You are on page 1of 66

Tpisgi Papp Kroly ltalnos

Iskola

Szervezeti s Mkdsi Szablyzat

OM azonost: 201219

Ksztette: Magda Lszln


intzmnyvezet

2013.
Tartalomjegyzk
1. LTALNOS RENDELKEZSEK..................................................................................................................4
1.1. A SZERVEZETI S MKDSI SZABLYZAT CLJA..........................................................................................4
1.2. AZ INTZMNNYEL KAPCSOLATOS ADATOK...................................................................................................4
1.2.1. Az intzmny adatai...............................................................................................................................4
1.2.2. Az intzmny alaptsa, fenntartsa, irnytsa...................................................................................4
1.2.3. Az intzmny mkdsi terlete............................................................................................................4
1.2.4. Az intzmny jogllsa s gazdlkodsa...............................................................................................5
1.2.5. Alaptevkenysgi szakgazat.................................................................................................................5
1.2.5.1. Kznevelsi s egyb alapfeladat..................................................................................................5
1.2.5.2. Trts ellenben ignybe vehet szolgltatsok:..........................................................................5
1.2.5.3. Szakfeladat rend.............................................................................................................................6
1.2.6. Blyegz nyilvntarts...........................................................................................................................6
1.3. A SZERVEZETI S MKDSI SZABLYZAT JOGSZABLYI ALAPJAI................................................................6
1.4. AZ INTZMNY SZERVEZETI FELPTSE, FELADATAI....................................................................................7
1.4.1. Az intzmny tpusa, szervezeti felptse, alapfeladata, intzmnyvezet megbzatsa.....................7
2. AZ ISKOLA MKDSNEK RENDJE.......................................................................................................7
2.1. LTALNOS SZABLYOK................................................................................................................................7
2.2. A TANTSI NAPOK RENDJE............................................................................................................................8
2.2.1. A tanrn kvli foglalkozsok rendje, szervezeti formi.....................................................................8
2.2.2. Esetenknti tanrn kvli foglalkozsok.............................................................................................9
2.3. AZ INTZMNYI FELGYELET RENDSZABLYAI.............................................................................................9
2.4. ISKOLRA VONATKOZ SZABLYOK............................................................................................................10
2.4.1. Nyitva tarts.........................................................................................................................................10
2.4.2. A pedaggusok munkarendje...............................................................................................................10
2.4.2.1. A pedaggusok munkaidejnek hossza, beosztsa, nyilvntartsa..............................................11
2.5. A NEVEL OKTAT MUNKT KZVETLENL SEGT S MS KZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE..........12
2.6. MUNKAKRI LERSMINTK.......................................................................................................................12
2.7. BELPS, BENNTARTZKODS RENDJE NEM JOGVISZONYBAN LLK RSZRE.......................................17
2.8. NNEPLYEK, MEGEMLKEZSEK RENDJE, A HAGYOMNYOK POLSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK. .18
2.9. A SZABLYZAT HATLYA, JVHAGYSA, MEGTEKINTSE..........................................................................18
2.10. A MKDST MEGHATROZ DOKUMENTUMOK.......................................................................................19
2.10.1. A trvnyes mkds alapdokumentumai s egyb dokumentumai................................................19
2.10.1.1. Alapt okirat.............................................................................................................................19
2.10.1.2. Pedaggiai program...................................................................................................................19
2.10.1.3. Tjkoztats a pedaggiai programrl.......................................................................................20
2.11. MUNKATERV...............................................................................................................................................20
2.12. INTZMNYI VD, V ELRSOK.........................................................................................................20
2.12.1. Az intzmny dolgozinak feladatai a gyermek-s tanulbalesetek megelzse rdekben...........20
2.12.2. Az intzmny hasznlati rendje.........................................................................................................22
2.12.2.1. Az intzmny ltestmnyei hasznlatnak rendje....................................................................22
2.12.2.2. Az plet rendje.........................................................................................................................22
2.13. BIZTONSGI RENDSZABLYOK..................................................................................................................22
2.14. AZ INTZMNY HELYISGEINEK BRBEADSI RENDJE...............................................................................22
2.15. A HELYISGEK S BERENDEZSK HASZNLATI RENDJE...........................................................................23
2.15. 1. Az alkalmazottak helyisghasznlata...............................................................................................23
2.15. 2. A tanulk helyisghasznlata...........................................................................................................23
2.15.3. A szaktantermek hasznlati rendje....................................................................................................23
2.15. 4. A berendezsek hasznlata................................................................................................................23
2.15. 5. Karbantarts s krtrts.................................................................................................................24
3. AZ INTZMNY VEZETSI SZERKEZETE, A VEZETK KZTTI FELADATMEGOSZTS...24
3.1. A VEZETK MUNKARENDJE.........................................................................................................................24
3.2. AZ INTZMNYVEZET, FELADAT- S HATSKRE:.....................................................................................24
3.3. KIADMNYOZSI (ALRSI) JOGKR.........................................................................................................25
3.4. AZ INTZMNY KPVISELETE.......................................................................................................................25
3.5. HELYETTESTSI REND.................................................................................................................................26
3.5. 1. Az intzmny vezetjnek helyettestse.............................................................................................26
3.5. 2. A pedaggusok helyettestse..............................................................................................................26
3.6. AZ INTZMNY VEZETSHEZ TARTOZ TITKRSG...................................................................................26
3.7. SZAKMAI MUNKA BELS ELLENRZSNEK RENDJE...................................................................................27
3.7. 1. Az intzmnyben foly bels ellenrzsre vonatkoz ltalnos szablyok.......................................27
3.8. JOGOK S KTELESSGEK............................................................................................................................27
3.8. 1. Az ellenrzst vgz jogai...................................................................................................................27
3.8. 2. Az ellenrzst vgz ktelessge.........................................................................................................27
3.8. 3. Az ellenrztt jogai..............................................................................................................................27
3.8. 4. Az ellenrztt ktelessgei..................................................................................................................28
3.9. A BELS ELLENRZSRE JOGOSULT DOLGOZK S KIEMELT ELLENRZSI FELADATAIK:...........................28
3.10. KIEMELT ELLENRZSI SZEMPONTOK A NEVEL-OKTAT MUNKA BELS ELLENRZSE SORN:............28
3.11. AZ ELLENRZS FORMI:...........................................................................................................................28
4. KAPCSOLATTARTS RENDJE...................................................................................................................29
4.1. DIKNKORMNYZAT MKDSHEZ SZKSGES FELTTELEK BIZTOSTSA, AZ IGAZGAT S A
DIKNKORMNYZAT KAPCSOLATA...................................................................................................................29
4.1.1. Kapcsolattarts formi.........................................................................................................................29
4.1.2. A mkdsi felttelek biztostsa.........................................................................................................30
4.1.3. A mindennapos testnevels, iskolai sportkr, valamint kapcsolattarts.............................................30
4.2. VEZETK S A SZLI SZERVEZET KZTTI KAPCSOLATTARTS................................................................31
4.2.1. Az SZMK s a vezetk kapcsolattartsi formi:..................................................................................31
4.3. KLS KAPCSOLATOK..................................................................................................................................31
4.3.1. Egyes kiemelt intzmnyekkel val kapcsolattarts............................................................................31
4.3.1.1. A fenntartval val kapcsolat.......................................................................................................31
4.3.1.2. Ms oktatsi intzmnyekkel val kapcsolattarts......................................................................32
4.3.1.3. Az intzmnyt tmogat szervezetekkel val kapcsolattarts.....................................................32
4.3.1.4. A gyermekjlti szolglattal val kapcsolattarts........................................................................33
5. RENDKVLI ESEMNY, BOMBARIAD ESETN SZKSGES TEENDK.................................33
5.1. RENDKVLI ESEMNY ESETN SZKSGES TEENDK................................................................................33
5.2. EGSZSGVDELEM.....................................................................................................................................35
5.2.1. A rendszeres egszsggyi felgyelet s ellts rendje.......................................................................35
5.2.2. A gyermekek, tanulk egszsgt veszlyeztet helyzetek kezelsre irnyul eljrsrend...............35
5.3. EGYB RENDELKEZSEK..............................................................................................................................36
6. HATSKRK................................................................................................................................................36
6.1. NEVELTESTLET........................................................................................................................................36
6.1.2. Dntsi jogkr......................................................................................................................................37
6.1.3. Vlemnyezsi jogkr...........................................................................................................................37
6.1.4. A neveltestlet rtekezletei, osztlyrtekezletei..................................................................................37
6.2. MUNKAVLLALI KZSSG.......................................................................................................................38
6.3. AZ INTZMNYI TANCS..............................................................................................................................38
6.4. A SZLI MUNKAKZSSG KIEMELT FELADATAI:......................................................................................38
7. A FEGYELMI ELJRS SZABLYAI.........................................................................................................39
7.1. FEGYELMI ELJRS......................................................................................................................................39
7.2. EGYEZTET ELJRS...................................................................................................................................40
8. AZ IRATKEZELS SZABLYAI..................................................................................................................41
8.1. IRATKEZELSI FOGALMAK...........................................................................................................................41
8.2. IRATKEZELSI SZABLYOK...........................................................................................................................43
8.2.1. Az iratok vdelme.................................................................................................................................43
8.2.2. Iratkezels mdja.................................................................................................................................43
8.2.3. Iratkezels felgyelete..........................................................................................................................43
8.2.4. A kldemnyek tvtele........................................................................................................................44
8.2.5. Az iratkezels folyamata.......................................................................................................................45
8.2.6. Kiadmnyozs......................................................................................................................................47
8.2.7. Az elektronikus ton ellltott papralap nyomtatvnyok hitelestsnek rendje..........................48
8.2.8. Az elektronikus ton ellltott, hitelestett s trolt dokumentumok kezelsi rendje.......................48
9. EGYB MKDSI SZABLYOK..............................................................................................................48
9.1. KERESET KIEGSZTS MEGHATROZSNAK FELTTELEI..........................................................................48
9.2. REKLMTEVKENYSG................................................................................................................................49
9.3. A NEMDOHNYZK VDELME......................................................................................................................50
9.4. ADATOK KZZTTELE................................................................................................................................50
9.5. A VALLSI, VILGNZETI KRDSEKKEL SSZEFGG JOGOK S KTELEZETTSGEK...............................50
9.6. TANUL LTAL LTREHOZOTT SZELLEMI ALKOTSOKKAL KAPCSOLATOS SZABLYOK..............................50
9.7. ADATVDELEM.............................................................................................................................................51
9.8. A TANKNYVRENDELS ELKSZTSNEK SZABLYOZSA.........................................................................51
10. AZ ISKOLAI KNYVTR MKDSI RENDJE...................................................................................52
11. ZR RENDELKEZSEK...........................................................................................................................63
1. SZM FGGELK.......................................................................................................................................64
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

1. LTALNOS RENDELKEZSEK
1.1. A szervezeti s mkdsi szablyzat clja
A kznevelsi intzmny mkdsre, bels s kls kapcsolataira vonatkoz
rendelkezseket a szervezeti s mkdsi szablyzat hatrozza meg. Megalkotsa a Nemzeti
kznevelsrl szl 2011. vi CXC. trvny 25. -ban foglalt felhatalmazs alapjn trtnik.
A szervezeti s mkdsi szablyzat hatrozza meg a kznevelsi intzmny szervezeti
felptst, tovbb a mkdsre vonatkoz mindazon rendelkezseket, amelyeket jogszably
nem utal ms hatskrbe. A szervezeti s mkdsi szablyzat a kialaktott cl- s
feladatrendszerek, tevkenysg-csoportok s folyamatok sszehangolt mkdst, racionlis s
hatkony kapcsolati rendszert tartalmazza.

1.2. Az intzmnnyel kapcsolatos adatok


1.2.1. Az intzmny adatai
PF 0801 Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola, Tpisg, Papp Kroly t 1.
OM azonost jele: 201219
Tpusa: ltalnos iskola
Hatlya: az intzmnyre, s valamennyi llomnyban lv dolgozjra
vonatkozik.
rvnyessge: 2013. mrcius 31-tl visszavonsig

1.2.2. Az intzmny alaptsa, fenntartsa, irnytsa


Az alapt szerv neve: Emberi Erforrsok Minisztriuma
Alapt jogkr gyakorlja: emberi erforrsok minisztere
Alapt szkhelye: 1054 Akadmia utca 3.
A fenntart szerv neve: Cegldi Tankerleti Kzpont
A mkdtet neve: Cegldi Tankerleti Kzpont
Az intzmny felgyeleti szerve: Cegldi Tankerleti Kzpont

1.2.3. Az intzmny mkdsi terlete


Ktelez felvtelt biztost ltalnos iskola:
Tpisg kzsg kzigazgatsi terlete

4
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

1.2.4. Az intzmny jogllsa s gazdlkodsa


Az intzmny jogi szemly.

A kltsgvets tervezsvel s vgrehajtsval kapcsolatos elrsok s felttelek

A kltsgvetsi szerv kltsgvetsnek vgrehajtsra szolgl szmlaszm:

10032000-003366200000000

A kltsgvetsi szerv ltalnos forgalmi ad alanyisga: FA alany

A kltsgvets tervezsvel s vgrehajtsval kapcsolatos elrsokat a fenntart s az


intzmny kztti megllapods tartalmazza.

1.2.5. Alaptevkenysgi szakgazat


Az intzmny ltal elltand alaptevkenysg s az ezzel sszefgg feladatok:
1.2.5.1. Kznevelsi s egyb alapfeladat
ltalnos iskolai nevels-oktats:
az ltalnos mveltsg megalapozsa
a trsadalmi egyttlshez, az nmvelshez, a munkavgzshez, a
tovbbtanulshoz szksges alapvet kpessgek kialaktsa
az eltr temben fejld tanulk kpessgeinek egyni fejlesztsrl trtn
gondoskods
a kzpfok oktatsra trtn felkszts
az alapmveltsgi vizsgra trtn felkszts az iskolai vfolyamok szmnak
megfelel kvetelmnyek teljestsvel
a gyermek- s ifjsgvdelem terletn a megelz s feltr tevkenysg
a diknkormnyzatok mkdsi feltteleinek biztostsa
egyb ktelez s nem ktelez tanrn kvli foglalkozs: szakkr, nekkar,
dikkr, korrepetls, versenyfelkszts
fejleszt felkszts
htrnyos helyzet tanulk felzrkztatsa
ltalnos iskolba bejr tanulk elltsa
tanulk tanknyvvel val elltsnak megszervezse

1.2.5.2. Trts ellenben ignybe vehet szolgltatsok:


tborok

5
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

1.2.5.3. Szakfeladat rend

ltalnos iskolai nevels - oktats


o nappali rendszer iskolai oktats
o als tagozat, fels tagozat
o sajtos nevelsi igny tanulk integrlt nevelse-oktatsa (mozgsszervi
fogyatkos, beszdfogyatkos, egyb pszichs fejldsi zavarral kzdk, rtelmi
fogyatkos - enyhe rtelmi fogyatkos, rzkszervi fogyatkos-hallsi fogyatkos)
egyb kznevelsi foglalkozs
o tanulszoba, napkziotthon
iskola maximlis ltszma: 300 f
iskolai knyvtr sajt szervezeti egysggel
A feladatelltst szolgl vagyon s a felette val rendelkezs s hasznlat joga
Helyrajzi szma: 387/2
Hasznos alapterlete: 746 nm
Intzmny jogkre: ingyenes hasznlati jog
Fenntart jogkre: vagyonkezeli jog

1.2.6. Blyegz nyilvntarts


Szemlyre vagy munkakrre vonatkoz blyegzhasznlatot az intzmny igazgatja
engedlyezi. Az intzmnyi blyegzkrl (lenyomat mintjuk, hasznlatra jogosult szemly
megnevezse s alrsa, a kiads dtuma feltntetsvel) az iskolatitkr hitelestett
nyilvntart knyvben nyilvntartst vezet. A nyilvntartsban rgzteni kell, ha a blyegz
hasznlja szemlyben vltozs trtnik, vagy a blyegz elvsz.
A nyilvntarts vezetsrt s annak naprakszsgrt az iskolatitkr a felels.
Az intzmnyi blyegzk trolsrl oly mdon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetktelen
szemly ne frjen hozz. Az intzmnyi blyegz jogos hasznlja felelssggel tartozik a
jogosulatlan hasznlatot lehetv tev mulasztsrt, gondatlan rzsrt

1.3. A szervezeti s mkdsi szablyzat jogszablyi alapjai


A kzoktatsi tevkenysgekre:
A kzoktatsi tevkenysgekre:

2011. vi CXC. trvny a Nemzeti kznevelsrl


20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelsi-oktatsi intzmnyek mkdsrl
355/2005. (XII.29) Kormnyrendelet
2011. vi CXII. trvny az informcis nrendelkezsi jogrl s az informciszabadsgrl
37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrfk elleni vdekezsrl,
2013. vi CCXXXII. trvny a nemzeti kznevels tanknyvelltsrl
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanknyvv nyilvnts rendjrl,

6
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
A 138/1992. vi (X.8.) KORM. rendelet a Kjt. vgrehajtsrl kzoktatsi
intzmnyekben,
1999. vi XLII. trvny a nemdohnyzk vdelmrl
26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egszsggyi elltsrl
1.4. Az intzmny szervezeti felptse, feladatai
1.4.1. Az intzmny tpusa, szervezeti felptse, alapfeladata,
intzmnyvezet megbzatsa
Szervezeti s szakmai tekintetben nll alapfok intzmnyegysg. Ennek megfelelen a
vezets struktrja a kvetkez:
Az intzmny ln intzmnyvezet ll. Az iskola intzmnyvezet- helyettessel rendelkezik.
Az intzmny mkdsi alapelveit tartalmazza a hossztvra szl Pedaggiai Programja.
A vezetk kzvetlen kapcsolatban llnak egymssal.

Szli
int. vezet
Szervezet
Neveltes-
tlet
Diknkor-
mnyzat

int.vez.
helyettes

technikai
tanr tant iskolatitkr
dolgozk
2. AZ
ISKOLA MKDSNEK RENDJE
2.1. ltalnos szablyok
A tanv rendjnek meghatrozsa
A tanv ltalnos rendjrl az oktatsi miniszter venknt rendelkezik. A tanv helyi rendjt,
programjait a neveltestlet hatrozza meg s rgzti munkatervben.
A tanv rendje s annak kzzttele
A tanv helyi rendje tartalmazza az intzmnyek mkdsvel kapcsolatos legfontosabb
esemnyeket s idpontokat:
a neveltestleti rtekezletek idpontjai,
az intzmnyi rendezvnyek s nnepsgek mdjt s idpontjt,

7
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
a tants nlkli munkanapok programjt s idpontjt,
a vizsgk (felvteli-, osztlyoz-, javt-, klnbzeti-, helyi-, alap) rendjt,
a tantsi sznetek (szi, tavaszi, tli) idpontjt - a miniszteri rendelet keretein
bell,
a nylt napok megtartsnak rendjt s idejt,
az els osztlyosok beiratkozsnak idejt s rendjt.
A tanv helyi rendjt, valamint az intzmny rendszablyait (hzirend) s a balesetvdelmi
elrsokat az osztlyfnkk az els tantsi napon ismertetik meg a tanulkkal, az els
szli rtekezleten pedig a szlkkel.

2.2. A tantsi napok rendje


A tantsi rk rendje
Az oktats s a nevels az ratervnek megfelelen a tantrgyfelosztssal sszhangban lv
rarend alapjn trtnik a pedaggusok vezetsvel a kijellt tantermekben.
A tantsi rk idtartama: 45 perc. Az els tantsi ra reggel 8. 00 rakor kezddik.
A tantsi rk (foglalkozsok) ltogatsra a neveltestlet tagjai- elzetes bejelents alapjn
- jogosultak. Minden egyb esetben a ltogatsra az igazgat, illetve a helyettese adhat
engedlyt. A tantsi rk megkezdsk utn nem zavarhatk, kivtelt indokolt esetben a az
igazgat s a helyettese tehet. A tantsi rk tanulkra vonatkoz szablyait a hzirend
tartalmazza.
A ktelez orvosi s fogorvosi vizsglatok az igazgathelyettes ltal elre engedlyezett
idpontban s mdon trtnhetnek, lehetsg szerint gy, hogy a tantst minl kevsb
zavarjk.

Az rakzi sznetek rendje


Az rakzi sznetek idtartama 15 perc, a hzirendben feltntetett csengetsi rend szerint. Az
rakzi sznetek ideje indokolt esetben rvidthet, legkisebb idtartama 5 perc.
Minden sznet ideje alatt - a tanulk egszsge rdekben - a tantermekben szellztetni kell.
A tantsi rk s rakzi sznetek csengetsi rendjt a Hzirend tartalmazza.
Az rakzi sznetek rendjt szksg szerint beosztott pedaggusok felgyelik. Dupla rk
(engedllyel) sznet kzbeiktatsa nlkl is tarthatk, de csak rendkvli esetben.
2.2.1. A tanrn kvli foglalkozsok rendje, szervezeti formi
Az iskola - a tanrai foglalkozsok mellett - a tanulk rdekldse, ignyei, szksgletei
szerint tanrn kvli foglalkozsokat szervez. A tanrn kvli foglalkozsok tartst a
tanulkzssg, a szli szervezetek, tovbb a szakmai munkakzssgek
kezdemnyezhetik az igazgatnl.
A tanrn kvli foglalkozsokat a tantsi rk utn lehet megszervezni, s trekedni kell,
hogy megtartsukra 17 rig sor kerljn. Ettl eltrni csak a vezet engedlyvel lehet.
A napkzis s a tanulszobai foglalkozsok

8
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Az iskolk a szli ignyeknek megfelelen biztostjk a tanulk napkzi otthoni s
tanulszobai elltst. A jelentkezst rsban szli alrssal kell jelezni az iskolk ltal
kiadott jelentkezsi lapon.
A napkzis s tanulszobai foglalkozsok munkarendje a dleltti tantsi rk vgeztvel a
csoportba jrk rarendjhez igazodva kezddik. A foglalkozsok vgt ehhez, valamint a
szli ignyekhez igazodva kell meghatrozni minden vben gyelve arra, hogy a trvnybe
meghatrozott rakeret biztostva legyen.
Szakkrk
A klnbz szakkrket a magasabb szint kpzs ignyvel a tanulk rdekldstl
fggen indtja az iskola. A szakkrvezet pedaggusokat az igazgat bzza meg. A
foglalkozsok elre meghatrozott tematika alapjn trtnnek. A szakkrkrl szakkri naplt
kell vezetni. A szakkr vezetje felels a szakkr mkdsrt. A szakkri aktivits
tkrzdhet a tanul szorgalom s szaktrgyi osztlyzatban.
Sportkrk
A tanulk mindennapi testedzsnek, mozgsignynek kielgtsre, a mozgs s a sport
megszerettetsre sportkri foglalkozsokat (tmegsport) s edzseket tartanak a testnevel
tanrok.
A knyvtr
A knyvtr tanrkon s az vente meghatrozott nyitvatartsi idejkben llnak a tanulk s a
pedaggusok rendelkezsre. A knyvek s a folyiratok, valamint az egyb
informcihordozk ignybevtelrl a knyvtr hasznlati rendje intzkedik.
Felzrkztat foglalkozsok (korrepetlsok)
A kompenzl foglalkozsok clja az alapkpessgek fejlesztse s a tantervi
kvetelmnyekhez val felzrkztats. A korrepetlst az igazgat ltal megbzott pedaggus
tartja.
nekkar
Elssorban az egyn kzs neklsnek ignyt hivatott kielgteni, de az iskolai, kzsgi
kulturlis rendezvnyek, nneplyek sznestst is szolglja.
2.2.2. Esetenknti tanrn kvli foglalkozsok
Versenyek s bajnoksgok
A dikok tanulmnyi, szakmai, kulturlis s sportversenyeken, valamint bajnoksgokon val
rszvtele kiemelked teljestmnyek fggvnyben lehetsges. Tanulink az intzmnyi, a
teleplsi, terleti, megyei, s az orszgos meghirdets versenyeken vehetnek rszt,
szaktanri felksztst ignybe vve.
Kulturlis intzmnyek ltogatsa, kirndulsok
Mzeum-, sznhz-, mozi-, killts- s trlatltogatsok, kirndulsok, valamint
sportrendezvnyek a tantsi idn kvl brmikor szervezhetk az osztlykzssgek, vagy
kisebb tanulcsoportok szmra. Tantsi idben trtn ltogatshoz az intzmny
vezetjnek engedlye szksges.
2.3. Az intzmnyi felgyelet rendszablyai
Az rarend szerinti ktelez tantsi rk s a tanrn kvli foglalkozsok alatt a tanulkra a
tanrt vagy a foglalkozst tart pedaggus felgyel. Az rakzi sznetekben, valamint

9
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
kzvetlenl a tantsi id eltt a tanulk felgyelett az gyeleti rend szerint beosztott
gyeletes pedaggusok ltjk el.
A tagintzmnyek vente gyeleti rendet hatroznak meg az rarendjk fggvnyben. Az
gyeleti rend beosztsrt a tagintzmny vezetje, helyettese a felels.
Az gyeletre beosztott vagy az gyeletes helyettestsre kijellt pedaggus az gyelet ideje
alatt kteles a rbzott pletben a hzirend alapjn a tanulk magatartst, az pletek
rendjnek, tisztasgnak megrzst, a balesetvdelmi szablyok betartst ellenrizni.
Az gyeletes nevel a munkahelyi vezetje ltal meghatrozott idben s helyen kteles
tartzkodni a teljes gyeleti idben.

2.4. Iskolra vonatkoz szablyok


Az intzmny szorgalmi idben tantsi napokon:
amennyiben a szlk ignylik, reggel 7 rtl biztost felgyeletet, (ezt minden tanv
elejn fel kell mrni, s eszerint meghatrozni a 7 ra utni nyitva tartst);
a tanulk fogadsra akik nem ignyeltek felgyeletet 7.30 perctl ll nyitva az
iskola.
Az iskola a tanrk, tanrn kvli foglalkozsok, egyb szervezett programok befejezsig,
16.30-ig szli igny esetn legksbb 17.00-ig van nyitva.
Az intzmny elbb szablyozott idponttl val eltr nyitva tartsra elzetes krelem
alapjn az intzmny vezetje adhat engedlyt.

2.4.1. Nyitva tarts


A reggeli nyits utn az pletekbe a beosztsuk szerint munkt vgzk lphetnek
be.
Hivatali id az intzmnyben 8-16 rig tart.
A tantsi sznetek alatt a nyitva tarts megllapods szerint trtnik.
Az iskolai nyri tantsi sznetben a szabadsgolsok idejn meghatrozott idben
gyeletet tartunk.

2.4.2. A pedaggusok munkarendje


A munkabeosztsok sszelltsnl alapelv a gyermekek mindenek felett ll rdeke,
az intzmny zavartalan feladatelltsa s a pedaggusok egyenletes terhelse.
A pedaggusok napi munkarendjt, a felgyeleti s helyettestsi rendet az intzmny
vezetje, helyettese llaptja meg az intzmny rarendjnek fggvnyben.
A pedaggusnak a munkbl val tvolmaradst elzetesen jelentenie kell, hogy
feladatnak elltsrl helyettestssel gondoskodni lehessen. A rendkvli
tvolmarads esetn annak okt lehetleg elz nap, de legksbb az adott
munkanapon az els tantsi ra/ vodai munkaidejnek megkezdse eltt negyed
rval jelezni kell a tagintzmny vezetjnek, helyettesnek.
A hinyz pedaggus hinyzsnak kezdetekor eljuttatja nevelsi tervt, tanmeneteit
az illetkes vezethz, hogy akadlyoztatsa esetn a helyettest tanr biztosthassa
a tanulk szmra a tanmenet szerinti haladst. A hinyz pedaggus lehetsg

10
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
szerint a tananyag megjellsvel, esetleg ravzlatainak tadsval segti a
helyettest pedaggust.
A pedaggusok szmra - a ktelez raszmon felli - tantsi (foglalkozsi) rk
megtartsra, egyb feladatokra a megbzst vagy kijellst az intzmny vezetje
adja. A megbzsok sorn figyelembe kell venni a pedaggus alkalmassgt,
rtermettsgt s szakmai felkszltsgt.
A pedaggus kteles 10 perccel tantsi, foglalkozsi, gyeleti beosztsa eltt a
munkahelyn (illetve a tants nlkli munkanapok programjnak kezdete eltt
annak helyn) megjelenni.
A tppnzes paprokat legksbb a tppnz utols napjt kvet 3. munkanapon le kell
adni az igazgathelyettesnek.
2.4.2.1. A pedaggusok munkaidejnek hossza, beosztsa,
nyilvntartsa
Az intzmny pedaggusai heti 40 rs munkaidkeretben vgzik munkjukat. A heti
munkaidkeret els napja (ellenkez rsos hirdetmny hinyban) mindenkor a ht els
munkanapja, utols napja a ht utols munkanapja. Az tnl kevesebb munkanapot tartalmaz
hetek heti munkaideje a munkanapok szmval arnyosan szmtand ki. Szombati s
vasrnapi napokon, nnepnapokon munkavgzs csak rsban elrendelt esetben lehetsges.
Munkanapokon a rendes munkaid hossza legalbb 4 ra, de nem haladhatja meg a 12 rt.

A pedaggusok napi munkaidejket az rarend, a munkaterv s az intzmny havi


programjainak szem eltt tartsval ltalban maguk hatrozzk meg. Az rtekezleteket,
fogadrkat ltalban htfi napokon tarjuk, ezrt ezeken a napokon a napi tlagban 8-
rsnl hosszabb, legfeljebb azonban 12 rs munkaidre kell szmtani. A munkltat a
munkaidre vonatkoz elrsait az rarend, a munkaterv, a havi programok kifggesztse,
illetve a helyben szoksos mdon kifggesztett hirdets tjn hatrozza meg. Szksg esetn
el lehet rni a napi munkaid-beosztst egy pedaggus esetn, vagy pedaggusok
meghatrozott csoportja esetn is. A munkaid-beoszts kihirdetsre ebben az esetben is a
fentiek az irnyadk.

A pedaggusok munkaidejnek nyilvntartsi rendje

A pedaggusok teljes munkaideje a ktelez rkbl, valamint a nevel, illetve oktat


munkval vagy a gyermekekkel, tanulkkal a szakfeladatnak megfelel foglalkozssal
sszefgg feladatok elltshoz szksges idbl ll. A pedaggus-munkakrben dolgozk
munkaideje teht kt rszre oszlik:
a) a ktelez raszmban elltott feladatokra,
b) a munkaid tbbi rszben elltott feladatokra.
A tovbbiakban az intzmny munkaid, munkaid-nyilvntartsi szablyzata rszletezi az
idevonatkoz szablyokat.
2.5. A nevel oktat munkt kzvetlenl segt s ms
kzalkalmazottak munkarendje
Az oktat-nevel munkt segt alkalmazottak munkarendjt, a tvollvk helyettestsi
rendjt az intzmny vezetje, helyettese llaptja meg. Az egyes rszlegek alkalmazottainak
napi munka-beosztsnl figyelembe kell venni a kzoktatsi intzmny feladatainak
zkkenmentes elltst.

11
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Az alkalmazottaknak munkakezdsk eltt 10 perccel kell munkahelykn megjelennik.
Tvolmaradsukrl rtestenik kell a kzvetlen munkahelyi vezetjket.
2.6. Munkakri lersmintk
A munkavgzshez kapcsold ktelezettsgeket, a munkaid beosztst a munkakri
lersok tartalmazzk.
A munkakri lersokat az intzmnyvezet kszti el. Minden v szeptember 30-ig fell kell
vizsglni azokat.

Pedaggus munkakri lers


A munkakrre vonatkoz legfontosabb elrsok dokumentcii
2011. vi CXC. trvny a nemzeti kznevelsrl
20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet,
SZMSZ, Iskolai Hzirend
Pedaggiai Program
Tz- s balesetvdelmi Szablyzat
ves munkaterv/ tanri gyeleti rend
A pedaggus jogai s ktelessgei
2011. vi CXC. trvny a nemzeti kznevelsrl (rszletek)
62. (1) A pedaggus alapvet feladata a rbzott gyermekek, tanulk nevelse, oktatsa,
vodban a gyermekek vodai nevels orszgos alapprogramja szerinti nevelse, iskolban a
kerettantervben elrt trzsanyag tadsa, elsajttsnak ellenrzse, sajtos nevelsi igny
tanul esetn az egyni fejlesztsi tervben foglaltak figyelembevtelvel. Ezzel
sszefggsben ktelessge klnsen, hogy
a) nevel s oktat munkja sorn gondoskodjk a gyermek szemlyisgnek fejldsrl,
tehetsgnek kibontakoztatsrl, ennek rdekben tegyen meg minden tle elvrhatt,
figyelembe vve a gyermek egyni kpessgeit, adottsgait, fejldsnek temt,
szociokulturlis helyzett,
b) a klnleges bnsmdot ignyl gyermekekkel egynileg foglalkozzon, szksg szerint
egyttmkdjn gygypedaggussal vagy a nevelst, oktatst segt ms szakemberekkel, a
brmilyen oknl fogva htrnyos helyzet gyermek, tanul felzrkzst elsegtse,
c) segtse a tehetsgek felismerst, kiteljesedst, nyilvntartsa a tehetsges tanulkat,
d) elmozdtsa a gyermek, tanul erklcsi fejldst, a kzssgi egyttmkds magatartsi
szablyainak elsajttst, s trekedjen azok betartatsra,
e) egyms szeretetre s tiszteletre, a csaldi let rtkeinek megismersre s
megbecslsre, egyttmkdsre, krnyezettudatossgra, egszsges letmdra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket,tanulkat,
f) a szlt (trvnyes kpviselt) rendszeresen tjkoztassa a tanul iskolai teljestmnyrl,
magatartsrl, az ezzel kapcsolatban szlelt problmkrl, az iskola dntseirl, a gyermek
tanulmnyait rint lehetsgekrl,
g) a gyermek testi-lelki egszsgnek fejlesztse s megvsa rdekben tegyen meg minden
lehetsges erfesztst: felvilgostssal, a munka- s balesetvdelmi elrsok betartsval s
betartatsval, a veszlyhelyzetek feltrsval s elhrtsval, a szl s szksg esetn
ms szakemberek bevonsval,
h) a gyermekek, a tanulk s a szlk, valamint a munkatrsak emberi mltsgt s jogait
maradktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, krdseikre rdemi vlaszt adjon,

12
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
i) az ismereteket trgyilagosan, sokoldalan s vltozatos mdszerekkel kzvettse,
oktatmunkjt ves s tanrai szinten, tanulcsoporthoz igaztva, szakszeren megtervezve
vgezze, irnytsa a tanulk tevkenysgt,
j) a kerettantervben s a pedaggiai programban meghatrozottak szerint rdemjegyekkel
vagy szvegesen, sokoldalan, a kvetelmnyekhez igazodan rtkelje a tanulk munkjt,
k) rszt vegyen a szmra elrt pedaggus-tovbbkpzseken, folyamatosan kpezze magt,
l) tantvnyai plyaorientcijt, aktv szakmai lettra trtn felksztst folyamatosan
irnytsa,
m) a pedaggiai programban s az SZMSZ-ben elrt valamennyi pedaggiai s
adminisztratv feladatait maradktalanul teljestse,
n) pontosan s aktvan rszt vegyen a neveltestlet rtekezletein, a fogadrkon, az iskolai
nnepsgeken s az ves munkaterv szerinti rendezvnyeken,
o) hatridre megszerezze a ktelez minstseket,
p) megrizze a hivatali titkot,
q) hivatshoz mlt magatartst tanstson,
r) a gyermek, tanul rdekben egyttmkdjn munkatrsaival s ms intzmnyekkel.

A munkaid
1. Az els tantsi nap eltt, illetve az utols utn (kivve a nyri szabadsg idtartamt) a
pedaggus munkaideje ktetlen, de 800-1600-ig oktatssal kapcsolatos munkkra beoszthat
(pl. rtekezletek, sszeolvass, szertrrendezs, tanterem-elkszts, berats, javtvizsgk,
stb.).
2. A pedaggus kizrlag a munkakrhez tartoz feladatok vgzshez szksges
idtartamig kteles az iskola pletben, telephelyn tartzkodni.
3. A tantsi rival kapcsolatos esetleges vltoztatsokat (az ra elmaradsa, racsere) az
igazgathelyettessel beszli meg.
4. A pedaggus kteles 10 perccel tantsi, foglalkozsi vagy gyeleti beosztsa eltt a
munkahelyn, munkra kpes llapotban megjelenni.
5. A pedaggus a munkbl val rendkvli tvolmaradst, illetve annak okt lehetleg egy
nappal elbb, de legksbb az adott munkanapon 7 ra 45 percig kteles jelenteni az
igazgatnak vagy az igazgathelyettesnek.
Termszetesen olyan esetekben, amikor a pedaggus nem tudja jelezni a hinyzs tnyt
elegend csaldtagok vagy hozztartozk bejelentse is.
6. A pedaggusok helyettestsi rendjt az iskola igazgathelyettese, vagy az ltala megbzott
szemly (napi gyeletes vezet, munkakzssg-vezet) llaptja meg az rarend
fggvnyben.
A pedaggus sajt munkakrben elltand feladatai
1. Felkszl a tantsi rk, foglalkozsok, megtartsra, elvgzi az elksztskkel
kapcsolatos pedaggiai feladatokat. Az rvnyes intzmnyi pedaggiai programnak, a helyi
tantervnek, s az intzmny vezetsnek, munkakzssg-vezetjnek irnymutatsai alapjn,
felelssggel, szakszeren, az igazgat, illetve az igazgathelyettesek ltal ellenrztt,
szeptember 30-ig jvhagyott sajt tanmenete szerint tant.
2. Minden tanv els rjn, gyakorlati foglalkozsn a tanulkkal ismerteti sajt rtkelsi
rendszert, a ptlsi s javtsi lehetsgeket. A kezd osztlyok els szli rtekezletn
ezeket a szlkkel is kzli. (Esetleg az osztlyfnkn keresztl.)

13
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
3. Hinyzsa esetn a tananyag, ravzlat, taneszkz tadsval biztostja a szakszer
helyettestst.

KIEGSZT MUNKAKRI FELADATOK

Az osztlyfnk feladatai:
- Osztlyra vonatkozan osztlyfnki munkatervet kszt, a megadott hatridre
bemutatja jvhagysra.
- Trekszik a tanulk szemlyisgnek, csaldi s szocilis krlmnyeinek alapos
megismersre.
- j osztly, j tanul, tovbb a tanulval kapcsolatos problmk esetn csaldltogatst
vgez.
- Szoros kapcsolatot tart az osztlyban tant pedaggusokkal, a GYIV felelssel.
- Figyelemmel ksri a tanulk tanulmnyi elmenetelt, az osztly fegyelmi helyzett.
- Klns gondot fordt a htrnyos tanulk segtsre.
- Szli rtekezletet tart.
- Elltja az osztlyval kapcsolatos gyviteli feladatokat (osztlynapl napraksz vezetse,
flvi s v vgi statisztikk, tovbbtanulssal, gyermekvdelemmel kapcsolatos
tennivalk stb.)
- Minsti a tanulk magatartst, szorgalmt, a velk kapcsolatos szrevteleit, javaslatait
a tanrtrsai el terjeszti.
- Tanulit rendszeresen tjkoztatja az iskola eltt ll feladatokrl, azok megoldsra
mozgst, kzremkdik a tanrn kvli tevkenysgek szervezsben.
- Javaslatot tesz a tanulk jutalmazsra, seglyezsre, bntetsre.

Gyermek- s ifjsgvdelmi felels

Feladatait az igazgat irnytsval ltja el.

ltalnos feladatai
Minden tanv elejn az iskolai munkaterv rszeknt elkszti az iskola
gyermekvdelmi
munkatervt.
Minden tanv elejn rsban tjkoztatja a szlket s a tanulkat sajt
tevkenysgrl,
feladatairl s arrl, hogy milyen jelleg problmkkal mikor s hol kereshetik fel.
Segti az iskola pedaggusainak gyermek- s ifjsgvdelmi munkjt.
- kzremkdik a gyermek- s ifjsgvdelmi feladatok elltsban, a gyermek
fejldst veszlyeztet krlmnyek feltrsban, megszntetsben, az ilyen
krlmnyek kialakulsnak megelzsben,
- a pedaggusok, szlk vagy tanulk jelzse, a velk folytatott beszlgets alapjn
veszlyeztetettnek szmt tanulknl - a veszlyeztet okok feltrsa rdekben -
csaldltogatson megismeri a tanul csaldi krnyezett,
- gyermekbntalmazs vlelme esetn az igazgatnl kezdemnyezi a gyermekjlti
szolglat rtestst,
- a gyermeket veszlyeztet tnyezket megvizsglja, ha azokat az intzmny
rendelkezsre ll pedaggiai eszkzkkel meg nem szntethetnek rtkeli,
kezdemnyezi, hogy az igazgat rtestse a gyermekjlti szolglatot,
- a gyermekjlti szolglat felkrsre rszt vesz az eset-megbeszlseken,
- a tanul anyagi veszlyeztetettsge esetn kezdemnyezi, hogy az iskola

14
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
igazgatja indtson eljrst a tanul lak-, illetve ennek hinyban tartzkodsi
helye szerint illetkes teleplsi nkormnyzat polgrmesteri hivatalnl
rendszeres vagy rendkvli gyermekvdelmi tmogats megllaptsa, szksg
esetn a tmogats termszetbeni ellts formjban trtn nyjtsa rdekben,
- az iskolban a tanulk s a szlk ltal jl lthat helyen kzzteszi a
gyermekvdelmi feladatot ellt fontosabb intzmnyek (pl. gyermekjlti
szolglat, nevelsi tancsad, drogambulancia, ifjsgi lelki segly telefon,
gyermekek tmeneti otthona stb.) cmt, illetve telefonszmt,
- tevkenysge sorn az ismereteket trgyilagosan s tbboldalan kzvetti,

Klnleges feladatai, jogkrei


A veszlyeztetett, a htrnyos helyzet, a beilleszkedsi, magatartsi, tanulsi nehzsgekkel
kzd tanulkkal kapcsolatos feladatai a kvetkezkre terjednek ki:
az ilyen jelleg problmkkal kzd tanulk feltrsra, nyilvntartsra;
csaldltogatsaikra, a tanulk csaldi krnyezetnek megismersre;
tanulmnyi eredmnyk, magatartsuk s mulasztsaik figyelemmel ksrsre;
Az osztlyfnkk javaslatai alapjn kezdemnyezi a rszorul tanulk szmra pnzbeli
tmogats vagy termszetbeni juttats megllaptst.

Ellenrzs, rtkels
Munkjrl minden flv vgn rsban sszefoglalt kszt, s ezt ismerteti a
neveltestlettel.
Az igazgat megbzsa alapjn a fenntart, az iskolaszk krsre beszmol az iskola
gyermek - s ifjsgvdelmi tevkenysgrl.

Kapcsolatai
Rendszeres munkakapcsolatban kell llnia a nyilvntartott tanulk osztlyfnkeivel,
Rendszeres kapcsolatban ll az iskoln kvli gyermekvdelmi intzmnyekkel.

Fejlesztst vgz pedaggus


A gyermekvdelemmel kapcsolatos intzkedseirl rendszeresen tjkoztatja az igazgatt.
- diagnosztikus tevkenysge csak a kpzs sorn elsajttott tesztek felvtelre s
rtkelsre terjed ki;
- a szakvlemnyben foglaltak szerint vgzi a gyermekek fejleszt foglalkozst;
- felel a fejleszt foglalkozsok szakmai minsgrt;
- elkszti a szksges fejlesztsi terveket;
- haladsi naplban rgzti a tanulk megjelenst;
- feljegyzst vezet a foglalkozsok tartalmrl;
- segtsget nyjt az osztlyfnknek a kontroll vizsglathoz szksges adatlapok
kitltshez;
- elkszti a fejlesztshez kapcsold jelentseket;
- szksg esetn konzultl a gyermek pedaggusaival s egyb intzmnyekkel;
- feladata tovbb, minden, amellyel munkakrhez kapcsoldan, a szakkpzettsgvel
sszefggen az intzmnyvezet megbzza.

Tanulszoba jelleg foglalkozst vezet pedaggus


Felkszl a foglalkozsok megtartsra, elvgzi az elksztskkel kapcsolatos pedaggiai
feladatokat.
Biztostja a gyermekek rszre a msnapi felkszlst:

15
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
megismerteti velk az nll tanuls mdszert,
szksg szerint segtsget nyjt a felkszlsben,
gondoskodik az rsbeli hzi feladatok tanulk ltali maradktalan elksztsrl,
rendszeresen ellenrzi az elksztett hzi feladatokat,
a szbeli feladatokat lehetsg szerint kikrdezi, gyakoroltatja,
a gyengbb tanulkat lehetsg szerint korrepetlja, vagy segtsket tanulcsoport
szervezsvel biztostja,
rendszeresen egyttmkdik a gyerekeket tant pedaggusokkal.
Csoportjt lehetsg szerint tkezteti, melynek sorn gondoskodik a kulturlt viselkedsrl, a
szemlyi higinia szablyainak betartsrl.
Hinyzsa esetn a szoksrend tadsval biztostja a szakszer helyettestst.

Napkzis jelleg feladatot ellt pedaggus

- A foglalkozsi terv keretben biztostja a napkzis tanulk rszre a msnapi felkszlst:


megismerteti velk az nll tanuls mdszert,
szksg szerint segtsget nyjt a felkszlsben,
gondoskodik az rsbeli hzi feladatok tanulk ltali maradktalan elksztsrl,
rendszeresen ellenrzi az elksztett hzi feladatokat,
a szbeli feladatokat lehetsg szerint kikrdezi, gyakoroltatja,
a gyengbb tanulkat lehetsg szerint korrepetlja, vagy segtsket tanulcsoport
szervezsvel biztostja,
rendszeresen egyttmkdik a napkzis gyerekeket tant pedaggusokkal.
- Csoportjt tkezteti, melynek sorn gondoskodik a kulturlt viselkedsrl, a szemlyi
higinia szablyainak betartsrl.
- tkezs utn ktetlen szabadidben biztostja a tanulk mozgst, kikapcsoldst.
Lehetsg szerint a szabad levegn.
- Csoportjnak kulturlis, sport, jtk s munkafoglalkozsokat tervez s tart.
- Gondoskodik a csoportja szmra tvett jtkok s egyb eszkzk megfelel trolsrl,
hasznlatrl s llaguk megrzsrl.

A munkakzssg-vezet feladatai

Jelenleg munkakzssgek nem mkdnek, de a Nkt.71. (1) alapjn lehetsg van a


jvben, a pedaggus ltszm vltozsval ltrehozni.
- Rszt vesz az ves munkaterv sszelltsban, az intzmny pedaggiai programjnak
korszerstsben, vgrehajtsban.
- A munkakzssgi tagok javaslata alapjn sszelltja a munkatervet, ellenrzi a
megvalsulst.
- Lehetsg szerint mdszertani, szaktrgyi bemutat foglalkozst szervez.
- Lehetsg szerint legalbb vente raltogatst vgez a mk. tagjainl, rtkelst tart.
- Kapcsolatot tart a msik tagozati munkakzssg-vezetvel.
- Ellenrzi, rtkeli a munkakzssg tagjainak tevkenysgt, s ennek megfelelen
javaslatot tesz az elismersre.
- Javaslatot tesz a szksges trgyi felttelek javtsra, fejlesztsre.
- Flvente sszefoglal elemzst kszt a munkakzssg tevkenysgrl.
- Felettesnek ignye szerint adatokat szolgltat a hozz tartoz munkaterletrl.

A diknkormnyzatot segt pedaggus

16
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

- Szervezi, irnytja a diknkormnyzati vlasztsokat.


- sszehvja s a diktancs elnknek megvlasztsig levezeti a diktancs alakul
lst, ismerteti a tagokkal a diknkormnyzat trvnyes jogait s iskolai hatskrt.
- A diktancs ignye s sajt szakmai tapasztalata alapjn segtsget nyjt az SZMSZ, a
kzs programok megtervezshez, sszelltshoz, szervezshez, rszt vesz az
rtkelsben.
- Biztostja a diknkormnyzat hatskrbe utalt dntsek alapos elksztst, elsegti az
iskolban a kpviseleti s a kzvetlen demokrcia rvnyeslst.
- Rszt vesz az iskolagyls szervezsben.
- Gondoskodik a diknkormnyzat munkatervben szerepl programok eredmnyes
megszervezsrl. Szemlyesen, vagy a kollgk, szlk bevonsval biztostja a felntt
felgyeletet a DK rendezvnyein, felels ezeken a hzirend betartsrt.
- Kpviseli a diknkormnyzatot a neveltestlet, SZMK, fenntart eltt (ahol ezt dik-
vezet nem teheti meg).
- A DK nllan mkdik, a segt tanr rszt vesz az lseken, de csak a tanulk ltal
ignyelt mdon veszt rszt a munkban.
- Flves, ves beszmolt kszt a DK-ban foly munkrl.
2.7. Belps, benntartzkods rendje nem jogviszonyban llk
rszre
Az intzmnyben val benntartzkods nem zavarhatja a nevel, nevel-oktat
munka nyugodt feltteleit s krlmnyeit.
Az pletek helyisgeinek hasznlatt civil csoportok az intzmnyvezetvel val
elzetes egyeztets alapjn krhetik.
A foglalkozsok befejezst kveten a rsztvevknek el kell hagyni az pletet.
Engedlyhez kttt benntartzkods
Az intzmnnyel jogviszonyban nem llk intzmnybe lpse s ott tartzkodsa a
kvetkezk szerint trtnhet:
az intzmnyben a gyermeket hoz s a gyermek elvitelre jogosult szemly
akkor, ha nem az intzmny nyitvatartsi rendjben meghatrozott idben
rkezik az intzmnybe, valamint,
minden ms szemly.
A kln engedlyt az iskola valamely dolgozjtl kell krni. Csak az ltala adott
szbeli engedly, s szksg szerint egy dolgoz felgyelete mellett lehet az
intzmnyben tartzkodni.
Engedlyhez nem kttt benntartzkods
a szlnek, gondviselnek a szli rtekezletre val rkezskor, illetve
a meghvottaknak az intzmny valamely rendezvnyn val tartzkodskor.
az intzmnyben a gyermeket hoz s a tanul elvitelre jogosult szemly az erre
szksges idtartamig.
Ezekben az idpontokban az intzmny dolgozja, dolgozi a hzirendben meghatrozott
rend szerint tartanak gyeletet.

17
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

2.8. nneplyek, megemlkezsek rendje, a hagyomnyok


polsval kapcsolatos feladatok
Az intzmny hagyomnyainak polsa, ezek fejlesztse s bvtse, valamint az intzmny
j hrnevnek megrzse az alkalmazotti s a gyermekkzssg minden tagjnak ktelessge.
Az intzmnyben az llami nnepek, megemlkezsek rendezst az ves munkaterv
szerint vgzik, ebben hatrozzk meg a feladat elvgzsre kijellt felels nevt s
az idpontokat.
A neveltestlet feladata, hogy a meglv hagyomnyok polsn tl jabb
hagyomnyokat teremtsen, s gondoskodjon az jonnan teremtett hagyomnyok
polsrl, megrzsrl is.
Az intzmnyi szint s megtartott nneplyeken s rendezvnyeken az
alkalmazottak s tanulk rszvtele ktelez az alkalomhoz ill ltzkben.
Az ajnlott nnepi egyenruha a lnyok rszre stt szoknya vagy nadrg s fehr blz; a fik
rszre stt nadrg, fehr ing.
Megtartsra kerl nneplyek, megemlkezsek, hagyomnyok
Tanvnyit nnepsg Augusztus 31.
Sportnap Oktber elejn
Oktber 6-ai megemlkezs Oktber 6.
Oktber 23. a forradalom nnepe Oktber 23.
Mikuls rendezvny December els hete
Karcsonyi nnepsg December harmadik hete
Farsangi jelmezverseny Februr
1848-49- forradalom s szabadsgharc nnepe Mrcius 15.
Nemzeti sszetartozs napja Jnius 4.
Ballags Jnius 2. hete
Tanvzr nneply Jnius 3. hete
Hagyomnyos rendezvnyei
Papp Kroly nap November 4.
Egszsgnevelsi nap November-december
Adventi hangverseny December 4. hete
Krnyezetszpt nap Mrcius vgn
Fld napja prilis vgn
Gyermeknap Munkaterv szerint

2.9. A szablyzat hatlya, jvhagysa, megtekintse


Az SZMSZ betartsa ktelez rvny az intzmny minden munkavllaljra s tanuljra.

18
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
A Szervezeti s Mkdsi Szablyzatot az intzmnyvezet elterjesztse utn a
neveltestlet lse fogadja el - a diknkormnyzatok, szli kzssgek vlemnyezsi
jognak gyakorlsa mellett. A szablyzat a fenntart jvhagysval lp hatlyba s
hatrozatlan idre szl. Ezzel egyidejleg hatlyukat vesztik az elz SZMSZ-ek.

Jelen szervezeti s mkdsi szablyzatot, a Pedaggiai Programot, Hzirendet a tanulk,


szleik, a munkavllalk s ms rdekldk megtekinthetik az igazgati, neveli irodban
munkaidben, tovbb az intzmny honlapjn.

2.10. A mkdst meghatroz dokumentumok


2.10.1. A trvnyes mkds alapdokumentumai s egyb
dokumentumai
Az intzmny trvnyes mkdst az albbi a hatlyos jogszablyokkal sszhangban ll
alapdokumentumok hatrozzk meg:

az alapt okirat
a szervezeti s mkdsi szablyzat
a pedaggiai program
a hzirend

Az intzmny tervezhet s elszmoltathat mkdsnek rszenknt funkcionlnak az albbi


dokumentumok:
- a tanv munkaterve (kiegsztve a flves s ves beszmolkkal),
- egyb bels szablyzatok (helyisgek, eszkzk hasznlatnak rendje).
Az intzmny hivatalos dokumentumai / Pedaggiai Program, SzMSz, Hzirend,/ az
intzmnyvezeti irodban, a tanri szobkban, a knyvtrakban, irattrakban kerlnek
elhelyezsre.
A dokumentumok nyilvnosak, melyek hivatali idben, illetve a knyvtrak nyitvatartsi
idejben megtekinthetk.
Felvilgostst a dokumentumokkal kapcsolatban elzetes idpont egyeztets utn az
intzmnyvezet adhat. Az intzmnyvezet az intzmny programjairl, a beiratkozs
rendjrl a munkatervben rgztett terv szerint ad tjkoztatst.
2.10.1.1. Alapt okirat
Az alapt okirat tartalmazza az intzmny legfontosabb jellemzit, alrsa biztostja az
intzmny nyilvntartsba vtelt, jogszer mkdst. Az intzmny alapt okiratt a
fenntart kszti el, illetve szksg esetn mdostja.
2.10.1.2. Pedaggiai program
A kznevelsi intzmny pedaggiai programja kpezi az intzmnyben foly nevel-oktat
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedaggiai programjnak megalkotshoz az intzmny
szmra a Kznevelsi trvny 24. (1) bekezdse biztostja a szakmai nllsgot.

A pedaggiai programot a neveltestlet fogadja el. A pedaggiai program megtekinthet a


vezeti irodkban, tovbb olvashat az intzmny honlapjn.

19
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

2.10.1.3. Tjkoztats a pedaggiai programrl


Az iskola vezeti munkaidben brmikor tjkoztatssal szolglnak a pedaggiai programmal
kapcsolatban.
2.11. Munkaterv
Az ves munkaterv az intzmny hivatalos dokumentuma, amely a hatlyos jogszablyok
figyelembe vtelvel az intzmny pedaggiai programjnak alapul vtelvel tartalmazza a
nevelsi clok, feladatok megvalstshoz szksges tevkenysgek, munkafolyamatok idre
beosztott cselekvsi tervt a felelsk s a hatridk megjellsvel.
Az intzmny mkdsnek helyi rendjt az ves munkaterv hatrozza meg. Az intzmny
munkatervt a neveltestlet fogadja el. A tanv helyi rendje a munkaterv rszt kpezi, ennek
elfogadsakor be kell szerezni a szli szervezet s a diknkormnyzat vlemnyt.

2.12. Intzmnyi vd, v elrsok


2.12.1. Az intzmny dolgozinak feladatai a gyermek-s
tanulbalesetek megelzse rdekben
Vezetk feladata:
Ellenrizni az intzmny terlett a balesetmentessg szempontjbl, a felmerl hibkat,
hinyossgokat rsban jelezni a fenntartnak.
A vd, v intzkedsek cljbl az adott terletre vonatkoz figyelmeztet jelzseket,
figyelmeztet tblkat, hirdetmnyeket ki kell fggeszteni, illetve azok tartalmt legalbb
vente ismertetni.
Pedaggusok feladata, hogy:
haladktalanul jelezzk az intzmnyvezet fel azokat a helyzeteket, melynek
ellenrzsben az intzmnyvezet a fellels,
a mindennapos tevkenysgk sorn fokozottan gyeljenek az elektromos
berendezsek hasznlatra, kezelsre. A klnbz berendezsket gy troljk,
hogy azokhoz a gyermekek, tanulk ne frhessenek hozz,
javaslatot tegyenek az intzmnyek pletnek, a tantermek, mg biztonsgosabb
ttelre.
Az intzmnyek nem pedaggus alkalmazottjainak feladata, hogy:
a munkaterletkn fokozott vatossggal jrjanak el, gyelve a gyermekek
biztonsgra, testi psgre,
a veszlyforrst jelent munkahelyket mindig zrjk.
Az intzmnyvezet, s a helyettes feladata:
Nem slyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
A hrom napon tl gygyul srlst okoz baleseteket haladktalanul ki kell
vizsglni, s a balesetekrl az elrt nyomtatvnyon jegyzknyvet kell felvenni a
kivizsglst kveten, de legksbb a trgyht kvet hnap 8. napjig. A
jegyzknyv egy pldnyt meg kell kldeni a fenntartnak, egy pldnyt pedig t
kell adni a tanulnak (kiskor gyermek esetn a szlnek). A jegyzknyv egy

20
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
pldnyt az iskola rzi meg. A balesetet elektronikus ton jelenteni kell. (www.
om.hu/baleset)
Slyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
A balesetet azonnal jelenteni kell az intzmny fenntartja fel. Gondoskodni kell a
balesetet legalbb kzpfok munkavdelmi szakkpestssel rendelkez szemly
bevonsrl.

Slyos az a baleset, amely:


a srlt hallt ( hallos baleset az is, amelynek bekvetkezstl szmtott 90 napon
bell a srlt orvosi szakvlemny szerint a balesettel sszefggsben lett
vesztette),
valamely rzkszerv (rzkelkpessg) elvesztst, illetve jelents mrtkben
krosodott,
orvosi vlemny szerint letveszlyes srlst, egszsgkrosodst,
slyos csonkulst,
beszlkpessg elvesztst vagy feltn eltorzulst, bnulst, illetve elmezavart
okozott.
Lehetv kell tenni, hogy a szli szervezet s a diknkormnyzat rszt vehessen a
baleset kivizsglsban.

Az iskolban trtnt mindenfle balesetet, srlst az intzmny vezetjnek ki kell


vizsglnia. A vizsglat sorn tisztzni kell a balesetet kivlt okokat, s azt, hogy hogyan
lett volna elkerlhet a baleset. A vizsglat eredmnyekppen meg kell llaptani, hogy
mit kell tenni a hasonl balesetek megelzse rdekben s a szksges intzkedseket
vgre kell hajtani.

A gyermek-s tanulbalesetet az elrt nyomtatvnyon nyilvn kell tartani.


A pedaggus feladata:
Az intzmnyvezet utastsra a balesetekkel kapcsolatos nyilvntarts vezetse.
Nem slyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intzmnyvezet utastsra:
kzremkdik a hrom napon tl gygyul srlst okoz tanulbalesetek
haladktalan kivizsglsban,
e balesetekrl jegyzknyvet vesz fel,
jegyzknyvet kszt, ha a kivizsgls elhzdsa miatt az adatszolgltats
hatrideje nem tarthat.
Slyos balesetekkel kapcsolatban:
A balesetet azonnal jelenti az intzmnyvezetnek, illetve annak tvolltben a
helyettestsi rendnek megfelelen gondoskodik a baleset jelentsrl.
Kzremkdik a baleset kivizsglsban.
Kzremkdik a szli szervezet s a diknkormnyzat tjkoztatsban.
Intzkedst javasol minden tanulbalesetet kveten a megelzsre, az
intzmnyvezet megelzssel kapcsolatos utastsait vgrehajtja.

21
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

2.12.2. Az intzmny hasznlati rendje


2.12.2.1. Az intzmny ltestmnyei hasznlatnak rendje
Az intzmny az elhelyezsre szolgl ltestmnyeket s helyisgeket
rendeltetsszeren hasznljk.
Az intzmny pletben lv helyisgeknek kls szervek, magnszemlyek ltal
trtn ignybevtele kln djazs ellenben, terembrleti szerzdssel trtnik
Az intzmnyben val benntartzkods nem zavarhatja a nevel, nevel-oktat
munka nyugodt feltteleit s krlmnyeit.
Az pletek helyisgeinek hasznlatt civil csoportok a tagintzmny vezetkkel
val elzetes egyeztets alapjn krhetik.
A foglalkozsok befejezst kveten a rsztvevknek el kell hagyni az pletet.

2.12.2.2. Az plet rendje


Az adott kzoktatsi intzmny teljes terletn, az pletben s az udvarokon
tartzkod minden szemly kteles:
A kzssgi tulajdont vdeni.
A berendezseket rendeltetsszeren hasznlni.
Az intzmny rendjt s tisztasgt megrizni.
Az energival s a szksges anyagokkal takarkoskodni.
A tz- s balesetvdelmi elrsok szerint eljrni.
A munka- s egszsgvdelmi szablyokat betartani.
2.13. Biztonsgi rendszablyok
Vagyonvdelmi okokbl zrva kell tartani nyitvatartsi id alatt is az resen hagyott
tantermeket, szaktantermeket, szertrakat s egyb helyisgeket.
Az osztlytermeket az utols rt tart nevel, szaktanr zrja be. A tantermek zrst tantsi
id utn a takartk ellenrzik, akiknek feladatuk az elektromos berendezsek ramtalantsa
is.
Az iskolai knyvtrat a knyvtros kezeli. A knyvtrhelyisgben csak felgyelettel, a
nyitvatartsi idben tartzkodhatnak a tanulk.
2.14. Az intzmny helyisgeinek brbeadsi rendje
A kzoktatsi intzmny anyagi haszonszerzsre irnyul tevkenysget is folytathat,
melynek egyik f formja az ingatlanvagyon brbeadsa.
Az intzmny helyisgeinek, berendezseinek brbeadsrl ha az nem veszlyezteti az
alapfeladatok elltst az intzmnyvezet dnt.
Az intzmny brleti szerzdseiben ki kell ktni az pletben tartzkods idejt, a
rendeltetsszer hasznlat mdjt s a brl krtrtsi ktelezettsgt. A terembrlnek a
brbeadsra kijellt termet a a takart nyitja ki a brleti szerzdsben megjellt idtartamra

22
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

2.15. A helyisgek s berendezsk hasznlati rendje


2.15. 1. Az alkalmazottak helyisghasznlata
A dolgozk az intzmny helyisgeit nyitvatartsi idben akkor s olyan mdon
hasznlhatjk, hogy az ne veszlyeztesse a nevel-oktat tevkenysget, s az intzmny
egyb feladatainak elltst.
2.15. 2. A tanulk helyisghasznlata
A tanulk az iskola ltestmnyeit, helyisgeit s ezek berendezseit a tantsi idben s
azutn is csak pedaggusi felgyelettel hasznlhatjk. A szaktantermekben a tanulk csak a
terembeosztsban feltntetett idben tartzkodhatnak - kizrlag a szaktanrok jelenltben.
Tantsi id utn tanul csak szervezett foglalkozs vagy engedlyezett program keretben
tartzkodhat az iskolban - a hzirend betartsval.
2.15.3. A szaktantermek hasznlati rendje
A specilisan felszerelt szaktantermekben, a knyvtrakban, az informatika teremben,
technika teremben - jl lthat helyen - kln helyisg-hasznlati rendet kell kifggeszteni.
A szaktanterem hasznlati rendjt a helyisg felelse lltja ssze, s a tagintzmny vezet
hagyja jv. A helyisg-hasznlati rend a kvetkezket tartalmazza:
a szaktanterem tpusa, neve,
a terem felelsnek neve s beosztsa,
a helyisgben tartzkods rendje,
a hasznlati engedlyhez kttt berendezsi trgyak felsorolsa
a berendezsi trgyak s eszkzk hasznlati utastsa.
A helyisg felelsnek engedlye kell az rarendben meghatrozott rkon kvli alkalmak
esetben a szaktantermek (szmtstechnika terem, stb.) hasznlathoz.
2.15. 4. A berendezsek hasznlata
Az intzmnyi helyisgek berendezsi trgyait, felszerelsi eszkzeit nem lehet elvinni abbl
a terembl, amelynek helyisgleltrba tartoznak.
Kivteles esetekben a btorok (szkek, padok) msik helyisgbe val tvitele a terem
felelsnek engedlyhez kttt. Amennyiben kzsgen bell nkormnyzati, vagy
nkormnyzat ltal fenntartott intzmny ignyli az asztalokat, padokat, azt megszmolva,
jelzssel elltva lehet tadni. Az tads-tvtel tnyt rgzteni kell.
A szaktantermek felszerelsi trgyainak hasznlata - oktatstechnikai eszkzk, elektronikus
berendezsek, stb. - csak a hasznlati utasts betartsval engedlyezett.
Ha kzalkalmazott klcsnbe szeretne venni egy intzmnyi berendezst, akkor ezt rsban
kell krvnyeznie. A klcsnkr alkalmazottnak a trgy tvtelrl s az anyagi felelssgrl
elismervnyt kell alrni. A kiviteli engedly csak az intzmnyvezet alrsval rvnyes.
Az engedlyen fel kell tntetni a klcsnzsi hatridt. Az engedlyt kt pldnyban kell
elkszteni, melynek egyik pldnyt a titkrsgra kell leadni s iktatni, msik pldnya az
intzmnyvezetnl marad.

23
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

2.15. 5. Karbantarts s krtrts


Az eszkzk, berendezsek hibjt a terem felelse, illetve az a szemly, aki a hibt,
problmt szlelte, kteles az intzmnyvezet, vagy helyettese tudomsra hozni. A hibs
eszkzket az irodn le kell adni a hiba megjellsvel. A javthatatlan eszkzket,
berendezseket kln jogszably alapjn selejtezni kell.
Az intzmny terletn az pletek felszereltsgben s berendezsi trgyaiban elidzett krt
a krokoznak meg kell trtenie. A tanulk ltal okozott krokrl az osztlyfnk kteles a
szlt rtesteni. Az intzmnyvezet feladata a kr felmrse, s a krtrts szlvel,
gondviselvel trtn rendeztetse.

3. AZ INTZMNY VEZETSI SZERKEZETE, A VEZETK


KZTTI FELADATMEGOSZTS
3.1. A vezetk munkarendje
Az intzmny mkdsvel kapcsolatban biztostani kell, hogy az intzmnyben a vezeti
feladatok folyamatosan elltottak legyenek. Ennek rdekben az intzmnyben az albbiak
szerint tartzkodnak benn a vezetk.
7.45-tl 16.00. rig az intzmnyvezetnek, vagy helyettesnek az iskolban kell
tartzkodnia. A vezetk tanv elejn hatrozzk meg benntartzkodsi rendjket, melyet a
tanv rendjben kzz tesznek. Elre nem lthat okok miatt a benntartzkods rendjt
felcserlhetik, errl azonban tjkoztatni kell a titkrsgot.
Egyebekben munkjukat az iskola szksgleteinek s aktulis feladataiknak megfelel idben
s idtartamban ltjk el.

3.2. Az intzmnyvezet, feladat- s hatskre:


Irnytja, szervezi s ellenrzi a vezetse alatt ll intzmnyt s azt szakmai
gyekben kpviseli.
Irnytja, ellenrzi a technikai dolgozk munkjt.
Felels a pedaggiai munkrt, az mrsi, rtkelsi rendszernek mkdsrt, a
gyermek- s ifjsgvdelemmel, a nevel s oktat munka biztonsgos feltteleinek
megteremtsvel, a tanul- s gyermekbalesetek megelzsvel, a gyermekek,
tanulk rendszeres egszsggyi vizsglatnak megszervezsvel kapcsolatos
feladatok vgrehajtsrt.
Vezeti munkjt egyni felelssggel vgzi.
Dnt az intzmny mkdsvel kapcsolatos minden olyan krdsben, nem tartozik
ms hatskrbe.
A Pedaggiai Program megvalstshoz szksges szemlyi, trgyi s mdszertani
feltteleket biztostja.
Jogszablyok szerint vgzi a tangyigazgatsi feladatokat.

24
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Gondoskodik az intzmny szablyzatainak (SZMSZ, PP, Hzirend)
fellvizsglatrl, aktualizlsrl.
Szervezi az egyttmkdst kls szervekkel, civil szervezetekkel.
Egyttmkdik a szli szervezetekkel, diknkormnyzattal.
Elltja az intzmnyre vonatkozan a munka- s tzvdelmi s katasztrfavdelmi
feladatok szervezst, ellenrzst.
Az eredmnyes gazdlkods rdekben felmri, tervezi s a szervezet vezetjhez
eljuttatja az intzmny szemlyi s dologi jelleg ignyeit.
Elkszti az intzmnykre vonatkoz ves munkatervet s beszmolt.
Elkszti az intzmnykre vonatkoz plyzatokat.

3.3. Kiadmnyozsi (alrsi) jogkr


Az intzmny vezetjnek kiadmnyozsi jogkre a vezetse al tartoz intzmny
szakmai tevkenysgre vonatkoz jelentsek, intzmnyi plyzatok, tjkoztatk
alrsra, gyermekekkel, tanulkkal kapcsolatosan a sajt hatskrben tett intzkedsekre
terjed ki.
A kltsgvetsben jvhagyott keretek felhasznlst, annak kifizetst az
intzmny-vezet alrsval igazolja.
Az alr alrsa mellett krblyegzt hasznl

3.4. Az intzmny kpviselete


Az intzmnyt az igazgat kpviseli harmadik szemlyekkel szemben, valamint brsgok s
ms hatsgok eltt. Az igazgat e jogkrt az gyek meghatrozott csoportjra nzve az
intzmny dolgozira az albbiak szerint ruhzza t:
Az igazgathelyettesre a szakmai kpviseletet abban az esetben, ha a kpviselet nem
haladja meg az rintett illetkessgt,
brmely gyben egyedi rsbeli meghatalmazs alapjn.

A kpviselet fbb elvei, szablyai:


az intzmnyt a nyilvnossg eltt kpvisel csak olyan krdsekrl nyilatkozhat,
amelyekrl van informcija s nyilatkozatttelre jogosult,
az alkalmazottak csak az illetkes vezet engedlyvel nyilatkozhatnak,
nem adhat nyilatkozat a titoktartsi krbe tartoz tnyekrl, adatokrl,
a kzlt adatok valdisgrt, a tnyek objektv ismertetsrt a nyilatkozat ad a
felels,
a nyilatkozattev nem jrulhat hozz nyilatkozatnak kzlshez a tartalma elzetes
megismerse nlkl,
a nyilatkozattev ktelessge a nyilvnossg eltt az intzmny j hrnevnek
megrzse.

Az intzmny kpviselete:

25
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Az intzmny szakmai kpviselett abban az esetben, ha a kpviselet nem haladja meg az
illetkessgt az igazgathelyettes ltja el. A vezet e jogkrt az intzmny dolgozira az
albbiak szerint ruhzza t:
Akadlyoztatsa esetn a kijellt eseti helyettesre.
Kpviseleti jogt rsbeli meghatalmazs alapjn az intzmny ms dolgozjra.
3.5. Helyettestsi rend
3.5. 1. Az intzmny vezetjnek helyettestse
Ha egyrtelmv vlik, hogy
az intzmny vezetje a szksges vezeti intzkedseket akadlyoztatsa (pl.:
betegsge, egyb tvollte, stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezeti
feladatokat az intzmnyvezet-helyettesnek kell elltnia;
az intzmnyvezet helyettese a szksges, vezet helyettes feladatkrbe tartoz
teendket akadlyoztatsa (pl.: betegsge, egyb tvollte, stb.) miatt nem tudta,
nem tudja elltni, az intzmnyvezet helyettesi feladatokat a felss rangids
pedaggusnak kell elltni a helyettesi teendket
a vezet helyettestst ellt kzalkalmazott a vezet akadlyoztatsnak megsznse
utn haladktalanul kteles beszmolni a helyettests elltsa sorn tett
intzkedseirl.

3.5. 2. A pedaggusok helyettestse


A rendszeres tlmunka elrendelse rsban trtnik, amelyet pedaggusok esetben a
tantrgyfeloszts foglal magban.
Ha a pedaggus betegsg vagy egyb ok miatt nem tudja az rarendben kijellt rjt
megtartani, a tagintzmny-vezet / helyettes gondoskodik az eseti helyettestsrl.

Eseti tlmunka vgzsre a kzvetlen munkahelyi vezet szban is ktelezheti a


munkavllalt. A munkavllal rsban nyilatkozik arrl, hogy szmra szksges-e az eseti
tlmunka elrendelse rsban.
A hinyz pedaggus rakzi gyelett automatikusan az a pedaggus ltja el, aki kzvetlenl
az gyelet utni tanrn helyettesti.

Tlmunkt az igazgat, igazgathelyettes rendelhet el.


3.6. Az intzmny vezetshez tartoz titkrsg
Az intzmny igazgatjnak kzvetlen irnytsval mkdik.

Bels szablyzat alapjn vgzi az rkez iratok kzponti iktatst, a kzponti


irattrozst, a kzponti postzst.
Vgzi a vezet s a szakmai testletek sszehvsval kapcsolatos adminisztrcis
feladatokat, vezeti az lsek jegyzknyveit, nyilvntartja az llsfoglalsokat s a
hatridket.

26
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

3.7. Szakmai munka bels ellenrzsnek rendje


3.7. 1. Az intzmnyben foly bels ellenrzsre vonatkoz
ltalnos szablyok
A bels ellenrzs feladatai:
biztostsa az intzmny trvnyes (a jogszablyokban, az intzmny Pedaggiai
Programjban s egyb bels szablyzataiban elrt) mkdst;
segtse el az intzmnyben foly nevel s oktat munka eredmnyessgt,
segtse el az intzmny takarkos, gazdasgos, hatkony mkdst;
az intzmnyvezets szmra megfelel mennyisg informcit szolgltasson a
dolgozk munkavgzsrl;
feltrja s jelezze az intzmnyvezets s a dolgozk szmra a szakmai
(pedaggiai) s jogi elrsoktl, kvetelmnyektl val eltrst, illetve megelzze
azt,
szolgltasson megfelel szm adatot s tnyt az intzmny mkdsvel
kapcsolatos bels s kls rtkelsek elksztshez.

3.8. Jogok s ktelessgek


3.8. 1. Az ellenrzst vgz jogai
Az ellenrzshez kapcsoldva az iskola brmely helyisgbe jogosult belpni.
Betekinthet az ellenrzshez kapcsold iratokba, dokumentumokba, azokrl
kszthet msolatot.
Az ellenrztt dolgoz munkavgzst elzetes bejelents nlkl figyelemmel
ksrheti.
Az ellenrztt dolgoztl szban vagy rsban felvilgostst krhet.
3.8. 2. Az ellenrzst vgz ktelessge
Az ellenrzssel kapcsolatban, a jogszablyban s az iskolai szablyzatokban foglalt
elrsoknak megfelelen kell eljrni.
Az ellenrzs sorn a tudomsra jutott hivatali titkot meg kell rizni.
Az szlelt hinyossgokat szban vagy rsban kzlni kell az ellenrztt
dolgozval s a sajt, illetve az ellenrztt dolgoz kzvetlen felettesvel.
Hinyossgok feltrsa esetn az ellenrzst a kzvetlen felettestl kapott utasts
szerinti idben meg kell ismtelni.
3.8. 3. Az ellenrztt jogai
Az ellenrzs megllaptsait (krsre: rsban) megismerheti.
Az ellenrzs mdjra s megllaptsra vonatkozan rsban szrevteleket tehet,
s ezeket eljuttathatja az ellenrzst vgz feletteshez.

27
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

3.8. 4. Az ellenrztt ktelessgei


Az ellenrzst vgz dolgoz munkjt kteles segteni, az ellenrzssel sszefgg
krseit teljesteni.
A feltrt hinyossgokat, szablytalansgokat azonnal meg kell szntetni.
3.9. A bels ellenrzsre jogosult dolgozk s kiemelt ellenrzsi
feladataik:
Intzmnyvezet
ellenrzsi feladatai az intzmny egszre kiterjednek;
ellenrzi a munkavdelmi s tzvdelmi szablyok megtartst;
az intzmny mkdshez szksges fejlesztseket, feljtsokat, karbantartsokat
s beszerzseket,
a vagyonvdelemmel kapcsolatos elrsok betartst,

Az intzmnyvezet, intzmnyvezet-helyettes:
folyamatosan ellenrzik a hozzjuk beosztott dolgozk nevel-oktat s gyviteli s
szakmai munkjt, ennek sorn klnsen:
a pedaggusok munkavgzst, munkafegyelmt;
a pedaggusok adminisztrcis munkjt;
a pedaggusok nevel-oktat munkjnak mdszereit s eredmnyessgt;
a gyermek- s ifjsgvdelmi munkt.
3.10. Kiemelt ellenrzsi szempontok a nevel-oktat munka bels
ellenrzse sorn:
a pedaggusok munkafegyelme,
a nevel-oktat munkhoz kapcsold adminisztrci pontossga,
a tanterem rendezettsge, tisztasga, dekorcija,
a tanr-dik kapcsolat, a tanuli szemlyisg tiszteletben tartsa,
a nevel s oktat munka sznvonala az vodai foglalkozsokon s a tantsi
rkon:
az rra/foglalkozsra trtn elzetes felkszls, tervezs,
a tantsi ra/foglalkozs felptse s szervezse,
a tantsi rn/foglalkozson alkalmazott mdszerek,
a tanulk/gyermekek munkja s magatartsa, valamint a pedaggus
egynisge, magatartsa a tantsi rn/foglalkozson,
az ra eredmnyessge, a nevelsi terv/helyi tanterv kvetelmnyeinek
teljestse,
a tanrn kvli nevelmunka, az osztlyfnki munka eredmnyei, a kzssg
formls.
3.11. Az ellenrzs formi:
Beszmoltats, amelynek megllaptsait az rintettel meg kell beszlni.
A beszmoltats lehet kzvetlen, trtnhet szban vagy rsban.

28
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
ra/foglalkozs ltogats, melyet az rintettel egy megbeszls kvet.
Megfigyels. ( tervezett vagy spontn).
rtekezleteken val rszvtel.
Felmrsek, tesztek, vizsglatok.
Tangyi dokumentumok ellenrzse.
Terep bejrsa, melynek megllaptsait az rintett vezetvel meg kell vitatni.
Interj (lehet egyni vagy csoportos).
Tanulk ltal ksztett produktumok vizsglata.
Tanuli teljestmnyek felmrse (mrs).
Tjkozd ltogats (nem elre bejelentett).
rsos kikrdezs (krdv).
A megfelel mdszer kivlasztsa az ellenrzs cljtl s tartalmtl fgg.

4. KAPCSOLATTARTS RENDJE

4.1. Diknkormnyzat mkdshez szksges felttelek


biztostsa, az igazgat s a diknkormnyzat kapcsolata
Az intzmny biztostja a diknkormnyzatok mkdshez szksges feltteleket. A
dikvezetk a diknkormnyzatot segt tanr kzremkdsvel elzetesen egyeztetett
idpontban megkereshetik az intzmny igazgatjt

A diknkormnyzat tevkenysgt a dikmozgalmat segt tanr tmogatja s fogja ssze, akit


ezzel a feladattal a dikkzssg javaslatra az igazgat bz meg hatrozott, legfljebb
tves idtartamra. A diknkormnyzat minden tanvben az iskolai munkarendben
meghatrozott idben dikkzgylst tart, melynek sszehvst a diknkormnyzat
vezetje kezdemnyezi. A dikkzgyls napirendi pontjait a kzgyls megrendezse eltt 7
nappal nyilvnossgra kell hozni.

A diknkormnyzat szervezeti s mkdsi szablyzatt az intzmny bels mkdsnek


szablyai kztt kell rizni.
4.1.1. Kapcsolattarts formi
szemlyes megbeszls,
trgyals, rtekezlet, gyls, dikkzgyls,
rsos tjkoztatk, dokumentumok tadsa.
Az iskola vezetje a kapcsolattarts sorn:

29
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
tadja a diknkormnyzati szervnek, illetve kpviseljnek a diknkormnyzat
vlemnyezsi, egyetrtsi, illetve javaslattteli joga gyakorlshoz szksges
dokumentumokat;
a dokumentumok rtelmezshez szksges tjkoztatst, felvilgostst krsre
biztostjk;
megjelenik a dikkzgylsen, vlaszol a neki, az intzmny mkdsvel
kapcsolatban feltett krdsekre;
a diknkormnyzat javaslatait, vlemnyt figyelembe veszi az intzmny
mkdtetse, illetve a tanulkkal kapcsolatos dntse sorn.
A diknkormnyzat, illetve dikkpviselk a kapcsolattarts sorn:

gondoskodnak a vlemnyezsi, egyetrtsi, illetve javaslattteli jog gyakorlsa miatt


tvett dokumentumok ttekintsrl, s az rintett jog gyakorlsrl;
aktvan rszt vesznek azokon a frumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve
ahov meghvtk, s az intzmny mkdsvel, illetve a tanulkkal kapcsolatos
krdseket rint;
gondoskodnak az intzmnyvezetk megfelel tjkoztatsrl.

4.1.2. A mkdsi felttelek biztostsa


Az intzmny a mkds feltteleknt biztost:
a diknkormnyzat mkdshez szksges helyisget,
a diknkormnyzat mkdshez szksges berendezsi trgyakat,
illetve a mkds anyagi tmogatst.
A diknkormnyzat tmogatsa:
a diknkormnyzat az intzmny ltal a szmra kijellt helyisget s
berendezsit a mkdse erejig trts nlkl hasznlhatja,
a diknkormnyzat krsre, az intzmnyvezet beleegyezsvel (pl.:
kzgyls, egyb rendezvny stb.),
4.1.3. A mindennapos testnevels, iskolai sportkr, valamint
kapcsolattarts
Az iskolban a mindennapos testedzs formi:
Ktelez ratervi testnevels rk keretben.
Tanrn kvli foglalkozsokon:
a tanrn kvli foglalkozsok, osztlykeretben szervezett sport, mozgs,
a sportkrk
Napkzi s tanulszoba idejben:
jtkos, egszsgfejleszt testmozgs,
A fentieken kvl az iskoln kvli sportegyeslettel kttt megllapods alapjn is lehet
biztostani a mindennapi testedzs lehetsgt.
Az iskola minden tanulja jogosult rszt venni a sportkri s egyb foglalkozsokon.

30
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Az iskolai sportkrk munkjt az igazgat ltal megbzott testnevel segti. A sportkrk
szakmai program alapjn vgzik feladataikat, mely egy vre szl, s az iskolai munkaterv
rszt kpezi.
Az iskolai diksportkr foglalkozsait (sportgak, tevkenysgi formk, sportkri csoportok)
a szakmai programjukban kell meghatrozni.
A sportkrk mkdshez szksges feltteleket az iskola biztostja. (utaztats, sportszer)
A tanult, ha egszsgi llapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szrvizsglat alapjn
knnytett vagy gygytestnevelsi rra kell beosztani.
4.2. Vezetk s a szli szervezet kztti kapcsolattarts
Intzmnynkben a helyi ignyeknek megfelelen nem mkdik iskolaszk. A szlk Szli
Munkakzssget alkotnak, az osztlyok, csoportok azonos szm kpviselibl. A szli
munkakzssg jogosultak gyakorolni az iskolaszk jogait.
4.2.1. Az SZMK s a vezetk kapcsolattartsi formi:
szbeli szemlyes megbeszls,
rtekezletek,
rsbeli tjkoztatk, rsbeli vlemnykrs,
az SZMK nevre szl levelek bonts nlkli tadsa,
dokumentum, irat az SZMK ltal gyakorolt jogok rsba foglalsval.
Az egyttmkds s kapcsolattarts sorn:
a vezetk feladata az SZMK jogainak gyakorlshoz szksges informcik
megadsa, az intzmnyen bell az sszejvetelekhez megfelel helyisg
biztostsa,
a szli szervezet feladata, hogy ljen a jogszably adta jogostvnyaival, jogainak
gyakorlsval.
4.3. Kls kapcsolatok
Az intzmny rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intzmnyekkel, szervekkel
a fenntartval,
ms oktatsi intzmnyekkel,
az intzmnyt tmogat szervezetekkel,
b) a gyermekjlti szolglattal
c) az egszsggyi szolgltatval.
4.3.1. Egyes kiemelt intzmnyekkel val kapcsolattarts
4.3.1.1. A fenntartval val kapcsolat
Az intzmny s a fenntart kapcsolata folyamatos, elssorban a kvetkez terletekre
terjed ki:
az intzmny tszervezsre, megszntetsre,
az intzmny tevkenysgi krnek mdostsra,

31
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
az intzmny nevnek megllaptsra,
az intzmny pnzgyi-gazdlkodsi tevkenysgre (elssorban a kltsgvetsre,
kltsgtrtsekre, a szocilisan adhat kedvezmnyekre stb.),
az intzmny ellenrzsre:
gazdlkodsi, mkdsi, trvnyessgi szempontbl,
szakmai munka eredmnyessge tekintetben,
az ott foly gyermek- s ifjsgvdelmi tevkenysgre, valamint
a tanul s gyermekbalesetek megelzse rdekben tett intzkedsek
tekintetben,
az intzmnyben foly szakmai munka rtkelsre.
Az intzmny s a fenntart kapcsolata eseti:
az intzmny SZMSZ-e s nevelsi pedaggiai programja jvhagysa,
mdostsa tekintetben.
A fenntartval val kapcsolattarts formi:
szbeli tjkoztatsads,
rsbeli beszmol adsa,
egyeztet trgyalson, rtekezleten, lsen val rszvtel,
a fenntart ltal kiadott rendelkezs tvtele annak vgrehajtsa cljbl,
specilis informci szolgltats az intzmny pnzgyi-gazdlkodsi, valamint
szakmai tevkenysghez kapcsoldan.
4.3.1.2. Ms oktatsi intzmnyekkel val kapcsolattarts
Az intzmny ms nevelsi-oktatsi intzmnyekkel kapcsolatot alakthat ki.
A kapcsolatok lehetnek:
szakmai,
kulturlis,
sport s egyb jellegek.
A kapcsolatok formi:
rendezvnyek,
versenyek.
A kapcsolatok rendszeressge a kapcsolatok jellegtl fggen alakulhat.
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi tren is, az intzmnyek egymsnak kedvezmnyeket
biztosthatnak egyes eszkzeik rtkestsnl, illetve ing s ingatlan vagyontrgyaik
hasznlatba adsakor.
4.3.1.3. Az intzmnyt tmogat szervezetekkel val
kapcsolattarts
Az intzmnyt tmogat szervezetekkel val kapcsolattarts kiemelt szempontjai, hogy:
a tmogat megfelel tmogatst kapjon az intzmny anyagi helyzetrl, valamint
a tmogatssal megvalstand elkpzelsrl, s annak elnyeirl,

32
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
az intzmny a kapott tmogatsrl s annak felhasznlsrl olyan nyilvntartst
vezessen, hogy abbl a tmogats felhasznlsnak mdja, clszersge stb.,
egyrtelmen megllapthat legyen.
4.3.1.4. A gyermekjlti szolglattal val kapcsolattarts
Az intzmny kapcsolatot tart a gyermekek veszlyeztetettsgnek megelzse s
megszntetse rdekben a:
gyermekjlti szolglattal, illetve
gyermekvdelmi rendszerhez kapcsold feladatot ellt ms szemlyekkel,
intzmnyekkel, hatsgokkal.
Az intzmny segtsget kr a gyermekjlti szolglattl, ha a gyermeket veszlyeztet
okokat pedaggiai eszkzkkel nem tudja megszntetni.
Az intzmny a gyermekjlti szolglattal kzvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattarts formi, lehetsges mdjai:
a gyermekjlti szolglat rtestse ha az intzmny a szolglat beavatkozst
szksgesnek ltja,
esetmegbeszls az intzmny rszvtelvel a szolglat felkrsre,
a gyermekjlti szolglat cmnek s telefonszmnak intzmnyben val
kihelyezse, lehetv tve a kzvetlen elrhetsget,
eladsokon, rendezvnyeken val rszvtel az intzmny krsre.

5. RENDKVLI ESEMNY, BOMBARIAD ESETN


SZKSGES TEENDK
A rendkvli esemnyek (tovbbiakban: bombariad) esetre a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 4. (1)/n szakasza vgrehajtsra a kvetkez intzkedseket lptetjk letbe.

5.1. Rendkvli esemny esetn szksges teendk


Az iskolk mkdsben rendkvli esemnynek kell minsteni minden olyan elre nem
lthat esemnyt, amely a nevel s oktat munka szoksos menett akadlyozza, illetve a
tagintzmnyek vodsainak/tanulinak s dolgozinak biztonsgt s egszsgt, valamint
az intzmny pleteit, felszerelseit veszlyezteti.
Rendkvli esemnynek minsl klnsen:
a termszeti katasztrfa (pl. villmcsaps, fldrengs, rvz),
a tz,
a robbanssal trtn fenyegets
bombariad
Amennyiben az intzmny brmely vodsnak/tanuljnak vagy dolgozjnak az
voda/iskola intzmnyek plett vagy a benne tartzkod szemlyek biztonsgt fenyeget
rendkvli esemnyre utal tny jut a tudomsra, kteles azt azonnal kzlni a tagintzmny
vezetjvel, illetve valamely intzkedsre jogosult felels vezetvel. Az esemnyrl azonnal
rtesteni kell az intzmnyigazgatt.
Rendkvli esemny esetn intzkedsre jogosult felels vezetk:
33
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
intzmnyvezet
intzmnyvezet helyettes

A rendkvli esemnyrl azonnal rtesteni kell:


a fenntartkat,
tz esetn a tzoltsgot,
robbantssal trtn fenyegets esetn a rendrsget,
szemlyi srls esetn a mentket,
egyb esetekben az esemny jellegnek megfelel rendvdelmi, illetve katasztrfa-
elhrt szerveket.
Az pletben tartzkod szemlyeket riasztani kell. A jelzs: folyamatosan tart szaggatott
csengets, ramkiess esetn kolompols. Ezutn haladktalanul hozz kell ltni a
veszlyeztetett plet kirtshez. A tanulcsoportoknak a "Tzriad terv" alapjn kell
elhagyniuk az pletet.
A veszlyeztetett plet kirtse sorn fokozottan gyelni kell a
kvetkezkre:
Az pletbl minden tanulnak tvoznia kell, ezrt az rt, a foglalkozst tart nevelnek a
tantermeken kvl (pl. mosdban, szertrban, stb.) tartzkod gyerekekre is gondolnia kell. A
kirts sorn a mozgsban, cselekvsben korltozott szemlyeket az plet elhagysban
segteni kell.
A tanulkat a tantermek elhagysa eltt s a kijellt vrakozsi helyre trtn megrkezskor
a nevelnek meg kell szmolni, az osztly- illetve csoportnaplt magval vinni.
Az intzmnyvezetnek, illetve az intzkedsre jogosult felels szemlynek a veszlyeztetett
plet kirtsvel egyidejleg - felels dolgozk kijellsvel - gondoskodnia kell az albbi
feladatokrl:
a "Tzriad terv"-ben szerepl kijratok kinyitsrl,
a kzmvezetkek (gz, elektromos ram) elzrsrl,
a vzszerzsi helyek szabadd tteltl,
az elsseglynyjts megszervezsrl,
a rendvdelmi, illetve katasztrfa elhrt szervek (rendrsg, tzoltsg,
tzszerszek, stb.) fogadsrl.
Az pletbe rkez rendvdelmi, katasztrfa elhrt szerv vezetjt az intzmny
vezetjnek vagy az ltala kijellt dolgoznak tjkoztatnia kell az albbiakrl:
a rendkvli esemny kezdete ta lezajlott esemnyekrl,
a veszlyeztetett plet jellemzirl, helysznrajzrl,
az pletben tallhat veszlyes anyagokrl (mrgekrl),
az pletben tartzkod szemlyek ltszmrl, letkorrl,
az plet kirtsrl.
A rendvdelmi, illetve katasztrfa elhrt szervek helysznre rkezst kveten a szerv
illetkes vezetjnek ignye szerint kell intzkednie az intzmny vezetjnek.
Az illetkes szerv vezetjnek utastsait az intzmny minden dolgozja s tanulja kteles
betartani.

34
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

5.2. Egszsgvdelem
5.2.1. A rendszeres egszsggyi felgyelet s ellts rendje

Az intzmny a fenntart s a hziorvosi szolglat kztti megllapodsa alapjn


ingyenesen ignybe vehet szolgltatsknt biztostja az vodsok s a tanulk
rendszeres egszsggyi felgyelett.
Az egszsggyi elltst biztost orvos s a vdn tartja a kapcsolatot az
intzmnnyel. Elre temezve vgzik a szrvizsglatokat s a vdoltsokat.
A tanulk vente fogorvosi szrvizsglaton vesznek rszt.
Az iskolaorvosi ellts kln jogszablyokban rgztett megelz orvosi
intzkedseket s szrvizsglatokat tartalmaz.
A szrvizsglatok s vdoltsok tantsi idben a pedaggusok felgyelete mellett
trtnnek.
Az intzmny felntt dolgozi rszre hziorvossal kttt szerzds alapjn tesznek
eleget a ktelez, trvnyben elrt rendszeres szrseknek.
5.2.2. A gyermekek, tanulk egszsgt veszlyeztet helyzetek
kezelsre irnyul eljrsrend
Az intzmnyben dolgoz pedaggusok fontos feladata a gyermekek egszsgt veszlyeztet
helyzetek megelzse, a mr kialakult veszlyeztetettsg kezelse, a veszlyeztet okok,
krlmnyek mielbbi megszntetse, annak rdekben, hogy a gyermekek megfelel testi,
rtelmi, rzelmi s erklcsi fejldse biztostva legyen. Sajnos a mai vilgban tmegesen
jelentkeznek a csaldi krnyezetben felmerl, gyermekeket rint slyos problmk.
A veszlyeztetettsg tnyezi a kvetkezk lehetnek:
- anyagi tnyezk: az elsdleges letszksgletek kielgtetlenek, teht a tpllkozs
hinya, a gyermek nem megfelel tpllsa, egszsgtelen zsfolt lakskrlmny,
nll fekhely hinya (nem tudja kipihenni magt), nem megfelel ruhzkods, nem
tudnak fteni.
- egszsggyi tnyezk: krnyezet egszsgront hatsa (pl. egszsgtelen lakhatsi
krlmnyek, vagy a gyermek fizikai bntalmazsa, ersen dohnyz szlk); szlk
tarts betegsge; fertz betegsgek a csaldban; a beteg gyermek nem megfelel
letmdja, kezels elmulasztsa, megtagadsa.
A megelzsre vonatkoz feladatok:
A foglalkozsokon/tantsi rkon a tananyaghoz kapcsolva a gyermekek
felvilgostsa, tjkoztatsa.
Egszsgvdelmi napokon tjkoztats, felvilgost programok.
Szakemberek (vdn, iskolaorvos) meghvsa tjkoztats cljbl osztlyfnki
rra/egyb foglalkozsokra.
Feltrsra vonatkoz feladatok:
informcigyjts bizalmi kapcsolat kiptse a gyermekkel, kzvetlen
kapcsolattarts,
csaldltogats,

35
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Feladatok a veszlyeztet tnyez szlelsekor:
a gyermekjlti szolglat rtestse,
vdni szolglat rtestse,
iskolaorvos rtestse
nkormnyzat gymgyi eladjnak rtestse
A jelzs rsban trtnik. Srgs esetben telefonon is trtnhet, melyet rsban meg kell
ersteni.
5.3. Egyb rendelkezsek
A gyermekekkel, tanulkkal az egszsgk s testi psgk vdelmre vonatkoz elrsokat,
a foglalkozsokkal egytt jr veszlyforrsokat, a tilos s az elvrhat magatartsformt a
szorgalmi id megkezdsekor, valamint szksg szerint a tanrai, tanrn kvli foglalkozs
sorn, iskolai rendezvny eltt letkoruknak s fejlettsgi szintjknek megfelelen ismertetni
kell. Az ismertets a szorgalmi id megkezdsekor, valamint iskolai rendezvny eltt az
osztlyfnk, tanrai s tanrn kvli foglalkozson a foglalkozst tart pedaggus
ktelessge. Az ismertets tnyt s tartalmt dokumentlni kell.
Tmk:
Helyes kzlekeds az utcn.
Baleseti veszlyforrsok az iskolban.
Vdekezs a balesetek ellen.
Mi a teend baleset esetn
Az egszsgk s testi psgk vdelmre vonatkoz elrs.
A foglalkozsokkal egytt jr veszlyforrsok.
A tilos s az elvrhat magatartsformk meghatrozsa, ismertetse.
A tanul az iskolban szmtgpet s a nevel-oktat munkhoz szksges egyb eszkzt,
berendezst csak a szaktanr felgyeletvel hasznlhat. A szaktanr felgyelete mellett sem
hasznlhat azonban olyan eszkz, berendezs, amelyet jogszably vagy az eszkz,
berendezs hasznlati utastsa veszlyesnek minst.
Napkzben, tanrn s tanrn kvli foglalkozson a foglalkozst tart pedaggus, rakzi
sznetekben s vodai, iskolai rendezvnyeken a gyermekek, tanulk felgyelett ellt
pedaggus felels a tz- s balesetvdelmi elrsok betartatsrt.

A balesetet szenvedett tanult elsseglynyjtsban rszest dolgoz a srlttel csak annyit


tehet, amihez biztosan rt. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
felttlenl orvost kell hvnia s a beavatkozssal meg kell vrnia az orvosi segtsget.

6. HATSKRK
6.1. Neveltestlet
A neveltestlet a kznevelsi trvny 70. alapjn a nevelsioktatsi intzmny
pedaggusainak kzssge, nevelsi s oktatsi krdsekben az intzmny legfontosabb
tancskoz s hatrozathoz szerve. A neveltestlet tagja a nevelsi-oktatsi intzmny
valamennyi pedaggus munkakrt betlt munkavllalja, valamint a nevel s oktat munkt
kzvetlenl segt egyb felsfok vgzettsg dolgozja.

36
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
A nevelsi s oktatsi intzmny neveltestlete a nevelsi s oktatsi krdsekben a nevelsi
oktatsi intzmny mkdsvel kapcsolatos gyekben a kznevelsi trvnyben s ms
jogszablyokban meghatrozott krdsekben dntsi, egybknt pedig vlemnyez s
javaslattev jogkrrel rendelkezik.

Az intzmny pedaggusai az iskolai knyvtr kzremkdsvel klcsnzs formjban


megkapjk a munkjukhoz szksges tanknyveket s egyb kiadvnyokat. A tagintzmny
vezetk s helyettesek munkjuk tmogatsra egy-egy laptopot kapnak az iskolban trtn
hasznlatra. Ezeket a szmtgpeket az otthonukban is hasznlhatjk. Nem szksges
engedly a tanri laptopok s ms informatikai eszkzk iskoln kvli, a pedaggiai
programban szerepl rendezvnyen, esemnyen, kulturlis msorban trtn hasznlatakor.
6.1.2. Dntsi jogkr
Dntsi jogkrk kiterjed az albbiakra:
a Pedaggiai Program, SZMSZ, s mdostsaiknak elfogadsa,
az ves munkaterv elksztse s elfogadsa,
az intzmny munkjt tfog elemzsek, rtkelsek, beszmolk elfogadsa,
az iskola hzirendjnek elfogadsa,
a tovbbkpzsi, beiskolzsi terv jvhagysa,
a tanulk magasabb vfolyamba lpsnek megllaptsa,
a tanulk fegyelmi gyei, osztlyozvizsgra bocstsa,
minden olyan esetben, amelyre a neveltestlet specilis eljrsrendet dolgoz ki s
fogad el,
intzmny vezeti plyzathoz ksztett vezetsi programmal sszefgg szakmai
vlemny kialaktsa,
jogszablyban meghatrozott ms gyekben.
6.1.3. Vlemnyezsi jogkr
a mkdst rint valamennyi krdsben,
az igazgathelyettesek megbzsa, illetve visszavonsa eltt,
tantrgyfeloszts
egyes pedaggusok kln megbzsnak elosztsa eltt

A neveltestleti rtekezlet akkor hatrozatkpes, ha tagjainak tbb mint fele jelen van.
Dntseit nylt szavazssal, egyszer sztbbsggel hozza.
Az intzmnyvezeti megbzssal kapcsolatos rendkvli neveltestleti rtekezlet
hatrozatkpessghez legalbb ktharmados jelenltre van szksg. A vezetsre vonatkoz
program s a fejlesztsi elkpzelsek tmogatsrl vagy elutastsrl a neveltestleti
rtekezlet titkos szavazssal hatroz. A neveltestleti rtekezletekrl jegyzknyv kszl.
6.1.4. A neveltestlet rtekezletei, osztlyrtekezletei
A tanv sorn a neveltestlet az albbi lland rtekezleteket tartja:

tanvnyit, tanvzr rtekezlet,

37
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
flvi s v vgi osztlyoz konferencia,
tjkoztat s munkartekezletek (ltalban havi gyakorisggal),
nevelsi rtekezlet (vente legalbb kt alkalommal),
rendkvli rtekezletek (szksg szerint).

Rendkvli neveltestleti rtekezlet hvhat ssze az intzmny lnyeges problminak


(fontos oktatsi krdsek, klnleges nevelsi helyzetek megtlse, az iskolai letet talakt,
megvltoztat rendeletek s utastsok rtelmezse cljbl, ha azt a neveltestlet tagjainak
legalbb 50%-a, vagy az intzmny igazgatja szksgesnek ltja.

A neveltestlet egy-egy osztlykzssg tanulmnyi munkjnak s neveltsgi szintjnek


elemzst, rtkelst (osztlyoz rtekezletek) az osztlykzssgek problminak
megoldst osztlyrtekezleten vgzi.

A neveltestlet dntseit s hatrozatait a jogszablyban meghatrozzak kivtelvel nylt


szavazssal s egyszer sztbbsggel hozza, kivve a jogszablyban meghatrozott szemlyi
gyeket, amelyek kapcsn titkos szavazssal dnt. A szavazatok egyenlsge esetn az igazgat
szavazata dnt. A dntsek s hatrozatok az intzmny iktatott iratanyagba kerlnek.

Augusztus vgn tanvnyit rtekezletre, jniusban az igazgat ltal kijellt napon tanvzr
rtekezletre kerl sor. Az rtekezletet az igazgat vagy helyettese vezeti. Flvkor s tanv
vgn az iskolavezets ltal kijellt idpontban osztlyoz rtekezletet tart a neveltestlet.

A neveltestleti rtekezletre tancskozsi joggal meg kell hvni a trgy szerinti egyetrtsi
joggal rendelkez kzssg kpviselit is. A neveltestleti rtekezleten a tantestlet minden
tagjnak rszt kell vennie. Ez all indokolt esetben az igazgat adhat felmentst.

6.2. Munkavllali kzssg


Az iskola neveltestlete s az intzmnynl munkavllali jogviszonyban ll adminisztratv
s technikai dolgozkbl ll.
Ha a neveltestlet dntsi, vlemnyezsi, illetve javaslattev jogt az iskola valamennyi
dolgozjt rint krdsekben gyakorolja, akkor munkavllali rtekezletet kell sszehvni.

6.3. Az intzmnyi tancs


A kznevelsi trvny 73. -nak (3) bekezdse lehetsget ad az intzmnyi tancs
megalaktsra s mkdtetsre, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.-a pedig
szablyozza az intzmnyi tancs ltrehozsnak krlmnyeit. Mivel iskolnkban jl mkdik
a szli szervezet s a diknkormnyzat kztti egyeztets, biztostjuk a fenntart s a
partnerszervezetek kztti informciramlst, az intzmny tantestlete s a
partnerszervezetek nem tartjk szksgesnek az intzmnyi tancs megalaktst.
6.4. A szli munkakzssg kiemelt feladatai:
a) Javaslattev jogkrrel rendelkezik: - Az intzmny mkdsvel
kapcsolatos valamennyi krdsben, klns tekintettel az intzmny irnytst, a vezet
szemlyt, valamint az intzmny egszt, vagy a tanulk nagyobb csoportjt rint
krdsekben.
b) Ktelez vlemnyt krni

38
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Az intzmny vezetje megbzsval, s megbzsnak visszavonsval kapcsolatos
dnts eltt.
A nevelsi pedaggiai program elfogadsakor.
Az vodai, iskolai munkatervben foglalt tanv helyi rendjnek megllaptsval
kapcsolatosan.
Az iskolknak a tantrgyvlasztssal kapcsolatos igazgati tjkoztat kzzttele
eltt minden v prilis 15-ig.
A nevelsi-oktatsi intzmnyben foly hit-s vallsoktats idejnek s helynek
meghatrozsrl.
Az intzmny megszntetsvel, tszervezsvel, feladatnak megvltoztatsval,
nevnek megllaptsval kapcsolatos fenntarti dnts eltt.
A tanknyvtmogats rendjnek meghatrozsa eltt.
A szervezeti s mkdsi szablyzat elfogadsakor, mdostsakor.
A hzirend elfogadsakor, mdostsakor.
ltalnos vlemnyezsi jogkrrel rendelkezik
A nevelsi-oktatsi intzmny mkdsvel kapcsolatos valamennyi krdsben.
c ) Egyetrtsi jogot gyakorol:
A vllalkozs alapjn foly oktats s az ezzel sszefgg szolgltats ignybevtele
feltteleinek meghatrozsakor.

d) A szlk egyb jogostvnyai


A tanuli s gyermekbalesetek kivizsglsban val rszvtelt biztostani kell.
A szli szervezet az iskola helyisgeit, berendezseit hasznlhatja feladatai elltshoz, ha
ezzel az intzmny mkdst nem korltozza.
A szli szervezet kteles vlemnyezsi s egyetrtsi jogkrben eljrva rsban
nyilatkozni.
Az intzmnyvezet, helyettes kzvetlenl tart kapcsolatot a szlk kpviselivel. vente a
munkaterv szerint hvjk meg az SZMK-t tjkoztats, megbeszls cljbl.

7. A FEGYELMI ELJRS SZABLYAI


7.1. Fegyelmi eljrs
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. (1)/q szakaszban foglaltak alapjn a tanulval
szemben lefolytatott fegyelmi eljrs rszletes szablyait az albbiakban hatrozzuk meg.

A fegyelmi eljrs megindtsa a tanul terhre rtt ktelessgszegst kvet 30


napon bell trtnik meg, kivtelt kpez az az eset, amikor a ktelessgszegs tnye
nem derl ki azonnal. Ebben az esetben a ktelessgszegsrl szl informci
megszerzst kvet 30. nap a fegyelmi eljrs megindtsnak hatrnapja.
A fegyelmi eljrs megindtsakor az rintett tanult s szlt szemlyes
megbeszls rvn kell tjkoztatni az elkvetett ktelessgszegs tnyrl, valamint
a fegyelmi eljrs megindtsrl s a fegyelmi eljrs lehetsges kimenetelrl.

39
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
A legalbb hromtag fegyelmi bizottsgot a neveltestlet bzza meg, a
neveltestlet ezzel kapcsolatos dntst jegyzknyvezni kell. A neveltestlet
nem jogosult a bizottsg elnknek megvlasztsra, de arra vonatkozan javaslatot
tehet.
A fegyelmi trgyalson felvett jegyzknyvet a fegyelmi hatrozat trgyalst
napirendre tz neveltestleti rtekezletet megelzen legalbb kt nappal szban
ismertetni kell a fegyelmi jogkrt gyakorl neveltestlettel. A jegyzknyv
ismertetst kvet krdsekre, javaslatokra s szrevtelekre a fegyelmi bizottsg
tagjai vlaszolnak, az szrevteleket s javaslatokat mrlegelsk utn a szksges
mrtkben a hatrozati javaslatba beptik.
A fegyelmi trgyalson a vlt ktelessgszegst elkvet tanul, szlje (szlei), a
fegyelmi bizottsg tagjai, a jegyzknyv vezetje, tovbb a bizonytsi cllal
meghvott egyb szemlyek lehetnek jelen. A bizonyts rdekben meghvott
szemlyek csak a bizonyts rdekben szksges idtartamig tartzkodhatnak a
trgyals cljra szolgl teremben.
A fegyelmi trgyalsrl s a bizonytsi eljrsrl rsos jegyzknyv kszl,
amelyet a trgyalst kvet hrom munkanapon bell el kell kszteni s el kell
juttatni az intzmny igazgatjnak, a fegyelmi bizottsg tagjainak s a fegyelmi
eljrsban rintett tanulnak s szljnek.
A fegyelmi trgyals jegyzknyvt a fegyelmi eljrs dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattrban kell elhelyezni.
A fegyelmi trgyalst kveten az elsfok hatrozat meghozatalt clz
neveltestleti rtekezlet idpontjt minl korbbi idpontra kell kitzni, de
A fegyelmi eljrssal kapcsolatos iratok elvlaszthatatlansgnak biztostsra az
iratokat egyetlen irattri szmmal kell iktatni, amely utn (trtvonal beiktatsval)
meg kell jellni az irat ezen belli sorszmt.
7.2. Egyeztet eljrs
A fegyelmi eljrst a kznevelsi trvny 53. -ban szerepl felhatalmazs alapjn egyeztet
eljrs elzheti meg, amelynek clja a ktelessgszegshez elvezet esemnyek feldolgozsa,
rtkelse, ennek alapjn a ktelessgszegssel gyanstott s a srelmet elszenved kztti
megllapods ltrehozsa a srelem orvoslsa rdekben. Az egyeztet eljrs clja a
ktelessgt megszeg tanul s a srtett tanul kztti megllapods ltrehozsa a srelem
orvoslsa rdekben.

Az egyeztet eljrs rszletes szablyait az albbiak szerint hatrozzuk meg:


az intzmny vezetje a fegyelmi eljrs megindtst megelzen szemlyes
tallkoz rvn ad informcit a fegyelmi eljrs vrhat menetrl, valamint a
fegyelmi eljrst megelz egyeztet eljrs lehetsgrl
a fegyelmi eljrst megindt hatrozatban tjkoztatni kell a tanult s a szlt a
fegyelmi eljrst megelz egyeztet eljrs lehetsgrl, a tjkoztatsban meg
kell jellni az egyeztet eljrsban trtn megllapods hatridejt
az egyeztet eljrs kezdemnyezse az intzmnyvezet ktelezettsge
a harmadik ktelezettsgszegskor indtott fegyelmi eljrsban az iskola a fegyelmi
eljrst megelz egyeztet eljrst nem alkalmazza, ebben az esetben errl a
tanult s a szlt nem kell rtesteni
az egyeztet eljrs idpontjt az rdekeltekkel egyeztetve az intzmny
igazgatja tzi ki, az egyeztet eljrs idpontjrl s helysznrl, az egyeztet

40
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
eljrs vezetsvel megbzott pedaggus szemlyrl elektronikus ton s rsban
rtesti az rintett feleket
az egyeztet eljrs lefolytatsra az intzmny vezetje olyan helyisget jell ki,
ahol biztosthatk a zavartalan trgyals felttelei
az intzmny vezetje az egyeztet eljrs lebonyoltsra rsos megbzsban az
intzmny brmely pedaggust felkrheti, az egyeztet eljrs vezetjnek
kijellshez a srtett s a srelmet elszenvedett tanul vagy szljnek egyetrtse
szksges
a feladat elltst a megbzand szemly csak szemlyes rintettsgre hivatkozva
utasthatja vissza
az egyeztet szemly az egyeztet eljrs eltt legalbb egy-egy alkalommal kteles
a srtett s a srelmet elszenved fllel kln-kln egyeztetst folytatni, amelynek
clja az llspontok tisztzsa s a felek llspontjnak kzeltse
ha az egyeztet eljrs alkalmazsval a srtett s a srelmet elszenved fl azzal
egyetrt, az intzmny vezetje a fegyelmi eljrst a szksges idre, de legfljebb
hrom hnapra felfggeszti
az egyeztetst vezetnek s az intzmny vezetjnek arra kell trekednie, hogy az
egyeztet eljrs lehetsg szerint 30 napon bell rsos megllapodssal
lezruljon
az egyeztet eljrs lezrsakor a srelem orvoslsrl rsos megllapods kszl,
amelyet az rdekelt felek s az egyeztetst vezet pedaggus rnak al
az egyeztet eljrs idszakban annak folyamatrl a srtett s a srelmet okoz
tanul osztlykzssgben kizrlag tjkoztatsi cllal s az ennek megfelel
mlysgben lehet informcit adni, hogy elkerlhet legyen a kt fl kztti
nzetklnbsg fokozdsa
az egyeztet eljrs sorn jegyzknyv vezetstl el lehet tekinteni, ha a
jegyzknyvezshez egyik fl sem ragaszkodik.
a srelem orvoslsrl kttt rsbeli megllapodsban foglaltakat a ktelessgszeg
tanul osztlykzssgben meg lehet vitatni, tovbb az rsbeli megllapodsban
meghatrozott krben nyilvnossgra lehet hozni

8. AZ IRATKEZELS SZABLYAI
8.1. Iratkezelsi fogalmak
tads: irat, gyirat vagy irat egyttes kezelsi jogosultsgnak dokumentlt truhzsa;
csatols: iratok, gyiratok tmeneti jelleg sszekapcsolsa;
expedils: az irat kzbestsnek elksztse, a kldemny cmzettjnek (cmzettjeinek),
adathordozjnak, fajtjnak, a kzbests mdjnak s idpontjnak meghatrozsa;
rkeztets: az rkezett kldemny kldjnek, rkeztetjnek, bels cmzettjnek, az
rkeztets dtumnak, elektronikus ton rkezett kldemny sorszmnak, a kldemny
adathordozjnak, fajtjnak s rkezsi mdjnak nyilvntartsba vtele az iktatknyvben
vagy kln rkeztet knyvben;
iktats: az irat nyilvntartsba vtele, iktatszmmal trtn elltsa az rkeztetst vagy a
keletkezst kveten az iktatknyvben, az iraton s az eladi ven;

41
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
iktatknyv: olyan nem selejtezhet, hitelestett iratkezelsi segdeszkz, amelyben az iratok
iktatsa trtnik;
iktatszm: olyan egyedi azonost, amellyel az intzmny ltja el az iktatand iratot;
iratklcsnzs: az irat vissza hozatali ktelezettsg melletti kiadsa az irattrbl;
irattrba helyezs: az gyirat irattri ttelszmmal trtn elltsa s irattrban trtn
dokumentlt elhelyezse, illetve kezelsi jognak tadsa az irattrnak az gyintzs
befejezst kvet vagy annak felfggesztse alatti tmeneti idre;
msodlat: az eredeti irat egyik hiteles pldnya, amelyet az els pldnnyal azonos mdon
hitelestettek;
msolat: az eredeti iratrl szveg-azonos s alakh formban, utlag kszlt egyszer (nem
hitelestett) vagy hiteles (hitelestsi zradkkal elltott) irat;
megsemmists: a kiselejtezett irat vgleges, a benne foglalt informci helyrelltsnak
lehetsgt kizr mdon trtn hozzfrhetetlenn ttele, trlse;
mellklet: valamely irat szerves tartozka, annak kiegszt rsze, amely elvlaszthatatlan
attl;
tovbbts: az gyintzs sorn az irat eljuttatsa az egyik gyintzsi ponttl a msikhoz,
amely elektronikusan trolt irat esetn megvalsulhat az irathoz val hozzfrs
lehetsgnek biztostsval is;
mutatzs: az a nyilvntartsi tevkenysg az iktatst kveten, melynek clja az irat
iktatszmnak megllaptsa a visszakeressnl;
gyirat: egy gyben keletkezett valamennyi irat;
irat: az intzmny mkdse vagy szemly tevkenysge sorn keletkezett, vagy hozz
rkezett, egy egysgknt kezelend rgztett informci, adat-egyttes, amely megjelenhet
papron, mikrofilmen, mgneses, elektronikus vagy brmilyen adathordozn; tartalma lehet
szveg, grafikon, hang, kp, mozgkp vagy brmely ms formban lev informci vagy
ezek kombincija;
kzokirat: a keletkezs idejtl s az rzs helytl fggetlenl minden olyan irat, amely a
kzfeladatot ellt szerv irattri anyagba tartozik;
elektronikus irat: szmtstechnikai program felhasznlsval - elektronikus formban
rgztett - elektronikus ton rkezett, illetve tovbbtott irat, amelyet szmtstechnikai
adathordozn trolnak;
elektronikusan alrt irat: az elektronikus alrsrl szl 2001. vi XXXV. trvnyben
meghatrozott, legalbb fokozott biztonsg elektronikus alrssal elltott elektronikus
dokumentumba foglalt irat;
elektronikus tjkoztats: olyan kiadmnynak nem minsl elektronikus dokumentum,
amely az iktatsi szmrl, az eljrs megindtsnak napjrl, az gyintzsi hatridrl, az
gy gyintzjrl s az gyintz hivatali elrhetsgrl rtesti az gyfelet;
elektronikus visszaigazols: olyan kiadmnynak nem minsl elektronikus dokumentum,
amely az elektronikus ton rkezett irat tvtelrl s az rkeztets sorszmrl rtesti annak
kldjt;
kldemny: az intzmnybe berkezett, illetve tovbbtsra elksztett irat, vagy
elektronikus ton rkezett, illetve kldtt elektronikus irat,

42
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
irattri anyag: az iskola s jogeldei mkdse sorn keletkezett illetve rkezett, az iskola
irattrba tartoz iratok s az azokhoz kapcsold mellkletek sszessge;
kiadmny: jvhagys utn letisztzott s a kiadmnyozsra jogosult rszrl hiteles
alrssal elltott, lepecstelt irat;
kiadmnyozs: az a tevkenysg, amely a mr fellvizsglt, hivatalos irat (tervezet)
jvhagyst, letisztzhatsgt, elkldhetsgnek engedlyezst foglalja magba a
kiadmnyozsra jogosult rszrl;
kiadmnyoz: az intzmnyvezet rszrl kiadmnyozsi joggal felhatalmazott szemly,
akinek kiadmnyozsi hatskrbe tartozik a kiadmny alrsa,
levltri anyag: az irattri terv nem selejtezhet ttelei kz tartoz iratok, amelyek
kiselejtezshez az illetkes levltr nem jrul hozz,
gyintz: az gy intzsre kijellt szemly, az gy eladja, aki az gyet dntsre
elkszti;

8.2. Iratkezelsi szablyok


8.2.1. Az iratok vdelme
Iratot munkakri feladat elltsn kvl az intzmnybl kivinni, az intzmnyen kvl
tanulmnyozni, feldolgozni, trolni csak a kzvetlen vezet engedlyezsvel lehet, gyelve
arra, hogy tartalmt illetktelen szemly ne ismerhesse meg.
Tanulnak, szlnek s kpviseljnek a r vonatkoz iratba val betekints lehetsgt s
arrl msolat ksztst oly mrtkben kell biztostani, amennyiben ez msok szemlyisgi
jogainak srelme nlkl lehetsges.
Az iratkezelnl lv irattrba ms szemly nem intzmnyi dolgoz az esetben tekinthet
be, ha azt a munkjval, tevkenysgvel sszefgg feladatok elltsa ezt szksgess teszi,
s az intzmny vezetje hozzjrult.
Az iratanyag adott vi s elz vi iratrendezi a kzi irattrban, zrhat szekrnyben vannak
elhelyezve, az iskolatitkri irodban.
A rgebbi iratanyag zrhat az elrsoknak megfelelen szraz, szellztethet, jl
portalanthat -, klnll helyisgben tallhat.
8.2.2. Iratkezels mdja
Az iratforgalom keretben az irat tads - tvtel dokumentlsra kerl. A dokumentls
sorszmozott lapokbl ll, a vezet alrsval hitelestett fzetben trtnik, melyben
egyrtelmen ki kell tnnie, hogy ki, mikor, kinek tovbbtotta, vagy adta t az iratot.
Az iratkezels mdja hagyomnyos, iktatknyvben trtnik.
8.2.3. Iratkezels felgyelete
Az intzmnyi feladatok elltsval kapcsolatos hivatalos gyek szervezst, intzst, az
gyeket ksr iratkezelst, ennek ellenrzst az intzmny igazgatja, valamint az ltala
kijellt tagintzmny vezet felgyeli, irnytja az albbiak szerint:
Igazgat

43
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Felels
az iratkezelsi szablyzatban foglaltak vgrehajtsrt,
az iratok szakszer s biztonsgos megrzsre alkalmas irattr kialaktsrt s
mkdtetsrt, az iratkezelshez szksges egyb trgyi, technikai s szemlyi
felttelek biztostsrt, felgyeletrt,
az iratok s adatok vdelmrt, klns tekintettel a jogosulatlan hozzfrs,
megvltoztats, tovbbts, nyilvnossgra hozatal, trls, megsemmists, valamint
a megsemmisls s srls tekintetben.
Feladata
jogosult az iskolba rkez kldemnyek felbontsra,
jogosult kiadmnyozni,
kijelli az iratok gyintzit,
meghatrozza az iratok selejtezsnek s levltrba kldsnek rendszert,
elkszti s felgyeli az irattri anyag selejtezst s levltri tadst,
az intzmnyi iratkezels felgyelett elltja.
tvolltben kijelli az iratkezelssel megbzott szemlyt, s meghatrozza feladatait,
folyamatos munkakri feladata s felelssge az intzmnyi iratok s adatok vdelme,
klnsen a jogosulatlan hozzfrs, megvltoztats, tovbbts, nyilvnossgra
hozatal, trls, megsemmists, valamint a megsemmisls s srls ellen.
Az intzmnyben az iratkezels felgyelett a mindenkori az intzmny-vezet ltja el, aki
felels azrt, hogy a biztonsgos iratkezels szemlyi, dologi felttelei s eszkzei
rendelkezsre lljanak.
Felgyeleti helyettests
Az igazgatt tarts tvollte esetn az iratkezels felgyeletben az igazgathelyettes, vagy az
ltala kijellt szemly helyettesti.
8.2.4. A kldemnyek tvtele
A kldemnyek tvtele bontsa
Az intzmny cmre vagy annak munkatrsai nevre postai, vagy kzbests tjn
rkezett kldemnyek tvtelre jogosult:
- intzmny vezetje vagy az ltala meghatalmazott szemly
- a cmzett vagy az ltala meghatalmazott szemly,
- a postai meghatalmazssal rendelkez szemly.
Az elektronikus ton rkezett iratokat (e-mail) az intzmny e-mail cmrl az
intzmny vezetje s az iskolatitkr veheti le, csak k lphetnek be jelszval az
elektronikus postafikba.
Az elektronikusan rkezett irat tvtelt meg kell tagadni, ha az biztonsgi kockzatot
jelent a fogad szerv szmtstechnikai rendszert.
Amennyiben az elektronikus irat nem nyithat meg, vagy hinyos (pl. csatols
hinyzik), gy a kldt rtesteni kell az elemek rtelmezhetetlensgrl, illetve a
hinyptls szksgessgrl.

44
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Az intzmnybe rkezett elektronikus iratok rkezsi napja, idpontja az irat
fejlcn szerepl dtum s id.
Mivel intzmnynk tanstott elektronikus iratkezelsi szoftverrel nem rendelkezik,
gy az elektronikus iratokat is papr alap iktatknyvbe vezetjk fel gy, hogy arrl
az eredetivel mindenben megegyez papr alap msolatot nyomtatunk ki.
Irat akkor expedilhat, ha ellenrizve lett, hogy a hiteles iratokon megvalsult-e
minden kiadi utasts, s a mellkletek csatolva lettek-e. Az iskolatitkr feladata a
hatridk nyomon kvetse. Ha az irat tvtelnek idpontjrl az intzmnynek
tudomst kell szereznie, az iratot trtvevnnyel kell kldeni. A helyben trtn
kzbests az iskolatitkr ltal, kzbestknyvvel trtnik.
Fax-ok kezelse bejv s kimen fax-ok kezelsre kinyomtats utn a papralap
iratok kezelsre vonatkoz szablyok rvnyesek. Kimen fax esetn a
visszaigazolst csatolni kell az elkldtt irathoz.
A kldemnyeket tvev szemly kteles ellenrizni, hogy:
- A cmzs alapjn jogosult-e a kldemny tvtelre.
- Az iratot tartalmaz bortk, csomag srtetlen-e, srlt kldemny esetn r
kell vezetni a srlten rkezett/felbontva rkezett megjegyzst, az rkezs
keltezst, s alrst. Ellenrizni kell a kldemny tartalmnak megltt. A
hinyz iratokrl, vagy mellkletekrl jegyzknyvet kell felvenni.
- Az intzmny brmely dolgozjhoz, kzssghez kzvetlenl cmzett
hivatalos kldemnyeket haladktalanul - felbonts nlkl - tovbbtani kell a
cmzett rszre.
A kldemnyek bontsa
Az intzmnyhez rkezett leveleket, kldemnyeket az intzmny vezetje bontja fel.
Akadlyoztatsa esetn a helyettes, illetve az intzmnyvezet ltal meghatalmazott
szemly.
Amennyiben tvesen felbontsra kerl a kldemny, a bortkot jra le kell zrni, s r
kell vezetni a felbont nevt.
Ha a felbonts alkalmval kiderl, hogy kldemny pnzt, vagy egyb rtket
tartalmaz, a felbont kteles az sszeget, illetleg a kldemny rtkt az iraton
feltntetni.
A postabontsra jogosult szemly az gyiratot szignlja.
8.2.5. Az iratkezels folyamata
Az irat- s gyiratkezelssel kapcsolatos feladatokat a titkrsg dolgozja ltja el.
A szemlyesen benyjtott iratok tvtelt krelemre igazolni kell.
Amennyiben az irat benyjtsnak idpontjhoz jogkvetkezmny fzdhet,
gondoskodni kell, hogy annak idpontja harmadik fl ltal megllapthat legyen.
Papralap irat esetn a bortk csatolsa.
Minden berkezett kldemnyt rkeztetni kell. A fogad flhez trtn berkezs
idpontjban nyilvntartsban kell rgzteni a kldemny sorszmt, kldjt, az
rkeztets dtumt, a postai azonostt. (knyvelt postai kldemny esetben)
Az rkeztetend iratok kre:

45
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
- plyzati felhvsok,
- rtestsek, tjkoztatk,
- visszaigazolsok.
Iktats
Az intzmnyhez rkez/kimen kzponti iktats levelek nyilvntartsa naptri
venknt jra kezdd sorszmos sorrendben trtnik.
Az iktats sorn az albbi adatokat kell az iktatknyvbe rgzteni:
- Az iktats sorszmt,
- az iktats idpontjt,
- az iratkld nevt,
- az gy trgyt,
- a mellkletek szmt,
- elzmny szmt
Minden j berkez gyirat a kvetkez sorszmot kapja. Amennyiben az gyben
levlvlts trtnik, a vlaszlevelet ugyanerre a sorszmra kell iktatni.
A meghvkat, kzlnyket, sajttermkeket s reklmcl kiadvnyokat nem kell
iktatni.
Ha az iratok szma egy naptri vben meghaladja a szzat, akkor az gyirat trgya,
illetleg az gyfl neve alapjn venknt nv- s trgymutatt kell vezetni.
Az iratnak tartalmazni a kell a nevelsi-oktatsi intzmny nevt, szkhelyt, az
iktatszmot, az gyintzs helyt, idejt, az irat alrjnak nevt, beosztst s a
nevelsi-oktatsi intzmny krblyegzjnek lenyomatt.
Ha az gy jellege megengedi, az gyiratban foglaltak tvbeszln, illetleg a jelenlev
rdekelt szemlyes tallkozsval is elintzhetk. Ekkor az iratra r kell vezetni a
tjkoztats lnyegt, az elintzs hatridejt s az gyintz alrst.
Tves iktats esetn a bejegyzst thzssal rvnytelenteni kell oly mdon, hogy az
rvnyests tnye az eredeti bejegyzs olvashatsga mellett ktsgtelen legyen.
Kzi iktatknyvben sorszmot resen hagyni, lapot sszeragasztani, bejegyzett
adatokat olvashatatlann tenni nem szabad. Helyesbts esetn a tves adatot egy
vonallal gy kell thzni, hogy az eredeti bejegyzs olvashat maradjon. A javtst
kzjeggyel, keltezssel igazolni kell.
A kiadmnyok tovbbtsa
a kiadvnyok elkldsnek mdjra - ha az nem kznsges levlknt trtnik - az
gyintznek kell utastst adnia,
a kldemnyek haladktalan tovbbtsrt az iskolatitkr a felels,
a kldemny tovbbtsa trtnhet postai ton, kzbestvel, elektronikusan,
Az elektronikus irat elkldse idpontjt dokumentlni kell. Elektronikus levlben
iratot csak akkor lehet kldeni, ha a cmzett a krelmet elektronikusan kldte be,
vagy azt az elektronikus levlcme megadsa mellett kifejezetten kri.
A tovbbts minden esetben az igazgat ltal hitelestett kzbest knyv tjn
trtnik.

46
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Irattrozs - selejtezs
Az irattrba adst s az irattri anyag kezelst dokumentltan, visszakeresheten kell
elvgezni.
Az irattrozs lnyege az iratokban val gyors tjkozds s az iratok minl jobb llapot
megrzsnek biztostsa.
Az elintzett iratokat irattrba kell helyezni.
Az irattri rzs idejt az irattri terv hatrozza meg. Az irattri rzs idejt az irat
vgleges irattrba helyezsnek vtl kell szmtani.
A hatrid nlkli rzsi idvel megjellt irattri tteleket a nevelsi-oktatsi
intzmny jogutd nlkli megsznse esetn kell megkldeni a Pest Megyei
Levltr Nagykrsi Osztlynak.
Selejtezs
Az irattrban rztt iratokat idszakonknt fell kell vizsglni, s ki kell vlasztani
azokat, amelyeknek az rzsi ideje az irattri tervben foglaltak szerint lejrt. A
feleslegess vlt munkapldnyokat, msolatokat selejtezsi eljrs mellzsvel
meg kell semmisteni.
Az iratok selejtezst a nevelsi-oktatsi intzmny vezetje rendeli el s ellenrzi. A
tervezett iratselejtezst harminc nappal elbb be kell jelenteni a Pest Megyei
Levltr Nagykrsi Osztlynak.
A levltr az iratok megsemmistst a szksges ellenrzs utn a selejtezsi
jegyzknyv visszakldtt pldnyra rt zradkkal engedlyezi.
A megsemmistsrl az intzmny vezetje az adatvdelmi s biztonsgi elrsok
figyelembevtelvel gondoskodik.
Ha a nevelsi-oktatsi intzmny jogutdlssal sznik meg, az el nem intzett,
folyamatban lv gyek iratait, tovbb az irattrat a jogutd veszi t. Az el nem
intzett, folyamatban lv gyeket a jogutd iktatknyvbe be kell vezetni. Az
irattr tvtelrl jegyzknyvet kell kszteni, melynek egy pldnyt meg kell
kldeni az illetkes levltrnak.
Ha a nevelsi-oktatsi intzmny jogutd nlkl sznik meg, a nevelsi-oktatsi intzmny
vezetje a fenntart intzkedsnek megfelelen gondoskodik a bekezdsben felsorolt
feladatok elltsrl. A jogutd nlkl megszn intzmny irattrban elhelyezett iratainak
jegyzkt az iratok elhelyezsvel kapcsolatos intzkedsrl szl tjkoztatst a nevelsi-
oktatsi intzmny vezetje megkldi az illetkes levltrnak.
8.2.6. Kiadmnyozs
Az intzmny vezetjnek kiadmnyozsi jogkre a vezetse al tartoz intzmny szakmai
tevkenysgre vonatkoz jelentsek, tjkoztatk alrsra, gyermekekkel, tanulkkal
kapcsolatosan a sajt hatskrben tett intzkedsekre terjed ki.
Hivatalos irat az intzmny csak kiadmnyozsi joggal rendelkez vezet dolgoz
engedlyvel kszlhet.
Intzmnynkben kiadmnyozsi (s egyben alrsi) joggal az albbi vezet beoszts
dolgozk rendelkeznek:
igazgat: minden irat esetben

47
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
intzmnyvezet helyettes: feladatkrbe tartoz gyekkel kapcsolatos iratok
esetben.
8.2.7. Az elektronikus ton ellltott papralap nyomtatvnyok
hitelestsnek rendje
Intzmnynk az oktatsi gazat irnytsi rendszervel a Kzoktatsi Informcis Rendszer
(KIR) rvn tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan ellltott, hitelestett s trolt
dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII.28.) Kormnyrendelet elrsainak
megfelelen.
A tagintzmny vezetk kizrlagosan a tanulkra vonatkoz nyilvntartst vezethetik.

Hitelests:
Az elektronikus ton ellltott nyomtatvnyokat az intzmny pecstjvel s az igazgat
alrsval hitelesteni kell. Az gy hitelestett papr alap irat lesz az elektronikus irat irattri
pldnya.

8.2.8. Az elektronikus ton ellltott, hitelestett s trolt


dokumentumok kezelsi rendje
A dokumentumokat a KIR rendszerben, tovbb elektronikus adathordozn lementett
formban troljuk. Az adatokhoz kizrlag az intzmnyvezet ltal felhatalmazott szemlyek
(az iskolatitkr s az igazgathelyettesek) frhetnek hozz.
A KIR adatbzisban bevitt j adatok, illetve a mdostsok, melyekrl papralap
dokumentum kinyomtatsa ktelez, kln iratgyjtbe kerlnek lefzsre, majd venknt
irattrba helyezsre.

9. EGYB MKDSI SZABLYOK


9.1. Kereset kiegszts meghatrozsnak felttelei
Az intzmny vezetje kereset-kiegsztssel ismerheti el meghatrozott munkateljestmny
elrst.
Az intzmny vezetje hatrozza meg a helyettes kereset-kiegsztst.
Az intzmnyvezet sajt hatskrben, illetleg helyettese bevonsval hatrozhatja meg a
intzmnyben dolgoz pedaggusok kereset-kiegsztst.

Az odatls szempontjai:
A szaktanri munka kiemelked sznvonal elltsa. Bemutat rk tartsa,
tanulmnyi versenyekre trtn felkszts, tehetsggondozs felvllalsa. Plyakezd
kollga segtse.
Fontosnak tartja az nkpzst, az iskola szmra fontos tovbbkpzseken val aktv
rszvtel.
Kzssgteremt, nevelmunkjval aktvan hozzjrul a gyerekek erklcsi
fejldshez. Tanrn kvli foglalkozsok kiemelked sznvonal vezetse,

48
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
nnepsgek szervezse, iskolajsg vezetse. Az iskola krnyezetnek vdelmre
neveli a tanulkat.
Felzrkztat, korrepetl munkja kiemelkeden eredmnyes. A veszlyeztetett
tanulkra fokozottan figyel.
A tanulk szabadids tevkenysgnek szervezsben s lebonyoltsban aktv
szerepet vllal: kirndulsok, tborozs, sznhzltogats.
Az iskola bels s kls krnyezetnek fejlesztsben, szptsben val aktv
rszvtel pavilonok, folyosk, termek dsztse a kert gondozsa.
Az iskolai pedaggiai programjban kiemelt helyen szerepl szakfeladatok elltsban
vgzett minsgi munka. Az informatikai program megvalstsban vllalt
kiemelked munka. Az informatika felhasznlsval az iskola szervezeti lett
kialakt munka.
A vllalt feladatok (munkakzssgi vezet) kiemelked telestsrt.

9.2. Reklmtevkenysg
Az intzmnyben reklmtevkenysg alapveten nem engedlyezhet, kivve ha a reklm az
albbiakban felsorolt clokat szolglja.
A kzoktatsi trvnyben megfogalmazottak szellemben kizrlag olyan reklm
engedlyezhet, amely az intzmny hasznli rszre pozitv rtkeket kzvett, ezen
bell a gyermekek, tanulk szemlyisgnek fejldsre pozitv hatssal van, nevelsi,
oktatsi, mveldsi clt szolgl:
a pedaggusok ltal kzvetteni kvnt trsadalmi-erklcsi rtkrendet ersti,
a krnyezettudatos magatartsi formk hatkonysgt elsegti,
az egszsges letmddal sszefggsben az egszsges tpllkozst,
testedzst szolglja, a sportolsi lehetsgeket bvti,
a kultra, a mvelds kzvettsre szolgl. /pl. a kzmveldsi,
kzgyjtemnyi intzmnyek, llat-s Nvnykert stb. programjainak,
msorfzeteinek terjesztse./
A trsadalmi, kzleti tevkenysggel sszefggsben csak olyan reklmtevkenysg
engedlyezhet, amely jogszablyba nem tkzik. Az orszgos s helyi vlasztsok
alkalmval - a vlasztsi trvnynek megfelelen - az intzmny terletn az esemnyre
vonatkoz tjkoztatk kifggeszthetek.
Politikai prtok plaktjainak kifggesztse nem engedlyezhet.
A KITT intzmnynek terletn bell reklmot, tjkoztatt elhelyezni - amennyiben az
a trsadalmi, kzleti tevkenysggel fgg ssze s gy az intzmny hasznlinak krt
rinti, rintheti - az intzmnyigazgat szemlyesen engedlyezi.
Egyb esetben - a tartalomtl fggen - a reklmozst az illetkes tagintzmny vezet,
illetve helyettese engedlyezi.
9.3. A nemdohnyzk vdelme
A nemdohnyzk vdelmrl s a dohnytermkek fogyasztsnak, forgalmazsnak
egyes szablyairl szl 1999.vi XLII. Trvny rtelmben a munkahelyi nem
dohnyzs feltteleit az albbiak szablyozzuk:
Az utasts hatlya kiterjed az intzmnyben dolgoz valamennyi munkavllalra,
valamint az intzmnyt ignybe vevkre, s a szlkre.

49
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Az intzmnyben tilos a dohnyzs. Dohnyozni kizrlag az intzmny terletn kvl, a
bejrattl szmtott 5 mteren tl lehet.
A dohnyzsra vonatkoz szablyt az intzmnybe belpskor jl lthat helyen kzz
kell tenni, megltrl folyamatosan gondoskodni kell.
A dohnyzsra vonatkoz szablyok betartsnak ellenrzse a vezetk feladata.
Aki a dohnyzsra vonatkoz szablyokat megszegi, azt a vezet els zben szban
figyelmezteteti a tiltott magatarts abbahagysra, ennek eredmnytelensge esetn a
trvnyben meghatrozott egszsgvdelmi brsg kiszabst, vagy fegyelmi eljrst
kezdemnyez.
Az ellenrzssel megbzott vezetk az intzkeds elmulasztsa esetn szintn
figyelmeztetsben rszeslnek illetve egszsgvdelmi brsg fizetsre ktelezhetk.
A dohnyzs szablyait megszeg nem intzmnyi dolgoz- szksg esetn kteles
szemlyazonossgt hitelt rdeml mdon igazolni.
9.4. Adatok kzzttele
A Kormny 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti kznevelsrl szl trvny
vgrehajtsrl 23. (1) bekezdse rtelmben az albbiakban szablyozzuk az intzmny
kzztteli listjt:
A kzzttel a KIR felletn a kzoktatsi intzmnyek tjkoztat rendszern, valamint a
tagintzmnyek a honlapjn, illetve annak hinyban a falijsgon keresztl trtnik.
A kzzttel tartalmrt, hatridre trtn kihelyezsrt a tagintzmny-vezetk felelnek.
9.5. A vallsi, vilgnzeti krdsekkel sszefgg jogok s
ktelezettsgek
A nevelsi-oktatsi intzmnyek nem lehetnek elktelezettek egyetlen valls vagy vilgnzet
mellett sem. Az iskolban az ismeretek, a vallsi, illetve vilgnzeti informcik trgyilagos
s tbboldal kzvettst kell biztostani. Az intzmny nevelsi s pedaggiai programja,
mkdse, tevkenysge s irnytsa vallsi s vilgnzeti tantsok igazsgrl nem
foglalhat llst, semlegesnek kell maradnia.
A pedaggus sajt vilgnzete s rtkrendje szerint vgezze nevel, illetve nevel s oktat
munkjt. Anlkl, hogy annak elfogadsra knyszerten, vagy ksztetn a gyermeket,
tanult.
9.6. Tanul ltal ltrehozott szellemi alkotsokkal kapcsolatos
szablyok
Az iskola szerzi meg a tulajdonjogt minden olyan, a birtokba kerlt dolognak, amelyet a
tanul lltott el a tanuli jogviszonybl ered ktelezettsgnek teljestsvel
sszefggsben, ha az elksztshez szksges anyagi s egyb feltteleket az iskola
biztostotta.
A tanult djazs illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat msra truhzza. A vgzett munka
arnyban, valamint a kltsgek figyelembe vtelvel s levonsval, a szaktanr javaslata
alapjn kerl a djazs megllaptsra sor.
Ha az ellltott dolog a Ptk. 86. -a szerint szellemi alkots, a szellemi alkots tadsra a
munkaviszonyban ltrehozott szellemi alkots munkltat rszre trtn tadsra vonatkoz
rendelkezseket kell alkalmazni.

50
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

9.7. Adatvdelem
Az intzmnyben az adatkezelsi tevkenysgrt az intzmny igazgatja egy szemlyben
felels. Adatkezelsi jogkrnek gyakorlsval az intzmny egyes dolgozit bzza meg, az
albbiak szerint.
a) Az alkalmazottak adatait teljes kren - felveheti, s a szablyzat szerint nyilvntartja az
intzmny szemlyi gyeivel megbzott iskolatitkr.
b) Az alkalmazottak adatait nv, lakcm, szlets, iskolai vgzettsg, telefonszm,valamint a
tvolmarads s tlmunka jelentshez szksges adatok a tagintzmny vezetk
nyilvntarthatjk
c) A gyermekek adatait felvehetik s nyilvntarthatjk:
intzmnyvezet, tagintzmny vezetk
iskolatitkrok,
vnk,
osztlyfnkk,
napkzis s tanulszobai nevelk,
gyermek- s ifjsg vdelmi felelsk.
Az intzmny 22.3. mellklete, mint adatkezelsi szablyzat, rszletesen szablyozza az
adatvdelemmel s adatkezelssel kapcsolatos feladatokat.

9.8. A tanknyvrendels elksztsnek szablyozsa


Az iskolai tanknyvellts megszervezsrt az iskola igazgatja a felels.
Az iskola ves munkatervben rgzteni kell annak a felels dolgoznak a nevt, aki az adott
tanvben:
elkszti az iskolai tanknyvrendelst,
rszt vesz az iskolai tanknyvterjesztsben.
Az iskolai intzmnyegysg nll bels szablyzatban rendelkezik a tanknyvellts
feladatairl.

51
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

10. AZ ISKOLAI KNYVTR MKDSI RENDJE


1. A knyvtr ltalnos adatai:
Az iskolban a nevel-oktat munka s a tanulk nll ismeretszerzsnek elsegtse
rdekben iskolai knyvtr mkdik.
Neve: Dr. Papp Kroly ltalnos Iskola Knyvtr
Szkhelye (Cme): 2253 Tpisg Papp Kroly u. 1.
Ltestsnek idpontja: 1972
Knyvtri rendszerben
elfoglalt helye: Iskolai - ltalnos iskolai knyvtr
Jellege: Zrt knyvtr

Az iskolai knyvtr az iskola szervezetben mkdik, az iskola igazgatja irnytja s


ellenrzi
Fenntartsrl s mkdtetsrl az llam gondoskodik.
Az iskolai knyvtr a Dr. Papp Kroly ltalnos Iskola pletben, 36 m 2 alapterlet
helyisgben kerlt elhelyezsre
Szakmai kapcsolatot tartunk fenn az iskola szkhelyn mkd kzknyvtrral.

Blyegz: Ovlis, 3 cm hosszsg, felirata: lt. Isk. Knyvtra 2253 Tpisg

2. A knyvtr mkdsnek s ignybevtelnek szablyai


Az iskolai knyvtr az iskola pedaggiai tevkenysghez szksges dokumentumok
rendszeres gyjtst, feltrst, megrzst s hasznlatt, a knyv- s knyvtrhasznlati
ismeretek oktatst biztost szervezeti egysg.
Szolgltatsait az intzmny valamennyi dikja s munkavllalja ignybe veheti. A knyvek,
a klnfle dokumentumok s ismerethordozk klcsnzse s olvastermi hasznlata, a
szmtgp- s internethasznlat trtsmentes.
A szolgltatsok ignybevteli felttele, hogy a knyvtrat, annak dokumentumait s
berendezst az olvas rendeltetsnek megfelelen hasznlja. A knyvtrhasznlatra val
jogosultsg a beiratkozst kveten nylik meg.
A knyvtrba beiratkozni a knyvtr nyitvatartsi ideje alatt brmikor lehet.
Az iskolai knyvtr tantsi napokon az ajtra kifggesztett rarend szerint tart nyitva, az ves
rarendben rgztett idpontban.

Knyvtrunkakvetkezalapkvetelmnyeknekfelelmeg:
a) ahasznlkltalknnyenmegkzelthethelyisg
b) alkalmasazllomny(llomnyrsz)szabadpolcoselhelyezsre
c) legalbbegyiskolaiosztlyegyidejfoglalkoztatsra
d) legalbbhromezerknyvtridokumentummeglte
e) tantsinapokonatanulk,pedaggusokrszremegfelelidpontbananyitvatarts
biztostott
f) rendelkezik szksges nyilvntartsok vezetshez, katalgus ptshez szksges
eszkzkkel

52
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Jelenleg mg a knyvtros feladatait szerzds alapjn az iskola szkhelyn mkd
kzknyvtrknyvtrosaltjael.
Az iskola 2018-ig vllalja, hogy megfelel vgzettsg knyvtrostanrt/tantt foglalkoztat a
kznevelsi trvny ltal elrt idkeretben.

A tovbbiakban lsd: 2. szm mellklet Knyvtrhasznlati szablyzat

Az SZMSZ-nek a knyvtrhasznlat krdseit meghatroz rendelkezseit nyilvnossgra


kell hozni az iskola honlapjn.

3. A knyvtr alapfeladatai:
3.1.ltalnos feladat meghatrozs

a) a gyjtemny folyamatos fejlesztse, feltrsa, rzse, gondozsa, rendelkezsre


bocstsa
b) tjkoztats dokumentumrl s szolgltatsokrl,
c) tanrai foglalkozsok tartsa, (megfelel vgzettsg pedaggus esetn)
d) tanrkon kvli egyni s csoportos helybenhasznlati biztosts,
e) knyvtri dokumentumok klcsnzse, belertve a tarts tanknyvek s segdknyvek
klcsnzst
f) statisztikai adatok szolgltatsa.

3.2. Az llomnnyal kapcsolatos feladatok


3.2.1. Az llomny fejlesztsvel, gondozsval kapcsolatos feladatok

Az iskolai knyvtr-llomnyalaktsi tevkenysge az llomnygyaraptsi s apasztsi


tevkenysgbl tevdik ssze.
A knyvtr szakmai s gazdasgossgi szempont alapjn pnzgyi kerete figyelembevtelvel
gyaraptja llomnyt. A knyvbeszerzsi keret felhasznlsrt az igazgat egyetrtsvel a
knyvtros a felels. Hozzjrulsa nlkl az iskolai knyvtr szmra knyvet vagy ms
knyvtri dokumentumot senki sem vsrolhat. A knyvtri dokumentumok beszerzse, a
pldnyszmok megllaptsa sorn a knyvtros figyelembe veszi a pedaggusok
vlemnyt, ignyt.

Az llomnygyarapts forrsai:
a) beszerzs: knyvkereskedsektl, kiadktl, szmla alapjn trtnik a gyarapts,
b) ajndk: az iskolai knyvtr ms knyvtraktl, intzmnyektl jogi s nem jogi
szemlyektl trtsmentesen kap a gyjtkrbe tartoz dokumentumokat,
c) egyb: olyan dokumentumok, melyek az iskola bels irataibl, anyagaibl, oktatsi
segdletekbl stb. tevdnek ssze.

llomnyapaszts
A knyvtr llomnybl folyamatosan, vente legalbb egy alkalommal ki kell vonni
a) a tartalmi szempontbl elavult dokumentumot
b) a felesleges pldnynak minsl dokumentumot
c) a hasznlat kvetkeztben elrongldott dokumentumot
d) a elveszett, megsemmislt dokumentumot

53
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
e) azt a dokumentumot, amely a leltr sorn hinyknt jelentkezett
A knyvtrat ignybe vevk anyagi felelssggel tartoznak a hasznlatrt. Ennek betartsrt
az osztlyfnkk s a knyvtros felels.

3.2.2.Az llomny rzsvel kapcsolatos feladatok


Az ttekinthetsg cljbl biztostani kell az llomny raktri rendjt. Ezrt az albbi
feltteleket kell biztostani:
a) a dokumentumokat szabadpolcon kell elhelyezni
b) raktrunk nincs ezrt kln polcon kell elhelyezni azokat a dokumentumokat,
amelyek elavultnak tekinthetk
c) a folyiratokat kln polcon kell elhelyezni
Az iskolai knyvtr gynevezett letti llomnyt helyez el az oktat nevelmunka segtse
rdekben az albbi helyeken:
a) szaktantermek
b) tanri szoba
A lettekben lv dokumentumokrt az azt kezel szaktanrok a felelsek. v vgn a letttel
el kell szmolniuk
Az llomny vdelme rdekben gondoskodni kell
a) a knyvtri helysg megfelel tisztasgrl
b) a dokumentumok kmletes hasznlata minden iskolai knyvtrhasznl ktelessge.
A knyvtr biztonsgi zrnak kulcsa az igazgati irodban tallhat. Tantsi ra, tanrn
kvli foglalkozs esetn az ott rt tart pedaggusok feladata a polcokon elhelyezett
knyvek biztonsgnak vdelme.

3.2.3. Az llomny nyilvntartsval s ellenrzsvel kapcsolatos feladatok


A knyvtrba rkez (a gyjtkrbe tartoz) tarts megrzsre sznt dokumentumot hat
napon bell llomnyba kell venni, az egyedi (cmleltr) llomny-nyilvntartst szakszeren
naprakszen kell vezetni.
A gyorsan avul tartalm, egy vnl kisebb terjedelm kiadvnyokrl (fogyanyagok)
brosra-nyilvntarts vezetend.
A dokumentumokat a leltrba vtellel egy idben tulajdonblyegzvel, leltri szmmal s
raktri jelzettel ltjuk el a fedlapon.

Az llomny ellenrzse lehet idszaki vagy soron kvli, teljes vagy rszleges.
Az iskola igazgatjnak rsban kell elrendelnie. Az ellenrzs lezrsa: el kell kszteni a
zr jegyzknyvet, melyet 3 napon bell el kell kszteni. A jegyzknyvhz csatolni kell a
leltrozs kezdemnyezst, a jvhagyott leltrozsi temtervet, ill. a hinyz vagy a
tbbletknt jelentkez dokumentumok jegyzkt. A jegyzknyvet a knyvtrostanr,
szemlyi vltozs esetn az tad s az tvev rja al.
vente legalbb egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalm, a flslegess vlt s a
termszetes elhasznlds kvetkeztben alkalmatlann vlt dokumentumokat.
A kivonsra csak intzmny gazdlkodsrt felels vezet adhat engedlyt. A fls
pldnyokat az iskola felajnlja trtsmentesen az iskola dolgozinak s tanulinak. A
trlsrl jegyzknyv kszl.
Az llomnybl a dokumentum az albbi okokbl trlhet:
a) Tervszer llomnyapaszts
b) Termszetes elhasznlds
c) Hiny

54
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
3.2.4. Az llomny feltrsval kapcsolatos feladatok:
Az llomny betrendi cdulakatalgusra pl. Az llomnyra vonatkoz katalgus mg
hinyos, treksznk a teljes katalgus felptsre. Szksgesnek ltunk egy knyvtri
program beszerzst, alkalmazst.
Elektronikus feltrsra jelenleg mg nincs md, kiptse folyamatban.

3.3. Az llomnyra pl szolgltatsok


a) Tjkoztats az iskolai knyvtr dokumentumairl s szolgltatsairl
b) Tanrai s tanrn kvli foglalkozsok tartsa
Csoportos hasznlat
A tanmenetben tervezett szakrk a knyvtrban (szaktanr tartja, knyvtros-tanr
kzremkdik). A tanrai foglalkozsok sorn a knyvtr feladata, hogy a tanulk
szmra ttekinthet tjkoztatst nyjtson a knyvtr mkdsrl, illetve adott
tma feldolgozsa esetn igny szerint a tmhoz kapcsold valamennyi
dokumentumot rendelkezsre bocsssa.
c) Knyvtri dokumentumok helyben trtn hasznlatnak biztostsa:
- Egy vben ktszer, egy-egy hten hasznlatot monitorozni kell,
eredmnyt felszorozni a tantsi hetek szmval, a statisztika szmra.
d) Knyvtri dokumentumok klcsnzse
4. A knyvtr kiegszt feladatai
a) Tanrn kvli foglalkozsok, amelyek a knyvtrostanr tudtval,
elzetes bejelentkezssel tarthatk.
A knyvtr hasznlja felelssggel tartozik az llomny s a terem megvsrt.

b) Szmtgpes informatikai szolgltatsok s szmtgp hasznlatnak biztostsa

Az iskolai knyvtr mkdsi szablyzatnak ktelez mellkletei:


1.sz.mellklet:Gyjtkriszablyzat
2.sz.mellklet:Knyvtrhasznlatiszablyzat
3.sz.mellklet:Knyvtrostanr,knyvtrosmunkakrilersa
4.sz.mellklet:Katalgusszerkesztsiszablyzat
5. sz. mellklet: Tanknyvtri szablyzat

55
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

1. szm mellklet
Gyjtkri Szablyzat

Az iskolai knyvtr olyan ltalnos gyjtkr szakknyvtr, amelynek legalapvetbb


feladata az iskolai oktat nevel munka megalapozsa.
1. Az iskolai knyvtr gyjtkrt az albbiak hatrozzk meg:
Az iskolai knyvtr szerepe s feladata az iskola pedaggiai programjban s helyi
tantervben megfogalmazott clok megvalstsban val kzremkds. A gyjtkrt e
clok figyelembe vtelvel hatroztuk meg.
Az iskola alaptevkenysge:
a) ltalnos iskolai nevels s oktats 1-8. vfolyamon;
b) napkzis s tanulszobai ellts
c) gyermek-s ifjsgvdelem
d) iskolai knyvtri tevkenysg
e) sajtos nevelsi igny gyermekek integrlt kpzse
Specilis kpzsi formk:
a) Csoportbontsok (angol, technika s szmtstechnika trgyakbl)
A szemlyisgfejlesztssel kapcsolatos pedaggia feladataink:
a) Sokoldal szemlyisgfejleszts s egynre szabott tehetsg, kpessgfejleszts
(tehetsggondozs, felzrkztats)
b) Kzssgfejlesztssel kapcsolatos feladataink (humanista rtkrend, hon-s
npismeret fejlesztse)
c) A tanulsi kudarcnak kitett tanulk felzrkztatst segt program
gygypedaggiai ellts biztostsa
korrepetlsi lehetsg biztostsa
differencilt ravezetsi eljrsok alkalmazsa, egyni feladatok
kijellse
fejleszt pedaggusok segtsgvel egyni felzrkztats
d) Kommunikcis kpessgek fejlesztse
e) Kulcskompetencik fejlesztse
f) Egszsges letmdra nevels, szabadid tartalmas eltltse
g) Erklcsi nevels
h) Hagyomnyaink megrzse, nvadnk emlknek polsa
i) Lakhelynk megismertetse
2. Az llomnyalakts alapelvei
a) Jl hasznlhat, sokrt kziknyvllomnyra van szksg a tanrai s tanrn kvli
nevel-oktat munka segtshez.
b) Egyes tanulk szocilkultrlis htterbl ereden szksg van a tanknyvek,
segdletek egsz tanvi klcsnzsre, a ktelez s ajnlott irodalom nagyobb
pldnyszmban trtn beszerzsre.
3. A f- s mellkgyjtkr meghatrozsa
3.1. Fgyjtkr
F gyjtkrbe tartoznak az iskola pedaggiai programjbl add feladatok
megvalstshoz szksges dokumentumok/ ktelez s ajnlott irodalom, szakknyvek,

56
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
szpirodalom, az rkon egynileg s csoportosan hasznlt dokumentumok/ A pedaggusok
szakmai munkjt, nkpzst segt dokumentumok, tanri segdknyvek.
3.2 Mellkgyjtkr
Mellk gyjtkrbe a tanulk tanulmnyait, nkpzst, szrakozst segt dokumentumok,
valamint ersen vlogatva a tananyaghoz nem kzvetlenl kapcsold dokumentumok.

4. A gyjtkrbe tartoz dokumentum tpusok


a) knyvek, folyiratok, idszaki kiadvnyok
b) videofilmek, magnkazettk, hanglemezek, CD-k
c) CD-ROM-ok
d) Szoftverek

5. A gyjts terjedelme, mlysge


5.1 A gyjtemny szintje s mlysge
a) A knyvtr egyetlen szaktudomny irodalmt sem gyjti a teljessg ignyvel
b) Az ltalnos iskolai oktats jellegnek megfelelen alapszint irodalmat gyjti az
egyes letkoroknak megfelel szinten.
c) A gyjts sorn a knyvtr az alapmveltsghez szksges lexikonok, sztrak,
enciklopdik beszerzsre trekszik.
Gyjtkrbe nem tartoz dokumentumok mg ajndkozs tjn sem kerlhetnek az
llomnyba.

5.2 A gyjts tartalom szerint


- Az ltalnos iskolai tananyaghoz kapcsold ismeretterjeszt irodalmat vlogatva
gyjtjk az letkornak megfelel szinten. Lehetsg szerint minden tmhoz
beszerznk alapvet irodalmat.
- Pedaggiai gyjtemnynkbe az sszefoglal nevelstrtneti, didaktikai,
nevelselmleti szakknyvek, tanri kziknyveket szerezzk be.
- A knyvtr az albbi tpus periodikkat gyjti:
- pedaggiai folyiratok
- mdszertani, tantrgyi folyiratok
- ersen vlogatva ifjsgi folyiratok, kzlnyk

a) Szpirodalom
A szpirodalombl ersen vlogatva gyjtjk a magyar s a vilgirodalmi ifjsgi irodalmat,
valamit a tananyagban szerepl kortrs s klasszikus szerzk mveit. A hzi s ajnlott
olvasmnyokat, a tananyagban szerepl szerzk mveit teljessgre trekedve, regnyes
letrajzok, trtnelmi regnyeket vlogatssal vsroljuk

b) Kziknyvek
Lexikonok s enciklopdik vlogatssal, tantrgyakhoz kapcsold, felsfok ismereteket
tartalmaz mvek, lexikonok, enciklopdik ers vlogatssal kerlnek beszerzsre.

c) Szakirodalom
A tananyaghoz kzvetlenl kapcsold szakknyvek, helytrtneti vonatkozs, illetve az
iskolra vonatkoz mvek beszerzsnl teljessgre treksznk.

d) Pedaggiai gyjtemny

57
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Pedaggiai kziknyvek, pedaggiai szakknyvek mdszertani segdknyvek gyjtse
vlogatssal trtnik.

e) Hivatali segdknyvtr
A iskola mkdtetshez nlklzhetetlen igazgatsi, gazdasgi, jogi, gyviteli
dokumentumok, vlogatva kerlnek a gyjtemnybe.

f) A knyvtros segdknyvtra
Az iskolai knyvtrra vonatkoz szablyzatok, tblzatok, mdszertani segdletek beszerzse
vlogatssal trtnik.

g) Tanknyvek, segdknyvek
Az iskolban hasznlt tanknyvek teljessggel kerlnek a knyvtrba.
o Nem hagyomnyos dokumentumok
Teljessgre trekedve gyjtjk a tantrgyak oktatshoz rendszeresen felhasznlhat nem
hagyomnyos dokumentumokat.

o Periodikum

Az oktatshoz kzvetlenl felhasznlhat, illetve pedaggiai s a tantrgyaknak


megfeleltethet szakmai folyiratokat, ifjsgi folyiratokat ers vlogatssal gyjtjk.
A tanknyvek nyilvntartsnak s hasznlatnak sajtos szablyait a tanknyvtri szablyzat
tartalmazza.

58
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

2. szm mellklet
Knyvtrhasznlati Szablyzat
1. A Knyvtrhasznlat ltalnos szablyai:
a) Az llomny s a helyisg berendezse kztulajdon. psgben tartsa, fokozott
gonddal trtn hasznlata minden ltogat ktelessge.
A knyvtri tulajdon knyvekbe rni, oldalait behajtani, megcsonktani tilos. Minden
szndkosan vagy gondatlansgbl okozott krt meg kell trteni.
b) A knyvtrban val tartzkods megkvnja a tbbi olvast nem zavar magatartst.
2. Jogok s ktelezettsgek
Az iskolai knyvtrat az iskola tanuli, neveli s alkalmazottai ingyenesen
hasznlhatjk.
Beiratkozskor a knyvtrhasznlnak szemlyi adatait kzlni kell.
A Knyvtrhasznl kteles betartani az iskolai knyvtr mkdsi szablyzatban
foglaltakat.
3. Beiratkozs
a) Klcsnzni csak beiratkozs utn lehetsges.
b) A beiratkozs ingyenes.
c) Beiratkozskor az albbi adatokat kell felvenni: nv, lakcm, osztly. Az adatokat
tovbbtani nem lehet.
d) Az olvas beiratkozskor alrja a nyilvntartst.
4. Klcsnzs szablyai
a) A klcsnzhet llomny szabadpolcon tallhat, a dokumentum kivlaszthat.
b) Csak helyben hasznlhatak: a kziknyvek.
c) Egy olvas egyidejleg maximum 3 db knyvet klcsnzhet.
d) A dokumentumok klcsnzsi idtartama 3 ht. A klcsnztt knyveket a
klcsnzsi idn bell vissza kell vinni. Az ltalnos klcsnzsi id
meghosszabbthat, ha a meghosszabbts irnti krst a knyvtrhasznl bejelenti
e) Felszltsra a dokumentumokat egy hten bell vissza kell hozni. Knyvtros els
alkalommal szban rtesti a tanult. Eredmnytelensg esetn rsban rtesti a tanul
szleit.
f) Elveszts vagy megronglds esetn az rat meg kell trteni.
g) A helyben hasznlhat dokumentumokat szaktanr is egy-egy tantsi rra klcsnzheti
csak (kziknyvek)
h) A knyvtrbl brmely dokumentumot csak a knyvtros-tanr tudtval lehet kivinni
(klcsnzni). Klcsnzni csak nyilvntarts rgztsvel lehet. Rgzteni kell a
klcsnzs s a visszahozatal idpontjt.
A klcsnzst a knyvtros tartja nyilvn tanul s pedaggus esetn fzetes.

59
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

Tarts tanknyv klcsnzsi ideje addig tart, amg a tanul tanulja a tantrgyat, illetve
abbl vizsgt tesz.
Neveli pldnyokat minden tanv vgn le kell adni! Kvetkez tanvre val felkszls
cljbl klcsnzhetk pedaggiai szakknyvek.

Az elveszett vagy ersen megrongldott dokumentumot az olvas kteles kifogstalan


pldnnyal ptolni vagy kifizetni a knyv mindenkori lehetsges beszerzsi rt.

3. sz. mellklet
Knyvtrostanr, knyvtros munkakri lersa

1. A knyvtr vezetsvel, gyvitelvel sszefgg feladatok


A knyvtr mkdsi feltteleinek s tartalmi munkjnak tervezse.
Tanv vgi beszmolt kszt. Flvente a neveltestletet tjkoztatja a tanulk
knyvtrhasznlatrl.
Elkszti a knyvtri statisztikai jelentst.
Javaslatokat ad a kltsgvets tervezshez, figyelemmel ksri s vgzi a knyvtri clokra
jvhagyott sszegek tervszer, gazdasgos felhasznlst.
Vgzi a knyvtri gyviteli dokumentumok kezelst.
Rszt vesz a knyvtr tadsban, tvtelben, az idszaki vagy soros leltrozsokban.
Rszt vesz a knyvtrosok rszre szervezett tovbbkpzseken, rtekezleteken. Szakmai
ismereteit nkpzs tjn is gyaraptja.

2. llomnyalakts, nyilvntarts, llomnyvdelem


Az llomny folyamatos, tervszer gyaraptst vgzi.
Vgzi a dokumentumok llomnybavtelt, naprakszen vezeti az llomny-nyilvntartst.
A helyi feldolgozst ignyl dokumentumokat feldolgozza, pti a knyvtr katalgusait.
Folyamatosan kigyjti az llomnybl az elhasznldott, az elavult tartalm s a flslegess
vlt dokumentumokat, s legalbb vente egy alkalommal elvgzi azok trlst.
Gondoskodik az llomny vdelmrl, a raktri rend megtartsrl.
Vgzi a lettek kihelyezst, nyilvntartst s ellenrzst.

3. Olvasszolglat, tjkoztats
Lehetv teszi az llomny egyni s csoportos helyben hasznlatt, vgzi a klcsnzst.
Segti az olvaskat a knyvtr hasznlatban, tjkoztatst ad a knyvtri szolgltatsokrl,
bibliogrfiai s tnybeli adatszolgltatst.
Megtartja (megfelel kpests esetn) a knyvtrbemutat, knyvtrismertet s a
knyvtrhasznlatra pl tantrgyi rkat, s a knyvtr dokumentumainak rendelkezsre
bocstsval segtsget nyjt a szaktrgyi rk megtartshoz.
Vezeti az olvasi klcsnzsi nyilvntartsokat. Figyelemmel ksri az eljegyzseket, vgzi a
ks olvask felszltst.

4.sz.mellklet
Katalgusszerkesztsiszablyzat

60
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
A beszerzett dokumentumokhoz a knyvtrostanrnak kell elkszteni a megfelel szm
katalguscdult.

Katalgus szerkesztsi szablyok


A raktri katalgus szerkesztse
A raktri katalgus a knyvtri knyvllomny helyrajzi nyilvntartsa, tkrzi az llomny
fellltsnak rendjt. Ennek megfelelen kln csoportot kpeznek a kziknyvtr, a
szakirodalom, a szpirodalom, a legkisebbek olvasmnyai, versesktetek, az lland lettek
raktri lapjai. Az egyes csoportokon bell a cdulk a raktri jelzet szerinti sorrendben kvetik
egymst.

Besorolsi adatok a katalgusptsnl:


- a fttel besorolsi adata (szemlynv vagy testleti nv, vagy ha a mnek nincs egyni szerzje
vagy sok szerzje van, akkor a m cme)
- cm szerinti mellkttel (a m cme, kivve, ha semmitmond vagy ltalnos jelents sz,
gyjtemny esetben minden m cme, tbbktetes knyv esetn a kzs cm s a
megklnbztet ktetcm; a sorozat cme)
- trgyi mellkttel (azon szemlyek, intzmnyek, fldrajzi helyek neve, melyekrl a m szl)
- trgyszavak (azok a kifejezsek, melyek rviden, tmren kifejezik a m tartalmt)

Raktri jelzetek

A dokumentumok visszakereshetsgt raktri jelzetekkel biztostjuk. A raktri jelzetet


rvezetjk a dokumentumra s a dokumentum sszes katalguscduljra. A szpirodalmi
mvek raktri jelzete a betrendi jel, azaz Cutter-szm.

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel ltjuk el, mely a tartalmi elklntst biztostja.

A katalgusok gondozsa
A katalgusok folyamatos gondozst ignyelnek. A legfontosabb teendk:
- A katalgusok ptse kzben szlelt hibkat azonnal ki kell javtani.
- A trlt mvek lapjait a katalgusokbl haladktalanul ki kell szedni.

5.sz.mellklet
Tanknyvtriszablyzat

1. Az intzmny a kvetkez mdon tesz eleget az ingyenes tanknyvi ellts


ktelezettsgnek:

a) Az ingyenes tanknyvre jogosult dikok az iskolai knyvtr nyilvntartsba felvett


tanknyveket kapjk meg hasznlatra.

b) Ezeket a tanknyveket a dikok a knyvtri knyvekre vonatkoz szablyok alapjn


hasznljk. Az ingyenes tanknyvtmogatsban rszesl dikok ltal tvett
tanknyvek arra az idtartamra klcsnzhetk ki, ameddig a tanul az adott trgyat
tanulja.

61
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
c) Az iskola rszre tanknyvtmogats cljra juttatott sszegnek legalbb a huszont
szzalkt tarts tanknyv, illetve az iskolban alkalmazott ajnlott s ktelez
olvasmnyok vsrlsra kell fordtani. A megvsrolt knyv s tanknyv az iskola
tulajdonba, az iskolai knyvtr llomnyba kerl.

2. A klcsnzs rendje

a) A tanulk a tanv sorn hasznlt tanknyveket s segdknyveket (atlasz,


feladatgyjtemny) szeptemberben a knyvtrbl klcsnzik. Alrsukkal igazoljk a
knyvek tvtelt.

b) A dikok tanv befejezse eltt, abban az esetben, ha az adott tantrgyat mr nem


tanuljk, legksbb jnius 15-ig ktelesek a tanv elejn, illetve tanv kzben felvett
tanknyveket a knyvtrban leadni.

c) Osztlyszint klcsnzs esetn a szaktanr/osztlyfnk els rjn a knyvtros


segtsgvel trtnik a tanknyv kiosztsa, visszavtele.

3.A tanknyvek nyilvntartsa

Az iskolai knyvtr kln adatbzisban, Tanknyvtr elnevezssel kezeli az ingyenes


tanknyvellts biztostshoz szksges tanknyveket.

Egyedi nyilvntartsba kerlnek a sztrak.


Idleges brosra nyilvntartsba kerlnek a tarts tanknyvek.
vente leltrlistt kszt:
a) az egyedi klcsnzsekrl (folyamatos)
b) a napkziben s a tanulszobn lett ltrehozsa (szeptember)
c) sszestett listt kszt a kszleten lv mg hasznlhat tanknyvekrl (jnius 15-ig)
d) listt kszt a selejtezend tanknyvekrl (oktber-november)

4.Krtrts

A tanul a tmogatsknt kapott ingyenes tanknyvet (tarts tanknyvet, oktatsi


segdanyagot stb., tovbbiakban tanknyv) kteles megrizni s rendeltetsszeren hasznlni.
Ebbl fakadan elvrhat tle, hogy az ltala hasznlt tanknyv legalbb ngy vig
hasznlhat llapotban legyen. Az elhasznlds mrtke ennek megfelelen:
a) az els v vgre legfeljebb 25 %-os
b) a msodik v vgre legfeljebb 50 %-os
c) a harmadik v vgre legfeljebb 75 %-os
d) a negyedik v vgre 100 %-os lehet.

Amennyiben a tanul az iskolai knyvtrbl tanknyvet, tarts tanknyvet klcsnz, a


tanul, illetve a kiskor tanul szlje kteles a tanknyv elvesztsbl, megronglsbl
szrmaz krt az iskolnak megtrteni.

62
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Mdjai:
1. ugyanolyan knyv beszerzse
2. anyagi krtrts az igazgat rsos hatrozatra
Abban az esetben, ha az elhasznlds mrtke a megengedettnl indokolatlanul nagyobb, a
tanulnak a tanknyv tvtelekor rvnyes vtelrat kell megfizetnie, s a knyv a
tulajdonba kerl.
A tanknyvek ronglsbl ered krtrtsi sszeg tanknyvek s segdknyvek (ktelez
olvasmnyok, feladatgyjtemnyek, sztrak) beszerzsre fordthat.

5. Tjkoztats a tarts hasznlatra sznt tanknyvek hasznlatrl

A tarts hasznlatra kiadott segdletekkel kapcsolatban az albbi tjkoztatsi mdokat


alkalmazzuk:
- rvid rsbeli tjkoztats a klcsnzsi igny felmrsekor a szl fel
- az osztlyfnk tjkoztatja a tanulkat osztlyfnki rn, a szlket az els szli
rtekezleten dokumentumokkal kapcsolatos szablyozsrl a knyvtri szablyzat
vonatkoz rendelkezsei szerint.

11. ZR RENDELKEZSEK
Jelen szervezeti s mkdsi szablyzatot a neveltestlet elfogadta. Mdostsi joggal a
neveltestlet rendelkezik, a szli munkakzssg, valamint a diknkormnyzat
vlemnynek kikrsvel.

Az intzmny eredmnyes s hatkony mkdtetshez bels szablyzatok kszlhetnek. E


szablyzatok, mint igazgati utastsok a jelen SZMSZ vltoztatsa nlkl mdosthatk.

Jelen szablyzat az elfogads napjn lp hatlyba.

Tpisg, 2013. mrcius 27.

Magda Lszln
mb. tagintzmny vezet

63
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219

1. szm fggelk
A Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola Szervezeti s mkdsi szablyzatnak 1.
szm fggelke az autbuszos utazst ignyl tanulmnyi kirndulsok biztonsgos
lebonyoltsrl

1. Tanrn kvli foglalkozsok keretben az iskola kulturlis intzmnyek ltogatst,


kirndulsokat, sportrendezvnyeken, tanulmnyi versenyeken val rszvtelt,
intzmnyen kvli szabadids programokat, illetve tanrai keretben intzmnyen
kvli projekteket szervezhet.

2. A programok lebonyoltshoz ignybe vett autbusz zemeltetjtl rsbeli


nyilatkozatot kell krni arrl, hogy a szemlyszlltst vgz szolgltat szemlyi s
trgyi felttelei megfelelnek a hatlyos elrsoknak, valamint arrl, hogy az rintett
gpjrm megfelel mszaki llapotban van s rendelkezik rvnyes okmnyokkal.

3. Az intzmnyvezetnek rendelkeznie kell informcival az utazsban rsztvevkrl,


az utazs helyszneirl, tovbb pontos s teljes kr, egyb utasokat is tartalmaz
utaslistval, amelyen szerepelnek a trvnyes kpviselk elrhetsgei is, illetve
megjellve a felels pedaggus-ksretet elltk szemlyt.

4. Az tvonalrl szl dokumentum s az utaslista kt pldnyban kszl, egyik pldnyt


az utazst vezet pedaggus tartja magnl, a msik pldny a tanintzmnyben
marad.

5. Az jjel 23 ra s reggel 4 ra kztti idsvban az utazs nem folytathat, a


sofrknek egy szllshelyen pihent kell tartaniuk, ugyanott, ahol a dikokat is
elszllsoljk erre az idre.

6. A program szervezjnek induls eltti feladatai:


a szolgltat szemlyi s trgyi feltteleirl, illetve az autbusz mszaki llapotrl
szl rsbeli nyilatkozat beszerzse,
tjkozds az autbusz befogadkpessgt illeten, sszevetse az utazk vals
szmval,
a szlk rsbeli hozzjrulsnak bekrse a tanulmnyi kirndulsra vonatkozan,
az autbusz biztonsgi berendezseinek (biztonsgi v) hasznlatrl, egyb
lehetsges veszlyforrsokrl (az lhely elhagysa) szl tjkoztats,
klfldi utazsok esetben a megfelel utasbiztosts megktse.

Jelen fggelket a neveltestlet 2017. februr 16-n megtrgyalta s elfogadta, ugyanezen a


napon hatlyba lptette.

64
Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola
201219
Tpisg, 2017. februr 16.
Magda Lszln
intzmnyvezet

65