You are on page 1of 22

Hzirend

Tpisgi Papp Kroly ltalnos Iskola

OM azonost: 201219

Ksztette: Magda Lszln


intzmnyvezet

Tpisg 2013. 03. 27.


Hzirend

Tartalomjegyzk
1. LTALNOS SZABLYOK ....................................................................................................................................... 3
1.1. A HZIREND CLJA S FELADATA.............................................................................................................................. 3
1.2. A HZIREND HATLYA .............................................................................................................................................. 3
1.3. A HZIREND NYILVNOSSGA .................................................................................................................................. 3
2. A GYERMEKEK/TANULK JOGAI ........................................................................................................................ 4
2.1. LTALNOS JOGOK ................................................................................................................................................... 4
2.2. A TANULK VLEMNYNYILVNTSA, RENDSZERES TJKOZTATSA .................................................................... 4
2.2.1. Vlemnynyilvnts ......................................................................................................................................... 4
2.2.2. Rendszeres tjkoztats .................................................................................................................................... 4
2.3. A TANUL VLASZTSI JOGA FOGLALKOZSOK, TANTRGYAK TEKINTETBEN ....................................................... 4
3. A TANUL KTELESSGE ...................................................................................................................................... 5
3.1. TANTSI RN, VLASZTOTT FOGLALKOZSON RSZVTEL ................................................................................... 5
3.2. SAJT S MSOK TESTI PSGNEK MEGVSA ........................................................................................................ 5
3.3. HELYISGEK, ESZKZK HASZNLATA, VDELME ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4. MAGATARTSI SZABLYOK ...................................................................................................................................... 6
4. A TANULK KZSSGEI ...................................................................................................................................... 6
4.1. AZ OSZTLYKZSSG ............................................................................................................................................. 6
4.2. A DIKKRK ........................................................................................................................................................... 6
4.3. AZ ISKOLAI DIKNKORMNYZAT ............................................................................................................................ 7
5. AZ ISKOLA MKDSI RENDJE............................................................................................................................ 7
5.1. A TANTSI RK RENDJE ......................................................................................................................................... 8
5.2. A csengets rendje ............................................................................................................................................... 8
5.3. A tanulk fogadsa, rkezse, benntartzkodsa ................................................................................................ 8
5.4. A HETESEK FELADATAI ............................................................................................................................................. 8
5.5. AZ GYELETI REND, GYELETESEK FELADATAI ........................................................................................................ 9
6. HINYZSOK SZABLYAI, MULASZTSOK IGAZOLSA ............................................................................ 9
7. TRTSI DJ BEFIZETSE, VISSZAFIZETSE ................................................................................................ 10
8. A TANKNYVTMOGATS MEGLLAPTSNAK S FELOSZTSNAK ELVEI .............................. 10
8.1. ALANYI JOGON JR TMOGATS .......................................................................................................................... 10
8.2. NEM ALANYI JOGON JR TMOGATS ................................................................................................................... 11
9. TANRN/NEVELSI FOGLALKOZSON KVLI TEVKENYSGEK .................................................... 11
9.1. VLASZTHAT TRGYAK ........................................................................................................................................ 11
9.2. VLASZTHAT FOGLALKOZSOK ............................................................................................................... 11
9.2.1. Vlaszthat tanrn kvli rendszeres foglalkozsok ..................................................................................... 11
9.2.2. Szakrti, pedaggusi javaslat alapjn ktelez foglalkozsok ..................................................................... 11
9.2.3. Szabadids foglalkozsok ............................................................................................................................... 11
9.2.4. Egyb iskolai lehetsgek ............................................................................................................................... 12
9.3. LTALNOS SZABLYOK ........................................................................................................................................ 12
10. AZ ISKOLA LTAL SZERVEZETT- PEDAGGIAI PROGRAM VGREHAJTSHOZ KAPCSOLD
ISKOLAI/ISKOLN KVLI RENDEZVNYEK ..................................................................................................... 12
10.1. RENDEZVNYEKBEN VAL KZREMKDS ......................................................................................................... 12
10.2. A RENDEZVNYEKEN VAL VISELKEDS ............................................................................................................... 12
11. A NAPKZI OTTHONRA/TANULSZOBRA VONATKOZ SZABLYOK ............................................ 13

1
Hzirend

11.1. FELVTELI KRELMEK ELBRLSA ...................................................................................................................... 13


11.2. A NAPKZI OTTHON MKDSI RENDJE ................................................................................................................ 13
11.3. A TANULSZOBA RENDJE ...................................................................................................................................... 13
12. A TANULK JUTALMAZSA .............................................................................................................................. 14
13. A TANULKKAL SZEMBENI FEGYELMEZ INTZKEDSEK ................................................................. 15
14. AZ ISKOLBA A FOGLALKOZSOKHOZ/TANULSHOZ NEM SZKSGES DOLGOK BEVITELE 17
15. A GYERMEKEK/ TANULK NAGYOBB CSOPORTJA S NAGYOBB KZSSGE .............................. 18
16. EGYB MKDSI SZABLYOK ....................................................................................................................... 18
16.1. A TANUL LTAL ELLLTOTT TERMK, DOLOG, ALKOTS VAGYONI JOGA ........................................................ 18
16.2. AZ ELLENRZ S TJKOZTAT FZET ............................................................................................................... 18
16.3. A TESTNEVELS RK, SPORTFOGLALKOZSOK SZABLYAI................................................................................. 18
16.4. AZ OSZTLYOZVIZSGA ELJRSRENDJE ............................................................................................................. 19
17. A HZIREND ELFOGADSNAK S MDOSTSNAK SZABLYAI ........ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
ZR RENDELKEZSEK ........................................................................................................................................... 21
SZLI MUNKAKZSSGI NYILATKOZAT ..................................................................................................................... 21
DIKNKORMNYZATI NYILATKOZAT........................................................................................................................... 21
NEVELTESTLETI NYILATKOZAT ................................................................................................................................. 21

2
Hzirend

1. ltalnos szablyok
1.1. A hzirend clja s feladata
A hzirend llaptja meg a gyermeki, tanuli jogok s ktelessgek gyakorlsval, valamint
az iskola munkarendjvel kapcsolatos rendelkezseket.
A hzirendbe foglalt elrsok clja biztostani intzmnyeink trvnyes mkdst, az
iskolai nevels s oktats zavartalan megvalstst, valamint a gyermekek/tanulk iskolai
kzssgi letnek megszervezst.

1.2. A hzirend hatlya


A hzirend elrsait be kell tartania az iskolba jr gyermekeknek/tanulknak, szleinek,
az iskola pedaggusainak s ms alkalmazottainak.
A hzirend elrsai azokra az iskolai s iskoln kvli, tantsi/foglalkozsi idben, illetve
azokon kvl szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedaggiai program alapjn
az iskola szervez, s amelyeken elltja a gyermekek felgyelett.

1.3. A hzirend nyilvnossga


A hzirend elrsai nyilvnosak, azt minden rintettnek (tanulnak, szlnek, valamint az
intzmny alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A hzirend egy-egy pldnya megtekinthet
az intzmny irattrban;
az iskola knyvtrban;
az intzmny neveli szobjban;
az intzmny vezetinl;
a csoportvezetknl, az osztlyfnkknl;
a diknkormnyzatot segt nevelnl,
az iskolai szli szervezet (kzssg) vezetjnl.
A hzirend egy pldnyt a kzoktatsi trvny elrsainak megfelelen az iskolba
trtn beiratkozskor a szlnek t kell adni.
A hzirend gyermekekre/tanulkra s a szlkre vonatkoz szablyait a pedaggusoknak
ismertetni kell:
a tanulknak az els tantsi napon,
a szlkkel szli rtekezleten.
A mdostsokat a hatlyba lpst kveten a legrvidebb idn bell ismertetni kell.

3
Hzirend

2. A gyermekek/tanulk jogai
2.1. ltalnos jogok
A gyermeknek, tanulnak joga, hogy az intzmnyben biztonsgos s egszsges
krnyezetben, kpessgeinek, rdekldsnek, letkornak, fejlettsgnek megfelel
nevelsben s oktatsban rszesljn.
A gyermek/tanul szemlyisgt, emberi mltsgt, vlemnynyilvntsi szndkt,
etnikumi s vallsi hovatartozst az intzmny minden tanulja/dolgozja tiszteletben
tartsa.
Minden tanulnak/gyermeknek joga, hogy krelmre /szl krelmre/ az ltala vlasztott
hitoktatsban rszesljn.
A tanuli jogviszony a berats napjn jn ltre. Jogait az els tanv megkezdstl
gyakorolhatja.

2.2. A tanulk vlemnynyilvntsa, rendszeres tjkoztatsa


2.2.1. Vlemnynyilvnts
A tanulk a jogszablyokban, valamint az iskola bels szablyzataiban biztostott jogaiknak
az rvnyestse rdekben szban vagy rsban, kzvetlenl vagy vlasztott kpviselik,
tisztsgviselk tjn az iskola igazgatsghoz, az osztlyfnkkhz, az iskola
nevelihez, a diknkormnyzathoz fordulhatnak.
A tanulk krdseiket, vlemnyket, javaslataikat szban vagy rsban egynileg vagy
vlasztott kpviselik, tisztsgviselik tjn kzlhetik az iskola igazgatsgval,
nevelivel, a neveltestlettel.

2.2.2. Rendszeres tjkoztats


A tanulkat az iskola egsznek letrl, az iskolai munkatervrl, az aktulis tudnivalkrl
az iskola igazgatja
a dikkzgylsen tanvenknt legalbb egy alkalommal,
a falijsgon keresztl folyamatosan tjkoztatja,
az osztlyfnkk az els tantsi napon, falijsgon, szban folyamatosan
tjkoztatjk.
A tanult fejldsrl, egyni haladsrl a nevelk folyamatosan szban s a tjkoztat
fzeten (ellenrz knyvn) keresztl rsban tjkoztatjk.

2.3. A tanul vlasztsi joga foglalkozsok, tantrgyak tekintetben


Az iskola igazgatja minden tanv prilisban az osztlyfnkk kzremkdsvel szli
rtekezleteken, illetve osztlyfnki rkon rtesti a szlket, s a tanulkat a kvetkez
tanvben vlaszthat tantrgyakrl.
4
Hzirend

A vlasztst, illetleg azt a krst, hogy nem kvnja ignybe venni a nem ktelez
foglalkozst, a szlnek rsban kell jelezni.
A tanul szaktanri segtsg mellett, a felkszls intenzvv ttele rdekben tanulmnyi
szabad napot krhet az iskola igazgatjtl:
megyei szint tanulmnyi versenyek eltt: 2 nap /maximum 3-szor vehet ignybe /
orszgos szint tanulmnyi versenyek eltt: 4 nap /maximum. 3-szor vehet ignybe/
A vlaszthat tantrgyak, foglalkozsok a 9. pontban kerlnek felsorolsra.

3. A tanul ktelessge
3.1. Tantsi rn, vlasztott foglalkozson rszvtel
A tanul ktelessge, hogy rszt vegyen a ktelez s vlasztott foglalkozsokon, rendszeres
munkval, fegyelmezett magatartssal tegyen eleget tanulmnyi ktelezettsgnek. Ennek
rdekben a tanrkon hinytalan, rendezett felszerelssel kell rszt venni. A szksges
eszkzket az osztlytantk, szaktanrok hatrozzk meg.
A tanulk tudomsul veszik, hogy a nem ktelez foglalkozst az rtkels, mulaszts,
tovbb a magasabb vfolyamba lps elbrlsban gy kell tekinteni, mint a ktelez
tantsi rt. A jelentkezs egsz tanvre vonatkozik, s ktelez rvny.

3.2. Sajt s msok testi psgnek megvsa


Ktelessge, hogy vja sajt s trsai testi psgt, egszsgt. Tudomsul vegye, hogy az
iskolba szr-vgeszkzt, testi psget veszlyeztet eszkzt; cigarettt, szeszes italt,
kbtszert behozni tilos!
Betartsa, s igyekezzen trsaival is betartatni az osztlyfnktl, illetve a nevelitl hallott,
a balesetek megelzst szolgl szablyokat. Az iskola folyosin, s a lpcskn
futkrozni, nem szabad; a folyoskon kzlekedni, mindig a jobbkz-szably betartsval
lehet.
Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozjnak, ha sajt magt, trsait vagy msokat,
veszlyeztet helyzetet, tevkenysget, illetve valamilyen rendkvli esemnyt (pl.:
termszeti katasztrft, tzet, robbantssal trtn fenyegetst) vagy balesetet szlel.
Azonnal jelentse az iskola valamelyik neveljnek amennyiben ezt llapota lehetv teszi
, ha rosszul rzi magt, vagy ha megsrlt. A szlt, vagy a legkzelebbi hozztartozt
rtesteni kell!
Megismerje az plet kirtsi tervt, s rszt vegyen annak venknti gyakorlatban.
Betartsa a testnevelsi rkra vonatkoz szablyokat.
Balesetvdelmi okokbl az iskola terletn kerkprozni tilos!

3.3. Helyisgek, eszkzk hasznlata, vdelme


A tanul ktelessge, hogy fokozottan vigyzzon az iskola pletre, annak helyisgeire,
5
Hzirend

felszerelseire, berendezseire. A szndkos krokozst meg kell trteni. Az igazgat kteles


a krokozs krlmnyeit megvizsglni, az okozott kr nagysgt felmrni s lehetsg szerint a krt
okoz szemlyt megllaptani. A vizsglatrl a kiskor tanul szljt haladktalanul tjkoztatni
kell. A tjkoztatssal egyidejleg a szleit fel kell szltani az okozott kr megtrtsre.
Az iskola helyisgeit, az ott lv berendezsi trgyait, eszkzeit, mindig az adott helyisg
rendeltetsnek megfelelen kell hasznlni, figyelembe vve a munkavdelmi s
balesetvdelmi szablyok betartst.
Vigyzni kell az plet, a termek tisztasgra. A tanul feladata, hogy ne szemeteljen, erre
trsait is figyelmeztesse, hagyjon rendet maga utn.
A szaktantermekben, sportplyn, tornateremben, knyvtrban, szmtstechnika teremben,
szertrakban a tanulk csak neveli felgyelet mellett tartzkodhatnak.
A tantsi rk/foglalkozsok utn el kell hagyni az iskola plett.

3.4. Magatartsi szablyok


Minden tanul ktelessge, hogy trsai, tanrai s az iskola dolgozi irnt tisztelettel,
embersggel kzeledjen.
Minden tanulnak ismerni kell a Szervezeti s Mkdsi Szablyzatban rjuk vonatkoz
pontjait, az iskolai hzirendet, s annak betartsa ktelez.

4. A tanulk kzssgei
4.1. Az osztlykzssg
Az azonos vfolyamra jr, kzs tanulcsoportot alkot tanulk osztlykzssget
alkotnak. Az osztlykzssg ln mint pedaggusvezet az osztlyfnk ll.
A fels tagozatos tanulk maguk kzl az osztly kpviseletre, valamint kzssgi
munkjnak szervezsre tisztsgviselket vlaszthatnak.

4.2. A dikkrk
Az iskolban a tanulk ignyeinek, rdekldsnek kielgtsre dikkrk mkdnek. A
dikkr lehet: szakkr, rdekldsi kr, nkpzkr, nekkar, mvszeti csoport stb.
A dikkrk ltrehozsra javaslatot tehet az iskola igazgatjnak az adott tanvet megelz
tanv vgig brmely tanul, szl, nevel, illetve a diknkormnyzat, a szli
munkakzssg iskolai vezetsge. A javasolt dikkr ltrehozsrl minden tanv elejn
az adott lehetsgek figyelembevtelvel a tantrgyfeloszts, valamint az ves munkaterv
elfogadsakor a neveltestlet dnt.
A dikkrket nevel, szl vagy az iskola igazgatja ltal felkrt nagykor szemly vezeti.
A dikkrkbe a tanulknak a tanv elejn kell jelentkeznik, s a dikkr tevkenysgbe a
tanv vgig rszt kell vennik.

6
Hzirend

4.3. Az iskolai diknkormnyzat


A tanulk s a tanulkzssgek rdekeik kpviseletre, a tanulk tanrn kvli szabadids
tevkenysgnek segtsre az iskolban diknkormnyzat mkdik.
Az iskolai diknkormnyzat tevkenysgt az osztlyokban megvlasztott kldttekbl ll
diknkormnyzati vezetsg irnytja.
Az iskolai diknkormnyzat kpviselett az iskolai diknkormnyzatot segt nevel ltja
el. A diknkormnyzatot megillet javaslattteli, vlemnyezsi s egyetrtsi jog
gyakorlsa eltt diknkormnyzatot segt nevelnek ki kell krnie az iskolai
diknkormnyzat vezetsgnek vlemnyt.
A diknkormnyzat meghatrozza sajt mkdsi rendjt.
Az iskolai dikkzgyls
Tanvenknt legalbb egy alkalommal iskolai dikkzgylst kell sszehvni.
A dikkzgyls sszehvsrt minden tanvben a tagiskola igazgatja a felels.
Az iskolai dikkzgylsen minden tanulnak joga van rszt venni.
A dikkzgylsen a diknkormnyzatot segt nevel, valamint a diknkormnyzat
gyermekvezetje beszmol az elz dikkzgyls ta eltelt idszak munkjrl, valamint
az iskola igazgatja tjkoztatst ad az iskolai let egszrl, az iskolai munkatervrl, a
tanuli jogok helyzetrl s rvnyeslsrl, az iskolai hzirendben meghatrozottak
vgrehajtsnak tapasztalatairl.

5. Az iskola mkdsi rendje


5.1. A tantsi rk rendje
Az rt fegyelmezett munkval kell eltltenie minden tanulnak.
A tanrn a tanr s a dik kzs munkval, aktv egyttmkdsben dolgozik.
Az rn lehetsg van r s kvnatos, hogy minden tanul sajt kpessgeihez mrten
tudjon tanulni.
A tantsi rt gy kell elkezdeni, hogy a padokon s azok krnykn tisztasg s rend
legyen, az ra vgn ezt a hetesek ellenrzik, hogy tisztn, rendben adjk t a kvetkez
osztlynak.
Az ra alatt a terembe lp nevelt vagy felntt vendget az osztly /csoport/ felllssal
dvzli.
A tanra vdelmben kvnatos, hogy csak nagyon indokolt esetben lehet az rt
megszaktani.
A teremben brmikor lni lehet az trendezs jogval.
A szaktantermek hasznlati rendjt fokozott figyelemmel kell betartani.

7
Hzirend

5.2. A csengets rendje

1. ra 8 00 - 8 45
2. ra 9 00 - 9 45
Tzrai sznet
3. ra 10 00 - 10 45
4. ra 11 00 - 11 45
(Ebdid:11 45 - 12 45)
5. ra 12 00 - 12 45
Ebdid:12 45 - 13 45
6. ra 12 55 - 13 40
Ebdid:13 40 - 14 00
7. ra 14 00 - 14 45

5.3. A tanulk fogadsa, rkezse, benntartzkodsa


A tanul tantsi id alatt az iskola plett csak a szl szemlyes, vagy rsbeli krsre az
osztlyfnke, (tvollte esetn az igazgat vagy az igazgathelyettes) vagy a rszre rt tart
szaktanr rsos engedlyvel hagyhatja el. Rendkvli esetben szli engedly nlkl az
osztlyfnk, vagy az iskolai vezet adhat engedlyt.

Az iskola reggel 7ra 30 perctl biztost gyeletet. J id esetn a gylekezs az iskola udvarn a
bejrat eltt trtnik /rossz idben gylekezs a folyosn/. 7 ra 45 perckor a tanulk bevonulnak,
cipt vltanak, rendben gylekeznek annak a tanteremnek az ajtaja eltt, ahol az els tanrjuk lesz.
Kssnek minsl a 8 rs csengets utni rkezs / hisz a tanulnak nem marad elg ideje a
cipvltsra, kabtok, egyb iskolai eszkzk szekrnybe val elhelyezsre/. A ksseket az
gyeletes tanulk az un. gyeletesek fzetbe naponknt bejegyzik. A ksseket a magatarts jegyek
elbrlsnl az osztlyfnkk figyelembe veszik.
Ha a tanul, a 8 rs csengets utn rkezik az iskolba, ksst regisztrlja a tanr a naplba pontos
idmegjellssel. A kssek idejt ssze kell adni, s amennyiben elri a 45 percet, mulasztott rnak
szmt. Hrom igazolatlan kss esetn osztlyfnki figyelmeztetsben kell rszesteni a tanult.

5.4. A hetesek feladatai


A hetes felel a terem rendjrt, a tbla tisztasgrt.

8
Hzirend

Ha egy osztlyban valamilyen oknl fogva nem jelenik meg tanr, a hetes feladata, hogy 5
perc elteltvel jelentse az igazgati irodban.
A hetes ellenrzi a hinyzkat s az els ra elejn jelentst tesz. Jelentenie ismtelten akkor
kell, ha az osztlyban brmely kvetkez rt ms tanr tartja.

5.5. Az gyeleti rend, gyeletesek feladatai


Az gyeletet iskolnkban az gyeletes nevelk mellett a kijellt gyeletes tanulk vgzik.
Az gyletes tanul a pedaggus segtje, fegyelmezsi krdsben a pedaggus dnt.
Az gyeletes tanulk ellenrzik a reggeli sorakozt, bevonulst, majd a cipvltst. A
becsengetsig felgyelik a sorakozt s a folyosi rendet. A sznetekben a folyosn, ill. az
udvaron felgyelnek, a rendbontst, verekedst jelentik az gyeletes nevelnek.
A heteseknek s gyeleteseknek magatartsukkal mindenkor j pldt kell mutatniuk.
Az gyeletes tanulk nvsort az arra rdemes tanulk kzl a DT lltja ssze s a DT
vlemnyezi munkjukat.

6. Hinyzsok szablyai, mulasztsok igazolsa

A tanul hinyzst, illetve ksst a tantsi rkrl, valamint a tanrn kvli


foglalkozsokrl igazolni kell.
A szl egy tanv folyamn gyermeknek hrom nap hinyzst igazolhatja.
A tanul a szl elzetes engedlykrse nlkl csak indokolt esetben maradhat tvol az
iskoltl. A szl ilyen esetben is kteles a lehet leghamarabb/ a hinyzst kvet
legfeljebb msodik napon/ bejelenteni a mulaszts okt az osztlyfnknek.
A mulaszt tanul iskolba jvetelnek els napjn, de legksbb hrom tantsi napon bell
igazolhatja mulasztst.
hrom napig terjed mulaszts esetn szli, / ellenrzbe trtn bejegyzssel
igazolhatja gyermeke tvolltt/
hrom napon tli mulaszts esetn pedig orvosi vagy egyb hivatalos igazols
fogadhat el,
Mulaszts esetn az igazolst az osztlyfnknek kell bemutatni.
A tanul ri igazolatlannak minslnek, ha az elrt hatrid alatt nem igazolja
tvolmaradst.
Amennyiben a tanul elksik a tantsi rrl, az rt tart nevel a kss tnyt, a kss
idejt, valamint azt, hogy a kss igazoltnak vagy igazolatlannak minsl az osztlynaplba
bejegyzi. Tbb kss esetn a kssek idejt ssze kell adni, s amennyiben az elri a
negyvent percet, egy tantsi rrl trtn hinyzsnak minsl.
A tvolmaradsra engedlyt kell krni:
1 rrl a szaktanrtl
3 napig terjed idtartamra az osztlyfnktl
4 vagy annl tbb napra az igazgattl

9
Hzirend

Ha a tanulnak egy tantsi vben:


az igazolt s igazolatlan rk egyttesen a 250 rt meghaladjk,
egy adott tantrgybl az igazolt s igazolatlan rk a tantsi rk 30%-t
meghaladjk, a tantsi v vgn nem osztlyozhat, kivve, ha a tantestlet az
osztlyoz vizsgt engedlyezi.

7. Trtsi dj befizetse, visszafizetse


A trtsi dj befizetsnek mdja:
kszpnz,
kszpnz-tutalsi megbzs (csekk).
A trtsi dj befizetsnek hatrideje: minden hnap 5-e.
A befizets bonyoltsi mdja:
Kszpnzfizets esetn: a konyhn, az lelmezsvezetnl tallhat pnztrba a
pnztri rknak megfelelen,
A trtsi dj visszatrtse:
a kvetkez esedkes trtsi dj sszegbl levonsra kerl, gy kln visszatrts
nem trtnik,
kszpnzben az intzmnyi jogviszony megsznst kveten trtnik, az rintett
rsbeli rtestst kveten.

8. A tanknyvtmogats megllaptsnak s felosztsnak elvei


8.1. Alanyi jogon jr tmogats
a.) minden v jnius 10-ig trtnik meg a felmrs azoknl a tanulknl, akik a hatrid idpontja
eltt 15 nappal az iskola tanuli,
b.) az iskolba belp j osztlyok tanuli esetben a beiratkozs napjig trtnik.
Az iskola kzzteszi a normatv kedvezmnyen tli tovbbi kedvezmnyek krt, feltteleit, az
ignyjogosultsg igazolsnak formjt s az ignyls elbrlsnak elveit.
Az iskola kezdemnyezi a tanknyv- s tanszerellts tmogatsnak megllaptst a fenntartnl
azon tanulk rszre, akiknek a tanknyvelltst az iskolai tanknyvtmogats rendszere nem tudja
megoldani.
A felmrs eredmnyrl az igazgat minden v jnius 15-ig tjkoztatja neveltestletet, az
iskolai szli szervezetet (kzssget) az iskolai diknkormnyzatot, s kikri a vlemnyket az
iskolai tanknyvtmogats rendjnek meghatrozshoz.

10
Hzirend

Az iskola igazgatja a vlemnyezsre jogosultak vlemnye alapjn minden v jnius 17-ig


meghatrozza az iskolai tanknyvellts rendjt, s errl tjkoztatja a szlt.
Az ingyenes tanknyvelltsra jogosult dikok szmra a tanknyveket az iskolai knyvtr
llomnybl biztostjuk

8.2. Nem alanyi jogon jr tmogats


Az els iskolav megkezdsekor jogosult a rszorultsg szerinti szocilis kedvezmnyekre. A
tanknyv vsrlshoz biztostott nem alanyi jogon jr llami tmogats tanulk kztti
sztosztsnak mdjrl s mrtkrl vente a neveltestlet dnt, rendszerint az ves
tanknyvcsomag rnak arnyban felosztva az vfolyamok kztt. Amennyiben e tmogats a
szocilis elvek figyelembevtelvel kerl odatlsre, a dntsnl elnyt lvez az a tanul, aki
htrnyos helyzet, akinek egyik vagy mindkt szlje munkanlkli, akit az egyik szl egyedl
nevel, aki rendszeres gyermekvdelmi tmogatsban rszesl, illetve aki llami gondozott.

9. Tanrn/nevelsi foglalkozson kvli tevkenysgek


9.1. Vlaszthat trgyak
1. vfolyamon: drma, etika vagy hitt s erklcstan
2. vfolyamon: drma,
3. vfolyamon: testnevels, drma, angol, furulya,
4. vfolyamon: testnevels, drma, furulya,
5. vfolyamon erklcstan vagy hittan, angol felzrkztat
6. furulya,
7-8. vfolyamon: informatika, felvteli elkszt

9.2. Vlaszthat foglalkozsok


9.2.1. Vlaszthat tanrn kvli rendszeres foglalkozsok
tanv elejn meghirdetett sport, s egyb szakkrk, tehetsggondoz foglalkozsok,
napkzi jelleg foglalkozs 1- 4. vfolyamon,

tanulszobai jelleg foglalkozs az 5-8. vfolyamon

9.2.2. Szakrti, pedaggusi javaslat alapjn ktelez foglalkozsok


1-4. vfolyamon: osztlykorrepetls, fejleszt s rehabilitcis foglalkozsok
1-8. vfolyamon: fejleszt foglalkozsok, korrepetlsok,

9.2.3. Szabadids foglalkozsok


trk, kirndulsok, tborok, sznhz- s mzeumltogatsok, tncos rendezvnyek stb.

11
Hzirend

mzeumi, killtsi, knyvtri s mvszeti eladshoz kapcsold foglalkozs.

9.2.4. Egyb iskolai lehetsgek


Iskolai knyvtr hasznlata.
Versenyeken, vetlkedkn val rszvtel.

9.3. ltalnos szablyok


Hit- s vallsoktats. Az iskolban a terletileg illetkes, bejegyzett egyhzak az iskola
nevel s oktat tevkenysgtl fggetlenl hit- s vallsoktatst szervezhetnek. A hit- s
vallsoktatson val rszvtel a tanulk szmra nkntes. 2013.szeptember 1-tl az 1. s 5.
vfolyamon kezdve, felmen rendszerben a vlasztst kveten ktelez vlt.
A dlutni tanrn kvli foglalkozsokat az iskola neveli lehetsg szerint 14:00 ra s
17:00 ra kztt szervezik meg. Az ettl eltr idpontokrl a szlket elre rtesteni kell.
A tanrn kvli foglalkozsokra val tanuli jelentkezs a felzrkztat foglalkozsok,
valamint az egyni foglalkozsok kivtelvel nkntes. A tanrn kvli foglalkozsokra a
tanulnak az adott tanv elejn kell jelentkeznie, s a jelentkezs egy tanvre szl.
A felzrkztat foglalkozsra, valamint az egyni foglalkozsra ktelezett tanulkat
kpessgeik, tanulmnyi eredmnyeik alapjn a tantk, szaktanrok jellik ki. A tanulk
rszvtele a felzrkztat foglalkozsokon, valamint az egyni foglalkozsokon ktelez.
A fejleszt, s rehabilitcis foglalkozsra ktelezett tanulkat vizsglati eredmnyk alapjn a
nevelsi tancsad s a tanulsi kpessgeket vizsgl szakrti bizottsg jelli ki. A tanulk
rszvtele a foglalkozsokon ktelez, a hinyzst igazolni kell.
A fentiekben felsorolt foglalkozsokhoz ignybe lehet venni az iskola tantermeit, knyvtrt
tanri felgyelet mellett.
A helyisgek rendjrt, tisztasgrt, psgrt minden hasznl felels.
A tanrn kvli foglalkozsokrl trtn tvolmaradst is igazolni kell.

10. Az iskola ltal szervezett- pedaggiai program vgrehajtshoz


kapcsold iskolai/iskoln kvli rendezvnyek
10.1. Rendezvnyekben val kzremkds
Az iskolai rendezvnyek elksztsben, lezrsban a tanulk osztlyfnkeik, tanraik
felgyelete mellett, azok utastsainak megfelelen vesznek rszt.

10.2. A rendezvnyeken val viselkeds


A rendezvnyeken is be kell tartani a hzirend szablyait.
Klnsen tiltott viselkeds:
szemremsrt, durva, illetlen, trgr beszd;
diktrsaik fizikai bntalmazsa;

12
Hzirend

diktrsaik megalz helyzetbe val knyszertse;


msok megflemltse, zsarolsa;
diktrsaik szemlyisgnek megsrtse kihv magatartssal, bnt
megjegyzsekkel.

11. A napkzi otthonra/tanulszobra vonatkoz szablyok


11.1. Felvteli krelmek elbrlsa
A napkzi otthonba trtn felvtel a szl krsre trtnik. Az osztlyfnk,
gyermekvdelmi felels, a dik tanulmnyi elmenetele alapjn javasolhatja a szlnek a
fenti lehetsgeit.
A napkzi otthonba tanvenknt elre minden v mjusban, illetve els vfolyamon a
beiratkozskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szl tanv kzben is krheti gyermeke
napkzi otthoni elhelyezst.
Az iskola a napkzi otthonba minden htrnyos helyzet, valamint felgyeletre szorul
tanult felvesz.
2013. szeptember 1-tl a 2011. vi CXC trvny a kznevelsrl 27. (2) ltalnos
iskolban a nevels-oktatst a dleltti s dlutni tantsi idszakban olyan mdon kell
megszervezni, hogy a foglalkozsok legalbb tizenhat rig tartsanak, tovbb tizenht rig
vagy addig, amg a tanulk jogszeren tartzkodnak az intzmnyben gondoskodni kell a
tanulk felgyeletrl.

11.2. A napkzi otthon mkdsi rendje


A napkzis foglalkozsok a dleltti tantsi rk vgeztvel a csoportba jr tanulk
rarendjhez igazodva kezddnek s 16 h-ig tartanak.
A szl, a gondvisel, vagy a kzeli hozztartoz a tanult az iskola bejratnl vrja meg.
A napkzis foglalkozsrl val hinyzst a szlnek igazolnia kell.
A tanul a napkzis foglalkozsrl csak a szl szemlyes vagy rsbeli krelme alapjn
tvozhat el.
A tanv elejn a klnbz foglalkozsokra/ tnc, sport, knyvtr stb./ jelentkez tanulk
szlei rsban kzljk a napkzis nevelvel, hogy milyen foglalkozsokra jrnak
gyermekeik, s milyen idpontokban kell a napkzibl ket elengedni.

11.3. A tanulszoba rendje


2013. szeptember 1-tl a 2011. vi CXC trvny a kznevelsrl 27.(2) alapjn egyb
foglalkozsok krbe tartoz tanulszoba jelleg foglalkozsokat is biztost az iskola. 55.(1) Az
iskolban kivve, ha az intzmny e trvny rendelkezseinek megfelelen egsz napos iskolaknt
mkdik az igazgat a tanult a szl krelmre felmentheti az ltalnos iskolban tizenhat ra
eltt megszervezett egyb foglalkozs all.
Amennyiben a tanul ignybe veszi a dlutni foglalkozst, a kvetkez szablyok rvnyesek:
Tants utn a dikok a tanulszoba termbe viszik a tskjukat, s jelentkeznek a vezet

13
Hzirend

tanrnl.
A tanulk csendes, nll tanulssal vgzik feladataikat, szksg esetn segtsget krnek a
vezet tanrtl.
Trsaikat hagyjk nyugodtan tanulni, hangoskodssal, rendetlenkedssel nem zavarhatjk a
munkt. Az elvgzett feladatot bemutatjk, ill. beszmolnak a vezet tanrnak. Ha kszen
vannak a munkval, a htralev idben olvassanak (pl.: ktelez, illetve ajnlott
olvasmnyt), ismteljk t a rgebben tanultakat.
Aki beiratkozott a tanulszobra, a foglalkozsokon kteles betartani a mkdsi rendet.
A foglalkozsrl csak rsos kikrvel lehet elmenni.

12. A tanulk jutalmazsa.


Azt a tanult, aki kpessgeihez mrten:
pldamutat magatartst tanst,
folyamatosan j tanulmnyi eredmnyt r el,
az osztly, illetve az iskola rdekben kzssgi munkt vgez,
az iskolai, illetve az iskoln kvli tanulmnyi, sport, kulturlis stb. versenyeken,
vetlkedkn, vagy eladsokon, bemutatkon vesz rszt, brmely ms mdon hozzjrul az
iskola j hrnevnek megrzshez s nvelshez, az iskola dicsretben rszestheti.
A dicsretet rsba kel foglalni, s azt a szl tudomsra kell hozni.

12.1. A tanv vgn adomnyozhat djak


Az iskolban - a tanv kzben elismersknt a kvetkez dicsretek adhatk:
szaktanri dicsret,
napkzis neveli dicsret,
osztlyfnki dicsret,
igazgati dicsret,
neveltestleti dicsret.
Az egsz vben pldamutat magatartst tanst s kiemelked tanulmnyi s kzssgi
munkt vgzett tanulk a tanv vgn:
szaktrgyi teljestmnyrt,
pldamutat magatartsrt,
kiemelked szorgalomrt,
pldamutat magatartsrt s kiemelked szorgalomrt,
kimagasl kzssgi munkrt dicsretben rszesthetk. A dicsretet a tanul
bizonytvnyba be kell jegyezni.
Az a tanul, aki a tanvben kitn tanulmnyi eredmnyt rt el, oklevelet s knyvjutalmat

14
Hzirend

kap, melyet a tanvzr nneplyen az iskola kzssge eltt vehet t.


Az iskolai szint versenyek els hrom helyezettje oklevelet s knyvjutalmat kap, melyet az
iskola kzssge eltt vehet t.
Az iskoln kvli versenyeken, illetve eladsokon, bemutatkon eredmnyesen szerepl
tanulk igazgati dicsretben rszeslnek.
A kiemelked eredmnnyel vgzett egyttes munkt, az egysges helytllst tanst tanuli
kzssget csoportos dicsretben s jutalomban lehet rszesteni.

13. A tanulkkal szembeni fegyelmez intzkedsek


Azt a tanult, aki
tanulmnyi ktelezettsgeit folyamatosan nem teljesti,
a hzirend elrsait megszegi,
igazolatlanul mulaszt,
vllalt feladatt nem, vagy nem megfelelen teljesti,
a tantja, tanra ltal rbzott feladatot/ pl. gyelet/ nem, vagy nem megfelelen teljesti,
brmely mdon rt az iskola j hrnevnek,
elmarasztalsban lehet rszesteni.
A bntetst rsba kel foglalni, s azt a szl tudomsra kell hozni.
Az iskolai bntetsek formi:
szaktanri figyelmeztets,
napkzis neveli figyelmeztets,
gyeletes neveli figyelmeztets,
osztlyfnki figyelmeztets,
osztlyfnki int,
igazgati figyelmeztets,
igazgati int,
tantestleti figyelmeztets,
tantestleti int.
Az iskolai bntetsek kiszabsnl a fokozatossg elve rvnyesl, amelytl indokolt esetben a
vtsg slytl fggen el lehet trni.
A tanul slyos ktelessgszegse esetn a bntetsi fokozatok betartstl el kell tekintetni, s a
tanult azonnal legalbb az osztlyfnki megrovs bntetsben kell rszesteni.
Slyos ktelessgszegsnek minslnek az albbi esetek:
az agresszi, a msik tanul megverse, bntalmazsa;
az egszsgre rtalmas szerek (dohny, szeszesital, drog) iskolba hozatala, fogyasztsa;
a szndkos krokozs;
az iskola neveli s alkalmazottai emberi mltsgnak megsrtse;
A tanul slyos ktelessgszegse esetn a tanulval szemben a magasabb jogszablyokban elrtak
szerint fegyelmi eljrs is indthat. A fegyelmi megindtsrl az iskola igazgatja vagy a

15
Hzirend

neveltestlet dnt.
Eltte egyeztet eljrst kell kezdemnyezni, melynek szablyait az SzMSz. tartalmazza.
A fentiekben lertakrt a tanul elmarasztal bejegyzst kaphat az ellenrzjbe szaktanrtl,
napkzis neveljtl, osztlyfnktl, az iskola pedaggustl. t elmarasztal bejegyzs utn
osztlyfnki figyelmeztetst kap a tanul. Hrom osztlyfnki figyelmeztets utn osztlyfnki
int jr.
Egyb: az iskola ltal szervezett, a tanul szmra nem ktelez programtl val eltilts.

13.1. A magatartskrtya hasznlatnak szablyai


A magatartskrtya a tanulk magatartsnak minstsre, illetve a tanulk fel trtn
visszajelzsre szolgl.
Minden tanul 5 darab leblyegzett krtyt kap az els tantsi napon, 1-5-ig szmozottan.
A tanul kteles a pedaggus felszltsra a sorban kvetkez szmozst azonnal tadni.
Az elvtelnek indokai:

a pedaggus hromszori szbeli figyelmeztetse,


a tanra szndkos megzavarsa (beszd, zajongs, ),
a trsak megzavarsa a tanrn,
szemtelen hangnem hasznlata,
szemetels, padfirkls,
ms tanul tulajdont bntja,
a tanuli szekrnyt nem tartja tisztn, a msikt ronglja,
sznetekben tbbszr kell figyelmeztetnie az gyeletesnek,
becsngets utn nem sorakozik, rendetlen a sorakozban,
az gyeletes tanulnak nem fogad szt, felesel,
csnyn beszl,
hromszori reggeli kss esetn ( 745 utn val rkezs).
A magatartskrtyk elszmolsa a hnap vgn trtnik, a havi osztlyoz megbeszlsen.

A havi magatartsi jegy kialaktsban a kvetkezkppen szmt bele:

ha a tanulnak mind az 5 krtyja megvan, akkor pldamutat lehet a magatartsa


ha 4 krtyja maradt, akkor legfeljebb j lehet a magatartsa,
ha 3 vagy 2 krtyja maradt, akkor legfeljebb vltoz lehet a magatartsa,
ha 1 krtyja maradt, akkor legfeljebb rossz lehet a magatartsa
ha minden krtyja elfogyott, akkor legfeljebb rossz lehet a magatartsa s az rsbeli
fegyelmezs kvetkez fokozatt kapja a havi rossz magatartsa miatt.
Amennyiben a tanul rsos szaktanri, vagy gyeletes tanri figyelmeztetsben rszeslt, kt
krtyja, osztlyfnki megrovs esetn hrom krtyja kerl levonsra.
16
Hzirend

Az elvett magatartskrtyra a pedaggus azonnal rrja ceruzval a dtumot, az elvtel indokt


s elltja alrsval.
A tanul kteles a magatartskrtyit minden nap magnl tartani, amennyiben nincs az
iskolban, a pedaggus feljegyzst kszt a naplba az elvtel indoklsval.

14. Az iskolba a foglalkozsokhoz/tanulshoz nem szksges dolgok


bevitele
A tanulk az iskolba a tanulshoz szksges eszkzkn, felszerelsen tl ms dolgokat csak akkor
hozhatnak magukkal, ha azt elre valamelyik nevelvel megbeszlik.

Nagyobb rtk trgyat (kszert, mobiltelefont, rtkes rt stb.) valamint nagyobb sszeg
pnzt a tanulk az iskolba csak a szl engedlyvel rendkvl szksges esetben
hozhatnak. Ilyen esetben az iskolba rkezskor a nagyobb rtk trgyat a tanulk ktelesek
leadni megrzsre a neveli, igazgati irodban. Ellenkez esetben az eltnt trgyakrt az
iskola felelssget nem vllal.
Mobiltelefon nem szksges eszkz a tanulshoz. Tantsi rn mkdtetni tilos! Nem
rendeltetsszer hasznlata (pl. felvtelkszts) bntetst von maga utn.
Amennyiben a tanul elzetes engedly vagy bejelents nlkl hoz az iskolba a tanulshoz
nem szksges dolgot, s ez a tantsi id alatt kiderl, a tanul kteles az engedly vagy
bejelents nlkli dolgot leadni a nevelnek megrzsre a tants vgig. Az engedly vagy
bejelents nlkl az iskolba hozott dolgot a tanul a tantsi nap vgn visszakapja.
A tanulk az iskolba kerkprral csak a szl rsbeli engedlyvel jrhatnak.
Az engedlyt az osztlyfnknek minden v elejn oda kell adni. A kerkprt az iskola
terletn csak tolni lehet, s azt az udvar kijellt rszn kell tartani, lezrva. A tanul, a
kerkpr eltnst haladktalanul jelentse valamelyik nevelnek, aki a tovbbiakban
megfelelen intzkedik.

15. A Gyermekek/ tanulk nagyobb csoportja s nagyobb kzssge


Az iskolai szli szervezet a gyermekek, tanulk nagyobb csoportjt rint brmely krdsben
tjkoztatst krhet a nevelsi-oktatsi intzmny vezetjtl, az e krbe tartoz gyek
trgyalsakor kpviselje tancskozsi joggal rszt vehet a neveltestlet rtekezletein.
A tanulk nagyobb kzssgnek legalbb az egy vfolyamra jr tanulk minslnek.

16. Egyb mkdsi szablyok


16.1. A tanul ltal ellltott termk, dolog, alkots vagyoni joga
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozs keretben a tanulk ltal ksztett dolgok vagyoni jogt
truhzza, az elksztsben kzremkd tanulknak djazs jr. A tanulknak kifizetett dj mrtke
az iskola szmra kifizetett sszeg 50 szzalka, melyet az adott dolog elksztsben kzremkd
tanulk kztt a vgzett munka arnyban kell sztosztani.
17
Hzirend

Az egyes tanulknak jr sszegrl az adott iskolai foglalkozst vezet iskolai alkalmazott javaslata
alapjn, az iskolai diknkormnyzat vlemnynek figyelembe vtelvel az iskola igazgatja dnt.

16.2. Az ellenrz s tjkoztat fzet


Az iskola minden tanuljnak van zen fzete, melyet mindig kteles magval hozni az
iskolba.
Az iskola elektronikus naplt alkalmaz, a tanulknak elektronikus ellenrzjk van.
Bejegyzsek elektronikus ton trtnnek.
Az elektronikus ellenrz elrshez minden tanulnak egyni kdja van.

16.3. A testnevels rk, sportfoglalkozsok szablyai


A testnevelsi rkra, edzsekre (a sportfoglalkozsokra) vonatkoz kln szablyok:
A tanul a tornateremben, az uszodban csak pedaggus felgyeletvel tartzkodhat; mindenekeltt
betartva az uszoda s tornaterem hasznlatnak szablyzatt.
A sportfoglalkozsokon a tanulknak az utcai (iskolai) ruhzat helyett sportfelszerelst (pl.:
tornacip, edzcip, pl, trik, tornanadrg, tornadressz, melegt) kell viselnik;
A sportfoglalkozsokon a tanulk nem viselhetnek karrt, gyrt, nyaklncot, lg flbevalt. A
hossz hajat minden esetben kssk ssze!

16.4. Az osztlyozvizsga eljrsrendje


Osztlyoz vizsgt

kell tennie a magntanulnak/teljestmnynek rtkelse cljbl a tanulnak, ha flvi


vagy v vgi osztlyzatt nem tudta a szaktanr megllaptani,

tehet, aki osztlyoz vizsgra jelentkezik.

Az osztlyoz vizsgra rsban lehet jelentkezni 30 nappal a flvi s v vgi jegyek lezrst
megelzen, az iskola igazgatjnl.

A vizsgra ktelezett tanul esetben az osztlyoz vizsgt a flvi s v vgi jegyek lezrst
megelz egy htben kell megszervezni, melynek pontos idpontjt az igazgat jelli ki.

A vizsga idpontjrl a vizsgzt az igazgat kt httel a vizsga idpontja eltt rtesti.

A tanul csak eredmnyes osztlyoz vizsga lettelvel folytathatja tanulmnyait magasabb


vfolyamon.

Az osztlyoz vizsgt megismtelni, eredmnyn javtani nem lehet. A sikertelen


osztlyozvizsga utn javtvizsgra mehet a tanul az rvnyben lv javtvizsga szablyai
szerint.
18
Hzirend

Az osztlyozvizsga tantrgyai:

magyar nyelv s irodalom

trtnelem

idegen nyelv

matematika

informatika

termszetismeret/krnyezetismeret

fizika

biolgia

kmia

fldrajz

A sikeres vizsga felttele:

az adott tantrgy minimumkvetelmnyeinek legalbb elgsges szintre val teljestse,

a minimum szint kvetelmnyeket a szaktanr a tantervek alapjn hatrozza meg.

A szaktanr feladata

A flvi, v vgi jegyek lezrsa eltt legalbb hrom httel rsban jelzi az igazgatnak,
hogy melyik tanul, milyen tantrgybl kell, hogy osztlyozvizsgt tegyen.

Ezzel egy idben tjkoztatja a tanult a minimumszint kvetelmny tartalmrl.

17. A hzirend elfogadsnak s mdostsnak szablyai


A hzirend tervezett a nevelk, a tanulk, s a szlk javaslatainak figyelembevtelvel az
iskola igazgatja kszti el.
Az iskola igazgatja a tanulk, a nevelk, a szlk, vlemnynek figyelembevtelvel
elkszti a hzirend vgleges tervezett. A hzirend elfogadsa eltt az iskola igazgatja
beszerzi a diknkormnyzat egyetrtst, valamint a szli szervezet vlemnyt az
elksztett tervezettel kapcsolatban.
A hzirendet a neveltestlet fogadja el neveltestleti rtekezleten, s a fenntart
jvhagysval lp hatlyba.
Az rvnyben lev hzirend mdostst brmely nevel, szl vagy tanul javaslatra, ha
19
Hzirend

azzal egyetrt kezdemnyezheti az iskola igazgatja, a neveltestlet, a diknkormnyzat


iskolai vezetsge, vagy a szli szervezet (kzssg) iskolai vezetsge.
A hzirend mdostst az elzekben foglaltak szerint kell vgrehajtani.
18. A hzirendhez tjkoztatsul csatolt jogszablyi szvegek
18.1. Az egyeztet eljrs szablyai
Amennyiben az iskolai szli szervezet s diknkormnyzat kzsen kezdemnyezi,
biztostani kell a fegyelmi eljrs lefolytatst megelz egyeztet eljrst.
Az eljrs clja: a ktelessgszegshez elvezet esemnyek feldolgozsa, rtkelse, ennek
alapjn a ktelessgszeg s a srtett kztti megllapods ltrehozsa a srelem orvoslsa
rdekben.
Az egyeztet eljrs lefolytatsa
Egyeztet eljrs lefolytatsra akkor van lehetsg, ha azzal a srtett, kiskor esetn a
szl, valamint a ktelessgszeg, kiskor ktelessgszeg esetn a szl egyetrt.
A fegyelmi eljrs megindtsrl szl rtestsben a ktelessgszeg tanul, ha a
ktelessgszeg kiskor, a szl figyelmt fel kell hvni az egyeztet eljrs
ignybevtelnek lehetsgre, feltve, hogy ehhez a srtett, ha a srtett kiskor, a szl
hozzjrult.
A tanul, kiskor esetn a szl az rtests kzhezvteltl t tantsi napon bell
rsban bejelentheti, ha kri az egyeztet trgyals lefolytatst.
A fegyelmi eljrst folytatni kell, ha az egyeztet trgyalst nem krik, tovbb, ha a
bejelentstl szmtott tizent napon bell az egyeztet eljrs nem vezet eredmnyre.
Ha a ktelessgszeg s a srtett az egyeztetsi eljrsban megllapodott a srelem
orvoslsban, kzs kezdemnyezskre a fegyelmi eljrst a srelem orvoslshoz
szksges idre, de legfeljebb hrom hnapra fel kell fggeszteni.
Ha a felfggeszts ideje alatt a srtett, kiskor esetn a szl nem krte a fegyelmi eljrs
folytatst, a fegyelmi eljrst meg kell szntetni.
Ha a srelem orvoslsra kttt rsbeli megllapodsban a felek kiktik, az egyeztet eljrs
megllaptsait s a megllapodsban foglaltakat a ktelessgszeg tanul
osztlykzssgben meg lehet vitatni, illetve a tanulk nagyobb kzssgben
nyilvnossgra lehet hozni.
Az egyeztet eljrs lefolytatst a fegyelmi bizottsg vgzi. Tagjai: az iskolavezets egyik
tagja, szli munkakzssg vezet, diknkormnyzat vezetje.
A fegyelmi eljrs szablyai
A fegyelmi trgyals nyilvnos. A fegyelmi jogkr gyakorlja a nyilvnossgot a tanul,
illetve kpviselje krsre korltozhatja, illetve kizrhatja.
A fegyelmi trgyals lefolytatsnak szablyait a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 5.szm
mellklete tartalmazza.
A bntetst, a bntets idejt vonatkoz szablyok betartsval kell megtlni.

20
Hzirend

Zr rendelkezsek
Szli munkakzssgi nyilatkozat
A szli munkakzssgek ltek vlemnyezsi jogukkal. Az errl szl nyilatkozatok csatolsra kerlnek.

Diknkormnyzati nyilatkozat
A diknkormnyzatok ltek vlemnyezsi jogukkal. Az errl szl nyilatkozatok csatolsra kerlnek.

Neveltestleti nyilatkozat

A neveltestleti elfogadst az rtekezleten megvlasztott pedaggusok hitelestik, mely nyilatkozat


csatolsra kerl

Tpisg, 2013. mrcius 27.

Magda Lszln

mb. tagintzmny vezet

21