You are on page 1of 3

ISL M7 (Perkembangan Kognitif dan Bahasa)

Aktiviti 1

Pelajar-pelajar dibahagi kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan memilih


seorang wakil untuk menjawab soalan Matematik yang diberi dalam
masa yang ditetapkan.

Soalan Matematik dibahagi kepada 2 arah, kanan dan kiri. 2 calon


menjawab soalan Matematik yang berlainan pada masa yang sama.

Aktiviti ini bertujuan agar pelajar menjadi lebih peka di samping


merangsang minda mereka.

Bagi kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit (7-12 tahun), kanak-


kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat
menguasai konsep masa dan kelajuan. Aktiviti ini dapat memuji
ketangkasan murid-murid dalam memberi respond dan cara mereka
menyelesai apabila berhadapan dengan masalah.

1)85-50= 1)35 1) 77+15= 1)15

2)603= 2)20 2) 48+6= 2) 54

3)77+15= 3)15 3)37x0= 3)0

4)97= 4) 63 4) 3+98= 4) 101

5)6+17= 5) 23 5) 573= 5) 19

6)13-4= 6) 9 6) 97= 6) 63

7)48+6= 7) 54 7) 603= 7) 20

8)3+98= 8)101 8)5+29= 8)34

9)573= 9) 19 9) 85-50= 9) 35

10)22x0= 10)0 10) 13-4= 10) 9


1)9+8= 1)17 1)33x10= 1)330
2)19-8= 2)11 2)153= 2)5
3)37+11= 3)48 3)4x30= 3)120
4)26+6= 4)32 4)82= 4)4
5)0100= 5)0 5)3x14= 5)42
6)15x4= 6)60 6)9+19= 6)28
7)10x10= 7)100 7)38-11= 7)27
8)1x3= 8)3 8)99-17= 8)82
9)40x10= 9)400 9)6x4= 9)24
10)905= 10)18 10)80-23= 10)57

1)48-13x2= 1)22 1) 9x18= 1) 162

2) 20+24-43=
2)65+17= 2)82 2)1

3) 65+17=
3)100-729= 3)92 3)82

4) 48-13x2
4)9x18= 4)162 4)22

5) 100-729=
5)20+24-43= 5)1 5)92
Aktiviti 2 (Membezakan warna perkataan)

Perkataan-perkataan telah diberi dan pelajar hendak membezakan


perkataan-perkataan tersebut mengikuti warnanya.

Ini memberi kesan kepada pelajar supaya keupayaan membeza dapat


ditingkatkan.

Aktiviti ini baik untuk kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun


kerana kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit ini dapat
mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Mereka juga
boleh menguasai proses kebalikan pada peringkat ini.

Biru Merah

Ungu Kuning

Jingga Hitam

Putih Hijau