You are on page 1of 3

OVO JE 13 NAJMONIJIH REI U ADVERTAJZINGU!

Advertajzing je vena potraga za odgovorom na dva jednostavna pitanja:


1) o emu kupac razmilja kada kupuje neki proizvod, i
2) kako prodavac moe na tu odluku da utie?
Meutim, da bismo razumeli ta ini dobru marketinku poruku prvo emo morati da
pristupimo jednoj kratkoj analizi ljudskih motivacija.
Maslovljeva skala potreba
Ameriki psiholog Maslov tvrdio je da je ljudsko ponaanje uvek posledica jedne (ili
vie) od ukupno pet osnovnih ljudskih potreba, a to su:
1) fizioloke potrebe glad, e, sklonite, odea i seks;
2) sigurnost potreba za fizikom, emocionalnom i finansijskom sigurnou;
3) drutvene potrebe potrebe za ljubavlju i prihvatanjem;
4) potovanje potreba za postignuem, panjom i potovanjem;
5) samoaktualizacija potreba za ostvarivanjem sopstvenog punog potencijala.
Uspena poruka trebalo bi da adresira bar jednu od ovih pet potreba, kako bi
odgovorila na korisnikove potrebe, elje i aspiracije.
Nakon ovog objanjenja, moemo da zaponemo sa listom.
Kojih je to 13 najmonijih rei u advertajzingu?
Sada Re koja je toliko puta koriena, da ve polako poinje da gubi na snazi. Njena
mo lei u tome da kod potroaa stvara oseaj da mora hitno da dela u elji da iskoristi
neku ponudu. Ovo je povezano sa iskonskim strahom oveka da ne izgubi neto to
mu moe obezbediti opstanak. Ovaj princip se jo naziva i scarcity i sve ee se koristi
u modernom advertajzingu, kroz poruke kao to su Ostalo je jo samo 2 slobodna
mesta ili Ponuda vai jo samo danas.
Lako Verovali ili ne, u ljudskoj svesti nije usaeno da se bilo kakav posao obavlja na
tei nain, ukoliko postoji laki. Pre nekoliko hiljada godina, ovek bi sa drveta ubrao
jabuku sa nie grane, samo zato to je tako lake. Danas je ovaj koncept lakoe i
brzine jo vaniji ako se uzme u obzir nedostatak slobodnog vremena sa kojim se
moderan ovek suoava, zbog ega on tei jednostavnim, lakim reenjima koja nee
zahtevati nikakav dodatni napor.
Gratis (ili besplatno) Potroai nisu spremni da rizikuju, jer prekomerna potronja
novca stvara finansijsku nesigurnost. Zato je ljudski mozak sklon pozitivnoj reakciji
kada se neto nudi besplatno, jer bilo kakvo nezadovoljstvo kupljenim proizvodom
nee dovesti do finansijskog disbalansa, a koncept gratis ponuda donosi benefit i
samom brendu jer stvara viralni efekat, pozitivne reakcije i word-of-mouth.
Novo Svi ele da poseduju novo, jer novo je bolje od prethodnog, unapreeno i
lepe. Novi proizvodi nisu uvek povoljniji niti korisniji, ali pri donoenju odluka o
kupovini, korisnik ne razmilja racionalno. Naime, neurolozi su utvrdili da je tenja ka
novotarijama usaena duboko u naoj svesti. Nove stvari aktiviraju centar za
nagraivanje u ljudskom mozgu, to moe biti povezano sa viemilenijskim razvojem
ljudske civilizacije i stalnom tenjom za napretkom i unapreivanjem postojee
tehnologije.
Uteda Uteda novca je jo jedna od principa duboko usaena u nau svest, jer je
povezana sa potrebom za finansijskom sigurnou. Naravno da spremnost korisnika
da potroi novac na na proizvod zavisi od njegove materijalne situacije, ali iskustva
prodavaca kau da ak ni najimuniji potroai nisu imuni na snienja i dobre ponude.
Sigurno(st) Bilo da je u pitanju finansijska sigurnost, bezbednost igrake za dete, ili
airbag u novim kolima, ona predstavlja drugu bazinu ljudsku potrebu (odmah iza
fiziolokih potreba).
Dokazano Upotreba ove rei povezana je sa otklanjanjem straha od rizika i straha
od nepoznatog. Kada imate potpuno novi proizvod koji elite da plasirate na tritu,
suoavate se sa situacijom u kojoj su potroai izloeni neemu to je njima
nepoznato. U ljudskoj svesti, nove vrste proizvoda ili proizvodi nepoznatih proizvoaa
stvaraju kod kupaca strah i podozrenje. Zato je dobro reenje da ljudima u startu
ponudite neki dokaz da taj novi proizvod daje dobre rezultate (Na primer Dokazano
osam od deset ena tvrdi da im je ovaj ampon za nedelju dana poboljao kvalitet
kose.). Zato ete danas vrlo esto videti da brendovi u komunikaciji proizvoda koriste
recenzije proizvoda ili testimonijale u kojima neka osoba kae da je taj proizvod
neverovatan. ak i UX dizajneri preporuuju da na prodajnoj stranici vaeg sajta
postavite nekoliko izjava korisnika o pozitivnim dejstvima vaeg proizvoda kako biste
podstakli posetioca da klikne na to Kupi dugme.
Ljubav Od reklame za pelene koje tite one koje najvie volite do poruke
Oboavaete cvetne note vaeg novog parfema, povezivanje s ljubavlju daje samom
proizvodu jaku emotivnu osnovicu na kojoj se kasnije bazira (i)racionalna odluka o
kupovini.
Otkrie (Otkrijte, Otkrivamo) Kada kopirajteri koriste ovu re, cilj je da se u svesti
potroaa podstakne oseaj da e neto dobiti ili neto novo saznati, te da je proizvod
vredan neije panje i vremena. Poput otvaranja poklona, otkrivanje neeg
nepoznatog kod korisnika stvara uzbuenje i elju za avanturom. Ovo je dalje
povezano sa injenicom da insistiranje na otkriu korisnike vraa u detinjstvo, period
sigurnosti i novih saznanja.
Garancija U advertajzingu, garancija je obeanje koje kompanija daje potroau, a
koje daje kredibilitet vaoj ponudi. Ova re je naroito delotvorna kada su u pitanju
novane garancije koje obeavaju povraaj novca ukoliko proizvod ne slui svrsi, to
kod potroaa dodatno smanjuje strah od rizika i strah od nepovoljnog ishoda.
Zdravlje Ne odnosi se samo na fiziko zdravlje, ve uopteno na blagostanje kako
fiziko, tako i mentalno, finansijsko, emotivno Koncept zdravlja povezan je sa
pitanjem ivota, jer je nagon za opastankom sutina najosnovnijih fiziolokih potreba.
Rezultati Ovo je re ija mo lei u tome da potroa ima oseaj da je ta kupovina
racionalna Kupiu ovo jer daje rezultate, dakle ima smisla investirati u taj i taj
proizvod. Rezultat je potvrda da taj proizvod ima jasnu funkciju i donosi promenu u
neijem ivotu, jer nije u pitanju puko zadovoljenje neke elje, ve postoji jasna
namena i pozitivne posledice. Ova re govori potroau ta e dobiti tom kupovinom,
ta e se desiti nakon upotrebe tog proizvoda i zato je vano da on taj proizvod kupi
i postigne te rezultate.

i konano taj broj JEDAN!


Ti Zaslueno prvo mesto! Kada poruka sadri u sebi rei Ti ili Vi, ona je lina, jer
se obraa direktno potroau. Ova re adresira neiju linu elju, potrebu, tenju,
muku, neiji lini problem, nudi reenje za linu nedoumicu. A svaki ovek eli proizvod
koji je namenjen ba njemu, koji je po njegovom ukusu i meri. Nastavak ovog linog
obraanja je kreiranje mnogih portala, mikrosajtova i blogova ija imena poinju sa
moj, ime se dodatno podstie to oseanje da je taj proizvod ili usluga neto u vaem
privatnom vlasnitvu.
Emocije, a ne racio
Poruke u advertajzingu ne bi trebalo da utiu na racio potroaa, jer ni sam proces
kupovine nije racionalan. Umesto toga, fokusirajte se na poruke koje prodiru duboko
u podsvest i emocije korisnika. Ako ne verujete, pogledajte na primer kako reagujete
kada na nekom proizvodu pie da je ekoloki, da ne zagauje okolinu, te da fabrika u
kojoj se proizvodi koristi specijalne filtere, itd. Takvoj poruci obradovae se mali broj
onih koji imaju razvijenu ekoloku svest jer racionalno razmiljaju o budunosti planete,
ali veina nee biti dirnuta porukom na emocionalnom nivou. Iako je u pitanju izuzetno
vana tema za budunost oveanstva, takve poruke je potrebno obogatiti tako to
ete podstai jednu od osnovnih potreba, na primer Sauvajte planetu jer je to
budunost vae dece ili Sauvajte planetu jer e zbog globalnog otopljavanja i
poveanja vodostaja moda sutra va dom biti ugroen.

Pri kreiranju poruka imajte na umu ta je to to potroai ele da dobiju od vas i


ta je ono to ih pokree, jer otkrivanjem njihovih motivacija otkrivate i put do
njihovih emocija.