You are on page 1of 3

BKM Leerjaar 1

- Auteur: Wat is onderzoek? Nel Verhoeven


- Beschrijving: Dit zijn de verschillende fases die je
tijdens het onderzoek langs loopt
- Te gebruiken voor: Hiermee kun je kijken in welke
fase je bevindt van het onderzoek

Innovatie theorie/praktijk
- Auteur: Osterwalder en Pigneur
- Beschrijving: Het Business Model Canvas met de 9
bouwstenen
- Te gebruiken voor: Dit model helpt om te analyseren
hoe de omgeving van het bedrijf verandert en hoe het
bedrijf daarmee kan omgaan en zo een structureel
voordeel te behalen

- Auteur: Hagel en Singer


- Beschrijving: Ontbundeling van bedrijven
- Te gebruiken voor: Hoe je dit het beste kunt doen

- Auteur: Osterwalder en Pigneur


- Beschrijving: The Long Tail, minder van meer verkopen
- Te gebruiken voor: Hoe je door middel van Long Tail minder
producten voor meer kunt gaan verkopen

- Auteur: Osterwalder en Pigneur


- Beschrijving: Het businessmodel Environment
- Te gebruiken voor: Een omgevingsanalyse
- Auteur: Osterwalder en Pigneur
- Beschrijving: Four actions framework
- Te gebruiken voor: Een nieuwe waardekromme

- Auteur: Osterwalder en Pigneur


- Beschrijving: Rode oceaan strategie en blauwe
oceaan strategie
- Te gebruiken voor: Om te kijken welke strategie
je als bedrijf pakt

Pr
- Auteur: Osterwalder
- Beschrijving: Star Model van Galbraith
- Te gebruiken voor: Om een inzicht te krijgen in een organisatie

Informatiemanagement: Databases & Big Data


- Auteur: Ondernemen met informatie
- Beschrijving: Een gegevensstructuur diagram
- Te gebruiken voor: Bij een analyse van
gegevensbronnen

- Auteur: Ondernemen met informatie


- Beschrijving: De mogelijke relaties tussen bestanden
worden in dit model weergegeven
- Te gebruiken voor: Om te kijken wat voor relaties tussen
bestanden er zijn binnen bepaalde bestanden
- Auteur: Ondernemen met informatie
- Beschrijving: Data-analyse
- Te gebruiken voor: Om een data-analyse toe te
passen

- Auteur: Ondernemen met informatie


- Beschrijving: 3Vs of Big Data: Data velocity, data variety, data
volume
- Te gebruiken voor: Het toepassen van de 3Vs binnen een bedrijf

Bedrijfseconomie

Bij bedrijfseconomie zijn via Excel verschillende bewerkingen gemaakt aan het liquiditeitsoverzicht,
de resultatenrekening en de balans.

Recht

Bij recht zijn er verschillende wetten gebruikt over het intellectueel eigendomsrecht.