You are on page 1of 2

http://www.blackcatmedia.

ro/ce-inseamna-pr-online-relatiile-publice-inseamna-
comunitate/

Optiunile de PR Online sunt cel mai exact reprezentate de info-graficul de mai jos,
adaptat, bineinteles, in functie de piata (si locatia) fiecarui proiect in parte. Radial, o
campanie de Online PR eficienta trebuie sa atinga obligatoriu toate elementele din
primul cerc al info-graficului, cu intersectari din cel de-al doilea, folosind, insa,
variatiunile de locatie si audienta (spre exemplu, retele de socializare si comunicare
precum Digg, Reddit, Stumbleupon, Foursquare etc.) sunt foarte putin folosite, sau chiar
deloc, in strategiile de marketing si comunicare romanesti, cu o tendinta similara in zona
europeana, din simplul motiv al lipsei de audienta targetata. Cu alte cuvinte, exista un
numar foarte mic de romani, spre exemplu, care au un cont de utilizator pe Digg, Reddit
s.a.m.d., astfel incat, pentru a eficientiza costurile, aceste retele si cele similare, sunt

omise. http://www.blackcatmedia.r o/ce-ins eamna-pr -online -relatiile -publice-i ns eamna-comu


http://www.blackcatmedia. ro/ce-ins eamna-pr -online -http:/ /www.blackcatmedia.ro/ce- ins eamna-pr- online- relatiile-p ublice-ins eamna-comun itate/relati ile-publice -ins eamna-comunitate/h ttp://www.b lackcatmedia.ro/ce-ins eamna-p r-on line-relat iile-pub lice-ins eamna-comuni tate/

http://www.blackcatmedia. ro/ce-ins eamna-pr -online -relatii le-publice- ins eamna-comunitate/

http://www.blackcatmedia. ro/ce-ins eamna-pr -online -relatii le-p