You are on page 1of 4

CHNH SCH BN HNG DNH CHO CN H T&T RIVERVIEW

----- Thng 05/2017----


-

I. THI GIAN P DNG


Thi gian p dng: C hiu lc t 09/05/2017 cho n khi c chnh sch mi ban hnh.
i tng p dng: Khch hng mua cn h T&T Riverview

iu kin p dng: Chnh sch ny ch p dng i vi Khch hng ng 50 triu ng v


k Tha thun t cc (sau y gi tt l TTC) k t ngy 09/05/2017.
*Trong trng hp Khch hng k ngay Hp ng mua bn nh (HMB) m khng k TTC
th chnh sch ny c p dng i vi Khch hng ng 30% gi bn nh ( bao gm
VAT) v k HMB.
II. CHNG TRNH KHUYN MI

Khch hng (sau y gi tt l KH) t mua Cn h nhn c Qu tng t Ch u t nh


sau:

1. Min ph dch v qun l 2 nm (p dng cho 100 khch hng u tin):

KH mua cn h c Tng gi dch v qun l cn h 2 nm (khng bao gm cc chi


ph lin quan n dch v phi tr cho bn th 3 nh: trng xe, in, thng tin lin lc,
truyn hnh cp) k t ngy nhn bn giao cn h. T nm th 03 tr i, KH t thanh
ton mc ph Dch v qun l theo thng bo ca Cng ty qun l.

2. Chng trnh chit khu mua hai cn (p dng cho cc cn k th tc k t ngy


09/05/2017, ti a 50 cn):

Khch hng mua hoc KH v ngi thn mua t 2 Cn h tr ln ti d n T&T


Riverview s c chit khu 1% cho mi cn vo gi bn Cn h (gi trc VAT v
KPBT).
Ngi thn ca KH thuc cc mi quan h c h trong phm vi ba i (l nhng ngi
cng mt gc sinh ra: cha m l i th nht, anh ch em cng cha m, cng cha khc m
cng m khc cha l i th hai, anh ch em con ch, con bc, con c, con cu, con d
l i th ba). Cc h s chng minh bao gm: S h khu, giy khai sinh, cc h s
khc theo quy nh ca php lut.
(*) Phng thc v iu kin s dng qu tng/chng trnh chit khu trn c
thc hin theo quy nh ca Bn bn hoc Bn cung cp dch v.

3. Gi h tr hon thin ni tht p dng cho cc cn k th tc trc ngy


31/5/2017 (*)
- Tng gi h tr hon thin ni tht tng ng 2% gi bn Cn h (trc VAT v khng
bao gm KPBT) i vi cc cn h 3 phng ng hon thin c bn, k th tc u
tin k t ngy 09/05/2017 cho n ht ngy 31/05/2017. p dng cho cc cn h
thuc ph lc 01 nh km CSBH thng 5/2017.
- Tng gi h tr hon thin ni tht tng ng 7% gi bn Cn h (trc VAT v khng
bao gm KPBT) i vi cc cn h 2 phng ng hon thin c bn, k th tc u
tin k t ngy 09/05/2017 cho n ht ngy 31/05/2017. p dng cho cc cn h
thuc ph lc 02 nh km CSBH thng 5/2017.

(*) Ch p dng cho cc cn h hon thin c bn c din tch t 88m2 tr ln


(khng bao gm cn CN08 t tng 3 n tng 19).

III. CHNH SCH DNH CHO CN H BN GIAO HIN TRNG p dng cho cc cn k th 1
tc trc ngy 31/05/2017 (*)

1. KH c nhu cu nhn bn giao cn h theo hin trng cha hon thin c bn theo ph
lc 03 nh km CSBH thng 5/2017 s c CT h tr chit khu 10% gi bn cn
h (cha VAT v KPBT).

2. KH cn ng k nhn bn giao hin trng ti thi im k HMB. Sau thi im ny,


CT s khng chp nhn yu cu thay i ca KH.

3. Trong trng hp KH ng k nhn bn giao cn h hon thin thuc ph lc 03, KH s


khng c CT h tr chit khu 10% nu trn. Thi gian nhn bn giao d kin s l
thng 09/2017.

(*) Ch p dng cho cc cn h bn giao hin trng cha hon thin ni tht c bn
c din tch t 88m2 tr ln (khng bao gm cn CN08 t tng 3 n tng 19).
IV. CHNH SCH DNH RING CHO CC CN H 2PN c din tch thng thy ln hn 97
m2 (p dng cho 30 cn u tin k th tc trc ngy 31/05/2016).

- Cc cn h 2 phng ng c din tch thng thy ln hn 97m2 theo ph lc 04 nh km


CSBH thng 5/2017 s c tng gi qu tng Song h lm mn l 2 cy vng SJC
(thi gian nhn vng, 1 thng sau khi k HMB). Trng hp khch hng khng nhn
vng s c chit khu 65 triu ng trc tip vo gi bn cn h trc VAT v khng
bao gm KPBT.

V. TIN THANH TON

T L THANH TON THI HN


TIN Tnh trn gi bn Cn h gm VAT
TRC KHI K HMB

Ngay khi k TTC. Ngy ghi trn


t cc 50.000.000 ng/cn TTC v c xc nh l ngy KH
ng 50 triu ng

K HMB

30% Gi bn Cn h (bao gm VAT). Ton KH ng tin trc khi k HMB.


b s tin thanh ton trc khi k KH k HMB trong vng 7 ngy k t
Ln 1 HMB c khu tr vo ln thanh ton ngy k TTC.
ny

Ln 2 Trong vng 30 ngy k t ngy k


40% Gi bn Cn h (bao gm VAT) HMB.

25% Gi bn Cn h (bao gm VAT) + VAT Trc khi nhn bn giao nh theo


Ln 3 ca 5% gi bn cn li v 100% Kinh ph thng bo ca CT, d kin t
bo tr 31/07/2017 (*)

Khi Ch u t bn giao Giy chng


nhn quyn s dng t, quyn s hu
Ln 4 5% Gi bn Cn h (Khng gm VAT) Cn h v ti sn khc gn lin vi
t

(*): Trong trng hp hn thanh ton ln 2 trng hoc mun hn hn thanh ton ln 3 (d kin
31/07/2017), KH cn ng gp c 2 ln theo hn thanh ton ln 3. 2
CHNG TRNH U I T CT DNH CHO KHCH HNG MUA CN H T&T
RIVERVIEWTHANH TON TRC HN
GI BN CN H TI THI IM K HMB
----- Thng 05/2017-----

i tng p dng: i vi Khch hng c nhu cu Thanh ton sm 95% gi bn Cn h (gm


VAT) + VAT ca 5% gi bn Cn h cn li + 100% kinh ph bo tr trong thi hn 15 ngy k t
ngy k HMB, KH s c CT p dng chnh sch u i theo 02 (hai) trng hp sau:

1. Nu Khch hng thanh ton sm bng vn t c s c chit khu 4.8% trn Tng gi bn
cn h (cha bao gm VAT v KPBT), khon chit khu ny c khu tr vo gi bn cn h
(cha bao gm VAT).

- Tin thanh ton:

Khch hng thanh ton sm 95% bng vn t c


Tin
Khch gii ngn Ngn hng gii ngn H tr ca CT
t cc 50.000.000 ng/cn
Ln 1:KH ng tin trc khi 30% gi bn CH (gm
k HMB. VAT) ( bao gm tin
KH k HMB trong vng 7 t cc)
ngy k t ngy k TTC.

Ln 2: Trong vng 15 ngy k 65% gi bn CH (gm CT chit khu


t khi k HMB VAT) + VAT ca 5% gi 4.8% trn tng gi
bn CH cn li v 100% bn CH (cha gm
Kinh ph bo tr VAT v KPBT)

Ln 4: Khi nhn Giy chng 05% gi bn CH (khng


nhn Quyn s hu Nh gm VAT)

2. Nu Khch hng thanh ton sm bng vn vay Ngn hng Vietcombank (VCB):

- Khch hng s c h tr vay vn ln ti 70% gi bn cn h (gm VAT v khng gm


KPBT) mua cn h T&T Riverview.

- Chng trnh u i:

Chnh Chi tit


sch
Mc d n vay thanh ton trc Ln ti 70% (VCB) gi bn CH (gm VAT v khng gm KPBT)
hn
Thi hn vay Ti a ln n 15 nm
Mc d n c CT h tr li sut Ti a ln ti 70% gibn CH (gm VAT v khng gm KPBT)
Li sut v thi gian h tr li sut LS 0% trong thi hn ti a 12 thng k t ln gii ngn u tin
n hn n gc 12 thng k t ln gii ngn u tin (theo quy nh ca ngn
hng)

3
Ph tr n trc hn CT h tr ph tr n trc hn trong thi hn HTLS
Sau thi hn HTLS, ph tr n trc hn p dng theo quy nh
ca Ngn hng.

- Tin thanh ton:

Thanh ton dnh cho khch hng vay vn ngn hng (VCB)
Tin Khch gii ngn Ngn hng gii H tr ca CT
ngn

t cc 50.000.000 ng/cn
Ln 1:KH ng tin trc khi 30% gi bn CH (gm
k HMB. VAT) ( bao gm tin
KH k HMB trong vng 7 t cc)
ngy k t ngy k TTC.

Ln 2: Trong vng 15 ngy k 100% Kinh ph bo tr 65% gi bn CH CT thanh ton ton b


t khi k HMB (gm VAT) v VAT li vay trn tng mc d
ca 5% gi bn CH n
cn li (gm VAT)

Ln 4: Khi nhn Giy chng 5% gi bn CH


nhn Quyn s hu Nh (khng gm VAT)