You are on page 1of 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE

CATEDRA CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

BURLAC ANDREI CIE1501

Lucrul individual

la disciplina BAZELE CONTABILITII

STUDIU DE CAZ

Conductor tiinific: _____________ Numele, prenumele, gradul tiinific

Autorul: ______________

Chiinu - 2016
Anexa 2.

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ I SARCINILE FORMULATE

Entitatea economic SRL Carpet produce i vinde covoare. La sfritul perioadei de gestiune
entitatea prezint soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.20__ (Tabelul 1). Pe parcursul anului
2015, SRL Carpet a efectuat operaiuni economice care snt prezentate n tabelul 2.
n baza informaiei cu privire la soldurile iniiale ale entitii economice analizate i coninutul
operaiunilor economice ale entitii se cere:
- de ntocmit Bilanul la nceputul perioadei de gestiune n baza soldurilor pe conturile din
Cartea mare la 01.01.20__;
- de nregistrat operaiunile economice efectuate n anul 20__ n formule contabile, de
determinat sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaiunile economice n conturi (Anexa 3);
- de ntocmit balana de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);
- n baza soldurilor finale ale conturilor s se ntocmeasc Bilanul la 31.12.20__.

Tabelul 1.
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.20__
SRL Carpet

Nr. Denumirea conturilor Suma (lei)


1. Capital social 256000
2. Conturi curente n moned naional 78000
3. Materiale 5600
4. Casa 700
5. Datorii privind asigurrile 18500
6. Provizioane curente 10980
7. Alte datorii curente 21000
8. Imobilizri necorporale 18700
9. Amortizarea imobilizrilor necorporale 490
10. Creane comerciale 54000
11. Corecii (provizioane) la creane compromise 400
12. Obiecte de mic valoare i scurt durat 2700
13. Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat 450
14. Datorii fa de personal privind retribuirea muncii 80000
15. Capital de rezerv 26000
16. Rezerve statutare 16800
17. Credite bancare pe termen scurt 18000
18. Mijloace fixe 278500
19. Alte reserve 16380
20. Amortizarea mijloacelor fixe 13200
21. Creane ale personalului 15000
22. Creane ale bugetului 15900
23. Datorii comerciale 36000
24. Creane pe termen lung 12800
25. Producia n curs de execuie 22200
26. Capital suplimentar 4900
27. Produse 16700
28. Conturi curente n valut strin 21000
29. Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) ale anilor precedeni 3700
30. Datorii fa de buget 19000
2
Tabelul 2.
Operaiunile economice efectuate n anul 20__
la SRL Carpet

Nr. Coninutul operaiunilor economice Suma Dedit Credit


(lei)
1. Se reflect soldul produciei n curs de execuie la nceputul x
perioadei de gestiune
2. S-au primit materiale de la furnizori 54 000 lei (inclusiv TVA) x
x
3. S-a calculat salariul lucrtorilor activitii de baz (3 lucrtori) 4000+n
4. Contribuii la asigurrile sociale i medicale (la operaia 3) x
5. S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor 40000+n
6. Din contul curent n moned naional s-a achitat datoria fa 15000+n
de SA Virant
7. S-a calculat salariul administraiei (2 persoane) 3000+n
8. Contribuiile la asigurrile sociale i medicale (la operaia 7) x
9. S-au obinut produse din activitatea de baz 45000+n
10. Se reflect valoarea contabil a produselor vndute SRL 25000+n
Farmec cu achitarea ulterioar
11. Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor SRL x
Farmec cu achitarea ulterioar 32 000 lei (fr TVA) x
12. n cas s-a ncasat de la contul curent n moned naional 4000+n
pentru plata salariului
13. Din cas s-au achitat salariile lucrtorilor administraiei 3000+n
14. S-a acordat avans titularului Malai V. pentru achitarea 1000+n
cheltuielilor de deplasare
15. Se trec sumele spre decontare dup destinaie n baza 930+n
decontului de avans primit de la Malai V.
16. Se restituie n casierie soldul sumelor spre decontare ale x
titularului Malai V.
17. De la contul curent n moned naional s-au ridicat n numerar 1200+n
pentru achitarea cheltuielilor administrative
18. Se pune n funciune mijlocul fix conform facturii acceptate de x
la SRL Viscol, 6000 (fr TVA) x
19. Se efectuiaz inventarierea materialelor de la depozit i se 480+n
nregistrez materiale constatate n plus
20. Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor contra x
numerar prin magazinul propriu 10 000 lei (fr TVA) x
21. Se reflect valoarea contabil a produselor vndute 8200+n
22. Se ncaseaz n contul curent n moned naional numerar din 9000+n
cas
23. Se ncaseaz integral creana SRL Farmec x
24. S-au nregistrat lipsuri de numerar n casierie 60+n
25. Casierul urmeaz s recupereze lipsurile achitndu-se n 60+n
numerar x
26 Din contul curent n moned naional se achit datoria fa de x
SRL Viscol.
27. Se reflect valoarea contabil a produciei n curs de execuie la x
finele perioadei de gestiune
28. Se reflect nchiderea conturilor de venituri la finele perioadei x

3
de gestiune x
29. Se reflect nchiderea conturilor de cheltuieli la finele perioadei x
de gestiune x
x
30. Se reflect rezultatul financiar al perioadei de gestiune x

NOT: n reprezint numrul de registru al studentului


x suma ce urmeaz a fi calculat

4
Anexa 3.

Conturile contabile

Debit Cont activ - denumirea Credit


Sold iniial
Operaiuni economice care duc la majorarea Operaiuni economice care duc la micorarea
activului (+) activului (-)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

Debit Cont pasiv - denumirea Credit


Sold iniial
Operaiuni economice care duc la micorarea Operaiuni economice care duc la majorarea
soldului iniial (-) soldului iniial (+)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

5
Anexa 4.

Balana de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit

TOTAL

6
Anexa 5.

BILANUL
la _______________ 20___

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. nceputul sfritul
perioadei perioadei
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale 010
Imobilizri corporale n curs de execuie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate 070
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate 080
Investiii imobiliare 090
Creane pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140
Active biologice circulante 150
Obiecte de mic valoare i scurt durat 160
Producia n curs de execuie i produse 170
Mrfuri 180
Creane comerciale 190
Creane ale prilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creane ale bugetului 220
Creane ale personalului 230
Alte creane curente 240
Numerar n casierie i la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiii financiare curente n pri neafiliate 270
Investiii financiare curente n pri affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active 310
(rd.130+rd.300)

7
Pasiv
3. Capital propriu
Capital social i suplimentar 320
Rezerve 330
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 340
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor 350
precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 360
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu 390
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
mprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung 440
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
mprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii fa de prile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii fa de personal 500
Datorii privind asigurrile sociale i medicale 510
Datorii fa de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii fa de proprietari 540
Finanri i ncasri cu destinaie special curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive 590
(rd.390+rd.440+rd.580)