You are on page 1of 18
ISSN 2065 - 5754 A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017 Sumar Editorial •

ISSN 2065 - 5754

A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017

A sociaţia

A sociaţia
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017

Anul 13, nr. 2, iunie 2017

A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017
2065 - 5754 A sociaţia Anul 13, nr. 2, iunie 2017 Sumar Editorial • Sursele majore

Sumar

Editorial

Sursele majore ale informației / 1 Evenimente

Conferința Națională a ANBPR - BiblioPublica / 3

Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” / 4

• „Pe aripi de poveste” a ajuns la Tg. Bujor / 5

Profesional

• Participare gălățeană la International Forum of Young Librarians / 6

Blogurile de lectură / 7

• Conferința „Design Thinking for Libraries” / 12 Memorielocală

• Aniversările anului 2017 în județul Galați : iul. - sept. 2017 / 8 Din judeţ

Manifestări la Biblioteca

Comunală Pechea / 13

• Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci - centru de informare, formare şi lectură / 14

• Biblioteca Comunală Vînători:

Întâlnire festivă / 15

• Biblioteca Comunală Drăgănești:

Biblioteca - prietena copiilor / 16

• Biblioteca Comunală Jorăști:

Ziua eroilor neamului/ 17

• Biblioteca Comunală Valea Mărului: Marcel Crihană - 75 de ani de la naștere/ 18

Editorial

Sursele majore ale informaţiei - publicaţiile şi cărţile

Biblioteca judeţeană din Galaţi a avut şansa unui ctitor de talia lui Vasile Alexandrescu Urechia şi de aceea tot ceea ce s-a întâmplat până acum în existenţa sa, de la donaţia iniţială a marelui cărturar şi până în prezent este profund impregnat de spiritul lui generos, umanitar şi altruist. Totalitatea componentelor pe care le înregistrează în acest moment Biblioteca „V.A. Urechia” în tezaurul său se constituie într-un

impresionant sistem de valori în care

predominante sunt, desigur, sursele

primare de informare şi cunoaştere,

adică publicaţiile şi cărţile. Înainte de

a ne referi la excepţii, la cărţi rare, la incunabule, la piese unice sau greu

de găsit nu numai în ţară, dar şi în Europa sau în lume, vom scoate în evidenţă importanţa colecţiilor

uzuale de publicaţii, pe de o parte, şi a

cărţilor, în înţelesul lor generic, pe de

alta.

Deşi au apărut mult mai târziu decât cărţile, ziarele şi revistele de

toate categoriile au importanţă de prim rang în evaluarea surselor de informarepecarebibliotecanoastră,

ca orice instituţie de profil, le pune la dispoziţia cititorilor. Emiterea

de foi zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, cu un conţinut variat

şi bine structurat de informaţii din toate domeniile, a fost posibilă

doar după apariţia tiparului cu litere mobile, singurul care a putut

permite tipărirea în scurt timp şi

într-un număr mare de exemplare,

inclusiv în tiraje de masă, capabile să servească nevoia tot mai acută

de masă, capabile să servească nevoia tot mai acută de informaţie a unor categorii largi de

de informaţie a unor categorii largi de membri ai societăţii. Determinată de progresul tehnic şi social, presa, în toate formele sale de existenţă istorică, de la primele foi volante la marile cotidiane şi reviste de prim rang de astăzi, au contribuit ele însele la accelerarea acelui progres, astfel încât au avut un rol extrem de important în evoluţia istoriei după marea invenţie a lui Gutenberg, de la mijlocul secolului al XV-lea. Se poate afirma fără nici o exagerare că, în timp ce cărţile oferă o istorie continuă a omenirii, sub aspectul evoluţiei sale dar mai ales al spiritualităţii, presa, publicaţiile de toate categoriile şi de toate conţinuturilor au oferit şi oferă un fel de istorie a clipei, a zilei sau a unei perioade determinate de timp, în aşa măsură încât, dacă vrei să afli ce se întâmpla într-o societate într-o anumită perioadă şi într-un anumit loc, este suficient să consulţi ziarele, revistele, magazinele şi calendarele- almanah care se tipăreau atunci şi acolo.

Efemeritatea publicaţiilor şi mai ales a celor cu apariţie cotidiană, tocmai în această referire strictă la moment constă, iar problemele pe care le ridică ele din acest punct de vedere sunt multiple. Miliarde şi miliarde de exemplare de ziare şi reviste se pierd zilnic sau în intervale bine stabilite de timp în toate ţărle dezvoltate ale lumii şi dacă nu s-ar institui colecţii,

sau în intervale bine stabilite de timp în toate ţărle dezvoltate ale lumii şi dacă nu
2
2
2 fie personale, fie sub diverse egide instituţionalizate, toată munca de strângere a informaţiilor, de punere
2 fie personale, fie sub diverse egide instituţionalizate, toată munca de strângere a informaţiilor, de punere

fie personale, fie sub diverse egide instituţionalizate, toată munca de strângere a informaţiilor, de punere în pagină, de tipărire şi distribuire la cititori s-ar risipi fără nicio şansă de depozitare. Aici intervine, în toată plenitudinea sa, rolul bibliotecilor publice. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi a acordat dintru început o importanţă deosebită colecţiilor de publicaţii centrale şi locale, ceea ce i-a conferit de-a lungul vremii un prestigiu binemeritat. Puţini ştiu însă cât efort organizatoric, câtă muncă şi câtă perseverenţă se află în spatele constituirii colecţiilor de publicaţii. Există la noi o întreagă strategie a monitorizării publicaţiilor importante, şi aici ne referim la cotidianele centrale de mare tiraj şi de reală audienţă, revistele de specialitate, literare în primul rând (ştiindu-se strânsa lor legătură cu cartea beletristică), apoi cele istorice, social-politice, tehnice, de specialităţi variate, magazine, tipărituri de divertisment etc., practic întreaga configuraţie a presei româneşti contemporane, care vine să se adauge, prin chiar aceste colecţii, presei specifice tuturor epocilor, de la înfiinţare şi până în prezent. Nu încape îndoială că presa locală este unul dintre obiectivele importante ale acestei complexe activităţi şi, din acest punct de vedere, se poate afirma că biblioteca noastră dispune de un tablou cvasi- complet al tuturor publicaţiilor gălăţene de mai bine de 127 de ani. Recent, am putut susţine la un Congres al istoriei presei desfăşurat la Cluj-Napoca o comunicare în legătură cu presa religioasă din Galaţi şi nu aş fi putut realiza documentarea dacă Biblioteca „V. A. Urechia” n-ar fi pus la dispoziţie colecţii ale publicaţiilor pe care Episcopia Dunării de Jos le-a editat de-a lungul timpului. În aceeaşi măsură, sunt păstrate în bune condiţii colecţii ale ziarelor şi revistelor care au apărut la Galaţi şi ne putem mândri cu faptul că mulţi dintre scriitorii locali le consultă constant, extrăgând informaţii esenţiale pentru redactarea unor cărţi de real interes şi succes. Ceea ce ar putea fi oricând numită „regina tipăriturilor” nu poate fi însă decât cartea. Adesea, fără a realiza cu adevărat, noi toţi trăim sub imperiul cărţii, căci, iată, Biblia, „cartea cărţilor” este scrierea care ne determină şi ne călăuzeşte întreaga existenţă, cel puţin nouă, creştinilor. Oare nu tot cărţi sunt şi manualele de pe care am învăţat? Și cât de emoţionaţi am fost la citirea primelor poveşti sau a primelor romane de dragoste şi de aventuri, a primelor poezii din Eminescu sau din alţi mari poeţi ai lumii, sau cât de amuzaţi am devenit la consultarea primelor cărţi cu întâmplări hazlii! Puţini dintre noi realizează faptul că fără cărţi chiar nu am putea exista cu adevărat, cel puţin sub aspectul dimensiunii estetice sau, mai pregnant, al celei morale. Beletristica este doar o parte a universului cărţilor, ştiinţele, toate şi fiecare în parte, istorice, teologice, social-umane, estetice, etice, la care se adaugă cele exacte, îşi găsesc expresia în milioane şi milioane de cărţi existente pe toate

Iunie 2017

şi milioane de cărţi existente pe toate Iunie 2017 meridianele lumii, în marile biblioteci cu precădere.

meridianele lumii, în marile biblioteci cu precădere. Din acest punct de vedere, fiecare bibliotecă publică deţine un veritabil tezaur, fundament al progresului lumii. Tocmai de aceea administrarea eficientă a fondului de carte este un scop principal al fiecărei biblioteci, ea implicând aspecte extraordinar de complexe, de la achiziţionare şi clasificare până la depozitare, conservare şi circulaţie. În ceea ce priveşte actul dintâi, achiziţia, se poate spune că ar fi o extraordinară mândrie pentru orice bibliotecă să deţină, să spunem, prima carte a lumii, dar preocuparea ei la fel de importantă trebuie să fie în a aduce pe rafturi şi ultima carte de valoare apărută, din orice domeniu ar fi ea. Și din perspectiva cărţilor rare de mare excepţie, și din perspectiva achiziţionării noutăţilor, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi se poate clasa oricând pe primele locuri din ţară. Aici se impune a se remarca, pe lângă metodele consacrate, curente, angrenajul continuu al tuturor formelor de activitate care se desfăşoară sub brandul nostru „Axis Libri”, în care se disting şi salonul literar și revista, și editura, și Festivalul Internaţional al Cărţii, mai ales acesta din urmă, angrenaj care ne permite să fim permanent în contact cu toate noutăţile din domeniu. Nu putem ocoli una dintre cele mai importante priorităţi ale bibliotecii noastre, ca de altfel, ale tuturor unităţilor de profil: digitizarea. Ea se referă desigur şi la publicaţii şi la carte, cu specificul respectiv în care, după cum se ştie, multe dintre publicaţiile contemporane au renunţat la forma de print, iar în privinţa cărţilor, editurile se centrează tot mai mult pe dimensiunea electronică de prezentare. Transferarea în sistem digital a informaţiilor cuprinse în publicaţii şi cărţi a devenit deja o dimensiune activă a activităţii noastre şi Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi se poate lăuda deja cu rezultate remarcabile. La baza acestei activităţi specifice se află, desigur, credinţa noastră că trebuie să ne apropiem zi de zi viitorul, că se impune a-i deschide larg porţile, astfel încât orice nouă şi semnificativă schimbare din domeniu să ne găsească întoadeauna nu numai bine pregătiţi, dar şi flexibili, permisivi, adaptabili, chiar şi creatori, fără a ne lipsi însă niciodată spiritul critic şi selectiv.

Zanfir Ilie Director/Manager al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

3 Conferința Națională a ANBPR - BiblioPUBLICA Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor
3
3
3 Conferința Națională a ANBPR - BiblioPUBLICA Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor

Conferința Națională a ANBPR - BiblioPUBLICA Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor

Conferința de primăvară a ANBPR, BiblioPUBLICA, s-a desfășurat în perioada 27-28 aprilie la Bucureşti şi a avut ca temă Bibliotecile – parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor. Din partea Bibliotecii Județene Galați, delegația care a participat la Conferință a fost formată din: Eftimie Geta – director adj., membru în Consiliul de conducere al ANBPR şi care a participat la şedința acestuia din data de 26 aprilie, Diaconeasa Florina, Dediu Titina- Maricica şi Buruiană Letiția care au susținut lucrări în plen. Aşa cum ne-am obişnuit deja de la precedentele Conferințe ANBPR, această Conferință s-a desfăşurat după un model american, în care accentul a fost pus pe ateliere de lucru paralele, lucrările în plen ocupând doar o mică secțiune a Conferinței. Sesiunea în plen din deschiderea Conferinței a avut loc în Sala de Conferințe a Hotelului LevOr din Bucureşti. Au adresat cuvinte de salut: Sorina Stanca – președinte ANBPR și Adriana Szekely- președinte ABR, iar invitații speciali din străinătate şi-au prezentat activitatea pe scurt, astfel încât bibliotecarii prezenți să poate decide mai uşor ce ateliere să-şi aleagă pentru cele două zile ale conferinței, cei trei experți internaționali din SUA, Grecia şi Bulgaria fiind Brandy Bates, Marina Giareni și Dinka Spirovska – cu o vastă expertiză în domeniul lecturii intergeneraționale, a educației adulților aplicabilă în activitățile promotorilor culturali şi, respectiv, al alfabetizării şi design-ului media, prin intermediul artelor vizuale. Moderatorul Conferinței pe toată perioada acesteia a fost Andrei Popescu, cunoscut ca trainer şi coordonator proiecte la Agenția Națională pentru programe comunitare în domeniul educației şi formării profesionale. În cursul dimineții din prima zi a Conferinței au fost prezentate câteva lucrări în plen: Lakki Patey – „New Amigos difference is fun”, Daniel Marinescu şi Marian Arapu – „RFID online în ajutorul dezvoltării serviciilor de bibliotecă”, Iulian Dinică – „Digitizarea colecțiilor periodice la BJ Arad”, Ovidiu Ana – „Copiii fac coding în bibliotecile publice” şi Ovidiu Enculescu de la Editura RAO.

Cea mai mare parte a Conferinței a fost reprezentată de sesiunile paralele pe ateliere. Ziua 1: 1. Lectura intergenerațională – resursă de inovație pentru utilizatori (Brandy Bates); 2. Bibliotecile pentru copii – centre de educație prin creativitate (Ruxandra Nazare); 3. Cultivarea parteneriatelor – între abordarea utilitară și advocacy (Ioana Crihană, Marina Giareni); 4. Servicii pentru public organizate cu implicarea voluntarilor (Margareta Tătăruș); 5. Visual Literacy:

voluntarilor (Margareta Tătăruș); 5. Visual Literacy: Growing essential skills in the library (Dinka Spirovska).

Growing essential skills in the library (Dinka Spirovska). Ziua 2: 1. Design Thinking (Marlene Angheluță); 2. „Unforgettable”. Create Your Library Story (Marina Giareni); 3. Comunicarea şi gândirea laterală (Victor Blănaru); 4. Jocuri de imaginație - invitație de a spune şi de a asculta povești (Anca Vasilescu); 5. Introducere în facilitarea parteneriatelor (Sanda Foamete). Cea de-a doua parte a prezentărilor în plen a avut ca participanți pe: Bogdan Manolea de la ApTI România – „Reforma de copyright și implicațiile pentru educație”, Teodora Soare şi Roxana Neagu de laBJBrăilacu„Marketingșicomunicareînbiblioteca publică”, Mariana Dorina Măgărin cu Proiectul „Biblio-Ident”, Hulpoi Octavia cu „Activități pentru copii şi părinți în biblioteca de cartier”, Duca Letiția cu „Vreau să-mi citeşti” şi Doina Stratton Andrieş despre „Biblioteca de weekend” din comuna natală. În această sesiune în plen şi-au expus lucrările şi reprezentantele Bibliotecii județene Galați astfel:

Diaconeasa Florina - „Biblioteca şi vacanța în spații outdoor”, Buruiană Letiția - „Clubul V.I.R.A.L și implicarea voluntarilor în promovarea lecturii pentru categorii speciale de utilizatori” şi Dediu Titina-Maricica - „Interacțiunea utilizatorilor bibliotecii şi a editorilor cu sistemul integrat de bibliotecă în beneficiul tuturor”. Dediu Titina-Maricica Şef Birou Completare, achiziții. Evidența colecțiilor

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

4
4
4 Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” 23 aprilie este un prilej de sărbătoare pentru
4 Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” 23 aprilie este un prilej de sărbătoare pentru

Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”

23 aprilie este un prilej de sărbătoare pentru comunitatea bibliotecarilor din România, fiind ziua în care este celebrată profesia de bibliotecar. Ca în fiecare an, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a marcat acest eveniment printr-o serie de manifestări care s-au derulat în perioada 18-30 aprilie 2017. Astfel, pe 21 aprilie 2017, a avut loc, la sediul central al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” conferinţa oficială de lansare a proiectului Pe aripi de poveste, proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național. În cadrul acesteia, au susţinut prelegeri directorul bibliotecii, prof. dr. Zanfir Ilie și Liana Niculeţ – asistent de proiect. Tot în aceeaşi zi s-a desfăşurat şi Consfătuirea judeţeană anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice ale judeţului Galaţi, cu tema Bibliotecile publice ca resurse comunitare. Cu acest prilej au fost decernate diplome de excelenţă bibliotecarilor gălățeni, după cum urmează: Silvia Macovei, Biblioteca Comunală Valea Mărului - pentru debut în meseria de bibliotecar; Mirela Cozloschi, Biblioteca Comunală Independenţa - pentru realizări deosebite în organizarea activităţilor de bibliotecă; Luminiţa Goleanu - pentru coordonarea profesională a colectivului de bibliotecari de la Fundaţia „Andreeana Juventus”; Tena Bezman - pentru profesionalismul manifestat în derularea proiectului „Oameni în memoria Galaţiului”; Catrina Căluian - pentru promovarea calitativă a activităţii de catalogare; Camelia Bejenaru - pentru promovarea colecţiilor din tezaurul Bibliotecii la nivel local şi naţional; Cecilia Manolescu - pentru implicarea în activităţile pentru copii şi tineret; Spiridon Dafinoiu - Bbliotecarul anului 2017, pentru întreaga activitate profesională de bibliotecar în slujba Galaţiului. Prezentările din această consfătuire au fost structurate pe 2 nivele: primul, se referă la Realizări şi perspective la Biblioteca „V.A.Urechia” şi în bibliotecile publice din judeţul Galaţi (prof. dr. Zanfir Ilie, managerul Bibliotecii „V.A.Urechia”); Lectura publică în judeţul Galaţi. Aspecte ale îndeplinirii indicatorilor de performanţă (prof. Spiridon Dafinoiu, şef serviciu

de performanţă (prof. Spiridon Dafinoiu, şef serviciu Resurse Umane), Influența Strategiilor Naționale asupra

Resurse Umane), Influența Strategiilor Naționale asupra Bibliotecii publice (ing. Eftimie Geta, director adjunct), iar cel de al doilea s-a referit la Modalități de promovare a colecțiilor speciale ale BVAU: Incunabule în colecțiile BVAU (Camelia Bejenaru), Salonul Literar Axis Libri,

componentă a brandului cultural „Axis Libri” – activitate culturală de referință locală (Dorina Bălan, A. G. Secară), Activitatea de voluntariat în BVAU (Letiţia Buruiană), Biblioterapia (Iulia Lazăr), Promovarea imaginii publice a BVAU prin acțiuni destinate copiilor (Maricica Târâlă-Sava), Sesiune de întrebări şi răspunsuri pe teme de încadrare, promovare, salarizare, buget (Mariana Buruiană). Finalul acestei zile a fost dedicat şedinţelor filialelor locale ale ANBPR şi ABR. Ziua de 23 aprilie a fost dedicată activităţilor susţinute de membrii clubului V.I.R.A.L., respectiv Primii paşi în lumea cărţilor, proiect de promovare

a lecturii în rândul preşcolarilor şi şcolarilor mici, derulat în colaborare cu DGASPC Galaţi – Case

de tip familial și Școala Nr. 5, Bibliotecarul, altfel!

- interacțiune şi dialoguri libere despre „slujitorii cărților”, acţiuni prilejuite de Ziua Națională a

Bibliotecarului, şi atelierul de lectură Și ei au fost

copii

cu voluntarul formator prof. înv. primar

, Laura Vădeanu şi dna Didina Borteş, şef Case nr. 1. Programul dens al manifestărilor realizate de Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia”, cu ocazia Zilei Bibliotecarului, a reprezentat o modalitate perfectă de promovare a profesiei de bibliotecar, precum şi a activităţilor foarte diversificate care se derulează în cadrul instituţiei.

diversificate care se derulează în cadrul instituţiei. Ioana Chicu, Oficiul de Informare Comunitară, Serviciul

Ioana Chicu,

Oficiul de

Informare

Comunitară,

Serviciul

Referinţe

Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

5 Proiectul cultural al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, „Pe aripi de poveste”, a ajuns
5
5
5 Proiectul cultural al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, „Pe aripi de poveste”, a ajuns la
5 Proiectul cultural al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, „Pe aripi de poveste”, a ajuns la

Proiectul cultural al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, „Pe aripi de poveste”, a ajuns la Tg. Bujor

Vineri, 12 mai 2017, Biblioteca Orăşenească „GRIGORE HAGIU” din Tg. Bujor a avut onoarea de
Vineri, 12 mai 2017, Biblioteca
Orăşenească „GRIGORE HAGIU”
din Tg. Bujor a avut onoarea de
a găzdui Atelierul de lectură și
construit povești, derulat în cadrul proiectului „Pe
aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
La această activitate culturală şi educativă au
participat copii de la Școala „Grigore Hagiu” și de la
Liceul „Eremia Grigorescu” din Tg. Bujor, îndrumați
de profesorii Mitu Nicoleta, Filiuță Raluca, Blaga
Aurica, Bălan Daniela, Chihaia Cerasela, Ochianu
Remus. Copiii au putut asculta poezii dedicate lor de
poeta Vera Crăciun şi au purtat discuții constructive
cu scriitorul Victor Cilincă.
Am fost onorați de prezența directorului
Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, dl. Zanfir Ilie, care
ne-a vorbit despre rolul şi importanța acestui proiect.
De asemenea, au fost alături de noi dl. Gîdei Laurențiu
Viorel, primarul oraşului Tg. Bujor, cadre didactice,
bibliotecari şi iubitori ai cărții din Tg. Bujor. A fost o
activitate inedită, o ocazie de a promova lectura, scrierea
şi de a întări legătura dintre poezie, poveste şi copii.
Pe 19 mai 2017, aceiași copii au pășit veseli pe
tărâmul poveştilor la Atelierul de reprezentație și
animație culturală alături de Clubul Le Theatre
Libre. Copiii au făcut cunoştință cu fascinantele
personaje ale poveştilor. Bucurie, talent, imaginație,
culoare şi farmec au fost ingredientele pe care le-
culoare şi farmec au fost ingredientele pe care le- au folosit în construirea poveştilor. S-au remarcat
culoare şi farmec au fost ingredientele pe care le- au folosit în construirea poveştilor. S-au remarcat

au folosit în construirea poveştilor. S-au remarcat prin talent, creativitate şi dăruire. Cu emoții şi recunoştință mulțumim Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, dlui Director Zanfir Ilie, pentru acest eveniment așteptat cu bucurie, o activitate frumoasă, derulată cu mult suflet și care ne îndeamnă: SĂ IUBIM POVEȘTILE ȘI MAGIA LOR!

Bibliotecar Dina Borș, Biblioteca Orășenească Tg. Bujor

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017
în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

6
6
6 Participare gălățeană la International Forum of Young Librarians „Trendy Library”, Kiev, 6-7 aprilie 2017 În
6 Participare gălățeană la International Forum of Young Librarians „Trendy Library”, Kiev, 6-7 aprilie 2017 În

Participare gălățeană la International Forum of Young Librarians „Trendy Library”, Kiev, 6-7 aprilie 2017

În luna februarie 2017, pe site-ul Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din România, a fost lansat apelul pentru un eveniment de natură profesională, dedicat tinerilor bibliotecari, care urma să se desfășoare în perioada 5-7 aprilie 2017, la Kiev, în Ucraina. Principalul scop al acestei întruniri a fost să reunească tineri bibliotecari, cu vârsta până în 35 de ani, din diferite ţări, care să discute despre activităţi cu caracter inovator din bibliotecile contemporane. Pentru participarea la acest eveniment s-au înscris tineri bibliotecari din întreaga ţară, iar subsemnata a avut onoarea de a fi desemnată câştigătoare. Forumul propriu-zis s-a concretizat prin intervenţiile unor tineri bibliotecari din Slovenia, Croația, Polonia şi România şi din ţara-gazdă, Ucraina; acesta a debutat cu discursurile Oksanei Brui - Director al Bibliotecii Științifice și Tehnice din cadrul Institutului Politehnic „Igor Sikorsky” din Kiev, Irinei Shevchenko – Președintele Asociației Bibliotecarilor din Ucraina și al lui Oleksandr Yarema - din partea Ministerului Tineretului şi Sportului din Ucraina. Dintre intervenţiile participanţilor, aş dori să le menţionez pe următoarele:

o Maja Jelen, din Slovenia, bibliotecar de referințe la Biblioteca Universității din Maribor a prezentat lucrarea „Tinerii cercetători ca utilizatori ai Bibliotecii Academice”; Ivana Cadovska, din Croaţia, bibliotecar la Biblioteca Națională din Zagreb a prezentat lucrarea „Tendințe şi perspective în munca de echipă a bibliotecarilor din Croația:

o

Biblioteca Publică din Cracovia, a făcut o descriere atractivă a unor proiecte şi activități menite să îi dinamizeze pe utilizatorii polonezi şi care sunt implementate cu mare succes: City Games, Puzzle istoric, Save the Dragon Literature, Augmented Reality. Lucrarea pe care am prezentat-o s-a intitulat „Romanian Library – Innovative and Smart” și s-a referit la serviciile inovatoare din bibliotecile din România şi la proiectele importante ale bibliotecilor care sunt centre de excelență pentru diferite categorii de utilizatori, acestea fiind prezentate ca exemple de bune practici: Digifolio, TechLAB, Agora Project, 40+. Activ. Informat. Valoros, Brand-ul Cultural „Axis Libri”, Businessman-ul din noi, Biblioteca Estivală (ultimele 4 proiecte au fost derulate de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi). Dezbaterile s-au finalizat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri, iar printre subiectele aduse în discuţie au fost: secțiunile de tineret din cadrul asociațiilor profesionale, salarizarea bibliotecarilor, bugetul bibliotecilor, platformele gratuite pentru activități cu utilizatorii şi sistemele integrate de bibliotecă. Referitor la sistemul integrat de bibliotecă TINREAD, întrebările s-au referit la interacțiunea furnizorilor cu sistemul, cât şi dacă acesta este utilizat de către biroul contabilitate al bibliotecii. Această întrunire profesională s-a dovedit extrem de utilă prin schimbul reciproc de idei şi bune practici aplicabile în bibliotecile din ţările participante.

Gabriela Istrate Biroul Completare, achiziții. Evidența colecțiilor

posibilități pentru tinerii bibliotecari”;

o Karol Baranowski, din Polonia, bibliotecar în
o
Karol
Baranowski,
din
Polonia,
bibliotecar
în
o Karol Baranowski, din Polonia, bibliotecar în Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
o Karol Baranowski, din Polonia, bibliotecar în Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

7 Blogurile de lectură Informaţia la un click distanţă Trăim în secolul supranumit de foarte
7
7
7 Blogurile de lectură Informaţia la un click distanţă Trăim în secolul supranumit de foarte mulţi

Blogurile de lectură

Informaţia la un click distanţă Trăim în secolul supranumit de foarte mulţi „al vitezei”, ceea ce ridică standardele lucrurilor care se desfăşoară în jurul nostru la un nivel foarte înalt. Într-o lume care se mişcă atât de rapid şi în care se cer atâtea de la noi putem înţelege că nu prea mai avem timp să trecem pe la librării sau biblioteci atât de des pe cât ne-am dori, însă de ce nu încercăm să folosim această „viteză” în beneficiul nostru? Majoritatea dintre noi suntem deţinători de smartphone-uri şi, mai mult ca sigur, avem acces la internet cu ajutorul acestora. Blogurile de lectură pot însemna pentru noi mica pauză dulce a creierului în metrou, în timp ce mergem la şcoală sau la sală, sau pur

şi

staţia care este situată în paralel cu blocul în care locuim. Bloguri independente care scriu despre cărţi Spre plăcuta noastră surprindere, am descoperit un număr destul de mare de acest tip de bloguri. Acestea sunt conduse, după cum sugerează şi denumirea, de simple persoane care se bucură de cărţi şi doresc să transmită părerile personale mai departe. Câteva titluri de cărţi regăsite pe acest tip de bloguri au fost „Cain” de José Saramago, „Moştenitorii” deWilliam Golding sau „Noapte şi zi” de Virginia Woolf. Deşi blogurile independente se află într-un număr destul de mare, trebuie să recunoaştem că unele în cele din urmă din păcate devin inactive, cel mai probabil din lipsa susţinerii financiare sau din lipsa timpului a celor care le administrează. Bloguri asociate editurilor/librăriilor Dacă dorim o opinie în legătură cu nişte cărţi care să poarte „ştampila” unor surse avizate, atunci blogurile conduse de edituri sau de librării sunt alegerea sigură. Editurile au

simplu, în timp ce aşteptăm ca autobuzul să ajungă în

înţeles fenomenul de eficientizare a timpului fiecărui om, aşa că au decis să facă şi ele pasul în faţă şi să devină membre ale formatului electronic. Acest lucru cu siguranţă ajută la crearea unei opinii în privinţa unei cărţi, fără a mai fi nevoiţi

să mergem în librării doar ca să răsfoim paginile, deşi este un

moment special pentru mulţi dintre noi.

Până la urmă, scopul acestor bloguri nu este de

a

impune formatul electronic peste cel clasic, palpabil,

ci

de a oferi şansa cititorilor să fie la curent cu ceea ce se

întâmplă în lumea literară până şi în timpul pauzei de cafea de la serviciu, fiind capabili chiar şi să comande cărţile ce le-au stârnit interesul. Cui se adresează aceste bloguri? Simpla clasificare pe care am făcut-o nu împarte categoria cititorilor în mai multe părţi, dar oferă o imagine de ansamblu asupra a ceea ce probabil ne va interesa la bloguri. Cele independente sunt făcute din pură pasiune de diferiţi oameni şi au ca scop principal să ofere o părere despre cărţile pe care le-au citit recent. Acest lucru înseamnă că nu ne putem aştepta mereu la titluri care abia au fost lansate pe

piaţă sau poate chiar la nume mari. Putem spune că acestea au o consistenţă semnificativă, însă mult mai uşoară decât cele conduse de edituri sau librării. Un punct forte extrem de important pentru acest tip de bloguri este sinceritatea şi chiar detaliul oferit până şi despre materialul paginilor, întrucât micii redactori nu au ca interes nimic altceva decât de a oferi o imagine cât mai apropiată despre ce am putea să ne aşteptăm de la aceste cărţi. Blogurile editurilor au o deschidere mult mai largă, acest lucru fiind normal cunoscând existenţa unei fundaţii financiare stabile cât şi a unui personal calificat în domeniu. Acestea se bucură cu siguranţă de un trafic mult mai mare de vizitatori decât primele. Datorită acestui fapt, acestea vor atrage mai multe categorii de vârstă, de la tineri până la adulţi activi în diferite domenii, în timp ce blogurile personale sau independente, vor avea o bază mică şi clară a fanilor, poate însă mult mai activă datorită simpatiei oferite de cei care le urmăresc. Cercurile de lectură Un tip de activitate din afara orelor şi programelor obligatorii de literatură îl reprezintă cercurile de lectură ale elevilor de gimnaziu sau liceu. Pentru acestea, blogul poate deveni un mijloc de comunicare rapidă, de confruntare a opiniilor şi, de ce nu, de delectare. Din partea profesorului care îl administrează, avem şi garanția unor informații verificate, actuale şi exprimate într-un limbaj adecvat, fără „derapaje” de corectitudine sau decență. Astfel, blogul cercului de lectură „Citesc, scriu, creez” al elevilor de la Colegiul Naţional „Al I. Cuza”, coordonați de doamna profesoară Virginia Bobaru, oferă pasionaților excursii literare virtuale, creații în versuri şi în proză ale elevilor, propuneri de lectură - https://citescscriucreez.wordpress. com/. Texte și imagini fără copy paste, doar originale și de arhivă personală, unele premiate la diferite concursuri. Concluzii:

În urma acestui mic studiu, ne bucurăm de existenţa unei pături informative atât de stabile în ţara noastră. Faptul că persoanele au înţeles nevoia de evoluţie, acceptând şi formatul electronic al librăriilor şi al editurilor, fără însă a pierde rădăcinile, adică şansa de a citi o carte şi să te bucuri de mirosul acesteia, reprezintă un mare pas înainte. Diversitatea blogurilor caracterizează libertatea cetăţenilor români la exprimare, fiecare dintre acestea fiind adunate într-un mic „mozaic cultural”. Apropierea noastră şi apartenenţa la Uniunea Europeană ridică spiritul şi setea pentru citit a românilor la un nivel îmbucurător şi plin de speranţă. Este încă de mare actualitate îndemnul lui Mihai Eminescu: „Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi întelesul şi filosofia vieţii.”

Surse Internet: https://1cartepesaptamana.ro/bloguri-

Surse Internet: https://1cartepesaptamana.ro/bloguri- despre-carti/ ; categorii/carti/ ; https://azicitesc.com/

despre-carti/;

categorii/carti/ ; https://azicitesc.com/; http://sagace.ro/

http://blog.libris.ro/;

http://bookmag.eu/

Elevi: Albert Cristian Crivăț, Bianca Valeria Gurău (C.N. „Al. I. Cuza” - Galați)

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

8
8
8 Aniversările anului 2017 în județul Galați : iulie - septembrie 2017 BALINTEŞTI 2 iulie -
8 Aniversările anului 2017 în județul Galați : iulie - septembrie 2017 BALINTEŞTI 2 iulie -

Aniversările anului 2017 în județul Galați : iulie - septembrie 2017

BALINTEŞTI 2 iulie - 80 de ani de la naşterea, în com. Balinteşti,

jud. Galaţi, a conferenţiarului universitar Valerică NISTOR, care de-a lungul activităţii profesionale a îndeplinit funcţiile de director de şcoală, şef de catedră, secretar ştiinţific, prodecan, doctor în dreptul muncii, avocat în Baroul

Galaţi, cadru didactic al Universităţii „Danubius” din Galaţi din 1992, autor a numeroase tratate în domeniu, membru fondator al Fundaţiei Academice „Danubius” din Galaţi şi al revistei „Le droit international, notre avenir”.

BĂLĂBĂNEŞTI 1 septembrie - 65 de ani de la naşterea, în satul Zimbru, com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi, a scriitorului şi publicistului Ion ZIMBRU (pseudonim al lui

Ionel Creţu), semnatar al rubricii „Nec plus ultra” din cotidianul gălăţean „Viaţa liberă”, redactor- şef al revistei literare „Boema”, membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, autor a numeroase volume de poezie,

deţinător al Premiului „Opera Omnia” acordat de Uniunea Scriitorilor din

România, Filiala Sud-Est, în anul 2014.

BĂLĂŞEŞTI

- Bălăşeşti, jud. Galaţi, a scriitorului Raicu IONESCU-RION, critic literar, publicist şi militant socialist, membru fondator al Societăţii „Orientul”, profesor suplinitor de limba română, greacă şi latină la Târgovişte (d. 19 apr. 1895, Târgoviște).

24 august

de ani de la naşterea, în com.

Târgoviște). 24 august de ani de la naşterea, în com. 145 BEREŞTI 20 iulie - 155
Târgoviște). 24 august de ani de la naşterea, în com. 145 BEREŞTI 20 iulie - 155

145

24 august de ani de la naşterea, în com. 145 BEREŞTI 20 iulie - 155 de

BEREŞTI 20 iulie - 155 de ani de la naşterea, în com. Bereşti, jud. Galaţi, a biologului, scriitorului, profesorului

universitar Paul BUJOR, creatorul şcolii universitare de morfologie animală din Iași, unul dintre iniţiatorii celei mai importante publicaţii ştiinţifice din Iași, „Analele știinţifice ale Universităţii din Iași”, membru

știinţifice ale Universităţii din Iași”, membru Iunie 2017 de onoare al Academiei Române (1948) și al

Iunie 2017

de onoare al Academiei Române (1948) și al altor societăţi ştiinţifice şi culturale (d. 17 mai 1952, Bucureşti).

BRANIŞTEA

- Braniştea, jud. Galaţi, a profesorului Iordan I. TACU, cadru didactic la Școala de Aplicaţie din

Galaţi, care a întemeiat revista „Școala de la Munte” din Predeal şi a fost secretar al Asociaţiei Generale

a Învăţătorilor din România (d. 14 oct. 1966,

Bucureşti). 26 august - 55 de ani de la naşterea, în satul Vasile

Alecsandri, com. Braniştea, jud.

Galaţi, a preotului iconom stavrofor Vasile MOGOŞ, care a slujit în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din parohia Costache Negri, jud. Galaţi (1990-1995), profesor

la Seminarul Teologic „Sf. Apostol

Andrei” din Galaţi, în prezent

preot paroh al parohiei „Sf. Spiridon” din Galaţi şi membru al Adunării eparhiale.

BUCIUMENI 2 septembrie - 55 de ani de la moartea, în Tecuci,

9 august

ani de la naşterea, în com.

130 de

în Tecuci, 9 august ani de la naşterea, în com. 130 de septembrie - jud. Galaţi,
în Tecuci, 9 august ani de la naşterea, în com. 130 de septembrie - jud. Galaţi,

septembrie

-

jud. Galaţi, a poetei Natalia NEGRU, absolventă a Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1901-1908), profesoară în Tecuci, membră fondatoare a Societăţii Scriitorilor Români (n. 5 dec. 1882, com. Buciumeni, jud. Galaţi).

115 ani de la naşterea, în

com. Buciumeni, jud. Galați, a preotului Ioan

DĂMĂCEANU, preot în satul Negrileşti, com. Munteni, jud. Galaţi, deținut politic, condamnat

în 1954 la cinci ani de închisoare pentru „uneltire

împotriva ordinii sociale”.

CAVADINEŞTI 31 iulie - 120 de ani de la naşterea, în satul Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui, a medicului Ion CORCIOVEI, doctor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti (1924), medic primar chirurg la Spitalul din Rădăuţi (1929-1945), medic de circă C.F.R. 26 august - 15 ani de la moartea, în Galaţi, a preotului Simeon VÂRGOLICI, fondator al Societăţii Culturale „Freamătul Deltei” şi al foii parohiale „Viaţă adevărată”, preot paroh la Biserica „Buna Vestire” din Galaţi (1941-1987), protoiereu

23

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

9 de Galaţi (1949-1950), Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (n. 1 nov. 1902, sat
9
9
9 de Galaţi (1949-1950), Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (n. 1 nov. 1902, sat Gănești,

de Galaţi (1949-1950), Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (n. 1 nov. 1902, sat Gănești, com. Cavadineşti, jud. Galaţi). 3 septembrie - 10 ani de la moartea, în Galaţi, a profesorului de limba şi literatura română Laurenţiu

BOURCEANU, absolvent al Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti, Facultatea de Filologie, secţia de limba şi literatura română (1954), cadru didactic la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi timp de peste trei decenii, autor a

numeroase articole de critică și istorie literară (n. 10 aug. 1929, sat. Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Galaţi).

CERŢEŞTI

august - 30 de ani de la moartea, în Galaţi, a

profesorului de matematică Ioan SIMIONESCU, lector universitar la Institutul Pedagogic din Galaţi, autor de lucrări de specialitate (n. 7 dec. 1929, sat Cârlomăneşti, com. Cerţeşti, jud. Galaţi).

CORNI 6 septembrie -

naşterea, în com. Corni, jud. Galaţi, a interpretului de muzică uşoară şi de operetă Ionel MIRON, membru şi solist al Ansamblului „Ciocârlia” din Bucureşti, conducător al Estradei

Teatrului Muzical „Nae Leonard”

din Galaţi, Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (d. 4 aug. 2004, București).

CUDALBI

iulie - 120 de ani de la naşterea, în com. Cudalbi,

jud. Galaţi, a învăţătorului Enache T. DRUGAN, absolvent al Școlii Normale din Galați (1918), învățător în Cudalbi până în 1925, când a fost numit institutor la Școala de aplicație a Școlii Normale din Galaţi, conducător al Băncii Populare din comuna Cudalbi, numit, în anul 1934, revizor şcolar al județului Covurlui (d. 13 nov. 1935, com. Folteşti, jud. Galaţi).

FOLTEŞTI

septembrie - 130 de ani de la naşterea, în com.

Folteşti, jud. Galaţi, a fizicianului şi profesorului

universitar Eugen BĂDĂRĂU, doctor în fizică, deschizător de drumuri în fizica descărcărilor în gaze, membru fondator al Academiei de Știinţe din Bucureşti şi membru titular al Academiei Române (d. 11 mart.

1975, Bucureşti).

titular al Academiei Române (d. 11 mart. 1975, Bucureşti). 15 85 de ani de la 31

15

85

de

ani de la

Române (d. 11 mart. 1975, Bucureşti). 15 85 de ani de la 31 19 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

31

19

(d. 11 mart. 1975, Bucureşti). 15 85 de ani de la 31 19 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația FUNDENI 15

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

FUNDENI

15 august - 10 ani de la moartea, în Bucureşti,

a pictoriţei şi profesoarei Silvia CAMBIR, cu

lucrări în colecţii din ţară şi străinătate, membră

a Uniunii Artiştilor Plastici din România, distinsă

cu Marele Premiu al Uniunii Artiştilor Plastici din România (2006) și cu Ordinul Cultural în grad de ofiţer (n. 24 ian. 1924, sat. Hanu Conachi, com. Fundeni, jud. Galaţi).

INDEPENDENŢA

17

iulie

-

90

de

ani

de

la

naşterea,

în

com.

Independenţa,

jud.

Galaţi,

a

medicului

primar

cardiolog Radu GRIGORE, doctor în ştiinţe medicale, şef al secţiei de Cardiologie la Spitalul de Urgenţă din Galaţi (1972-1995), medic cardiolog la Policlinica cu Plată din Galaţi, membru al Societăţii Române

de Cardiologie și al Societăţii Internaţionale de Electrocardiologie, distins cu Ordinul „Meritul Sanitar”, cls. a III-a.

26 august - 80 de ani de la naşterea, în com. Independenţa, jud. Galaţi,

a profesoarei universitare Elena N.

VERMEŞAN, doctor în chimie,

cu activitate didactică la Facultatea

de Știinţa și Ingineria Materialelor

a Institutului Politehnic din Cluj- Napoca, autoare de lucrări şi studii

de specialitate.

IVEŞTI

- Ivești, jud. Galaţi a profesorului universitar doctor inginer Tănase M. SUSANU, specialist în electrotehnologie, cadru didactic al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, şef al

Catedrei de radioelectronică navală, cercetător ştiinţific în cadrul Marinei Militare, autor de lucrări

şi studii de specialitate.

17 august - 110 ani de la naşterea, în satul Buceşti,

com. Ivești, jud. Galaţi, a profesorului de teologie Constantin C. PAVEL, absolvent al Seminarului de Teologie „Sf. Andrei” din Galaţi, cadru didactic în provincie şi Bucureşti, profesor la Facultatea de Teologie și la Institutul Teologic din București, autor al unor importante lucrări de specialitate (d. apr. 2000, București).

1 august

de la naşterea, în com.

importante lucrări de specialitate (d. apr. 2000, București). 1 august de la naşterea, în com. 70
importante lucrări de specialitate (d. apr. 2000, București). 1 august de la naşterea, în com. 70

70

de

ani

Iunie 2017

10
10
10 JORĂŞTI august - 130 de ani de la naşterea, în com. Jorăşti, jud. Galaţi, a
10 JORĂŞTI august - 130 de ani de la naşterea, în com. Jorăşti, jud. Galaţi, a

JORĂŞTI

august - 130 de ani de la naşterea, în com. Jorăşti,

jud. Galaţi, a medicului Gheorghe P. MUNTEANU, doctor în medicină al Facultăţii de Medicină din Iași, medic primar la Spitalul din Brăila.

LIEŞTI 8 septembrie - 70 de ani de la naşterea, în com. Lieşti, jud. Galaţi, a poetului şi profesorului de limba şi literatura română Săndel STAMATE, membru

al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Galaţi-Brăila, deţinător al Premiului „Constant Tonegaru” pentru Poezie la Zilele Hortensia Papadat-Bengescu, în 2007, colaborator al publicaţiilor literare gălăţene.

NICOREŞTI 24 septembrie - 190 de ani de la naşterea, în com.

Nicoreşti, jud. Galaţi, a juristului şi filantropului Scarlat PASTIA, cu importante contribuţii în dezvoltarea și modernizarea orașului Iași, al cărui primar a fost între 1877 și 1879, membru al Comitetului supraveghetor pentru reclădirea Mitropoliei din Iași, autor al primei monografii despre alimentarea cu apă a orașului Iași, fondator al Teatrului Pastia din Focșani (d. 11 dec. 1900, Iași).

27

septembrie - 85 de ani de la naşterea, în satul

Sârbi, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a arheologului Marilena FLORESCU, absolventă a Liceului de Fete „Mihail Kogălniceanu” (1951) şi a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași (1955), cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol” din Iași, participantă la campaniile de săpături arheologice de la Truşeşti, jud. Botoşani (1951-1961), Cândeşti, jud. Vrancea, Stâncești, jud. Botoșani (1960-1970),

autoare a numeroase lucrări de specialitate.

PECHEA

27

15

autoare a numeroase lucrări de specialitate. PECHEA 27 15 septembrie - 30 de ani de la
autoare a numeroase lucrări de specialitate. PECHEA 27 15 septembrie - 30 de ani de la

septembrie - 30 de ani de la

naşterea, în com. Pechea, jud. Galați, a boxerului Cristian

CIOCAN, campion mondial la juniori, amatori (Agadir, Maroc, 2006) și campion european la profesioniști (2012, 2013).

SMULŢI 28 iulie - 155 de ani de la naşterea, în com. Smulţi, jud. Galaţi, a învăţătorului şi animatorului cultural Ene I. PATRICIU, preşedinte al primului Cerc Cultural

Ene I. PATRICIU , preşedinte al primului Cerc Cultural al Învăţătorilor Covurluieni, prin stăruinţa sa fiind

al Învăţătorilor Covurluieni, prin stăruinţa sa fiind înfiinţate, în localitatea natală, Banca „Izvorul”, Cooperativa „Sborul” şi Căminul Cultural, colaborator la numeroase reviste literare şi pedagogice (d. 17 apr. 1936,

com. Smulţi, jud. Galaţi). 3 august - 80 de ani de la naşterea, în com. Smulţi,

jud. Galaţi, a sculptorului Grigore PATRICHI SMULŢI, profesor în învăţământul liceal, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, cu numeroase expoziţii personale, participări la tabere de creaţie, la expoziţii colective în ţară şi peste hotare, Cetăţean de Onoare al municipiului Călăraşi şi al municipiului Tecuci (d. 14 dec. 2012, București).

TECUCI 8 iulie - 65 de ani de la moartea, în Bucureşti, a profesorului universitar Nicolae CORODEANU, absolvent al Facultăţii de Drept din Iași, doctor în

drept la Paris (1919), profesor de drept roman la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (1919), parlamentar din partea Partidului Naţional Ţărănesc (1928-1931), decan al Facultăţii de Drept din Bucureşti şi colaborator permanent la publicaţiile „Curierul” şi „Curierul judiciar” (n. 22 iul. 1882, Tecuci).

10 iulie - 50 de ani de la naşterea, în Bacău, a artistului plastic Eduard SANDU, stabilit la Tecuci, cu expoziţii personale şi participări la expoziţii de grup şi lucrări în colecţii particulare din ţară şi străinătate. 22 iulie - 135 de ani de la

naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi, a profesorului universitar Nicolae CORODEANU, absolvent al Facultăţii de Drept din Iași (d. 8 iul.

, absolvent al Facultăţii de Drept din Iași (d. 8 iul. 1952, Bucureşti). iulie - 140
, absolvent al Facultăţii de Drept din Iași (d. 8 iul. 1952, Bucureşti). iulie - 140
, absolvent al Facultăţii de Drept din Iași (d. 8 iul. 1952, Bucureşti). iulie - 140
, absolvent al Facultăţii de Drept din Iași (d. 8 iul. 1952, Bucureşti). iulie - 140

1952, Bucureşti).

iulie

-

140

la

naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi

a magistratului Dimitrie

VOLANSCHI, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie (d. 26 iun. 1940, București).

20 august - 130 de

28

de

ani

de

ani de la nașterea, în Iași, a

scriitoarei Maria VARTIC, profesoară a Liceului de băieţi „D.A. Sturdza” şi a Liceului de fete „Elena

Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

11 şi Tache Anastasiu” din Tecuci, preşedintă a Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române din localitate,
11
11
11 şi Tache Anastasiu” din Tecuci, preşedintă a Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române din localitate,

şi Tache Anastasiu” din Tecuci,

preşedintă a Societăţii Ortodoxe

a Femeilor Române din localitate,

colaboratoare la reviste literare şi şcolare, traducătoare, autoare a unui volum de proză semnat cu pseudonimul Arra Gritti.

23 august - 110 ani de la naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi, a istoricului şi profesorului universitar Mihai I. BERZA, doctor în istorie, ale cărui cercetări în domeniul istoriei economiei,

heraldicii, genealogiei, istoriei medievale,istorieiculturiişiarteis-au reflectat în studiile şi lucrările date tiparului, membru corespondent al Academiei Române, membru titular al Academiei de Știinţe Sociale și Politice, vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Studii Bizantine

(d. 5 oct. 1978, București).

25 august - 40 de ani de la naşterea, în Craiova,

a poetului Paul BLAJ, redactor la revistele „Facla

literară” şi „Trepte”, membru fondator al revistei „Tecuciul Literar-Artistic”, colaborator al mai multor publicaţii literare, distins cu premiul pentru poezie pe anul 2012 al revistei „Dunărea de Jos”, premiul special al juriului la concursul „Toamnă Bacoviană”

(oct. 2014) și cu Diplomă de onoare din partea Casei de Cultură din Tecuci (2015). 3 septembrie - 115 ani de la naşterea, în satul Cucuteni, com. Leţcani, jud. Iași, a istoricului Constantin A. STOIDE, doctor în istorie, profesor la şcoli din Tecuci şi director al Liceului Comercial din Tecuci (1934-1943), director al Arhivelor Statului din Braşov (1945-1962), cercetător în cadrul

Institutului de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol”, președinte al secţiei Tecuci a Institutului de Istorie Naţională, membru onorific al Institutului de Istorie

și Arheologie „A.D. Xenopol” (d. 8 nov. 1987, Iași).

4 septembrie - 85 de ani de la naşterea, în satul Tălpigi, com. Negrileşti, jud. Tecuci, a inginerului Vasile LĂCĂTUŞ, absolvent al Facultăţii de Construcţii Navale din cadrul Universităţii din Galaţi, doctor în motoare navale la Institutul Politehnic din Bucureşti (1966), inginer proiectant

și inginer șef la Șantierul Naval din Galaţi (1956-

1993), şef de lucrări în cadrul Facultăţii de Mecanică

a Universităţii din Galaţi (1964-1967), din 2001

fiind inginer specialist la Șantierul Damen Galaţi.

2001 fiind inginer specialist la Șantierul Damen Galaţi. 8 septembrie - 110 ani de la naşterea,
2001 fiind inginer specialist la Șantierul Damen Galaţi. 8 septembrie - 110 ani de la naşterea,
2001 fiind inginer specialist la Șantierul Damen Galaţi. 8 septembrie - 110 ani de la naşterea,

8 septembrie - 110 ani de la naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi, a ziaristului şi publicistului A. P. SAMSON, pseudonim al lui Samson P. ABRAMOVICI, jurnalist la „Lupta”, „Rampa”, „Adevărul”, „Cuvântul liber” şi „Viaţa literară”, care a editat împreună cu George Călinescu revista „Tribuna poporului” (d. 1998, București). 23 septembrie - 50 de ani de la moartea, în Iași,

a istoricului Valerian POPOVICI, care a urmat

Gimnaziul Real de Băieţi din Tecuci şi Facultatea de Litere și Filozofie din Iași, cadru universitar la Facultatea de Istorie din Iași, cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol” din Iași, pe care l-a condus între anii 1949 şi 1967, autor de lucrări și studii de specialitate (n. 29 nov. 1908, com. Ivești, jud. Vaslui).

TUDOR VLADIMIRESCU

26 august - 95 de ani de la naşterea,

în com. Tudor Vladimirescu, jud.

Galaţi, a măicuţei VERONICA (din botez Vasilica Gurău), fostă stareţă a Mănăstirii Vladimireşti (d. 15 sept. 2005).

TULUCEŞTI 14 septembrie - 65 de ani de la naşterea, în satul

Șiviţa, com. Tulucești, jud. Galaţi, a istoricului Ioan POPOIU, muzeograf şi profesor, autor al unor lucrări istorice şi al unui volum de poezie, susţinător a numeroase

conferinţe publice pe teme istorice.

VÂRLEZI 3 august - 110 ani de la naşterea, în satul Crăieşti, com. Vârlezi, jud. Galați, a preotului Alexandru CIUHUREANU, absolvent al Facultăţii de Teologie din Chişinău (1933), doctor în teologie, preot la Biserica „Sf. Voievozi” din Măstăcani, publicist, autor de lucrări pe teme teologice (d. 1983).

7 septembrie -

naşterea, în satul Crăieşti, com. Vârlezi, jud. Galaţi, a preotului Gheorghe COSTIN, care a slujit la Biserica „Vovidenia” din Galaţi,

protopop al Protoieriei Covurlui (30 dec. 1918 - 1 sept. 1921), membru

în consistoriul spiritual, duhovnic al

candidaţilor la preoţie (d. 13 iun. 1930, Galaţi).

Rubrică realizată de Rocsana Irimia și Camelia Toporaș, Serviciul Referințe

de Rocsana Irimia și Camelia Toporaș, Serviciul Referințe 155 de ani de la
de Rocsana Irimia și Camelia Toporaș, Serviciul Referințe 155 de ani de la

155

de

ani

de la

și Camelia Toporaș, Serviciul Referințe 155 de ani de la https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

12
12
12 Conferinţa Design Thinking for Libraries În perioada 6-7 aprilie a.c. Biblioteca Județeană „Christian Tell”
12 Conferinţa Design Thinking for Libraries În perioada 6-7 aprilie a.c. Biblioteca Județeană „Christian Tell”

Conferinţa Design Thinking for Libraries

În perioada 6-7 aprilie a.c. Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a fost organizatoarea unei conferințe dedicată tuturor bibliotecarilor

interesați să afle, să învețe cum ar putea bibliotecile să fie inventive, creative, să fie în pas cu lumea, să fie atractive şi utile, printr-o anumită abordare: Design Thinking for Libraries, care a dat, de altfel și numele Conferinței. Participanții au aflat elemente importante necesare pentru metodologia proiectării de noi servicii, sau de îmbunătățire a celor existente – ideea de serviciu, cum se transpune în practică, cum se pilotează serviciul,

îmbunătățirea lui şi apoi, livrarea constantă către consumatori, succesul serviciului, dar şi părțile mai puțin reuşite, cele la care s-a renunțat pentru că nu au răspuns aşteptărilor beneficiarilor. Cele două zile

ale Conferinței au fost foarte pline, cu ateliere paralele pe tematica abordată, iar speaker-ii au fost diverşi: bibliotecari, traineri, profesori universitari, specialişti în branding. În prima zi a conferinței a început prezentarea în plen Marianne Krogbaek, designer ITK Lab – Dokk1 Aarhus, sub titlul „Human Centred Design as practice in Aarhus Public Libraries”. Marianne Krogbaek este designer și a colaborat la reamenajarea Bibliotecii Publice din Aarhus, aceasta subliniind faptul că gândirea designului sau design-ul centrat pe om reprezintă totul şi începe cu oamenii - utilizatorii care vizitează biblioteca. La Aarhus s-au folosit metode similare pentru a imagina noi produse, servicii, spații şi experiențe care le aduc la viață. Există un set de instrumente care este rezultatul unui proiect finanțat de programul Global Libraries din cadrul Fundației Bill & Melinda Gates (IDEO) disponibil la: http:// designthinkingforlibraries.com/. S-a continuat apoi cu ateliere desfăşurate în paralel pe tema: Serviciile de bibliotecă – design sau întâmplare? Au susținut ateliere în paralel Bogdan Ghiurco (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași) – „(Anti)modele

de Human Centred Design”, Loredana Stanciu

(Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Prahova) – Creativitate şi design în serviciile bibliotecilor”, Ovidiu Ana (Fundația Progress) - „Consultarea utilizatorilor folosind metode de cercetare - Focus grup versus Brainstorming” şi Camelia Căldăruşă de la Universtá degli Studi di Milano Bicocca – „Design Thinking as a Driver for Library Services Innovation:

Design Thinking as a Driver for Library Services Innovation: Which Mindset and Skills?” A doua zi
Design Thinking as a Driver for Library Services Innovation: Which Mindset and Skills?” A doua zi
Design Thinking as a Driver for Library Services Innovation: Which Mindset and Skills?” A doua zi

Which Mindset and Skills?” A doua zi au continuat atelierele în paralel, grupate pe trei teme. Atelierul 1: Cum aducem biblioteca în mijlocul comunității? cu Margareta Tătăruş (Biblioteca Județeană

„Duiliu Zamfirescu”

Vrancea – „Succesul versus Zona de confort”, Gabriela Toma și Ioana Irinciuc (Biblioteca Metropolitană Bucureşti) - „BiblioCOMUNitatea”, Marilena Chiriță şi Daniel Ciobanu (Biblioteca Metropolitană Bucureşti) – „Călătoreşte cu o carte”. Cel de-al doilea atelier a avut ca temă LEADERSHIP – Ingredient principal sau secundar în construirea serviciilor de bibliotecă? şi a fost susținut de Marlena Angheluță (Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj) – „Ce fel de bibliotecar vrei să fii?”, Vlăduț Andreescu (Biblioteca Județeană „I.H. Rădulescu” Dâmbovița) – „Leader-ul este parte din echipă?”, Simona Floruțău (Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – „Leadership şi management: un exercițiu cu mai multe necunoscute”. Lectura şi gamming-ul au fost tema celui de-al treilea atelier, iar pentru aceste teme s-au pregătit Raluca Istrate ((Biblioteca Județeană Satu Mare) – „Mai avem nevoie de poveste? o oră de poveste”, Brandi Anderson (Reading Together Romania) – „Din scoarță-n scoarță: valorificarea la maxim a cititului împreună cu copiii! ” şi Marius Stoica (Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” Arad) – „Gamming: Cum facem un atelier Minecraft pentru copii?”. Conferința s-a încheiat în plen cu idei de branding pentru biblioteci oferite de dl. Eduard Ciocîrlan de la Rogalski Damaschin și cu intervenția domnului profesor universitar Dumitru Borțun (SNSPA) – „Politica de poziționare a bibliotecii în comunitate: obiective, metode, tehnici şi procedee”. Dediu Titina-Maricica

Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

13 Manifestări la Biblioteca Comunală Pechea Luna Mai, luna în care „răsare câte-o nouă floare,
13
13
13 Manifestări la Biblioteca Comunală Pechea Luna Mai, luna în care „răsare câte-o nouă floare, apare

Manifestări la Biblioteca Comunală Pechea

Luna Mai, luna în care „răsare câte-o nouă floare, apare câte-un astru nou”, aşa cum spunea poetul Alexandru Macedonski, a fost o luna încununată de succese pe plan cultural pentru Biblioteca Comunală Pechea.

La festivalul de teatru pentru elevi „Într-un act”, care s-a desfăşurat la Buzău pe data de 5 Mai, a participat trupa de teatru „Fluturaşii”, formată din:

Albu Adriana, Dinu Cosmina, Ivașcu Costelia, care

au prezentat piesa „Conu Leonida față cu reacțiunea”

de I.L. Caragiale la secțiunea Teatru scurt. Copiii

au impresionat prin naturalețea şi originalitatea cu

care au interpretat această piesă veche dar de interes

şi actualitate şi în zilele noastre. Talentul lor nativ care nu are nevoie decât de o uşoară îndrumare şi

de

promovare ne face să ne mândrim şi să credem

nici operele scriitorilor noştri consacrați nici

arta nu vor muri niciodată. Efortul şi dăruirea micilor „Fluturaşi” au fost răsplătite cu locul II la acest concurs la care au participat elevi din toate județele țării. Îndrumătorii lor au fost: prof. Lemnaru Elena, designer prof. Cărăuş Jenica, bibliotecar Căuş Doina. Eleva Hanganu Mihaela Roxana, clasa a II-a, a

Sperăm ca bucuria şi talentul micilor actori să crească în timp şi să auzim de ei şi la viitoarele concursuri. Biblioteca Comunala Pechea a găzduit în data de 20 mai 2017 Festivalul „Copilărie în ritm de muzică şi dans” din cadrul proiectului educațional „Vlăstare înzestrate”, al cărui organizator şi inițiator este înv. Tânjală Lenuța de la Școala Gimnazială „Al. Moruzi” iar partenerii acestui proiect sunt:

bibliotecar Căuş Doina şi educatorii: Pațilea Steluța, Năstase Maricica, Alexandru Steriana, Mihai Vasilica. La secțiunile „Interpretare de cântece și dans” au participat elevii claselor I – IV și copiii de la Grădinița „Violeta”. Scopul acestui festival este promovarea folclorului dar şi dezvoltarea pe plan artistic şi cultural a copiilor din comuna noastră. Descoperirea dar şi îndrumarea şi ghidarea noilor talente este bucuria şi prioritatea noastră. Tot în această lună, pe 25 mai, Biblioteca Pechea a participat la comemorarea „Zilei Eroilor”, alături de Primăria Comunei Pechea şi de Subfiliala „General Averescu”, eveniment care a avut loc la Căminul Cultural

Averescu”, eveniment care a avut loc la Căminul Cultural participat la secțiunea : Artă Teatrală şi

participat la secțiunea : Artă Teatrală şi Monolog cu piesa „Lăsați-mă să citesc” de Popa Arthur Andrei.

din localitate, în fața statuii dedicate ostaşilor căzuți la datorie.

„Ostaşii ” - eleva Lupu Valentina;

O

operă cu o temă de actualitate despre nevoia

Sub îndrumarea bibliotecarei, elevii au

copilului dar şi a individului de a fi unic, de a-şi dezvolta propria personalitate şi despre răzvrătirea împotriva societății care îşi doreşte uniformizarea

interpretat cântece şi au recitat poezii dedicate eroilor. O interpretare de excepție a avut eleva Angheluță Andreea cu cântecul „Doamne

şi

încadrarea oamenilor în anumite tipare, lucru

ocroteşte-i pe români” de Sava Negrean Brudaşcu,

care ucide însuşi spiritul omului dar şi societatea pe termen lung. Talentul şi pasiunea cu care a interpretat acest monolog cu o temă profundă au fost răsplătite

un cântec plin de emoție despre lupta pentru neatârnare a neamului nostru. A urmat un recital de poezii:

cu acordarea locului III elevei Hanganu Mihaela Roxana.

• „Dragilor Eroi! ” de Adrian Iulian Pereteanu - eleva Hanganu Mihaela-Roxana;

Tot la acest festival au mai participat elevi ai claselor V–VIII: Lupu Alexandra Nicoleta,

• „Faima României ” de Adrian Iulian Pereteanu - eleva Voicu Cosmina;

Tălabă Denisa Dana, Dănăilă Cosmin Daniel, Tuțu Ramona Mădălina, Pavel Gabriela, Țâru Petru, Grosu Daniel Ciprian cu piesa „Five o’clock” de I.L. Caragiale la secțiunea Teatru Scurt şi eleva Vătafu

„Eroii” de Aurel Anghel - eleva Mihai Cristina-Gabriela. Luna mai, luna florilor şi a reînvierii să ne lumineze tuturor mințile şi spiritul.

Iustina cu opera „Fetiță Răsfățată” la secțiunea

Bibliotecar

Monolog.

Doina Căuș

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

14
14
14 Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci, centru de informare, formare şi lectură Biblioteca este un fel
14 Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci, centru de informare, formare şi lectură Biblioteca este un fel

Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci, centru de informare, formare şi lectură

Biblioteca este un fel de întretăiere de drumuri în spațiul public al comunității, loc de întâlnire şi de împărtăşire a cunoştințelor. Una din valorile fundamentale ale instituției bibliotecare este capacitatea de a oferi publicului informația stocată în timp. Bibliotecile oferă cele mai sigure, complete şi verificate informații. Cu toate că raportul dintre informația tipărită şi cea digitalizată se va schimba în viitor,

cuvântul scris va dăinui. Rolul cărții şi al producției tipărite va depinde şi de capacitatea familiei, şcolii, universității de a forma deprinderea pentru ceea ce

se numeşte lectură. Lectura este un test de personalitate şi cu ajutorul ei poate fi determinată esența umană. Este

important faptul că bibliotecile oferă toate tipurile de lectură, pe orice tip de suport şi pentru toate categoriile de utilizatori. Bibliotecarul îndrumă lectura tânărului, îi dezvăluie „tainele” bibliotecii, pentru ca acesta să găsească informația de care are nevoie, îi dezvoltă simțul răspunderii, orientându-l să păstreze şi să utilizeze cu grijă cartea. Slujitorii cărții din biblioteci sunt datori să-şi îmbogățească permanent arsenalul metodologic cu strategii eficiente pentru a-i sprijini pe utilizatori în perfecționarea calității lecturii. Plecând de la aceste informații, activitatea Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” s-a axat pe derularea unor activități ce au avut în centru lectura. În luna martie am sărbătorit francofonia.

centru lectura. În luna martie am sărbătorit francofonia. întâlnire la bibliotecă pe tot parcursul lunii martie:

întâlnire la bibliotecă pe tot parcursul lunii martie:

au organizat Picnic poetic : haikunoi 2017 – trimite poezia, sărbătoreşte francofonia!, Les couleurs de la Francofonie! Ziua de 8 Martie a fost sărbătorită de preşcolarii de la Grădinița cu program normal nr. 3 din Tecuci; a urmat şedința de cenaclu dedicată Zilei mondiale a poeziei. Membrii cenaclului au sărbătorit-o pe Ana Blandiana. Luna martie am încheiat-o sub auspiciile versurilor lui Nichita Stănescu. În foaierul bibliotecii şi-au dat întâlnire, pe 31 martie, membrii Cenaclului „Calistrat Hogaş”, elevi ai Colegiului Național „Calistrat Hogaş”, iubitori de poezie. Ne-am amintit cu drag de Nichita Stănescu, în cadrul momentului „Un pământ numit România – un poet numit Nichita Stănescu”.

A devenit o tradiție: în fiecare an luna martie este luna francofoniei. Inițiatorii au fost
A devenit o tradiție: în fiecare an luna martie este
luna francofoniei.
Inițiatorii au fost profesorii de limbă franceză
de la Colegiul Național „Spiru Haret”. În parteneriat
cu celelalte colegii şi licee din Tecuci şi-au dat

Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

15 Luna aprilie a debutat cu activitățile dedicate cărților pentru copii. Am derulat, în cadrul
15
15
15 Luna aprilie a debutat cu activitățile dedicate cărților pentru copii. Am derulat, în cadrul săptămânii

Luna aprilie a debutat cu activitățile dedicate cărților pentru copii. Am derulat, în cadrul săptămânii cărții pentru copii, proiectul intitulat „În lumea basmelor”, care şi-a propus: să promoveze lectura în rândul copiilor, valorificarea fondului de carte pentru copii, medierea relației dintre şcoală şi bibliotecă. Simezele Galeriei „Helios” a bibliotecii au găzduit expoziții dedicate lui Nichita Stănescu,

„Cu şevaletul în vacanță”, desene ale preşcolarilor participanți la concursul cu acelaşi nume, expoziție

de fotografii cu imagini din cele mai frumoase

biblioteci din România şi din lume. Pe 24 aprilie, am sărbătorit Ziua bibliotecarului alături de oameni dragi nouă; colegi de la Bibliotecile comunale, colege bibliotecare

şcolare, reprezentanți ai Primăriei, prieteni ai bibliotecii şi reprezentanți ai Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”. Aşteptăm cu nerăbdare prima întâlnire din cadrul proiectului câştigat de Biblioteca „V.A. Urechia”, „Pe aripi de poveste”, în care Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” este partener. Va fi un atelier de lectură şi construit poveşti pe 26 mai. În luna aprilie am fost mai conştienți ca niciodată de importanța profesiei noastre. Profesia de bibliotecar este una, prin esență, de servicii aduse comunității, iar în servicii contează foarte mult calitatea relației interumane. La mulți ani, dragi colegi !

Bibliotecar, Manuela Cepraga

Biblioteca Comunală Vînători Întâlnire festivă cu fiii şi fiicele satului

Duminică, 30 aprilie 2017, biblioteca comunală Vînători a fost gazda unei întâlniri de

Toți trandafirii sunt frumoşi, dar niciunul nu miroase ca cel din fața casei, nici o
Toți trandafirii sunt
frumoşi, dar niciunul nu
miroase ca cel din fața
casei, nici o prună nu are
gustul celor din curtea
unde am copilărit şi nici
un măr nu e dulce ca
curtea unde am copilărit şi nici un măr nu e dulce ca merele lui moş Turcanu,

merele lui moş Turcanu, vecinul, de unde noi, copii fiind, furam, iar moşul ne fugărea cu bățul. Și cum să nu iubesc poezia marelui poet Mihai Eminescu „Fiind băiet păduri cutreieram”, când mă gândesc la joaca din poienile de toporaşi şi ghiocei şi la zumzetul albinelor din pădurile de tei, of! „Unde eşti, copilărie, Cu pădurea ta cu tot?” (Mihai Eminescu, „O, rămâi”) Bibliotecar, Munteanu Cornelia

suflet cu fiii şi fiicele satului, întâlnire ce doresc să devină o tradiție a comunei. Gătiți de sărbătoare şi plini de emoție, fii satului, au depănat amintiri, şi-au schimbat numere de telefon, adrese de facebook, şi-au amintit cum

era satul în urmă cu

40 – 50 de ani și cât

de dor le-a fost de

sat, de oamenii de aici şi de copilărie. Eu nu sunt

o fiică a acestui

sat, dar am înțeles bucuria care se vedea pe chipul tuturor. Studiile, căsătoria (de altfel, ca pe mulți dintre ei), m-au făcut să părăsesc satul natal în urmă cu 40 de ani. Visez și acum căsuța modestă şi prispa pe care citeam vara la soare, fereastra care avea iarna cele mai frumoase flori de gheață, pârtia pe care ne dădeam cu sania până ni se murau picioarele şi gestul mamei, când punea perdeluța la geam, după ce aprindea lampa.

mamei, când punea perdeluța la geam, după ce aprindea lampa. https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2017

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

16
16
16 Biblioteca Comunală Drăgăneşti Biblioteca - prietena copiilor În data de 15 mai 2017 a avut
16 Biblioteca Comunală Drăgăneşti Biblioteca - prietena copiilor În data de 15 mai 2017 a avut

Biblioteca Comunală Drăgăneşti Biblioteca - prietena copiilor

În data de 15 mai 2017 a avut loc la Biblioteca Comunală Drăgăneşti o activitate din cadrul proiectului „BIBLIOTECA – PRIETENA COPIILOR” intitulată „Cartea – un rol important în formarea pentru viaţă a tinerilor”, parteneri fiind:

în formarea pentru viaţă a tinerilor”, parteneri fiind: Şcoala Gimnazială „Sf. Stelian” Umbrăreşti-Deal,

Şcoala Gimnazială „Sf. Stelian” Umbrăreşti-Deal, reprezentată de d-na prof. Pufu Angelica, elevi de la clasele V-VIII și Biblioteca Comunală Drăgănești, reprezentată de d-na bibliotecar Casiean Jenica, elevi de la Școala Gimnazială Drăgănești și Malu- Alb.

Printre participanți s-au numărat dl primar Condrache

Liviu, dna Isac Elena - contabil șef,

dl

Cojocariu Gheorghe - secretar

la

Primăria Drăgăneşti. Elevii de

Scopul acestor activităţi este de a demonstra că, în ciuda progresului rapid al tehnologiei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. Vrem ca aceşti copii să intre cu drag în bibliotecă, să fie atraşi de imaginile viu colorate din cărţi, de peripeţiile personajelor, de lucrurile noi şi variate descoperite în ele. Rolul bibliotecii este de a educa prin lectură, aşa că nu uitați: ,,Părinţii ne ajută să devenim oameni, cărţile să rămânem” Bibliotecar, Casiean Jenica

la Școala Umbrărești au prezentat

câteva scenete în care rolul principal l-a avut cartea şi biblioteca. Unde

se poate vorbi mai frumos despre

cărţi şi citit decât în mijlocul lor, în bibliotecă. Copiii au fost dornici să cunoască modul în care sunt aşezate cărţile la raft, când se face achiziţia

de carte, cine plăteşte, cât de mare

este fondul de carte, modalitatea de împrumut etc. Pentru elevii de gimnaziu am realizat o expoziţie de carte utilă în pregătirea temelor pentru şcoală (culegeri cu exerciţii şi probleme rezolvate, manualpreparatorpentruclaseleV-VIII,compuneri şcolare, caracterizările ale personajelor din operele studiate, variante pentru examenul de capacitate la limba şi literatura română şi matematică).

capacitate la limba şi literatura română şi matematică). Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

Iunie 2017

capacitate la limba şi literatura română şi matematică). Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
capacitate la limba şi literatura română şi matematică). Iunie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

17 Biblioteca Comunală Jorăşti Înălțarea Domnului - Ziua eroilor neamului În data de 25 mai
17
17
17 Biblioteca Comunală Jorăşti Înălțarea Domnului - Ziua eroilor neamului În data de 25 mai 2017,

Biblioteca Comunală Jorăşti Înălțarea Domnului - Ziua eroilor neamului

În data de 25 mai 2017, la Monumentul eroilor din comună, au avut loc o serie de manifestări prilejuite de Ziua Eroilor. În deschiderea evenimentului a luat cuvântul primarul comunei, dl. Dănuţ Tofan, care a subliniat semnificațiile deosebite ale acestei zile pentru poporul român. În continuare, s-a adresat celor prezenţi dna bibliotecar Liliana Vicol, care a evidenţiat dubla importanţă a momentului, istorică şi religioasă, rugând asistența să îşi îndrepte gândurile spre cei care s-au jertfit pentru patrie, care nu au uitat că sunt români şi s-au luptat pentru țară şi neam. Aceasta a dat citire versurilor emoţionante ale unei personalităţi a comunei, învăţătorul şi scriitorul B. Jordan, pseudonim al lui Iordache Bucă, unul dintre reprezentanţii romanului social românesc al secolului XX, de la a cărui moarte se împlinesc în luna iunie a acestui an 55 de ani:

Să fii român înseamnă Să ştii că ai o vatră, Scăldată în lumină Pe mioriticul plai.

Că ai un plug în brazdă Un zbor sculptat în piatră Și-o țară căreia viața Cu dragoste s-o dai

Să fii român înseamnă Să ştii să-ntinzi o mână De ajutor acelui Ce bate-n poartă

Și să nu uiți că țara Pe sine e stăpână Când ochiul tău şi brațul Stau ferm în slujba sa. În continuare, cu sprijinul doamnei Marcela Roşca, consilier educativ, şi a directoarei Vasilica Palade, Școala Gimnazială Nr. 2 din Jorăști, în parteneriat cu Biblioteca Comunală, s-a desfăşurat un program artistic sub titulatura „Eroi au fost…”, Ziua Înălțării Domnului fiind sărbătorită creştineşte, pentru că, aşa cum eroii s-au jertfit

creştineşte, pentru că, aşa cum eroii s-au jertfit https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația pentru

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația

s-au jertfit https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația pentru țară, în acelaşi fel s-a jertfit şi Mântuitorul

pentru țară, în acelaşi fel s-a jertfit şi Mântuitorul pentru păcatele noastre: De ce Doamne te-ai jertfit?/ Pentru că tu ne-ai iubit / Pe cruce te-am răstignit / Și din morţi ai înviat / Și la cer te-ai înălţat. Copiii au intonat cântecele „Treceți batalioane române Carpații”, „Ioane, Ioane, Ioane”, „Imnul eroilor”, „Frați români din lumea-ntreagă”, iar împreună cu dna bibliotecară au interpretat sub formă de scenetă poezia „Peneş Curcanul” de Vasile Alecsandri. În finalul manifestării, în cinstea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, au avut loc depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor.

Bibliotecar

Liliana Vicol

câmpurile de luptă, au avut loc depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor. Bibliotecar Liliana

Iunie 2017

18
18
18 Biblioteca Comunală Valea Mărului Marcel Crihană - 75 de ani de la naștere Biblioteca comunală
18 Biblioteca Comunală Valea Mărului Marcel Crihană - 75 de ani de la naștere Biblioteca comunală

Biblioteca Comunală Valea Mărului Marcel Crihană - 75 de ani de la naștere

Biblioteca comunală ,,Prof. univ. dr. Marcel Crihană” Valea Mărului, jud. Galați a organizat pe data de 24 mai 2017 evenimentul cultural: „MARCEL CRIHANĂ - 75 de ani de la naștere”, în parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Doamna Nica”. Evenimentul a început cu slujba de pomenire a profesorului Marcel Crihană susținută de preotul Filimon Iulian, urmată de un simpozion cu tema „Marcel Crihană - 75 ani”, de o expoziție cu desene şi picturi realizate de copiii Școlii Gimnaziale ,,Doamna Nica”, după care au fost reamintite momente din viața profesorului Marcel Crihană în discursurile susținute de Silvia Macovei - bibliotecar, Virgil Doca - primar, prof. Spiridon Dafinoiu - şef serviciu Resurse Umane la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați (care a avut o colaborare apropiată, în activitățile cultural-artistice, cu prof. Marcel Crihană), Maria Gafton- învățător (elevă a profesorului), Elena Sîrghi - director al Școlii Gimnaziale ,,Doamna Nica”.

Sîrghi - director al Școlii Gimnaziale ,,Doamna Nica”. Activitatea a continuat cu un moment cultural-artistic

Activitatea a continuat cu un moment cultural-artistic prezentat de elevii de la clasa pregătitoare - înv. Maria Gafton, clasa a II-a A - prof. înv. primar Geta Doca, clasele a V-a A și a VII-a A - profesor Niura Costea. La finalul activității a avut loc o depunere de coroane şi flori la mormântul profesorului Marcel Crihană. Invitați de seamă la acest eveniment au fost prof. Spiridon Dafinoiu, Cristea Dana-bibliotecar comuna Corni, Drugan Daniela - bibliotecar comuna Cudalbi şi întreaga comunitate locală.

Aşadar, în comuna Valea Mărului, pe

o târzie vreme primăvăratică, a avut loc un act

cultural de comemorare a unei mari valori culturale, a celui care a fost şi va rămâne Profesorul Marcel

Crihană - Omul, scriitorul, poetul, şi criticul literar

al comunității vălmărene.

Bibliotecar,

Silvia Macovei

al comunității vălmărene. Bibliotecar, Silvia Macovei Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Zanfir Ilie,
al comunității vălmărene. Bibliotecar, Silvia Macovei Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Zanfir Ilie,
al comunității vălmărene. Bibliotecar, Silvia Macovei Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Zanfir Ilie,
al comunității vălmărene. Bibliotecar, Silvia Macovei Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Zanfir Ilie,

Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), Georgeta Marus (Grivița)

Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR Director: Zanfir ILIE Redactor şef: Camelia Toporaş Redactori:
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Director:
Zanfir ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori:
Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060