You are on page 1of 79

2013

Pedag giai prgram

Tpisgi Papp Kroly


ltalnos Iskola
2253 Tpisg
Papp Kroly u.1 1
Tartalom

1. Az iskola nevelsi programja...........................................................................................4


1.1. A nevel-oktat munka
pedaggiai alapelvei, cljai,
feladatai, eszkzei, eljrsai......4
1.1.1. Alapelveink..................4
1.1.2. Cljaink, feladataink...4
1.1.3. Az iskolban foly
nevel-oktat munka eszkzei,
eljrsai................................5
1.2. A szemlyisgfejlesztssel
kapcsolatos pedaggiai feladatok
...................................................6
1.3. Az egszsgfejlesztssel
kapcsolatos pedaggiai feladatok
...................................................8
1.3.1. Az egszsgfejleszts
iskola feladatai......................8
1.3.2. Az elssegly-nyjtsi
alapismeretek elsajttsa.....9
1.4. A kzssgfejlesztssel
kapcsolatos pedaggiai feladatok
.................................................11
1.4.1. A tantsi rn megvalsthat kzssgfejleszt feladatok:..............................11
1.4.2. Az egyb foglalkozsok kzssgfejleszt feladatai:..........................................12
1.4.3. A dik nkormnyzati munka kzssgfejlesztsi feladatai:...............................13
1.4.4. A szabadids tevkenysg kzssgfejleszt feladatai:......................................14
1.5. A pedaggusok helyi feladatai, az osztlyfnk feladatai.........................................14
1.5.1. A pedaggusok legfontosabb helyi feladatait az albbiakban hatrozzuk meg..14
1.5.2. Az osztlyfnk feladatai s hatskre...............................................................15
1.6. A kiemelt figyelmet ignyl tanulkkal kapcsolatos pedaggiai tevkenysg..........16
1.6.1. A tehetsg, kpessg kibontakoztatst segt tevkenysgek............................17
1.6.2. A tanulsi kudarcnak kitett tanulk felzrkzst segt program.....................17
1.6.3 A beilleszkedsi, magatartsi s tanulsi nehzsgekkel kzdk segtse...........30
1.6.4. Az ifjsgvdelemi feladatok elltsa.................................................................31
1.6.5. A szocilis htrnyok enyhtst segt tevkenysg...........................................32
1.7. Az intzmnyi dntsi folyamatban val tanuli rszvteli rendje...........................33
1.8. Kapcsolattarts a szlkkel, tanulkkal, az iskola partnereivel.................................34
1.8.1. A tanulk kzssgt rint kapcsolattartsi formk.........................................34
1.8.2. A szlk kzssgt rint egyttmkdsi formk:...........................................35
1.9. A tanulmnyok alatti vizsga vizsgaszablyzata.........................................................37
1.9.1. A vizsgaszablyzat hatlya, clja........................................................................37
1.9.2. A vizsgatrgyak rszei s kvetelmnyei.............................................................38
1.9.3. Az rtkels rendje..............................................................................................39
1.10. Az iskolavlts, valamint a tanul tvtelnek szablyai........................................43

2
2. Az intzmny helyi tanterve...........................................................................................44
2.1. A vlasztott kerettanterv megnevezse......................................................................44
2.2. A vlasztott kerettanterv feletti raszm....................................................................45
2.3. Az oktatsban alkalmazhat tanknyvek s taneszkzk kivlasztsnak elvei.......47
2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatrozott pedaggiai feladatok helyi megvalstsa
...........................................................................................................................................48
2.4.1. Az 1-2. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa..................................49
2.4.2. A 3-4. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa....................................49
2.4.3. Az 5-6. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa..................................50
2.4.4. A 7-8. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa....................................50
2.5. Mindennapos testnevels...........................................................................................51
2.6. A vlaszthat tantrgyak, foglalkozsok s a pedaggusvlaszts szablyai............51
2.7. Projektoktats.............................................................................................................52
2.8. A tanulk eslyegyenlsgt szolgl intzkedsek..................................................53
2.9. Az iskolai beszmoltats, az ismeretek szmonkrsnek kvetelmnyei s formi 54
2.9.1. rsbeli feladatok rtkelse...............................................................................55
2.10. Az otthoni felkszlshez elrt rsbeli s szbeli feladatok meghatrozsa.........56
2.11. A csoportbontsok s az egyb foglalkozsok szervezsi elvei...............................56
2.12. A tanulk fizikai llapotnak, edzettsgnek mrshez szksges mdszerek......57
Pontozsi tblzat.........................................................................................................59
2.13. Az iskola egszsgnevelsi s krnyezeti nevelsi elvei.........................................61
2.13.1. Az iskola egszsgnevelsi elvei........................................................................61
2.13.2. Az iskola krnyezeti nevelsi elvei....................................................................63
2.14. A tanulk jutalmazsnak, magatartsnak s szorgalmnak rtkelsi elvei.........72
2.14.1. A magatarts rtkelsnek elvei......................................................................72
2.14.2. A szorgalomjegyek megllaptsnak elvei......................................................73
2.14.3 A jutalmazs, fegyelmezs iskolai elvei..............................................................74

Az iskolai nevel oktat munka jogi s tartalmi kerett meghatroz dokumentumok

1992. vi XXXIII. Trvny a kzalkalmazottak jogllsrl


1993.vi LXXIX. Trvny a kzoktatsrl
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a kzalkalmazottakrl szl trvny
vgrehajtsrl
2011. vi CXC. Trvny a nemzeti kznevelsrl
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti kznevelsi trvny vgrehajtsrl
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelsi-oktatsi intzmnyek mkdsrl s
a kznevelsi intzmnyek nvhasznlatrl
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadsrl, bevezetsrl
s alkalmazsrl szl
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet kerettantervek kiadsnak s jvhagysnak
rendjrl szl
2012.vi CLXXXVIII. Trvny kznevelsi feladatot ellt egyes
nkormnyzati fenntarts intzmnyek llani
fenntartsba vtelrl

3
venknt kiadott EMMI rendelet a tanv rendjrl

4
1. Az iskola nevelsi programja
1.1. A nevel-oktat munka pedaggiai alapelvei, cljai, feladatai, eszkzei, eljrsai
1.1.1. Alapelveink
Az iskolinkban foly munka rtkkzpont
legyen. Clunk olyan rtkek kzvettse, melyek alkalmasak arra, hogy az iskolbl a
tanulk szilrd erklcsi alapokkal, a trsadalom s az egyn szmra hasznos ismeretekkel
rendelkezve, tudst megbecslve, az eredmnyekrt tenni kszen kerljenek ki.
Hangslyozzuk a komplex szemlyisgfejleszts felvllalst, tiszteletben tartva a tanulk
szemlyisgt, figyelembe vve egyni kpessgeiket.
A fiatalokat a felels llampolgri ltre, az egymsrt val felelssgre, a csald, haza,
munka szeretetre s megbecslsre kell nevelni.
Tervszer s kvetkezetes nevel-oktat munkval fejleszteni kell a tanulk
alapkszsgeit.
Fontosnak tartjuk az egszsges letmd, a krnyezettudatos magatarts irnti igny
kialaktst. Ezt szolglja az iskola krnyezeti- s egszsgnevelsi programja.
Ersteni kell a tanulk iskolhoz val ktdst. Ennek rdekben olyan lgkrt kell
megteremteni, hogy az iskolban otthon rezhessk magukat a gyerekek.
A dikokkal elre meg kell ismertetni a velk szemben tmasztott kvetelmnyeket, gy
tudhatjk a velk szembeni elvrsokat. Szervezett formban gyakorolhatjk dntsi,
vlemnyezsi s javaslattteli jogaikat.
Trekedni kell a szocilis htrnnyal, tanulsi nehzsggel vagy beilleszkedsi-,
magatartsi zavarral kzd gyerekek htrnynak lekzdsre, klnleges gondozst
alkalmazunk a sajtos nevelsi igny gyermekek megsegtsre.
Segteni kell a gyermeket egyni kpessgeinek kibontakoztatsban. egyni gyermeki
sajtossgokbl, - sajtos nevelsi igny - add elnytelen klnbsgek cskkentse.
Fontos a szlkkel val folyamatos kapcsolattarts, valamint aktv rszvtel a lakhelynk
letben.
Kzs felelssget kvnunk kialaktani dikjainkkal s a szlkkel az iskola rtkeinek,
hagyomnyainak, j hrnevnek megrzsrt s tovbbfejlesztsrt.
1.1.2. Cljaink, feladataink
Kpessgeikhez mrten jl felksztett tanulk kibocstsa, akik kpesek a vlasztott
iskolban tovbbtanulsra, ismeretei bvtsre. (Hasznosthat segtsgads a
plyavlasztshoz).
Az iskolban foly oktat-nevel munknak tehetsggondoz s felzrkztat
programokkal tmogatnia kell az egyni kpessgek kibontakoztatst.
Fontos, hogy a tanulk megismerjk az nll tanuls technikit, korszer ismeretekkel, a
mindennapokban alkalmazhat tudssal, s az alkalmazs kpessgvel rendelkezzenek.
A kulcskompetencik kialaktsa, fejlesztse, az leten t tart tanuls lehetsgnek
megalapozsa.
Clunk, hogy az iskolbl kikerl tanulk rendelkezzenek a trsadalomba val
beilleszkedshez elengedhetetlen kpessgekkel.
5
A mindennapi let megnyilvnulsaiban ismerje s alkalmazza az emberek kztti
rintkezs, kapcsolattarts formit, normit. Emberi kapcsolataikban a humnum, a
kulturlt magatarts, megjelens s kommunikci, udvariassg jellemezze ket.
Rendelkezzenek megfelel felelssgtudattal. Ktelez s nkntes, illetve a rjuk bzott
feladatokat felelssgteljesen vgezzk el.
Iskolnk, lakhelynk hagyomnyait poljk, a jl kialaktott hrnevt megrizzk,
nnepeit megismerjk, trktsk.
Termszeti krnyezetket ismerjk meg s vjk, s gy harmniban ljenek a
termszettel.
Fontos a csald, az idsek tiszteletre, a szlk, nagyszlk megbecslsre, msok
szoksainak s tulajdonsgainak tiszteletben tartsra nevels.
Gondoskodni kell a testi nevelsrl.
A tanulk legyenek kpesek idejket nllan s hatkonyan beosztani.
A tanulk nismeretnek fejlesztse, autonm szemlyisgek kialaktsa. Olyan
szemlyisgek fejlesztse, akik kell nismerettel rendelkeznek, akik nllan dntenek
kpessgeiket, lehetsgeiket ismerve. Felksztjk ket az esetleges kudarcok
elviselsre is.
Biztostjuk a sajtos nevelsi igny, illetve tanulsi, beilleszkedsi, magatartsi
nehzsggel kzd tanulk oktatsba val beintegrlst.
1.1.3. Az iskolban foly nevel-oktat munka eszkzei, eljrsai
A nevel-oktat munka ismeret- s rtktad tevkenysg, amely csak akkor lehet
eredmnyes, ha mdszereiben, eszkzeiben, eljrsaiban tekintettel van a tanulcsoportok
heterogn sszettelre, a tanulk letkori sajtossgaira, rtelmi fejlettsgre, kpessgre, s
kell teret biztost a tanuli aktivitsnak az ismeretszerzs folyamatban.
Ennek megfelelen:
Az oktats legfontosabb eszkze az aktulis tanvre kszlt tanmenet.
Szorgalmazni kell a tanuli aktivitst, tg teret kell adni az egyni munkamdszereknek,
s ezzel hozz kell segteni a tanult az egyni tanulsi stratgia kialaktshoz.
Az rtkelsnek a kapott feladatok megvalstsnak mdja s sznvonala szerint kell
trtnnie.
A komplex szemlyisg fejlesztsben fontos szerepet kell kapnia az nismeretnek az
ers s gyenge pontok felismersnek, a fejlett s relis nrtkelsnek, az nbizalom
erstsnek, a kezdemnyez s vllalkoz kszsgnek, az tlkpessgnek, az erklcsi
s eszttikai rzkenysgnek, az rzelmi intelligencia kialaktsnak.
Fontos:
a tanulsi technikk s mdszerek tantsa, tadsa, folyamatos karbantartsa,
az elektronikus mdiumok alkalmazsa az oktat-nevel folyamatokban.
Mdszerek:
a meggyzs mdszerei (oktats, pldakpllts, nbrlat, beszlgets, tudatosts
stb.),
a tevkenysg megszervezsnek mdszerei (kvetels, ellenrzs, rdekes, jtkos
mdszerek, gyakorls stb.),
6
a magatartsra hat sztnz mdszerek (gret, biztats, elismers, dicsret stb.).
1.2. A szemlyisgfejlesztssel kapcsolatos pedaggiai feladatok
Kiindulpontunk, hogy a tanulink kzti klnbsgek rendkvl sokflk, a szemlyisg
szles dimenziiban rhatk le. Mivel rszt vesznk az integrcis felksztsben, mely szerint
egytt neveljk a kpessg- kibontakoztat tevkenysgben rszt vev tanulkat a nem
htrnyos tanulkkal, ezrt szksg van a nevelsben is a differencilsra.
A differencils mindenki szmra a sajt szemlyisgstruktrjnak leginkbb megfelel,
szmra optimlis fejleszts biztostst jelenti.
A nevels clja kzvetlenl a helyes tevkenysg, a sokoldalan fejlett harmonikus
szemlyisg kialaktsa.
Cljaink
Olyan fiatalokk szeretnnk formlni tanulinkat, akik egyestik magukban az albbi
tulajdonsgokat:
humnus,
erklcss,
fegyelmezett,
mvelt,
ktelessgtud,
rdekld, nyitott,
kreatv, alkot,
becsli a szorgalmas tanulst, a munkt,
kpes a problmk rzkelsre s megoldsra,
gyakorlatias,
kpes eligazodni szkebb s tgabb krnyezetben,
van elkpzelse a jvjt illeten,
j eredmnyek elrsre trekszik (jtkban, munkban, tanulsban)
becsli a tudst,
ntevkenyen, aktvan vesz rszt a tanulsban,
ismeri a tanuls helyes s hatkony mdszereit,
kpes tudst tovbb fejleszteni, nllan ismereteket szerezni,
tudst folyamatosan gyaraptja, bvti,
kpes az rt olvassra, gondolatait helyesen s szabatosan tudja megfogalmazni szban
s rsban,
a mindennapi letben felhasznlhat kszsgekkel rendelkezik,
ismeri, tiszteli, vja, polja:
nemzeti kultrnkat, trtnelmnket, anyanyelvnket,
a termszet, a krnyezet rtkeit,
ms npek rtkeit, hagyomnyait,
az egyetemes kultra legnagyobb eredmnyeit,
a trsadalmilag elfogadott normk szerint viselkedik az emberi s termszeti
krnyezetben,

7
ismeri s alkalmazza a kzssgben lshez szksges magatartsformkat,
ismeri s betartja a klnfle kzssgek (csald, iskola, trsadalom) egyttlst
biztost szablyokat,
ismeri s alkalmazza az emberek kztti rintkezs, a kommunikci elfogadott formit s
mdszereit, gy:
viselkedse udvarias,
beszde kulturlt,
trsaival egyttmkdik,
szleit, nevelit, trsait szereti s tiszteli,
kpes szeretet adni s kapni,
szereti hazjt,
megrti, tiszteletben tartja a sajtjtl eltr nzeteket,
szellemileg s testileg egszsges, edzett, egszsgesen l, szeret sportolni, mozogni,
megjelense s szemlyes krnyezete tiszta, polt, gondozott.
Tanulk szemlyisg fejlesztsvel kapcsolatos feladatok
Az alapvet erklcsi rtkek megismertetse, tudatostsa s meggyzdss alaktsa
szemlyes pldamutatssal is.
A sajtos nevelsi igny tanulink ismerjenek kompenzl technikkat
maradvnytneteik kezelsre.
Az rtelmi kpessgek, illetve az nll ismeretszerzshez szksges kpessgek
kialaktsa, fejlesztse. A vilg megismersre val trekvs ignynek kialaktsa, egyni
rdekldsk, irnyultsguk figyelembe vtelvel.
Az emberi egyttls szablyainak megismertetse. A trsas kapcsolatok fontossgnak
tudatostsa, az egyttmkdsi kszsg kialaktsa. A kulturlt magatarts s
kommunikci elsajtttatsa.
Az l s lettelen krnyezet jelensgeire, a tanulk kzssgeire s nmagukra irnyul
helyes, cselekvsre s aktivitsra ksztet rzelmek kialaktsa.
Az nismeret, a tanulk sajt szemlyisgnek kibontakoztatsra vonatkoz igny
felbresztse. A kitarts, a szorgalom, a cltudatossg, az elktelezettsg kialaktsa.
A szlhely s a haza mltjnak s jelennek megismertetse. A nemzeti hagyomnyok, a
nemzeti kultra megismertetse, emlkeinek tisztelete, polsa, megbecslse. A
hazaszeretet rzsnek felbresztse, a helyi hagyomnyok polsa.
Az alapvet llampolgri jogok s ktelessgek megismertetse. Az rdeklds felkeltse
a trsadalmi jelensgek s problmk irnt. Igny kialaktsa a kzssgi
tevkenysgekre, az iskolai s a helyi kzletben val rszvtelre.
Az emberek ltal vgzett munka fontossgnak tudatostsa. A tanulk nelltsra s
krnyezetk rendben tartsra irnyul tevkenysgek gyakoroltatsa.
A tanulk testi kpessgeinek fejlesztse, a testmozgs irnti igny felkeltse. Egszsges
edzett szemlyisg kialaktsa. Az egszsges letmd s az egszsgvdelem
fontossgnak tudatostsa, az egszsges letmd irnti igny kialaktsa, az alkohol, a
drog, a dohnyzs kros hatsnak megismertetse, a megelzs fontossgnak
hangslyozsa.

8
A szemlyisgfejlesztssel kapcsolatos feladatokat, lehetsgeket minden tantsi rn s
tanrn kvli tevkenysg sorn ki kell hasznlni, kapcsolni a tananyagok, foglalkozsok
tmihoz.
1.3. Az egszsgfejlesztssel kapcsolatos pedaggiai feladatok
Az iskolai egszsgfejleszts az iskola egsz letbe, mindennapjaiba bepl
tevkenysg, amely egyarnt irnyul a pedaggusok s tanulk egszsg ismereteinek
bvtsre, korszerstsre, a fizikai s pszichoszocilis krnyezet egszsgtmogat
jellegnek erstsre, az oktat-neveli tevkenysgben.
1.3.1. Az egszsgfejleszts iskola feladatai
A tanulkban alakuljanak ki a korszer ismeretek s azok gyakorlshoz szksges
kszsgek s jrtassgok egszsgk megrzse s vdelme rdekben,
A tanulk az letkoruknak megfelel szinten tanrai s tanrn kvli foglalkozsok
keretben foglalkoznak az egszsg megrzsnek szempontjbl a legfontosabb
ismeretekkel:
helyes tpllkozsi szoksok
alkohol- s kbtszer-fogyaszts, dohnyzs,
balesetek megelzse
elsseglynyjts
idben orvoshoz fordulni szrvizsglatok
megelzsre nevels
biztonsg ignye
a krnyezet vdelme /egszsges krnyezet, termszethez val viszony
krnyezethiginia
krnyezetvdelem
csaldi s kortrskapcsolatok,
szexulis nevels (szerelem, hzassg, nem kvnt terhessg)
letkorral jr biolgiai sajtossgok
az aktv letmd, a sport,
a szemlyes higinia,
fogyaszti szoksok
Az egszsgfejleszts az iskola minden pedaggusnak, illetve minden tanrai s tanrn
kvli foglalkozs feladata!
Az iskolai egszsgfejleszts elssorban a kvetkez tevkenysgformk szolgljk:
a) a mindennapi testedzs lehetsgnek biztostsa:
- testnevels rk;
- jtkos, egszsgfejleszt testmozgs az els-negyedik vfolyamon;
- az iskolai sportkr foglalkozsai;
- tmegsport foglalkozsok;
- szsoktats (amennyiben lehetsg nylik r, s a fenntart tmogatja)
b) az iskola helyi tantervben szerepl letvitel, Erklcstan, Krnyezetismeret,
Termszetismeret, Biolgia, Testnevels tantrgyak tananyagai;

9
c) az tdik-nyolcadik vfolyamon az osztlyfnki rk tanrin feldolgozott
ismeretek;
d) vente egy egszsgvdelemmel, helyes tpllkozssal, elssegly-nyjtssal
foglalkoz Egszsgnevelsi Nap projektnap szervezse az als s a fels tagozatos
tanulk szmra (csaldsegt, vdn, OMSZ, rendrsg bevonsval)
e) vente egy sporttal, balesetvdelemmel, krnyezetvdelemmel foglalkoz Fld Napja
projektnap szervezse az als s a fels tagozatos tanulk szmra;
f) vente egy sporttal, balesetvdelemmel, egszsggel foglalkoz Sportnap tmanap
(projektnap) szervezse az als s fels tagozatos tanulk szmra;
g) vente az tdik s a hatodik osztlyban megszervezsre kerl erdei iskola projekt
napok;
h) az egszsgfejlesztst szolgl egyb (tanrn kvli) foglalkozsok:
- szakkrk;
- minden vben osztlyonknt egy-egy gyalogtra szervezse;
- futverseny
i) az iskolai egszsggyi szolglat (iskolaorvos, vdn) segtsgnek ignybe vtele
- vente egy alkalommal az tdik-nyolcadik vfolyamon egy-egy osztlyfnki ra
megtartsban;
- flvente egy alkalommal az tdik-nyolcadik vfolyamon egy-egy
termszetismeret, ill. biolgia ra keretben megtartott egszsgmegrzssel s
elsseglynyjtssal kapcsolatos elads;
- a tanulk egszsggyi s higiniai szrvizsglatnak megszervezsben. (A
tanulknak venknt legalbb egyszer fogszati, szemszeti s ltalnos
szrvizsglaton kell rszt vennik.)
1.3.2. Az elssegly-nyjtsi alapismeretek elsajttsa
Az elsseglynyjts szerepe a betegsg/srls kimenetelt tekintve kulcsfontossg.
Ennek fejleszthetsge a mr gyermekkorban elkezdett elsseglynyjt foglalkozsok apr
lpcsiben rejlik, melyek hatsosak lehetnek.
Az iskolai elsseglynyjts oktatsnak legfbb clja:
A tanulk felksztse az elfordul veszlyekre, balesetekre, sajt maguk s trsaik testi
egszsgnek vdelmre. Az els seglynyjts jelentsgnek hangslyozsa. Az
egszsgkultra nvelse.
Az elssegly-nyjtsi alapismeretek elsajttsnak clja, hogy a tanulk:
a tanulk az letkoruknak megfelel szinten a tanrai s a tanrn kvli (egyb)
foglalkozsok keretben foglalkoznak az elssegly-nyjtssal kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
ismerjk meg az els seglynyjts fogalmt,
ismerjk meg az lettannal, anatmival kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,
ismerjk fel a vszhelyzeteket,
tudjk a leggyakrabban elfordul srlsek lettani httert, vrhat kvetkezmnyeit,
sajttsk el a legalapvetbb elssegly-nyjtsi mdokat,
ismerkedjenek meg a mentszolglat felptsvel s mkdsvel,

10
sajttsk el, mikor s hogyan kell mentt hvni.
Az elssegly-nyjtsi alapismeretek elsajttsnak formi:
Eladsok, tancsads.
Oktatfilmek megtekintse, megbeszlse.
v elejn balesetvdelmi oktats szaktrgyi rkon, tzriad prbk.
Elssegly-nyjtsi ismeretek tadsa, az elsajttott ismeretek lehetsg szerinti
gyakorlsa: rdekldsi kr, vetlkedk, bemutats, interaktv foglalkozsok.
Az elssegly-nyjtsi alapismeret elsajttsval kapcsolatos feladatok
megvalstsnak elsegtse rdekben:
az iskola kapcsolatot pt ki az Orszgos Mentszolglattal,
tanulink bekapcsoldhatnak az Egszsgnevelsi Nap keretben rendezett az
elsseglynyjtssal kapcsolatos interaktv bemutatba
A helyi tantervben szerepl albbi tantrgyak tananyagaihoz kapcsold ismeretek:

ELSSEGLY-NYJTSI
TANTRGY
ALAPISMERETEK
- rovarcspsek
- lgti akadly
krnyezetismeret, - artris s teres vrzs
termszetismeret, biolgia - stabil oldaldal fektets
- mentk hvsa
- ramts, gsi srlsek
- mrgezsek
- vegyszer okozta srlsek
- savmars
kmia
- gsi srlsek
- forrzs
- sznmonoxid mrgezs
- gsi srlsek
fizika - forrzs
- ramts
- ess
- horzsols
testnevels - kificamodott vgtag
- trtt vgtag
- magasbl ess
osztlyfnki rk - teendk kzlekedsi baleset esetn,
- segtsgnyjts baleseteknl;
- a mentszolglat felptse s mkdse;
- a mentk hvsnak helyes mdja;
- az iskolai egszsggyi szolglat
(iskolaorvos, vdn) segtsgnek
ignybe vtele lehetsg szerint flvente
11
egy alkalommal az tdik-nyolcadik
vfolyamon egy-egy osztlyfnki ra
megtartsban az elssegly-nyjtsi
alapismeretekkel kapcsolatosan.

1.4. A kzssgfejlesztssel kapcsolatos pedaggiai feladatok


Gyermek s felntt egyarnt kzssgben l, ebben a kzegben kell megtallnia a helyt. A
kzssgi (rzs) magatarts kialaktsnak legels s legfontosabb sznterei: csald, voda,
iskola.
A kzssgfejleszts az iskolba lps pillanattl olyan beilleszkedsi folyamatot jelent,
amelyben a tanulk, tanulcsoportok keresik s megtalljk helyket, mikzben folyamatosan
alaktjk krnyezetket s nmagukat. A folyamatok clja az egyn s a trsadalom, illetve a
bennnket krlvev krnyezet, vilg kztti kapcsolat kialaktsa.
Alapelveink
Az iskolai kzssg csak akkor vlhat a gyermek szemlyisgt forml igazi tnyezv,
ha sszefogja a tanrai s tanrn kvli tevkenysgeit, hiszen ezek egymssal aktv
klcsnhatsban vannak.
A kzssg vljk sznterv az egyni tehetsg kibontakoztatsnak s fejlesztsnek,
amelybl az egyn ert merthet.
A kzssg segtsen a tanulk esetleges problminak, konfliktusainak megoldsban is.
A kzssgfejleszts feladatai
A gyermek sajtos kapcsolatba kerl a kzssggel mr az 1. osztlytl kezdden.
Feladat: Az iskolai let egyes terleteivel kapcsolatos tanuli kzssgek kialaktsa
neveli irnytssal. Ez a neveli irnyts az vek sorn a fejld kzssgben egyre
kisebb szerepet jtszik. A beilleszkeds folyamatos figyelemmel ksrse, segtse minden
letkorban.
A kzssg lgkrvel, hangulatval, elvrsaival hasson sztnzleg a gyermekre!
rezze ktelessgnek a kzssgrt vgzett munkt!
Feladat: Olyan clokat tzzenek ki maguk el - neveli segtsggel -, amelyrt
mindannyian tevkenykednek egyni kpessgeik alapjn! Az elvgzett munkt rtkelni
tudjk.
Egyenslyban kell tartani a kzssg s a gyermek egyni rdekeit, egyiket sem szabad
eltlozni a msik rovsra.
Feladat: letkornak megfelelen aktv kzssgi magatartst kell kialaktani gy, hogy
fogadja el msok vlemnyt. Legyen tolerns, tudja alrendelni egyni cljait a kzssg
rdekeinek! Tisztelje a tbbsg vlemnyt, azt rezze magnak!
A felsbb vfolyamokban irnytott kisgyermekbl nmagt s a kzssget rtkelni,
irnytani kpes szemlyisgg vljon
Feladat: Alaktsk ki egyni arculatukat a szkebb s tgabb krnyezet hagyomnyainak
megfelelen!
A legfontosabb, az sszetartozst erst tevkenysgek vljanak szokss, szoksrendszerr!

12
1.4.1. A tantsi rn megvalsthat kzssgfejleszt feladatok:
A tanrkon a pedaggus az ismeretek tadsval, azok szmonkrsvel olyan objektv
kvetelmnyrendszerbe illessze be a tanult, mely az egynnek, mint a kzssg tagjnak az
lland fejlesztst szolglja. Clunk, hogy a dikok fogadjk el a kzssgi normkat,
szoksokat, rtkrendeket.
A magyar nyelv s irodalom, a trtnelem, hon- s npismeret tantrgyakban orszgunk
kiemelked rinak, kltinek mveivel, npnk trtnelmi mltjnak ismertetsvel,
hagyomnyainak bemutatsval ki kell alaktani nemzeti mltunk, hagyomnyaink
megbecslst, megrzst, az sszetartozs erstst.
A vilgtrtnelmi esemnyek bemutatsval, a vilgirodalom kiemelked alkotinak, nagy
gondolkodinak, tudomnyos vvmnyainak ismertetsvel a tjkozottsgi szintet emelve
meg kell tallni tudatostani kell orszgunk ktdst Eurphoz s a nagyvilghoz.
Nyitottsg kialaktsa a krnyezettudatos gondolkodsra bolygnk, a Fld megvsa
rdekben.
Erklcstan s osztlyfnki rn a tanulkban fel kell breszteni a beteg, srlt s ids
emberek mssgnak tiszteletben tartsa, klnbz vilgnzeti, vallsi nzetek elfogadsa,
alapvet vonsukk kell, hogy vljon.
Kiemelten fontos feladatnak tekintjk a differencilst, vagyis azt, hogy a pedaggusok
nevel-oktat munkja a lehetsgekhez mrten a legnagyobb mrtkben igazodjon a tanulk
egyni fejlettsghez, kpessgeihez s az egyes tantrgyakbl nyjtott teljestmnyhez. A
pedaggusok a tantsi rn elnyben rszestik az egyni kpessgekhez igazod
munkaformkat, gy elssorban a gyakorlsnl, ismtlsnl a tanulk nll s csoportos
munkjra tmaszkodnak.
A kzssgfejleszts sznterei a szemlyisgfejleszts szntereivel megegyezk. Kln ki
kell emelni, hogy a kzssgfejleszts sorn nemcsak a pedaggusoknak van feladatuk,
hanem az iskolban foglalkoztatott valamennyi dolgoznak, st, az iskolt segt szli
kzssgnek, szervezetek vezetinek is. Megjelensvel, viselkedsvel, beszdstlusval,
trsas kapcsolatval az intzmny valamennyi dolgozja, szlje, segtje pldaknt ll a
dikok eltt.
1.4.2. Az egyb foglalkozsok kzssgfejleszt feladatai:
Hagyomnyrz tevkenysg:
Iskolnk nvadjnak, Dr. Papp Kroly letnek, munkssgnak megismerse.
A temetben lv srjt poljuk, minden vben megkoszorzzuk. November 4-n az
iskolban lv szobrnl nnepsget rendeznk, ami rendszerint kzsgi nneply is.
Munkssgval kapcsolatos plyzatokat, vetlkedket szerveznk.
Kzsgnk trtnett, hagyomnyait, szoksait szemlltet nprajzi killtst hoztunk ltre.
Iskolai nnepsgeink:
szeptember tanvnyit nnepsg
oktber 6-n az Aradi vrtank emlknapja
oktber 23-n az 1956-os forradalom s szabadsgharc emlkre,
november 4-n, Papp Kroly Nap
december 6-n Mikuls

13
dvent - Karcsony
februr 25-n megemlkezs a kommunista s egyb diktatrk ldozatairl
mrcius 15-n az 1848-49-es forradalom s szabadsgharc emlkre
prilis 16-n megemlkezs a holokauszt ldozatairl
mjus Anyk napja
jnius 4-n a Nemzeti sszetartozs Napja
Ballags
Tanvzr nnepsg
1.4.3. A dik nkormnyzati munka kzssgfejlesztsi feladatai:
Az iskolnkban mkd diknkormnyzat kzvetlenl, vagy a Diktancson keresztl az
iskolt rint minden fontos dntsbe beleszlhat, ezeket az iskola vezetse figyelembe veszi.
Fleg a tanrn kvli rendezvnyeket, versenyeket, bemutatkat hirdeti meg s szervezi a
Diktancs nllan, vagy segt ezek lebonyoltsban.
A DK megszervezi az gyeleti rendet, kisrendri teendket a felss tanulkkal.
gyeletesek feladata: rk eltt, a sznetekben a rend, fegyelem biztostsa. Vlemnyket
a ksbb rkezkrl, rendetlenkedkrl a rendszeres gyeletesi megbeszlseken elmondjk,
ezt a havi magatartsjegyek megllaptsnl az osztlyfnkk figyelembe veszik.
Kisrendrk feladata: reggelente, a gyermekek balesetmentes kzlekedsben nyjtott
segtsg.
A kommunikcis kultra fejlesztsnek, a demokratikus joggyakorls megtanulsnak
legfbb szntere a diknkormnyzat munkjban val rszvtel, ahol a
problmarzkenysg, a vitakultra fejlesztse, a vlemnynyilvnts alkalmazsa, a feladat-
s felelssgvllals, a konfliktuskezels mdjait sajttjk el a dikok.
Kzssg fejleszts egyb foglalkozsok keretben:
Napkzi otthoni, tanulszobai jelleg foglalkozs
Feladata elssorban a napi felkszls biztostsa, rsbeli feladatok elvgzse, lehetsg
szerint a megtanuland tananyag kikrdezse, esetleges egyni segts. A szabadid hasznos
eltltse rdekben kulturlis munka, technikai- s sportfoglalkozsok tartsa, a mindennapi
jtkos foglalkozs biztostsa, a higinikus tkezsi szoksok kialaktsa.
Felzrkztat, fejleszt, tehetsggondoz foglalkozsok
Az egyni kpessgek minl jobb kibontakoztatst a tehetsges tanulk gondozst,
valamint a gyengk felzrkztatst az egyes szaktrgyakhoz kapcsold tanrn kvli
tehetsggondoz s felzrkztat foglalkozsok segtik az ratervben meghatrozott
raszmban s vfolyamokon.
Szakkrk
Jellegket tekintve lehet mvszeti, technikai, szaktrgyi, de szervezdhetnek valamilyen
kzs rdekldsi kr, hobbi alapjn is. A szakkrk indtsrl a felmerl ignyek s az
iskola lehetsgeinek figyelembe vtelvel minden tanv elejn az iskola vezetsge dnt.
Szervezhet szakkr trtsi dj hozzjrulssal is.
Versenyek, vetlkedk, bemutatk

14
Iskolnk minden tanv elejn meghatrozza, hogy mely versenyekre nevez be, illetve
milyen versenyeket rendez az adott tantsi vben. Az iskolai fordul eredmnye alapjn a
legtehetsgesebbeket az iskoln kvli versenyekre is felksztjk.
Iskolai sportkrk
Az iskolai sportkr tagja lehet az iskola minden tanulja. Az iskolai sportkr a tanrai
testnevelsi rkkal egytt biztostja a mindennapi testedzs lehetsgt, valamint felkszti a
tanulkat a klnbz versenyekre.
A sportkr jellegt a tanvi munkatervben kell rgzteni.

Osztlykirndulsok
Az iskola pedaggusai, a kzssgfejleszts, a nevel munka elsegtse cljbl az
osztlyok szmra vente egy alkalommal osztlykirndulst szerveznek. Az
osztlykirndulson val rszvtel nkntes, a szervezssel s a kirndulssal felmerl
kltsgeket a szlknek kell fedeznik. A gyerekek fegyelmezetlen magatartsa kizr ok
lehet
1.4.4. A szabadids tevkenysg kzssgfejleszt feladatai:
Szabadids foglalkozsok
A szabadid hasznos s kulturlt eltltsre kvnja a neveltestlet a tanulkat azzal
felkszteni, hogy a felmerl ignyekhez s a szlk anyagi helyzethez igazodva klnfle
szabadids programokat szervez (pl. trk, kirndulsok, tborok, sznhz- s
mzeumltogatsok, klubdlutnok, tncos rendezvnyek stb.). Szabadids rendezvnyeken
val rszvtel nkntes, a felmerl kltsgeket a szlknek kell fedeznik.
Iskolai knyvtr
A tanulk egyni tanulst, nkpzst a tantsi napokon ltogathat iskolai knyvtr
segti. A tanulk a knyvtrhasznlat alapjait a knyvtri rk keretben sajtthatjk el.
Iskolai nekkar
Az neklsben tehetsges gyermekeket fogja ssze. Felkszti a tanulkat az nekkari
versenyekre s krustallkozkra. Rszt vesz az iskolai s kzsgi nneplyeken.
A kzssgfejleszts tovbbi sznterei:
Sportnap
Egszsgnevelsi nap
Kazinczy-verseny
Farsangi bemutat
Fld napja
Vers- s przamond verseny
Gyermeknap
Hangszeres bemutat
Adventi hangverseny
Paprgyjts
Erdei iskola

15
Tanulmnyi kirnduls
Nyri tbor
Sznhzltogats
1.5. A pedaggusok helyi feladatai, az osztlyfnk feladatai
A pedaggusok feladatainak rszletes listjt szemlyre szabott munkakri lersuk
tartalmazza.
1.5.1. A pedaggusok legfontosabb helyi feladatait az albbiakban hatrozzuk meg.
a tantsi rkra val felkszls,
a tanulk dolgozatainak javtsa,
a tanulk munkjnak rendszeres rtkelse,
a megtartott tantsi rk dokumentlsa, az elmarad s a helyettestett rk vezetse,
rettsgi, klnbzeti, felvteli, osztlyoz vizsgk lebonyoltsa,
ksrletek sszelltsa, dolgozatok, tanulmnyi versenyek sszelltsa s rtkelse,
a tanulmnyi versenyek lebonyoltsa,
tehetsggondozs, a tanulk fejlesztsvel kapcsolatos feladatok,
felgyelet a vizsgkon, tanulmnyi versenyeken, iskolai mrseken,
iskolai kulturlis, s sportprogramok szervezse,
osztlyfnki, munkakzssg-vezeti, diknkormnyzatot segt feladatok elltsa,
az ifjsgvdelemmel kapcsolatos feladatok elltsa,
szli rtekezletek, fogadrk megtartsa,
rszvtel neveltestleti rtekezleteken, megbeszlseken,
rszvtel a munkltat ltal elrendelt tovbbkpzseken,
a tanulk felgyelete rakzi sznetekben s ebdelskor,
tanulmnyi kirndulsok, iskolai nnepsgek s rendezvnyek megszervezse,
iskolai nnepsgeken s iskolai rendezvnyeken val rszvtel,
rszvtel a munkakzssgi rtekezleteken,
tants nlkli munkanapon az igazgat ltal elrendelt szakmai jelleg munkavgzs,
iskolai dokumentumok ksztsben, fellvizsglatban val kzremkds,
szertrrendezs, a szakleltrak s szaktantermek rendben tartsa,
osztlytermek rendben tartsa s dekorcijnak kialaktsa.
Az osztlyfnkt az igazgat bzza meg minden tanv jniusban, elssorban a felmen
rendszer elvt figyelembe vve.
1.5.2. Az osztlyfnk feladatai s hatskre
Az iskola pedaggiai programjnak szellemben neveli osztlynak tanulit, munkja
sorn maximlis tekintettel van a szemlyisgfejlds jegyeire.
Egyttmkdik az osztly dikbizottsgval, segti a tanulkzssg kialakulst.
Segti s koordinlja az osztlyban tant pedaggusok munkjt. Kapcsolatot tart az
osztly szli munkakzssgvel.
Minsti a tanulk magatartst, szorgalmt, minstsi javaslatt a neveltestlet el
terjeszti.

16
Elltja az osztlyval kapcsolatos gyviteli teendket: flvi s v vgi statisztikai adatok
szolgltatsa, bizonytvnyok megrsa, tovbbtanulssal kapcsolatos adminisztrci
elvgzse, hinyzsok igazolsa.
Tjkoztatja a tanulkat s a szlket az ket rint krdsekrl. rdemi vlaszt ad a
szlk s tanulk iskolai lettel kapcsolatos krdseire.
Figyelemmel ksri a dikok tanulmnyi elmenetelt, s errl rendszeresen legalbb
havonta tjkoztatja a szlket.
A buksra ll tanulk szleit a flv vge s az v vge eltt legalbb egy hnappal
rsban rtesti.
Ha a tanul az v vgn tanulmnyi ktelezettsgeinek nem tesz eleget, a szlket
tjkoztatja a tanul tovbbhaladsnak feltteleirl.
Figyelmezteti a szlket, ha a gyermekk jogainak megvsa vagy fejldsnek
elsegtse rdekben intzkedst tart szksgesnek.
Tmogatja s segti az osztlyban mkd szli szervezet munkjt.
A szlk tjkoztatsra szli rtekezleteket s fogad rkat szervez.
Fokozott trdssel foglalkozik az osztlyba jr kiemelt figyelmet ignyl tanulkkal.
Segti a tanulsi, beilleszkedsi, magatartsi nehzsggel kzd tanulk iskolai munkjt.
Tmogatja a tehetsges tanulk fejldst.
Tjkozdik a tanulk iskoln kvli tevkenysgeirl.
Segti s nyomon kveti osztlya ktelez orvosi vizsglatt.
Kiemelt figyelmet fordt az osztlyban vgzend ifjsgvdelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjsgvdelmi felelsvel.
Az els flv vgn s a tanv vgn javaslatot tesz a neveltestletnek a tanulk
magatarts s szorgalom osztlyzatra.
Az els flv vgn s a tanv vgn javaslatot tesz a neveltestletnek a tanulk egsz
tanvi munkjnak dicsrettel trtn elismersre.
A hzirendet megsrt vagy feladatait elmulaszt tanult elszr szbeli
figyelmeztetsben, majd rsbeli figyelmeztetsben, intben vagy rovban rszesti.
Slyosabb esetben javaslatot tesz a tanul elleni fegyelmi eljrs lefolytatsra.
Figyelemmel ksri a tanulk hinyzsait, vezeti a mulasztsi naplt, a mulasztsokat az
osztlynaplban havonknt sszesti. Igazolatlan mulaszts esetn a jogszablyokban
elrt rendelkezsek alapjn jr el.
A tanv elejn elksztett osztlyfnki tanmenet szerint vezeti az osztlyfnki rkat,
azokra elre felkszl.
Segti s sztnzi a tanulk kzpiskolai tovbbtanulst, megismerteti ket a
plyavlasztsi s tovbbtanulsi lehetsgekkel.
A nyolcadik vfolyamban a szlk dntse alapjn elltja a tanulk kzpiskolai
jelentkezsvel kapcsolatos feladatokat, elkszti az ehhez szksges dokumentumokat.
Figyelemmel ksri az osztly tantermnek gondozottsgt s pedaggiai szakszersgt.
Segti s nyomon kveti osztlya ktelez orvosi vizsglatt.
Kiemelt figyelmet fordt az osztlyban vgzend ifjsgvdelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjsgvdelmi felelsvel.

17
Tanulit rendszeresen tjkoztatja az iskola eltt ll feladatokrl, azok megoldsra
mozgst, kzremkdik a tanrn kvli tevkenysgek szervezsben.
Tanrkon kvli szksg esetn iskoln kvli kzssgfejleszt, szabadids
programokat (pl. osztlykirnduls, tra, sznhz-, mzeumltogats) szervez.
Az osztlyszint s az iskolai rendezvnyeken ksri osztlyt, felgyel a tanulkra.
Javaslatot tesz a tanulk jutalmazsra, bntetsre, seglyezsre.
Rendkvli esetekben rt ltogat az osztlyban.
1.6. A kiemelt figyelmet ignyl tanulkkal kapcsolatos pedaggiai tevkenysg
Iskolai nevel s oktat munknk egyik alapvet feladata a kiemelt figyelmet ignyl
tanulk fejlesztse, melynek alapja a tanulk egyni kpessgeinek, fejlettsgnek,
ismereteinek figyelembe vtele, a differencils; valamint klnfle egyni fejleszt
mdszerek s szervezeti formk alkalmazsa a tantsi folyamatban.
Munknk sorn kiemelten kezeljk
a sajtos nevelsi igny;
a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd;
a kiemelten tehetsges;
a htrnyos s a halmozottan htrnyos helyzet
tanulk egyni fejlesztst.
1.6.1. A tehetsg, kpessg kibontakoztatst segt tevkenysgek
Clok:
a tanulk ltkrnek bvtse, az rdeklds felkeltse, a tehetsg kibontakoztatsa,
a tanulsi kedv felbresztse, fenntartsa,
az egyni kpessgek kibontakoztatsa a tanrkon s a tanrn kvli foglalkozsokon,
az nmvels kpessgnek fokozatos fejlesztse,
a szabadid kulturlt s hasznos eltltse.
A clok elrst az albbi tevkenysgi formk megvalstsa segtik:
Az egyni kpessgekhez igazod tanrai tanuls megszervezse:
a tanrkon differencilssal, azaz a pedaggus rai nevel- oktat munkja a legnagyobb
mrtkben igazodik a tanulk egyni kpessgeihez, fejlettsghez,
a csoportos s egyni foglalkozsok vltakoznak az rkon,
a hzi feladatok differencilt adsa,
ha lehetsg van a magyar-matematika csoportbontsra,
a csoportbontsban val tanuls lehetv teszi a tehetsgek szleskr kibontakoztatst,
segti a kzpiskolai tanulmnyokra val felksztst, a tanulmnyi versenyeken val
helytllst,
A nem ktelez /vlaszthat/ tanrn tanulhat tantrgyak tanulsa:
A Helyi tantervben felsoroltak szerint.
Tanrn kvli lehetsgek
Tanulinkat olyan foglalkozsokra irnytjuk, ahol kpessgeiket kibontakoztathatjk:

18
iskolai s iskoln kvli versenyek, vetlkedk, bemutatk (szaktrgyi, sport, kulturlis
stb.);
az iskolai knyvtr, valamint az iskola ms ltestmnyeinek, eszkzeinek egyni vagy
csoportos hasznlata;
a kzpiskolai tovbbtanuls irnytsa, segtse
sportkrk, szakkrk,
versenyek, vetlkedk, bemutatk,
nekkar,
szabadids foglalkozsok (pl. sznhz- s mzeumltogatsok).
1.6.2. A tanulsi kudarcnak kitett tanulk felzrkzst segt program
Clok:
Annak kidertse, mibl fakadnak a tanulsi nehzsgek.
Kiderteni, milyen mrtkben hinyosak a tanulk ismeretei.
A fentiek ismeretben a szervezett foglalkozsokkal, tevkenysgi formkkal a
felzrkztats segtse.
Kiemelten kezeljk
a sajtos nevelsi igny;
a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd;
a htrnyos s a halmozottan htrnyos helyzet tanulk egyni fejlesztst.
Sajtos nevelsi igny tanulk
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. mellklet alapjn
Az Irnyelv egyarnt vonatkozik a sajtos nevelsi igny tanulknak a tbbi tanulval
rszben vagy egszben egytt (integrltan), azonos iskolai osztlyban trtn, illetve az e
clra ltrehozott gygypedaggiai nevelsi-oktatsi intzmnyben, konduktv pedaggiai
intzmnyben, iskolai osztlyban a sajtos nevelsi igny tanulk szmra kln szervezett
(gygypedaggiai nevelsben, oktatsban rszt vev nevelsi-oktatsi intzmnyekben)
nevelsre, oktatsra.
A sajtos nevelsi igny kifejezi:
a) a tanul letkori sajtossgainak fogyatkossg ltal okozott rszleges vagy teljes kr
mdosulst,
b) az iskolai tanulshoz szksges kpessgek kialakulsnak sajtos tjt, fejldsnek eltr
temt, esetleg rszleges vagy teljes kiesst, fejletlensgt, lassbb tem s az tlagtl
eltr szint fejleszthetsgt.

Iskolnkban az albbi sajtos nevelsi igny tanulk nevelse, oktatsa folyik integrltan:
mozgskorltozott tanul
beszdfogyatkos tanul
pszichs fejldsi zavarral kzd tanul
diszlexia,
diszgrfia,
fentiek egyttjrsa miatt a kevert specifikus tanulsi zavarok,

19
hiperaktivits s figyelemzavar
A sajtos nevelsi igny tanulk nevelse, oktatsa a tbbi tanulval egytt, integrlt
formban folyik.
A sajtos nevelsi igny tanulk nevelst-oktatst a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz.
mellkleteknt kiadott Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelve
alapjn szervezzk meg.
A tantsi rkon tl gygypedaggus vezetsvel habilitcis, rehabilitcis fejlesztst
szolgl rakeretben egyni fejlesztsi terv alapjn terpis fejleszt foglalkozsokon
vesznek rszt.
A sajtos nevelsi igny tanulk fejlesztshez biztostott felttelek:
gygypedaggus vgzettsg pedaggus alkalmazsa (gygypedaggus-tanulsban
akadlyozottak pedaggija szak)
nincs szksg eltr tantervre, a fejlesztsi terv rsze az iskola helyi tantervnek,
a gygypedaggus egyttmkdse a gyermeket tant pedaggusokkal,
kapcsolattarts a csalddal,
a fogyatkossg tpusnak megfelel tanulsi segdletek,
a tanulk kpessgnek megfelel differencilt foglalkoztats
kpessgfejleszt jtkok, eszkzk,
szmtgpes fejleszt programok.
A mozgskorltozott tanulk iskolai fejlesztse
Alapelvek
A mozgskorltozott tanulk nevelse-oktatsa, kpessgeik tervszer fejlesztse sorn az
egyni fejldsi sajtossgokhoz, az individulis szksgletekhez kell igazodni mind a
pedaggiai tevkenysgek, mind a krnyezeti adaptcik tervezse, megvalstsa sorn
annak rdekben, hogy a tanulk mozgskorltozottknt is meg tudjk llni helyket a
szkebb s tgabb krnyezetkben.
Szksges:
korrekcis szempont fejleszts
htrnyos kvetkezmnyek cskkentse, ellenslyozsa
nllsgra nevels
Clok
az eslyegyenlsg feltteleinek megteremtse
felkszls az ismeretszerzsre s tanulsra
az nll dntshozatalra
az nrendelkez letvitelre
fejldjn a testi, lelki, pszichikai jl-lt s annak kialaktsra irnyul ignyessg
Kiemelt feladatok
A pedaggiai feladatok meghatrozsakor figyelembe kell venni, hogy a mozgskorltozott
tanulk tbbsge meg tud felelni a Nat-ban, illetve a kerettantervben megfogalmazott
elvrsoknak.
Szksges kompetencik
20
az elrhet legmagasabb szint nllsg kialaktsa, az nll letre nevels
kiemelt feladat a mozgsnevels
brmely terleten tehetsgesnek bizonyul mozgskorltozott tanulk felismerse,
tehetsgk gondozsa
Egyes tevkenysgek, illetve az rtkels alli mentests csak nagyon indokolt esetben
ajnlott.
Az iskolai fejleszts pedaggiai szakaszai
A mozgskorltozott tanulk iskolai fejlesztsnek szakaszolsa megegyezik a Nat kpzsi
szakaszaival.
A mozgskorltozott gyermek iskolakszltsge, fejldsnek sajtos tja,
tapasztalatszerzsnek eltr volta, hinyossgai indokolhatjk, hogy az els vfolyam
teljestsre, a biztos olvass-rs elsajttsra a pedaggiai program helyi tanterve egy
tanvnl hosszabb idt (kt tanv) biztostson, de szksg esetn a tovbbi pedaggiai
szakaszok is szervezdhetnek hosszabb idsvban.
Egyttnevels
Mdosulhat a tananyag elsajttsnak tempja, mdja, a szmonkrs, a hzi feladat
formja, vgs esetben a tananyag mennyisge.

A Nat s a vlasztott kerettanterv alkalmazsa


A mozgskorltozott tanulk nevelse-oktatsa sorn a Nat-ban meghatrozott fejlesztsi
terletek s nevelsi clok megvalstsa ltalban lehetsges. A helyi tantervben az egyes
tantrgyak tmakreire, azok tartalmra s kvetelmnyeire vonatkoz kerettantervi ajnlsok
a tanulk egyni adottsgainak figyelembevtelvel rvnyesthetk.
Fejlesztsi terletek nevelsi clok
A Nat-ban megfogalmazott fejlesztsi terleteket nevelsi clokat s azok teljestst a
tanulk letkori sajtossgai s a mozgskrosodsbl add egyni eltrsek egymssal
klcsnhatsban befolysolhatjk.
Az nismeret s a trsas kultra fejlesztse
A szemlyisg ptsnek s a lelki egyensly fenntartsnak egyik eszkze a lehetsgek
szerinti nllsgra nevels.
A tanulkban akkor alakul ki relis, pozitv nkp, ha nmagukhoz kpest fejldnek, rnek
el sikereket.
A csaldi letre nevels
Az iskolai fejlesztsek sorn kiemelt feladat a lehet legnagyobb fok nllsg elrse.
A csaldi szerepek sajtos nevelsi igny gyereket nevel csaldok esetben is gyakran
megvltoznak, emiatt a szerepek tudatostsa, a megfelel nismeret s relis nkp
kialaktsval a csaldi let jvkpnek kialaktsra a mozgskorltozott tanulk esetben is
trekedni kell.
Mdiatudatossgra nevels

21
A mozgskorltozott tanulknak gondot okozhat a kommunikci, a szbeli informcik
feldolgozsa, rzkelse, megrtse s alkalmazsa. Htrnyaikat az informciszerzsben s
adsban ptolhatja az elektronikus eszkzk, a mdia hasznlata.
A tanuls tantsa
A mozgskorltozott tanulknl fokozott figyelmet kell fordtani a tanuls sszetevinek
tantsra, az egynre szabott tanuls mdszereinek (tpusnak, csatornjnak)
megvlasztsra, ezzel elsegtve az nll tanuls kpessgnek kialakulst.
Testi s lelki egszsgre nevels
A testi s lelki egszsgre nevels sorn trekedni kell arra, hogy a tanulk minl inkbb
megismerjk mozgskorltozottsguk okt s annak kvetkezmnyeit, az llapottal jr napi
teendket elsajttsk s alkalmazzk az azzal kapcsolatos higins szablyokat.
A tanulkban ki kell alaktani, hogyan viszonyuljanak mozgsllapotukhoz, ismerjk meg
sajt rtkeiket, hogy letmdjukra vonatkozan helyes dntseket tudjanak hozni.
Felelssgvllals msokrt, nkntessg
A msokkal val egyttmkds a mindennapi let megszervezshez nlklzhetetlen, a
trsadalmi integrci klcsns alkalmazkodst, a mozgskorltozott tanultl is aktv
rszvtelt kvn.

Plyaorientci
Mozgskorltozott tanulk esetben a sikeres plyaorientci nagyban fgg a mozgsos s
pszichs tevkenysgek mkdstl. Szksges a sajt adottsgok felmrse s egyeztetse
elkpzelsekkel s lehetsgekkel.
Gazdasgi s pnzgyi nevels
A tapasztalatszerzs hinya, a nevels sorn gyakran kialakul msoktl fgg letforma
indokoltt teszi a terlet hangslyozott fejlesztst. A gazdasgi s pnzgyi ismeretek, a pnz
vilgban val magabiztossg, az idegen nyelvi kommunikcis kszsg hozzsegtheti a
mozgskorltozott tanulkat is az nllbb letvitelhez.
A Nat s a vlasztott kerettanterv alkalmazsa a helyi tanterv ksztsnl
A Nat-ban s a vlasztott kerettantervben meghatrozott kzmveltsgi tartalmak
elsajtttatsa, valamint az rtkels sorn a mozgskorltozott tanulk llapothoz, fejlettsgi
szintjhez szksges igazodni a segtsgnyjts, differencils mennyisgnek
megvlasztsban is:
megfelel tanulsi krnyezet megteremtse
egyni szksgleteknek megfelel technikai jelleg segtsgnyjts
indokolt esetben szksges lehet egyes tartalmak elhagysa vagy rdemjeggyel trtn
rtkels alli mentests a tanul fejldst szvegesen rtkelni ebben az esetben is
szksges
Helyi tantervektl eltr ajnlsok

22
Az egyes mveltsgi terletekhez rendelt tartalmak, s fejlesztend kpessgek (azok
fejldsi tjai, mdjai s kialakulsuk idtartama) mindenkor a tanulk fejldsnek
fggvnye.
Pedaggusaink figyelembe veszik az Irnyelvekkel sszhangban az ajnlsokat:
Mveltsgi terletek
Magyar nyelv s irodalom
Az olvass- s rstants sorn az egynnek megfelel temp s segdeszkz
kivlasztsa, adaptlt taneszkzk hasznlata vlhat szksgess, megfelel idt s mdszert
biztostva az azokat megalapoz kszsgek, kpessgek fejlesztshez. Mivel a beszd
formja a srls fggvnye, ezrt annak a tartalmi rszre kerljn a nagyobb hangsly.
Idegen nyelvek
A nyelvtanuls a tovbbtanuls, a ksbbi munkavllals, az nbizalom nvelsnek fontos
eszkze, ezrt mindenesetben szksg van a megszerzett nyelvtuds gyakorlati
felhasznlhatsgnak egynre szabott megfogalmazsra.
Az olvassi s rsnehzsgekkel kzd gyermekek esetben az auditv tanulsi mdszerek
eredmnyesebbek.
Matematika
Kiemelt szerepe van a tants sorn a sokoldal rzkleti megerstsnek, a
megfigyelkpessg, az emlkezet, a kpzelet, a gondolkods fejlesztsnek.
A mveltsgi terlet tartalmainak elsajtttatsa sorn a kis lpsekre bonts elve, illetve az
absztrakcis t tudatos megsegtse tmogathatja a megrtst, a tanulsi folyamatot.
A geometriai anyag gyakorlati rsznek tantsa a mozgsllapottl fggen egyni
elbrls alapjn trtnik.
A matematika tants ltalnos fejlesztsi kvetelmnye a mindennapi letre val
felkszts.
Ember s trsadalom
Szksges a trsadalmi tapasztalatszerzs hinyainak ptlsa.
Meg kell ismertetni a tanulkkal a mozgskorltozottakra vonatkoz jogszablyokat s
rdekvdelmi szervezdseket.
Ember s termszet. Fldnk s krnyezetnk
Az embertani, egszsggyi ismeretek tartalmazzk a tanul diagnzisnak ismerett, az
ezzel kapcsolatos egszsggyi feladatok s problmk kezelst.
Amennyiben a tanul mozgsos ismeretszerzse gtolt, segdeszkzk ignybevtele, a
tanulsi krnyezet megfelel alaktsa teremti meg a tapasztals lehetsgt.
Mvszetek
A mozgskorltozott tanul harmonikus fejldsnek s nkifejezsnek egyik fontos
eszkze a zene, a mozgs, a dramatikus interakci s az alkots.
A felments brmely formja indokolatlan s megengedhetetlen, a megfelel eljrsok,
mdszerek, testhelyzetek, eszkzk megtallsa hozzsegti a tanult az alkot folyamathoz,
valamennyi mvszeti terleten.

23
Informatika
Az informatika tantsa sorn gyakran szksges az egynre szabott, adaptlt eszkzk (pl.
specilis egr, billentyzetrcs, knyk- s csukltmasz stb.) alkalmazsa.
Az informcis-kommunikcis technolgik megismertetse, azoknak a tanulhoz
igaztott egyni hasznlata segtsgvel, a logikus gondolkods tudatos fejlesztsvel lehetv
vlhat az informciszerzs, az nll tanuls, a tanulk letminsgnek a javtsa.
letvitel s gyakorlat
A mveltsgi terleten bell olyan ismeretek, tevkenysgformk s eszkzk
hasznlatnak megtantsa szksges, amelyeket a tanul hasznostani tud szabadideje
eltltse, plyavlasztsa, nll felntt lete, illetve a szkebb s tgabb krnyezetbe val
beilleszkeds sorn.
Az nllsg kialaktst clz eszkzk (sokszor gygyszati segdeszkzk)
hasznlatnak elsajttsa sorn a tanulknak minden esetben meg kell tanulniuk az eszkzk
hasznlatn tl azok karbantartst, illetve a velk kapcsolatos higins s balesetvdelmi
szablyokat.
Testnevels
A mveltsgi terlet alapelvei s cljai, fejlesztsi feladatai a mozgskorltozott tanul
egyedi mozgsszervi diagnzistl s a klinikai tnetektl, mozgs- s egszsgi llapottl,
aktulis fejlettsgi szintjtl fggen, a pedaggiai s egszsggyi habilitcival,
rehabilitcival sszhangban valsul meg.
A mozgskorltozott tanulk testnevels ra alli automatikus felmentse nem indokolt.

A beszdfogyatkos, beszd- s nyelvi fejldsben akadlyozott tanulk iskolai


fejlesztsnek alapelvei, clja s kiemelt feladatai
A beszdfogyatkos tanul iskolai fejlesztsben, specilis nevelsi ignyeinek
kielgtsben elsbbsget kell biztostani az p beszl krnyezetben integrltan trtn
oktatsnak a tbbsgi ltalnos iskolban.
A beszdfogyatkos tanul a szakrti bizottsg szakrti vlemnye alapjn adott
tantrgy(ak), tantrgyrsz(ek) rtkelse all mentessgben rszeslhet.
A fejlesztsben trekedni kell a pszicholgiai s fiziolgiai tnyezk sszhangjra, a
szemlyisg s a beszdmkds klcsnhatsra, funkcionlis sszefggsrendszerre.
Sajtos feladatot jelent a brmely terleten tehetsgesnek bizonyul tanulk felismerse,
tehetsgk gondozsa, amely tmogatja a plyaorientci folyamatt is.
Az iskolai fejleszts pedaggiai szakaszai
A tanulk iskolai fejlesztsnek pedaggiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott
szakaszolssal. A helyi tantervben a bevezet szakasz idtartamnak megnvelse ltalban
az els vfolyam tananyagnak kt tanvre trtn elosztsval indokolt lehet.
A NAT alkalmazsa
A beszdfogyatkos tanulk nevelsben a NAT-ban lert fejlesztsi feladatok, az egyes
mveltsgi terletekhez rendelt tartalmak, s fejlesztend kpessgek az irnyadak, de azok
fejldsi tjai, mdjai, s kialakulsuk idtartama mdosulhat.

24
Fel kell kszteni a felntt lt s a tgabb krnyezet megismersre, az llampolgri jogok
s ktelezettsgek rvnyestsre.
Kiemelt feladat
az nll csaldi letre val felkszts,
az erklcsi normk
harmonikus csaldi mintk kzvettse.
Kiemelt jelentsggel br, hogy hasznlni tudjk az ismeretszerzs legmodernebb eszkzeit
(pl. internet).
Szvegrtsi problmk, absztrahlsi, lnyeg-kiemelsi nehzsgek esetn rvidtett,
tmrebb, kppel, segdeszkzkkel tmogatott szvegekkel segtheti a pedaggus a tanulk
munkjt.
Fontos:
hogy az alapfogalmak megrtst, memorizlst egynre szabott mdszerek tmogassk.
a kifejezkszsg lland fejlesztse s a kommunikci irnti igny kialaktsa.
Testi s lelki egszsgre nevels
Segteni kell a tanult beszd s nyelvi zavarnak relis megismersben, elfogadsban,
szocilis kapcsolatainak fejlesztsben.
Kiemelt feladat:
a tanul nismeretnek fejlesztse,
a tanul motivlsa a beszdhibja lekzdsre,
felksztse az esetleges visszaessekre, azok kezelsre,
az esetleges maradand tnetekkel ksbb is teljes letet tudjon lni
Kln figyelmet kell fordtani
az rzsek megfelel kezelsre,
kifejezsre.
Az egszsges s tudatos letmd kialaktsa, a kros szenvedlyek megelzse kiemelt
feladat.
Mdiatudatossgra nevels
Az informciszerzsben, tanulsban, szocilis-kommunikcis fejlesztsben az
informatikai eszkzk segt szerepe kiemelked. A szmtgp rstechnikai
segdeszkzknt tanulsi s munkaeszkz a beszd tjn nehzsgekkel kommunikl tanul
szmra.
Plyaorientci
A beszdfogyatkos tanul kszsgeinek kpessgeinek alapos feltrkpezse szksges a
felntt letre trtn felksztshez. A kapcsolatteremts s fenntarts kpessgnek javtsa
alapvet feladat.
Cl: a szocilis kompetencia tovbbi nll fejlesztsnek kialaktsa.
Tanuls tantsa
A beszdfogyatkos tanulknl fontos az egynre szabott motivcik kialaktsa, az egyni
tanulsi stratgik feltrsa.

25
Kiemelt feladat:
az informatikai eszkzk megfelel s tudatos alkalmazsa.
A NAT s a kerettantervek alkalmazsa a helyi tanterv ksztsnl
A helyi tanterv ksztsnl a NAT-ban s a vlasztott kerettantervben foglaltak az
irnyadak, de az egyes mveltsgi terletekhez rendelt tartalmak s fejlesztend kpessgek
(azok fejldsi tjai, mdjai s kialakulsuk idtartama) mindenkor a tanulk fejldsnek
fggvnye.
Az egyes mveltsgi terletekre vonatkoz ajnlsok:
Magyar nyelv s irodalom
A mveltsgi terlethez kapcsold tananyagtartalmat, a fejlesztsre fordtott idt a srls
jellege, mlysge, prognzisa befolysolhatja.
ltalnos szempontok:
olvass-, rstantsi mdszerknt beszdfogyatkos tanulk esetben a hangoztat-
elemz, sztagol olvasstantsi mdszer
a slyos beszdfogyatkos tanulk anyanyelvi fejlesztsben hosszabb begyakorlsi,
rsi szakaszok
az anyanyelvi fejleszts, gondozs a nevels minden szntern s helyzetben, az oktats
teljes idtartama alatt kzponti szerepet jtszik.
Mvszetek. Testnevels s sport
Mindkt mveltsgi terlet jl szolglja a fejleszts msik nagy terletnek, a tri orientci,
mozgs-, ritmus-, beszdkoordinci kvetelmnyeinek megvalstst.
A drma s a tnc kiemelt szerepet kap a rehabilitcis cl feladatok megvalstsban is.

Idegen nyelvek
A beszdfogyatkossg tpushoz igazod mdszerek pl. dadogk esetben az rsbelisg,
diszlexis tanulknl pedig az auditv mdszerek elsbbsgt szksges biztostani.
Egszsggyi s pedaggiai cl habilitci s rehabilitci
Az egszsggyi rehabilitci formi:
Audiolgiai vizsglat s ellts
Fonitriai vizsglat s ellts.
Gyermek-neurolgiai vizsglat s ellts.
Szemszeti vizsglat, ellts
Pszicholgiai vizsglat, pszichoterpia.
Gygyszs.
Gygytorna.
Relaxcis trningek.
A pedaggiai rehabilitci ajnlott tevkenysgformi
Logopdiai egyni s csoportos terpia.
Szenzoros integrcis terpik

26
Kommunikcis
Bbterpia
Drmaterpis
A tehetsges tanulk szmra a tehetsgk kibontakozshoz szksges felttelek,
eszkzk, mdszerek biztostsa
A beszdfogyatkos tanul az iskolai oktats keretben, annak rszeknt vesz rszt a beszd
technikai s tartalmi fejlesztst szolgl logopdiai terpis foglalkozson. A
beszdfogyatkossg eltr krformi szerint a rehabilitcis feladatok is eltrek.
A pszichs fejldsi zavarral kzd tanul
A pszichs fejldsi zavarral kzd tanulk csoportjba azok a tanulk tartoznak, akik az
iskolai teljestmnyek s a viselkedsszablyozs terletn a kognitv, emocionlis-szocilis
kpessgek eltr fejldse, a kialakult kpessgzavarok halmozott elfordulsa miatt egyni
sajtossgaik figyelembevtelvel fokozott pedaggiai, pszicholgiai megsegtst,
gygypedaggiai segtsget ignyelnek.
Pszichs fejldsi slyos tanulsi, figyelem- vagy magatartsszablyozsi zavarral
kzd tanulk iskolai fejlesztse
A fejleszts alapelvei
A pszichs fejldsi zavar miatt sajtos nevelsi igny tanulk fejlesztse a szakrti
bizottsg szakrti vlemnyre pl egyni fejlesztsi terv alapjn, egyni sajtossgaik,
szksgleteik figyelembevtelvel, a szlvel s a tanulval trtn megbeszlst kveten
trtnik.
Az iskolai oktatsban rvnyesteni kell a tanul fejldst, elrehaladst segt
szmonkrsi, rtkelsi formkat; indokolt esetben, a szakrti bizottsg javaslata alapjn
az egyes tantrgyakbl, tantrgyrszekbl az rtkels s minsts all mentests adhat.
Sajtos feladatot jelent a brmely terleten tehetsgesnek bizonyul tanulk felismerse,
tehetsgk gondozsa, amely tmogatja a plyaorientci folyamatt is.
Az iskolai nevels, oktats sorn kiemelt feladat
a tantervi elrsoknak megfelel sikeres tovbbhalads biztostsa
a pozitv nkp s nrtkels kialaktsa
a tanuls irnti motivci s a kudarctr kpessg nvelse
a kortrsakra s a felntt kzssgre irnyul rendezett trsaskapcsolatok kialaktsa
a trsadalmi egyttls szablyainak kvetse s az nllsgra nevels
A fejleszts kiemelt cljai, feladatai specifikus tanulsi zavarok esetn
Diszlexia: az olvassi kpessg zavara, a specifikus tanulsi zavarok leggyakoribb formja,
amely nmagban s ms jelensgekkel kombinldva fordulhat el.
Jellemzi
a hang-bet kapcsolat kialakulsnak nehzsge
hinyos fonolgiai tudatossg: neheztett a beszdhangok megklnbztetse, hangok,
sztagok sorrendjnek, rmek felismersnek nehzsge
rtelmes s rtelmetlen szavak helyes/hibs olvassnak klnbzsge
gyenge rvid tv emlkezet, a hallott szveg pontatlan s rszleges feldolgozsa
27
rendhagy szavak szablyostsa olvassnl
rott szavak felbontsa a szavakat alkot hangelemekre
vizulis felismersi zavarok, vizulisan hasonl betalakok esetn
A fejleszts clja:
A fejlesztmunka specifikus olvasszavar esetn alaktsa ki a tanul mindenkori
osztlyfoknak megfelel rt olvass kszsgt, segtse az olvass eszkzz vlst az
ismeretek megszerzsben.
A fejleszts feladatai:
a betbiztonsg s az sszeolvassi kszsg, a fonolgiai tudatossg,
a rvid tv emlkezet,
az auditv, vizulis s mozgskoordinci fejlesztse,
a testsma biztonsgnak kialaktsa,
az olvass, rs tantsa (szksg esetn jratantsa) lasstott tempj, nyjtott tem,
hangoztat-elemz, sztagol, a homogn gtls elvt figyelembe vev analizl-
szintetizl mdszerrel,
az olvassi kszsg folyamatos gondozsa a tanul egsz iskolai plyafutsa alatt,
a kompenzl technikk alkalmazsa valamennyi tantrgy tanulsa sorn,
az l idegen nyelv oktatsa specilis mdszerekkel, auditv megkzeltssel,
az olvasskptelensg esetben a tanuls segtse a szvegek auditv tolmcsolsval, gpi
rssal, szvegszerkeszt hasznlatnak megtantsval s alkalmazsval,
specilis olvasstantsi program alkalmazsa,
az olvassi kedv felbresztse, a motivci erstse
Diszortogrfia: a helyesrsi kpessg zavara, nagy gyakorisggal trsul diszgrfival, de az
egytt jrstl fggetlenl egyik nll megjelensi formja a specifikus tanulsi zavaroknak.
Jellemzi:
a centrlis auditv feldolgozs, a fonma-feldolgozs zavara,
beszdhangok neheztett megklnbztetse a fonetikai, fonolgiai jellemzk pl.
(idtartam, zngssg mentn),
helyesrsi hibk halmozdsa,
a tollbamonds utni rs hibi.
A fejleszts clja:
A fejlesztmunka specifikus helyesrszavar esetn alaktsa ki a tanul mindenkori
osztlyfoknak megfelel helyesrsi kszsgt, segtse el az anyanyelvi kompetencia
kialakulst, az rott nyelv hasznlatnak korosztlyi szint alkalmazst.
A fejleszts feladata:
a fonolgiai tudatossg s beszdszlelsi kpessg,
a rvidtv emlkezet fejlesztse,
a spontn s tollbamonds utni rs sznvonalnak javtsa,
a figyelem s az nrtkelsi kpessg fejlesztse.
Diszgrfia: az rs grafomotoros jellemzinek zavara

28
Jellemzi:
csnya, torz, nehezen olvashat rskp,
szaggatott betalakts s betktsek,
rossz csukl-, kz,- ujjtarts, az reszkz helytelen fogsa, grcsssg,
egyenetlen ritmus, strukturlatlan rskp, formai s arnybeli hibk,
kialakulatlan kzdominancia,
lass tempj rs, kzpontozs, hinya, nagybetk hasznlata s betoldsa a kisbetk
kz,
tovbb: fonolgiai-nyelvi jellemzk zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesrs).
A fejleszts clja:
A specifikus rszavar javtsnak feladata az iskols korban, hogy a tanul a mindenkori
osztlyfoknak megfelel rs kszsggel rendelkezzen, kpes legyen azt a kommunikci
egyik formjaknt hasznlni ismeretszerzs, tudsgyarapts s trsas kapcsolatok
ltestsnek cljra.
A fejleszts feladatai:
a mozgskoordinci fejlesztse klns tekintettel a manipulcis mozgsokra,
a testsma biztonsgnak kialaktsa,
a vizuomotoros koordinci fejlesztse,
az rsmozgs alapforminak gyakorlsa, klnbz technikk alkalmazsa (rrs,
msols, nll rs kivitelezs),
a ritmus, a nyoms, s a sebessg optimlis egyenslynak megteremtse,
sikertudat kialaktsa
Diszkalkulia: a szmolsi kpessg specifikus zavara
A specifikus szmolsi zavar a klnbz szmtani mveletek, matematikai jelek,
kifejezsek, szablyok megrtsnek, a szmjegy, szmkp felismersnek, egyeztetsnek,
grafikus brzolsnak, a szmok sorrendisgnek, szmneveket szimbolizl vizulis
alakzatok azonostsnak nehzsge.

Jellemzi:
a szimblumok felismersnek s tartalmi azonostsnak nehzsgei,
a mennyisgfogalmak kialakulsnak hinyossgai,
a mennyisgfogalmakkal vgzett gondolkodsi mveletek, a szmsor- s szablyalkots
zavara,
a tri s skbeli viszonyok rzkelsnek hinyossgai,
helyirtk megrtsnek, mveleti jelek rtelmezsnek, halmazok, mennyisgek
sszehasonltsnak nehzsgei,
szerialitsi zavar, szmllsi s becslsi kpessg hinya,
szmrtkek szimbolikus funkcijnak rtelmezsi nehzsgei,
mennyisg s arab szm megfeleltets s a szmrtkek sszehasonltsnak nehzsge,
szmjegyekre vonatkoz lexikai hibk,
komplex aritmetikai mveletek rtelmezsnek problmi,

29
gyenge verblis emlkezet, a szmmemria s az ltalnos memriateljestmny
klnbsge,
figyelemzavar.
A fejleszts clja:
A specifikus szmolsi zavar esetn a fejleszt munka feladata iskols korban, hogy a
tanul a mindenkori osztlyfoknak megfelel matematikai kszsggel rendelkezzen,
kpes legyen a matematikai kompetencia megszerzsre,
a szmolsi-matematikai mveletek hasznlatra, az ismeretszerzs, a tudsgyarapts s a
htkznapi gyakorlat sznterein.
A fejleszts feladatai:
a szmossg s a szmok irnti rdeklds felkeltse, megerstse,
Matematikai trvnyek s szablyok kszsgszint ismerete s alkalmazsa,
a figyelem, az emlkezet, a gondolkods s a nyelvhasznlat sszehangolt fejlesztse,
a vizulis-tri kpessgrendszer fejlesztse,
a matematikai relcik nyelvi megalapozsa, a matematika-nyelv tudatostsa,
a sorozatalkotsi kpessg, a szerilis szlels fejlesztse,
segt, kompenzl eszkzk hasznlatnak megengedse,
a fogalmak, gy a szm- s mveletfogalom kialaktsakor a manipulci eltrbe
helyezse, a megfigyels s a megrts rdekben a matematikai eszkzk hasznlata, a
kpi, vizulis megersts,
a fokozott mennyisg gyakorls sorn az egyni sajtossgokhoz igaztott, megjegyzst
segt technikk, eljrsok alkalmazsa,
a diszkalklia reedukci specilis terpis programjainak felhasznlsa,
az nrtkels fejlesztse, sikerlmny biztostsa
Hiperaktivits s figyelemzavarok
A pszichs fejlds zavarainak egyik alcsoportjt alkotjk azok a sajtos nevelsi igny
tanulk, akik nagyfok impulzivitsukkal, a clirnyos, tarts figyelem zavarval kzdenek. A
hiperaktivits s/vagy figyelemzavar megllaptsa tbblpcss diagnosztikus folyamat
eredmnye, szli s tanri krdvek kitltst, kzvetlen megfigyelst, specilis
differencildiagnosztikai vizsglatok elvgzst kveten.
Jellemzi
szrd, terelhet figyelem, hosszabb ideig nem kpes sszpontostani,
komplex feladatokra nem kpesek szervezett vlaszt adni, az elterel ingereket gtolni,
az impulzivits kvetkeztben kialakul meggondolatlan viselkeds, eseteknt dh,
haragreakcik,
motoros nyugtalansg (babrls, szken hintzs, lhely elhagysa, stb.),
megkezdett tevkenysg befejezetlensge,
ingersorozatok hibs kivitelezse,
tantrgyi alulteljests (fknt, nyelvi, szmolsi feladatokkal kapcsolatban),
n-bizonytalansg, msodlagos pszichs tnetek.

30
A fejleszts clja
a figyelemszablyozs s a viselkeds egyenslynak megteremtse.
A fejleszts feladatai
team munka keretben gygypedaggiai, pszicholgiai, szakorvosi egyttmkds,
specilis figyelem-trning,
a figyelem tartssgt biztost krnyezeti felttelek megteremtse,
fokozott egyni bnsmd,
az nszervezsi kpessg, az nkontroll fejlesztse,
feladatok idi struktrjnak megtervezse s kivitelezse,
motivls, sikerlmny biztostsa.
Az iskolai fejleszts pedaggiai szakaszai
A tanulk iskolai fejlesztsnek pedaggiai szakaszai nem trnek el a NAT-ban
rgztettektl. A helyi tantervben indokolt lehet az els vfolyam kt tanvi idtartamra
trtn szthzsa. Ebben az esetben az els tanv az intenzv prevenci, a szakszer
funkcifejleszts, a pszichs gondozs, a megfelel motivci s a feladattudat kialaktsnak
az idszaka a gygypedaggiai korrekcis-kompenzl-terpis mdszerek alkalmazsval.
A NAT alkalmazsa
A pszichs fejlds zavara miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan s slyosan
akadlyozott tanulk nevelse-oktatsa sorn a NAT-ban meghatrozott fejlesztsi feladatok
s tartalmak megvalstsa ltalban lehetsges.
Kiemelt fejlesztsi feladatok
A pszichs fejlds zavara miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan s slyosan
akadlyozott tanulk nevelse-oktatsa sorn a NAT-ban lert fejlesztsi feladatok az
irnyadak, de az egyes mveltsgi terletekhez rendelt tartalmak s fejlesztend
kulcskompetencik (azok fejldsi tjai, mdjai s kialakulsuk idtartama) mdosulhat.
A NAT alkalmazsa a helyi tanterv ksztsnl
Ember s trsadalom, Mvszetek:
nismeretet, a relis nrtkels kialaktst, a kommunikci fejlesztse

Magyar nyelv s irodalom mveltsgi terlet


Beszdszlels s beszdmegrts, a verblis figyelem s emlkezet intenzv fejlesztse, az
olvassrts fejlesztse.
Idegen nyelvek:
a nyelvoktats auditv mdszereinek eltrbe helyezse javasolt.
Mvszetek:
komplex mvszeti terpia, a drmapedaggia, az akusztikus s vizulis szlels fejleszts
Testnevels s sport:
szenzoros integrcis programok s terpik belltsa
Matematika

31
kompenzcis lehetsgek, specilis mdszerek alkalmazsa
Hiperaktivits, a figyelemzavar:
indokolt a korszer,rugalmas szervezeti keretek s mdszerek eltrbe helyezse.
1.6.3 A beilleszkedsi, magatartsi s tanulsi nehzsgekkel kzdk segtse
A beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsgekkel kzd tanulk (BTMN):
azok a klnleges bnsmdot ignyl gyermekek, tanulk, akik a nevelsi tancsad vagy
a szakrti bizottsg szakrti vlemnye alapjn az letkorukhoz viszonytottan jelentsen
alulteljestenek, trsas kapcsolati problmkkal, tanulsi, magatartsszablyozsi
hinyossgokkal kzdenek, kzssgbe val beilleszkedsk, tovbb szemlyisgfejldsk
neheztett vagy sajtos tendencikat mutat, de nem minslnek sajtos nevelsi ignynek.
Iskolnkban tanulsi nehzsggel kzd tanulk oktatsa folyik.
A beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsgek enyhtst szolgl tevkenysgek:
szoros kapcsolat a helyi vodai intzmnyekkel, nevelsi tancsadval, s gyermekjlti
szolglattal,
az egyni kpessgekhez igazod tanrai tanuls megszervezse;
Nevelsi Tancsad szakvlemnye alapjn egyni fejlesztsi terv ksztse, fejleszt
foglalkozsok biztostsa,
differencils a tanrkon a mdszerek kivlasztsban, hzi feladat mennyisgben,
szmonkrs formjban, felkszlsi idben
esetlegesen felzrkztat rk,
egyni foglalkozsok;
nevelk s a tanulk szemlyes kapcsolatai;
A fejlesztpedaggus s a gyermeket tant pedaggusok folyamatos
kapcsolattartsa
az iskolai knyvtr, valamint az iskola ms ltestmnyeinek, eszkzeinek egyni vagy
csoportos hasznlata;
a kzpiskolai tovbbtanuls irnytsa, segtse;
iskolai sportkr, szakkrk;
a tanulk szabadidejnek szervezse (tanrn kvli foglalkozsok, szabadids
tevkenysgek, sznidei programok);
szabadids foglalkozsok (pl. sznhz- s mzeumltogatsok);
esetlegesen a tanulk szocilis helyzetnek javtsa (segly, termszetbeni tmogats);
a szlkkel val egyttmkds;
csaldltogatsok;
szlk s a csaldok nevelsi gondjainak segtse;
szlk tjkoztatsa a csaldsegt s a gyermekjlti szolglatokrl, szolgltatsokrl.
1.6.4. Az ifjsgvdelemi feladatok elltsa
A gyermek- s ifjsgvdelemmel kapcsolatos feladatok
A tanulk elkpzettsgben nemcsak a megszerzett ismeretek, kszsgek tern
mutatkoznak jelents a lemaradk szmra specilis segtsg nlkl lekzdhetetlen htrnyt

32
jelent klnbsgek, hanem a szocializci fokban, a viselkedsmdban, az udvariassgi
szablyok ismeretben s a higinia tern is.
A nevelk s a tanulk szemlyes kapcsolatainak s a csaldltogatsoknak egyik f clja a
gyermek- s ifjsgvdelemmel sszefgg problmk feltrsa, megelzse, esetleges
megoldsa, illetve megfelel segtsg krse.
Minden pedaggus kzremkdik a gyermek- s ifjsgvdelmi feladatok elltsban, a
tanulk fejldst veszlyeztet krlmnyek megelzsben, feltrsban,
megszntetsben. Kiemelt szerepe van az osztlyfnknek.
A gyermek- s ifjsgvdelmi felels feladatai:
Az iskolban a gyermek- s ifjsgvdelmi feladatok elltsra, segtsre gyermek- s
ifjsgvdelmi felels mkdik. Alapvet feladata, hogy segtse a pedaggusok gyermek- s
ifjsgvdelmi munkjt.
Ezen bell feladatai kz tartozik klnsen:
a tanulk s a szlk tjkoztatsa azokrl a lehetsgekrl, szemlyekrl,
intzmnyekrl, amelyekhez problmik megoldsa rdekben fordulhatnak,
csaldltogatsokon vesz rszt a veszlyeztet okok feltrsa rdekben,
a veszlyeztet okok meglte esetn rtesti a gyermekjlti szolglatot,
segti a gyermekjlti szolglat tevkenysgt,
a tanulk anyagi veszlyeztetettsge esetn gyermekvdelmi tmogats megllaptst
kezdemnyezi,
folyamatos kapcsolatot tart fenn az osztlyfnkkkel,
rendszeres fogadrt tart fenn a tanulk s szlk rszre.
Az iskola gyermekvdelmi tevkenysge hrom terletre terjed ki: a gyermek fejldst
veszlyeztet okok megelzsre, feltrsra, megszntetsre.
A gyermekvdelmi problmk feltrsnak az a clja, hogy a gyermekek problmit az
iskola a gyermekjlti szolglat segtsgvel minl hatkonyabban tudja kezelni, megelzve
ezzel slyosabb vlsukat.
Iskolnk alapvet feladatai a gyermek- s ifjsgvdelem terletn:
fel kell ismerni, s fel kell trni a tanulk problmit,
meg kell keresni a problmk okait,
segtsget kell nyjtani a problmk megoldshoz,
jelezni kell a felmerlt problmt a gyermekjlti szolglat szakembereinek.

Kapcsolatok:
A tanulk fejldst veszlyeztet okok megszntetsnek rdekben iskolnk
egyttmkdik a terletileg illetkes:
nevelsi tancsadval
gyermekjlti szolglattal,
csaldsegt szolglattal,
polgrmesteri hivatallal,
gyermekorvossal, iskolaorvossal,

33
egyhzzal,
rendrsggel,
a gyermekvdelemben rszt vev trsadalmi szervezetekkel.
A gyermekvdelmi munkt szolgl tevkenysgek:
Iskolnk pedaggiai munkjn bell elssorban az albbi tevkenysgek szolgljk a
gyermekvdelem cljainak megvalstst.
a felzrkztat, fejleszt foglalkozsok,
a tehetsggondoz foglalkozsok,
a differencilt oktats s kpessgfejleszts,
a plyavlaszts segtse,
a szemlyes, egyni tancsads (tanulnak, szlnek),
egszsgvd s mentlhigins programok szervezse,
a napkzis s a tanulszobai foglalkozsok,
az iskolai tkezsi lehetsgek,
az egszsggyi szrvizsglatok,
a tanulk szabadidejnek szervezse (tanrn kvli foglalkozsok, szabadids
tevkenysgek, sznidei programok),
a szlkkel val egyttmkds,
tjkoztats a csaldsegt s a gyermekjlti szolglatokrl, szolgltatsokrl,
ingyenes tanknyvellts.
1.6.5. A szocilis htrnyok enyhtst segt tevkenysg
A tanulk elkpzettsgben nemcsak a megszerzett ismeretek, kszsgek tern
mutatkoznak jelents a lemaradk szmra specilis segtsg nlkl lekzdhetetlen htrnyt
jelent klnbsgek, hanem a szocializci fokban, a viselkedsmdban, az udvariassgi
szablyok ismeretben s a higinia tern is.
Clunk:
Segteni azon tanulk beilleszkedst az iskolai krnyezetbe, akik szocilis s kulturlis
krlmnyeiket tekintve, tarts betegsgk miatt vagy egyb okokbl htrnyos helyzetek.
A klnbz szocilis s kulturlis helyzet gyermekek egytt nevelkednek s azonos
sznvonal oktatsban rszeslnek.

34
Ennek segtst az albbi tevkenysgek szolgljk:
korrepetl rk,
fejleszt rk,
az egyni kpessgekhez igazod tanrai foglalkozs,
csoportbonts a nagy ltszm osztlyokban,
a napkzi otthonos s tanulszobai csoportok szervezse, motivls, hogy a gyermek
rszesljn benne,
a pedaggusok odafigyel, szemlyes kapcsolattartsa,
csaldltogatsok,
a tovbbtanuls irnytsa, segtse,
az iskolai gyermek s ifjsgvdelmi felels tevkenysge,
kapcsolat a polgrmesteri hivatallal s a gyermekjlti szolglattal,
knyvtrunkbl klcsnzhet taneszkzk biztostsa,
1.7. Az intzmnyi dntsi folyamatban val tanuli rszvteli rendje
A tanulknak az intzmnyi dntsi folyamatban val rszvteli jogai gyakorlsnak
rendje
1. A tanulk rdekeinek kpviseletre az iskolban diknkormnyzat mkdik.
2. A diknkormnyzat feladata, hogy tagjainak rdekeit kpviselje, az rintett tanulk
rdekben eljrjon.
3. A diknkormnyzat tevkenysge a tanulkat rint valamennyi krdsre kiterjed.
4. A diknkormnyzat a tanuli rdekkpviseleten tl rszt vehet az iskolai let tanrn
kvli albbi terleteinek tervezsben, szervezsben s lebonyoltsban:
- a tanulmnyi munka (versenyek, vetlkedk, plyzatok stb.);
- tanuli gyelet;
- kulturlis, szabadids programok szervezse;
- a tanulk tjkoztatsa (iskolajsg).
5. Ezekben a krdsekben
- az osztlykzssg vlemnyt az osztly ves munkatervnek sszelltsa eltt az
osztlyfnkknek ki kell krnik;
- a diknkormnyzat iskolai vezetsgnek vlemnyt az iskola ves munkatervnek
sszelltsnl az igazgatnak lehetsg szerint figyelembe kell vennie.
6. Ezekben a krdsekben a tanv folyamn az osztlykzssgek, illetve a
diknkormnyzat iskolai vezetsge javaslatokkal lhet az osztlyfnkk, a
neveltestlet s az igazgat fel.
7. A magasabb jogszablyok alapjn a diknkormnyzat vlemnyt ki kell krni:
- az iskola szervezeti s mkdsi szablyzatnak jogszablyban meghatrozott
rendelkezseinek elfogadsa eltt,
- a hzirend elfogadsa eltt.
8. Az iskolai diknkormnyzat vlemnyt ki kell krni a tanulk nagyobb kzssgt
rint krdsek meghozatalnl,
9. A diknkormnyzatot az iskola vezetsgvel, a neveltestlettel, illetve ms kls
szervezetekkel val kapcsolattartsban (a tanulk vlemnynek tovbbtsban) a

35
diknkormnyzat iskolai vezetsgnek dikvezetje (elnke) vagy a diknkormnyzat
munkjt segt pedaggus kpviseli.
1.8. Kapcsolattarts a szlkkel, tanulkkal, az iskola partnereivel
Az eredmnyes nevel-oktat munka, a gyermeki szemlyisg harmonikus fejlesztsnek
elengedhetetlen felttele a szli hz, a tanuli s a pedaggus kzssg koordinlt, aktv
egyttmkdse. A tanul, a szl s a pedaggus az iskolai nevels-tants-tanuls
folyamatnak hrom egymsra utalt, azonos rdek szereplje. Az rdekazonossg ellenre az
egyttmkds alkalmazkodsi kpessget, emptit, bizalmat, fegyelmet s sok trelmet
kvn mindhrom fltl.
A nevelk s a tanulk kapcsolattartsa s egyttmkdse
1. A tanulkat az iskola letrl, az iskolai munkatervrl, illetve az aktulis feladatokrl az
iskola igazgatja, igazgathelyettese, a diknkormnyzat munkjt segt pedaggus s
az osztlyfnkk tjkoztatjk:
- az iskola igazgatja legalbb vente egyszer a dikkzgylsen s folyamatosan az
iskolai falijsgokon,
- a diknkormnyzat munkjt segt pedaggus a diknkormnyzat vezetsgnek
lsn,
- az osztlyfnkk folyamatosan az osztlyfnki rkon.
2. A tanult s a tanul szleit a tanul fejldsrl, egyni haladsrl a szaktanrok
folyamatosan (szban, illetve a tjkoztat fzeten keresztl rsban) tjkoztatjk.
3. A tanulk a jogszablyokban, valamint az iskola bels szablyzataiban biztostott jogaiknak
az rvnyestse rdekben szban vagy rsban, kzvetlenl vagy vlasztott kpviselik,
tisztsgviselk tjn az iskola vezetihez, az osztlyfnkkhz, az iskola nevelihez, a
diknkormnyzathoz fordulhatnak.
4. A tanulk krdseiket, vlemnyket, javaslataikat szban vagy rsban egynileg, illetve
vlasztott kpviselik, tisztsgviselik tjn kzlhetik az iskola vezetivel, a nevelkkel,
a neveltestlettel.
1.8.1. A tanulk kzssgt rint kapcsolattartsi formk
ktelez tantsi rk,
nem ktelez iskolai rk,
szakkri foglalkozsok,
nekkari rk,
kzs kirndulsok,
kzsen vgzett hasznos munkk,
sportversenyek, vetlkedk,
szemlyes megbeszlsek,
A tanulkat az iskolai diknkormnyzat vlasztott vezeti kpviselik. A
diknkormnyzatot megbzott pedaggus segti munkja vgzsben.
A nevelk s a szlk kapcsolattartsa s egyttmkdse
A szlket az iskola egsznek letrl, az iskolai munkatervrl, az aktulis feladatokrl az
iskola igazgatja s az osztlyfnkk tjkoztatjk.

36
az iskola igazgatja legalbb vente egyszer a szli szervezet iskolai vezetsgnek
lsn vagy az iskolai szint szli rtekezleten,
az osztlyfnkk folyamatosan az osztlyok szli rtekezletein.
1.8.2. A szlk kzssgt rint egyttmkdsi formk:
a) Egyni megbeszlsek
Feladata a szlk tjkoztatsa gyermekk iskolai letrl, magaviseletrl, tanulmnyi
eredmnyeirl; segtsgnyjts a szlknek a gyermek nevelshez; valamint az egyttes,
sszehangolt pedaggiai tevkenysg kialaktsa a szl s a pedaggus kztt.
b) Indokolt esetben, a csald jvhagysval: csaldltogats
Feladata lehet a gyermekek csaldi htternek, krlmnyeinek megismerse, illetve
tancsads a gyermek optimlis fejlesztsnek rdekben. 1. s 5. osztlyban, valamint
minden j csoport, gyermek tvtelekor, rkezsekor minden tanult ltogasson meg az
osztlyfnk, a ksbbiekben szksg szerint.
c) Szli rtekezlet.
vente 2 alkalommal szeptemberben s februrban.
Feladata:
a szlk s a pedaggusok kztti folyamatos egyttmkds kialaktsa,
a szlk tjkoztatsa
az iskola cljairl, feladatairl, lehetsgeirl,
az orszgos s a helyi kzoktats-politika alakulsrl, vltozsairl,
a helyi tanterv kvetelmnyeirl,
az iskola s a szaktanrok rtkel munkjrl,
sajt gyermeknek tanulmnyi elmenetelrl, iskolai magatartsrl,
a gyermek osztlynak tanulmnyi munkjrl, neveltsgi szintjrl,
az iskolai s az osztlykzssg cljairl, feladatairl, eredmnyeirl, problmirl,
a szlk krdseinek, vlemnynek, javaslatainak sszegyjtse s tovbbtsa az
iskola vezetse fel.
Az els osztlyosoknak a beiratkozs utn legyen kzs szli rtekezlet, ahol az
igazgat tjkoztatst ad s bemutatja az osztlyfnkket.
d) Fogad ra.
vente tetszleges alkalommal.
Feladata a szlk s a pedaggusok szemlyes tallkozsa, illetve ezen keresztl egy-egy
tanul egyni fejlesztsnek segtse konkrt tancsokkal. (Otthoni tanuls, szabadid helyes
eltltse, egszsges letmdra nevels, tehetsggondozs, tovbbtanuls stb.)
e) rsbeli tjkoztat.
Feladata a szlk tjkoztatsa a tanulk tanulmnyaival vagy magatartsval sszefgg
esemnyekrl, illetve a klnfle iskolai vagy osztly szint programokrl.
A szlkkel, tanulkkal val egyttmkds tovbbfejlesztsnek lehetsgei:
A szlk a tanulk s a sajt a jogszablyokban, valamint az iskola bels
szablyzataiban biztostott jogaiknak az rvnyestse rdekben szban vagy rsban,

37
kzvetlenl vagy vlasztott kpviselik, tisztsgviselk tjn az iskola igazgatsghoz,
az adott gyben rintett gyermek osztlyfnkhez, az iskola nevelihez, a
diknkormnyzathoz fordulhatnak.
A szlk krdseiket, vlemnyket, javaslataikat szban vagy rsban egynileg, illetve
vlasztott kpviselik, tisztsgviselik tjn kzlhetik az iskola vezetivel,
neveltestletvel.
A szlk s ms rdekldk az iskola pedaggiai programjrl, szervezeti s mkdsi
szablyzatrl, illetve hzirendjrl az iskola igazgatjtl, valamint nevelitl krhetnek
tjkoztatst.
Az iskola pedaggiai programjnak, szervezeti s mkdsi szablyzatnak s
hzirendjnek elrsai nyilvnosak, azt minden rintettnek (tanulnak, szlnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
A pedaggiai program, a szervezeti s mkdsi szablyzat, illetve a hzirend egy-egy
pldnya a kvetkez szemlyeknl tekinthet meg:
az iskola honlapjn;
az iskola tanrijban;
az iskola knyvtrban;
az iskola igazgatjnl;
az iskola igazgathelyettesnl.
Jl segthetik az egyttmkdst az iskolnkban kialakult hagyomnyok kzs polsa,
fejlesztse, az iskolai nnepsgek egyb rendezvnyek is.
A szlk kzssgnek kpviseleti szervei: osztly s iskolai SZMK vlasztmnyok.
Az iskola vezeti s a neveltestlet egyttmkdse
A neveltestlet klnbz kzssgeinek egyttmkdse az igazgat irnytsval
valsul meg.
Az egyttmkds frumai:
az iskola vezetsnek megbeszlsei,
a klnbz rtekezletek,
neveltestleti megbeszlsek.
Az rtekezletek tervezett idpontjt az iskola ves munkaterve is tartalmazza.
Az iskola vezeti az aktulis feladatokrl a tanri helyisgben elhelyezett hirdettbln,
valamint rsbeli tjkoztatkon keresztl rtesti a nevelket.
Az iskola vezeti:
tjkoztatjk az irnytsuk al tartoz pedaggusokat a vezeti megbeszls
dntseirl, hatrozatairl,
az irnytsuk al tartoz pedaggusok krdseit, vlemnyt, javaslatait kzvettik a
felsbb vezetk fel.
A nevelk krdseiket, vlemnyket, javaslataikat szban vagy rsban egynileg vagy
munkakri vezetjk tjn kzlhetik az iskolavezetssel.
Az iskola vezetsnek s kzssgeinek kls kapcsolatai, egyttmkdse iskoln kvli
intzmnyekkel

38
Az iskolai munka megfelel szint irnytsnak rdekben az iskola igazgatjnak
lland munkakapcsolatban kell llnia a kvetkez intzmnyekkel:
az intzmny fenntartjval,
a terletileg illetkes polgrmesteri hivatallal,
a helyi vodk, oktatsi intzmnyek vezetivel,
a terletileg illetkes nevelsi tancsadval, pedaggiai szakszolglattal, pedaggiai
intzettel.
A tanulk egszsgi llapotnak megvsrt az iskola igazgatja s igazgathelyettese
rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal s az illetkes vdnvel, s
segtsgkkel megszervezi a tanulk rendszeres egszsggyi vizsglatt.
A tanulk veszlyeztetettsgnek megelzse, valamint a gyermek- s ifjsgvdelmi
feladatok eredmnyesebb elltsa rdekben az iskola gyermek- s ifjsgvdelmi felelse
rendszeres kapcsolatot tart fenn az illetkes gyermekjlti szolglattal. A munkakapcsolat
felgyeletrt az igazgat s az igazgathelyettes a felels.
1.9. A tanulmnyok alatti vizsga vizsgaszablyzata
A tanulmnyok alatti vizsgkat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet elrsaiban szerepl
szablyok szerint kell megszervezni.
1.9.1. A vizsgaszablyzat hatlya, clja
A vizsgaszablyzat clja
Jelen vizsgaszablyzat az intzmny ltal szervezett tanulmnyok alatti vizsgkra, azaz:
osztlyoz vizsgkra
ptl vizsga
klnbzeti vizsgkra,
javtvizsgkra
vonatkozik.
A vizsgaszablyzat hatlya
Hatlya kiterjed az intzmny valamennyi tanuljra:
aki osztlyoz vizsgra jelentkezik,
akit a neveltestlet hatrozatval osztlyoz vizsgra utast,
akit a neveltestlet hatrozatval javtvizsgra utast.
Kiterjed tovbb ms intzmnyek olyan tanulira
akik tvtelket krik az intzmnybe s ennek feltteleknt az intzmny igazgatja
klnbzeti vizsga lettelt rja el.

Kiterjed tovbb az intzmny neveltestletnek tagjaira s a vizsgabizottsg megbzott


tagjaira.
1. Osztlyoz vizsgt kell tennie a tanulnak a flvi s a tanv vgi osztlyzat
megllaptshoz, ha
- a tanrai foglalkozsokon val rszvtel all fel volt mentve,
- engedly alapjn egy vagy tbb tantrgy tanulmnyi kvetelmnynek egy tanvben
vagy az elrtnl rvidebb id alatt tehet eleget,

39
- ha a tanulnak egy tantsi vben az igazolt s igazolatlan mulasztsa egyttesen a
ktszztven tantsi rt meghaladja, s a neveltestlet dntse alapjn osztlyoz
vizsgt tehet,
- ha a tanulnak egy tantsi vben az igazolt s igazolatlan mulasztsa egyttesen egy
adott tantrgybl a tantsi rk harminc szzalkt meghaladja, s a neveltestlet
dntse alapjn osztlyoz vizsgt tehet.
2. Ptl vizsgt tehet a tanul, ha valamely vizsgrl neki fel nem rhat okbl elksik,
tvol marad, vagy a megkezdett vizsgrl engedllyel eltvozik, mieltt a vlaszadst
befejezn.
3. Klnbzeti vizsga Azok a tanulk, akik ms iskolbl ms kpzsi formbl rkeznek,
ahol nem tanultk az iskolban tanuland valamelyik trgyat, vagy a tantrgyon bell
tartalmilag mst tanultak, ktelesek klnbzeti vizsgt tenni. Legfeljebb hrom trgybl
tehet klnbzeti vizsga. Klnbzeti vizsgt tanv kzben is lehet tenni, legksbb az
utols eltti tantsi hten. Klnbzeti vizsga konkrt idpontjt az igazgat jelli ki.
Sikertelen klnbzeti vizsga esetn a javt vizsga szablyait kell kvetni.
4. Javtvizsgt tehet a tanul, ha a tanv vgn legfeljebb hrom tantrgybl elgtelen
osztlyzatot kapott.
5. A vizsgk idpontjt, helyt s kvetelmnyeit az rintett tanulk szleivel,
- osztlyoz vizsga esetn a vizsgk idpontja eltt legalbb kt hnappal,
- javtvizsga esetn a tanv vgn (bizonytvnyosztskor)
kzlni kell.
1.9.2. A vizsgatrgyak rszei s kvetelmnyei
A tanulmnyok alatti vizsgkon az albbi tantrgyakbl kell rsbeli, szbeli vagy
gyakorlati vizsgarszeket tennik a tanulknak:

RSBELI SZBELI GYAKORLATI


TANTRGY
VIZSGA
ALS TAGOZAT
Magyar nyelv RSBELI SZBELI
Magyar irodalom RSBELI SZBELI
Idegen nyelv RSBELI SZBELI
Matematika RSBELI SZBELI
Krnyezetismeret RSBELI SZBELI
FELS TAGOZAT
Magyar nyelv RSBELI SZBELI
Magyar irodalom RSBELI SZBELI
Idegen nyelv RSBELI SZBELI
Matematika RSBELI SZBELI
Trtnelem RSBELI SZBELI
Termszetismeret RSBELI SZBELI
Fizika RSBELI SZBELI
Kmia RSBELI SZBELI
Biolgia RSBELI SZBELI

40
Fldrajz RSBELI SZBELI

Az osztlyoz s javtvizsgk kvetelmnyeit az iskola helyi tantervben (a vlasztott


kerettantervben) szerepl kvetelmnyek alapjn a nevelk munkakzssgei, illetve a
szaktanrok llaptjk meg a helyi tanterv letbelpsnek megfelelen vente felmen
rendszerben:

2013-14. tanv jniusban: az 1. s az 5. vfolyamon,


2014-15. tanv jniusban: a 2. s a 6. vfolyamon,
2015-16. tanv jniusban: a 3. s a 7. vfolyamon,
2016-17. tanv jniusban: a 4. s a 8. vfolyamon.
A kvetelmnyek elfogadsrl az elbbi temezsnek megfelelen a neveltestlet dnt.
1.9.3. Az rtkels rendje
A trvnyi szablyozs
Az els vfolyamon flvkor s v vgn, a msodik vfolyamon flvkor szveges
minstssel kell kifejezni, hogy a tanul kivlan, jl vagy megfelelen teljestett, illetve
felzrkztatsra szorul.
A msodik v vgtl a nyolcadik v vgig a szveges rtkels helyett, a hagyomnyos
osztlyzsos mdszert kell hasznlni.(Tanv kzben rdemjegyekkel, a flvkor s a tanv
vgn osztlyzattal minstjk a tanulkat.)
A tanulk rtkelse
A nevelk, a tanulk tanulmnyi teljestmnynek s elmenetelnek rtkelst az alapjn
vgzik, hogy teljestmnyk hogyan viszonyul iskolnk helyi tantervben elrt
kvetelmnyhez.
Figyelembe veszik, hogy a tanul kpessgei, eredmnyei hogyan vltoztak az elz
rtkels ta.
rdemjegyre trtn szmonkrs csak abbl a tananyagbl trtnhet, amelyet az elz
rkon a szaktanr megtantott.
rtkelsi funkcik meghatrozsa
Diagnosztikus, prognosztikai, korrekcis funkci, amely fontos informcikat ad a
pedaggusnak a helyzetfelmrshez, a csoport s az egyn tanulsi folyamatnak
tervezshez.
Formatv, fejleszt, szablyoz funkci, amely a tanuls folyamathoz, annak
korrekcijhoz, a fejlesztsi stratgik kimunklshoz ad segtsget pedaggusnak,
szlknek, diknak.
Szummatv funkci, megersts, visszacsatols,- egy-egy tanulsi szakasz vgn ad
sszegz tjkoztatst az elsajttott ismeretek eredmnyrl pedaggusnak, szlknek,
tanulnak egyarnt.
A) A tanulk tanulmnyi munkjnak rtkelse szveges rtkelssel
Az els vfolyamon s msodik vfolyamon flvkor minden tantrgy esetben szveges
rtkelst alkalmazunk.

41
Az erklcstan, tnc s mozgs, hon s npismeret valamint a vlaszthat tantrgyak kzl
(furulya) a neveltestlet hatrozata alapjn szveges rtkels trtnik.
Tnc s drma trgy rtkelsnek mdja: rszt vett.
A helyi tanterv ltal rgztett kvetelmnyek teljestst a szveges rtkelsben az
albbi minstsek alkalmazsval fejezzk ki:
Fels tagozaton:
Kivlan megfelelt: 90 - 100 %
Jl megfelelt: 75 - 89 %
Megfelelt: 35 - 74 %
Nem felelt meg: 0 - 34 %
Als tagozaton:
Kivlan megfelelt: 90 - 100 %
Jl megfelelt: 75 - 89 %
Megfelelt: 35 - 74 %
Felzrkztatsra szorul: 0 - 34 %

Az osztlyzatra vlts szablyai:

Az ttrs szablyai als tagozat


Norml tanterv Sajtos nevelsi igny
tanulknl tanulknl

% %
% %
Elgtelen felzrkztatsra Elgtelen
0-34 0-14
(1) szorul (1)
0-34 0-14

Elgsges Elgsges
35-54 15-34
(2) (2)
megfelelen
teljestett 35-44
Kzepes (3) 55-74 Kzepes (3)
35.74 15-44
J (4) 75-89 45-54 J (4)
jl teljestett
75-89 45-54

Jeles (5) 90-100 55-100 Jeles (5)


kivlan teljestett
90-100 55-100

42
A flvi illetve v vgi rtkelsnl az a tanul kaphat tantestleti dicsretet, illetve kitn
minstst, ha a szveges rtkels tantrgyaknl kitn minstst kapott.

Magasabb vfolyamba csak akkor lphet a tanul, ha a szveges rtkels esetn a


minstse legalbb megfelelt.
B) A tanulk tanulmnyi munkjnak rtkelse az als s fels tagozat vfolyamain a
kvetkezkppen trtnik:
Az 2. v vgtl - 8. vfolyamon a pedaggus a tanulk teljestmnyt, elmenetelt
tantsi v kzben minden tantrgybl rendszeresen rdemjegyekkel rtkeli. A flvi s v
vgi osztlyzatot az v kzbeni rdemjegyek s tanulmnyi munka alapjn hatrozza meg.
Az egyes tantrgyak rdemjegyei s osztlyzatai a kvetkezk:
5 (jeles), 4 (j), 3 (kzepes), 2 (elgsges), 1 (elgtelen).

Tantrgyi dicsret esetn a tanul a bizonytvnyban kitn bejegyzst kap.

A tanulk elmenetelnek folyamatos rtkelse rdekben minden tantrgybl egy-egy


tmakrn bell minden tanulnak rdemjegyet kell szereznie.
A tanul ltal szerzett osztlyzatokrl a szlt a pedaggus rtesti a tjkoztat fzeten
keresztl. A tjkoztat fzetet a szaktanr havonta ellenrzi, az esetleges hinyt ptolja.
A 2. vfolyamon v vgn, az 3-8. vfolyamon a flvi rtestben s az v vgi
bizonytvnyban a kvetkez tantrgyakbl kapnak rdemjegyeket a tanulk:
A ktelez tantsi rk:
2-4. vfolyamon: magyar nyelv s irodalom, matematika, krnyezetismeret, nek-zene,
vizulis kultra, testnevels, technika s letvitel, idegen nyelv,
5. vfolyamon: magyar nyelv s irodalom, matematika, trtnelem, idegen nyelv,
termszetismeret, nek-zene, vizulis kultra, technika s letvitel, testnevels,
informatika,
6. vfolyamon: magyar nyelv s irodalom, matematika, trtnelem, idegen nyelv,
informatika, termszetismeret, nek-zene, vizulis kultra, technika s letvitel,
testnevels,
7. vfolyamon: magyar nyelv s irodalom, matematika, trtnelem, idegen nyelv,
informatika, biolgia, fldrajz, fizika, kmia, nek-zene, vizulis kultra, technika s
letvitel, testnevels,
8. vfolyamon: magyar nyelv s irodalom, matematika, trtnelem, idegen nyelv,
informatika, biolgia, fldrajz, fizika, kmia, nek-zene, vizulis kultra, testnevels,
A tanul flvi s v vgi rdemjegyeit vkzi teljestmnye s osztlyzatai alapjn kell
megllaptani.
Az rsbeli beszmoltats rendje, korltai, szerepe
A tanmenetben meghatrozottak szerint tmazr dolgozatot rnak a tanulk.
A tmazr dolgozatokat legalbb egy httel elbb be kell jelenteni. A tmazrt minden
tanulnak ktelessge megrni, de figyelembe kell venni a diszlexival, diszgraphival,
diszcalculival kzd tanulk nehzsgeit, s nekik olyan segtsget kell adni, ami ezeket e

43
gtakat oldja: pl. feladat felolvassa, szbeli vlasz rgztse stb. Ha a tanul hinyzik, akkor
a hinyzs megsznst kvet egy hten bell ptl dolgozatot kteles rni.
Egy tantsi napon legfeljebb kt tmazr rathat.
Az rsbeli felelet osztlyzata egyenrtk a szbeli felelet rtkvel. A tmazr/ flvi,
v vgi felmrsek rdemjegyei a flvi/v vgi osztlyzatok alaktsnl hangslyosabban
szmtanak, ezrt piros sznnel kerlnek bejegyzsre.
A tanulk rsbeli munkiba fogad ra keretben, illetve a szaktanrral egyeztetett
idpontban nyerhetnek betekintst a szlk.
Als tagozat
vente tmakrnknti felmr megratsra kerl sor tantrgyanknt
v elejn tjkozd jelleg,
flv s v vgn felmr jelleg.
Fels tagozat
v elejn, ismtls utn, az elz v anyagbl felmrt rnak a tanulk magyar nyelv s
irodalombl, matematikbl, valamint idegen nyelvbl.
6 s 8. vfolyam msodik flvben (mjus, jnius hnapokra elosztva) magyar irodalom,
matematika tantrgyakbl bels vizsgt tesznek a tanulk. A vizsga eredmnyre
osztlyzatot kapnak.
Az rsbeli munkk minstse:
A tanulk tanulmnyi munkjnak, teljestmnynek egysges rtkelse rdekben a
tanulk rsbeli dolgozatainak, feladatlapjainak tesztjeinek rtkelsekor az elrt teljestmny
(pontszm) rdemjegyekre trtn tvltst a kvetkez arnyok alapjn vgzik el a
szaktrgyat tant nevelk:
Teljestmny rdemjegy
0-34 % elgtelen (1)
35-54 % elgsges (2)
55-74 % kzepes (3)
75-89 % j (4)
90-100 % jeles (5)

A fentieken kvl az integrltan oktatott sajtos nevelsi igny tanulknl figyelembe


kell venni a tanrai aktivitst s a pozitv hozzllst. Az rtkels mikntjt elssorban az
dnti el, hogy a tanul a szmonkrs mely formjban kpes tudst legjobban kifejteni. Az
rtkelsnl kiemelten figyelembe kell venni a tanul nmaghoz kpest trtn fejldst.
A sajtos nevelsi igny tanulk esetben a tovbbhalads felttele, a tantervi
kvetelmnyek teljestse, legalbb 15 %-os szinten.
Teljestmny rdemjegy
0-14 % elgtelen (1)
15-34 % elgsges (2)
35-45 % kzepes (3)
46-55 % j (4)

44
56-100 % jeles (5)

1.10. Az iskolavlts, valamint a tanul tvtelnek szablyai


Az ltalnos iskola kteles felvenni, tvenni azt a tankteles tanult, akinek lakhelye,
ennek hinyban tartzkodsi helye a krzetben tallhat. Iskolnk a tpisgi lakhely
tankteles kor gyermekeket veszi fel elssorban
Ha az iskola a felvteli ktelezettsge teljestse utn tovbbi felvteli, tvteli krelmeket
is teljesteni tud, a tovbbi felvteli krelmek teljestsnl elnyben kell rszesteni a
halmozottan htrnyos helyzet gyermekeket, tanulkat. A tovbbi felvteli lehetsgrl
szl tjkoztatt a helyben szoksos mdon legalbb tizent nappal a felvteli, tvteli
krelmek benyjtsra rendelkezsre ll idszak els napja eltt nyilvnossgra kell
hozni. A ms teleplsrl jelentkez gyermek esetben felvteli kritriumokat lltunk.
Az els osztlyba trtn beiratkozs felttele, hogy a gyermek az adott naptri vben
hatodik letvt augusztus 31. napjig betltse.
Az els osztlyba trtn beiratkozson be kell mutatni:
a gyermek szletsi anyaknyvi kivonatt;
a gyermek szemlyazonostsra alkalmas, a gyermek nevre killtott szemlyi
azonostt s lakcmet igazol hatsgi igazolvnyt
a szl szemlyi igazolvnyt;
az iskolba lpshez szksges fejlettsg elrst tanst vodai szakvlemnyt;
a gyermek felvtelt javasol vodai szakvlemnyt (ha a gyermek vods volt);
a nevelsi tancsad felvtelt javasol szakvlemnyt, ha az voda a nevelsi
tancsad vizsglatt javasolta);
szksg esetn a szakrti bizottsg vlemnyt.
A 2-8. osztlyba trtn felvtelnl be kell mutatni:
a tanul anyaknyvi kivonatt;
a szl szemlyi igazolvnyt;
az elvgzett vfolyamokat tanst bizonytvnyt;
az elz iskola ltal kiadott tjelentkezsi lapot.
A 2-8. vfolyamba jelentkez tanulknak - az iskola helyi tantervben meghatrozott
kvetelmnyek alapjn sszelltott - szintfelmr vizsgt kell tennie azokbl a
trgyakbl, amelyeket elz iskoljban - a bizonytvny bejegyzse alapjn nem tanult.
Amennyiben a tanul brmely tantrgybl a szintfelmr vizsgn az elrt
kvetelmnyeknek nem felel meg, a vizsgt az adott tantrgybl kt hnapon bell
megismtelheti. Ha az ismtelt vizsgn teljestmnye jbl nem megfelel, az vfolyamot
kteles megismtelni, illetve tanv kzben az elz vfolyamra beiratkozni.
Az iskola beiratkozsi krzetn kvl lak tanulk felvtelrl a szl krsnek, a tanul
elz tanulmnyi eredmnynek, illetve magatarts s szorgalom rdemjegyein, valamint
az adott vfolyamra jr tanulk ltszmnak figyelembe vtelvel az iskola igazgatja
dnt.
Ha a krzeten kvli tanul a 2-8. vfolyamra jelentkezik, s tanv vgi osztlyzatnak
tlaga 3,5 alatt van, illetve magatartsa vagy szorgalma rossz, hanyag, vltoz minsts,
az igazgat dntse eltt kikri az igazgathelyettes s az rintett vfolyam

45
osztlyfnkeinek vlemnyt. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolzsi krzeten
kvl lak tanul elzleg mr iskolnk tanulja volt, de tanulmnyi eredmnye,
magatartsa vagy szorgalma a fentebb lertak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola
igazgatja e vlemnyek figyelembe vtelvel dnt arrl, hogy az rintett tanul
folytathatja-e tanulmnyait iskolnkban, vagy jelentkeznie kell a lakhelye szerint
illetkes iskolba. A dntsrl a szlt rtesteni kell.
A tanul tvtelre kivtel, ha az ltalnos iskolai tanul gy kvn iskolt vltani, hogy
az iskolatpus vltoztatsval is jr a tantsi v sorn brmikor lehetsg van.
Ha a tankteles tanul iskolt vltoztat, tovbbi nyilvntartsa az tad iskola rtestse
alapjn az tvev iskola feladata. Az iskola nyilvntartsban marad az a tankteles
tanul, aki iskolai tanulmnyait klfldn folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvntartsbl
azt a tanult, akinek tanuli jogviszonya krelmre a tanktelezettsg megsznst
kveten megsznik.

2. Az intzmny helyi tanterve


2.1. A vlasztott kerettanterv megnevezse
A vlasztott kerettanterv tantrgyait s ktelez minimlis raszmait az albbi tblzatok
tartalmazzk.

raterv a kerettantervekhez 14. vfolyam


Tantrgyak 1. vf. 2. vf. 3. vf. 4. vf.
Magyar nyelv s irodalom 7 7 6 6
Idegen nyelvek 2
Matematika 4 4 4 4
Erklcstan 1 1 1 1
Krnyezetismeret 1 1 1 1
nek-zene 2 2 2 2
Vizulis kultra 2 2 2 2
letvitel s gyakorlat 1 1 1 1
Testnevels s sport 5 5 5 5
Szabadon tervezhet rakeret 2 2 3 3
Rendelkezsre ll rakeret 25 25 25 27

46
raterv a kerettantervekhez 58. vfolyam
Tantrgyak 5. vf. 6. vf. 7. vf. 8. vf.
Magyar nyelv s irodalom 4 4 3 4
Idegen nyelvek 3 3 3 3
Matematika 4 3 3 3
Erklcstan 1 1 1 1
Trtnelem, trsadalmi s
2 2 2 2
llampolgri ismeretek
Termszetismeret 2 2
Fizika 2 1
Kmia 1 2
Biolgia-egszsgtan 2 1
Fldrajz 1 2
nek-zene 1 1 1 1
Drma s tnc/Hon- s
1
npismeret
Vizulis kultra 1 1 1 1
Informatika 1 1 1
Technika, letvitel s gyakorlat 1 1 1
Testnevels s sport 5 5 5 5
Osztlyfnki 1 1 1 1
Szabadon tervezhet rakeret 2 3 3 3
Rendelkezsre ll rakeret 28 28 31 31

A kerettantervek kzl az albbiakat alkalmazzuk:

Tantrgy megnevezse Vltozat


Magyar nyelv s irodalom A vltozat
Matematika A vltozat
Fizika B vltozat
Kmia A vltozat
Biolgia-egszsgtan A vltozat
nek-zene fels tagozat A vltozat
nek-zene als tagozat A vltozat

2.2. A vlasztott kerettanterv feletti raszm


A vlasztott kerettantervek raszmt a szabadon tervezhet rakeret terhre a kvetkez
vfolyamokon s tantrgyakban emeljk meg az albbi raszmokkal.
raterv a helyi tantervhez 14. vfolyam
Tantrgyak 1. vf. 2. vf. 3. vf. 4. vf.
Magyar nyelv s irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2
Idegen nyelvek 2
Matematika 4+1 4+1 4+1 4

47
Etika 1 1 1 1
Krnyezetismeret 1 1 1 1+1
nek-zene 2 2 2 2
Vizulis kultra 2 2 2 2
letvitel s gyakorlat 1 1 1 1
Testnevels s sport 4 4 4 4
Tnc s mozgs 1 1 1 1
Rendelkezsre ll rakeret 25 25 25 27

raterv a helyi tantervhez 58. vfolyam


Tantrgyak 5. vf. 6. vf. 7. vf. 8. vf.
Magyar nyelv s irodalom 4 4 3+1 4
Idegen nyelvek 3 3 3 3
Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1
Etika 1 1 1 1
Trtnelem, trsadalmi s
2 2 2 2
llampolgri ismeretek
Termszetismeret 2 2+0,5
Fizika 2 1+1
Kmia 1+0,5 2
Biolgia-egszsgtan 2 1+0,5
Fldrajz 1+0,5 2
nek-zene 1 1 1 1
Hon- s npismeret 1 0,5
Drma s tnc 1 1
Vizulis kultra 1 1 1 1+0,5
Informatika 1 1 1 1
Technika, letvitel s gyakorlat 1 1 1
Testnevels s sport 4 4 4 4
Tnc s mozgs 1 1 1 1
Osztlyfnki 1 1 1 1
Szabadon tervezett rakeret
Rendelkezsre ll rakeret 28 28 31 31

Ktelezen vlaszthat tanrk:


Etika, heti 1 ra
Elstl nyolcadik vfolyamig az erklcsi nevels, a gyermekek kzssghez val
viszonynak, rtkrendjknek, normarendszerknek, gondolkods- s viselkeds
mdjuknak fejlesztse alaktsa.
Hittan, heti 1 ra
Elstl nyolcadik vfolyamig a keresztny nevelst segti el.
Szabadon vlaszthat tanrk:

48
Furulya, heti 1 ra
Harmadik s negyedik osztlyban cl a furulyzs alapjainak elsajttsa.
tdik s hatodik osztlyban cl a klasszikus mvek, knonok, egyszlam mvek
megatanulsa.
Drma s tnc, heti egy ra
Elstl negyedik vfolyamig kzvetlen lmnyeken keresztl segtjk a megrtst, a
kommunikcit, az egyttmkdst, fejlesztjk a kpzelert, a kzssg alakulst.

Angol, heti 1 ra
Harmadik osztlyban a nyelvtanuls irnti rdeklds felkeltse, alapok elsajttsa
tdik osztlyban felzrkztat angol ra keretben a tanulmnyi munkban lemarad
tanulkat egynre szabott feladatokkal folyamatos ellenrzssel segtjk.
Nyolcadik osztlyban tehetsggondoz ra kereti kztt a kzs eurpai
referenciakeret A2 szintjnek, kvetelmnyeivel sszhangban a hallott szveg rtse, a
beszdkszsg, s az olvassrts gyakoroltatsa, fejlesztse.
Informatika, heti 1 ra
Hetedik s nyolcadik vfolyamon az ECDL moduljai kzl az opercis rendszer s
szvegszerkeszts modulok ismeretanyagnak felhasznl szint elsajttsa.
Kzpiskolai felvteli elkszt matematika tantrgybl, heti 1 ra
Nyolcadik osztlyban cl a korbbi vek felvteli feladatok tpusainak megismerse,
s a feladat tpusok megoldsban val jrtassg megszerzse.
Kzpiskolai felvteli elkszt magyar nyelv s irodalom tantrgybl, heti 1ra
Nyolcadik osztlyban cl a korbbi vek felvteli feladatok tpusainak megismerse,
s a feladat tpusok megoldsban val jrtassg megszerzse.
2.3. Az oktatsban alkalmazhat tanknyvek s taneszkzk kivlasztsnak elvei
Az venknt megjelen tanknyvknlatbl a kvetkez szempontok alapjn kell a
tanknyveket kivlasztani:
A nevel-oktat munka sorn a pedaggusok csak olyan nyomtatott taneszkzket
(tanknyv, munkafzet, trkp stb.) hasznlnak a tananyag feldolgozshoz, amelyeket a
mveldsi s kzoktatsi miniszter hivatalosan tanknyvv nyilvntott.
A tanknyv tartalmban, informciiban, az brk kivitelezsben, a szveg tartalmi
megfogalmazsban igazodjon a tanulk sajtos ignyeihez.
Fontos a tanknyvhz kapcsold feladatlap.
A tanknyv ne legyen zsfolt, legyen ttekinthet, jl olvashat bettpussal szedve.
A tanulst segt kziknyvek, s ktelez olvasmnyok sok kppel, trekedjenek a
megfigyels segtsre, a folyamatok s trtnsek megrtsre.
Lehetsg szerint elektronikus adathordozn rgztett hang- s kpanyag is lljon
rendelkezsre.
A specilis igny tanulk szmra lehetleg olyan fzetet kell hasznlni, amely a
figyelem, a koncentrci s az esetleges szlelsi zavarok kompenzcis ignyt kielgti.

A taneszkzk legyenek lnyeget mutatak, sznesek, figyelem felhvak, jl tisztthatak,


ignyes kivitelek.

49
A ktelezen elrt taneszkzkrl a szlket minden tanv eltt (a megelz tanv
mjusban szli rtekezleteken) tjkoztatjuk. A taneszkzk beszerzse a tanv kezdetre a
szlk ktelessge.
A taneszkzk vlasztsnl s hasznlatnl figyelembe vesszk az integrltan oktatott
tanulink szksgleteit, megjul ignyeit.
Az iskola arra trekszik, hogy egyre tbb nyomtatott taneszkzt szerezzen be az iskolai
knyvtr szmra. Ezeket a taneszkzket a szocilisan htrnyos helyzet tanulk
ingyenesen hasznlhatnk.

A kznevelsi trvny 46- (5) bekezdse alapjn az llam biztostja, hogy a tanul
szmra a tanknyvek trtsmentesen lljanak rendelkezsre. Ennek bevezetse felmen
rendszerben trtnik, gy a 2013/14-es tanvben az els vfolyamra beratott tanulkat rinti.
A tbbi vfolyamon rvnyben marad a tanknyvpiac rendjrl szl 2001. vi XXXVII.
trvny, melynek 8.-nak (4) bekezdse alapjn ingyenes tanknyvelltsra jogosult a tanul,
ha
a tartsan beteg,
a szakrti bizottsg szakrti vlemnye alapjn mozgsszervi, rzkszervi, rtelmi vagy
beszdfogyatkos, tbb fogyatkossg egyttes elfordulsa esetn halmozottan
fogyatkos, autizmus spektrum zavarral vagy egyb pszichs fejldsi zavarral (slyos
tanulsi, figyelem- vagy magatartsszablyozsi zavarral) kzd,
hrom vagy tbb kiskor, illetve eltartott gyermeket nevel csaldban l,
rendszeres gyermekvdelmi kedvezmnyben rszesl.
2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatrozott pedaggiai feladatok helyi
megvalstsa
Iskolnkban a tanulk teljes szemlyisgnek fejlesztse, valamint a tanulk korszer
ismereteinek, kpessgeinek, kszsgeinek kialaktsa s bvtse a legfontosabb pedaggiai
feladat. Nevelink szellemileg, erklcsileg s testileg egszsges nemzedket kvnnak
nevelni a rnk bzott gyermekekbl.
Ennek rdekben:
a tervszer nevel s oktat munka a tanulk alapkszsgeit fejleszti, s szmukra
korszer, a mindennapi letben hasznosthat, tovbbpthet alapmveltsget nyjt,
iskolnk olyan az emberre, a trsadalomra, a mvszetekre, a termszetre, a
tudomnyokra, a technikra vonatkoz ismereteket kzl, melyek megalapozzk a
tanulk mveltsgt, vilgszemllett, vilgkpk formldst s eligazodsukat szkebb
s tgabb krnyezetkben,
az iskola oktat tevkenysgnek cljt a gyermeki szemlyisg szleskr fejlesztsben
ltjuk,
fontosnak tartjuk, hogy dikjaink elsajttsk az egyni tanuls mdszereit,
fontos szmunkra, hogy tanulink krben a szorgalomnak, a tudsnak s a munknak
becslete legyen,
treksznk a humnumra, az egyn s a kzssgek irnti tiszteletre,
segtnk dikjainknak szrevenni s rtkelni a jt - megelzni, felismerni a rosszat,

50
treksznk az emberek kztti rintkezs, a kommunikci elfogadott norminak s
helyes forminak kialaktsra,
szeretnnk tanulinkat megismertetni nemzeti kultrnk s trtnelmnk esemnyeivel,
kiemelked szemlyisgeivel s hagyomnyaival, hogy mindezek megbecslse rvn
tplljuk a gyermekekben a haza, a szlfld irnti szeretetet.
2.4.1. Az 1-2. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa
Az als tagozat els kt vben a tanulk kztt tapasztalhat klnsen jelents egyni
fejldsbeli klnbsgek pedaggiai kezelse.
fokozatosan tvezetjk a gyermeket az voda jtkkzpont cselekvseibl az iskolai
tanuls tevkenysgeibe;
mintkat adunk az ismeretszerzshez, a feladat- s problmamegoldshoz, megalapozzuk
a tanulk egyni tanulsi mdszereit s szoksait;
a mozgsigny kielgtsvel, a mozgskultra, a mozgskoordinci, a ritmusrzk s a
halls fejlesztsvel; a koncentrci s a relaxci kpessgnek alapozsval;
a szemlyisg erklcsi arculatnak rtelmi s rzelmi alapozsval; helyes
magatartsformk megismertetsvel s gyakoroltatsval;
2.4.2. A 3-4. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa
Az als tagozat harmadik-negyedik vfolyamn meghatrozv vlnak az iskolai
teljestmny-elvrsok ltal meghatrozott tantsi-tanulsi folyamatok. Fokozatosan eltrbe
kerl a Nat elveibl kvetkez motivlsi s a tanulsszervezs folyamat.
mintkat adunk az ismeretszerzshez, a feladat- s problmamegoldshoz, megalapozzuk
a tanulk egyni tanulsi mdszereit s szoksait;
a mozgsigny kielgtsvel, a mozgskultra, a mozgskoordinci, a ritmusrzk s a
halls fejlesztsvel; a koncentrci s a relaxci kpessgnek alapozsval;
az egszsges letvitel kialaktshoz gyakorlati jelleg oktatsval kvnunk
hozzjrulni;
a szemlyisg erklcsi arculatnak rtelmi s rzelmi alapozsval;
helyes magatartsformk megismertetsvel s gyakoroltatsval;
a tanulsi stratgik megvlasztsban kitntetett szempont: az letkori jellemzk
figyelembevtele; az ismeretek tapasztalati megalapozsa s az ismeretszerzs deduktv
tjnak bemutatsa
2.4.3. Az 5-6. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa
A fels tagozaton foly nevels-oktats feladata elssorban a sikeres iskolai tanulshoz, a
tanulsi eredmnyessghez szksges kulcskompetencik, kpessg-egyttesek s
tudstartalmak megalapozsnak folytatsa.
az egszsges letvitel kialaktshoz gyakorlati jelleg oktatsval kvnunk
hozzjrulni;
az rtelmi s rzelmi intelligencia mlytst, gazdagtst a drmapedaggia
eszkztrnak alkalmazsval kvnjuk megvalstani;
a kreativits fejlesztse; az rsbelisg s a szbelisg egyenslyra val trekvs; a
tanulk egszsges terhelse, rsi folyamatuk kvetse, szemlyre szl, fejleszt
rtkelsk;

51
a szemlyisg erklcsi arculatnak rtelmi s rzelmi alapozsval; helyes
magatartsformk megismertetsvel s gyakoroltatsval;
fokozatosan kialaktjuk, bvtjk az egyttmkdsre pt kooperatv-interaktv tanulsi
technikkat s a tanulsszervezsi mdokat;
a mozgsigny kielgtsvel, a mozgskultra, a mozgskoordinci, a ritmusrzk s a
halls fejlesztsvel; a koncentrci s a relaxci kpessgnek alapozsval;
2.4.4. A 7-8. vfolyam pedaggiai feladatainak megvalstsa
A fels tagozat hetedik-nyolcadik vfolyamn foly nevels-oktats alapvet feladata - a
vltoz s egyre sszetettebb tudstartalmakkal is sszefggsben - a mr megalapozott
kompetencik tovbbfejlesztse, bvtse, az leten t tart tanuls s fejlds megalapozsa,
valamint az, hogy fektessen hangslyt a plyavlasztsra, plyaorientcira. A gimnzium
hetedik-nyolcadik vfolyamn foly nevels-oktats alapvet feladata a vltoz s egyre
sszetettebb tudstartalmakkal is sszefggsben a mr megalapozott kompetencik
tovbbfejlesztse, bvtse, az leten t tart tanuls s fejlds megalapozsa, valamint az,
hogy fektessen hangslyt a plyavlasztsra, plyaorientcira.
mintkat adunk az ismeretszerzshez, a feladat- s problmamegoldshoz, megalapozzuk
a tanulk egyni tanulsi mdszereit s szoksait,
a mozgsigny kielgtsvel, a mozgskultra, a mozgskoordinci, a ritmusrzk s a
halls fejlesztsvel, a koncentrci s a relaxci kpessgnek alapozsval,
az egszsges letvitel kialaktshoz az egszsgtan gyakorlati jelleg oktatsval
kvnunk hozzjrulni,
a tanulsi stratgik megvlasztsban kitntetett szempont az letkori jellemzk
figyelembevtele, az ismeretek tapasztalati megalapozsa s az ismeretszerzs deduktv
tjnak bemutatsa,
fokozatosan kialaktjuk, bvtjk az egyttmkdsre pt kooperatv-interaktv tanulsi
technikkat s a tanulsszervezsi mdokat.
az rtelmi s rzelmi intelligencia mlytst, gazdagtst a drmapedaggia
eszkztrnak alkalmazsval kvnjuk megvalstani;
a biztonsgos szbeli s rsbeli nyelvhasznlat s az alapvet kpessgek, kszsgek
elsajttsval; a mentlis kpessgek clirnyos fejlesztsvel; az nll tanuls s az
nmvels alapozsval;
az nismeret alaktsval, a fejleszt rtkels s nrtkels kpessgnek fejlesztsve,
az egyttmkds rtknek tudatostsval a csaldban, a trsas kapcsolatokban, a
bartsgban, a csoportban;
az egszsges letvitel kialaktshoz gyakorlati jelleg oktatsval kvnunk
hozzjrulni;
2.5. Mindennapos testnevels
Statisztikai adatokkal igazolhat, hogy az ltalnos iskolban kezdd s a kzpiskolban
fokozd elvltozsok rendszeres testmozgssal, clirnyos gimnasztikval megelzhetek
lennnek. Ezrt fontosnak tartjuk, hogy megadjuk a lehetsget a mindennapi testmozgsra.
Clunk, hogy
Minden tanul minden nap vegyen rszt valamilyen testmozgsban.
Testnevels rn megfelel terhelst kapjon.

52
Minden testnevels rn legyen gimnasztika a helyes testtartst, helyes lgzst kialakt
gyakorlatok
Minden testnevels ra testmozgs rmt s sikerlmnyt jelentsen mg az eltr
adottsg tanulknak is.
Tantsunk olyan sportokat is, amelyeket egy leten t lehet folytatni az letminsg
javtsa rdekben (szabadid sportok, jtkok, aerobik)
A tanulk testi-biolgiai fejldse csak rendszeres, napi testnevelssel s sporttal
(testmozgssal s testedzssel) biztosthat. Ez a feladat sem elbbre, sem ksbbre nem
hozhat s semmifle ms tevkenysggel nem helyettesthet.
A mindennapos testnevels, testmozgs megvalstsnak mdjt a kznevelsi trvny 27.
(11) bekezdsben meghatrozottak szerint szervezzk meg a kvetkez mdon.
A 2013/2014 tanvtl kezdden - felmen rendszerben - heti 5 testnevels ra kerl
bevezetsre.
A ktelez heti 5 testnevels ra megvalstsa:
als tagozaton
heti testnevels rk szma 4 ra
tnc s mozgs: heti 1 ra
fels tagozaton
heti testnevels rk szma 4 ra
tnc s mozgs: heti 1 ra
Sportkri, ill. tmegsport rk lehetsge mindkt tagozaton biztostott
kzilabda
jtkos testedzs
Szabadid kibvtse lehetsg szerint
a tornaterem hasznlatnak tovbbi lehetsge idbeoszts szerint
udvari sportplyk hasznlata.

2.6. A vlaszthat tantrgyak, foglalkozsok s a pedaggusvlaszts szablyai


Az iskola ltal megajnlott vlaszhat tantrgy kivlasztsa utn a rszvtel ktelezv
vlik a tanul szmra.

A vlaszthat trgyak clja:


tehetsggondozs
az rdeklds felkeltst szolgljk,
az egyni kpessgeket fejlesztik,

Iskolnkban nincs lehetsg pedaggusvlasztsra.


2.7. Projektoktats
Az iskola neveli a tantervi kvetelmnyek eredmnyesebb teljeslse, a nevelmunka
elsegtse cljbl a tanulk szmra tmaheteket, tmanapokat (projektoktatst)
szervezhetnek. A projektoktats egy iskolai napon legalbb hrom rt meghalad foglalkozs
vagy tbb iskolai rn, tantsi napon t zajl tantsi-tanulsi folyamat. Ennek sorn
elssorban a tantrgyi rendszerbe nehezen beilleszthet ismeretek feldolgozsa trtnik egy-
53
egy tmakr kr csoportostva a gyerekek aktv rszvtelvel zajl kzs, sokfle
tevkenysgre ptve. A hosszabb (tbb napos, egy hetes) tmahetet (projekthetet) a
tanulcsoportok ismereteket sszegz vagy mvszeti bemutatja zrja. Iskolnkban
rendszeresen, vente ismtldnek azok a tmanapok, amelyek az egszsgvdelemmel, az
elsseglynyjtssal, a termszet- s krnyezetvdelemmel, sporttal, iskolnk nvadjval,
honismerettel, ill. nemzeti sszetartozssal kapcsolatos ismereteket dolgozzk fel.

Erdei iskola projektnapok:


Szlfldem Tpisg elnevezs program lebonyoltsa az 5. vfolyamon
Tgabb Szlfldem a Tpi-mente elnevezs program a 6. vfolyamon

Az erdei iskolnk oktatsi clja:


A termszet sokszn megismerse
Konkrt hazai tjak, trsulsok (vizes lhelyek) megismerse
A trsulsok fajainak kolgiai szemlltet jellemzse, rtkelse
Az lvilg sokflesgnek (diverzits) bemutatsa

Az erdei iskolnk nevelsi cljai:


Helyes krnyezeti attitdk kialaktsa
Termszeti krnyezet llapota irnti rzkenysg
kolgiai szemllet kialaktsa
Kzssgi szocilis formk elsajttsa, szocilis rzkenysg kialaktsa
Egszsges letmdra nevels

Projektnapok:
Egszsgnevelsi nap
Nemzeti sszetartozs napja

2.8. A tanulk eslyegyenlsgt szolgl intzkedsek


A sajtos nevelsi igny tanulinak jelents rsze a trsadalom perifrijn l htrnyos
helyzet csaldi milibl rkezik. Munkanlkliek, a ltminimum alatt l
rokkantnyugdjasok. Sok a nagycsaldban lk szma. Egy-egy csaldbl tbb gyermek is jr
iskolnkba.
Az iskolskor gyermek letnek szntere nagy rszben az iskola. A htrnyos helyzet
kompenzlsnak is itt kell trtnnie. Ehhez a munkhoz meg kell nyerni a szlt, segt
rdekldsket gyermekk elrehaladsa irnt.
Valamennyi gyermeknek joga van kpessgeik minl maradktalanabb kibontakoztatsra,
szemlyisgfejldsk tmogatsra.
Kln figyelmet kell fordtani a valamilyen okbl htrnyos helyzetbe kerlt tanulkra,
akiknek olyan tmogat krnyezetre van szksgk, mely biztosthatja iskolai sikeressgket.
Ennek megfelelen, olyan krlmnyeket kell kialaktani, hogy megvalsuljon
a megklnbztets megszntetse,
az egyenl bnsmd,
az emberi mltsg tiszteletben tartsa,

54
a trsadalmi szolidarits.
Minden tervezett infrastrukturlis s tartalmi, szakmai fejleszts esetn kiemelt figyelmet kell
fordtani a htrnyos helyzet, s a sajtos nevelsi igny tanulk nevelsi/oktatsi
helyzetnek javtsra.
Iskolnk tbbek kztt az albbi segtsget nyjtja szmukra az eslyegyenlsg
megteremtse rdekben:
- az oktatsban hasznlt informcis, kommunikcis technolgik alkalmazsval, a
digitlis tananyagok felhasznlsnak elsegtsvel,
- mltnyos s egszsges tanulsi krnyezet kialaktsval,
- a pedaggusok mdszertani kultrjnak fejlesztsvel,
- tapasztalat-, lmnyszerzsen alapul tanulssal,
- a differencil mdszerek alkalmazsval,
- a htrnyos helyzet s a sajtos nevelsi igny gyerekek integrlt nevelsvel,
- a mindennapos testedzs, a mozgs, sportols biztostsval,
- krnyezettudatos szemllet oktats-nevelssel,
- egszsggyi, szocilis tmogat rendszer kialaktsval,
- hatkony, j tanulsi mdszerek elsajtttatsval, s alkalmazsval a tanrkon,
- a tanuli aktivits nvelsvel a tantsi rkon,
- a tanulsi attitd pozitv tformlsval,
- a tovbbtanuls tmogatsval,
- szemlyisgfejlesztssel s kzssgptssel,
- a szabadid hasznos eltltsnek elsegtsvel,
- partnerkzpont nevelssel.

2.9. Az iskolai beszmoltats, az ismeretek szmonkrsnek kvetelmnyei s


formi
A beszmoltats clja s kvetelmnyei
Oktatsi rendszernkben a minsg s hatkonysg, valamint a kpessgfejleszts vlik
egyre hangslyosabb elemm, ezrt tantestletnk rtkelsi rendszervel is igyekszik ezt
maximlisan megclozni s sztnzni.
A nevelsi programunkban megfogalmazott cljaink elrse rdekben egysges rtkelsi
szempontsort lltottunk ssze.

A beszmoltats, rtkels feladata:


A tanul tisztban legyen az ismeretek elsajttsban s alkalmazsban elrt
eredmnyeivel
A pedaggus meggyzdjn munkja hatkonysgrl s a tanul szorgalmrl
A teljestmny, tudsszint s a kvetelmny viszonynak megllaptsa

55
Jelezze a tanul fejldst s fejleszthetsgt
Tjkoztats a szlk szmra gyermekk teljestmnyrl

Legfontosabb jellemzi:
Trgyilagos, objektv legyen.
Igazsgos legyen, mentes legyen az elfogultsgtl, egyoldalsgtl.
sztnz hats legyen.
Cljai s kvetelmnyei elre ismertek legyenek a tanulk s szleik szmra.
Folyamatos, rendszeres, minden tevkenysgre kiterjed legyen.
Kvetkezetes s szakszer legyen.
A megfelel elkszts nem maradhat el.
Igazodjon a helyi tantervnek az adott tantrgyon bell rszletesen kidolgozott
kvetelmnyrendszerhez.
Tartalmilag s formailag alkalmazkodjon a tanulk letkori sajtossgaihoz.
nll gondolkodsra serkent legyen.
Tmaszkodjon az nll munkra, sztnzze gyjtmunkra, knyvtri bvrkodsra,
egyni kutatsra a tanult.
Hasznljuk ki a tanulk egyni rdekldst, ksztessk vlemnyek s ellenvlemnyek
felsorakoztatsra.
A szmonkrs mindig legyen szerves rsze a pedaggiai folyamatnak, ami sztnzi a
tanult rrl rra val rendszeres felkszlsre, fejleszti nkifejez kszsgt,
nismerett s nkontrolljt.
A kommunikcis kszsg fejlesztst nagyon fontosnak tartjuk, ezrt gyelni kell a
szbeli szmonkrs megfelel arny alkalmazsra (50-50 %).
A beszmoltatst mindig kvesse rtkels. rsbeli beszmoltats esetn egy hten bell
trtnjen meg.

A szbeli s rsbeli beszmoltats formi


Az albbiak megismertetst a tanulkkal, szlkkel minden tanv kezdetn kiemelten kell
kezelni.
Az elrt kvetelmnyek teljestst a nevelk az egyes szaktrgyak jellegzetessgeinek
megfelelen a tanulk szbeli felelete, rsbeli munkja vagy gyakorlati tevkenysge alapjn
ellenrzik.
Szbeli szmonkrs: elssorban alkalmazott mdszernk, mivel kiemelt clkitzsnk a
tanulk szbeli kifejez kszsgnek fejlesztse.

A tantrgy sajtossgaihoz igazodan tbbfle lehet:


egy tma, tananyagrsz kifejtse,
vlaszads krdsekre,
kiselads,
pros, ill. csoportos vlemnytkztets,

56
rakzi aktv szerepls.
rsbeli szmonkrs:
helyzetfeltr diagnosztizl, melyet a nevelsi-oktatsi folyamat kezdetn alkalmazunk
fejlesztst segt melyet a folyamat kzben, korrekcis cllal alkalmazunk
rsbeli felelet (rpdolgozat)
tmazr dolgozat egy tanegysg lezrsakor
v vgi tudsszint felmr dolgozat
hzi dolgozat

A tanulk gyakorlati tevkenysgnek rtkelse:


Elssorban az nll tevkenysg arnyt s minsgt, a felhasznlt mdszerek
kivlasztst s termszetesen az eredmnyessget minstjk. Trekedni kell a teljes
objektivitsra.
2.9.1. rsbeli feladatok rtkelse
Pedaggiai munknk fontos rsze a folyamatos ellenrzs, rtkels. Az elrt
kvetelmnyek teljestst az egyes szaktrgyak jellegzetessgeinek megfelelen a tanulk
szbeli felelete, rsbeli munkja vagy gyakorlati tevkenysge alapjn ellenrizzk.
A tanulk tanulmnyi munkjnak, teljestmnynek egysges rtkelse rdekben a
tanulk rsbeli dolgozatainak, feladatlapjainak tesztjeinek rtkelsekor az elrt
teljestmny (pontszm) rdemjegyekre trtn tvltst a pedaggiai program 1.9.3. pontja
alapjn vgzik el a szaktrgyat tant nevelk.
Szbeli rtkels:
A szbeli rtkels egsz vben folyamatosan trtnik.
Szbeli rtkels adhat a tanul magatartsrl, szorgalmrl, tanulmnyi
teljestmnyrl a tantsi rkon s ms iskolai foglalkozsokon.
Megfogalmazdhat:
a tant rszrl
a tanultrsak rszrl
nrtkels formjban
Az iskola magasabb vfolyamra lps felttelei
A tanul az iskola magasabb vfolyamba akkor lphet, ha az elrt tanulmnyi
kvetelmnyeket az adott vfolyamon teljestette.
A kvetelmnyek teljestst a nevelk a tanulk v kzbeni tanulmnyi munkja, illetve
rdemjegyei alapjn brljk el.
2.10. Az otthoni felkszlshez elrt rsbeli s szbeli feladatok meghatrozsa
Az albbiak megismertetst a tanulkkal, szlkkel minden tanv kezdetn kiemelten kell
kezelni.
ltalnos elvek
A hzi feladatok legfontosabb funkcija a tanrn feldolgozott tananyaghoz kapcsold
gyakorls (kszsg- s kpessgfejleszts), valamint a tananyaghoz kapcsold ismeretek
megszilrdtsa.

57
A hzi feladatok segtsk el a szlk tjkoztatst gyermekk iskolban vgzett
munkjrl, az iskolban foly munkrl.
Az otthoni felkszlst segt rsbeli s szbeli feladatok meghatrozsnl kiemelten
kell kezelni a differenciltan kijellt feladat-meghatrozs fontossgt. Indokolt egy
tlagos kpessg s felkszltsg tanul napi, heti terhelst figyelembe venni.
Nem adhat olyan hzi feladat, melynek elksztse a tantsi rn nem trtnt meg.
Nem adhat hzi feladatknt a tantsi rn fel nem dolgozott anyagrsz otthoni, nll
feldolgozsra.
A hzi feladat ellenrzse trtnjen meg.
Szorgalmi feladat brmely tantrgybl adhat. rtkelse csak pozitv jelleg lehet.
Hzi feladatot nem osztlyozhatunk.
Az otthoni rsbeli hzi feladat kiadsnak korltai
Hosszabb, knyv nlkl megtanuland verset, memoritert nem adunk fel egyik tanrrl a
msikra, legalbb egy hetet biztostunk a tanulknak.
A tanulkat (versenyre kszlk, a tantrgy irnt aktvan rdekldk) egyni vlasztsuk,
krsk alapjn szorgalmi feladattal segthetjk, szmukra szorgalmi feladatot
javasolhatunk.
Az otthoni tanulsi id (rsbeli s szbeli feladatok elvgzsnek egyttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet ignybe egy tantrgybl.
A napi felkszls otthoni (napkzis, iskolaotthonos, tanulszoba) ideje nem lehet tbb 1-
1,5 rnl.
Htvgn s sznetek idejre sem adhat tbb hzi feladat, mint a ht tbbi napjn.
2.11. A csoportbontsok s az egyb foglalkozsok szervezsi elvei
Az adott vfolyamon osztlyltszmtl fggen csoportbontsban tantjuk az idegen
nyelvet, intenzvebb nyelvtanuls rdekben kpessg szerinti bontsban.
Clunk ezzel, hogy az ismereteket elmlytsk, tbb id jusson a kommunikcis
kszsgek fejlesztsre s tanulk tudsnak megalapozsra.
Az adott vfolyamon az informatika tantrgyat csoportbontsban tanuljk. Oka: a
szaktanterem felszereltsgnek mennyisge.
Valamennyi tantrgy esetn egyni, kiscsoportos differencils- szksg szerint, a tantsi
rkon.
Fontolgatjuk az egsz napos iskolai nevels-oktatst, amennyiben lehetsgnk nylik r
felmen rendszerben.
Az egsz napos iskolai nevels-oktats cljai, lehetsgei:
Lehetv tenni mind a felzrkztats, mind a tehetsggondozs sajtos tevkenysgeinek
folytatst az iskolban, gy tmogatva a kpessgfejleszts hatkony pedaggiai eljrsait. A
ktelez tanrkon tli foglalkozsok teret adhatnak a mvszeti nevelsnek, a testmozgsnak
vagy ms, az iskola arculathoz ill szakkri s egyb foglalkozsoknak, illetve az nll
tanulsnak [110/2012. (VI. 4.) Korm. rend. mell.].
2.12. A tanulk fizikai llapotnak, edzettsgnek mrshez szksges mdszerek
A kzoktatsrl szl trvny 41. (5) kimondja, hogy ,, az ltalnos iskolban,
kzpiskolban s szakiskolban vente kt alkalommal, gondoskodni kell a tanulk fizikai
llapotnak mrsrl. A trvny ltal megszabott ktelezettsg vgrehajtsnak
58
megknnytsre az Oktatsi Minisztrium ltal felkrt bizottsg a tanulk fizikai s
motorikus kpessgnek mrsre alkalmas tesztet lltott ssze tmutat a tanulk fizikai
llapotnak mrshet, minstshez cmmel. Iskolnkban ezeket a teszteket alkalmazzuk
vente ktszer, tavasszal s sszel, a tantsi v elejn szeptemberben s a tantsi v vgn,
mjusban.
A mrsek ltalnos szempontjai
A teljes prbarendszert kt hten bell el kell vgezni.
A tanulkkal valamennyi tesztet sportfelszerelsben, jl szellz teremben, illetve szabad
trben clszer vgrehajtatni.
A prbk elvgzst mindig elzze meg ltalnos s specilis bemelegts.
A mrs vezetje sztnzze a tanulkat a mrt kpessgek megfelel, pontos, gyors s
egyenletes vgrehajtsra.
A teszteket, ha azonos nap vgeztetjk, elszr a koordincis kpessgekkel kezdjk,
majd a kondicionlis kpessgek mrsvel folytassuk. A kondicionlis kpessgeken
bell az izomer mrsre kerljn sor.
A dinamikus er mrsekor tbb ksrleti lehetsget kell biztostani, a legjobb eredmnyt
rtkeljk,
Meg kell rtetni a tanulkkal, hogy az egszsges tanulk pillanatnyi fizikai llapota
kztt is igen lnyeges eltrs lehet, mindig az nmaghoz mrt fejldst kvesse
figyelemmel. Egy kis igyekezettel s akaratervel felzrkzhat arra a szintre, mely mr
elegend, hogy napjai j szellemi s fizikai kzrzettel teljenek.
tmutat a prbk elvgzshez, rtkelshez:
a) Aerob llkpessg mrse
1. vfolyam: 4 perc folyamatos futs
2. vfolyam: 5 perc folyamatos futs
3. vfolyam: 6 perc folyamatos futs
4. vfolyam: 7 perc folyamatos futs
A tanulknak meglls nlkl, egyenletes tempban kell teljestenik a feladatot.
b) Helybl tvolugrs: (az als vgtag dinamikus erejnek mrse)
Terpeszllsban trdhajlts, s ezzel egyidej karlendts htra hts rzstos
mlytarts helyzetig, majd karlendtssel elre pros lb elrugaszkods s elugrs
elre. Talajfogs pros lbbal trtnik. rtkels az elugr vonaltl az utols nyomig
mrt 1 cm-es pontossg tvolsg. 3 ksrleti lehetsgbl a legjobbat rtkeljk.
c) Tmttlabda dobs kt kzzel a fej fltt htra: (dinamikus dobert mr teszt/kar, trzs
s lbizmok egyttes ereje/)
/10 ves korig 1kg-os, 5-6. o. 2 kg-os, 7-8, o. 3 kg-os labdval/
A dob a dobs irnynak httal oldalterpeszben ll. A dob elrehajlts kzben,
karnyjtssal a labdt kt trde kz lendti, majd a lbak nyjtsval s a trzs
felemelsvel lendletet szerez.
Nhny ismtls utn a lbak nyjtsval felemeli a trzst, majd vet mozgssal
eldobja a labdt a feje fltt htra fel. A kilks alatt a dobvonal mgtt kell
maradni.

59
rtkels: a dobvonal kzepe s a becsapds kztti tvolsgot mrjk 5 cm-es
pontossggal. 3 ksrlet lehetsges, a legjobb eredmnyt rtkeljk.
d) Ingafuts: (futsi sebessg, frgesg, irnyvltoztats gyorsasga)
/a 6-10 veseknek 4 x 10 m, 11-14 veseknek 4 x 15 m/
Kt prhuzamos vonal kztt kell 4-szer tfutni, gy hogy, a vonalat mindkt lbbal t
kell lpni. A fordulk olyan gyorsak legyenek amennyire az lehetsges.
Tizedmsodpercben mrt id adja a pontrtkeket.
e) 30 m es futs: (futsi sebessget, gyorsulst mr teszt)
llrajtbl indulva teljes gyorsasggal 30 m lefutsa idre. Szzadmsodpercben mrt
id adja a pontrtkeket.
f) Szlalom labdavezets: (koordincis kszsg vizsglata- id-, iram-, tr-, reakci
kpessg)
3 x 5 mter tvolsgra bjkat helyeznk el. Szlalom labdavezetssel minl
gyorsabban kell az akadlyokat oda-vissza megkerlni. Tizedmsodpercben mrt id
adja a pontrtkeket.
g) Ktlhajts pros lbon elre: (koordincis kszsg s lber vizsglat)
1 perc alatt minl tbb pros lb szkdelst vgezzenek. A szkdelsek szma adja a
pontrtkeket.
h) Labdapattints falhoz:
2 m-re a faltl, csak kzilabdval tetszleges dobsmddal 30 msodpercig. A dobsok
szma adja a pontrtkeket.
i) Karhajlts- nyjts, mells fekvtmasz testhelyzetben
j) Trzsemels hason fekvsbl
k) Fells hanyattfekvsbl

60
Pontozsi tblzat
vfolyam
Feladat Pontszm 1. 2. 3. 4.
lny fi lny fi lny fi lny fi
1 15 20 15 20 20 25 20 25 30 35 30 35 40 45 40 45
Proslbon szkdels 2 21 25 21 25 26 30 26 30 36 40 36 40 46 50 46 50
ktlhajtssal 3 26 30 26 30 31 35 31 35 41 45 41 45 51 55 51 55
(1 perc/db) 4 31 35 31 36 36 40 36 40 46 50 46 50 56 60 56 60
5 36 36 41 41 51 51 61 61
1 18,0 17,0 17,0 16,0 17,0 16,0 16,0 15,0 16,0 15,0 15,0 14,0 15,0 14,0 14,0 13,0
2 16,9 16,4 15,9 15,4 15,9 15,4 14,9 14,4 14,9 14,4 13,9 13,4 13,9 13,4 12,9 12,4
3 16,3 15,8 15,3 14,8 15,3 14,8 14,3 13,8 14,3 13,8 13,3 12,8 13,3 12,8 12,3 11,8
Ingafuts 4 x 10 m /mp
4 15,7 15,1 14,7 14,1 14,7 14,1 13,7 13,1 13,7 13,1 12,7 12,1 12,7 12,1 11,7 11,1
5 15,0 14,0 14,0 13,0 13,0 12,0 12,0 11,0
1 18,0 17,5 17,0 16,5 17,0 16,5 16,0 15,5 16,0 15,5 15,0 - 14,5 15,0 - 14,5 14,0 13,5
2 17,4 16,9 16,4 15,9 16,4 15,9 15,4 14,9 15,4 14,9 14,4 13,9 14,4 13,9 13,4 12,9
Szlalom labdavezets /3x5 m-re
3 16,8 16,3 15,8 15,3 15,8 15,3 14,8 14,3 14,8 14,3 13,8 13,3 13,8 13,3 12,8 12,3
bja/
4 16,2 15,7 15,2 14,7 15,2 14,7 14,2 13,7 14,2 13,7 13,2 12,7 13,2 12,7 12,2 11,7
5 15,6 14,6 14,6 13,6 13,6 12,6 12,6 11,6
1 7,7 7,5 7,5 7,3 7,5 7,3 7,1 7,3 7,1 7,3 6,9 7,1 6,9 7,1 6,7 6,9
2 7,4 7,3 7,2 7,0 7,2 7,0 6,8 7,0 6,8 7,0 6,6 6,8 6,6 6,8 6,4 6,6
30 m futs 3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,9 6,7 6,5 6,7 6,5 6,7 6,3 6,5 6,3 6,5 6,1 6,3
4 7,0 6,8 6,6 6,4 6,6 6,4 6,2 6,4 6,2 6,4 6,0 6,2 6,0 6,2 5,8 6,0
5 6,7 6,3 6,3 6,1 6,1 5,9 5,9 5,7
1 1460-1530 1500-1560 1500-1570 1580-1640 1530-1600 1720-1780 1600-1660 1770-1830
2 1531-1590 1561-1620 1571-1630 1641-1710 1601-1660 1781-1840 1661-1730 1831-1900
Cooper teszt 3 1591-1650 1621-1690 1631-1690 1711-1770 1661-1720 1841-1910 1731-1790 1901-1960
4 1651-1700 1691-1730 1691-1740 1771-1810 1721-1770 1911-1950 1791-1830 1961-2000
5 1701 1731 1741 1811 1771 1951 1831 2001
1 180 220 200 250 240 280 245 285 300 340 330 390 350 390 500 550
2 221 260 251 310 281 320 286 330 341 380 391 440 391 430 551 605
Tmttlabda hajts htra 3 261 300 311 370 321 360 331 390 381 420 441 490 431 470 606 665
4 301 340 371 430 361 400 391 440 421 460 491 540 471 510 666 730
5 341 431 401 441 461 541 511 731
1 106 112 109 115 117 123 119 125 126 132 132 138 134 141 143 149
2 113 118 116 121 124 129 126 131 133 138 139 144 142 147 150 155
Helybl tvolugrs 3 119 124 122 127 130 135 132 137 139 144 145 150 148 153 156 161
4 125 130 128 133 136 141 138 143 145 150 151 156 154 159 162 167
5 131 134 142 .. 144 151 157 160 168

61
vfolyam
Feladat Pontsz. 5. vfolyam 6. vfolyam 7. vfolyam 8. vfolyam
lny fi lny fi lny fi lny fi
1 0 40 0 40 0 50 0 50 0 53 0 53 0 60 0 60
2 41 46 41 46 51 56 51 56 54 59 54 59 61 66 61 66
Ktlthajts
3 47 52 47 52 57 63 57 63 60 65 60 65 67 72 67 72
1 perc/db
4 53 57 53 57 64 69 64 69 66 71 66 71 73 78 73 78
5 58 58 70 70 72 72 79 79
1 0 14,2 0 13,3 0 13,5 0 12,9 0 12,6 0 12,0 0 12,2 0 11,6
2 14,1 13,6 13,2 12,7 13,4 12,9 12,8 12,3 12,5 11,9 11,9 11,4 12,1 11,6 11,5 11,0
Ingafuts 4x10m/mp 3 13,5 13,0 12,6 12,1 12,8 12,3 12,2 11,7 11,8 11,3 11,3 10,8 11,5 11,0 10,9 10,4
4 12,9 12,4 12,0 11,5 12,2 11,7 11,6 11,1 11,2 10,8 10,7 10,2 10,9 10,5 10,3 9,8
5 12,3 11,4 11,6 11,0 10,7 10,1 10,4 9,7
1 0 12,5 0 11,7 0 12 0 11,2 0 11,5 0 10,8 0 11,1 0 10,3
2 12,4 11,8 11,6 11,1 11,9 11,5 11,1 10,7 11,4 11,0 10,7 10,2 11,0 10,6 10,2 9,7
Szlalom labdavezets /3x5m-re
3 11,7 11,2 11,0 10,5 11,4 10,9 10,6 10,2 10,9 10,5 10,1 9,8 10,5 10,1 9,6 9,2
bjk/
4 11,1 10,6 10,4 9,9 10,8 10,4 10,1 9,8 10,4 10,1 9,7 9,5 10,0 9,6 9,1 8,7
5 10,5 9,8 10,3 9,7 10,0 9,4 9,5 8,6
1 - 490 - 530 - 570 - 600 - 540 - 570 - 550 - 580
2 500 540 540 600 580 610 610 640 550 620 580 640 560 630 590 650
Tmttlabda hajts htra (cm) 3 550 590 610 650 620 650 650 680 630 690 650 710 640 700 660 720
4 600 650 660 709 660 690 690 720 700 740 720 760 710 750 730 770
5 660 710 700 730 750 770 760 780
1 - 6,5 - 6,7 - 6,3 - 6,5 - 6,5 - 6,3 - 6,3 - 6,1
2 6,6 6,8 6,6 6,4 6,4 6,6 6,2 6,4 6,2 6,4 6,0 6,2 6,0 6,2 5,8 6,0
30 m futs 3 6,3 6,5 6,3 6,1 6,1 6,3 5,9 6,1 5,9 6,1 5,7 5,9 5,7 5,9 5,5 5,7
4 6,0 6,2 6,0 5,8 5,8 6,0 5,6 5,8 5,6 5,8 5,4 5,6 5,4 5,6 5,2 5,4
5 5,9 5,7 5,7 5,5 5,5 5,3 5,3 5,1
1 - 1230 - 1400 - 1250 - 1480 - 1310 - 1600 - 1320 -
2 1240-1610 1410-1780 1260-1640 1490-1870 1320-1700 1610-1980 1330-1710 - 2040
Cooper teszt 3 1620-2080 1790-2250 1650-2080 1880-2330 1710-2170 1990-2450 1720-2180 2050-2510
4 2090-2470 2260-2640 2090-2490 2340-2720 2180-2550 2460-2840 2190-2560 2520-2900
5 2480 2650 2500 2730 2560 2850 2570 2910
1 - 130 - 144 - 137 - 154 - 142 - 163 - 146 - 172
2 131 144 145 159 138 152 155 167 143 156 164 178 147 161 173 186
Helybl tvolugrs (cm) 3 145 165 160 179 153 173 168 190 157 177 179 199 162 182 187 207
4 166 195 180 208 174 201 191 218 178 206 200 227 183 210 208 235
5 196 209 202 219 207 228 211 236
rtkelsi rendszer az alap-llkpessg, dinamikus ugr- s dober, gyorsasg s
gyessg felmrshez.
A ht prbn elrt teljestmny alapjn minstjk a vizsglt tanulkat.
Minstsi kategrik:

1. Igen gyenge: 0 6 pont


Gyenge fizikai llapota miatt a mindennapi tevkenysg, legtbb esetben olyan fizikai
szellemi megterhelst jelent, hogy rendszeresen fradtnak, kimerltnek rzi magt.
Hajlamos a gyakori megbetegedsre.

2. Gyenge: 7 12 pont
Az egsznapi tevkenysgbl mg gyakran frad el annyira, hogy nem tudja kipihenni
magt egyik naprl a msikra, ezrt estre sokszor fradtnak, levertnek, kimerltnek,
rosszkedvnek rzi magt.

3. Kzepes: 13 18 pont
Elrte azt a szintet, mely elegend ahhoz, hogy az egszsges ltezs stabil maradjon, az
az tartsan kiegyenslyozottan, j kzrzettel lhessen. Rendszeres testedzssel a
tovbbiakban is trekedjen arra, hogy legalbb ezt a szintet megtartsa.

4. J: 19 24 pont
Ezt a szintet azoknak sikerl elrnik akik a nap folyamn, tbb idt tltenek a szabadban
mozgssal, jtkkal, mint trsaik. Rendszeres heti 2-3 ra dlutni testedzssel trekedjen
arra, hogy teljestmnyt fejlessze!

5. Kivl: 25 29 pont
Aki ezt a szintet elrni, mr joggal remnykedhet abban, hogy specilisan is jl terhelhet,
hogy nhny sportgban mr kiemelked lehet.

6. Extra: 30 pont
Mindenben 100 %- an megfelelt, alkalmass vlt szinte valamennyi sportgban,
rendszeres, magas szint sportgi specifikus edzs elvgzsre.

2.13. Az iskola egszsgnevelsi s krnyezeti nevelsi elvei


2.13.1. Az iskola egszsgnevelsi elvei
Az egszsgnevels az iskola minden pedaggusnak ill. minden tanrai s tanrn kvli
foglalkozsnak feladata.
Az egszsgnevels clja:
Az egszsg, mint elfogadott rtk pljn be az iskola mindennapjaiba. Az oktats-
nevels sorn nvekedjen a tanulk felelssgrzete nmaguk, msok s krnyezetk
irnt.
Alakuljon ki dikjainkban az egszsggyi szolgltatsok helyes s clszer ignybe
vtele, a szrvizsglatokon val rendszeres s nkntes rszvtel.
Az iskolai testnevels s sport egszsgmegrz hatsnak nvelse, egszsgmegrz
szerepnek npszerstse, tudatostsa.
Az iskola egszsgnevelsi tevkenysgnek kiemelt feladatai:
A tanulk rendelkezzenek korszer ismeretekkel s azok gyakorlshoz szksges
kszsgekkel s jrtassgokkal egszsgk megrzse s vdelme rdekben,
A tanulinknak bemutatjuk s gyakoroltatjuk az egszsges letmd tevkenysgi formit
s treksznk elsajtttatni az egszsgbart viselkedsnormkat,
A tanulk az letkoruknak megfelel szinten tanrai s tanrn kvli foglalkozsok
keretben foglalkoznak az egszsg megrzsnek szempontjbl a legfontosabb
ismeretekkel:
helyes tpllkozsi szoksok
alkohol- s kbtszer-fogyaszts, dohnyzs,
csaldi s kortrskapcsolatok,
a krnyezet vdelme /egszsges krnyezet, termszethez val viszony/
az aktv letmd, a sport,
a szemlyes higinia,
a szexulis fejlds terletn.
Az egszsgnevels eszkzei, sznterei:
Tantsi ra
A krnyezetismeret, termszetismeret, biolgia tantrgy, letvitel, fizika s kmia
tantrgyak rin feldolgozsra kerl ismeret:
A biztonsgunk megrzse
Tpllkozs,
Mozgs s szemlyes higin
Veszlyes anyagok
Emberi szexualits
Csaldi let s kapcsolat
A krnyezet
Felvilgost munka a vdn, hzi orvos, fogorvos, Gyermekjlti szolglat,
Csaldsegt, Orszgos Mentszolglat, Katasztrfavdelem, Rendrsg bevonsval is
trtnik.
Egszsgnevels a testnevels rkon
minden gyermeknek lehetsge legyen minden nap rszt venni a testmozgs-programban,
minden testnevels rn s minden egyb testmozgsi alkalmon megtrtnik a keringsi-
s lgz-rendszer megfelel terhelse,
minden testnevels rn van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtarts
kialaktst s fenntartst szolgl gyakorlatanyag s lgztorna (sszefggsben a
243/2003. (XII.17.) Kormnyrendelet testnevelsi alapelveivel s cljaival),
a testnevelsi tananyag egszben a gerinc- s izletvdelem szablyainak betartsra
koncentrl, kln figyelemmel a fittsg mrsek testhelyzeteire s az izomerstsek

64
klnbz testhelyzeteire (sszhangban a 243/2003. (XII. 17.) Kormnyrendelet
testnevelsi alapelveit s cljaival)
a testnevels s sport szemlyisgfejleszt hatsai rvnyeslnek a teljes testmozgs-
programban,
a testmozgs-program letmd-sportokat, letminsg-sportokat is megtant
a testmozgs-program jtkokat s aerobicot is tartalmaz, s rendszeresen lehetsget
biztostunk dikjainknak arra, hogy a testnevels rk keretben j mozgsformkat
illetve letmdsportokat ismertessnk meg a tanulkkal.
a tanulk ltalnos fizikai teherbr kpessgnek mrse vente ktszer, szsoktats
tanrai keretben.
Egszsgnevels a tanrn kvl:
Szakmai szervezettel val egyttmkds
Az iskola egszsggyi elltsrl szl jogszably elrja, hogy minden iskolnak
legyen kijellt orvosa, s vdnje, valamint a tanulk fogszati elltst (szrs s
ellts) vgz kijellt fogorvosa, akik a jogszablyban foglalt feladatokat az
nkormnyzattal s az Orszgos Egszsgbiztost Pnztrral kttt szerzds
rtelmben ltjk el. Az iskola-egszsggyi feladatokat az orvos s a vdn kzsen
ltja el.
Feladataik a kvetkezkppen csoportosthatk: (sszhangban az egszsggyrl
szl 1997. vi CLIV trvny, 38. (1) s (2) bekezdsvel)
A tanulk letkorhoz kttt vizsglata, amely magban foglalja a testi, rzelmi s
intellektulis fejlds kvetst s az rzkszervek vizsglatt. Az letkorhoz kttt
szrvizsglatok a fejlds kvetsn kvl a krnikus betegsgek s kros
elvltozsok korai felismersre is irnyulnak (szekunder prevenci).
Adott esetben a tanulk elsseglyben val rszestse..
Helyi kezdemnyezsek
Egszsgnevelsi nap szervezse
Sportnap,
trk, kirndulsok
sztborok lehetsg szerint
Mindennapos testmozgs biztostsa
2.13.2. Az iskola krnyezeti nevelsi elvei
Az iskolnk helye s plete:
Iskolnk csodlatos parkja, sznes flrja s faj gazdag faunja szmtalan lehetsget ad
szmunkra a krnyezeti nevels terletn. A park gondozsban s tisztntartsban mindig is
aktvan vettek rszt tanulink. A park egyes terletei ki vannak jellve az osztlyok szmra,
gy a park legnagyobb rsznek egy-egy osztly a gondviselje. Krnyezetszpt napokat
rendeznk nyron, sszel s tavasszal, egy-egy alkalommal.
A Papp Kroly ti plet kzel 50 ves, pavilonos elrendezs.
Mkdik knyvtr, ht szaktanterem, technika mhely, s szp tornaterem. Az iskola jl
felszerelt, minden szaktanteremben van televzi s vide, iskolardi mkdik.

65
Az iskolkban a krnyezeti nevels mozzanatai tbb terleten jelen vannak tantsi rkon,
tanrn kvli s szabadids foglalkozsokon egyarnt.
A pedaggusok trekszenek a mindennapi munkban a krnyezettudatos magatarts, a
krnyezetrt felels letvitel, az ignyes krnyezet kialaktsra. Ezt bizonytjk a
tovbbiakban meghatrozott alapelvein, cljaink, feladataink
Alapelvek, jvkp, hossz tv clok
Az ember krnyezethez hozz tartozik mind a termszetes, mind az ptett s a trsadalmi
krnyezet. Ezrt a krnyezeti nevels olyan szemlyisgformlst jelent, melynek sorn az
ember felismeri a termszeti, trsadalmi, gazdasgi jelensgek klcsns voltt, helyt s
szerept e krnyezeti rendszerben. Kialaktja az emberekben azokat az j krnyezettel
kapcsolatos magatartsi s letviteli mintkat, melynek sorn a trsadalom krnyezetrt
felels szemlyisgeiv vlnak. Ennek cljbl fontos biztostani mindenki szmra azt a
lehetsget, hogy elsajtthassa a krnyezet megvdshez szksges tudst, kszsget,
rtkrendszert, pozitv rzelmi hozzllst, elktelezettsget.
A krnyezetben minden mindennel sszefgg, ezrt szerencss, hogy a krnyezeti nevels
rendszer-szemllet, holisztikus ltsmd, lehetv teszi az egsztl a rszek fel val
megismerst, tbb tudomnyterlet sszekapcsolst. A krnyezeti nevels lethosszig tart
folyamat, nemcsak az iskolban folyik, hanem az let ms sznterein is (csald, voda, ms
intzmnyes s intzmnyen kvli terlet).
A krnyezeti problmk igazbl soha nem helyi jellegek, mindig tgabb krnyezetre
hatnak, mgis rzelmileg fontos, hogy a krnyezeti nevels helyi problmkra, a helyi
termszeti-trsadalmi jellemzk megismersre tmaszkodjon, mikzben meglttatja ezek
globlis sszefggseit. Az aktulis problmk szemlletforml hatsn keresztl eljut a
gyermekekben a jv irnti erklcsi felelssg kialaktsig. Cl olyan emberek nevelse,
akik a termszetes s a trsadalmi krnyezet szpsgeire nyitottak, ezeket tudjk rtkelni,
majd a termszettel harmonikusan tudnak egytt lni, letvitelket harmonikusan tudjk
vezetni, ezrt a nevelsnek a valsgos letben kell gykereznie.
A problmk egyedl nem megoldhatk, ezrt a krnyezeti nevels fontos clja az
egyttmkdsre nevels, az egymsra odafigyels, az egyms irnti szeretet kialaktsa, a
trsadalomba val beilleszkeds kpessgnek kifejlesztse.
A jv problmi sok esetben mg elrelthatatlanok, ezrt fontos feladata a krnyezeti
nevelsnek a kreativits, az nll ismeretszerzs s kritikus, problmamegold gondolkods
kpessgnek kialaktsa, fejlesztse.
Konkrt clok s feladatok
rzkenny tenni a gyerekeket a harmonikus krnyezet szpsgnek befogadsra,
lvezetre.
Segteni a krnyezeti folyamatok, sszefggsek megrtst, lehetv tenni a termszet
teljessgnek, osztatlan egysgnek megrzst, az ehhez ktd pozitv emcik
meglst, a krnyezetrzkenysg javulst.
Gyermekekben hajlandsgot breszteni az aktv rszvtelre, kialaktani a tenni akarst a
problmk megoldsra, kifejleszteni az eredmnyes konfliktuskezels cselekv
kpessgt, aktivitst s j egyttmkdst.

66
Megvalstani a helyes dntsek meghozatalhoz szksges ismeretek tadst, a
magatartsok, viszonyulsok, rtkrend, pozitv jvkp s krnyezeti etika
kialakulshoz nlklzhetetlen lmny-helyzetek biztostst.
Lehetv tenni a problmk, jelensgek sokoldal megkzeltsnek, ltsmdjnak
kialaktst.
Felkszteni a gyerekeket, hogy ha lehetsgk van vlasztani, dnteni akkor a
krnyezetkml termkeket, technolgikat rszestsk elnyben. Kialaktani a
gyerekekben a krosodsokat megelz gondolkods, megismertetni a gyerekekkel a
takarkos s mrtkletes letvitel lehetsgeit.
Kis ltszm osztlyok fenntartsa, ahol a pedaggusok jobban oda tudnak figyelni a
gyerekek elrehaladsra, problmira. A kis ltszm lehetv teszi, hogy felfedezzk a
gyerekek bizonyos irny tehetsgt, s mdunkban ll rdekldsi krknek megfelelen
terelgetni ket azon az ton, melyen tehetsgket kibontakoztathatjk. A kis kzssgi
ltszm lehetv teszi a knnyebb egyttmkdst, a szereteten alapul nevels
szolglatt.
A krnyezeti nevels beptse a termszettudomnyokon kvli tantrgyakba (technika-
letvitel, trtnelem, np s honismeret, trsadalomismeret-etika, mvszeti trgyak), ez
lehetv teszi, hogy az sszetett s bonyolult krnyezeti jelensgeket, folyamatokat
knnyebben megrtsk tbb tudomny eredmnyeinek felhasznlsval, a sokoldal
megkzeltssel.
A valsgos termszeti s humn krnyezet megtapasztalst biztost programok: erdei
iskola, jeles napok megnneplse, terepi foglalkozsok a termszetismeret s a vilglt
tantrgy keretben (ez iskolnkban egy specilis komplex tantrgy).
Konkrt termszetvdelmi s krnyezetvdelmi oktats a felsbb vfolyamokon a
termszetismeret tantrgy keretben.
kolgiai szemllet kialaktsa a termszetes letkzssgek sokflesgnek
megfigyelsvel, a krnyezetben bekvetkez vltozsok nyomon kvetsvel, az
lhelyek megvsval, megfelel irnytssal trtn termszetvdelmi tevkenysggel.
A gyermekek krnyezetv, javt tevkenysgnek szervezsekor bekapcsolds
klnbz termszetvdelmi szervezetek munkjba.
Tanulsszervezsi s tartalmi keretek
Tanrai keretek
a) Hagyomnyos tanrai foglalkozsok

Magyar nyelv s irodalom


A tanulk
ismerjk meg az anyanyelv gazdagsgt, a tjnyelv, a kznyelv s az irodalmi nyelv
egymsra hatst
ismerjk meg kzvetlen termszetes- s mestersges krnyezetk rtkeit bemutat
irodalmi alkotsokat! (mesket, mondkat, npdalokat s verseket)
ismerjk meg az irodalmi mvekben megjelen termszeti s krnyezeti rtkeket, az
ember s a termszet kztti harmonikus kapcsolatok kialakulst

67
legyenek kpesek irodalmi szvegek alapjn problmafelvetsekre, vitra,
vlemnyalkotsra, rvelsre
ersdjn eszttikai, erklcsi rzkenysgk
tudatosan kszljenek az anyanyelv vdelmre, a nyelvi krnyezetszennyezs
elkerlsre

A tanulkban
alakuljon ignny a hatkony kommunikcira val trekvs, a j problmafelvets,
vitakszsg, vlemnyalkotsi kpessg
nveljk a krnyezethez val, pozitv rzelmi s intellektulis kzeledst a krnyezet- s
termszetvdelemi tmj knyvek feldolgozsval
fejlesszk az egyni s a kzssgi kompetencikat a drmajtkok segtsgvel
Trtnelem
A tanulk
rtsk s tudjk, hogyan, mikor s milyen emberi tevkenysgek rvn alakult t a
termszet
tudjk rtelmezni, hogyan hatottak a krnyezeti vltozsok a gazdlkodsra, az letmdra,
a kzssgi normk alakulsra
ismerjk meg a helyi trtnelmi rtkeket, alakuljon ki bennk a hagyomnyok tisztelete
legyenek kpesek a globlis problmkra megoldsokat keresni a termszeti npek
pldjn keresztl
rtsk meg az egsz vilgot rint globlis problmkat, s rezzk hangslyozottan az
egyn, az llam s a trsadalom felelssgt s feladatait a problmk elhrtsban,
cskkentsben
Hon s npismeret
A tanulk
ismerjk meg a termszet kzelben l, a termszetet tisztel, azt felhasznl, s nem
kihasznl paraszti letmd rtkeit
trjk fel Tpisg nprajzi kincseit
ismerjk meg a npszoksok egszsgvdelmi vetlett (nnepek eltti bjtk)
Idegen nyelv
A tanulk
vljanak rzkenny a termszet szeretetre a jl megvlasztott szvegek feldolgozsnak
segtsgvel
legyenek rzkenyek a hazai krnyezeti problmkra s ismerjk meg a nyelv segtsgvel
ms orszgok hasonl problmit
tudjk ms npek ilyen irny tevkenysgeit s ismerjk az idegen orszgok
krnyezetvdelemmel foglalkoz szervezeteit
legyenek kpesek a krnyezetvdelmi problmkra nllan, csoportmunkban, projekt-
munkban vlaszt keresni
A tanulkban

68
alakuljon ki s fejldjn a nemzetkzi felelssg a krnyezettel szemben
fejldjn az idegen nyelvi kommunikci kpessge, s fedezzk fel ennek lehetsgeit
Matematika
A tanulk
vljanak kpess arra, hogy a ms tantrgyakban tantott krnyezeti sszefggseket
matematikai mdszerekkel demonstrljk
legyenek kpesek a krnyezeti mrsek eredmnyeinek rtelmezsre, elemzsre
statisztikai mdszerek alkalmazsval
tudjanak tblzatokat, grafikonokat kszteni s elemezni
logikus gondolkodsa, a szintetizl s a lnyegkiemel kpessge fejldjn
tudjk megfigyelni az ket krlvev krnyezet mennyisgi s trbeli viszonyait
vljanak kpess egy adott tmhoz megfelel adatok kivlogatsra, gyjtsre s
feldolgozsra
ismerjenek konkrt, a vals letbl vett pldkat, s legyenek kpesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelel kvetkeztetseket levonni
Legyenek kpesek relis becslsekre
Tudjanak egyszer statisztikai mdszereket alkalmazni
A tanulkban
alakuljon ki a rendszerben val gondolkods
alaktsuk ki a krnyezeti rendszerek megismershez szksges szmolsi kszsgeket
Krnyezetismeret
A tanulk
ismerjk meg a krnyezetet megfigyelsekkel, vizsglatokkal
ismerjk meg az lvilg soksznsgt, az llnyek egyedi, megismtelhetetlen voltt,
az ember felelssgt az lvilg megrzsben
Ismerjk meg sajt testk alapvet felptst s mkdst, az egszsg megrzshez
szksges letvitel jellemzit
Tpisg vdett rtkeit alaposan ismerjk s vdjk k is
Termszetismeret
A tanulk
vljanak kpess a termszet jelensgeinek elemi szint rtelmezsre
termszettudomnyos gondolkods kialaktshoz megfelel kpessgek kialaktsa;
krnyezet llapota irnti rzkenysg fejlesztse
kolgiai szemllet fejlesztse
helyes krnyezeti attitdk fejlesztse
rtkrendjnek helyes alaktsa
krnyezettudatos gondolkodsnak fejlesztse
felelssgrzetnek fejlesztse
Tpisg vdett rtkeit alaposan ismerjk s vdjk k is
Tpi- Hajta Tjvdelmi Krzet alapos ismerete
Fizika
A tanulk
69
vljanak kpess a krnyezeti vltozsok magyarzatra
ismerjk meg az l szervezetre kros fizikai hatsok (sugrzsok, zaj, rezgs)
egszsgkrostst, tudjk ezek kibocstsnak cskkentsi lehetsgeit
ismerjk fel a fizikai trvnyszersgek s az llnyek letjelensgei kztti analgikat,
valamint az l, s lettelen kztti klcsnhatsokat
tudjk rtelmezni a krnyezet vltozsnak trvnyszersgeit, s ennek tudatban
legyenek kpesek megoldst keresni a globlis krnyezeti problmkra
mrjk fel annak fontossgt, hogy a krnyezeti erforrsokat felelssggel szabad csak
felhasznlni
ismereteik birtokban vljanak tetteik kvetkezmnyeit lt, elregondolkod
llampolgrr
ismerjk meg az alternatv energiahordozkat s forrsokat
Kmia
A tanulk
rendelkezzenek a krnyezetbiztonsghoz szksges ismeretekkel
trekedjenek a krnyezettudatos magatarts kialaktsra
legyenek kpesek a krnyezeti elemek egyszer vizsglatra, az eredmnyek
rtelmezsre
ismerjk a krnyezetket legjobban szennyez anyagokat, trekedjenek ezek
hasznlatnak cskkentsre
ismerjk az emberi szervezetre kros anyagokat s ezek szervezetre gyakorolt hatsait,
tartzkodjanak ezek kiprblstl
rtsk meg a klnbz technolgik hatst a termszeti s ptett krnyezetre, valamint
becsljk meg ezek gazdasgi hatsait
Fldrajz
A tanulk
szerezzenek tapasztalatot, gyjtsenek lmnyeket a kzvetlen l s lettelen
krnyezetkrl
rzkeljk s rtkeljk a krnyezetben lezajl vltozsokat, mint a termszeti s
trsadalmi folyamatok hatsainak eredmnyeit
rtsk meg, hogy a npek eltr termszeti s gazdasgi krlmnyei, hagyomnyai
meghatrozzk gondolkodsmdjukat, vilgszemlletket
rtsk meg, hogy a trsadalom fldrajzi vltozsok, a felgyorsult fogyaszts a Fld
erforrsainak kimerlshez vezet
ismerjk meg a globlis problmkat s azok megelzsi, illetve mrsklsi lehetsgeit
ismerjk, szeressk s rizzk a termszeti s az ptett krnyezet szpsgeit
A tanulkban
a krnyezet rtkeinek megismersvel ersdjn a krnyezettudatos letmd irnti igny
alakuljon ki az igny a szlfld cselekv felfedezsre
fejldjn kzssgk, lakhelyk, orszguk, rgijuk s a vilg problminak
megoldsban val aktv rszvteli kszsg
Biolgia

70
A tanulk
ismerjk meg a globlis krnyezeti problmkat s azok megelzsi, illetve mrsklsi
lehetsgeit
ismerjk s szeressk a termszeti s az ptett krnyezetet
ismerjk meg az llnyek alapvet szervezeti-mkdsi jellemzit, fedezzk fel azok
kztt az ok-okozati sszefggseket
legyenek tjkozottak a fldi lvilg sokflesgt, valamint az emberek s biolgiai
krnyezetk kztti kapcsolatrendszert illeten
ismerjk meg a krnyezet-egszsggyi problmkat
legyenek kpesek az egszsggyi problmk megelzsre s mrsklsre
sajttsk el a testi-lelki egszsget megrz letviteli technikkat
A tanulkban alakuljon ki
kolgiai szemlletmd
alakuljon ki a termszeti s az ptett krnyezet irnti felelssg
nek-zene
A tanulk
ismerjk fel a termszeti s a mvszeti szpsg rokonsgt s azonossgt
ismerjk meg a termszet zenei brzolsnak mdjait
fedezzk fel a termszet szpsgeinek megjelenst a npdalokban
vegyk szre a zene kzssgerst, kzssgteremt szerept
tudjk, hogy az l s az lettelen termszet hangjai a zenben s a htkznapokban
egyarnt akusztikus lmnyt jelentenek
fedezzk fel a zenei krnyezetszennyezst, s tudjanak ellene vdekezni
Rajz s vizulis kultra
A tanulk
ismerjk meg a termszet soksznsgt, formagazdagsgt
ismerjk fel a termszeti s a mvszeti szpsg rokonsgt s azonossgt
ismerjk meg a termszet kpzmvszeti brzolsnak lehetsgeit
ismerjk s tudjk, hogy a hagyomnypols a fenntarthatsg egyik alappillre
tudjanak pldkat emlteni a npi ptszet, dsztmvszet hazai elfordulsaira
ismerjk a termszetes alapanyagok hasznlatt
legyenek kpesek alkotsokat ltrehozni, melyek a termszetrl szlnak
legyenek kpesek a malkotsokat krnyezeti nevelsi szempontoknak megfelelen
elemezni
legyenek kpesek alkotsokat ltrehozni a krnyezeti nevelsi tmakrknek megfelelen
ismerjk a trgyi vilg formanyelvi elemeit, a tartalom s a forma sszefggst
tudjanak pldkat mondani a krnyezetvdelmi szempontok szerinti formatervezsre
kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, npi ptszeti emlkeket
Erklcstan
A tanulk
legyenek kpesek a mr kialaktott, megteremtett rtkek kztt gy lni, hogy a lehet
legkevesebb krosodst okozzk
71
tanuljanak meg a termszet krostsa nlkl teljes letet lni
mrjk fel annak elengedhetetlen fontossgt, hogy az utdaiknak is megfelel letteret
kell hagyniuk
A tanulkban
alakuljon ki az a szemllet, hogy a termszet elemei emberi hasznossguk foktl
fggetlenl is rtket kpviselnek
alakuljon ki szemlyes elktelezettsg s tolerancia a krnyezeti krdsekkel kapcsolatban
fejldjn, szilrduljon meg a trsadalmi szolidarits s igazsgossg az egszsges
krnyezetrt
Tnc s drma
A tanulk
tudjanak improvizlni termszeti jelensgeket a tnc s drma eszkzeivel
legyenek kpesek adott szituci megfogalmazsra tartskpben s mozdulatsorok
segtsgvel (rvz, erdtz, stb.)
termszethez val rzelmi ktdse ersdjn a drmajtkon keresztl
sajttsk el a nptnc elemeit, lssk benne a krnyezeti nevelsi lehetsgeket
Technika s letvitel
A tanulk
ismerjk meg az emberi alkotsokban megtestesl hasznlati, eszttikai, formai s etikai
rtkeket
ismerjk meg a technika okozta krnyezeti krosodsokat s azok megelzsnek mdjait
rtsk meg a fenntarthat fejlds sszefggseit s kvetelmnyeit
ismerjk meg a problmk rendszert s a lnyegt tlt krnyezetgazdlkodst
sajttsk el az alapvet biokertszeti ismereteket
ismerjk meg az egszsges tpllkozs alapelemeit
sajttsk el a gygynvnyek alapvet ismerett s felhasznlsi mdjait
ismerjk meg a komposztls folyamatt s hasznt
ismerjk meg a krnyezetbart technikkat s technolgikat
ismerjk meg a felhasznlt termszetes anyagok, az ptett krnyezet jellemzit
sajttsk el az egszsges tpllkozs, kertszeti alapismeretek, komposztls, szelektv
hulladkgyjts alapvet ismrveit
A tanulkban
alakuljon ki az egszsges letmd irnti igny
a civilizci trsadalmi s krnyezeti vonatkozsainak feltrsa rvn ersdjn a felels,
krnyezettudatos belltottsg
alakuljon ki a kritikus fogyaszti magatarts
Informatika (szmtstechnika s knyvtrhasznlat)
A tanulk
legyenek kpesek az interneten illetve a szakirodalomban informcikat keresni, konkrt,
a vals letbl vett pldkat rtelmezni, s legyenek kpesek ezeket elemezni, tudjanak
megfelel kvetkeztetseket levonni

72
legyenek kpesek a szmtgp segtsgvel megszerezhet tuds szrsre, vljanak
kpess egy adott tmhoz megfelel adatok kivlogatsra, gyjtsre s feldolgozsra
ismerjk meg az informatikban (pl. az internet-hasznlatban) rejl krnyezetvdelmi
lehetsgeket
hasznljk a vilghlt kutatmunkra, ismeretszerzsre
futtassanak krnyezeti elemek megvltozst figyelembevev szimulcikat s statisztikai
teszteket
rendezzenek krnyezeti krdsekrl virtulis frumot mshov jr dikokkal kzsen
szerkesszenek s nyomtassanak krnyezetvdelmi jsgokat s posztereket
ismerjk meg a tvkzlsi-informatikai berendezsek krnyezetkrost hatsait
vljanak kpess arra, hogy a ms tantrgyakban tantott krnyezeti sszefggseket
informatikai mdszerekkel demonstrljk (szmtstechnika alkalmazsa,
knyvtrhasznlat, irodalmi hivatkozsok)
legyenek kpesek a krnyezeti mrsek eredmnyeinek rtelmezsre, elemzsre a
klnfle szoftverek (adatok tblzatos trolsa, kirtkelse, sszefggsek vizsglata,
statisztikai mdszerek alkalmazsa) segtsgvel
a szmtstechnikai eszkzk hasznlata sorn valstsk meg az anyag- s
energiatakarkos alkalmazs feltteleit

Testnevels
A tanulk
fedezzk fel, rtsk meg, hogy a krnyezeti hatsok jelents mrtkben befolysoljk,
egszsges testi fejldsket
gyzdjenek meg a mozgs jtkony hatsairl a klnbz szervrendszerek mkdst
tekintve
legyenek tisztban azzal, hogy testnevels s a sport nlklzhetetlen az lmnyszer
tapasztalatszerzsben, az emberi kapcsolatokban, az egyttmkds s a tolerancia
fejlesztsben
rtsk s tapasztaljk meg a szabadtri foglalkozsokon keresztl, hogy a
krnyezetszennyezs az egszsgre veszlyes
ignyeljk, hogy a sportolshoz lehetsg szerint termszetes anyagokbl kszljenek az
eszkzk, s a tornaszerek
sajttsanak el rgi magyar, mozgst ignyl npi jtkokat
A tanulkban
tudatostsa az egszsg s a krnyezet komplexitst
alakuljon ki az igny a higins normk betartsra
segtse az egszsges napi-heti-vszakos letritmus kialakulst
b) a nem hagyomnyos tanrai formk
Erdei iskola
Szlfldem Tpisg elnevezs program lebonyoltsa az 5. vfolyamon
Tgabb Szlfldem a Tpimente elnevezs program a 6. vfolyamon
Tanulmnyi kirndulsok
73
Terepgyakorlat
termszetismeret s biolgia rkon az iskola parkjban s az Als -Tpiban
Jeles Nap szervezse
a Fld Napja rendezvnynkn
Tanrn kvli szervezsi formk
szakkr: Termszetvd szakkr mkdik,
gyjtmunka: nprajzi gyjtst szerveznk,
nyri tbor: lehetsg szerint minden tanvben megrendezsre kerl, mindig j
helysznen,
kirnduls, tra: ltalban Nemzeti Parkok terletn is
mzeumok, llatkert ltogatsa,
plyzatokon val rszvtel,
iskolakert gondozsa: minden osztlynak kln kijellt terlete van,
szelektv hulladkgyjts, szrazelemgyjts, paprgyjts,
teleplsi krnyezet szptse a lakossggal kzsen,
tansvny bejrsa,
az iskolai tehetsggondozs tern a krnyezet irnt legfogkonyabb tanulk szmra
termszetvd szakkr, lehetsg szerint versenyeken val rszvtel,
lehetsg szerint csatlakozs a trsgnkben szervezett krnyezet- s termszetvdelmi
tborokhoz, rendezvnyekhez,
fontos szntr a napkzi, a dlutni szabadids tevkenysgek sora (a krnyezet
tisztasgnak vsa, dsztse, nvnyek gondozsa, madarak etetse, idjrs
megfigyelse, termszetfilmek megtekintse stb.)
2.14. A tanulk jutalmazsnak, magatartsnak s szorgalmnak rtkelsi elvei
A tanulk magatartsnak s szorgalmnak minstsnl: plds, j, vltoz s rossz
osztlyzatokat hasznljuk.
A tanulk magatartst s szorgalmt az osztlyfnk minden hnap vgn rtkeli.
A flvi s v vgi osztlyzatot az osztlyfnk a havi jegyek s a neveltestlet
vlemnye alapjn llaptja meg.
A flvi s az v vgi osztlyzatot az rtestbe s a bizonytvnyba be kell jegyezni
2.14.1. A magatarts rtkelsnek elvei
Iskolnkban a magatarts rtkelsnek, minstsnek kvetelmnyei:
Plds (5) az a tanul, aki:
szeretettel kzelt trsaihoz, kerli a durvasgot
tiszteli s elismeri msok rtkt
jindulattal segti trsait, aki a kzssgben elrt helyzetvel soha nem l vissza
gyel krnyezete tisztasgra
szndkosan nem okoz krt
szvesen vllal munkt kzssge rdekben, regbti iskolja hrnevt
nem beszl csnyn
kpes kulturltan fellpni sajt s szkebb krnyezete rdekben
74
betartja az illemszablyokat s a hzirendet
J (4) az a tanul, aki:
cselekedeteit a jra vgy hajlam vezeti, de idnknt a krlmnyek eltrtik
igyekszik elkerlni a durvasgot
elismeri trsai eredmnyeit, de tleteit az indulatok is befolysoljk
tiszteli a felntteket s trsait
nem beszl csnyn
feladatait becslettel elvgzi, de nknt ritkn vllal kzssgi munkt
gyel krnyezete rendjre, megjelensre, ruhzata nem kihv
betartja az illemszablyokat s a hzirendet
Vltoz (3) magatarts az a tanul, aki:
gyakran vt a hzirend ellen, br kell motivltsggal kpes a helyes viselkeds
norminak betartsra
tbbszr is durva trsaival, de igyekszik helyrehozni hibs cselekedeteit
trsaival nem mindig van j viszonyban, bartaival viszont segtksz
krnyezete rendjrt semmit sem tesz
srelmeit idnknt nbrskodssal torolja meg
a viselkedsi szablyokat csak gy tartja be, ha gyakran figyelmeztetik r
ha feladattal bzzk meg elvgzi, ha nem is kell figyelemmel

Rossz (2) magatarts az a tanul, aki:


nem tudja s nem is akarja betartani az iskola hzi rendjt
szereti, ha flnek tle, visszal fizikai flnyvel
gyakran bosszantja trsait, tanrait, a tanrai munkt szndkosan zavarja
szndkosan krt okoz, rongl
krnyezett szndkosan rombolja
Az osztlyzat megtlsekor a felsorolt szempontok kzl legalbb hromnak az egyttes
meglte szksges.
2.14.2. A szorgalomjegyek megllaptsnak elvei
A szorgalom rtkelsnek kvetelmnyei:
Plds (5) a szorgalma annak a tanulnak, aki:
kpessgeihez mrten szorgalmas
a tantsi rkra rendszeresen, jl felkszl
a tantsi rkon aktvan kzremkdik, felszerelse hinytalan
nmvelssel fejleszti tudst, plusztudst megosztja trsaival
szvesen s aktvan rszt vesz a tanrn kvli programokban
jl felkszlve versenyeken regbti iskolnk hrnevt
aktv az osztly kzssgi letben
J (4) a szorgalma, aki:
a kpessgeihez mrten ltalban szorgalmas
a tanrkra rendszeresen felkszl, s azokon ltalban aktv

75
felszerelse tbbnyire hinytalan
a hzi feladatt rendszeresen elvgzi, mulaszts esetn ptolja
nmvelsben ltalban aktv
a tanrn kvli programokban rszt vesz
az osztly kzssgi letben rszt vesz
Vltoz (3) a szorgalma, aki:
gyakran hinyos felszerelssel jn iskolba
nem teljesti kpessgei szerint ktelessgeit
munkjban felletes
hzi feladatt gyakran nem kszti el
nmvelsvel nem trdik
az osztly kzssgi letben csak noszogatsra vesz rszt
Hanyag (2) a szorgalma annak, aki:
ktelessgeit nem teljesti
felszerelse gyakran hinyos
hzi feladatt gyakran nem kszti el
a rbzott feladatokat legtbbszr nem vgzi el
munkjt rdektelensg, ignytelensg s nemtrdmsg jellemzi.

A szorgalom elbrlsakor a felsorolt szempontok kzl hrom egyttes meglte szksges.

2.14.3 A jutalmazs, fegyelmezs iskolai elvei


Jutalmazsok, dicsretek:
Azt a tanult, aki kpessgeihez mrten
pldamutat magatartst tanst,
folyamatosan j tanulmnyi eredmnyt r el,
az osztly, illetve az iskola rdekben kzssgi munkt vgez,
iskolai, illetve iskoln kvli tanulmnyi, sport kulturlis stb. versenyeken, vetlkedkn
vagy eladsokon, plyzatokon, bemutatkon rszt vesz,
iskolai/kzsgi nneplyeken szerepel, aktvan rszt vesz,
brmely ms mdon hozzjrul az iskola j hrnevnek megrzshez s nvelshez,
az iskola dicsretben rszestheti.
A dicsretek szintjei:
- osztlyfnki/szaktanri
- igazgati
- neveltestleti
A neveltestleti dicsretet kapott tanulkat v vgn oklevllel s knyvvel
jutalmazzuk.
A dicsretet rsba kell foglalni, s azt a szl tudomsra hozni. Az egyes tanvek
vgn, valamint a nyolc ven t kitn eredmnyt elrt tanulk oklevelet s knyvjutalmat

76
kapnak, melyet a ballagson, illetve a tanvzr nneplyen az iskola kzssge eltt
vehetnek t.
Elmarasztalsok, bntetsek
Azt a tanult, aki
tanulmnyi ktelezettsgeit folyamatosan nem teljesti,
a hzirend elrsait megszegi,
igazolatlanul mulaszt,
vllalt feladatt nem vagy nem megfelelen teljesti,
a tantja, tanra ltal rbzott feladatot (pl. gyelet) nem vagy nem megfelelen teljesti,
brmely mdon rt az iskola j hrnevnek, elmarasztalsban lehet rszesteni.
Szintjei:
pedaggus
igazgat
neveltestlet
Tpusai:
figyelmeztets
ints
Az iskolai bntetsek formi:
szaktanri figyelmeztets
osztlyfnki figyelmeztets
osztlyfnki int
igazgati figyelmeztets
igazgati int
tantestleti figyelmeztets
tantestleti int

A bntets kiszabsnl indokolt esetben el lehet trni a fokozatossgtl.

A bntetst rsban kapja meg a tanul s ktelessge a szl tudomsra hozni

Egyb
Az iskola ltal szervezett, a tanul szmra nem ktelez programtl val eltilts.
Az iskolai bntetsek kiszabsnl a fokozatossg elve rvnyesl, amelytl indokolt
esetben a vtsg slyra val tekintettel el lehet trni.
A bntetsekor rsba kell foglalni, s azt a szl tudomsra hozni.

Pedaggiai program rvnyessgi ideje:


Az iskola 2013. szeptember 1. napjtl szervezi meg nevel s oktat munkjt e
pedaggiai program alapjn.
A pedaggiai program felmen rendszerben kerl bevezetsre.
A pedaggiai program rtkelse, fellvizsglata:
A pedaggiai programban megfogalmazott clok s feladatok megvalsulst a neveltestlet
folyamatosan vizsglja.

77
A nevelk szakmai munkakzssgei minden tanv vgn rsban rtkelik a pedaggiai
programban megfogalmazott ltalnos clok s kvetelmnyek megvalsulst.
Aktulis vltozsok esetn a neveltestletnek el kell vgeznie a pedaggiai program teljes
fellvizsglatt, rtkelst, s szksg szerint a pedaggiai programot mdostani kell.
A pedaggiai program mdostsra:
- az iskola igazgatja,
- a neveltestlet brmely tagja,
- a nevelk szakmai munkakzssgei,
- a Szli Munkakzssg,
- az iskola fenntartja
tehet javaslatot.
A szlk s a tanulk a pedaggiai program mdostst a Szli Munkakzssg, illetve
diknkormnyzat kpviseli tjn javasolhatjk az iskolavezetsnek.
A pedaggiai program mdostst a neveltestlet fogadja el, s az a fenntart
intzmnyvezet jvhagysval vlik rvnyess.
A pedaggia programot a jvhagyst kvet tanv szeptember els napjtl az els s az
tdik vfolyamtl kezdve felmen rendszerben kell bevezetni.

A pedaggiai program nyilvnossgra hozatala:


Az iskola pedaggiai programja nyilvnos, minden rdekl szmra megtekinthet.
A pedaggiai programrl minden rdekl tjkoztatst krhet az iskola igazgatjtl,
igazgathelyettestl, valamint az iskola pedaggusaitl a nevelk fogad rjn vagy ettl
eltren a pedaggussal elre egyeztetett idpontban.
A pedaggiai program egy-egy pldnya a kvetkez szemlyeknl, illetve intzmnyeknl
tekinthet meg:
- az iskola fenntartjnl,
- az iskola irattrban,
- az iskola knyvtrban,
- az iskola neveli szobjban,
- az iskola igazgatjnl,
- az igazgathelyetteseknl
- az iskola honlapjn.
Zr rendelkezsek
Ezt a pedaggiai programot a neveltestlet 2013. mrcius 26-n tartott rtekezletn
elfogadta.
A pedaggiai program tartalmt megismerte a szli munkakzssg s a diknkormnyzat.

A KIK 127017 KITT Dr. Papp Kroly ltalnos Iskola pedaggiai programjt a mai
napon jvhagytam.

Tpisg, 2013. mrcius 26.

78
Jvhagyta: Magda Lszln
mb. tagintzmny vezet

Az intzmny Pedaggiai Programjnak mdostst a tantestlet a tanvnyit rtekezleten,


2015. augusztus 29-n megtrgyalta s elfogadta.
A pedaggiai program mdostst megismerte a szli munkakzssg s a
diknkormnyzat.

Tpisg, 2015. augusztus 29.

Jvhagyta: Magda Lszln


intzmnyvezet

79