You are on page 1of 9

ting anh cho ngi i lm

KT QU TRC NGHIM MBTI


INFJ THE PROTECTORS
Di y l gii thiu chung v bn trc nghim tnh cch MBTI v cc c im ring ca mt
tnh cch.

lm bn trc nghim, xin mi vo website: www.aroma.vn/mbti

trao i cc vn v trc nghim MBTI, xin mi vo topic trn Din n Ngi i lm:
http://nguoidilam.com/forum/quan-tri-nhan-su/11517-trac-nghiem-tinh-cach-mbti.aroma

i. gii thiu chung v trc nghim mbti

Bi kim tra phn loi tnh cch MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) c pht trin gn 60 nm trc
y bi Katharine Cook Briggs v con gi ca b Isabel Briggs Myers. Cng vi s hp tc c lc ca nh
tm l hc ni ting ngi Thu S, Carl G. Jung, MBTI ban u c to dng mi ngi c th a ra
nhng quyt nh la chn ngh nghip thng minh v gip mi ngi hiu c s khc bit ca cc
dng tnh cch thng thng.Vic hiu c s a dng ca cc dng tnh cch c nhn khc nhau s gip
mi ngi nhn ra v nh gi ng cc im mnh, im yu ca tng ngi, nh tr li c cu hi
ti sao tt c mi ngi khng ai ging ai.

MBTI l phng php dng phn loi tnh cch con ngi vi 4 tiu ch:
XU HNG T NHIN: Extraverted (Hng ngoi) / Introverted (Hng ni)
y l 2 xu hng i lp th hin xu hng ng x vi th gii bn ngoi.

Hng ngoi hng v th gii bn ngoi gm cc hot ng, con ngi, vt.

Hng ni - hng vo ni tm, bao gm ngh, t tng, tr tng tng

y l 2 mt i lp nhng b sung ln nhau. Tuy nhin, mt mt s chim u th trong vic pht trin tnh
cch v nh hng n cch ng x.

TM HIU V NHN THC TH GII: Sensation (Gic quan) / iNtuition (Trc gic)
y l 2 xu hng i lp nhau v cch chng ta tip nhn thng tin t th gii bn ngoi.

Trung tm Gic quan trong no b ch n cc chi tit lin quan n hnh nh, m
thanh, mi v ca hin ti c a n t 5 gic quan ca c th. N phn loi, sp xp v
ghi nhn nhng chi tit ca cc s kin thc t ang din ra. N cng cung cp cc thng tin
chi tit ca cc s kin xy ra trong qu kh.

1
ting anh cho ngi i lm
Trung tm Trc gic ca no b chu trch nhim tm hiu, din dch, v hnh thnh
cc m hnh t thng tin thu thp c; sp xp cc m hnh v lin h chng vi nhau. N
gip cho no b suy on cc kh nng v tin on tng lai.

QUYT NH V CHN LA: Thinking (L tr) / Feeling (Tnh cm)


y l 2 xu hng i lp v cch chng ta a ra quyt nh v la chn ca mnh.

Phn l tr trong no b con ngi phn tch thng tin mt cch khch quan, lm vic da
trn ng/sai, suy lun v a ra kt lun mt cch c h thng. N l bn cht logic ca con
ngi.

Phn cm gic ca no b a ra quyt nh da trn xem xt tng th; yu/ght; tc ng


qua li ln nhau; v cc gi tr nhn o hay thm m. l bn cht ch quan ca con
ngi.

CCH THC HNH NG: Judging (Nguyn tc) / Perceiving (Linh hot)
y l cch thc m mi ngi la chn tc ng ti th gii bn ngoi.

Nguyn tc: tip cn th gii mt cch c k hoch, c t chc, c chun b, quyt


nh v t n mt kt cc r rng.

Linh hot: tip cn th gii mt cch t nhin, tm cch thch nghi vi hon cnh, thch mt
kt cc b ng, chp nhn nhng c hi mi, v chp nhn thay i k hoch.

C IM CHUNG

I INTROVERTED (HNG NI) E EXTRAVERTED (HNG NGOI)

- Hnh ng trc ht, suy ngh v cn nhc


- Suy ngh v cn nhc k lng trc khi hnh
sau
ng
- Cm thy kh s nu b cch ly vi th gii
- Cn c mt khong thi gian ring t ng k
bn ngoi
- np nng lng
- Hng th vi con ngi v s vic xung
- Hng th vi i sng ni tm, i khi t c
quanh
lp vi th gii bn ngoi
- Qung giao, thch tip xc vi nhiu ngi
- Thch ni chuyn ring t 2 ngi.
- D bt chuyn
- Him khi ch ng xin kin ca ngi khc

S SENSATION (CM GIC) N INTUITION (TRC GIC)

- Hay ngh n tng lai


- Sng vi hin ti
- S dng tr tng tng, hay sng to ra
- Thch cc gii php n gin v thc t
nhng kh nng mi
- C tr nh tt v cc chi tit ca nhng s
- Thng ch nh n chnh v cc mi lin
kin trong qu kh
h
- Gii p dng kinh nghim
- Gii vn dng l thuyt
- Thoi mi vi nhng thng tin r rng v
- Thoi mi vi s nhp nhng, hay nhng
chc chn
thng tin khng r rng

T-THINKING (L TR) F-FEELING (TNH CM)

- Lun tm kim s kin v tnh logic a ra - Xem xt cm xc c nhn v nh hng ca


kt lun mt quyt nh ln ngi khc trc khi a ra
- C xu hng tm n cc nhim v, cng quyt nh .
vic cn phi hon thnh - Nhy cm vi nhng nhu cu v phn ng
- D dng a ra nhng phn tch thu o v ca ngi khc.
khch quan - Tm kim s nht tr v kin ca s ng.
- Chp nhn xung t l mt phn t nhin - Kh x khi c xung t; hoc c phn ng
trong mi quan h gia ngi vi ngi. tiu cc khi xy ra bt ha.

2
ting anh cho ngi i lm
J-JUDGING (NGUYN TC) P-PERCEIVING (LINH HOT)

- C th hnh ng m khng cn lp k
- C k hoch chu o trc khi hnh ng
hoch; lp k hoach ty theo tnh hnh
- Tp trung vo cc hot ng c tnh nhim
- Thch lm nhiu vic cng lc, thch s a
v, hon tt cc cng on quan trng trc
dng, c th va lm va chi
khi tip tc
- Chu sc p tt, lm vic hiu qu nht khi
- Lm vic tt nht v khng b stress khi hon
cng vic gn ht hn
thnh cng vic trc thi hn
- Tm cch trnh n cam kt nu n nh hng
- T t ra mc tiu, thi hn, v cc chun
n s linh ng, s t do v da ng ca bn
mc qun l cuc sng
thn

Cc yu t c cp trn tuy tri ngc nhau nhng ch nhm th hin s khc nhau gia con ngi v
khng c yu t no tt hn cc yu t cn li. T 4 tiu ch ny, a ra 16 tnh cch MBTIkhch nhau.
Tn ca mi nhm u c 4 ch ci, i din cho 4 tiu chun phn loi.

Ngi tn tm vi cng vic Ngi chm nom Ngi che ch Nh khoa hc


(The Duty Fullfiller) (The Nurtures) (The Protectors) (The Scientists)

Th c kh Ngh s Nh l tng ha Nh t duy


(The Mechanics) (The Artists) (The Idealists) (The Thinkers)

Ngi nng ng Ngi trnh din Ngi truyn cm hng Ngi nhn xa trng rng
(The Doers) (The Perfomers) (The Inspirers) (The Visionaries)

Ngi gim h Ngi chm sc Ngi cho i Nh iu hnh


(The Guardian) (The Caregivers) (The Givers) (The Executives)

3
ting anh cho ngi i lm

ii. tnh cch infj

INFJ THE PROTECTORS NGI CHE CH


Nhng ngi thuc nhm INFJ c li sng ch o l trc gic hng ni, h tip nhn mi th ch yu
da vo trc gic. Ngoi ra, INFJ cn c mt li sng th hai thin v cm gic hng ngoi, h x l mi
vic theo cch h cm nhn, hoc theo cch m chng c ph hp vi chun mc ca bn thn h hay
khng

INFJ l nhng ngi lch s, bit quan tm, phc tp v l nhng c nhn c trc gic cao. C tnh
ngh s v sng to, h sng trong th gii ca nhng tng v tim nng. Ch c 1% dn s l INFJ,
khin cho loi tnh cch ny tr thnh tnh cch him c nht.
INFJ rt coi trng vic sp xp mi th theo th t v c tnh h thng trong cuc sng ca h.
H lun n lc tm ra h thng no l tt nht hon thnh cng vic, h lun nh ngha v xc nh
li nhng u tin trong cuc sng ca mnh. Mt khc, INFJ suy ngh bng trc gic mt cch hon ton t
nhin. H bit mi th thng qua trc gic m khng bit l do ti sao, v cng khng c kin thc y
v nhng iu . H thng ng, v h cng thng bit rng h ng. Ni chung, INFJ hon ton tin
tng vo bn nng v trc gic ca h. iu ny gy ra s tri ngc gia th gii bn ngoi v bn trong
ca h, v c th c kt qu l INFJ khng ngn np nh cc loi tnh cch nguyn tc khc. Chng ta
cng c th thy c mt vi du hiu ca s ba bn trong mt tng th ngn np, v d nh mt chic
bn lc no cng by ba trong mt cn phng ngn np.
INFJ c kh nng c bit trong vic thu hiu con ngi v hon cnh. H cm nhn mi th v
hiu chng bng trc gic. Mt v d in hnh, mt vi INFJ c kh nng ngoi cm t nhin, h c th linh
cm mnh m v vic ngi thn ca mnh ang gp vn , v sau h pht hin ra ngi gp tai
nn. Nhng ngi khc c th coi thng v ci nho iu ny, v INFJ khng thc s hiu trc gic ca
h n mc c th din t thnh li. V th, INFJ l nhng ngi sng khp kn, ch chia s khi h chn
chia s nhng g h mun. H l nhng con ngi su sc, phc tp, hon ton kn o v thng kh hiu.
INFJ khng bc l nhiu, v c th rt b n.

4
ting anh cho ngi i lm
Tuy nhin, INFJ cng cc k m p nh s phc tp ca h. INFJ c mt v tr c bit trong tim ca
nhng ngi gn h, nhng ngi c th thy s quan tm su sc v nhng kh nng c bit ca h.
INFJ quan tm n cm xc ca ngi khc, v h c t ra du dng trnh lm tn thng n nhng
ngi khc. H rt nhy cm vi xung t, v h thng khng th chp nhn iu . Nhng tnh hung
xy ra xung t thng a mt INFJ hin lnh tr thnh mt ngi cc k chng i hoc gin d. H c
xu hng mang nhng xung t vo bn trong mnh, v c nhng vn v sc kho khi chu nhiu cng
thng v p lc.
Bi v INFJ c kh nng trc gic rt mnh m, h tin tng vo bn nng ca mnh hn ht. iu
ny c th dn n kt qu l s cng u v c xu hng b qua kin ca ngi khc. H tin rng h
lun ng. Mc khc, INFJ l nhng ngi cu ton, lun mong mun mnh sng vi ton b kh nng ca
mnh. INFJ him khi t hi lng vi bn thn mnh lun c nhng vic m h nn lm ci thin bn
thn v th gii xung quanh h. H tin vo s pht trin khng ngng, v thng khng dnh thi gian
xem li nhng g h t c. H c mt h thng gi tr mnh m, v h cn sng vi nhng g h cho
l ng. Vi tnh cch thin v cm xc, INFJ thng rt lch s v d tnh. Tuy nhin, h c mong mun rt
cao cho bn thn mnh, v thng cho gia nh ca h na. H khng tin vo vic thay i l tng sng
ca mnh.
INFJ l nhng ngi nui dng t nhin, kin nhn, tn ty v che ch. H l nhng bc cha m
lun yu thng v thng c mi quan h gn gi vi con ci mnh. H c mong i cao i vi con mnh,
v thc y chng chng t c nhng iu tt nht. iu ny i khi c th hin bi s cng u
ca INFJ. Nhng ni chung, nhng a con ca INFJ c c s tn ty v hng dn ca cha m, cng vi
s quan tm su sc ca h.
INFJ thng ni bt trong nhng cng vic m h c th sng to v mang tnh c lp. H c
nng khiu trong cc mn ngh thut v nhiu ngi rt gii trong cc ngnh khoa hc, bi v h c th s
dng trc gic ca mnh. INFJ cng thch lm nhng vic c th phc v ngi khc. H khng gii trong
cc cng vic yu cu tnh chnh xc v chi tit. INFJ s hoc l trnh n nhng iu nh vy, hoc s c
gng ht sc pht trin v kh nng chi tit n ni h khng cn kh nng nhn ton cnh vn na.
Mt INFJ pht trin kh nng lu n nhng chi tit c th rt hay ch trch nhng ngi khng chi tit
nh h.
INFJ c nhng kh nng m nhng loi tnh cch khc khng c c. i vi mt INFJ th cuc
sng khng bao gi l d dng, nhng INFJ vn c kh nng cm nhn su sc s vic xung quanh v t
nhiu thnh tu c nhn.
Nhng INFJ ni ting
Nathan Nh tin tri Israel

James Earl Jimmy Carter Tng thng M

Martin Luther King, Jr. Nh hot ng dn quyn

Nicole Kidman N din vin ni ting

Jamie Foxx Nam din vin ni ting

iii. infj v s nghip

5
ting anh cho ngi i lm
Cho d bn l mt thanh nin ang tm kim ch ng trong x hi, hay mt ngi trng thnh ang
mun bit xem mnh ang i ng hng hay khng, th iu quan trng l bn hiu chnh mnh v nhng
c im tnh cch c kh nng tc ng n s thnh cng hay tht bi ca bn trong nhng ngnh ngh
khc nhau. V cng khng km phn quan trng l bn hiu c iu g l thc s c ngha i vi bn.
Khi c trang b nhng hiu bit v cc im mnh v im yu ca mnh cng vi s nhn thc v iu
m bn thc s coi trng, th bn ang trong mt tm th rt tt chn cho mnh mt ngh nghip m
bn cm thy xng ng.

Cc INFJ thng c mt s nt c trng sau:

Hiu c con ngi v hon cnh bng trc gic.

Duy tm.

Rt nguyn tc.

Phc tp v su sc.

Kh nng lnh o t nhin.

Nhy cm v c lng trc n vi con ngi.

Sn lng gip ngi khc.

Hng v tng lai.

nh gi cao nhng mi quan h su sc v ch thc.

Trnh th hin bn thn mnh.

Khng thch cc cng vic chi tit nu h khng pht trin k nng ny.

Lun tm kim ngha v mc ch ca mi th.

Sng to v nhn xa trng rng.

D cm ng v d b tn thng.

C th lm vic logic v l tr S dng trc gic nhn ra mc tiu v n lc tin v mc


tiu .

INFJ l nhng c nhn c bit, h cn mt s nghip hn l mt cng vic. H cn c cm thy nh th


mi th h lm trong cuc sng phi ho hp vi h thng gi tr mnh m ca h vi nhng g h cho l
ng. Theo , INFJ nn chn mt ngh nghip m h c th sng mi ngy vi nhng gi tr ca bn thn,
v c th h tr h trong s mnh lm nn mt iu g ngha. Bi v INFJ c mt h thng gi tr mnh
m v trc gic dn ng nn h th hin tt nht trong vai tr lnh o, hn l mt ngi i theo. Mc d
h c th hnh phc khi i theo nhng ngi lnh o m h c th h tr hon ton, h s khng vui khi
phi theo sau trong nhng trng hp khc.

Danh sch ngh nghip di y c to ra da trn nhng cm nhn v ngh nghip m chng ti ngh
rng s thch hp cho mt INFJ. Mc ch ca n l cho bn mt s tham kho ch khng phi l mt bn

6
ting anh cho ngi i lm
danh sch chi tit. Khng c bt c mt cam kt no chng t rng nhng s nghip di y s ph hp
vi bn, bn cnh cng c th s nghip thch hp nht i vi bn cng nm trong danh sch ny.

Nhng gi ngh nghip ph hp vi INFJ

Gim mc / Cc cng vic lin quan n tn gio

Gio vin

Bc s / Nha s

Cc lnh vc lin quan n chm sc sc kho

Nh tm l hc

Bc s tm thn

Nhng ngi lm cng tc x hi

Nhc s / Ho s

Nhip nh

Chm sc tr em / Pht trin tr em

iv. pht trin nhn cch ca infj v 10 nguyn tc t


thnh cng

1. Trau di u im ca mnh! Lm nhng vic cho php kh nng trc gic v nhit tnh gip ngi
khc ca bn c pht huy.
2. Hy i mt vi khuyt im ca mnh! Chp nhn nhng im yu ca mnh v tm cch vt qua
chng. c bit, c gng s dng kh nng nh gi da trn cc tng v trc gic ca mnh hn, ng
vi bc b li ni ca nhng ngi khc.
3. Suy ngh tht k cng. Bn cn phi sng lc ngun thng tin a dng ca mnh bin mi vic tr
nn kh thi. Cho bn thn mnh mt thi gian thch hp lm vic ny, v tn dng c hi tho lun
tng vi ngi khc. Bn s nhn ra vic bc l trc gic ni tm ca mnh l mt bi hc qu gi.
4. Thu hiu mi th. ng bc b kin ca ngi khc qu sm ch v bn khng tn trng ngi a
ra kin , hoc do bn ngh bn bit tng tn v vn ri. Suy cho cng, mi ngi u c
nhng kin ring, v khng phi ai cng bit ht mi th. Nh Steven Covey ni, Phi thu hiu ngi
khc ngi khc c th hiu mnh.
5. Khi bn mt bnh tnh, bn tht bi. Nng lc tim tng v nhng hiu bit sng sut ca bn chnh l
mt th mnh, nhng chng c th tr nn nguy him nu s dng khng ng v bn c th ri vo nhng
trng thi cm xc m bn khng th x l c. Hy nh rng khng phi ai cng c cch nhn s vic nh
bn, v mt khi n lc gip h ca bn tht bi, iu s khin bn phi chu cm gic b on gin v
b ri. Bn khng th x s nh th c. Hy iu chnh suy ngh ca mnh, cho php ngi khc quyn
ring t v lc bn s trng thnh hn.

7
ting anh cho ngi i lm
6. Gi ci nhn ton cnh. Hy coi chng xu hng tr thnh mt ngi qu chi tit. Nu bn cm thy
mnh rt ch n cc chi tit nh nht, hy nhanh chng quay li v m bo l bn c th nhn thy c
mc tiu ca mnh. Bn s khng th t mc tiu ca mnh nu c qu chm m vo cc chi tit.
7. Chu trch nhim vi chnh bn thn mnh. ng li ca mnh cho nhng ngi khc. Hy suy
ngh v cch gii quyt. Khng ai c kh nng iu khin cuc sng ca bn hn l chnh bn.
8. Hy khim tn. nh gi bn thn mnh nghim khc nh cch bn nh gi ngi khc.
9. Hy mong mun nhng iu tt p nht. ng t lm nn lng mnh bng ngh mnh tht ti t.
Nh rng mt thi tch cc s mang n cho bn nhng hon cnh tch cc.
10. Th gin: Hy cho php mnh th gin. Hy tp th dc v ngh ngi mt cch thoi mi, i du lch v
tham gia vo cc hot ng th gin. Chm sc cho bn thn v nhng ngi yu thng bng cch cho
php bn thn s am m v cng cng vic sang mt bn c thi gian ngh ngi.

v. infj v cc mi quan h

INFJ l nhng ngi m p v ng tin cy, h cng rt su sc v phc tp. H thch tm kim v pht
trin cc mi quan h lu di v ngha. H l ngi cu ton, v lun n lc cho mi quan h ti u. Trong
a s trng hp, y l mt iu tch cc, nhng i khi li c hi cho INFJ nu h bin vic ri b mi
quan h c tm kim nhng mi quan h mi tr thnh thi quen, lun lun tm kim nhng ngi
hon thin hn. Ni chung, INFJ l nhng ngi nng m v bit quan tm su sc, h u t vo mi quan
h gn gi, v n lc nhiu lm chng tr nn tch cc. H c nh gi cao bi nhng ngi thn cn
v nng lc c bit ny. H tm kim nhng mi quan h lu di, bn vng mc d khng phi lc no h
cng tm thy n.

im mnh ca INFJ

m p v ng tin cy mt cch t nhin.

N lc t c mi quan h tt nht.

Nhy cm v quan tm n cm gic ca ngi khc.

Thng c k nng giao tip tt, c bit l k nng vit.

Rt nghim tc vi nhng cam kt ca mnh, v lun tm kim cc mi quan h lu di.

Lun t ra nhng chun mc v k vng cao cho bn thn v ngi khc (va l u im v
l khuyt im).

Lng nghe tt.

C kh nng tip tc tm kim cc mi quan h khc sau khi kt thc mt mi quan h (Mt
khi chc chn l mi quan h kia kt thc).

im cn khc phc ca INFJ

C xu hng sng khp kn.

Khng gii s dng tin bc hay nhng vt dng thng ngy.

8
ting anh cho ngi i lm
Cc k ght tranh ci v ch trch.

Lun t ra nhng chun mc v k vng cao cho bn thn v ngi khc (va l u im v
l khuyt im).

Gp kh khn khi ri b mt mi quan h c chiu hng xu i.

Thng tin trn c su tm trn internet, c chnh sa, hiu nh bi aroma

Nh 15A/136 Trung Lit


Qun ng a, H Ni
T: 04. 3537 9410 S nng: 0977 258 982
www.aroma.vn hello@aroma.vn
Din n: http://nguoidilam.com