –
ASAS KOMUNIKASI DAN TEORI ELEKTRONIK
4.00PTG
RANGKAIAN (SSK 2)
MAKMAL BAHASA
2.00PTG – SKW 1102 (SSK 1)
AMALI
6.00PTG APLIKASI KOMPUTER MAKMAL KOMPUTER
(SPL 1)
HARI / JENIS
MASA KURSUS LOKASI
TARIKH PENILAIAN
MAKMAL ELEKTRIK &
SSK 1023
AMALI ELEKTRONIK
ASAS SISTEM DIGIT
(SSK 1)
SSK 2033
SISTEM MAKMAL LAN
8.00PG – AMALI
PENGOPERASIAN (SSK 2)
11.00PG KOMPUTER
SSK 3034 MAKMAL BAIKPULIH
BAIKPULIH DAN (SSK 3A)
16.06.2017 AMALI
JUMAAT SENGGARAAN MAKMAL KOMPUTER
KOMPUTER (SSK 3B)
CEMPAKA SARI 3 & 4
SPL 3044 (SPL 3A)
8.00PG –
KOMENTAR AMALI
12.00TGH CEMPAKA SARI 2
PELANCONGAN
(SPL 3B)
SPL 1064
8.00PG – BUNGA LAWANG SUITE
PERTOLONGAN AMALI
1.00TGH (SPL 1)
CEMAS

Disahkan oleh;

…………………….………….
(AZMAN BIN MOHD YUSOFF)
Pengarah
Kolej Komuniti Hulu Selangor
Kementerian Pendidikan Tinggi