Krisp 'NKrunchy"' 3857!

38571

FULLY COOKED, WHOLE GRAIN
CHICKEN PATTIE FRITTERS-CN
NGREDIENTS: Cl1Cken. watec, ISOlateasoy pro(elfl, sail SOOlt.mpnospr\atM. BREADEDWITH: WrKlle
wneat nour. watec. enf1C4'18CI wt)e.at aoor(erwicned wimn1ac1n. reoucea won. mtamlne monorttrste.
Nutr ition Fact s
seMngsze 1 Aece(~ )
S.a'il)}S Pee CO"taler At>0\1141

rota, f.lt 119
...... ..
'lo CIJpY•i...'
m,
FULLY COOKED, WHOLE GRAIN
CHICKEN PATTIE
rt>oC1aY1n, 101c acid}. salt. aextrosa. spices. gartc powoec. mustara.. extracoves 01 paplka ana amatto.
spice extracwes.. Btt-aaings!M 1n vegetaole OIL
COKTA'NS: Stlf,'AHE.AT.
FRITTERS-CN
rotalcatlOllp'm! 130
Clt,!.§!Yfr>H t g
'• "'%°
Sl.]:f"S 19
Pl'ObMft 1118 ~ 'lb
V!bLrnhA 2<.4 • Vr.31TtlnC 0%

KUP FROUN
£1:3;1Jra~5tno&::#&lWMIC£15!11$,iXIII.IIC.P.0.80U:ll!l.Srf9t"ba.AAW..ftltt1U,_
cai, fflOII F0008. UC. NET WT. 31.05 LBS.
--
C8k:klm 2% • Iron 10%
'Anllr1°"f'iltMn:IDld(lr]I U,CO

LLfl 1115771
1111111111111111
000 23700 03780 0
.~.
Krisp 'N Krunchy•
38591
Nutrition Fact s
I

I

I

I

38591
~~
servt~Slle 3Plec:et(101g)
FULLY COOK ED, WHOLE GRAIN StntlgSPerOX'llal'.er AOOut1C2
I
FULLY COOKED, WHOLE GRAIN
STRIP-SHAPED
......... SM'llng
C .1IH 2'I0 (:ala1e'!:r.ctnr.al:100
I

CHICKEN PATTIE FRITTERS-CN

Total Fat t 19

nar.sr-ar Og
...."" I
STRIP-SHAPED CHICKEN
I

INGl!9:DTS:C'a:ta\VM,l!Ctaa:!St1f?'t(enUI.SOJI.O~K'DIDwmt vtoe'ltleEibf:'f,'D,Ef'rtt8:I
::,.3:i=::n~~~=::·(lala'Kl,lll:a:~sat,oa:ne,spbas.~pxb'.IMQ'llat"'1F.ISCI
l'Offl'lsa11r.il£JJ l!il !#J
~ a ! K IR149
caoiesaerOI 56lnp
so.um 731Jmi1
11,-.
,o,­
I
PATTIE FRITTERS-CN
COHTA'NS:sotWHEAT.
Tota1c..t,onyara1e i:Jg 4"' I

i.?')'R«1Q 4%
~lg
Pl'olt'III 1, 30':'c I

Vll8tnrl A 2~ ' Vllamln C 0%
Cillclt.m 2-.. • lrort101JG.
I

=o:-r~.,__,-0111'1.JUJ I
I1111111111111111

NETWI. 31.86 LBS.
I.Lilt11S782 I
000 23700 03779 4

FULLY COOKED, WHOLEGRAIN

164771
~ 16477! Nutrition Fac t s
S<MlgStte 1 _ , _
SE'rt1rgsPaCCnlaller Jit,,in 1U

BREADED CHICKEN PATTIES-CN
IN'.iFEDIOOS: crt::ta:i.•~s:J~mltl~ sal.&Dq~cni:rlp,ilf.~OOGG.,:t\.:Wllfllar:f).
SIQOEDW!m\\1*1t(S!lb.(w.a::e:«rtt1e<1'11!'8i11:U~"8:l•mriOI. tm:uua:e,r.a.""hl!lCW'017n!,rticdM\ a a:111, s.r~ laldf f.at 1og 1$% FULLY COOKED, WHOLEGRAIN
o:nlW:2"ctr..scrh11::11:Nq:ll'll!l\)jctmmr.f\~oent1se,gd:J)OWO¥. at'JC!:f&crrs;rtamiTISCD,~e~
9Yn'\1Wirt~.id.Ol
COHTA76: sotWHEAt
s.ttn:leil rt12!l
Jl'a'lSRIIOQ
10%
BREADED CHICKEN PATTIES-CN

Prolel• 1; 12%
~ r o t ~\'iY.~,a:o:in:i~·. Vlt8fl'lh A 2<J. • W.an1n C i
caicklm ~ • Iron 1cm.

-··
~0\9rw: 3-10 lllftfr.lS Ji tJX/'F tool twen.
COMCTICWMH: 8·1fl1"All\'1Sa!31S·~rromnnun. ~Dlll)'~IR~<:.1?JIX)

KHP FROZEN
111111111111111 IIIII I
NET Wf. 30.6 lBS. W111t3BC2 000 23 70 0 03620 9
FULLY COOKED, WHOLE GRAIN
16478! • Nutrit ion Fact s
S8Mng Size 4 Pl~ '76a)
SM1ng5:PerQ:lntabr Abouf100
16478!
CHUNK-SHAPED BREADED FULLY COOKED, WHOLE GRAIN
CHICKEN PATTIES-CN
~ Ctl8!, 'IIIK.kU<lq>;,:er_,, &OIJZ.~M, Sill. saasaT{I{Sal o:tn~ . oo:liroCCOSVA n:tl!t DU}.
l!r-EAOOJ\\mt'M'l:t.VC&!ftn,an;,.eltte:l'lfla:tb.rj:O'k:'8''1ffi1Efl,&'XKSS!JW.111orih~,fb:IC..\ti,d:~s.tl.
... CHUNK-SHAPED BREADED
am.t'IS2"«Jessef NtlbtQ:m:xllecloomSli'tll.sptes,_dlncsf,gff~~Cf~a"llrnni,5'b:emr:IM6.
~ ~b~Ci.
COKTAl!IS:SOY,WHUt
Pl)Pf.S,mril&l Ri :l5g
~:oo.rita:llal8l R1 '2.SQ
CIKIIKIHOI 35fflO 12 ~
CHICKEN PATTIES-CN
SOdUffl350m~ 1$%
iotiiciiiioh rate ioij 3%
tltr.atyR:8"19 4%
!@UQ
Pr0tell 1, 26 /fb

~ ~--.t:e$Ya,~·ac:ootlrgtf.
Vltanln A 2,._ • Vll.llml'I C 5£
KUP FROllN
ca,,.~,iNTIOWil.Mlt &-10rrru!!IS a! 400°F rn,m hl..'1'1.

co.~.tCTIONC~N: 6·31M.U!Sal3l'S·Ftomlnl91
---
calcium 2% • Iron10"­
~l*)'~n11..i01112JJ»

NflWI. 30.6 LBS. lUl1111384A
111111111111 11111
000 23 700 03826;
FULLY COOKED, WHOLE GRAIN
703641 Nutrition Facts
seMngsue , P1eoes <78\1>
• 703641

SM1ngsPerCOnloiner Atouf188

GOLDEN CRISPY C-alorfM 210 tain!t lttm i:.:I uo
FULLY COOKED, WHOLE GRAIN
CHICKEN CHUNK FRITTERS-CN TOWfal 129
S:a.l™fSI 2g ...
,.o.;i, ..._.

,t8 % GOLDEN CRISPY
CHUNK-SHAPED CHICKEN PATTIE FRITTERS CIIOle'SletOI 20mp
IO<llll8 3200IQ
TO&afC,,altNIIJfdl'ate 1,£
7%
13%
• %
CHICKEN CHUNK FRITTERS·CN
~ ,~ 2o
Sl.!2"S tg
11 % CHUNK-SHAPED CHICKEN PATTIE FRITTERS
PrDtl!ln 1; 28%
\lttallrl A 2% • \lll3frtn C 0%

......
C&dum 2% • Iron 10%
~illlit,'\. . . ,1.'0te.il!Olll1#»

II 1111111111111111
NITWT. 32.81LBS. W11115806
000 23700 03376 5
57781 Nutrit ion Fact s
SEM>g SU. 2 Pieces l900\
I

I

5778!
serv.ngs Per ccrurs /lh:JJf t-OO
FULLYCOOKED
FULLY COOKED
BREADED CHICKEN PATTIES-CN
ceii:l .-~
NSil:DeaS'.at::llifl. wm,U!Slllq p , H ~.a,fJ:Jtil,o»:s:r.t, lllUUl;i (sal. ~anptlll.aq1':d)l?,1llmto. l!l?O'l'6, gE!l),

Total Ut 90 ,.,,
,.,. BREADED CHICKEN
/td!.n~IY£1£Etl'Milf:Wd! QI IOlt. "11<,.mm1·tnlll lOJI_Mtta! llib liidl, Jfflt6 9la;, ttirlh! mutat, tll:tt~ d: ~ !I'll, nxl'el C)fl

Slm,stte5.0:C:a,ga.1t~llmf&(f~l'll.mill,91(lemc:MS.~set· ~ ­
c:otmi:IIS: $fl'f,.IE:AT.

PATTIES-CN
Prlll:*3 28%
Vllifl1n A 0% • wa_r-nri C 0%

KEEP FROZEN
,:wim11.ure1>nT'!'SCJfwn.1o110D~
Cl!t$ T't0-f0008, IIC.
ll. llC. />.O.aoxm,~Mm~uu..
--
c aldl.rn 4% •

NET WT.20 LBS.
1roo 10%
1"lllOll'JIO!llV£Mt!$~Oll•UHJ

I.Ut11157li
111111111111111
000 23700 04009 1
-+­

111111111111111 IIIII II
COO 23700 01614 0
5778 i
Nutrition Facts
5778 i
Serving Size 2 Pieces (81g)
Fully Cooked Serwi,gs Pee Ccwtainer About 110

Breaded Chicken Patties Caloriff 170 Celoriesfrom Fat ro
Fully Cooked
INGREDIENTS: O'O.en. watsf, lenlrec! St1f proet'I o:n::e,UFJe. 8f1rJ pro):ln ccn::eRrate.
~ ( S a t . . ~ o::mpQEfl\ 8UlCffZ8CI )UISleJdr.la.oitn~.si:a eicrac:tM3S.
ga11q. s o d t . m ~ m:IE.'DEDWTTH: \\ltlci! v.neat IICU, "118)8C,em:r«!Wheel lOIS Tot•I Fat 8q 12%
Breaded Chicken
(errtneO wtn rtactl, IIMOJS aaate. INarme m:rJONtr.re. rtdaW\. ac ~ s a l t . ~ com
Sl3rd\ spfC88.. omGJ'09e.garlCpo',lltf«. ewaaJVelSCf P<J111Kaa-.:J~ ~~
Bre.mg&ee r l ~ O I.
$ayated Fa; 1.Sg
Chole-5 terol 25mg
Socfa.iffl 390mg
8%
8%
16 %
Patties
CONTAINS: SOY, WMEAT.
Total C#bohy•ate 119 4%
PREPARATION: Appliances vary, adjust accordingly. s.,...
~ tay Fit,e,29

Ptotein
~
3g
8%

26 %

Vitamlf'I A 0% • V-«amrl C 0%
Calcium 4% • Iron 8%
~ 0.,-WIIII.M 4t9 r.ocl on a 2.000
e~CIIOII.

OISTFIBUT&) BY:
l'$O WES ~ OISTI'IIBUTOI
I IIII I 111111111111111
Sl'l'IW,,,QN.£,AAl(A_ttS,AS 72~USA- KEEP FROZEN NETWT20 LBS Uf11105579 COO 23700 01614 0
11111 1111111111
I t Tt ffl I
16477 ~
16477~
Nutrition Facts
Fully Cooked seno,g s,,., "/.::L
SllM'.{IBA:f DMlall£f 107

Chicken Pattie Fritters
INGAEDIQITS: Cllleken. wa1er, !Sooted :soy pcoteh, ,SCl:lllmP'!OS~IM. $.311, seasoohg fs,311. °'*" powde(,

"--'""SOI~

CalOl'lff1iO CICY\Hfttl~S)

rnOdffled com starcn. nmnl la¥«).
,.,,
1-DlillfY_,.'
Fully Cooked
SAU.OED WITl-t W'flOleWhel3l ICIJr. W8lef, ecn:tled Wheat ICIJr lerrtherd Wlttl nlactn. l8rTOO$ $Ult3te. tnla8*'1e

mooonnrate. l'tl01JV1n.11:111e actt), $Sit, oontahs 2411, cw ie,ss Of the fOlcM'h!J: mca:n11ec1 oom starch, splees.dextrose-,

Total Fat !!ii
sant•eJfa;!~
,.,.
gartc powc,er, enractfles Of p;ap-1::a an:1 anRJttO, sp,a:eextractttes.. Sreadlng se11n "'egmDle 011.

CONTAINS: SOY, WHEAT.

JrnF«-29:

~11Ja-.ec1F"a1 ,.sg
Chicken Pattie Fritters
Mt.l'lOU'S3lu~.'.8CIF"at~9
OIGIPmtlll 4!!!!!9 ,.,.
soa•a<nna .,,
Total Ci1111I011011ta1P l tg '""
,.·".
Olmty fbf 19
~~
llriililn 1~

_..
warmn A 24.
caa,,2,-. • lronHl%
• Vllamh C !I
,...Olllf'....... "t.-l(ll l7.0Ql:I

DSlRSJl'mSY,
T$ZI SAt.lS NE) Otffl!IIUTJ)H
1111 11111111111
t?I t•t I
SPFlflOO.-U.. AMAh'SAS ~ UAA. KEEP FROZEN NET WT 20 LBS lUt1113:843