#2 2017 ..

SMALTDEGELN LINDHOLMEN
TOFSEN HAR SPANAT IN PLANERNA FÖR
LINDHOLMENS FRAMTID

O

NYA KARLEDNINGEN
INTRODUCERAR SIG
LÄS OM STUDENTERNA SOM
ADMINISTRERAR STUDENTKÅREN
..
INTERVJU MED ..BJORN
ROSENSTROM
STUDENTLIVET FÖDDE ARTISTEN

Pyssel/ Kalendarium / Reportage / Intervjuer / Recept
Tofsen
EXTRA
CHALMERISTER
VISSA

PÅSTÅS

BEHÖVA SEX
ÅR FÖR ATT SLUTFÖRA SIN FEMÅRIGA

UTBILDNING
Vill du också vara med och skapa
CHALMERS Villmissvisande
du ocksårubriker?
vara med och
KÅRTIDNING skapa missledande rubriker?
tofsen.se/rekrytering
TOFSEN tofsen.se/rekrytering
CHEFREDAKTÖRENS SIDA
VAR KÄLLKRITISKA
Ett år har gått och förhoppningsvis har
Ansvarig utgivare:
Max Reidal
vi alla blivit lite visare. Mycket har hänt
chefred@tofsen.chs.chalmers.se under året, murar har planerats, byggts
Tel. 0766-112792
upp och rivits ner. Ni som var Nollan i
början av året har förhoppningsvis fått
in ord såsom ”oklart” och ”approxime-
ra” i ert vokabulär samt lärt er vikten av
att anteckna snabbt. Kåren har sagt nej
till en båt och börjat planera expansio-
nen av Lindholmen. Vi i Tofsen har gått
Redaktionen från kris till kris, men det känns som att
Max Reidal, Lovisa Jäberg , Patrik Bennet,
Neda Farhand, Matilda Persson
vi ligger bra till inför nästa år och jag
Medverkande i detta nummer: Julie
har stort förtroende för våra nominera-
Magiera, Peter Olsson, Arimande Eng- de efterträdare.
ström, Ida Olsson, Madeleine Svedberg,
Madeleine Lexén, Leon Johansson Blank,
Joakim Strandberg Till er som för första gången håller i ett
exemplar av denna tidning någon gång

FOTO: LOVISA JÄBERG
Omslag: Leon Johansson Blank i augusti eller september, välkommen
till Chalmers och grattis till att du har
Hemsida:
www.tofsen.se
hittat detta ex av Chalmers Student-
Postadress:
kårs bästa tidning. Grattis till att ni har
Tofsen kommit in på Chalmers och grattis till
Teknologgården 2
412 58 Göteborg
att ni har gjort det eminenta valet att ta
Tryck:
till vara på eran plats. Ni har sex långa
Billes Tryckeri AB men extremt roliga år framför er. Människor miste livet och man försöker
Upplaga: vinna politiska poäng på detta - inte ge-
2000 exemplar Men tillbaka till året som har gått. nom en konstruktiv debatt utan genom
Vill du vara med i nästa tidning? Mycket har jag tidigare nämnt, men en att lägga upp fejkade bilder? Det är inte
Skicka ditt bidrag till
chefred@tofsen.chs.chalmers.se innan sak som tyvärr har eskalerat är beho- okej att man trampar på allt vad inte-
den 23/4 Vi förbehåller oss rätten att vet av källkritik. Clickbait har blivit en gritet, demokrati och tryckfrihet hand-
korrigera och korta ner för långt material.
Bilder skall vara högupplösta (minst 300 sådan vanlig grej att facebookgrupper lar om, vilket man gör när man handlar
dpi). har skapats för att “spoila” artiklarna. på detta vis. Man är så pass trångsynt
Om: Digital påverkan och falska nyheter och besatt av att vinna poäng att man
Tofsen är Chalmers studentkårs med-
lemstidning. Åsikter och värderingar som håller på att bli ett vardagsproblem som helt och hållet tappar all koppling till
uttrycks i en artikel är artikelförfattarens
egna och speglar inte nödvändigtvis
vi måste vara medvetna om. Det verkar etik och allmänt vett.
inställningen hos redaktionen eller peka mot att det använts aktivt i valet
Chalmers studentkår. Tidningen ges ut
fyra gånger per år och finansieras helt av
i USA. Under första omgången i valet Vi måste stå emot denna typ av desin-
annonsintäkter. Redaktionen ansvarar i Frankrike så har enligt vissa källor formation och vara källkritiska - annars
inte för obeställt material. Insänt material
antas vara avsett för publicering om inget var fjärde delad artikel om valet falsk är risken att vi börjar tappa fattning om
annat anges. Allt material lagras elektro- eller medvetet innehållt felaktig infor- hur verkligheten faktisk ser ut, och vart
niskt och kan göras tillgängligt på internet
och i databaser om inte förbehåll mot mation. Detta är något som kan avgö- den vägen leder är inte trevligt.
detta görs av skribenten/fotografen/illus-
tratören. Eftertryck utan redaktionens
ra val, förvrida världsbilder och skapa
skriftliga tillstånd är inte tillåtet. onödig friktion mellan grupper, perso- Med dessa ord avslutar jag min sista
Chalmers studentkårs ner och partier. Samma sak skedde efter ledare som Chefredaktör för Tofsen ef-
samarbetspartners:
attentatet i Stockholm, där massor med ter ett extremt lärorikt och utmanande
rykten och felaktig information spreds. år.
Det kanske är förståeligt att man vill
sprida infromation, MEN att medvetet Ajöss och Tack för Fisken!
lägga upp fejkade bilder för att skapa
hat och paranoia är under all kritik. Max Reidal
Chefredaktör 16/17

TOFSEN
TOFSEN #2
#2•• 2017
2017 3 3
Innehåll


NUMM STA
ER UT
EI

InnehAll
okto
ber
Nummer 2, 2017

5 Calendar Kapten Obsolet: Den Fullkom-
6 The Student Union 24 ligt Föråldrade Superhjälten

7 Korren Tipsar
26 Chalmers
Anekdoter
Ballongcorps Del 2:

8 Kårbolagens Sida
10 Björn Rosenström Ger Chalmers
en Skur Trubadur
28 Puzzel The explorer 3.0:
Revenge of the Puzzel

13 Bidrag från Kempressen:

30
Introduktion av Kårledningen
Cortége 1980
17/18

14 TOFSEN TESTAR: Hyllan
32 Recension av Bobspexet Magnus
Ladulås
16 Blue Call, en Räddare i Nöden
International Phyisicists’
34 Crossword Challange
18 Tournament 2017

35 Tofsen Tipsar om Studentkrubb
20 ”Smältdegeln Lindholmen”,
Framtidens Campus

FRAMSIDA: Leon Johansson Blank
4
Kalendarium

What happens until the
next Tofsen?
2017-08-15 09:00
2017-09-07
MOTTAGNIGEN STARTAR
MK MOTTAGNINGSKAMPEN FINALEN
Nollan kommer till Chalmers! Tåget från Götaplatsen
börjar strax efter nio, så ta chansen att välkomna de Under Mottagningskampen: Finalen och Cheeret avgörs det
nya studenterna på vägen. vilken sektion som får lyfta bucklan för Mottagningskam-
pen. Nollan möter varandra i roliga tävlingar på campus
Lindholmen, där solen alltid skiner. Var med och stötta dina
2017-08-18 14:00 Nollan!
CHALMERS INTERNATIONAL RECEP-
TION COMMITTEE- PHADDER KICK OFF
2017-09-08
CIRC Phadder Recruitment FESTU-NOLLFINALEN
Away goes those cold dark days of winter and summer is just
around the corner! What better way can there be to soak in the The final of the Welcome Weeks (Mottagning) and the years
sunshine and have fun than with new friends from across the seccond FestU party.
world! New cultures, new languages and new food! Sign up
today to be a Phadder for the Autumn ’17 reception!
Sign up: http://circ.chalmers.se/phadder/

2017-08-22-23
MK-MOTTAGNINGSKAMPEN INSAM-
LINGEN
Nollan går ut i Göteborg för att träffa göteborgare, och sam-
tidigt be om att skänka en slant till Naturskyddsföreningen.
Att ha roligt är i centrum, med spex och skyltar med roliga
slogans.

2017-08-25 14:00
MK- MOTTAGNINGSKAMPEN
Mottagningskampens nyaste arr. Under veckan har Nollan
byggt en båt, och idag möter de varandra i kanalen vid Fis-
kekôrka. Var med att heja fram din sektion till mållinjen!

2017-08-26
FESTU-NOLLKALASET
This years first FestU takes place.

2017-09-03 17:00
MK-MOTTAGNINGSKAMPEN: ROCK-
EN
På Mottagningskampen: Rocken får några Nollan från varje
sektion bilda band. Det blir en skön kväll där musiken har
glimten i ögat. Var med och se dina Nollan uppträda!
TOFSEN #2• 2017 5
Kårens Sida

WE ARE AMONG THE
BEST STUDENT UNION’S
- IN THE WORLD

The results from the How did we do?
International Student
Barometer 2016 have Support from the union, ranking
Sweden: 1
been released. Europe: 2
World: 8
It is a world wide, comprehensive survey Numbers från 2014 were 2,3 and 9.
for international students regarding their
university experience. Here is a selection of
scores for Chalmers and the Student Union. Accommodation
Still an issue. The union works hard
to initiate new housing. Local pol-
Text: Noelle Madsen | Photo: CFFC itics and laws makes the progress
challenging and slow.

Catering on campus
We are the main provider of cam-
pus catering and considered best
Areas where Chalmers in Sweden, number 9 in Europe
differentiates and 12 in the world.

Extracurricular activities
Many want to get involved but
• Recommendation: 50% would active-
don’t know how. Information is not
ly, without being asked, recommend
accessible and the range mostly
Chalmers to someone else (30% in
adapted to fit national students.
2010). 43% would recommend is
asked. In total 93% would recommend
Chalmers to others.

• Overall learning: number one in
Sweden, 3 in Europe and 11th in the
Summary and next step
world.
Support – Naturally we will aim to keep
this position. We will continue to work
• Study decisions: 93% chooses per- even harder for our international students.
sonal safety as a reason for choosing
Chalmers.
Accommodation – part of this issue can
be addressed by managing expectations.
• Alumni plays an important role in for Better information on how the living sys-
choosing Chalmers tem works and why accommodation is
both expensive and hard to find must be
• Integration with national students provided early.
continues to be a challenge.
Campus catering - our catering compa-
nies constantly strive to improve the qual-
ity and provide affordable meal options.
To keep up we need to have involved
students in the restaurant boards and the
Who participates? council.

Extracurricular activities – the union
150 000 students from 196 institutions
needs to update and review the current
and 17 countries.
range of activities to understand why many
international students do not take part.

6
Korrens sida

Korren tipsarBästa tipsen För Nollan
Nu är det hög tid att förbereda för den nya NOLLAN som anländer till hösten.
Jag, Korren, har varit på jakt efter tips till dig Nollan. Här kommer massvis med
saker som alla studenter borde ha vetat när tiden på Chalmers började.

1. Fysikgården har de bästa ekollonen. 10. Ett eller flera paket (oftast flera) mi-
cropopcorn om dagen under tenta-
perioden är bra för magen.
Försök alltid ligga i fas, men en ten-
2. ta hit och dit är inte hela världen.
11. Det finns alltid skäl att unna sig nå-
got gott efter (men mest under) en
Kårledningen och kåraktiva är ock- dag i skolan.
3. så människor och oftast störtsköna.

Skippa paraplyet, det regnar ändå
12. I början av en läsperiod känns det
mesta hopplöst, men kom ihåg att
4. horisontellt. allt löser sig...

5. Under mottagningen är det mass-
vis med folk från hela Sverige som
13. Njut av studietiden, den kommer
saknas när du väl fastnat i ekorr-
stressar och träffas konstant. Ni hjulet.
kommer bli förkylda. Var beredda.

6. Vätskeersättning är trevligt och
apotekens egna är billigast.

7. Man kan aspa utan att söka och
söka utan att aspa.

8. Spårvagnar blir sena om det snöar.

Göteborg har två typer av vår-och
9. höstväder. Regn, och inte ett moln
på himlen och kuling.

TOFSEN #2 • 2017 7
Restaurangbolagets sida

Wijkanders, kårens
nya Bistro

Tofsen har en ny serie där vi belyser kårens bolag
och har inför detta nummer pratat med Tobias Bätz Text: Max Reidal Bild: Simon Holm CFFC
driftchef på Wijkanders angående kårens yngsta och
snart ett år gamla Restaurang.

Berätta lite om Wijkanders: Utöver detta så finns det möjlighet att hyra
Wijkanders är kårens nyaste restaurang och delar eller hela lokalen för arrangemang, sitt- Menyn hittar ni på Wijkanders webbsida
har ett fokus på luncher och à la carte. Vi läg- ningar, disputationer och firanden. Sedan har
ger mycket fokus på våra råvaror och serverar fakultetsmedlemmar möjlighet att boka fa-
husman med influenser från Europa, främst det kultetsvåningen där det finns möjlighet att ha
franska köket. Konceptet för serveringen är en konferenser, disputationer och möten. För båda
bricklunch där man får salladen direkt och ma- lokalerna kan Wijkander lösa catering, porslin,
ten serveras ut till borden. Med rabatten från städning och allt däremellan.
kårkortet så går en lunch på 70 kr.
Nyligen har vi tillsammans med I-sektionen
På onsdag, torsdag och fredagskvällarna har öppnat Vera, ett take away café inne i Vasa där
vår Bistro & Vinbar öppet där man kan hänga man kan köpa kaffe, frallor och liknande lätt-
och käka något gott. Menyn varierar från dag are mål.
till dag med olika fokus på olika kvällar, till
exempel så har vi Moules Frites på onsdagar. Vad är det bästa med Wijkanders?
Vi har inte bara öppet för studenter utan även Vi har väldigt hög matkvalité till ett väldigt
för allmänheten och som enda bistrot i närhe- lågt pris. En varierande meny som är dynamisk
ten är det ett populärt ställe. Vilket gör att om där vi tar vara på de erbjudanden som vi får,
man vill träffa lokalinvånare som inte pluggar samt en mysig bistro och vinbar med och möj-
på Chalmers så är detta stället man vill besöka. ligheter att hyra lokalen.

8

Gött häng och bra
musik!”

VILL DU OCKSÅ JOBBA
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID?
Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och ett av de mest spännande
innovationsföretagen. Vi har ett stort hållbarhetsfokus, Europas mest moderna
och miljöanpassade raffinaderier och många utvecklingsmöjligheter för dig som
drömmer om ett jobb där din insats gör skillnad.
Namn: Annika Utgennant
Titel: Miljöchef på Preems Annika har ett av industrivärldens mest rafflande Med civilingenjörsexamen och erfarenhet från
raffinaderi i Lysekil
jobb; hon är miljöchef på vårt raffinaderi i Lysekil. miljöfrågor inom byggbranschen, började Annika
Bor: Skaftö, Lysekil Tillsammans med sina kollegor bidrar hon till att hos oss för cirka ett och ett halvt år sedan.
Utbildning: Civilingenjör vi leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle. – Jag kände direkt att jag hamnat rätt. Jag blev
Tidigare erfarenhet: Miljöfrågor Vi har tagit de första stegen, men vi har bara börjat. väldigt väl mottagen av mina arbetskamrater.
inom byggbranschen Därför kommer vi behöva allt fler ingenjörer med Dessutom fascinerades jag av vilken kompetens
olika inriktningar. det finns inom företaget. Jag stöter på experter
Möt fler medarbetare och lär överallt!
känna oss på preem.se/karriar Flera karriärvägar
Vi hanterar hela värdekedjan, från transport och Nära naturen
trading till raffinering och försäljning. Vi har Vi har 1 400 anställda varav 900 vid raffinade-
ett fantastiskt innovationsklimat och arbetar på rierna i Göteborg och Lysekil. Annika är en av
världsunika anläggningar. Tack vare det kan vi många som upptäckt fördelarna med att arbeta
erbjuda en mängd olika karriärmöjligheter. på en mindre ort.
– Hos oss jobbar ingenjörer och tekniker med – Att kunna kombinera ett så häftigt jobb med att
inriktning mot miljö, kemi, process eller arbets- bo i en underbar och naturnära miljö är livskvalitet
miljö. För den som vill vidareutvecklas finns för mig!
intern rotation och utbildning.

TOFSEN #2 • 2017
Intervju

Björn ger
Chalmers
en skur
trubadur

NAMN:
Björn Folke Rosenström
ÅLDER:
46 år
UTBILDNING:
Juridisk kandidatexamen,
Handelshögskolan Göteborg
MUSIKKARRIÄR:
Heltid som musiker sedan 2001.
Nu turnerar han tillsammans med
Det Jävla Bandet.
SENASTE ALBUM: Tuff pipa (2015)

10 TOFSEN #2 • 2017
Intervju

Fem år på universitet - blev musiker
Text: Patrik Bennet, Bild: Björn Rosenström

En välkänd röst som ljudit genom ungdomens somrar tar än en på en go fest.
gång an ton. Denna gång på platser där ingen annan stämma av
liknande kaliber förr framförts. Stämman i sig tillhör ingen min- Du är ju även känd som en framgångs-
dre än självaste Björn Rosenström, som åter funnit sin väg tillba- rik matematiker och har förespråkat
ka till kunskapens, på många sätt berikande, korridorer. Han tog en viss ekvation som flitigt används av
en gång i tiden juristexamen vid Handelshögskolan Göteborg - nu Chalmerister, inte minst de morgnar när
återvänder han, denna gång till Chalmers, i nya kläder. betongkepsen väger som allra tyngst.
Skulle du kunna definiera denna för mig
Tofsen fick av en händelse kontakt med honom. Han ställde mer här och nu, så att folk är säkra på vad
än gärna upp på en klassisk intervju och berättade för mig vad som verkligen gäller?
det hela handlar om, vad han engagerat sig inom på sistone samt - Det är ju samvetets ekvation då
hur studietiden födde hans karriär som artist. Läs och berikas! antagligen som du tänker på. Jag har gjort
en låt som heter “En Gång är Ingen Gång”.
Det finns tydligen folk som vet vem du Du trubadurade på Lindholmen. Har Där är alltså ekvationen, som egentligen
är och ditt namn har gått varmt här på du några fler arrangemang här på Chal- handlar om att: en gång är ingen gång, två
Chalmers nyligen. Du har trubadurat på mers framöver? är lika med noll. Det vill säga att har du
Campus Lindholmens 11:an och det är - Jag ska ju även göra ett stört- hittat på något jävligt dumt en kväll så går
än mer på gång. Hur kommer det sig att skönt event med Kajsabaren. Det ser jag det att trolla bort det. Det går att lätta på
den här kontakten föddes? fram emot jävligt mycket! De har köpt in kepsen. Det går att må lite bättre. Bara man
- Det var så att jag hade en relea- mitt öl till puben också. Sedan har jag inte använder sig av den här ekvationen på rätt
sefest på Lindholmens Event och Nöje. Det beslutat något riktigt än, men jag ska träffa sätt så, ja, är det bara att säga - en gång är
var en bekant där, Micke Samuelsson som personalen på puben Golden I för ett möte. ingen gång, två är lika med noll.
hade Valand och Lipp förut, som hörde av Vi ska se om vi kan göra något liknande
sig när han såg att jag höll på att lansera ett där. (Reds. anm., Björn trubadurade 10 maj En nyfiken fråga bara. Hur många fing-
eget ölmärke. Han är eventchef och vi hade på Kajsabaren och 11 maj på Golden I). rar har du lyft för framställningen av
en release after-work där i början av mars. ditt öl?


Den kvällen var ett glatt gäng från Lindhol- - Väldigt, väldigt mycket. Jag har
men Chalmers där som började prata med gjort nästan allting själv. Till skillnad från
mig och undrade “åh, fan, kan vi inte göra Studietiden var av- många kändisar som släpper kändisöl, som
samma sak hos oss?”. “Jo det kan jag väl görande faktor till säljer sitt namn till en producent, har jag
göra” sa jag, så ville de sälja mitt öl och att jag över huvud taget startat ett eget aktiebolag och egen upp-
att jag skulle komma för att trubadura, så har en karriär som musi- lagshavare gentemot skatteverket för trans-
gjorde jag det. Det blev en jävligt bra kväll! ker” port av alkoholskatt. Jag har jobbat med
detta i tre års tid. Så det enda jag har gjort
Men du nöjer dig inte med att endast få är att skaffa en… okej, jag brygger inte i
Lindholmens 11:an på fall. Du har även Du har ju då, i och med att du engagerar min egen källare. Jag har skaffat ett bryg-
tagit steget in och frågat chans på andra dig så i detta, någon typ av vision med geri som jag köper ölen av och jag har en
sektionspubar, vilket är unikt i sig. Är arbetet att du tar kontakt med student- distributör som kör ut ölen, men annars gör
din kärlek besvarad? pubar och kommer för att spela? vi allting själva. Vi har gjort hela produk-
- Det återstår att se. Det känns - Ja, men alltså, det är på något tens framställning, framtoning, och vi har
som att jag är varmt välkommen, så jag vis ett bra sätt för mig att… jag spelar stora provat ut ett öl som vi gillar och som vi står
mår inte dåligt och det känns inte som att spelningar med mitt band nuförtiden och för. Så vi är väldigt delaktiga i processen.
jag tränger mig på precis. Så är det ju ofta. det blir sällan tillfälle att göra mindre gre-
Jag har ofta väldigt bra kontakt med stu- jer. Det är liksom mycket folk som kom- Du är själv från Göteborg och har ta-
denter och studentorganisationer. Det var mer. När man då kan gå in och göra lite git juristexamen vid Handelshögskolan.
där jag började, så många känner igen det- små saker för färre, en trogen skara, fans på Hur var din bild av Chalmers och dess
ta. Många kan relatera till det och många studenthak där det känns genuint så är det studentliv under din studietid?
lyssnar på mina låtar. Så vi får se om kär- jävligt kul att kunna komma och göra det. - Den var ganska liknande den av
leken med bärsen eller kärleken med musi- Och möjligheten öppnar sig när studenter vårt studentliv tror jag. Jag var ju väldigt
ken är besvarad, men jag har på känn att det inte festar bara på helger, utan också på aktiv genom att jag var med i sexmästeriet
kan funka bra, i symbios. vardagar. Då kan det vara lättare för mig ‘92 där. Vi är ju mindre på Handels på det
att få lite luckor och komma för att haka in viset att vi hade sexmästeriet och så hade

TOFSEN #2• 2017 11
English

Har du möjligen någon rekommenda-
tion eller tips om livsfilosofi att delge
Chalmers studenter i deras stressade
tillvaro?
- Ja, först och främst… sätt inte
upp givna mål för framtiden, utan gör sa-
ker… nej, det blir lite töntigt blir det…
men ändå. Det är så lätt att sätta upp ett
stort mål att “jag ska vara där”, men det är
egentligen det du gör på vägen som formar
dig. Var du slutar någonstans kan du inte
veta nu. Det kan du veta sen. Det kanske
aldrig tar slut, så bestäm inte var du ska
vara någonstans, utan gör saker som beri-
kar dig på vägen.

Om man råkar stöta på dig, finns det
något man kan ha redo för att få dig på
fall?
man några organisationer, inte utspridda tar. Man kom dit och visste inte vad man - (Haha), du menar en brudgrej
pubar. Vi hade en pub. Här känns det ju skulle göra. Man blir ju liksom påhejad - så eller? Ja, jo… om man bjuder mig på
som att det är ganska aktivt. Det är utspritt. alla skulle göra någonting. Någon skulle min öl. Då är jag din för alltid.
Det är mycket organiserat festande som sjunga en sång, någon skulle dra någon
man gärna blandar upp med annan verk- jävla dikt eller någonting. Jag fick ju fun- Din musik har ackompanjerat många
samhet, såsom Cortégen till exempel. Det dera “vad fan kan jag göra för någonting?” här tidigare under sin rangliga väg ge-
känns som ett väldigt aktivt studentliv här som nyanländ student. Jag hade skrivit nom tonåren. Du är lite av en förebild
på Chalmers, trots att jag inte gått här, så några låtar och kunde spela lite gitarr, så för många, skulle man kunna säga. Med
jag vet inte, men det är min uppfattning. då fortsatte jag att skriva några låtar och tanke på innehållet i din musik - känns
så blev det poppis. Det finns ju inget bättre det då bra, eller oroande, att en stor
Var studentlivet en bidragande faktor än att vara poppis, så därför fortsatte jag del av Sveriges blivande ingenjörs- och
till att din musikkarriär gått sådär här- att skriva låtar. Det blev helt enkelt en grej forskarelit har den så varmt om hjär-
ligt snett som man kanske kan påstå att av studentlivet för min del. Även om det tat?


den gjort? är helt skilt från studier med juristexamen - Jag har själv inga problem med
så var det fullkomligt avgörande för att jag det. Det känns sunt, vettigt och bra. Dä-
... han krävde att skulle syssla med det jag gör idag. remot var det väldigt oroande… det var
hela juristlinjen en prorektor vid Uppsala universitet, Stig
skulle göras om från grun- Hängde du här på Chalmers något och Strömholm, som skrev en hel artikel om
den när idioter som jag har du isåfall några särskilda minnen? mig i Svensk Juristtidning, när jag hade
kunde gå igenom ...” - Vi var och hälsade på varandra släppt min platta, där han krävde att hela
några gånger. Jag tror det var några av juristlinjen skulle göras om från grunden
gänget här uppe. Om det var… vad heter när idioter som jag kunde gå igenom ju-
- Ja, det var väl studietiden som var avgö- de… QQ7 eller vad. Ja, jag tror att de var ristlinjen och klara av att ta min examen.
rande faktor till att jag över huvud taget nere ibland också. Ibland var det ju första Jag skulle liksom inte lämpa mig för lätt-
har någon karriär som musiker, som man maj-fester eller något sådant liksom. Så are sophantering eller vad det var för nå-
säger. Jag är ju ingen musiker i grunden, ibland hängde vi lite grann här och ibland gonting han skrev. Så där fanns en genuin
jag skulle bli advokat. Det var det fak- så hade vi Chalmerister som hängde nere oro för dagens ungdom - men jag är av
tum att jag gick på Handels som gjorde på Handels. Så vi hade lite koll på varan- samma skrot och korn, så jag tror på er.
att jag blev uppmuntrad till att göra lå- dra. Jag tror ni löser detta!

12 TOFSEN #2 • 2017
Sektionstidning

Bidrag från Kempressen...

TOFSEN #2• 2017 13
Recension

Tofsen testar Hyllan
Text: Matilda Persson och Neda Farhand
Bild: Neda Farnhand

Det var den första varma dagen i april skulle göra eftersom det verkade som att Resten av maten kom in och det är minst
och solen sken. Två Tofsar var fulla av någon skulle tilldela oss ett bord, men sagt trevligt att inte äta ur en plastlåda
förväntan inför att äntligen få testa res- det fanns ingen där som gjorde det. Om för omväxlings skull. Porslinet var ex-
taurang Hyllan, som de annars bara hört vi sätter oss ned, vet de ens om att vi är klusivt, stolt prydd av avancez loggan.
talas om. Med osäkra steg gick vi upp här? Tycker de vi är konstiga som inte Det märks att vi är på Chalmers grädd-
till restaurangen som ligger precis över sätter oss ned? Efter att ha tagit lite mod hylla.
Kårrestaurangen i Chalmers Kårhus. En till oss gick vi ändå mot köket för att ta
stor sal med ett par bord uppenbarar sig. reda på vad som är kutym och fick ett Med fulla magar… efter att länge ha
Kaffekoppar, bestick, vinglas och levan- stort bord vid fönstren. funderat på om man ska resa sig för att
de ljus. Det är en väl upplyst lokal med få notan eller om den kommer till bor-
stora fönster och högt i tak. Det känns I ett nafs beställde vi in hela den till- det.. gick två mätta och lyckliga Chal-
lyxigt. tänkta menyn (eller skulle man ha väntat merister från Hyllan efter att för första,
med att beställa efterrätten..?). men förmodligen inte sista, gången ha
Lokalen var inte fullsatt vilket endast testat restaurangen. Vi återvänder så
gav ett lågt surrande av de andra gäs- Och då! Då kom BRÖDET! Underbart, snart plånboken tillåter då kårkortsrabatt
terna. I bakgrunden spelades harmonisk hembakat både mjukt och hårt bröd med inte existerar på detta (hyll)plan.
jazzmusik. När vi kom in strax efter 12 en sotig karaktär. Till det kom vispat
möttes vi av… Ingen. Vi letade förgä- smör, olja och salt. Man kan gott säga att
ves efter en skylt som berättade vad vi maten gjorde ett ypperligt första intryck. *Såklart kommer inte rätterna på en och samma gång!

14 TOFSEN #2 • 2017
Recension

Förrätt 45 kr
En magnifik laxtartar kom in på bor-
det. Det såg så fint ut att vi inte visste
om vi skulle hugga in eller nöja oss
med att ta bilder. När vi väl smakat
på maten utbrister vi båda två hög-
ljudda “mmm”. Inte nog med att
uppläggningen är bra, det smakar
fantastiskt gott! Laxtartar med pep-
parrot och gräddfil kryddad med ör- Kranvatten 6 kr
ter i en sagolik blandning.
Närproducerad diväteoxid med flu-
orkaraktär. Släckte törsten effektivt.

Huvudrätt fisk 115 kr Huvudrätt kött 115 kr
Te 20 kr
En rejäl portion välsmakande fisk En portion av lika tillfredsställande
kom inflygande på bordet. Den råg- storlek som smak! Den lätta tonen Bekant utbud av tesorter, men ser-
stekta torsken och spetskålskrämen av bearnaise i potatispurén gick väl verat på ett trevligare sätt i en te-
var ljuvligt goda. Mandelpotatisens ihop med både sparrisen och köt- kanna med tillhörande fat med en
gråa färg blev lite tråkig på tallriken tet, som bestod av en precis lagom fin mjölkbägare och sockerstänger.
och den föll inte mig helt i smaken. mängd knaprigt fett. Överlag var det
Men dekoreringen av tallriken var fin ingen smak som överröstade någon
med de ganska tunga färgerna i bot- annan, utan allt på tallriken var i har-
ten och lättare gröna nyanserna på moni.
toppen. Ett extra plus för att fisk- och
kötträtten gick i samma färgskala!

Efterrätt 45 kr
Visst var vi skeptiska till vispad crè- Bröd
me fraiche men lemon curden gjorde
det! Ingredienserna komplettera- Det hembakta brödet var mer än ett
de varandra perfekt i en gudomlig tillbehör, utan snarare en upplevel-
blandning och det var den ultimata se i sig. Rekommenderas starkt!
avslutningen på lunchen.

TOFSEN #2• 2017 15
Intervju

BlueCall - en räddare i nöden
Text: Matilda Persson

Tentor, extrajobb, socialt liv och allt större krav på fysisk prestation
gör att det som student inte finns mycket tid kvar till att ta hand om sig
själv. Idag uppger 70% av alla studenter att de är stressade. Men vad
kan man själv göra åt det?
Tofsen har pratat med BlueCalls grund- går in i en studentbudget... När hon insåg sitiv eftersom den kan ge extra energi som
are, Caroline Rödén. BlueCall är en app att många kände samma stress och oro som gör det möjligt att genomföra en svår eller
där man, i dagsläget, kan ringa in och pra- henne såg hon behovet av en enklare och krävande uppgift. Ska man hålla ett stort
ta med volontärer, som är medmänniskor mer tillgänglig tjänst för studenter. Idéen föredrag, eller ställa upp i en tävling kan
med egen erfarenhet av stress och oro, kom för två år sedan och appen släpptes det extra adrenalinet och kortisonet som
eller mentorer, som är människor med till iOS i september förra året. Till Android kroppen utsöndrar i stressade situationer
utbildning inom samtalsstöd. Allt är ano- ska appen släppas under året. göra att man presterar bättre än normalt.
nymt till den grad att man anger sitt för-
namn och alla man pratar med i appen har Stress är egentligen en helt normal och Men stress är inte alltid bra. För mycket
tystnadsplikt. positiv reaktion i kroppen, men en stor och långvarig stress kan vara mycket all-
mängd stress under lång tid kan vara väl- varligt. Man kan få ont i musklerna, och
Idéen till appen fick Caroline när hon bod- digt allvarligt. Stressad blir man i situa- nej, det behöver inte bero på den hårda
de i Lund och läste till Dataingenjör där. tioner som kräver mer än normalt, fysiskt träningen dagen innan. Koncentrations-
Hon kände själv mycket stress och press i eller psykiskt, och vanligtvis får man ex- svårigheter och minnesförlust är andra
samband med sina studier och tyckte inte tra kraft och energi i sådana situationer. vanliga symptom på att man är stressad.
det fanns någonstans att vända sig. För att Stressreaktionen har historiskt varit nöd- Går det riktigt långt kan man till och med
få gå till vårdcentralen måste man vara vändig för överlevnad men idag lever den få förhöjt blodtryck och i värsta fall kan
ganska illa däran och privata psykologer kvar när vi ska hinna med en buss eller ska stressen leda till hjärtinfarkt och utmatt-
kostar tusentals kronor, vilket inte riktigt skriva en viktig tenta. Stressen är ofta po- ningssyndrom som är både allvarliga, livs-
hotande och långvariga sjukdomar.

Enligt en undersökning som CSN gjort
uppger 70% av alla studenter att de är
stressade. Du läste rätt, 70%. Det motsva-
rar nästan 285 000 studenter. Bara i Sve-
rige. Men vid närmare eftertanke är det
kanske inte så konstigt med tanke på allt
som händer i samband med att man börjar
plugga på högskola. För många innebär
högskolestudier att flytta hemifrån och få
ökat ansvar för hushåll och egen ekono-
mi. Med studierna kommer nya och högre
krav än tidigare. Oron för att klara tentor.
För att få studiemedel. Många jobbar dess-
utom extra under sin studietid.

Samtidigt finns stora krav på det sociala
livet och många vill på något sätt engagera
sig utanför studierna. För att inte tala om
Bild på teamet som jobbar med BlueCall. Från vänster: Tamara Bernad, Deborah Mühl- sociala medier med konstant uppkoppling.
rad, Lisa Löfgren & Caroline Rödén Telefonen plingar jämt och ständigt till

16 TOFSEN #2 • 2017
Intervju

av meddelanden, påminnelser och inlägg. Caroline Rödén tror att det är viktig att ytterligare en nivå där man kan prata med
Hjärnan får aldrig vila. I detta hektiska liv prata med någon om hur man mår och vad en psykolog.
finns det knappt, om ens någon, tid över man känner. Genom att berätta för någon
till återhämtning och egentid. Tid som om det som är jobbigt blir det lättare att Idag går det inte att boka tid, men i fram-
kroppen behöver för att hantera och pro- släppa en fixerad tanke, gå vidare och tän- tiden är det meningen att man ska kunna
cessa händelser och kunskap. ka på annat. stjärna en person och då få en notis när
denna är tillgänglig. Anledningen till att
Men frukta icke! Det finns flera saker man Appen BlueCall har hon startat för att tidsbokning inte är möjlig är eftersom
själv kan göra för att minska och hantera minska steget till att ta hjälp. Det ska vara målsättningen med appen är att man alltid
stressen. Meditationsövningar är en grej lätt att plocka upp mobilen och ringa in, ska kunna gå in i appen och det ska finnas
som vuxit mycket på senare tid. Googla varifrån och när som helst. Ambitionen någon att prata med. Tidsbokning ska inte
eller kolla på youtube så finns det massor är korta eller inga väntetider och man ska vara nödvändig.
med tips! Det är också viktigt att priorite- inte styras av öppettider, med andra ord I dagsläget får BlueCall flera hundra sam-
ra egentid och försöka göra roliga saker, ska det alltid finnas någon där. I dagslä- tal i veckan, och de ser att det är på upp-
även om det känns tidsförödande bland get är dock inte volontärer och mentorer gång. Enligt recensioner och direkt feed-
alla andra viktigare och mer nödvändiga schemalagda vilket innebär att det inte back efter att ett samtal avslutas får appen
aktiviteter. En annan nyckel är att plugga alltid finns någon online. I appen loggar mycket bra betyg och det är många som
effektivt så man slipper sitta oändliga tim- man in med sitt förnamn och får då upp säger att de är hjälpta av tjänsten.
mar, och dagar, i sträck. en lista med de volontärer och mentorer
som är tillgängliga just nu. Alla volontärer Med detta sagt kan man väl bara konstate-
Som högpresterande student är det lätt att och mentorer har skrivit en liten text om ra att stress bland studenter är både vanli-
tro att man klarar allt. Vi är ju på toppen sig själva, vilket gör att man kan välja att gare och allvarligare än man kan tro. Jag
av världen! Men så är tyvärr inte fallet och ringa till en person som har varit med om skulle vilja uppmana alla till att inte skäm-
tillslut kommer det bli för mycket och då något liknande. Att ringa till en volontär mas för att man är oroad och stressad, och
kan det ta flera år att reparera skadorna är helt gratis och att prata med en mentor, att det inte är farligt att prata om det. Var-
som uppstått. Så snälla, säg nej och ta inte som har utbildning inom samtalsstöd, kos- je dag måste inte vara en fasad av glada
på dig för mycket betungande arbete. tar 200 kr för 30 minuter. Under året eller miner och positiva känslor. Det är okej att
i början av nästa år kommer det släppas inte alltid prestera på topp och vara bäst.

TOFSEN #2 • 2017 17
Intervju

International
Phyisicists’
Tournament 2017
EN INTERNATIONELL FYSIKTÄVLING KOMMER TILL CHALMERS

Arton lag från runtom i världen. Åtta månader
på sig att lösa sju fysikproblem. Med forskningen
och dess principer i fokus möttes lagen för att ut-
mana varandra, redovisa sina lösningar, och op-
ponera i sann vetenskaplig anda. Tofsen var där
under en av tävlingsdagarna för att rapportera.

Sverige och Chalmers var värd för detta års uppla-
ga av IPT – International Physicists’ Tournament –
som var den nionde i ordningen. Tävlingen gick av
stapeln den 8-13 april, och Chalmers lag tog sig till
finalen där de tog hem andraplatsen.

Joakim Strandberg (ursprungligen F10, nu DS15)
var själv med och tävlade i Polen 2015, efter att
först ha hört talas om IPT när några vänner var
med i det första svenska laget året innan.

Varför valde du att engagera dig i IPT?

När det beslutades att Sverige skulle organisera IPT 2017
såg jag det som en självklarhet att hjälpa till att ge andra
möjlighet att uppleva IPT. Jag tycker att IPT är ett tävlings-
format där man som deltagare får prova på ett veten-
skapligt projektbaserat arbetssätt, vilket är en väldigt bra
förberedelse för en forskarkarriär.

Har du några tips till de som är intresserade av att
engagera sig?

Alla som är intresserade av att delta i Chalmers lag till
IPT är välkomna att höra av sig till Andreas Isacsson (An-
dreas.isacsson@chalmers.se). Han agerar som Chalmers
lagledare, och jag tycker personligen att alla som har in-
tresse av att forska inom fysik borde söka till IPT.

Mer information om IPT finns att hitta på http://iptnet.info/. På
nästa sida följer intervjuer med de tävlande.

TEXT: NEDA FARHAND BILD: JOAKIM STRANDBERG

18 TOFSEN #2 • 2017
Intervju

A day at the

2017 International Physicists’ Tournament

ON TUESDAY THE 11TH OF APRIL, in the middle of gether with so many interested in physics captain next year, but we will start making
the 9th International Physicists’ Tournament, this from all over the world is truly an experience advertisements right after summer, at the
reporter visited the arena, not only to witness a you do not have often. I feel very privileged start of study period one, so just look for
number of intriguing displays of problem solving to be here. I’ve also learned a lot and the those. They will mainly be in the physics buil-
at its finest, but also to get a chance to talk to competition is ultimately about improving ding, but we are looking for students from
some of the participants. the participants’ understanding of physics. other programmes as well, because a lot of
Also, it’s a lot of fun. the tasks revolve around constructing va-
Below you will find interviews with the team cap- rious devices – so it would have been very
tains for the two Swedish teams; Henrik Gingsjö Henrik: Well, right now it’s great becau- nice to have someone from electrical engi-
(Chalmers) and Thomas Agrenius Gustafsson se we’ve won all our physics fights. On the neering, for instance.
(KTH), as well as members of the Russian team, other hand, it’s very nerve-wracking, I think
Julia Zotova and Aleksei Cheraksov (Moscow In- I’ve slept five hours at most for multiple Aleksei: It’s another world. It is very cool, I
stitute of Physics and Technology). nights. suppose, because you learn a lot – the tasks
differ from just calculating something based
Q: What’s the best thing about Julia: For me, this is the fourth time. My first on existing theory, because it is you defen-
physics? time was in Switzerland in 2012. There are ding your own model. These kinds of tasks
a great number of teams with a great geo- are closer to the ones you’ll face in real life
Thomas: The best thing about physics is graphical spread, and it’s nice that people as a physicist, and trains you as a reporter,
that you can look at the world and break it know about it. You have a great opportuni- making the experience very valuable.
down into its bits and pieces. In this way, you ty to make new friends, which is one of the
can understand things no one has previous- best things about it – that you can take part Julia: In university, you tend to do a lot of
ly understood. of different views. scientific work and only get to see one side
of the problem, whereas the tournament
Henrik: That it’s not economics. Aleksei: The international tournament re- gives you room to explore a problem from
veals different aspects that can’t be found in more angles, from start to finish. It’s also a
Julia: I really like that you can learn new local tournaments, for instance in the pre- great arena to make friends because you
things about the world. It’s really cool becau- sentations. have a common deal. There are many new
se the world is constructed as a puzzle and impressions to gather and things to learn,
you can gather different pieces and see how Q: What advice would you give anyone not just about physics but also presenta-
they’re connected. who’s interested in participating in the tions, and I’m very happy I participated be-
IPT? cause it has broadened my experience. You
Aleksei: The possibility to predict events, also get to discover different universities
for example, when you see something, you Thomas: Don’t be afraid! It’s an awesome across the world.
apply your previous experience with similar competition, and I really think the compe-
things to find out how it works. tition speaks to anyone who’s interested in We thank the participants for their time
physics. Just go for it, and do it! It’s a lot of and answers, and hope you are all looking
Q: How does it feel to be participating work, but it’s definitely worth it. forward to the next International Physi-
in the IPT? cists’ Tournament!
Henrik: Well, you could contact me (hen-
Thomas: It’s just amazing – coming to- gin@student.chalmers.se). I won’t be team TEXT: NEDA FARHAND PHOTO: JOAKIM STRANDBERG

TOFSEN #2• 2017 19
“Smältdegeln Lindholmen”
Namnet på framtidens campus
Text: Madeleine Svedberg Bild: Henning Larsen Architects

Det har länge diskuterats om ett kårhus på campus Lindholmen. Nu
finns det spännande planer på både det och andra aktuella frågor som
inte bara berör Sjö- och Högskolesektionerna. Vi i Tofsen har fått möj-
ligheten att träffa studentkårens ordförande Carl von Rosen Johansson,
som varit inblandad i just den processen av Lindholmens utveckling.

20 TOFSEN #2 • 2017
Intervju

I femton år har det funnits verksamhet med förslaget “Smältdegeln Lindhol- Linbana som kopplar samman
på Lindholmen och redan från början men” och som arbetet kommer fortsät- campusen
diskuterades det om ett kårhus. Det ta med. Det är dock många åsikter som Det är inte bara nya byggnader som
ledde till att 2005 förenades två byggna- spelar roll där kommunen, näringslivet kommer förgylla campus Lindholmen,
der med ett glasparti. Därmed blev det och akademin ska tycka till. I slutändan utan det diskuteras även om en linbana.
ett temporärt kårhus på Lindholmen, är det ändå Chalmers som äger marken
vilket skulle stå i max fem år. Idag tolv år och har ett akademiskt behov. Därför -Kommunen är extremt tydliga med att
senare står denna så kallade byggnad ligger fokuset på att skapa en cam- den ska vara klar 2021, inga undantag!
kvar och Stefan Bengtsson är nu den puskänsla samt dra nytta av näringslivet menar Carl entusiastiskt.
tredje rektorn som behandlar frågan. som redan finns.
Det framtida transportmedlet plane-
-Carl låt inte min efterträdare säga till Ta chansen att påverka ras i dagsläget att gå mellan Järntorget,
din efterträdare att vi ska ha ett kårhus Även om ett samarbete med Henning Lindholmen, Volvos högkvarter i Lund-
på Lindholmen. Ska ha varit Stefans Larsen har påbörjats finns det stora by samt Wieselgrensplatsen. Det finns
kommentar. möjligheter att påverka, speciellt det även ambitioner om att linbanan ska
framtida kårhuset. Eftersom man be- ingå i Chalmerskortet, vilket student-
Verksamhet flyttas till finner sig i idéstadiet och den färdiga kåren kommer att kräva, och det finns
Lindholmen byggnaden ska stå klart om 5-10 år är potential att 6:ans spårvagn också kom-
Anledningen till att planerna aktualise- det många tankar uppe i luften just nu. mer att inkluderas då kombinationen
rades i höstas är på grund av att Chal- antagligen kommer vara det snabbaste
mers ska se över de tre byggrätterna -Det finns definitivt planer på en sättet att färdas mellan de olika cam-
man har på Lindholmen. I somras be- stor pub och på en stor Store, pusen. Helt plötsligt kommer det då
slutades det även att flytta verksamhet säger Carl. Men har man starka vara cirka tio minuters avstånd mellan
från Johanneberg till Lindholmen. Det ideér och tankar är man varmt Johanneberg och Lindholmen. Planerna
handlar om Data- och IT-institutionen, välkommen! kring hållplatserna är relativt fastställda
som även de kommer behöva lokaler, och det som diskuteras nu är placering
och därför passar man på att se över Det är heller inte omöjligt att det blir av stolparna på Lindholmen.
vilka lokaler som kan tänkas tillkomma. studentbostäder och kårhus i samma
Samtidigt gör man en helhetssyn på huskropp eftersom infrastrukturkost- Vad händer nu?
Lindholmen eftersom Sjö- och Högsko- naden då kan delas mellan Chalmers Den första etappen är som det ser ut
leingenjörssektionen har funnits i fem- Studentbostäder och Chalmers stu- just nu ett hus för Data-och IT-institu-
ton år och behöver rustas upp. dentkår. tionen. Då är det främst större föreläs-
ningssalar än de som finns idag samt
-Bra! Då får vi in ett kårhus från början, Studentikåsa förslag på befintliga större lokaler för att bedriva forskning
var Carl snabb på att påpeka. resurser man tittar på. Den byggnaden är pla-
Lindholmens befintliga kårhus är ock- nerad att stå klar inom 3-5 år vilket är
Visioner och ideér från arkitekter så en byggnad som på sikt kommer att i ungefär samma veva som linbanan.
Under året som gått har frågan konkre- ändras och även här har man som stu- Kårhuset däremot kommer antagligen
tiserats, det har varit fokusgrupper och dent möjlighet att påverka. ta något längre och beräknas vara fär-
en förstudie där olika grupper av indi- digbyggd inom 5-10 år. Planerna på
vider har fått säga vad de ser för möj- -Det kanske går att göra något studen- Lindholmens framtida campus är alltså
ligheter med Lindholmen i sin helhet. tikåst av det, menar Carl. Vi är ju inte fortfarande i ett tidigt skede, men kom-
Enligt Carl så har det varit ett så kallat dem som brukar komma med dumma mer stå klart inför kommande genera-
parallellt uppdrag där fyra arkitektkon- ideér, utan de brukar oftast bli väldigt tioners studenter. Ta därför chansen
tor har fått titta på området med en roliga. att påverka genom att ta kontakt med
ganska stor budget och fått ge sina vi- studentkårens ordförande och kom
sioner om området. Arkitekterna hade Läget vid vattnet är också en resurs med ideér.
då i uppdrag att rita en detaljplan där med många möjligheter där ideér på
placering av byggnaderna skulle fram- en bastu och pool i hamnläget har ta-
gå, samt innehållet och hur höga de ska gits upp. Eller varför inte lyfta fram vat-
vara. tensporten med ett kajakhus vid piren
genom att flytta ut färgeläget? Vattnet
“Smältdegeln Lindholmen” är trots allt det bästa med Lindholmen.
ett vinnande koncept
I dagsläget har en av de fyra ideérna
valts ut där det danska arkitektföreta-
get Henning Larsen gick ut som vinnare

TOFSEN #2• 2017 21
B

Intervju
LSP

B

Ny universitetsbyggnad Chalmers kårhus

Lindholmsallén

SEKTION B 1:500

Vill du ha mer information eller
har egna ideér på vad Lindholmens
campus ska erbjuda?
Ta då kontakt med studentkårens ordförande.

Alla tankar och förslag är välkomna!

ko@chalmersstudentkar.se

22 TOFSEN #2 • 2017
LSP C

Intervju
Chalmers

C

Chalmers LSP

Studentbostäder
Chalmers Kårhus Radhus på taket

Mötesplats för studenter Huvudstråk mot Hållplats

Garage under ny bebyggelse integreras med befintligt parkeringshus

0 SEKTION C 1

TOFSEN #2 • 2017 23
Illustratör/författare: Peter Olsson
Serier

24
Serier

TOFSEN #2 • 2017 25
Ballonger

Chalmers Ballong Corps
Del 2: Anekdoter
I förra numret av Tofsen hade vi ett långt reportage
om Chalmers Ballong Corps. Här kommer nu den Peter: Vi var på VM 1979 i York.
efterlängtade del två med några av de anekdoter Detta var första gången man hade en hade en pub öppen 24/7
som föreningen har samlat på sig under de 40 år under ett arrangemang och dagens flygning ställdes in på grund
som de har funnits. Dessa är i första hand berätta- av dålig väderlek så vi gick till puben.
de av Peter Elestedt & Per Helmerson. Jag hade en sejdel øhl på en pint (0.473176473 liter). Pre-
cis efter att jag hade fått min øhl kom en ur tävlingsledningen
inspringande, vi skulle flyga ändå! Bartendern skrattade ska-
deglatt men jag nyttjade en av de tekniker jag hade lärt mig på
chalmers, jag häfte øhlen! Det fick honom att tystna.

Peter: Förr kunde man bli borttappad, det var härligt. Vi
skulle flyga från Gråbo mot Partille men vinden vände.
Följebilen skulle möta oss i Partille, men vi flög 1.5h
och landade tio meter bort ifrån där vi startade. Följebi-
len fick leta efter oss ett tag men vi använde vakten på
Pripps som sambandscentral. Det gällde att landa nära
en telefon, det fanns ju inte mobiler på den tiden.

Vi landade vid ett till-
fälle 6 ballonger oanmält på LV6,
ett luftvärnsregemente, vakten trodde inte
på följebilarna när de sade att 6 luftbal-
longer hade landat inne på regementet.
Vårt enda alternativ den gången var att
landa där eller på Vinga…

Denna karta används för att hitta bra landnings- Här kommer lite allmän fakta samt tips & tricks
ställen samt hålla koll på vilken flygledning man om ballonger
ska vara i kontakt med.
Ballongkorgar är designade för att få plats i en folkabuss.
Röda punkter är förbjudna områden. Detta är
farliga områden man inte får landa på av olika En text på en ballong bör inte vara för stor eller liten. För liten
anledningar. Exempel på detta är hamnen, raf- så syns den inte och för stor så kan det bli fel, vi såg en gång en
finaderierna i hamnen, brandfarliga tak, arga CANAL+ ballong där endast fyra bokstäver syntes åt gången.
markägare med hagelgevär och liknande.
Vi har släppt fallskärmshoppare, både enskilda och tandemhop-
pare. De älskar det då de börjar från i stort sett stillastående.

26 TOFSEN #2 • 2017
oss i bastun. Där satt det en massa golfa- nestationen vi hittade och åkte in till cen-
En alldeles utmärkt berättelse är re som spekulerade om vilka det var man trala London i några timmar. När vi sedan
historien om när vi skulle hämta höll båten för. skulle ta bilen och köra till färjan dog väx-
våran första ballong. ellådan på folkabussen. Vi ser några poli-
Resan över till Irland gick bra men hem- ser i en polisbil en bit bort. Vi går bort till
Peter: Vi skulle åka till Irland för att häm- vägen var spännande. Det började med att dem och efter många om och men får vi
ta upp våran första ballong. Vi hade fått in- vi körde in i den engelska tullen med en dem att veva ner rutan. Deras första frå-
struktionen att ta med en symaskin som fa- överfylld folkvagn, första frågan som tull- ga till oss är; “Are you from The IRA?”
briken behövde för att sy färdigt ballongen tjänstemannen frågade oss var, “Do you men de var ganska trevliga när de insåg att
och hade inköpt i Sverige. Det var myck- have any bombs?”. När vi sedan kom till vi inte var terrorister. Vi fick bilen bärgad
et att göra, vi hade hyrt och hämtat upp London hade vi några timmar till godo så och kom hem utan större problem.
folkabussen och höll på att växla pengar vi stannade bilen vid den första tunnelba-
när vi insåg att vi hade ett litet problem,
vi hade glömt ställa om våra klockor till
sommartid. Vi fick köra som dårar för att
hinna till färjan. När vi väl kom fram hade
de fällt upp landgången men de var snälla
nog att fälla ner den igen. Nästa problem
var att vi inte hade fått ut våra biljetter än.
Men det löstes genom att personalen på
terminalen ringde ut biljetterna till de på
färjan. Vi var helt slut så vi gick och satte

Text: Max Reidal,
Bild: Chalmers Ballong Corps

TOFSEN #2 • 2017 27
Reportage

Puzzel the explorer 3.0
Revenge of the Puzzel
28

TEXT: NEDA FARHAND BILD: ERIK ÖHRN

28 TOFSEN #2 • 2017
Repotage

FÖR ÖVER ETT ÅR SEDAN försvann vår reporter, mest ”Jag har utforskat många fjärran platser – jag har till och
känd under sitt alias ”Puzzel the Explorer”, spårlöst med varit på Lindholmen – men att känna till platser var
i den Handelsianska djungeln. På platsen återfanns inte till hjälp i kampen mot vålnaden. För att känna min
en ljudinspelning tillsammans med en blodig djung- motståndare måste jag först känna mig själv.
elhatt. I tron om att hon var för evigt fast i djungelns
grepp gick vi vidare med våra liv, och antog att allt ”Och på så vis började min hittills största resa. Den inre
var bakom oss… tills vi en dag i april möttes utav ett resan.
kryptiskt meddelande som skjutits in under vår dörr.
”På något vis—”
I klarröda bokstäver hade någon textat meddelandet: ”Jag finns vid
vattenfallet. P.S. det är inte så långt härifrån så ni behöver nog inte Hur, exakt?
ta med er jackor. P.P.S. ta med en kopp kaffe. Eller redbull [not
sponsored]. Eller båda.”Men var kan man hitta vattenfall i närheten ”På. Något. Vis. Lyckades jag ta mig loss, och flydde till
av Chalmers? dess att jag befann mig djupare inne i djungeln än vad
jag någonsin tidigare gjort. ’To be found, you must first
Google maps [not sponsored] gav inga svar, så vi bestämde oss för get lost’, as they say.”
att ge upp.
Ahem.
(Dag 2)
“… Jag stötte där på en gammal och vis Mästare, som ge-
En ny lapp hade skjutits in under vår dörr, denna gång med vad nom att träna mig i att meditera under ett vattenfall lär-
som såg ut som GPS-koordinater i klartext. För att slippa återvinna de mig alla kampsporter som någonsin funnits. På så vis
fler lappar begav vi oss till platsen en gång för alla. kunde jag besegra den generiska motståndaren. Dessut-
om utvecklade jag ett beroende av fallande vatten.”
Och där, framför en vertikal ström av flödande vatten, satt Den
Förlorade Reportern. Numera, den Funna Reportern. … är det därför det står en person ovanför dig med
en hink vatten?
”Jag gillar den titeln,” påpekar Puzzel the Explorer. ”Kanske är
dags att nicka om.” ”Du menar mitt portabla vattenfall? I alla fall så blev jag
oövervinnerlig eftersom jag utvecklat förmågan att ex-
Men hur hade hon tagit sig hit, och vad hade egentli- pandera mina inre energier till yttre kraftfält.”
gen hänt under de många månader hon varit borta?
Det fungerar inte så.
Och, framförallt, var fick hon tag i hatten hon har på
sig nu? Den karakteristiska hatten verkade hon ju ha ”(skrattar) precis vad jag förväntade mig att höra från en
tappat. mugglare.”

”Om ni inte hade påpekat det hade nog ingen märkt något, Nej men seriöst, vad hände egentligen?
men nu måste jag väl hitta på någon förklaring för kontinu-
itetens skull. Låt oss säga att hatten alltid existerat på ett ”Vadå, tror du mig inte? Jag skulle kunna springa in i den
metafysiskt plan eller något.” där väggen och gå helt oskadd därifrån! Kolla bara.”

På något språk finns det säkert en lämplig ordvits om Vid detta tillfälle reste sig Puzzel the Explorer upp och utbrast
hattar vi kunde dra här. Hursomhelst, vi hade trott något som lät misstänkt likt ’Bankai!’, och sprang sedan med
att hon varit försvunnen under en lång tid – varför full fart in i en tegelvägg.
hade hon inte kontaktat oss förrän nu?
Hon återhämtar sig fortfarande.*
”Jo… när jag stod där i biblioteksvålnadens grepp—”

Biblioteksvålnaden?

”Tenterandus Handelsius är det formella namnet, en kom-
pakt men kraftfull art som lever på lite sömn och mycket
hets. Hursomhelst, när jag stod där insåg jag att den för-
sökte säga mig något. Att detta ögonblick var ett tecken från
Universum. * Hon ser i sittt medvetslösa tillstånd glad ut över att få vara tillbaka.

TOFSEN #2 • 2017 29
/ 1 8
7 Ny Kårledning
Nytt n g 1
år,
d n i
K årle

Från vänster till höger: Lisa Winberg SO, Carl Toller KO, Oscar Holke UO, Josefin Lövdahl VO, Olov Svanberg
vAO, Johanna Laussen vUO, Amanda Lindenmeyer Asadi AO, Sofia Törnkvist vSO, Jonas Hultén HA

Nästa års kårledning valdes in den 8/4.
Vi har låtit dem berätta lite om sig själva.

Carl Toller, KO
Med spänning och förväntan ser jag, Carl
Toller, fram emot att få ta ett år från mina Josefin Lövdahl, VO
studier för att sitta som kårordförande. Jag Hej allihopa! Jag är en tjej från Kungshamn här på
kommer arbeta för att alla ska kunna trivas västkusten (aka bästkusten) och har studerat här på
och utvecklas här på Chalmers, oavsett vem Chalmers sedan 2013. Jag är väldigt taggad på ett år
man är. Efter fem år på Chalmers med stu- som VO där jag får arbeta med alla kårkommittéer och
dier och engagemang ser jag fram emot att övriga delar av kårledningen. Mitt starkaste intryck
få jobba heltid med att utveckla Chalmers från när jag började var såklart allt engagemang som
Studentkår mot en hållbar framtid. Jag är alla studenter lägger ner på att välkomna de nyantagna,
även en person som uppskattar löparturer i jag menar hur coolt är inte det att vi har 1 månad fylld
skogen och surdegsbröd. av välkomstaktiviteter?

30 TOFSEN #2 • 2017
Kårledning

Oscar Holke, UO Johanna Laussen, vUO
Jag har sedan min start på Maskinteknik varit en- Jag är en glad och lättsam tjej som man gärna får
gagerad i utbildningspåverkan på olika plan men komma fram och hälsa på om man har lust, oav-
min Chalmersresa startade på Tekniskt Basår som sett om pratstunden blir utbildningsrelaterad eller
ett lekår innan något riktigt eftersom ”vem vill bara rappakalja. Jag diskuterar gärna utbildningskvali-
sitta och räkna”. 4 år senare och fortfarande på Chal- tet och hur vi kan stärka studentinflytandet här på
mers vill jag faktiskt räkna men jag vill också arbe- Chalmers. Utbildning är viktigt, men jag tycker
ta med strategiska utvecklingsfrågor, ledarskap och också man ska utnyttja medlemsnyttan studentkå-
massa annat. Det skall därför bli superroligt att nu få ren erbjuder utanför skolbänken. Mottagningstiden
göra just detta under året i Kårledningen innan jag är sjukt kul, så mitt tips är att ta vara på den!
återvänder till beräkningarnas magiska värld.

Lisa Winberg, SO Sofia Törnkvist, vSO
Här har ni er nästa SO och jag är en glad och tag- Jag är en sprallig brud från Sveriges framsida som
gad person som tycker att flytta in i kårhuset ska bli tycker att sol, glass, bubbel och människor är livets
episkt. Under mina fyra år på Chalmers har jag hjälpt lyckopiller!
vilsna Nollan hitta rätt som NollK, bondat med ke- Chalmers är en plats med mycket traditioner och att
mis programansvarig som utbildningsansvarig, spe- få arbeta med utvecklingen av kulturen är något som
lat ganska rent i Bobspexorkestern, bossat över Bob- lockar mig. Dels att kunna hjälpa sektionerna med de-
spexet, valt in valberedningen som valde mig till SO ras utvecklingsarbete, men också kunna vara en del
som FuM-ledamot, och någonstans däremellan gått av utvecklingen av Chalmers studentliv i större ska-
på föreläsningar, labbat och skrivit tentor. Nu tänker la. Chalmers nöjesliv har gett mig och andra mycket
jag jobba för att alla chalmerister mår bra och trivs i utveckling vilket jag hoppas kunna sprida vidare till
egenskap av kårens egna super-SAMO. andra.

Amanda Lindenmeyer Asadi, AO Olof Svanberg, vAO
Jag är glad och sprallig tjej från Sveriges riktiga Jag heter Olof Svanberg och läser mitt fjärde år på
framsida, Göteborg. Tidigare har jag suttit med i Chalmers. Mina första år studerade jag designingenjör
kårbolaget Chalmers Studentkår Promotion men på H och nu läser jag på mastersprogrammet Industri-
även ett antal engagemang på sektionen. Jag älskar al Design Engineering på TD. Ursprungligen kommer
att komma i kontakt med företag och utvecklas ge- jag från Kalmar på Sveriges framsida men jag har ock-
nom att lära mig hur man ska handskas med dem så bott en sväng i Stockholm innan jag till slut landade
och situationerna man sätts i och det vill jag hjälpa i Göteborg. Tidigare har jag engagerat mig inom FuM
andra Chalmerister och arbetsmarknadsgrupper att (14/15 och 15/16) och som medlem i CHARMs pro-
också få ta del av. Mitt allra starkaste intryck var de jektgrupp (2016) och nu sitter jag i CHARMk (2017).
inbjudande och genuint hjälpsamma människorna Jag sökte till kårledningen för att jag själv har fått ut så
man mötte så fort man började här, det är en av de mycket av kåren och nu vill jag bidra till att andra ska
grejerna som gör mig till en riktigt stolt Chalmerist. få samma möjligheter som jag har fått. Jag vill själv-
klart också utveckla CHARM som jag brinner mycket
för. Mitt starkaste intryck när jag började på Chalmers
var mängden engagerade och hur mycket olika saker
kåren sysslade med.

Jonas Hultén, HA
”Jag är en kaffedriven datateknolog från Norrland som kom till denna ände av Sverige för fem år sedan för att
plugga vid Chalmers. Mitt första intryck, utöver att folk pratar konstigt här i söder, var att det verkar finnas mycket
att hämta från Chalmers, både från högskolan och från studentkåren. Sen dess har jag varit engagerad i Chalmers
Sångkör, Marskalksämbetet, samt Fullmäktige, och nu har jag gått och blivit Husansvarig. Som HA vill jag verka
för att det ska finnas än mer för våra medlemmar att hämta ur kåren.”

TOFSEN #2 • 2017 31
Recension

Bobspexet Magnus Ladulås
Text: Max Reidal, Bild: Julie Magiera

Återigen är det dags för
Chalmersspexet Bob att
sätta upp ett nytt spex,
Magnus Ladulås, vilket
berättar historien om hur
Magnus Ladulås, en av
Sveriges mest inflytelse-
rika kungar, kom till mak-
ten samt kom att kallas
just “Ladulås”.
Historien börjar med att Birger,
Magnus och Valdemars far, blir
mördad. Som sin sista handling
utser han Valdemar, som visar
sig vara helt inkompetent, till
kung. Ifrån detta fortsätter spex-
et i en rasande takt med allt ifrån
spöken och flygande nunnor till
en asatroende kansler och arga
bönder i en fantastisk kavalkad.
Första akten öppnar starkt och
för berättelsen framåt i en bra
takt. Man börjar nästan tro att
det bara är en akt framåt slutet
av den första akten, men histori-
en går framåt och vändningarna
är oanade vilket leder till att an-
dra akten är minst lika stark som
den första.
Manuset är brilliant, skådespe-
larna duktiga, och produktionen
bra. Musiken var välkomponerad
och klyftigt textad, men det var
periodvis svårt att höra vad en-
semblen sjöng vilket var det enda
som var potentiellt negativt med
spexet.
Överlag ger Tofsen Magnus La-
dulås betyget 9/10 lador. Detta
kan vara ett av de bästa spexen

9/10 L
på länge, så se till att se det när
det kommer tillbaka till hösten.

ador
32 TOFSEN #2 • 2017
CFFC.se

CFFC.se

/cffcchalmers

TOFSEN #2• 2017 33
Pyssel

Crossword Challenge

Across Down Hárbarðr/Olgr
3. Bad guys in Twilight 1. Higgs Boson 20. The unions Network department
4. DNA 2. The feeling between the exam and the first 21. First letter in the UN/NATO radio alphabet
9. 2^8 beer 22. 745.7 W
11. Debt 5. To throw some one from a window
12. Lost Glass Shoe 6. Where you can buy food and books
13. Language based on Arnold 7. Life Send a picture of the finished crossword to
16. Mighty Enchanter 8. Harry Potter’s favourite spell tavling@tofsen.chs.chalmers.se to have a
17. Planet broke before the guard did 10. Former Prince of Pontecorvo chance to win two PU movie tickets!
19. Gasque in english 12. Freemason
21. γ-Fe 14. Dead lies dreaming
22. King in Yellow 15. Commander of the Watch of Ankh-Morpork
23. Volt*amp 18.Aldaföðr/Aldagautr/Biflindi/Bragi/Fengr/

34 TOFSEN #2 • 2017
Recept

Tofsen tipsar om studentkrubb
Som student så är man oftast i behov av nä-
Själva smaken beskrivs av provsmakarna med olika adjektiv
ringsrik och billig föda, därför valde Tofsen som till exempel grillat, rustikt och rökigt. Även en del mer må-
och Tofsens aspar att testa ett recept som lande beskrivningar framkom, som till exempel “aska i näsan”,
chefredaktören funnit på internet. Denna “delfinsmak” och “man känner smaken av soldatens själ”.
maträtt har ett högt proteinvärde, är full med
Överlag så tyckte testpersonerna att det var en bra måltid men
Omega 3-fetter, är student-ekonomivänlig
att det fattades något till. Som tillbehör föreslås det att någon-
och erbjuder en matlagningsupplevelse utö- ting kokas över elden, som till exempel nudlar eller makaroner.
ver det vanliga - vi pratar såklart om tonfisk Även vissa icke-konventionella tillbehör föreslogs, däribland
som grillas direkt i burken! tonfisk-smores eller att glögg skulle kokas över elden.

Pris: 13.90 kr / burken
Portionsstorlek: 0.5 - 2 burkar (150 g / burk)
Tillagningstid: 10 -15 min

Du behöver:
Valfritt antal tonfiskburkar
Konservöppnare
Tändare/tändstickor
Papper

Gör så här:
Först bör man se till att man befinner sig på en brandsäker plats,
alltså helst utomhus på en avsedd grillplats. Man öppnar burken,
med våld eller konservöppnare, och placerar ett papper i oljan
över tonfisken. Pappret får inte täcka hela burkens öppning för
i så fall kan tonfiskburken explodera och eventuellt skvätta olja,
detta är dock ingenting som Tofsen kan varken bekräfta eller de-
mentera. Tänd sedan försiktigt, eller inte försiktigt, eld på papp-
ret med valfritt hjälpmedel. Låt sedan brinna i 10 -13 min. Som
final touch avlägsnas det brända pappret från tonfisken och helt
plötsligt så har du dig en burk grillad tonfisk!

Vad tyckte vi?
Att man måste ta sig ut i det fria för att laga mat kan ses som Sammanlagt ger vi det här receptet: 5/5 tonfiskar*
något bra eller mindre bra beroende på hur mycket man gillar
naturen. Men bara faktumet att man får tända eld på något gör
ju att det kan vara helt värt det att få i sig lite extra D-vitamin.
Denna bensträckar-faktor gör dock att maträtten antagligen *Om betyg hade angivits i en annan skala, som till exempel
måste strykas från listan över tentasnacks. smak eller upplevelse, är det möjligt att betyget blivit lägre.

Eftersom tonfisken tillagas i burken så sparar man även på disk
då maträtten kan äta direkt ur burken så länge det finns tillgång
till gaffel eller sked. Bara tanken av att inte behöva diska får det
att vattnas i munnen. Detta är också en fördel om man lever det
äkta studentlivet, det vill säga när man har x antal tallrikar men
x + 1 antal vänner!

Text: Arimande Engström, Ida Olsson
Bild: Ida Olsson
TOFSEN #2 • 2017 35
Do you want to join us?
Thomas Concrete Group is on an exciting journey

The company is growing and our brand becomes stronger. We are
The Concrete Specialists and we strive to be the best in our industry.

At Thomas Concrete Group we care for one another and support each
other. It is our company culture that makes us different.

Team Thomas®

Thomas Concrete Group AB | Tel 0104 50 50 00
info@thomasconcrete.group I thomasconcrete.group