You are on page 1of 503

Afroim Zelikovics Fradin

Mikrohullm antennk

1
Tartalomjegyzk
A fordt elszava ...................................................................................................................... 6
Elsz ......................................................................................................................................... 7
Els fejezet: A mikrohullm antennk, ezek osztlyozsa, felptse s mkdsi elve......... 8
1. A vizsglat trgya ............................................................................................................. 8
2. A mikrohullm antennk osztlyozsa ........................................................................... 8
3. A tlcsrantennk ........................................................................................................... 10
4. A lencseantennk ............................................................................................................ 13
a) szigetelanyag lencsk ............................................................................................... 16
b) fmlencsk ................................................................................................................... 17
c) fm+szigetel lencsk .................................................................................................. 20
5. Rsantennk ................................................................................................................... 21
6. Szigetelantennk ........................................................................................................... 23
7. Reflektoros (tkr) antennk .......................................................................................... 26
8. Felleti hullmantennk ................................................................................................. 28
9. A mikrohullm antennk ltalnos jellemzse ............................................................. 31
Msodik fejezet: a mikrohullm antennk elmletnek alapfeladata s a megoldsnak
mdszerei ................................................................................................................................. 33
1. A feladat megfogalmazsa ............................................................................................. 33
2. Kiindulsi egyenletek ..................................................................................................... 36
3. A segdforrsok mdszere ............................................................................................. 38
4. A vektorpotencil-mdszer ............................................................................................ 46
5. Az ekvivalencia alapelve ................................................................................................ 49
6. A mikrohullm antennk elmlete kls feladatnak kzelt megoldsa .................. 50
7. A Kirchhoff-kplet. sszevets a vektoros kplettel ..................................................... 52
8. A stacionrius fzis mdszere ........................................................................................ 61
Harmadik fejezet: Diffrakci a sk ernyben lev nylsbl.................................................... 65
1. Bevezets ........................................................................................................................ 65
2. Szinfzis ertr a ngyszgletes nylsban .................................................................. 65
3. Szinfzis ertr a kerek nylsban ................................................................................ 79
4. A sk szinfzis antennk sugrzsi irnytottsgnak ltalnos jellemzi ................... 96
5. Parazita polarizci ........................................................................................................ 99
6. Lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs ............................................................. 99
7. Az ertr fzisnak ngyzetes trvnyszersg szerinti vltozsa a ngyszgletes
nylsban............................................................................................................................. 102
8. Az ertr fzisnak ngyzetes trvny szerinti vltozsa a kerek nylsban ............... 109
9. Fzisvltozs kbs trvnyszersg szerint ............................................................... 111
10. A periodikus amplitd-vltozs hatsa a szinfzis antennk irnykarakterisztikjra
............................................................................................................................................ 113
Negyedik fejezet: Cstpvonal-sugrzk ............................................................................... 115
1. Ertr a ngyszgletes cstpvonalban ........................................................................ 115
2. Sugrzs a ngyszgletes cstpvonal vgbl ........................................................... 118
3. Ertr a kerek cstpvonalban ..................................................................................... 122
4. A kerek cstpvonal nylsbl kilp sugrzs feladatnak kzelt megoldsa ...... 124
5. A cstpvonal-sugrzk feladatnak pontos ismertetse ............................................. 127
a) Sk cstpvonal-csatorna ............................................................................................ 127
b) Kerek cstpvonal szimmetrikus hullmokkal .......................................................... 130

2
c) Kerek cstpvonal aszimmetrikus hullmokkal......................................................... 133
6. A cstpvonal-sugrzk feladata pontos megoldsnak eredmnyei .......................... 137
tdik fejezet: Tlcsrantennk............................................................................................. 142
1. Bevezets ...................................................................................................................... 142
2. A svos tlcsr ............................................................................................................. 142
a) a H-sk svos tlcsr ................................................................................................. 144
b) az E-sk svos tlcsr ............................................................................................... 154
3. A piramidlis tlcsr .................................................................................................... 158
4. A ketts kpos tlcsr .................................................................................................. 162
5. A kvzi-piramidlis tlcsr .......................................................................................... 173
6. A kpos tlcsr ............................................................................................................. 178
7. A kpos tlcsr gerjesztse feladatnak pontos megoldsa ......................................... 182
8. tmenet a ngyszgletes keresztmetszet cstpvonalrl a svos s a piramidlis
tlcsrre .............................................................................................................................. 191
a) Az sszevarrs mdszere ........................................................................................... 191
b) Az ekvivalens csere mdszere ................................................................................... 195
9. Az elektromgneses ertr sajtossgai a tlcsrantennk nylsban. Fziskorrekci
............................................................................................................................................ 201
Hatodik fejezet: A lencseantennk ......................................................................................... 209
1. Homogn lencsk, skhullmmal a nylsban .............................................................. 209
2. A fm+szigetel lencsk dielektromos permittivitsa s trsmutatja ...................... 216
3. A lencseantennk frekvenciafgg jellemzi............................................................... 222
4 Technolgiai trsek ..................................................................................................... 226
5. Aplanatikus lencsk ...................................................................................................... 236
8. Fmlencse a sugr tg szghatrok kztti ingatsval ............................................... 242
7. Inhomogn gmb- s kerek hengeres lencsk .............................................................. 249
8. Furatokkal elltott fmlemezekbl ll lencse ............................................................. 257
9. Visszaverds a lencsk felletrl .............................................................................. 261
a) szigetel lencsk ......................................................................................................... 261
b) fmlencsk ................................................................................................................. 263
c) fm+szigetel lencsk ................................................................................................ 266
10. A visszaverdsek kizrsa a lencse felletrl ......................................................... 271
11. Az ertr amplitdjnak eloszlsa a lencse nylsban ............................................ 278
12. A lencseantenna sugrzsi jellemzinek kiszmtsa ................................................ 283
a) Lineris jelforrssal besugrzott hengeres lencsk hiperbolikus, vagy elliptikus
profillal s sk, ngyszgletes nylssal .......................................................................... 283
b) Tengelyes szimmetrival, hiperbolikus, vagy elliptikus profillal s sk, kr alak
nylssal rendelkez, forgstest alak irnykarakterisztikval br pontszer sugrzval
besugrzott lencsk ........................................................................................................ 284
c) Csonka lencsk ugyanolyan formval, mint a b) pontban, de ngyszgletes apertrval
........................................................................................................................................ 284
d) Hengeres Lneberg-lencsk ....................................................................................... 285
e) szfrikus Lneberg-lencsk ........................................................................................ 285
13. Koszekns irnykarakterisztika kialaktsa lencsk segtsgvel .............................. 285
Hetedik fejezet: Tkrk .......................................................................................................... 291
1. A tkrk szmtsnak kt mdszere ........................................................................... 291

3
2. A forgs-paraboloid szmtsa apertra-mdszerrel .................................................... 293
3. A forgs-paraboloidok sugrzi ................................................................................... 306
a) vibrtoros sugrzk .................................................................................................... 308
b) cstpvonalas sugrzk .............................................................................................. 310
c) Cutler-sugrz ............................................................................................................ 312
4. A tkrrl visszavert hullm hatsa a sugrzra .......................................................... 312
a) vibrtoros sugrzk .................................................................................................... 313
b) cstpvonal-sugrzk ................................................................................................. 314
5. Parabolahenger. Szelvnyes parabolaantenna .............................................................. 318
6. Technikai trsek ......................................................................................................... 323
7. Rcsos s perforlt fellet parabolk ......................................................................... 326
8. Gmbtkr ................................................................................................................... 334
9. Tkrk felptse a megadott fziseloszls alapjn a nylsban .................................. 340
10. Koszekns irnykarakterisztikval rendelkez tkrk ............................................... 343
11. Sktkrk .................................................................................................................... 347
Nyolcadik fejezet: Rsantennk ............................................................................................. 352
1. Pisztolkorsz kettssgi alapelve s annak alkalmazsa a rsantennkra ...................... 352
2. Rsek vges mret fmlemezeken .............................................................................. 362
3. Rsek a ngyszgletes cstpvonalak faln ................................................................. 369
1. Hosszanti rs a cstpvonal keskeny falban ............................................................. 374
2. Ferde rs a cstpvonal keskeny falban ................................................................... 376
3. Hosszanti rs a cstpvonal szles falban ................................................................ 376
4. Keresztirny rs a cstpvonal szles falban, kzpponttal a felezvonalon (8.11d
bra) ................................................................................................................................ 377
5. Ferde rs a cstpvonal szles falban, kzpponttal a felezvonalon (8.11f bra) .. 378
4. Rsek a kerek, hengeres felleteken ............................................................................ 386
Kilencedik fejezet: Szigetel alap antennk......................................................................... 394
1. Az elektromgneses ertr a kr keresztmetszet tmr rdban ................................. 394
2. A hullm csillapodsa a szigetel rdban .................................................................... 409
a) szimmetrikus hullmok ................................................................................... 411
b) szimmetrikus hullmok .................................................................................. 414
c) aszimmetrikus hullmok ............................................................................................ 415
3. Az elektromgneses ertr a tmr, kr keresztmetszet rdbl ll
szigetelantennban ........................................................................................................... 417
4. Az ekvivalencia msodik alapelve ............................................................................... 421
5. A szigetelantenna irnykarakterisztikja .................................................................... 423
6. A tmr rdbl ll szigetelantennk ksrleti vizsglati adatainak elemzse .......... 429
7. A tmr rdbl ll szigetelantennk szmtsa ........................................................ 435
8. Szigetel csvek ........................................................................................................... 437
9. sszetett szigetelantennk .......................................................................................... 442
10. A tengelyre merlegesen sugrz szigetel rdantenna nagy ltszg
irnykarakterisztikval ....................................................................................................... 444
Tizedik fejezet: Felleti hullmantennk ............................................................................... 449
1. A felleti hullmok....................................................................................................... 449
a) kerek, hengeres hatrfellet........................................................................................ 449

4
b) sk hatrfellet ............................................................................................................ 450
2. Felleti impedancia ...................................................................................................... 455
3. Szigetel rteggel bevont fmfellet ............................................................................ 457
4. Bordzott fm felszn ................................................................................................... 460
5. Felleti skhullmot hasznl skantennk sugrzsi jellemzi ................................... 464
6. Hengeres hullmot hasznl skantennk sugrzsi jellemzi ..................................... 469
7. Hengeres felleti hullmantenna .................................................................................. 471
Tizenegyedik fejezet: Spirlantennk .................................................................................... 475
1. Felptsk. Alapvet meghatrozsok ........................................................................ 475
2. A tengelyirny sugrzs zemmdja.......................................................................... 477
a) a sugrzs maximuma a spirl tengelyvel azonos irny ......................................... 478
b) haladhullm a spirl drtjn. Krs polarizci ...................................................... 482
c) a hengeres spirlok svszlessge .............................................................................. 484
d) a hengeres spirl bemeneti impedancija a tengelyirny sugrzs zemmdjnak
frekvenciasvjban ......................................................................................................... 485
e) a hengeres spirl karakterisztikinak empirikus kpletei a tengelyirny sugrzs
zemmdjban ............................................................................................................... 487
3. A nem irnytott sugrzs zemmdja ......................................................................... 488
4, Az amplitd- s fziseloszls a hengeres spirlon ..................................................... 490
5. A kpos spirlantennk jellemzi ................................................................................ 493
6. A hengeres spirlantennk elektromgneses ertere .................................................... 499

5
A fordt elszava
Egykori kedves tanromnak a mikrohullm antennkra fkuszl knyvt adom most
kzre magyar fordtsban. Tudom, hogy ez is egy rgi tanknyv, ami az 1950-es vek
sznvonalt kpviseli, de taln mgsem hibaval, mert vannak benne olyan elmleti rszek,
amelyek az azta eltelt idben sem vltoztak. (Egybknt a megjelenst kveten az
amerikaiak is lefordtottk, elegend csak a Fradin microwave antennas kulcsszavakkal
indtani egy keresst a neten.) Azzal is tisztban vagyok, hogy ez egy amatr fordts, azaz
taln nem mindenhol a megfelel kifejezsek szerepelnek benne, de abban biztos vagyok,
hogy legalbb a gondolatokat sikerlt tadni.

Az elz fordtshoz hasonlan (Fradin: Antennk s tpvonalak, megtallhat a


neten) a lehet legkisebb vltoztatsokra trekedve itt is megtartottam az eredeti brkat,
azoknak csak a feliratait mdostva. Remlem, hogy a tma irnt rdekldk tallnak mg
benne hasznlhat rszeket.

A fordts, vagy annak rszei szabadon felhasznlhatk.

Budapest, 2017. jnius

A fordt

6
Elsz
A mikrohullm antennk manapsg a rditechnika nll, rendkvl tg terlett
alkotjk, melynek megvannak a sajt elmleti alapjai, a sajt szmtsi mdszerei, valamint a
sajtos konstrukcis megoldsai. Ugyanakkor manapsg nem ltezik olyan munka, amely
kell rszletessggel s kielgten trgyaln a mikrohullm antennk modern elmletnek
s technikjnak krdseit.
A mikrohullm antennkkal foglalkoz knyvek vagy rendkvl szk krdsek
monogrfii, vagy a negyvenes vel technikjt trgyal, de az utbbi vek eredmnyeit
vissza nem tkrz munkk.
Az olvas figyelmbe ajnlott jelen knyv az emltett szakadk thidalsra irnyul
erfeszts. Ez a knyv a szerz 1950-ben megjelent knyvnek jelents mrtkben
kiegsztett s tdolgozott mve.
A knyv els fejezetben megadjuk a mikrohullm antennk osztlyozst, lerjuk a
szerkezetket s a mkdsi elvket.
A msodik fejezetben felvzoljuk a mikrohullm antennkkal kapcsolatos
elfeltevseket s trgyaljuk az elemzsk pontos s kzelt mdszereit.
A harmadik feladat egy sor matematikai feladat megoldsra sszpontost a sk erny
nylsban fellp diffrakcirl, melyekhez a legtbb mikrohullm antenna sugrzsi
jellemzinek kzelt mdszerekkel trtn megllaptsa vezet. Ennek az anyagnak az
elklntse nll fejezetbe egyrszt lehetsget ad az egyes konkrt antennatpusoknak
szentelt szakaszok leegyszerstsre, msrszt lehetv teszi ltalnos levezetsek elvgzst
az ertr amplitdja s fzisa trvnyszersgeinek viszonyrl az antenna nylsban,
valamint a sugrzs jellemzirl.
A tovbb fejezetekben rszletesen ttekintjk a mikrohullm antennk klnfle
tpusait. Minden tpusnl elemezzk a klnbz vltozatokat, konkretizljuk a szerkezeti
krdseket, s rvilgtunk az elmlet modern llapotra. Ezen kvl megadjuk az antennk
konstrukcis s elektromos paramtereit sszekapcsol matematikai kpleteket s
grafikonokat, s felvzoljuk a szmts sorrendjt.
A gyakorlatban alaposan bevizsglt s hasznlt antennk adatai mellett a knyv kzli
az j fejlesztsekkel s elkpzelsekkel foglalkoz, periodikusan megjelen szakirodalomban
ismertt vlt informcikat, melyek az alapjt kpezhetik a tovbbi vizsglatoknak.
A knyv termszetesen nem llthatja, hogy teljes elemzst adja a mikrohullm
antennkkal kapcsolatos, mostanig sszegylt elmleti s gyakorlati anyagnak. A kzlt
irodalomjegyzknek segtenie kell az olvast abban, hogy szksg esetn a knyvben trgyalt
krdsekkel kapcsolatos tovbbi informcikhoz jusson.
rmteli ktelessgemnek tartom mly ksznetemet kifejezni a szerkesztnek,
Hackelevics V. A.-nak a kzirat kiadi elksztsben nyjtott nagy segtsgrt, valamint B.
V. Braude-nek s A. N. Potechin-nek az rtkes megjegyzseikrt s tancsaikrt, melyeket a
szerz figyelembe vett a kzirat tdolgozsa sorn.

A szerz

7
Els fejezet: A mikrohullm antennk, ezek osztlyozsa,
felptse s mkdsi elve
1. A vizsglat trgya

Mikrohullmok alatt (rvidtve SHF) a rditechnikai spektrumnak azt a rszt rtik,


ami a decimteres s a centimteres hullmsvokat foglalja magban.
Az SHF svban tallkozunk drtantennkkal, melyeket alacsonyabb frekvencikon is
alkalmaznak (pldul a hullmcsatorna tpus antennk, szinfzis vibrtor-antennk,
spirlantennk, stb.). Ugyanakkor az SHF svban a leggyakrabban az gynevezett diffrakcis
antennkat hasznljk, melyek kzl sok az optikai rendszerekhez hasonlt (tkrk, lencsk,
stb.).
A jelen munkban a mikrohullm antennk alatt csak a diffrakcis antennkat
rtjk. A diffrakcis antenna fogalmnak magyarzatt ksbb adjuk meg ( 9), a szerkezetk
s a mkdsi elvk ismertetse utn. A diffrakcis antennk mellett, melyekre az alapvet
figyelmet fordtjuk, rviden ismertetjk a spirl drtantennkat is, mert ezeket fleg az SHF
svban hasznljk, de az tlagos tanknyvekben mg emltst sem tesznek rluk.
Mikrohullmokon nincsenek specilis vevantennk gy, ahogyan ez megfigyelhet a
hossz- s rvidhullm svokban. Egyforma antennkat hasznlnak mind adsra, mind
vtelre. Nhny gyakorlati esetben, pldul a rdilokci terletn egy s ugyanaz az
antenna hasznlatos mindkt zemmdban. Mivel az antennk alapvet jellemzi a
klcsnssg elvnek megfelelen nem fggnek az zemmdtl, gy az antennkat a sugrzs
szempontjbl vizsglhatjuk mind ad-, mind vevantennkknt.
Mdszertani szempontbl az antennkat jobb adantennkknt vizsglni. Ezrt a
kvetkezkben a mikrohullm antennkat mindig sugrz rendszerekknt fogjuk vizsglni.
A mikrohullm antennk vizsglatnak trgyt az albbi krdsek kpezhetik:
1. A sugrzs elmlete.
2. Az antenna s a tpvonal kapcsoldsnak elmlete.
3. Az alkalmazsi terleteknek megfelel sajtos konstrukcis klnlegessgek.
A jelen munkban a f figyelmet az els krdsre, azaz a mikrohullm antennk
sugrzsnak elmletre sszpontostjuk, ezen bell
a) a fizikai kiindulsi alapelvekre,
b) a sugrzsra vonatkoz feladatok pontos matematikai megoldsra,
c) a sugrzs, az irnykarakterisztika, az erstsi tnyez s ms jellemzk
kpleteinek s kzelt jellemzinek kiszmtsra.
A kzlt krdsek kzl a tbbit oly mrtkben trgyaljuk, amilyen mrtkben
elsegtik az elmlet konkretizlst s tmogatjk az alapkrds helyes megrtst.

2. A mikrohullm antennk osztlyozsa

Manapsg a mikrohullm antennk rengeteg formja ismert. De amint majd ksbb


megmutatjuk, a mkdsi elv alapjn ezek egyflk s jelents mrtkben klnbznek az
alacsonyabb frekvencij antennktl. Ezrt az antennk klnleges osztlyaknt fogjuk
ezeket vizsglni. A klnbsg az egyes mikrohullm antennk kztt a konstrukcis
eltrsekben, a tpllsi mdszerekben, stb. mutatkozik meg.
Manapsg hatfle mikrohullm antennt lehet megklnbztetni:
1. tlcsr, 2. lencse, 3. rs, 4. szigetel, 5. reflektoros (tkr), 6. felleti hullm.
A kzlt tpusok mindegyike tovbb oszthat nhny altpusra, melyek kzl sok a
maga nemben nagyszm vltozatban jelenik meg.

8
A mikrohullm antennk kzlt osztlyozsa lthat az 1.1 brn.

1.1 bra

Ezen a rajzon csak a gyakorlatban hasznlatos s elmletileg vizsglt legfontosabb


vltozatok lthatk. A tovbbi vizsglatok sorn emltst tesznk egy sor msik, rdekldsre
szmot tarthat vltozatrl is. Ezen kvl azt is figyelembe kell venni, hogy a gyakorlatban
tallkozunk kombinlt antennkkal is, melyek az itt kzlt nhny tpus kombincija
(pldul tlcsr s tkr, tlcsr s lencse, tkr s rsantenna, stb.) A klasszifikcis diagram
tlbonyoltsnak elkerlse vgett ezeket az antennkat nem szerepeltetjk. A szvegben
viszont a megfelel helyeken ezekre kitrnk.
Az albbiakban megadjuk a mikrohullm antennk egyes tpusai szerkezetnek s
mkdsi elvnek lersa.

9
3. A tlcsrantennk

Az 1.2 brn lthatk a tlcsrantennk klnfle fajti.

10
1.2 bra
a) svos tlcsr, b) piramidlis tlcsr, c) piramidlis k alak tlcsr, d) kpos tlcsr, e)
ketts kpos ktoldalas tlcsr, f) ketts kpos egyoldalas tlcsr

Ezek kzl az els ngy (1.2a, b, c s d) a megszokott cstpvonalbl s az ehhez


kzvetlenl kapcsold tlcsrbl ll. Lnyegben az utbbi is cstpvonal, vltoz
keresztmetszettel. Ezeknl az antennknl az lland keresztmetszet cstpvonal szolgl a
tpllsra, s tovbbtja az energit az S forrstl a tlcsrekhez. Az S forrs, vagyis a
cstpvonal gerjeszt eleme, mint ismeretes, lehet szimmetrikus, vagy aszimmetrikus
vibrtor. Az 1.2 brn mindentt a koaxilis kbel bels ernek nyitott vgeknt tntettk fel.
A ketts kpos tlcsrek (1.2e s f brk) kt levgott kpbl llnak, kzs AA
tengellyel s O kzpponttal, a cscspont egyik oldaln (1.2e bra),1 illetve az ellenttes
oldalain (1.2f bra) elhelyezve.2 A ketts kpos tlcsr mindkt kpja alkotinak azonos a

1
Lnyegben a ketts kpos szimmetrikus vibrtort is vizsglhatjuk ketts kpos tlcsrknt.
2
Rszesetben, amikor a kpok egyike skk (korongg) alakul, kapjuk az ismert korongos kpantennt, vagy
kpos csonkot (lsd 5. fejezet).

11
hossza. A kpok csonka kpok. E kpok kis alapjai, melyek mretei sokkal kisebbek a nagy
alapok mreteinl, kzel helyezkednek el egymshoz, s fmlemezekkel vannak lezrva.
Kzttk helyezkedik el az S sugrz egy rjuk merleges vibrtor formjban.
A tlcsrantennk vizsglatakor a kvetkez jellseket s terminolgit fogjuk
hasznlni: a nyls felletnek (rvidtve nylsnak) fogjuk nevezni a tlcsr vgn thalad
P felletet (1.2 bra). Elvileg a nyls minsgben brmilyen formj felletet vehetnk,
melyet a tlcsr szlei hatrolnak. De knyelmi szempontbl ltalban azt veszik ezek kzl,
melynek a legkisebb a felszne. Nevezetesen: az 1.2a, b, c, s d tlcsreknl a skot, az 1.2e
tlcsrnl a hengert, mg az 1.2f tlcsrnl a csonka kpot.
A tlcsr metszst a nylssal prhuzamos fellettel keresztmetszetnek, mg az
tengelyen thalad, s a tlcsr falaira merleges skkal hosszmetszetnek fogjuk nevezni. Az
1.2a, b, s c tlcsreknl kt ilyen sk ltezik. Mindkett klnbz hosszmetszeteket alkot.
Az 1.2d, e s f tlcsreknl a krs szimmetrijuk kvetkeztben vgtelenl sok ilyen sk
ltezik, de ezek mindegyike egyforma hosszmetszetet alkot. Figyelembe vve, hogy az 1.2a
tlcsrnl az egyik hosszmetszet ngyszg, s pontosan ilyen a kznsges cstpvonalakban
is, ezrt a metszetet fogjuk jellegzetesnek tekinteni ennek szmra (satrozssal
jellve). Az 1.2b s c tlcsrek esetn mindkt (satrozott) s (szaggatott vonal,
satrozs nlkl) metszet jellegzetes. Az 1.2e s f tlcsreknl a hosszmetszet kt klnll
rszbl ll, melyek egyms tkrkpei, azaz alapveten nem klnbznek egymstl. Ezrt
kzlk csak az egyiket fogjuk vizsglni: a metszetet (satrozott).
A hosszmetszetek az sszes esetben egyel szr trapzok, melyek majdhogynem
hromszgek. Ezrt a trapzok oldalait a kzs metszspontig meghosszabbtva gy tekintjk
majd, hogy a tlcsrek hosszmetszetei egyenl szr hromszgek. Az 1.3 brn kln is
lthat a tlcsr hosszmetszete hromszg formjban.

1.3 bra
A tlcsr hosszmetszete

A hosszmetszet paramtereit (1.3 bra) az R magassgot, az alap D hosszsgt, az


O cscspontot s a 2 cscsponti szget a tlcsr paramtereiknt fogjuk vizsglni, s ennek
megfelelen az albbi mdon fogjuk elnevezni: a tlcsr R hossza, a nyls D szlessge, 2
apertra-szg s a tlcsr O cscspontja.
Az 1.2b s c tlcsreket kt homogn, a hosszmetszeteiknek megfelel paramter
jellemzi, melyeket a tovbbiakban e tlcsrek vizsglatnl az 1 s a 2 indexekkel fogunk
elltni.
Rtrnk a vizsglt antennk mkdsi elvnek rvid ttekintsre. A tlcsrantennk
sugrzsnak folyamatt az albbi mdon kpzelhetjk el: az 1.2a, b, c s d brkon lthat
tlcsrek esetben az S sugrz ltal kisugrzott elektromgneses hullmok elszr a
kznsges cstpvonalban terjednek, majd tmennek a tlcsrbe, mely utbbinak a

12
nylsbl kilpnek a kls trbe. Az 1.2e s f brkon lthat tlcsrek esetben az S
sugrztl szrmaz elektromgneses hullmok elszr mondhatni cstpvonal-csatornban
terjednek elszr a kis alapok, majd a fels s az als kpok kztt, s a nyls mgtt lpnek
ki a kls trbe. Az sszes vizsglt esetben az elektromgneses energia terjedse a tlcsr
falai rnykol hatsnak ksznheten a kezdetben a bels trfogatra korltozdik, s
hasonlan a hullmterjedshez a kznsges cstpvonalakban llhullm-jelleg a
szemkzti falak kztt, s haladhullm-jelleg a cscstl a nyls irnyban.
A tlcsr hatrain tl a rdihullmok terjedse az optikbl ismert, a fnynek az
tltszatlan ernybe frt lyukon keresztl trtn terjedshez hasonlan megy vgbe, azaz a
diffrakci trvnyeinek megfelelen. Mint majd ksbb ltjuk, a tlcsrantenna sugrzsi
erternek jellemzi (az irnykarakterisztika, az erstsi tnyez, stb.) a tlcsr
paramtereinek mreteitl fgg: az R hossztl, a nyls D szlessgtl, s a 2 apertra-
szgtl. A tlcsr teht az antenna f rszt alkotja, ezrt gyakorta tekintik a tlcsrt s a
tlcsrantennt azonosnak.
A tlcsrantenna teht nyitott cstpvonal, vagy vltoz keresztmetszet cstpvonal-
csatorna, melynl a hosszmetszet egyenlszr hromszg formj, s amelynl a sugrzs a
kls trbe a nylson keresztl kilp rdihullmok diffrakcis terjedse kvetkeztben
alakul ki.
Az egyes tlcsrantenna-fajtk kztti klnbsgek a tlcsrek keresztmetszetnek
eltr formiban rejlik, ami meghatrozza a falak kztti llhullmok kpt.
A kznsges, nyitott, lland keresztmetszet cstpvonal egyenl tvolsggal a
tlcsrantenna hatresete, ahol 2 = 0, = . A keresztmetszet, hosszmetszet nyls
fogalmak azonosak a tlcsreknl ltottaknl.

4. A lencseantennk

A lencseantennkra jellemz, hogy az egyes vltozataik nagy jelents mrtkben


klnbznek egymstl a felptsk vonatkozsban. Ezrt az ttekintsket knyelmesebb
lesz a mkdsi elv lersval kezdeni, ami az sszes lencseantenna szmra kzs. Az egyes
fajtk szerkezetnek lerst ez utn adjuk meg az ltalnos mkdsi elv megvalstsnak
pldiknt.
Forduljunk az 1.4 brhoz, ahol a lencseantennk hrom fajtja lthat vzlatosan.
Ezek, mint lthat, kt nll rszbl llnak, az S sugrzbl s az L lencsbl.
A sugrz gyengn irnytott antenna, amit bizonyos f tvolsgra helyeznek el a
lencstl. Ez a tvolsg rendszerint megegyezik a lencse gynevezett fkusztvolsgval.
A lencseantennk sugrzjaknt hasznlnak reflektorral elltott vibrtor, nyitott vg
cstpvonalat, stb. A lencst gyakran a tlcsr nylsba helyezik, ha utbbi D nyalsnak
mrete (a hullmhosszhoz viszonytva) nagy, az R hosszsga viszont kicsi. Mint azt majd a
ksbbiekben ltjuk, az effle tlcsr megfelel egy gyengn irnytott sugrznak. Az
sugrz irnykarakterisztikjt (1.4 bra), valamint az f tvolsgot gy vlasztjk meg, hogy
elszr is a fnyalb majdnem minden energija a lencse felletre jusson, s ne szrdjon
ms irnyokban, msodszor pedig a sugrz ltal ltrehozott ertr a lencse fellete mellett
gmbhullm jelleg legyen.3 Az els felttel az oldalnyalbok elhanyagolsa mellett azt
jelenti, hogy a sugrz gyakorlatilag sszes energija a lencsre jut. A msodik felttel
lehetv teszi azt, hogy a sugrzt pontszer forrsnak tekintsk, mely annak a gmbnek a
kzppontjban helyezkedik el, ami egybeesik a lencse fkuszpontjval.

3
Gmb, sk s hengeres hullmok alatt a jelen munkban felttelesen azokat a hullmokat rtjk, melyek azonos
fzis pontjai egy gmbn, egy skon, illetve egy henger felletn helyezkednek el.

13
1.4 bra
A hullmforma megvltozsa a lencseantennban (a hosszmetszetben), klnbz n
trsmutat-rtkek mellett
a) lland > 1 trsmutatval (dombor, lasst lencse esetn)
b) lland < 1 trsmutatval (homor, gyorst lencse esetn)
c) vltoz = trsmutatval (sk lencse esetn)
d) a diffrakci jelensge, ami nagy tvolsgra a lencstl megvltoztatja a hullm
formjt

A lencseantennk elemzshez a kvetkez jellseket s terminolgit vezetjk be. A


lencsnek a sugrz fel nz felt megvilgtott oldalnak, a msik rnykos felt pedig a
lencse nylsnak nevezzk (lsd 1.5 bra). Majdnem minden gyakorlati esetben a lencse
nylst sk felletre, a megvilgtott oldalt pedig grbe vonalra ksztik. Lteznek sk
megvilgtott oldallal ksztett lencsk is. Az 1.5 brn hat lencse lthat. Kzlk kett
dombor (a s b), kett homor (c s d), kettnek pedig sk a megvilgtott oldala (e s f).
Mind a dombor s a homor, mind a sk lencsk nylsa lehet kr alak (a, b s e), vagy
ngyszgletes (c, d s f). A nyls skjra merleges s annak kzppontjn thalad
egyenest a lencseantenna tengelynek fogjuk nevezni, a tengelynek s a lencse megvilgtott
oldalnak O metszspontjt pedig a lencse cscspontjnak. A sugrzt rendszerint a lencse
tengelyben helyezik el. Ebben az esetben az f fkusztvolsg megegyezik a sugrz s az O
pont kztti tvolsggal. A lencse megvilgtott oldalnak, valamint a hosszanti sk
metszetnek BOC vonalt nevezik a lencse profiljnak (utbbit az 1.5 brn satrozssal
jelljk). Kr alak nyls esetn az tmrjt D-vel, ngyszgletes nyls esetn pedig a
nyls oldalhosszsgait 1 -gyel s 2 -vel jelljk.

14
1.5 bra
Lencseantennk
a) dombor kr alak nylssal
b) homor kr alak nylssal
c) dombor ngyszgletes nylssal
d) homor ngyszgletes nylssal
e) sk kr alak nylssal
f) sk ngyszgletes nylssal

A lencse meghatrozott geometriai formval rendelkez test, mely tltsz a


rdihullmok szmra, azaz tengedi magn az adott frekvenciasv elektromgneses
sugrzst fzissebessggel, mely klnbz a leveg fzissebessgtl ( = 3 108
m/sec). Ms szval, a lencse tekinthet tltsz testnek az albbi trsmutatval:


= 1

(1.1)

Tekintettel a lencse s a leveg klnbz trsmutatira, a sugrztl jv


gmbhullm a lencse fellett elrve megvltoztatja a formjt, s a lencse trsmutatjnak,
valamint alakjnak megfelel megvltoztatsa esetn rendszerint skhullmm alakul.

15
Mivel a hullmtrs kt kzeg hatrn az albbi trvnyszersg szerint megy vgbe

sin
=
sin
(1.2)

ahol a beessi szg, a visszaverdsi szg, gy amint az lthat az 1.4a s b


brkbl a skhullm kialakulshoz a minden pontjban egyforma trsmutatval rendelkez
lencsn bell > 1 esetn a lencsnek a dombor felvel kell nznie a sugrz fel (1.4a
bra), < 1 esetn viszont a homor felvel (1.4b bra). Ezt knny megltni abbl a
felttelbl is, hogy az els esetben < (a hullmhossz a lencsben kisebb, mint a
levegben), mg a msodik esetben fordtva, > .
Vltoz rtk trsmutat ( = ) esetn a lencse profilja klnbz formj

lehet az n vltozsa trvnyszersgnek (nvekeds, vagy cskkens), valamint a
gradiensnek megfelelen, ahol az y az tengelyre merleges irny. Az 1.4c4 brn lthat a
sk megvilgtott oldallal s sk nylssal rendelkez lencse. Mivel a lencse klnbz
trsmutatkkal rendelkezik a klnbz pontokban, gy a is klnbz az egyes
pontokban. A sugarak az tmenetnl a levegbl a lencsbe megtrnek, s tovbb grblnek a
lencsn bell az n trsmutat folyamatos vltozsnak kvetkeztben. A hullmfront
fokozatosan kiegyenesedik. A hullm skhullmm csak a lencse nylsnl vlik. Ahhoz,
hogy a mindkt (a megvilgtott s az rnykos) oldaln sk lencse nylsban skhullm

alakuljon ki, szksges, hogy < 0 legyen.
A lencse belsejben, vagy a kimenetn kapott skhullm kilpve a nyls oldaln a
kls trbe a diffrakcinak ksznheten jbl gmbhullm jelleget lt viszonylag nagy
tvolsgokon (1.4d bra). Ugyanakkor emellett a lencseantenna irnykarakterisztikja is
jelentsen megvltozik a sugrz elsdleges irnykarakterisztikjhoz viszonytva, annl
rendszerint sokkalta irnytottabb vlva.
A skhullmnak a lencsn belli kialakulsa emltett esete, s emiatt kialakul les
irnykarakterisztika mellett elfordulnak esetek, amikor a lencsn bell a skhullmtl eltr
hullmokat alkalmaznak specilis (pldul koszekns) irnykarakterisztikk elrse vgett.
Mivel a mikrohullm antennk f clja a meghatrozott irnykarakterisztika
kialaktsa, ezrt kijelenthet, hogy a lencseantennk f, ezt a szerepet jtsz eleme a lencse.
Ami a sugrzt illeti, ennek a szerepe, mint ltjuk, az elektromgneses hullmok kisugrzsa
s az energia elvezetse a lencshez a kzbens tren keresztl, s ez hasonl a tlcsrantennk
cstpvonalnak feladathoz. Emiatt az egyes lencseantennk kztti klnbsget a lencsk
kztti klnbsggel hatrozzuk meg, br rmutathatunk a klnfle sugrzk jelents
szmra is.
Az ltalunk elfogadott osztlyozsnak megfelelen (1.1 bra) a lencseantennkat a
leglnyegesebb jellemz alapjn csoportostjuk, nevezetesen az 1 trsmutatval
rendelkez test elrsnek mdszere szerint. Hrom ilyen mdszert emlthetnk, melyek
hromfle lencst eredmnyeznek: a szigetelanyag, a fm s a fm+szigetelanyag
lencsket.
Most rtrnk az egyes lencseantenna-fajtk lersra.

a) szigetelanyag lencsk

4
Ez taln elgpels, mert a kt oldaln sk, vltoz trsmutatj lencse az 1.4e s f brkon lthat. a ford.

16
A legegyszerbbek a szigetelanyag lencsk. Ez egyszeren szigetel (dielektromos
anyag), mely kitlti a lencse teljes trfogatt. A szigetelnl, mint ismeretes a fzissebessg
az albbi:


=


0
(1.3)

a trsmutat pedig


= =
0
(1.4)

ahol s 0 a szigetel s a leveg (vkuum) dielektromos llandja.


Mivel > 0 , ezrt > 1, gy a szigetel lencsknek a korbban elmondottakkal
sszhangban domboraknak kell lennik.
Helynval megemlteni, hogy a vizsglt szigetel lencsk minden vonatkozsban
azonosak az optikai lencskkel, s azoktl csak az tlthatsg feltteleinek meghatrozsban
klnbznek. A rdifrekvencikon az tlthatsgot a mikroszkopikus paramterek
hatrozzk meg, az optika terletn pedig a mikrostruktrk.

b) fmlencsk

A fmlencsket prhuzamos fmlemezekbl lltjk ssze. Ezek lehetnek folytonos


lemezek (1.6a, b s c brk), illetve furatok (1.6d bra), emellett a lemezek lehetnek
sklemezek (1.6a s b), vagy formra alaktottak (1.6c). Az elektromgneses hullm a lemezek
kztti trszakaszokban terjed, emellett a hullm erternek elektromos vektora lehet vagy
prhuzamos a lemezek skjval (1.6a bra), vagy merleges arra (lsd 1.6b s c brk a sk- s
a formra alaktott lemezek esetre).
Az els esetben a tr kt, egymstl d tvolsgra elhelyezked lemez kztt
cstpvonal-csatornt alkot, melyben a hullmterjeds fzissebessge, mint ismeretes,


=
2
1 ( )
2
(1.4)

Gondolatban az sszes lemez szleit sszektjk egy rint fellettel, s elnevezzk


ezt a lencse felletnek, a bels trfogatot pedig folytonos kzeggel kitltttnek tekintjk az
albbi trsmutatval:
2
= = 1 ( )
2
(1.5)

17
1.6 bra
Fmlemezek

a) sk, az vektorral prhuzamos lemezekkel
b) sk, az vektorra merleges lemezekkel
c) formra alaktott, az vektorra merleges lemezekkel
d) sk, furatokkal elltott fmlemezekkel

Miutn ezeknl a lencsknl > , ezrt ezeket folytonos lemezes fmbl kszlt
gyorst lencsknek fogjuk nevezni. Ezeket a lencsket, amint az lthat az (1.5)-bl, < 1
trsmutat jellemzi, ezrt homor megvilgtott oldallal rendelkeznek.
A fmbl kszlt gyorst lencsk klnfle vltozatai abban klnbznek egymstl,
hogy elszr is a msfajta lencskhez hasonlan eltr a nylsuk formja (kerek, vagy
ngyszgletes), msodszor pedig eltr a profiljuk. A fmbl kszlt gyorst lencsknl a
profil lehet sima (1.7a bra), vagy lpcszetes (1.7b bra).5 Utbbi esetben a profil nhny

kisebb homor szakaszbl ll, melyeket pldul 1 tvolsgra tolnak el egymstl a lencse
tengelyvel prhuzamos irnyban.
Az 1.6b s c brkon lthat lencsk esetben, melyekben a hullm erternek
elektromos vektora merleges a lemezekre, a kt lemez kztti tr cstpvonal-csatornt
alkot, ahol a terjeds fzissebessge azonos a c sebessggel a szabad trben. Ezekben a
lencskben a sugarak tja meghosszabbodik azrt, mert a lemezek szget zrnak be a lencse
tengelyvel (1.6b bra), vagy, mert a lemezek formra hajltottak (1.6c bra). Ezeket a
lencsket lasst fmlencsknek fogjuk nevezni. A trsmutat ezeknl egynl nagyobb, s

5
A lencsk profiljai az 1.7 brn a megfelel fotk jobb oldaln lthatk

18
1
-val egyenl a tengellyel szget bezr lemezekbl kialaktott lencsknl (ahol a a
sin
lemezek s a nyls skja kztti szg), illetve a hullmos s az egyenes t hnyadosval
egyenl a formra alaktott lemezekbl kialaktott lencsknl.

1.7 bra
a) folytonos profil; b) lpcszetes profil

A furatokkal elltott fmlemezekbl ll lencskben (1.6d bra) a lemezeket a


hullmterjeds irnyra merlegesen lltjk fel, az elektromgneses rezgsek pedig a
furatokon keresztl jutva terjednek. A furatokat rendszerint kerekre ksztik, br lehetsges
ms formjak kialaktsa is. A furatok mreteinek megfelel kivlasztsval a lemezek
tltszv vlnak a rdihullmok szmra. A rdihullm thaladsakor a fmlemez furatain
megvltozik annak fzisa, egybknt a fzisvltozs a siets irnyban vltozik. Ezrt a
prhuzamos, furatokkal elltott lemezekbl ll rendszer megfelel a gyorst lencsnek.
A kialakul fzissiets a hullm keresztlhaladsakor a furatokon az utbbiak
mrettl fgg. A lemezek klnbz helyeibe klnbz mret furatokat frva a lencse
klnbz pontjain klnbz rtk fzissietst rhetnk el, azaz kaphatunk egy, a lencshez

19
hasonlt, vltoz trsmutatj rendszert. A vltoz trsmutatval rendelkez lencse
viszont, amint azt korbban kimutattuk, lehet klnfle formj, pldul egyenes. Mivel a
lemezeket a terjeds irnyra merlegesen helyezzk el, a legknyelmesebbnek az adott
esetben a sk nyls s sk megvilgtott oldal lencse addik.

c) fm+szigetel lencsk

A fm+szigetel lencsk elkpzelse az albbiakban foglalhat ssze: ismeretes, hogy


a szigetelk dielektromos permittivitsnak eltrse a szabad tr 0 dielektromos
permittivitstl a molekuli polarizcijnak ksznhet az ertr elektromos vektornak
hatsra, egybknt a molekulk polarizcija abba rejlik, hogy elektromos momentum
jelenik meg bennk, melynek az irnya az elsdleges elektromos tr irnynak fordtottja, a
nagysga pedig annak nagysgval arnyos. Ha viszont fmtestet helyeznk az elektromos
trbe, akkor ennek a testnek a szabad elektronjai elmozdulnak, ami hasonl elektromos
momentum megjelenshez vezet, mint amilyen a szigetelk molekulinak momentuma.
Kvetkezskppen, ha valamilyen trfogatban meghatrozott sorrendben elhelyeznk
kismret fmtesteket (rszecskket), melyeket levegs szakaszok szigetelnek el egymstl,
akkor ez a trfogat egy szigetelnek fog megfelelni. A fm+szigetel lencsk pont ilyen
konglomertumok, fmrszecskkbl s lgrtegekbl llnak, melyek gy szigetelanyagnak
felelnek meg. Ebben a mestersges szigetelben a fmrszecskk jtsszk a polarizld
molekulk szerept. A fmrszecskk mechanikai rgztshez gyakran hasznlnak szilrd
szigetelket. Ez vagy polisztirn hab, melynek a dielektromos permittivitsa = (1,05
1,10) 0 0 , vagy lgrsekkel elvlasztott vkony szigetellemezek, illetve rudak. A
gyakorlatban minden esetben gy tekinthetjk, hogy a fmrszecskket levegs szakaszok
vlasztjk el egymstl.
A mestersges szigetel elkpzelsvel elszr N. A. Kapcov llt el 1920-ban.6
Ennek a szigetelnek a vizsglati eredmnyeit tette kzz utbb (1922-23). Ezekben a
munkkban N. A. Kapcov megfogalmazta azokat az alapvet elgondolsokat, melyekkel
manapsg megalkottk a fm+szigetel lencsket, nevezetesen:
1) a rszecskk kztti tvolsgnak kisebbnek kell lennie az zemi hullmhossznl,
2) a rszecskk mretnek kicsinek kell lenni az zemi hullmhosszhoz viszonytva.
1936-ban M. A. Boncs-Brujevics kimutatta a mestersges szigetelbl kszlt lencsk
s prizmk hasznlatnak lehetsgt az ersen irnytott sugrzs ellltshoz.
A szigetelanyagakhoz hasonlan a fm+szigetel lencsket is az > 1 trsmutat
jellemzi, emiatt dombor a megvilgtott felletk. A fm+szigetel lencsknek 1.1 brn
feltntetett vltozatai a lencst alkot fmrszecskk geometriai alakjban klnbznek. Ezek
a rszecskk lehetnek gmb, trcsa, lemez, szalag, s egyb alakak.
Az 1.8 brn lthat a fm+szigetel lencsk szerkezete. Itt az albbiakat ltjuk:
a) gmb lencse, melynl a gmbcskket szigetel rudak segtsgvel rgztik. A jobb
rthetsg kedvrt fell a lencse smja, alul pedig a fnykpe lthat;
b) gmblencse, melynl a gmbcskket polisztirn habban rgztik;
c) trcss lencse, ahol a fliatrcsk rgztse viszonylag vkony polisztirn lemezek
segtsgvel trtnik;
d) lemezes lencse ngyszgletes, vezet festkbl kialaktott lemezekkel, amit egy
sablonon keresztl visznek fel a polisztirn lemezekre;

6
N. A. Kapcov, Annalen der Physik IV, 69. ktet, 112-114. oldal. Lsd mg Az oroszorszgi fizikusok
trsasga III. kongresszusnak munki Nizsnyij Novgorodban, 23. oldal, Nyizsnyij-novgorodi
Rdilaboratrium

20
e) szalagos lencse, amit polisztirol habbl kszlt, lgrsekkel elltott lemezekbl
lltanak ssze, melyekbe fmszalagokat fznek: itt a lencse tengely irny metszete (fell),
valamint az ltalnos kinzete (alul) lthat.

1.8 bra
a) s b) gmblencsk, c) koronglencse, d) lemezes lencse, c) szalagos lencse

5. Rsantennk

A rsantennkat M. A. Boncs-Brujevics7 s M. Sz. Neumann8 javasoltk. Az els


javasolta a rvidre zrt koncentrikus tpvezetkbl, vagy cstpvonalbl ll, ersen
irnytott antennt, ahol a cstpvonal falba a teljes hossz mentn ngyszgletes, a
hullmhosszhoz kpest csekly mret rseket vgtak egymstl tvolsgra, ahol a
hullmhossz a tpvezetken, vagy a cstpvonalban. A msodik javasolta az egyetlen kerek,
vagy ngyszgletes nylssal kialaktott vg-vibrtorbl (rezonns regbl) ll gyengn

7
A. Z. Fradin s B. Sz. Mudrogin, IESZT, 2. szm, 1941, 40. oldal
8
M. Sz. Neumann, IESZT, 6. szm, 1940, 1. oldal

21
irnytott antennt. Mindkt esetben az antenna minsgben zrt fmfelletet hasznlnak kis
furatokkal, melynek a belsejben valamilyen mdon elektromgneses erteret gerjesztenek.
Emellett felttelezik, hogy az utbbi thatol az emltett nylsokon, s ennek
eredmnyekppen ltrejn az elektromgneses energia kisugrzsa a kls trbe.
A. A. Pisztolkorsz munkinak ksznheten,9 melyekben elszr szerepel az effle
antennk sugrzsnak helyes elmlete, Boncs-Brujevics s Neumann elkpzelsei is testek a
megfelel modernizlson, melyek sorn fknt a hullmhosszhoz kpes csekly mret
ngyszgletes s kr alak rseket felvltottk az gynevezett flhullm lineris rsekkel

(azaz elegenden keskeny rsekkel, melyek hossza 2, ahol az zemi hullmhossz a szabad
trben.
Jelljk a rs szlessgt d-vel, a hosszsgt pedig l-lel, ekkor felrhat az albbi
sszefggs:2
(1.6)

Ezeket az antennkat azrt nevezik rsantennknak, mert a sugrzk ezeknl a


flhullm rsek.
A fentiekbl elmondottakbl kvetkezik, hogy a rsantennknak hrom vltozata
lehetsges: a cstpvonal antenna, a tpvezetk-antenna s a vg-vibrtor antenna attl
fggen, hogy mit hasznlunk az antennatest minsgben cstpvonalat, rnykolt
tpvezetket, vagy regrezontort. Ugyanakkor az egyes antennafajtk kztti klnbsg csak
az antenna tpllsnak, azaz a rs gerjesztse mdszerben rejlik. A sugrzsi ertr
szempontjbl nincsen kzttk elvi klnbsg.
A cstpvonalak, tpvezetkek s vg-vibrtorok elvi azonossga kvetkeztben az
ismtlsek elkerlse vgett nem szksges a rsantennk mind a hrom vltozatt
megvizsglni, ezrt megelgsznk mindssze az egyiknek az ttekintsvel.
Knyelmi szempontbl a tovbbiakban fleg a cstpvonalas rsantennknl
maradunk, melyek az 1.9 brn lthatk. Ugyanakkor a megfelel helyeken kitrnk a msik
kt antennafajta nhny rdekes elektromos s konstrukcis klnlegessgre is.
Amint azt majd a tovbbiakban megmutatjuk, a kls elektromgneses ertr, azaz a
rsantennk sugrzsi erternek jellege fgg a rs formjtl, valamint a cstpvonal kls
mreteitl. E paramterek alapjn osztlyozzuk a rsantennkat. Az 1.9 bra bal oldaln
lthatk a ngyszgletes cstpvonal falaiba vgott rsekkel megvalstott antennk. A rs
formjnak s elhelyezkedsnek megfelelen az albbi rs-vltozatokat klnbztetjk meg:
a) hosszanti, b) keresztirny, c) vglemezbe vgott, d) hurok s e) slyz-alak.
Az 1.9 bra jobb oldaln lthatk a kr alak cstpvonal felsznbe vgott rsekkel
megvalstott rsantennk. Itt az albbi vltozatok szerepelnek: a) hosszanti, b) keresztirny,
c) hurok, d) -alak s e) H-alak.
Legalul (k) lthat az gynevezett fordtott sugrzs antenna, ami nyitott, a vge fel
szkl s annl -alak kiegsztssel elltott cstpvonal, ami mondhatni egy ktg
cstpvonal-elgazst alkot, melyek a nyitott vgkkel a cstpvonal eleje fel fordulnak.
Az 1.9 brn lthat egyrses antennk rendkvl csekly irnytottsggal brnak. Az
les irnytottsg elrshez sokrses antennkat hasznlnak, melyek tbb, az 1.9 brn
felsorolt mdszerek egyikvel kialaktott azonos rseket tartalmaznak, melyek azonos

9
A. A. Pisztolkorsz, Zsurnal Technicheskoj Fiziki, XIV. ktet, 12. kiads, 1944, 693. oldal, Zsurnal
Technicheskoj Fiziki, XVI. ktet, 1. kiads, 1946, 3. oldal

22
tvolsgokra helyezkednek el egymstl. A tvolsgokat rendszerint gy vlasztjk meg,
hogy az sszes rcs szinfzisban sugrozzanak. A tbbrcsos antenna szerkezett rszletesen
tanulmnyozzuk a 8. fejezetben. Az 1.9 brbl lthat, hogy a rsantennk hrom elembl
llnak: sugrzbl, cstpvonalbl s rsbl.10 A sugrz ltal kisugrzott elektromgneses
hullmok a cstpvonalban terjednek, s elrve a rst kilpnek a kls trbe, s tovaterjednek a
diffrakci trvnyeinek megfelelen.

1.9. bra
a) s f) hosszanti rs, b) s g) keresztirny rs, c) vglemezbe vgott rs,
h) s d) hurok, e) - slyz alak rs, i) -alak rs, j) H-alak rs
k) htrasugrz antenna

6. Szigetelantennk

A szigetelantennk a rs- s tlcsrantennkhoz hasonlan hrom elembl llnak.


Ezek az elemek (lsd 1.10 bra) az albbiak:
1) D szigeteltengely;
2) fmpatron, amit a tengely egyik vgre hznak, s tulajdonkppen egy
szigetelvel kitlttt cstpvonal;

10
A rajzon a sugrzt a tpkbel meghosszabbtott bels ervel brzoltuk.

23
3) az elektromgneses sugrzs S forrsa, amit a rdnak a patronnal rnykolt rszbe
illesztenek (lsd 1.10c bra), vagy ami az res cstpvonalat gerjeszti (1.10d bra).
A szigetelrd elejnek azt a pontot fogjuk nevezni, ahol kill a patronbl, a vgnek
pedig az ezzel ellenttes vgt.
Ktfle szigetel rudat ismernk tmret (1.10a bra) s regeset (1.10b bra). Az
reges rudakat szigetelcsveknek is nevezik. Utbbiak falvastagsga rendszerint azonos a
cs teljes hosszban. A rudak keresztmetszete, a tmrek s az regesek egyarnt, lehet kr,
ngyzet, vagy tglalap alak. A rudak keresztmetszetnek mintjt az oldalirny vetletk
jellemzi, ami az 1.10 brn a mindegyik szmra azonos, megfelel hosszmetszettl balra
lthat. A tmr szigetel rudakat gyakran ksztik a vgk fel cskken tmrvel. A
szigetel csvek rendszerint lland hosszmetszettel kszlnek.

1.10 bra
a) tmr, b) reges (csves), c) az antenna tpllsa koaxilis kbelrl trtnik, d) az antenna
gerjesztse kzvetlenl a cstpvonalbl trtnik

A patron bels felletnek ugyanaz a formja, mint a rd kls felletnek, gy a


fmpatront a szigetelrdra kzvetlenl, lgrs nlkl helyezik fel.
Az S sugrz (lsd 1.0a s b brk) a rd tengelyre merleges szimmetrikus
vibrtorknt (cs esetben), vagy aszimmetrikus vibrtorknt (tmr rd esetben) a
patronban H(TE) tpus hullmokat gerjeszt.

24
Az 1.10c brn lthat a tmr szigetelantennk tpllsa koaxilis kbel
segtsgvel. A kbel bels ernek szabad vge keresztirnyban egyenesen thalad a rd
testn a patron belsejben, emellett a msik oldalon kilp vezetkvg belp a hangol
regbe, ami a rd megkvnt gerjesztsnek biztostsra szolgl. Cstpvonalas tplls
esetn (1.10d bra) a H(TE) tpus hullm elszr az reges cstpvonalban keletkezik, majd
tlp a szigetelvel kitlttt patronba. Szigetelrd nlkl a hullm a patron nyitott vgtl
lpne ki a kls trbe s tovbb terjedve a diffrakci trvnyeinek megfelelen, a kznsges
nyitott cstpvonal irnykarakterisztikjnak megfelel irnykarakterisztikt alaktana ki. A
szigetelrd jelenlte azonban arra knyszerti a hullmot, hogy a szigetelben, vagy a cs
bels terben terjedjen tovbb gy, ahogyan a cstpvonalban a patron folytatsaknt.
Ugyanakkor a kznsges cstpvonaltl eltren, melynek a fm falai teljes mrtkben
lernykoljk a bels teret a kls trtl, a szigetelrdban terjed hullm csak rszben
verdik vissza a szigetel s a kls kzeg (a leveg) hatrrl, rszben pedig a fellet
minden pontjbl kilp. A kls elektromgneses ertr keletkezse feltteleinek
ksznheten a szigetelantenna irnykarakterisztikja klnbzik a nyitott cstpvonaltl,
annl lesebb irnytottsg.
Mint majd ksbb ltjuk, a tmr rdbl ll szigetelantennk irnykarakterisztikja
fgg a szigetelanyag keresztmetszete elejnek 1 , valamint a vgnek 2 fellettl, a rd
nyitott rsznek l hosszsgtl, valamint a szigetelrd anyagnak dielektromos
permittivitstl.
A szigetel csvek irnykarakterisztikja fgg a szigetelanyag keresztmetszetnek
fellettl, az l hosszsgtl, a cs falvastagsgtl, valamint a szigetelrd anyagnak
dielektromos permittivitstl.

1.11 bra
sszetett (ngy rudas) szigetelantenna tpllsa koaxilis kbel segtsgvel

25
Az itt lert egyszer szigetelantennk mellett hasznlnak sszetett
szigetelantennkat is, melyek nhny egyszer antennbl llnak, melyek elsdleges forrsai
tpvonal-rendszerrel vannak sszektve. Az 1.11 brn lthat a koaxilis kbeles tplls.
Az 1.12 brn lthat sszetett szigetelantenna tpllst cstpvonalakkal valstottk meg.
Ez 14 csoportbl ll, melyek mindegyikben 3-3 rd tallhat. az 1:12a brn lthat az egy
csoportot tpll cstpvonal elgaztatsa.

1.12 bra
sszetett (42 rudas) szigetelantenna cstpvonalas tpllssal
a) a cstpvonal elgaztatsa a hrom rdbl ll csoport tpllshoz, c) kls ellnzet, c)
kls htulnzet leszerelt rgzt rccsal

7. Reflektoros (tkr) antennk

A reflektoros antennk kzl a leggyakrabban a parabolaantennkat hasznljk.


Ezekkel is kezdjk a vizsglatukat. A parabolikus reflektoros antennk kt elembl llnak:
sugrzbl s a tulajdonkppeni tkrbl (1.13 bra). A tkr parabola formj vezet fellet,
amit rz, vagy alumniumlemezekbl ksztenek. A szlterhels cskkentse rdekben a

26
felletet gyakran nem tmrre, hanem rcsszerkezetre ksztik. Kt fajta parabolatkrrel
tallkozunk: forgs-paraboloiddal (a) s parabolikus hengerrel (b).

1.13 bra
Reflektoros (tkr) antennk
a) forgs-paraboloid formj, s b) parabolikus henger formj tkrrel

A forgs-paraboloid, mint ismeretes, egy, a sajt tengelye krl fog parabola ltal
lert fellet. Mivel a parabola tengelye thalad annak fkuszpontjn, a forgs-paraboloid
fkusza szintn pontszer. A parabolikus hengert szintn egy parabola rja le, de nmagval
prhuzamosan elmozdulva egy egyenes, a parabola skjra merleges vonal mentn. Ennl az
elmozdulsnl a parabola fkusza is mozog a vonal mentn, amit a parabolikus henger
fkuszvonalnak neveznk.
Forgs-paraboloid esetben pontszer sugrzt hasznlnak, amit a fkuszban
helyeznek el, s a lencseantennk sugrzihoz hasonlan maga is gyengn irnytott antennt
alkot (a f maximum a tkr fel irnyul). Ez a sugrzsi erteret gmbhullm formjban
hozza ltre. Parabolikus henger esetn sugrzknt vonalas forrst hasznlnak, ami hengeres
hullm formjban hozza ltre a sugrzs elektromgneses ertert. A vonalas sugrz hossza
nagyjbl megegyezik a henger hosszsgval, s a hengerpalst kt vgtl szimmetrikusan
helyezik el.

1.14 bra
A reflektoros antenna sugrzsa

A sugrz ltal kisugrzott elektromgneses hullm mindkt esetben elrve a tkrt


visszaverdik arrl, s elindul visszafel a tkr kimenetnek irnyban, skhullm
formjban. A visszavert skhullm kilpve a kls trbe a diffrakci trvnyeinek
megfelelen az antenntl jelents tvolsgokra gmbhullm jelleget lt, sokkal lesebb
irnytottsggal brva, mint a sugrz elsdleges sugrzsa (lsd 1.14 bra).
Knny beltni, hogy a reflektoros s a lencseantennknak kzs vonsaik vannak.
Mind emezek, mind amazok kt elembl llnak, melyek kzl az egyik (a sugrz) gyengn

27
irnytott sugrzssal rendelkezik, a msik (a lencse, vagy a reflektor) talaktja az elsdleges
sugrzst sokkal lesebben irnytott. A klnbzsgk elvben abban rejlik, hogy a
lencseantennknl az emltett talakts az elsdleges sugrzs thaladsnak ksznhet a
lencsn keresztl, mg a reflektoros antennknl az energinak a tkr felletrl trtn
visszaverdse kvetkeztben.
A tovbbiakban az albbi terminolgit s jellseket fogjuk hasznlni:
A parabola hatrvonaln keresztlmen P skot (1.13 bra) nylsnak fogjuk nevezni.
A forgs-paraboloidoknl a nyls ltalnosan szlva egy D tmrj kr, a parabolikus
hengereknl pedig 1 s 2 oldalmretekkel rendelkez ngyszg.
Egy sor gyakorlati esetben alkalmaznak forgs-paraboloid szeleteket. Ezekben az
esetekben a nyls lehet ngyszgletes, vagy kr, kivgott szegmensekkel.
A tkr tengelynek az egyenest nevezzk, mely merleges nyls skjra, s
thalad annak kzppontjn. A tengely O metszspontjt a paraboloid felsznvel a paraboloid
cscspontjnak nevezzk. A cscspont s a fkusz kztti f tvolsgot, mint ismeretes, a
fkusztvolsgnak nevezik, a fkusztvolsg dupljt pedig

= 2
(1.7)

a parabola paramternek.

A paraboloid metszst a tengelyn tmen Q skkal elnevezzk a parabola


hosszmetszetnek. A forgs-paraboloidnl minden ilyen metszet egyforma, s
hosszmetszetknt brmelyiket kivlaszthatjuk kzlk. A parabolikus hengernl a metszetek
klnbzk. Szmunkra a fkuszvonalra merleges metszet az rdekes.
A parabolikus hengereket vzszinteseknek vagy fgglegeseknek nevezzk a
fkuszvonaluk vzszintes, vagy fggleges elhelyezkedsvel sszhangban.
A mikrohullm technikban megtallhatk a nem parabola formj reflektoros
antennk is. Ezek az antennk ugyanazoknak az alapelveknek az alapjn mkdnek, de az
ezek felletrl visszavert hullm nem skhullm.
A tkr fellete formjnak, s az ennek megfelel visszavert hullmfront fellete
formjnak kivlasztsa az antenna irnykarakterisztikjval szemben tmasztott
kvetelmnyektl fgg. Ezt a krdst ksbb rszletesebben is trgyaljuk.

8. Felleti hullmantennk

A felleti hullmantennk kt elembl llnak: gerjesztbl s terelbl. A terel


szerkezetnek smi lthatk az 1.15 brn. A terel kinzete alapjn megklnbztetnek sk,
s hengeres felleti hullmantennkat.
A skantennknl terelknt jl vezet fmlemezt hasznlnak, amit meghatrozott
vastagsg (1.15 a, b bra), vagy barzdlt (1.15c, d bra) szigetelrteggel vonnak be. A
hengeres antennknl pedig terelknt egy egyenes, jl vezet fmrd szolgl, melyre
korongokat ltetnek (1.15e bra). A skantennk terelje lehet ngyszgletes, mint azt az
1.15a, d brkon lthatjuk, vagy kr alak (1.15b, c brk).
Az 1.16 brn lthat a sk felleti hullmantennk gerjesztsnek nhny vltozata. A
terelk itt minden esetben barzdlt felletek. Hasonlkppen gerjeszthet a
szigetelrteggel bevont fmlemez is.

28
1.15 bra
Felleti hullmantennk
a) skantenna sk ngyszgletes formj sk terelvel, szigetelrteggel kivitelezve, b)
ugyanaz kerek formval, c) skantenna kerek, barzdlt fellet terelvel, d) ugyanaz,
ngyszgletes formval, e) hengeres antenna

1.16 bra
Sk felleti hullmantennk gerjesztsi megoldsai
A gerjesztk: a) slyz alak rsek a ngyszgletes cstpvonalban, b) tlcsr nylsa,
c) a ngyszgletes cstpvonal nylsa, d) egyenes vezetk, e) botantenna

29
A skantennk gerjesztiknt szolglhatnak:
1) egy sor slyz alak rs, melyeket ngyszgletes keresztmetszet cstpvonal
tpll (1.16a bra)
2) egy tlcsr nylsa (1.16b bra)
3) egy cstpvonal nylsa (1.16c bra)
4) egy egyenes vezetk melyet valamekkora magassgban a terel fl hznak ki
annak skjval prhuzamosan, s az oldalaihoz kpest szimmetrikusan (1.16d bra)
5) egy botantenna (1.16e bra)
A hengeres felleti hullmantennk gerjesztjeknt rendszerint a kr keresztmetszet
cstpvonal nylsa szolgl, melyben 11 -es (11-es) hullmok terjednek (lsd 1.17 bra).

1.17 bra
Hengeres felleti hullmantenna gerjesztse a kr keresztmetszet cstpvonal nylsnak
segtsgvel

A felleti hullmantennk a mkdsi elvk alapjn a szigetelantennkhoz tartoznak.


Valban a szigetel rteggel bevont terelt (pldul 1.15a bra) vizsglhatjuk gy, mint
ngyszgletes keresztmetszet szigetel rudat, melyet vezet felletre helyeztnk. A
bordzott fellet terelnl (1.15d bra) a kiemelkedsek hasonlk a szalagokhoz a szalagos
fm+szigetel lencskben, ezrt a bordzott felsznt vizsglhatjuk gy, mint egy mestersges
szigetelbl kialaktott rteget, azaz, mint ngyszgletes, mestersges szigetelbl kialaktott
keresztmetszet rudat, amit vezet felletre helyeztnk. Hasonlkppen, a hengeres antenna
terelje (1.15e bra) is mestersges szigetel, mely korongokbl ll, s megfelel egy kr
keresztmetszet, mestersges szigetelbl kialaktott rdnak.
A felleti hullmantennknl a szigetelantennkhoz hasonlan a sugrz ltal
kisugrzott elektromgneses hullm skhullmokknt terjed a terel mentn. Ezek a
skhullmok, melyeket a bordzott, vagy szigetel felletek, valamint a termszetes, vagy
mestersges szigetelbl ll rudak irnytanak, a felleti hullmok megnevezst kaptk, a
felleti hullmokat hasznl antennkat pedig felleti hullmantennknak nevezik.
A sugrz elektromgneses energijnak talakulsa felleti hullmm elsegti a
sugrzs irnytottsgnak nvekedst az egyedli sugrz irnytottsghoz viszonytva. Az
irnytottsg fgg a hullmhossztl s ezeknek az antennknak a paramtereitl (1.15 bra),
mgpedig:

a) szigetelrteg esetben annak l hosszsgtl, b szlessgtl, h vastagsgtl s az


dielektromos permittivitstl.

b) barzdlt fellet esetn annak l hosszsgtl, b szlessgtl, a kiemelkedsek h


magassgtl, azok w szlessgtl s a kiemelkedsek kztti t tvolsgtl.

c) hengeres antenna esetn annak l hosszsgtl, a trcsk d tmrjtl, a rd


tmrjtl s a trcsk kztti t tvolsgtl.

30
9. A mikrohullm antennk ltalnos jellemzse

Megismerkedvn a mikrohullm antennk felptsvel s mkdsi elvvel, most


mr pontosan meghatrozhatjuk ezek megklnbztet jellemzit.
Jusson esznkbe, hogy miden antenna feladata elszr is az oda vezetett
nagyfrekvencis ramok energijnak talaktsa az elektromgneses sugrzs energijv,
msodszor pedig a meghatrozott irnykarakterisztika kialaktsa.
A feladat els rsze az odavezetett energia talaktsa sugrzsi energiv a
mikrohullm antennknl a tbbi antennhoz hasonlan szimmetrikus, vagy aszimmetrikus
vibrtorokkal trtnik. Effle vibrtorokknt a tlcsr-, rs-, s szigetel, valamint a felleti
hullmantennk egy rsznl a cstpvonal gerjeszti szolglnak, a lencse-, a reflektoros s
ms antennknl pedig a vibrtorok a besugrz rszt kpezik.
A mikrohullm antennk a szoksosaktl a feladat msodik rsznek megoldsban,
nevezetesen az adott irnykarakterisztika kialaktsa mdszerben klnbznek.
A megszokott antennknl az irnykarakterisztika az egyes vibrtorokbl kiindul
sugrzs interferencijnak ksznheten alakul ki nagy tvolsgra az egyes vibrtoroktl. A
megadott irnykarakterisztika elrshez a szoksos antennknl a sugrz vibrtorokat a
megfelel mdon kell elhelyezni, s azokban a megfelel amplitdj s fzishelyzet
ramokat kell gerjeszteni. gy pldul a szinfzis antennnl a vibrtorokat egy skba,
egymstl egyenl tvolsgra helyezik el, s amplitdban s fzisban azonos ramokkal
tplljk. Ennek eredmnyekppen a szinfzis antennknl olyan irnykarakterisztika alakul
ki, melynek les maximuma van az antenna skjra merleges irnyban. A hullmcsatorna
antennnl a vibrtorokat egy egyenes mentn helyezik el, ltalnossgban nem egyforma
tvolsgokra, s klnbz amplitdj s fzishelyzet ramokkal tplljk azokat. A
hullmcsatorna rendszer irnykarakterisztikjnak viszonylag tompa a maximuma a
vibrtorok elhelyezse egyenesnek irnyban. A megfelel irnykarakterisztika kialaktsa
vgett helyezik el s tplljk megfelelen a vibrtorokat ms antennknl is.
Ily mdon, a szoksos antennknl ugyanazok az elemek, melyek talaktjk az
odavezetett nagyfrekvencis ramok energijt sugrzsi energiv (a vibrtorok) ltjk el a
msodik feladatot is formljk az antenna irnykarakterisztikjt.
A mikrohullm antennknl a feladatok az egyes elemek kztt megoszlanak. Amg
az egyik eleme ezeknek az antennknak (a sugrz, a gerjeszt, vagy az elsdleges forrs)
ltja el a feladat els rszt az odavezetett nagyfrekvencis ramok energijnak talaktst
az elektromgneses sugrzs energijv, a msik elem a tlcsr, a lencse, a tkr, a rs, a
szigetel rd (cs), vagy a terel ltja el a feladat msodik rszt a megadott
irnykarakterisztika kialaktst.11
Az irnykarakterisztika kialaktsa a mikrohullm antennknl az albbiak szerint
megy vgbe.
A tkrk s a lencsk a sugrz elektromgneses sugrzsnak skhullm jelleget
adnak, s gyakorlatilag a sugrzs sszes energijt a nylsbl a szabad trbe irnytjk. A
tlcsrekben, amint az megmutathat, a gerjeszt elektromgneses sugrzsa hengeres, vagy
gmbhullm formjt lti (a tlcsr fajtjtl fggen), s az sszes energia megint csak a
nylson keresztl jut ki a kls trbe. A mikrohullm antennk e hrom tpusnl az
irnykarakterisztika az elektromgneses hullm diffrakcijnak ksznheten alakul ki a sk
nylstl. Itt hasonl a helyzet, mint az optikbl ismert diffrakci esetn, amikor a fny egy
sk ernybe frt lyukon halad keresztl.

11
Sok esetben a mikrohullm antennknl, amint azt lttuk, van mg harmadik elem is cstpvonal, mely az
els elemtl a msodikhoz tovbbtja az energit. Ennek az elemnek a szerepe azonban nem alapvet, gy csak
segdszerepet tlt be.

31
A rsantennk esetn szintn ltrejn az elektromgneses hullmok diffrakcija a
nylsnl, br ez az eset klnbzik az emltett, az optikbl ismert esettl a rs kicsiny (a
hullmhosszhoz viszonytva) mretei, valamint a cstpvonal vezet felletnek az ertrre
gyakorolt hatsa miatt a kls trben.
A szigetel- s felleti hullmantennknl a gerjeszt elektromgneses sugrzsa
skhullm formt lt magra, ami a szigetelrd (cs) tengelynek irnyban, vagy a terel
hosszban terjed. Ilyenkor az energia folytonosan szrdik ezeknek az antennknak a
felletrl. Ms szavakkal, ebben az esetben az elektromgneses hullm diffrakcija a
szigetelrd (cs), vagy a terel felletrl megy vgbe.
gy teht a mikrohullm antennk a vezet elem mellett rendelkeznek mg egy
diffrakcis elemmel is, mely az irnykarakterisztikt formlja az elektromgneses hullm
diffrakcijnak folyamatban, ami eme elem felletnek valamelyik rszrl megy vgbe.

32
Msodik fejezet: a mikrohullm antennk elmletnek
alapfeladata s a megoldsnak mdszerei
1. A feladat megfogalmazsa

A mikrohullm antennk elmletnek alapfeladata eme antennk elektromgneses


sugrzsi erternek a meghatrozsa. Ugyanakkor a sugrzsi ertr, azaz az ertr az
antenntl viszonylag nagy tvolsgokra kzvetlen sszefggsben ll az antenna kzeli
ertrrel. Kvetkezskppen a mikrohullm antennk elmlete nem korltozdhat csak a
sugrzsi ertr meghatrozsra, hanem foglalkoznia kell az elsdleges sugrzk mind
ezeken az antennkon belli, mind az azokon kvli vibrtorok ltal ltrehozott
elektromgneses ertr meghatrozsval is. A teljes ertr meghatrozsa az antennn bell
s kvl az elektrodinamika feladata.
Korbban lttuk, hogy a mikrohullm antennkat tekinthetjk kt alapelembl
llknak, melyek mindegyike a maga feladatt ltja el. Az egyik a nagyfrekvencis ramok
energijnak talaktsra szolgl az elektromgneses sugrzs energijv, a msik pedig a
megkvetelt irnytottsg elrst biztostja. A mikrohullm antennk sok esetben
tartalmaznak egy harmadik segdelemet is, pldul cstpvonalat, mely az elbbi kettt kti
ssze. Az elektrodinamika szempontjbl ez a feloszts feltteles. A feladat pontos
megfogalmazsa esetn az antenna sszes elemt egyformn vizsglni kell az egymssal,
valamint a kls trrel fennll kapcsolatukban.
A mikrohullm antenna erternek megllaptsa az elektrodinamika kvetkez
feladatra vezethet vissza:
A hatrtalan, levegvel kitlttt trben ( = 0 , = 0 , = 0) ltezik az 1 nyitott
fellet, mely vgtelen vezetkpessggel br (2.1 bra). Kiegsztjk ezt egy 1 elkpzelt
fellettel, melynek vezetkpessge nulla, mgpedig oly mdon, hogy az 1 s az 2 egytt a
zrt S felletet alkotjk. A tr vges rsze az 1 s az 2 felleteken bell kitlthet
szigetelvel, melynek a dielektromos permittivitsa 1 , ami klnbzik az 0 -tl.

2.1 bra
A mikrohullm antennk elektromgneses ertere megllaptsa feladatnak pontos
megfogalmazshoz.

Viszonylag kis tvolsgokra az 1-tl lteznek gerjesztett ramok, melyek adott


trvnyek szerint oszlanak el valamekkora trfogatban (rszesetben a gerjesztst vgezhetjk
vibrtorral, mint az a 2.1 brn lthat).

33
Meg kell tallni az elektromgneses ertr s vektorait, melyek eleget tesznek a
Maxwell-egyenleteknek, az egsz hatrtalan trben (leszmtva a kt kzeg hatrhoz tartoz
pontokat), s amelyek olyanok, hogy az rint sszetevje nullhoz tartson az 1-en, illetve a
szigetel-leveg tmenetnl az s rint sszetevi folytonosak legyenek. Emellett a
keresett megoldsokra mg rrakdik a vgtelensg felttele (az gynevezett sugrzsi
felttel), mely vgs soron ahhoz a kvetelmnyhez vezet, hogy nagy tvolsgokra a vizsglt
rendszertl az ertr az antenntl rkez gmbhullmok formjt ltse.
Manapsg ismert az elektrodinamika egyes feladatainak pontos megoldsa, melyek
kapcsoldnak a mikrohullm antennk elmlethez.
Pldul J. N. Feld kidolgozta a rsantennk ltalnos, pontos elmlett,12 L. A.
Vainstein pontos mdszerekkel oldotta meg a nyitott cstpvonal sugrzsnak feladatt, 13 G.
T. Markov tbbek kztt pontosan megoldotta a kerek hengeres fellet, illetve gmb
kzelben elhelyezett vibrtoros s rs-sugrzk sugrzsra vonatkoz feladatot.14
Sajnos azonban az esetek tbbsgben a feladat pontosan megfogalmazva
megoldhatatlann vlik, ezrt knytelenek vagyunk kzelt mdszerekhez folyamodni. Az
egyik ilyen mdszer, melyet gyakorta hasznlnak a mikrohullm antennk elemzsekor, az
albbi.
A hatrtalan teret felttelese felosztjuk kt rszre, az antennt az egyik (a bels), mg a
kls teret a msik (kls) rsznek tekintve. Az antenna ebben az esetben megfelel a
trfogatnak (2.1 bra), az S zrt felletnek, ami 1 s 2 felletekbl ll. Az 2 felleten
keresztl kapcsoldik a trfogat a kls trhez.
A trfogaton bell ismertek az eltolsi ramok (vibrtor), a trfogatot betlt
kzeg pedig szigetel, melynek ltalnos esetben szakaszosan llad az dielektromos
permittivitsa.
Pldul a tlcsrantennkat ebben az esetben vizsglhatjuk olyan trfogatknt, amit a
kznsges cstpvonal felletei, a tlcsr, s annak nylsa hatrolnak. Az els kt fellet
alkotja az 1, mg a nyls az 2 felletet. E trfogaton bell a cstpvonalas szakaszban
tallhat a vibrtor. A kzeg leveg, melynek a dielektromos permittivitsa

109
0 = [ ]
36

Hasonlkppen lehet vizsglni a szigetelantennkat is a szigetelrd ltal elfoglalt


trfogatknt. Ezt a trfogatot gyakorta rnykolja le rszben a befog patron, melynek fellete
megfelel az 1-nek. A szigetelrd nyitott rsze felel meg az 2 -nek. Az rnykolt rszben
helyezkedik el a vibrtor. Tmr rd esetn a trfogatot betlt kzeg a szigetel > 0 -
lal, szigetelcsvek esetben pedig a kzeg rszben leveg = 0 -lal, rszben szigetel,
> 0 rtkkel.
Ugyangy modellezhetk ms mikrohullm antennatpusok is.
A feladat megoldsa kzelt mdszernek lnyege abban rejlik, hogy a bels
feladatot tekintet nlkl a trfogat s a tr ertereinek kapcsolatra, a klstl
fggetlenl oldjk meg, majd az ebbl a megoldsbl szrmaz, az 2 felleten fellp ertr-
rtkeket hasznljk a kls feladatok megoldsra.

12
J. N. Feld, A rsantennk elmlete, Szovjetszkoje Radio, Moszkva, 1948.
13
L. A. Vainstein, Az elektromgneses s a hanghullmok diffrakcija a cstpvonal nyitott vgn,
Szovjetszkoje Radio, Moszkva, 1953.
14
G. T. Markov, Zsurnal Technicheskoj Fiziki, 1952, 5. kiads, 747-753 oldal, s 1953, 5. kiads, 638-648.
oldal

34
A bels elektromgneses erteret az eltolsi ramok hozzk ltre, s fgg egyrszt
azoknak a vezetkeknek a formjtl, mrettl s elhelyezkedstl, melyekben ezek az
eltolsi ramok folynak, msrszt az 1 s 2 felletek formitl s mreteitl. A bels feladat
kzelt megoldsnl a feltteleket rendszerint idealizljk. gy pldul tlcsr-, vagy
szigetelantennk esetn az elektromgneses erteret a tlcsrben, vagy a szigetelrdban a
tlcsr, vagy rd vgtelen hosszsgt felttelezve llaptjk meg. Lencseantennk esetben a
feladatot a lencse kzegnek folytonossgt felttelezve oldjk meg, rsantennknl pedig a
rs ertert gy szmtjk ki, hogy a rst egy vgtelenl nagy vgtelenl vkony vezet
felletbl kivgottnak tekintik, stb. Az idelis felttelekre kapott eredmnyt aztn kzeltleg
helyesnek tekintik a valsgos felttelekre is: a vges hosszsg tlcsrre, vagy
szigetelrdra, a diszkrt elemekbl ll lencsre, a vges mretekkel rendelkez brmilyen
formj rsantenna-test felletre.
A bels feladat feltteleinek idealizlsval egyidejleg nll feladatt is tesszk azt,
mely nem ll kapcsolatban a kls feladattal.
A kls elektromgneses ertr, tekintettel az eltolsi ramok hinyra a
trfogatban, csak a trfogatban fellp elektromgneses jelensgek kvetkezmnye. m az
elektromgneses ertr meghatrozshoz a kls trben nem szksges rszletekbe
bocstkozni a -n belli elektromgneses erteret illeten. Elegend mindssze az S felleten
ismerni az elektromgneses erteret. Kvetkezskppen, az elektromgneses ertr az S
felleten az ismert rtelemben jtssza a tr szmra az eltolsi ramok szerept. Ebbl
kiindulva a kls feladat meghatrozhat, mint a kls elektromgneses ertr
megtallsnak feladata az S felszn erterbl kiindulva. A kls feladat leegyszerstse
rdekben a kvetkez engedmnyt tesszk: felttelezzk, hogy az 1 kls felleten (2.1
bra) az elektromgneses ertr nullval egyenl, azaz, ott nincsenek tltsek s ramok, teht
az emltett ekvivalens ramok szerept pusztn csak az antenna 2 felletnek nyitott rsze
jtssza. Egybknt az 2 alatt a tlcsr-, lencse- s reflektoros antennknl a tlcsr, a lencse,
vagy a tkr nylst rtik, a rsantennknl a rs felsznt, a szigetelantennknl a rd
nyitott rsznek felsznt, mg a felleti hullmantennknl a terel skjt, vagy hengeres
felsznt.
A valsgban, ha hinyoznak a kls eltolsi ramok, akkor tltsek s ramok az 1
felleten csak azzal a felttellel hinyoznak, hogy a vezet fellet teljesen zrt, azaz 2 = 0.
m ebben az esetben az ertr az egsz kls trben nullval egyenl. Ha viszont a vezet
felleten rsek s furatok vannak, akkor megjelenik az ertr a kls trben is, de egyttal
tltsek s ramok gerjednek az 1 kls felletn is. Kvetkezskppen a kzelt mdszer
mindig hibt hoz be, mely azzal fgg ssze, hogy a mdszer nem veszi figyelembe a vezet
fellet kls oldaln megjelen tltseket s ramokat. Azonban egy sor gyakorlati esetben,
amikor a mikrohullm antenna irnykarakterisztikjnak fnyalbjn belli sugrzs rdekel
minket, az 1 kls felletnek szerepe viszonylag csekly, s ezrt figyelmen kvl hagyjk a
hatst (a feladat pontos megoldsnak elnye abban rejlik, hogy ennl a megoldsnl
rszletesebben lehet kielemezni az antenna irnytottsgi jellemzit).
Ily mdon a kls feladat a leegyszerstett alakban gy fogalmazhat meg: adott az
elektromgneses ertr rtke a mikrohullm antenna kls felletn (az 2 felleten).
Meghatrozand a sugrzsi ertr.
Mivel a mikrohullm antenna nyitott rsznek ertere az elsdleges forrstl jv
elektromos hullm odarkezsnek ksznhet, gy a kls feladat hasonlt a hullmoptika
diffrakcis feladathoz,15 melyben azt a fnymezt vizsgljuk, mely a fny thaladsnak
kvetkeztben alakul ki egy nem tltsz ernybe frt lyukon. Emiatt a kls feladat
megoldsakor a mikrohullm antennk elmletben a hullmoptika mdszert hasznljk.

15
Elegenden rvid hullmhosszak esetn.

35
A mikrohullm antennk elmletnek alapfeladata, mint mr korbban emltettk, a
sugrzsi ertr meghatrozsa, ehhez viszont csak az 2 felleten szksges ismerni az
erteret. gy a bels feladat korltozdhat mindssze az ertr meghatrozsra az antenna
felletnek nyitott 2 rszn. Ugyanakkor gyakorlati rdekldsre tarthat szmot a teljes bels
ertr ismerete, klnsen annak a vibrtorhoz kzeli rsze, mivel ezzel fgg ssze az
antenna s a tpvonal illesztsnek problmja. A feladat pontos megoldsnl meg kellene
llaptani a megfelel mdszerrel az erteret az antenna minden rszben. Kzelt
mdszerek hasznlata esetn azonban gyakran sikerl elklnteni a vibrtorhoz kzeli ertr,
valamint az illeszts krdst. Ez klnsen elnys megtenni cstpvonalas tplls esetn,
mivel a cstpvonalakban kialakul magasabb rend hullmtpusok kiszrsnek a
mikrohullm technikban hasznlatos mdszerei gyakorlatilag egymstl fggetlenn teszik
a vibrtorhoz kzeli erteret, valamint a cstpvonal msik, a tlcsrhez erstett vgn
fellp erteret, mely a tkrt sugrozza be.
A bels feladat az ertr meghatrozsnak vonatkozsban az 2 felleten a
klnbz mikrohullm antennatpusoktl fggen klnbz kzelt mdszerekkel
trtnik. A kiindulsi adatokat, az eljrsokat s a megoldsok eredmnyeit a kvetkez, az
egyes antennatpusoknak szentelt fejezetekben fogjuk tnzni. A jelen fejezetben a
hullmoptika mdszert trgyaljuk, mely kzelt mdszerknt ltalnosnak mondhat a
kls feladat megoldshoz.
Foglaljuk ssze rviden az elmondottakat. Manapsg a mikrohullm antennk
elmletnek mindssze nhny rszfeladatt oldottk meg pontosan. Az esetek tbbsgben
kzelt mdszereket hasznlnak, melyeknek az a lnyege, hogy ktfel osztjk a feladatot
bels s kls feladatra. Az elsben a klnbz antennatpusokra klnbz mdszerekkel
hatrozzk meg az erteret az antenna belsejben s a felletnek nyitott rszn, a
msodikban majdnem minden mikrohullm antennra a hullmoptika kzs mdszervel
meghatrozzk a sugrzsi erteret.

2. Kiindulsi egyenletek

Mint mr emltettk, a mikrohullm antennk elmletnek feladata a Maxwell-


egyenleteknek, a hatrfeltteleknek s a sugrzs felttelnek eleget tev s
vektorok
meghatrozsa.
A Maxwell-egyenletek a gyakorlati egysgrendszerben idbeli fggsggel
lerhat harmonikus rezgsek mellett az albbi mdon rhatk fel:

rot = +
}
rot =

(2.1)

ahol = , a krfrekvencia, , , a kzeg paramterei (dielektromos
permittivits, mgneses permeabilits, vezetkpessg), s
az elektromos s mgneses
eltolsi ramsrsgek.
Az elektromos ramok alatt rendszerint az elektromos tltsek mozgst rtik.
Mgneses ramok mgneses tltsek mozgsa rtelemben nem lteznek.
A Maxwell-egyenletekben azonban az elektromos ramok fogalma tgabb rtelemben
trgyalt, mint csak az elektromos tltsek mozgsa. Mint ismeretes, ebben az elmletben
vizsgljk az egymsnak megfelel vezetsi ramokat s eltolsi ramokat, azaz a mozg
tltsek formjban fellp ramokat, valamint a vltakoz elektromos ertr formjban
megjelen ramokat [a megfelel arnyossgi tnyezkkel, lsd (2.1)]. Ezzel kapcsolatban

36
meg kell emlteni, hogy a vektor (2.1) szintn tartalmazhat vezetsi ramokat s eltolsi
ramokat.
A (2.1) Maxwell-egyenletek szimmetrikusak az s vektorok vonatkozsban.
Kvetkezskppen, a vltakoz elektromos ertr formjban fellp elektromos ramokhoz
hasonlan bevezethetjk a vltakoz mgneses ramok formjban fellp mgneses
ramokat. S pontosan ebben az rtelemben kerlt bevezetsre a (2.1) egyenletbe a vektor.
Az elektromgneses ertrben az s vektorok meghatrozott sszefggsekkel
llnak egymssal kapcsolatban. A legltalnosabban ezt a kapcsolatot a (2.1) fejezi ki. Az
s kztt fennll kapcsolat elvileg lehetv teszi, hogy minden egyes rszesetben
kifejezzk az -t a -n keresztl, s viszont. Ez viszont lehetsget ad arra, hogy
matematikailag kifejezzk a -t s
-et gy az -n, mint a
-n keresztl. A (2.1)-ben a

elektromos ramot az elektromos, mg a mgneses ramot a mgneses ertren
keresztl fejezzk ki.
Mint azt majd a ksbbiekben ltjuk, az antennk elmletnek feladataiban az eltolsi
ramokat nem trfogati ramok formjban adjk meg, mint a (2.1)-ben is, hanem felleti
ramok formjban. Utbbi esetben a legegyszerbb az elektromos s a mgneses ramokat
az s
rint irny sszetevivel kifejezni, emellett az elektromos ramokat a rint
irny sszetevjvel, mg a mgneses ramokat az rint irny sszetevjvel fogjuk
kifejezni.
A sugrzsi felttelt differencilis formban az albbi mdon rhatjuk fel:lim ( + ) = 0; lim ( )=0
+

(2.2)
2
ahol r a sugrzs forrsnak tvolsga, = = , 2 = 2 0 0 , c a
fnysebessg a szabad trben, a hullmhossza a szabad trben.
Ezt azt jelenti, hogy az elektromos s a mgneses tr erssge vgtelen nagy
tvolsgokra a sugrzs forrsaitl a kvetkez:


= 0


0 0
=
0 ] = [0 ]
[0
0 0
}
(2.3)

ahol 0 normlvektor, melynek irnya az elektromos ertr irnyba mutat,


0 normlvektor, melynek irnya a rdiusz-vektor irnyba mutat, a sugrzs

pontjbl a megfigyelsi pontba hzott egyenes mentn,
C konstans, melynek rtke fggetlen az r tvolsgtl.

Mint ismeretes, a (2.1) Maxwell-egyenletek rvnyesek az lland, vagy folyamatosan


vltoz , s paramterekkel rendelkez kzegre. Ha ez a felttel nem teljesl, azaz
amikor nhny, klnbz paramterekkel rendelkez kzeggel van dolgunk, a kt (1 s 2)
kzeg hatrn teljeslnek az albbi felttelek:

37
2
( 1 ) = 0
}
( 1 ) =
2
(2.4)

Idelis vezet felletn:


1 = 0
}
1 =

(2.5)

ahol a kzegek hatrfelletnek normlvektora,a kzeghatr felsznn foly ram felleti ramsrsg-vektora.

Az albbiakban megnzzk a mikrohullm antennk elmlete feladatnak kt


leginkbb hasznlatos precz megoldst: a segdforrsok mdszert, s a vektorpotencil-
mdszert.

3. A segdforrsok mdszere

J. N. Feld16 s ms szerzk17 dolgoztk ki az elektrodinamika feladatainak precz


megoldshoz A. I. Mandelstam s M. P. Szvesnyikova ltal javasolt segdforrs-mdszert.
Mieltt elkezdennk a mdszer trgyalst, megadjuk a Lorentz-lemma levezetst, melyen a
mdszer alapszik.
Tegyk fel, hogy ismernk kt elektromgneses erteret , ,
1 s
1 sszetevkkel.
Mindkt ertr eleget tesz a (2.1) egyenleteknek, azaz felrhat, hogy

rot = +

rot =

rot 1 +
1 = 1
rot
1 = 1
1 }
(2.6)

Szorozzuk meg a (2.6) egyenletek mindkt oldalt


1 ,
1 , ,
-val, majd kln-kln
sszeadjuk a ngy egyenlet jobb- s baloldalait, kzben a kt utolsnl megvltoztatjuk az
eljelet. Akkor ezt az sszefggst kapjuk:

1 rot
( ) + (
1 rot ) ( rot rot
1 ) ( 1
1 ) = ( ) (
1
) (
1 ) + ( 1 )
(2.7)

Figyelembe vve a vektoranalzisbl ismert sszefggst:

div[] = (rot) (rot)

16
J. N. Feld, A rsantennk elmlete, Szovjetszkoje Radio, Moszkva, 1948.
17
M. L. Levin, A SZU Tudomnyos Akadmijnak hradja, Fizika sorozat 3. szm 1948, M. B. Zakson, A
SZU Tudomnyos Akadmijnak beszmoli, 66. ktet, 4. szm, 1949.

38
(2.8)

megkapjuk a Lorentz-lemmt:

div[
1 ] + div[ 1
1 ] = ( ) (
1
) (
1 ) + ( 1 )
(2.9)

A (2.9)-es egyenletet az elektrodinamika feladatainak megoldshoz az albbi mdon


hasznljk: a vizsglt erterek kzl az egyiket a keresettnek fogadjk el, a msikat segd-
ertrnek. Segdertr gyannt elfogadhat brmely ertr, mely eleget tesz a (2.1)
egyenletnek. Az a tny, hogy a segderteret brmilyenre vlaszthatjuk, lehetv teszi, hogy
gy vlasszuk meg, hogy a (2.9)-es egyenletbl a lehet legnagyobb szm sszetevt zrja
ki, s ezzel egyszerstse azt le. Utna a (2.9) jobb s bal oldalait ama trfogat szerint
integrljuk, mely magban foglalja egyrszt az elektromgneses ertr sszes jelforrst,
msrszt mindazokat a pontokat, melyekben meghatrozzuk az erteret.
A segdforrs-mdszert egy sor, a mikrohullm antennk elmletben szles krben
alkalmazott fontos sszefggs levezetsre hasznljuk. Ezek a szmtsok egyben a mdszert
is szemlltetni fogjk.
Nzzk meg a 2.2 brt. Adott a trfogat, melyet az S zrt fellet vesz krl. Ez a
fellet ltalnossgban szlva szabadon vlaszthat, s csak a szablyszersg felttelt
tmasztjuk vele szemben.18

2.2 bra
A mikrohullm antennk alapegyenleteinek levezetshez a segdforrsok mdszervel

18
Szablyszer fellet alatt itt olyan felletet rtnk, mely minden pontjban rendelkezik meghatrozott
rintskkal.

39
E felleten kvl, a trfogatban adottak a forrsok a s
srsggel
rendelkez ramok. Az ramoknak vges rtkeknek kell lenni a vizsglt trfogatban. A
kls tr ( ) a leveg, a megfelel paramterekkel ( = 0 , = 0 , = 0). Meghatrozand
az
s a
ertr az M pontban, amit a s
forrsok hoznak ltre, ha ismertek az
ertr rtkei az S felleten.
Krlvesszk az M pontot kt gmbbel, R s sugarakkal, melyek kzppontjai
ebben a pontban vannak. Az els gmb fellett 1 -gyel, a msodikat 2 -vel jelljk. Az
utbbi bels trfogatt jelljk 0-lal.
Tovbb, elhelyeznk az M pontban egy segdforrst, kezdetben elektromos dipl
formjban momentummal, melynek az ramt jelljk 1 -gyel (

1 = 0).
A segdforrs 1 ertere s
1 , 1 rama a keresett ,
ertrrel, valamint a
s

ramokkal a (2.9)-es sszefggsben ll. Integrljuk a (2.9) egyenlet jobb-s baloldalt a
0 trfogat szerint. Mivel az integrls trfogatbl kimarad a 0, ezrt a fennmarad
rszben a
1 = 0. Figyelembe vve a Gauss-Osztrogradszkij ttelt:

{([
1 ]) + ([ 1 ])} = [(
1 ) (
1 )]
+1 +2 0
(2.9a)

ahol a bels normlvektor a 0 trfogat vonatkozsban.


A 1 szerinti felleti integrl, ha a gmb R sugara tart a vgtelenhez, a (2.3)-nak
megfelelen nullval egyenl.
Valban, = 0 s
1 = 1
0 jellsekkel:

(+1)
[
1 ] + [ 1 ] = {[0 [0
0 ]] [0 [0
0 ]]}
1
(+1 )
= {0 (0
0 ) 0 (0
0 ) 0 (0 0 (0
0 ) + 0 )} = 0
1
(2.10)

mivel (0
0 ) = (0 0 ) = 0 s (0
0 ), s (0 0 ) = 0 a merleges vektorok skalris
szorzataknt.
A 2 szerinti felleti integrlt az albbi mdon szmtjuk ki: integrljuk a (2.9)
egyenlet jobb- s baloldalt a 0 trfogat szerint. Mivel ebben a trfogatban = 0 s
= 0,
ezt kapjuk:

{([ 1 ])} = (

1 ]) + ([ 1 )
2 0
(2.11)

A (2.11) baloldaln az eljel pozitvra vltozott, mert az a 0 trfogat kifel mutat


normlvektort jelenti.
Ha egyetlen pontt zsugortjuk ssze a 0 trfogatot, akkor tekinthetjk az erteret
az integrl mgtt a (2.11) egyenlet jobb oldaln lland
rtknek, ezzel:

40
(
1 ) = (1 ) = (
)
0
(2.12)

ahol
1 az rammomentum,
a dipl elektromos momentuma.

A 0 trfogat egyetlen pontt zsugortsa lehetv teszi az integrl kiterjesztst a


(2.9a) jobboldaln az trfogatra, mivel a -nek s a
-nek az M pontban a felttelek
szerint nincsen semmi klnlegessge.
Behelyettestve a (2.10)-et, (2.11)-et s (2.12)-t a (2.9)-be nhny egyszer talakts
utn az albbit kapjuk:

1 1
(
) = {([
1 ]) + ([ 1 ])} + [(
1 ) (
1 )]


(2.13)

Mint ismeretes, az elektromos dipl erternek s


vektorai a dipl elektromos
momentumn keresztl az albbi mdon fejezhetk ki:

1 1

1 = rot rot ( )= rot rot()
40 40


1 = rot ( )= rot()
4 4 }
(2.14)


ahol r tvolsg az M ponttl az integrls pontjig, s = .
rjuk be a (2.14)-bl az s rtkeit a (2.13) egyes sszetevibe. Emellett gy
fogjuk tekinteni, hogy lland mennyisg. A behelyettests az albbi talakts-lnchoz
vezet:

a)

([
1 ]) = {[ rot()]} = {[ (grad)]}
4 4


= ( [[ ]grad])
4

b)

41
1

([ 1 ]) = rot rot()])
([
40

1 1
= 2 ]) +
([ grad(grad)])
([
40 40

2 1
= ]) +
([ )( grad)
(rot
40 40

1
( grad)}) =
(rot {
40

2 1
= ]) +
([ {(0 ) + (
)}( grad)
40 40

1
)( grad)
(
40

A b) integrlt talakthatjuk a kvetkez alakra is:

2 1

([ 1 ]) = ]) +
([ ()grad])
([
40 40

2 1
= ]) +
([ ]()grad)
([
40 40

ahol zrt grbe mentn vett vonalintegrl a kzeghatron [1 s 2 felletek,


(2.2 bra)],
a nabla-opertor.
Miutn az S felletet zrtnak fogadtuk el, a zrt grbe mentn vett vonalintegrl
= 0 rtk. Ha a fellet nem zrt, akkor ktelez szmtsba venni.

c)
1
(
1 ) = ( rot rot())
40

2 1
= (
) + ( grad(grad))
40 40

2 1
= (
) (grad)div
40 40

1 2
+ div ( (grad)) = (
)
40 40

1
+ (grad) (
)(grad)
40 40

A c) integrl is felrhat ms alakban:

42
2 1
(
1 ) = (
) + ( ()(grad))
40 40

d)

(
1 ) = ( rot ()) = ( [grad ]) =
4 4


([ grad ])
4

A -vel a fentiekben az elektromos tlts trfogati srsgt jelltk, mely a


-vel
az albbi kapcsolatban ll:

div =

Behelyettestve az talaktott kifejezseket a (2.13)-ba, s kizrvn a jobb- s


baloldalon a kzs szorzt, ezt kapjuk:

1 1 0
=
[[ ]grad] + ( )grad ]
[
4 4 4

1 1 1
) +
grad( [ grad] grad
40 4 40

0


4

(2.15)

illetve

1 1

= [[ ]grad] + ])grad
([
4 40

0 1 1
] +
[ [ grad] + ( )grad
4 4 40

0


4

(2.16)

Ha most segdforrsknt az M pontban egy mgneses diplt vesznk, megadvn a


momentumt, vagy ramt, hasonl levezetsekkel az albbi kifejezseket kapjuk a mgneses
ertr szmra az M pontban:

43
1 1

= ]grad] +
[[ )grad
(
4 4

0 1
+ [ ] + grad( )
4 40

1 1 0
[ grad] grad

4 40 4

(2.17)

illetve
1 1

= ]grad]
[[ ([ ])grad
4 40

0 1 1
+ [ ] [ grad] + ( )grad
4 4 40

0


4

(2.18)

Itt a alatt azokat a mgneses tltseket rtjk, melyeket ugyanabbl a


megfontolsbl vontunk bele a vizsgldsba, mint a
mgneses ramokat, s a kett kztt
az albbi sszefggs ll fenn:

div
=

Ily mdon a segdforrs mdszervel brmely szabadon vlasztott M pont szmra


megkaptuk az
s a
vektorok pontos rtkt a
,
, , elektromos s mgneses
ramok s tltsek trfogati eloszlsain, valamint az s a vektorokon keresztl a
kivlasztott S felleten.
A (2.15) s (2.17) kpleteket kzvetlenl is, talaktva is, szles krben alkalmazzk a
sugrzsi erterek kiszmtshoz. A (2.16) s (2.18) kpletek abban klnbznek, hogy
ezekben az M pontban csak az elektromos s mgneses vektorok rint irny sszetevi
vannak kifejezve az S felleten, s csak a s
rtkeivel, mg a (2.15) s (2.17)
kpletekben ezekkel egytt szerepelnek az erterek norml irny sszetevi s a tltsek is.
Ha a trfogatban hinyoznak a s
ramok, valamint az S fellethez
viszonytottan kls s a
erteret az S felleten lev ertr hatrozza meg, akkor a
(2.15) s (2.17) az albbi alakokat ltik:

1 1 0 1

= [[ ]grad] + ( )grad ]
[ )
grad (
4 4 4 40

1 1 0 1

= ]grad] +
[[ )grad +
( [ ] + grad ( )
4 4 4 40
}
(2.19)

A (2.16) s (2.18) kpletek is elvezetnek az albbi alakokhoz:

44
1 1 0
=
[[ ]grad] + ])grad
([ ]
[
4 40 4

1 1 0

= ]grad]
[[ ([ ])grad + [ ]
4 40 4
}
(2.20)

Zrt felletet vizsglva tekinthetjk a (2.19)-ben szerepl vonalintegrlokat nulla


rtknek. Ekkor:

1 1 0

= [[ ]grad] + ( )grad ]
[
4 4 4

1 1 0

= ]grad] +
[[ )grad +
( [ ]
4 4 4
}
(2.21)

Abban az esetben, ha az s a
rtkeit csakis kls ramok hatrozzk meg,
akkor ezek a (2.15) s (2.17) egyenleteknek megfelelen:

1 1 0

= [ grad] grad

4 40 4

1 1 0

= [ grad] grad

4 40 4
}
(2.22)

vagy a (2.16) s (2.18)-nak megfelelen:

1 1 0
=
[ grad] + ( )grad

4 40 4

1 1 0
=
[ grad] + ( )grad

4 40 4
}
(2.23)

Jl vezet fmfelletek esetn az ramok s a tltsek s rendkvl vkony felleti


rtegben koncentrldnak. Az elmleti vizsgldsok sorn ezt a rteget rendszerint
vgtelenl vkonynak tekintik. Ez lehetv teszi a (2.22) s (2.23) integrlok talaktst
trfogatirl felletiekre. gy az albbiakat kapjuk:

45
1 1 0

=

[grad]
grad


4 40 4

1 1 0

= [

grad]

grad


4 40 4
}
(2.24)

ahol

,


,
s a az ramok s a tltsek felleti srsgei.

Vagy mskpp:

1 1 0

= [

grad] + (

) grad


4 40 4

1 1 0

= [

grad] + (

) grad


4 40 4
}
(2.25)

Az gy kapott (2.19) (2.25) kpleteket hasznljk az elektromgneses ertr


kiszmtshoz a trfogatban.

4. A vektorpotencil-mdszer

A (2.1) egyenlet megoldshoz gyakorta alkalmazzk a vektorpotencil-mdszert.


Bevezetjk az
s
segd vektorfggvnyeket,19 melyek az s
ertr-vektorokkal az
albbi kapcsolatban llnak:

1
+
= grad div
rot


1
+
=
grad div
+ rot

}
(2.26)

Ha berjuk a (2-26)-ot a (2.1)-be, az elvezet a kvetkez differencilegyenletekhez:

+ 2
=
}
+ 2
=
(2.27)

ahol

= grad div rot rot


(2.28)

19 Hertz-vektort, ami az albbi kapcsolatban ll az


A vektorpotencil mellett egyes szerzk hasznljk a

fggvnnyel: = .

46
Mint ismeretes, a (2.27) inhomogn hullmegyenletek a sugrzsi felttelnek eleget
tev megoldssal rendelkeznek:

1

=

4

1

=

4
}
(2.29)

A jellsek itt ugyanazok, mint korbban.


Behelyettestve a (2.29)-et a (2.26)-ba, az albbiakat kapjuk:

1 1
=
+ grad div
rot

4 4 4

1 1
=

+ grad div
+ rot

4 4 4
}
(2.30)

Azokban a feladatokban ahol az ramokat felleti ramoknak tekintjk, rhatjuk az


albbiakat:

1 1
=

+ grad div

rot


4 4 4

1 1
=


+ grad div

rot


4 4 4
}
(2.31)

A mikrohullm antennk elmletvel kapcsolatos feladatokban a s a


pontos
rtkei rendszerint nem ismertek. Ezrt az esetek tbbsgben a kzelt rtkeikkel
szmolnak, melyeket intuitv mdon, vagy ksrletileg hatroznak meg. A csekly szm
legegyszerebb esetben, mondjuk pldul az egyszer geometrikus formkkal rendelkez
fmfelletek esetn az ramok rtkei megkaphat a feladat pontos megoldsval. Ehhez az
albbi mdon jrnak el: ugyanazon a felleten keresik meg az ertr rtkt, ahol az ramok
folynak. Ezen a felleten, mivel az idelisan vezetnek tekintjk, az elektromos vektor rint
irny sszetevje nullval egyenl. Kiszmtvn a (2.30) alapjn az rint irny
sszetevt, majd egyenlv tve azt nullval a keresett ram megtallsnak feladatt
elvezetjk a
s a
ram-fggvnyek differencil-integrlegyenletre az albbi alakban:

1 1


, + grad div

rot

= 0
4 4 4

(2.32)

ahol a vektor rint irny sszetevjnek indexe.

47
Rszesetben (ami akkor ll el, ha az ram minden pontban prhuzamos az egyik
ortogonlis koordinta-tengellyel), amikor= 0, illetve grad div

= 0

az albbi integrlegyenletet kapjuk:, = 0

(2.33)

A bonyolultabb esetekben a feladat pontos felrsa nem egyetlen differencil-


integrlegyenlethez vezethet, hanem az egyenletek rendszerhez:

1 1

1 , + grad1 div

rot 1

= 0
4 4 4

(2.34a)

1 1

2 , + grad2 div

rot 2

= 0
4 4 4

(2.34b)

ahol 1 s 2 a vektorok kt, egymsra klcsnsen merleges rint sszetevinek


az indexei.
A pontos megolds bonyolultsga miatt azokra az egyszer esetekre kell
korltozdnunk, amikor a vizsglt fellet egybeesik az egyik koordinta-fellettel valamilyen
ortogonlis koordinta-rendszerben (Descartes-, henger-, polr-, stb.). Ezen kvl figyelembe
kell venni a (2.33), vagy (2.34) talaktsnak lehetsgt olyan alakra, ami ismert a
matematikai analzisbl.
Az ertr meghatrozsakor a megadott kzelt rtkekbl kiindulva rendszerint az
integrlsi felleten kvlre es ertr az rdekes. Ebben az esetben bevihetjk a (2.31)-ben a
differencilopertorokat az integrljel mg. Ezzel lehetv vlnak az albbi talaktsok:

rot = rot() = [grad ](2.35)

grad div = grad div () = grad (grad ) = ()grad(2.36)

Visszarva a (2.35)-t s (2-36)-ot a (2.31)-be:

48
1 1
=

+ (

) grad +
grad
4 4 4

1 1
=


+ (

) grad
grad
4 4 4
}
(2.37)

A (2.37) kpletek azonosak a (2.25) kpletekkel, melyeket a segdforrsok


mdszervel kaptunk. Ez rmutat a kt mdszer azonossgra. Azt, hogy az egyes konkrt
esetekben melyik mdszert hasznljuk, az hatrozza meg, hogy a matematikai levezetsek
melyiknl az egyszerbbek.

5. Az ekvivalencia alapelve

A fentiekben levezettk egy sor kpletet, melyek adott forrsok elektromgneses


erternek kiszmtsra hasznlatosak. Rviden jellemezzk ezeket a kpleteket.
A legltalnosabbak a (2.16) (2.19) kpletek. Ahhoz, hogy ezekkel szmolhassunk,
ismerni kell a
s
, rameloszlsokat, valamint a s tltseloszlsokat, valamint az
ertr feszltsgeinek rtkt a kivlasztott S felleten, mely az ismeretlen ramokat s
tltseket veszi krl. Ugyanakkor a (2.16) (2.19) egyenleteket rendszerint nem hasznljk
a szmtsokhoz, mivel nagy mennyisg kiindul adatra van szksgk, melyek elzetes
meghatrozsa rendkvl nehz. Az antennaelmletben az elektromgneses erteret
rendszerint adott ramokbl s tltsekbl, vagy egy, kijellt felleten adott ertrbl
kiindulva szmoljk ki. Az els esetben hasznlhatk a (2.22) s (2.23) kpletek, melyek a
(2.16) (2.19) kpletekbl kvetkeznek = 0 esetn. A msodik esetben a (2.20) (2.21)
kpleteket hasznljuk, melyre a (2.16) (2.19) kpletek egyszersdnek le = 0,
= 0,

= 0 s = 0 esetn.
Ismeretes, hogy a jl vezet fmekben a vezetsi elektromos ramok s a
mikrohullm elektromos tltsek egy rendkvl vkony felleti rtegben sszpontosulnak. A
matematikai elemzs sorn a fmek vezetkpessgt rendszerint vgtelenl nagynak
tekintik, ennek kvetkeztben pedig a rteg vastagsgt, melyben az elektromos ramok s
tltsek koncentrldnak, nullnak veszik. gy vezetik be a felleti elektromos ramok s
tltsek fogalmt.
Elfogadvn a felleti elektromos ramok s tltsek, valamint bevonva a
vizsgldsokba ezek mintjra a felleti mgneses ramokat s tltseket, a (2.22) s (2.23)
egyenletekben felcserljk a trfogati integrlokat felleti integrlokkal, s gy kapjuk a
(2.24) s (2.25) egyenleteket.
sszevetve a (2.20) s (2.21) egyenleteket a (2.24) s (2.25) egyenletekkel knny
beltni, hogy ezek hasonlk. Mind ezekben, mind azokban a kifejezsek az elektromgneses
ertrre azonosak mind az integrlok szmnak, mind a megfelel integrl alatti kifejezsek
vonatkozsban. A klnbsg mindssze annyi, hogy az egyik esetben az integrl alatti
kifejezsekben az ramok s a tltsek szerepelnek, mg a msik esetben az s vektorok
rint- s norml irny sszetevi.
gy teht adott forrsok elektromgneses ertert egyforma kpletekkel szmoljuk
mind abban az esetben, amikor a forrsok felleti ramok s tltsek formjban adottak,
mind a msik esetben, amikor a forrsok elektromgneses ertr formjban adottak egy
kivlasztott felleten. Az elmondottak kpezik az gynevezett ekvivalencia alapelv alapjt,
mely gy hangzik: A forrsok ltal ltrehozott elektromgneses ertr vonatkozsban

49
egyrszrl a felleti ramok s tltsek, msrszrl az s
vektorok rint s norml
irny sszetevi a felleten egyms ekvivalensei.
Matematikailag az ekvivalencia alapelvt az albbi mdon rhatjuk fel:

[ ] = ,

[ ] = ,

1
( ) = ,

1
( ) = ,
}
(2.38)

Mint az knnyen belthat a hatrfelttelekbl (2.5) a (2.38) egyenletek megfelelnek a


kapcsolatnak egyrszrl az , elektromgneses ertr, msrszrl a

ram s a
tlts kztt az idelis vezet felsznn ( = , = 0).20
Az ekvivalencia alapelvnek megfelelen hasonl kapcsolatot feltteleznk abban az
esetben is, amikor a kivlasztott fellet egy szigetel kzegen, rszesetben a levegn halad
keresztl. Ugyanakkor ebben az esetben az ekvivalens felleti elektromos ramok s tltsek
mellett szmtsba kell venni a (2.38) egyenletekkel meghatrozott ekvivalens felleti
mgneses ramokat s tltseket is.
Amint azt B. V. Braude megmutatta,21 a felleti mgneses ramok s tltsek
vizsglatnak kizrsa az antennaelmlet feladataiban komoly hibkhoz vezethet.

6. A mikrohullm antennk elmlete kls feladatnak kzelt


megoldsa

A mikrohullm antennk elmlete kls feladatainak pontos megoldsa, mint


korbban emltettk, hatalmas matematikai nehzsgekkel jr egytt. Ezrt napjainkig a
pontos mdszerekkel csak nagyon keveset oldottak meg kzlk. Az esetek tbbsgben
kzelt mdszereket hasznlnak, melyeknek az a lnyege, hogy a feladatot kt felttelesen
fggetlen rszre bontjk: kls, s bels feladatra. Emellett a bels feladat az ertr kzelt
rtknek meghatrozsra korltozdik az antenna felletnek nyitott rszn (a nylsban),
a kls feladat pedig a sugrzsi ertr meghatrozsra irnyul az antenntl nagy
tvolsgra, az antenna nylsban meghatrozott ertrbl kiindulva. Itt most a mikrohullm
antennk elmlete kls feladatnak ttekintsvel fogunk foglalkozni.
A kls feladatot a kvetkezkppen fogalmazzk meg: adott egy zrt S fellet (2.3
bra), melynek egyik (1) rszn az elektromgneses ertr s vektorai nullval
egyenlk, mg a msik (2 ) rszn adott, nem nulla rtkkel rendelkeznek.
Meghatrozand az ertr a kls trben, nagy tvolsgokra az S fellettl. A kls
kzeg a leveg, melynek dielektromos permittivitsa 0 , a mgneses permeabilitsa 0 , a
vezetkpessge pedig = 0.


20
Idelis vezet felletn ugyanis [ ] = 0, (
) = 0, teht = 0, = 0.
21
B. V. Braude, Zsurnal Technicheskoj Fiziki, 1952, 10. szm, 1819-1824. oldal

50
2.3 bra
A mikrohullm antennk kls feladata kzelt megoldshoz

Ilyen felllsban a pontatlansg elszr is abban fejezdik ki, hogy bizonyos


rtelemben az erteret az 2 felleten nknyesen adjk meg, msodszor pedig abban, hogy
az ertr rtkt nullnak felttelezik az 1 fellet kls rszn.
Az adott feladat megoldshoz kiindulk az elz fejezetbl a (2.19) (2.21)
kpletek. Maguk ezek a kpletek, mint lttuk, pontosak.
Az ekvivalencia alapelvnek figyelembe vtelvel a szmtsokat vgezhetjk a (2.24)
s (2.25) kpletek segtsgvel is. A tovbbi levezetsekhez a legkedvezbb lesz pontosan
ezekbl a kpletekbl kiindulni.
Nagy tvolsgokon az antenntl az emltett kpletek jelentsen leegyszersthetk.
Az antenna hosszt s lineris mreteit (a trfogatot) jelents mrtkben meghalad
tvolsgokon felrhat:

1
grad = ( + ) 0

0
(2.39)

1 1
()grad = () [ ( + ) ] = (
0 ) [ ( + ) ] 2 (
0 )0
0 0
(2.40)

ahol
0 az egysgvektor, melynek irnya egybeesik az integrlsi pontbl a
megfigyelsi pontba hzott egyenessel.
Behelyettestve a (2.39)-et s a (2.40)-et a (2.25)-be, s figyelembe vve, hogy a kzeg
a leveg, ezt kapjuk:

0 2

=

(

0 )
0 (

0 )
4 40 4

0
= [0 [

0 ]] [

0 ]
4 4

(2.41)

51
Hasonlkppen a mgneses vektor szmra:

0

= [0 [

0 ]] + [

0 ]
4 4

(2.42)

Az ekvivalencia alapelvvel sszhangban a (2.41) s (2.42) kpletek felhasznlhatk a


sugrzsi ertr kiszmtsra a kivlasztott felleten adott ertrbl kiindulva is. Ehhez a


s

rtkeit lecserljk a (2.38) kplet szerinti ekvivalens rtkekkel. Elvgezvn a
megfelel talaktsokat, az albbiakat kapjuk:

0

= ]0 ]]
[0 [[ [[ ]0 ]
4 4


= 0 [0 [[ ]0 ]]
]0 ]
[[
4 4
}
(2.43)

7. A Kirchhoff-kplet. sszevets a vektoros kplettel

A sugrzsi erteret az antenna nylsban (az 2 felleten) adott ertrbl kiindulva


gyakorta a Kirchhoff-kplettel szmoljk, melynek az alakja az albbi:

1
= [ ( ) ]
4
2
(2.44)

ahol a hullm elektromgneses ertert jellemz skalris fggvny. Az M index


jelzi a fggvny rtkt az M pontban, mely szmra meghatrozzuk a fggvnyt, az S index
pedig a fggvny rtkt az integrlsi felleten. Mint azt ksbb ltni fogjuk, ez a fggvny
megfelel az s
vektorok egyik ngyszgletes sszetevjnek.
Mint ismeretes, az s vektorok egyik ngyszgletes sszetevi kielgtik a
hullmegyenletet. A hullmegyenletet kielgt fggvnyek szmra a (2.44) kplet knnyen
megkaphat Green skalris tanttelvel.
A (2.44) s a korbban kapott vektoros kpletek kztti kapcsolat fellltshoz,
valamint a (2.44) kplet hasznlhatsga korltainak megllaptshoz levezetjk az utbbit a
(2.19) kpletek talaktsval, szmtsba vve, hogy ezek a
= 0 s
= 0 feltteleknek
felelnek meg a kls kzegben.
Kezdjk az elsvel a (2.19) kpletek kzl. A (2.1)-nek megfelelen,
= 0 esetn
berhatjuk a (2.19)-be az albbi egyenlsget:

= rot

A maga nemben az [rot ] vektorszorzatot, figyelembe vve, hogy az


egysgvektor, felrhatjuk az albbi alakban:

52

[rot ] = grad ( )

(2.45)

Tovbblpve:


[[ ]grad ] = ( grad ) + (grad ) = ( grad ) +

(2.46)

Behelyettestve a (2.45)-t s (2.46)-ot a (2.19) rendszer els egyenletbe, ezt kapjuk:

1 1 1
=
) +
grad ( ( )grad + ( )
40 4 4
2 2
1 1
{( grad )} + grad ( )
4 4
2 2
(2.47)

Felhasznlva tovbb az egyenlsget:

( )grad + grad( ) = grad[( )]

s egyestve a (2.47) egyenlet integrljnak msodik rszt a kt utolsval, az albbi


alakra hozzuk azt:

1 1
=
) +
grad ( ( )
40 4
2
1
{( grad ) grad (( ))}
4
2
(2.48)

Megmutathat, hogy

1 1
{( grad ) grad (( ))} = [ ]
4 4
2
(2.49)

A (2.49) bebizonytsa vgett felttelezzk, hogy az 2 sk tglalap. Bevezetjk a


derkszg koordinta-rendszert a Z tengellyel, mely merleges a tglalap skjra, valamint
az X s Y tengelyekkel, melyek prhuzamosak a hatrol kontrvonalakkal. Jelljk az
-val.
integrl alatti kifejezst a (2.49) bal oldaln

53
2.4 bra
A nyls 2 fellete tglalap formjban

Ekkor:

( )
=

(2.50)

( )
=

(2.51)

( )
= + + + = + +

(2.52)

Mivel


div = 0 = + +

(2.53)

ezrt

( ) ( )
= + + + = +

(2.54)

Ily mdon:

{( grad ) grad (( ))}


2
( ) ( ) ( ) ( )
= (
0
0 +
0 { + })

2
(2.55)

54
ahol
0 ,
0 ,
0 egysgvektorok, melyek prhuzamosak a megfelel koordinta-
tengelyekkel.
Nzzk most meg a (2.49) jobb oldaln ll integrlt. Az integrls irnya a krvonal
mentn nyilakkal van feltntetve a 2.4 brn.
Figyelembe vve a vektorszorzat tulajdonsgait, s hrom, az X, Y, Z tengelyekkel
prhuzamos vektor sszegeknt rvn fel azt, ezt kapjuk:

[ ] = [ ] + [ ] + [ ] + [ ] =

(
0
0 ) + ( 0 )
0 +

+ (
0 +
0 ) + ( 0 )
0

(2.56)

Cskkentsk a tglalap mreteit vgtelenl kis rtkekre. Akkor a CD oldal


kzeledik az AB oldalhoz, s a s a fggvnyek a CD oldalon szintn vgtelenl kis
rtkkel klnbznek ezektl a fggvnyektl az AB oldalon, azaz:

( )
( ) = ( ) +

( )
( ) = ( ) +
}
(2.57)

Hasonlkppen

( )
( ) = ( ) +
}
( )
( ) = ( ) +

(2.58)

A tglalap mreteinek vgtelen kicsinyre cskkensvel egyidejleg a (2.56) integrl


egyenl lesz az integrl alatti kifejezssel. Behelyettestve oda a (2.57) s (2.58) kpleteket, s
elvgezve a megkvetelt leegyszerstseket, a kvetkez egyenletet kapjuk 0
esetn:

( ) ( ) ( ) ( )
[ ] = {
0
0 +
0 [ + ]}


(2.59)

Knny beltni, hogy a (2.59) jobb oldala egybeesik a (2.49) integrl alatti
kifejezsvel. Hasonl mdszerrel felosztva brmilyen formj felletet vgtelenl kicsiny
ngyszgletes szakaszokra, a (2.59) az albbi alakra hozhat:

55
( ) ( ) ( ) ( )
[ ] = {
0
0 +
0 [ + ]}

2
(2.60)

ami a (2.49) bizonytsa is egyben.


Hasonl talaktsokat vgezhetnk a (2.19) egyenletrendszer msodik tagjval is.
Ekkor a (2.19) talakul az albbi formra:

1 1 1

= )
grad ( [ ] + (
)
40 4 4
2

1 1 1


= grad ( ) ] +
[
(
)
40 4 4
2 }
(2.61)

Ha az 2 integrlsi fellet zrt, akkor a vonalintegrlok nullval egyenlk, s a (2.61)


helyett az albbi sszefggseket kapjuk:

1

( )
4
2

1( )
4
2 }
(2.62)

Ily mdon, a (2.62) kpletek csak zrt 2 fellet esetn pontosak. Ha a fellet nem
zrt, akkor ezek csak a vonalintegrlokat is tartalmaz kpletekig tart pontossggal
rvnyesek.
ttrve a vektoros kifejezsektl a Descartes koordintarendszer szerinti sszetevkre

s behelyettestve a helyre a (2.14)-hez fztt megjegyzs alapjn az rtket, ezt

kapjuk:

1
= [ ( ) ]
4
2
1
= [ ( ) ]
4
2


1
= [ ( ) ]
4
2 }
(2.63)

56
A (2.63) egyenletek hasonltanak a korbban felrt (2.44) egyenletre. Ezeket a (2.44)
egyenletbl kapjuk, ha sorban egyms utn berjuk a helyett az elektromos s mgneses
vektoroknak a Descartes koordintarendszer szerinti sszetevit. A (2.44)-ben a fggvny
skalris; a (2.63)-ban a Descartes koordintarendszer szerinti sszetevi szintn skalris
mennyisgek.
A (2.63) egyenleteknek az a klnlegessge, hogy az ertr egyes sszetevit a tvoli
M pontban az ertr ugyanezen sszetevi hatrozzk meg az 2 felleten. A feladat kzelt
megoldsa sorn, amikor pontosan nem ismerjk az ertr rtkt az 2 felleten, az emltett
klnlegessg ellentmondshoz vezethet az elektrodinamika alapvet feltevseivel.
Megmutatjuk ezt egy pldn keresztl. Tegyk fel, hogy az 2 fellet egy sk, az
elektromgneses ertr pedig annak kvetkeztben jn rajta ltre, hogy sk, linerisan
polarizlt hullm esik r, melynek az ertr-vektorai a 2.5 brn lthat irnyak.

2.5 bra
Az ertr meghatrozshoz a tvoli M pontban a Kirchhoff-kpletek alapjn

Abban az esetben, amikor az igazi ertr az 2 felleten nem ismert, felttelezik, hogy
az erteret egy nem perturblt hullm hozza ltre, azaz jelen esetben az vektor az Y
vektor az X tengellyel prhuzamos.
tengellyel, mg a
Azaz, elfogadjuk, hogy az erteret az 2 felleten az albbi sszefggsek hatrozzk
meg:

= , =

= = 0, = = 0


= = 0, = =0

Elfogadvn ezeket a kiindulsi feltteleket, s meghatrozvn a kls erteret a (2.63)


szerint arra a kvetkeztetsre jutunk, hogy az egsz kls trben az ertr nullval nem
egyenl sszetevi az s . A tbbi sszetev nullval egyenlnek addik. Ez
azonban ellentmond az ismert tnyeknek. A valsgban pldul az M pontban, mely az YZ
skban fekszik az OM egyenesen, ami > 0 szget zr be a Z tengellyel, az elektromos ertr
vektora szget fog bezrni az Y tengellyel, azaz lesznek nulltl klnbz sszetevi mind
az Y tengely, mind a Z tengely mentn.
A kapott kpletek emltett klnlegessge a kvetkezkkel magyarzhat. Az
elektromgneses hullm s vektorainak irnya a szabad trben merlegesek a terjeds
irnyra a Maxwell-egyenletek kvetkezmnyeknt. Megmutathat, hogy a (2.61) egyenletek

57
eleget tesznek a Maxwell-egyenletek rendszernek. A (2.62) s (2.63) egyenletek viszont nem
zrt felletek esetn nem tesznek eleget a Maxwell-egyenleteknek.
Egybknt, ha 0, akkor knny beltni, hogy az ertr elektromos vektora az M
pontban valban majdnem prhuzamos irny az Y tengellyel, mert az vektor ebben az
esetben majdnem egybeesik a Z tengellyel.
Ily mdon, a kiindulsi adatok kzelt meghatrozsa miatt a szmts a (2.63) kplet
alapjn nem elegend a kls elektromgneses ertr meghatrozshoz.
Az elmondottak annak a kvetkezmnye, hogy az integrls nem zrt felleten
trtnik, de nem vesszk figyelembe a (2.61) vonalintegrljait.
Megvizsgljuk az imnt ttekintett plda szmra a vonalintegrlok rtkeit, Az els
vonalintegrl az integrl alatti kifejezsben tartalmazza a grad szorzt, ami arra mutat r,
hogy ennek az sszetevnek az irnya prhuzamos az 2 felletet s az M pontot sszekt
rdiusz-vektor irnyval. A msodik vonalintegrl olyan sszetevt ad, mely merleges az
elsdleges trre, valamint a krvonalra (ebben az esetben az 2 felletet hatrol ngyszg
oldalai fel mutat). Ha az ertr vektorai az 2 fellet rinti, mint a pldnkban is, akkor a
msodik vonalintegrl tengelyes irny lesz, azaz prhuzamos s Z tengellyel, s merleges az
2 felletre (lsd 2.5 bra).
Kvetkezskppen a vonalintegrlok a sugrzsi ertr olyan irny sszetevit adjk
meg, melyek hinyoznak a (2.63) kplettel kapott megoldsbl. Ezek az sszetevk megfelel
rtkek mellett elvezetnek az ertr sszegzett vektora helyes irnyhoz, ami merleges a
terjeds irnyra.
Megjegyezzk, hogy a Z tengelyhez kzel es terleten elhelyezked pontokban a
vonalintegrlok a vizsglt pldban az eltr irnyuk kvetkeztben a krvonal ellenttes
oldalain nullhoz kzeli rtket adnak, s a (2.61) kplettel kapott eredmny kevss
klnbzik majd a (2.63) kplettel kapott eredmnytl.
Nagyon sok mikrohullm antennt jellemez a rendkvl les irnykarakterisztika, a Z
tengely irnyba es, vagy ahhoz csak kicsiny fokban hajl sugrzsi maximummal. Ez az
eset megfelel az 2 sk felletnek, valamint a r merlegesen, vagy a normllal kicsiny szget
bezr mdon es skhullmnak. Gyakorlati rdekldsre ilyen esetekben rendszerint az
ertr rtke a sugrzs maximumhoz kzeli kisebb trszgben, azaz az Z tengely mentn
tarthat szmot. Ilyenkor a szmtsokat az elmondottaknak megfelelen, kell pontossggal a
(2.63) egyenletrendszerrel is elvgezhetjk.
Most megmutatjuk, hogy a (2.43) kpletek a sugrzsi ertr vektorainak helyes
irnyhoz vezetnek. Miutn a (2.43) kpletek megfelelnek a (2.61) kpleteknek, gy ezekkel
bizonytjuk be, hogy a vonalintegrlok a (2.61)-ben pontosan az ertt ama sszetevit adjk
meg (mind az irny, mind a nagysg vonatkozsban), melyek hinyoznak a (2.63)
kpletekbl.
Megint a fenti pldban szerepl skhullm beesshez fordulunk a sk felletre (2.5
bra). A (24.3) kplet segtsgvel meghatrozzuk az erteret az YZ skban lev M pontban.
A 2.6 brn lthat az egyes, a (2.43) integrl alatti kifejezseiben szerepl vektorszorzatok
irnya. Figyelembe vve a 2.6a s b adatait, ezt kapjuk:

0
=

0 cos
0
4 4
2 2

0

= 0
+ 0 cos

4 4
2 2 }
(2.64)

58
Az YZ sk pontjai szmra 0 = 0 ,
0 . Az 0 s
0 egysgvektorok a
gmbkoordinta-rendszerben a 2.6c brn lthatk.
A (2.64) kifejezsek megfelelnek az YZ skban lev pontoknak. Amint az vrhat is
volt, az elektromos ertr irnya prhuzamos a tengellyel, mg a mgneses vektor irnya
prhuzamos az X tengellyel.

2.6 bra
Az ertr kiszmtshoz egy tvoli M pontban

59
a) a mgneses ertr vektorainak, valamint a vektoros szorzatainak irnya a norml
egysgvektorval s a rdiusz-vektorral
b) ugyanez az elektromos ertr vektoraira
c) az ortogonlis vektorok irnya a gmbkoordinta-rendszerben

Hasonlkppen lehet megmutatni, hogy az XZ skban lev pontok szmra:

0

= cos


4 0 4 0
2 2

0

=
0 cos
0
4 4
2 2 }
(2.65)

Az XZ skban lev pontok szmra


0 =
0 .
ltalnos esetben valamely szabadon vlasztott pont esetn:= 0 sin +
( 0 cos cos )
4
2
0

(0 cos sin +
0 cos )
4
2
0

= 0 sin +
( 0 cos cos )
4
2

0 cos +
( 0 cos sin )
4
2 }
(2.66)

sszevetve a (2.64), (2.65) s (2.66) vektoros kpleteket a skalris Kirchhoff-kplettel


ltjuk, hogy az elbbiek nem bonyolultabbak, s jobban visszatkrzik az elektromgneses
ertr kpt az antenntl nagy tvolsgokra (a sugrzsi znban). Ezrt a tovbbi elemzsek
sorn a (2.64), (2.65) s (2.66) vektoros kpletekre fogunk alapozni. Ha elfogadjuk, hogy
s az albbi sszefggsben llnak egymssal:

0
=
0
(2.66a)

ahol konstans, a koordintktl nem fgg szorz, akkor az YZ sk pontjai


szmra az albbi sszefggseket kapjuk:

60
1

=
0 (1 + cos )
4
2


= ( + cos )

4 0
2 }
(2.67)

az XZ sk pontjai szmra:

1

= ( + cos )

4 0
2


=
0 (1 + cos )
4
2 }
(2.68)

illetve ltalnos esetben

1 1

=
[(sin + cos sin ) 0 + (cos cos + cos )
0 ]
4
2


= 0 ( + cos ) sin +
[ 0 (1 + cos ) cos ]
4
2 }
(2.69)

A (2.64) (2.69) kpletek azzal a feltevssel addnak, hogy az vektor a nylsban


prhuzamos az Y tengellyel, mg vektor prhuzamos az X tengellyel. Ugyanakkor ezek a
kpletek knnyen ltalnosthatk s vektoroknak a nyls skjhoz viszonytott
tetszleges irnyra.

8. A stacionrius fzis mdszere

Lttuk, hogy nagy tvolsgokon az antenntl a sugrzs elektromgneses ertere az


albbi tpus integrllal szmthat:


()

(2.70)

ahol -val felttelesen az integrls pontjainak koordintit jelljk, -val pedig az


integrls elemt: ami lehet trfogati, felleti, vagy vonal.
Azzal sszefggsben, hogy mikrohullmokon az ramok egy rendkvl vkony
felleti rtegben sszpontosulnak, az ertr meghatrozsnak feladata mindig felleti
integrl segtsgvel trtnik, amelyik ltalban valamelyik koordinta vonalintegrljhoz
vezet valamelyik ortogonlis koordinta-rendszerben. Jelljk ezt a koordintt -val. Az r
tvolsg a fggvnye. Az antenna lineris mretei rendszerint olyannyira kicsik az r
tvolsghoz viszonytva, hogy az r nagyon kevss vltozik a vltozsval. Jelljk -rel:

61

= = ( ) = ()
2 0
(2.71)

ahol
0
= , =
2 0
(2.72)

0 tvolsg az antenna valamely, kiindulpontnak elfogadott pontja (ahol = 0,


= 0), s a megfigyelsi pont kztt.
Mikrohullmokon az antennk lineris mretei sokszorosan fellmljk a
hullmhosszt. S ha az r tvolsg jelents mrtkben fellmlja az antennk lineris mreteit,
akkor az r tvolsg mg sokkal nagyobb mrtkben mlja fell a hullmhosszt, s mg
inkbb a 2 rtket. Az elmondottakbl vilgos, hogy elszr is, a p rendkvl nagy rtk,
az () mrtkegysg nlkli, egyes nagysgrend mennyisg, mely a mrtkegysg
nlkli mennyisg fggvnye.
Az () fggvny a (2.70)-ben, mely a jelen esetben () alakot lt, rendszerint
gyengn vltozik az integrls hatrain bell. Egyestjk ezt a fggvnyt az 1 rtkkel s
kifejezzk az egyestett fggvnyt, mint a fggvnyt:

()
= () = ()

(2.73)

ahol = 0 () a () fggvny rtke az antenna kiindulpontjban, ()


szintn egyes nagysgrend, mrtkegysg nlkli fggvny.
Ily mdon a (2.70) integrl a konstans szorzk kizrsa utn az albbi alakra hozhat:

() ()

(2.74)

Az integrl alatti kifejezsben () lassan vltoz fggvny, az () pedig


gyorsan oszcilll fggvny, mivel ismtld rtkei vannak a kitev abszolt rtknek
minden egyes 2 nagysg megvltozsakor, a pedig, mint korbban lttuk, nagyon nagy
szm.
A (2.74) integrl leegyszersdik, ha az () fggvny szls rtke az integrlsi
hatrok kz esik, mert eben az esetben hasznlhatjuk a stacionrius fzis mdszer szerinti
kzelt szmtst, melynek lnyegt az albbiakban tekintjk t.
Tegyk fel, hogy egy ilyen szlsrtk-pont a 0 . Ebben a pontban a fggvny
derivltja:

(0 ) = 0
(2.75)

62
A szakirodalmat kvetve22 vezessk be az albbi vltozt:

2 = {() (0 )}
(0 ) = 0
(2.76)

A (2.76)-nak megfelelen:

2 = =
(2.77)
2
() = + (0 )
(2.78)

Behelyettestve a (2.77)-t s (2.78)-at a (2.74)-be:

2 2
() () = (0 )
()
()
(2.79)

Felosztjuk az integrl alatti kifejezs nevezjt egy t szerinti sorba az = 0 ( = 0)


pont krnykn a (2.75) figyelembe vtele mellett:

() () () 1 2 ()
=| | +| | + 2 | 2 | +
() () = () = 2 () =
0 0 0
() 2 2 () 2
= | | + | 2 ( ) | +
() = 2 () =
0 0
(2.80)


A derivltat a (2.77)-bl tallhatjuk meg:


2 2

| | = lim | | =
= 0 () (0 )

0

(2.81)

A (2.81)-bl kvetkezik:

2
| | =
=0 (0 )
(2.82)

Behelyettestve a (2.80)-t s (2.82)-t a (2.79)-be, s a szmllt s a nevezt -vel


egyszerstve:
22
J. L. Alpert, V. L. Ginzburg s E. L. Feinberg, A rdihullmok terjedse, Goszizdat, Technikai-elmleti
irodalom, 1953, 46. oldal

63
2
()
(0 ) (0 )
() =
1 ( ) 2 (0 )
(0 )

1 + [ 0 ]+
2 2 (0 ) (0 )
(0 )
(2.83)

A nevez a (2.83)-ban a t nvekv hatvny sorozata, emellett a szorz a -nl


1 1
egyebekkel egytt az . Elhanyagolva az rtket az egyes mellett, az elhagyott tagok
pontossgval felrhat:

2 2
() () = (0 ) (0 )
(0 )
(2.84)

Az (0 ) (0 ) szorz a (2.74) kifejezs integrl alatti tagja a szlsrtk-pontban,


s


2 2 2
= [ ( ) ( )]
2
0
(2.85)

ahol C s S az gynevezett Fresnel-fggvnyek.


Kvetkezskppen a stacionrius fzis mdszernek lnyege abban rejlik, hogy a p
nagy rtkeinl a (2.74) kinzet integrlt alapveten az integrl alatti kifejezs fggvnynek
rtke hatrozza meg a fggvny szlsrtk-pontjban.
A szlsrtk-pontban az integrl alatti kifejezs fzisa stacionrius. Utna gyorsan
vltozik. Ha a fzis -vel vltozik, az integrl alatti kifejezs eljelet vlt. Az integrl alatti
kifejezs eljelnek gyakori vltakozsa az abszolt rtke lass vltozsa mellett elvezet
ahhoz, hogy az integrlsi terletek klcsnsen kioltjk egymst a szlsrtk-ponttl
tvolodva, aminek ksznheten a szlsrtk-pont krli tartomny nyer klnleges
jelentsget.

64
Harmadik fejezet: Diffrakci a sk ernyben lev nylsbl
1. Bevezets

Az elz fejezetben megmutattuk, hogy a mikrohullm antennk feladatnak pontos


megoldsa a pontos mdszerekkel rendkvl nehz. Emiatt nagyon szles krben hasznlnak
kzelt mdszereket, melyekkel sok feladat leegyszersthet a sk ernyben lev nylsban
fellp diffrakci feladatra, amit a (2.67) (2.69) kpletekkel oldunk meg.
A klnbz elfordul eseteket felosztjuk a nylsban fellp fzisvltozs jellege
szerinti csoportokra s megvizsgljuk ezeket az albbi sorrendben: elszr megnzzk a
szinfzis ertr nhny pldjt az amplitd vltozsnak klnfle trvnyszersgei
mellett, majd rtrnk a nyls egyik vgtl a msik vgig lineris fzisvltozs erterekre,
majd ezt kveten megnzzk a fzisvltozsnak azt az esett, amikor a nyls kzepe fell a
szlei fel a fzis ngyzetes trvny szerint vltozik. Rviden ttekintjk a kbs
trvnyszersg szerinti fzisvltozs esett is. Az egyes csoportokon bell kln-kln
kitrnk a ngyszgletes s a kr alak nylsokra.
Minket a sugrzs erternek nagysga, az irnykarakterisztika, az
irnykarakterisztika f nyalbjnak szlessge, az oldalnyalbok viszonylagos nagysga, az
irnytnyez, valamint az antennanyls fellete kihasznltsgnak tnyezje rdekel (az
utbbi meghatrozst az albbiakban adjuk meg 2, (3.26a) kplet.

2. Szinfzis ertr a ngyszgletes nylsban

A 3.1 brn lthat a ngyszgletes nyls a sk ernyben, valamint az elfogadott


koordinta-rendszer.
Az elektromgneses erteret linerisan polarizltnak felttelezzk, az Y tengellyel
prhuzamos elektromos, illetve az X tengellyel prhuzamos mgneses vektorral. Ez megfelel
annak, amikor az ernyre TEM tpus skhullm esik az ernyre merleges irnybl. TEM
hullm esetn a egytthat (2.66a) kplet rtke 1. Ilyenkor, mint lthat a (2.67) s (2.68)
kpletekbl, az ltalnos kifejezsek az -re azonosak az XZ s YZ skok szmra.

3.1 bra
Az ertr kiszmtshoz egy tvoli pontban a sk ernybe vgott ngyszgletes nylsban
fellp szinfzis ertr esetn

65
A sugrzsi ertr, azaz a nagy tvolsgokon fellp ertr szmtsakor elegend
csak az vektort meghatrozni, mivel a
mgneses vektor a (2.3)-nak megfelelen az albbi
egyszer sszefggsben ll az vektorral:

1
=
[ ]
120 0
(3.1)

ahol
0 a rdiusz-vektor irnyba mutat, a nyls kzppontjbl a sugrzs
znjnak tvoli pontjba hzott egysgvektor.
Felhasznlva a (2.67) s (2.68) kpleteket, berjuk ezekbe:

=
(3.2)

Itt az S index azt jelenti, hogy az adott mennyisg a nyls pontjaihoz tartozik.
Jelljk az M pont Descartes-koordintit, melyekben a sugrzsi erteret
meghatrozzuk, , , -vel, mg a nyls pontjait , , 0-val. Az tvolsg a nyls
brmely pontja s az M pont kztt akkor az albbi:

= ( )2 + ( )2 + 2
(3.3)

Jelljk az OM egyenes s a Z tengely kztti szget -val, az OM vetlete a nylson


s az X tengely kztti szget -vel.
Knny megltni a 3.1 brbl, hogy

= cos
= sin sin }
= sin cos
(3.4)
ahol , , az M pont gmbkoordinti, egybknt az az OM egyenes hossza:

= 2 + 2 + 2

A (3.3)-bl s a (3.4)-bl, valamint abbl a felttelbl, hogy az M pont a nylslineris mreteit messze meghalad tvolsgra helyezkedik el, azaz az 1 s 1
teljeslse esetn:

= 2 + 2 + 2 2 2 + 2 + 2
= 2 2 sin cos 2 sin sin + 2 + 2
sin cos sin sin
(3.5)

Behelyettestve a (2.67) kpletbe az rtkt a (3.2)-bl, az rtkt a (3.5)-bl,


valamint figyelembe vve, hogy = 1, ezt kapjuk:23

23
A (3.6) kpletben s a tovbbiakban az M indexet a sugrzsi ertr jele melll elhagyjuk.

66

= (1 + cos ) ( sin cos + sin sin )
2
2
(3.6)

Az E kiszmtshoz a (3.6) kplet alapjn ismerni kell az fggst az s


koordintktl. Mint azt majd ltni fogjuk, ngyszgletes nyls esetn azok az esetek az
rdekesek, amikor az csak az -tl fgg, s az albbi kifejezse egyikvel hatrozhat
meg:
a)
= const = 0
(3.7)
b)

= 0 cos
1
(3.8)
c)

= 0
2 + 2
(3.9)
d)
(2 2 )
= 0 2
( + 2 )32
(3.10)

A (3.9) s (3.10) kpletekben a p lland lineris paramter.


A szmtsokat az irnykarakterisztika meghatrozsval kezdjk, azaz a sugrzsi
ertr fggsnek meghatrozsval a s a szgektl. Ez a fggs rendszerint nem a
legltalnosabb formban kerl meghatrozsra, hanem a jellemz skokban fekv pontok
szmra. Kiszmtjuk az irnykarakterisztikkat az egymsra klcsnsen merleges XZ s
YZ skokra, melyek a mi esetnkben a legjellemzbbek.
Mivel az YZ sk prhuzamos a mgneses vektorral, az XZ sk pedig az elektromos
vektorral, az YZ skot H-sknak, az XZ skot E-sknak szoktk nevezni. Ennek megfelelen
jelljk az erteret az els skban -val, a msodikban -vel. Hasonlkppen jelljk az
irnykarakterisztikkat is -val s -vel.
A gmbkoordinta az XZ sk sszes pontjra = 0 (sin = 0 s cos = 1), mg
az YZ sk pontjaira = 2 (sin = 1 s cos = 0). bervn ezeket az adatokat a (3.6)-ba,
ezt kapjuk:


= (1 + cos ) sin
2
2
(3.11)


= (1 + cos ) sin
2
2
(3.12)

67
A felrs egyszerstse vgett a tovbbiakban:


= 0 cos2
2 2
(3.13)

ahol 0 konstans szorz, mely rsze az -nek [lsd (3.7) (3.10)].


Kiszmtjuk egyenknt az s rtkeit, melyek megfelelnek a klnbz fggseknek:

a) = const = 0

Az ertr amplitdi azonosak a nyls minden pontjn. Az antennatechnikban ilyen


esettel nem tallkozunk. Ezt idelisnak tekintjk, s ezzel csak sszevetik a gyakorlatban
elfordul eseteket a minsg rtkelse vgett. Ilyenkor:
2 1
2 2
sin 1
= sin =
1

2 1
2 2
(3.14)
1 2
2 2
sin 2
= sin =
2

1 2
2 2
(3.15)

ahol = 1 2 jelli a ngyszgletes nyls terlett, illetve

1
1 = sin
2
(3.16)

2
2 = sin
2
(3.17)

A (3.13) (3.17)-nek megfelelen az irnykarakterisztikk:


sin ( 2 1 sin )
= cos 2
2 1 sin
2
(3.18)

2
sin ( 2 sin )
2
= cos
2 2 sin
2
(3.19)

68
sin()
A 3.2 brn lthat a normalizlt 1 irnykarakterisztika () = alakban, ami
jelen esetben megfelel az , vagy irnykarakterisztiknak, ha az egyik esetben az = 1,

a msik esetben az = 2 sszefggst hasznljuk, s kizrjuk a gyengn vltoz cos 2 2
szorzt.24

3.2 bra
Az irnykarakterisztika a szinfzis ertr ktfle amplitd-eloszlshoz a ngyszgletek
nylsban:
1 azonos amplitdk esetn (3.7), 2 koszinuszos amplitd-eloszls esetn (3.8)

A rajzbl ltszik, hogy a 0,707-es szint = 0 szg mellett ll el, ami a H-skban
(0 ) s az E-skban (0 ) az albbi kifejezsekbl hatrozhat meg:

1
10 = sin 0 = 1,39
2

illetve hasonlkppen:

2
20 = sin 0 = 1,39
2

Ebbl az irnykarakterisztika fnyalbjnak szlessge:


20 2sin 0 = 0,89
1
(3.20)

illetve hasonlkppen:


20 2sin 0 = 0,89
2
(3.21)

24
Ezt a szorzt a tovbbiakban is ki fogjuk zrni a hasonl kpletek vizsglatakor.

69
Az irnytnyezt az albbi kplettel hatrozzuk meg:

2
2
4 2
2
= =
30 2 2
(3.22)

ahol az E rtke a sugrzs fnyalbjnak irnyban, P a nylson thalad


elektromgneses fluxus teljestmnye:

2
=
120
2
(3.23)

Abban az esetben, ha az amplitdk az egsz nylsban mindentt azonosak, azaz


amikor = 0 :

02
=
120
(3.24)

02 2
2
2
= 2 2 2 = 2

(3.25)

Behelyettestve a (3.24)-et s (3.25)-t a (3.22)-be, ezt kapjuk:

4
=
2
(3.26)

Mint azt majd ltjuk, az irnytnyez az sszes antennnl kifejezhet a (3.26)-hoz


hasonl kplettel, nevezetesen

4
=
2

ahol S az antenna nylsnak fellete (az erny nylsnak nagysga). A


=
4
2
(3.26a)

rtket az antennanyls fellete kihasznltsgi tnyezjnek fogjuk nevezni.


Ha 0 = const, = 1.

70

b) = 0 cos
1
Az amplitd-eloszls koszinuszos trvny szerinti (az X tengely mentn). Ilyennel
akkor tallkozunk, ha a ngyszgletes keresztmetszet cstpvonalat a 01 hullmmal
gerjesztjk. Ekkor
2 1
2 2
sin
= cos
1

2 1
2 2
1
2
2 cos 1
= 22 cos cos( sin ) = 2
2 2
0 1 ( 1 )
(3.27)
1 2
2 2
2 sin 2
= cos sin =
1 2

1 2
2 2
(3.28)

Ily mdon:


cos ( 1 sin )
= cos 2 2
2 2
2 1
1 ( 2 sin )
(3.29)


sin ( 2 2 sin )
= cos 2
2 2 sin
2
(3.30)

A 3.2 brn lthat az

cos
() =
2 2
1 ( )
(3.31)

jelleg irnykarakterisztika, mely megfelel az -nak = 1 esetn.


A rajzbl lthat, hogy a 0,707-es szint akkor ll el, ha

1
sin 0 = 1,86
2

Ebbl kvetkezik, hogy a fnyalb szlessge az E-skban ugyanolyan marad, mint az


elz esetben.

71

20 = 1,18
1
(3.32)

Az irnykarakterisztika formja s a fnyalb szlessge az E-skban ugyanakkork


maradnak, mint az elz esetben.
Az irnytnyezt a (3.22) kplettel hatrozzuk meg. Jelen esetben:
1
2
02 02
= 2 cos 2 =
120 1 120 2

1
2
(3.33)

A (3.28)-nak s (3.13)-nak megfelelen:

4
2
2
= 2 2
2 2 0
(3.34)

Innen megkapjuk az irnytnyezt:

8 4 4
= = 0,81
2 2 2
(3.35)

A kihasznltsgi tnyez:

= 0,81

(3.35a)

c) = 0
2 +2

Az ertrnek ilyen fggse az koordinttl a feladat kzelt megoldsa sorn


akkor addik, ha parabolikus hengert a fkuszvonalban elhelyezett lineris szl ramval
sugrozzuk be. A p ebben az esetben a paraboloid paramtere, s megfelel a fkusztvolsga
ktszeresnek.
Behelyettestve az kifejezst a (3.11)-be:

1 1
2 2
cos( sin )
= 2 sin = 22

2 + 2 2 + 2
1 0
2
(3.36)

72
A (3.36) integrl Bessel-fggvnyekbl ll sorra bonthat. Ehhez az albbi mdon
1
alaktjuk t az szorzt:
2 +2

12
1 2
(2 + 2 )12 2
= [ + ( ) ] (1 )12
2
12
2
1 2 1 3 5
= [ + ( ) ] + (1 + + 2 + 3 + )
2 2 8 16
(3.37)

ahol

2
( 21 ) 2
=
2
2 + ( 21 )
(3.38)

Behelyettestve a (3.37)-et a 3.36)-be, ezt kapjuk:


1
2
22 1 3 5 3
= (1 + + 2 + + ) cos( sin )
2 2 8 16
2 + ( 1 ) 0
2
(3.39)

Ily mdon, a kifejezs az albbi kinzet integrlok sszegt tartalmazza:


1 1
2 2 2
2
( 21 ) 2
cos( sin ) = 2
[1 ( ) ] cos( sin )
1
1
0 2
[ + ( 2 ) ] 0
! 2+1
1
1 !
= +1 (1 ) = 1 ( )
2 2 +1 2 2 2 ( + 3) +2 1
2 2
(3.40)

ahol

1
= 2
2 1 2
+(2)
(3.41)

1
1 = sin
2
(3.16)

73
1
+1 (1 ) a 1 vltoz + 2 rend Bessel-fggvnye,
2
3
(+ ) 1
+
1 (1 ) = 2
1 +1 (1 ) az + 2 rend lambda-fggvny,
2 (1 )+2 2

() az vltoz gamma-fggvnye.
A mellkletben megtallhat a +1 fggvny nhny rtke klnbz n rtkekre.
2
A (3.40) figyelembe vtelvel az kifejezst az albbi alakra hozzuk:


= 1 ( )
2 2 + 1 +2 1
2 + (1 ) =0
2
(3.42)

Behelyettestve az rtkeit a (3.9)-bl s a (3.12)-bl, megkapjuk az kifejezst:


1 2
2 2 1
1 2 sin 2
= sin
= 2 ln [ 2 + 1 + ( ) ] 2
2 + 2 2 2

1 2
2 2
(3.43)

A (3.42)-nek megfelelen az irnykarakterisztika a H-skban az albbi


= cos 2 [ 1 (1 ) + 3 (1 ) + + 1 ( ) + ]
2 2 3 2 2 + 1 +2 1
(3.44)

Az E-skban az irnykarakterisztikt a (3.19) kplet fejezi ki, kvetkezskppen a 3.2


brn lthat grbe alakjt lti magra.

A normalizlt irnykarakterisztika kt grbje lthat a 3.3 brn a 21 klnbz (1
s 5) rtkeire.

3.3 bra

74
A ngyszgletes nyls irnykarakterisztikja a (3.9) trvnyszersg szerinti amplitd-

eloszls mellett, klnbz 21 rtkekre.

A 3.1 tblzatban lthatk a klnbz 10 rtkek s a fnyalb 20 szlessgei,melyek megfelelnek a korbban kzlt 21 rtkeknek. A fnyalb szlessge n (br gyengn)
1
a nvekedsvel. A 20 rtke arnyos a rtkvel. Az arnyossgi tnyezt itt s a
2 1
tovbbiakban -val jelljk.

3.1 tblzat
1 10 20 =

2 1

1 1,40 0,98
0,925
1
5 1,60 0.78
1,02
1

Az irnytnyez meghatrozshoz a (3.22)-es kplet alapjn kiszmtjuk:


2 1
2 2
02 2 02 2 2 2 1
= 2 2
= arc tan
120 + 120 2

2 1
2 2
(3.45)
2
402 2 2 1 1 2
2
2
=
2 {ln [ + 1 + ( ) ]}
2 2 2
(3.46)

Innen
2
2
1 + ( 1 ) + 1
2 2
ln

4 2 [ ]
=
2 1
arc tan 21

(3.47)
s
2
1 {ln[ + 1 + 2 ]}
=
arc tan
(3.48)

75
1
ahol = .
2

1
A 3.4 brn lthat a kihasznltsgi tnyez fggse a rtktl. A rajzbl
2
1 1
lthat, hogy 1, ha 0. Ezt is vrhattuk, hiszen 0-nl az adott eset talakul
2 2

= const. esett. A 21 nvekedsvel nvekszik az ertr egyenetlensge a nylsban, s a
1
cskken. Az irnykarakterisztika oldalnyalbjai cskkennek a nvekedsvel. Ez azzal
2
1
fgg ssze, hogy a nvekedsvel gyorsabban cskken az ertr amplitdja a nyls
2
kzppontjtl a szlei fel haladva.

3.4 bra
1
A kihasznltsgi tnyez fggse a 2 rtktl ngyszgletes nyls esetn, ha az ertr
amplitdja a (3.9) szerint vltozik abban.

(2 2 )
d) = 0 32
(2 +2 )
(3.49)

Ez az sszefggs megfelel az ertr kzelt rtknek a parabolikus henger


nylsban, ha a fkuszvonalban elhelyezett lineris szl ramval sugrozzuk be, s a szl
mg az ellenttes oldalra sk visszaver tkrt helyeznk.
1 1
2 2
2 2 sin
2 2
= 2 = 22 cos( sin )
(2 + 2 )32 (2 + 2 )32
0
1
2
(3.50)

A (3.50) tpus integrl Bessel-fggvnyekbl ll sorozatra bonthat. Ez abbl


kvetkezik, hogy az integrl mgtti kifejezst a kvetkez alakban rhatjuk fel:

76
32
12
(2 + 2 )32 2
= ( + ) (1 )32
4
32
2
12 3 15 2 35 3
= [ + ] (1 + + + +)
4 2 8 16
(3.51)

valamint a (3.40) kpletbl. A jellsek itt ugyanazok, mint korbban.


Ily mdon alaktjuk t az kifejezst az albbi alakra:

32
2
12 2
12 sin 1
= ( + ) {( ) [ + 2+1 (1 )]
4 4 1 2
=1

12 2
+ 2 (2 + ) 1 ( )}
4 2 + 1 +2 1
=1
(3.52)

Hasonlkppen kapjuk az kifejezst:


1 2
2 2
2 2
= sin
(2 + 2 )32

1 2
2 2
1 2 12
1 + +
2 4 sin 2
= ln
1 2 2 2
2 + 1 2 + 1 1
{ 4 4 2}
(3.53)

A (3.52)-bl s (3.53)-bl kvetkezik, hogy az E-skban az irnykarakterisztikt a


(3.19) kplet s a 3.2 brn az 1 grbe fejezik ki, mg a H-skban:

2
12 sin 1 2
12 2
= ( ) [ + +1 (1 ) + 2 ( + ) 1 ( )]
4 1 2 4 2 + 1 +2 1
=1 =1
(3.54)

A 3.5 brn lthatk az irnykarakterisztika grbi a H-skban nhny 21 rtkre.

77
3.5 bra
A ngyszgletes nyls irnykarakterisztiki a (3.9) trvnyszersg szerinti amplitd-

eloszls mellett, klnbz 21 rtkekre

1
A 3.2 tblzatban lthatk a klnbz 10 rtkek s a 20 rtkei nhny 2

rtkre. Jelen esetben a fnyalb szlessge szintn n a 21 rtknek nvekedsvel.

3.2 tblzat
1 10 20 =

2 1

0,4 1,55 0,95


0,98
1
0,6 1,70 0,85
1,08
1
0,8 1,86 0,69
1,18
1
1,0 2,01 0.54
1,27
1

3.6 bra

78
1
A kihasznltsgi tnyez vltozsa a vltozsnak fggvnyben a ngyszgletes
2
nylsban, ha az amplitd-eloszls megfelel a (3.10) trvnyszersgnek

Az irnytnyez kiszmtshoz a (3.22) szerint meghatrozzuk:


1
2 2
02 (2 2 )2 02 1 1 (2 41 ) 21
= 2 2 = 2 2 arc tan +
120 (2 + 2 )3 120 2 2
2

1 [ (2 + 41 ) ]
2
(3.55)

s
2
1 12 2
2 + 4 +
2 2
0 2 2 1
2
2
= 2 2 1 2 ln
1 2 2
2 + 1 1 + 2 1
[ 4 4 2]
(3.56)

ebbl kvetkezik

1 12
1 + 4 + 2
ln 2
2 2
1 + 2 1
4 + 4
2 1
4 2
= 2
1 2 12

2 ( 4 )
2 1 arc tan 21 + 2 2
( 2 + 1 )
[ 4 ]
(3.57)

3. Szinfzis ertr a kerek nylsban

A 3.7 brn lthat a kerek nyls s az elfogadott koordinta-rendszer. Kr alak


nyls esetn sokszor elnysebb a s polrkoordintk szerint integrlni.
Az irnykarakterisztikkat a korbbiakhoz hasonlan a kt egymsra merleges skban
fogjuk meghatrozni, melyeket szintn a korbbiaknak megfelelen H- s E-skoknak fogunk
nevezni. Az ertereket ezekben a skokban a (3.11) s (3.12) kpletekkel lehet meghatrozni.

79
3.7 bra
Az ertr kiszmtshoz egy tvoli pontban a sk ernyben lev kerek nylsban fellp
szinfzis ertr esetn

Az ttrs utn a polris koordintarendszerre:


= (1 + cos ) cos sin


(3.58)


= (1 + cos ) sin sin


(3.59)

ltalnos esetben gy tekintjk, hogy az ertr elektromos vektornak a nylsban


megvan mind a kt s (vagy s ) sszetevje.
Megvizsgljuk az s az albbi fggseit a s koordintktl:

a)
= 0
= const. = 0 }
(3.60)
b)

1 ( )
= 0 [ 1 ( )] cos sin


1 ( )
= 0 [ sin2 + 1 ( )] cos2

}
(3.61)

ahol
1 elsrend Bessel-fggvny

1 - az elsrend Bessel-fggvny a argumentum szerinti derivltja

80

a 1 ( ) = 0 egyenlet els gyke = esetn, ami = 1,841-nek addik

a nyls sugara

c)
2 2 sin 2
= 0
(2 +2 )2
2 (2 + 2 cos 2 )
= 0
(2 +2 )2 }
(3.62)

d)
2 2 (2 2 ) sin 2
= 0
(2 +2 )3
2 (2 + 2 cos 2 )(2 2 )
= 0
(2 +2 )3 }
(3.63)

Utbbi kpletekben a p lland lineris paramter, melynek ugyanaz a jelentse, mint


a (3.9) s (3.10) kpletekben (lsd fentebb).
Knny beltni, hogy az ttekintsre kijellt sszes esetben a (3.60) kivtelvel az
-t a pratlan, mg az -t a pros fggvnye hatrozza meg. Ezzel sszhangban az
E-skot az Y tengellyel prhuzamosan helyezzk el ( = 90), mg a H-skot az X tengellyel
prhuzamosan ( = 0). Ebben a kt skban = 0, s az ertr elektromos vektort az M
pontban csak az hatrozza meg.

a) = 0, = const. = 0 .
Mint a ngyszgletes nyls esetben, a (3.60) sszefggs (lland ertr-amplitdk
a nylsban) most sem fordul el az antennatechnikban, s itt csak idelis esetknt vizsgljuk.
Itt
2
cos sin
21 ()
= = 20 ( sin ) = 2

0 0 0
= 1 ()
(3.64)
s
2

= sin sin = 1 ()
0 0
(3.65)

ahol = sin , a nyls fellete.


Az irnykarakterisztikk mindkt skban azonosak s az albbi alakot ltik:

= (1 + cos )1 ()
(3.66)

81
= (1 + cos )1 ()
(3.67)

ahol
!
() = ()

(2 )
(3.68)

A 3.8 brn lthat az irnykarakterisztika (az 1 grbe), mely megfelel a (3.66)-nak a


lassan vltoz (1 + cos ) szorz figyelembe vtele nlkl. A 0,707 szint megfelel a =
1,62 rtknek.

3.8 bra

A kr alak nyls irnykarakterisztikja a benne fellp szinfzis ertr ktfle amplitd-


eloszlsra
1 a H-, s E-skokban, ha a nyls minden pontjn azonos az amplitd nagysga (3.60)
2 a H-skban, ha az ertr amplitdja a (3.61) szerint vltozik

A fnyalb szlessge:


20 = 20 = 1,04
2

Tovbb

02
=
120

82
02 2
2
2
=
2

Az irnytnyez:

4
=
2

A kihasznltsgi tnyez:

=1

b)

= 0 [ 1 ( ) 1 ( )] cos sin


= 0 [ 1 ( ) sin2 + 1 ( )] cos 2
}
(3.61)

A (3.61) egyenlettel meghatrozott ertr a kerek cstpvonalban lp fel, ha azt 11


hullmmal gerjesztjk. A kzelt szmtsokban gy tekintik, hogy ez az ertr marad fenn a
nylsban is.
Lecserlve az utols kifejezsben a sin2 s cos2 kifejezseket a cos 2 -en
keresztl, ezt kapjuk:

0 1 () 1 ()
= [ + 1 () + (1 () ) cos 2 ]
2
(3.69)


ahol = .
Behelyettestve a (3.69)-et a (3.58)-ba:
2
1 () 1 ()
= [ + 1 () + (1 () ) cos 2 ] sin cos
2
0 0

1 () 1 ()
= {[ + 1 ()] 0 () [1 () ] 2 ()}

0
(3.70)

ahol = sin .
Behelyettestve a (3.90)-be:

1 ()
+ 1 () = 0 ()

83
1 ()
1 () = 2 ()

(3.71)

ezt kapjuk:

= [0 ()0 () + 2 ()2 ()]


0
(3.72)

A tovbbi levezetseknl a Lommel-kpletet fogjuk hasznlni:25
() () = [ () () () ()]
2 2
0
(3.73)

Ezt a kpletet alkalmazva a (3.70)-re:

1 () ()]
1
= { [0 ()0 ()+2 2 [ ()0 ()+2 ()2 ()]}
2 2 0
(3.74)

ahol = sin a korbbiaknak megfelelen.


Behelyettestve a (3.74)-be az albbi kifejezseket:

1
0 () = 1 () + 1 ()

1
2 () = 1 () + 1 ()

1
0 () = 1 () + 1 ()

1
2 () = 1 () + 1 ()
}
(3.75)

s figyelembe vve, hogy

1 () = 0
(3.76)

nhny egyszer talakts utn a kvetkez kifejezshez jutunk -ra:

2 0 ()1 ()
= 2
2 2
(3.77)

25
E. Jahnke, F. Emde, Specilis fggvnyek tblzatai, 125. oldal, Gosztehizdat, 1948.

84
ahol = 2 a nyls terlete, mely megfelel a cstpvonal keresztmetszete
terletnek.
Meghatrozzuk az erteret az E-skban:
2
1 () 1 ()
= [ + 1 () + (1 () ) cos 2 ] sin sin
2
0 0

= [0 ()0 () 2 ()2 ()]


0
(3.78)

Megismtelve az sszes talaktst, melyet elvgeztnk a hasonl (3.72) egyenlettel,


az albbi kifejezshez jutunk:

= 0 ()1 ()
(3.79)

A (3.77)-nek s a (3.79)-nek megfelelen az irnykarakterisztikk az albbi mdon


rhatk fel:

2 1 ()
= (1 + cos )
2 2
(3.80)

= (1 + cos )1 ()
(3.81)

A 3.8 brn lthat az irnykarakterisztika (az 2 grbe) erre az esetre. Az


(1 + cos ) szorzt, miutn lassan vltozik, nem vesszk figyelembe.
A 0,707-es szint 0 = 2 esetn ll el.
Kvetkezskppen, a fnyalb szlessgt az albbi kplettel hatrozhatjuk meg:


20 = 1,27

ahol = 2.
Az szmra ugyanolyan fggvny addik, mint az lland amplitdk esetn (lsd
3.8 bra 1 grbe).
Az irnytnyez meghatrozshoz kiszmtjuk:26

26
A (3.82)-ben felttelezzk, hogy 2 =
2 2
+ .

85
2
=
120
2
2 2
02 12 () 2
= [ 2 sin2 + (1 ()) cos 2 ]
120
0 0 0 0

02 12 () 2
= [ 2 + (1 ()) ]
120
0 0
(3.82)

talaktjuk a (3.82)-t, felhasznlva az sszefggst


2
12 () 2 1 () 1 () 1
+ (1 ()) = ( 1 ()) + 21 () = [2 ()]2 + [ ()]2
2 1

Ezek az talaktsok lehetv teszik a kvetkezk felrst:02 1
= {[2 ()]2 + [1 ()]2 }
120
0 0
02 2 2 2
= { [(2 ()) 1 ()3 ()] + 2 [2 ()]2 }
120 2
(3.83)
2 02
2
2
= 2 [0 ()]2

(3.84)

Ebbl kvetkezen az irnytnyez:

4 [0 ()]2
=
2 1 [ ()]2 1 () () + 1 [ ()]2
2 2 2 1 3
2 1
(3.85)
a kihasznltsgi tnyez pedig:

[0 ()]2
=
1 1 1
[ ()]2 1 ()3 () + 2 [1 ()]2
2 2 2
(3.86)

A szmszer rtkek behelyettestse utn

= 0,835

86
c)

2 2 sin 2
= 0
(2 +2 )2
2 (2 + 2 cos 2 )
= 0
(2 +2 )2 }
(3.62)

Ez az eset megfelel a forgs-paraboloidnak, melyet egy elementris elektromos dipl


sugroz be.
Az ertr a H-skban:
2
2 (2 + 2 cos 2 ) sin cos
=

(2 +2 )2
0 0

2 0 () 2 2 ()
2
= 2
(2 +2 )2
0
(3.87)

ahol 0 s 2 nulladik s msodrend Bessel-fggvnyek.


talaktjuk a (3.87) integrl szmlljt:

2 2 2 +2
2 0 () 2 2 () = [0 () + 2 ()] + [0 () 2 ()]
2 2
2 +2 2 2 1 ()
= 21 () + 2
2 2
(3.88)

Behelyettestve a (3.88)-at a (3.87)-be:1 () 2 2 1 ()
= 22 { 2 2 + 2 2 2 }
+ ( + )
0 0
(3.89)

Behelyettestve az els integrlba:

1
1 () = [ ()]
sin 1
s tagonknt elvgezve az integrlst, az albbi kifejezst kapjuk az rtkre:

2 21 () 1
= 2 = 2 2 ()
2
+ 2 + 2 1
(3.90)

Trjnk r az kiszmtsra. A (3.87)-hez hasonlan:

87
2
2 (2 + 2 cos 2 ) sin sin
=

(2 +2 )2
0 0
(3.91)

Vezessnk be j vltozt:


=
2

akkor

= , sin = cos , cos 2 = cos 2

Bervn ezeket a (3.91) egyenletbe, ezt kapjuk:2
2 (2 2 cos ) cos
=
(2 +2 )2
0 3

2
(3.92)

A (3.92) integrl a szmll msodik tagjnak eljelben klnbzik a (3.87)


integrltl. Ezrt a (3.90) figyelembe vtelvel felrhatjuk:

2 0 () + 2 2 ()
2
= 2
(2 +2 )2
0

2 2 ()
= 2 2 () + 4 2

+ 2 1 (2 +2 )2
0
(3.93)

Vizsgljuk meg az albbi integrlt:


()
(2 + 2 )
(3.94)

Bervn ebbe az ismert sszefggst:

+1
() = () + +1 ()
+1

s rszenknt integrlva a derivltat tartalmaz tagot:

88

()
(2 + 2 )
+1 1 1
= () 2 + ()
sin +1 ( + 2 ) sin (2 + 2 ) +1
1
+1 () [ 2 ]
sin ( + 2 )
1 +1
= () + +1 () 2
sin (2 + 2 ) +1 sin ( + 2 )
+1
2 +1 ()
+ 2
sin ( + 2 )+1
(3.95)

Ha a (3.95) kpletet a (3.93) egyenletre alkalmazzuk, akkor elszr is szksges a


= 2, = 3, = 2 rtkeket felvenni. Ebben az esetben + 1 = 0, s ezt kapjuk:

2 2 () 1 3 3 () 4 3 3 ()
2 2 2 = +
( + ) sin (2 +2 )2 sin (2 +2 )3
(3.96)

Az elvgzett (3.96) talakts megmutatja, hogy a (3.93) egyenlet jobb oldaln ll


integrl felrhat olyan sszetev formjban, mely integrl nlkli Bessel-fggvnyt,
valamint egy hasonl, de az integrl alatt magasabb rend integrl alatti kifejezst tartalmaz.
Tovbb ismtelve a hasonl mveleteket, a (3.93) jobb oldaln ll integrlt egy Bessel-
fggvnyekbl ll sorba fejthetjk. Ezt kveten felvltjuk a (3.67)-nek megfelelen a
Bessel-fggvnyeket Lambda-fggvnyekkel:
3
2
2 2 2 2
2 ()
= 2 { () + sin ( 2 ) }
+ 2 1 2(2 + 2 ) + 2 2( 1)
=3
(3.97)

Az irnykarakterisztikkat az albbi kpletekkel hatrozzuk meg:


= cos 2 1 ()
2
(3.98a)
3
4 2 sin2 1 2
= cos2 {1 () + ( ) ()}
2 2(2 + 2 )2 2( 1) 2 + 2
=3
(3.98b)

A 3.9 brn lthat az irnykarakterisztika grbesorozata a klnbz rtkekre.

89
3.9 bra
A kr alak nyls irnykarakterisztiki az E-skban az ertrnek a (3.62) trvnyszersg

szerinti vltozsa esetn a klnbz rtkekre

Az irnykarakterisztika a H-skban pontosan olyan kinzet, mint az lland


amplitdk esetben.
Az irnykarakterisztikkbl meghatrozhatk a 0,707 szintnek megfelel 0 rtkek,
valamint a fnyalb 20 rtkei. Ezeket az adatokat a 3.3 tblzatban talljuk.

3.3 tblzat
0
20 =

0,4 1,71 1,08 0,98
0,6 1,86 1,18 " 0,94
0,8 2,01 1,27 " 0,86
1,0 2,27 1,43 " 0,74
1,2 2,52 1,59 " 0,64
1,4 2,86 1,81 " 0,54

A egytthat a jelentsnek vonatkozsban hasonl a -hoz.


Rtrnk az irnytnyez meghatrozsra.
Figyelembe vve, hogy (0) = 1, ezt kapjuk:

02 2 4
2
2
=
2 (2 + 2 )2
(3.99)
2
2
=
120
0 0
(3.100)

A (3.82)-nek megfelelen:

90
4 4 8 26 2 cos 2 2
2 =
2 2
+ =[ + ] 2
+
(2 + 2 )4 (2 + 2 )4 0 (2 + 2 )4 0
(3.101)

Az integrls sorn a cos 2 -t tartalmaz tag nullt ad. Kvetkezskppen:02 4 4 8 02 2 2 [34 2 + 32 4 + 26 ]
= 2 [ 2 + ] =
120 ( + 2 )4 (2 + 2 )4 120 32 (2 + 2 )3
0
(3.102)

Ebbl az irnytnyez az albbinak addik:

2
4 1 + ( )
=
2 2 2 4
1 + () + 3 ()
(3.103)

A kihasznltsgi tnyez:

2
1 + ()
=
2 2 4
1 + ( ) + 3 ()
(3.104)

A 3.20) brn lthat a fggse az -tl. Ha 0, = 1. Ezt vrhattuk is, mert a


(3.62)-nek megfelelen 0 esetn = 0, 0 = const.

3.10 bra

A kihasznltsgi tnyez fggse az viszonytl kerek nyls s abban a (3.62) szerinti
amplitd-eloszls esetn

91
d)

2 2 (2 2 ) sin 2
= 0
(2 +2 )3
2 (2 2 )(2 + 2 cos 2 )
= 0
(2 +2 )3 }
(3.63)

Az ertr amplitdjnak fenti trvnyszersge a nylsban annak s


koordintitl a forgs-paraboloid nylsban alakul ki, ha azt skreflektorral elltott
elementris elektromos dipllal sugrozzuk be.
Hasonlan a (3.87)-hez s (3.93)-hoz, jelen esetben:

[2 0 () 2 2 ()](2 2 )
2
= 2
(2 +2 )3
0
(3.105)

[2 0 () + 2 2 ()](2 2 )
= 22
(2 +2 )3
0
(3.106)

Felcserljk a (3.105)-ben

2 2 = 2 +2 22

felosztvn ezzel a szmllt kt tagra. Abban a tagban, amelyikben szerepel a 22 ,


felcserljk

21 ()
0 () = 2 ()

Ez lehetv teszi a hasonl tagok talaktsa utn, hogy felrjuk:

2 1 () 3
[ 2 ()
+ 2 ()]

2 0 2
= 2 { 4 2 2 3 }
(2 +2 )2 ( + )
0 0
(3.107)

Az els integrl a (3.107)-ben pontosan megfelel az kifejezsnek a (3.93)-ban. A


(3.107) msodik integrlja a (3.94)-nak megfelel kinzet, s felbonthat Lambda-
fggvnyek sorozatra a korbban alkalmazott mdszerrel.
Ezzel az albbi kifejezst kapjuk:

92
2
= { ()
2 + 2 1
2
2 2 2
2 ( ) ()
( + 2 )2 2 + 2
=2
2 3
2
1 2
+ ( ) ()}
2(2 + 2 ) 2( 1) 2 + 2
=3
(3.108)

Elvgezve a (3.106)-ban az elzekhez hasonl cserket, felrhatjuk:

2 1 ()
0 2
() 2 ()
2 [ 2 ()]
2 2
= 2 { 4 }
(2 +2 )2 (2 +2 )3
0 0
(3.109)

Az els integrl a (3.109)-ben pontosan megfelel a (3.87) kifejezsnek. A msodik


integrl a (3.109)-ben egyetlen els tag esetben pontosan megfelel a (3.107)-nek, egyetlen
msodik tag esetben a (3.94)-nak megfelel kinzet, s a (3.93) msodik integrljtl csak a
nevez kitevjben klnbzik.
Az elmondottak figyelembe vtelvel felrhat:

2
= 2 { ()
+ 2 1
2
2 2 2
( ) ()
2(2 + 2 )2 2 + 2
=2
2 2 3
2
1 2
+ ( ) ()}
2(2 + 2 ) 2( 1) 2 + 2
=3
(3.110)

A (3.108)-bl s a (3.109)-bl knny sszelltani az s irnykarakterisztikk


kifejezseit gy, ahogyan azt a korbbi esetekben tettk.

A 3.11 s 3.12 brkon lthatk az irnykarakterisztikk nhny rtkre kiszmtva.
E grbkbl llapthatk meg a 0 rtkek, melyek a 0,707 szintnek felelnek meg, valamint a
fnyalbok szlessgei. Ezeket az adatokat a 3.4 tblzatban talljuk.

3.4 tblzat
0 0
20 = 20 =

0,4 1,67 1,73 0,98
1,06 1,10

0,6 1,73 1,10" 1,96 1,24" 0,84
0,8 1,90 1,21" 2,27 1,44" 0,66
1,0 2,17 1,38" 2,63 1,67" 0,47

93
3.11 bra

Irnykarakterisztika a H-skban a klnbz rtkekre, kr alak nyls esetn, ha az ertr
abban a (3.63) trvnyszersg szerint vltozik.

3.13 bra

Irnykarakterisztika az E-skban a klnbz rtkekre, kr alak nyls esetn, ha az ertr
abban a (3.63) trvnyszersg szerint vltozik.

Rtrnk az irnytnyez meghatrozsra. Miutn (0) = 1, ezrt

2 2 8
2
2
=
2 0 (2 + 2 )4
(3.111)

A P rtkt a (3.100) kplettel fogjuk meghatrozni. Szemmel lthat, hogy


ugyanazzal a (3.101) kplettel fejezhet ki, mint az elz esetben, ha megszorozzuk azt a
2 2
szorzval. Ennek megfelelen a P a (3.102) tpus integrllal fejezhet ki, melynl az
2 +2
2
2 2
integrl alatti kifejezst megszorozzuk a (2 +2 ) szorzval.

2
02 (2 2 )2 (4 )2 2 2
= 2 [ 2 + ]( )
120 ( + 2 )4 (2 + 2 )4 2 +2
0
(3.112)

94
A korbbiak szerint felcserljk:

(2 2 )2 = (2 +2 )2 42 2
(3.113)

ekkor ezt kapjuk:02 4 4 + 8 4(4 4 + 8 )2 2
= 2 [ 2 + ]
120 ( + 2 )4 (2 + 2 )6
0
(3.114)

A (3.114) els tagja pontosan megegyezik a (3.102)-vel. A msodik tag az albbi


kinzet tblzatos integrl:(2+ )

Egyszer levezetsek utn:

02 22 (10 10 ) 2 (8 8 ) 2 (6 6 ) 2
= 2 [ + + + ]
120 5(2 + 2 )5 2(2 + 2 )4 6(2 + 2 )3 15
(3.115)

3.13 bra

A kihasznltsgi tnyez fggse az hnyadostl kerek nyls, s abban az ertrnek a
(3.63) trvnyszersg szerinti vltozsa esetn

Az irnytnyez rtke:

4
=
2

95
ahol a kihasznltsgi tnyez:

2 2
2 (1 + 2 )

= 2 5
4 10 8 2 1 6 2 2 2
(1 10 ) + (1 8 ) (1 + 2 ) 3 (1 6 ) (1 + 2 ) + (1 + 2 )
5 15
(3.116)

A 3.13 brn lthat a fggse az hnyadostl. Jelen esetben a kihasznltsgi


tnyez rtke megint 1-hez tart, ha 0 ugyanabbl az okbl.

4. A sk szinfzis antennk sugrzsi irnytottsgnak ltalnos


jellemzi

Az elz kt fejezetben szerepl adatok a sk nylssal, a nylsban pedig szinfzis


ertrrel rendelkez antennk sugrzsi erterrl lehetv tesz egy sor fontos kvetkeztetst.
A szinfzis skantennk sugrzsa f maximumnak irnya egybeesik a nyls
normlvektornak irnyval ( = 0 esetn).
Az antenna nylsa felletnek kihasznltsgi tnyezje:

2
=
4

akkor ri el a legnagyobb rtkt, ami eggyel egyenl, ha az ertr amplitdja a


nylsban mindentt azonos. A gyakorlatban a kihasznltsgi tnyez rtke mindig kisebb
egynl, mivel a pontosan azonos amplitdk idelis esete a nylsban nem fordul el. Az
idelis esetet mindig csak valamilyen mrtkben lehet megkzelteni.
Az antenna nylsa felletnek kihasznltsgi tnyezje annl kisebb, minl nagyobb
az ertr egyenetlensge a nylsban (az amplitdk monoton cskkense esetn a nyls
kzeptl a szlei fel, ami megfelel a korbban vizsglt trvnyszersgeknek. A annl
kisebb, minl jobban klnbzik az ertr a szleken a kzpen meglev ertrtl).
Az irnykarakterisztika fnyalbjnak szlessge a H-skban (a mi esetnkben
megfelel az XZ sknak, lsd 3.1 bra) arnyos a hullmhossznak s az antennamretnek az X-
tengellyel prhuzamos hnyadosval:


20 =
1

ngyszgletes nyls esetn, s


20 =

kr alak nyls esetn


Hasonlkppen a fnyalb szlessge az E-skban (megfelel az YZ sknak a 3.1 brn)
arnyos a hullmhossznak s az antennamretnek az Y-tengellyel prhuzamos hnyadosval:

96

20 =
2

ngyszgletes nyls esetn, s


20 =

kr alak nyls esetn

ahol s arnyossgi tnyezk, melyek rtkei a 3.1 3.4 tblzatokban


szerepelnek.

3.14 bra
Az irnykarakterisztika formjnak elemzshez a nyls szinfzis ertere amplitd-
eloszlsnak fggvnyben
a) ngyszgletes nyls esetn
b) kerek nyls esetn

Az irnykarakterisztika szempontjbl valamely skban brmelyik antenna vizsglhat


linerisknt.
Ha az antenna sk, akkor feloszthat az arra a skra merleges svokra, melyben
meghatrozzuk az irnykarakterisztikt, amint az a 3.14 brn lthat. Az egyes svok
sugrzsi ertere a (3.12) s (3.13) kpleteknek megfelelen egyenl:


= sin
0

= sin
0 }
(3.117)

A sugrzsi ertr a (3.117) alakot lti, ha = = 0. Ha viszont 0,


gy akkor lti a kzlt alakot, ha aszimmetrikus az s koordintkhoz viszonytva.
Lecskkentve a svok szlessgeit vgtelenl kis rtkekre, az albbi sszefggseket
kapjuk:

97
sin
=
0

= sin
0 }
(3.117a)

A (3.117a)-bl kvetkezik, hogy ezzel a mdszerrel a skantenna lineriss alakul, az


s rtkekkel arnyos amplitdkkal.
Az s egytthatk, melyek a fnyalb szlessgt kapcsoljk ssze az antenna
mreteivel, fggenek a kzlt integrlok megvltozsnak mrtkvel az X s Y tengelyek
irnyban, azaz az ertr amplitdinak egyenetlensgtl az ekvivalens lineris antennn.
A 3.15 brn lthatk az ertr amplitd-nagysgai vltozsainak grbi az
ekvivalens lineris antennkon, melyek megfelelnek a korbban vizsglt nhny esetnek a
ngyszgletes s kerek nylsokkal.

3.15 bra
Az ertr amplitd-vltozsainak grbi az ekvivalens lineris antenna mentn az albbi
eseteknek megfelelen:
1 azonos amplitdk a ngyszgletes nylsban
2 a (3.9) trvnyszersgnek megfelel amplitd-eloszls = 1 esetn a ngyszgletes
nylsban
3 azonos amplitdk a kerek nylsban
4 koszinuszos amplitd-eloszls (3.8) a ngyszglete nylsban
5 - a (3.10) trvnyszersgnek megfelel amplitd-eloszls = 1 esetn a ngyszgletes
nylsban

sszevetve a 3.15 bra adatait a s egytthatk korbban kapott rtkeivel (3.1


3.4 tblzatok) ltjuk, hogy minl gyorsabban cskkennek az ekvivalens amplitdk az
antenna kzeptl a szlei fel, annl nagyobbak a s egytthatk, azaz annl nagyobb
az irnykarakterisztika fnyalbja.

98
Az ekvivalens amplitdk egyenetlensgtl a lineris antennn fggnek az
irnykarakterisztika oldalnyalbjainak relatv rtke is. A fentiekben kzlt diagramok
elemzsbl knny eljutni arra a kvetkeztetsre, hogy minl gyorsabban esnek az
amplitdk a kzptl a szlek fel, annl kisebb az irnykarakterisztika oldalnyalbjainak
relatv rtke. Megmutathat, hogy ha az amplitdk a kzptl a szlek fel nnek, az
oldalnyalbok nvekednek az egyenletes amplitd-eloszls esethez viszonytva.

5. Parazita polarizci

A fentiekben vizsglt kerek nylsos esetek kzl nhnyban (3.61, 3.62 s 3.63
kpletek) az ertr elektromos vektora (teht a mgneses is) rendelkezik a nylsban mind y-
irny ( ), mind x-irny ( ) sszetevvel. Emellett az a szg pros fggvnye, s az
egsz nylsban azonos az eljele, mg az a szg pratlan fggvnye, gy az eljele
eltr az egyes negyedekben. Ennek eredmnyekppen az elektromgneses erteret az
alapskokban (E- s H-skok), valamint a fnyalb irnyban csak az sszetevvel
hatrozzuk meg. A nullval nem egyel, a szomszdos negyedekben ellenfzis sszetev
jelenlte a nylsban ltrehozza az elektromgneses energia sugrzst az alapskokon kvl
ngy f maximummal ezen skok kztti znkban. Ezt a sugrzst gyakorlatilag nem
hasznljk, s ebben az rtelemben haszontalan energiavesztesgknt jelenik meg, ami az
antenna erstsi tnyezjt cskkenti.
Az elmondottak miatt a f irny s az alapskokban ltrejv sugrzsi ertr
ltrehozsban rszt nem vev elektromos ertr sszetevt (s a neki megfelel
mgneses vektor-sszetevt) a nylsban, melyek csak az alapskokon kvli sugrzs
ltrejttt okozzk, szoks parazita-polarizcinak nevezni.

6. Lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs

Az ertr fzisnak lineris trvnyszersg szerinti vltozsa a sk ernyben lev


nyls terletn akkor jn ltre, ha erre az ernyre skhullm esik, mely a normlvektorral
valamekkora, nulltl eltr szget zr be, ahogyan az a 3-16 brn ltszik.

3.16 bra
Lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs a hullm adott szg alatti beesse esetn a sk
erny nylsra

Jelljk a beessi szget -val. Mint az knnyen belthat a rajzbl, az pontba a


hullmfront ksbb rkezik, mint az O kzppontba, mivel az pontig az t hosszabb
sin szakasszal. Ennek ksznheten az pontban a fzis ksik az albbi rtkkel:

99
2
sin = sin

(3.118)

az O pont fzishoz viszonytva.


Ha az O pontban az erteret 0 -lal jelljk, akkor az pontban az ertr rtke:

( , ) = 0 ( , ) sin

(3.119)

ahol ( , ) az ertr amplitd-eloszlsa a nylsban.


Jelljk:

= sin
(3.120)

akkor

( , ) = 0 ( , )
(3.121)

A tovbbiakban a linerisan vltoz fzisok szmra az X-tengely mentn hasznlni


fogjuk mind a (3.119), mint a (3.121) kpletet.
Ha = 0 ( = 0), azaz amikor a hullm a tkrre merleges irnybl esik be, a
fzisklnbsg nullval egyenl, s az ertr a nylsban szinfzis lesz. Kvetkezskppen, a
szinfzis ertr az elmleti vizsglatokban csak az ltalnosabb lineris trvnyszersg
szerinti fzisvltozs rszeseteknt szerepelhet.
Az antennatechnikban a lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs rendszerint az
ertr-szimmetria egyetlen, valamely irnyba mutat tengelye mentn valsul meg, ha az
ertr szinfzis marad a msik tengely irnyban.
Az ertr lineris fzisvltozsa a nylsban ltrejhet az sszes korbban vizsglt
amplitd-eloszls esetn, melyeket a szinfzis ertr felttelvel nztnk t.
Ily mdon az ( , ) a (3.119) egyenletben lesz az egyike a (3.7)-(3.10) kpletekben
szerepl fggvnyeknek a ngyszgletes nylsban, illetve a (3.60)-(3.63) kpletekben az
szmra a kerek nylsban. Ami az sszetevt illeti, miutn ez pratlan fggvny, vagy
nullval egyenl, gy nincs hatssal az ertr rtkeire az E-, s H-skokban.
A trer a (3.11)-nek s (3.12)-nek megfelelen kiszmthat az albbi kpletekkel:

= ( , ) sin = ( , ) (sin sin )


(3.122)

= sin ( , )
(3.123)

ahol

100

= cos 2 0
2

A (3.122)-bl lthat, hogy lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs esetn a


sugrzsi ertr kifejezse a H-skban ugyanolyan kinzet, mint szinfzis ertr esetn, de
ebben a kifejezsben a sin kifejezs felcserlend a sin sin kifejezssel, ahol


sin =

Ez arra mutat r, hogy lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs esetn a


nylsban az irnykarakterisztika formja (a fnyalb szlessge, az oldalnyalbok
maximumainak relatv rtke) ugyanolyan marad, mint a szinfzis antennnl az amplitd-
vltozs ugyanolyan trvnyszersge mellett, de a sugrzs fnyalbjnak irnya szggel
tr el a nylsra merleges irnytl.
Nmileg bonyolultabban hat ki a lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs az
irnykarakterisztikra az E-skban.
Kezdetnek felttelezzk, hogy az ( , ) lland rtk, mint a (3.6)-ban s a (3.7)-
ben, vagy csak az egyik, az koordinta fggvnye, mint a ((3.8)-(3.10)-ben. Ebben az
esetben felrhat:

= ( ) sin
(3.124)

A (3.124)-bl kvetkezik, hogy lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs esetn a


nylsban a trer fggse az E-skban a szgtl, azaz az irnykarakterisztika pontosan
olyan lesz, mint a szinfzis ertr esetn, de az ertr nagysga jelents mrtkben
megvltozik, mivel az ( ) integrl jelents mrtkben klnbzik az
( ) integrltl.
Az ertr nagysgnak vltozsa az E-skban azzal fgg ssze, hogy a H-skban a
fnyalb irnya szggel hajlik el a nylsra merleges irnytl. Azrt van ez gy, mert az E-
sk thalad a normlvektoron, utbbi viszont elhajolt fnyalb esetn nemcsak a fnyalb
terletn haladhat t, hanem az oldalnyalbokn, illetve a nulla rtk sugrzsn is, ami az
szgtl, a fnyalb szlessgtl a H-skban, az oldalnyalbok szlessgtl s az
oldalmaximumok viszonylagos rtktl fgg.
Az elhajolt fnyalb vizsglt esetben gyakorlati rdekldsre az irnykarakterisztika
a korbbiakhoz hasonlan nem az E-skban tarthat szmot, hanem az -skban (lsd 3.17
bra), mely thalad a sugrzs f maximumn. Az -sk szemmel lthatan szget zr be
az E-skkal.
Az -skban az irnykarakterisztika a szg fggvnye lesz (lsd 3.17 bra). Az
irnykarakterisztika matematika kifejezse az -skban a (3.6) kplet segtsgvel
kaphat meg.
Knny beltni, hogy behelyettestve a (3.121)-bl az -t ebbe a kpletbe, ezt kapjuk:

1
( ) = (sin sin ) (sin cos )
1 + cos
(3.125)

101
ahol s (vesszk nlkl) az ertr adott amplitd-eloszlsval rendelkez
szinfzis antenna irnykarakterisztikjnak fggvnyei, melyeknl a sin argumentumot

felvltja a sin sin s a sin cos argumentum. s meghatrozhatk a -n s -n
keresztl az albbi kpletekkel:

cos = cos cos , sin sin = sin


(3.126)

3.17 bra
A normlvektor helyzete az E-skhoz s az az irnykarakterisztika maximumt tartalmaz -
skhoz viszonytva lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs esetn a ngyszgletes s a
kr alak nylsban

ltalnos esetben, amikor az mindkt, az s az , vagy a s a koordintk


fggvnye, akkor nem sikerl egyszer matematikai kifejezsekkel kifejezni az -skban a
sugrzsi erteret. De megmutathat, hogy kis szgek esetn az irnykarakterisztika az -
skban a fggvnyeknt lineris trvnyszersg szerinti fzisvltozs esetn nagyjbl
ugyanolyan lesz, mint a szinfzis antenna irnykarakterisztikja az E-skban a
fggvnyeknt. Mindkt esetben gy tekintjk, hogy az ertr amplitd-fggse a nylsban
azonos.

7. Az ertr fzisnak ngyzetes trvnyszersg szerinti


vltozsa a ngyszgletes nylsban

A ngyzetes trvny szerinti fzisvltozs a sk ernyben lev nylsban nagyjbl


akkor addik, ha arra gmb-, vagy hengeres hullm esik, ami megfelel az erny
besugrzsnak pontszer, vagy szlszer, az ernytl adott tvolsgra elhelyezett
sugrforrssal.
A jelen pontban vizsglt sszes esetben ngyszgletes nylst feltteleznk, illetve azt,
hogy

= 0

Az kvetkez fggseit fogjuk megvizsglni a nyls felsznnek koordintitl:

102
a)
2

= 0 cos 1
1
(3.127)
b)
2

= 0 cos 2
1
(3.128)
c)
2 2
( + )
= 0 cos 1 2
1
(3.129)

ahol 1 s 2 a tvolsgok a megfelel hullmfront-vektortl, vagy a


sugrforrsoktl a nylsig (az antenna nylsig).
A (3.127) s (3.128) sszefggsek akkor addnak, ha az ernyre hengeres hullm
esik. A (3.129) pedig 1 = 2 esetn akkor, ha az ernyre gmbhullm esik, 1 2 esetn
pedig akkor, ha ketts grblet a bees hullm. Az els kt sszefggs megfelel a svos
tlcsr nylsa erternek, a harmadik pedig a gla-tlcsr nylsa erternek. Emellett az
1 = 2 eset megfelel a hegyes tlcsrnek, mg az 1 2 eset az k alak tlcsrnek
(rszletesen lsd a 6. fejezetben).
Matematikailag a (3.127) s (3.128) rszesetei a (3.129)-nek 2 , vagy 1
esetn. Ezrt mindhrom esetet egyszerre fogjuk vizsglni.
ltalnos esetben (3.129) az erteret a H-skban az albbi kplettel hatrozzuk meg:
2 1
2 2
2 sin
2

= 2 cos 1
1

2 1
2 2
(3.130)
az E-skban pedig
2 1
2 2
2
2
sin
= 2 cos 1
1

2 1
2 2
(3.131)

A (3.130)-ban s (3.131)-ben ngy integrl tallhat. Megvizsgljuk mindegyiket


kln-kln.

a)
2 2
2 2
2 2 2 2
( )
2 = 2 2 = 2 [() ()]
2

2 2
2 2

103
(3.132)
ahol

2
=
22
(3.132a)

a () s () fggvnyek pedig az gynevezett Fresnel-integrlok,27 melyeket az


albbi kpletekkel hatrozunk meg:

2
() = cos ( )
2
0

2
() = sin ( )
2
0 }
(3.133)

b)
1 1 1
2 2 2
2 1 2 1 2

cos 1 = 1 1 + 1 1
1 2 2

1 1 1
2 2 2
(3.134)

Elvgezvn az albbi talaktst a (3.134) kiteviben:

2
2 1 2 1 1
= [( ) 2]
1 1 2 1 1 2 21

2
2 1 2 1 1
+ = [( + ) 2]
1 1 2 1 1 2 21

akkor ezt kapjuk:


1
2 2
12 1
cos 1 = 41 {[() ()] [() ()]}

1 2

1
2
(3.135)
ahol

27
E. Jahnke, F. Emde, Specilis fggvnyek tblzatai, 125. oldal, Gosztehizdat, 1948.

104
1 1 1
= ( + )
2 1 1
1 1 1
= ( )
2 1 1 }
(3.136)

A kt vizsglt integrl az a)-ban s a b)-ben lland rtkek, nem fggnek a


szgtl. A tbbi integrl a szg fggvnyei, s meghatrozzk az irnykarakterisztikt.

c)
2 2 2
2 2 2
2 2 2
sin sin
2 = 2 + 2 sin

0 0
2
2
(3.137)

Az integrlok a (3.137) jobb oldaln ugyangy nznek ki, mint a (3.134), s hasonl
mdon alakthatk t az albbi kifejezsre:
2
2
2 2 2 2 2

2 sin
= {[() ()] [() ()]} sin
2 4

2
2

(3.138)

ahol

1 2
= (2 sin + )
2 2
1 1
= (2 sin + )
2 2 }
(3.139)

d)
1
2 2
sin
cos 1
1

1
2
1
2 2
1

= ( 1 + 1 ) ( sin + sin ) 1
2
0
(3.140)

105
A zrjelek felbontsa utn a (3.140)-ben ez az integrl is talakthat a (3.134)-hez
hasonl integrll. A korbbiakhoz hasonl talaktsok utn:
1
2 2
sin
cos 1
1

1
2
= {[(1 ) (2 )] [(1 ) (2 )]}
+ {[(3 ) (4 )] [(3 ) (4 )]}
(3.141)

ahol

1 2 sin 2
1 ( + )
= 4 1

1 2 sin 2
1 ( )
= 4 1

1 1 1 2 sin
1 = [ + 1 ( + )]
2 1 1

1 1 1 2 sin
2 = [ 1 ( + )]
2 1 1

1 1 1 2 sin
3 = [ + 1 ( )]
2 1 1

1 1 1 2 sin
4 = [ 1 ( )]
2 1 1

Ismervn az egyes integrlok rtkt, nem nehz megkapni az ltalnos kifejezst az


-ra s -re.
A (3.138) kifejezs az irnykarakterisztika az E-skban, mg a (3.141) kifejezs
megadja az irnykarakterisztikt a H-skban abban az esetben, ha az antenna nylsban az
amplitd-eloszls a (3.129) szerinti.
Ha az antenna nylsban az amplitd-eloszls a (3.127) szerinti, akkor az
irnykarakterisztikt a H-skban a (3.141) kifejezs hatrozza meg, mg az E-skban az
irnykarakterisztika ugyanolyan kinzet, mint a szinfzis antennnl lland amplitd
esetn (3.19). Ha viszont az erteret az antenna nylsban a (3.128) kplet hatrozza meg,
akkor az irnykarakterisztika a H-skban ugyanolyan kinzet lesz, mint a szinfzis
antennnl koszinuszos amplitd-eloszls esetn (3.19), E-skban viszont az
irnykarakterisztikt a (3.138) hatrozza meg.
A 3.18 brn lthat nhny, a (3.138) alapjn kiszmtott irnykarakterisztika a
maximlis fziskssek klnbz rtkeire. A (3.128)-nak megfelelen a fzist a lyukban (az
antenna nylsban) az albbi kplettel lehet meghatrozni:

106
2
=
2
2
A maximlis fziskss a lyuk (nyls) szln lp fel = esetn. Ebben a pontban:
2

22
=
42

3.18 bra

A ngyszgletes nyls irnykarakterisztiki azonos amplitdk s ngyzetes fzisvltozs


esetn a maximlis fziskss klnbz rtkei esetn.

Kvetkezskppen, a 3.18 brn lthat irnykarakterisztikk az albbi 2 rtkekre


lettek kiszmolva:

222 22 22
, , ,
2 8
2 2
2 = 2 esetn ( = 8 ) az irnykarakterisztika majdnem semmiben sem
klnbzik a szinfzis antenna irnykarakterisztikjtl ( = 0).

2
2 = 2 2 esetn ( = 2 ) az irnykarakterisztika fnyalbjnak szlessge a
0,707-es szinten ugyanakkora, mint a szinfzis antenn, de a 0,2-0,3 szinten szlesebb, mert
egybeolvad az els oldalnyalbbal.

107
2
2 = 8 2 esetn ( = 2) a fnyalbban hullmvlgy keletkezik s majdnem
dupla szlessg.
Rtrnk az irnytnyez szmtsra.

2
=
120
2

A P mindhrom esetben azonos rtk (3.127)-(3.129), mgpedig olyat, mint a


szinfzis ertr, s koszinuszos amplitd-eloszls esetn (lsd 3.33), azaz

02
=
120 2

A sugrzsi ertr a f sugrzsi irnyban eltr lesz az egyes esetekben (3.127)-


(3.129). Az 2
2
ezekre az esetekre a kvetkez rtk:

a)
22 1
| 2
2 | = 02 {[() ()]2 + [() ()]2 }
2 2
(3.142)
b)
822
| 2
2 | = 02 {[()]2 + [()]2 }
2 2
(3.143)
c)

| 2
2 | = 02 1 2 {[() ()]2 + [() ()]2 }{[()]2 + [()]2 }
(3.144)

Behelyettestve a (3.142)-(3.144)-et az irnytnyez (3.22) kifejezsbe, az albbiakat


kapjuk:

a)

41 2
= {[() ()]2 + [() ()]2 }
2
(3.145)

b)

641 2
= {[()]2 + [()]2 }
1
(3.146)

c)

81 2
= {[() ()]2 + [() ()]2 }{[()]2 + [()]2 }
1 2

108
(3.147)

A H s E indexek a G mellett azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a ngyzetes


vltozs az egyik tengely mentn meg vgbe, ami prhuzamos vagy a mgneses, vagy az
elektromos ertrrel. Az index hinya a G mellett arra az ltalnos esetre vonatkozik, amikor
a ngyzetes fzisvltozs a nyls kzppontjtl a szlei fel radilis irnyban megy vgbe.
Knny beltni, hogy az egyes esetek irnytottsgi tnyezi kztt az albbi
sszefggs ll fenn:


= ( ) ( )
32 1 2
(3.148)

3.19 bra
Az egysgnyi erstsi tnyez fggsnek grafikonjai a ngyszgletes nyls oldalhossztl

( 1, vagy 2) az 1, s 2 tvolsgok klnbz rtkeire
a) az amplitdk s a fzisok a (3.127) trvnyszersg szerinti vltozsa esetn a nylsban
b) ugyanazoknak a (3.128) trvnyszersg szerinti vltozsa esetn a nylsban

1 2
A 3.19 brn lthatk a s egysgnyi erstsi tnyezk fggse a s
2 1
2 2
rtkeitl a klnbz s tvolsgokra. Ltjuk, hogy az , vagy minden egyes konkrt

1 2
rtkre ltezik optimlis , vagy rtk, mely mellett az egysgnyi irnytnyez rtke

1 2
maximlis. A s optimlis rtkein keresztl az brkon szaggatott vonal halad t.

8. Az ertr fzisnak ngyzetes trvny szerinti vltozsa a kerek


nylsban

Rszletesen megvizsgljuk itt az ertr lland amplitdinak esett a nylsban, azaz


felttelezzk, hogy

109
= 0

2
= 0
(3.149)

Itt az R lland paramter, mely megmutatja az erny, s az ernyre bees


gmbhullm kzppontja kztti tvolsgot. A (3.149)-es kplet kzeltleg kifejezi a kpos
tlcsr nylsban fellp ertr fggst a nyls pontjaitl.
Azonos ertr-amplitdk esetn az irnykarakterisztikk a H- s E-skokban
azonosak lesznek. Ezrt itt most csak a H-skra vezetjk le a kpleteket.

2 2 2
2 2
cos sin
= = 2 0 ()

0 0 0
(3.150)

Itt bevezettk az = sin jellst. Alaktsuk t a (3.150)-et az albbi alakra:sin
2
2
= 0 ()
0

ahol

2
= , =
2 sin2 2 sin2

Felhasznlva a korbban alkalmazott, a (3.93)-(3.97) talaktsokat tartalmaz


mdszert ezt kapjuk:
1

2 2 ()1
= 4 ( ) ()
4 !
=1
(3.151a)

ahol a korbbiakhoz hasonlan -val az antenna nylst jelljk, s


= sin
2
A fnyalb irnyban:
2

2
2
= 02 2 [(cos 1) + sin2 ] = 202 2 (1 cos ) = 402 2 sin2
2
(3.152)

02
=
120
(3.153)

110
Ily mdon az irnytnyez:

4 2 2 2
= 2 ( ) sin
2
(3.154)

A (3.154)-bl lthat, hogy kicsiny rtkeknl, amikor a szinusz felvlhat a

fggetlen vltozjval:

4
= , =1

0 2

Az nvekedsvel, lland R egytthat mellett a kihasznltsgi tnyez cskken,de a G n. Abban a pontban, ahol = 0, a (3.154)-nek megfelelen:


tg =2
2 2

illetve

2
= 2,34, 3

(3.155)

Az utols kifejezs megmutatja a paramtereknek azt az arnyt, mely mellett az


irnytnyez elri a maximlis rtkt. Az tovbbi nvelsvel mindkt tnyez (G s )
cskkennek.
Az ertr a kpos tlcsr nylsban pontosabban az albbi kpletekkel fejezhet ki:

2


= 0 1 ( ) 1 ( ) cos sin ]
[


2

1 ( )
= 0 [ sin + 1 ( ) cos2 ]

}
(3.156)

A jellsek ugyanazok, mint a (3.61)-nl elfogadottak.


A (3.156) hasznlata a (3.149) helyett a jellemzk kiszmtshoz rendkvl
megnehezti a matematikai levezetseket, s az eredmny mindkt esetben gyakorlatilag
majdnem ugyanaz. Ezrt itt ezeket a levezetseket nem kzljk.

9. Fzisvltozs kbs trvnyszersg szerint

Az ertr fzisnak kbs trvnyszersg szerinti vltozsa az antenna nylsban


tisztn nem fordul el. Ez a trvnyszersg rendszerint egytt jr a lineris s a nulls

111
fzisvltozsokkal (szinfzis ertrrel). Rszesetben a kbs trvnyszersg a
lencseantennknl jelenik meg, ha a sugrz elmozdul a fkuszbl a lencse tengelyre
merleges irny fel.
Kvetkezskppen a kbs trvnyszersg rszletes elemzse gyakorlati
rdekldsre a szinfzis ertrrel s a lineris trvnyszersggel egyttesen tarthatna
rdekldsre szmot. Tekintettel az adott feladat megoldsnak veszdsgessgre, itt csak
olyan ltalnos megjegyzsekre szortkozunk, melyek lehetv teszik bizonyos elkpzelsek
kialaktst az ltalnos trvnyszersgekrl.
A 3.20 brn lthatk az antennk irnykarakterisztiki ngyszgletes (3.20a bra) s
kerek (3.20b bra) nylsok esetn lland amplitdk s tisztn kbs trvnyszersg
szerinti fzisvltozsok esetn.

3.20 bra
a) Ngyszgletes s b) kerek nyls irnykarakterisztikja lland amplitdk, valamint kbs
trvnyszersg szerinti fziseloszls esetn az egyik, az irnykarakterisztika skjban fekv
tengely mentn klnbz rtkek esetn.

A rajzon a a nyls kzppontja, valamint a szls pontjai kztti maximlis


fzisklnbsget jelenti. Ezekbl a grbkbl lthat, hogy kbs trvnyszersg szerinti
fzisvltozsnl a linerishoz hasonlan az irnykarakterisztika fnyalbja elcsszik a
nylsra merleges irnyhoz viszonytva. A lineris trvnyszersgtl eltren azonban itt
egyidejleg vgbe megy az irnykarakterisztika formjnak torzulsa is, ami abban fejezdik
ki, hogy a szinfzis esettel sszevetve az oldalnyalbok a fnyalb egyik oldaln
nvekednek, mg a msik oldalon cskkennek. Az irnykarakterisztika aszimmetrikuss vlik.

112
10. A periodikus amplitd-vltozs hatsa a szinfzis antennk
irnykarakterisztikjra

Az ertr amplitdjnak korbban vizsglt fggseit a nyls pontjainak


koordintitl ltalnos esetben az jellemzi, hogy a maximum a nyls kzppontjban van, s
az amplitd folytonosan monoton cskken a szlek fel. Az effle trvnyszersgek mellett
az antennatechnikban (a lencseantennknl) elfordul az amplitdk tbbszri, periodikus
vltozsa. Megvizsgljuk, hogy az amplitdnak ez a vltozsa milyen hatst gyakorol az
irnykarakterisztikra.
Tegyk fel, hogy az ertr az antenna nylsban az albbi kpletekkel hatrozhat
meg:

= 0
2 }
= 0 ( , ) [1 + 2 cos ]

(3.157)

ahol 1 s 2 lland rtkek.


Meg kell emlteni, hogy ltalnos esetben nem felttlenl szksges -t nullval
egyenlv tenni. Elegend mindssze az fggvnye pratlansgt felttelezni az s az
koordintkhoz viszonytva.
A (3.157) kplet arra mutat r, hogy a periodicits csak az egyik, az X-tengellyel
prhuzamos irnyban ll fenn.
Elvgezzk az albbi csert:
2 2
2 +
cos =
2
(3.158)

ekkor

2 2 2 2
= 0 ( , ) [1 + + ]
2 2
(3.158a)

A (3.158)-bl kvetkezik, hogy periodikusan vltoz amplitdk mellett az ertr a


nylsban vizsglhat gy, mint hrom ertr sszege: egy szinfzis ertr 1 viszonylagos

amplitdval, s kt ertr linerisan vltoz fzisokkal s 22 viszonylagos amplitdkkal,
utbbi kettnl egybknt a fziscskkensek irnya ellenttes.
A sugrzsi ertr hasonlkppen vizsglhat hrom ertr sszegzse eredmnyeknt
a szinfzis antenna ertere, valamint kt, lineris fzisvltozs antenna ertereknt. A
korbban mondottakbl kvetkezik, hogy azonos amplitd-fggssel mindhrom sugrzsi
ertr azonos formj irnykarakterisztikkkal jellemezhet, de kzlk az egyiknek (amely
megfelel a szinfzis ertrnek) a nylsra merleges irnyban alakul ki a fnyalbja, mg a
msik kettnek (amelyek megfelelnek a lineris fzisvltozs ertereknek) a fnyalbjai a
nylsra merlegeshez kpest szggel elcssznak, mely szget a 6 adatainak megfelelen
az albbi kplettel lehet meghatrozni:

113
2
sin = = =

(3.159)

ahol d a (3.157)-nek megfelelen annak a szakasznak a hossza, amelyen az amplitd-


vltozs teljes peridusa lezajlik.

Ha > 2 , ahol D az antenna nylsnak szlessge az X-tengely irnyban, akkor az
kisebb a 0 -nl, a szinfzis antenna irnykarakterisztikja fnyalbjnak fl szlessgnl,
azaz az elhajlott diagramok fnyalbjai a szinfzis antenna fnyalbjn bellre esnek, nem
messze utbbinak a f maximumtl. A msodik sszetev meglte a (3.157) zrjeln bell
az elvezet az irnykarakterisztika fnyalbjnak valamekkora kiszlesedshez.

Ha 2 , de < 1, akkor az irnykarakterisztika elhajlsai jelents szggel cssznak
el a szinfzis grbkhez viszonytva. Kvetkezskppen itt a (3.157) kifejezs zrjelben a
msodik tag meglte nem vltoztatja a szinfzis antenna irnykarakterisztikit a fnyalb

terletn, de nagy (22 relatv rtk) oldalnyalbok megjelenst eredmnyezi, melyek
1
messze elllnak a fnyalbtl. Egyidejleg az oldalnyalbok szma is nvekszik.

> 1 esetn nem teljesl a (3.159) felttel. Eben az esetben a szinfzis antenna

irnykarakterisztikja jelents mrtkben nem vltozik. Csak a = 90 tartomnyban
nvekednek meg nmileg az oldalnyalbok.
A 3.21 brn lthatk a fentiekben megfogalmazottak. A rajzok bal oldaln az
irnykarakterisztikk lthatk, mg a jobb fels sarokban a feszltsgvltozs grbi a
nylsban. Itt a H-skban elemeztk a jelleggrbket. Az E-skban az irnykarakterisztika
ugyanolyan marad, mint a szinfzis antenn.

3.21 bra
Az ertr periodikus amplitd-vltozsnak hatsa a szinfzis antennk
irnykarakterisztikjra

Vizsgltuk a koszinuszos funkci ltal meghatrozott periodikus fggvnyt.


ltalnosabb esetben a periodikus fggvny felbonthat Fourier-sorba, s talakthat
koszinuszos fggvnyek sszegv (az ertr szimmetrijt a nyls kzpvonalhoz
viszonytva felttelezzk).

114
Negyedik fejezet: Cstpvonal-sugrzk
1. Ertr a ngyszgletes cstpvonalban

A cstpvonalakkal, ezen bell a ngyszgletes cstpvonalakkal b szakirodalom


foglalkozik. A cstpvonalak elmletnek kell kifejtst talljuk B. A. Vegyenszkij s A. G
Arenberg,28 G. V. Kiszunko,29 V. I. Juzvinszkij30 s msok knyveiben.31 Itt csak futlag
emltnk meg nhny rszletet a szablyos cstpvonalak elmletbl.
Mint ismeretes, a szablyos cstpvonalak elmletben a homogn Maxwell-
egyenletek, azaz a (2.1) egyenletek klnll rszmegoldsait talljuk s vizsgljuk, melyek
= 0 s = 0 esetben addnak a vgtelen hosszsg cstpvonal belsejben azzal a
felttellel, hogy az ertr elektromos vektornak rint sszetevje nullval egyenl a
cstpvonal falain.
Ezek a rszesetek kt csoportra oszlanak:
a) lteznek az gynevezett H-hullmok, vagy keresztirny elektromos hullmok
( , vagy ), melyeknl hinyzik az elektromos vektor sszetevje a cstpvonal
tengelye mentn,
b) lteznek az gynevezett E-hullmok, vagy keresztirny mgneses hullmok ( ,
vagy ), melyeknl hinyzik a mgneses vektor sszetevje a cstpvonal tengelye
mentn.
Az egyes rszmegoldsok mindegyik csoportban az m s n indexek rtkben
klnbznek egymstl, melyek egsz szmok s megmutatjk a cstpvonal szemkzti falai
kztti flhullmok szmt. A cstpvonal keresztmetszeti mreteitl s a gerjesztsnek
mdjtl fggen a meghatrozott rszmegoldstl fgg elektromgneses ertr keletkezhet
abban. A gyakorlatban, mint ismeretes, a ngyszgletes cstpvonalakban rendszerint a 01
hullmot keltik, mely megfelel az = 0, = 1 rtkeknek.

4.1 bra
Ngyszgletes cstpvonal s a koordinta-rendszer elhelyezkedse a vizsglathoz

28
B. A. Vegyenszkij s A. G Arenberg, Rdis cstpvonalak, 1. rsz, TTI 1946
29
G. V. Kiszunko, Bell res rendszerek elektrodinamikja, VKASZ Leningrd, 1949
30
V. I. Juzvinszkij, Mikrohullm antennk tpllsa, VKASZ Leningrd, 1951
31
szerk. A. I. Spuntov, Centimteres hullmsv hrkzl csatornk elmlete, Szovjetszkoje Radio, 1951;
szerk. G. A. Remez, Centimteres hullmsv hrkzl csatornk, Szovjetszkoje Radio, 1951; J. N. Feld,
Cstpvonalak kziknyve, Szovjetszkoje Radio, 1952

115
Vizsgljuk meg a 0 hullmokat, a kezdetben nem konkretizlva az n indexet. A
4.1 brn lthat a ngyszgletes cstpvonal s a koordintarendszer, amit a vizsglathoz
fogunk hasznlni. Ismeretes, hogy a 0 hullmok, melyek a Z-tengely pozitv felnek
irnyba mozognak, az ltalunk vlasztott koordinta-rendszerrel (4.1 bra), valamint
tpus idbeli fggs mellett az albbi egyenletekkel rhatk le:

= = 0, = 0
(4.1)

1
= 0 sin [ ( + )]
1 2
1
= 0 sin [ ( + )]
0 1 2
0 1
= cos [ ( + )]
1 0 1 2 }
(4.2)

ahol 0 lland, az ertr intenzitsra jellemz szorz,

2 2
= 1 ( ) = 2 ( )
21 1
(4.2a)

1 az elektromos vektorra merleges falak szlessge


2 az elektromos vektorral prhuzamos falak szlessge
= 3 108 m/sec fnysebessg a szabad trben
a hullmhossz a szabad trben

2
= =

= 1 esetn a 01 hullm a ngyszgletes cstpvonalban az albbi ertr-


sszetevkkel rendelkezik:


= 0 cos ( )
1

= 0 cos ( )
0 1
0
= sin ( )
1 0 1 }
(4.3)

2
== 2
12
(4.3a)

116
A 4.2 brn lthat az elektromgneses ertr konfigurcija a cstpvonal klnbz
falaiban, mely megfelel a (4.3) egyenleteknek. A folytonos vonalak az elektromos, mg a
szaggatottak a mgneses ertr irnyt mutatjk.

4.2 bra
Az elektromgneses ertr konfigurcija 01 hullm esetn a ngyszgletes cstpvonal
klnbz metszeteiben:
a) keresztmetszetben
b) hosszmetszetben az YZ skban
c) hosszmetszetben az XZ skban

A (4.1)-(4.3) egyenletek s a 4.2 bra a 0 hullmok albbi sajtossgaira mutatnak


r a ngyszgletes keresztmetszet cstpvonalakban:
1. Az ertr elektromos vektora prhuzamos az Y-tengellyel, mg a mgneses
vektor merleges erre a tengelyre.
2. Az s a
vektorok nagysga nem fgg az y-koordintktl.
3. Az s a vektorok az x-koordinta fggvnyeknt pros n rtkek mellett
szinuszos, pratlan n rtkek mellett koszinuszos trvnyszersg szerint vltoznak,
csompontokat hozvn ltre a cstpvonal falaiban, valamint 1 csompontot a falak
kztti trrszben.
4. A ezzel szemben az x-koordinta fggvnyeknt pros n rtkek mellett
koszinuszos, pratlan n rtkek mellett szinuszos trvnyszersg szerint vltozik, n
csomponttal a falak kztt, a falakon pedig rvnyekkel.
5. A cstpvonal tengelye mentn az elektromgneses ertr haladhullm-jelleg,
ami az albbi fzissebessggel terjed:


= =
2
1 ( )
2 1
(4.4)

ami fgg a 1 viszonytl, valamint az n indextl. Ha 1 < 2 , a fzissebessg kpzetes
rtkk vlik, ami az ertr csillapod jellegre mutat a cstpvonal mentn. Az albbi
hullmhosszt:

117
21
=

mint ismeretes, kritikus hullmhossznak nevezik, mivel ennl a hullmhossznl


vltozik ugrsszeren a hullmterjeds jellege a cstpvonalban. < esetn a cstpvonal
tengedi az elektromgneses hullmokat, mg > esetn nem engedi t. A kritikus
hullmhosszal a fzissebessget a cstpvonalban az albbi kplettel hatrozhatjuk meg:


=
2
1 ( )

(4.5)

A ngyszgletes cstpvonalban a gyakorlatban majdnem mindig ltrejn a 01


hullm. Figyelembe vve a kritikus hullmhosszrl elmondottakat, a 01 hullm
gerjesztshez elegend a cstpvonal keresztmetszeti mreteinek az albbi felttelek szerinti
megvlasztsa:


2 <
2

< 1 <
2
(4.6)

Szles krben hasznljk azt a cstpvonalat, amelyiknl:

1 = 0,71

2 = 0,32

Emellett a cstpvonalat gerjeszt vibrtort a szles falra merlegesen kell elhelyezni,


amint az lthat az 1.2a, b s c brkon. ha a cstpvonal keresztmetszetnek mreteit a (4.6)
felttellel hatrozzuk meg, akkor a gerjeszt vibrtortl mr nhny hullmhossznyi
tvolsgra a magasabb rend hullmok szintje annyira elhanyagolhatan kicsiny, hogy a
cstpvonalban tekinthetjk tisztn egyedlinek a 01 hullmot. A vges hosszsg, nyitott
vg cstpvonalnl az elektromgneses ertr a vgnl (a nylsnl) gyakorlatilag
ugyanolyan lesz, mint a flig vgtelen cstpvonalnl, azaz olyan, mintha a hullm a
cstpvonalnak erre a vgre a vgtelenbl rkezne.

2. Sugrzs a ngyszgletes cstpvonal vgbl

Manapsg ennek a feladatnak mg nincs meg a pontos megoldsa. A legegyszerbb


megoldst gy kaphatjuk meg, ha abbl a felttelbl indulunk ki, hogy az ertr a nylsban
egyenl a zavartalan ertrrel a cstpvonalon bell. A vgeredmny nmileg pontosthat, ha
figyelembe vesszk, hogy a cstpvonal nyitott vgnl visszaverds lp fel, s az erteret a
nylsban a bees s a visszavert hullm szuperpozcija hatrozza meg. Korltozdva a
gyakorlatilag legfontosabb esetre, amikor a cstpvonalban a 01 hullm gerjed, kiindulnak

118
a (4.3) kpletet fogadjuk el. A visszaverds tnyezt -val ami komplex mennyisg
jellve az albbi sszefggseket kapjuk:


= (1 + )0 cos ( )
1

= (1 ) 0 cos ( )
0 1
0
= (1 ) sin ( )
1 0 1 }
(4.7)

A visszaverds tnyezt rendszerint ksrleti ton hatrozzk meg, ilyenkor


egybknt a modulust kapjk meg. A visszaverdsi tnyez modulusnak ismerete
elegend az elektromgneses ertr egy sor fontos paramter: az llhullmarnynak, az
energetikai egyensly, azaz a bees s a visszavert hullm energii hnyadosnak, stb.
meghatrozshoz. Mivel azonban az ertr pontos rtkt a cstpvonal nylsban nem
ismerjk, mert nem szmolunk a magasabb rend hullmokkal, gy a szmtsok sorn abbl
a feltevsbl indulnak ki, hogy a tnyez a (4.7)-ben egyenl nullval. Emellett, mint
kiderl, a kapott eredmnyek elg jl egybeesnek a ksrleti adatokkal.
A visszaverdsi tnyez modulust knnyen meghatrozhatjuk ksrleti ton. A
pontos elmleti rtkt a ksbbiekben hatrozzuk meg. Kzeltleg az albbi kplettel lehet
kiszmtani:


1
=

1+

(4.8)

Nem szabad elfelejteni, hogy a (4.7) szintn kzelt ertr-rtket ad, mivel benne
csak a visszavert alaphullmmal szmolunk, de figyelmen kvl hagyjuk a kialakul
magasabb rend hullmokat.
A sugrzs szmtsa a megadott ertr alapjn a nylsban trtnhet a (2.64) s (2.65)
kpletekkel.
Figyelembe vve, hogy a (4.7)-nek megfelelen az ertr rint irny sszetevi
( = | | s = | |) az albbi kapcsolatban llnak egymssal:

0 1 + 0 1 +
= =
1 0 1
(4.9)

a H-skban ezt kapjuk

1
=
[cos + ]
2 1+
(4.10)

az E-skban pedig:

119
1
=
0 [1 + cos ]
2 1+
(4.11)

ltalnos esetben, amikor az M pont, amelynek szmra kiszmtjuk a trert,


szabadon vlasztottan helyezkedik el a trben, az ertr vektorilis kifejezst a (2.66) kplet
hatrozza meg. Az ertr egyes sszetevi a s szgkoordinta-tengelyeken a kvetkez
mdon fejezhetk ki:

1
= (sin + cos sin )
4 1+
(4.12)

1
= (cos cos + cos )
4 1+
(4.13)

A (4.10) s (4.11) kifejezsek a (3.27) s (3.28) kifejezsektl csak az integrlok eltti


szorzkban klnbznek. Kvetkezskppen az irnykarakterisztika is csak ezzel a szorzval
fog klnbzni ebben az esetben a (3.29)-tl s (3.30)-tl, azaz a ngyszgletes
cstpvonalban, melyben a 01 hullm terjed az irnykarakterisztikk a cstpvonal nyitott
vgn az albbiak:
a H-skban:

1
1 cos ( 2 sin )
= (cos + ) 2
1+ 2
1 ( 2 1 sin )
(4.14)

az E-skban:


1 sin ( 2 2 sin )
= (1 + cos )
1+ 2
2 sin
(4.15)

A 4.3 brn lthatk a teljestmny szerinti irnykarakterisztikk az E- s a H-


skokban.32 A folytonos vonalak megfelelnek a szmtsoknak = 0 esetn, a szaggatott
vonalak a (4.8) kplettel meghatrozott rtke esetn, a krcskk pedig a mrt rtkeket
mutatjk. Minden adat a ngyszgletes cstpvonalra vonatkozik, melynek oldalai az albbi
rtkek: 1 = 0,71, 2 = 0,32.
Ltjuk, hogy viszonylag csekly szgeltrsek esetn a f irnytl mindkt elmleti
grbe majdnem egybeolvadnak, a ksrleti pontok pedig jl rsimulnak a grbkre. Nagy
szgeltrsek esetn a f irnytl jelents eltrsek mutatkoznak az elmleti s a ksrleti
grbk kztt.

32
Ezeket az brkat J. N. Feld, Cstpvonalak kziknyve, Szovjetszkoje Radio, 1952 munkjbl vettk t.

120
4.3 bra
A ngyszgletes cstpvonal (teljestmny szerinti) irnykarakterisztiki az E- s a H-
skokban 01 hullm gerjesztse esetn. A folytonos vonalak megfelelnek a
szmtsoknak = 0 esetn, a szaggatott vonalak a (4.8) kplettel meghatrozott rtke
esetn, a krcskk pedig a mrt rtkeket mutatjk.

A trfogati irnykarakterisztika meghatrozsa rdekben elszr ki kell szmtani az


s rtkeit a (4.12) s (4.13) kpletekkel. Behelyettestve azokba az rtkt a (4.7)-
bl, ezt kapjuk:


1 cos ( 1 sin cos ) sin ( 2 sin sin )
= sin (1 + cos ) 2 2
1+ 2 1 2 2
1 ( 2 sin cos ) 2 sin sin
(4.16)

1 2
1 cos ( 2 sin cos ) sin ( 2 sin sin )
= cos (cos + )
1+ 2 2 2
1 ( 2 1 sin cos ) 2 sin sin
(4.17)

ahol

121

= (1 + )0
0

0 tvolsg a cstpvonal nylsnak kzppontjtl az M megfigyelsi pontig


a cstpvonal keresztmetszetnek fellete.

Ismervn az s sszetevket, meghatrozhat az = 2 + 2 ertr. Ennek


a gyknek a szorzja, ami a s a koordintk fggvnye, lesz maga az trfogati
irnykarakterisztika. A (4.16)-nak s (4.17)-nek megfelelen:

2
1 1 2
= (1 + cos ) [1 ( ) ] cos 2 sin2
1+ 1+

cos ( 2 1 sin cos ) sin ( 2 2 sin sin )

2 2 2
1 ( 2 1 sin cos ) 2 sin sin
(4.18)

Az irnytnyez meghatrozsa sorn hasznlhatjuk az elz fejezet 2. b) esett.


Figyelembe vve a (4.10) eltrst a (3.27)-tl, a (3.34) helyet, elvgezve a hasonl
talaktsokat, ezt kapjuk:

1 2
(1 + )2 (1 + )
22 = 1 + 2 2
0
2 2
(4.19)

Msrszrl, miutn az itt a (4.9) kplettel fgg ssze a -sel:

1 02
= (1 + )2
1 + 120 2
(4.20)

Ily mdon az irnytnyez rtke:

1 2
(1 + 1 + )
= 0,81 2
1
1+
(4.21)

3. Ertr a kerek cstpvonalban

Az 1-ben elmondottak a homogn Maxwell-egyenletek egyes rszmegoldsairl a


szablyos ngyszgletes cstpvonal belsejben konkrtan a hullmok ama felosztsrl,
melyek megfelelnek az egyes, keresztmetszeti elektromos s keresztmetszeti mgneses
rszmegoldsoknak vonatkoznak a kerek cstpvonalra is.

122
Kerek cstpvonal esetn elnysebb a Maxwell-egyenletek megoldsait
hengerkoordinta-rendszerben kifejezni. A 4.4 brn lthat a D tmrj kerek cstpvonal,
valamint az elfogadott , , koordinta-rendszer. Az sszehasonlts vgett a rajzon
feltntettk a Descartes-koordintarendszert is.

4.4 bra
Kerek cstpvonal s az elemzshez hasznlt koordinta-rendszer elhelyezkedse

A kerek cstpvonalak sajtossga az, hogy bennnk 0 s 0 hullmok jnnek


ltre, melyek ertere szimmetrikus a cstpvonal tengelyhez viszonytva, azaz nem fgg a
koordinttl. A 4.5 brn lthat az erterek ervonalainak kpe a kerek cstpvonalban
abban az esetben, amikor ilyen hullmokat keltnk azokban ( = 1 esetre). A folytonos
vonalak az elektromos, a szaggatottak a mgneses vektor irnyt mutatjk.

4.5 bra
Az elektromgneses ertr szerkezete a kerek cstpvonal hossz- s keresztmetszetben 01
s 01 hullmok esetn (szimmetrikus erterek)

A hullmok szimmetrikus tpusait hasznljk az energia tovbbtsra szolgl kerek


cstpvonalakban, a forgcsatolkban, stb. A (be)sugrz cstpvonalakban majdnem
egyltaln nem hasznlatosak, mert kpos formj, nem tl hasznos irnykarakterisztikt
hoznak ltre. A szimmetrikus hullmok ugyanakkor elmleti rdekldsre tarthatnak szmot.
Ez azrt van gy, mert a szimmetrikus ertereknl az sszes matematikai fggs egyszerbb

123
kinzet, ez pedig megknnyti a feladat pontos megoldst. Ezrt az elmleti vizsglatokban
nagyon gyakran folyamodnak a szimmetrikus hullmok vizsglathoz.
A sugrzknt hasznlt kerek cstpvonalakban rendszerint a 11 hullmot
gerjesztik, mely mellett a sugrzsi ertr irnykarakterisztikja a szoksos formj, egy
fnyalb irnnyal, mely egybeesik a cstpvonal tengelyvel. A 11 hullm esetn az
elektromgneses ertr , , koordintk szerinti sszetevit az albbi kpletekkel lehet
lerni:

= 0
2
= 0 sin 1 ( )
2
2
= 0 cos 1 ( )
2
2 1 2
= 0 cos 1 ( )
2 0
2
= 0 cos 1 ( )
0 2
2
= 0 sin 1 ( )
0 2 }
(4.22)

ahol
1 s 1 a Bessel-fggvny s annak argumentum szerinti derivltja
az albbi egyenlet els gyke

1 () = 0

A 4.6 brn lthat az elektromos s a mgneses ervonalak kpe a kerek cstpvonal


kereszt- s hosszmetszetben 11 hullmmal trtn gerjeszts esetn.

4.6 bra
Az elektromgneses ertr konfigurcija a kerek cstpvonal kereszt- s hosszmetszetben
11 hullm esetn

4. A kerek cstpvonal nylsbl kilp sugrzs feladatnak


kzelt megoldsa

Megnzzk a kerek cstpvonal nylsbl kilp sugrzs feladatnak kzelt


megoldst a ngyszgletes cstpvonalra a 2-ben hasznlt mdszerrel.

124
Felttelezzk, hogy a nylsban az ertr a bees s a visszavert 11 tpus hullmok
szuperpozcijbl ll. A visszaverdsi tnyezt jelljk -val, egybknt a tovbbi
levezetsekben csak a modulust fogjuk hasznlni. A visszaverdsi tnyez figyelembe
vtelvel az ertr vektorainak sszetevi a (4.22) kplettel lesznek lerhat, az elektromos
vektor sszetevit 1 + -val, mg a mgneses vektor sszetevit 1 -val szorozva.
Knny beltni, hogy az elektromos vektor keresztmetszeti (tranzverzlis), a nyls
fellett rint sszetevje

= 2 + 2

s a mgneses vektor keresztmetszeti (tranzverzlis) sszetevje

= 2 + 2

kztt a (4.9)-hez hasonl sszefggs ll fenn, nevezetesen

1 + 0
=
1 0
(4.23)

Ha pedig a tovbbiakban figyelembe vesszk, hogy a vektorok sszetevi kztt a


hengeres s a Descartes-koordintarendszerben az albbi sszefggsek llnak fenn:

= cos sin

= sin + cos
(4.24)

akkor eljutunk a kerek cstpvonal nylsban fellp s ertrnek a (3.61)-


gyel megegyez kifejezshez, utbbi jobboldalainak 1 + -val trtn megszorzsa utn.
Figyelembe vve a (4.23)-at, valamint az 1 + szorzt, eljutunk a sugrzsi ertr
kifejezsnek integrlis formjra, mely a (4.10) s (4.11) kinzet, s behelyettestve az
rtkt, a kvetkez kifejezst kapjuk az irnykarakterisztikra:
A H-skban:

1 1 ( 2 sin )
= (cos + ) 2
1+
1 ( 1 sin )
2
(4.25)
Az E-skban:

1+
= ( + cos ) 1 ( sin )
1 2
(4.26)

ahol 1 - a lambda-fggvny, lsd (3.68).

125
A trfogati irnykarakterisztikt a sugrzsi ertr sszetevinek ltalnos
kifejezsbl kiindulva hatrozhatjuk meg.

0 1 2
= 0 (1 + ) (1 + cos ) 0 () sin 1 ( sin )
2 0 1+ 4 2
(4.27)


0 1 2 1 ( 2 sin )
= (1 + ) (cos + ) () cos
2 0 0 1+ 0 4 2
1 ( 1 sin )
2
(4.28)

A 4.7 brn lthatk a kr keresztmetszet cstpvonal irnykarakterisztiki a H-, s


E-skokban.33 A szmtott grbk (folytonos vonallal jellve) = 0 feltevs mellett addnak.
A ksrleti grbk (szaggatott vonallal jellve) = 3,2 cm-es hullmhosszon lettek felvve.
A cstpvonal tmrjnek nagysga: = 0,75. Knny beltni, hogy az
irnykarakterisztikk a H-, s E-skokban majdnem teljesen egyformk.

4.7 bra
A kerek cstpvonal irnykarakterisztiki a H-, s E-skokban 11 hullm esetn. A
folytonos vonalak az elmleti, a szaggatottak a ksrleti eredmnyt mutatjk.

Az irnytnyezt az albbi kplettel szmthatjuk ki:

1 2
(1 + 1 + )
= 0,83
1 2
1+
(4.29)

33
Ezeket az brkat J. N. Feld, Cstpvonalak kziknyve, Szovjetszkoje Radio, 1952 munkjbl vettk t.

126
ahol a cstpvonal keresztmetszetnek fellete.

5. A cstpvonal-sugrzk feladatnak pontos ismertetse

A cstpvonal sugrzk elmletnek egyes feladataihoz megtalltk a pontos


megoldst,34 melyeket itt rviden ismertetnk. Elszr nzzk meg a sk cstpvonal-
csatornt, majd a kerek cstpvonalat szimmetrikus, illetve aszimmetrikus hullmokkal
gerjesztve.

a) Sk cstpvonal-csatorna

Adott kt idelisan vezet flig vgtelen prhuzamos lemez (ez a sk cstpvonal-


csatorna). A metszetk, valamint az elfogadott koordinta-rendszer lthat a 4.8a brn. A
lemezek vastagsgt vgtelenl vkonynak tekintjk. Az X-tengely merleges a rajz skjra.
A Z-tengely irnyban a vizsglt lemezek 0-tl -ig, az X-tengely irnyban -tl +-ig
terjednek.

4.8 bra
Sk cstpvonal-csatorna: a) a koordinta-rendszer elhelyezkedse az elemzshez; b) a bees
hullm elektromgneses erternek konfigurcija a kereszt- s hosszirny metszetekben
00 = hullm esetn; c) ugyanaz, 01 hullm esetn

Az erteret az x koordinttl fggetlennek tekintjk, azaz azt az esetet vizsgljuk,


amikor a lemezek kztt skhullm terjed. Ilyenkor az ertrnek ktfle lehet a polarizcija:
vagy az elektromos vektor prhuzamos az X-tengellyel (0 keresztirny elektromos
hullmok), vagy a mgneses vektor prhuzamos az X-tengellyel (0 keresztirny
mgneses hullmok).

34
J. N. Feld, A rsantennk elmletnek alapjai, Moszkva, Szovjetszkoje Radio, 1948

127
A legnagyobb rdekldsre az az eset tarthat szmot, amikor az ertr a cstpvonal-
csatornban az ertr 00 = tpus hullmok beessnek kvetkeztben keletkezik.
Az ilyen tpus bees hullmok ervonalai lthatk a 4.8b s c brkon.
A feladatot a vektorpotencil mdszervel megoldva keresend rtknek az
elektromos ram felleti srsgt tekintjk a fels s az als lemezeken. A ered (sszes)
ram alatt ezeknek az ramoknak az sszegt rtjk. Ismervn az ered ramot,
meghatrozhatjuk mind a kls, mind a bels erteret. A kls s a bels ertereket kln-
kln meghatrozva, utna kiszmthat az ram a lemezek kls s bels oldalain.
Az vektorpotencil az albbi mdon fejezhet ki a ramon keresztl [lsd
(2.29)]:35
2 2 2
() +() +()
4 = = ()
( ) 2 + ( )2 + ( )2
0
(4.30)

ahol
, , annak a pontnak a koordinti, melyben meghatrozzuk a vektorpotencilt,
, , az integrls pontjainak (a lemezek pontjainak) koordinti.

Mint ismeretes:
2 + 2
(2)
= 0 ()
2 + 2

(4.31)

(2)
ahol 0 a msodfaj, nulladik rend Hankel-fggvny.

A (4.30) integrlsnl figyelembe kell venni, hogy ramok csak az =


koordintkkal rendelkez lemezeken folynak (lsd 4.8a bra). Ezrt a (4.30) trhat az
albbi alakra:

(2) (2)
4 = () {0 (( )2 + ( )2 ) + 0 (( + )2 + ( )2 )}
0
(4.32)

Az vektorpotencil prhuzamos a -vel. A irnya a hullm tpustl fgg. A 0


hullmoknl az ram irnya prhuzamos az X-tengellyel, a 0 hullmoknl pedig a Z-
tengellyel. Errl knnyen meggyzdhetnk a 4.8 brbl, ahol ltszanak ezeknek a
hullmoknak az erterei = 0 (0 ) s = 1 (0 ) esetn, figyelembe vve, hogy az
ram irnya merleges a mgneses ervonalakra.36
Kvetkezskppen 0 hullmok esetn:

35
Az s indexeket a rvidts kedvrt itt elhagyjuk.
36 ]
= [

128

(2) (2)
= = () {0 (( )2 + ( )2 ) 0 (( + )2 + ( )2 )}
4
0
(4.33)

ahol () a keresett ramfggvny 0 hullmok esetn, illetve(2) (2)
= = () {0 (( )2 + ( )2 ) 0 (( + )2 + ( )2 )}
4
0
(4.34)

ahol () a keresett ramfggvny 0 hullmok esetn.


Mindkt esetben a pozitv eljel a msodik tag eltt az integrl alatt a pratlan n
rtkekre vonatkozik, mg a negatv eljel a pros n rtkekre, mivel az els esetben az ram
irnya a fels s az als lemezeken azonos, a msodik esetben pedig ellenttes.
Az ertr vektorainak sszetevit figyelembe vve azt, hogy az nem fgg az x
koordinttl, valamint azt, hogy = 0 a (2.26) alapjn az sszetevin keresztl
hatrozzuk meg az albbi mdon:
0 hullmok esetn


= 0 ; = ; = ; = = 0; = 0

(4.35)

0 hullmok esetn

1 2 1 2
= ; = ( + 2 )
0 0

= ; = 0; = = 0
}
(4.36)

Hatrfelttelekknt itt azt fogadjuk el, hogy az elektromos vektor rint sszetevje
nullval egyenl a lemezeken, azaz = s > 0 esetn. Ezek a felttelek az albbi
egyenletekhez vezetnek:
0 hullmok esetn

0 (2) (2)
= 0 = () {0 (| |) 0 (2 + ( )2 )}
4
0
(4.37)

0 hullmok esetn

1 2 (2) (2)
= 0 = ( 2 + 2 ) () {0 (| |) 0 ( 2 + ( )2 )}
40
0
(4.38)

129
ahol = 2 a tvolsg a lemezek kztt.
0 hullmok esetn teljeslnie kell mg az (0) = 0 felttelnek is, mert a
lemezek szln az ram rtknek nullnak kell lennie.
A (4.38)-ba nem szabad bevinni a differencilopertort az integrl al, mivel az
integrls vonala z koordintval halad t az M ponton, amely szerint a differencilst
vgezzk.
Ily mdon a pontos megfogalmazsban a sk cstpvonal-csatornrl, mint sugrzrl
a feladat vagy az albbi integrlegyenlethez:

( ) () = 0
0
(4.39)

vagy az albbi integrl-differencilegyenlethez vezet:2
( 2 + 2 ) ( ) () = 0

0
(4.40)

ahol

1 (2) (2)
( ) = {0 (| |) 0 (2 + ( )2 )}
2
(4.41)

Az () kiszmtsa a (4.40)-bl, vagy (4.41)-bl lehetv teszi, hogy azt kveten a


skokon foly ramok ismert rtkeibl kiindulva meghatrozzuk az erteret mind a
cstpvonal-csatorna belsejben, mind a kls trben.

b) Kerek cstpvonal szimmetrikus hullmokkal

A 4.9 brn lthat a kerek cstpvonal, valamint az elfogadott , ,


hengerkoordinta-rendszer.

4.9 bra
Kerek cstpvonal: a koordintarendszer elhelyezse az elemzshez s a pontok koordinti

130
Az ertr szimmetrija miatt nincs jelentsge, hogyan vlasztjuk meg a szg
szmtsnak kezdpontjt. Ezrt a koordintatengelyek irnyt gy vesszk fel, hogy az M
pont, melyben az erteret meghatrozzuk, = 0 rtkkel brjon.
Jelen esetben s klnbsget tesznk a 0 hullmok s a 0 hullmok kztt. Az
a 0 s a 0 hullmok ertereinek vonalait = 1 esetre a 4.5 brn szemlltettk.
A feladatot a vektorpotencil-mdszerrel oldjuk meg. A vektorpotencil, mint azt
korbban emltettk, a felleti ramsrsggel az albbi kapcsolatban ll (lsd [2.29]):

1
4 =
4
(4.42)

A korbbiakhoz hasonlan -vel jelljk az sszegzett elektromos ramot a


cstpvonal bels s kls falain.
Jelen esetben

= ( )2 + ( cos )2 + 2 sin2 = ( )2 + 2 2 cos + 2

ahol a a cstpvonal sugara.


Amint lthat a (4.5)-bl,37 0 hullmok esetn az ramnak csak egyetlen
sszetevje lesz a tengely mentn, mg 0 hullmok esetn egyetlen sszetev a z
tengely mentn. Ezrt rhatjuk:
0 hullmok esetn
2 2 +2 2 cos +2
()
4 = () cos
( )2 + 2 2 cos + 2
0 0
(4.43)

0 hullmok esetn
2 2 +2 2 cos +2
()
4 = ()
( )2 + 2 2 cos + 2
0 0
(4.44)

Mint ismeretes:

2 +2 2 cos +2
()
( )2 + 2 2 cos + 2
+
(2)
= 0 [( 2 2 )(2 2 cos + 2 )] ()
2

(4.45)

37 .
Figyelembe vve, hogy =

131
egybknt pedig:

(2)
0 [( 2 2 )(2 2 cos + 2 )]
=+ (2)
[( 2 2 )] [( 2 2 )]
= { (2)
}
= [( )] [( )]
2 2 2 2

(4.46)

Itt, s a tovbbiakban a fels sor megfelel az < esetnek, mg az als sor az >
esetnek.
Behelyettestve a (4.45)-t s a (4.46)-ot a (4.43)-ba s (4.44)-be, s elvgezve a
szerinti integrlst, az albbiakat kapjuk:
0 hullmok esetn

+ (2)
1 [( 2 2 )] 1 [( 2 2 )]
4 = () { (2)
} ()
0
1 [( 2 2 )] 1 [( 2 2 )]
(4.47)

0 hullmok esetn

+ (2)
0 [( 2 2 )] 0 [( 2 2 )]
4 = () { (2)
} ()
0
0 [( )] 0 [( )]
2 2 2 2

(4.48)

Az ertr-vektorok a vektor-potencilokon keresztl az albbi mdon fejezhetk ki:


0 hullmok esetn

1
= 0 ; = ( ); =
}
= = 0; = 0
(4.49)

0 hullmok esetn

1 2 2
1 2
= ( + ) ; =
0 2 0

= ; = 0; = = 0
}
(4.50)

Mivel a cstpvonal felletn, azaz = esetn az els esetben = 0, a


msodikban pedig = 0, gy a (4.39) s (4.40) egyenletekhez hasonlkhoz jutunk az ramok
szmra, teht:
0 hullmok esetn

132

( ) () = 0
0
(4.51)

ahol
+
(2)
( ) = 1 ( 2 2 ) 1 ( 2 2 ) ()

(4.52)

0 hullmok esetn

2
( 2 + 2 ) ( ) () = 0

0
(4.53)

ahol
+
(2)
( ) = 0 ( 2 2 ) 0 ( 2 2 ) ()

(4.54)

Ily mdon szimmetrikus hullmok esetn a kerek cstpvonalakban a feladat


ugyanazokra az egyenletekre vezethet le, mint a sk cstpvonal-csatornk esetn. A
klnbsg a ( ) fggvny eltr kinzetben rejlik.

c) Kerek cstpvonal aszimmetrikus hullmokkal

Az aszimmetrikus hullmoknl az elektromgneses ertr vektorai a szg


fggvnyei. Az egyrtelmsg kvetelmnye oda vezet, hogy a szg fggvnye az albbi
kinzet:

sin( + 0 ), vagy cos( + 0 )

ahol
m egsz szm (jelen esetben nulltl klnbz), mely megfelel a hullm
sorszmnak,
0 lland szg a = 0 sk, s a ertrvektorok csompontjai, vagy hurokjai
kztt.
Aszimmetrikus (keresztirny mgneses) hullmok esetn az elektromos
ramok a cstpvonal felletn a Z-tengellyel prhuzamos irnyak (merlegesek a mgneses
ervonalakra). Ezrt ebben az esetben az vektorpotencilnak csak egyetlen sszetevje
lesz. Aszimmetrikus (keresztirny elektromos) hullmok esetn az ramoknak a
cstpvonal falain lesznek Z-, s -tengelyirny sszetevi. Ennek megfelelen a
vektorpotencilnak is lesznek s sszetevi.

133
Kvetvn a korbbiakban kzlt eljrst a feladat leegyszerstsnek vonatkozsban
az integrl-, vagy integrl-differencilegyenletre, az s sszetevket a megfelel (a
keresend) ram-sszetevken keresztl kell kifejeznnk a cstpvonal felletn, majd
felhasznlvn az ily mdon kapott kifejezseket az s sszetevkre, le kell vezetnnk
az ertr sszetevit, utbbiakra felhasznlva az albbi hatrfeltteleket:

= 0; = 0

Knny beltni, hogy ezt az utat jrva ebben az esetben rendkvl bonyolult integrl-
differencilegyenletekhez jutunk. Azt is szmtsba kell venni, hogy szimmetrikus hullmok
esetn a kerek cstpvonalakban egyttesen kell vizsglnunk a s hullmokat,
mert a cstpvonal nyitott vgn vgbemegy az egyik tpus talakulsa a msikba.
L. A. Vainstein, aki megadta a cstpvonal-sugrzk feladatnak pontos megoldst
az aszimmetrikus hullmok vizsglatnl a kerek cstpvonalban, kiss ms ton jutott el
ahhoz, melyet most mi is megvizsglunk.38
A hullmokat az vektorpotencillal fogjuk jellemezni, mely, amint
megmutattuk, egyetlen = sszetevvel br. Hasonlkppen, a hullmokat az
vektorpotencillal fogjuk jellemezni, amely szintn egyetlen =
sszetevvel br. Az
s a sszetevi a hengerkoordinta-rendszerben az s
sszetevkkel az albbi
sszefggsben llnak:

1 2 1
=
0
1 1 2
= +
0
2
1
= ( + 2 )
0 2
1 2
1
= +
0
1 1 2

=
0
2
1
= ( + 2
)
0 2 }
(4.55)

A cstpvonalon kvli s az azon belli trben, a falakat leszmtva, azokat


vgtelenl vkonyaknak tekintve az s sszetevk a (2.27)-nek s a (2.28)-nak
megfelelen eleget tesznek a hullmegyenletnek, ami a hengerkoordinta-rendszerben az
albbi kinzet:

1 2 1 2
( )+ + 2 + 2 = 0
2 2
(4.56)

38
L. A. Vainstein, Az elektromgneses s a hanghullmok diffrakcija a cstpvonal nyitott vgn,
Szovjetszkoje Radio, Moszkva, 1953.

134
A hullmegyenlet rszmegoldsai:

()
{ }
()
= () sin( + 0 )
(4.57)

ahol

() a trkoordintktl nem fgg egytthat, mely a fggvnye


a vltozk elklntsnek llandja, mely meghatrozza az adott hullm
terjedsnek fzissebessgt, = 2 2
egsz szm
-edik rend Bessel-fggvny, mely a cstpvonalon belli terletre rvnyes
-edik rend, msodfaj Hankel-fggvny, mely a cstpvonalon kvli terletre
rvnyes.
Az s sszetevk ltalnos megoldst az albbi alakban kapjuk:

(2)
() ()
= sin( + 0 )
{ (2)
} ()
() ()

(4.58)

(2)
() () 1

= cos( + 0 )
{ (2)
} ()
() ()

(4.59)

ahol a bevezetett () s () fggvnyek a feladatban keresett fggvnyek. A fels


fggvny a kapcsos zrjelben a cstpvonalon belli, mg az als a cstpvonalon kvli
terletre vonatkozik.
Az integrls a krvonal mentn trtnik a komplex vltoz szerint.
Az integrls tvonalt a vals tengely mentn haladra vlasztjuk, a bees hullmok
alulrl szmolt hullmszmnak megfelel pontok belefoglalsval.
A fggvnyei a (4.58)-ban s a (4.59)-ben oly mdon lettek megvlasztva, hogy a
(4.55) kifejezsben ezek egyformk legyenek az s a sszetevk szmra mindkt tag
esetben. A fggvnyei pedig oly mdon lettek megvlasztva, hogy = s < 0 esetn,
azaz a cstpvonal folytatdsban az , s folytonosak legyenek. Az ertr tbbi
sszetevjnek folytonossga, valamint az

= = 0
(4.59a)
egyenlsg kvetelmnye ( = s > 0) az albbi mdon teljesl.
Felrjuk a kifejezseket az ram sszetevi szmr a cstpvonal felsznn a mgneses
vektor sszetevibl kifejezve azokat:

= = cos( + 0 ) ()
=0 =+0

(4.60)

135

= = sin( + 0 ) [() + ()]
=0 =+0 2

(4.61)

A (4.61)-ben a matematikbl ismert sszefggst hasznltuk:

(2) (2) 2
1 1 =

(4.62)

(2)
ahol a s a Bessel- s Hankel-fggvnyek argumentuma.
A mgneses ertr sszetevi folytonossgnak biztostsa vgett felttelezzk, hogy
= s < 0 esetn az ramnak a (4.60) s (4.61) segtsgvel meghatrozott sszetevi
nullval egyenlk:

= = 0

egybknt a = 0 felttel = 0 esetn is fennll. Innen ezt kapjuk:

() = 0; < 0 esetn

(4.63)

[() + ()] = 0; 0 esetn
2

(4.64)

Azutn a (4.59a) felttel elvezet az albbi egyenlethez:

1 ()() = 0; < 0 esetn(4.65)

1 () 2 ()
[ () + 2 ()] = 0; > 0 esetn


(4.66)

ahol

1 () = (2) () ()
(4.67)

136
(2)
2 () = () ()
(4.68)

Ily mdon a fentiekben megfogalmazott felttelek teljeslse esetn megkapjuk a


(4.63) (4.66) integrlegyenlet-rendszert. Ebbl az integrlegyenlet-rendszerbl kell
meghatrozni a keresett () s () fggvnyeket. Ismervn ezeket meghatrozhatjuk

s
vektorpotencilokat, majd az ertr sszetevit a cstpvonal mind kls, mind bels
felletein.

6. A cstpvonal-sugrzk feladata pontos megoldsnak


eredmnyei

Nem trvn ki az elz fejezetben eredmnyknt kapott integrl- s integrl-


differencilegyenlet-rendszer megoldsnak rszleteire, amivel az olvas megismerkedhet az
idzett munkban,39 az albbiakban megadjuk a megolds f eredmnyeit.
Az itt vizsglt feladatokat kt csoportra oszthatjuk:

a) ahol az ram a cstpvonal felsznn csak egyetlen sszetevvel br valamelyik


koordintatengely mentn, s a csak az egyetlen koordinta fggvnye,

b) ahol az ramnak kt sszetevje ltezik a koordintatengelyek mentn s gy


mindkt koordinta fggvnye.

Az els csoportba tartozik a sk cstpvonal-csatorna, ha abban 0 s 0


hullmok vannak jelen, valamint a kerek cstpvonal szimmetrikus hullmokkal. A msodik
csoportba tartozik a kerek cstpvonal aszimmetrikus hullmokkal.
A kiindulsi felttelek emltett klnbsgeinek kvetkeztben e kt csoport
feladataiban van nmi klnbsg a kapott eredmny jellegnek tekintetben is.
Az els csoport feladataiban a keresett ramfggvny a cstpvonal felsznn az
albbi kinzet:


() = { + , + ()}
=1
(4.69)

itt
lland arnyossgi tnyez
a cstpvonal vgre bees hullm hullmszma
a visszavert hullmok hullmszma
a bees hullm sorszma, (pldul = )
a visszavert hullmok sorszma
() az ramok fggvnye a cstpvonal kls felletn

A , egytthatk a szumma jel alatt a (4.69) kifejezs msodik tagjban azonos


indexek mellett ( ) az alap (bees) hullm ramnak visszaverdsi tnyezjt jelentik,

39
L. A. Vainstein, Az elektromgneses s a hanghullmok diffrakcija a cstpvonal nyitott vgn,
Szovjetszkoje Radio, Moszkva, 1953.

137
klnbz indexek esetn pedig az alaphullm s a ms rend hullmok kztti
transzformcis egytthatt. Az els csoportba tartoz feladatok esetn az elektromgneses
rezgsek klnlegessge az, hogy a rezgsek tpusa (keresztirny elektromos, vagy
keresztirny mgneses ertr, valamint az azoknak megfelel ramirnyok a felleten) olyan
marad, mint amilyen az alaphullm. A cstpvonal szln a visszaverttel egytt egyb rend
hullmok is keletkeznek, de ezek is ugyanolyan tpusak, mint az alaphullm.
A cstpvonalban jelen lev, a msodik csoportba tartoz feladatoknak megfelel
elektromgneses rezgsek mellett a cstpvonal szln ltrejn a visszavert alaphullm, egyb
rend hullmok, valamint ms tpus hullmok is. Abban a rszesetben, ha az alaphullm
11 tpus, a feladat pontos megoldsa az albbi kifejezsekhez vezet a s
ramsszetevk szmra:


= cos( + 0 ) { + 1, + ()}
=1
(4.70)


= sin( + 0 ) { [ 2 2 1, ] + 1, + ()}

=1 =1
(4.71)

ahol a 1 () = 0 egyenlet -ed rend gyke,

= = ()2 2

A 1, egytthatk a (4.70) s (4.71) kifejezsek msodik tagjban ugyanolyan


rtkek, mint korban, azaz a jelen esetben a 11 hullm ram szerinti visszaverdsi, vagy
a megfelel 1 hullmba trtn transzformcijnak tnyezi. A 1, egytthatk a 11
hullm ram szerinti, a megfelel 1 hullmba trtn transzformcijnak tnyezi.

A 4.10 brn lthatk a 11 , 12 , 11 s 12 egytthatk modulusainak grafikonjai, mg


a 4.11 brn a 11 hullm visszaverdsi egytthatja 11 fzisnak, valamint a 11 hullm

12 hullmba trtn transzformcija 12 fzisnak grbi. Utbbi rajzon szerepel az
grbe is, az gynevezett korrekci a nyitott vgre, ami megmutatja az ram csomjnak,
vagy hurknak elmozdulst a cstpvonal szlhez viszonytva.

Az ramnak a cstpvonal kls felletn nincsen kzvetlen gyakorlati jelentsge.


Ezrt nem bocstkozvn rszletekbe a krdst illeten, itt csak annyit jegyznk meg, hogy a
s fggvnyek cskkennek a cstpvonal szleitl tvolodva, amellett nagy
tvolsgokon ez a cskkens adott kitev szerinti rtk.

138
4.10 bra
A 11 hullm 11 visszaverdsi tnyezjnek, valamint e hullm 12 , 11 , s 12
hullmokk trtn talakulsa 12 , 11 s 12 transzformcis tnyezinek fggse a
modulusok rtkeitl

4.11 bra
A 11 hullm visszaverdsi tnyezje 11 fzisnak valamint a 11 hullm 12 hullmm
trtn transzformcija 12 fzisnak, valamint a nyitott vg korrekcijnak grbi

A pontos kifejezsek a nyitott kerek cstpvonal irnykarakterisztikjra (a


teljestmny, azaz 2 szerint) 11 hullm beesse esetn az albbiak:

139
az E-skban:
2
1 ( sin ) (1 )+( sin ) 22 cos cos 1
2 () = |1 cos + |
sin2 |1 ( sin )| cos 2 cos 2 1 1 + 2 1 + cos
(4.72)

a H-skban:

1 ( sin )
2 () = (1 )+( sin )
2
sin |1 ( sin )|
(4.73)

Utbbi kifejezst mg meg kell szorozni a

cos cos 1
cos + cos 1

kifejezssel, amennyiben a cstpvonal mretei olyanok, hogy az lehetv teszi a


12 hullm terjedst, azaz amikor

1,841 < < 3,832

A (4.72) s (4.73) kpletekben a kvetkez jellseket hasznltuk:

cos 1 = 1 = 1,841

1 = ()2 12

2
= = 1 esetn
2 1
+
1 ( 2 2 )
(1 ) = 1


+ sin
1 ( 2 + 2 )
( sin ) =
sin
sin

1 ()
() = arc tan
1 ()

1 () a Neumann-fgvny
1 () a Bessel-fggvny

A 4.12 brn folytonosa vonalakkal jelezzk a nyitott kerek cstpvonal teljestmny


szerinti irnykarakterisztikjt 11 hullmmal gerjesztve, = 2 esetn (4.12a bra), s

140
= 4 esetn (4.12b bra). Szaggatott vonalakkal ezeken a rajzokon ugyanennek a
cstpvonalnak az irnykarakterisztiki lthatk kzelt mdszerrel, a (2.44) Kirchhoff-
kplettel szmolva azzal a felttellel, hogy a nylsban az ertr ugyanolyan marad, mint a
bees hullmnl, a kls felleten viszont az ertr nulla. Az brkon mindkt estben
szmtsba vesszk az abszolt szintet.

4.12 bra
A kerek cstpvonal (teljestmny szerinti) irnykarakterisztiki az E- s H-skokban,
11 hullm esetn a pontos (folytonos vonalak) s a kzelt mdszerrel (szaggatott vonalak)
szmolva, a) = 2 esetn, b) = 4 esetn.

A 4.12 brkon lthat, hogy a legnagyobb eltrsek a pontos s a kzelt grbk


kztt a kritikushoz kzeli frekvencikon lpnek fel = 2 esetn (|| = 1,841).
Nagy nylsoknl vgbemen diffrakci esetn a pontos s a kzelt grbk
egybeesse javul. J egybeess figyelhet meg az ells fl trben ( > 120). Emlkeznnk
kell arra, hogy a 4.12 brn a ngyzetes grbket ltjuk. A lineris grbken a klnbsg
megnvekedik. A nyls normljval nagy szgeket bezr irnyokban, valamint a htuls fl
trben a kzelt mdszer, mint lttuk, nem kpes helyes eredmnyt adni, ami az itt szerepl
adatokbl is lthat.

141
tdik fejezet: Tlcsrantennk
1. Bevezets

A tlcsrantennknak manapsg mg nincs meg a pontos elmletk. A vizsglatukat


alapveten a korbban emltett mdszerrel (lsd 2. fejezet 1.) vgzik, azaz a feladat kt
rszre osztsnak mdszervel: belsre s klsre.
A bels feladatot a tlcsrantennk esetben az albbi mdon oldjk meg:
A tlcsrt vgtelenl hossznak felttelezik, a falait pedig idelis vezetknek.
Megkeresik a homogn Maxwell-egyenletek ama rszmegoldsait, melyek megfelelnek a

= 0 s
= 0 feltteleknek ehhez a tlcsrhez. A
= 0 s
= 0 felttelek azt jelentik,
hogy az elektromgneses erteret gerjeszt forrsok a tlcsren kvl helyezkednek el. gy
tekintik, hogy az sszes rszmegolds kzl s a gerjeszts mdjval sszhangban
meghatroz jelentsggel a legalacsonyabb rend hullmnak megfelel megolds br.
Tovbb felttelezik, hogy vges hosszsg tlcsr esetben az ertr a tlcsrben s annak
nylsban megmarad olyannak, mint amilyennek a vgtelenl hossz tlcsr (gerjesztetlen)
esetben addik.
gy meghatrozva az erteret a tlcsr nylsban, rtrnek a kls feladatra a
sugrzsi ertr kiszmtsra amit a sk ernyben fellp diffrakci mdszervel oldanak
meg.
Meg kell emlteni, hogy mg ennl a leegyszerstett megfogalmazsnl sem sikerl a
tlcsrantennk sszes fajtjnak vizsglatt elvgezni. Emellett a feladat megoldsnak
megknnytse vgett a tlcsr valdi alakjt is felvltjk egy azzal kzel azonos, de a
szmtsok szempontjbl elnysebb formval. Pldul, a gyakorlatban rendkvl fontos
piramidlis tlcsr esetn ezt a formt felvltjk egy msik (itt kvzi-piramidlisnak nevezett)
formval, ami igazsg szerint nagyon kzel ll az eredetihez. A kvzi-piramidlis tlcsrt
azutn a megszokott mdszerrel vizsgljk.
A tlcsrantennknak az itt kzlt mdszerekkel kiszmtott sugrzsi jellemzit
alapos gyakorlati vizsglatoknak vetettk al s ezek a ksrletek elegenden j megerstst
adtk a szmtsoknak.
A tlcsrantennk klnlegessge az, hogy ezeknl a nylsban az ertr fzisai nem
egyformk s a kzpponttl a szlek fel tartva ngyzetes trvnyszersg szerint vltoznak.
A gyakorlatban hasznlnak bizonyos mdszereket a fziskorrekcira a tlcsrantennk
nylsban.
A tovbbiakban megadjuk a tlcsrantennk elmlete bels s kls feladatnak
megoldst, kzljk a szmtott grbket, trgyalunk egyes megoldsi mdszereket az
elektromos ertr gerjesztsre a tlcsrekben, s lerjuk a fziskorrekcis rendszereket a
tlcsrek nylsban.

2. A svos tlcsr

A svos tlcsrnl kt egymssal szemben lev fal prhuzamos skok, a msik kt fal
pedig szttgul (lsd 1.2a bra). A prhuzamos falak kztti tvolsg nagyjbl azonos a
tlcsrt tpll cstpvonal megfelel falai kztti tvolsggal. Ezrt a ngyszgletes formj
nyls egyik oldala viszonylag kicsi, mg a msik ezzel ellenkezleg, nagy.
A vizsglatok sorn vgtelenl hossznak felttelezve a svos tlcsrt, a bels ertr
vizsglata sorn elnys az , , hengerkoordinta-rendszer hasznlata (5.1 bra). A
vizsglt trben a tlcsren bell (a kzeg leveg) a s elektromos s a mgneses ramok

142
nullval egyenlk. A Maxwell-egyenletek (2.1) = 0 s = 0 esetn az ertr sszetevi
szmra a hengerkoordinta-rendszerben az albbi mdon fejezhetk ki:

1 ( ) 1
= 0

1
= 0


= 0

1 ( ) 1
= 0

1
= 0


= 0
}
(5.1)

Megvizsgljuk az (5.1) egyenletek rszmegoldsait, felosztvn ezeket a cstpvonalak


elmlethez hasonlan kt csoportra, melyek megfelelnek a keresztirny elektromos,
valamint a keresztirny mgneses hullmoknak.

5.1 bra
A svos tlcsr elemzshez

Jelen esetben a hullmok alatt azokat rtjk, melyeknl az elektromos vektor


radilis sszetevje nulla ( = 0), a hullmok alatt pedig azokat, ahol a mgneses
vektor radilis sszetevje nulla ( = 0). Miutn a svos tlcsrekben a ngyszgletes
keresztmetszet cstpvonalakhoz hasonlan fleg hullmokat gerjesztenek, ezrt a
vizsglatainkban is ezekre fogunk korltozdni.
A hullmok kzl itt azokat nzzk meg, melyeknl az egyik index (az , vagy
az ) nullval egyenl, ami az = 0 egyenlsg mellett megfelel mg egy tovbbi
sszetev egyenlsgnek nullval ( = 0, vagy = 0). A 0 hullmoknak megfelel az
az elektromos ertr, ahol csak az egyetlen sszetev ltezik, a 0 hullmoknak pedig
az az ertr, amelyik csak egyetlen sszetevje van.
A svos tlcsrt, melyben olyan erteret gerjesztenek, melynek elektromos vektora a
nagy (az 5.1 brn vzszintesnek brzolt) skokkal prhuzamos ( = ) E-sk tlcsrnek,

143
mg azt a tlcsrt, melyben az elektromos vektor merleges a nagy skokra ( = ) H-sk
tlcsrnek nevezik. Megvizsgljuk kln-kln mindkt tlcsrtpust.

a) a H-sk svos tlcsr

A H-sk svos tlcsrben

= = 0, = 0
(5.2)

Behelyettestve az (5.2)-t az (5.1)-be, ezt kapjuk

1 1
0 = ( )

1
0 =


0 =
}
(5.3)

Az (5.3) egyenletek lehetv teszik a s a kifejezst az -n keresztl.


Kvetkezskppen, meghatrozva az -t, megtallhatjuk az ertr tbbi sszetevjt. Az
szmra viszont, behelyettestve az els egyenletbe a s a kifejezseit a msik kettbl,
az albbi egyenletet kapjuk:

1 1 2
2 = ( ) 2
2
(5.4)

ahol a korbbiakhoz hasonlan


= 0 0 =

Az (5.4) egyenlet integrljt kt fggvny szorzatnak formjban keressk, melyek


kzl az els () csak a , mg a msodik () csak a koordinttl fgg:

= ()()

(5.5)

Behelyettestve az (5.5)-t az (5.4)-be, ezt kapjuk:

2
() () () 2 ()
()() = [ ] 2
2

Elosztjuk a kapott egyenletet a ()() szorzattal:

144
1 1 () 1 1 2 ()
2 = [ ]
() () 2 2

avagy

2 2
() 1 2 ()
+ [ ]=
() () 2
(5.6)

Az (5.6) egyenlet bal oldali rsze csak a -tl, mg a jobb oldali rsze csak a -tl
fgg. Ezek csak akkor lehetnek egyenlk, ha mindkett lland rtk. Jelljk ezt az lland
rtket 2 -tel, s rjuk t az (5.6)-ot az albbi mdon:

()
2 2 + [ ] = 2
()

1 2 ()
= 2
() 2

vagy msknt

2 () 1 () 2
2
+ + ( ) () = 0
2 2
(5.7)

2 ()
+ 2 () = 0
2
(5.8)

Az (5.7) egyenlet integrlja felrhat az els- s msodfaj, p-edik rend Hankel-


fggvnyek kombincijaknt

(1) (2)
() = 1 () + 2 ()
(5.7a)

az (5.7) egyenlet integrlja pedig trigonometrikus fggvnyknt

() = sin( + )
(5.8a)

Innen az albbi sszefggst kapjuk:

(1) (2)
= sin( + ) [1 () + 2 ()]
(5.9)

Az integrls 1 , 2 , s llandit a hatr- s kezdeti felttelekbl llaptjuk meg. A


hatrfelttel az elektromos ertr rint irny sszetevjnek nulls rtke a tlcsr falain:

145
= 0, =
(5.10)

Az (5.10)-nek megfelelen teljesl az albbi egyenlsg

sin( + ) = 0
}
sin( + ) = 0
(5.11)

ebbl pedig

+ =
+ =

illetve

+
=
2 }

=
2
(5.12)

ahol s tetszleges egsz szmok. Miutn egsz szm kivonsa a -bl nem
vltoztat az eredmnyen, ezrt felrhatjuk:

+
= =
2 2

Ily mdon vgl ezt kapjuk:


=
2 }

=
2
(5.13)

A 1 s 2 llandkat a kvetkez megfontolsokbl kiindulva hatrozzuk meg.


Ismeretes, hogy nagy rtkeinl a Hankel-fggvnyek az albbi aszimptotikus alakot ltik:

(1) 2 (+1)
() 2 2

(5.14)

(2) 2 +(+1)
() 2 2

(5.15)

146
Mivel az idtl val fggst az formban jelentjk meg (2. fejezet, 2), ezrt a
(1)
() fggvny a tlcsr cscstl nagy tvolsgokra a cscs fel halad hullmot
(2)
jellemez, mg a () ennek megfelelen a cscsponttl a nvekv irnyba halad
hullmot. Ha a megllapods szerint figyelembe vesszk, hogy a tlcsr sugrz berendezs,
azaz ha korltozdunk annak az ertrnek a vizsglatra, melynl a hullmok a tlcsr cscsa
fell a nylsa fel terjednek, akkor 1 = 0 felttelt kell elfogadnunk. Ami a 2 szorzt illeti,
ez az ertr intenzitst jellemzi.
Elhagyvn az indexet a 2 szorz melll, vgl ezt kapjuk:

1 (2)
= sin [ ( + )] ()
2 2 2
1 (2)
= sin [ ( + )] ()
0 2 2 () 2
1 1 (2)
= cos [ ( + )] ()
0 2 2 2 }
(5.16)

A gyakorlatilag legrdekesebb rszesetben = 1, s a 01 hullm a svos tlcsrben


az albbi sszetevkkel rendelkezik:

(2)
= cos ( ) ()
2 2
(2)
= cos ( ) ()
0 2 () 2
1 (2)
= sin ( ) ()
0 2 2 2 }
(5.17)

5.2 bra
A 01 hullm elektromgneses erternek szerkezete a H-sk svos tlcsrsugrz
keresztirny (a), valamint a kt hosszirny metszetben (b s c)

147
Az 5.2 brn lthat az elektromgneses ertr szerkezete a tlcsr kereszt-, valamint
a kt hosszirny metszetben = 1 esetn, ami megfelel az (5.17) egyenleteknek. Itt s a
tovbbiakban a folytonosa vonalak az elektromos, mg a szaggatottak a mgneses vektor
irnyt mutatjk.
Az 5.2 s a 4.2 brk sszehasonltsval lthat, hogy a 0 hullm
elektromgneses erternek kpe a svos tlcsrben hasonlt a ngyszgletes cstpvonalban
lev ertr hullmainak kphez, csak nmileg eltorzult ahhoz viszonytva a cstpvonal
formja megvltozsnak kvetkeztben, azaz az tmenet miatt az lland keresztmetszet
cstpvonaltl a vltoz keresztmetszethz, amilyen a tlcsr is.
Az ertr rszletesebb elemzse vgett a svos tlcsrben az (5.16)-os s (5.17)-es
kpletekhez fordulunk, s sszevetjk ezeket a (4.22) s (4.3) kpletekkel. Ebbl az
sszevetsbl knny kvetkeztetni a 0 hullmok hasonlsgra a svos tlcsrben,
valamint a ngyszgletes cstpvonalban. Felvzoljuk a hasonlsg vonsait.
Elszr is mindkt esetben az ertr csak hrom, nem nullval egyenl sszetevvel
rendelkezik, melyeknl az elektromos vektor prhuzamos, mg a mgneses vektor merleges
az Y-tengelyre.
Msodszor, az ertr sszetevi mindkt esetben hasonl mdon fggenek a
koordintktl. Valban, az s a sszetevk a svos tlcsrnl a koordinttl pros
n rtkek esetn szinuszos trvnyszersg szerint vltoznak, s pontosan ugyangy vltoznak
az s a sszetevk a cstpvonalnl az x koordinta fggvnyben. Hasonlkppen, a
svos tlcsr sszetevje is ugyanolyan fggvnnyel fejezhet ki a koordinttl val
fggsben, mint ahogyan a fgg a cstpvonalnl az x koordinttl.
Az elektromgneses ertr mindkt esetben fggetlen az y koordinttl. Az ertr
fggse a koordinttl a svos tlcsrekben Hankel-fggvnnyel hatrozhat meg,
melynek aszimptotikus kifejezse az (5.15) kpletben hasonlt az szorzhoz, ami a
cstpvonalaknl a z koordinttl val fggst rja le.
Harmadszor, az n index a svos tlcsreknl a cstpvonalakhoz hasonlan az ll fl
hullmokat jellemzi az elektromos vektorral prhuzamos falak kztt.
Ily mdon, ha szmtsba vesszk, hogy a , , hengerkoordintknak a svos
tlcsrekben a cstpvonalakban az , , Descartes-koordintk, s a tlcsrekben az
, , sszetevknek a cstpvonalakban a , , sszetevk felelnek meg, akkor az
elektromgneses ertr hasonlsga a svos tlcsrekben s a ngyszgletes keresztmetszet
cstpvonalakban az ertrvektorok azonos irnyban,40 az ertrvektorok azonos fggsben
a megfelel koordintktl, valamint az llhullmok azonos kpben mutatkozik meg.
Az erterek hasonlsgnak emltett jellemzi mellett a tlcsrben s a
cstpvonalban meg kell emlteni nhny eltrsket is.
Elszr is, a svos tlcsrben az elektromgneses ertr gmbhullm jelleg, eltren
az egyszer cstpvonaltl, ahol viszony skhullm jelleg. A svos tlcsrben az azonos
fzis pontok egy = const. hengerfelleten helyezkednek el, mivel a vltoz fzisszorz itt
(2)
a (), mg a cstpvonalban a skban = const. mert itt a megfelel fzisszorz az
2
.
Msodszor, a tlcsr cscstl szmtott nagy tvolsgokra az elektromgneses ertr
tisztn keresztirny hullmm vlik, mely a = 3 108 m/s fnysebessggel terjed, mert
ekkora tvolsgokon a elhanyagolhat a -hez viszonytva, a Hankel-fggvny pedig
felcserlhet az aszimptotikus kifejezsvel. Valban, a nagy tvolsgok felttele, mint az
lthat a s sszevetsbl, az albbi egyenltlensg:

40
A megfelel koordinta-tengelyekhez viszonytva

148


2

illetve2
(5.18)

Az (5.18) egyenltlensg bal oldaln a Hankel-fggvny fggetlen vltozjt, mg a


jobb oldaln a rendjt talljuk. Mint ismeretes, az (5,18) egyenltlensg egyben az a felttel
is, ami lehetv teszi a Hankel-fggvny felcserlst az (5.15) aszimptotikus kifejezsvel.
Az elmondottakat figyelembe vve az (5.18) teljeslse esetn az (5.16) felvlthat az
sszetevk albbi kifejezseivel:

2 1 1
= sin [ ( + )] +(+2) 2
2 2

=
120
= 0, = = 0 }
(5.19)

5.3 bra
A Hankel-fggvny fzisszgnek fggse a fggetlen vltozjtl

Harmadszor, a fzissebessg a tlcsrben nem lland. A cscshoz kzelebb es


terleteken nagy rtk, a cscstl tvolodva pedig cskken, kzeledve a = 3 108 m/s
fnysebessghez. Matematikailag ez a Hankel-fggvny termszetbl addik, melynek
komplex rtke van, s melynek a fggetlen vltozja (a fzisszge) folytonosan vltozik a
vltozsval az albbi mdon. Kis rtkek esetn, mint az lthat az 5.3 brbl, a
fzisszg lassan vltozik, s hossz szakaszon 90 az rtke (ami megfelel a tlcsr cscsa

149
kzelben elhelyezked indukcis znnak). Utna, viszonylag nagy rtkeknl a
fzisszg egy egyenes mentn folytonosan vltozik (ami megfelel a = szakasznak), mg
a kis s nagy rtkek kztt tallhat az tmeneti szakasz (a folyamatos vltozsa).
Fizikailag ez a jelensg azzal magyarzhat, hogy a fzissebessg fgg az elektromos
vektorral prhuzamos falak kztti tvolsgtl. Miutn a tlcsrben ez a tvolsg vltozik, gy
aztn vltozik a fzissebessg is.
Negyedszer, a tlcsrben, a cstpvonaltl eltren nem ltezik a kritikus
hullmhossz. Ez azt jelenti, hogy a tlcsrben elvileg brmilyen rend, akrmilyen
indexszel rendelkez hullm terjedhet. Ez a klnlegessg azzal magyarzhat, hogy a
vizsgldsunk a vgtelenl hossz tlcsrre vonatkozik, melynl brmely vges rtknl
tallhat olyan rtk, mely eleget tesz az (5.18) egyenltlensgnek.
Meg kell jegyezni, hogy mi itt a (2.1) Maxwell-egyenletek lehetsges rszmegoldsait
hatroztuk meg, figyelmen kvl hagyva az elektromgneses ertr gerjesztse mdszernek
krdst a tlcsrben. Ezrt eljutvn brmilyen rend (brmely indexszel rendelkez) 0
hullm gerjesztsnek lehetsgessghez a tlcsrben a kritikus frekvencia hinya miatt, az
adott vizsglatbl nem kapjuk meg a vlaszt az egyik, vagy a msik rend hullm gerjesztse
feltteleinek krdsre.
A gyakorlatban a H-sk svos tlcsrt olyan ngyszgletes keresztmetszet
cstpvonallal gerjesztik, melyben a 01 hullm terjed. A svos tlcsrben alapjban vve
ugyanaz a rend hullm marad fenn, ami a gerjeszt cstpvonalban is jelen van.
gy teht a 0 hullmok elektromgneses ertere a H-sk svos tlcsrben az ertr
vektorai irnyainak szempontjbl, a fggsk a koordintktl, valamint az llhullmok
kpe hasonlt az ugyanolyan rend ertrhez a ngyszgletes cstpvonalban. Ugyanakkor
egy sor jellemz tekintetben a 0 hullmok ertere a H-sk svos tlcsrben klnbzik a
cstpvonal ertertl. Ezek kzl alapvetk az albbiak:
a) a fzissebessg vltoz rtk,
b) nem ltezik a kritikus hullmhossz,
c) a hullmfront hengeres felletet alkot a tlcsr oldalfalai keresztezdsnek
vonalban fekv tengellyel
d) az ertr nagy tvolsgokra a tlcsr cscstl tisztn fnysebessggel terjed
keresztmetszeti (tranzverzlis) hullm jelleget lt.
Az eddigiekben a H-sk svos tlcsr belsejben vizsgltuk az erteret. Most rtrnk
e tlcsr sugrzsi erternek vizsglatra.
Amint azt lttuk az elz fejezetben, a sugrzsi ertr szmtsakor a cstpvonal
nyitott felletrl az elre men fl trben felttelezhet, hogy a keresztmetszet viszonylag
nagy mreteinl az ertr a nylsban zavartalan marad, azaz megegyezik a bees hullmmal.
Ez a felttelezs rvnyes a gyakorlatban hasznlatos H-sk svos tlcsrek esetben.
Mint korbban emltettk (1. fejezet), a tlcsr nylsa sk fellet (lsd 1.2 bra), a
hosszanti metszete pedig hromszg alak (1.3 bra). Mivel a hullm fzisfrontja hengeres
felletet alkot, a tlcsr nylsban az ertr fzisai a klnbz pontokban egymstl eltr
rtkek lesznek. A fzisok szmtshoz a 5.4 brn felvzoltuk a tlcsr hosszmetszett. A
szaggatott vonal az ertr lland fzis pontjainak vonala ebben a metszetben.
Az pontban nullnak vesszk a fzist. Az M pontban, mely tvolsgra tallhat

az ponttl, a fzis ksik az albbi rtkkel:

2
2 2 1 2 1 4
= ( ) = 2 2
( + ) = [ +]
2 8 3
(5.20)

150
A tlcsreknl a nyls szlessge rendszerint sokkal kisebb a tlcsr
hosszsgnl. Ezrt az (5.20)-ban felttelezhetjk, hogy . Ekkor

2


(5.21)

5.4 bra
A fzisok szmtshoz a svos tlcsr nylsban

Az 5.4 bra jellseinek megfelelen:

= 2 + 2
(5.22)

Behelyettestve az (5.22)-t az (5.19) egyenletekbe az (5.20) s (5.21) figyelembe


vtelvel, s felttelezve, hogy az pontban a fzis nulla, azaz

1
( + ) = 2
2 2
(5.23)

megkapjuk az ertr sszetevire a H-sk svos tlcsr nylsban az albbi


kifejezseket:

2
= 0 cos ( )
2 + 2 2

= }
120
(5.24)

ahol

2 1
0 =

Figyelembe vve, hogy , a sugrzsi ertr szmtsa sorn az albbi


feltevsekkel lnek:

151

1
2 + 2


2
}
(5.25)

ahol a grbe rintje, mg prhuzamos a grbvel.


Behelyettestve az (5.25)-t az (5.24)-be, ezt kapjuk:

2
= 0 cos ( )
}

=
120
(5.26)

Az (5.26) egyenletek nhny jells kivtelvel megegyeznek a (3.127) egyenletekkel.


Ily mdon a sugrzs feladata a H-sk svos tlcsr nylsbl elvezet a sk erny
ngyszgletes nylsa diffrakcijnak feladathoz a fzis ngyzetes trvnyszersg szerinti
vltozsa esetn, amit a 3. fejezetben tekintettnk t.
A svos tlcsr sk nylsnak tglalap formja van, 1 s 2 oldalhosszsgokkal.
Jelljk 1 -gyel az elektromos vektorra merleges oldalt, 2 -vel pedig az azzal prhuzamost.
A H-sk svos tlcsr hosszsgt jelljk 1 -gyel.

5.5 bra
A H- (a) s E-sk (b) svos tlcsrek egysgnyi erstsi tnyezje a nyls szles oldalnak
viszonylagos hossza fggvnyben a tlcsr klnbz viszonylagos hosszsgai mellett. A
keskeny oldal hosszsgt a hullmhosszal egyenlnek tekintjk

152
Az 5.5 s a 3.19a brkon lthatk a H-sk svos tlcsr egysgnyi erstsi

tnyezjnek grbi a 1 fggvnyben.41 Az egyes grbk a klnbz 1 rtkeknek
felelnek meg. A nyls msik mrete, 2 = . Amennyiben 2 , akkor a megadott

rtkeket meg kell szorozni 2-val. A grbket a (3.145) kplettel szmoltuk ki. A grbkbl

lthat, hogy a tlcsr minden adott 1 hosszra ltezik a nylsnak egy adott 1 szlessge,
melynl az erstsi tnyez maximlis rtk.
Azokat a tlcsreket, melyek mretei megfelelnek az erstsi tnyez grbi
maximlis rtknek, optimlisaknak nevezik. A 3.19a brn a szaggatott vonal mutatja az
optimlis tlcsrek erstsi tnyezjt.

Az 5.6a bra grbi megmutatjk a szg fggst a 1-tl, melyek megfelelnek a
klnbz viszonylagos szinteknek a H-sk svos tlcsr irnykarakterisztikjban a H-
skban. Ezeket a grbket felhasznlhatjuk az irnykarakterisztika fnyalbjnak
felrajzolshoz.

5.6 bra
1
a) A szg fggse a -tl, ami megfelel a H-sk svos tlcsr irnykarakterisztikja
2
klnbz (amplitd szerinti) viszonylagos szintjeinek; b) ugyanaz a rtkre az E-sk

svos tlcsr esetben az E-skban

Tekintettel a 2 csekly mreteire, az ertr fzisai az ezzel az oldallal prhuzamos


tengely mentn llandaknak tekinthetk, s ennek a tlcsrnek az irnykarakterisztikja az E-
skban kiszmthat a (3.18) kplettel, vagy pontosabban a (4.15) kplettel, a = , valamint
a tlcsrnek megfelel visszaverdsi tnyez behelyettestsnek figyelembe vtelvel.

41
A tlcsrantennk hatsfoka gyakorlatilag eggyel egyenl. Emiatt ezeknl az erstsi tnyez s az
irnytnyez azonosak.

153
b) az E-sk svos tlcsr

Az E-sk svos tlcsrben

= = 0, = 0
(5.27)

Behelyettestve az (5.27)-et az (5.1)-be, ezt kapjuk


0 =

1 ( )
0 =


0 =
}
(5.28)

Kifejezzk a -t s a -t -n keresztl, s az rtkeiket berjuk az (5.29) els


egyenletbe. Ez elvezet az albbi differencilegyenlethez az szmra:

2
1 ( ) 2
= [ ]+
2
(5.29)

Az (5.29)-es egyenletet a vltozk elklntsnek korbban emltett mdszervel


oldjuk meg. Jelljk:

= ()()
(5.30)

Behelyettestve az (5.30)-at az (5.29)-be, elklntve a vltozkat, s mindkt oldalt


lland rtkre hozva ezt kapjuk:

2 ()
+ 2 () = 0
2
(5.31)

2 () 1 () 1
2
+ + ( 2 2 2 ) () = 0

(5.32)

Az (5.31) s (5.32) egyenletek integrljai:

() = sin( + )
(5.33)
(2)
() = 1 ( 2 2 )
(5.34)

154
Az (5.34)-es kpletben mr figyelembe vettk, hogy az elektromgneses hullm a
tlcsr cscsa fell terjed annak nylsa fel.
Az integrls llandjt az albbi felttelbl hatrozzuk meg:

1
= 0, ha y =
2

Innen


= , =
1 2
(5.35)

Behelyettestve az (5.33)-(5.35)-t az (5.30)-ba, majd az gy kapott kifejezst az


(5.28)-ba, az albbi kifejezsekhez jutunk az ertr sszetevire:

1 (2)
= sin [ ( + )] 1 ()
1 2
1 (2)
= sin [ ( + )] 0 ()
0 1 2
1 (2)
= cos [ ( + )] 1 ()
0 1 1 2 }
(5.36)

2
ahol = 2 ( ) .
1
= 1 esetn a 10 hullmnak az E-sk svos tlcsrben az albbi sszetevi
vannak:

(2)
= cos ()
1 1
(2)
= cos ()
0 1 0
(2)
= sin ()
0 1 1 1 }
(5.37)

Az 5.7 brn lthat a 10 hullm elektromgneses erternek az (5.37)


egyenleteknek megfelel szerkezete az E-sk svos tlcsr keresztirny, valamint mindkt
hosszirny metszetben.
Az 5.7 s 4.2 brk sszevetsbl lthat, hogy a 10 hullm elektromgneses
erternek kpe az E-sk svos tlcsrben hasonlt a 10 hullm kphez a kr
keresztmetszet cstpvonalban,42 de kiss eltorzult az utbbihoz viszonytva. Az (5.36) s
(5.37) kpletek elemzsbl viszont arra kvetkeztethetnk, hogy a hullmok az E-sk svos
tlcsrben mg tbb hasonlsgi jellemvonssal rendelkeznek a cstpvonal hullmaihoz
viszonytva, mint a H-sk svos tlcsrben.

42
A ngyszgletes keresztmetszet cstpvonalakban a 0 s 0 hullmok = esetn azonosak.

155
5.7 bra
A 10 hullmok elektromgneses erternek szerkezete az E-sk svos tlcsr (a)
keresztirny, s mindkt (b s c) hosszirny metszetben

Valban, a Hankel-fggvnyek az (5.36)-ban s (5.37)-ben a kvetkez aszimptotikus


kifejezsekkel rendelkeznek:

(2) 2 ()
0 () 4

(2) 2 ()
1 () 4
}
(5.38)

Az (5.38) kpletek megmutatjk, hogy jelen esetben a tlcsr cscstl nagy


tvolsgokra a fzissebessg nem egyenl = 3 108 m/s-mal, hanem ugyanolyan rtk,
mint a cstpvonalakban


= = =
2 2
2 (
1 ) 1 ( )

(5.39)
ahol
az zemi hullmhossz,
a kritikus hullmhossz.
2
Ezzel sszhangban a hullmokat az E-sk svos tlcsrben a kritikus = 1
hullmhossz jellemzi, s szigoran szlva nem vlnak tisztn keresztirnyakk gy, ahogyan
a hasonl hullmok sem a cstpvonalakban.

156
Gyakorlatilag az E-sk svos tlcsrben keresztirny hullmok az albbi felttelek
teljeslse esetn lpnek fel:


21 ,
1
(5.40)

E felttel mellett

, ,

A hullmfront az ertr azonos fzis pontjainak fellete az E-sk svos tlcsrben


hengeres felletet alkot a H-sk svos tlcsrhez hasonlan.
Az ertr fent emltett torzulsai az E-sk svos tlcsrben a cstpvonal erterhez
viszonytva abban fejezdnek ki, hogy az ertr elektromos vektora egy krv mentn
irnytott, melynek kzppontja a tlcsr cscspontjban van, s az egyik hajltott oldalfaltl a
msikig tart. Emellett az ertr vektorai e krv mentn maradnak lland rtkek, nem
pedig az Y-tengellyel prhuzamos egyenes mentn, mint a cstpvonalakban.
Rtrnk az E-sk svos tlcsr sugrzsi erternek meghatrozsra. Ezt abbl a
felttelbl kiindulva szmtjuk ki, hogy a tlcsrben zavartalan marad a bees hullm ertere
s teljeslnek az (5.40) egyenltlensgek. E felttelek mellett az erterek fzist a nylsban
az (5.21) kplettel lehet meghatrozni, az erterek amplitdit pedig az albbi
sszefggsekkel:


| | = 0 cos
1

ahol 0 az ertr amplitdja a tlcsr tengelyn ( = 0),


=
120
(5.41)

A tlcsr kis cscsszgei esetn felrhatjuk:

ahol az X-tengely az egyik Descartes-koordinta, ami prhuzamos a nyls skjnak


hossz oldalval.
Ily mdon E-sk svos tlcsr esetben az ertr sszetevi a nylsban az albbi
kzelt rtkekkel brnak:

2
= 0 cos
1

= }
120
(5.42)

Az (5.42) kifejezsek az x s az y koordintk klcsns felcserldstl eltekintve


semmiben sem klnbznek a (3.128) kifejezsektl.

157
Az E-sk svos tlcsr jellemzit meghatrozhatjuk az 5.5b, 5.6b s 3.19b
grafikonokbl. Az 5.5b s 3.19b grafikonokon lthatk az E-sk svos tlcsr egysgnyi

erstsi tnyezje fggsnek grbi a nylsnak viszonylagos 2 szlessgtl a tlcsr

klnbz 2 viszonylagos hosszsgaira a tlcsr msik falnak 1 = szlessge esetn.
Amennyiben 1 , akkor az 5.5b s 3.19b brkon megadott erstsi tnyez rtkeket
1
meg kell szorozni -val.

Mint a rajzbl lthat, az E-sk svos tlcsreket szintn jellemzik a 2 s 2
optimlis paramterek. A szaggatott vonal a 3.19b brn megfelel az optimlis
paramterekkel rendelkez tlcsreknek.
Az 5.5b brt felhasznlhatjuk az E-sk svos tlcsrek irnykarakterisztikja
fnyalbjnak szmtshoz az E-skban. A szmok a grbken az ertr rtkeit mutatjk a
tengelyirnyban fellp ertr-rtkhez viszonytva.
Tekintettel a 1 csekly mreteire, az ertr fzisai az ezzel az oldallal prhuzamos
tengely mentn llandaknak tekinthetk, s ennek a tlcsrnek az irnykarakterisztikja a H-
skban kiszmthat a (4.14) kplettel a tlcsrnek megfelel visszaverdsi tnyez
behelyettestsvel.

3. A piramidlis tlcsr

A piramidlis tlcsr az 1.2b s c brkon lthat. Az elektromgneses ertr ebben a


tlcsrben elmletileg mg nem vizsglt. A piramidlis tlcsr elmleti vizsglatnak
nehzsgei azzal fggenek ssze, hogy a falai nem valamely koordinta lland rtk
felletei az ortogonlis koordinta-rendszerben. Az adott feladatban ez megnehezti az
integrls llandinak meghatrozst az ertr differencilegyenleteiben a hatrfelttelekbl
kiindulva.
Valamifle elkpzelst kaphatunk a piramidlis tlcsrben kialakul ertrrl, ha
ltalnostjuk a svos tlcsr ertere elemzsnek adatait a 2-ben, valamint az utna az 5-
ben szerepl, a piramidlishoz formailag kzel ll tlcsr elemzsnek adatait.
Ezeknek az adatoknak, valamint az erstsei tnyez ksrleti vizsglata
eredmnyeinek alapjn a kvetkez kvetkeztetsekre juthatunk.
A piramidlis tlcsrt rendszerint olyan cstpvonallal tplljk, melyben a 01
hullm jn ltre. Ez a hullmtpus fennmarad a tlcsrben is. A piramidlis tlcsrben
azonban a 01 hullm klnbzik a cstpvonal 01 hullmtl. Elszr is, a hullmfront
(az ertr azonos fzis pontjainak fellete) a piramidlis tlcsrben a tlcsr cscsval
egybees kzppont gmb hegyesszg tlcsr esetn, illetve a gmbhz kzeli, nmileg
eltorzult grbe vonal fellet piramidlis k alak tlcsr esetn. Msodszor, nagy
tvolsgokra a tlcsr cscstl az elektromgneses ertr gyakorlatilag kevss klnbzik a
tisztn keresztirny ertrtl, azaz nagy tvolsgokra a tlcsr cscstl az s
vektorok
hosszirny radilis sszetevje. Magukat a vektorokat tekinthetjk a hullmfront fellete
rintinek.
A piramidlis tlcsrantennk elektromgneses ertert a sk ernyben lev nyls
diffrakcijnak mdszervel szmtjuk ki, amit a 3. fejezetben tekintettnk t. Kiindulsi
alapul e mdszerhez az ertr nagysga szolgl a tlcsr nylsban.
Az ertr amplitdit a tlcsrantennk nylsban kicsiny cscsszgek esetben (lsd
1.3 bra) tekinthetjk ugyanolyan trvnyszersgek szerint vltzknak a nyls pontjai
koordintinak fggvnyben, mint amilyenek szerint vltozik az ertr a tpll cstpvonal
keresztmetszetben. Ha a koordinta-tengelyeket az 5.8 brnak megfelelen vesszk fel,
akkor az ertr amplitdi a nylsban csak az x koordinta fggvnyben fognak vltozni

158
(01 hullm esetn koszinuszos trvny szerint), s nem fggnek majd az y koordinttl. A
vektorok irnya az albbi lesz: az vektor prhuzamos az Y-tengellyel, a
vektor pedig az
X-tengellyel.
Az ertr fzisait a tlcsr nylsban ahhoz hasonlan lehet meghatrozni, ahogyan
azt a H-sk svos tlcsr esetben hatroztuk meg.

5.8 bra
A piramidlis tlcsr elemzshez

Keressk meg az s szakaszok hossznak klnbsgt (5.8 bra). Mind az ,


mind az pont a tlcsr nylsba esik. Az els egy szabadon vlasztott pont, mg a msodik
a nyls kzppontja. A keresett klnbsg az albbi lesz:

2 2 1 ( 2 + 2 )2
= 2 + 2 + 2 = + +
2 2 8 3
(5.43)

ahol R-rel jelltk az szakaszt, azaz a tlcsr hosszt.


Ha az ertr fzist a nyls kzppontjban nullnak fogadjuk el, akkor az M pontban
a fzis a ngyzetes tagok cseklysgnek pontossgval az albbi lesz:

2 2
= ( + )
1 2
(5.44)

ahol 1 s 2 a tvolsgok a nyls kzppontjtl a tlcsr megfelel szemben


fekv oldalprjainak metszsvonalig.
Az elmondottak figyelembe vtelvel a sugrzsi ertr szmtst az albbi
kifejezsek hasznlatval lehet elvgezni a piramidlis tlcsr nylsa ertr vektorainak
sszetevi szmra:
2 2
( + )
0 cos 1 2
1

=
120
0, 0}
(5.46)

159
Az (5.46) kpletekkel meghatrozott elektromgneses ertr megfelel a (3.129)
egyenletekkel meghatrozott ertrnek. Mint azt emltettk a 3. fejezetben ennek az ertrnek
az elemzse sorn, s mint az kvetkezik az (5.46)-os, valamint az (5.26)-os s (5.42)-es
kpletek sszevetsbl is, az ertr amplitdinak s fzisainak eloszlsa a svos tlcsr
nylsban rszesete az ertr eloszlsnak a piramidlis tlcsr nylsban. Ennek
megfelelen a H-sk svos tlcsr irnykarakterisztikja ugyanolyannak addik, mint a
piramidlis tlcsr a H-skban, az E-sk svos tlcsr irnykarakterisztikja pedig
ugyanolyannak, mint a piramidlis tlcsr az E-skban. Ugyanez mondhat el a sugrzs
tbbi jellemzjrl: az erstsi tnyezrl, stb. is.
gy a korbban megadott 5.5 s 5.6 brk felhasznlhatk a piramidlis tlcsr
megfelel jellemzinek meghatrozshoz.
A piramidlis tlcsrek G erstsi tnyezje meghatrozhat az 5.5 s 3.19 brk
segtsgvel, emellett a piramidlis tlcsrek erstsi tnyezje a svos tlcsrek megfelel
erstsi tnyezivel az albbi sszefggsben ll a (3.148) kplet alapjn:


= ( ) ( )
32 1 2

A svos tlcsrekhez hasonlan a piramidlis tlcsrek is jellemezhetk a 1 , 2 , 1 , 2
optimlis mretekkel.
Az 5.6 brk segtsgvel megllapthatjuk az optimlis piramidlis tlcsr
irnykarakterisztikja fnyalbjnak szlessgt a H-, s E-skokban.

5.9 bra
A piramidlis tlcsr hossza s nylsa optimlis mreteinek fggse az erstsi tnyezjtl

160
Az 5.9 brn lthat a hegyesszg piramidlis tlcsr optimlis mreteinek fggsei
a G erstsi tnyeztl.
Az 5.10 bra szemllteti az egyik optimlis piramidlis tlcsr irnykarakterisztikjt,
melynl 1 = 11,5, 2 = 9,4, = 41. Ennek a tlcsrnek az erstsi tnyezje 900
(28 dB).
Mint lthat az 5.10 brbl, az irnykarakterisztika az E-skban megfelel a 3.18 brn

megadottnak, lland amplitdkra kiszmtva, = 2 mellett. Az irnykarakterisztikt a
H-skban alacsony szint oldalnyalbok jellemzik, ami az ertr amplitdjnak koszinuszos
trvny szerinti vltozsa miatt van az ertr mgneses vektorval prhuzamos irnyban.

5.10 bra
Az optimlis, hegyesszg, 1 = 11,5, 2 = 9,4, = 41 mretekkel rendelkez
piramidlis tlcsr irnykarakterisztikja a H-skban (bal oldali szaggatott vonal) s az E-
skban (jobb oldali folytonos vonal)

Mostanig azokat a ngyszgletes (svos s piramidlis) tlcsreket vizsgltuk,


melyeket linerisan polarizlt (01 , vagy 10 ) hullmokkal gerjesztnk, ami akkor trtnik,
ha a tlcsr tpllst kzvetlenl a 1 : 2 = 2: 1 arny oldalakkal rendelkez ngyszgletes
cstpvonalrl vgezzk.
Egy sor gyakorlati esetben krs polarizcival rendelkez hullmmal gerjesztett
tlcsreket hasznlnak. Ezt az gerjesztst az albbi mdon valstjk meg. A szabvnyos
cstpvonalat fokozatos tmenettel talaktjk ngyszgletes, vagy majdnem ngyszgletes
keresztmetszet cstpvonall mgpedig oly mdon, hogy a szabvnyos cstpvonal szles
fala prhuzamos marad a ngyszgletes cstpvonal metszetnek tljval. Ezek mellett a
felttelek mellett a ngyszgletes cstpvonalban ltrejn mind a 01 , mind a 10 hullm,
mindkett linerisan polarizlt, de egymshoz kpest 90-ra elfordtott elektromos
vektorokkal. A krs polarizci elrshez az szksges, hogy az erterek amplitdi
azonosak legyenek, a fzisok pedig 90-ra eltoltak. Az amplitdk egyenlsgt a megfelel
folytonos tmeneti egysg biztostja, mg a fzisklnbsget a 01 s 10 hullmok
fzissebessgnek klnbzsge, valamint a ngyszgletes cstpvonal megfelel hossznak
kivlasztsa. A maga nemben a fzissebessgek klnbzsgt vagy a ngyszgletes
cstpvonalba az egyik fallal prhuzamosan elhelyezett szigetel lemez segtsgvel
biztostjk, vagy a ngyszgletes cstpvonal falainak nem tl nagy kiszlestsvel.
A pontos krs polarizci elrse rendkvl nehz feladat. Rendszerint elliptikus
polarizcit kapunk, ahol az ellipszis tengelyeinek arnya egyhez kzeli rtk.
Az elektromgneses ertr elliptikus polarizcija esetn az antenna sugrzsi
jellemzit kiszmthatjuk a korbban az egyes lineris sszetevkre megadott kpletekkel s
grafikonokkal.

161
4. A ketts kpos tlcsr

A ketts kpos tlcsr, mint korbban emltettk, vltoz keresztmetszet


cstpvonal-csatorna. Mieltt rtrnnk a ketts kpos tlcsr elmletnek trgyalsra, az
sszehasonlts kedvrt megnzzk az elektromgneses ertr szerkezett az egyszer,
lland keresztmetszet cstpvonal-csatornban, azaz kt egymssal prhuzamos sk kztt
(5.11 bra).

5.11 bra
Egyszer, lland keresztmetszet cstpvonal-csatorna (prhuzamos vezet skokkal)

Vegyk az , , hengerkoordinta-rendszert. Korltozdunk az ertrnek az Y-


tengelyhez viszonytott krs szimmetrijra, azaz az albbi sszefggsekkel jellemezhet
0 s a 0 hullmok esetre:= 0, =0

(5.47)

A 0 hullmokra ezen kvl fennllnak mg az albbi sszefggsek is:

= = 0, = 0
(5.48)

Az (5.48) felttel teljesen azonos az (5.27)-tel, ezrt a 0 hullmok erternek


sszetevire igazak az (5.36) kpletek.
A 0 hullmok esetn az (5.48) helyett az albbi egyenlsgek igazak:

= 0, = = 0
(5.49)

A Maxwell-egyenletek szimmetrikussga kvetkeztben az ertr elektromos s


mgneses vektorainak vonatkozsban, valamint az (5.48) s (5.49) felttelek hasonlsgnak
kvetkeztben a 0 hullmok esetn az ertr vektorainak sszetevire az (5.36).-hoz
hasonl kifejezseket kapunk, de az elektromos s a mgneses vektorok thelyezsvel, azaz:

162
1 (2)
= cos [ ( + )] 1 ()
2
1 (2)
= cos [ ( + )] 0 ()
0 2
1 (2)
= sin [ ( + )] 1 ()
0 2 }
(5.50)

ahol D a skok kztti tvolsg (lsd 5.11 bra).


= 0 esetn a 0 hullm tmegy a tisztn keresztmetszeti 00 (TEM) hullmba,
melynek csak egyetlen keresztmetszeti elektromos vektor-sszetevje ( ) s egyetlen
keresztmetszeti mgneses vektor-sszetevje ( ) van. Ezek az sszetevk az albbiak:

(2)
= 1 ()
(2) }
= 0 ()
0
(5.51)

= 1 esetn a 01 hullm az egyszer cstpvonal-csatornban az albbi ertr-


sszetevkkel rendelkezik:

(2)
= sin ()
1
(2)
= sin ()
0 0
(2)
= cos ()
0 1 }
(5.52)

Az 5.12 brn lthat az elektromgneses ertr az (5.43), (5.51) s (5.52) kpleteknek


megfelel szerkezete az egyszer cstpvonal-csatornban a , a 01 s a 01
hullmok szmra. A jellsek a korbbiak. A hullm ebben az esetben megegyezik a
01 hullmmal a H-sk svos tlcsrben, 2 = 360 cscsszggel. Hasonlkppen, a 01
hullm megegyezik a 11 hullmmal a H-sk svos tlcsrben, a 01 hullm pedig
megegyezik a 10 hullmmal az E-sk svos tlcsrben.
Rtrnk az elektromgneses ertr vizsglatra a ketts kpos tlcsrben. A tlcsrt
ktoldalasnak tekintjk, egymshoz viszonytva szimmetrikusan elhelyezett kpokkal (lsd
5.13a bra). Bevezetjk az , , gmbkoordinta-rendszert. A (2.1) Maxwell-egyenletek az
ertr-sszetevk szmra a gmbkoordinta-rendszerben = 0 s = 0 esetn az albbi
alakot ltik:

163
1
[ (sin ) ] = 0
sin
1 1
[ ( )] = 0
sin
1 ( )
[ ] = 0

1
[ (sin ) ] = 0
sin
1 1
[ ( )] = 0
sin
1 ( )
[ ] = 0
}
(5.53)

5.12 bra
Az elektromgneses ertr szerkezete az egyszer cstpvonal-csatornban , 01 s
01 hullmok esetn

Jelen esetben is korltozdunk a tengelyesen szimmetrikus erterek vizsglatra, azaz


a 0 s a 0 hullmokra.
A 0 hullmok esetn igazak az albbi sszefggsek:

164
= = 0, = 0
(5.54)

Behelyettestve az (5.54)-et az (5.53)-ba:

1 ( )
[ ] = 0

1
(sin ) = 0
sin
1 ( )
= 0 }

(5.55)

Az (5.55)-bl kvetkezik:

1 (sin )
=
0 sin
1 ( )
=
0 }
(5.56)

Behelyettestve a s rtkeit az (5.56)-bl az (5.55) els egyenletbe, ezt


kapjuk:

1 ( ) 1 1 (sin )
[ ]+ 2 [ ] = 2
sin
(5.57)

A korbbiakhoz hasonlan:

= ()()
(5.58)

5.13a bra
A ketts kpos tlcsr elemzshez

165
Akkor az (5.57) az albbi alakot lti:

1
[ ()] + 2 [ (sin )] = 2
sin
(5.59)

Sztvlasztva a vltozkat az (5.59) egyenletben, s az egyenlet mindkt oldalt egy


szabadon vlasztott 2 -tel egyenlv tve:

1 1
[ ()] + 2 2 = [ (sin )] = 2
sin
(5.60)

Az (5.60) egyenlet felrhat kt egyenletknt is az albbi mdon:

2
() + ( 2 2 2 ) = 0
2
(5.61)

1
[ (sin )] + 2 = 0
sin
(5.62)

A zrjelek felnyitsa utn a differencils opertora mgtt az (5.61) s (5.62)


egyenletekben, valamint a

cos =
(5.63)

behelyettestsvel az (5.62) egyenletbe ezt kapjuk:

2 2 2
2
+ + ( 2 ) = 0
2
(5.64)

2 1
( 2 1) 2 + 2 + (2 ) = 0
1 2
(5.65)

Az (5.65) egyenlet integrljnak kifejtshez asszocilt Legendre-fggvnny


ahogyan rendszerint teszik bevezetjk:

2 = ( + 1)
(5.66)

Ebben az esetben ezt kapjuk:

166
1 (2)
() = 2 1 ()
+
2
(5.67)

() = 1 ()
(5.68)

itt
(2)
1 () msodfaj Hankel-fggvny
+
2
vals szm, mely a hullm rendjt hatrozza meg
1 () az albbi fggvny:

1 () = 1 () + 1 ()
(5.69)

ahol
1 () elsfaj asszocilt Legendre-fggvny
1 () msodfaj asszocilt Legendre-fggvny.

Behelyettestve az (5.67)-et s az (5.68)-at az (5.58)-ba, majd az kapott rtkt az


(5.56)-ba, nhny talakts utn ezt kapjuk:
1 (2)
= 1 () 2 1 ()
+
2
1 3 (2)
= ()( + 1) 2 1 ()
0 +
2
1 1 3 (2) 1 (2)
= () [ 2 1 () 2 1 ()]
0 +
2

2 }
(5.70)

Itt

() = () + ()
(5.69a)

ahol () s () els- s msodfaj Legendre-fggvnyek.


A integrls A s B llandit az (5.69) s (5.69a) kpletekben az 1 () s ()
szmra, valamint az l elvlasztsi tnyezt az = 0 felttelbl kiindulva hatrozzk meg

= 2 esetn, ahol 2 a tlcsr cscsszge, azaz az albbi felttelbl:

1 (0 ) = 0
(5.71)
ahol

0 = sin

Ms mdon az (5.71) egyenlet gy rhat fel:

167
1 (sin ) + 1 (sin ) = 0
}
1 ( sin ) + 1 ( sin ) = 0
(5.71a)

illetve:

1 (sin )1 ( sin ) 1 ( sin )1 (sin ) = 0


(5.71b)

Az (5.71b) egyenlet az l meghatrozsra szolgl. Ennek az egyenletnek vgtelenl


sok diszkrt gyke van, melyeket -nel fogunk jellni, ahol n a gyk sorszma, mely
megfelel a tlcsrben kialakul hullm rendjnek. Az 5.13b brn lthat az 1 s az
cscsszg kztti sszefggs grbje = 1 esetn. Az 1 nvekszik az cskkensvel.

5.13b bra
Az cscsszg s az 1 lland kztti sszefggs grbje a ketts kpos tlcsrben a 01
s a 01 hullmokra

= 1 esetn a ketts kpos tlcsrben az ertr sszetevire az albbi kifejezseket


kapjuk:
1 (2)
= 11 () 2 1 ()
1 +
2
1 3 (2)
= () 2 1 ()
0 1 1 +
2
1 1 3 (2) 1 (2)
= 1 () [ 2 1 () 2 1 ()]
0 1 +
2
1
2 }
(5.72)

A 0 hullmok ertere vektorainak sszetevire az (5.54)-hez s (5.70)-hez


hasonl egyenleteket kapunk, mgpedig:

168
= 0, = = 0
1 (2)
= 1 () 2 1 ()
1 +
2
1
3 (2)
= ()( + 1) 2 1 ()
0
2
1 1 3 (2) 1 (2)
= () [ 2 1 () 2 1 ()]
0 +
2

2 }
(5.73)

Jelen esetben az A s a B llandkat, valamint az integrls l llandjt az albbi


felttelbl kell meghatrozni:


= 0, ha =
2

azaz, az albbi felttelbl:

( + 1) (0 ) = 0
(5.74)

0 = sin esetn.
Az (5.74) egyenlet egyik gyke az = 0. Az (5.74) egyenlet tbbi gyke a szmok
vgtelen sorozata, melyeket -nel jellnk, ahol n a gyk sorszma, mely megfelel egyben
a hullm rendjnek is a tlcsrben. Az = 0-nak megfelel indexek nullnak vesszk. Az
5.13b rajzon lthat az 1 s az cscsszg sszefggsnek grbje.
= 0 esetn a vizsglt esetben tisztn keresztirny hullmot kapunk, melynek
az ertr-sszetevi az albbiak:


=
sin
0
=
0
= = 0, = = 0}
(5.75)

ltalnos 0 esetben az elektromgneses ertr csak a cscstl nagy tvolsgokra


kzelt a tisztn keresztirny hullmhoz, ha teljesl az egyenltlensg:

( + 1)
(5.76)

= 0 esetn a 01 hullmoknl az ertr vektorai az albbiak:

169
1 (2)
= 11 () 2 1 ()
1 +
2
1 (1 + 1) 3 (2)
= 1 () 2 1 ()
0 1 +
2
1 1 3 (2) 1 (2)
= 1 () [1 2 1 () 2 1 ()]
0 1 +
2
1
2 }
(5.77)

Az 5.14 brn lthat a , 01 s 01 hullmok elektromgneses erternek az


(5.72), (5.75) s (5.77) egyenleteknek megfelel szerkezete a ketts kpos tlcsrben.

5.14 bra
A , 01 s 01 hullmok elektromgneses erternek szerkezete a ketts kpos
tlcsrben

sszehasonltva az 5.14 brt az 5.12-vel knny arra a kvetkeztetsre jutni, hogy a


0 s a 0 hullmok szerkezete a ketts kpos tlcsrben hasonlt a hasonl hullmok
elektromgneses erterre az egyszer cstpvonal-csatornban (a kt prhuzamos sk kztti
trben), s el van torzulva az utbbihoz kpest olyan mrtkben, mint az ertr a svos
tlcsrben a ngyszgletes keresztmetszet egyszer cstpvonal erterhez viszonytva. A
ketts kpos tlcsr klnlegessge abban rejlik, hogy benne az elektromgneses hullm
frontja gmb alak, azaz az azonos fzis pontok egy = const. sugron helyezkednek el. A
tlcsrantennk tovbbi jellemzi, melyeket rszletesen trgyaltunk az elz fejezetben, azaz
a) a kritikus hullmhossz hinya,
b) a vltozs fzissebessg
c) az elektromgneses hullmok talakulsa nagy tvolsgokra a tlcsr cscstl
tisztn keresztirny (), fnysebessggel terjed hullmokk
teljes mrtkben igazak a kpos tlcsrekre is.

170
5.15 bra
01 hullm gerjesztse a ketts kpos tlcsrben ramhurokkal (a tengellyel prhuzamos
mgneses dipllal)

A gyakorlatban a legfontosabb kt eset szmra:


- a csonkkal gerjesztett tpus hullmoknl (amint azt az 1.2e brn lthatjuk),
- valamint az ramhurokkal (a tengellyel prhuzamos mgneses dipllal, 5.15 bra)
gerjesztett 01 hullmoknl
az 5.16a s b brkon megadjuk az erstsi tnyez fggst a tlcsr paramtereitl.
Ezek a grbk hasonltanak a ms fajtj tlcsrek grbire. Az erstsi tnyez alacsony
szintje az ertr szimmetrijval (a tengelyre merleges skban krs irnykarakterisztikval)
magyarzhat a tengelyhez viszonytva.


Az 5.16c brn lthat a ketts kpos tlcsr optimlis s paramtereinek fggse

az erstsi tnyez megkvetelt rtktl.

171
5.16 bra
A ketts kpos tlcsr erstsi tnyezjnek fggse a tlcsr paramtereitl
a) a 01 hullmok szmra
b) ugyanaz a hullmok szmra
c) a ketts kpos tlcsr optimlis s paramtereinek fggse a megkvetelt erstsi
tnyeztl

A ketts kpos tlcsrek klnbz vltozatai kztt szles kr alkalmazst nyertek


az 1. fejezetben emltett szimmetrikus ketts kpos vibrtor, a trcss kpos antenna s a
kpos csonk, melyeket vzlatosan az 5.17 brn lthatjuk.

5.17 bra
a) ketts kpos vibrtor
b) trcss kpos antenna
c) kpos csonk

A kpos csonkot s a trcss kpos antennt koaxilis kbellel tplljk, a ketts


kpos vibrtort pedig szimmetrikus kbellel.
A csonk s a trcss kp tpllsa abban klnbznek, hogy az elsnl a kphoz a
kbel bels ert ktik, a msodiknl viszont a kbel kls kpenyt, mg a kbel bels ere a
trcshoz kapcsoldik. Szerkezetileg abban klnbznek, hogy a csonkhoz egy nagy vezet
fmfelletre van szksg a koaxilis kbel kls kpenynek lernykolshoz, mg a trcss

172
kpos antennnl elegend a viszonylag kis mret trcsa, mert a kbel kls kpenyt jl
rnykolja a kp (a trcsa mrett krlbell msflszer kisebbre vlasztjk az antennt
alkot kp hossznl).
A ketts kpos vibrtor s a kpos csonk kpjait gmb-, vagy kpos sveggel zrjk
le. Az 5.17 brn pldakppen a csonknl gmbsveg, mg a vibrtornl kpos sveg lthat.
A 2 szget a vizsglt antennknl nagyjbl 60 rtkre lltjk be.
Mint azt korbban emltettk a tlcsrantennk elemzse sorn, ezeket az jellemzi,
hogy a nylsnak a hullmhosszhoz viszonytva nagy mretei, valamint a tlcsr megfelel
hosszsga folytn az elektromgneses ertr a nyls kzelben gyakorlatilag keresztmetszeti
ertrr vlik a lgres trben mrhet fnysebessghez kzeli fzissebessggel. Emiatt a
tlcsrek nylsnl a hullmok visszaverdse gyakorlatilag nem lp fel.
A tlcsrantennk e tulajdonsga jellemz az 5.17 brn lthat most vizsglt
antennkra is. Utbbiaknl ez a tulajdonsg abban fejezdik ki, hogy a kpok elgsges
hosszsga esetn majdnem teljesen elmarad a hullmok visszaverdse azok szltl
(nagyobbik alapjtl). Ez oda vezet, hogy ezeknek az antennknak a bemen ellenllsa
szles frekvenciasvban majdnem tisztn aktv s lland, ami lehetv teszi, hogy ebben a
frekvenciasvban j illesztst rjnk el az antenna s a tpvonal kztt.
A kzlt tulajdonsgokat lthatjuk az 5.18 brn. Itt az llhullmarny rtkei
lthatk az 50 (csonk s trcss kp), vagy 100 (vibrtor) bemeneti ellenllssal
rendelkez tpvonalon.

5.18 bra

Az llhullmarny rtknek fggse a tpvonalon a frekvencitl, vagy az viszonytl
a) a ketts kpos vibrtor,
b) a trcss kpos antenna,
c) a kpos csonk esetn

5. A kvzi-piramidlis tlcsr

A piramidlis tlcsr elmleti vizsglatainak korbban emltett nehzsgeivel


sszefggsben sok szerz43 javasolta a matematikai elemzs sorn felvltani a piramidlis
tlcsrt a ketts kpos tlcsr olyan svjval, melyet kt oldalrl kt sk fal hatrol gy,
ahogyan az az 5.19 brn lthat. Ezt a tlcsrt fogjuk kvzi-piramidlisnak nevezni. Kis 2
cscsszgek mellett (lsd 5.19 bra) ez a tlcsr csak kevss klnbzik a piramidlistl).
rdekldsre tarthat szmot a kvzi-piramidlis tlcsr sugrzsa abban az esetben, ha
abban a piramidlis tlcsrben hasznlatos, azaz a 0 s a 0 hullmok terjednek. A

43
E. G. Zelkin, Zsurnal Technicheskoj Fiziki, 21. ktet, 10. szm, 1228-1239. oldal, 1951

173
kvzi-piramidlis tlcsrben az elst az llhullmok hinya jellemzi a sk falak kztt, a
msodikat pedig - az llhullmok hinya a kpos falak kztt.

5.19 bra
Kvzi-piramidlis tlcsr kialaktsa ketts kposbl

A 0 hullmok terjedsvel kapcsolatos feladat semmiben sem klnbzik a


hasonl feladattl a ketts kpos tlcsrnl, mivel = esetn (5.54 felttel) a tlcsr
kiegsztse az elektromos vektorra merleges sk falakkal nem vltoztat a hatrfeltteleken.
Kvetkezskppen a 0 hullmoknak az , s sszetevket tartalmaz
elektromgneses ertr felel meg, melyeket ltalnos esetben az (5.70), illetve = 1 esetn
az (5.72) egyenletekkel hatrozunk meg. Az ertr tbbi sszetevje nullval egyenl:

= = 0, = 0
(5.78)

A 0 hullmok terjedsvel kapcsolatos feladat kiss sszetettebb mdon oldhat


meg. A helyzet az, hogy 0 hullmok esetn csak az egyik sszetev, az = 0. Az s
vektorok sszes tbbi sszetevje nulltl eltr.

Az elektromgneses ertr sszetevinek meghatrozsa vgett az (5.53)


egyenletekhez fordulunk, kiegsztve azokat az ismert div = 0 egyenlsggel.
Gmbkoordinta-rendszerben:

2
div = ( sin ) + ( sin ) + ( ) = 0

(5.79)

Mivel = 0, az (5.79)-nek megfelelen felttelezhet:

174

sin =


=
}
(5.80)

ahol skalris potencil-segdfggvny.


Kifejezzk a mgneses vektor sszetevit is az u-n keresztl, felhasznlva az (5.80)-at
s (5.53)-at:

2
0 =

1 2
0 =
sin
1
0 2 sin = (sin ) ( )
sin }
(5.81)

Tovbb kifejezzk az (5.53)-as egyenletek valamelyikbl az s


sszetevit az
u-n keresztl:

2 1 1 2
+ (sin ) + 2 2 + 2 = 0
2 2 sin sin 2
(5.82)

Az u-t hrom fggvny szorzataknt felrva:

= ()()()
(5.83)

s elklntve a vltozkat, ezt kapjuk:

() (2)
= cos( + ) (cos ) 1 ()
+
2
(5.84)

ahol arnyossgi tnyez, az llhullmok szma a kzponti, az tengelyre


merleges krv mentn, a = 0 irny s az u fggvny maximumnak irnya kztti
() (2)
szg. Az s a 1 fggvnyeket az (5.69) s az (5.7a) kpleteknl magyarztuk. A tbbi
+
2
jells a korbbi.
Alkalmazzuk az albbi hatrfeltteleket:

a) = 0, ha = 0 s = 0 (lsd 5.19 bra)b) = 0, ha = 2

Ekkor az (5.84)-bl s (5.80)-bl ezt kapjuk:

175

= 0, =
0
}
()
(cos ) | = = 0
2
(5.85)

ahol = 0, 1, 2, 3 - megmutatja a 0 hullm rendjt.


Ennek eredmnyekppen az albbi kifejezseket kapjuk az ertr sszetevire:

= 0
1 () 1 (2)
= sin ( ) (cos ) 2 1 ()
0 sin 0 +
2
() 1 (2)
= cos ( ) (cos ) 2 1 ()
0 +
2
()
3 (2)
= cos ( ) (cos )( + 1) 2 1 ()
0 0 +
2
() 3 (2) (2)
= cos ( ) (cos ) 2 [ 1 () 1 ()]
0 0
2
+
2

0 ()
3 (2) (2)
= sin ( ) (cos ) 2 [ 1 () 1 ()]
0 sin 0
2
+
2 }
(5.86)

= 0 esetn az (5.86) talakul (5.70)-n, azaz ilyenkor


= = 0, = 0, =0

0 esetn megmarad az elektromgneses ertr minden sszetevje az


kivtelvel. Az ertr sszetevi mindhrom (, , ) koordinta fggvnyei.
1
Az -tl val fggst a -tl fgg Hankel-fggvny fejezi ki, megszorozva 2 -del,
3
vagy 2 -del. Nagy rtkek esetn a Hankel-fggvny lecserlhet az (5.15) kinzet
aszimptotikus kifejezssel, ami = 3 108 m/s fnysebessggel terjed gmbhullm
kialakulsra mutat. A hosszirny sszetev nagy rtkek esetn sokkalta kisebb a
s keresztirny sszetevknl. Kvetkezskppen, a cscstl nagy tvolsgokra az
elektromgneses ertr tpus keresztirny ertrr vlik.
()
A -tl val fggst az (cos ) fggvnyekben, vagy azok szerinti derivltjban
1
lev asszocilt Legendre-fggvnyek hatrozzk meg, melyekhez nhny esetben mg az sin

szorz is hozzaddik. Az l s llandkat az (5.85) egyenletekbl hatrozzuk meg, melyek

()
akr (cos ) = const. felttel esetn, akr azzal a felttellel teljeslnek, hogy a = 2
()
pontban ennek a fggvnynek szls rtke van. Az (cos ) = const. felttel
megkveteli, hogy:

= = 0

176

= =0

(5.87)

ami nem tesz eleget a Maxwell-egyenleteknek (amirl meg lehet gyzdni kzvetlen
()
behelyettestssel). Kvetkezskppen az (cos ) fggvnynek szls rtke van a

= 2 kpos felleten. Ha a kpos felletek kztt nincsenek llhullmok (a vizsglt
()
eset 0 hullmok mellett) az (cos ) fggvnynek szemltomst gyengn kifejezd
maximuma lesz. Nem rendelkeznk adatokkal az l rtkeirl sem, melyek az (5.85) gykei.
Bizonyos elkpzelseket kialakthatunk az rtkeikrl a Zelkin ltal kidolgozott
egyenltlensgbl:44

1 2 3
( + ) 2 + 2 +
2 4
(5.88)


Az ertr sszetevinek fggse a -tl a sin ( )-n, vagy cos ( )-n keresztl
0 0
0
fejezdik ki. A tlcsr kzps rszben, azaz kzel a = -hz:
2


cos ( ) sin ( )
0 0
(5.89)

Mivel ezen kvl a szinuszos fggvnyt mg megszorozzuk az 1 rtkkel, gy a
0
tlcsr kzps terletn az elektromos vektornak gyakorlatilag csak egyetlen sszetevje
van, az . = 90 s = 0, vagy = 0 kzelben az sszetev vlik uralkodv.
Minl kisebb a 0 szg, annl nagyobb az a terlet, ahol .
Az ertr vonalainak kpe a kvzi-piramidlis tlcsr keresztmetszetben = 1
esetn (10 hullm) az 5.20 brn feltntetett kinzet.

5.20 bra
Az elektromos ertr szerkezete a kvzi-piramidlis tlcsr keresztmetszetben 10 hullm
esetn

44
E. G. Zelkin, Zsurnal Technicheskoj Fiziki, 21. ktet, 10. szm, 1228-1239. oldal, 1951

177
6. A kpos tlcsr

Itt csak a hullmokat fogjuk vizsglni.


A feladat ltalnos megoldsa kifejezhet az elz esethez hasonlan az u
segdfggvnnyel, amit az (5.84) kplettel hatrozunk meg, ahol az ertr vektorainak
sszetevi az (5.80) s (5.81) kpletekkel fggenek ssze az u fggvnnyel. A mostani feladat
a hatrfeltteleiben klnbzik az elztl. Most az albbi hatrfelttelek llnak fenn:

1. A fggvny egyjelents, azaz () = (2 + ), ahol n egsz szm.


2. vges, ha = 0,
3. = 0, ha = .

Ezek a felttelek megkvetelik, hogy


1. = = 0, 1, 2, 3
()
2. (cos ) = (cos ), ahol (cos ) az elsfaj asszocilt Legendre-
fggvny. A msodfaj asszocilt Legendre-fggvny vgtelen rtk = 0 esetn, ezrt az
e melletti egytthatt nullval egyenlv tesszk.
3.


(cos ) = 0, ha =

(5.90)

Ily mdon
1 (2)
= sin (cos ) 2 1 ()
+
2
(5.91)

A maga nemben az elektromgneses ertr sszetevi az albbiak:

= 0
1 (2)
= cos (cos ) 2 1 ()
sin +
2
1 (2)
= sin (cos ) 2 1 ()
+
2
1
3 (2)
= sin (cos )( + 1) 2 1 ()
0 +
2
1 3 (2) (2)
= sin (cos ) 2 [ 1 () 1 ()]
0
2
+
2
1 3 (2) (2)
= cos (cos ) 2 [ 1 () 1 ()]
0 sin
2
+
2 }
(5.92)

A legnagyobb gyakorlati rdekldsre a 11 hullm tarthat szmot, mely megfelel az


= 1-nek, s -nek, az (5.90) egyenlet els gyknek. = 1 esetn az (5.90) trhat az
albbi mdon:

178

(cos )|= = 0

(5.93)

Az 5.21 brn lthat az sszefggs az s az kztt, mely megfelel az (5.93)


egyenlet els gyknek.

5.21 bra
sszefggs az kpszg s az lland kztt a kpos tlcsrben a 11 hullm szmra

Nem trve ki az (5.92) kpletek rszletes elemzsre megjegyezzk, hogy ezek


megmutatjk a hasonlsgot a kpos tlcsr s a kerek cstpvonal kztt.
A kpos tlcsrek sugrzsi erternek szmtsa sorn, ha a sk ernybe frt kr
alak nyls diffrakcijnak mdszert hasznljuk, elfogadhat, hogy az ertr sszetevinek
amplitdinak fggsge a nyls koordintitl ugyanolyan, mint a kerek cstpvonal
esetben, a fzisok pedig ngyzetes trvnyszersg szerint vltoznak.
A 11 hullmmal gerjesztett kpos tlcsr sugrzsi jellemzinek szmtsa
elvgezhet az 5.5, 5.6 stb. brkhoz hasonl 5.22 s 5.23 brk alapjn.

179
5.22 bra
a) az optimlis kpos tlcsr irnykarakterisztikja = 3,5 s = 3,4 esetn a H-skban
(a bal oldali szaggatott vonal), valamint az E-skban (a jobb oldali folytonos vonal)

b) a kpos tlcsr irnykarakterisztikja klnbz viszonylagos szintjeinek megfelel
fggse a szgtl a H-skban
c) ugyanaz az E-skban

180
5.23a bra
Az erstsi tnyez fggse a kpos tlcsr paramtereitl a 11 hullm szmra

5.23b bra
A kpos tlcsr optimlis paramtereinek fggse a megkvetelt erstsi tnyeztl

181
7. A kpos tlcsr gerjesztse feladatnak pontos megoldsa

Korbban a tlcsrek vizsglata sorn megllaptottuk a Maxwell-egyenletek egyes


konkrt megoldsait, s sszevetettk a hasonl rsmegoldsokkal a cstpvonal s az
egyszer cstpvonal-csatorna szmra.
Vizsgljuk most meg az elektromgneses ertr fggsrt a gerjeszts feltteleitl. Ezt
a krdst a kpos tlcsr pldjn fogjuk megvizsglni. Meghatrozzuk az elektromgneses
erteret a kpos tlcsrben, azt gyrs elektromos rammal gerjesztve, amit a tlcsr
belsejben, a tengelyre szimmetrikusan helyeznk el (5.24 bra).

5.24 bra
A kpos tlcsr gyrs rammal trtn gerjesztsnek vizsglathoz

Jelljk a gyr sugart -val, a gyrben foly ramot -vel. Felvesszk az , ,


gmbkoordinta-rendszert a kp cscsba es kezdponttal. A gyr pontjait jelljk
, , -vel, emellett az s a lland az sszes pont szmra, s az albbi
sszefggsben ll a gyr sugarval:

= cos
(5.94)

a -koordinta pedig minden egyes pont szmra ms s ms.


A gerjeszts szimmetrikussga folytn az ertr a tlcsrben szimmetrikus lesz a
tengelyhez viszonytva, azaz nem fgg majd a -koordinttl, ami lehetv teszi e
koordinta kezdpontjnak tetszleges megvlasztst.
Feltesszk, hogy az M megfigyelsi pontban (5.24 bra) = 0, azaz ennek a pontnak
a koordinti , , 0. Az R tvolsg az s valamely adott, , , koordintj Q pont
kztt:

= 2 + 2 2 cos
(5.95)

182
ahol a szg az s egyenesek45 kztt, mely a , s , szgekkel, amint
az ismeretes a gmb-trigonometria koszinusz-ttelbl, az albbi sszefggsben ll:

cos = cos cos + sin sin ( )


(5.96)

Az elektromgneses ertr meghatrozshoz a tlcsrben elszr kiszmtjuk az


vektorpotencilt, mely megfelel a gyrs ramnak a szabad trben, utna szmtsba vesszk
ennek a vektornak a megvltozst a tlcsr idelisan vezet felletnek kvetkeztben.
Vgl megtallva az
vektor vgs rtkt, kiszmtjuk az elektromgneses ertr vektorait
a (2.26) kplet alapjn, felttelezve, hogy
= 0.

1
+
= 0 [ grad div
]
2 }
= rot

(5.97)

A tovbbi levezetseknl elhagyjuk az e indexet.


Az vektor egyenes vonal ramnl az rammal prhuzamos irny. A mi
esetnkben, krs vonal ramnl az vektor prhuzamos lesz az ramgyrkkel kzs
tengely krk rintivel, azaz az -nak csak egyetlen, nullval nem egyenl sszetevje
lesz. Mennyisgileg (amplitdban) az vektor arnyos lesz az rammomentummal, mivel a
forrsa lineris ram, s fordtottan arnyos az R tvolsg els hatvnyval a megfigyelsi
ponttl az M pontig. A fzist pedig a szoksos fzisszorz hatrozza meg. Ily mdon a
vektor, amit a gyr hosszsg eleme hoz ltre:


=
4
(5.98)

a -szerinti sszetevje pedig:


=
cos
4
(5.99)

A teljes 1 vektor, ami az egsz ramgyr hoz ltre, az albbi rtk:


2

1 (, , 0) = 1 (, , 0) = cos
4
0
(5.100)

Kvetkezskppen az elektromgneses ertr s


sszetevi a mi esetnkben, azaz
tengelyes szimmetrinl az albbiak:

45
Pontosabban a vizsglt pontot s a gyr pontjt a koordintarendszer kezdpontjval sszekt egyenesek
kztti szg

183
1
= (sin )
sin
1
= ( )

= 0 }
(5.101)


Ismeretes, hogy az szorz, ha az R rtkt az (5.95)-tel szmoljuk, sorba fejthet:


(2)
= (2 + 1) () ( ) (cos )

=0
(5.102)

ahol n pozitv egsz szm,


1
(2) 2 (2)
() =( ) 1 ()
2 +
2

(2)
s 1 () msodfaj Hankel-fggvny,
+
2

1
2
( ) = ( ) +1 ( )
2 2

+1 () Bessel-fggvny,
2
(cos ) Legendre-polinom.

Az (5.102) sorozat abszolt konvergens az sszes > rtkre. Az < rtkekre


akkor lesz abszolt konvergens, ha az s az felcserldnek.
talaktjuk az (5.102) sorozatot vonalintegrll. Eltte megemltnk nhny
sszefggst a felsbb matematikbl.
A komplex fggvnytanbl ismeretes, hogy az () fggvny, mely analitikus
valamekkora zrt terleten, kifejezhet vonalintegrllal az ezt a terletet krbezr C vonal
mentn az albbi mdon:

1 ()
() =
2

(5.103)

ahol z valamelyik pont a vonalon bell.


Egyidejleg:

() = 0

(5.104)

184
Ismeretes tovbb, hogy

=+
1 1 1
= + (1)+1 ( + )
cos 1 1
2 = 2
(5.105)

ahol n egsz szmok: 1, 2, 3 a vessz pedig azt jelzi a Szumma opertornl, hogy
az = 0 tag hinyzik.
Vizsgljuk meg az albbi integrlt:

1
= ()
2 cos

(5.106)

melyek a , vgtelen hosszsg kontrvonal mentn szmolunk. Ez lthat az 5.25


1 3 5
brn, s magban foglalja az = 2 , 2 , 2 pontokat.

5.25 bra
Az (5.106) vonalintegrl

Az (5.105)-nek s (5.106)-nak megfelelen:

=+
1 1
= { () + (1)+1 [ () + () ]}
2 1 1
2 = 2
(5.107)
1 3 2+1
Mivel a kontrvonalon bell lteznek az 2 , 2 , , szingulris pontok, gy
2

=+ =+
1 1 1
= ( ) + (1)+1 ( + ) = (1)+1 ( + )
2 2 2
=1 =0
(5.108)

Visszatrnk az (5.102) sorozathoz. Ebben az albbi csert vgezzk:

185
(cos ) = (1) ( cos )
(5.109)

Ha most berjuk az (5.106)-ba:

(2)
() = 2 1 ()1 ( )1 ( cos )
2 2
2
(5.110)

akkor az (5.108)-nak megfelelen ezt kapjuk:

(2)

= 1 ()1 ( )1 ( cos )

2 2 2 cos

=+
(2)
= (2 + 1) () ( ) (cos ) =

=0
(5.111)

Berva az (5.111)-et az (5.100)-ba:


2
(2)
1 (, , 0) = cos 1 ()1 ( )1 ( cos )
4
2 2 2 cos
0
(5.112)

Az (5.112) kifejezsben felcserlhetjk az integrls sorrendjt s rhatjuk:


2
(2)
1 (, , 0) = 1 ()1 ( ) 1 ( cos ) cos
4
2 2 cos 2
0
(5.113)

A gmbfggvnyek sszeadsnak elmlett felhasznlva megtallhatjuk a szerinti


integrlt az (5.113) kpletben. Ez az albbi:
2
1
1 ( cos ) cos = 2 ( 2 ) 11 ( cos )11 (cos ) cos
2 4 2
2
0
(5.114)

Az (5.114) egyenlet az sszeads-elmletnek megfelelen akkor teljesl, ha > .


Ellenkez esetben a s a helyet kell cserljenek.
Berva az (5.114)-et az (5.113)-ba, s figyelembe vve, hogy = 0 az M pontban:

1
(2)
( 2 4)
1 1
1 (, , 0) = 1 ()1 ( ) 1 ( cos ) 1 (cos )
2
2 2
2

2 cos

(5.115)

186
Az (5.102) kpletben, mivel ott az n egsz szm, a (cos ) fggvny Legendre-
polinom. Az (5.110)-ben s az utna kvetkez kpletekben, mivel az s folyamatosan vltozik
a C kontrvonal mentn, s klnfle komplex rtkeket vesz fel, a 1 (cos ) s a hozz
2
1 3
hasonl fggvnyek Legendre-fggvnyek. Csak az = 2 , 2 pontokban megy t ez a
fggvny Legendre-polinomba.
Az (5.115) kplet az vektornak olyan jelentst ad, ami megfelel a gyrs ramnak a
korltlan lgres trben. A tlcsr belsejben lev gyrs ram a tlcsr falaiban is ramokat
kelt, melyek szintn gyrs s kzs tengely ramok lesznek, tekintettel a gerjeszt ram
szimmetrijra. Nyilvnval, hogy falak ramainak megfelel 2 (, , 0) vektor az M
pontban szintn az (5.115) fggvnyhez hasonlval fejezhet ki. A klnbsgnek kzttk
fleg abban kell kifejezdnie, hogy a tlcsr fellete sszes pontjnak szgkoordintja
= , melyhez viszonytva a bels pontok szgkoordinti: < = . Ezrt a megfelel
kifejezsben az 2 (, , 0) szmra a s a felcserlendk az (5.115)-hz viszonytva.
gy teht felrjuk:

2 1
(
2 (, , 0) =
(2)
1 ()1 ( ) ()11 (cos )11 ( cos ) 4)
2
2 2
2

2 cos

(5.116)

ahol () az albbi hatrfelttelekbl kiindulva meghatrozand szorz:

(, , 0) = 0
(5.117)

Mint lthat az (5.101)-bl, az arnyos az -vel, ezrt hatrfelttel lesz ez is:

= 1 + 2 = 0
(5.118)

Berva az (5.118)-ba az 1 rtkt az (5.115)-bl, valamint az 2 rtkt az (5.116)-


bl, megkapjuk:

11 ( cos ) 11 (cos )

2 2
() = 1 1
1 (cos ) 1 ( cos )

2 2
(5.119)

gy teht az vektor sszetevi sszegnek rtke:

1
11 (cos ) ( 2 4)
(2)
2
= 1 + 2 = 1 ()1 ( ) 1 (, )
2
2 2 2 11 (cos ) cos

2
(5.120)

ahol

187
1 (, ) = 11 (cos ) 11 ( cos ) 11 ( cos ) 11 (cos )
2
2 2 2 2
(5.121)

Az (5.120) kifejezs, ha az (5.103)-nek megfelel kinzet integrlok sszegv


1 3 5
alaktjuk, ismt sorba fejthet. Ekkor azonban figyelembe kell venni, hogy az = 2 , 2 , 2
pontok mr nem lesznek szingulrisak, mert ezekben a pontokban a fggvny egyidejleg:

1 (, ) = 0
2

Az integrl alatti kifejezsnek csak ott lesznek szingulris pontjai, ahol

11 (cos ) = 0

2
(5.122)

A 2 kpszg lland rtk. Kvetkezskppen az (5.122) egyenlet csak konkrt s


1
rtkeknl teljesl. Jelljk azokat az 2 rtkeket, melyek az adott szg mellett eleget
tesznek az (5.122) egyenletnek -nel, ahol az n index a gyk szmt jelzi. Az elfogadott
jellsekkel:

1

(cos ) = 0
(5.123)

= 1

( cos ) 1

(cos )
(5.124)

A maga nemben, ami meg is mutathat:

2 sin( ) 1
1 ( cos ) =

sin ( + 1) (cos )
(5.125)

Berva az (5.122) (5-125)-t az (5.120)-ba, s elvgezvn az integrlst, az (5.101)-


nek megfelelen ezt kapjuk:

(2)
= 0 () 1

(cos )
=1

(2)
= () (cos )

=1

1 (2)
= { [ ()]} 1 (cos )
=

}
=1
(5.126)

ahol

188
2 1 1 (cos )
= ( + ) ( )
sin 2 1 (cos )
(cos ) [ ]
=
(5.125a)

(2)
Az (5.126) kpletekben > , 0 . > fel kell cserlni a -t s a -t.
Az (5.126) kpletek megmutatjk, hogy a gyrs rammal gerjesztett kpos tlcsrben
vgtelenl sok rszhullm keletkezik, melyek egymstl a matematikai indexszel
klnbznek - hasonlkppen ahhoz, ahogy a svos, a kvzi-piramidlis s a ketts kpos
tlcsrben is vgtelen szm, egymstl az n, vagy l indexszel klnbz hullm jn ltre. Az
ertr vektorainak fggse az r koordinttl (a cscstl mrt tvolsgtl) a kpos tlcsrben
1
az elz esetekhez hasonlan itt is 2 -del szorzott Hankel-fggvnnyel, a koordinttl
val fggs pedig Legendre-fggvnyek segtsgvel fejezdik ki. Mint az elbbi esetekben, a
indexek itt sem alkotjk az egsz szmok folytonos sort (1, 2, 3, 4), hanem ltalnosan
szlva ez az irracionlis szmok olyan sorozata, mely eleget tesz az (5.123) egyenletnek.
Az 5.26 brn lthat a szmok fggse az szgtl klnbz n rtkek esetn. Ebbl a
rajbl lthat, hogy minl kisebb a tlcsr 2 nylsszge, annl nagyobb a klnbsg a
kt egymst kvet sorozata kztt.

5.26 bra
A gykk fggse az szgtl klnbz n rtkek esetn

Pldul:

= 180 esetn 1 = 1 2 = 2 3 = 3 stb.

189
= 120 esetn 1 = 1,3 2 = 2,7 3 = 4,1 stb.
= 60 esetn 1 = 3 2 = 6 3 = 9 stb.
= 40 esetn 1 = 5 2 = 10 3 = 15 stb.

Mind majd ltjuk, a indexek vltakozsnak jellege fogja meghatrozni az egyes


rszhullmok amplitdinak arnyt.
Az (5.126a) kpletekbl lthat, hogy az egyes rszhullmok rezgseinek
amplitdja klnbz, s az albbi kifejezssel hatrozhat meg:

1 1 (cos )
( + )
( )
2 1 (cos )
(cos ) [ ]
=

A megadott kifejezs lehetv teszi a tlcsr 2 nylsszgnek, valamint az


ramgyr mretnek s helyzetnek megtlst, melyek mellett ennek, vagy amannak a
rszhullmnak maximlis lesz az amplitdja. Ebben a kifejezsben figyelemre mlt a
2
( ) fggvny viselkedse. Az 5.27 brn lthat a ( ) = ( ) Bessel-
fggvny fggse a -tl a klnbz megadott rtkeire.

5.27 bra
A konstans argumentum Bessel-fggvnyek fggse a rendjktl

Ezekbl a grafikonokbl lthat, hogy a minden adott rtkre ltezik a


rtkeinek olyan keskeny svja, melyek mellett a ( ) viszonylag nagy rtk. A
rtkeinek e svjn kvl a rtke gyorsan nullra cskken. Ez a sv annl szlesebb, minl
nagyobb a . Az elmondottakbl kiderl, hogy jllehet a tlcsrben vgtelen szm
rszhullm keletkezik, ezek kzl csak nhny, alacsony indexnek lesz jelents rezgsi
amplitdja, a tbbi gyakorlatilag hinyzik. Emellett, minl nagyobb a , azaz minl
tvolabb van a tlcsr cscstl a gerjeszt ramgyr, s minl gyakrabban vltakoznak az
egyes -k, azaz minl nagyobb a tlcsr cscsszge (lsd a fenti tblzatot), annl tbb nagy
rezgsi amplitdj rszhullm lehetsges a tlcsrben. Kis cscsszgek, valamint a
gerjesztnek a cscshoz viszonylag kzeli elhelyezse esetn az sszes rszhullmnak kicsi
lesz az amplitdja, ami megfelel a csillaptsi zemmdnak a kritikus mreteknl kisebb
mretekkel rendelkez cstpvonalban. A cscsszg megfelel megvlasztsval s a
gerjeszt elhelyezsvel a cstpvonalakhoz hasonlan itt is lehetsges egyetlen hullmot
kiszrni a tbbitl. Ha a tlcsrt a szoksos a legalacsonyabb nagysgrend hullmra

190
mretezett cstpvonallal gerjesztjk, akkor a tlcsrben is a legalacsonyabb nagysgrend
hullm vlik uralkodv.
Megvizsgltuk a tlcsr gerjesztsnek esett gyrs rammal, ami megfelel a tengely
mentn elhelyezett mgneses diplnak. Hasonl mdon lehet knnyen megkapni a
kifejezseket az ertr sszetevire a tlcsrben elektromos dipllal, azaz a tengely mentn
elhelyezett lineris rammal trtn gerjeszts esetn. Mivel ez az esete alapveten nem
klnbzik a most vizsglttl, ezrt nem fogunk r kitrni.

8. tmenet a ngyszgletes keresztmetszet cstpvonalrl a


svos s a piramidlis tlcsrre

Nagy rdekldsre tarthat szmot a tlcsreknek cstpvonalakkal megvalstott


gerjesztsnek feladata. Ennek a feladatnak a megoldsa elszr is lehetv teszi azt, hogy
vilgosabb kpet kapjunk az elektromgneses ertr jellegrl a tlcsrekben a gyakorlatban
fontos esetekben. Msodszor, lehetv teszi a visszavert hullmok meghatrozst a
cstpvonal s a tlcsr tmenettl, valamint a megfelel illeszt elemek kivlasztst.
Mostanig ezt a feladatot csak rszben oldottk meg az tmenetre a ngyszgletes
cstpvonaltl a svos, vagy piramidlis tlcsrbe.
Klnbz szerzk46 kt mdszert fogadtak el a feladat megoldsra: az gynevezett
sszevarrs mdszert s az ekvivalens csere mdszert. Ismerkedjnk meg rszletesen
ezekkel a mdszerekkel.

a) Az sszevarrs mdszere

Az sszevarrs mdszere gyakorta hasznlatos az elektrodinamikai feladatok


megoldsnl. Ennl a mdszernl elszr megkeressk a Maxwell-egyenletek megoldst az
inhomogn tr klnll terletein, majd meghatrozzuk az integrlsi llandkat a
hatrfelttelek hasznlatval a vizsglt terleteket sszekt felleteken.
A tlcsrnek a cstpvonallal trtn tpllsa feladatban a feladat megoldsa
ltalnos formban nagy matematikai nehzsgekkel jr egytt. Ezrt megelgszenek a
kzelt megoldsokkal, melynek sorn az ltalnos megoldsokat rszlegesekkel
helyettestik az alaphullmra (a legalacsonyabb rend hullmra). Ezzel a megoldssal kizrjk
a tbb-kevsb pontos adatok megszerzsnek lehetsgt a tlcsr erterrl. Mindssze
csak a visszaverdsi tnyez kzeltleges meghatrozsa marad lehetsges a tlcsrben.

5.28 bra
A cstpvonalhoz kapcsold svos tlcsr keresztmetszete
46
L. Levin, A cstpvonalak modern elmlete, Klfldi szakirodalom kiad, 137. oldal, 1954, B. P.
Rozsgyesztvenszkij, A SZU Tudomnyos Akadmijnak beszmoli, 2. szm, 77. oldal, 1951

191
Az 5.28 brn lthat a cstpvonalhoz kapcsold svos tlcsr keresztmetszete. A
tlcsr hossza = 0 + . -val jelljk a tlcsr cscsszgnek felt. Az Y-tengely
merleges a rajz skjra. A cstpvonal szlessge az Y-tengely mentn D-vel egyenl.
Ha az 5.28 bra egy E-sk tlcsrre vonatkozik, akkor az alaphullm erternek a
cstpvonalban az albbi sszetevi vannak:


= ( + ) cos
1
}
= ( ) cos
0 1
(5.127)

ahol

2 2 2
= 1 ( ) = 1 ( )
21 21

Az (5.127)-ben az szorz a bees, mg az a visszavert hullmot jellemzi. A


szorz a visszaverdsi tnyez az E-sk svos tlcsrrl. Az E index mutatja, hogy az
adott rtk az E-sk svos tlcsrrel kapcsolatos feladathoz tartozik.
Az E-sk svos tlcsrben az alaphullm sszetevi [az (5.37)-nek megfelelen] az
albbi mdon fejezhetk ki:

(2)
= cos ()
1 1
(2) }
= cos ()
0 1 0
(5.128)

A feladat hatrfelttelei: az [az (5.128)-bl] s az [az (5.127)-bl] egyenlsge,


illetve a rtkeinek egyenlsge az (5.127)-ben s az (5.128)-ban a cstpvonal
keresztmetszetnek ugyanazokban a pontjaiban, melyekben a tlcsrrel egyesl.
Mint emltettk, a pontos megolds csak azoknak az ertereknek az egyenlv
ttelvel lehetsges, melyek a Maxwell-egyenletek ltalnos megoldsai. Az ltalnos
megolds a rszmegoldsok sszegeknt llthat el, szabadon vlasztott egytthatkkal. A
vizsglt feladatban az alapozs az ltalnos megoldsra a magasabb rend hullmok
figyelembe vtelt jelenti. Korltozdva itt az egyetlen alaphullmra, nem rhetjk el az
(5.127)-ben s (5.128)-ban kifejezett erterek egyenlsgt a hatr-keresztmetszet minden
egyes pontjban. Ezrt az albbi megoldshoz folyamodnak: egyenlv teszik az (5.127)-et s
(5.128)-at a keresztmetszet egyetlen pontjban, azaz az albbiban:

= 0, = 0 (Descartes-koordintk)
= 0 , = 0 (hengerkoordintk).

A tlcsr kicsiny cscsszgeinek esetn az erterek egyenlv ttele ebben a pontban


kell pontossggal biztostja az egyenlsgket a hatr-keresztmetszet tbbi pontjban is.
Berva ezeket a koordintkat az (5.127)-be s (5.128)-ba, majd egyenlv tve az
ertereket:

192
(2)
1 + = 1 (0 )
(2)
}
1 = 0 (0 )
(5.129)

Az (5.129)-bl megkapjuk a visszaverdsi tnyezt a cstpvonalban, ha azt az E-


sk svos tlcsrrel terheljk:

(2) (2)
1 (0 ) 0 (0 )
= (2) (2)
1 (0 ) + 0 (0 )
(5.130)

Ismervn a visszaverdsi tnyezt, lehetv vlik a szksges illeszt elem


meghatrozsa az ismert mdszerekkel.
Ha az 5.28 bra egy H-sk tlcsr hosszmetszett brzolja, akkor az (5.127) s
(5.128) helyett az albbi egyenleteket kapjuk:
a cstpvonal terletn


= ( + ) cos
2

}
= ( ) cos
0 2
(5.131)

ahol

2
= 1 ( )
22

visszaverdsi tnyez a H-sk tlcsrtl.


a tlcsr terletn

(2)
= cos ( ) ()
2 2
(2)
= cos ( ) ()
0 2 2 }
(5.132)

A vessz a Hankel-fggvnynl az argumentum szerinti derivltat jelenti.


Az elzekhez hasonlan, berva a = 0, = 0 rtkeket az (5.131)-be, valamint a
= 0 , = 0 rtkeket az (5.132)-be:

(2)
1 + = (0 )
2
(2) }
1 = (0 )
2
(5.133)

193
Innen a visszaverdsi tnyez a H-sk tlcsrtl:

(2) (2)
(0 ) (0 )
2 2
=
(2) (2)
(0 ) + (0 )
2 2
(5.134)

A hasonl feladat megoldsakor a piramidlis tlcsr szmra az utbbit felcserlik


egy kvzi-piramidlissal. Legyen az 5.28 bra egy kvzi-piramidlis tlcsr kzps
meridionlis keresztmetszete. Megrizzk az 5-ben bevezetett jellseket (ekkor a rajzon a
vltoz szget 90 -fel kell helyettesteni).
Megvizsglva a kvzi-piramidlis tlcsrben a 01 hullmot, ezt kapjuk:
a cstpvonal terletn


= ( + ) cos
2

}
= ( ) cos
0 2
(5.135)

ahol index nlkl a visszaverdsi tnyez a kvzi-piramidlis tlcsrtl.


A tlcsr terletn az alaphullm erternek sszetevit az (5.86) egyenletekbl
llaptjuk meg, melyek 01 hullm esetn tmennek az (5.72) egyenletekbe:

1 (2)
= 11 ()2 1 ()
1 +
2
1 1 1 1 (2) (2)
= 1 ()2 [ 1 () 1 ()]
0 1 +2 1
2 }
(5.136)

ahol 1-et az 5.13b brbl hatrozzuk meg, mint az szg fggvnyt. Az E


index itt arra mutat r, hogy az elektromos vektorral prhuzamos falak kztti nylsszgrl
van sz.

Egyenlv tve az sszetevket a tlcsrben = 2 , = 0 , valamint a
cstpvonalban = 0, = 0 esetn, ezt kapjuk:

(2)
1 (0 )
1+ 1 +
2
=
1 1 (2)
(0 ) (2) 1 (0 )
0 1 +1 1
2 2
(5.137)

Innen megllaptjuk a visszaverdsi tnyezt a kvzi-piramidlis tlcsrtl:

194
(2) 1 (2) (2)
1 (0 ) 1 (0 ) + 1 (0 )
1 + 0 1 + 1
2 2 2
=
(2) 1 (2) (2)
1 (0 ) + 1 (0 ) 1 (0 )
1 + 0 1 + 1
2 2 2
(5.138)

b) Az ekvivalens csere mdszere

Az ekvivalens csere mdszere az adott geometriai alakzat felcserlst jelenti egy


msikkal, mely formailag kzel ll az eredetihez, de knyelmesebb a benne kialakul ertr
matematika elemzse szempontjbl. Ezt a mdszert mr hasznltuk, amikor a piramidlis
tlcsrt kvzi-piramidlissal cserltk fel.
A cstpvonal tlcsr rendszer elektromgneses ertervel kapcsolatos feladat
megoldsakor elszr, mint lttuk, meg kell tallni a Maxwell-egyenletek integrljait kln-
kln a cstpvonal s a tlcsr szmra, majd ssze kell varrni ezeket a megoldsokat az
sszekapcsolds helyn. A megoldsnak ezt a mdjt az diktlja, hogy a cstpvonal falai
egybeesnek a Descartes koordinta-rendszer koordinta felleteivel, a tlcsr felletei pedig a
hengerkoordinta-rendszerrel (svos tlcsr), vagy a gmbkoordinta-rendszerrel (kpos,
ketts kpos s kvzi-piramidlis tlcsr).
Az ekvivalens csere mdszernl a cstpvonal tlcsr rendszert felcserljk egy
olyan rendszerrel, mely formailag nagyon hasonlt a cstpvonal tlcsr rendszerhez, s
amelyiknl a teljes fellet (mind a cstpvonalnak megfelel, mind a tlcsrnek megfelel)
egysges koordinta-felletknt foghat fel valamelyik ortogonlis koordinta-rendszerben.
Ezzel a mdszerrel oldjk meg a kt szttart lemezzel kapcsolatos feladatot, amit
sktlcsrnek (cstpvonal-csatornnak) fogunk nevezni.47 A kapott eredmny ltalnostjuk a
svos tlcsrre. Ekvivalens terlet minsgben kivlasztjuk a flig vgtelen skkondenztor
kt ekvipotencilis fellete kztti terletet.
Elmagyarzzuk az ekvivalens rendszer kivlasztst.
Az 5.29 brn lthat a skkondenztor lemezeinek szle, valamint az azok
krnyezetben fellp elektrosztatikus ertrben kialakul ekvipotencilis vonalak (vkony
folytonos vonalak), illetve az ervonalak (szaggatott vonalak). Ezek a vonalak egymsra
klcsnsen merlegesek.

5.29 bra
Az elektrosztatikus ertr a skkondenztor lemezeinek szln

47
B. P. Rozsgyesztvenszkij, A SZU Tudomnyos Akadmijnak beszmoli, 2. szm, 77. oldal, 1951

195
Amint lthat az 5.29 brbl, a kondenztor belsejben az ekvipotencilis vonalak
prhuzamos egyenesek, melyek a kondenztor lemezeivel prhuzamosan futnak, a
kondenztoron kvl pedig szttart egyenesek. Gyakorlatilag a kondenztor lemezei melletti
rvid szakaszon vgbemegy a folytonos grbe vonal tmenet a kls szttart egyenesektl
a bels prhuzamos egyenesekhez.
Az alakh talaktsok mdszervel talltak fggvnyeket, melyek lerjk a
skkondenztor ekvipotencilis s ervonalait. Ezek a vonalak a , , koordintarendszer
koordinta-tengelyei, melyek a Descartes koordinta-rendszerrel az albbi sszefggsben
llnak:

= ( + cos )
= ( + sin )}
=
(5.139)

ahol A hosszmrtk-egysggel rendelkez egytthat, mg a , , mrtkegysg


nlkli koordintk.
Az (5.139)-bl kvetkezik, hogy esetn

=
}
=
(5.140)

illetve + esetn


= 2 + 2 = , = arc tan

(5.141)

A = const. vonalak ekvipotencilis vonalak, mg a = const. vonalak ervonalak.


Az (5.140) s (5.141) egyenletek sszhangban llnak azzal, ami korbban elhangzott az
ekvipotencilis vonalak formjrl a kondenztor belsejben, s azon kvl.
Az elmondottakbl vilgos, hogy a vizsglt sk cstpvonal-csatorna sk tlcsr
rendszer hosszmetszete kzeltleg felcserlhet egy sknak kt = const. vonal kztt

elhelyezett rszvel. Rszesetknt az 5.29 brn = 4 estn ezt a terletet satrozssal
jelezzk.
Felrjuk a Maxwell-egyenleteket a , , koordinta-rendszerben, emellett az erteret
fggetlennek tekintjk a koordinttl (ami megfelel annak, hogy az ertr fggetlen a z
koordinttl). Elzetesen megemltjk, hogy az gynevezett Lam-egytthatk (1, 2 , 3 ) a
mi esetnkben az albbiak:

1 = 2 = = 1 + 2 cos + 2
}
3 =
(5.142)


A , , grbe vonal koordinta-rendszerben a = 0 s a = 0 felttelek

teljeslse esetn a Maxwell-egyenletek az (5.142) figyelembe vtelvel a kvetkez mdon
fejezhetk ki:

196
1
2
[ ( ) ( )] = 0

1
= 0

1
= 0

1
2
[ ( ) ( )] = 0

1
= 0

1
= 0
}
(5.143)

Egyszer talaktsok utn az (5.143) egyenletek az albbiakhoz vezetnek:

2 2
+ + 2 2 = 0
2 2
1
=
0
1
=
0 }
(5.144)

2 2
+ + 2 2 = 0
2 2
1
=
0
1
=
0 }
(5.145)

= 0 felttel esetn csak az (5.145) egyenletrendszer marad meg, ami a TE


hullmoknak felel meg. = 0 esetn pedig a TM hullmoknak megfelel (5.144)
egyenletrendszer marad meg.
Mindkt esetben az els egyenlet a meghatroz s az albbi kinzet
differencilegyenlethez vezet:

2 2
+ + 2 2 [1 + 2 cos + 2 ] = 0
2 2
(5.146)

ahol = TE hullmok, illetve = TM hullmok esetn.


A hatrfelttelek a kvetkezkppen nznek ki:

197
TE hullmok szmra
= 0, ha = 1 s = 2
(5.147)

TM hullmok szmra

= 0, ha = 1 s = 2

(5.148)

ahol 1 s 2 a hatrrtkei.

ltalnos esetben, amikor a tlcsr tengelye szggel elfordtott a cstpvonal


tengelyhez viszonytva, ahogyan az az 5:30 brn lthat, a tlcsr cscsszge pedig 2:

1 = , 2 = +

5.30 bra
A cstpvonal tmenete a tlcsrbe, ha a tengelyeik szget zrnak be egymssal az ekvivalens
csere mdszernek megfelelen

Az A egytthat az (5.139)-ben s az utna kvetkez egyenletekben az albbi


felttelbl hatrozhat meg:

(2 1 ) =
(5.149)

ahol a cstpvonal-csatorna falai kztti tvolsg. Mskppen:


=
2
(5.149a)

Kis szgek esetn a koordinta kis hatrok kztt vltozik. Ez lehetv teszi, hogy
az (5.146)-ba cos helyett cos -t rjunk, ami viszont arra ad lehetsget, hogy elklntsk
a vltozkat.
Felrva u-t az albbi mdon:

= ()()

ezt kapjuk:

198
2 ()
+ 2 () = 0
2
2 ()
+ { 2 2 [1 + 2 cos + 2 ] 2 }() = 0
2 }
(5.150)

ahol a 2 sztvlasztsi konstans.

A (5.150) els egyenletnek megoldsa:

() = sin( + 0 )
(5.151)

A msodik egyenlet az albbi behelyettestsekkel:

1 = 2 = 2
1 }
1 (1 ) = 2 ()
(5.152)

elvezet a Whittaker-egyenlethez:48

1 2
2 1 1 4
+ [ + + ] 1 = 0
12 4 1 12
(5.153)

ahol


= cos
2
2
= = ( ) 2
2

= }
2
(5.154)

= 0, 1, 2 a 0 , s = 1, 2, 3 a 0 hullmok szmra.
Ha a tlcsrt cstpvonallal gerjesztjk,49 akkor az (5.153) egyenlet megoldsa:
1
() = 2 , (2)
(5.155)

ahol , a Whittaker-fggvny, amelyik 0, esetn az


aszimptotikus rtket veszi fel:

48
E. G. Whittaker s Watson, A modern elemzs kurzusa, GTTI 1934, 139. oldal
49
A tlcsrt adantennnak tekintjk

199
() = + = +
(5.156)

, esetn pedig


() = 2 cos

(5.157)

A egytthatk arnya egyenl a visszaverdsi tnyezvel a cstpvonal-
csatornban. A visszaverdsi tnyez modulusa az albbi:


ch (2 cos )
|| =

ch (2 cos + )
(5.158)

Ha a tlcsr s a cstpvonal-csatorna tengelyei egybeesnek ( = 0):


ch (2 )
|| =

ch (2 + )
(5.159)

Hasonl mdon oldhat meg a svos tlcsrre vonatkoz feladat is. A visszaverdsi
tnyezt ebben az esetben is az (5.158) s (5.159) egyenletek hatrozzk meg, de a -t itt az
(5.154) helyett az albbi sszefggssel kell meghatrozni:

2
[ 2 ( ) ]
1
= 2
2
(5.160)


az 2 szorz helyett a cos mellett s az (5.158)-ban az albbi rand:

2
= 2 ( )
2 1
(5.161)

ahol 1 a tvolsg a tlcsr prhuzamos falai kztt.

200
9. Az elektromgneses ertr sajtossgai a tlcsrantennk
nylsban. Fziskorrekci

Az elektromgneses ertr fentiekben trgyalt elemzse a svos, piramidlis, kpos s


ketts kpos tlcsrekben lehetv tesz egy sor kvetkeztetst az elektromgneses ertr
jellegrl a tlcsrantennkban.
A gyakorlatban a tlcsrantennkat majdnem mindig a cstpvonal, vagy az egyszer
cstpvonal-csatorna folytatsaknt alaktjk ki, amint az lthat az 1.2 brn. Az
elektromgneses ertr a tlcsrekben felfoghat a s hullmok sszegeknt,
hasonlan a cstpvonalban fellp hullmokhoz. A cstpvonalakban, valamint az egyszer
cstpvonal-csatornkban rendszerint a legalacsonyabb rend hullmok alakulnak ki (01 ,
vagy ). A hullmoknak a tlcsrekben s a cstpvonalakban a fentiekben bemutatott
hasonlsga folytn, az elbbiekben a keresztmetszet egyenletes nvekedse kvetkeztben
alapjban vve ugyanaz a rend hullm marad fenn, mint a tpll cstpvonalakban. A
magasabb rend hullmok, ha fel is lpnek a tlcsrekben, rendszerint akkor is
elhanyagolhatan csekly amplitdval rendelkeznek.
Az elektromgneses ertr kpt a tlcsrekben az albbi mdon lehet magyarzni.
gy fogjuk fel az elektromgneses erteret a cstpvonalban, mint = 1 ( )2
fzissebessggel terjed nagyon vkony, sk, elektromos s mgneses ervonalakkal tlttt
rtegek halmazt, mint ahogyan az pldul az a 4.2b brn lthat (itt nyilvnvalan csak az
ertr vektorainak keresztirny sszetevi ltszanak). Az tmenetnl a cstpvonalbl a
tlcsrbe ezek a rtegek elszr is tovbb mozognak folytonosan cskken sebessggel, mg
el nem rik a = 3 108 m/sec rtket, msodszor eldeformldnak, hengeres (a svos
tlcsreknl), vagy gmb (a tbbi fajta tlcsrnl) alakot felvve s fokozatosan kitgulva a
tlcsr falaiig. A tlcsr rtegeinek deformldsa egytt jr az ertr vektorai sugrirny
sszetevinek gyenglsvel, gy az ertr elektromos s mgneses vektorai hamarosan
gyakorlatilag a rtegek rintiv vlnak. Az emltett rtegek fellete az, amit rendszerint
hullmfrontnak szoks nevezni (az elektromgneses ertr azonos fzis helyei felletnek).
gy teht az elektromgneses ertr a tlcsrben, hasonl lvn az elektromgneses
ertrhez a cstpvonalban, az albbi megklnbztet jellemzkkel br:
a) az ertr azonos fzis pontjainak geometriai helye (a hullmfront) hengeres, vagy
gmb formj felletet alkot;
b) a terjeds fzissebessge gyakorlatilag a fnysebessggel egyezik meg;
c) az ertr elektromos s mgneses vektorainak irnya egybeesik a hullmfront
rintivel.
Minket vgs soron a tlcsr nylsban keletkez elektromgneses ertr rdekel,
mely nyls a keresztmetszet felszne (skja). Szemmel lthat, hogy a nyls skjban az
elektromgneses ertr fzisai a klnbz pontokban klnbzek, az elektromos s a
mgneses vektorok pedig nem prhuzamosak a nylssal.
Ugyanakkor, ha a tlcsr 2 cscsszge kicsiny, akkor elegend gyakorlati
pontossggal tekinthetjk gy, hogy a vektorok prhuzamosak a nylssal s ugyanolyan
irnyak, mint a vektorok megfelel keresztirny sszetevi a cstpvonalban.
ltalnossgban az elektromgneses ertr egsz kpe a tlcsr nylsban (az ertr
vektorainak irnya, valamint a fggsk a koordintktl) kis szgek mellett tekinthet
azonosnak, br felnagytott mretben, a cstpvonal keresztmetszetben keletkez ertr
kpvel. Ez azt jelenti, hogy a tlcsrek cstpvonalas tpllsa esetn (amint az lthat az
1.2 brn):

201
a) az elektromos vektor a svos s a piramidlis tlcsrek esetn prhuzamos a s
falakkal, a trernek pedig lland az amplitdja az elektromos vektorral prhuzamos
irnyban, s koszinuszos trvnyszersg szerint vltozik a r merleges irnyban;
b) a ketts kpos tlcsreknl hullmok gerjesztse esetn az elektromos vektor
prhuzamos a P henger alkotjval (1.2e bra), vagy a P kp alkotjval (1.2d bra). A
trernek a nyls minden pontjban lland az amplitdja.
01 hullm gerjesztse esetn az elektromos vektor a keresztmetszet krnek
rintjvel azonos irny, a kr minden pontjn azonos az amplitdja, s a tlcsr
tengelyvel prhuzamos irnyban a Legendre-fggvnyek szerint vltozik. Maximlis az
rtke a nyls kzepn, s nullra cskken a szleken;
c) a kpos tlcsr nylsban az erteret ugyanolyannak tekinthetjk, mint a kerek
cstpvonalban.
Az elektromgneses ertr fzisa a tlcsr nylsban a kzppontjtl szmtott
2 2
+ tvolsg ngyzete szerint vltozik, egybknt az arnyossgi tnyez , ahol R a
1
tvolsg a tlcsr cscspontjtl a nyls kzppontjig. A legnagyobb fziskss az = s
2
2
= 2 pontokban lp fel (a nyls szlein). Kvetkezskppen, a maximlis fziskss az
albbi:

(12 + 22 )
=
4
(5.162)50

A szinfzis ertr hinya a tlcsr nylsban a tlcsrantennk jelents htrnya,


mivel ez lecskkenti az antenna kihasznltsgi tnyezjt (valamint a hatsos fellett).
Nagy rtkek esetn (-nl nagyobb) pedig az irnykarakterisztika jelents
torzulsaihoz is (az oldalnyalbok nvekedshez, a fnyalb kiszlesedshez, st
megkettzdshez, stb.). Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a mikrohullm antennk
ms tpusainl (tkrk, lencsk), noha elviekben lehetsges szinfzis erteret elrni a
nylsban, ez a gyakorlatban egy sor mszaki ok miatt kivitelezhetetlen. Ezrt mindig konkrt
trssel dolgoznak. Megengedhetnek tekintik a nyls egyes pontjai kztti maximlisan

= 2 fzisklnbsget.51 Ekkora trsnl a kihasznltsgi tnyez krlbell 80%-ra
cskken az idelis szinfzis ertrhez viszonytva, az irnykarakterisztika torzulsai pedig
kevss jelentsek.

Elfogadvn a kzlt 2 rtket a trsre a tlcsrantennkhoz, az (5.162)-nek
megfelelen ezt kapjuk:

(12 + 22 )

4 2
(5.163)

Ebbl kvetkezen:

50
A kzlt formban a kplet a piramidlis tlcsrre vonatkozik. A tbbi esetben a 21 + 22 helyett 2 rand
(ahol a D megfelel az 1.3 bra jellsnek).
51
Egyes szerzk a kisebb trsi rtkeit adjk meg, ami megfelel az ertr fzisa egyenletessgvel
szemben tmasztott kemnyebb kvetelmnyeknek a nylsban. (Centimteres hullmsv antennk, szerk. J.
N. Feld, Szovjetszkoje Radio, 1951, I. s II. rsz)

202
12 + 22

2
(5.164)

Az (5.164) egyenlet sszekapcsolja a tlcsrantennk , 1 s 2 paramtereit,


melyek viszont az albbi sszefggsben llnak az 1 s 2 rtkekkel:

1
1 = arc tan
2 }
2
2 = arc tan
2
(5.165)

Elegend megadni az egyik paramtert ahhoz, hogy az (5.164) s (5.165) kpletekkel


meghatrozzuk az sszes tbbit.
Az antennatervezs sorn a mszaki lersban megadjk a zemi hullmhosszt,
valamint a fnyalb 20 s 20 szlessgt. Ismerve a , 20 s 20 rtkeit, a korbban
megadott grafikonok alapjn meghatrozhatk a 1 s 2 rtkei.
Ily mdon meghatrozva a 1 -et s 2 -t, utna kiszmtjuk az s az rtkeit.
Piramidlis tlcsr esetben, ltalnossgban szlva kt rtket fogunk kapni. Ahhoz, hogy
a fziseltrsek ne lpjk tl a megengedetteket, a legnagyobb rtket fogjuk vlasztani.
gy teht a tlcsrantennk paramtereinek szmtsa az albbi terv szerint folytatdik:
elszr a korbban megadott grafikonok s adott s 20 rtkek alapjn meghatrozzk a
nylsszlessget, majd az (5.164) kplettel az hosszsgot. Vgl, az (5.165) kplettel
megllaptjuk a 2 cscsszget.

5.31 bra
Fgglegesen elhelyezett piramidlis tlcsrek szerkezete, melyeket sktkrkkel lttak el a
sugrzs elfordtshoz a vzszintes irnybl

A modern mikrohullm antennk kztt gyakran tallkozunk rendkvl ersen


irnytottakkal, melyeknl a fnyalb szlessge 20 = 1 2, vagy mg kevesebb. Ezeknl
az antennknl a nyls szlessge, amint az knnyen belthat a kzlt grafikonokbl,

203
= 30 60, vagy mg tbb. Ekkora D rtkeknl a tlcsr R hossznak az (5.164)
kpletnek megfelelen minimum = 500 2000 rtknek kell lennie. Ez mg a = 3
cm-es hullmhossz mellett is (manapsg az egyik leggyakrabban hasznlt legrvidebb
hullmhossz) = 15 60 mteres hosszsgot jelent. Az 1 2 mteres nylssal s
15 60 mteres hosszsggal rendelkez antennk a fixen szerelt berendezseknl
hasznlatosak. Az 5.31 brn lthatak a viszonylag hossz, fgglegesen elhelyezett, a
toronyhoz rgztett tlcsrek.52 A sugrzs f maximumnak tirnytshoz a fggleges
irnyba sk, a tlcsr tengelyvel 45-os szget bezr tkrket hasznlnak.
A mozg llomsokon, valamint sok lland hely berendezsnl is a hossz tlcsrek
hasznlata nem clszer. Ily mdon, jllehet elviekben lehetsges ersen irnytott
tlcsrantenna kialaktsa, de olyan nagy hosszsggal, ami sok esetben elfogadhatatlan.
Ebbl fakad az ersen irnytott tlcsrantennk hosszsga cskkentsnek problmja.
Az adott problmnak tbb megoldsa ltezik. Ezek egyike a soktlcsres antenna
hasznlata (5.32 bra). A soktlcsres antennknl, melyek n, egyenes vonalon elhelyezett
tlcsrbl llnak, a nyls D szlessgnek krlbell -szer kisebbnek kell lennie, mint az
egytlcsres antenna esetn, az R hossz pedig az (5.164)-nek megfelelen 2 -szer kisebb lesz.
Kvetkezskppen elegend az antennt kt prhuzamos tlcsrbl kialaktani ahhoz, hogy a
hossza a negyedre cskkenjen, ngy tlcsr esetn pedig a 16-od rszre, ami mr teljesen
elfogadhat rtk.

5.32 bra
A soktlcsres antenna s a tpllsnak vzlata

5.33 bra
Tlcsrantenna a nylsban elhelyezett lencsvel

52
Ilyen tlcsreket hasznlnak ad- s vevantennkknt a rdirel vonalakon.

204
A tlcsr hossza cskkentsnek msik mdszere egy lencse elhelyezse a nylsban
(5.33 bra). Ennl a mdszernl a tlcsr hossza elvileg akrmekkora lehet. Ezt a lencse
optimlis paramtereivel sszhangban vlasztjk meg. Ennek a fajta tlcsrnek a szmtsa a
lencse szmtshoz vezet, amit majd a kvetkez fejezetben vizsglunk.

5.34 bra
Tlcsrantenna svos forgs-paraboloiddal kiegsztve

A harmadik mdszer a tlcsrhez egy svos forgs-paraboloid hozzerstst jelenti,


ahogyan az 5.34-es brn lthat. Kidolgoztak egy sor mdszert a fzis kiegyenltsre,
melyek csak a svos tlcsrekre vonatkoznak. E mdszerek lnyege abban rejlik, hogy a
svos tlcsrek sk, prhuzamos falait klnbz formjakra cserlik, melyek szintn
prhuzamosak, a falak formjt pedig gy vlasztjk meg, hogy a sugrirnyban terjed
elektromgneses hullm egyenl utat fusson be a tlcsr cscspontjtl a nyls brmely
pontjig. A tvolsgnak a falak kztt mindentt kisebbnek kell lenni a hullmhossz felnl
ahhoz, hogy mindentt a 01 hullm maradjon fenn, melynek a terjedsi sebessge = 3
108 m/sec, s ne legyenek visszaverdsek.
Az egyik ilyen mdszer lthat az 5.35 brn. Itt egy kznsges svos tlcsrt ltunk,
mlyedssel a nylshoz kzel, mely az albbi mdon van kitltve.

5.35 bra
Az ertr fzisnak kiegyenltse a svos tlcsr nylsban parabolikus bemlyeds
segtsgvel a tlcsr falaiban

A tlcsr sk falainak mindegyikben kivgst ksztenek a kt egymst metsz


paraboloid kztt. A kivgs helyn mindegyik lemezhez hozzforrasztanak egy felletet fl
forgs-paraboloid formban Ha nem ltezne kivgs a tlcsr falban, az ertr fzisa az M
pontban az albbi lenne:

2
=

205
A kivgssal s a fl forgs-paraboloid hozzforrasztsval arra knyszertjk a
hullmot, hogy megkerlje a fl paraboloid fellett, azaz ezzel az albbi fzisksst
knyszertjk a hullmra:

2 2
= [ ] = ( 1)
2 2

ahol a kivgs szlessge az x pontnak megfelel helyen.


A kzps helyzetben, ami megfelel az = 0 pontnak, a fl paraboloid ltal elidzett
fziskss az albbi:

2
0 = 0 ( 1)
2
(5.166)

Ahhoz, hogy a nyls minden pontjban a fzisok azonosak legyenek lthatan az


albbi egyenlsgnek kell teljeslnie:

2 2 2
0 ( 1) = ( 1) +
2 2
(5.167)

Az (5.167)-bl kvetkezik:

2 2
0 =
( 2)
(5.168)

Az (5.168)-as kplet annak a grbnek az egyenlete, amely ments elksztik a


kivgst a tlcsr falban. Knnyen belthat, hogy ez egy parabola egyenlete.
Zrskppen megemltjk, hogy az elmondottak az adott mdszer elvi oldalnak
trgyalst kpezik. A gyakorlati megvalsts sorn el kell kerlni a hegyes szgeket a fl-
paraboloidok s a tlcsr sk falai forrasztsnak helyn (az s pontokban).
Clszer lehet mg az als s fels fl-paraboloidot eltr 0 szlessgre kialaktani. Ebben
az esetben az (5.168) kpletet a kzps grbre kell vonatkoztatni.
Az 5.36 brn a fziskiegyenlts msik mdszert lthatjuk a svos tlcsrben. Itt egy
hajltott svos tlcsrt ltunk, ahol a hajlts helyn a falak vben kitgulnak. Ennek az vnek
az egyenlete az albbi felttelbl hatrozhat meg:

2 2
20 = 2 +

(5.169)

ahonnan egy parabola egyenlett kapjuk:

2
0 =
4
(5.170)

206
5.36 bra
Fziskiegyenlts a svos tlcsr nylsban a tlcsr elhajltsval parabolikus kidomborods
mentn

Mg (az gynevezett R-2R) mdszer lthat az 5.37 brn. Itt a tlcsr mindegyik
fala kt rszbl ll: 1) az kr rszt alkot, R sugar lemezbl, valamint 2) az egyik
oldalrl az egyenes ltal, a msik oldalrl a msik, az , 2 sugar v ltal hatrolt
lemezbl.

5.37 bra
Az ertr fzisnak kiegyenltse a svos tlcsrben knyk hozzadsval egy krv mentn
(R-2R mdszer)

A kt lemezt az vek mentn tguls nlkl, s az AB vonal mentn az egyenes


vonalsg fenntartsval forrasztjk egymshoz. Ezt a lemezek felletnek megfelel
deformlsval rik el.
Knny beltni, hogy a sugarak tjnak hossza az O pontbl a egyenes brmely
pontjig egyenl a 2 = -vel, azaz lland rtk. Valjban

= = 2 cos

mivel = = 2. Msrszt

= = 2(1 cos )

207
Kvetkezskppen:

+ = 2

amit bizonytani kellett.


Meg kell emlteni, hogy a fziskiegyenlts mdszereit a svos tlcsr nylsban
gyakorta hasznljk az irnykarakterisztika fnyalbjnak ingatsra is. Ehhez a tlcsr
bemenett (az sszektsnek helyt a tpll cstpvonallal) kerektettre s sokkal
szlesebbre alaktjk ki, mint amekkora a cstpvonal (lsd 5.38 bra).

5.38 bra
Az irnykarakterisztika fnyalbja ingatsnak elektromechanikus mdszere a cstpvonal
ven trtn mozgatsval a svos tlcsr bemenetn

A tpll cstpvonal mozgatsval az v mentn egyben a fzisfrontot is


elforgatjuk a tlcsr nylshoz viszonytva, s ezzel elfordtjuk az irnykarakterisztika
fnyalbjnak irnyt is. Az 5.38 brn a tpll cstpvonal hrom helyzete lthat, valamint
a fzisfront s az fnyalb ezeknek megfelel irnyai.
Az ingathat fnyalbbal rendelkez rendszereknl a svos tlcsrt oldalfalak nlkl
ksztik, gy az tulajdonkppen egyszer cstpvonal-csatornt alkot. Utbbiban a
cstpvonallal 01 hullmot gerjesztenek, melynek a fzissebessge a gerjeszts pontjhoz
kzel = = 3 108 m/sec.

208
Hatodik fejezet: A lencseantennk
1. Homogn lencsk, skhullmmal a nylsban

Az elektromgneses erteret a lencsben, illetve annak nylsban a geometriai optika


mdszereivel hatrozzk meg, azaz az elementris elkpzelsek alapjn a bees s a
visszavert hullmrl, melyekrl az els fejezetben volt sz a lencseantennk emltsekor. A
lencsket ilyenkor tmr, abszolt tltsz testeknek tekintjk, melyek trsmutatja 1, a
sugrzt pedig pontszer, vagy lineris forrsnak, melytl a sugrzs gmb-, vagy hengeres
hullm formjban esik a lencse megvilgtott oldalra, s halad t azon az (1.1) (1.2)
trvnyszersgeknek megfelelen.
A tovbbiakban a hullm ktfle polarizcijt klnbztetjk meg: a prhuzamost s
a merlegest. A 6.1 brn a polarizcik eme fajtit egy sima, dombor lencse pldjn
szemlltetjk.

6.1 bra

Az ertr s vektorainak irnya a hullm a) prhuzamos, s b) merleges polarizcija
esetn

A prhuzamosan polarizlt alatt azt a hullmot rtjk, melynl az elektromos vektor


prhuzamos a beessi skkal, azaz azzal a skkal, mely tmegy a bees hullm terjedsi
irnyn, valamint a lencse fellethez hzott normlvektoron. A merlegesen polarizlt alatt
pedig azt a hullmot rtjk, melynek az elektromos vektora merleges a beessi skra.
Ismervn a sugrzs polarizcijt, valamint a sugrz irnykarakterisztikjt, tovbb
a lencse felletnek formjt s mreteit, a geometriai optika mdszereivel knnyen ki lehet
szmtani az erteret a lencse nylsban (a polarizcijt, valamint az amplitdja s a fzisa
vltozsnak trvnyszersgt). Az ertrnek a nylsban ismert rtkeibl kiindulva
kiszmthat a sugrzs elektromgneses ertere a 3. fejezetben trgyalt mdszerekkel.
A lencsnek rendszerint sk a nylsa, s a feladata a szinfzis, vagy lineris
fzisvltozssal rendelkez ertr ltrehozsa a nylsban, azaz a feladat a bees gmb-, vagy
hengeres hullm talaktsa skhullmm. A sk nylssal br lencseantennk szmtsa
jelents mrtkben a lencse megvilgtott oldala profiljnak szmtst jelenti adott n
trsmutat-rtk s f fkusztvolsg mellett.

209
6.2 bra
A lencse profilja kpletnek levezetshez, a) > 1, b) < 1 esetn

Nzzk meg a 6.2 brt. Ezen az brn vzlatosan brzoltunk kt lencseantennt,


melyik kzl az egyiknl (6.2a bra) > 1 (ami megfelel a szigetelbl kszlt s a
fm+szigetel sszettel lencsknek), a msiknl (6.2b bra) < 1 (ami megfelel a fmbl
kszlt gyorst-lencsknek). A lencsk profiljai a s grbk mutatjk. A sugrz
mindkt esetben az pontban helyezkedik el, ami tvolsgra tallhat a lencse cscstl.
Mindkt esetben az XY derkszg koordintarendszert hasznljuk, melynek kezdpontja az
pontba esik, az X-tengelye pedig egybeesik a lencse tengelyvel.
Megkeressk a kpletet a lencse profiljnak (a s grbk) szmtshoz,
ami biztostja a skhullmot a lencsben. A skhullm a lencsben azt jelenti, hogy elszr is,
brmely, a sugrzbl kiindul sugr a lencse fellett elrve a tovbbiakban az X-tengellyel
prhuzamosan terjed, msodszor pedig, az id, amely alatt a sugr vgighalad ezen a trt
tvonalon a sugrztl a nylsig azonos az sszes sugr szmra (ahogyan mondani szoktk,
az tvonalak optikai hossza azonos). A 6.2 brn jelltekkel, valamint a skhullm emltett kt
jellemzjvel sszhangban rhatjuk:
> 1 esetn

210
( + )2 + 2
+ =

(6.1)

< 1 esetn

( )2 + 2
= +

(6.2)

Megszorozva a (6.1) s (6.2) mindkt oldalt -vel, s felcserlve a rtket az n

trsmutatval, s felbontva a gykt, az albbiakat kapjuk:
> 1 esetn

2 (2 1) + 2( 1) 2 = 0
(6.3)

< 1 esetn

2 (1 2 ) 2(1 ) + 2 = 0
(6.4)

A (6.3) s (6.4) egyenletekbl lthat, hogy > 1 esetn a lencse profilja


hiperbolikus formj, mg < 1 esetn elliptikus. A sugrzt az ellipszisnek, vagy a
hiperbolnak a lencse fellettl szmtott tvolabbi fkuszpontjba helyezzk.

Jelljk a B pont koordintit -vel s -vel (6.2a bra), a C pont koordintit pedig
2

-vel s 2 -vel (6.2b bra). Knny beltni, hogy a s a megegyeznek a lencse
nylsnak szlessgvel > 1, illetve < 1 esetn, a s a pedig a lencse maximlis
vastagsgnak az egyik, illetve a msik esetben. A (6.3) s (6.4) egyenletekbl az albbi
kpleteket kapjuk a (maximlis) lencsevastagsgokra:

2

2 (2)
= + ( ) + 2
+1 +1 1
(6.5)

2
( ) 2
= ( ) 2 2
+1 +1 1
(6.6)

A (6.5) s (6.6) egyenletekbl lthat, hogy a mindig vals tk, mg a csak


akkor, ha

211

(1 + )
> 2
1 2
(6.7)

Ez azt jelenti, hogy > 1 esetn a nyls brmely D mretre s brmely f


fkusztvolsgra tallhatunk olyan lencsevastagsgot, melynek a gmbhullm skhullmm
alakul, mg < 1 esetn a gmbhullm csak viszonylag nagy, a (6.7) egyenltlensg ltal
meghatrozott fkusztvolsgok mellett alakul t skhullmm.

A 6.3 brn lthatk a lencse vastagsga s a nyls szlessge hnyadosnak ( s

) fggse az n trsmutattl a fkusztvolsg klnbz rtkeire, a (6.5) s (6.6)kpletekkel kiszmtva. Ezek a grafikonok megmutatjk, hogy a nyls adott szlessge
mellett a lencse vastagsga annl kevesebb, minl nagyobb az f fkusztvolsg, s minl
jobban eltr a trsmutat rtke egytl. Szemmel lthat, hogy konstrukcis szempontbl
jobb a lehet legvkonyabb lencskkel brni. Ugyanakkor a fkusztvolsgot s a
trsmutatt nvelni ehhez csak adott hatrok kztt lehetsges, mivel a fkusztvolsg
nvelse az antennamreteinek nvekedsvel jr, a trsmutat nvekedse pedig a
visszavert energia mennyisgnek nvekedsvel a lencse megvilgtott oldalrl. A
legpraktikusabbak a kzlt megfontolsok alapjn azok a lencsk, melyeknl az egytthat
1,3 1,6, illetve 0,5 0,7, a fkusztvolsg pedig . A 6.3 bra grbinek megfelelen
a lencse vastagsga ilyenkor nhny tized szzalka a nyls mretnek ( > 1 esetn a lencse
lnyegesen vastagabb, mint < 1 esetn). A lencse vastagsgnak cskkentse rdekben
lpcszetes (zns) lencsket hasznlnak.
A helyzet az, hogy a skhullm ellltshoz a lencsben a (6.1) s (6.2) felttelek
nem egyedliek. A klnbz sugaraknak a sugrztl a nylsig tart sajt tjukon
vgbemen thaladsnak azonos idi helyett megengedhetk a peridusid egsz szm
tbbszrseivel klnbz ideltrsek is. Ilyenkor a (6.1) s (6.2) helyett az albbiakat
kapjuk:
> 1 esetn

( + )2 + 2
+ =

(6.8a)

vagy

+ = ( + )2 + 2 = ( + )2 + 2
(6.8b)

ahol
p egsz szm, rtke 0, 1, 2, 3
T a rezgsek peridusideje

212
6.3 bra

A lencse s relatv vastagsgnak fggse az n trsmutattl, a klnbz

viszonylagos s rtkekre a) > 1 esetn, b) < 1 esetn

Miutn kiiktattuk a gykt s csoportostottuk a hasonl mennyisgeket:

2 2
( + ) ( 1) + 2 ( ) ( + ) ( 1) 2 = 0
1 1 1
(6.8a)

< 1 esetre hasonlkppen kapjuk:

( )2 + 2
= +

(6.9a)

avagy

213
= ( )2 + 2 +
(6.9b)

S miutn kiiktattuk a gykt s csoportostottuk a hasonl mennyisgeket:

2
( + ) (1 2 ) + 2 ( + ) ( + ) (1 ) + 2 = 0
1 1 1
(6.9c)

6.4 bra
Lpcszetes (zns) lencsk: a) a lpcsk felptse > 1 esetn, b) ugyanaz < 1 esetn, c)
a kros znk kialakulsa > 1 esetn, d) ugyanaz < 1 esetn, e) a lpcsk felptse a
kros znkkal nem rendelkez lencsnl > 1 esetn,f) ugyanaz < 1 esetn

214
A 6.4a s b brk szemlltetik a lpcszetes lencse profilja kirajzolsnak menett.
Elszr rajzolnak egy sor hiperbolt ( > 1 esetn), vagy ellipszist ( < 1 esetn), melyek
megfelelnek a 6.8c, vagy 6.9c kpletekbl szmtottaknak, azokba a = 0, 1, 2, 3 rtkeket
helyettestve be. A hiperbolk s az Y-tengely metszspontjaibl az X-tengellyel prhuzamos
egyeneseket hznak a metszspontokig a szomszdos hiperbolkkal (6.4a bra). Az
ellipszisek s az Y-tengely metszspontjaibl viszont a sugrzhoz hznak egyeneseket (6.4b
bra). A hiperbola-szakaszok, vagy ellipszis-szakaszok ltal alkotott trt vonalak, valamint az
emltett egyenesek szakaszai fogjk alkotni a lpcszetes lencse profiljt (a folytonos
trtvonal).
Meg kell emlteni, hogy = 0 esetn a (6.8c) s (6.9c) kpletek tmennek
megfelelen a (6.3) s (6.4) kpletekbe, azaz ezek ilyenkor a sima lencsk egyenletei.

= 1, 2, 3, 4 esetn hasonl, de egymshoz kpest az X-tengely mentn 1 tvolsgra a

sugrz fel elcssztatott grbk egyenletei addnak > 1 esetn, illetve 1 tvolsgra a
sugrz fell < 1 esetn.
A 6.4c, s d brkon lthat a sugarak menete is a lpcszetes lencskben. Knny
beltni, hogy az > 1-nek megfelel lencsben (6.4c bra) nem minden sugr esik a
hiperbolikus fkuszl felletre: egy rszk a lpcskre esik s sztszrdik. Az < 1-nek
megfelel lencsben viszont (6.4d bra) a geometriai optika szempontjbl a lpcsk mellett
ltre kell jnni res (be nem sugrzott) znknak (melyeket kros znknak fogunk
nevezni). A valsgban a diffrakci kvetkeztben elektromgneses ertr keletkezik ezekben
a kros znkban is). Ugyanakkor ez elszr is nmileg eltorztja a skhullmot a lencsben,
msodszor nveli a szrdst (a visszaverdst a lencse felletrl).
Ily mdon, ltalnossgban a lpcszetes lencsk mind > 1 esetn, mind < 1
esetn kisebb hatsos fellettel rendelkeznek, mint a sima lencse azonos nylsmretek
mellett. Azokban az esetekben, amikor a kros znk nem tl nagyok a besugrzs norml
znihoz viszonytva, a hatsukat elhanyagolhatjuk. Szles kros znk esetn ezek hatst
szmtsba kell venni. Knny beltni, hogy a kros znk nem tl nagyok a lencse
tengelyhez kzel, s nvekednek a szlei fel. A kros znk tovbb annl kisebbek, minl
nagyobb a fkusztvolsg, s minl nagyobb a trsmutat eltrse 1-tl.
A kros znk hatsnak elkerls vgett gy kell kialaktani a lpcszetes lencse
profiljt, ahogyan az a 6.4e s f brkon ltszik. Itt a lencse megvilgtott oldalnak fellete
koncentrikus krkbl ll, melyek kzppontja az S pontban van (ahol a sugrz van

elhelyezve). A krk sugarai egymstl 1-gyel ( > 1 esetn), illetve 1-nel ( < 1
esetn) klnbznek.
gy kialaktva a megvilgtott oldalt a sugarak nem fognak trst elszenvedni az
tmenetnl a levegbl a lencsbe, mivel merlegesen esnek a lencse felletre, gy megrzik
a gmb alak hullmfrontot. A lencsbl az 0 = 1 trsmutatval rendelkez kzegbe
lpnek ki. Ezrt ahhoz, hogy a lencse kimenetn skhullmot kapjunk, az els esetben ( > 1)
a lencse rnykos oldalt elliptikusra kell kialaktani s a (6.4) kplethez hasonlval kell
kiszmtani, a msodik esetben pedig ( < 1) hiperbolikusra, a (6.3) kplethez hasonlval
kiszmtva. Ezek a kpletek az albbiak:
> 1 esetn

1 1
2 (1 2
) 2 (1 ) + 2 = 0

(6.10)
ahol
= +

215
< 1 esetn

1 1
2 ( 2
1) + 2 ( 1) 2 = 0

(6.11)
ahol

= +

Zrskppen megemltjk, hogy a szigetel, a fm ksleltet s fm+szigetel lencsk,


mint azt majd ksbb ltjuk, sima profillal szlessvak, ami az egyik rendkvl fontos
elnyk. A lpcszetes profilszerkezet viszont rendkvl keskenysvv teszi ezeket. Ezrt az
> 1-gyel rendelkez, azaz a szigetel, a fm ksleltet s fm+szigetel lencsk rendszerint
sima profillal kszlnek, br nincs kizrva nhny esetben ezeknek a lencseknek az
alkalmazsa lpcszetes profillal, fleg a szigetelk a sly cskkentse cljbl. A gyorst
fmlencsket elvbl keskenysvakra ksztik, ezrt ezek lpcszetesek. Mint azt majd
ksbb ltjuk, a lpcszetes gyorst lencsknek kiss nagyobb a svszlessge is, mint a
simknak.

2. A fm+szigetel lencsk dielektromos permittivitsa s


trsmutatja

A lencse profiljnak szmtshoz ismernnk kell az n trsmutatjt. A szigetel


lencsknl az n rtke fgg a lencse anyagnak dielektromos permittivitstl, s csak a
klnbz rtkekkel rendelkez alapanyag-knlatnak megfelelben vltozhat. A fm s a
fm+szigetel lencsk mestersgesek, ezrt a trsmutatjuk elzetesen kiszmthat s
kvnsg szerint bellthat. A gyorst fmlencsk trsmutatja a lencst alkot lemezek
kztti b tvolsgtl, valamint a hullmhossztl fgg, s az egyszer (1.5) kplettel
szmthat. A ksleltet fmlencsk trsmutatja szintn nagyon egyszeren szmolhat
(lsd 1. fejezet, 4. b) pont). Ami a fm+szigetel lencsket illeti, ezek trsmutatja a
fmrszecskk nhny paramtertl fgg, melyekbl a lencst ksztik, valamint azok
formjtl, mreteitl s elhelyezkedstl. A jelen fejezetben tnzzk az ltalnos
alapelveket, melyek alapjn meghatrozzk a dielektromos permittivitst, valamint a
fm+szigetel lencsk ezzel sszefgg trsmutatjt, tovbb az egyes kzelt kpleteket,
melyek megfelelnek az egyes vltozatoknak.
A fm+szigetel lencsk elmletnek ltalnos alapelvei azon a felttelen alapulnak,
hogy a fm+szigetel lencsk a szigetel lencsk ekvivalensei, azaz hogy a fm+szigetel
lencsk vizsglhatk, mint folytonos szigetel lencsk dielektromos permittivitssal. Akkor
ennek a kzegnek az n trsmutatja egyenl e dielektromos permittivits, valamint a res tr

0 dielektromos permittivitsa hnyadosnak ngyzetgykvel, azaz = . Ezenkvl itt
0

magnak a dielektromos permittivitsnak a meghatrozst is a kznsges szigetelk


elmletbl veszik t.
Ismeretes, hogy a kznsges izotrp szigetelknl az az az egytthat, mely
sszekapcsolja az ertr elektromos vektort a
eltolsi vektorral az albbi kplettel:

=

(6.12)

216
Msrszrl az eltolsi vektor is kifejezhet a polarizci vektorval az albbi mdon:

= 0 +

(6.13)

A vektor, mint ismeretes, az egysgnyi trfogat diplmomentumnak sszege. Ha az


egysgnyi trfogatban lev polarizlt rszecskk (diplok) szmt N-nek tekintjk, a
rszecskk tlagos diplmomentumt pedig arnyosnak az ertr elektromos vektorval,
akkor

ezt kapjuk:

= 0 +

(6.14)

Az egytthatt a szigetel rszecski tlagos polarizlhatsgnak nevezik.


sszevetve a (6.15)-t a (6.12)-vel, ezt kapjuk:


= 1+
0 0
(6.16)

kvetkezskppen


=
0
(6.17)

A kznsges szigetelkre levezetett (6.17)-es kpletet helyesnek felttelezzk a


fm+szigetel lencsk trsmutatjnak szmtshoz is. Utbbiakra vonatkoztatva az N alatt
a fmrszecskk darabszmt rtjk egysgnyi trfogatban, alatt pedig az egyedi m
rszecske lland homogn elektromos trben (elektrosztatikus trben) keletkez elektromos
diplmomentumnak s az ezt kivlt ertr trerejnek a hnyadost:


=

(6.18)

A klnbz formj vezet testek vizsglata lland homogn elektromos trben az


polarizlhatsg s az n trsmutat albbi rtkeit adja:

a) R sugar gmbre:

217
= 4 3 0
(6.19)
s

= 1 + 4 3
(6.20)

b) forgs-ellipszoidra a s b fltengelyekkel, mely az a nagy fltengely krli


forgatssal addik, ha az elektromos vektor irnya ezzel a fltengellyel prhuzamos:

= 4 2 0
(6.21)
s

= 1 + 4 2
(6.21)

c) vkony, kerek, R sugar trcsa a trcsa skjval prhuzamos elektromos vektor


esetn:

16 3
= 0
3
(6.23)

16
= 1 + 3
3
(6.24)

d) vkony, w szlessg, s viszonylag nagy a hosszsg ngyszgletes szalag


(feltve, hogy ), ha az elektromos vektor prhuzamos a keskeny oldallal:

2
=
4 0
(6.25)

2
= 1 +
4
(6.26)

ahol a szalag egysgnyi hossznak polarizlhatsga, a lencse


keresztmetszetnek egysgnyi felletre jut szalagok szma (lsd 1.8d bra).
Az itt kapott n rtkek nmi korrekcira szorulnak. Elszr is az rtkei a fentiekben
megadott kpletekben azzal a feltevssel addnak, hogy a homogn elektromos trben

218
egyetlen rszecske tallhat, mg a lencsben nagy mennyisg, egymshoz viszonylag kzel
elhelyezked fmrszecske van, ezrt az n helyes rtkhez szmtsba kell venni ezek
egymsra hatst. Msodszor, a lencsk trsmutatjt az elektromos trben lev
fmrszecskkkel kapcsolatos feladat alapjn hatrozzk meg, mikzben ezeket a
mikrohullm frekvenciasv vltakoz elektromgneses erterben hasznljuk.
Az elektromgneses hullm vltakoz erterben ramok jelennek meg a
fmrszecskk felsznn, melyek egyes esetekben a mgneses ervonalak kpnek jelents
torzulshoz vezetnek, ami megfelel annak, hogy a kzeg mgneses permeabilitsa eltr a
lgres tr permeabilitstl. Utbbi esetben a gyk alatti kifejezst a (6.17) kpletben meg

kell szorozni a kzeg viszonylagos mgneses permeabilitsval.
0
Ily mdon a korbban megadott kpleteket a trsmutatra ki kell javtani elszr is a
rszecskk klcsnhatsnak figyelembe vtelvel, msodszor az ekvivalens mgneses
permeabilitsnak a felszni ramok hatsa alatt bekvetkez vltozsval.
Megvizsgljuk a megkvetelt helyesbtsek jellegt. Kezdjk a rszecskk
klcsnhatsnak krdsvel.
Itt ezt a krdst a trfogati rszecskket tartalmaz gmblencskre vonatkoztatva
vizsgljuk. A tbbi, sk rszekbl ll lencse szmra szalagok, trcsk, stb. a rszecskk
klcsnhatsnak krdse a trsmutatra nem vizsglt annak matematikai bonyolultsga
miatt. Elektrodinamikailag vizsglva a feladat visszavezethet az egyenltlensgek
vizsglatra a cstpvonalban. A 9-ben trgyaljuk a szalagos lencse paramterei
meghatrozsnak mdszerrt, ami a cstpvonalak modern elmletnek felhasznlsval
trtn feladatmegoldson alapszik. A paramtereket a szalagok klcsnhatsnak figyelembe
vtelvel hatrozzuk meg. A fejlett mdszer pedig ltalnosthat a sk rszekbl ll
lencseantennk ms fajtira is.
A rszecskk klcsnhatsnak vizsglata az elektrosztatikus ertrben a gmblencsk
esetn az albbi ismert kplethez vezet,53 mely sszekapcsolja az dielektromos
permittivitst az polarizlhatsggal s a rszecskk N koncentrcijval:


0 1
=
+ 2 30
0
(6.27)

A (6.27)-bl kvetkezik:

2
1 + 3 1 + 2
0
= =
0 1 1 1
3 0
(6.28)

ahol

1
=
3 0
(6.29)

53
I. E. Tamm, Az elektromossg elmletnek alapjai, Gosztyehizdat, 1946, 135. oldal

219
sszevetve a (6.23) s (6:16) kpleteket arra a kvetkeztetsre jutunk, hogy a
rszecskk klcsnhatsnak figyelembe vtele visszavezethet a (6.16) kplettel kapott
dielektromos permeabilits rtknek megszorzsra a korrekcis szorzval:

1 1 + 2 1 + 2
= =
1 + 3 1 1 + 2 3 2
(6.30)

A gmb alak rszecskknl az hnyados a (6.19)-nek megfelelen egyenl az
30

egyes rszecske (gmb) trfogatval, a = 3 pedig, miutn az N a rszecskk szma
0
egysgnyi trfogatban, a lencse trfogatnak azt a rszt kpviseli, amit a fmrszecskk
foglalnak el a lencse teljes trfogathoz viszonytva, teht ez a kitltsi tnyez. A (6.30)-bl
knny beltni, hogy kis kitltsi tnyez esetn 1 (ami megfelel a nagy tvolsgnak a
rszecskk kztt), 1, s a (6.28) kplet talakul a (6.16)-ba. A ksrlet megmutatja, hogy

= 1,5, vagy = 0,17 esetn a (6.16)-os kplet kielgten pontos eredmnyt ad. Nagy

0
kitltsi tnyezk esetn ( 1), amikor a rszecskk kzeltenek az sszershez, azaz

amikor a lencse egyszer fmtestt alakul, , gy . A 6.5 brn lthatk az s
0

az fggsnek grbi a -tl, melyek szemlltetik a korrekcik jellegt, melyeket bele kell
0
vinni a (6.16)-os kpletbe a rszecskk klcsnhatsnak figyelembe vtele esetn.

6.5 bra

A kzeg relatv dielektromos permittivitsa s a rszecskk klcsnhatst figyelembe vev
0
korrekcis szorz fggse a fmlencse kitltsi tnyezjtl

A fm+szigetel lencsk ms vltozatai esetn az ltalnos jelleg szemmel lthatan


ugyanez lesz, s ez fleg a szls esetekre vonatkozik ( 1 s 1). Kvetkezskppen a
(6.30) kplet a lencsk tbbi vltozatnl is szolglhat a korrekcis szorz kzelt
meghatrozsra, annl is inkbb, mivel a gyakorlatban rendszerint olyan lencsket

hasznlnak, melyeknek viszonylag nem nagy a dielektromos permittivitsa ( 2 2,5),
0
mely mellett az rtke mg kellen kzel van 1-hez.
A gmblencsk vizsglata megmutatta, hogy a mgneses meznek a felleti ramok
ltal okozott torzulsai megfelel a lencse kzege mgneses permeabilitsa megjelensnek:

220
= 0 (1 2 3 )
(6.31)

Kvetkezskppen, ha figyelembe vesszk a felleti ramok hatst a trsmutat


rtkre, a (6.20) kpletet fel kell vltani az albbival:

= (1 + 4 3 )(1 2 3 )
(6.32)

A (6.32)-bl kvetkezik, hogy elszr is, a gmblencskre a trsmutat nem lehet


nagyobb, mint

9
= = 1,06
8
(6.33)
1
(2 3 = ), msodszor, hogy viszonylag nagy rszecske-koncentrci mellett
4
3 1 1
(2 > 2, vagy > 3) a trsmutat rtke lehet egynl kisebb. A (6.32)-bl az egyik
kvetkeztets sem felel meg a valsgnak, mivel nem veszik szmtsba a rszecskk
klcsnhatst. A valsgban a klcsnhatsnak ksznheten a lencse dielektromos

permittivitsa sokkal gyorsabban n, mint amit az = 1 + 4 3 trvnyszersg diktlna,
0
s nagy rszecske-koncentrci esetn, amikor a rszecskk mr kzel vannak az

sszershez, . Ezzel sszhangban a gmblencsk trsmutatja is mindig nagyobb
0
rtk, mint amennyi a (6.32) kpletbl kvetkezik, s nagy rszecske-koncentrci esetn
szintn tart a vgtelenhez. A (6.32) kplet a 6.6 brval egytt csak a felszni ramok hatsa
ltalnos minsgi jellemzinek rtkelsre szolglhat.

6.6 bra
A skhullm mgneses ertere a fmkorong (balra) s a gmb (jobbra) kzelben

A gyakorlatban fleg korongos s szalagos lencsket hasznlnak, tekintettel a kis


slyra s a szerkezet egyszersgre. Ezeknek a lencsknek az egyik tovbbi elnye az, hogy
nincs meg nluk a felleti ramok htrnyos hatsa. A gmblencsk elssorban elmleti

221
rdekldsre tarthatnak szmot. A vizsglatuk csak egy sor trvnyszersg kidertse vgett
bizonyult hasznosnak, melyek meghatrozsa ms lencsetpusok esetn rendkvl nehz.
A gmblencsk ismert gyakorlati elnyeknt jelentkezhet az izotrp mivoltuk (azaz a
tny, hogy minden irnyban azonosak a tulajdonsgaik), ami abban fejezdik ki, hogy az n
trsmutatjuk nem fgg a bees hullm polarizcijtl, mikzben a koronglencsknl a
trsmutat fgg az elektromos vektor irnya s a korong skja ltal bezrt szgtl, mg a
szalagos lencsknl az vektor s a szalag keskeny oldala ltal bezrt szgtl. A korong- s
szalagos lencsk anizotrp mivolta azonban csak akkor jelenhet meg, ha a sugrz messze
eltvolodik a lencse tengelytl, s emellett prhuzamosan polarizlt hullm van jelen, melynl
az ertr elektromos vektora prhuzamos a terjeds skjval, azaz a terjeds irnya s a lencse
skja ltal meghatrozott skkal. A modern gyakorlatban effle esettel szinte nem is
tallkozunk, ezrt a korong- s szalagos lencsk gyakorlati elnyei vitathatatlanok.

3. A lencseantennk frekvenciafgg jellemzi

A lencseantennk frekvenciafgg jellemzit alapveten a trsmutat


frekvenciafggse hatrozza meg.
A szigetel lencsknl a trsmutat gyakorlatilag lland a mikrohullm sv teljes
terjedelmben. Ezrt a szigetelanyag lencseantennk svszlessge korltlan.
A fm+szigetel lencsknl tekintettel arra, hogy a rszecskk mretei sszemrhetk
a hullmhosszal, fellp a trsmutat frekvenciafggsge. Ezt a fggsges a
legltalnosabban a 6.7 bra szemllteti.

6.7 bra
A szigetel s a fm+szigetel lencsk trsmutatjnak frekvenciafggse

Ezen a rajzon az jelenti az zemi, mg 0 a lencse egyedi rszecskjnek


sajtfrekvencijt (rezonanciafrekvencijt). Ltjuk, hogy a rezonancia kzelben a
trsmutat lesen vltozik. Tvolodva a rezonancitl a kisebb frekvencik irnyban a
trsmutat gyakorlatilag lland rtkv vlik. Mennyisgi felbecslshez az adott
krdsben szolglhat a nagyfrekvencis ram hatsa alatt rezonl elemekbl ll kzeg
dielektromos permittivitsa frekvenciafggsnek ismert kplete:


= 1+ 2
0 0 2
(6.34)

s ennek megfelelen:

222

= 1 +
02 2
(6.35)

ahol k arnyossgi tnyez.


A (6.35) kplet felttelezi az 0 sajtfrekvencia ismerett.
Mint ismeretes, a sajtfrekvencia fgg a rszecskk mreteitl s formjtl, s
amennyiben ezek kzel egymshoz helyezkednek el, akkor a kzttk lv tvolsgtl is. A
tervezs sorn azonban vehetjk gy, hogy a rszecskk rezonancija akkor lp fel, amikor a
D maximlis lineris mretk az ertr elektromos vektorval prhuzamos irnyban egyenl

. E feltevs mellett a (6.35) kifejezst talakthatjuk az albbi mdon:


2


= 1 +
2 2
1( )

(6.36)

ahol - j arnyossgi tnyez.


Szemlltetskppen megnzzk a kvetkez pldt. Tegyk fel, hogy = 1,5, ha
. Akkor a (6.36)-nak megfelelen = 1,25. Berva a (6.36)-ba a -nek ezt az rtkt

s a = 4, vagy = 8 rtket, ennek megfelelen megkapjuk az = 1,63 vagy = 1,53
rtkeket. Kvetkezskppen = 1,5 mellett lehet olyan lencst kapni, melynl a trsmutat

10%-os pontossggal marad lland minden frekvencira, melyekre < , vagy 2%-os
4

pontossggal minden frekvencira, melyekre < , ahol - a hullmsv minimlis
8
hullmhossza. Szemmel lthat, hogy a rszecskk mretnek megvlasztsval elvileg
lehetsges brmely frekvenciasvra brmilyen trsmutatval rendelkez fm+szigetel
lencst kszteni.
Meg kell emlteni, hogy a rszecskk rezonancijval sszefggsben a szalagos
lencsk csak a linerisan polarizlt hullmhoz jk, melyeknl az elektromos vektor
prhuzamos a szalag keskeny oldalval, mg a gmb, korong s lemezes (rtegelt) lencsk a
kr vagy ngyzet alak forma miatt az ertr mind lineris, mind krs polarizcija esetn
hasznlhatk.
A ksleltet fmlencskben a trsmutat nem fgg a frekvencitl. Azok kztt a
hatrok kztt, amelyek kztt ezeknek a lencsknek a lemezei kztti tvolsg kisebb
marad, mint a hullmhossz fele, ezek a lencsk szlessvak.
A gyorst lencsknl a gyakorlatban hasznos trsmutat-rtkek ( = 0,5 0,7)
esetn az utbbi rendkvl erteljesen vltozik a frekvencia vltozsval. A fm lencsk
elvileg keskenysvak, s nagyon szk frekvenciasvban hasznlhatk.
A fmlencsk svszlessgnek megllaptshoz meghatrozzuk az ertr
fzistorzulst a lencse nylsban, mely a hullmhosszon lp fel a 0 nvleges
hullmhosszhoz viszonytva.
Bevezetjk az albbi jellseket:

2
0 = 1 (20 ) trsmutat az 0 hullmhosszon,

223
2
= 1 (2) trsmutat az hullmhosszon.
tvolsg a lencst alkot lemezek kztt
0 fzissebessg 0 hullmhosszon
fzissebessg hullmhosszon
maximlis fzistorzts a sima lencsnl
maximlis fzistorzts a lpcszetes lencsnl
1 a sima lencse vastagsga
2 a lpcszetes lencse vastagsga
a nyls szlessge
fkusztvolsg.

6.8 bra
A lencse svszlessge kpletnek levezetshez: a) sima, b) lpcszetes lencse esetn

gy tekintjk, hogy a s az azonosak mind a sima, mind a lpcszetes lencsnl


(1
= 2 = ).
Szemmel lthat, hogy hullmhosszon a legnagyobb fzisklnbsg a nyls szls
M pontjnak ertere s az O kzppont ertere kztt lp fel (lsd 6.8 bra).
Kvetkezskppen:

2 2
=
[ ( 1 ) + ( ) 1 ]
2
2
(6.37)

2 2
=
[ ( 2 ) + ( ) 2 ]
2
2
(6.38)

A szmtott 0 hullmhosszon viszont igazak a (6.2) s a (6.9a) egyenlsgek,


melyekbl kvetkezik:

224
2
= ( 1 )2 + ( ) + 0 1
2
(6.39)

2

= ( 2 ) + ( ) + 0 2 0
2
2
(6.40)

ahol a lencse lpcsinek szma.


Berva az rtkt a (6.39)-bl s a (6.40)-bl a (6.37)-be s (6.38)-ba, majd
megszorozva s elosztva a kapott kifejezst 0 + -nel, ezt kapjuk:

2
21 2 20
= ( 0 )1 =
(0 + )(2)2
(6.41)

2
0 22 2 20 0
= ( )
0 2 2 = 2
(0 + )(2)2
(6.42)

A lpcszetes lencsknl a 2 viszonylag kis rtk. Ezrt a (6.42)-ben tlslyban van


a -vel arnyos tag. Ez a tag krlbell egyenl a rtkvel a (6.41)-ben. Mivel a msik
tagnak negatv az eljele, gy < .
A (6.41)-bl s a (6.42)-bl az elmondottak figyelembe vtelvel az kvetkezik, hogy
a fzistorzts arnyos a sima lencsnl annak vastagsgval, mg a lpcszetesnl a lpcsk
szmval.
A (6.41) s a (6.42) kpletek segtsgvel kiszmtottk a sima lencse
svszlessgnek fggst annak vastagsgtl, valamint a lpcszetes lencst a lpcsk

szmtl = 0,5 s a = 2 maximlisan megengedett rtkei mellett. A szmtsok
eredmnyeit grafikusan a 6.9 bra szemllteti. A folytonos vonal a sima, mg a szaggatott a
lpcszetes lencsnek felel meg. Az ordintatengely mentn szerepel a svszlessg
szzalkos rtke a sv kzpfrekvencijhoz viszonytva, az abszcisszatengely mentn pedig
1
a viszont (fels szmsor), illetve a lpcsk szma (als szmsor).

A sima lencse vastagsga, valamint a lpcsk szma a lpcszetes lencsnl a nyls
mreteitl, a fkusztvolsgtl s a trsmutattl fggnek.
A nyls mreteitl a mszaki kvetelmnyekben szerepl, az adott sugrzsi
jellemzk elrshez ( erstsi tnyez, s a fnyalb 20 szlessge) szksges adatok
hatrozzk meg. Miutn a lencse sk nylsban szinfzis erteret kapunk, amint azt a 3.
4
fejezetben megmutattuk, = 2 , ahol a nyls fellete, a 20 = , ahol a nyls
tmrje.
A fkusztvolsgot a mretekkel szemben tmasztott kvetelmnyek korltozzk.
Mint korbban lttuk, .

225
6.9 bra
1
A svszlessg viszonylagos rtknek fggse a sima lencse viszonylagos

vastagsgtl, illetve a lpcszetes lencse lpcsinek szmtl.

Ily mdon nem lehet a nyls mreteinek, vagy a fkusztvolsgnak a vltoztatsval


szablyozni a lencse vastagsgt, vagy a lpcsk szmt, teht nem lehet a svszlessget
vltoztatni a fmlencsknl.
Ami a trsmutat rtkt illeti, ennek cskkentse a 1 s a cskkentse
rdekben szintn korltozott. A helyzet az, hogy kis rtkek a lemezek kztti
tvolsgoknak a kritikushoz kzeli rtkei esetn addnak, ahol mr lesen megnvekszik az
energiaszrds a lencse felletn, a mkdse pedig instabill vlik. Ezrt ltalban az
= 0,5 0,7 rtkekre korltozdnak.
Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag semmifle mdszerrel sem lehetsges a
fzistorzts jelents mrtk cskkentse a fmlencse nylsban, ezrt ezt keskenysvnak
kell tekinteni.

4 Technolgiai trsek

A szmtott frekvencitl val eltrs okozta fzistorztsok kiszmts a lencse


nylsban lehetv tette a lencse svszlessgnek meghatrozst. Most a technolgiai
trsek meghatrozsa vgett kiszmtjuk azokat a fzistorztsokat, melyeket az antenna
gyrtsnak pontatlansgai okoznak.
Megvizsgljuk az antenna gyrtstechnolgiai pontatlansgainak albbi fajtit:
1. A profil grbje eltr a szmtottl (6.10a bra), de a sugrz pontosan a fkuszban
van.
2. A sugrz a fkuszhoz viszonytva elmozdul a lencse tengelyn (6.10b) bra, de a
lencse profilja pontosan megfelel a szmtottnak.
3. A sugrz a fkuszhoz viszonytva elmozdul a lencse tengelyre merlegesen
(6.10c bra), de a lencse profilja pontosan megfelel a szmtottnak.
4. A lemezek pontatlanul helyezkednek el a gyorst fmlencsben (6.10e bra).

226
6.10 bra
A lencseantenna gyrtsi pontatlansgainak szmtshoz: a) a lencseprofil elksztsnek
pontatlansga, b) a sugrz kimozdulsa a fkuszbl a lencse tengelye mentn, c) ugyanaz a
lencse tengelyre merlegesen, d) a lencse kt felnek elmozdtsa negyed hullmhossznyira
a visszaverdsek cskkentse vgett a lencse felletrl, e) a lemezek pontatlan elhelyezse
a gyorst fmlencsben.

Az emltett pontatlansgok okozta fzistorztsok elemzst az > 1 trsmutatval


rendelkez lencse pldjn vgezzk el, majd a kapott eredmnyt ltalnostjuk az < 1
trsmutatval rendelkez lencsre.
Az els fajtj pontatlansg esetn a maximlis fzistorzts, azaz a fzisklnbsg a
nyls kzppontja, valamint az szls pontja kztt, mint az knnyen belthat a 6.10a
rajzbl:

2 2 2
1 = [( + ) ] = [( + ) + ( ) ( + )] = ( 1)

(6.43)

227
A (6.43)-bl megkaphatjuk a megengedett pontatlansg rtkt, ha megadjuk a

nagysgt. Mint a korbbiakban, most is felttelezzk, hogy = 2 . Ekkor megkapjuk a
trs maximlis rtkt a lencse profiljnak grbjre:


1 =
4( 1)
(6.44)

Miutn az eltrs az elmleti grbtl a klnbz pontokban lehet eltr eljel, gy


a trs minsgben is az albbi rtket kell elfogadni:

1
=
2 8( 1)
(6.44a)

A msodik fajtj pontatlansgnl, azaz amikor a sugrz nem az fkuszban van,


hanem az pontban (6.10b bra), a maximlis fzistorzts az albbi:

2
2 = [ ( + )]

(6.45)

Miutn a 6.10b brnak megfelelen

= + cos

gy

2
2 = (1 cos )

(6.46)

Behelyettestve a 2 = 2 rtket, megkapjuk a sugrz megengedhet
elmozdulsnak az rtkt a fkuszbl a lencse tengelye mentn:


2 =
4(1 cos )
(6.47)

sszefggsben ezzel a lehetsgesen nagy trssel, ami a (6.47)-bl kvetkezik, a


lencse felletrl visszavert hullm erternek gyengtse rdekben gyakorta alaktjk ki a

lencst kt, egymstl 4 tvolsgra elcssztatott fl lencsbl, ahogyan az a 6.10e brn

lthat. Ebben az esetben mindkt fl lencse a fkusztl tvolsgra van elcssztatva, ami
8

228
nem okoz szrevehet fzistorztst. A visszaverds azonban a fl lencsk felletrl a
sugrz irnyban ellenfzis, ezrt nem okozza annak illesztetlensgt.
Az els s msodik fajtj fzistorztsok szimmetrikus jellegek a lencse tengelyhez
viszonytva, azaz az y koordinta pros (ngyzetes) fggvnyvel rhatk le, ami, mint azt
lttuk a 3. fejezetben, az irnykarakterisztika eltorzulshoz vezetnek (3.18 bra) a fnyalb
norml irnynak megmaradsa mellett. Ezrt is szksges a jelen esetben korltozni a (6.44)
s (6.47) kpletekkel meghatrozott pontatlansgot. A harmadik fajta pontatlansgnl
azonban (6.10c bra), ami a sugrznak a fkuszpontbl val elmozdulsban fejezdik ki a
tengelyre merleges irnyban, a fzisvltozs a nylsban monoton jelleg, s az y koordinta
pratlan fggvnyvel rhat le.
Lineris trvnyszersgnl, mint azt lttuk a 3. fejezetben, ez elvezet az
irnykarakterisztika fnyalbjnak elhajlshoz valamekkora szg alatt a norml irnyhoz
viszonytva (ami merleges a nyls skjra) az irnykarakterisztika ltalnos formjnak
megmaradsval olyannak, mint amilyen szigoran szinfzis ertr mellett addik. Egyes
gyakorlati esetekben a fnyalbnak ez az elhajlsa pozitv tnyez, s mint ismeretes,
felhasznlhat forg irnykarakterisztika ltrehozsra (a sugrz forgatsval a lencse
tengelye krl). Azokban az esetekben, amikor a fnyalb elhajlst nem hasznljk specilis
clokra, ez sem vezet komoly negatv jelensgekhez, ha nem jr az irnykarakterisztika
fnyalbja formjnak eltorzulsval, mert a fnyalb irnya ksrleti ton is meghatrozhat.
Ezrt a harmadik fajta pontatlansg esetn nem kzvetlenl a 3 fzistorzts alapjn
hatrozzuk meg a trst, hanem utbbi eltrse alapjn a lineris trvnyszersgtl, mert
csak ezek az eltrsek jrnak egytt az irnykarakterisztika formjnak eltorzulsval.
Miutn a 3 fzistorzts a jelen esetben az y koordinta pratlan fggvnye, gy
felrhat az albbi sorozat formjban:

3 = 2+1 = 0 + 1 3 + 2 5 +
=0
(6.48)

ahol a egytthatk az eltolsnak, az fkusztvolsgnak s a lencse


vastagsgnak fggvnyei.

= 1, 2, 3,

Szemmel lthat, hogy kis y rtkeknl az els tag jtssza a fszerepet, azaz a 3
gyakorlatilag az y koordinta lineris fggvnye. Az y nvekedsvel megjelenik elszr a
kbs tag hatsa, majd az tdik hatvny tag hatsa, s gy tovbb. Miutn mi a fzistorztst
rendszerint kicsiny rtkre korltozzuk, ezrt azt csak az els kt tag hatrozza meg, melyek
kzl viszont csak a kbs tag okozza az irnykarakterisztika formjnak eltorzulst. A 3.19
brn lthatk az antenna irnykarakterisztiki ngyszgletes (3.19a bra) s kr alak (3.19b
bra) nylssal, lland amplitdk s kbs trvnyszersg szerinti fzisvltozs esetn.
Ezekbl az brkbl lthat, hogy a kbs tag jelenlte a (6.48) kifejezsben elvezet a
fnyalb tovbbi elcsszshoz a 1 s 2 tagok azonos eljele, illetve a fnyalb elhajlsa
szgnek cskkenshez e tagok klnbz eljele esetn. Az oldalnyalbok viszonylagos
szintje a fnyalb egyik oldaln nvekszik, a msik oldaln cskken. Az irnykarakterisztika
aszimmetrikuss vlik a fnyalbhoz viszonytva.
Ha a kbs tag rtke a lencse szln

229

|1 3 | =
=
2 2

akkor az irnykarakterisztika formjnak torzulsai nem haladjk meg a


megengedettet. Emellett figyelembe kell venni, hogy a lencseantenna nylsban az ertr
amplitdi a sugrz egyes irnyt jellemzi, valamint a teljestmnynek a sugarak trsi
miatt jra-eloszlsa kvetkeztben (lsd a 11-ben) rendszerint nem llandk, ezrt az
oldalnyalbok kisebb rtkek, mint a 3.19 brn lthatk.
Trjnk r a harmadik fajta fzistorzts s a harmadik fajta pontatlansggal
kapcsolatos trs szmtsra.
Ha a sugrz a fkuszpontban helyezkedne el (az S pontban, 6.10c bra), akkor a
profil N pontjba bees sugr a nylsig utat jrna be. Elcsszva az pontba azonban,

utat jr be. A lencse viszonylag csekly vastagsga, ( 1) valamint csekly


elcsszs ( 1) esetn a tklnbzet megegyezik az szakasszal:


= = sin =
+
(6.49)

Ennek megfelelen az ertr fzist a nyls klnbz pontjain az albbi kplet


hatrozza meg:

2 2 2
3 = ( ) sin

(6.50)

A (6.50)-es kpletbl lthat, hogy a fzisvltozs lineris trvnyszersge krlbell


azokon a hatrokon bell marad fenn, ahol igaz az egyenlsg:


sin =

(6.51)

Ha a (6.60) trvnyszersg teljeslne a lencse nylsnak teljes kiterjedsn, akkor a


szls L pontban (6.10c bra) az ertr fzisa az albbi lenne:


2
3 =
2
(6.52)

A valsgban az ertr 3 fzisa az albbi:

2 2
3 = sin =
+ 2
(6.53)

Ily mdon, a maximlis eltrs a lineris trvnyszersgtl az albbi rtk:

230

2
3 = 3 3 =
2 ( + )
(6.54)

Felttelezve, hogy a megengedett eltrs 3 = 2 , megkapjuk a sugrz 3
megengedett maximlis elcsszsnak mrtkt a fkuszpontbl a tengelyre merlegesen:

+
3 =
2
(6.55)

A (6.55)-bl kvetkezik:

3 +
=
2
(6.56)

A maga nemben:

3
= tg 0 0

(6.56a)

ahol 0 a maximlis szg az egyenes s a lencse tengelye kztt, mely mellett


mg fennmarad a fzis vltozsnak lineris trvnyszersge a lencse nylsban. Ha a
sugrz elmozdul az pontba, a hullmfront elfordul a lencse nylshoz viszonytva 0
szggel (6.10 bra). Kvetkezskppen a (6.56) s (6.56a) kpletekkel meghatrozott 0
szg az irnykarakterisztika fnyalbja maximlis elhajlsnak szge a norml irnytl az
irnykarakterisztika szrevehet eltorzulsa nlkl, amit a lencseantennnl a sugrznak a

fkuszpontbl trtn kimozdtsval lehet elrni. Ebben a kpletben a nagyjbl
+
megegyezik az antenna irnykarakterisztikja fnyalbjnak szlessgvel, az 2 pedig a
lencse paramtereinek fggvnye, rtke a gyakorlati esetekben 1,5 2. Kvetkezskppen a
sugrzs f maximumnak maximlis elhajlsa a norml irnytl az 1,5 2-szerese az
irnykarakterisztika fnyalbja szlessgnek.
A 6.11 brn a az S pontbl s pontbl kiindul sugarak tklnbsgnek hat
grbesorozata [lsd a (6.49) kpletet] a nyls koordintjnak fggvnyeknt. Mindegyik

grbesorozat megfelel az s a adott rtkeinek. Az ordintatengely mentn szerepelnek az
2
rtkek, az abszcisszatengely mentn a = 32 rtkek ( = ). A fzist a
2 2
kzppontban minden esetben nullnak fogadjuk el, a sugrzrl pedig felttelezzk, hogy a
pozitv y rtkek irnyban van elcssztatva (6.10c bra). Az egyes grbk mindegyik

sorozatban adott rtkekhez tartoznak. Mindegyik grbe mentn vkony vonallal van
feltntetve az az egyenes, ami megfelel a (6.50) kplettel meghatrozott hipotetikus lineris
trvnyszersgnek.

231
6.11a bra

A s az sszefggsnek grbi = 1,0 = 1,36 s 1,8 esetn
2 2

6.11b bra

A s az sszefggsnek grbi = 0,75 = 1,36 s 1,8 esetn
2 2

232
6.11c bra

A s az sszefggsnek grbi = 0,5 = 1,36 s 1,8 esetn
2 2

6.11d bra

A s az sszefggsnek grbi = 1,0 = 1,6 esetn
2 2

233
6.11e bra

A s az sszefggsnek grbi = 0,75 = 1,6 esetn
2 2

6.11f bra

A s az sszefggsnek grbi = 0,5 = 1,6 esetn
2 2

Nagy pontossggal a grbket kzvetlenl az albbi kplettel szmoljuk:

234
=
(6.57)

ahol

= ( )2 + 2

= sec = ( ) sec

= ( ) tg

A pontok a 6.11 brkon a klnleges profillal elltott lencsknek felelnek meg,


melyeket a kvetkez fejezetben tekintnk t.
Megjegyezzk, hogy a (6.44a), (6.47) s (6.55) kpletek a trsek kiszmtshoz
igazak az < 1 trsmutatj (gyorst fm) lencskre is. De szemmel lthatan a (6.44)
kpletben az 1-et le kell cserlni 1 -re.
A gyorst fmlencsknl a fentiekben emltettek mellett ltezik a pontatlansg mg
egy fajtja, nevezetesen a lemezek belehelyezsnek pontatlansga a lencsbe. Nzzk meg a
6.10e brt.
Ezen az brn az albbi jellsek szerepelnek:
a szmtott tvolsg a lemezek kztt,
+ a tnyleges tvolsg.
A lemezek kztti tvolsg vltozsa kvetkeztben a trsmutat a szmtottl eltr
rtket vesz fel. A trsmutat 0 szmtott tke szemmel lthatan az albbi:

2
0 = 1 ( )
2
(6.58)

a valsgban azonban 1 az albbi:

2

1 = 1 ( )
2( + )
(6.59)

Az ertr fzisa az O pontban (6.10e bra) a fzistl az M pontban az albbi rtkkel


klnbzik:

2 2 12 02
4 = (1 0 ) =
1 + 0
(6.60)


Miutn kis rtk pontatlansg esetn ( 1) az n egytthat kevss klnbzik az
0 -tl, ezrt felrhat:

1 + 0 20
(6.61)

235
Ennek eredmnyekppen ezt kapjuk:

2 12 02 2 1 2 2 2
4 = = ( )=
20 20 4 2 4( + )2 0 4 2
(6.62)

s ezzel sszhangban, ha a 4 legnagyobb rtkt 2 -nek tekintjk:

3 0
4 =

(6.63)

A (6.63) kpletbl lthat, hogy adott hullmhossz mellett az 4 trs annl


nagyobb, minl nagyobb a s az 0 , s minl kisebb a lencse vastagsga. Mivel a -tl
val fggs kbs jelleg, s mivel az 0 trsmutat ugyanabba az irnyba vltozik, mint a
(az 0 nvekszik a nvekedsvel s cskken annak cskkensvel), ezrt
kvetkezskppen az 4 is erteljesen fgg az 0 -tl, s annl nagyobb az rtke, minl
nagyobb az 0 .
Az 4 fggse a -tl arrl beszl, hogy a kis rtkkel br lpcszetes
lencsnl az 4 trs nagyobb, mint az ugyanolyan paramterekkel (0 , , ) rendelkez
sima lencsnl.

5. Aplanatikus lencsk

Mostanig vagy a sk nylssal s hiperbolikus profillal ( > 1) elltott sk-dombor,


vagy a sk nylssal s elliptikus profillal ( < 1) elltott sk-homor lencsk tulajdonsgait
vizsgltuk. E lencsk paramterei s profilja, amint azt lttuk, rendkvl egyszer kpletekkel
szmolhat. Ilyen profilok, valamint a sugrz fkuszpontba, vagy annak kzelbe helyezse
biztostjk a skhullmot a nylsban, kvetkezskppen a megkvetelt sugrzsi
paramtereket is.
Egy sor gyakorlati esetben lencseantenna segtsgvel kell megvalstani az
irnykarakterisztika fnyalbjnak nagy szghatrok kztt trtn ingatst. Ez
megvalsthat a sugrz elmozdtsval a fkuszbl jelents tvolsgra a tengelyre
merleges irnyban. Ugyanakkor a szoksos lencskben, mint korbban lttuk, a sugrz
jelents elmozdulsa kivltja a fnyalb elhajlsval egytt a norml irnytl az
irnykarakterisztika formjnak eltorzulst is. Ahhoz, hogy jelents elmozduls esetn
megrizzk az irnykarakterisztika formjt, specilis profillal rendelkez lencsket
alkalmazunk, melyeket az optikai lencskkel fennll hasonlsg alapjn aplanatikus
lencsknek fogunk nevezni.
A lencsk, mint emltettk (1. fejezet), kt fellettel rendelkeznek: a megvilgtottal
s az rnykossal. Ha a lencse felletnek formjval szemben csak egyetlen felttelt
tmasztunk, pldul a skhullm kialakulst a nylsban a fkuszpontban elhelyezett sugrz
esetn, akkor az egyik fellet szabadon megvlaszthat. Knyelmi szempontbl az egyik
felletet sk formjra alaktjk, mg a msikat a mr emltett felttelbl kiindulva hatrozzk
meg, az els fellet adott formja mellett. Ha a lencse formjval kapcsolatban mg msodik
felttelt is tmasztunk, akkor mindkt fellet (a megvilgtott s az rnykos) egyrtelmen
meghatrozhatk a kt felttelbl kiindulva.

236
Lttuk, hogy a skhullm a lencse nylsban krlbell addig marad fenn, amg igaz a
(6.51) egyenlsg (6.10c bra):


sin =

(6.51)

amit a rvidsg kedvrt a szinuszok trvnynek fogunk nevezni.


Az aplanatikus lencsket az jellemzi, hogy a felletkkel szembe az albbi kt felttelt
tmasztjk:
1. A megvilgtott oldal profiljnak eleget kell tennie a (6.51) felttelnek (a szinuszok
trvnynek)
2. A lencse nylsnak eleget kell tennie annak a felttelnek, hogy az ertr szinfzis
legyen, ha a sugrz a fkuszpontban helyezkedik el (a szinfzis ertr felttele).
A 6.12 brn lthat egy ketts dombor lencse, valamint kt, az SPQR s SAB sugr,
melyek a fkuszpontbl indulnak ki.

6.12 bra
Az aplanatikus lencse profiljnak levezetshez

A jellsek a rajzbl lthatk. A fent emltett kt felttelt matematikailag az albbi


mdon lehet megfogalmazni:

1.

= sin

(6.64)

2.
+ + = 0 +
(6.65)

ahol f egyelre meg nem hatrozott lland, amit a lencse fkusztvolsgnak


neveznek, n a trsmutat.
A 6.12 brbl tovbb az is lthat, hogy az , , , 0 , kztt az albbi
sszefggsek llnak fenn:

237
cos + cos( + ) + = 0 +
(6.66)

sin + sin( + ) =
(6.67)

=
(6.68)

1
= tg

(6.69)

Berva a q rtkt a (6.65)-bl a (6.66)-ba, valamint az y rtkt a (6.64)-bl a (6-67)-


be, a (6.68) figyelembe vtelvel ezt kapjuk:

[ cos( )] = ( 1) (1 cos )
(6.70)

sin( ) = ( ) sin
(6.71)

Kizrva a (6.70)-bl s a (6.71)-bl az s paramtert:

sin( ) ( ) sin
=
cos( ) ( 1) (1 cos )
(6.72)

A fnytrs trvnynek:

sin = sin
(6.73)

valamint a (6.68) egyenletnek a figyelembe vtelvel a (6.69) talakthat az albbi


mdon:

1 sin
=
cos 1

(6.74)

Ha figyelembe vesszk a (6.72)-t, a (6.74)-et tekinthetjk gy, mint


differencilegyenletet, ami sszekti az -et s a -t, s ami a lencse megvilgtott oldalnak
egyenlete. Ennek az egyenletnek az integrljt gyakorta numerikus integrlssal hatrozzk
meg a feladat feltteleivel sszhangban. Miutn a (6.74) egyenlet integrljnak tartalmaznia
kell egy szabadon vlasztott llandt, innen kvetkezik, hogy a feladatnak nincs teljesen
meghatrozott megoldsa. Ennek eredmnyekppen az aplanatikus lencse profiljnak
megtallsa a legltalnosabb formban rendkvl nehz feladat.

238
Ugyanakkor, mint kiderlt, a gyakorlatban a legfontosabb esetben ( = 1,6) a lencse a
fenti kt felttelnek, a szinuszok trvnynek s a szinfzis ertr felttelnek kellkppen
megfelel profilja rendkvl egyszeren megtallhat. Ilyen lencst ltunk a 6.13 brn.

6.13 bra
A szinuszok trvnynek s a szinfzis ertr felttelnek megfelel lencse profilja = 1,6
mellett

Ez a lencse is sk-dombor, de a megszokott, hiperbolikus profillal rendelkez


lencsktl eltren a megvilgtott oldala a sk, s a nylsa a dombor. Mivel a lencse egyik
fellett megadtuk, gy a msodik fellet meghatrozshoz lehet mindssze egyetlen felttelt
hasznlni, nevezetesen a szinfzis ertr felttelt. Ebbl a felttelbl kiindulva keressk
most meg az grbe egyenlett, ami a lencse nylsnak fellett jellemzi, s
kimutatjuk, hogy ez a lencse egyidejleg eleget tesz a szinuszok trvnynek is.
A szinfzis ertr felttele a 6.13 bra jellseivel az albbi mdon rhat fel:

0 sec + + ( cos ) = 0 +
(6.75)
msrszt

= 0 tg + sin
(6.76)

Berva az s rtkt a (6.75)-bl a (6.76)-ba:

sin ( 1) 0 (sec 1)
= 0 tg +
cos
(6.77)

illetve

( 1) 0 (sec 1)
= sin [0 sec + ]
( cos )
(6.78)

239
Kis rtkek mellett cos 1 s sec 1 0, kvetkezskppen ebben az
esetben:


sin (0 + )

(6.79)

azaz az f fkusztvolsg ebben a lencsben a (6.64) rtelmben az albbi:


= 0 +

(6.80)

Az 0 szls ponton thalad sugr szmra felrhatjuk:

0 sec + = 0 +

(6.81)

Berva az 0 + rtkt a (6.81)-bl a (6.78)-ba, ezt kapjuk:

0 (sec sec )
= sin [0 sec + ]
( cos )
(6.82)

Bevisszk a (6.82) kifejezs szgletes zrjelbe a fkusztvolsg rtkt a (6.80)-bl:

0 (sec sec )
= sin [ 0 + 0 sec + ]
( cos )
(6.83)

Figyelembe vve, hogy a (6.81)-nek megfelelen

sec 1
= 0
1
(6.84)

a (6.83)-as egyenletet talakthatjuk az albbi alakra:

2 1 0 (sec sec )(1 cos )


= sin [ + 0 (sec 1) + ]
1 ( 1)( cos )
(6.85)

A (6.85) kifejezs hrom tagbl ll. S hogy eleget tehessen a szinuszok trvnynek, a
msodik s harmadik tagnak egyenlknek kell lennik nullval. Ahhoz, hogy a msodik tag
nullval egyenl legyen, elegend, ha

2 1 = 0
(6.86)

240
ebbl azt kapjuk, hogy 1,6.
Ami a harmadik tagot illeti, ez akkor nulla, ha = 0,54 s = , azaz nulla a lencse
kzps O pontjban, valamint a kt szls, s pontjaiban. Ennek kvetkeztben nem
tl nagy rtk a kzbens szakaszokon sem, az O s , valamint az O s pontok kztt.
Ily mdon = 1,6 trsmutat mellett az aplanatikus lencse kszthet sk-dombor
formjra, sk megvilgtott fellettel, s az albbi kplettel kiszmtott profil nylssal:

0 (sec sec )(1 cos )


= sin [ ]
( 1)( cos )
(6.87)

Ha a szinuszok trvnye a kell pontossggal teljesl, akkor a lencse grbe vonal


oldala egy krv lesz. A profil szmtsa a (6.87) kplet alapjn azon lencsk szmra,
3 1
melyeknl = 1, 4 s 2 megmutatta, hogy a profil koordintinak rtke a krv
koordintinak rtktl mindssze egyetlen szzalk trt rszvel tr el, azaz a profil
gyakorlatilag nem klnbzik a krvtl. Mivel a krv felrajzolhat hrom ismert ponton
keresztl, gy e lencse profiljnak meghatrozshoz megmarad az egyszer mdszer: az
irnykarakterisztika fnyalbja adott szlessgbl kiindulva meghatrozzuk a nyls D
szlessgt, azaz a profil kt szls pontjt, majd a harmadik pont meghatrozshoz
kiszmoljuk a lencse vastagsgt. A lencse vastagsga, amint az knnyen belthat,
kiszmthat az albbi kplettel:

2 1
= [ ( ) ]
1 4
(6.88)

Valban, a (6.80)-bl s a 86..84)-bl a (6.86) figyelembe vtelvel kvetkezik, hogy

= 0 sec =
(6.89)

Teht a (6.81) helyett rhatjuk:

+ (0 + cos ) = 0 +
(6.90)

vagy

(1 cos ) = ( 1)
(6.91)

A maga nemben:

54
Mivel = 0, ha = 0.

241
2
cos = 1 ( )
2
(6.92)

Berva a (6.92)-t a (6.91)-be, nhny talakts utn megkapjuk a (6.88)-at.


A pontok a 6.11 brn a megfelel aplanatikus sk-dombor lencsk szmra adottak,
melyek ugyanazokkal az , , s paramterekkel rendelkeznek, mint a szoksos lencsk
hiperbolikus profillal. Ezeknl az aplanatikus lencsknl a megvilgtott oldal sk, mg a
nyls profilja krv, ami az v kzppontjtl d tvolsgra helyezkedik el egy hosszsg
hron, amit a (6.88) kplettel lehet meghatrozni. Ezeknl a lencsknl, mint lthat a 6.11
brbl, a fziselhajls a lineris trvnytl a nylsban elhanyagolhat mg a sugrz
jelents elmozdulsai mellett is a fkuszpontbl.

8. Fmlencse a sugr tg szghatrok kztti ingatsval

A fentiekben a lencse megvilgtott oldala profilja kpletnek a levezetsekor a


sugrzt ltalban a lencse tengelyre helyeztk s azt a kvetelmnyt tmasztottuk, hogy a
kimeneten skhullm alakuljon ki a lencse tengelyre merleges hullmfronttal.
Nzzk most meg az albbi feladatot. Adott egy fmlencse (6.14a) bra, amit lineris
jelforrssal, azaz hengeres hullmmal sugrozunk be. A nagyobb ltalnossg kedvrt grbe
vonalnak tekintjk mind a megvilgtott oldalt, mind az rnykost (a nylst). A sugrz el
van mozdtva a lencse tengelyhez viszonytva, s az 0 egyenesen helyezkedik el (6.14b
bra), ami szget zr be a tengellyel. Keressk a lencse profiljt azzal a felttellel, hogy a
kimeneten skhullm alakuljon ki a tengelyhez viszonytva szggel elfordulva.
A feladat megoldshoz bevezetjk az , koordinta-rendszert (6.14b bra). A lencse
vastagsgt -vel jelljk, s a vltoz, az koordintrl fgg mennyisg. A lencse
tengelyn a vastagsg 0 . A tvolsgot a sugrztl a lencse cscsig 0 -lal jelljk, egy ,
koordintj tetszleges pontig pedig -fel. Szemmel lthat, hogy

= (0 cos + )2 + (0 sin + )2

(6.93)

A 6.14b brn lthatk a sugarak megkvetelt tvonalai. A jelen esetben a sugarak


irnyt a lencse belsejben nem a fnytrs trvnye hatrozza meg. A fentiekben
megfogalmazott kvetelmnyek azzal a felttellel teljeslnek, hogy az pontba bees, ,
koordintkkal rendelkez sugr optikai tjnak hossza a lencse 0 cscspontjba bees
0 0 sugr optikai thossztl m egsz szm hullmhosszal klnbzik, azaz

+ 0 0 0 =

(6.94)

ahol

= ( 0 + ) cos + sin
(6.95)

242
6.14 bra
A fmlencse elemzshez a sugr tg szghatrok kztti ingatsval. a) a hengeres hullm
talaktsnak smja skhullmm, b) az pontbl (folytonos vonal), valamint az s
pontokbl (szaggatott vonal) kiindul sugarak thaladsa a lencsn

Berva az s az rtkeit a (6.94)-be, majd felbontva a gykt, ezt kapjuk:

[ ( cos ) (0 cos )0 ]2 + 2(0 + cos + sin )


[ ( cos ) (0 cos )0 ]
= 2 sin2 + 2 cos 2 2 sin cos
(6.96)

Ha a lencse szimmetrikus az -tengelyhez viszonytva, akkor a kimeneten skhullm


alakul ki a sugrzt a szimmetrikus pontba helyezve is (6.14b bra). A skhullm frontja a
lencse kimenetn ilyenkor az -tengelyhez viszonytva szggel elfordul a msik irnyba.
Szemmel lthat, hogy amikor a sugrz az pontba kerl, akkor a skhullmmal szemben
tmasztott kvetelmnyek a lencse kimenetn teljeslnek a (6.96) egyenlethez hasonl
egyenlettel, csak fel kell cserlni benne az y-t tartalmaz tag eljelt az ellenkezre.
Ily mdon kt, (6.69) tpus egyenletet kapunk, de ellenttes eljelekkel az els fok
-tagnl. A tagonknti kivons, majd ezeknek az egyenleteknek az sszeadsa elvezet az
albbi kt egyenlethez:

243
2 + 2 cos 2 + 2 cos 0 = 0
(6.97)

( cos ) (0 cos )0 = cos


(6.98)

A (6.97)-es egyenlet, ami sszekapcsolja egymssal az -t s az -t, a lencse


megvilgtott oldala profiljnak az egyenlete. Knny beltni, hogy ez egyben egy ellipszis
egyenlete is s fkuszpontokkal.
A (6.98) egyenletbl kvetkezik, hogy a bal oldala, ami tartalmazza az trsmutatt
s a vastagsgot, az koordinta fggvnye. E mennyisgek egyike (, vagy )
egyrtelmen meghatrozhat a (6.98)-bl, a msik viszont szabadon megvlaszthat.
albbiakban megadjuk a msodik mennyisg kivlasztsnak albbi vltozatait:
1) az trsmutat lland
2) a lencse vastagsga lland
3) a lencse vastagsgt gy vlasztjuk meg, hogy a nyls sk legyen
4) az s a a koordintk olyan fggvnyei, amelyek biztostjk a skhullm
kialakulst a lencse kimenetn, amennyibe a sugrz valamely harmadik pontban van az
s pontok kivtelvel. Ezt a ponton az -tengelyen vlasztjuk ki.
A vizsglt lencse, ksznheten a sk fzisfronttal rendelkez hullm ellltsnak,
ha a sugrz a kt kivlasztott, a tengelyhez kpest elcssztatott pont egyikben helyezkedik
el, csekly fzistorztssal br a kivlasztottak kztti pontokban. Ez lehetv teszi az
irnykarakterisztika fnyalbjnak ingatst annak jelentsebb eltorzulsa nlkl a
kivlasztott pontok kztt.
Hatrozzuk meg a fzistorztst, mely akkor lp fel, ha a sugrzt elmozdtjuk az
pontba (6.14b bra), mely az 0 sugar krven helyezkedik el a lencse 0 cscspontjba es
kzpponttal (ezt nevezik foklis vnek). Az optikai thosszak klnbsge az albbi:

= + 0 0 0
(6.99)

ahol

= (0 cos + )2 + (0 sin + )2
(6.100)

= ( 0 + ) cos + sin
(6.101)

Figyelembe vve a (6.97) egyenletet, az talakthat az albbi alakra:

2 sin sin2 2
= 0 1 + + 2 + 2(cos cos )
0 0 0
(6.102)

Berva a (6.99)-be az rtkt a (6.101)-bl s az rtkt a (6.102)-bl, a (6.98)


figyelembe vtelvel ezt kapjuk:

244
2 sin sin2 2
= 0 1 + + 2 + 2(cos cos ) 0
0 0 0
(cos cos )( + 0 ) sin
(6.103)

Sorba fejtve a gykt az y nvekv hatvnyai szerint (a sornak van hatrrtke, ha a


gyk alatti kifejezs kisebb 2-nl), ezt kapjuk:

= 2 + 3 + 4 + (cos cos )( 0 )

(6.104)

ahol

1
= (sin2 sin2 )
20
sin
= 2
[(cos 2 cos2 ) + cos (cos cos )]
20
1
= {(5 sin2 sin2 )[(cos2 cos2 ) + cos (cos cos )]
803
+ cos cos (cos cos )2 }

Kis s szgek esetn a trigonometrikus fggvnyeket a szgekkel helyettestve


lehetsges -t az albbi alakra hozni:

1 2 2 3 2
( ) { ( 0 )} + 2 ( 2 )
2
2 0 40
(6.105)

A (6.105)-bl lthat, hogy a kbs hibk a szggel arnyosak, s nullval


egyenlk, ha = 0, azaz a lencse tengelyn. A fggsnek az -tl vltoz vastagsg
esetn pros fggvnnyel kell kifejezdnie, mivel a lencse az X-tengelyhez viszonytva
szimmetrikus. Ezrt a fggsnek megvlasztsval az -tl (az rnykos oldal profiljnak
formja) kiegyenlthet a ngyzetes hiba, de nem egyenlthet ki a kbs hiba.
A ngyzetes hibk kiegyenltshez a 0 klnbsgnek arnyosnak kell lenni 2 -
tel, azaz ngyzetes trvnyszersg szerint kell nvekednie a lencse kzppontjtl a szlei
fel. Kvetkezskppen a vizsglt tpus lencsnek ahhoz, hogy ne legyenek ngyzetes hibi,
ketts homornak kell lennie.
Megvizsgltuk a sugrznak a foklis ven trtn elmozdulst. Most megnzzk,
milyen hibk jelentkeznek a sugrz sugrirny, azaz az pontba trtn elmozdulsa
esetn (6.14b bra). Az szakaszt jelljk 0 -lal, az s kztti tvolsgot pedig
-vel. A lencse belsejben, valamint a lencse kimenetn a sugarak irnyai fennmaradnak.
Ezrt a ptllagos hiba, amit -vel jellnk:

= 0
(6.106)

Megmutathat, hogy kzeltleg:

245
2
2 cos 3
cos + cos sin (cos ) +
2 0 2 02
(6.107)

kis rtkek mellett pedig

2 3
+
2 2 02
(6.108)

sszevetve a (6.108)-at s a (6.105)-t ltjuk, hogy a ptllagos, a sugrznak a


fkuszvrl trtn elmozdulsbl add hiba eljele ellenttes az alaphibval, mely a
sugrz kimozdulsbl addik a fkuszpontbl. Ez lehetv teszi a sugrz ingatsa vt
olyb megvlasztani, hogy a sugrz fkuszbl trtn elmozdulsa ltal okozott hiba rszben
kiegyenltdjn a sugrz elmozdulsnak kvetkeztben a fkuszvrl.

6.15 bra
Klnbz feltteleknek eleget tev fmlencse-profilok a sugr tg hatrok kztti
ingatsval: a) sk profil az rnykos oldalon, b) a ngyzetes fzishibk kiegyenltse, c)
lland lencsevastagsg, d) lland trsmutat

A 6.15 brn ngy, a megvilgtott oldalon egyforma profillal, de eltr egyb


paramterekkel rendelkez lencse lthat.
a) sk profil az rnykos oldalon,
b) a ngyzetes fzishibk kiegyenltse,
c) lland lencsevastagsg,
d) lland trsmutat.
A vastag vonal mutatja a sugr ingatsnak optimlis grbjt.
A 6.1 tblzatban szerepelnek a vizsglt tpus fmlencsk alapjellemzi, melyeket a
sugr tg hatrok kztt trtn ingatsra hasznlnak.

246
247
248
7. Inhomogn gmb- s kerek hengeres lencsk

Az elmleti optikbl a vltoz trsmutatval rendelkez gmblencsk kt vltozata


ismert. Az optikban ezek a lencsk nem hasznlatosak azrt, mert nehzsgekbe tkzik az
adott trvnyszersg szerint vltoz trsmutatval rendelkez, a fny szmra tltsz
kzeg lencsk ellltsa. Mikrohullmokon viszont lehetsges vltoz trsmutatj, a
rdihullmok szmra tltsz kzeget ellltani, s emiatt ezek a lencsk gyakorlati
rdekldsre tarthatnak szmot.
Maxwell mg 1865-ben kimutatta, hogy egy gmblencse, melyben az trsmutat
sugrirnyban az albbi trvnyszersg szerint vltozik:

0
=
2
1 + ( )
(6.109)

ahol a tvolsg a kzpponttl, a gmb sugara, egy pontot az tlsan ellenttes


fellet pontjba kpez le. A 6.16 brn lthat a sugarak menete ebben a lencsben. Ha
flgmbt hasznlunk ilyen tulajdonsgokkal, s gy helyezzk el a sugrzt, ahogyan az a
6.16 brn lthat, akkor a kimeneten (a sk metszetben) sk hullmfrontot kapunk. Ez a
lencse megkveteli a sugrz elg pontot elhelyezst a flgmbsk kzepn. A sugrz
elmozdulsa ettl a ponttl nemlineris fzishibk megjelenshez vezet, ami eltorztjk az
irnykarakterisztikt. Ezt a lencst nem hasznlhatjuk a sugr ingatsra.
Az inhomogn gmblencsk msik fajtjt Lneberg javasolta. A Lneberg-lencsnl
a trsmutat az albbiak szerint vltozik:

2 1 2
= 2 ( ) = 0 1 ( )
2
(6.110)

ahol s 0 a trsmutatk = , illetve = 0 esetn.

6.16 bra 6.17 bra


A sugarak tja a A sugarak tja a
Maxwell-lencsben Lneberg-lencsben

A (6.109) s (6.110) fggvnyek kztti klnbsg abban rejlik, hogy az els esetben
a felre cskken a kzpponttl a szlig, mg a msodikban 2-d rszre. Ahhoz, hogy a

249
lencse kimenetn ne legyen visszaverds, vagy fnytrs, rtkt 1-re vlasztjk. A
sugarak menete a Lneberg-lencsben a 6.17 brn lthat.
Ltjuk, hogy a lencse kimenetn prhuzamos sugrnyalb keletkezik. Az adott lencse
lehetv teszi a sugr ingatst 360 fokban a sugrznak a lencse felletn trtn
mozgatsval az irnykarakterisztika eltorzulsa nlkl.
Ilyen lencst polisztirn habbl ksztettek,55 mert amint ismeretes, annak kicsi a
vesztesge. A lencse ltalnos kinzete lthat a 6.18a brn. A trsmutat vltozst az
anyag srsgnek vltoztatsval valstottk meg. Az albbi gyrtstechnolgikat
alkalmazzk:
A lencst felosztottk 186 darab azonos gmbcikkelyre, melyek a gmbnek a feltteles
szak-dli irny tengelyn thalad skokkal trtn metszsbl addtak. Ezeknek a
cikkelyeknek az elksztshez a szoksos polisztirol habbl ksztettek szeleteket, majd
ezeket sszesajtoltk a kzps pontoknl ersebben, a szls pontoknl gyengbben a
megfelel srsg elrshez. Elzetesen ksrleti ton meghatroztk a trsmutat fggst
az anyag sszenyomstl. A teljesen azonos szeletek elksztshez pantogrfot hasznltak.
A 6.18b brn lthat a lert, tlcsres sugrzval a H-skban gerjesztett gmblencse
irnykarakterisztikja 2 = 30 cm gmbtmr s = 3,2 cm hullmhossz mellett.

6.18 bra
Lneberg-fajtj gmblencse polisztirol-habbl. a) a lencse fnykpe kpos tlcsrrel
besugrozva, b) a 2 = 30 cm gmbtmrj lencse irnykarakterisztikja a H-skban
= 3,2 cm hullmhossz mellett

A (6.109) s (6.110) sszefggsek nemcsak a gmblencsre igazak, hanem a


hengeres, kr keresztmetszet lencsre is. Hengeres lencse esetn a (6.109) s (6.110)
kpletekben az alatt a henger tengelytl mrt tvolsgot, alatt pedig a henger sugart kell
rteni.

55
Glen P. Robinson, Tele-tech, Electronic Industries, 1954 november, 73 oldal

250
A tengelytl az tvolsgtl fggen adott trvnyszersggel vltoz trsmutatval
rendelkez hengeres lencse elksztsnek technolgija viszonylag egyszer. A hengeres
lencst kt kerek fmlemezbl ksztik, melyek hullmcsatornt alkotnak. A teret a lemezek
kztt szigetelvel tltik ki. A lencse gerjesztsekor a lemezekkel prhuzamos elektromos
vektorral a trsmutat vltoztatst a lemezek kztti tvolsg vltoztatsval valstjk
meg, a szigetel vastagsgnak egyidej vltoztatsa mellett. A 6.19 brn lthat a (6.110)
felttelnek eleget tev lencse hosszmetszete. A szigetelt a satrozs jelli. A szigetelhz
hozztapadnak a fmlemezek. A mretek millimterben megfelelnek annak a mintadarabnak,
amit = 3,2 cm hullmhossz mellett vizsgltak. A jobb tlthatsg kedvrt a tvolsgot a
lemezek kztt a rajzon ms lptkkel mutatjuk, mint a hosszat.

6.19 bra
A hengeres Lneberg-lencse hosszmetszete

A lemezek kztti tvolsg az fggvnye, s a (6.110) felttelbl kiindulva


hatrozzk meg annak figyelembe vtelvel, hogy a 10 hullm fzissebessge a
prhuzamos lemezek kztti relatv dielektromos llandval rendelkez szigetelvel
kitlttt trben:


=
2
( )
0 2
(6.111)

Ebbl kvetkezen:

2
= ( )
0 2
(6.112)

A (6.112)-bl s a (6.110)-bl:

251

=
2
2 (2 2 )
0
(6.113)

A hullmok visszaverdseinek s trsnek megakadlyozsa vgett rtkt 1-re


vlasztjk a lencse kimenetn. gy viszont:


=
2
2 2 + 2
0
(6.114)

Miutn a lemezek kztti viszonylag csekly tvolsg miatt az irnykarakterisztiknak


a H-skban viszonylag szles a fnyalbja, ezrt a lencse szleihez kpos tlcsrt illesztenek.

6.20 bra
A 6.19 brn lthat hengeres Lneberg-lencse cstpvonal-sugrzja

A 6.20 brn lthat a 6.19 brn bemutatott lencst tpll cstpvonal metszete.
Sugrzknt cstpvonalat hasznlnak, melynek szles oldalfalai leszklnek a lencse
fmlemezei kztti tvolsgra (13,2 mm) a lencse bemenetn, a keskeny oldalfalai pedig
kitgulnak a megfelel amplitd-eloszls elrse vgett a lencse nylsban.
A cstpvonal keskeny falai kiszlesedst az teszi szksgess, hogy amint az a 6.17
brbl lthat, a sugarak sszesrsdnek a lencse szleinl. Ezrt azt kell vrni, hogy
gyengn irnytott sugrzval, melynl a sugrzs intenzitsa kevss vltozik a 90-os
tartomnyban, az ertr amplitdi a lencse szlein jelents mrtkben meghaladjk majd az
ertr amplitdit a lencse kzepn. Az ertr ilyen eloszlsa mellett a lencse kimenetn
jelents oldalnyalbok alakulnnak ki. Az oldalnyalbok maximumainak cskkentse
rdekben cskkenteni kell az ertr amplitdit a lencse szlein. Ezt a sugrz
irnytottsgnak nvelsvel rik el az E-skban, amihez viszont megnvelik a nyls mrett
az elektromos vektorral prhuzamos irnyban.
A 6.21a bra 1 grbje a 6.20 brn lthat sugrz irnykarakterisztikjt mutatja az
E-skban, a 2 grbe az ertr amplitdjnak eloszlsa a lencse nylsban ilyen sugrzval, a
3 grbe a sugrz irnykarakterisztikjnak kzeltse a lencse antennnak szmtshoz.

252
6.21a bra
A 6.20 brn lthat sugrz irnykarakterisztikjnak vltozsa az E-skban (1 grbe), az
ertr amplitdjnak eloszlsa a 6.19 brn lthat lencse nylsban ilyen sugrz mellett (2
grbe), s a sugrz irnykarakterisztikjnak a lencseantenna jellemzinek szmtshoz
hasznlt kzeltse (3 grbe)

A 6.21b brn lthatk a s a szgek jellsei, valamint a nyls pontjai y


koordintinak kapcsolata ezekkel a szgekkel.

6.21b bra
A s a szgek jellsei, valamint a kapcsolatuk az y koordintval

A cstpvonal szles falnak szklse kvetkeztben utbbinak a nylsba szigetel


lemezt helyeznek el, mert ellenkez esetben a cstpvonal mrete a kritikus mret al
cskkenne. A cstpvonal nylsban az elektromos vektor vonalaira merlegesen kt
fmlemezkt helyeznek el a polarizci megfordulsnak, azaz a lencse lemezeire merleges
elektromos vektorral rendelkez 01 hullm keletkezsnek megakadlyozsa vgett.
A vizsglt tpus hengeres lencse klnlegessge abban rejlik, hogy ennl a nyls
nem sk, hanem elfoglalja a hengeres zna felt a megvilgtott oldallal ellenttes oldalon. Az
ertr fzisa a nylsban nem azonosak. A fzisok viszonya olyan, hogy a hullm
tovaterjedse sorn a levegben sk fzisfront alakul ki a nyls kzppontjt rint skban.
Ezzel sszhangban ennek az antennnak az irnykarakterisztikja az E-skban hasonlt egy
olyan szinfzis antenna irnykarakterisztikjhoz, melynek a nylsszlessge 2, a H-

253
skban pedig egy hosszsg haladhullm antenna irnykarakterisztikjhoz. Ennek
megfelelen a fnyalb szlessge az E-skban kzeltleg az albbi kplettel hatrozhat
meg:


20 = 58,8
2

a H-skban pedig az albbival:


20 = 200
2

Az antenna irnytottsgnak nvelshez a H-skban a lencse lemezeinek szlhez


tlcsrt erstenek, mely megnveli a nyls mrett a vektorral prhuzamos irnyban.
A 6.22 brn lthatk a 6.19 brn vzlatosan lthat lencseantenna ksrleti
(folytonos vonal) s elmleti (szaggatott vonal) irnykarakterisztiki az E-skban. A 6.23
brn a folytonos vonal ennek az antennnak az irnykarakterisztikjt mutatja a H-skban
tlcsr nlkl, a szaggatott vonal pedig ugyanazt tlcsrrel.

6.22 bra
A 6.19 brn vzlatosan lthat lencseantenna ksrleti (folytonos vonal) s elmleti
(szaggatott vonal) irnykarakterisztiki az E-skban

A vizsglt inhomogn gmb- s lencseantennknak a (6.110) kplettel kiszmtott


vltozs trsmutatval az a htrnya, hogy a sugr ingatshoz egy nagy (a lencse
sugarval egyez) sugar krn kell mozgatni a sugrzt. Ezzel kapcsolatosan merl fel a
krds, hogy lehetsges-e olyan trvnyszersget, mint a kzpponttl mrt tvolsg

254
fggvnyt tallni a trsmutat vltozsra, amely mellett a lencse kimenetn skhullmot
kapnnk, ha a sugrz a gmb, vagy a henger valamelyik bels pontjban helyezkedik el.

6.23 bra
A 6.19 brn vzlatosan lthat lencseantenna irnykarakterisztiki a H-skban tlcsr nlkl
(folytonos vonal) s tlcsrrel (szaggatott vonal)

A krds vizsglata megmutatta,56 hogy a sugrz elhelyezhet a lencse belsejben


tvolsgra annak kzppontjtl, amennyiben a trsmutat vltozsa az albbi kplettel
rhat le:

1
= 2 + 2 2

Ha a lencst az elzekhez hasonlan kt lemezbl ksztjk el, melyek kztt


szigetelanyag tallhat, akkor a lemezek kztti tvolsgnak az albbi trvnyszersg
szerint kell vltoznia:


=

2 2 + 2 2 2
0

Az egyenletbl lthat, hogy = esetn a lencse a szoksos Lneberg-lencsv


alakul. Azt a lencst, melynl < , mdostott Lneberg-lencsnek nevezik.
A sugarak tvonala a mdostott Lneberg-lencsben az albbi egyenlettel hatrozhat
meg:

2
2 ctg + (ctg + 2 2 ) 2 = 0
2 2 2
sin

Ez egy ellipszis-csald egyenlete. Az paramter megmutatja a sugrnak a kimeneten


a fkuszbl hzott irnya s a lencse tengelye kztti szget. A szemlltets vgett a 6.24

56
Gutman, A rdilokcis technika krdsei, 1. szm, 1955. 92-96. oldal, Gutman J. Applied Physics 25, 7.
szm, 1954. jlius, 855-859. oldalak

255
brn lthatk a sugarak tvonalai (folytonos vonalak) a sugrz klnbz helyzetei esetn
az szg klnbz rtkeire, ami a 0-90 kztt 10-os lpsekben vltozik. A szaggatott
vonalak a 6.24 brn teljes ellipszisre egsztik ki a sugrnak a lencse belsejben halad
tvonalszakaszt. Knny beltni, hogy a lencsbl kilp skhullmban a sugarak a kifel
sszesrsdnek, ami megfelel az ertr felersdsnek a szleken. Egyenletes ertr
elrshez a skhullmban olyan sugrzt kell hasznlni, amelynl az ertr az szg
nvekedsvel cskken.

6.24 bra
A sugarak tja a mdostott Lneberg-lencsben a sugrznak a lencse kzppontjtl mrt
tvolsga s a lencse sugarnak klnbz arnyai esetn

A 6.25 brn lthat a mdostott hengeres Lneberg-lencse szerkezete.

6.25 bra
A mdostott hengeres Lneberg-lencse szerkezete

256
A berendezs alapelve ugyanaz, mint a 6.19 brn lthat lencsnl. Szigetelknt
60% titn-dioxiddal tlttt poly-2.5-dichlorstyxene-t, hasznlnak, melynek a dielektromos

permittivitsa = 9,36 tg = 0,0013 vesztesgi szg mellett. A berendezs rszletei a 6.25
0
brn lthatk. A rst a forg- s ll rszek kztt folyadkkal metilalkohollal tltik ki,

melynek permittivitsa = 8,9. A tlcsrsugrz egytt forog a lencse bels rszvel.
0

8. Furatokkal elltott fmlemezekbl ll lencse

A lencseantennknak a fentiekben lert fajti mellett gyakorlati alkalmazsra leltek a


furatokkal elltott prhuzamos fmlemezekbl ll lencsk is. 57 A 6.26a brn lthat az
effle lencsvel elltott antenna ltalnos kpe, a 6.26b brn pedig annak hosszmetszete.

6.26 bra
a) a furatokkal elltott fmlemezekbl ll, egy piramidlis tlcsr kimenetre szerelt antenna
ltalnos kpe, b) az antenna hosszmetszete

Az antenna hrom rszbl ll: az F fmtkrbl, a T tlcsrbl s az L lencsbl. A


tlcsr cscsban lemezt helyeznek el a tkrnek a tlcsrre gyakorolt visszahatsa
meggtolsra. A tkr mkdsi elvt s a kiegyenlt lemez cljt a kvetkez fejezetben
trgyaljuk. Itt a lencse mkdst fogjuk megvizsglni.
Ha elektromgneses hullm esik egy tmr, idelisan vezet skra (ernyre), az teljes
mrtkben visszaverdik. Ha viszont az ernyben furatok vannak, akkor a hullm

57
J. C. Simon, Ann. de Radio-lectronique, 1951, 6. ktet, 25. Juillet, 205-243. oldal

257
energijnak egyik rsze visszaverdik, mg a msik rsze thalad a furatokon t a msik fl-
trbe. Ha a nylsok a teljes ernyn eloszlanak, periodikus struktrt alkotva (a furatok
egyformk, s egyforma tvolsgra helyezkednek el egymstl), akkor, ha az ernyre
skhullm esik, gy mind a visszavert, mind a furatokon thalad hullm sk lesz.
A furatokon thalad hullm, valamint a bees hullm ertereinek viszonyt tadsi
(transzmisszis) tnyeznek nevezik, s betvel jellik. A visszavert hullm s a bees
hullm ertereinek viszonyt pedig visszaverdsi tnyeznek nevezik s betvel jellik. A
s egytthatk komplex mennyisgek. Miutn a s kztt fennllnak az albbi
sszefggsek:

1 + =

a hatrfeltteleknek megfelelen, s
2 2
| | + || = 1

az energetikai egyensly felttelbl kiindulva, ezt ezeket felrhatjuk komplex


formban is az albbi mdon:

= cos

= sin

Nagyon kicsiny furatok esetn lthatan || 0, s | | 1. Nagyon nagy furatok


esetn fordtva, | | 0, s || 1. Ebbl kvetkezen nulltl vltozik kis furatok esetn

-ig, nagy furatok esetn.


2
Az rtke a furatok kztti tvolsgtl is fgg. A 6.27a s b brkon lthatk az
2
s a fggsnek grbi a -tl a klnbz rtkekre, ahol a furat tmrje, a 2
pedig a kt szomszdos furat kztti tvolsg. Az adatok megfelelnek a hullm beessnek
az erny normlvektornak irnybl.
A geometriai optika fogalmainak felhasznlsval meghatrozhatnnk az tadsi
tnyezt gy, mint a furatok sszes fellete s a nyls fellete viszonynak ngyzetgykt.
Ebben az esetben a visszaverdsi tnyezt az albbi kplettel hatrozhatnnk meg:

2
0 =
4 42
(6.115)

A 6.27c brn lthat a ksrleti ton meghatrozott tadsi tnyez s a (6.115)


kplettel kiszmtott tadsi tnyez hnyadosnak grbje:

2 4
= = sin||
0
(6.116)

258
6.27 bra
A hullmnak a fmlemez furatain keresztli visszaverdsi s tadsi tnyezjt

meghatroz segdfggvny grafikonja a furatok viszonylagos mretnek fggvnyben,
2
a lemezek kztti viszonylagos tvolsg klnbz rtkeire


A 6.27 brbl lthat, hogy 0,3 esetn a hullm gyakorlatilag nem megy t a


nyls furatain, 0,43 esetn pedig az tadsi tnyez kisebb, mint a geometriai optika

elkpzelseibl kvetkezik. A jelents (1-hez kzeli) rtkei
> 0,6 esetn addnak. Ezen

a terleten ( > 0,6) a argumentuma (fzisa) gyengn vltozik a vltozsval.

Ha a rendszer nhny egymssal prhuzamos lemezbl ll, akkor az tadsi tnyez a
kzttk lv tvolsgtl fgg. A lemezek kztti tvolsgot az teljes tadsi tnyez
maximumnak felttelbl kiindulva vlasztjk meg, ami az albbi sszefggs fenntartsa
mellett addik:

2
= ||

(6.117)

ahol = 1, 2, 3

259
A nhny lemezbl ll rendszer a tr olyan terlett alkotja, melyben a hullm
terjedsnek ekvivalens fzissebessge meghaladja a fnysebessget, ugyanis az egyes
lemezeken thaladva a hullm minden egyes esetben tovbbi fzisgyorsulst szenved. Ily
mdon a tr a lemezek kztt megfelel egy < 1 trsmutatval rendelkez lencsnek, vagy
prizmnak.
A fentiekben kzlt adatok a hullmoknak a norml irnybl trtn beessre
vonatkoznak a lemezekre. Ha a hullmok ferdn esnek be, akkor fellp a kristlyokban
megfigyelhet ketts fnytrs jelensghez hasonl jelensg, ami oda vezet, hogy a lencsn
keresztl haladva a linerisan polarizlt hullm elliptikusan polarizltt alakul a
prhuzamosan s merlegesen polarizlt hullmok klnbz (amplitd s fzis szerinti)
tadsi tnyezi miatt. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy a bees hullm nagy
hajlsszgei esetn az tadsi tnyez erteljesen cskken.
A netiekben megfogalmazottakat az albbi mdon foglalhatjuk ssze:
Lencseknt hasznlhatunk prhuzamos, furatokkal elltott fmlemezeket. A lemezeket
a terjeds irnyra merlegesen helyezik el. Gmbhullm beessekor (nagy grbleti
sugrral) a lemezeket kiss meg kell grbteni, a formjukat a hullmfront formjhoz
kzeltve. A furatok tmrit s a kzttk lev tvolsgot a 6.27 bra grafikonjaibl
hatrozzk meg. figyelembe vve a kellen nagy rtk tadsi tnyez s a sk hullmfront
elrsnek szksgessgt a lencse kimenetn. Prhuzamos lemezek esetn (lland
vastagsg lencse) a gmbhullm talakulsa skhullmm a lencse szlein fellp nagyobb
fzissebessgnek (a kzpponthoz viszonytva) ksznheten megy vgbe. Ez megkveteli,
hogy a lencse szlein kisebb tmrj furatokat hasznljunk, mint a kzepn. A lemezek
kztti tvolsgot hozzvetlegesen a (6.117) kplettel hatrozzk meg.

6.28 bra
A 6.26a brn lthat antenna irnykarakterisztikja

A 6.28 brn bemutatjuk a 6.26a brn lthat antenna trer szerinti


irnykarakterisztikjt az elemeinek albbi mretei mellett: a tkr nylsnak tmrje 150
cm, a lencse nylsa ngyzetnek oldalhosszsga 300 cm, a tvolsg a lencse s a tkr
kztt 300 cm, a lemezek szma 7, a tvolsg a furatok kzppontjai kztt a lemezben 6,5
cm, a furatok tmrje a kzps 6,1 cm-rl a szleken 4,2 cm-re cskken a szleken, a
lemezek vastagsga 2 mm, a hullmhossz 7,5 cm.

260
Az antenna ltalnos mkdsi alapelve lthat a 6.29 brn. Az A pontban tallhat a
tlcsrsugrz a nylssal a tkr fel fordtva. A tkrrl visszaverd elektromgneses
sugrzs gmbhullm formjban jut a furatokkal elltott lemezekbl ll lencsre. A lencsn
thaladva a hullm skhullmm alakul, ami elvezet a 8.28 brn lthat ersen irnytott
sugrzshoz.

6.29 bra
A furatokkal elltott lemezekbl ll lencse mkdsi elvnek magyarzathoz

9. Visszaverds a lencsk felletrl

Ha elektromgneses hullm esik a lencse felletre, az energia egy rsze visszaverdik


a leveg-lencse fellethatrrl. A lencse felletrl visszavert energia nagyobbik rsze
sztszrdik, ami az antenna erstsi tnyezjnek cskkenshez vezet. A visszavert
energia msik rsze pedig visszatr a sugrzhoz, elidzve annak az illesztetlensgt a
tpvonallal. Az SHF frekvenciasvban gyakorta kvetelmny az antenna s a tpvonal nagyon
j illesztse (az llhullmarny 1,05 s kevesebb). A lencse felletrl visszavert hullmok
jelenlte megnehezti ennek a kvetelmnynek a teljestst. A hullmok visszaverdsnek
negatv jelensgvel kapcsolatban rdekldsre tarthat szmot a visszavert energia
mennyisgnek, valamint a visszaverds gyengtsre alkalmazhat mdszereknek az
ismerete.
A visszavert hullmot a visszaverdsi tnyezvel jellemezzk, amit a visszavert
hullm trerejnek s a bees hullm trerejnek hnyadosaknt hatrozunk meg. A lencsk
fajtinak nagy vltozatossga miatt a visszaverdsi tnyez szigoran szlva nem
hatrozhat meg mindegyik lencseantenna szmra egyforma mdon. A kvetkezkben
felvzoljuk a visszaverdsi tnyez meghatrozsnak mdszereit az egyes lencsetpusokra.

a) szigetel lencsk

A 6.30 brn lthat a hullm beessnek smja a sk leveg-szigetel kzeghatrra.


A szigetelt vesztesgmentesnek felttelezzk.
Mint ismeretes, a visszaverdsi tnyez a kzeghatrrl fgg a hullm
polarizcijtl. Prhuzamos polarizci esetn (az elektromos vektor prhuzamos a beess
skjval):

261
tg( )
1 =
tg( + )
(6.118)

6.30 bra
A visszaverdsi tnyez megllaptshoz a szigetel felsznrl

Merleges polarizcis esetn (az elektromos vektor merleges a beessi skra):

sin( )
2 =
sin( + )
(6.119)

sin
Figyelembe vve, hogy sin = a trsmutat:

2 cos 2 sin2
1 =
2 cos + 2 sin2
(6.120)

cos + 2 sin2
2 =
cos + 2 sin2
(6.121)

Hatresetben, ha a hullm a normlvektor irnybl esik be ( = 0), mindkt kifejezs


ugyanahhoz az egyhez tart:

1
=
+1

Mint lthat a (6.118)-bl, 1 = 0 + = 2 esetn. A szg, mely mellett 1 = 0, a
Brewster-szg nevet kapta. Merleges polarizci esetn 2 0 mindig.

262
Megvizsgltuk a visszaverdst kt kzeg egyetlen hatrfelletrl. A lencsnek kt
fnytr fellete van: a megvilgtott s az rnykos oldal (a nyls). Visszaverds ltrejn
mindkt felletrl. A visszaverdst a megvilgtott oldalrl szmolhatjuk a fenti kpletekkel,
azokba helyett 1/-t behelyettestve.
Az rnykos oldalrl visszaverdtt hullm visszatr a megvilgtott oldalhoz, s
thalad azon 1-hez kzeli rtk thaladsi tnyezvel. Ennek a hullmnak az ertere
hozzaddik a megvilgtott oldalrl visszavert hullm erterhez, s a kztk fennll
fzishelyzettl fggen vagy ersti, vagy gyengti azt. Kt sk felletnl, azaz az lland
vastagsg sk lemezzel kapcsolatos feladatban a hullm norml irny beesse esetn az
sszegzett visszaverdsi tnyez a lemez mindkt felletrl:


2 2 (1 + cos 4 ) 2 sin ( + 2)


= =

1+ 2 2 cos 4 + 4 (1 2 )2 + 4 2 sin2 ( + )
2
(6.122)

ahol

1
=
+1

a hullmhossz a szigetelben,

2
=

2
A (6.122)-bl lthat, hogy a a 0 s 1+ hatrok kztt vltozik. Ha a lencse
felletei grbe vonalak, a szmts bonyolultabb vlik. A szigetel lencsknl, melyek
megvilgtott oldala hiperbolikus, a nylsa pedig sk, a visszaverds a megvilgtott oldalrl
tbb-kevsb szrds jelleg, mg az rnykos oldalrl visszavert hullm a fkuszpontban,
azaz a sugrz krl koncentrldik. Kvetkezskppen ebben az esetben a sugrzra
elssorban az rnykos oldalrl visszavert hullm gyakorol majd hatst.

b) fmlencsk

A visszaverds krdsvel a fm gyorst lencskrl nagy mennyisg elmleti


munka foglalkozik.58 Ezekben a munkkban megoldjk a sk, tpus elektromgneses
hullm beessnek feladatt egy prhuzamos, idelisan vezet, vgtelenl vkony lemezekbl
ll rendszerre. A bees hullm elektromos vektora prhuzamos a lemezekkel. A lemezek

kztti tvolsg azonos. Jelljk ezt -vel, egybknt a nagysga eleget tesz a 0,5 1
felttelnek, ahol a hullmhossz a szabad trben. A tbbi mretet s jellst a 6.31 brn
lthatjuk.

58
J. F. Canslon and Heins, Quarterly of Applied Mathematics, IV. ktet, 1947. janur, B. A. Whitehead, PJEE
PIII V., 98, 52, 1951, 133-140. oldal

263
6.31 bra
A visszaverdsi tnyez meghatrozshoz a prhuzamos fmlemezek rendszerrl

tpus hullm beesse esetn a visszavert hullm is tpus lesz.


Ugyanakkor az , , paramterek megfelel rtkei mellett az alap hullm mellett
keletkezhetnek magasabb rend 0 hullmok is.
A 6.32 brn lthat a teljestmny szerinti 2 tadsi tnyez, valamint a 02 , 12 , 22
visszaverdsi tnyezk (az alaphullmra, valamint az els- s msodrend 01 s
02 hullmokra) fggsnek grafikonjai a beessi szgtl, klnbz szgek s = 0,6
trsmutat mellett.

6.32 bra
A teljestmny szerinti tadsi tnyez, valamint a 02 , 12 , 22 visszaverdsi tnyezk (az
2

alaphullmra, valamint az els- s msodrend 01 s 02 hullmokra) fggsnek


grafikonjai a beessi szgtl, klnbz szgek esetn (lsd 6.31 bra) az = 0,6
trsmutatj fmlencsre

A grafikonokbl lthat, hogy viszonylag tg s szgtartomnyban az egyetlen


visszavert hullm a , s a visszaverdsi tnyez nem tl nagy rtk.

264
A alaphullm visszaverdsi tnyezje abszolt rtkben az albbi:

[ cos( ) ][ cos( + ) ]
=
[ cos( ) + ][ cos( + ) + ]
(6.123)

2 2
ahol = , = 1 (2) .

= 0 esetn:

cos
| | =
cos +
(6.124)

= 0 s = 0 esetn pedig:

1
|| = =
+ 1+
(6.125)

6.33 bra
2
A visszavert hullm fzisnak fggse a lemezek kztti viszonylagos tvolsgtl a fm
gyorst lencse szmra, a hullm norml irny beesse esetn a lencse sk felletre, ha a
lemezek norml irnyban helyezkednek el ehhez a skhoz viszonytva ( = 0, = 0, lsd
6.31 bra)

265
= = 0 esetre az albbi sszefggst talltk a sszegzett visszaverdsi
tnyezre a lencse mindkt felletrl (a megvilgtottrl s az rnykosrl) trtn
visszaverds esetn, ha mindkt fellet prhuzamos, azaz a lencse lland vastagsggal
rendelkezik:59

sin( + )
= 2
(1 2 ) + 4 2 sin( + )
(6.126)

ahol a fzisvltozs a visszaverdsnl, amit a 6.33 grafikonbl lehet


2
meghatrozni a fggvnyeknt.
A visszaverdsi tnyez a jelen esetben (6.126) a szigetellemez visszaverdsi
tnyezjtl (6.122) a sszetevben klnbzik a szinusz argumentumban.
A visszaverds krdst az 1.6a s 1.6b brkon lthat fm lasst lencskrl nem
vizsgltk, ezrt itt mi sem trnk ki r.

c) fm+szigetel lencsk

Els kzeltsben a visszaverdst a fm+szigetel lencsk felletrl szmolhatjuk a


korbban a szigetel lencskre levezetett kpletekkel. Ezekben a kpletekben a visszaverdsi

tnyez a beessi szg s az trsmutat fggvnye, egybknt = . Emellett
0

figyelembe kell venni, hogy az dielektromos permittivitst a fm+szigetel lencsk szmra


a 2-ben az elektrosztatika mdszereivel hatroztuk meg, s az ott szerepl kifejezsek az
rtkre csak alacsony frekvencikon pontosak ( 0). Mikrohullmokon ezeket az adatokat
pontostani kell. Pontosabb rtkeket a fm+szigetel lencse vizsglatval kaphatunk az SHF
frekvenciasvban. Ebben a felllsban viszonylag alaposan megvizsgltk mr a szalagos
lencst. Lteznek adatok a korongos lencsrl is. Ismerkedjnk meg rviden ezeknek a
vizsglatoknak az eredmnyeivel. Kezdjk a szalagos lencsvel.60

6.34 bra
A szalagos fm+szigetel lencse rszt alkot fmszalag-rendszernek elhelyezkedse
59
Gerhard Piefke, Archiv der Elektrischen bertragung, Marz 1954, B8 H-3, 101-110. oldal
60
S. B. Cohn, Applied Physics, 20. ktet III, 1949, 257-262. oldal

266
A 6.34 brn lthat nhny vkony fmszalagbl ll szerkezet w szlessggel s a
hosszsggal, melyek egymstl l tvolsgban periodikusan helyezkednek el a szalagok
skjra merlegesen, illetve b tvolsgra a prhuzamos irnyban. A szalagoknak erre a
csoportjra elektromgneses hullm esik a 6.34 brn lthat polarizcival. A szalagokra
merleges, a 6.34 brn szaggatott vonalakkal jelzett skban vgtelenl vkony, idelisan
vezet fmlemezeket helyeznk el. Mivel az elektromos vektor merleges a lemezekre, gy
ezek nem teremtenek j hatrfeltteleket, s nem hoznak be vltozsokat az elektromgneses
hullmok terjedsnek folyamatba a fmszalagokat tartalmaz kzegben. A tr az emltett
lemezek kztt a 6.35 brn lthatan nz ki.
Ha hasonl mdon a tbbi sorban elhelyezked szalagokhoz is helyeznk el
lemezeket, akkor a szalagok sszessgt tekinthetjk egymsra helyezett cellknak gy,
ahogyan az a 6.35 brn lthat. Mindegyik cella egy-egy sk cstpvonal-csatornt alkot
periodikusan bekapcsolt kapacitv rekeszekkel.
Mint ismeretes, az elektromgneses hullmok terjedse szmtsnak mdszere a
rekeszes cstpvonal-csatornban elvezet ennek a rendszernek a felvltshoz a 6.36 brn
lthat helyettest kapcsolssal, ami egy hossz tpvonal 0 = 1 relatv hullmellenllssal,
melybe l hosszsg szakaszonknt reaktv (kapacitv) levezetseket kapcsolunk, melyek
normalizlt vezetkpessgnek B nagysga > esetre az albbi:

4
= ln [cosec ]
2
(6.127)

6.35 bra
Sk cstpvonal-csatorna periodikusan bekapcsolt kapacitv rekeszekkel, ami megfelel a tr
kt prhuzamos, a szomszdos szalagsorok felezvonala kztti sk rsznek a szalagos
fm+szigetel lencsben (ezeket a skokat a 6.34 brn a szaggatott vonalak jelzik)

6.36 bra
A fm+szigetel lencse helyettest kapcsolsa, ha a fmrszecske rtegek egymstl nagy l
tvolsgra helyezkednek el

267
A terjedsi lland a 6.36 bra szerinti, rekeszeket tartalmaz cstpvonal-
csatornban az albbi kplettel hatrozhat meg:61

1
0 = arc cos [cos sin ]
2
(6.128)

amennyiben a csatornban a kzeg leveg, illetve

0
= arc cos [cos sin ]
2
(6.129)

ha a kzeg szigetel, 0 trsmutatval, ahol

2
=

A szalagokbl ll fm+szigetel lencse n trsmutatja az (1.1) kplet alapjn


meghatrozva:


= =

(6.130)

s az albbi rtkkel lesz egyenl:

0
= arc cos [cos sin ]
2 2
(6.131)

A 6.36-os kapcsols helyettest vezetkpessge:

1
= 1 + ctg 2
4
(6.132)

A visszaverdsi tnyezt az albbi kplettel szmolhatjuk:

1
=
1+
(6.133)

A fentiekben megadott kpletek, mint emltettk, a > esetre vonatkoznak. Ha


< , akkor klcsns kapcsolat ll fenn a szalagok s a cstpvonal csatorna kztt, s a
6.35 brt fel kell cserlni a 6.37 brval.

61
A. M. Model, Rditechnika, 6. szm, 1955, 52-57. oldal

268
6.37 bra
A fm+szigetel lencse helyettest kapcsolsa a fmrszecske rtegek kztti kis l
tvolsgok esetn

Erre a helyettest kapcsolsra:

= 0
(6.134)

0
= arc tg

(6.135)

Itt a 0 s a a fl szekcik normalizlt resjrsi s rvidzrsi vezetkpessgei,


melyek a kvetkezk:
a) nagy d szalagvastagsg mellett ( > ):


2 0 () 2 th ( ) sin2
0 = tg + [ 2 0,045] + [ 1]
()2
=1

2 0 () 2 cth ( ) sin2
= ctg + [ 0,045] + [ 1]
2 ()2
=1 }
(6.136)

b) kis d szalagvastagsg mellett ( < ):


2 2 th ( ) sin2
0 = tg + ln cosec + [ 1]
2 ()2
=1

2 2 cth ( ) sin2
= ctg + ln cosec + [ 1]
2 ()2
=1 }
(6.137)

ahol


=

(6.139)

269
2

= 1( )

(6.139)

sin2
0 () =
()2
=1
(6.140)

A szalagos lencsk itt vzolt vizsglata kiterjeszthet ms fm+szigetel lencskre is.


Ilyenkor a tbbi lencsefajtnl a fmrszecskk rendszernek lecserlse egyenetlensgekkel
rendelkez rekeszes cstpvonal-csatornkra utbbiaknl a 6.35 brn lthat cskok helyett a
megfelel formj alakzatokat hasznljuk.
A 6.38 brn lthat egy korongrendszer, mely rsze egy koronglencsnek. tszelvn
ezt a korongrendszert kt idelisan vezet skkal a szaggatott vonalakkal jelzett helyen, a tr
ezek kztt a skok kztt a 6.39 brn lthat cstpvonal-csatornt alkot.

6.38 bra
A korongos fm+szigetel lencse rszt alkot korongok elhelyezkedse

6.39 bra
Sk cstpvonal csatorna fl korong formj egyenetlensgekkel, mely megfelel a tr kt
egymssal prhuzamos, a korongos fm+szigetel lencse kt szomszdos sornak
kzppontjain thalad (a 6.38 brn szaggatott vonallal jelzett) sk kztti rsznek

Felcserljk ezt a cstpvonal csatornt egy helyettest tpvonallal, melyben reaktv


elemeket kapcsolunk a 6.36 brnak megfelelen. A korongrendszer esetben a B normalizlt
vezetkpessg > esetn egyenl:62

62
E. M. T. Jones s S. B. Cohn, Applied Physics, 26. ktet, IV, 1955, 452-457. oldal

270
32 3 1
=
33 2 2
1( )

(6.141)

ahol

2
=
1,841
(6.142)

a korong sugara
a tvolsg a korongok kzppontjai kztt.
A (6.141) kpletben megadottakat hasznlva meghatrozhat a trsmutat s a
visszaverdsi tnyez, valamint ms jellemzk a (6.128)-(6.133) kpletek segtsgvel.
A korongos lencsk esetben a > esett nem vizsgltk. Ennl szksges a
korongok klcsnhatst is figyelembe venni.

10. A visszaverdsek kizrsa a lencse felletrl

Azzal sszhangban, hogy a visszaverds a lencse felletrl negatv hatst gyakorol


az antenna erstsi tnyezjre s a sugrz illesztsre a tpvonallal, a lencseantennknl
ilyen, vagy amolyan mdszerrel igyekeznek kizrni, vagy jelents mrtkben cskkenteni a
visszaverdst.
A visszaverds kizrsnak egyik mdszere a negyedhullm illeszt rteg
hasznlata, amit a szigetel lencskben hasznlnak. Ennl a lencse fellett bevonjk egy
tovbbi szigetelrteggel, melynek a vastagsga a hullmhossz negyedrsze, a trsmutatja
pedig a lencse trsmutatjnak ngyzetgyke. Ezt a mdszert szemlleti a 6.40 bra.

6.40 bra
A negyedhullm rteg visszaverdsre gyakorolt hatsnak elemzshez a szigetel lencse
felletrl

271
Ezen a rajzon a levegt az 1-es szm jelli, a bevon rteget a 2-es s a lencst a 3-as.
12 -vel s 23 -mal a kzeghatrokat jelljk. A 6.40 bra jellseiben

2 = 3
(6.143)


=
42
(6.144)

ahol 2 s 3 a msodik s harmadik rteg trsmutati.


A negyedhullm rteg mkdse a kvetkez. A bevonattal elltott lencsnl

visszaverds fellp mind az 12 , mind az 23 felleteknl. = 4 esetn az 23 felletrl
2
visszaverd 23 hullm thalad a (2) rtegen negyed peridusid alatt elre, mg negyed
peridusid alatt vissza, ezltal ellenfzisv vlik a 12 hullmhoz viszonytva, ami az 12
felletrl verdik vissza. A visszaverdsi tnyez modulusa szerint a 12 s 23 hullmok
azonosak, mivel a trsmutatk hnyadosai is azonosak

2 3
=
1 2
(6.145)

Miutn a bevon rteg tadsi tnyezje (az tltszsga) kzel 1 rtk, ezrt a 23
hullm gyakorlatilag teljes mrtkben thalad az 12 felleten. Az interferencia sorn a 12 s
23 hullmok kioltdnak, mivel azonos az amplitdjuk, de ellenkez a fzisuk.
A negyedhullm illeszt rtegre vonatkoz magyarzatban felttelezzk, hogy a
hullmok a normlvektor irnybl esnek be az 12 s az 23 felletekre. Valsgos felttelek
kztt a beessi szg az 12 fellet normlvektora s az S fkuszbl bees sugr kztt a
fellet klnbz pontjain ms s ms rtk. Hasonlkppen eltr rtkekkel br a sugr s
az 23 fellet normlvektora kztti szg a fellet egyes pontjaiban. Ezzel sszhangban a
negyedhullm rteg klnflekppen fog hatni a visszaverds csillaptsra a lencse
felletnek klnbz pontjaiban.
Az sszegzett visszaverdsi tnyez a lencsrl a negyedhullm rteg meglte
esetn az albbi kplettel szmthat ki:

(12 + 23 )2 412 23 sin2


=
(1 + 12 23 )2 412 23 sin2
(6.146)

ahol

2
= 22 sin2

(6.147)

a hullm beessi szge az 1 kzegben,


12 s 23 a visszaverdsi tnyezk az 12 s az 23 felletekrl.

272
6.41 bra
A visszaverdsi tnyez fggse a beessi szgtl negyedhullm rteggel (folytonos vonal)
s negyedhullm rteg nlkl (szaggatott vonal)

A 6.41 brn a folytonos vonalak mutatjk az sszegzett, teljestmny szerinti


visszaverdsi tnyeznek a (6.146) kplet segtsgvel kiszmtott fggst a beessi

szgtl a lencsre, amit = 4 vastagsg rteggel vontak be a felletre merleges
2

irnyban. A trsmutatkat a szmtsok sorn 3 = 1,57 s 2 = 1,57 rtkeknek


tekintik. A szaggatott vonalak mutatjk a visszaverdsi tnyez rtkeit egy, az illeszt
rteggel nem rendelkez lencse esetn. A megfelel folytonos s szaggatott vonalas grbk
sszehasonltsbl kiderl, hogy merleges polarizci esetn a negyedhullm rteg
jelenlte a teljes szgtartomnyban cskkenti a visszaverdsi tnyez rtkt, mg
prhuzamos polarizci esetn ez csak a < 51 tartomnyban kvetkezik be. > 51
esetn a rteg meglte nveli a visszaverdsi tnyezt.
Mivel a sugrz fell bees hullm amplitdi a lencse tengelyhez kzel, ahol a
szg kicsi, nagyobb rtkek, a tengelytl tvol pedig, ahol a szg viszonylag nagy, kis
rtkek, a negyedhullm rteg hasznlata elvezet a lencse felletrl trtn visszaverds
jelents mrtk cskkentshez.
A negyedhullm rteg hatshoz hasonlval tallkozunk, ha a lencse felletn
egyenl tvolsgokra negyed hullmhossznyi bemlyedseket barzdkat alaktunk ki,
egybknt a barzdk szlessgnek meg kell egyeznie a kzttk lev tvolsggal.
Ezek mellett kidolgoztk a visszaverdsek cskkentsnek mdszert az gynevezett

reaktv rcsok segtsgvel. Ez a mdszer abban ll, hogy a lencse belsejben elhelyeznek 8
mlysgben egy vkony szalagokbl ll, induktv impedancival rendelkez rcsot a 6.42a
3
brnak megfelelen, vagy 8 mlysgben egy kapacitv impedancival rendelkez
korongrcsot a 6.42b brnak megfelelen (ami a 6.38 brn lthat rendszer egy rtegt
alkotja). A reaktv rteg elksztsnek mdja az albbi: a lencse felletre nyomtatssal
felviszik a vkony szalagokbl, vagy korongokbl ll rcsot, majd ezekre felragasztanak egy
1 3
szigetel rteget a megfelel (8 , vagy 8 ) vastagsggal.

273
6.42 bra
A lencse felletn fellp visszaverds kiegyenltshez hasznlt reaktv rcsok. a) induktv
vezetkes (vagy szalagos) rcs, b) kapacitv rcs korongokbl

Ennek az esetnek a vizsglathoz megtartjuk a 6.40 brn szerepl jellseket, a 2


kzeg alatt a rragasztott szigetel rteget, a 3 rteg alatt pedig a lencse alaprszt rtve. Az
23 fellet alatt a rcs fellett rtjk.
Az sszegzett visszaverdsi tnyez az 12 s az 23 felletekrl a jelen esetben az
albbi kplettel hatrozhat meg:

2 2 2
12 + 212 (23 cos 2 + 23 cos ) + 23 + 23
= 2 (2 2
1 + 212 (23 cos 2 + 23 cos ) + 12 23 + 23 )
(6.148)

ahol

2
= 2 sin2

(6.149)

+ 2
=
23 + 23 = 23
422 + 2
(6.150)

23 a visszaverdsi tnyez az 23 felletrl


2 a szigetel jellemz admittancija
a szigetel trsmutatja
a reaktv rteg reaktv vezetkpessge.
Induktv rcs esetn a B vezetkpessget az albbi mdon hatrozhatjuk meg:
- prhuzamosan polarizlt hullmok esetn:

2
=
1
cos [ln (cosec ) + (, , )]

(6.151)

- merlegesen polarizlt hullmok esetn:

274
2
=
1
cos [ln + (, )]

(6.152)

ahol
a hullmhossz a szigetelben

(, , ) s (, ) kisebb korrekcis tagok
beessi szg, a terjedsi irny s a rcs felletnek normlvektora kztt bezrt
szg.
Korongokbl ll kapacitv rcs esetn a vezetkpessget az albbi mdon
hatrozzuk meg:
- prhuzamosan polarizlt hullmok esetn:

32 3 cos 1
= 2
33 3 2
1 ( 1 )

(6.153)

- merlegesen polarizlt hullmok esetn

32 3 1 sin2
= 2
33 3 cos 2 2
1 ( 1 ) 2 [1 ( 2 ) ]
[ ]
(6.154)

ahol
1 a (6.142) kplettel meghatrozott kritikus hullmhossz 11 tpus rezgsek
esetn a kerek cstpvonalban, melynek R sugara megegyezik a korongok sugarval
2 kritikus hullmhossz 12 tpus rezgsek esetn ugyanazon felttelek mellett,
amit az albbi kplettel hatrozhatunk meg:

2
2 =
2,405
(6.155)

A 6.43 brn lthatk a teljestmny szerinti 2 visszaverdsi tnyezk fggsnek


grafikonjai a beessi szgtl (folytonos vonalak) a mgneses rccsal (a) s a kapacitv
rccsal, valamint korongokkal illesztett lencse felletrl. A szmtsokat a fentiekben
megadott kpletekkel vgeztk az induktv rcs szmra = 0,45 tvolsggal a szalagok

kztt, illetve a kapacitv rcs szmra = 2 tvolsggal a korongok kzppontjai kztt. A
szigetel trsmutatjt = 1,57 rtknek tekintjk. Ugyanezeken az brkon megadjuk
(szaggatott vonal) az illesztetlen lencse visszaverdsi tnyezje fggsnek grafikonjait is a
beessi szgtl. Knny beltni, hogy jelen esetben, hasonlan a negyedhullm rteghez a
reaktv rteg merleges polarizcinl cskkenti a visszaverdst minden beessi szgrtk
mellett, de prhuzamos polarizcinl csak a = 42 45 tartomnyban.

275
6.43 bra
A visszaverdsi tnyez fggse a beessi szgtl induktv (a) s kapacitv (b) rccsal
illesztett lencse esetn

A visszaverds jelents cskkentshez brmely beessi szg s brmely


polarizci mellett a rcs elemeit klnbz mlysgekben kell elhelyezni, s a rcs
vezetkpessgt a klnbz helyeken klnbz rtkre kell belltani.
A reaktv rcs besllyesztsnek mrtkt az albbi kplettel hatrozzuk meg:

2
= tg 2
1
(6.156)

276
ahol

1 a szabad tr jellemz vezetkpessge, (azaz a lencse fellete rintjnek


irnyval megegyez irny mgneses s elektromos vektorok hnyadosa).
A rcs paramtereit az albbi felttelbl kiindulva lehet megllaptani:


= ctg 2
2
(6.157)

6.44 bra
A javasolt tvolsgok a lencse fellettl a korongos rcsig, valamint a korongok 2
tmri a beessi szg fggvnyben a lencse felletrl trtn visszaverds maximlis

kiegyenltshez, = 1,57 s = esetn

A 6.44 brn lthatk a bevonatmlysg s a korongok 2 tmri viszonylagosrtkeinek fggvnygrbi a beessi szgtl = 1,57 s = esetn.
A fm+szigetel lencsknl a visszaverdst a lencse felletrl a lencsk
paramtereinek megvlasztsval cskkenthetjk. Valban, a (6.13)-nak megfelelen = 0
= 1 esetn. A maga nemben, mint az lthat a (6.132)-bl = 1, ha

= 4 ctg
(6.158)

gy megvlasztva a lencse paramtereit, hogy azok vezetkpessgt a (6.158) kplet


hatrozza meg, elrhet, hogy a visszaverds nullra cskkenjen.
Egy sor gyakorlati esetben a f feladat a visszavert hullmnak a sugrzra gyakorolt
hatsa kikszblse. Ezt a feladatot tbb mdon oldhatjuk meg. Az egyik mdszer a lencse
felosztsa kt egyenl rszre s a rszek elcssztatsa egymshoz viszonytva
negyedhullmnyi tvolsgra, amint az a 6.10d brn lthat. Ebben az esetben a lencse
mindkt felrl visszavert sugaraknak a fkuszpontban ellenttes lesz a fzisa.
A msik mdszer a sugrz elmozdtsa a fkuszpontbl a 6.10c brnak megfelelen.
Csekly elmozduls esetn a fzisfront a lencse kimenetn sk marad, de szget zr be a

277
nyls normlvektorval. A fzisfront hajlsszge szmtsba vehet az zemeltets sorn. A
lencse felletrl visszavert sugarak viszont a lencse tengelynek msik oldaln
fkuszldnak, s nem gyakorolnak jelents hatst a sugrz s a tpvonal illesztsre.
Ily mdon, nem teljesen kiegyenltve a visszaverdseket a lencse felletrl mgis
kpesek vagyunk jelents mrtkben cskkenteni a visszavert hullmnak a sugrzra
gyakorolt hatst.
Mint korbban emltettk, pldul a rdirel vonalakon szles krben hasznljk a
lencss tlcsrantennkat, melyek tlcsrek a nylsukba helyezett lencskkel. Ezekben az
antennkban az energinak a lencse felletrl trtn visszaverdse kvetkeztben fellp
szrdst az kszbli ki, hogy a rendszert lernykoljk a tlcsr fmfalai. A visszavert
hullm hatsa a sugrzra jelentsen gyengl elszr is a lencse felosztsval kt fl tagra,

melyek 4 tvolsgra vannak egymshoz kpest elcssztatva, msodszor a lencse kicsiny
hajlsszgnek belltsval a lencse tengelyhez viszonytva, ami megfelel a pontszer
sugrz fkuszbl trtn kimozdtsnak. Az egymshoz kpes elcssztatott kt fl
lencsbl ll lencss tlcsrantenna lthat a 6.45 brn.

6.45 bra

Szalagos lencse a piramidlis tlcsr nylsban, kt fl tagra osztva, melyek 4 tvolsgra
vannak egymshoz kpest elcssztatva

11. Az ertr amplitdjnak eloszlsa a lencse nylsban

Korbban a rdihullmok thaladsnak elemzsekor a lencsn keresztl csak a


fziseloszlsra figyeltnk a nylsban, s meghatroztuk azokat a feltteleket, melyek mellett
a hullmnak a lencse kimenetn sk fzisfrontja lesz, ami a sk nyls rszesetben megfelel az
ertr fzisa lineris eloszlsnak.
Az amplitd eloszlst, mint emltettk korbban, alapveten a sugrz
irnykarakterisztikja hatrozza meg. Ha a lencst piramidlis tlcsrbe helyezzk, mint az
pldul a 6.45 brn lthat, akkor az ertr amplitdi majdnem llandk az vektor
irnyban, s krlbell koszinuszos trvnyszersg szerint vltozik a vektor irnyban,
azaz az amplitd-eloszls majdnem ugyanolyan marad, mint a lencse nlkli tlcsrben.
Hasonl a helyzet ms sugrzk esetben is. Ugyanakkor azonban, megrizve az amplitd-

278
eloszls ltalnos jellegt olyannak, amit a sugrz alakt ki, a lencse visz nmi vltozst ebbe
az eloszlsba.
Korbban megmutattuk a hengeres kerek Lneberg-lencse hatst az amplitd-
eloszlsra. Ennek kt pldjt ltjuk a 6.46a s b brkon. Itt lthat egy > 1 trsmutatval
rendelkez, dombor megvilgtott oldal lencse (6.46a bra), valamint egy < 1
trsmutatval rendelkez, homor megvilgtott oldal lencse (6.46b bra). Ltjuk, hogy az
els esetben az elektromgneses nyalb a lencse kzepe fel srsdik, a msodik esetben
pedig fordtva (a srsds a lencse szlei fel kvetkezik be). Ily mdon, a lencse
trsmutatjtl, valamint a fellet formjtl fggen bekvetkezhet az ertr felersdse a
lencse tengelyben, illetve annak szlein.

6.46 bra
a) A sugarak srsdse a lencse tengelynl > 1 esetn, b) A sugarak srsdse a lencse
szlein < 1 esetn, c) Az amplitd-eloszls levezetshez a lencse nylsban

279
A mennyisgi arnyok meghatrozshoz felhasznljuk a levezetett (6.74) kpletet a
lencse profiljnak megvilgtott oldalra. Felhasznlva a 6,46c jellseit, a (6.74) kpletet az
albbi alakra hozzuk:

sin( )
=
1
cos( )
(6.159)

ahol = , a szg fggvnye.


Az integrls az albbi eredmnyre vezet:

sin[ ()]
ln =
0 1
cos[ ()]
0
(6.150)

Ahhoz, hogy megkapjuk a lencse profiljt vilgos alakban, ismernnk kell az ()


fggvnyt. A 1-ben vizsglt lencsknl, ahol skhullm alakul ki a lencsben, s a nyls is
sk, () = 0, 0 = 0 s 0 = .
Kvetkezskppen, ezekre a lencskre:

1
sin 1
ln = = ln
1 1
0 cos cos
(6.161)

illetve

1
1
=
1
cos
(6.162)

Ha felcserljk a -t s a cos -t Descartes-koordintkkal az albbi kpletek szerint:

= 2 + 2
+ }
cos =

(6.162a)

akkor megkapjuk a (6.3) s (6.4) egyenleteket.


Az amplitd-vltozs trvnyszersgnek megllaptshoz a nylsban
meghosszabbtjuk a s sugarakat a metszspontjukig az pontban (6.46c bra). A
s sugarak kztti szget jelljk -val. Itt most csak a hengeres lencse esett vizsgljuk
hiperbolikus, vagy elliptikus profillal s sk nylssal. Ebben az esetben a feladat
ktdimenzis, a matematikai elemzs pedig viszonylag egyszer. Jelljk a sugrz
teljestmny szerinti irnykarakterisztikjt ()-val. A szgre jut () sugrzsi

280
teljestmny (). Ez a () teljestmny az albbi lineris srsggel oszlik el az
szakaszon:

()
() =

(6.163)

ahol k arnyossgi tnyez.


Ha az szakaszt -vel jelljk, akkor

()
() =

(6.164)

A () fggvny meghatrozshoz ismernnk kell az fggst a -tl. A


klnbz konkrt esetekben ez a fggst klnbzkppen llaptjk meg. A legegyszerbb,
az 1-ben vizsglt esetekben, amikor a nyls sk, s a lencsben skhullm alakul ki, a s
sugarak prhuzamosak a lencse tengelyvel, gy = 0, s = . Ebben az esetben a
()-t kzvetlenl a fggvnyeknt fejezzk ki, a szorzatot pedig mint -t.
Kvetkezskppen:

()
() =

(6.165)
Miutn

= sin
(6.166)

gy


= sin + cos = (cos + sin )

(6.167)


Berjuk a -t a (6.167)-bl a rtknek figyelembe vtelvel a (6.159)-bl, illetve
a rtknek figyelembe vtelvel a (6.162)-bl, nhny egyszer talakts utn ezt kapjuk:

( cos 1)2
() = ()
( 1)( cos )
(6.168)

Figyelembe vve, hogy a s a kztt a (6.162)-vel meghatrozott sszefggs ll


fenn, a (6.166) hasznlatval a () felrhat, mint az fggvnye. Ily mdon a ()-t lehet
vizsglni, mint az amplitdk rtkei ngyzeteinek eloszlsi fggvnyt a lencse nylsban.

281
()
A 6.47 brn lthatk az rtkeitl fgg = (0) hnyadosnak a (6.168)
0
kplettel kiszmtott rtkei, ahol a trer a lencse nylsban, 0 pedig a trer a lencse
nylsnak kzppontjban, ha a lencst egy svos tlcsrben helyezzk el. A szaggatott
vonalak megmutatjk az amplitd-eloszlst a lencse hatsnak figyelembe vtele nlkl. A
fels vonalak a megfelel amplitd-fggseket mutatjk az E-sk tlcsrben, mg az als
grbk a H-sk tlcsrben. A lencst mindegyik esetben = 0,2 vastagsgnak tekintjk.
A trsmutat megfelel a rendszerint elfogadott rtkeknek ( = 1,5 s = 0,55).

6.47 bra
Az amplitd-eloszls a svos tlcsr nylsba illesztett lencse nylsban a nyls D
szlessge s az f fkusztvolsg hnyadosnak klnbz rtkei, valamint az n trsmutat
klnbz rtkei mellett

A 6.47 bra sszhangban van a fentiekben emltett trvnyszersgekkel. Megmutatja


az ertr kisebb gyenglst a lencse szlei fel > 1 esetn, illetve az ertr kisebb
felersdst > 1 esetn. Az ertr gyenglse a lencse szlein, amint azt korbban
emltettk, elvezet az erstsi tnyez valamekkora cskkenshez, a fnyalb szlessgnek
nvekedshez, valamint az oldalnyalbok viszonylagos rtkeinek cskkenshez. Az ertr
nvekedse a szleken a fnyalb cskkenst s az oldalnyalbok nvekedst eredmnyezi.
Ami az erstsi tnyezre gyakorolt hatst illeti, az ertr nvekedse a lencse szlei fel, a
kvetkez trvnyszersget ltjuk: az ertr vektorral prhuzamos rsznek nvekedse a
lencse szlei fel nveli az erstsi tnyezt, mivel egyenletesebb teszi az ertr eloszlst.
az ertr vektorral prhuzamos rsznek nvekedse a lencse szlei fel cskkenti az
erstsi tnyezt, mivel egyenetlenn teszi az ertr eloszlst.
Hiperbolikus s elliptikus profillal s tengelyes szimmetrival rendelkez lencsk
esetn, ha ezeket a lencsket forgstest alak irnykarakterisztikval rendelkez
elektromgneses ertrrel sugrozzuk be, a fentiekhez hasonl levezetsekkel eljuthatunk a
teljestmny-eloszls albbi kifejezshez a lencse sk nylsban:

( cos 1)3
() = ()
2 ( 1)2 ( cos )
(6.169)

282
ahol () az egysgnyi felletre jut sugrzsi teljestmny a nyls adott pontjn.
A tbbi jells a korbbi. Emellett az y alatt a (6.166) kpletben a nyls kzppontjtl vett
tvolsgot kell rteni.
A tbbi, a fentiekben vizsglt lencse setben (aplanatikus lencsk, Lneberg-lencsk
s msok) egyszer formban nem sikerl kifejezni a teljestmny-eloszlst.

12. A lencseantenna sugrzsi jellemzinek kiszmtsa

Amint korbban megmutattuk, a sugrzs elektromgneses erternek s jellemzinek


meghatrozshoz (irnykarakterisztika, irnytnyez, stb.) ismerni kell az ertr amplitd-
s fziseloszlst az antenna nylsban.
A lencseantennknl az amplitd-eloszls megtallhat az elz szakaszban vzolt
mdszer segtsgvel. Az ertr fzisnak meghatrozsakor az sszes korbban vizsglt
lencseantenna esetben abbl kell kiindulni, hogy ezeket gy tervezik meg, hogy a lencse
kimenetn skhullmot kapjanak. Ismervn a fzisfront helyzett s a sugarak plyagrbjt,
amit a geometriai optika mdszereivel hatroznak meg, megtallhatk az ertr fzisai a
plyagrbnek a nyls s a fzisfront kztti szakaszn. Az ertr amplitdjnak s
fzisnak eloszlsrl ily mdon kapott adatokat felhasznlva a (3.6), (3.122), stb. kpletekkel
a lencseantennk sugrzsi paramterei megfelel pontossggal meghatrozhatk.
Ugyanakkor a szmtsok ezekkel az adatokkal jelent matematikai nehzsgekkel
jrnak az ertr amplitd- s fziseloszlst a lencse nylsban meghatroz
trvnyszersgeket ler kifejezsek sszetettsgnek kvetkeztben. Ezrt a feladat
leegyszerstsnek rdekben ezeket a kifejezseket approximci segtsgvel
leegyszerstik.
A tovbbiakban megvizsgljuk a lehetsges approximcikat a lencseantennk egyes
kategriihoz.

a) Lineris jelforrssal besugrzott hengeres lencsk hiperbolikus, vagy


elliptikus profillal s sk, ngyszgletes nylssal

Ezeknl a lencsknl (6.48 bra) a hullm fzisfrontja egybeesik a nyls skjval.


Kvetkezskppen az ertr fzisa a nylsban egyformk.
Az ertr amplitdit a sugrzval prhuzamos irnyban (azaz a henger alkotja
mentn) a sugrz mentn kialakul ertr amplitd-eloszlsa hatrozza meg, ez pedig
rendszerint vagy lland, vagy koszinuszos trvny szerint vltozik [(3.7) s (3.8) kpletek].
Merleges irnyban az amplitd-eloszlst a (6.168) kplet hatrozza meg.
Az adott antenna jellemzinek meghatrozshoz a (6.168) szerinti amplitd-
eloszlst fel lehet cserlni a hozz kzeli (3.9), vagy (3.10) szerinti eloszlsra a p paramter
2
megfelel kivlasztsval (pontosabban a viszony megvlasztsval, ahol D a lencse
nylsnak szlessge), amely mellett a (6.168) s (3.9), vagy (3.10) kpletek segtsgvel
felrajzolt grbk a legjobb egybeesst adjk.
Ha a sugrz mentn az ertr amplitdi llandk, akkor ennek az antennnak
minden jellemzje a 3. fejezet 2. szakasz c, vagy d alpont adatai alapjn hatrozhatk meg,
emellett a sknak, mely thalad a henger alkotjn, a 3. fejezetben az E-sk, a henger
alkotjra merleges sknak pedig a H-sk felel meg.
Ha a sugrz mentn az amplitdk koszinuszos trvny szerint vltoznak, akkor a 3.
fejezetben kzlt adatokba a kvetkez korrekcikat kell belevinni: az irnykarakterisztikt a
henger alkotjn thalad skban a (3.29) kplet fogja meghatrozni, az irnytnyez pedig

283
egyenl lesz a (3.47), vagy (3.57) kplettel meghatrozott tnyezvel, annak rtkt 0,81-gyel
megszorozva.

b) Tengelyes szimmetrival, hiperbolikus, vagy elliptikus profillal s sk,


kr alak nylssal rendelkez, forgstest alak irnykarakterisztikval
br pontszer sugrzval besugrzott lencsk

Ezeknl a lencsknl (1.5a s 1.5b brk) az ertr fzisai szintn egyformk a


nylsban. Az ertr amplitdi a kzpponttl a szlek fel a (6.169) kpletnek megfelelen
vltoznak.
Jelen esetben az ertr eloszlst a nylsban kzelthetjk a (3.63) kplettel, a
2
megfelel rtk megvlasztsval, ahol a nyls tmrje.
Mint azt lttuk, az ertr amplitdinak a (3.69) kplet szerinti eloszlsnl elszr is,
a f skokban (az E- s H-skban) a sugrzsi erteret csak az sszetev hatrozza meg,
2
msodszor, az amplitd eloszls klnbz = 0 s = 2 esetn. Ezrt a rtk
megvlasztsnl az kifejezsbl kell kiindulni, kiindul grbe minsgben pedig a

= 0 s = 2 grbk kztt flton thalad grbt kell venni.
2
Meghatrozvn a viszont, mely mellett a (6.169) kplettel kifejezett amplitd-
eloszls kell pontossggal kzelthet a (3.63) kplettel, kiszmthatk a sugrzsi jellemzk
a 3. fejezet 3. d) pontjban foglaltak szerint.

c) Csonka lencsk ugyanolyan formval, mint a b) pontban, de


ngyszgletes apertrval

Az elz esethez hasonlan az ertr fzisa itt is azonosak a nylsban, az amplitdk


pedig a (6.169) kpletnek megfelelen vltoznak sugrirnyban, a kzpponttl a szlek fel
(1.5c, vagy 1.5d brk).
Alkalmas kzeltst ebben az esetben az albbi mdon tallhatunk.
Elszr meghatrozzuk a (6.169) kplettel az amplitd-eloszls grbit a f
irnyokban, melyek prhuzamosak a ngyszgletes nyls oldalaival. Jelljk ezeket az
oldalmreteket 1 -gyel s 2 -vel. Az eloszlsi grbk a f irnyokban klnbzhetnek
egymstl a sugrz irnykarakterisztikjnak klnbzsge kvetkeztben az alapskokban.
Pldul, ha ilyen lencst helyeznk el egy piramidlis tlcsr nylsban, akkor az utbbi az
egyik f irnyban azonos amplitdkat hoz ltre, a msikban viszont koszinuszos eloszlst.
Ezt az elsdleges eloszlst korrigljuk a (6.169) kplettel.
A kapott eloszlsi grbket a f irnyokban a (3.9), vagy (3.10) kpletekkel kzeltjk,
ahogyan az 1. pontban is tettk, emellett a grbk kzl az, amelyikre az amplitdk lassabb
cskkense a jellemz a kzpponttl a szlek fel, elvezet az ekvivalens egyenletes
eloszlshoz (az azonos amplitdkhoz). A hatrozottsg kedvrt felttelezzk, hogy lassabb
a vltozs a 2 -vel prhuzamos irny mentn. A konkrtan ltez eloszls elvezetshez az
ekvivalens egyenleteshez elzetesen meghatrozzuk az irnykarakterisztika fnyalbjnak
20 szlessgt, mely megfelel a kiindulsi eloszlsnak, ha a nyls mrete 2 -vel egyenl,
majd a


20 = 0,89

284
kplet segtsgvel meghatrozzuk a nyls ekvivalens mrett, ami azonos
amplitdk mellett megfelel a fnyalb 20 szlessgnek.
Ily mdon a vizsglt eset elvezet a 1 s mretekkel rendelkez ngyszgletes
nyls esethez, emellett a mret oldal mentn az ertr amplitdi azonosak, a 1
mentn pedig a (3.9), vagy (3.10) kpletnek megfelelen vltoznak. A sugrzsi jellemzk
szmtsa elvgezhet a 3. fejezet 2 c) s d) szakaszainak adataival.

d) Hengeres Lneberg-lencsk

Mint korbban lttuk ennl a rendszernl a fnyalb szlessge az albbi kpletekkel


hatrozhat meg:
a H-skban:


20 = 200
2

az E-skban:


20 = 58,8
2

Ismervn az irnykarakterisztika fnyalbjnak szlessgt, lehetv vlik ennek az


esetnek a kzeltse egy ekvivalens sk ngyszgletes nylssal, szinfzis ertrrel,
egyenletes amplitd-eloszlssal a szlesebb falak mentn, illetve koszinuszos eloszlssal a
keskenyebb falak mentn. Emellett a szlesebb falak mrete 2, a keskenyebb falak mrett
pedig az albbi kplettel hatrozzuk meg:


, = 1,18
20

e) szfrikus Lneberg-lencsk

A szfrikus Lneberg-lencsket a gmb sugarval megegyez R sugar, szinfzis,


kerek nylssal kzeltjk.
Az amplitd-eloszls az ekvivalens nylsban kzel egyenletes. A jellemzk
szmtst a 3. fejezet 3 a) szakasznak adataival vgezhetjk el.

13. Koszekns irnykarakterisztika kialaktsa lencsk


segtsgvel

A mikrohullm technikban nem ritkn vlik szksgess olyan antennk


alkalmazsa, melyek teljestmny szerinti irnykarakterisztikja () = cosec 2 kinzet.
Ezt koszekns irnykarakterisztiknak nevezzk.

Az () = cosec 2 fggvny 1-tl vltozik = 2 -nl -ig = 0-nl. Miutn vges
sugrzsi teljestmny mellett nem lehetsges vgtelenl nagy sugrzsi intenzitst kapni
valamelyik irnyban, gy cosec 2 jelleg irnykarakterisztikt elmletben lehetetlen elrni.
Ezrt elgsgesnek tekintik, ha az irnykarakterisztika csak bizonyos tartomnyban vltozik a

285
cosec 2 trvnyszersg szerint. Ez a tartomny rendszerint 60. A 6.49 brn lthat a
cosec 2 kinzet irnykarakterisztika. A grbnek megfelelen a sugrzsi intenzitsa a
10 70 tartomnyban vltozik a cosec 2 trvnyszersgnek megfelelen, = 0 s
= 90 esetn () = 0.

6.49 bra
cosec 2 kinzet irnykarakterisztika

Koszekns kinzet irnykarakterisztikra rendszerint az egyik (a fggleges) skban


van szksg, mg a msik (a vzszintes) skban egy nagyon szk fnyalbbal rendelkez
szinfzis antenna irnykarakterisztikjra van szksg. Ilyen antennkat vagy lineris
sugrzval rendelkez hengeres lencskkel, vagy pontszer sugrzval rendelkez ketts
grblet lencskkel alakthatunk ki. Itt a hengeres koszekns lencst fogjuk vizsglni, mert
ennek elemzse nagyon egyszer. Ebben az esetben a feladat sk (ktdimenzis).
A hengeres koszekns lencse pldjt lthatjuk a 6.50 brn.

6.50 bra
Koszekns irnykarakterisztikval rendelkez hengeres lencse ltalnos kinzete

Koszekns irnykarakterisztika kialaktsa a lencse megfelel profiljnak


megvlasztsval lehetsges. Mivel a feladatban a lencsvel szemben csak egyetlen felttelt
szabnak meg a koszekns irnykarakterisztikt ezrt ennek a felttelnek a lencse egyik
oldalnak megfelel megvlasztsval tehetnk eleget, mg a msik oldal lehet brmilyen.
Az albbiakban megadjuk a lencse rnykos oldalnak szmtsi menett, a
megvilgtott oldal szabad megvlasztsa mellett. Hrom esetet fogunk vizsglni:
1. A megvilgtott oldal kerek henger, melynek a tengelyn helyezkedik el a sugrz.
Ebben az esetben a sugarak nem trnek meg a megvilgtott oldalon, s a lencse belsejben
hengeres hullm alakul ki.
2. A megvilgtott oldal profilja a lencse belsejben skhullmot biztost.
3. A megvilgtott oldal sk.
A szmtsokat a lencse profilja (6.160) integrlegyenletnek felhasznlsval vgzik,
1
melyben az -t n-re cserlik, mivel az adott feladatban az 1 trsmutatval rendelkez
kzegbl trtn tmenetet vizsgljuk az = 1 trsmutatval rendelkez kzegbe.
gy teht a szmtsok alapjul az albbi egyenlet szolgl:

286

sin[ ()]
ln =
0 cos[ ()]
0
(6.169.2)63

A (6.169.2)-ben a jellsek ugyanazok, mint a (6.162)-ben. Az s a kztti


sszefggst a korbbiaknak megfelelen a (6.164) kplet fejezi ki.
Korbban a geometriai optika mdszert alkalmaztuk (a sugarak s a trseik
elkpzelst) ez rtr amplitdjnak s fzisnak meghatrozshoz a lencsben s a
nylsban, azaz korltoztuk a mdszer alkalmazst a lencse bels terletre.
A koszekns irnykarakterisztikval rendelkez antennk szmtsakor felttelezzk,
hogy geometriai optika mdszere hasznlhat a sugrzs erternek meghatrozshoz is. Ez
azt jelenti, hogy az s szakaszokat a 6.46 brn nagyon nagy tvolsgokra (a vtel
pontjig) meghosszabbtjuk. Mivel a megtrt sugarak metszspontjai kzel vannak a
lencshez (a prhuzamos sugarak esett kivve, amit itt kizrunk), a vteli pont pedig
sszemrhetetlenl nagyobb tvolsgra tallhat, ezrt a (6.164)-be berhatjuk, hogy =
const. s szmtsba vehetjk a k lland szorzban. Ebbl kvetkezen a vizsglt feladatban

() = ()
(6.170)

Az elfogadott megoldsi mdszerrel:

() = cosec 2

Kvetkezskppen, a (6.170)-nek megfelelen


2 2

cosec 2 = ()
1 1
(6.171)

vagy
2

cot 1 cot = ()
1
(6.172)

ahol
1 s 2 a szghatrok, melyek kztt az irnykarakterisztiknak () = cosec 2
kinzetnek kell lennie,
1 s 2 a lencse tengelye s a fkuszbl lencse profiljnak szls pontjaihoz hzott
egyenesek ltal bezrt szgek (6.47 bra).

63
Az eredetiben kt egyenlsget is (6.169)-cel jelltek, ezrt alkalmaztuk itt a (6.169.2) jellst. a ford.

287
cot 1 cot 2
= 2
1 ()
(6.173)

A (6.169.2) s (6.173) egyenletrendszer kvadratrkban adja meg a ama fggst a


-tl a lencse profilja szmra, mely kzeltleg koszekns irnykarakterisztikt biztost. A
megolds kzelt mivolta abbl ered, hogy a geometriai optika mdszervel kaptuk.
Mint ismeretes, a geometriai optika a feladat pontos eredmnyt esetn adja.
Kvetkezskppen a kapott eredmny annl pontosabb, minl nagyobbak a lencse mretei a
hullmhossz egysgben kifejezve. Kellen pontos eredmny addik mr akkor, ha a nyls
mrete 15 20 nagysgrend.

6.51 bra
Koszekns irnykarakterisztikval rendelkez lencsk profiljai, ha a megvilgtott oldal
profilja krv: a) klnbz > 1 rtkekre, b) = 0,6 < 1 esetre

288
Meg kell emlteni, hogy a (6.169.2) jobb oldaln ll integrl nem vezethet vissza az
ismert elemi fggvnyekre, ezrt csak kzelt mdszerekkel szmthat ki.
Koszekns irnykarakterisztikval rendelkez lencsk profiljait lthatjuk a 6.51, 6.52
s 6.53 brkon, emellett a 6.51 bra megfelel annak a lencsnek, melynek belsejben
hengeres hullm alakul ki, a 6.52 bra lencsjnek belsejben skhullm lp fel, mg a 6.53
bra lencsjnek megvilgtott oldala sk.

6.52 bra
Koszekns irnykarakterisztikval rendelkez lencse profilja, ha a megvilgtott oldal
hiperbola kinzet

Az () fggvnyt a szmtsok sorn cos -val egyenlnek tekintettk.

289
6.53 bra
Koszekns irnykarakterisztikval rendelkez lencse profilja, ha a megvilgtott oldal egyenes
vonal (sk)

290
Hetedik fejezet: Tkrk
1. A tkrk szmtsnak kt mdszere

A visszaver felleteket (tkrket) hasznl antennk sugrzsa elektromgneses


erternek a kiszmtst kt mdszerrel vgezhetjk el.
Az els mdszer szerint64 elszr kiszmtjuk a sugrz elektromgneses ertere ltal
a tkr felletn gerjesztett ramokat. Emellett abbl a feltevsbl indulunk ki, hogy az
elektromos ramok felleti ramsrsge az albbi:


= 2[
]
(7.1)

ahol
a bees hullm mgneses vektora, a fellet normlvektora.
A (7.1) egyenlet csak idelisan vezet, vgtelen sk visszaver fellet esetn pontos.
Ha a fellet mint a parabolknl grbe vonal, akkor az ramok meghatrozsa a (7.1)
kplettel tbb mr nem lesz pontos. Azonban a tkr nagy grbleti sugarai mellett a (7.1)
kplet ltal behozott hiba teljesen megengedhet marad.
Meghatrozvn a (7.1) kplettel a tkr felleti ramsrsgeit,, ebbl kiszmtjuk a
sugrzs elektromgneses ertert a (2.41) s (2.42) kpletek segtsgvel, = 0 rtket
berva ezekbe.
A ketts szmts helyett melynek sorn elszr kiszmtjuk az ramokat a tkr
felsznn a sugrz elektromgneses erterbl kiindulva, majd kiszmtjuk a sugrzsi
erteret a tkr felsznn fellp ramokbl kiindulva rendszerint kzvetlenl szmtjuk ki a
sugrzsi erteret a sugrznak a tkr felsznn ltrejv erterbl kiindulva. Ehhez
felhasznlhatjuk pldul a (2.43) kpleteket, [ ] = 0 rtket berva azokba.
A msodik mdszernl elszr a geometriai optika trvnyszersgeivel, azaz a bees
s a visszavert sugrrl alkotott elkpzels alapjn, a beessi s a visszaverdsi szgek
egyenlsgnek trvnyszersgvel kiszmtjuk az erteret a tkr nylsban, majd a
hullmoptika mdszereivel, azaz megoldva a sk ernyben lev nyls diffrakcijval
kapcsolatos feladatot a (2.43) kplet segtsgvel, meghatrozzuk a sugrzsi erteret.
A msodik megolds is kzelt, mivel a visszaverds alkalmazott trvnyei
szigoran szlva szintn csak akkor pontosak, ha az elektromgneses hullm egy vgtelenl,
nagy, idelisan vezet sk felletre esik. Ugyanakkor a tkr kellen nagy grbleti sugara
mellett a grbe felletrl trtn visszaverdst is kell pontossggal tekinthetjk sk
felletrl trtn visszaverdsnek.65
gy teht a sugrzs elektromgneses erternek kiszmtsa mindkt mdszer esetn
ugyanazzal a (2.43) kplettel trtnik. A mdszerek klnbzsge abban rejlik, hogy az
egyiknl a kiindulsi alapknt a tkrnl, mg a msiknl a nylsban fellp ertr szolgl. A
feladat szigoran pontos megoldsnak hinyban nem nylik lehetsg a szmtsok hibinak
elmleti felbecslsre sem az egyik, sem a msik esetben.
Tekintettel arra, hogy a tkrk szmtsnak mindkt emltett mdszere ugyanakkora
sugrzsi ertr-rtkeket ad a fnyalbra s az ahhoz kzeli oldalnyalbokra, valamint az
antenna erstsi tnyezjre, ezrt a kt mdszert az antennk elmletben egyenrtkeknek
tekintik.

64
Uzkov A. I., NII MPSZSZ tjkoztat fzete, 7. szm, 1950.
65
M. I. Kontorovics s Ju. K. Muravjev, Zsurnal technicseszkoj fiziki, 1952.

291
Meg kell emlteni, hogy amint azt majd ksbb ltni fogjuk, a tkrk sugrzsnak
karakterisztikira jelents hatst gyakorol nhny tnyez, melyeket a szmtsok sorn
gyakorlatilag nem tudunk figyelembe venni: pldul a tkr elksztse sorn az annak
formjban fellp torzulsok, a sugrz elmozdulsa a megkvetelt helyzetbl, a sugrz
gynevezett rnykhatsa, s gy tovbb. Emiatt elkerlhetetlenek az eltrsek a szmtsok
s a tkrk vizsglatnak tapasztalati rtkei kztt. Ezek az eltrsek nem tl nagyok az
irnykarakterisztika fnyalbjnak terletn, de jelentsek az oldalnyalboknl. A
szmtsokba bele nem vonhat eme tnyezk ltal okozott hibk egy szinten vannak a tkrk
szmtsval kapcsolatos, kzlt mdszerek pontatlansga folytn elidzett hibkkal.
A kvetkezkben kzlt levezetsek fleg a msodik mdszeren alapulnak, amit
apertra-mdszernek is neveznek (az angol apertra szbl, ami nylst jelent.)
Nzzk meg rszletesebben is az apertra-mdszert. Amint azt korbban emltettk, ez
a mdszer a vgtelen sktkrrl trtn visszaverdsen alapszik. Ezrt a kezdetben
megnzzk az elektromgneses hullmoknak az idelis vezet felletrl trtn
visszaverdst meghatroz trvnyszersgeket.

7.1 bra
A tkrre bees s az onnan visszaverd sugr: a) prhuzamos polarizcinl, b) merleges
polarizcinl

Ismervn a sktkrre bees hullm amplitdjt, fzist s polarizcijt, pontosan


meghatrozhat a visszavert hullm amplitdja, fzisa s polarizcija. A bees s a
visszavert hullmok fzisainak s polarizcijnak viszonyai lthatk a 7.1 brn. A 7.1a bra
mutatja az gynevezett prhuzamos polarizci esett, amikor az elektromos vektor a
terjeds Q skjban helyezkedik el, a 7.1b brn pedig az gynevezett merleges polarizci
esete lthat, amikor is az elektromos vektor merleges a terjeds skjra. A 7.1a brbl
lthat, hogy prhuzamos polarizci esetn az elektromos vektor irnya a visszaverdsi
pontban pontosan ugyanazzal a szggel (180 2) fordul el, mint amennyivel a visszavert
sugr a beeshz viszonytva, a mgneses vektor viszont megrzi az irnyt. A 7.1b brbl
pedig az kvetkezik, hogy merleges polarizci esetn a visszaverdi pontban az
elektromos vektor 180-os irnyt vlt, a mgneses vektor pedig 2 szggel fordul el. Ez azt
jelenti, hogy prhuzamos polarizci esetn (7.1a bra) a visszaver sk csak a hullm
terjedsnek irnyn vltoztat (valamint kvetkezskppen az ertr vektorainak megfelel
elfordulshoz), mg merleges polarizci mellett (7.1b bra) a visszaver sk a hullm
terjedse irnynak megvltoztatsa mellett mg az ertr 180-os fzisvltozst is elidzi.
Ilyenek a trvnyszersgek, melyek meghatrozzk sktkr esetn a bees s
visszavert hullmok fzisainak s polarizciinak viszonyt. Ami az amplitdkat illeti,
ezeket az albbi trvnyszersg alapjn lehet meghatrozni: a visszaverds sorn a tkrrl
a hullm formja fennmarad. Ms szval, ha a sktkrre skhullm esik, a visszavert hullm
is sk lesz, mg hengeres, vagy gmbhullm beesse esetn szintn hengeres, illetve
gmbhullm lesz a visszaverd is. Mint ismeretes, a skhullmot az ertr vektorainak

292
llandsga jellemzi a hullmterjeds teljes tvonala mentn, a hengeres hullm erternek
vektorai a forrstl szmtott tvolsg fl hatvnyval arnyosan, a gmbhullmnl pedig az
amplitdk a tvolsg els hatvnyval arnyosan cskkennek. A sktkrrl visszaverdve a
vektorok amplitdinak az adott pont s a sugrforrs kztti tvolsgtl val emltett
fggse fennmarad, emellett a visszavert sugr a bees sugr kzvetlen folytatsa lesz, azaz
az amplitd meghatrozshoz az M pontban (7.1 bra) figyelembe kell venni az SOM
trtvonal teljes hosszt.
A mikrohullm technikban a tkrk kzl a legelterjedtebbekk a parabolatkrk
vltak.
A parabolatkrk grbe vonal visszaver felletek. Az elektromgneses hullmok
visszaverdsnek trvnyszersgeit az effle felletekrl szigor megfogalmazsban mg
nem vizsgltk. Modern llapotban a parabolaantennk elmlete azon a feltevsen alapszik,
hogy a sktkrkre vonatkoz terjedsei trvnyek kiss vltoztatott formban igazak a
grbevonal tkrkre is. Ennek az elmletnek az alapjait az albbi kt feltevs formjban
fogalmazhatjuk meg:
1. A grbevonal felletrl visszaverd hullm ertr-vektorai fzisnak s
polarizcijnak meghatrozsakor a korbban emltett, a fzist s a polarizcit a sktkrrl
trtn visszaverds sorn meghatroz szablyok vltoztats nlkl alkalmazhatk.
2. A visszavert hullm ertere amplitdjnak meghatrozsakor szmtsba kell
venni a bees s a visszavert hullm formabeli klnbsgeit. Pldul, az elsdleges forrs (a
sugrz) sugrzsa, mint azt korbban emltettk (1. fejezet), gmbhullm jelleg a forgs-
paraboloid esetn, mg hengeres hullm jelleg a parabolikus hengerek esetn, mikzben a
visszavert hullm mindkt esetben skhullm jelleg. Ezzel sszhangban a szmtsok sorn a
bees hullm amplitdit a sugrztl mrt tvolsg els, vagy fl hatvnyval arnyosan
cskkennek tekintik, mg a visszavert hullm amplitdjt llandnak a terjeds teljes tjn,
s akkora rtknek, mint amekkora a tkrnl volt.
Az albbiakban megadjuk az ertr elemzst a parabolaantennk nylsban, ezekre a
feltevsekre alapozva. Ez az elemzs, lehetv tve a parabolatkrk alapvet jellemzinek
meghatrozst, egyben a kzlt feltevsek felhasznlsnak szemlltetseknt is szolglhat a
konkrt feladatok megoldsban.

2. A forgs-paraboloid szmtsa apertra-mdszerrel

Mieltt rtrnnk az elektromgneses ertr elemzsre a parabolatkrben,


megemltnk a parabolagrbt jellemz nhny sajtossgot s matematikai sszefggst,
melyekre szksgnk lesz a tovbbiakban.
Mint ismeretes, a parabola azon pontok geometriai helye, melyek egy adott a parabola
fkuszpontjnak nevezett ponttl, valamint egy, direktrixnek nevezett egyenestl azonos
tvolsgra vannak. A 7.2 brn a grbe a brzolja a parabolt, a egyenes pedig
a direktrixet. A meghatrozsokbl kvetkezik, hogy

=
= }
=
(7.2)

Felvesszk a egyenest, mely prhuzamos a direktrixszel (merleges a


parabola tengelyre, s meghosszabbtjuk az , s egyeneseket a
metszspontig ezzel az egyenessel. A s egyenesek prhuzamossga folytn
teljesl az albbi egyenlsg:

293
= =
(7.2a)

7.2 bra
A parabola tulajdonsgainak elemzshez

A (7.2) figyelembe vtelvel a (7.2a) egyenletbl azt kapjuk, hogy

+ = + = + = 2 + = +
(7.3)

ahol f a fkusztvolsg (lsd 7.2 bra), = 2 a parabola paramtere.


A parabolnak mg az is a klnlegessge, hogy a brmely pontjhoz hzott rint
azonos szget zr be a tengelyvel prhuzamos egyenessel, valamint a fkuszpontbl az adott
pontba hzott egyenessel. A 7.2 brn ezeket az azonos szgeket -vel s -vel jelljk.
Tegyk most fel, hogy a 7.2 bra a parabolnak az , , s egyb sugarak
terjedsi skjval egybees hosszmetszett brzolja. Akkor az pp az imnt emltett
sajtossgnak megfelelen a fkuszpontban elhelyezett sugrzbl kiindul, s az irnyba
men sugr az irnyba, mg az irnyba men sugr az irnyba verdik vissza.
Hasonlkppen brmely, a fkuszbl kiindul sugr a parabola tengelyvel prhuzamos
irnyba verdik vissza. A (7.3)-nak megfelelsen, minden, a fkuszbl kiindul sugr a
egyenesig azonos tvolsgot fut be.
Az elmondottak skhullm kialakulst mutatjk azokbl a sugarakbl, melyek a
parabola felletrl verdnek vissza. E hullm vektorainak fzist, ahogyan az els
feltevsbl kvetkezik, a + tvolsg hatrozza meg, az amplitdjukat pedig a msodik
feltevsnek megfelelen a cskkens az , , , stb. szakaszokon, illetve az llandsg a
maradk , , , stb. szakaszokon.
A tovbbi elemzs megknnytse vgett kifejezzk a fkusztl a parabolig tart
tvolsgokat (az , , , stb. szakasz hosszt), valamint a + szakasz hosszt a -n s

294
a 0 -n keresztl (lsd 7.2 bra). Utbbiak tekinthetk a parabola vonatkozsban aktulis
koordintnak, illetve a nyls sugarnak.
A 7.2 brbl knnyen belthat, hogy:

+ = = (1 + cos )
}
=
sin
(7.4)

A (7.4) egyenlet egyttes megoldsa:

2 2
cos =
2 + 2
(7.5)

2 + 2
=
2
(7.6)

A 7.2 brbl tovbb kvetkezik, hogy

0 = ( + )2 2 = 2 + 2
(7.7)

Innen

02 2
=
2

vagy

2 + 02
+ =
2
(7.8)

Rtrnk az elektromgneses ertr meghatrozsra a paraboloid nylsban,


valamint a sugrzsi ertrre. Pldakppen azt az esetet vizsgljuk, amikor a sugrz egy
Hertz-dipl. Mindenekeltt idzzk fel a Hertz-dipl sugrzsi erternek alapvet jellemzit
a szabad trben. Az ertr elektromos vektora amplitdjt s fzist az albbi kplettel
hatrozzuk meg:

60
= cos

(7.9)

ahol

2
=

295
az elektromgneses rezgsek hullmhossza
= a dipl rammomentuma
ram a diplban
a dipl hossza

Az alapjellseket a 7.3 brn lthatjuk. Itt lthat a sugrzs erternek polarizcija


is. A 7.3 brbl lthat, hogy az egyenlti skon minden idpillanatban a dipltl azonos
tvolsgokra az ertr elektromos vektora azonos irny, a dipl tengelyvel prhuzamos,
mikzben magasabb szlessgi krkn az elektromos vektor minden, egy prhuzamoson
lev pontban azonos szget zr be a dipl tengelyvel. A mgneses vektor mindentt
merleges az elektromos vektorra, valamint a terjeds vektorra.

7.3 bra
A klnbzkppen polarizlt sugarak erternek polarizcija a sugrz Hertz-dipl
tengelyhez viszonytva

Helyezzk a diplt a forgs-paraboloid fkuszba, s kvessk a belle kilp sugarak


tjt. A 7.4 brn lthatjuk a sugarak menett, valamint mind a bees, mind a visszavert sugr
ertere elektromos vektornak irnyt a dipl orientcijnak a vzszintes skhoz viszonytott
hrom klnbz esetre. A 7.4a brn a dipl prhuzamos a fggleges skkal, a 7.4b brn
merleges arra, mg a 7.4c brn szget zr be azzal. Szemmel lthat, hogy a terjeds skja
brmely sugr szmra a parabola hosszmetszete lesz. Ezt mindegyik esetben fgglegesnek
tekintjk.
Az ltalnos elemzs sorn az x, y, z Descartes-koordintarendszert fogjuk hasznlni,
a keresztmetszet pontjait emellett mg a s = 90 koordintk segtsgvel is
meghatrozzuk (lsd 7.4a bra), ahol a s a az x s y koordintkkal az albbi
sszefggsben llnak:

= 2 + 2 , = cos
}
= arc tan , = sin

(7.10)

A harmadik eset (7.4c bra) ltalnosabb, s felfoghat az els kt eset sszegeknt.


Ehhez felbontjuk a rammomentumot kt sszetevre:

=
+

(7.11)

296
egybknt

= sin
= cos
(7.12)

s gy tekintjk, hogy kt diplunk van, melyek kzl az egyik ( ) prhuzamos a


terjeds skjval, mg a msik ( ) merleges arra. Szmtsuk ki a trert az M pontban a
harmadik este szmra (7.4c bra).

7.4 bra
A bees s a parabolrl visszaverd sugarak tja s az elektromos vektoraik irnya a
fkuszpontba helyezett sugrz dipl klnbz, a parabola fggleges hosszmetszeti
skjhoz viszonytott orientciitl fggen: a) a dipl prhuzamos ezzel a skkal, b) a dipl
merleges erre a skra, c) a dipl szget zr be a skkal

A szabad trben a dipl ltal ltrehozott erteret a (7.9) kplet hatrozza meg. Ez a
kplet a fentiekben a visszavert hullm erternek amplitdja, fzisa s polarizcija
meghatrozsrl elmondottak figyelembe vtelvel felhasznlhat az elektromgneses ertr
szmtshoz a parabolatkrben is. Megjegyezzk, hogy szigoran szlva a tkr minden
bels pontjn kt ertr lp fel: az egyiket az egyenes (a bees) sugr gerjeszti, a msikat a
tkrrl visszaverd sugr. Itt csak a visszavert sugarak ltal gerjesztett elektromgneses
erteret fogjuk szmtsba venni, mert a bees sugarak ertere csak ramgerjeszt szerepet
jtszik a tkr felletn, az antenna sugrzst viszont azok az ramok hatrozzk meg,
melyekkel a visszavert sugarak ertere ekvivalens.
A 7.4c brn lthat, hogy a dipl tengelye szget zr be az sugrral, a dipl
tengelye pedig 90-os szget. Kvetkezskppen a dipl ltal az pontban ltrehozott

ertr az albbi:

297
60 60
= cos = cos sin

(7.13)

az ertr pedig, amit a dipl hoz ltre ugyanabban az pontban:

60 60
= cos = cos

(7.14)

ahol a (7.6)-nak s a (7.5)-nek megfelelen

2 + 2 2 2
= = , cos =
2 2 + 02

Az M pontban az ertr amplitdja ugyanolyan marad, mint az N pontban, a fzist


viszont abbl a felttelbl kiindulva kell megllaptani, hogy a (7.13)-ban s (7.14)-ben
szerepl fzisszorzba az albbi rtket kell berni:

2 + 02
=+ =
2
(7.8)

Kvetkezskppen, az M pontban a s diplok ltal ltrehozott ertr ennek


megfelelen az albbi:
2 2

60 2 2 2
+0
= sin 2
2 + 2 2 + 2
60 2 2 +02

= cos 2
2 + 2 }
(7.15)

Minket a tovbbiakban az elektromos vektor vetleteit rdekelnek az X s Ykoordintatengelyekre. Ezek az sszetevk, amint az knnyen belthat a 7.4c brbl, az

s rtkein keresztl gy fejezhetk ki:

= cos sin
}
= sin + cos
(7.16)

Berva az s rtkeit a (7.15)-bl s a (7.16)-bl, ezt kapjuk:

2 + 2 cos 2
=
(2 + 2 )2
(7.17)

298
2 sin 2
=
(2 + 2 )2
(7.18)

ahol

+0 2 2
60
= 2 2

(7.19)

Ha a 7.4c brn lthat paraboloidot elfordtjuk szggel oly mdon, hogy az Y


tengely, valamint a dipl tengelye merleges helyzetbe kerljenek, akkor az M pont a
keresztmetszet egyik szabadon vlaszthat pontja lesz, melynek a koordinti s . Ily
mdon a (7.17) (7.19) egyenletek meghatrozzk fggleges dipl elektromos vektornak
s sszetevit (a 7.4a bra esete) a tkr brmely bels pontjban annak , s
2 +02
koordintin keresztl, a + fzisszorzba rtket helyettestve.
2
Az s kztti viszony lehetv teszi az ertr elektromos vektora irnynak
meghatrozst, kvetkezskppen a mgneses vektor irnyt is, mivel e kt vektor irnya
egymsra klcsnsen merleges (lsd 7.3 bra).
Mint rendszerint, most is felvzoljuk az elektromgneses ertr kpt a tkrben az
ertr elektromos s mgneses ervonalaival. Az elektromos vonalak egyenlete az albbi
differencilegyenlet integrlja:

2 + 2 cos 2
= =
2 sin 2
(7.20)

Hasonlkppen a mgneses ervonalak egyenlete az albbi differencilegyenlet


integrlja:

2 sin 2
= = 2
+ 2 cos 2
(7.21)

Berva a (7.20)-ba s a (7.21)-be a sin s cos rtkeit a (7.10)-bl nhny nem


tl bonyolult talakts utn, s a vltozk sztosztsa mdszernek hasznlatval az albbi
kpleteket kapjuk
az elektromos ervonalakra:

1 12
= + 2 2
2 4
(7.22)

a mgneses ervonalakra:

299
2 22
= 2 2
2 4
(7.23)

ahol 1 s 2 az integrls llandi, melyeket a hatrfelttelekbl kiindulva lehet


meghatrozni, s amelyek klnbz rtkekkel rendelkeznek az ertr minden egyes
ervonala szmra.
Berva a (7.22) s (7.23) egyenletekbe valamely pont x s y koordintit, megkapjuk a
1 , vagy 2 , az adott ponton thalad elektromos, vagy mgneses ervonalnak megfelel
rtkt.
A tovbbiakban az albbiak szerint klnbztetjk majd meg a tkrket: sekly (7.5a
bra), kzepes (7.5b bra) s mly (7.5c bra). A sekly tkrknl az S fkuszpont a tkrn
kvl helyezkedik el, a kzepeseknl a tkr nylsban, mg a mlyeknl a tkr belsejben.

Knny megmutatni, hogy az els tpusnl 0 < 1, a msodiknl 0 = 1, a harmadiknl pedig
0
> 1.

A 7.5d brn lthatjuk az elektromgneses ertr szerkezett a mly tkr nylsban( = 1,4). Az elektromos ervonalakat folytonosan, a mgneseseket szaggatott vonalakkal
0

jelezzk. Ezen az brn koncentrikus, a klnbz rtkeinek megfelel krket ltunk. Az

ertr ervonalainak kpe minden egyes krben megfelel az ertrnek a tkr nylsban,

amit az a 0 viszony jellemez, ami egyenl az brn szerepl rtkkel. Ily mdon a 7.5d bra
szolglhat a sekly s kzepes tkrk ertere szerkezetnek szemlltetseknt is.
A (7.17) (7.19) egyenletek s a 7.5 bra lehetv teszik az albbi kvetkeztetsek
levonst a visszavert hullmok elektromgneses erternek szerkezetrl a fkuszpontban
elhelyezett Hertz-dipllal besugrzott forgs-paraboloidban:
1. A tkr nylsnak minden pontjban az elektromgneses ertr fzisa azonos.
2. A sekly tkr nylsban (0 ) az ertr amplitdi majdnem azonosak minden
pontban, emellett az ertr elektromos vektora gyakorlatilag egyetlen sszetevvel
rendelkezik ( ), s az ertr mgneses vektora is csak egyetlen sszetevvel br
( ).
3. A mly, vagy a kzepes tkr nylsban (0 ) az elektromgneses ertrnek
plusai vannak (olyan pontjai, melyekben az ertr rtke nulla). A plusok egy egyenesen
helyezkednek el, ami a dipl tengelyvel prhuzamosan halad a kzppontbl a =
tvolsgra lev ponthoz.
4. A nyls kzppontjban az elektromgneses ertr vektorai maximlis rtkek. A
plusokhoz kzeledve az ertr amplitdja cskken. Egyidejleg az ertr vektorainak
irnya is megvltozik, ami az s a sszetevk nvekedsben, illetve az s a
sszetevk cskkensben fejezdik ki. A plusokon tl az ertr amplitdja ismt
nvekedsnek indul a kzpponttl val tovbbi tvolodssal, az ertr vektorainak irnyai
pedig az ellenkezre fordulnak.
5. Az albbi felttelnek megfelel vonalon:


=
cos 2
(7.24)

300
(ez a vonal a 7.5d brn ketts satrozott vonallal van feltntetve), az s a
sszetevk rtke nullval egyenl. E vonal kt oldaln az s a sszetevk ellenttes
irnyak. A keresztmetszet ama rszt, ami ezen a vonalon tl helyezkedik el a kzpponttal
ellenttes irnyban, kros znnak nevezik.

7.5 bra
A parabolatkrk klnbz fajti s az elektromgneses ertr szerkezete a nylsban: a)
sekly tkr, b) kzepes tkr, c) mly tkr, d) az elektromos (folytonos vonal) s a

mgneses (szaggatott vonal) ervonalak kpek a mly tkr nylsban 0 = 1,4.

0
6. Minl mlyebb a tkr (minl nagyobb a hnyados) annl nagyobb benne a kros

zna.
A plusok kialakulsnak az oka a sugrzs hinya a dipl tengelye mentn. Valban,
ha a bees SE sugr (7.4a bra) erternek amplitdja nullval egyenl, akkor az EF
visszavert sugr erternek amplitdja is nulla rtk lesz.

301
A kros znk kialakulst a 7.4a bra szemllteti. Ezek elszr is a dipl sugrzsa
elektromgneses erternek sajtossgai kvetkeztben keletkeznek (7.2 bra), msrsz a
visszavert sugr ertere folytn (7.1 bra). Annak kvetkeztben, hogy a dipl tengelynek
ellenkez oldalain fekv s sugarak mindegyiknl, a dipl sugrzsi ertere
sajtossgainak megfelelen az elektromos vektor a dipl tengelynek irnyba mutat, ezrt a
klnbz esetekben klnbz irny a paraboloid felletnek normlvektorhoz
viszonytva. Az sugrnl az elektromos vektor az norml fel mutat, az sugr
esetn viszont elmutat az normlvektortl. Emiatt a visszavert sugr elektromos
vektora a paraboloid tengelye fel irnyul, mg az vektora az ellenttes irnyba mutat. A
kros zna hatrra az a jellemz, hogy ezt a hatrt tlpve az vektor y-sszetevje tmegy
a nulla rtken s irnyt vlt.
A plusok s a kros znk meglte a paraboloid nylsa kihasznltsgi tnyezjnek
cskkenshez vezet. Emiatt a gyakorlatban rendszerint olyan tkrket hasznlnak, melyeknl
a nyls sugara . Pontosabb mennyisgi viszonyokat a sugrzs jellemzinek
vizsglatval kapunk.
Az elektromos s mgneses ervonalaknak a 7.5d brn megadott kpe szolglhat a
paraboloid felszni ramai eloszlsa jellemzjnek is. Ennl figyelembe kell venni, hogy az
elektromos ervonalak a nylsban egybeesnek a paraboloid felsznn foly ramok
vonalainak a nylsra vettett kpvel, a mgneses ervonalak pedig a parabola felsznn lev
mgneses ervonalaknak a nylsra kivettett kpt alkotjk.
Mint korbban emltettk, az apertra-mdszert hasznlva a forgs-paraboloid
sugrzsval kapcsolatos feladatot a sk ernyben lev nylsban fellp diffrakci feladatra
egyszerstettk le. Ha a parabolatkrt Hertz-dipllal sugrozzuk be, akkor az
elektromgneses ertr a nylsban a (7.17) s (7.18) kpletekkel meghatrozott formban
fgg majd a s a koordintktl, ami azonos a (3.62)-vel. Kvetkezskppen az
irnykarakterisztikt a vizsglt esetben a H-skban meghatrozhatjuk vagy a (3.98a) kplettel,

vagy a 3.8 bra grafikonjainak segtsgvel (az 2 grbe), vagy a 3.9 bra alapjn ( = 0), az
0
E-skban pedig a (3.98b) kplettel, vagy a 3.9 bra grafikonjainak segtsgvel a
klnbz rtkeire (lsd a szmokat a grbknl). Itt a 0 megfelel a 3. fejezetben hasznlt
jellsnek.

A 3.9 brbl lthat, hogy a 0 hnyados nvekedse esetn az irnykarakterisztika
fnyalbjnak szlessge is n az E-skban (a fnyalb szlessgnek szmszer adatait a 3.3
tblzatban talljuk), s cskken az oldalnyalbok viszonylagos szintje. A H-skban az

irnykarakterisztika Hertz-dipllal trtn besugrzs esetn nem fgg a 0 hnyadostl.
A 3. fejezetben meghatroztuk az antenna irnytnyezjnek, (lsd 3.103 kplet),
valamint a kihasznltsgi tnyezjnek (lsd 3.10 bra) rtkeit is. Ugyanakkor ott a
szmtst azzal a feltevssel vgeztk el, hogy az antennhoz vezetett teljestmny azonos a
nylson thalad teljestmnnyel. A jelen esetben a sugrzhoz (a Hertz-diplhoz) vezetjk a
teljestmnyt, s annak csak egy rsze jut a tkr felletre s koncentrldik azon, a tbbi rsz
eloszlik a trben.
Bevezetjk a parabolaantenna 1 hatsfoknak fogalmt, a tkr felletre jut
teljestmny, valamint a sugrzra adott sszes teljestmny hnyadost rtve alatta.
A s gmbszg-koordintkat hasznlva, s a szgeket a tkr tengelytl
szmtva, amint az a 7.2 brn lthat, a sugrz irnykarakterisztikjt az albbi mdon
fejezhetjk ki:

( , ) = 1 sin2 sin2
(7.25)

302
az antenna 1 hatsfokt pedig a kvetkezkppen:

2
0 0 0 (1 sin2 sin2 ) sin 1 3 1
1 = 2 = cos 0 cos3 0
0 0 (1 sin2 sin2 ) sin 2 8 8
(7.26)

ahol 0 - a tkr besugrzsnak szge, azaz a szg a tkr tengelye s a fkuszt.


valamint a tkr szlt sszekt egyenes kztti szg.
A (7.5)-nek megfelelen:

2 02
cos 0 =
2 + 02
0
A 7.6 brn lthat az 1 hatsfok fggse a parabola nylsa s paramtere
hnyadostl.

7.6 bra

A paraboloid 1 hatsfoknak fggse a nyls 0 viszonylagos mrettl, klnbz
sugrzk mellett. 1 egyszer Hertz-dipl, 2 Hertz-dipl sk vezet ernyvel, 3 Hertz-
diplok rendszere kardiodid irnykarakterisztikval
0
A 7.7 brn lthat a 1 teljes kihasznltsgi tnyez fggsnek grafikonja a
hnyadostl. A 1 rtkt egybknt az albbi mdon hatrozzuk meg:

1 = 1
(7.27)

ahol a index nlkl az gy kiszmtott kihasznltsgi tnyez, ahogyan a 3.


fejezetben tettk, a hatsfok figyelembe vtele nlkl. Az indexek a tnyezknl azt mutatjk,
hogy a Hertz-dipllal besugrzott forgs-paraboloidokra vonatkoznak.
A kzlt adatokbl lthat, hogy az antenna alacsony hatsfoka (a sugrz
energijnak nagy szrdsa) miatt a 1 kihasznltsgi tnyez kis rtk (1 = 0,37).

303
7.7 bra
A parabolaantenna teljes kihasznltsgi tnyezje fggsnek grafikonjai a paraboloid

nylsnak viszonylagos ( 0) mrettl, klnbz sugrzk mellett (az indexek jellst lsd
a 7.6 brn)

Nzzk meg az antenna nagyobb hatsfokt biztost sugrz esett. Sugrzknt


Hertz-diplt hasznlunk idelisan vezet sk ernyvel, ahogyan az a 7.8 brn lthat.

7.8 bra
A paraboloid besugrzsa idelisan vezet sk ernyvel rendelkez Hertz-dipllal

Ennek a sugrznak az irnykarakterisztikja, mint ismeretes egyenl lesz a Hertz-


dipl irnykarakterisztikjnak, valamint az albbi szorznak a szorzatval:

sin( cos )

azaz

( , ) = 1 sin2 sin2 sin( cos )


(7.28)

Emellett az ertr nullval egyenl a | | 90 fltrben.

304
Felttelezvn, hogy , a (7.28)-ban a sin( cos ) felcserlhet az
argumentumval, azaz

( , ) = 1 sin2 sin2 cos


(7.28a)

Az antenna 2 hatsfokt az albbi kplettel lehet meghatrozni:

2
0 0 0 (1 sin2 sin2 ) cos2 sin 3 1
2 = = 1 cos 3 0 cos5 0
8 8
02 0 (1 sin2 sin2 ) cos 2 sin
(7.29)
0
A 7.6 brn lthat az 2 fggsnek grafikonja a -tl.


Az ertr a paraboloid nylsban a cos szorzval fog klnbzni a (7.17)-tl s a
(7.18)-tl, azaz a (7.5) figyelembe vtelvel az albbi egyenletekkel lesz meghatrozhat:

(2 2 cos 2)(2 2 )
=
(2 + 2 )3
2 (2 2 ) sin 2
=
(2 + 2 )3 }
(7.30)

Az elektromos s a mgneses ervonalak kpe a jelen esetben alapjban vve


ugyanolyannak addik, mint az elz esetben (lsd 7,5 bra). A klnbsg abban rejlik, hogy
a 0 = vonalon s mgtte az ertr nulla lesz, mivel a sugrz | | 90-nl nem
sugroz.
Knny beltni, hogy a (7.30) a (3.63)-tl csak az lland szorzban klnbzik.
Kvetkezskppen, a sk ernyvel elltott dipllal besugrzott forgs-paraboloid
irnykarakterisztikja a (3.108) s (3.109) kpletekkel szmthat ki a H- s E-skokban.
Az irnykarakterisztika kiszmtshoz felhasznlhatjuk a 3.11 s 3.12 grafikonokat is.

Ltjuk, hogy jelen esetben a 0 hnyados nvekedse a fnyalb kitgulshoz s az
oldalnyalbok cskkenshez vezet.
A 2 kihasznltsgi tnyezt az 2 hatsfok figyelembe vtelvel a 7.7 bra

grafikonjai alapjn hatrozhatjuk meg, mint a 0 hnyados fggvnyt. A 2 kihasznltsgi
0
tnyez maximlis rtke = 0,6 mellett lp fel, ami megfelel a cos = 0,470, illetve a

= 62 rtknek. = 62 fok mellett a sk ernyvel elltott Hertz-dipl
irnykarakterisztikja ( , ) = 0,47 = 0 mellett, illetve ( , ) = 0,23 = 90
mellett.
A 3.4 tblzatban szerepelnek az irnykarakterisztika fnyalbjnak 20 s 20

rtkei egy sor 0 rtkre.
Az elzekhez hasonlan szmthatk ki annak a forgs-paraboloidnak a jellemzi,
amit olyan Hertz-diplokbl ll rendszerrel sugrzunk be, melyeknek egyttesen kardiodid
irnykarakterisztikjuk van az albbi kpletnek megfelelen:

305

( , ) = 1 sin2 sin2 cos 2
2
(7.31)

Ilyen irnykarakterisztikval rendelkezik pldul az Adcock-rendszer (kt ellenfzis


vibrtor), egytt egy klnll vibrtorral, amit az Adcock-rendszerhez kpest 90-os
fziseltolssal tpllnak. Mint majd ltjuk, egy sor ms sugrz irnykarakterisztikja is kzel
ll a (7.31)-hez.
Az 3 hatsfok s a 3 kihasznltsgi tnyez, valamint a kardiodid sugrzval
besugrzott forgs-paraboloid s irnykarakterisztiki az albbi mdon fejezhetk ki:

11 2 1 1
3 30 cos 0 3 cos 2 0 2 cos 4 0 cos5 0
3 = 5
11
3
15
(7.32)

02 02
(1 + )
2 22
3 =
4 2
2 4 1 + 04 2 1 + 02
7 0 0
(1 + )
30 2
2 10 2 30
5 (1 + 02 )

(7.33)

= 2 1 + 2 02 sin2 2
}
= 2 1 2 02 sin2 2
(7.34)
ahol

+1 02
1 = ( 2 ) (0 sin )
2 + 02
=1

1 02
2 = ( ) (0 sin )
8 2 + 02 }
=1
(7.34a)

A 7.6 brn lthat a kardiodid irnykarakterisztikval rendelkez sugrzval elltott


forgs-paraboloid 3 hatsfoknak grbje, mg a 7.7 brn a 3 kihasznltsgi tnyezj a
0
hnyados fggvnyben.

A kardiodid irnykarakterisztikval rendelkez sugrzval elltott forgs-paraboloid
elektromos s mgneses ervonalaiknak kpe ugyanolyan lesz, mint az egyszer dipllal
trtn besugrzs esetn (7.5 bra).

3. A forgs-paraboloidok sugrzi

A fentiekben megvizsgltuk a forgs-paraboloidok jellemzit hrom klnbz fajta


sugrz esetn. A feladat leegyszerstse rdekben idelis sugrzkat vettnk, melyeknl az

306
irnykarakterisztika a lehet legegyszerbb fggvnye a szgeknek, nevezetesen: a) az
egyszer Hertz-diplt, b) a sk erny kzelben elhelyezett Hertz-diplt, s c) a Hertz-diplok
ama rendszert, mely kardiodid irnykarakterisztikval rendelkezik. Az elemzs sorn a
sugrzt pontszernek tekintettk, azaz olyannak, ami a tkr felsznnek kzelben
gmbhullmot hoz ltre, a tkr fkuszpontjba es kzpponttal.
Itt megismerkednk a valdi, az antennatechnikban hasznlatos sugrzkkal. Mieltt
rtrnnk a lersukra, rviden jellemezzk a forgs-paraboloidok zemeltetse valdi
feltteleinek klnbsgeit az elz fejezetben elfogadott idelis felttelektl.
Elszr is, a forgs-paraboloidok karakterisztikira befolyssal vannak az antenna
gyrtsi pontatlansgai (a tkr formjnak eltrsei, a sugrz elhelyezsi pontatlansgai,
stb.) Msodszor, a valdi sugrzknl az irnykarakterisztika eltr a korbban vizsglt idelis
sugrzk irnykarakterisztikjtl: ez klnsen az oldalirny- s htrasugrzsra
vonatkozik. Harmadszor, a valdi felttelek mellett a sugrz gynevezett rnykhatsa is
jelentkezik, amit a korbbi elemzs sorn nem vettnk figyelembe.
Az emltett tnyezk hatst az antenna sugrzsi jellemzire nem lehet pontos
szmtsokkal figyelembe venni. Mennyisgileg az albbi mdon becslhet fel:
Az antenna gyrtsi pontatlansga lerontja a szinfzis erteret a nylsban, ami a
maga nemben az antenna erstsi tnyezjnek cskkenshez, valamint az
irnykarakterisztikjnak valamilyen mrtk megvltozshoz vezet, pldul a nyalbok
kztti terletek rszben feltltdnek, azaz a nyalbok sszefolynak.
A relis sugrz irnykarakterisztikjnak eltrst az idelis sugrz
irnykarakterisztikjtl a fnyalb szerint figyelembe vehet a tkr 0 s paramtereinek
megvlasztsakor. Ezeket gy kell megvlasztani, hogy mindkt esetben 66 azonos legyen a
tkr szle s a tkr kzppontja sugrzsai intenzitsnak viszonya. E felttel teljeslse
esetn az antenna irnykarakterisztikja mindkt esetben azonos lesz.
A sugrz jelents oldalirny- s htrasugrzsa az antenna hatsfoknak
cskkenshez vezet az elz fejezetben trgyalt rtelemben, kvetkezskppen cskken az
erstsi tnyezje is. Ha a sugrz irnytottsgnak grbjben oldalnyalbok vannak, akkor
azoknak kvl kell maradni a tkr megvilgtsnak terletn, mert ellenkez esetben ez
plusok s kros znk kialakulshoz vezet. A htrasugrzs s az oldalnyalbok hatsa
nemcsak a hatsfok cskkenst fogja eredmnyezni. A htrasugrzs s az oldalnyalbok
ertere hozzaddik a tkr sugrzsnak erterhez, s jelents vltozsokat okozhat az
antenna irnykarakterisztikjban, megnvelve az oldalnyalbok szintjt, klnsen a
viszonylag nem nagy mret tkr esetn. Jelents httrsugrzs esetn a sugrzt
rendszerint gy helyezik el, hogy a tkr s a sugrz erterei fzisban sszeaddjanak az
antenna fnyalbjnak irnyban. Ez nmileg megnveli az erstsi tnyezt, s rszben
kiegyenlti a hatsfok cskkensnek hatst.
A forgs-paraboloidnak a tkrrl visszaverd skhullm tjban elhelyezked
sugrzja a vevantennhoz hasonlan elnyeli a sajt hatsos felletvel sszhangban a
hullm energijnak egy rszt. A hullm energijnak valamekkora rszt a sugrz s a
mechanikus rgztshez alkalmazott kiegszti visszaverik. Az energia visszavert rsze
llhullmokat alakt ki a sugrz s a tkr kztt, ami az amplitd- s fzisviszonyok
lerontshoz vezet a tkr nylsban.
A jelensget, melynek sorn a sugrz miatt elnyelds s a tkrrl a nyls fel
halad skhullm visszaverse lp fel, rnykhatsnak nevezik. Ez a jelensg elvezet az
irnykarakterisztika fnyalbja valamekkora kiszlesedshez, valamint az oldalnyalbok
nvekedshez, s ezzel egytt nyilvnvalan az antenna hatsfoknak cskkenshez is.

66
A relisban s az idelisban. a ford.

307
Az sszes felsorolt tnyez (gyrtsi pontatlansgok, az idelis s a relis sugrzk
irnykarakterisztikinak eltrsei, a sugrz rnykhatsa) egyttes hatsa kvetkeztben a
forgs-paraboloidok valdi jellemzi klnbznek a megfelel az elz alfejezetben idelis
felttelek mellett tallt elmleti jellemzktl az albbiaknak megfelelen:
Az erstsei tnyez rendszerint a 75-80%-a a megfelel elmleti rtknek. Az
oldalnyalb-maximumok viszonylagos rtke nagyobb az elmleti rtkeknl. Az
oldalnyalbok kztti szakaszok rszben kitltttek. Az irnykarakterisztikbl hinyoznak a
nulla rtk helyek.
A fnyalbon bell nagyjbl a 0,1-es teljestmnyszintig az elmleti adatok elg jl
egybeesnek a tapasztalati adatokkal.
Trjnk r az egyes sugrzfajtk lersra.

a) vibrtoros sugrzk

A 7.9 s 7.10 brkon lthat a vibrtoros sugrzk nhny fajtja. Ezeket kt


csoportra oszthatjuk.
Az els csoport sugrzi (7.9 bra) kt vibrtorbl llnak, melyek kzl a tkrhz
kzelebb es hossza nmileg meghaladja a fl hullmhosszt (passzv vibrtor-reflektorknt
van behangolva). Az els csoport vibrtoros sugrzi a tplls mdszerben klnbznek
egymstl. A tplls trtnhet a) koaxilis kbelrl, vagy b) ngyszgletes keresztmetszet
cstpvonalrl, 01 hullmmal. Az els (a) esetben a vibrtor egyik vllt hozzktik a
kbel bels erhez, amihez furatot ksztenek a kbel kpenyn. A vibrtor msik vllt
kzvetlenl a kbel kpenyhez ktik. A msodik (b) esetben a vibrtorokat vkony
fmlemezre erstik, melyet a nyitott cstpvonal szles falval prhuzamosan helyeznek el
annak kzpvonaln.

7.9 bra
Kt vibrtorbl ll vibrtoros sugrzk. a) koaxilis kbeles tpllssal, b) cstpvonalas
tpllssal

A msodik csoport sugrzi (7.10 bra) egy vibrtorbl s egy kerek sktrcsbl
llnak, amit a vibrtortl krlbell 4 tvolsgra helyeznek el. A tplls mdszerei itt
ugyanazok, mint az els csoportba tartoz sugrzk esetn (a s b). Koaxilis tpvonal
hasznlata esetn a vibrtorok rssel is gerjeszthetk. Ehhez a kbel kls kpenyn
hosszban kt 2 hosszsg rst vgnak a kbel tmrjnek kt ellenttes oldaln. A
vibrtor mindkt vllt a kbel kpenyhez erstik a rsek kztt flton. Az egyik vll
folytatst a kbel bels ervel vkony sugrirny tktssel egyestik. Az tktsnek
ksznheten a kbel belsejben magasabb rend csillapod hullmok lpnek fel, melyeknek

308
hosszirny mgneses sszetevik vannak. Ez a rsben erteret, a vibrtorok vllaiban pedig
ramokat gerjeszt.

7.10 bra
Egy vibrtorbl s egy kerek sktrcsbl ll sugrzk. (a) koaxilis kbeles tpllssal, (b)
cstpvonalas tpllssal, c) rs-sugrzval, d) utbbi keresztmetszeti rajza

Meg kell emlteni, hogy a vibrtor tpllsa a 7.9a s 7.10a brkon lthat mdon a
vibrtorok vllainak, valamint az egsz antennnak aszimmetrikus gerjesztshez, valamint a
sugrz s az egsz antenna aszimmetrikus irnykarakterisztikjhoz vezet a teljes E-skban
(a maximum eltoldik nhny fokra az antenna tengelyhez viszonytva). Rssel trtn
gerjeszts esetn viszont, ahogyan a 7.10c brn lthat, mindkt vibrtor-vll gerjesztse
egyforma lesz.
Az elzekben a sugrzk kzelt mreteit emltettk meg. Ezeket pontosabban
ksrleti ton hatrozzk meg gy, hogy elszr is minimlis httrsugrzssal rendelkez
irnykarakterisztikt rjenek el, msodszor, biztostsk az antenna s a tpvonal j illesztst.
A vibrtoros sugrzk a paraboloid felletnl gmbhullmot hoznak ltre, ahol a
gmb kzppontja a vibrtorok (kt vibrtoros vltozat), vagy a vibrtor s a sktrcsa kztti
szakaszra esik.
A vibrtorbl s trcsbl ll sugrzk irnykarakterisztikja megkzelti a sk
ernyvel elltott Hertz-dipl irnykarakterisztikjt. A kt vibrtorbl ll sugrzk
irnykarakterisztikja a kardiodid irnykarakterisztikhoz kzeli. A kt vibrtoros sugrzkat
jelents httrsugrzs jellemzi. A vibrtoros sugrzval elltott forgs-paraboloid sugrzsi
jellemzinek meghatrozshoz felhasznlhatk az elz fejezetben kzlt adatok, de
figyelembe vve a korbban emltett korrekcik beszmtst az oldalirny s a
htrasugrzst, stb. illeten.

7.11 bra
Vibrtoros sugrz kt vibrtor-prral, cstpvonalas tpllssal

309
A kt vibrtoros sugrzk mellett alkalmazzk a 7.11 brn lthat sugrzt is, ami kt
pr vibrtorbl ll, a 7.9c brn lthat konstrukcival. A vibrtor-prok kztti tvolsg
vltoztatsval megvltoztathat a sugrz (valamint az egsz antenna) irnykarakterisztikja
a H-skban, kiegyenltvn a fnyalbot ebben a skban az E-sk fnyalbjval.

b) cstpvonalas sugrzk

A forgs-paraboloidok sugrziknt cstpvonalas sugrzkat is hasznlunk, gy


ngyszgletes keresztmetszettel, a 01 hullmmal, ahogyan kr keresztmetszettel, a 11
hullmmal. A 7.12 brn lthat a cstpvonal elhelyezsnek kt vltozata a tkr mellett.

7.12 bra
Cstpvonalas sugrzk: a) cstpvonal thalad a tkrn, b) a cstpvonal oldalrl kerli meg
a tkrt

A kr keresztmetszet cstpvonal elnysebb a forgs-paraboloidokhoz a


ngyszgletes keresztmetszetnl. Az elny abban rejlik, hogy a kr keresztmetszet
cstpvonal egyenletesebben sugrozza be a tkrt, mivel ennek a cstpvonal-fajtnak az
irnykarakterisztikja majdnem forgstest alak (a 4.7 brnak megfelelen a fnyalb
szlessge majdnem ugyanakkora a H- s az E-skokban). Ennek eredmnyekppen a forgs-
paraboloid irnykarakterisztikja szintn forgstest alak. A ngyszgletes keresztmetszet
cstpvonalnl a fnyalb szlessge eltr a H- s az E-skokban, ami megnehezti a tkr

egyenletes besugrzst optimlis 0 arny mellett.
Azutn a lineris hullmmal besugrzott forgs-paraboloid elektromgneses
erternek parazita polarizcija is van. A kr keresztmetszet cstpvonal erternek szintn
van parazita polarizcija, egybknt a kr keresztmetszet cstpvonal erternek parazita
sszetevje az irnya szerint ellenfzis a forgs-paraboloid erternek parazita
sszetevjvel (lsd 4.6 s 7.5 bra). Ennek eredmnyekppen, kr keresztmetszet
cstpvonallal trtn besugrzs esetn jelents mrtkben kiegyenltdik a forgs-
paraboloid erternek parazita polarizcija. Ezen kvl (4.3 s 4.7 brk), a szabvnyos
kerek cstpvonalnl (2 = 0,75) az oldalirny s a htrasugrzs is sokkal kisebb, mint a

szabvnyos ngyszgletes keresztmetszet cstpvonal esetn ( 1 = 0,71, 2 = 0,32).
A tkr egyenletesebb besugrzsnak, s a parazita polarizci kiegyenltsnek
kvetkeztben, illetve sszefggsben az oldalirny s a httrsugrzs kisebb rtkeivel, a
kr keresztmetszet cstpvonal nagyobb kihasznltsgi tnyezt eredmnyez, mint a
ngyszgletes keresztmetszet.
A cstpvonal-sugrzk elektromgneses ertere a tkr felletnl gmbhullm
jelleg, a gmb kzppontja a cstpvonal nylsnak kzppontjba esik.

310
A cstpvonalas forgs-paraboloid sugrzsi jellemzinek kzelt meghatrozsnl
a kr keresztmetszet cstpvonalat tekinthetjk a sk ernyvel elltott Hertz-dipl
ekvivalensnek, a ngyszgletes keresztmetszet cstpvonalat pedig kardiodid
irnykarakterisztikval rendelkez sugrznak. Emellett fenn kell tartani a tkr szlei
besugrzsnak korbban emltett feltteleit.
A cstpvonalas sugrzk vge lehet kisebb mret tlcsres kialakts (7.12 bra).
Emellett figyelembe kell venni, hogy a fzisfront kzppontja nem a tlcsr nylsban lesz,
hanem annak cscsn. k alak piramidlis tlcsr esetn a fzisfront kzppontjai az E- s a
H-skokban nem esnek egybe, ami fzistorztshoz vezet a tlcsr nylsban, s ezzel egytt
az antenna sugrzsi jellemzinek romlshoz is. Kvetkezskppen a ngyszgletes
keresztmetszet cstpvonal tmenetnl a tlcsrbe utbbinak hegyesszg piramidlisnak
kell lennie. Kr keresztmetszet cstpvonal tmenetnl a tlcsrbe nyilvnvalan kpos
tlcsrt hasznlnak.
Amennyiben szksgess vlik eltr szlessg fnyalbok kialaktsa az E- s a H-
skokban, akkor az gynevezett dobozos sugrzkat alkalmazzk, melyeket a 7.13 bra
szemlltet.

7.13 bra
Dobozos sugrzk: a) kzvetlen csatlakozssal a tpll cstpvonalhoz, b) svos tmenet
alkalmazsval

A 01 hullmmal gerjesztett ngyszgletes keresztmetszet cstpvonalnl mretbeli


ugrssal, vagy kisebb svos tmenettel vltozik sokkal nagyobbra a keresztmetszet gy, hogy
abban csak a 01 hullm terjedhessen (a rendszer szimmetrijnak megrzse mellett a 02
hullm nem keletkezi). A dobozos sugrz mreteinek megvlasztsval szablyozhatk a
01 s 03 hullmok amplitd- s fzisviszonyai.

7.14 bra
A 01 s 03 hullmok ertereinek sszeaddsa a dobozos sugrz nylsban

311
Az erterek fzisait gy vlasztjk meg, hogy minl egyenletesebb erteret kapjanak a
dobozos sugrz nylsban. A 7.14 brn lthat a 01 s 03 hullmok ertereinek
sszeaddsa, valamint az ered egyenletes ertr kialakulsa. A dobozos sugrz fzisfrontja
gmb alak. A gmb kzppontja egybeesik a nyls kzppontjval.

c) Cutler-sugrz

A 7.15 brn lthat a fordtott sugrzs, kt rsbl ll antenna alkalmazsa, amit


Cutler-sugrz nven ismernk. A berendezs szerkezete az 1.9k brn lthat.

7.15 bra
A Cutler-sugrz (kt rsbl ll, fordtott sugrzs antenna)

E sugrz mellett az antennarendszer konstrukcis rtelemben kisebb mretnek


addik. A sugrznak kisebb az rnykhatsa, mint a tbbi fajta sugrz esetn.
Ennek a sugrznak az irnykarakterisztikja fgg a rsek szlessgtl s
hosszsgtl, valamint a rseknek a cstpvonal falaitl mrt tvolsgtl.
Kvetkezskppen szablyozhat, s a kvetelmnyekhez igazodva optimlisan
megvlaszthat.
Az e sugrz ltal kisugrzott hullm fontja majdnem gmb alak. A cstpvonal
falairl trtn visszaverdsek kvetkeztben fellp fzistorzts nem haladja meg a 30-ot.
A Cutler-sugrzval elltott forgs-paraboloid jellemzi kzeltleg meghatrozhatk
a korbban a kardiodid sugrz szmra megadott adatokbl.

4. A tkrrl visszavert hullm hatsa a sugrzra

Korbban mr emltettk a sugrznak az elnyeldsben, valamint a tkrtl a nyls


fel halad elektromgneses skhullm energija valamekkora rsznek visszaverdsben
kifejezd rnykhatst. Az elz szakaszban a f figyelmet az ertr gerjesztsre
fordtottuk a parabola nylsban, valamint az antenna sugrzsi jellemzinek megvltozsra

312
a sugrzrl visszavert hullm kvetkeztben. Itt megvizsgljuk az energiaelnyeldsnek a
sugrz mkdsre kifejtett hatst. Ezt a jelensget elfogadott jellemezni a bevitt (induklt)
impedancival, illetve illesztett tpvonalas antennarendszer esetn az illesztetlensg
fokval, azaz. a sugrzt tpll tpvonalon fellp visszaverdsi tnyezvel. Ezeket a
jellemzket kzelt mdon az albbiak szerint lehet meghatrozni:

a) vibrtoros sugrzk

Vibrtoros sugrzk esetn, a drtantennk elmletvel sszhangban, jobb az induklt


impedancival szmolni.
Jelljk -mel az ram rtkt a tpllt vibrtorban a maximum pontjban. Az ramot
a passzv vibrtorban a maximumpontban jelljk -mel, ahol az ramok
amplitdinak hnyadosa a passzv s a tpllt vibrtorban, az ramok kztt fellp
fzisklnbsg.
Sk korong esetn vehetjk gy, hogy = 1, = .
Az elektromos ertr a tkr cscsban:

60 (1 + )
=

(7.35)

ahol

a tvolsg a tpllt vibrtortl a tkr cscsig (gyakorlatilag , ahol a


tkr fkusztvolsga.
a tvolsg a vibrtorok kztt, ha a reflektor egy passzv vibrtor, illetve a
tvolsg a vibrtor s a tkrkpe kztt, ha a reflektor egy sktrcsa.

A tkrrl visszaverd hullm elektromos ertere a tpllt vibrtor helyn


amplitdban egyenl a cscspontban fellp ertrrel, fzisban pedig rtkkel ksik,
azaz:

60 (1 + ) 2
=

(7.36)

Az induklt impedancia:


= 2 =

(7.37)

A vizsglt esetben:

2
= (1 + )

(7.38)

gy teht

313
120(1 + ) 2
=

(7.39)

A induklt impedancia hatsa a haladhullm zemmdra a tpvonalon a


szoksos mdon hatrozhat meg. Ehhez meghatrozzk a sugrz teljes impedancijt, mint
a sajt s az induklt impedancia sszegt.
Ismervn a teljes impedancit, knny megtallni az llhullm-arnyt a tpvonalon.
Megjegyezzk, hogy az induklt impedancia viszonylag csekly. A modulusa nem
120(1+)2 19(1+)2
nagyobb, mint , mikzben a sajt ellenlls rtke 70-100 .

b) cstpvonal-sugrzk

Cstpvonal-sugrzk esetn elnysebb a visszaverdsi tnyezt kiszmtani a


cstpvonalban.
Tegyk fel, hogy a tkr el helyezst megelzen a sugrz illesztett volt a
cstpvonalhoz.
Jelljk a cstpvonal sugrzsi teljestmnyt -vel. Akkor a Poynting-vektor a
tkr cscsnl abszolt rtkben az albbi:


=
4 2
(7.40)

ahol

a sugrz erstsi tnyezje


a tkr fkusztvolsga

Ugyanekkora rtknek kell lenni a visszavert skhullm Poynting-vektornak is a


cstpvonal nylsnl.
A cstpvonal ltal elnyelt teljestmny:


=
4 2
(7.41)

ahol a sugrz effektv fellete. Figyelembe vve a kapcsolatot a sugrz


effektv fellete s erstsi tnyezje kztt, az albbi sszefggst kapjuk:


2
=
4 2 4
(7.42)

A visszaverdsi tnyez modulusa a cstpvonalban:

314

|| = =
4
(7.43)

A kapott kifejezs a visszaverdsi tnyezre (7.43) igaz ms tpus sugrzkra is,


amennyiben azok illesztettek a tpvonallal. Megmutathat, hogy a (7.39) is elvezet a (7.43)-
hoz, amennyiben a vibrtort elzetesen illesztettk a tpvonalhoz.
Az elmondottakbl lthat, hogy vltoztatvn a tvolsgot a tkr cscsa s a sugrz
kztt, vltoztathatjuk az induklt impedancia, vagyis a visszaverdsi tnyez fzist. Mivel
a sugrz elzetes belltsa sorn idelis illesztst nem sikerl elrni, ezrt ltalban szlva
lehetsg van a tkr s a sugrz kztti tvolsg lltgatsval a sugrz s a tpvonal
kztti illeszts javtsra. Ugyanakkor lni ezzel a lehetssggel rendszerint nem sikerl. A
helyzet az, hogy a sugrz helyzetnek vltoztatsa az elmozdtst jelenti a fkuszhoz
viszonytva, ami, mint azt majd ksbb ltjuk, csak nagyon korltozott hatrok kztt
engedhet meg.
A tkrrl visszaverd skhullm, ltal okozott illesztetlensget rendszerint a
sugrzt tpll vezetk utnhangolsval, vagy ms mdszerekkel, pldul a tkr cscsba
helyezett lemezekkel, a visszavert hullm polarizcijnak elfordtsval, oldalrl
megvilgtott svos tkrk hasznlatval, stb. egyenltik ki.
A tpvezetk behangolsa a mvelet elvgzsvel kapcsolatos knyelmetlensgek
mellett mg azzal a htrnnyal is jr, hogy a behangolskor nem biztosthat az illeszts
kellen szles frekvenciatartomnyban. Ezrt ms mdszereket rszestenek elnyben.
Ezen mdszerek egyike a korrekcis lemez behelyezse a tkr cscsba. A mdszer
lnyege az albbi:
A 7.16 brn lthat egy paraboloid metszete, melynek cscsban trcsa formj
lemezt helyeztek el. A lemez csekly mrete s viszonylag nagy fkusztvolsg esetn a
sugrz ertere a lemez minden pontjn majdnem azonos fzis lesz. Ezrt a lemezrl
visszaverd, a lemezben foly ramok ltal gerjesztett hullm majdnem megfelel egy D
tmrj kerek szinfzis antenna sugrzsnak, azaz a fkusz fel mutat irnyban
koncentrldik. A tkrrl visszavert hullm viszont az egsz nylsra sztterjed. Ezrt
lehetsg nylik arra, hogy a lemez mretnek s helyzetnek megvlasztsval a sugrz
krnykn a tkrrl rkezvel amplitdban azonos, de fzisban ellenttes hullmot kelteni.

7.16 bra
Trcsa formj korrekcis lemez elhelyezse a paraboloid cscsban

315
A lemez mretezse az albbi mdon vgezhet el. Jelljk a sugrz ertert a tkr
cscsnl 0 -lal. Tegyk fel, hogy a lemeznl az ertr szintn 0 rtk, mivel a tvolsg a
lemeztl a tkr cscsig rendkvl csekly a fkusztvolsghoz viszonytva.
Akkor a lemez ltal visszavert teljestmny:

02 2
=
2 120 4
(7.44)

A lemezrl visszaverd hullm ertere a sugrznl:

2
02 4 2 0 2
= 2 120 = ( ) =
4 2 4 2 2 4 4
(7.45)

A (7.45)-ben a a lemez, mint antenna erstsi tnyezje, ami nem ms, mint

4 4 2
= 2 = 2
4
(7.46)

Mivel a lemez, mint emltettk, viszonylag csekly mret, gy felttelezhet, hogy


nem rontja le a parabolatkr mkdst, s a parabola felletrl trtn visszaverds ltal
ltrehozott ertr a sugrz krnykn majdnem ugyanaz lesz, mint lemez nlkl, azaz
egyenl lesz 0 -lal.
Egyenlv tve:

= 0

ezt kapjuk:

4
=

(7.47)

A tkrrl s a lemezrl visszavert hullmok ellenttes fzis ertereinek


biztostshoz a lemezt gy kell elhelyezni, hogy a cscstl szmtott tvolsga a negyed
hullmhossz pratlan szm tbbszrse legyen. A tvolsg (lsd 7.16 bra) egyenl:

2
= (2 + 1) = (2 + 1)
4 4 4 4 4
(7.48)

A megadott kifejezsek a s a rtkeire kzeltek, s ezeket rendszerint ksrleti


ton pontostjk.

316
A lemezt rendszerint vastagsgra ksztik, s elektromosan rintkezik a tkr
felletvel. Ezzel folytonos ram-vonalak jnnek ltre a lemezen s a tkrn, s az ramok
eloszlsa fennmarad a bees hullm erternek megfelelen.
A korrekcis lemez htrnya az, hogy lerontja a fzisviszonyokat a tkr nylsban,
ami az irnytnyez cskkenshez, a fnyalb kiszlesedshez s az oldalnyalbok
nvekedshez vezet.
A tkrrl visszavert hullmnak a sugrzra gyakorolt hatsa cskkentsnek msik
mdszere a polarizcijnak elfordtsa. Ezt a kvetkez mdon valstjk meg. A paraboloid

fellett 4 szlessg vkony fmlemezekbl lltjk ssze, amit egy bordra helyeznek 45
fokos szgben az E-skhoz viszonytva (7.17 bra).

7.17 bra
A lemezes paraboloid szerkezete a visszavert hullm polarizcijnak elfordtshoz

A lemezek mg, azokra merlegesen sszefgg fmfelletet helyeznek. A lemezekkztti tvolsgot nagysgra vlasztjk. A lemezrendszerre bees hullmot
8 10
felfoghatjuk kt sszetevbl llnak, melyek egyiknek elektromos vektora merleges a
lemezekre a msik elektromos vektora pedig prhuzamos azokkal. Az els thalad a lemezek
kztt s visszaverdik a mgttk elhelyezked felletrl, a msodik viszont kzvetlenl a
lemezekrl verdik vissza. E kt sszetev sszeaddsnak eredmnyekppen a
visszaverds utn a visszavert hullm elektromos vektora 90-kal elfordul a bees
hullmhoz viszonytva. Az gy polarizlt hullm nem gyakorol majd hatst a sugrzra.
A 7.18 brn lthat az oldalrl besugrzott parabola-csonk.

7.18 bra
Tlcsrrel besugrzott parabola-csonk

A tlcsres sugrz fnyalbjnak irnyt a nyl mutatja. A tkr szlei sokkal kisebb
besugrzst kapnak. Mivel a tlcsrre a tkr szlrl visszavert hullm esik, gy a hatsa a
sugrzra viszonylag kicsiny lesz, mivel a (7.43)-nak megfelelen a visszaverdsi tnyez a
tpvonalban az erstsi tnyezvel, azaz a trer ngyzetvel arnyos.

317
5. Parabolahenger. Szelvnyes parabolaantenna

Az alapfeltevsek, melyeket figyelembe vesznek az ertr meghatrozshoz a


parabolatkrk belsejben, a 1-ben tallhatk. A 2-ben ezeket az alapfeltevseket
felhasznltuk a forgs-paraboloid erternek kiszmtshoz. Mieltt rtrnnk az ertr
szmtsra a parabolikus hengerben, nhny kiegszt magyarzattal kell szolglnunk.
Emlkezznk arra, hogy az ertr szmtsakor a forgs-paraboloidban a sugrznak a
szabad trben keletkez sugrzsi erterbl indultunk ki (7.9), azaz a sugrz erterbl a
tvoli znban. Ennek alapjul az szolglt, hogy a forgs-paraboloidoknl a tvolsg a
sugrz s a tkr fellete kztt rendkvl nagy a sugrz mreteihez s a hullmhosszhoz
viszonytva. A parabolikus hengernl a sugrz hossza, mint emltettk, egyenl az alkot
henger hosszval s sszemrhet a fkusztvolsggal, st gyakorta nagyobb is annl.
Ebbl kvetkezik, hogy parabolahenger esetben nem hasznlhatjuk a sugrz

erternek megszokott kifejezst, melynek fggse az r tvolsgtl tpus

(gmbhullm), s amelyben szorzknt szerepel az irnykarakterisztika is, mert ez a kifejezs
csak a sugrztl nagy tvolsgokra igaz. Olyan tvolsgokra a sugrztl, melyen a
parabolahenger pontjai helyezkednek el, tekinthetjk gy, hogy a sugrz elektromgneses

ertere hengeres hullm jelleg, s a vltozsa a tvolsgtl tpus. Az elektromgneses

erteret a nylsban gy tekintjk, mint egy skhullm ltal ltrehozottat, ami a sugrz ltal
kisugrzott hengeres hullmbl alakul ki a tkr felsznrl trtn visszaverds sorn.
A jelen esetben nem hatrozzuk meg az ertr abszolt rtkt a tkr belsejben, s
annak nylsban a sugrzban foly ramon s annak paramterein keresztl gy, ahogyan
azt a forgs-paraboloid esetben tettk.

7.19 bra
A parabolahenger elemzshez. a) ferde vetlet, b) keresztmetszet

A vizsglt feladatban kiindulsnak tekintjk a feltevst arrl, hogy a sugrz


elektromgneses ertere hengeres hullm jelleg. A hullm amplitdjt nem pontostva is

318
kpesek vagyunk megllaptani az amplitd-vltozs trvnyszersgt a nylsban a bees
s a visszavert hullmok arnyrl korbbiakban kialaktott elkpzelsekkel. Ismervn ezt a
trvnyszersget, megtallhatjuk az irnykarakterisztikt s az irnytnyezt a diffrakci
mdszervel a sk ernyben lev nylsbl (lsd 3. fejezet) Az erstsi tnyezt viszont
meghatrozhatjuk az irnytnyez s a hatkonysgi tnyez szorzataknt, utbbi alatt
felttelesen a sugrz ltal a tkr irnyba, azaz 20 szg alatt (7.19b bra) kisugrzott
teljestmnynek, valamint a teljes sugrzsi teljestmnynek a hnyadost rtjk. A
vesztesgeket a tkrben nullnak tekintjk. A sugrz hosszt egyenlnek tekintjk a henger
alkotjnak hosszval.
gy teht a tovbbi elemzsek sorn felttelezzk, hogy az elektromgneses ertr a
sugrztl hengeres hullm formjban terjed a tkr fel, s onnan skhullm formjban
verdik vissza.
Megvizsglunk kt esetet:

1) Sugrz krkrs irnykarakterisztikval,


2) Egyirny sugrz.

Az els esetben gy tekintjk, hogy az ertr nem fgg a szgtl (7.19a bra), a
msodikban pedig gy, hogy az ertr arnyos cos -val a tkr fel fordul fl trben, s
nullval egyenl a msik fl trben. Ennek megfelelen a parabolahenger hatkonysgi
tnyezje az els esetben

0
1 =

(7.49)

a msodik esetben pedig

1
0 0 cos2 0 + 2 sin 20
2 = =
3
02 cos2
(7.50)
1
A (7.5)-nek megfelelen = 0 esetn, ami megfelel = 0 = -nek, ezt kapjuk:
2

2 02
cos 0= 2
+ 02
20
sin 0 = 2
+ 02
1 20 (2 02 )
sin 20 =
2 (2 + 02 )2
20
0 = arc sin 2
+ 02 }
(7.51)

Berva a (7.51)-et a (7.49)-be s a (7,50)-be:

319
1 20
1 = arc sin 2
+ 02
(7.52)

2 20 20 (2 02 )
2 = [arc sin 2 + ]
+ 02 (2 + 02 )2
(7.53)
0
A 7.20 brn lthat az 1 s 2 fggse az viszonytl, ahol 0 a nyls

szlessgnek fele (lsd 7.19 bra), = 2 a parabola paramtere.

7.20 bra
A parabolahenger feltteles hatkonysgi tnyezje fggsnek grafikonjai a nylsnak

viszonylagos mretrl ( 0), klnbz sugrzk esetn. 1 krkrs irnykarakterisztikval
rendelkez sugrz, 2 egyirny sugrz

Az ertr a nylsban az x s y koordintk fggvnye lesz:

= (, )

gy tekintjk, hogy ez kt fggvny szorzata, melyek kzl az egyik csak az x, a


msik pedig csak az y koordinttl fgg:

(, ) = ()()
(7.54)

egybknt az ()-et gy hatrozzuk meg, mint a sugrzban foly ram


amplitdjnak fggst az x koordinttl, mg az () krs irnykarakterisztikval
rendelkez sugrz esetn:

320
1 2
1 () = = 1
2 + 2
(7.55)

egyirny sugrz esetn pedig:

2
2(2 02 )
2 () = cos = 2 3
(2 + 2 ) 2
(7.56)

ahol az y koordintval rendelkez tvolsg a sugrz s a henger alkotja


kztt (7.19 bra), 1 s 2 arnyossgi tnyezk.
Feltve, hogy


1 = 2 =
2
(7.57)

() = 0
(7.58)

az ertrre vonatkoz kifejezseket a (3.9) s (3.10) kinzetekre alakthatjuk.


A 3.3 s 3.5 brkon lthatk a (3.9) s (3.19) sszefggseknek megfelel
irnykarakterisztikk, melyek megfelelnek a (7.55) s (7.56) sszefggseknek is a (7.57) s
(7.58) teljeslse esetn. A 7.21 brn lthatk a teljes 1 s 2 kihasznltsgi tnyez

fggsnek grafikonjai az 0 viszonytl az 1 s 2 figyelembe vtelvel.

7.21 bra
A parabolahenger teljes kihasznltsgi tnyezje fggsnek grafikonjai a nylsnak

viszonylagos mretrl ( 0), klnbz sugrzk esetn (az indexek tekintetben lsd a 7.20
brt)

A parabolahenger egyik fajtja a szelvnyes parabolaantenna, ami a 7.22 brn lthat.


Ez egy rvid parabolahenger (melynl az alkot hossza sokkal kisebb a fkusztvolsgnl),
amit oldalrl kt sk fmlemez zr le.

321
7.22 bra
Szelvnyes parabolaantenna

A lemezek jelen esetben a sugrz csekly hossza miatt szksgesek (a sugrz


hossza, mint emltettk, megegyezik a henger alkotjnak hosszval). Ezrt a sugrzsi
ertere a lemezek nlkl a tkr felletn gmbhullm jelleg lenne, nem hengeres. A
szelvnyes parabolaantennt cstpvonallal, vagy tlcsrrel sugrozzk be. A lemezek kztt
, 01 s magasabb rend hullmok gerjedhetnek a lemezek kztti tvolsg s a
sugrzban ltez hullmok tpusnak fggvnyben. hullmok esetn a fzissebessg
= = 3 108 m/sec, magasabb rend hullmok esetn pedig a fzissebessg meghaladja a
fnysebessget, s gy hatrozhat meg, mint a cstpvonalakban:


=
2
1 ( )

A teljes szelvnyes parabolaantennk mellett alkalmaznak mg flszelvnyes


antennkat is (7.23 bra). Utbbiakat oly mdon sugrozzk be, hogy a sugrz sugrzsnak
maximuma a hengeres fellet kzepre irnyuljon. A szlek besugrzsa gyenge.

7.23 bra
Flszelvnyes parabolaantenna

A teljes szelvnyes antennknl a sugrz a nyls kzepn helyezkedik el, ahol az


ertr maximlis. A flszelvnyes antennknl viszont a sugrz a nyls szln helyezkedik
el, ahol az ertr nagyon gyenge. Ezrt az els tpusnl jelentkezik a sugrz rnykhatsa, a
msodiknl viszont majdnem szrevehetetlen marad. Ennek megfelelen a visszavert hullm
sugrzra gyakorolt visszahatsa is elmarad a flszelvnyes antennknl.
A flszelvnyes antennk htrnyai kz sorolhat a f maximumhoz viszonytott az
aszimmetrikus irnykarakterisztika, amit az amplitd-eloszlsnak a nyls kzephez
viszonytott aszimmetrikussga okoz. Ugyanakkor ennek az aszimmetrinak a gyakorlatban
nincs semmifle jelentsge, s fknt csak az alacsony szintek tartomnyban jelentkezik.
Ennek szemlltetshez a 7.24 brn lthat a flszelvnyes, 162 x 7,5 cm nyls antenna
irnykarakterisztikja, amit 3,2 cm-es hullmhosszon vettek fel. Az oldalnyalbok szintje 30
dB-nl kisebb. Tlcsrsugrzval 01 tpus hullmot gerjesztettek. A tlcsrt mretei az
albbiak: hossza 10 cm, szlessge az E-skban 4,4 cm, a H-skban 6,5 cm.

322
7.24 bra
Flszelvnyes parabolaantenna irnykarakterisztikja 162 x 7,5 cm nylssal, 3,2 cm-es
hullmhosszon

6. Technikai trsek

A krdst a parabolaantenna gyrtsi pontossgra vonatkoz trsekrl ugyanabban


az aspektusban fogjuk vizsglni, mint tettk azt a lencseantennk esetn.
Itt hrom fle pontatlansgot vizsglunk, melyeket a 7.25 brn szemlltetnk.
A 7.25a brn lthat az pontatlansg els fajtja, ami a tkr parabolagrbjnek a
szmtottl val eltrsben fejezdik ki. Ezen a rajzon a folytonos vonal a tkr valdi
grbjnek felel meg, a szaggatott pedig az elmletinek. A sugr = +
hosszsg utat jr be az M pontig, mivel idelis esetben az sszes sugr a nylsig azonos
tvolsgokat jrnak be. Az pontig viszont a visszavert sugr + = + 21 utat
tesz meg. Knny beltni, hogy az ertr fzisklnbsge az s M pontokban az albbi:

2
1 = 21

(7.59)

A (7.59)-bl kvetkezik, hogy


1 =
8
(7.60)

Figyelembe vve, hogy a grbe eltrsei az elmletitl a klnbz pontokban


lehetnek klnbz eljelek, ezrt a trsnek a tkr felletnek gyrtsi pontossgra
ktszer kisebb rtket kell elfogadni annl, ami a (7.60)-ban szerepel.

323
1
1 = =
2 16
(7.61)

7.25 bra
A technika trsek szmtshoz a parabolaantenna legyrtshoz. a) a parabolagrbe
eltrsei a szmtottl, b) a sugrz elcsszsa a fkuszpontbl a parabolatengely mentn, c)
ugyanaz, a parabolatengelyre merlegesen

sszevetve a (7.61)-et a (6.44a)-val, s figyelembe vve, hogy a lencsknl a


trsmutat gyakorlatilag = 1,5 1,6, knny beltni, hogy a parabolatkr fellett
sokkal nagyobb pontossggal kell legyrtani, mint a lencsk fellett.
A 7.25b brn lthatjuk a msodik fajta pontatlansgot a sugrz elcsszst a
fkuszpontbl a parabola tengelye mentn.
A lencseantennkhoz hasonlan ebben az esetben ezt kapjuk:

2
2 ( 2 cos )
2
(7.62)

Ebbl kvetkezen:

324

2 =
4(1 cos )
(7.63)

A (7.63) kplet azonos a (6.47)-tel. A trs a sugrznak a fkuszpontbl trtn


elmozdulsra a tkr tengelynek irnyban a parabola- s lencseantennknl azonos.
A 7.25c bra szemllteti a harmadik fajta pontatlansgot - a sugrz elcsszst a
fkuszpontbl a parabola tengelyre merleges irnyban. A lencseantennkhoz hasonlan
effle elmozdulst hasznlnak is nhny gyakorlati esetben az irnykarakterisztika
forgatshoz, vagy ingatshoz a norml irnyhoz viszonytva, ami megfelel a sugrz pontos
elhelyezsnek a fkuszban. A sugrz elmozdtsa a fkuszbl merleges irnyba
aszimmetrikus fzistolsokhoz (monoton fzisvltozshoz) vezet a nylsban. Viszonylag nem
nagy elmozdulsok esetn a fzisok a nylsban linerisan fggnek az y koordinttl (lsd
7.25c bra), ami nem okozza az irnykarakterisztika eltorzulst, csak a fnyalb toldik el a
szggel a norml irnyhoz viszonytva. A sugrz jelents mrtk elmozdulsai esetn
elkezdik kifejteni a hatsukat a kbs s a magasabb rend tagok, aminek kvetkeztben
torzulsok lpnek fel az irnykarakterisztikban (lsd 3.19. bra). A trst a harmadik fajta
pontatlansgra a fzistorztsoknak a lineris = trvnytl val eltrseibl kiindulva
fogjuk kiszmtani, mg a c egytthatt az albbiakb kiindulva hatrozzuk meg:
Feltesszk, hogy 0 , vagy 0 (lapos tkr). Nullnak vesszk az ertr
fzist a nylsban, ami akkor alakul ki, ha a sugrz a fkuszban van. Akkor elmozdult
sugrz s 0 esetn az pontban, melynek koordintja , az albbi egyenlettel
meghatrozott fzisrtket kapjuk (lsd 7.25c bra):

2 2
sin
3
(7.54)

Szemmel lthat, hogy a fzisvltozs (7.64) trvnyszersge nagyobb pontossggal


teljesl a nyls kzps pontjaiban (a nullhoz kzel), s kisebb pontossggal a szls
pontokban (az M-hez kzel). Ha elfogadjuk ezt a trvnyszersget a nyls minden pontja
szmra, akkor az ertr fzisnak az = 0 koordintval rendelkez pontban az albbi
rtknek kell lennie:

2 0
=
3
(7.65)

A valsgban az ertr fzisa ebben a pontban a kvetkez:

2 2 0 2 20
= 3 sin 0 = 3 = 3 2
0 02
(7.66)

Az elhajls a (7.65) lineris trvnyszersgtl:

02
3 = = 23 0
2 (2 02 )
(7.67)

325

Elfogadva 3 = 2 , ezt kapjuk:

(2 02 ) 2 02
3 = =
8 03 2 02
(7.68)

ahol


= , = 20
2
3
Az hnyados (7.25c bra) egyenl a fnyalb elhajlsnak szgvel a norml

irnytl. Kvetkezskppen a fnyalb elhajlsnak maximlis szge a parabolatkrkben,
ami elrhet az irnykarakterisztika mg szre nem vehet torzulsai mellett:

3 2 02
0 = =
2 02
(7.69)
0
A gyakorlatban megszokott tkrparamterek mellett, azaz amikor = 0,5, a 0

az albbi:

3
0
2
(7.69a)

A (7.69a) sszevetsbl a fnyalb szlessgnek a 3. fejezetben szerepl adataival


knny beltni, hogy a parabolatkrk 0 rtke krlbell ezen antennk
irnykarakterisztikja fnyalbjnak szlessgvel egyezik meg.

7. Rcsos s perforlt fellet parabolk

A parabolatkrk slya s szlterhelse cskkentsnek rdekben a felletket


gyakran rcsos, vagy lyukacsos szerkezetre ksztik. A 7.26 brn lthat egy rcsos fellet
szelvnyes parabolaantenna, amit cstpvonallal sugroznak be (a), illetve egy
parabolahenger perforlt fellettel, amit szinfzis vibrtor-rendszerrel sugroznak be (b).
A rcsos fellet elemei lehetnek fmlemezek, vagy hengeres vezetkek (lsd 7.27
bra). Rcsos fellet hasznlata esetn teljeslnie kell az albbi feltteleknek:
a) Az ertr elektromos vektornak prhuzamosnak kell lennie a rcs elemeivel
b) Az elemek kztti rsnek kisebbnek kell lenni a hullmhossz felnl.
E felttelek mellett mindegyik rs kt szomszdos elem kztt cstpvonal-csatornt
alkot, melynek mretei kisebbek a kritikus mreteknl, s az elektromgneses ertr a rsben
csillapod hullm jelleg. A csillapts annl nagyobb, minl kisebb a rs s minl
szlesebbek az elemek. A teljestmnytadsi tnyezt az rnykos oldali ertr trerejnek
ngyzete, valamint a megvilgtott oldali ertr trerejnek ngyzete hnyadosaknt
hatrozzuk meg, s kiszmthat a csillaptsbl kiindulva ebben a cstpvonal-csatornban.

326
7.26 bra
A rcsos szerkezet parabolaantennk kls kinzete. a) Szelvnyes parabolaantenna
cstpvonalas besugrzssal, b) Szinfzis vibrtor-rendszerrel besugrzott parabolahenger
perforlt fellettel

7.27 bra
A rcsos fellet elemei

A lemezekbl ll rcsok rnykol hatsrl adnak elkpzelseket a 7.28a bra


grbi.67 A 7.28a egyes grbi megfelelnek konkrt, a bees hullm teljestmnynek
szzalkban kifejezett teljestmny-tadsi tnyezknek (lsd a szmokat a grbken). A
lemezek vastagsga minden esetben = 0,0175. A tbbi jellst lsd a 7.27 brn.
A viszonylag vkony vezetkekbl ll rcs teljestmny-tadsi tnyezje abban az
esetben, ha a hullm a rcs skja normlvektorval azonos irnybl esik be, az albbi kplettel
hatrozhat meg:
2

02 = {1 }
(2) (2)
[0 ( 2 ) + 2
=1 0 ()]
(7.70)

(2)
A (7.70)-es kpletben a 0 () msodfaj, nulladik rend Hankel-fggvny, ami a
0 () Besszel-fggvnnyel s az 0 () Neumann-fggvnnyel az albbi kapcsolatban ll:

67
Centimteres hullmsv antennk, szerk. J. N. Feld, Szovjetszkoje Radio, 1951, 1-2. rsz

327
(2)
0 () = 0 () 0 ()

A teljestmny-tadsi tnyez szmtsakor a (7.70) kplettel hasznlhatjuk a 2


fggelkben tallhat Besszel- s Neumann-fggvnyek sorozatainak rtkeit.
A 7.28b brn lthatk a vezetkekbl ll rcsoknak a (7.70) kplettel kiszmtott

teljestmny-tadsi tnyezi a fggvnyben az hnyados klnbz rtkeire.

7.28 bra

a) A hnyados fggse az viszonytl a lemezes rcs klnbz teljestmny-tadsi
tnyezi mellett. b) A teljestmny-tadsi tnyez fggse a rcs elemeinek viszonylagos
mrettl (lsd 7.27 bra) a vezetkekbl ll rcs szmra

Ha a hullm szg alatt esik be a vezetkekbl, vagy lemezekbl ll rcsra a


teljestmny-tadsi tnyez kisebb lesz, mint a norml irnybl trtn beess esetn.

328
A perforlt fellet vkony fmlemezbl ll szoksos fellet, melybe kerek, vagy
ovlis lyukakat frnak. Ezekkel szemben azt a kvetelmnyt tmasztjk, hogy az elektromos
vektorral prhuzamos nylsok (lyukak) mrete sokkal kisebb legyen a hullmhossznl.
A lyukacsos lemez teljestmny-tadsi tnyezjnek krdst korbban (a 6.
fejezetben) vizsgltuk. Ott azonban azokrl a lyukakrl volt sz, melyek tmrje nagyjbl a
hullmhossz fele, vagy mg annl is nagyobb. Jelen esetben viszonyt csekly mret
lyukakrl van sz.
Az thalads krdst a fmlemezbe frt kis nylsokon B. E. Kinber vizsglta.68
Ebben a munkban a sk, idelisan vezet lemez teljestmny-tadsi tnyezjt vizsglja,
melybe mret lyukakat frtak. A nylsok klcsnhatst elhanyagolja.
A szmtsokat a kettssg alapelvre alapozza. Ezzel az alapelvvel sszhangban a
feladatot az thaladsrl a furatokkal elltott fmlemezen felvltja a sk fmkorongokkal
elltott, a korongos fm+szigetel lencskben hasznlatoshoz hasonl szigetellemez
msodlagos sugrzsnak feladata.69 A korongoknak ugyanakkora R sugrral kell

rendelkeznik s ugyanazzal a srsggel kell eloszlaniuk, mint a nylsoknak. 1 esetn
a feladatot tekinthetjk kvzi-sztatikusnak.
A (6.14)-nek s (6.23)-nak megfelelen az elektromos ertr minden korongban az
albbi elektromos momentumot gerjeszti:

16 3
= 0 cos
3
(7.71)

ahol

0 a bees hullm erternek amplitdja,


a lemez normlvektora s a bees hullm terjedsi irnya ltal bezrt szg.

Minden egyes egyedi korong a kis mreteire tekintettel tekinthet Hertz-diplnak,


melynek E sugrzsi ertere az m momentummal az albbi sszefggsben ll:


= 1 sin2 sin2
2
(7.72)

ahol

- a korong polris tengelyknt elfogadott normlvektora s a korong ltal


kisugrzott hullm terjedsi irnya ltal bezrt szg,
- a msodik szgkoordinta, amit a H-sktl szmolunk.

A (7.71)-et berva a (7.72)-be, ezt kapjuk:

16 3
= cos 1 sin2 sin2
32 0
(7.73)

68
B. Kiiber, NII MPSZSZ SZU Hrmond, 1952, 1. szm (24), 133-140. oldal
69
A kettssg alapelvt rszletesen ttekintjk a kvetkez fejezetben.

329
Ha a lemezen N darab nyls tallhat, ezek sszegzett ertere az albbi:

16 3
= cos ( , )
32 0
(7.74)

ahol ( , ) az N szm korong ltal alkotott rendszer, mint msodlagos sugrz


irnykarakterisztikja.
Ha a korongrendszert a lemezre merlegesen bees skhullmmal gerjesztjk, akkor az
ertr a = 0 irnyban:


16 3
=
32 0
(7.75)

A (7.75) kifejezs meghatrozza a megfelel, nylsokkal elltott fmlemez ertert is,


skhullm norml beesse esetn, 0 trervel. Ha a lyukak kicsik, akkor a bees hullm
majdnem minden energija visszaverdik a fmlemezrl. A visszavert hullm erternek
kiszmtshoz hasznlhatjuk a nem tltsz ernyben lev furat mdszert, gy tekintve ezt
a lemezt, mint furatot a sk ernyben, S fellettel, melyben az ertr = 0 (amplitdban s
fzisban lland). E furat sugrzsi ertere = 0 irnyban a (3.14)-nek s (3.13)-nak
megfelelen az albbi:

0 S
=

(7.76)

A 02 tadsi tnyezt az emltett felttelek mellett skhullm esik a sk, perforlt


2
lemezre meghatrozhatjuk, mint hnyadost:
2 , azaz

2 2
16 2 16
02 =( ) =( )
3 3
(7.77)

ahol

= 2 az sszes furat teljes fellete a perforlt lemezben,


a lemez fellete.

Nem szabad elfelejteni, hogy a (7.77) arra az esetre vonatkozik, amikor nagy a
tvolsg a furatok kztt, s ezrt elhanyagolhat az egymsra gyakorolt klcsnhatsuk.
Ismervn a sk perforlt lemez, vagy rcs 02 tadsi tnyezjt skhullm beesse
esetn a normlvektora irnybl, meghatrozhatjuk a perforlt s rcsos parabolaantennk
tadsi tnyezjt, a tkr htrasugrzsnak s elresugrzsnak (a fnyalb irnyban)
hnyadost rtve alatta.
A 7.29 brn az grbe brzolja a parabola hosszmetszett. Az pontban
helyezkedik el a sugrz. A parabola fellete perforlt, vagy rcsos szerkezet, aminek
eredmnyekppen ertr jn ltre a tkr mgtt is. Meghatrozzuk a tkr mgtti sugrzsi

330
erteret az pontban, ami a tkr tengelyn helyezkedik el, nagyon nagy tvolsgra a
tkr cscstl ( ).
Vegyk fel az XYZ koordintarendszert (a Z tengely merleges az brra).

7.29 bra
A perforlt parabolaantennk tadsi tnyezjnek szmtshoz

A parabola felletnek mindegyik elemi szakaszt tekinthetjk msodlagos


sugrznak. Nagy rtkek mellett tekinthetjk gy, hogy a sugarak a tkr fellettl az
pontig prhuzamosan haladnak majd az tengellyel. Az 1 s 2 sugarak tklnbsge az
albbi:


2
+ = 2 =

(7.78)

mivel

2
= , = = + , =
2

Ha elfogadjuk, hogy az ertr 0 fzisa, ami az ( = , = 0, = 0) pontban hoz


ltre a felletnek a tkr cscsban ( = 0, = 0, = 0) lev eleme, nullval egyenl, akkor
az erterek fzisa, amit az pontban a tkr felletnek tbbi, , koordintval
rendelkez elemei hoznak ltre, az albbi:
parabolikus henger esetn:

331

2
=
2
(7.79)

forgs-paraboloid esetn:


2 + 2
=
2
(7.80)

A tkr felletnek egyes elemei ltal ltrehozott erterek amplitdi az pontban


ltalnosan szlva bonyolult sszefggsben llnak a fellet koordintival. Ezt 0 1 ()-nak
tekintjk hengeres paraboloid, illetve 0 2 (, )-nek forgs-paraboloid esetn. Az 1 () s
2 (, ) fggvnyek jellemzik a tkr felletnek sugrzsi ertert, s a tkr
paramtereitl, valamint a sugrz fajtjtl fggnek. Ezeket knny meghatrozni minden
egyes konkrt esetben.
A tkr teljes felletnek sszegzett sugrzsi ertere parabolikus henger esetn:


2 2
2

1 = 0 1 () 22 2
(7.81)

forgs-paraboloid esetn pedig

2
( ) 2
2 2
2 2

2 = 0 2 2 (, ) 2

0 0
(7.82)

A stacionrius fzis mdszernek megfelelen az 1 s az 2 kzeltleg az albbi


mdon fejezhet ki (lsd 2. fejezet 6):

2
1 20 1 (0) = 0 1 (0)
2 2
(7.83)

2
2 0 4 2 2 (0, 0) = 0 2 (0, 0)
2 2
(7.84)

ahol 1 (0) s 2 (0, 0) a stacionrius fzis terletnek megfelel fggvnyek. A mi


esetnkben ez a terlet a tkr cscsnl tallhat. Jelljk 1 -szal s 2 -szal az
antenna sugrzsa fnyalbjnak irnyban ltrejv ertereket, melyeket a tkrk egysgnyi

332
felletei hoznak ltre a cscsaik kzelben a parabolikus henger s a forgs-paraboloid
esetben.
Mivel a cscspontnl a sugrztl rkez hullm a normlvektor irnybl esik be,
ezrt felrhat:

1 (0) = 1
(7.85)

2 (0) = 2
(7.86)

A vizsglt parabolk teljes sugrzsi ertere a fnyalb irnyban az albbi:

1 = 1 1
(7.87)

2
2 =
4 2 2
(7.88)

ahol 1 s 2 az ertr egyenetlensgi tnyezi a parabolikus henger s a forgs-


paraboloid esetben, rtkk az albbi:

1 |1 ()|
1 =
1
0
(7.87a)

4 |2 (, )|
2 =
2 2

(7.88a)

Az elmondottak elvezetnek a kvetkez kzelt kifejezsekhez a perforlt, vagy


rcsos szerkezet parabolikus henger 12 s forgs-paraboloid 22 tadsi tnyezire:

1 2 1
12 = ( ) 02 2 2
1 1
(7.89)

2 2 16
22 = ( ) 2 2 02 2 2 4
2 2
(7.90)

A (7.89)-ben s a (7.90)-ben a 0 kzeltleg meghatrozhat a (7.70) s (7.77)


kpletekkel, vagy a 7.28 bra grafikonjainak segtsgvel.
A (7.89) s a (7.90) sszevetsbl, figyelembe vve, hogy , de lthat,
hogy a perforlt parabolikus hengert sokkal nagyobb htrasugrzs jellemzi, mint a forgs-

333
paraboloidot a nyls azonos mreteit esetn. A lyukacsos, vagy rcsos forgs-paraboloidok
esetn a sugrzs a hts fl trben egyenletes, a parabolikus hengereknl pedig irnytott. A

paraboloidok htrasugrzsa cskken a viszony nvekedsvel (a parabolikus hengereknl
ennek els hatvnyval arnyos, a forgs-paraboloidoknl pedig a msodik hatvnyval).

8. Gmbtkr

Mikrohullmokon nagy rdekldsre tarthat szmot a gmbtkr. Ez azzal


magyarzhat, hogy a szimmetrikussga kvetkeztben lehetsget nyjt arra, hogy a sugrz
koncentrikus krkn trtn mozgatsval tg szgtartomnyokban ingassuk a sugarat az
irnykarakterisztika eltorztsa nlkl. Ugyanakkor azonban gmbtkr esetn nehzsgek
merlnek fel a visszavert skhullm ellltsa vonatkozsban. Vizsgljuk meg ezt a krdst
rszletesebben is.

7.30 bra
A gmbtkr vizsglathoz

A 7.30 brn a grbe szemllteti az R sugar grbt, melynek kzppontja az


pont. A 7.30 brn elfogadott koordintarendszerrel a grbe egyenlete az albbi:

( )2 + 2 = 2
(7.91)

illetve


2 = 2 (1 )
2
(7.92)

A (7.92)-bl lthat, hogy kis x rtkek esetn (amikor 2 1) a grbe vt
tekinthetjk egy parabola rsznek, a gmbfelletet pedig kvetkezskppen egy forgs-
paraboloidnak az albbi fkusztvolsggal:

334

=
2
(7.93)

Helyezznk el pontszer sugrzt az pontban (7.30 bra). Az AB egyenest a tkr


nylsban levnek tekintjk. Az elmondottakbl kvetkezik, hogy az AB egyenes
valamekkora szakaszn az pont krnykn a tkrrl visszaverd hullm fzisrtkei
azonosak, de az ponttl viszonylag nagyobb tvolabbra es pontokban az ertr
fzisrtkei jelents mrtkben klnbznek a fzis rtktl az pontban. Hatrozzuk meg
annak a terletnek a mreteit az pont krl, melynek hatrain bell a fzis rtkei
azonosaknak tekinthetk.
Szemmel lthat, hogy a fzisklnbsg az erterek kztt az N s az pontokban az
albbi:

2
= ( + 2 )

(7.94)

egybknt

2 =

2

= ( ) + 2
2
(7.95)

Figyelembe vve a (7.92)-t, az kifejezse az albbi alakra hozhat:

2
= +
4
(7.96)

Fejezzk ki az -t az -en keresztl.


Knny beltni, hogy = 90 + , s = 90 . A
szinuszttelnek megfelelen felrhatjuk:

sin(90 ) 1 tg tg
= =
sin(90 + ) 1 + tg tg
(7.97)

Kvetkezskppen:

2 2 2
= ( + )
4 1 + tg tg
(7.98)

335
A 7.30 brbl kvetkezik:

2 2
tg = =

(7.99)

A szinuszttel alkalmazsval az hromszgre, egy sor egyszer talakts utn:

2 2
tg =
+
(7.100)

Berva a (7.99)-et s a (7.100)-at a (7.93)-ba, ezt kapjuk:

2 2 + 4
= ( )
2 2
1+ 2
2
(7.101)

Sorba fejtjk a (7.101) kifejezst az nvekv hatvnyai szerint s elhanyagoljuk a
magasabb rend tagokat. Ekkor az albbi kzelt kifejezst kapjuk:

2 2


(7.102)

Ily mdon a fzisrtkek a nylsban az 2 -tel arnyosan vltoznak. Jelljk az AB


egyenes pontjainak koordintit -sel. Azok kztt a hatrok kztt, ahol a gmbfelletet
tekinthetjk parabolikusnak, s 2 2. Emiatt felrhatjuk:

2 4

4 3
(7.103)

gy tekintjk, hogy a megengedett fziseltrs a nyls szlein a kzpponthozviszonytva = 2 . Ez az albbi hatrrtket adja nyls-terletre, amin bell a
fzisrtkeket tekinthetjk llandnak:

4


(7.104)

A 7.31 brn lthat az ertr fzisvltozsa a felttelesen szinfzisnak elfogadott


terleten bell. Ltjuk, hogy ennek a terletnek a felben a fziseltrs nem haladja meg az
5-ot, s a terlet 75%-ban a fziseltrs kisebb, mint 30. A fzis jelents nvekedse a
terlet szlein figyelhet meg. Irnytott sugrz hasznlva a terletek szleinek hatst
jelentsen cskkenthetjk, s ltrehozhatunk olyan irnykarakterisztikt az antenna szmra,

336
ami megkzelti a szinfzis antenna irnykarakterisztikjt azonos amplitd-eloszls
mellett a nylsban.

7.31 bra
A gmbtkr ertere fzisvltozsnak grafikonja a felttelesen szinfzisnak elfogadott
terleten bell

A modern mikrohullm antennk (leszmtva a rdicsillagszatban alkalmazottakat)


kerek formj nylssal rendelkeznek, melynek mrete nagyjbl = (20 40). Ha
ezekhez az antennkhoz gmbtkrket hasznlunk, akkor ezeknl az = (10 20).
Bervn ezt az rtket a (7.104) kpletbe, azt kapjuk, hogy a tkrnek az albbi sugrral
kell rendelkeznie:

(21 54)
(7.105)

Ennek a tkrnek a fkusztvolsga


= = (10,5 27)
2
(7.106)

A kapott szmrtkek a mretekre ugyanolyan nagysgrendek, mint a parabolatkr


hasonl mretei. A jelen esetben a fkusztvolsg s a nyls tmrjnek hnyadosa kicsit
nagyobbnak addik, mint a parabolatkr esetn, de nem sokkal.
A gmbtkrnl a felletnek csak azt a rszt (terlett) szabad besugrozni, amelyik
a fentiekben kzlt trshatrok kztt majdnem lland fzisrtket biztost a tkr
nylsban. A sugr ingatsa hasznlatnak kvetkeztben a tkr felletnek nagyobbnak
kell lenni a besugrzott terletnl. Emellett a tkr nylsnak fellete csak rszleges
besugrzst kap, gy ezt a fajta antennt a nyls felletnek alacsony kihasznltsgi tnyezje
jellemzi.
Az elmondottakat a 7.32 bra szemllteti. Ezen az brn a gmbtkrk kt vltozatt
ltjuk. Mindegyiknl -vel s -vel jelljk a sugrz kt helyzett, melyek egy krv
mentn szggel vannak egymshoz kpest elmozdtva. Ha a sugrz az pontban van, a
besugrzs szgt mindkt esetben -vel jelljk, mg ha a sugrzt az pontba

337
helyezzk, akkor a besugrzs szgt -val, illetve -val jelljk. Az els esetben,
amikor a sugrz az pontban van, a visszavert sugarak a nyls szakaszt vilgtjk
meg, a msodik esetben, az pontban lev sugrz esetn az a) vltozatban az egsz nyls,
mg a b) vltozatban a nyls szakasza kap besugrzst.

7.23 bra
A gmbtkr nylsnak megvilgtottsgi foka a mreteinek s a sugrz elhelyezsnek
fggvnyben

Mindkt vltozat ugyanannak a hatsnak az elrsre irnyul: az lland szlessg


fnyalb (mivel a nyls megvilgtott fellete ugyanakkora), valamint a sugr ugyanakkora
elfordulsi szgnek megvalstsra. A tkrknek viszont eltrek a paramtereik,
kvetkezskppen eltrek a nylsok kihasznltsgi tnyezi. Ez azzal magyarzhat, hogy
az a) vltozatban a tkr besugrzsi szge ( ) sokkal nagyobb, mint a besugrzs szge
a b) vltozatban, a tkrnek pedig az els esetben nagyobb a grblete, mint a msodikban.
Az a) vltozat szemmel lthat konstrukcis elnykkel br. Ugyanakkor elfordulhat,
hogy a neki megfelel tkrfellet grblettel nem teljesl a (7.104) felttel.
gy teht a gmbtkr pontszer sugrzval biztosthatja a szksges
irnykarakterisztikt s a sugr tg szghatrok kztti ingatst. m nagyon les
irnytottsg mellett ez a tkr a nyls felletnek kicsiny kihasznltsgi tnyezjt
biztostja, mert a (7.104)-nek megfelelen a grbe sugara gyorsabban n, mint a nyls sugara.
A gmbtkr mkdse javthat, ha fziskorrekcit vgznk a nylsban.
A fziskorrekci elkpzelse a kvetkez: Tegyk fel, hogy a gmbtkrre skhullm
esik be. A 7.33 brn az egyenes brzolja a bees hullm egyik sugart. A visszaverds
utn a tkrrl az sugr az pontba jut. Az pont helye a beessi szgtl fgg. Minl

kisebb a szg, annl kzelebb van az pont az ponthoz, ami a gmb kzppontjtl 2

338
tvolsgra tallhat. = 0 esetn a sugr az pontba jut. Lthat, hogy a visszavert
hullm erternek fzisa az pontban klnbzik az ertr fzistl az pontban.

7.33 bra
A gmbtkr fziskorrekcijnak magyarzathoz

gy teht a gmbtkrre bees skhullm a kzpvonalon koncentrldik az


szakaszon, vltakoz fzis erteret hozva ltre. Ebbl kvetkezik, hogy ha az szakasz
mentn helyeznk el lineris sugrzt, melynek klnll szakaszain a rezgsek megfelel
fzisa ll el, s a megfelel irnyokban sugroznak, akkor a tkrrl trtn visszaverds
utn skhullm alakul ki.
A fzisviszonyok megllaptshoz az szakaszon kiszmtjuk a sugarak
tklnbsgt a egyenesig.


= ( + ) ( + ) = cos + sec
2 2

= (cos 1) + (sec 1)
2
(7.107)

Jelljk az szakaszt -vel, az 2 -t pedig -fel. A 7.33-bl knny beltni, hogy

= (sec 1)
(7.108)

A (7.106)-bl a maga nemben megkaphatjuk:

2
(cos 1) =
+
(7.109)

Berva a (7.108)-at s a (7.109)-et, ezt kapjuk:


=
+
(7.110)

Ha

339
A fziskorrekci trgyalt mdszernek ksrleti ellenrzse70 hromfle lineris
sugrz hasznlatval trtnt.
Az els sugrz sokrses antenna volt, szabvnyos hrom centimteres cstpvonalbl
kialaktva, ferde rsekkel a rvidebb oldaln.
A msodik sugrz sok vibrtoros antenna volt, melynl a vibrtorokat ngyszgletes
cstpvonal tpllta.
A harmadik sugrz ngyszgletes cstpvonal volt, eltvoltott keskenyebb fallal.
A fzisviszonyokat a cstpvonal szlessgnek vltoztatsval, vagy szigetelelemek
beptsvel vltoztattk.
Meg kell jegyezni, hogy az itt emltett elkpzels nem teljes pontossggal valsult
meg a ksrletben. A helyzet az, hogy a lineris antenna mindegyik eleme nemcsak a
szksges irnyban sugroz, hanem ms irnyokban is. Emellett a ksrletet viszonylag kis
grblet tkrrel vgeztk ( = 24), a tkr fellete csekly rsznek besugrzsval (a mi
jellseinkkel 10). A kzlt mretek mellett kellen j eredmnyt adtak a szoksos
sugrzk is. Pldul, nyitott vg cstpvonallal besugrozva a fnyalb szlessge 20 =

3,5, mg az oldalnyalbok szintje = 14 dB, tlcsrrel trtn besugrzsnl a fnyalb


szlessge 20 = 3, mg az oldalnyalbok szintje = 24 dB. A fentiekben kzlt

lineris sugrzkkal a 7.1 tblzatban szerepl adatok addtak.

7.1 tblzat
A sugrz fajtja 20 [fok]
, dB

Els 2 -17
Msodik 2,8 -18
Harmadik 2,5 -22

A kzlt adatok sszevetsbl lthat, hogy a lineris sugrzk a sugrzs


jellemzinek bizonyos fok javulshoz vezettek az eltervezett fziskorrekci kvetkeztben.

9. Tkrk felptse a megadott fziseloszls alapjn a nylsban

Korbban (3. fejezet) lttuk, hogy meghatrozott kapcsolat ll fenn a


irnykarakterisztika formja s a fziseloszls kztt a nylsban. Ismervn ezt a
trvnyszersget, kiadhat a feladat, melyben az antenna nylsban az ertrnek azt az
amplitd- s fziseloszlst kell ltrehozni, ami biztostja a megkvetelt
irnykarakterisztikt.
Az elz fejezetben megvizsgltuk a hasonl feladat megoldsnak nhny pldjt
lencsk segtsgvel. A lencsknek e feladat megoldsa vgett hrom vltoztathat paramter
ll rendelkezsre: a megvilgtott oldal profilja, a vastagsg s a trsmutat. A tkrs
antennk esetben csak egyetlen vltoztathat paramter ltezik: a tkr felletnek formja.
Ezrt a lehetsgek a tkrk esetn kisebbek. Kiderl, hogy a tkr formjnak
megvlasztsval vagy csak a megadott fziseloszlst, vagy csak a megadott amplitd-
eloszlst hozhatjuk ltre a tkr nylsban.71 Az amplitd-eloszls jelents mrtkben
befolysolhat a sugrz irnykarakterisztikjnak megvlasztsval.

70
Spencer Sletten & Walsh, A rdilokcis technika krdsei, 1953, 3. szm
71
V. Kiiber, NII MPSZSZ SZU Hrmond, 1954, 6. szm (51), 33. oldal. Ebben a szerz kttkrs rendszer
hasznlatt javasolja a fzis s az amplitd egyidej szablyozsa rdekben a tkr nylsban.

340
Itt megvizsgljuk a tkr felleti formja megvlasztsnak mdszert, ami biztostja
a megadott fziseloszlst. A feladatot ktdimenzisnak tekintjk, ami megfelel a hengeres
tkrnek, vagy a tengelyes szimmetrival br tkrnek.

7.34 bra
A tkr a nyls ertere megadott fziseloszlsa alapjn trtn felptsnek elemzshez

Tegyk fel, hogy a tkr nylsa egybeesik az Y-tengellyel (7.34 bra), az


elektromgneses sugrzs forrsa pedig az X-tengelyen az 0 pontban helyezkedik el. Meg
kell hatrozni a tkr formjt, amely mellett a fzis a nylsban az albbi kplet szerint
vltozik:

= ( ) + 0
(7.111)

ahol
0 lland az -tl nem fgg rtk
a nyls = 0-nak megfelel koordintj pontjai

Ahhoz, hogy a fzis a (7.111) kplet szerint vltozzon, a sugrnak a fkuszbl


kiindulva az albbi utat kell bejrnia:

( ) 0
( ) = = ( + )
2 2 2
(7.112)

A (7.112) felttelnek eleget tesz egy elliptikus fellet nagytengellyel, melynek a


fkuszpontjai a (0, ) s (0 , 0) pontokban vannak. Valban, az ellipszis azon pontok
geometriai helye, melyek tvolsgainak sszege a fkuszpontoktl lland rtk. Ezen kvl a

341
fkuszpontokbl az ellipszis brmely pontjhoz hzott egyenesek azonos szgeket zrnak be
az adott ponthoz hzott rintkkel.
A keresett fellet egy olyan ellipszis-csald burkolgrbje, melyeknek fkuszpontjai
(0 , 0), s (0, ), a nagytengelyei pedig

2 = ( )
(7.113)

A kistengelyek pedig az albbiak:

2 = 2 02 2
(7.114)

A ellipszisek kzppontjai a ( 20 , 2 ) pontba esnek.
Az ellipszisek egyenlete az albbi:

2
( 2) 1 = 0
2

(, , ) = 2 +
2
(7.115)

ahol s a (7.14)-nek megfelelen az s -nal az albbi sszefggsben llnak:

( 0 ) + 0
=
02 + 2

0 ( 0 )
=
02 + 2
(7.116)

Az ellipszisek burkolgrbjnek a (7.115) ltal meghatrozott egyenlete


megtallhat, ha az albbi egyenletrendszerbl

(, , ) = 0
(7.117)

(, , )
=0

(7.118)

kizrjuk az paramtert.
A mdszer szemlltetsekppen megnzzk azt az esetet, amikor a sugrz a
koordintarendszer kezdpontjban van, azaz 0 = 0, s szinfzis erteret kell kapnunk a

nylsban, azaz ( ) = 0 = const. E felttelek mellett = , = , = 20 , =
02 2 , s a (7.115) egyenlet az albbi alakot lti:

342
2
2 ( 2 ) 1
(, , ) = 2 + =0
0 2 02 4
(7.119)

Knnyen belthat, hogy a

(, , )
=0

egyenlet megoldsa

=
(7.120)

Berva a (7.120)-at a (7.119)-be, megkapjuk a burkolgrbe egyenlett:

2 2 1
(, ) = + =0
0 2 402 4
(7.121)

A (7.121) egyenletnek kt megoldsa van:

0
1) 2 = 20 ( + )
2
0
2) 2 = 20 ( )
2
(7.122)

Mindkt megolds parabolt ad, melyeknek fkuszpontja az = 0 pontba esik, afkusztvolsga pedig = 20. Az egyik parabola a koordintarendszer jobb oldaln, a msik a
bal oldaln halad.
Hasonlkppen lehet megadni az ( ) fggvnyt s megtallni -t az s az
fggvnyeknt a (7.118)-bl. Majd berva a kapott rtket a (7.117)-be, utbbibl kizrhatjuk
az -t.

10. Koszekns irnykarakterisztikval rendelkez tkrk

Az elz fejezetben megvizsgltuk a koszekns irnykarakterisztika kialaktsnak


mdszert lencsk segtsgvel. A tkr felleti formja kiszmtsnak mdszere sokban
hasonlt a lencse profilja kiszmtsnak mdszerhez. A feladatot sknak tekintjk. ami
megfelel a hengeres tkrnek.
Elszr megkeressk a tkr felletnek integrlegyenlett.
Nzzk a 7.35-s brt. Az grbe a tkr metszete. Az elektromgneses sugrzs
forrsa az F pontban helyezkedik el. Az OF tvolsgot jelljk 0 -lal, a tvolsgot az F
ponttl az AB grbe tbbi pontjig a vltoz mennyisggel.
Az AOB grbe felpthet, ha egyeneseket hzunk az F pontbl klnbz szgek
alatt az OF tengelyhez, majd kijelljk ezeken az egyeneseken az egyes szgeknek

343
megfelel szakaszokat a -nak a -tl val fggsbl kiindulva. Talljuk meg ezt a
fggvnyt.

7.35 bra
A koszekns irnykarakterisztikt biztost tkr elemzshez

Az F pontbl hzunk kt egyforma hosszsg CF s DF szakaszt, melyek egymssal


szget zrnak be. Az ezeket a pontokat sszekt egyenes tekinthet krvnek sugrral
s hosszal. A maga nemben a DE egyenes hossza . A CDE hromszgbl lthat,

hogy = tg , ahol =< . Miutn , s , gy = 2 . Ebbl
kvetkezik, hogy


= tg
2
(7.123)

illetve


()
ln = tg
0 2
0
(7.124)

A (7.124) egyenlet a tkr felletnek integrlegyenlete. Az integrl a jobb oldalon


kiszmthat, ha konkretizljuk a () fggvnyt. Ezt a feladatot ugyangy oldjuk meg, mint
ahogyan a hasonl feladatot megoldottuk a lencseantennknl.
gy tekintjk, hogy a geometriai optika elkpzelsei a bees s visszavert sugarakrl
az adott feladatban nemcsak az antenna nylsnak ertere meghatrozsra hasznlhatk fel,

344
hanem az ertrnek egy tvoli pontban trtn meghatrozsra is, ahol a vtel megvalsul.
Feltve, hogy a keresztezd sugarak metszspontjai valahol a tkr kzelben vannak, a
vteli pont pedig nagyon nagy tvolsgra a tkrtl, tekinthetjk gy, hogy a szgn bell
az ()-vel arnyos teljestmny terjed, ahol () a sugrz teljestmny szerinti
irnykarakterisztikja. A szg klnbz oldalain lev egyenl szgekre jut
teljestmnyek eltrek. Jelljk ()-val az egsz antenna teljes irnykarakterisztikjt. Az
albbi egyenlsgnek szemmel lthatan teljeslnie kell:

() = ()
(7.125)

ahol - arnyossgi tnyez.


A felttel szerint adott, hogy

() = cosec 2
(7.126)

Berva a (7.126)-ot a (7.125)-be, s elvgezvn az integrlst mindkt oldalon a


megfelel hatrok kztt, ezt kapjuk:

ctg = ctg 1 + ()
1
(7.127)

ahol

ctg 2 ctg 1
= 2
1 ()
(7.128)

A (7.127) egyenletbl megkeressk a () fggvnyt, majd berva azt a (7.124)-be,


meghatrozzuk a -t a fggvnyeknt, ami a koszekns irnykarakterisztikt biztost tkr
fellete formjnak egyenlete.
Mint azt korbban emltettk, a cosec 2 -hoz kzeli irnykarakterisztika korltozott
szgtartomnyban addik (1 = 10-tl 2 = 70-ig), egybknt a valdi irnykarakterisztika
annl kzelebb ll az elmletihez, minl nagyobbak a tkr mretei. Teljesen elfogadhat
egybeess ll fenn, ha a nyls mrete (15 20) nagysgrend.
Az integrl a (7.124)-ben nem fejezhet ki elemi fggvnyekkel, ezrt a numerikus
integrls kzelt mdszervek szmtjk ki. Az elvgzett szmtsok megmutattk, hogy a
tkr profiljnak formja majdnem azonos az albbi hrom irnykarakterisztikval rendelkez
sugrzk esetn:


() = cos , cos2 , cos 2
2

A 7.36 brn lthat a tkrrl visszaverd sugr irnyt meghatroz szg


fggse a bees sugr irnyt meghatroz szgtl (7.35 bra), valamint a sugrzt

345
tartalmaz F pontbl a koszekns irnykarakterisztikt biztost tkr profiljig hzott

rdiusz-vektor viszonylagos rtknek fggse a szgtl.
0

7.36 bra

A szg s a rdiusz-vektor viszonylagos rtknek fggse a szgtl a koszekns
0
irnykarakterisztikt biztost tkrnl, () = cos2 irnykarakterisztikval rendelkez
sugrz esetn

A (7.37) bra mutatja a tkr felletnek formjt, melynl () = cos2 s


P() = cosec 2 .

7.37 bra
Koszekns irnykarakterisztikt biztost tkr profilja, mely megfelel az () = cos 2
irnykarakterisztikval rendelkez sugrznak

346
11. Sktkrk

A mikrohullm technikban a korbban lert grbe vonal tkrk mellett a


sktkrket is hasznljk.
Mint azt korbban emltettk (l. 1), a sktkrrl trtn visszaverds utn a hullm
formja nem vltozik. Emiatt sktkrket nem hasznlhatunk les, vagy specilis kinzet
irnykarakterisztika kialaktsra. Ezeket ms, ersen irnytott antenna irnykarakterisztikja
fnyalbjnak elfordtsra hasznljk. A sktkrk hasznlatt szemllteti a 7.38 bra. Itt
vzlatosan kt mikrohullm vonalat ltunk. Az egyiken (7.38a bra) az ersen irnytott
antennkat kzvetlenl a tornyok tetejn helyezik el. A msikon (7.38b bra) az ersen
irnytott antennk a fldfelsznhez kzel tallhatk s ezek fnyalbja a sugrzsnak
megfelelen fggleges irny. A tornyok tetejn sktkrket helyeznek el, melyek vzszintes
irnyba fordtjk az antennk fnyalbjainak irnyt. A szemlletessg kedvrt az ersen
irnytott antennkat parabolk formjban brzoltuk a 7.38 brn, de ezek brmely ms
fajtj antennk is lehetnek.

7.38 bra
Mikrohullm vonalak felptse. a) sktkrk nlkl, b) sktkrkkel.

A sktkr szmtst az 1-ben emltett mdszerek egyikvel vgezhetjk el. Itt az


apertra-mdszert fogjuk hasznlni.
Nzzk meg a 7.39a brt, melyen egy sktkrbl s egy ersen irnytott antennbl
ll, melyeket a vevllomson lltottak fel. A sktkrre skhullm esik be
1 trervel. A
tkr vetlett a vzszintes skra a tkr nylsnak tekintjk (7.39a bra). Szemmel lthat,
hogy a sktkr nylsnak minden pontjban a visszavert hullm amplitdja (1 ) s fzisa
lland. Az ismert ertrbl kiindulva a tkr nylsban megtallhat az ertr az ersen
irnytott vevantenna nylsban, majd ebbl kiszmthat a vevberendezs bemen
ramkreiben fellp 2 teljestmny.

347
7.39 bra
a) Vev paraboloid, mely sktkrrel egyttesen mkdik, b) ugyanaz, sktkr nlkl

A 7.39b brn ugyanaz az ersen irnytott antenna lthat ugyanabban a


magassgban elhelyezve, mint a sktkr az elz esetben, s kzvetlenl veszi a bees
skhullm energijt. Ebben az esetben a nyls minden pontjban a skhullm trereje
1 -gyel
lesz egyenl. Jelljk 1 -gyel azt a teljestmnyt, ami a vev bemeneti ramkrben fellp. A

2
=
1

hnyadost, ami megmutatja az antenna erstsi tnyezjnek vltozst, amit a


sktkr hasznlata idz el, hatkonysgnak fogjuk nevezni.
A sktkr hatkonysga fgg a krvonalainak formjtl, mreteitl, a tvolsgtl
kztte s az ersen irnytott antenna kztt, az antenna tpustl s mreteitl, stb. A
hatkonysg szmtst a sktkr pldjn fogjuk elvgezni, melynek a nylsa kr alak 1
sugrral (azaz olyan tkrn, ami ellipszis formj), forgs-paraboloid tpus ersen irnytott
antenna mellett, melynek nylsa 2 sugar. A tvolsgot a sktkr s a forgs-paraboloid
nylsai kztt jelljk 0 -lal (lsd 7.39a bra).
A sktkr hatkonysgnak kiszmtshoz elbb meg kell hatrozni a sktkr ltal a
forgs-paraboloid nylsban ltrehozott erteret.
A 7.40 brn a kt antenna nylst kt prhuzamos, sk krknt brzoljuk, melyek
merlegesek a Z tengelyre. Az X s Y tengelyek a sktkr nylsban vannak. Az 2 erteret
a forgs-paraboloid nylsban a (2.69) kplettel hatrozzuk meg, abban a = 1 rtket
hasznlva. Figyelembe vve, hogy

1 + 2
(7.129)
tekinthetjk gy, hogy a (2.69) kpletben cos 1. Akkor az 2 kifejezs:

1


2 =


(7.130)

348
ahol

= 02 + (2 1 )2 + (2 1 )2
(7.131)

7.40 bra
Az ertr meghatrozshoz a sktkrrel egytt zemel vev paraboloid nylsban

Az 1 s 2 indexek a nylsok paramtereire vonatkoznak a sktkr, illetve a forgs-


paraboloid esetben.
Lecserlve a 7.40 bra jellseivel sszhangban x-et s y-t -val s -vel, s
figyelembe vve a (7.129) egyenltlensget:

12 + 22 21 2 cos(2 1 )
= 02 + 12 + 22 21 2 cos(2 1 ) 0 +
20
(7.132)

Ily mdon:
1 2
1 0 22
2
1

1 2 cos(2 1 )
2
2 0 20
1 1
0 1
0
0 0
(7.133)

Ha bevezetjk az albbi jellseket:

1 2 12
= , = , =
1 1 0
(7.134)

akkor ezt kapjuk:


1
2 2
0
1
2 2 0 () 2 =
1 0 ()
0
(7.135)

349
ahol 0 nulladik rend Bessel-fggvny.
Ismervn az
2 -t, kiszmthat a vev bemeneti ramkrben keltett 2 teljestmny.
Megmutathat, hogy:72
2
2
1 |( )|
2 =
120 | |
(7.136)