You are on page 1of 1

Bart WALRAVENS

Adres
GSM
e-mail adres

PLAATS , 9 June 2017

ONKOSTENNOTA MAAND JAAR

Geadresseerde:
Cutting Edge vzw
t.a.v. Bart Crommelinck
Maalderstraat 12
1910 Kampenhout

Datum Onderwerp Prijs


xx xx xx

TOTAAL xxxx

Gelieve de verschuldigde bedragen te storten


op rekeningnummer 979-2573002-82.