You are on page 1of 65

Nr. 3.134 / 21.07.

2010

APROBAT,
PRIMAR
DRAGO SERAFIM

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE
pentru achiziia public de lucrri

Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung,


Comuna Cristian, jud. Braov

COD CPV: 45233142-6 - Lucrri de reparare a drumurilor (Rev.2)

Cuprinde :

I. Caiet de sarcini ;
II. Fia de date a achiziiei ;
III. Propunere Contract de lucrri
IV. Formulare ;

0
Nr. 3.134 / 21.07.2010
Seciunea I
Caiet de sarcini execuie lucrri
Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung,
Comuna Cristian, jud. Braov

1. AUTORITATEA CONTRACTANT
1.1. Denumire autoritate contractant : U.A.T. Comuna Cristian, jud. Braov
1.2. Denumire achiziie : Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung, Comuna
Cristian, jud. Braov
1.3. Adresa: P-a Libertii nr. 1, Cristian 507055, jud. Braov, Tel : 0268 257.001, fax: 0268
257.733 ; e-mail: achizitii@uatcristian.ro, web: www.uatcristian.ro
1.4. Reprezentani legali : Primar : Drago Serafim.
2. OBIECTUL ACHIZIIEI
Prezentul caiet de sarcini se refer la executarea lucrrilor de Reabilitare i refacere anturi i trotuare str.
Lung, Comuna Cristian, jud. Braov, finanate de la bugetul local.
Descrierea lucrrilor care fac obiectul achiziiei : Lucrrile care fac obiectul acestui caiet de sarcini sunt
descrise i n Proiectul tehnic i listele de cantiti.
Precizm c : Proiectul tehnic se va interpreta pentru ntocmirea ofertei astfel nct s reprezinte oferta,
n conformitate cu Listele de cantiti din Caietele de Sarcini emise de ctre proiectant. Proiectul tehnic ntocmit
de ctre S.C. Infra Design Office S.R.L., reprezint baza pentru ncheierea ulterioar a contractului de execuie
de lucrri pentru lucrrile descrise.
3. CRITERIUL DE EVALUARE AL OFERTELOR
3.1. Criteriul de evaluare al ofertelor va fi n mod exclusiv : ,,PREUL CEL MAI SCZUT
4. CARACTERISTICI TEHNICE
4.1. Procedura aplicat : licitaie deschis cu faza final electronic
4.2. Cod CPV : 45233142-6 : Lucrri de reparare a drumurilor (Rev.2)
4.3. Participani : au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public de lucrri, orice
operatori economici, n nume propriu sau prin filialele sau sucursalele lor.
4.4. Legislaia aplicat :
- Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata
si completata prin H.G. nr. 198/2007, H.G. nr. 370/2009 i H.G. nr. 167/2010 ;
- O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor
de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007 respins de Legea nr.
198/2009, O.U.G. nr. 35/2009 i Legea nr. 314/2009 ;
- Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a
contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorittii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
nr. 107/2009 ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu completrile i modifcrile ulterioare.
4.5. Beneficiarul investiiei : Comuna Cristian, jud. Braov
4.6. Moneda : Oferta va fi fcut n lei (i n euro la un curs de 4,3537 lei pentru un euro, curs B.N.R. valabil la data
de 02.07.2010) fr T.V.A., T.V.A., valoare total rezultat. Contractul se va ncheia n lei.
4.7. Destinaie : realizarea obiectivului de investiii - Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung, Comuna
Cristian, jud. Braov.
4.8. Garania de participare : 67.209,67 lei.
4.9. Garania de bun execuie : propus la 10% din valoarea contractului, fr T.V.A.
4.10. Termene de plat : Autoritatea contractant are obligaia de a efectua plata ctre executant n perioada 24 31 ale
lunii, n conformitate cu prevederile O.U.G. 34 / 2009.
4.11. Posibilitatea suplimentrii cantitilor : Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a suplimenta cantitile cu
maxim 20 % .
5. ELABORAREA OFERTELOR
5.1. La elaborarea ofertelor se vor respecta urmtoarele reguli :
Se va prezenta devizul ofert pentru toate articolele din listele de cantiti de lucrri anexate caietului de sarcini,
respectndu-se ncadrrile i ordinea acestora.
Preurile unitare vor include toate cheltuielile legate de execuie, inclusiv cele specificate mai jos.
se vor respecta ncadrrile n articole de deviz i consumurile specifice de materiale,
manoper, utilaj, transport din normele republicane,
clarificri suplimentare se pot solicita att de la Compartimentul Achiziii Publice al U.A.T. Comuna Cristian ct
i de la proiectantul lucrrii, S.C. Infra Design Office S.R.L.
formularele specifice : Grafic de execuie
o Centralizator financiar al obiectelor,
o Centralizator financiar al categoriilor de lucrri,
o Lista cuprinznd cantitile de lucrri,
o Lista cuprinznd consumurile de resurse materiale,
o Lista cuprinznd consumurile cu mna de lucru,
o Lista cuprinznd consumurile de ore funcionare a utilajelor de construcii,

1
o Lista cuprinznd consumurile privind transporturile,
o Lista cuprinznd cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotrile,
o Fia tehnic pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotare,
solicitate vor fi ntocmite obligatoriu pe calculator, folosind un program specializat de ntocmire devize n construcii,
respectnd ncadrrile, cantitile i ordinea articolelor din listele de cantiti.
Acestea sunt dup cum urmeaz :
- C1 Grafic fizic si valoric de executie a lucrarilor
- C2 Centralizator financiar al obiectivelor
- C3 Centralizator financiar al categoriilor de lucrari
- C4 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari
- C5 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
- C7 Lista Cuprinzand consumul de manopera
- C8 Consumul de functionare a utilajelor
- C9 Lista privind consumurile cu transporile
- C11 Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice
- C12 Prezentarea ofertelor pentru principalele materiale
5.2. La executarea lucrrilor se vor respecta urmtoarele reguli :
lucrrile se atac doar pe baza Ordinului de ncepere a lucrrilor i n vederea ncadrrii n alocaiile
bugetare vor consta exclusiv din operaiile precizate n acesta ;
calitatea lucrrilor va fi asigurat i certificat prin semntur i tampil pe situaiile de lucrri i procesele
verbale de recepie de ctre responsabilul tehnic atestat cu execuia din partea executantului ;
se vor respecta toate cerinele din proiectul tehnic ;
se vor efectua toate operaiile prevzute de norme n interiorul unui articol de deviz ;
se vor reface (repara) toate deteriorrile cauzate de execuia propriu-zis ;
materialele recuperate se vor preda cu proces-verbal Administratorului Primriei Cristian iar cele nerefolosibile
se vor transporta la rampa de gunoi, pe spezele executantului ;
n timpul execuiei se va menine curenia la punctul de lucru ;
la terminarea lucrrilor se va elibera amplasamentul de resturi materiale i moloz ;
personalul va fi instruit i supravegheat n ceea ce privete respectarea Normelor de
Protecia i Securitatea Muncii, respectiv PSI i Protecia Mediului.
Se vor respecta cu strictee normele NTS+PSI pentru categoriile de lucrri din documentaie. nainte de
nceperea lucrrilor antreprenorul va ntocmi msuri specifice NTS+PSI pentru toate lucrrile, funcie de tehnologiile de
execuie i etapizarea lucrrilor. Pe baza acestor msuri se va instrui ntreg personalul tehnico-muncitoresc ncheindu-se
procese verbale.
5.3. La decontarea lucrrilor se vor respecta urmtoarele reguli:
situaiile de lucrri vor fi prezentate numai dup ce ataamentele au fost acceptate de beneficiar iar la situaiile
de lucrri se vor ataa certificate de calitate, agremente tehnice, etc. pentru principalele materiale puse n oper, la
cererea beneficiarului ;
contractantul va prezenta copii dup facturile principalelor materialele puse n oper, la solicitarea
beneficiarului.
6. CERINE DE EXECUIE
6.1. Oferta care va fi declarata ctigtoare trebuie sa ndeplineasc specificaiile tehnice minime considerate obligatorii,
astfel cum au fost acestea stabilite n caietul de sarcini al Proiectului Tehnic nr. 03 / aprilie 2010, al proiectantului S.C.
INFRA DESIGN OFFICE S.R.L.
6.2. Lucrrile, n urma analizei facute n vederea stabilirii categoriei de importan a lucrrii, sunt de categorie
NORMAL (C). Lucrrile se vor efectua n conformitate cu normele tehnice n vigoare.
7. Avize
7.1. Obinerea tuturor formelor de autorizare impuse de Societatea Comercial de Distribuie a Gazelor Naturale
DISTRIGAZ SUD SA - Sucursala Braov ; SDFEE Brasov ; S.C. DOROBEIUL S.R.L. si/sau alte organisme
competente in materie.
8. Termen de execuie
8.1. Termenul final de execuie al ntregii lucrri nu va fi mai mare de 8 luni de zile de la data ordinului de ncepere a
lucrrilor.
9. Recepii
9.1. Se va face recepie la terminarea lucrrilor i recepia final, dup expirarea perioadei de garanie, n
conformitate cu H.G. 273/1994, cu modificrile i completrile ulterioare. Procesul verbal de recepie se va ncheia ntre
beneficiar i executant odat cu ncheierea lucrrilor, corespunztoare din punct de vedere calitativ i cantitativ,
certificate de dirigintele de antier, nsuite de comisia de recepie.
10. Garanii
10.1. Garania de bun execuie, n procent de 10 % din valoarea situaiilor de lucrri acceptate de beneficiar, va fi
reinut la fiecare situaie de lucrri i va fi restituit astfel :
a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal
de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim ;
b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepie finala.
Procesele-verbale de recepie final pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare, dac acestea sunt distincte din
punct de vedere fizic i funcional.
10.2. Toate lucrrile constatate necorespunztoare n perioada de garanie vor fi refcute pe cheltuiala executantului.
10.3 Garania lucrrilor executate va fi cea din ofert iar cea pentru materiale nu va fi mai mic dect garania dat de
ctre producator, de la data finalizrii tuturor lucrrilor din caietul de sarcini ntocmit de ctre proiectant.

2
11. LEGISLAIE
11.1. Se vor respecta att prevederile normativelor tehnice pentru categoriile de lucrri ct i indicaiile tehnice din P.T.,
D.D.E.,C.S.
11.2. Se va ncheia un contract de achizitie publica de lucrari conform prevederilor O.U.G. nr. 34 / 2006, cap. I,
seciunea 3, cu modificrile i completrile ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
12. CONDIII SPECIALE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC DE LUCRRI
12.1. Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziie public de lucrri, va fi : "preul cel mai sczut".
12.2. Decontarea lucrrilor se va face pe baza de factur emis de executant, nsoit de situaiile de lucrri semnate de
dirigintele de antier din partea beneficiarului i proces verbal de recepie nsuit de ctre beneficiar.
12.3. NU SE ACCEPT ACTUALIZAREA PREULUI.
DESCHIDEREA I EVALUAREA OFERTELOR
Faza I - Etapa Licitaie deschis
Deschiderea ofertelor se va face la data 19.08.2010, ora 12:00 la sediul autoritii contractante, P-a Libertii
nr. 1, Comuna Cristian 507055, judeul Braov, n prezena membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, a reprezentanilor
ofertanilor, cu condiia prezentrii unei mputerniciri de reprezentare, a observatorilor, respectiv n prezena oricror
persoane interesate.
Comisia va verifica dac documentele prezentate de ofertani, respect legislaia n vigoare i Documentaia de
atribuire. Se vor califica acei ofertani care au ndeplinit condiiile minimale de calificare.
Faza II Etapa Licitaie electronic
Pentru participarea la etapa final de licitaie electronic se va face o evaluare integral a ofertelor depuse,
urmnd ca numai ofertanii cu oferte admisibile s fie invitai la etapa final de licitaie electronic.
Ofertele selectate vor fi nscrise de ctre autoritatea contractant n SEAP pentru etapa suplimentar a licitaiei
electronice, ce va ncepe la data anunat de sistem. Licitaia electronic va cuprinde o rund de o zi (24 ore), n care
ofertanii i vor putea mbunti oferta (propunerea financiar), depus anterior organizrii acestei faze. Nu exist limit
pentru valoarea minim a ofertei.
n orice moment, pe parcursul desfurrii etapei suplimentare de licitaie electronic, sistemul informatic va
pune la dispoziia participanilor informaii necesare acestora pentru a-i determina poziia pe care o ocup n clasament.
n cazul n care ofertantul declarat admis i nregistrat n SEAP nu modific n cadrul fazei de licitaie electronic
elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat n considerare oferta
depus de ctre acesta anterior desfurrii acestei faze, introdus, n prealabil, n SEAP de autoritatea contractant.
Dac pe parcursul rundei de licitaie electronic nu se mai introduc preuri i/valori noi ale elementelor care fac
obiectul procesului de ofertare, autoritatea contractant are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitaiei
electronice fr a mai organiza o rund urmtoare.
Informaiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiiile tehnice i modalitile concrete de
realizare a conectrii, pot fi accesate de ofertani de pe site-ul www.e-licitatie.ro, la seciunea Cerine tehnice minimale.
Pentru participarea la aceast etap, ofertanii trebuie s fie nregistrai n SEAP i s primeasc invitaii de
participare dup evaluarea iniial, integral a ofertelor, n cazul n care au depus oferte admisibile. Procedura privind
nregistrarea n SEAP este prevzut n H.G. nr. 1660/2006. Invitaia se va transmite pe cale electronic simultan tuturor
ofertanilor care au depus oferte admisibile.
Dac n urma etapei suplimentare de licitaie electronic vor exista dou sau mai multe oferte cu acelai pre
(propunere financiar), achizitorul va solicita ofertanilor o nou propunere financiar n plic nchis, caz n care contractul
va fi atribuit ofertantului a crui nou propunere financiar are preul cel mai sczut.
Ofertantul care n urma etapei finale de licitaie electronic se va clasa pe locul I, are obligaia de a transmite
autoritii contractante, n ziua imediat urmtoare rundei de licitaie electronic, Formularul nr. 10 C, inclusiv Anexele i
Formularul 3, completat(e) n conformitate cu valoarea final ofertat n cadrul licitaiei electronice i cu elementele care
au condus la acest cost.
13. DREPTUL OFERTANILOR DE A NAINTA CONTESTAII
Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printr-un act al autoritii
contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea
autoritii contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-
jurisdicional sau n justiie, n condiiile Ordonanei de Urgen a Guvernului cu nr. 34/2006.
14. NCHEIEREA CONTRACTULUI
Autoritatea contractant are dreptul s ncheie contractul de achiziie public numai dup mplinirea termenului
de 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii.
DISPOZIII FINALE
Documentaia de atribuire poate fi accesat nengrdit de pe site-urile www.e-licitatie.ro, www.uatcristian.ro iar
planele ce nu au putut fi ncrcate pe site-urile mai sus menionate, din motive tehnice, se pot ridica de la Registratura
autoritii contractante, la solicitarea n scris a operatorului economic n maxim 4 zile de la nregistrarea acesteia la
autoritatea contractant.

Nr.
Funcia i atribuia Numele i prenumele Data
crt. Semntura

1 APROBAT PRIMAR DRAGO SERAFIM

2 Avizat Viceprimar OCTAVIAN BUTA

3 Vizat pentru legalitate Antonia Roman


Nr. Nr.
4 Compartiment Achiziii Publice Ovidiu Slimac
pag.
3
ex.
1

3
Nr. 3.134 / 21.07.2010

CAIET DE SARCINI
REPARATII SANTURI SI TROTUARE
Com. CRISTIAN Jud. Brasov

Cod CPV 45233142-6

Prezentul caiet de sarcini (ntocmit de ctre proiectantul S.C. INFRA DESIGN OFFICE S.R.L.) face parte
integranta din documentatia de atribuire si cuprinde descrierea situatiei prezente, precum si solutia proiectata.
SITUATIA EXISTENTA
Strada principala care face obiectul proiectului se suprapune peste traseul drumului national DN 73 si se
desfasoara pe teritoriul administrativ al judetului Brasov, respectiv comuna Cristian pe o lungime totala de 1995,40 m.
Conform HG 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate
privata deschise circulatiei publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 338 din 20 iulie 2000, zona
drumului in traversarea localitatilor se afla in administrarea localitatii respective.
Cresterea continua a traficului dar si modificarea semnificativa a componentei acestuia, precum si dezvoltarea
ecomonico-sociala intre localitatile Brasov si Rasnov , a condus la necesitatea luarii unor masuri de regandire, de
inlocuire a santurilor si a trotuarelor in vederea realizarii unei scurgeri normale a apelor pluviale in perioadele de
primavara si in perioadele de ploi torentiale.
Prin aceasta se doreste evitarea inundarii platformei drumului, a trotuarelor si incintei proprietatilor. De
asemenea pentru siguranta cetatenilor precum si din considerente de estetica s-a propus amenajarea trotuarelor pe
toata lungimea comunei. Prin aceste amenajari se doreste realizarea unei platforme carosabile pe zona drumului cu
destinatie de banda de stationare a unei anumite categorii de vehicule care aprovizioneaza spatiile comerciale de pe
traseu, pentru statii de autobuz, pentru stationarea unor vehicule speciale (salvare), sau chiar pentru opriri de scurta
durata a riveranilor. De asemenea, benzile suplimentare nou create, pot fi utilizate pentru vehicule agricole lente, pentru
persoane cu handicap, pentru biciclisti.
Realizarea acestor benzi suplimentare cu o latime de 2,0 m, va contribui in mod categoric la fluidizarea traficului
de baza pe DN 73, la sporirea gradului de siguranta a traficului pentru pietoni si pentru conducatorii auto.
Potentialul turistic cu obiective istorice si arhitectura specifica sustine si garanteaza reusita acestei initiative
care in afara aspectului economic de exploatare a spatiilor pentru transport, va contribui in mod considerabil la
imbunatatirea aspectului estetic al comunei.
Prin lucrarile propuse, se va pastra traseul actual al trotuarelor si nu se vor ocupa suprafete
suplimentare de teren public sau privat.
Nu va fi afectata sau ocupata partea carosabila a drumului national DN 73.
Traseul studiat se afla la limita drumului national DN 73 si cuprinde zona dintre marginea drumului national si
limita proprietatilor private.
Santurile atat de pe partea stanga si cat si de pe partea dreapta a drumului sunt degradate si nu asigura
scuregerea apelor in conditii corecte si aceasta determina baltiri si infiltratii la fiecare ploaie. Sectiunea santului nu este
bine dimensionata si din acest motiv apele deverseaza la fiecare ploaie, pe carosabil.
Sub fundul santului este montata o canalizare pentru ape menajere si se afla la o adancime de aproximativ 3,5
m sub cota drumului;
Santurile existente nu mai pot asigura scurgerea apelor, pereurile fiind degradate in totalitate. Accesul la
proprietati este amenajat la intamplare in functie de posibilitatile fiecaruia prezentand un aspect estetic neplacut.
Trotuarele si zona verde au fost degradate sau sunt amenajate intr-un mod inestetic.
In plan:
In plan situatia expusa, este direct legata de traseul drumului national care impune anumite elemente
geometrice obligatorii. Curbele, dar si latimea benzii de teren ramasa disponibila intre marginea partii carosabile si limita
proprietatilor este impusa si nu se poate modifica. Intreaga constructie va trebui sa se inscrie in aceasta fasie.

4
Pe toata lungimea comunei sunt doua subtraversari care colecteaza o parte din apele de pe partea dreapta a
drumului si le descarca spre pariul Ghimbasel.
In profil longitudinal

In profilul longitudinal cota santului si zona trotuarelor copiaza in mare masura cota liniei rosii a traseului drumului

national. Sunt totusi unele situatii in care zona verde si accesele la proprietati sunt ori in debleu ori in rambleu si de aceea va

trebui sa se tina cont la amenajarea acceselor la proprietati.

Zona, are o declivitate continuu descrescatoare de la Rasnov spre Brasov, cu o panta medie de 0,73%, suficienta

pentru a asigura scurgerea apelor pluviale si descarcarea acestora la paraul Ghimbasel.


In profil transversal:
Latimea fasiei de teren compusa din sant, trotuar si zona verde, este variabila datorita faptului ca proprietatile
nu sunt aliniate in totalitate, fiind cuprinsa intre 2 si 18 m, situatie dezavantajoasa amenajarii unei zone omogene pe tot
parcursul traseului.
O problema deosebita o pune cota accesului la proprietati care joaca pe inaltime si creeaza dificultati de
amenajare corecta pentru unele gospodarii.
SOLUTIA PROIECTATA
1. ASIGURAREA CAPTARII SI EVACUARII APELOR METEORICE:
Apele din zona drumului, provenite din precipitatii (ploi torentiale, topirea
zapezilor) sunt colectate de doua canale din teava corugata cu diametrul de 800 mm amplasate pe dreapta si pe stanga
drumului.
Teava corugata este montata cu generatoarea de la baza la cota -1,50m fata
de cota drumului. Teava se monteza pe un pat de beton clasa C 8-10 in grosime de 10 cm. Terasamentul se va reface
pana la cota de executare a sistemului rutier, cu pamant de umplutura compactat conform prevederilor din caietul de
sarcini.
Traseul de canal porneste in amonte la km 122+000 pe fiecare parte cu cate o camera de cadere
acoperita cu capac de beton si geiger. La km 122+428 se termina primul tronson, de asemenea cu cate o camera de
cadere pentru colectare si descarcarea apelor prin podetul de sub drumul national. Camera de cadere va fi acoperita cu
capac din beton si capac de vizitare pentru revizia si intretinerea podetului si a canalului.
Colectarea apelor de pe suprafata drumului se va face prin geigere montate la 100m. Pentru montarea
geigerelor se vor monta vrtical si lipite de teava corugata, tuburi verticale cu diametrul de 100 mm pentru preluarea
rapida a apelor de suprafata.
2. PLATFORMA CAROSABILA
Platforma carosabila este executata cu sistem rutier calculat sa reziste traficului dezvoltat pe acest sector si se
compune din :
-imbracaminte asfaltica Ba 16 - 4,0 cm.
-strat de legatura Bad 25 - 5,0 cm
-strat de baza Ab 2 -5,0 cm
-piatra sparta -15,0 cm
-balast -25,0 cm
Se realizeaza asfel o banda circulabila si/sau de stocare de 2,0 m latime pe toata lungimea comunei. Panta
transversala este de 2,0% de la bordura catre rigola.
Rigola de colectare si scurgere a apelor este realizata din mixtura si este amplasata la marginea partii
carosabile a drumului national
Din considerente de siguranta circulatiei rutiere se vor lua masuri suplimentare de:
- semnalizarea cu indicatoare verticale pentru a preciza ca este drum cu doua benzi de circulatie;
- marcarea benzii in mod adecvat pentru a preveni transformarea acesteia in banda de circulatie curenta
a drumului;
- semnalizarea locurilor inguste in circulatia pietonala;

5
- separarea obligatorie cu parapet intre banda de stocare si trotuar, pentru a se evita circulatia sau
parcarea vehiculelor pe trotuare.
3. TROTUARE
Trotuarele au prevazuta latimea de 1,50 m si sunt prevazute imediat la marginea platformei carosabile, pentru
a putea asigura scurgerea apelor pluviale din zona trotuarelor in canalul colector. Fasia de teren ramasa disponibila
eate destinata pentru amenajarea unei zone verzi.
Fasia de teren nu asigura o latime constanta pentru amenajarea trotuarelor pe toata lungimea comunei. Exista
doua zone unde latimea acestora este mai mica, si vor ocupa din suprafata destinata benzii de stocare.
Aceasta zona va trebui sa fie semnalizata pentru a da un spor de siguranta pietonilor.
Portiunea libera intre trotuar si proprietati ramane disponibila pentru amenajarea de zona verde dupa un plan
peisagistic studiat si adaptat la arhitectura specifica din zona.
Zona de separatie dintre trotuar si banda carosabila se va amenaja cu un parapet pietonal, care poate deveni si
mobilier urban contribuind prin aceasta la infrumusetarea zonei. Forma si design-ul parapetului poate fi tema unui studiu
de arhitectura urbana.
Sunt evitate treptele la trotuar in profil longitudinal pentru a veni in sprijinul persoanelor cu handicap, a copiilor si
batranilor.
Trotuarul, conform normativului are o latime de 1,50 m suficienta pentru circulatia pietonala. Trotuarul este
incadrat in bordura mica de beton, iar imbracamintea pe trotuar este de beton asfaltic Ba 8 in grosime de 3,0 cm pe o
fundatie de 15 cm balast si 10 cm piatra sparta.
4. Protectia mediului inconjurator
Pentru protectia mediului inconjurator se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- realizarea lucrarilor de terasamente in conditii sigure, fara riscul aparitiei unor dezechilibre ale terenului
colectarea si evacuarea corecta a apelor;
- realizarea de lucrari care sa se realizeze separarea apelor pluviale de apele menajere;
- descarcarea apelor pluviale prin canale inchise sau deschise, inclusiv la sfarsit proiect, catre paraul
Ghimbasel;
- crearea posibilitatilor de vizitare permanenta a intregului complex de canale, pentru a realiza revizia si
interventii de remediere pentru evitarea unor accidente ( surpare, colmatare, infundare, etc. ).
Prezenta documentatie respecta prevederile legislatiei privind protectia mediului inconjurator Legea 137 /
1995 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile
ulterioare prin OUG nr. 91 din 2000. si HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor, Legea 426 / 2001.
Lucrarile proiectate nu creeaza efecte negative asupra factorilor de mediu, respectiv solul, apei si aerului.
Dimpotriva, executia acestor lucrari va avea efecte benefice asupra factorilor de mediu dar si asupra vietii
oamenilor ca utilizatori ai acestei investitii.
Efectele benefice sunt urmatoarele:
Scaderea gradului de poluare a zonei drumului, prin crearea de conditii mai bune de intretinere si
asigurarea curateniei;
Realizarea unei separari a circuitelor de ape curate de apele reziduale;
Eliminarea deversarii apelor la iesirea din comuna direct in suprafete de teren cu alta destinatie si
dirijarea acestora la parau;
Etc.
5. Protectia muncii
Lucrarile proiectate se executa sub circulatie, cu instituirea de restrictii pe tronsoanele in lucru si se vor executa
numai dupa obtinerea aprobarilor si autorizatiilor legale.
Modalitatile de instituire a restrictiilor de circulatie si de semnalizare a lucrarilor pe partea carosabila a drumului
public sunt cele stabilite in baza Normelor Metodologice privind instituirea restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public, aprobate prin Ordinul comun MI si MT nr. 1112/411/ 2000
Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati desfasurate pe toata perioada de executie a lucrarilor,
prevazute in prezentul proiect si in cadrul lucrarilor executate prin note de comenzi suplimentare si dispozitii de santier,

6
avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii
corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.
Se vor respecta prevederile Legii 90 / 1995 Legea protectiei muncii si a normelor metodologice de aplicare
adoptate de Parlementul Romaniei la data de 25 iunie 1996, republicata cu completarile si modificarile ulterioare in
Monitorul Oficial al Romaniei, prin Legea nr. 117 / 2000 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.522/24.10.2000.
Se vor avea in vedere respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de drumuri,
publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Avand in vedere specificul lucrarilor de drumuri, lucrarile se desfasoara fara inchiderea circulatiei, se vor
amplasa indicatoare rutiere temporare, in vederea reglementarii desfasurarii circulatiei.
Semnalizarea rutiera verticala se va amplasa in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de
inchidere si restrictionare a circulatiei MT MI 411/ 111 din 2000.
Incalcarea dispozitiilor legale privind protectia muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala,
civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Proiectant
S.C. Infra Design Office S.R.L.

7
OBIECTIVUL: 65. Reabilitare si refacere santuri si trotuare ( L=3987 m ), Com. Cristian jud.
Brasov

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- Lei - 16-apr.-10
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar TOTALUL


(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
Nr. Simbol - Lei -
- Lei -

0 1 2 3 4 5 6=4x5

Obiectul : Amenajare santuri si trotuare L = 3987 m ( dr. + stg )


Stadiul Fizic : A. Amenajare santuri
1 TSC03F1 Sapaturi mecanizate cu exc. de 0,41-0,7 mc in 100 199,32
pamant cu umiditate natural desc. auto. teren mc
cat 2
2 TSA02E1 Sapaturi manuale in spatii limit. sub 1m cu mc 3.188,00
taluz vert. nespr. in pamant coez. mij. si f.
coez. adinc. <1,5m t. mijl.

reprodus sau transmis catre o ter parte far acordul scris prealabil al Tractbel Engineering SA. Toate drepturile de autor n legtur cu acesta aparin Tractbel
3 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 5.741,00

Acest document este proprietatea Tractbel Engineering SA si poate fi folosit exclusiv in scopul pentru care a fost elaborat, neputand fi utilizat in alte scopuri,
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.1
4 TRI1AA02C2 Incarcarea materialelor, grupa a-grele in tona 575,50
bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.2
5 TSE02B1 Finisarea manuala a platformelor,in t. mijlociu 100 99,69
mp
6 TRA01A03P Transportul rutier al pamantului sau molozului tona 41.898,00
cu autobasculanta dist.= 3 km
7 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari nivelari mc 279,00
umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-
20cm.
8 CZ0105A1 Preparare beton b150,cu agregate mc 279,00
grele,granulatia<16mm,ciment m30 in
Instalatie centralizate
9 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 668,00
autobetoniera de 5,5mc dist. =15km
10 ACA15L1 Montare teava corugata D=800 m 3.987,00
11 TRA01A15 Transportul rutier teava corugata D=800 pe tona 128,00
dist.= 15 km.
12 ACA15C1 Montare teava corugata D=1000 m 63,00
13 TRA01A15 Transportul rutier teava corugata D=1000 pe tona 3,00
dist.= 15 km.
14 TRA01A03P Transportul rutier al pamantului sau molozului tona 17.867,00
cu autobasculanta dist.= 3 km
15 TSC35B3 Transport pamant cu incarcator pe pneuri 100 99,27
mc
16 TSD06A1 Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura 100 99,27
pamant necoezin in strat de 20-30cm mc
Engineering SA.

17 PB01A1 Turnare inel de sprijin din beton C8/10 mc 4,36


18 CZ0105A1 Preparare beton b150,cu agregate mc 4,36
grele,granulatia<16mm,ciment m30 in
Instalatie centralizate
19 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 10,67
autobetoniera de 5,5mc dist. =15km
20 PC02A1 Cofraje pentru beton pereti camin de vizitare mp 339,16

21 PB01A1 Turnare beton C16/20 mc 67,85

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

8
0 1 2 3 4 5 6=4x5
STADIUL FIZIC: A. Amenajare santuri
Obiectul : Amenajare santuri si trotuare L = 3987 m ( dr. + stg )
Stadiul Fizic : A. Amenajare santuri
22 CZ0107C1 Preparare beton b250 agreg. grele mc 67,85
<16mm,ciment pa35 pentru elem. prefabr.
preturnate,in Instalatie centralizate
23 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 162,00
autobetoniera de 5,5mc dist. =15km
24 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor fasonare bare kg 6.725,00
pentru fundatii izol. continui si radiere in atel.
cent. ob 37 d=10- 16 mm
25 PD01A11 Montare armaturi pentru beton armateriale in kg 6.725,00
fund. radiere Montare de plasa sudate in placa
de suprabetonare cu ochiuri de 10 cm

26 TRA01A15 Transportul rutier al armaturilor pe dist.= 15 tona 6,72


km.
27 DE16A1 Montarea dallelor cu capace prefabricate buc 84,00
28 TRA01A30 Transportul rutier al capacelor pe dist.= 30 km. tona 209,00

29 TSE02B1 Finisarea manuala a platformelor,in t. mijlociu 100 99,78


mp

reprodus sau transmis catre o ter parte far acordul scris prealabil al Tractbel Engineering SA. Toate drepturile de autor n legtur cu acesta aparin Tractbel
30 DA06A1 Strat agreg nat(balast)cilindr cu funct rezist mc 2.390,00

Acest document este proprietatea Tractbel Engineering SA si poate fi folosit exclusiv in scopul pentru care a fost elaborat, neputand fi utilizat in alte scopuri,
filtrant izol aerisire antcap cu asternere
manuala
31 TRA01A05 Transportul rutier al balastului cu tona 4.065,00
autobasculanta pe dist.= 5 km.
32 DA11C1 Strat fundatie reprof din piatra sparta pentru mc 1.434,00
drum cu asternere manuala executate fara
impanare si fara innoroire
33 TRA01A05 Transport piatra sparta pe dist.= 5 km. tona 2.153,00
34 DB01A1 Curatarea pentru aplic imbrac sau tratam bitum mp 17.143,00
a stratsuport din beton cim sau pav piatra
bitumate mec
35 DB02D1 Amorsarea suprafetelor strat baza sau imbrac 100 171,43
exist in vederea aplic strat uz mix asf cu mp
emulsie cationica
36 DB13B1 Strat de AB2 5 cm grosime cu asternere tona 473,00
mecanica
37 + 2600013 AB2 t 696,00
38 DB13B1 Spor de 13 Kg/mp tona 223,00
39 DB12B1 Strat legat binder de crib executate la cald cu tona 473,00
asternere mecanica in grosime de 5 cm -
Asimilat BA16
40 + 20010550 BETON ASFALTIC BA16 t 473,00
41 DB16H1 Imbracaminte beton asf cu agregat marunt mp 14.749,00
executate la cald in gros de 4,0 cm astern
mecanica
42 + 20010549 BETON ASFALTIC BA8 t 589,00
43 DZ09C1 Prepararea binderului de criblura executat la tona 1.759,00
cald cu bitum in instalatii teltomateriale
Engineering SA.

44 TRA01A15 Transportul rutier al mixturii asfaltice pe dist.= tona 1.759,00


15 km.
total manopera ore
total greutate materiale tone
articole TRA
transport auto

Obiectul : Amenajare santuri si trotuare L = 3987 m ( dr. + stg )


Stadiul Fizic : B. Amenajare trotuare

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 2

9
0 1 2 3 4 5 6=4x5
STADIUL FIZIC: B. Amenajare trotuare
Obiectul : Amenajare santuri si trotuare L = 3987 m ( dr. + stg )
Stadiul Fizic : B. Amenajare trotuare
1 TSC03F1 Sapaturi mecanizate cu exc. de 0,41-0,7 mc in 100 11,37
pamant cu umiditate natural desc. auto. teren mc
cat 2
2 TSA01B1 Sapaturi manuale in spatii intinse in pamant cu mc 113,70
umid. nat. arunc. in depoz. sau vehic. la
h<0,6m t. mijlociu
3 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 2.047,00
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.1
4 TSE02B1 Finisarea manuala a platformelor,in t. mijlociu 100 60,00
mp
5 TRA01A03P Transportul rutier al pamantului sau molozului tona 2.047,00
cu autobasculanta dist.= 3 km
6 DA06A1 Strat agreg nat(balast)cilindr cu funct rezist mc 896,00
filtrant izol aerisire antcap cu asternere
manuala
7 TRA01A05 Transportul rutier al balastului cu tona 1.527,00
autobasculanta pe dist.= 5 km.
8 DA11C1 Strat fundatie reprof din piatra sparta pentru mc 599,00

reprodus sau transmis catre o ter parte far acordul scris prealabil al Tractbel Engineering SA. Toate drepturile de autor n legtur cu acesta aparin Tractbel
drum cu asternere manuala executate fara

Acest document este proprietatea Tractbel Engineering SA si poate fi folosit exclusiv in scopul pentru care a fost elaborat, neputand fi utilizat in alte scopuri,
impanare si fara innoroire
9 TRA01A05 Transport piatra sparta pe dist.= 5 km. tona 896,00
10 DE11A1 Borduri mici pref beton 10 x 15 cm pentru m 3.987,00
incadr trotuarespatii verzi alei asezate fund
beton 10 x 20 cm
11 TRA01A15 Transportul rutier borduri cu autobasculanta pe tona 144,00
dist.= 15 km.
12 CZ0104A1 Preparare beton b100 cu mc 80,00
balast,granulatia<31mm cu ciment f25,in
instalatii centralizate
13 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 191,00
autobetoniera de 5,5mc dist. =15km
14 DF09A1 Parapet metalic deformabil (flexibil) tip a cu m 3.987,00
lisa si stalpi metalici
15 TRA01A15 Transportul rutier parapet metalic pe dist.= 15 tona 65,00
km.
16 DB16H1 Imbracaminte beton asf cu agregat marunt mp 5.982,00
executate la cald in gros de 4,0 cm astern
mecanica
17 + 20010549 BETON ASFALTIC BA8 t 566,00
18 DZ09C1 Prepararea binderului de criblura executat la tona 566,00
cald cu bitum in instalatii teltomateriale
19 TRA01A15 Transportul rutier al mixturii asfaltice pe dist.= tona 566,00
15 km.
total manopera ore
total greutate materiale tone
articole TRA
transport auto 0,00
Engineering SA.

Obiectul : Amenajare santuri si trotuare L = 3987 m ( dr. + stg )


Stadiul Fizic : C. Semnalizare rutiera
1 DF17A1 Marcaje longit transv si diverse executate mp 1.500,00
mecanizcu vopsea pe suprafete carosabile
2 DF18A1 Plantare stalpi pentru indicatoare de circulatie buc 50,00
rutiera din metal confectionati industrial

3 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circ rut din tabl buc 6,00
otelsau alum pe un stalp gata plantat

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 3

10
0 1 2 3 4 5 6=4x5
STADIUL FIZIC: C. Semnalizare rutiera
Obiectul : Amenajare santuri si trotuare L = 3987 m ( dr. + stg )
Stadiul Fizic : C. Semnalizare rutiera
4 DF19B1 Montarea indicatoarelor pentru circ rut din tabl buc 46,00
otelsau alum pe doi stalpi gata plantati
total manopera ore
total greutate materiale tone
articole TRA
transport auto 0,00
TOTAL GENERAL CUMULAT:

Nr. 3.134 / 21.07.2010


1 EURO = 4,3537 Lei, curs la data de 02.07.2010

Incheiere

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

reprodus sau transmis catre o ter parte far acordul scris prealabil al Tractbel Engineering SA. Toate drepturile de autor n legtur cu acesta aparin Tractbel
Acest document este proprietatea Tractbel Engineering SA si poate fi folosit exclusiv in scopul pentru care a fost elaborat, neputand fi utilizat in alte scopuri,

Engineering SA.

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 4

11
Seciunea II

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT

Denumire: U.A.T. COMUNA CRISTIAN


Adres: Str. P-a Libertii nr. 1, 507055 Comuna Cristian, jud. Braov, Romnia
Localitate: Cristian, jud. Braov Cod potal: 507055 ara: Romnia
Persoan de contact : Ovidiu Slimac Telefon: 0268 / 257.001
n atenia: Compartimentului Achiziii Publice,
E-mail: achizitii@uatcristian.ro, Fax: 0268 / 257.733
slimac.ovidiu@gmail.com
Adresa de internet: www.uatcristian.ro

I. b. Principala activitate sau activiti ale Autoritii contractante:

autoriti locale altele (specificai) : Unitate Adminstrativ Teritorial

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante:


DA NU
Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:
la adresa mai sus menionat
altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)
pentru solicitarea de clarificri n legtur cu Documentaia de atribuire ctre autoritatea contractant : se va folosi
Formularul 1 din Seciunea III Formulare ;
rspunsul la solicitri : va fi publicat n SEAP (www.e-licitatie.ro)

Pentru comunicrile din timpul evalurii ofertelor :


comisia de evaluare va transmite solicitrile de clarificare n legtura cu oferta depus : Formularul 4 din
Seciunea III Formulare ;
pentru rspuns, n funcie de solicitrile comisiei, operatorii economici vor depune documentele i clarificrile n
original i/sau prin intermediul SEAP
Data limit de primire a solicitrilor de clarificri : 09.08.2010, Ora limit : ora 15,00, Adresa : Str. P-a Libertii nr. 1,
507055 Comuna Cristian, jud. Braov, Romnia, Compartimentul Achiziii Publice.
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri : 2 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri, pn cel
trziu 16.08.2010.

Not:
1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire. Autoritatea
contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice
clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 2 zile lucrtoare de la primirea unei
astfel de solicitri din partea operatorului economic.
2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile la clarificrile solicitate de operatorii economici
nsoite de ntrebrile aferente ce se vor publica pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziii Publice - www.e-
licitatie.ro), ntr-un document ataat la anunul de participare.
3) Fr a aduce atingere prevederilor pct.1), n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul
autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit
pentru depunerea ofertelor.
4) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea
contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la pct.3), aceasta din urm are, totui, obligaia de a
rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea
rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de depunere a ofertelor.
ATENTIE ! Rspunsurile la clarificrile solicitate de operatorii economici, clarificrile din iniiativa autoritii
contractante, notificrile, ntiinrile, privind aceast procedur, vor fi publicate n SEAP, ataate la invitaia de
participare, la seciunea Documentaie i clarificri . Operatorii economici care intenioneaz s depun ofert au
obligaia de a urmri/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anunul/invitaia de participare, pn la data
depunerii ofertelor, pentru a lua cunotin de acestea i a se conforma.

I c) CI DE ATAC

Eventulalele contestaii se pot depune:


- fie la Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
- fie la autoritatea contractant i apoi la instana competent

Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor


Adresa: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

12
Localitatea: Bucureti Cod postal: 030084 ara: Romnia
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 / 310.46.41
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021 / 310.46.42

Denumirea instanei competente : Curtea de Apel, Sectia Contecios Administrativ


Adres : B-dul Eroilor nr. 5
Localitate : Braov Cod potal : 500007 ara : Romnia
E-mail: Telefon:
Adres internet: Fax:

NOT : n conformitate cu prevederile art. 278 ^1 din O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, n msura n care Consiliul
respinge contestaia, autoritatea contractant va reine contestatorului din garania de participare n raport cu valoarea
estimat a contractului urmtoarele sume : 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depete 420.001 lei ;
NOT: Contestaia care se refer la acte ale autoritii contractante care sunt emise sau au loc nainte de deschiderea
ofertelor poate fi naintat nu mai trziu de o zi lucrtoare nainte de data stabilit pentru depunerea ofertelor, cu condiia
transmiterii acesteia i prin fax ori prin mijloace electronice.
Persoana care se considera vtmat ntr-un drept al sau ori ntr-un interes legitim printr-un act al autoritii
contractante, cu nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv, n
condiiile Ordonanei de Urgen nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
n situaia n care operatorul economic depune contestaie, iar aceasta este respins de ctre Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor sau Instana de Judecat, autoritatea contractant i rezerv dreptul de a aciona n instan
pe operatorul economic respectiv n vederea recuperrii daunelor.
I.d. Sursa de finanare :

Se specific sursele de finanare ale contractului ce Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare
urmeaz a fi atribuit. DA NU
Bugetul local al Comunei Cristian, jud. Braov

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:


Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung, Comuna Cristian, jud. Braov
II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (alege o singur categorie lucrri, produse
sau servicii care corespunde n cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziiei)
(a) Lucrri
Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritatea contractant
Principala locaie ale lucrrilor : str. Lung, Comuna Cristian, jud. Braov ;
Cod CPV : 45233142-6
II.1.3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: ncheierea unui accord-cadru:

II. 1. 4) Durata contractului de achiziie public: 8 de luni

II.1.5) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedei caietul de sarcini)
DA Nu

II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate DA NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantiti / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exist): Natura i
caracteristicile tehnice ale lucrrilor se regsesc n caietele de sarcini anexate obiectivului de investiii, autoritatea
contractant opteaz pentru aplicarea prevederilor art.122, lit.j din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare.
II.2.2) Opiuni (daca exista)
da nu
Daca exista, descrierea acestor optiuni: Autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziia ulterioar de noi
lucrri similare de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii.

III. Condiii specifice contractului


III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere ) DA NU
III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)
DA NU

13
IV. PROCEDURA
Licitaie deschis

IV.2) Etapa final de licitaie electronic


DA NU
Pentru participarea la etapa final de licitaie electronic se va face o evaluare integral a ofertelor depuse,
urmnd ca numai ofertanii cu oferte admisibile s fie invitai la etapa final de licitaie electronic.
Ofertele selectate vor fi nscrise de ctre autoritatea contractant n SEAP pentru etapa suplimentar a licitaiei
electronice, ce va ncepe la data anunat de sistem. Licitaia electronic va cuprinde o runda de o zi (24 ore), n care
ofertanii i vor putea mbunti oferta financiar, depus anterior organizrii acestei faze. Nu exist limit pentru
valoarea minim a ofertei.

IV.3.) Legislaia aplicat:


- Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata
si completata prin H.G. nr. 198/2007
- O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor
de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007
- Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a
contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorittii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
nr. 107/2009
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu completrile i modifcrile ulterioare.
- alte acte normative (vezi www.anrmap.ro)

V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE

V.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului

Declaraie privind eligibilitatea Cerin obligatorie : completare formular anexa A


Solicitat Nesolicitat Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006,
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie publica
Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din Cerin obligatorie : completare formular anexa B
ordonan Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din OUG 34/2006
Solicitat Nesolicitat atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie
publica
Not: operatorul economic are obligaia de a prezenta
certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor de
plat catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local-
original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii
ofertelor.
Declaraii privind litigiile Cerinta obligatorie: prezentare formular F6 Declaratie
Solicitat X Nesolicitat privind litigiile
Va fi respinsa oferta depusa de un ofertant care, n ultimii doi
ani, din motive imputabile acestuia nu si-a ndeplinit sau a
ndeplinit n mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a
produs sau este de natura sa produca grave prejudicii
beneficiarilor acestuia.
n caz de asociere se depune de fiecare asociat n parte
Declaraie privind calitatea de participant la procedur Cerin obligatorie : completare formular anexa 12C
Solicitat Nesolicitat
Declaraie pe propria rspundere din care s reias faptul Cerin obligatorie : completare formular : Formular 5
c ofertantul va ine cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii
Solicitat Nesolicitat NOT : Informaii privind cadrul de reglementare general la
condiiile de munc i protecia muncii se pot obine de la
urmtoarele adrese : www.mfinante.ro, www.mmediu.ro
www.mmssf.ro, www.inspectmun.ro

NOT : Declaraie pe propria rspundere a operatorului


economic n care declar c la elaborarea ofertei sale, a
inut cont de regulile obligatorii referitoare la condiiile de
munc i msuri de securitate a muncii, precum i la cele
de protecie a mediului, n conformitate cu legislaia
naional n vigoare in domeniu.

14
Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor Cerine obligatorii :
exigibile de plat - certificat de atestare fiscal eliberat de A.N.A.F. cu
Solicitat Nesolicitat valabilitate la data deschiderii ofertelor (copie legalizata) ;
- certificat privind plata impozitelor i taxelor locale eliberat
att de administraia local din zona administrativ -teritorial
n care operatorul / operatorii economici i are / au sediul ct
i din zona administrativ teritoriala Cristian, jud. Braov, cu
valabilitate la data deschiderii ofertelor (copie legalizata).
Certificatele care nu au termenul de valabilitate valabil la
data deschiderii ofertei NU vor fi luate n considerare,
ofertantul fiind exclus de la procedur.
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice romne Cerine obligatorii:


- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
(copie legalizata) - cu valabilitate la data deschiderii ofertelor
din care s rezulte adresa actual i obiectul de activitate al
societii i c acesta include execuia de lucrri de tipul celei
care face obiectul procedurii de atribuire i c nu sunt nscrise
meniuni cu privire la procedura falimentului ; Certificat Unic
de Inregistrare, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor
(copie legalizata) inclusiv Anexa la C.U.I. ;
Certificatele care nu au termenul de valabilitate valabil la
data deschiderii ofertei NU vor fi luate n considerare,
ofertantul fiind exclus de la procedur.
Persoane juridice strine Cerin obligatorie: documente care dovedesc o form de
nregistrare / atestare ori apartenen din punct de vedere
profesional.
Documentele vor fi prezentate n traducere legalizat.
Certificatele care nu au termenul de valabilitate valabil la
data deschiderii ofertei NU vor fi luate n considerare,
ofertantul fiind exclus de la procedur.
V.3.) Situaie economico-financiar

Bilan contabil Cerin obligatorie :


Solicitat Nesolicitat - bilanul contabil la 31.12.2009 vizat i
nregistrat de organele competente i / sau rapoarte anuale,
scrisori de bonitate din partea bncilor sau a unor societi
recunoscute de audit financiar i contabil, precum i orice alte
documente legale edificatoare prin care ofertantul i poate
dovedi capacitatea economico-financiar.
( copie tampilat, semnat i cu meniunea conform cu
originalul pe fiecare pagin)

Informaii privind cifra de afaceri Cerin obligatorie : completare formular anexa B2 -


Solicitat Nesolicitat declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani;
Capacitatea economic i financiar a ofertantului poate
fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract i de o alt
persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente
ntre ofertant i persoana respectiv. n cazul n care
ofertantul i demonstreaz situaia economic i
financiar invocnd i susinerea acordat de ctre o alt
persoan atunci acesta are obligaia de a dovedi
susinerea de care beneficiaz, de regul prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune
la dispoziie ofertantului resursele financiare solicitate.
Persoana ce asigur susinerea financiar nu trebuie s
se afle n situaia care determin excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din
OUG nr. 34/2006.
Declaraie de asigurare Declaraie de asumare a obligativitii de a ncheia polia de
Solicitat Nesolicitat asigurare pentru toate riscurile aferente lucrrilor de
Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung,
Comuna Cristian, jud. Braov
V.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Lista principalelor lucrri executate n ultimii 5 ani Cerin obligatorie: completarea formularului C3, Anexa 1 i
Solicitat Nesolicitat Anexa 2 la Formularul C3 i Formularul F6A, cuprinznd
valori, perioada i locul execuiei lucrrilor, modul de
ndeplinire a obligaiilor, beneficiari, indiferent dac acetia
sunt autoriti contractante sau clieni privai;
Prezentare:

15
1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate
n ultimii 5 ani
Solicitat da x nu
Se solicita prezentarea Formular C3 si anexa 1 a acestuia
cuprinznd lista principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani.
Lista principalelor lucrari executate va contine valori, perioade
de derulare a contractelor, beneficiar / cantitati, dupa caz,
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti
privati.
Pentru contractele de lucrari finalizate si considerate de catre
ofertant semnificative pentru sustinerea experientei sale
similare se va ntocmi si se va prezenta:
2. Experienta similara Fisa de experienta similara -
Formular Anexa 2 la formularul C3
Solicitat da x nu
Contractele de lucrari executate, prezentate n fisele de
experienta similara, se vor confirma prin prezentarea
proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau
proces verbal de receptie finala, copie a contractelor si a unor
recomandari, din partea beneficiarilor, pentru fiecare obiectiv
de investitii.
Procesul verbal de receptie, va purta n mod obligatoriu
semnatura reprezentantului ISC, ca invitat la receptia la
terminarea lucrarilor. n lipsa acestuia, recomandarea
beneficiarului va fi vizata de ISC.
Se stabileste ca limita impusa ofertantul trebuie sa prezinte
: un contract construire/reabilitare/modernizare drumuri.
Contractul prezentat va fi de aceiasi natura si complexitate cu
lucrarile ofertate.
3. Recomandare/Certificare din partea beneficiarului,
copie sau original
Solicitat da x nu
Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa precizeze
cel putin urmatoarele aspecte:
- denumirea contractului, perioada de derulare;
- modul de ndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul
derularii contractului respectiv;
- daca, pe parcursul derularii contractului, au fost nregistrate:
neconformitati n ndeplinirea contractului care au condus la
refaceri partiale sau totale a documentatiilor ntocmite.
Recomandarea se depune n mod obligatoriu pentru toate
lucrarile prezentate ca experienta similara.
n cazul asocierii cerinta se ndeplineste de catre cel putin
unul din asociati.
4. Prezentare Informatii privind obligatiile contractuale in
curs Formular F6A
Toate documentele sunt obligatorii a se prezenta in forma
solicitata.
- se solicit prezentarea copiei poliei de asigurare de
rspundere pentru culp profesional.
Informaii privind personalul tehnic de specialitate si de Cerine obligatorii: asigurarea personalului de specialitate
asigurarea calitii care este considerat strict necesar pentru indeplinirea
Solicitat Nesolicitat contractului de execuie de lucrri
- C.V.-urile persoanelor responsabile direct cu
indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti
cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului
- lista personalului tehnic de specialitate de care
dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut
pentru asigurarea controlului calitii;
cerin minim obligatorie, asigurarea (in dotare proprie, prin
contracte sau conventii de inchiriere etc.) a acelor
echipamente, mijloace fixe si dotari care sunt considerate
strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii.
Declaraie referitoare la utilajele, instalaiile, Cerin obligatorie: completarea formularului anex E i F7.
echipamentele tehnice, mijloacele de transport,
laboratoarele i alte mijloace fixe de care poate dispune
operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare
a contractului de lucrri
Solicitat Nesolicitat
Informaii privind personalul tehnic de specialitate si de Cerine obligatorii: 1) lista cuprinznd informaii referitoare la
asigurarea calitii studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de
Solicitat Nesolicitat conducere i ale persoanelor responsabile pentru execuia

16
lucrrilor; declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale
personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3
ani completarea formularului anex F. Lista i declaraia va
fi nsoit de CV-le persoanelor responsabile direct cu
ndeplinirea contractului, precum i ale oricror ali specialiti
cu sarcini-cheie n ndeplinirea contractului.
2) lista personalului tehnic de specialitate de care dispune
sau al crui angajament de participare a fost obinut pentru
asigurarea controlului calitii;
Informaii privind subcontractanii Cerin obligatorie: se solicit completarea unui formular cu
Solicitat Nesolicitat subcontractanii i specializarea acestora formularul D.
Informaii privind asociaii Lista asociailor (dac este cazul).
Solicitat Nesolicitat Not:
- se va preciza cine este leader al asocierii;
- cerinele minime solicitate vor fi ndeplinite prin cumul de
ctre asociai.
Se completeaza formularul model Acord de asociere -
Formularul 14. n cazul cstigarii, nainte de contractare, se
solicita legalizarea asocierii. Limitele impuse ca conditii de
calificare sunt obligatorii pentru toti asociati, n raport cu cota
de participare a acestora n asociere.
Fiecare asociat participant n consortiu va prezenta actele de
calificare si trebuie sa ndeplineasca criteriile de calificare n
raport cu cota de participare n consortiu.
Se va atasa mputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta
asociatia la procedura de atribuire.
Mentiune:
Daca ofertantul cstigator va fi o sociatie/consortiu,autoritatea
contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor
legale, pna la data ncheierii contractului de achizitie publica.
Toti partenerii trebuie sa ramana in forma asociativa
prezentata pe toata durata de realizare a contractului.
Certificri de bun execuie pentru cele mai importante Cerin minim: cel puin 2 certificri de bun execuie
lucrri executate pentru cele mai importante lucrri, coninnd valori, perioade
de execuie, beneficiari, etc., indiferent dac acetia din urm
Solicitat Nesolicitat sunt autoriti contractante sau clieni privai.
Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa precizeze
cel putin urmatoarele aspecte:
- denumirea contractului, perioada de derulare;
- modul de ndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul
derularii contractului respectiv;
- daca, pe parcursul derularii contractului, au fost nregistrate:
neconformitati n ndeplinirea contractului care au condus la
refaceri partiale sau totale a documentatiilor ntocmite.
Recomandarea se depune n mod obligatoriu pentru toate
lucrarile prezentate ca experienta similara.
n cazul asocierii cerinta se ndeplineste de catre cel putin
unul din asociati.
V.5) Standarde de asigurare a calitii Certificat ISO 9001 in constructii sau echivalent copie
Solicitat Nesolicitat Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea,
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe
santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind
calitatea in constructii.
V.6) Standarde de protecia mediului
Solicitat Nesolicitat

Precizare: Toate documentele solicitate sunt obligatorii. Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate
atrage descalificarea ofertantului.

NOT : Documentele de calificare (enumerate la pct. V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 i V.6 ) se vor depune ntr-un plic separat,
sigilat, pe care se va nscrie numele ofertantului i meniunea: Documentele care nsoesc oferta.

Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la pct. V.1 V.6, ofertantul are dreptul de a prezenta
iniial doar o declaraie pe propria rspundere, semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete
cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n
care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv,
dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea.
n cazul n care uzeaz de acest drept prevzut la art. 11 alin. (4) al H.G. nr. 925/2006, ofertantul are obligaia de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare,
atunci cnd primete din partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevzut n respectiva
solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrtoare.

17
VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba romn ; Documentaia tehnic i documentele


emise de instituii/organisme oficiale din ara n care
ofertanii strini sunt rezideni pot fi prezentate n alt
limb, cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere
autorizat n limba specificat n Fia de date a achiziiei.
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile
VI. 3) Garania de participare 1.Cuantumul garaniei pentru participare este de
67.209,67 lei.
Solicitat Nesolicitat 2. Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare
este de 60 de zile
3. Modul de constituire a garaniei pentru participare:
- scrisoare de garanie bancar n favoarea autoritii
contractante completare formular anex nr. 11;
- ordin de plat n contul autoritii contractante nr.
RO38TREZ1385006XXX000033 deschis la Trezoreria
Rnov;
- lichiditi depuse la casieria autoritii contractante, P-a
libertii nr. 1, 507055 Cristian, jud. Braov, dovedite prin
chitana fiscal.
In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si
Mijlocii , conform Legii nr. 346/2004 garantia de
participare se constituie n procent de 50% din cuantumul
precizat in documentatia de atribuire cu conditia
prezentarii dovezii de incadrare in aceasta categorie.
Ofertele care nu sunt nsotite de dovada constituirii
garantiei pentru participare in cuantumul si forma
solicitate vor fi respinse la deschidere.
Atentie: Toate documentele referitoare la constituirea
garaniei de participare vor fi ataate la coletul de
ofert, n afara acestuia, pentru a putea fi verificate
nainte de deschiderea ofertelor.
VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Cerin minim: propunerea tehnic va fi elaborat astfel
nct n procesul de evaluare, informaiile din propunerea
tehnic s permit identificarea cu uurin a
corespondenei cu specificaiile tehnice minime din caietul
de sarcini.
Specificaiile i condiiile prevzute n caietul de sarcini
sunt minimale ;
Termenul de execuie, conform cerinelor caietului de
sarcini (8 luni de zile) completare Grafic de lucrri cu
termen de finalizare Formular 12 ;
Perioada de garanie acordat lucrrii s fie de minim
5 ani de la data semnrii procesului verbal de recepie la
terminarea lucrrilor.
n situaia n care n cuprinsul propunerii tehnice este
indicat un termen mai mare sau nu este precizat un
termen de execuie, oferta urmeaz a fi considerat ca
fiind neconform.
Ofertantul va elabora propunerea tehnic astfel nct
aceasta s respecte n totalitate cerinele prevzute n
Proiectul tehnic i n Caietele de sarcini.

Se solicit:
- listele cuprinznd cantitile de lucrri, completate pe
capitole, aferente categoriilor de lucrri. Ofertanii au
deplina libertate de a-i prevedea n ofert propriile
consumuri i tehnologii de execuie, cu respectarea
cerinelor calitative i cantitative prevzute n Caietul de
sarcini i n alte acte normative n vigoare, care
reglementeaz execuia lucrrilor.
Ofertantul trebuie s indice n cadrul ofertei faptul c la
elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare
la condiiile de munc i de protecia muncii. Acesta are
obligaia de a respecta normele generale de protecia
muncii pe ntreaga perioad de desfurare a lucrrii,
asumndu-i riscul producerii unui eventual accident care
s-ar solda cu moartea sau rnirea fizic a oricrei
persoane care se afl pe amplasamentul lucrrii i/ sau cu
pierderea sau deteriorarea proprietii.

18
NOT : Elementele propunerii tehnice se vor depune n
plic separat, cu meniunea Propunere tehnic i vor fi
prezentate detaliat i complet n corelaie cu prevederile
caietului de sarcini i a proiectului tehnic.
VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Cerin obligatorie: completarea formularului 10C,
Anexa 1 i Anexa 2 la formualrul 10C i a formularului nr.
3.
Cerin minim: propunerea financiar va fi elaborat
astfel nct ofertantul s evidenieze urmtoarele:
a) valoarea unitar a lucrrii ce urmeaz s fie
executat, inclusiv taxa pe valoarea adugat, care va fi
evideniat distinct ; b) valoarea pe fiecare consum orar
de funcionare a utilajelor folosite pentru lucrrile ce
urmeaz s fie executate, inclusiv taxa pe valoarea
adugat, care va fi evideniat distinct ; c) valoarea
consumurilor totale de resurse material ; d) valoarea
consumurilor totale cu mna de lucru ; e) valoarea
consumurilor totale privind transporturile ; f) valoarea
utilajelor i echipamentelor tehnologice, cu montaj i
independente, inclusiv a dotrilor aferente lucrrii a crei
dobndire face obiectul achiziiei publice.
Ofertantul va elabora propunerea financiar astfel nct
aceasta s furnizeze toate informaiile cu privire la preuri,
tarife precum i la alte condiii financiare i comerciale
legate de obiectul contractului de achiziie public.
Propunerea financiar va conine:
- pre, durat, grafic pentru execuie de lucrri cu
justificarea acestora.
Propunerea financiar pentru execuie lucrri va conine
formularele specificate n documentaia de atribuire.
Oferta are caracter ferm i obligatoriu, din punctul de
vedere al coninutului pe toat perioada de valabilitate,
trebuie s fie semnat, pe propria rspundere, de ctre
ofertant sau de ctre o persoan mputernicit legal de
ctre acesta.
Propunerea financiar pentru ntreaga lucrare
solicitat va cuprinde : preul total la care se adaug
valoarea TVA-ului. Propunerea financiar se va ntocmi
n conformitate cu formularul de ofert completat conform
Formular 10 C
Preurile din oferta financiar sunt ferme i trebuie
exprimate n Lei, cu i fr TVA
- preul cuprins n propunerea financiar trebuie s
includ toate costurile ofertantului, directe i indirecte,
legate de ncheierea i executarea contractului;
- preul ofertat va rmne neschimbat i nu poate fi
modificat pe toat perioada derulrii contractului;
n vederea analizei preului ofertei, n principal pentru
eliminarea ofertelor subevaluate, ofertanii vor prezenta:
-pentru principalele materiale: confirmare P.U. de la
productori sau furnizori valabil n perioada de elaborare
a ofertei ;
n propunerea financiar se va prezenta devizul ofert de
lucrri - pe categorii de lucrri, conform listei de cantiti
din caietul sarcini pe articole de deviz. Devizele se vor
centraliza n Centralizatorul financiar al categoriilor de
lucrri, iar valoarea total se va trece n Formularul de
ofert.

NOT : Nerespectarea intocmai a structurii si a


cantitatilor din listele de cantitati duce la declararea ofertei
neconforme, deoarece nu satisface in mod corespunzator
cerintele caietului de sarcini (art. 36 alin. 2 lit a din HG
925/2006)
Lipsa propunerii financiare la data deschiderii ofertelor
conduce la excluderea ofertantului.
n scopul monitorizrii procedurii pentru atribuirea
contractelor de achiziie public, oferta general va
conine preul att n lei ct i n euro. Echivalentul n euro
al valorii exprimate n lei se va determina corespunztor
cursului de referin comunicat de BNR pentru ziua de
02.07.2010, 1 euro = 4,3537 lei.

19
Not: 1) n cazul n care operatorul economic execut contractul n asociere sau prin subcontractare, anexa la oferta
financiar va fi prezentat astfel nct s rezulte care sunt prile de contract pe care le execut fiecare dintre asociai
sau subcontractani.
2) Se precizeaz c, n conformitate cu legislaia n vigoare (OUG nr. 146/2002, cu modificrile ulterioare,
privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operaiunile de ncasri i pli ntre
instituiile publice i agenii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind
obligatoriu pentru executantul contractant s deschid un astfel de cont la trezoreria n a crei raz teritorial are
sediul.
VI.6) Modul de prezentare a ofertei Not :
Neprezentarea documentelor, ct i a declaraiilor i a
formularelor solicitate prin fia de date a achiziiei atrage
dup sine excluderea de la procedura de achiziie public.
a) numrul de exemplare n copie O copie

b) mod de prezentare Ofertantul va sigila plicul marcnd corespunztor plicul cu


"ORIGINAL", respectiv COPIE. Plicurile interioare vor fi
marcate cu denumirea i adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei fr a fi deschis, n cazul n
care oferta respectiv este declarat ntrziat. Ofertantul
va numerota i va semna fiecare pagin a ofertei i a
documentelor care nsoesc oferta i va anexa un OPIS al
documentelor prezentate.
Documentele care nsoesc oferta documentele
care privesc situaia personal a ofertantului,
cele privind capacitatea de exercitare a activitii
profesionale, cele care dovedesc situaia
economic i financiar i cele privind
capacitatea tehnic i profesional se vor
introduce ntr-un plic;
Propunerea tehnic se va introduce n alt plic;
Propunerea financiar se va introduce n alt plic;
Cele trei plicuri vor fi introduse ntr-un plic pe care se va
specifica ORIGINAL. La fel se va proceda i pentru
copie, pe plic specificndu-se COPIE.Cele dou plicuri
ORIGINAL i COPIE vor fi introduse ntr-un plic
exterior, plic ce trebuie marcat cu adresa autoritii
contractante i cu inscripia " A NU SE DESCHIDE
NAINTE DE 19.08.2010, ORA 12,00"

Documentele din fiecare plic vor fi indosariate, fiecare


dosar va avea un opis al documentelor prezentate
(inclusiv cu numrul paginii opisul avnd numrul
(zero) 0), fiecare pagin din dosar va fi numerotat,
semnat i tampilat (numr ce se va regsi n
opisul dosarelor ).

c) Scrisoare de naintare Formular ce se nregistreaz la registratura autoritii


contractante n momentul depunerii ofertei, nsoit de
mputernicirea pentru participarea la edina de
deschidere a ofertelor.
VI.7) Data limit de depunere a ofertelor

a) adresa la care se depune oferta Primria Comunei Cristian, Str. P-a Libertii nr. 1,
Comuna Cristian, jud. Braov, cod 507055, Romnia, la
Registratur
b) data limit pentru depunerea ofertei 19.08.2010, ora 10,00

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei

a) modificarea i retragerea ofertei Modificarea sau retragerea ofertei se poate face numai
pn la data limit de depunere a ofertei (19.08.2010, ora
10,00). Orice modificare sau retragere de ofert
intervenit dup aceast dat, atrage dup sine,
respingerea ofertei.
b) oferte ntrziate Orice ofert depus dup data limit de depunere a
ofertei va fi returnat ofertantului fr a fi deschis.
Deasemenea, autoritatea contractant nu-i asum nici o
rspundere pentru orice ofert depus la o alt adres
dect cea stabilit n anunul de participare i n
documentaia de atribuire.

20
VI.9) Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primriei
Comunei Cristian, jud. Braov din str. P-a Libertii nr. 1,
Comuna Cristian, jud. Braov, la Sala de edine n data
de 19.08.2010, ora 12,00.
Condiii pentru participanii la edina de deschidere:
reprezentanii ofertanilor pot participa la deschiderea
ofertelor numai cu mputernicire.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preul cel mai sczut


VII.2) Cea mai avantajoas ofert economic

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / NCHEIEREA ACORDULUI - CADRU

VIII.1) Ajustarea preului contractului

DA NU

VIII.2) Garania de bun execuie a contractului:

DA NU
VIII.3. Cuantumul garaniei de buna execuie 10 %
Modul de constituire a garaniei de bun execuie:
Scrisoare de garantie bancara de buna executie
Reineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale
Depunere numerar

IX. OBSERVAII

NOTA :
1. Dovada c operatorul economic se ncadreaz n prevederile Legii nr. 346/2004, modificat i completat
prin Ordonana nr. 27/2006 privind ntreprinderile mici i mijlocii nu este obligatorie. Ofertantii care fac dovada
ncadrarii n prevederile Legii nr. 346/2004, modificat i completat prin Ordonana nr.27/2006 beneficiaz de
reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri de garania pentru participare i de garania de bun
execuie;
ntreprinderile mici i mijlocii sunt definite ca fiind acele ntreprinderi care ndeplinesc cumulativ urmtoarele
condiii :
- au un numr mediu anual de salariai mai mic de 250;
- realizeaz o cifr de afaceri anual net de pna la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau dein active totale
care nu depasesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaii financiare aprobate.
ncadrarea n plafoanele referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anual net i la activele
totale se stabilesc pe baza unei declaraii pe propria rspundere a reprezentantului/reprezentanilor legal/legali al/ai
ntreprinderii interesate n ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici si mijloci, conform modelului prevazut n anexele
nr. 1 si 2 care fac parte integrant din legea mai-sus menionat.

2. Documentaia poate fi procurat att de la sediul instituiei : Camera Registratur din cadrul Primriei Comunei
Cristian, jud. Braov, str. P-a Libertii nr. 1, fr cost, ct i poate fi descarcat i de pe S.E.A.P. i de pe site-ul
autoritii contractante.
Documentaia poate fi solicitat printr-o adres transmis prin fax sau potal sau prin e-mail. Documentaia va fi
remis de ctre autoritatea contractant i potal cu ramburs, plata serviciilor potale cznd n sarcina operatorului
economic.
Modalitile de comunicare utilizate pe parcursul procedurii vor fi : prin pot, prin fax, prin pota electronic.
Orice document care a fost transmis prin fax sau prin pota electronic, va fi transmis n cel mult 48 de ore i prin
Scrisoare potal.
Operatorul interesat n solicitarea documentaiei are obligaia de intreprinde diligenele necesare astfel nct
respectarea de ctre autoritatea contractant a perioadei prevzute la art. 77 alin. 2) din O.U.G. 34/2006, respectiv ca
aceast perioad s nu depeasc 4 (patru) zile de la primirea unei solicitri, s nu conduc la situaia n care
documentaia de atribuire s fie pus la dispoziia sa cu mai puin de 2 (dou) zile de la data limit de depunere a
ofertei.

3. Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania pentru participare, ofertantul pierznd astfel suma constituit,
atunci cnd acesta din urm se afla n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;

21
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de buna execuie n perioada de valabilitate a
ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public/acordul-cadru n
perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de bun execuie va fi restituit conform prevederilor legale n vigoare, n baza unei cereri depuse la
Registratur, avizat de Serviciul Financiar Buget Contabilitate.
Garania de participare se restituie pe baza de cerere, la care se anexeaz dovada constituirii acesteia
(copie), astfel:
- n cazul ofertantului declarat ctigator, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de
bun execuie.
- n cazul ofertantului care nu a fost stabilit ca fiind ctigtor, dup semnarea contractului de achiziie
public, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.
n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, n situaia de a
anula procedura de atribuire, garania de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a unei
contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la aceast dat.

4. Neprezentarea a mai mult de un document din cele solicitate atrage dup sine descalificarea ofertei.
Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completri / clarificri la ofertele depuse, n temeiul art. 35 din
H.G. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public din O.U.G. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

Documentatia de atribuire a fost ntocmit cu aplicarea legislaiei n vigoare privind achiziiile


publice, respectiv OUG 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare ; H.G. 925/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare ct i innd cont de prevederile din Caietul de sarcini.

Nr.
Funcia i atribuia Numele i prenumele Data
crt. Semntura

1 APROBAT PRIMAR DRAGO SERAFIM

2 Avizat Viceprimar OCTAVIAN BUTA

3 Vizat pentru legalitate Antonia Roman


Nr. Nr.
4 Compartiment Achiziii Publice Ovidiu Slimac
pag.
11
ex.
1

22
Seciunea III

- Model Contract de lucrri

Contract de lucrri
nr.______________data_______________

1. Prile contractante

n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a
ncheiat prezentul contract de lucrri,
ntre
U.A.T. COMUNA CRISTIAN, cu sediul n Cristian, P-a Libertii, nr. 1, telefon 0268/257001, fax nr.
0268/257376, cod fiscal 4728369, cont RO36 TREZ13824510220XXXX deschis la Trezoreria Rnov, reprezentat prin
dl. DRAGO SERAFIM PRIMAR, n calitate de achizitor, pe de o parte
i
... ................ ........................... . denumirea operatorului economic adres
.................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc)
..........................................................................reprezentat prin
............................................................................................... (denumirea conductorului),
funcia............................................... n calitate de executant, pe de alt parte.

2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral
i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;
e. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i
inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii,
incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.
(se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul i preul contractului


4.1- Executantul se oblig s execute lucrrile Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung, Comuna
Cristian, jud. Braov, n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de lucrri
Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung, Comuna Cristian, jud. Braov.
4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul lucrrilor executate, pltibil executantului de ctre
achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
4.4. - Plata se va efectua n limita alocaiilor bugetare.

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la ...............

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) graficul de ndeplinire a contractului;
d) graficul de pli;
e) garania de bun execuie, dac este cazul;
f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, ordinul de ncepere al lucrrilor i

23
predarea amplasamentului, respectiv la data de ......
(se precizeaz data la care ncepe execuia contractului)

8. Protecia patrimoniului cultural naional


8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile dintre pri, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si sau oricare alte persoane s
nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la clauza 8.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de
ndeprtarea lor, de a ntiina achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor
privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii executantul sufer ntrzieri i/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea obiectelor prevzute la clauza 8.1, de
a ntiina n acest sens organele de poliie i comisia monumentelor istorice.

9. Obligaiile principale ale executantului


9.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s ntrein Reabilitare i refacere anturi i trotuare str.
Lung, Comuna Cristian, jud. Braov, n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i
promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute
de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile,
echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n msura n
care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
9.3 - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea execuiei lucrrii, spre aprobare, graficul
de pli necesar execuiei lucrrilor, n ordinea tehnologic de execuie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor
executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor
legii privind calitatea n construcii.
(2) Un exemplar din documentaia predat de ctre achizitor executantului va fi inut de acesta n vederea consultrii de
ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i de ctre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au fost ntocmite de el. Dac totui
contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor permanente s fie proiectat de ctre executant, acesta va fi pe deplin
responsabil pentru acea parte a lucrrilor.
(4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele contractului, caietele
de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte
documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.
9.5 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat sau nu
n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a
executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale.
(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti n execuie care
genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor, precum i de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii
respective.
(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul
oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei
n care eroarea respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru verificarea
trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
9.7 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia:
i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat
i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate
i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm
i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n
scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului i pentru a
evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau ali factori generai de metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i
instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii
procesului-verbal de recepie a lucrrii.
9.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, n msura permis de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc
proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.
(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor-interese, costurilor,

24
taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe
traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre
subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile, n
aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor
sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc
deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective.
(2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe ap, atunci prevederile de la
alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur
aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n
consecin.
(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe
traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are
obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil i va plti consolidarea,
modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora
asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:
i) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale,
echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de
garanie.
9.12 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval
de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de
existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de
execuie aferente execuiei lucrrii.
9.13 - Executantul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete,
nume, mrci nregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite
pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de
nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

10. Obligaiile achizitorului


10.1 Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru execuia, finalizarea i ntreinerea
Reabilitare i refacere anturi i trotuare str. Lung, Comuna Cristian, jud. Braov.
10.2 -La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel,
urmtoarele:
a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;
b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;
c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;
d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre
executant.
10.4 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga documentaie necesar pentru execuia
lucrrilor contractate, fr plat, n patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuie a lucrrii.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referin, cilor de circulaie i a limitelor
terenului pus la dispoziia executantului, precum i pentru materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a
terenului.
10.6 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate
executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.

11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i execut obligaiile asumate prin contract,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum de 0,1 % / zi de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor contractuale. Aceste penalitati nu se vor putea aplica mai inainte de 28 de zile de la
notificarea nerespectarii obligatii;or contractuale, cu indicarea lucrarilor care nu au fost executate in termen ori executate
necorespunzator. Dup expirarea a 28 zile, achizitorul are dreptul s rezilieze contractul de drept, fr somaie, punere
n ntrziere sau judecat (pact comisoriu de gradul IV) i executantul pierde garania de bun execuie.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat, de 0,1 % /
zi.
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul
prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-
interese.

25
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat executantului,
fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s
afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garania de bun execuie a contractului


12.1 - Garania de bun execuie a contractului n cuantum de 10 % din preul contractului fr T.V.A., adic xx.xxx,xx
lei, se constituie prin reineri din valoarea facturii nsuit i achitat de beneficiar. Executantul are obligaia ca n termen
de 5 zile de la semnarea prezentului contract, de ctre ambele pri, s comunice, n scris, autoritii contractante contul
de garanie de bun execuie, deschis la o banc agreat de ambele pri.
12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai
dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. Neconstituirea garaniei de bun execuie n
termenul stipulat la art. 12.1 alin. (1) atrage rezilierea contractului de drept, frr somaie, punere n ntrziere sau
judecat (pact comisoriu de grad IV) executantul pierznd garania de participare.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac
executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest
lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
12.4. Autoritate contractant, se oblig s restituie, la cererea scris a executantului, garania de bun execuie, astfel
: 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului verbal de recepie la terminarea
lucrrilor, restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza
procesului verbal de recepie final. Procesele verbale de recepie final pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare, dac
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional.
12.5 - Garania lucrrilor este distinct de garania de bun execuie a contractului

13. nceperea i execuia lucrrilor


13.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului n acest
sens din partea achizitorului. Ordinului de ncepere a lucrrilor va fi dat n funcie de alocrile bugetare.
(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i
Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.
13.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit.
Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale.
(se precizeaz datele intermediare, dac este cazul)
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie de detaliu, alctuit
n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu
concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit,
n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe executant de niciuna dintre
ndatoririle asumate prin contract.
(3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i ndeplinete
ndatoririle prevzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care
activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia
contractul.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu
specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea
reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea
executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit legii, din
partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i
oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea
lucrrilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor
folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt
descrise n anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i
testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi
suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n
conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile, sunt finalizate,
pentru a fi examinate i msurate.
(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a reface
aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.
(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conform documentaiei
de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de
ctre executant.

26
14. ntrzierea i sistarea lucrrilor
14.1 - n cazul n care:
i) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau
ii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin nclcarea
contractului de ctre acesta,
ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei pri a
acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.
14.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrrile sau de a
diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevzut la clauza
17.2; n acest caz va notifica, n scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrrilor


15.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin
graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite condiiile
de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.
(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac
sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene,
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea
remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
recepie.
15.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia
cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a
aproba sau de a respinge recepia.
15.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional, prin procese
verbale de recepie parial avizate i nsuite de ctre dirigintele de antier. Recepia se va face conform H.G.
273/1994, actualizat, la terminarea lucrrilor i recepie final, dup expirarea perioadei de garanie.

16. Perioada de garanie acordat lucrrilor


16.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la recepia final, respectiv de xx
luni.
16.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa toate
lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor
contractuale.
(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, n cazul n care ele
sunt necesare datorit:
i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pri a lucrrilor;
sau
iii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i
revin n baza contractului.
(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare.
16.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s
angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre
achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modaliti de plat


17.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termen de 14 zile de la data de la care factura a fost
nregistrat la registratura autoritii contractante, n perioada 24 31 ale lunii, n conformitate cu prevederile O.U.G. 34 /
2009.
17.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul
are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana,
executantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil.
17.3 - Achizitorul NU acorda avans executantului.
17.4 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrrilor executate
conform contractului i n cel mai scurt timp posibil. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de
lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii
achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se
pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaiile de plat provizorii se confirm lunar.
(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun
execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre achizitor.
Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor
care nu sunt n litigiu va fi platit imediat.
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi semnat de comisia de
recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform
prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie.

27
1
18. Ajustarea preului contractului
18.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunerea financiar,
anex la contract.
18.2 - Preul contractului NU se ajusteaz.

19. Asigurri
19.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile
ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele
sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportat de ctre
executant din capitolul Cheltuieli indirecte.
(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia sau poliele de asigurare i
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaia de a se asigura c subantreprenorii au ncheiat asigurri pentru toate persoanele angajate
de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata
primelor curente (actualizate).
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pltibile prin lege, n privina sau
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui
accident sau prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia.

20. Subcontractani
20.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a
semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu
subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie
n anexe la contract.
20.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i ndeplinete partea sa din
contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din
contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i va fi notificat achizitorului.

21. Fora major


21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat
perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia drepturile ce
li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet,
producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n
maximum 15 zile de la ncetare.
21.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde
celeilalte daune-interese.

22. Soluionarea litigiilor


22.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice
nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
22.2 - Dac dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n
mod amiabil o divergenta contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele competente
judectoreti de la domiciliul achizitorului.

23. Limba care guverneaz contractul


23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

24. Comunicri
24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a
primirii comunicrii.

25. Legea aplicabil contractului


25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

1
Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

28
Dirigintele de antier va rspunde de derularea contractului din punct de vedere tehnic, iar Serviciul Financiar
Buget Contabilitate va rspunde de derularea contractului din punct de vedere financiar.
Executantul este rspunztor de corectitudinea i exactitatea datelor nscrise n situaiile de lucrri, situaiile de
plat sau facturi i se oblig s restituie att sumele ncasate n plus, ct i foloasele realizate i necuvenite aferente
acestora.
Prile au neles s ncheie azi ______________ prezentul contract n patru exemplare, dintre care un
exemplar se transmite executantului.
Prin semnarea prezentului contract, prile confirm faptul c toate clauzele acestuia au fost negociate de pri
i exprim voina comun a prilor.

Achizitor, Executant,
U.A.T. COMUNA CRISTIAN SC XXXXXXXXXX S.R.L.
Primar, Administrator,
DRAGO SERAFIM XXXXXXXXX
LS LS

Viza C.F.P.,
Gicu Cojocaru

Oficiul Juridic,
Antonia Roman

Serviciul Financiar Buget - Contabilitate,


Andrei Mlureanu

Compartiment Achiziii Publice,


Ovidiu Slimac

29
Seciunea IV

Formulare i modele

30
Formular 1

Adresa : .
Tel/Fax : .
E-mail : ..

Nr. ________ / _____

SOLICITRI DE CLARIFICRI

Ctre,
(denumire autoritate contractant)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de


(tip procedur)
achiziie public ______________________________________________________
___________________________________ COD CPSA/CPV ________________, v adresm
urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la:

1.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Fa de cele de mai sus, v rugm s ne prezentai punctul dumneavoastr de


vedere cu privire la aspectele menionate mai sus.

Cu consideraie,
S.C.____________________

Reprezentata prin dl. / d-na in calitate de...
(semntura autorizat)

31
Formular 4
Nr. ________ / _____

SOLICITRI DE CLARIFICRI

Ctre,
S.C. ___________________________________
(denumire ofertant)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de


(tip procedura)
achiziie public ______________________________________________________
___________________________________ COD CPSA _______________,
v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la:

1.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Fa de cele de mai sus, v rugm s ne prezentai rspunsul dumneavoastr


pn la data de ________________ ora _________.

Cu consideraie,

PREEDINTE COMISIE DE EVALUARE

.
(nume si semntura )

32
Formular A

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul .., reprezentant mputernicit al ........................ (denumirea/numele


si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma
aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ................... Operator economic,


.............................
(semnatura autorizata)

33
Formular B

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ................... (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de


ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziie public avnd ca obiect .................................................. (denumirea
produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de ............................ (zi/luna/an),
organizat de ................................................... (denumirea autoritii contractante), declar pe
propria rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la
lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor si contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale
n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data solicitat .............................;
d) n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit n mod corespunztor toate obligaiile contractuale i nu am
prejudiciat nici un beneficiar;
e) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional;
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completrii: Operator economic,

Reprezentata prin dl. / d-na in calitate de


...
.............................
(semntura autorizat)

34
Formular F6
OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND LITIGIILE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al..................................................., declar pe propria


raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei CRISTIAN, comuna CRISTIAN, jud.
BRASOV cu privire la orice aspect tehnic si financiar n legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pna la data de ..
(se precizeaza data expirarii
perioadei de valabilitate a ofertei)
Subsemnatul declar ca:
[ ] in ultimii doi ani am avut/ am litigii, detaliate in tabelul de mai jos;
[ ] nu am avut litigii.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009


Parte implicata
Cauza disputei
Suma implicata si
moneda

Operatorul economic________________________________________, n ultimii trei ani, din motive


imputabile acestuia nu si-a ndeplinit sau a ndeplinit n mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a
produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia:DA [ ] NU [ ]
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Data completarii ......................


Operator economic,
.
(semnatura autorizata )

35
Formular B2

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5.Certificatul de nmatriculare/nregistrare _________________________________
(numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare)
8. Principala pia a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anual Cifra de afaceri anual


Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)
1.
2.
3.
Media anual:

Solvabilitate patrimoniala :capital propriu/total pasiv x100 =%

Lichiditate generala:active circulante/datorii curente x100 =%

Indicatorii se calculeaza pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la data de 31.12.2008

Operator economic,
......................................
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizata)

36
Formular C3

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


LUCRRI SIMILARE EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al.............................................................................,


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsotesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ...........................................
(denumirea i adresa autoritii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

.
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizat )

37
ANEXA 1 la Formularul C3

LISTA PRINCIPALELOR
LUCRRI SIMILARE EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

Nr. Obiectul contractului Codul Denumirea/ Calitatea Preul total Procent Perioada de
Crt CPV numele executantului*) al contrac- derulare a
Beneficiarului tului executat contractului
/clientului % **)
Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7

.....

Operator economic,
.....................
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizat)
_____

*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

38
Formular F6A

(denumire ofertant)

INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE N CURS

Denumirea Valoarea Coeficientul Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Durata Termen


obiectivului de lucrarii de actualizata a executata, ramasa de preconizata a de punere n
investitii contractate actualizare lucrarii reactualizata executat se executa n executie functiune,
Contract sau n curs de (pna la data) urmatoarele contractata conform
ncheiat(nr./luna/an) contractare 12 luni contractului
Lei Lei Lei
Lei Lei Lei Luni Luna/an

TOTAL

Data completarii: ......................................


........................................................
(denumire ofertant)

39
ANEXA 2 la Formularul C3
EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.


Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
|_| contractant asociat
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in moneda exprimata
in care s-a ncheiat in echivalent
contractul euro
a) initiala (la data semnarii contractului): ______________ ___________
b) finala (la data finalizarii contractului): _____________ ___________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________________________________________________________________________
__
6. Durata de executie a lucrarii(luni)
a) contractanta termen PIF: _______
b) efectiv realizata PIF: __________
c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________.
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu
referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contract:
___________________________________________________________
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract
Formular F 7

DECLARATIE
Privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar n legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)
Formularul E

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele

LISTA
cuprinznd cantitile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie U.M. Cantitate Forma de deinere


Proprietate n chirie
1.
2.
3.

Operator economic,

......................
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizat)
Formular F
OPERATOR ECONOMIC

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE


CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar pe propria rspundere,


sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai.......................................................................... cu privire la orice
aspect tehnic i
(denumirea i adresa autoritii contractante)
financiar n legatur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de ..
(se precizeaz data expirrii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Anul 1 Anul2 Anul 3


Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

(n cazul solicitrii)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica.

Data completrii ......................

Operator economic,
.
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizat )
Anexa 1 la Formularul F

INFORMATII REFERITOARE
LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societatii comerciale................................ declar pe propria raspundere


ca pentru lucrarea _______________
voi folosi urmatorul personal de conducere precum si urmatoarele persoane responsabile pentru ndeplinirea
contractului:

Nr FUNCTIA NUMELE SI Vechime n Numarul de lucrari


crt PRENUMELE specialitate similare, executate
Studiile se (ani) n calitate de
specialitate conducator
0 1 2 3 4
A PERSONAL DE CONDUCERE

1 DIRECTOR GENERAL

2 DIRECTOR ECONOMIC

3 DIRECTOR TEHNIC

B PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

1 .. .. ..

2 .. .. ..

. ..

Operator economic,
(semnatura autorizata )
.....................................
Anexa 2 la Formular F

OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI DE LUCRARI :
.

Subsemnatul ..................................................... declar ca datele cuprinse in CV


sunt adevarate si imi exprim disponibilitatea de a indeplini activitatea pentru care sunt propus in legatura cu
derularea contractului de lucrari
.. pentru compania
.

Nume
Semnatura

Data
FORMULAR F2
PRODUCATOR
_______________
(denumirea/numele)

AUTORIZARE
Catre
U.A.T. COMUNA CRISTIAN, jud. BRASOV,
Str. P-a Libertii nr. 1, 507055 Comuna Cristian, jud. Braov

Noi ____________________________________________________, ca producatori (denumirea


producatorului, adresa completa, inregistrare)
de ___________________________________si avand capacitatile de productie in ______
(denumirea produselor)
______________________________________, il autorizam prin prezenta pe furnizorul __
(adresa fabricii)
__________________________________________________sa livreze produsele mai sus
(denumirea/numele, adresa completa)
mentionate.
Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe
_______________________________________ sa asigure pentru produsele respective
(denumirea furnizorului)
indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de executare / furnizare, referitoare la serviciile de instalare si
punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.

Data completarii ________________

Producator,
___________________
(semnatura autorizata)
Formular D

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE


SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al...........................................................................................,


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ..........................................................................
(denumirea i adresa autoritaii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de ......
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

.
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizat )
Anexa la Formularul D

Nr. Denumire subcontractant Partea/prile din contract Acord subcontractor cu


Crt. ce urmeaz a fi specimen de semnatur
subcontractante

Operator economic,

......................

Reprezentata prin dl. / d-na .


in calitate de ...

(semnatura autorizat)
Formular D 1

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE


nr./
La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la _______________________________________________________________.
(denumire contract)

1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. ___________________________ cu sediul in
______________
___________________________, reprezentata prin ________________________ Director
General si
__________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
reprezentata prin __________________ Director General si __________________ Director
Economic,
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)
- ____________________

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.


(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:


- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii
intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada respectiva.
(lucrari,produse,servicii)
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu contractul,


(lucrarilor, produselor, serviciilor)
esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat
la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati penalitati de _____ %
pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care
contractantul le are fata de investitor conform contractului
________________________________________________
(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.
______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)
Formular D 2

ACORD DE ASOCIERE
n vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata prin legea nr.337/2006.
1. Partile acordului :
_______________________, reprezentata prin................................, n calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
________________________ reprezentata prin..............................., n calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare n comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ...................................
................................(denumire autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea n comun a contractului de achizitie publica n cazul desemnarii ofertei comune ca fiind cstigatoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza n comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
___________________________________
2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la ndeplinirea contractului de achizitie publica este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua
proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si
se prelungeste corespunzator cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnarii asocierii ca fiind
cstigatoare a procedurii de achizitie).
4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se mputerniceste SC..............................., avnd calitatea de lider al asociatiei pentru
ntocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia n numele si pentru asocierea
constituita prin prezentul acord.
4.2 Se mputerniceste SC..............................., avnd calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului
de achizitie publica n numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, n cazul desemnarii asocierii ca
fiind cstigatoare a procedurii de achizitie).
5. ncetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea si nceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevazute de lege.

6 Comunicari
6.1 Orice comunicare ntre parti este valabil ndeplinita daca se va face n scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite ntre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar n caz de nerezolvare vor fi solutionate de
catre instanta de judecata competenta.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numar de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
astazi............................(data semnarii lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Nota!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa n functie de cerintele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.
Formular 11
BANCA
.................................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR


pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

Ctre ..............................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...............................................................


(denumirea contractului de achiziie public),
noi ...................................................... (denumirea bncii), avnd sediul nregistrat la
.............................................. (adresa bncii),
ne obligm fa de .............................................. (denumirea autoritii contractante) s pltim suma
de ......................................... (n litere i n cifre), la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib
obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea contractant s
specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre
situaiile urmtoare:
a)ofertantul ................................................... (denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada
de valabilitate a acesteia;
b)oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ..................................................................
(denumirea/numele) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei;
c)oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul .....................................................................
(denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a
ofertei.
Prezenta garanie este valabil pn la data de .....................................................................

Parafat de Banca ........................... (semntura autorizat) n ziua ..... luna ..... anul ... .
Formularul 10C

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT

Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
______________________________, ne oferim c, n conformitate cu prevederile i
(denumirea/numele ofertantului)
cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s executm _________________
(denumirea lucrrii)
pentru suma de ________________________ (moneda ofertei)
(suma n litere i n cifre)

la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de ______________________ .


(suma n litere i n cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct
mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de
execuie anexat n _________________________
(perioada n litere i n cifre)
luni calendaristice.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv pn la data de ____________________
(durata n litere i n cifre) (ziua/luna/anul)

i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreuna cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un
contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
_
|_| depunem oferta alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,
marcat n mod clar "alternativ";
_
|_| nu depunem oferta alternativ.
(se bifeaza opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
7. ntelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai scazut pre sau orice alt ofert pe care
o putei primi.

Data _____/_____/_____

_____________, n calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semntura)
oferta pentru i n numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)

Reprezentata prin dl. / d-na .


in calitate de ...
OPERATORUL ECONOMIC
_______________
(denumirea/numele

Formularul 3

1 Valoarea maxima a lucrarilor executate de % din pretul total


subcontractant ofertat
2 Garantia de buna executie va fi constituita % din pretul ofertat,
sub forma in cuantum de: fara TVA
3 Perioada de garantie de buna executie luni calendaristice
4 Perioada de mobilizare (durata de la data zile calendaristice
primirii ordinului de incepere a lucrarilor
pana la data inceperii executiei)
5 Termenul pentru emiterea ordinului de zile calendaristice
incepere a lucrarilor (de la data semnarii
contractului)
6 Penalizari pentru intarzieri la termene % din valoarea care
intermediare si la termenul final de execute trebuia sa fie realizata
7 Limita maxima a penalizarilor % din pretul total
ofertat
8 Perioada medie de remediere a defectelor zile calendaristice
9 Limita maxima a retinerilor din situatiile % din situatiile de
de plata lunare (garantii, avansuri etc.) plata lunare

Ofertant,
................................
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizata)
Anexa 1 Formular 10C
OPERATORUL ECONOMIC
_______________
(denumirea/numele

Devizul-oferta al obiectului ______________(se completeaza pentru fiecare obiect in parte


conform fisa antemasuratori)

Pre unitar

Cantitate
Material
Nr. Valoare
Articol U/M Manoper
crt. articol
Utilaj
Transport
1. - -
- -
- -
- -
Total articol -
2. - -
- -
- -
- -
Total articol -

.
.
.
.

a.Cheltuieli directe din articole:


Greutate Materiale Manopera Utilaj Transport Total
b.Alte cheltuieli directe (din care):
- CAS:
- somaj:
- sanatate:
- fond de risc:
-cci (0.85%)
-fond de garantare
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate
c.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE (a+b)
d.Cheltuieli indirecte =
e. Profit =
f.TOTAL GENERAL deviz (c+d+e)
TVA
TOTAL CU TVA

Ofertant,
.
Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semnatura autorizata)
Anexa 2 Formular 10C
OPERATORUL ECONOMIC
________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI


Devizul - ofert al obiectului

Nr. Categoria de lucrri Valoarea (exclusiv Din care (dup caz):


Crt TVA) (RON)

Contractantul/ Asociatul 1 Asociatul 2 Subcontractantul 1 Subcontractantul 2


Conductorul (liderul
asociaiei

0 1 2 3 4 5 6 7
I.

Total valoare
(exclusiv T.V.A.)
Taxa pe valoarea adugat (RON)

Total (inclusiv T.VA)


(RON)

Ofertant, (semntura autorizat)


Reprezentata prin dl. / d-na .
in calitate de ...


OPERATORUL ECONOMIC
________________
(denumirea/numele)

Formular 12

GRAFIC DE LUCRARI CU TERMENE DE FINALIZARE

Fizic
Nr
Grupa de Obiecte / Denumirea Obiectului Luna
crt
1 2 .. n.

Obiect 01
1. Categoria de lucrari
Arhitectura
Obiect 02
2. Categoria de lucrari
Rezistenta.
Obiect 02
3 Categoria de lucrari
Instalatii electrice
Obiect 03
4 Categoria de lucrari
Instalatii sanitare interioare.
Obiect 04
5 Categoria de lucrari
Instalatii incalzire
Obiect 05
6 Categoria de lucrari
Amenajare centrala termica
Obiect 06
7 Categoria de lucrari
Bransament apa si racord canalizare
Obiect 07
8 Categoria de lucrari
Canal preturnat 30x30 cm
Obiect 08
9 Categoria de lucrari
Drumuri refacere imbracaminte rutiera
---

Candidat/ofertant,
.................................
Reprezentat prin dl. / d-na .
in calitate de ...

(semntura autorizat)
Formular I 1

OPERATORUL ECONOMIC nregistrat la sediul autoritatii contractante


nr._________data___________ora_____
___________________
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE NAINTARE
Catre ________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de
____________________(denumire procedura) pentru atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de
achizitie publica), noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)
va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia


pentru participare, n cuantumul si n forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat si marcat n mod vizibil, continnd, n original si ntr-un numar de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care nsotesc oferta.
c) mostre, schite dupa caz.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ___________ Cu stima,

Operator economic,
...................................
(semnatura autorizata )
Formular I 2

Ofertant,
............................
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI


LA SEDINTA DE DESCHIDERE

Subscrisa............................................................ cu sediul in .................................


Inmatriculata la ORC sub nr.............CIF..............................,reprezentata legal prin .......................................... in
calitate de ............................... imputernicim prin prezenta pe
............................. Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de
identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la data de
........................................, cod numeric personal.....................................................................................................
specimen de semnatura...........................................................sa ne reprezinte la procedura
................................................................................................................. in scopul atribuirii
contractului pentru:
..............................................................................................................................................
In indeplinirea mandatului sau imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
-Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura
-Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in
urma desfasurarii procedurii
-Sa raspunda la solicitarile de clarificare formulate de comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii
-Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura
Prin prezenta imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate
actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Nota ; Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite

Data completarii..................................

Ofertant,
................................
(Semnatura autorizata)
Formular G

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR DE BUN EXECUIE


Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica _______________________,


(denumirea contractului)
ncheiat ntre __________________ , n calitate de contractant, si __________________, n calitate de achizitor, ne
obligam prin prezenta sa platim n favoarea achizitorului, pna la concurenta sumei de _____________ reprezentnd
______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere nsotita de o declaratie
cu privire la nendeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute n contractul de
achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face n termenul mentionat n cerere, fara nici o alta formalitate
suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pna la data de ____________________ .
n cazul n care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru
prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garantie si pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ n ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)
OPERATOR ECONOMIC Formular F 5
____________________
(denumirea/numele)

Sediu :
Telefon / Fax :

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA


REGULILOR OBLIGATORII REFERITOARE LA CONDIIILE DE MUNC I DE
PROTECIE A MUNCII, LA NORMELE DE PREVENIRE I STINGERE A
INCENDIILOR, LA NORMELE DE TEHNIC A SECURITII MUNCII, N
VIGOARE

Referitor la procedura organizat de U.A.T. Comuna Cristian, jud. Braov privind ncheierea
contractului de achizitie publica ce are ca obiect
____________________________________________________________________

Subsemnatul,........................................................................, reprezentant mputernicit al


S.C. ..............................................................................................
(denumirea / numele i sediul / adresa ofertantului)
, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, urmtoarele :
- respect regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n
vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului ;
- respect normele de prevenire i stingere a incendiilor n vigoare ;
- respect normele de tehnica securitii muncii n vigoare ;
adica vom respecta pe toat durata de execuie a contractului, n cazul n care acesta ne va fi atribuit, regulile obligatorii referitoare
la condiiile de munc i protecia muncii n vigoare la nivel naional n spe prevederile Legii 319/2006 privind securitatea i
sntatea n munc i orice alt reglementare care va aprea n perioada menionat mai sus.

Prezenta declaraie este valabil pana la finalizarea contractului .

Data completrii .................................... Ofertant,


.........................................
(nume, semntura autorizat i tampil)
Formular nr. 12C

Operator economic
............................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, ............................( nume i prenume) reprezentant imputernicit al ...............................


(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ........................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an),
organizata de ........................................... (denumirea autoritatii contractante),
particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire
a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ......................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar
in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
.........................................
(nume, semntura autorizat i tampil)
Formular pentru persoane juridice Formular nr.18 A

Antet/contestator
..................................................

Contestaie

Subscrisa ................................................................., cu sediul n ......................................................... cod unic de


nregistrare ................................................., reprezentat legal prin ........................................, n calitate de ofertant /
candidat la procedura de atribuire a contractului de ........................................, organizat de autoritatea contractant
....................................................., avnd sediul n ........................................

contest decizia autoritii contractante ......................................................, pe care o consider nelegal.

Motivele care stau la baza contestaiei sunt :


- n fapt ....................................................
- n drept .................................................

n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob :


............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................

Reprezentant legal (nume, prenume n clar)


...................................................................................
(semntura autorizat)