You are on page 1of 4

Intellectueel recht

Auteursrecht
L. Janssen

Auteursrecht gaat uitsluitend over wie de maker is van een werk. Een werk kan
verschillen tussen letterkunde, wetenschap of kunst. Openbaar maken en
verveelvoudigen komt ook voor in auteursrecht. Het belangrijkste artikel is art. 1
auteursrecht. Relevant voor het in zien of de auteur rechtmatig heeft gehandeld.

Portretrecht
L. Janssen

Het portretrecht valt onder de auteursrechten. Men kent twee soorten portretrechten in
opdracht en niet in opdracht. Dit geldt voor de openbaar maken. Hiervoor gelden de
artikelen 20 en 21 van het auteursrecht. Relevant voor het publiceren van een portret.

Merkenrecht
L. Janssen

In dit onderdeel wordt het merk beschermd. Ook moet een merk aan een bepaalde
criteria voldoen: geoorloofd, deugdelijkheid en rechtmatig. Een merk kan verschillen
tussen een woord, afbeelding en zelf combinatie van naam en lettertype. Controle of het
merkenrecht op een juiste manier wordt nageleefd.

Handelsnaam
L. Janssen

Elke onderneming die deelneemt aan het rechtsverkeer is in het bezit van een
handelsnaam. Deze wet is in het leven geroepen om overeenkomende namen te
voorkomen. Handelsnamen mogen niet misleidend zijn. Relevant om te controleren of
een handelsnaam op de juiste manier wordt toegepast.

Octrooirecht
L. Janssen

De uitvinder heeft alleenrecht om zijn uitvinding uit te brengen. Het wordt ook patent
genoemd. Het is een eigendomsrecht.

Bedrijfseconomie

Excel
A.W.W. Heezen

Opstellen van investeringsbegroting, financieringsbegroting, liquiditeitsbegroting,


resultatenrekening en eindbalans. Relevant voor het verwerken van gegevens in Excel
Innovatie theorie

BMC-Model
A. Osterwalder & Y. Pigneur

Het businessmodel canvas helpt om een inzicht te krijgen


van een onderneming. Het analyseren van de omgeving. Dit
model beschikt over negen bouwstenen. Relevant voor het
opzetten van een nieuwe innovatie.

Toekomstscenario
H. Brasjen

Het toekomstscenario model laat zien wat voor


invloed trends hebben op het bedrijf. Hoe laat
verschillende scenarios van de toekomst zien. Het
model beschikt over vier scenarios. Relevant om
voor te bereiden als bedrijf voor de toekomst.

Blue Ocean strategie


W. Chan Kim, R. Mauborgne

Het blue ocean strategie is een model om


nieuwe strategien te creren. Deze strategie is
een tegenstelling met bestaande markten te
concurreren. Dit model kent twee strategien de
rode oceaan strategie en de blauwe oceaan
strategie. Relevant om te gebruiken bij het
bedenken van een nieuwe strategie voor een
bedrijf.

Co-creatie
VODW

Het betrekken van de consument bij het bedenken


van een nieuw product. Het uitdagen van de
consument en het betrekken bij de
productontwikkeling. Relevant voor het creren van
waardering en het onderscheid je van de concurrent.

Inleiding onderzoek
Fasen van onderzoek
N. Verhoeven

Bij het onderzoeken loop je door een aantal fasen.


Deze fasen zijn de probleemanalyse, onderzoek
ontwerp, data verzamelen, data-analyse en
rapportage van het onderzoek. Relevant voor een
goede opbouw en structuur voor het uitvoeren van
een onderzoek.

Onderzoeksmethode
N. Verhoeven

Voor het verrichten van onderzoek is het nodig om eerst een methode van onderzoek te
kiezen. Er bestaan twee methoden van onderzoek; kwalitatief en kwantitatief. Kwalitatief
onderzoek is vaak met openvragen en een op een, soort interview. Kwantitatief wordt
over een grote groep gehouden en zijn vaak met keuze antwoorden.

Kwaliteitscriteria
N. Verhoeven

Voor een bruikbaar onderzoek moet het betrouwbaar en valide zijn. Betrouwbaarheid
houdt in dat de mate waarin je onderzoek vrij is van toevallige fouten. Hetzelfde
onderzoek moet in een andere periode met andere omstandigheden tot dezelfde
resultaten leiden. Als je geen systematische fouten hebt gemaakt en meet wat je wilt
weten. Mag je spreken van validiteit. Relevant voor het doen van onderzoek.

Informatie Management

Data-analyse
T. S. Krting

Het analyseren van data kent vijf


stappen om op een juiste manier
gegevens om te zetten naar informatie.
Het stappenplan geldt als volgt
selecteren van de ruwe data, hieruit
komen basis data die je voorbereid voor
het transformeren. Na het afronden van
de transformatie beschik je over
bewerkte data, met behulp van tools
kan je patronen detecteren. Dit wordt
datamining genoemd. Het omzetten
van de patronen, datamining, is het
interpreteren van cijfers naar kennis. Relevant voor het uitvoeren van data-analyse.

Big Data
P. Dave

Er is sprake van Big Data als het aan twee van de drie
kenmerken voldoet. De drie kenmerken van Big Data zijn:
Volume; de hoeveelheid data
Velocity; De snelheid van de inkomende of opgevraagde data
Variety; de diversiteit van de data. Hiermee wordt de
structuur en de bronnen van de data bedoelt. Relevant om te
weten waar een ICT er het over heeft.