You are on page 1of 2

5/14/2017 Abstinens vid alkoholmissbruk handlggning

Abstinens vid alkoholmissbruk handlggning


Frfattare: Med dr Anders Elverfors, Lkarhuset Gteborg
Granskare: Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB Gteborg
Uppdaterad: 2016-11-10
Specialitet: Intoxikation, Psykiatri

Viktiga frgor i samband med anamnesupptagning:

Hur lnge och hur mycket har patienten druckit?


Har patienten tidigare utvecklat delirium tremens (DT) eller kramper i abstinensfas?
Har patienten tit regelbundet under den aktuella missbruksepisoden?
Freligger anamnestiska uppgifter eller kliniska tecken p skalltrauma? OBS! Om skalltrauma
misstnks - br CT-skalle utfras akut!

Symtom vid alkoholabstinens

ngest/Oro
Smnsvrigheter
Tremor
Frhjt blodtryck
Pulskning
Frhjd kroppstemperatur
Eventuellt abstinenshallucinos (vanligen synhallucinos, men hrselhallucinationer frekommer
ocks)

ALKOHOLABSTINENSBEHANDLING

Alkoholabstinens utgr indikation fr behandling inom sluten vrd. Behandlingen syftar till att
frebygga DT och abstinenskramper samt att frhindra utveckling av Wernickes encefalopati (vitamin
B1-brist).
DT debuterar 1-4 dygn efter det att alkoholen brjat elimineras ur kroppen.
Abstinenskramper utvecklas vanligen under det frsta eller andra dygnet i abstinensfasen.

Om mjligt lt patienten gra utandningsprov i alkoholmtare (alkometer). Nr ingen alkohol i


utandningsluften kan pvisas, kan abstinensbehandlingen pbrjas enligt fljande riktlinjer:

1. Enligt SBU:s rapport angende behandling av alkoholabstinens (2001) r bensodiazepiner bst


dokumenterade. Ge tablet diazepam (Stesolid) 10 mg x 4 + 5 mg vid behov alternativt tablett
oxazepam (Sobril) 25 mg x 4 + 10 mg vid behov.

2. Patientens puls styr den fortsatta behandlingen. Pulsen skall hllas under 100 slag/minut.

3. Vid behov ges ytterligare medicinering. Behandlingen sker enligt nedtrappningsschema under
cirka en veckas tid.

4. Fr att frebygga Wernicke-Korsakoff-syndrom behvs hga doser tiamin.

Tiamin br ges i dos om minst 200 mg dagligen i 3-5 dygn. Ge inj Vitamin B1 ratiopharm 50
mg/ml (licenspreparat), 2+0+2 intravenst eller intramusklrt. Alternativt kan inj Neurobion
ges intramuskulrt i dos 3 ml x 1 per dygn i 3-5 dygn. Neurobion kan inte ges intravenst.

Undvik att ge tiamin intramuskulrt till patienter med trombocytopeni (TPK < 100 x 109/L),
koagulopati eller pgende warfarinbehandling med PK-INR > 1,5. Stora muskelhematom kan
uppst.

http://www.internetmedicin.se/print.aspx?id=126 1/2
5/14/2017 Abstinens vid alkoholmissbruk handlggning
Efter parenteral tillfrsel rekommenderas peroralt tiamin i dos om 60 mg dagligen i minst en
mnad. Ge T Oralovite 1 x 2.

5. Droppar alimemazin (Theralen) 40 mg/ml 1-2 ml till natten.

6. Om patienten tidigare haft DT eller kramper i pgende abstinensfas: Ge krampprofylax i form


av karbamazepin (Hermolepsin) 200 mg 1 x 3 p.o. under en vecka.

BEHANDLING AV DELIRIUM TREMENS (DT)

Vid alkoholutlst DT freligger frutom predelirisa symtom och abstinenshallucinos ven


desorientering och taktil hallucinos (plockighet). Vid hjrnstamspverkan utvecklas opistotonus och
hyperkinesier.

Ett fullt utvecklat DT leder till dehydrering, hypertermi och slutligen cirkulationssvikt.

Om patienten utvecklat DT krvs Stesolid rektallsning (klysma) 10 mg vid behov. Behandlingen


syftar till att f patienten att falla i smn.

Vid mycket svra delirier, dr behandling enligt ovan inte gett avsedd effekt, freligger indikation fr
intensivvrdsbehandling med Stesolid-dropp eller nedsvning med propofol (Diprivan).

ICD-10

Psykiska strningar och beteendestrningar orsakade av alkohol, abstinens F10.3


Psykiska strningar och beteendestrningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium F10.4

Sjukskrivning

Lnkar till frskringsmedicinskt beslutsstd frn Socialstyrelsen:


F10 Psykiska strningar och beteendestrningar orsakade av alkohol

Behandlingsrekommendation

Rekommenderad lkemedelsbehandling enligt Lkemedelsverket

Referenser

Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis Of Therapeutics, Ninth Edition.


Akut Psykiatri, Jan-Otto Ottoson & Ulf sgrd, Liber AB, Stockholm (andra upplagan, 1997)

http://www.internetmedicin.se/print.aspx?id=126 2/2