You are on page 1of 12

Poštovani dr. sc.

Turkalj,
iskreno Vam čestitam na Vašoj novoj funkciji, jer je smjena ministra A. Šprlje, koji je preko godinu dana svjesno štitio
1
radikalnu korupciju u pravosuĎu upravo ono što smo mi prosvjednici na Markovu trgu svega 47 sati ranije, od premijera Plenkovića
25. 4. javno i zatražili, a što je razvidno kako s TV snimke koju ste sigurno vidjeli (slika dolje) na kojoj ja držim transparent upravo tog
2
sadržaja, kao i iz TV intervjua, te iz mojeg dopisa premijeru Plenkoviću od 11. travnja i članku u „24 sata“ i na portalima (Dokaz 6-7).

(Vidjeti moj transparent)
Kao što je to našoj javnosti iz knjige „Pravosudna i policijska mafija" urednika mr. sc. Darka Petričića već dobro poznato,
ja sam 13. 3. i 13. 9. 2012. Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK) poslao 2 disciplinske prijave u kojima sam temeljem priloženih 30
listova javnih isprava nepobitno dokazao da mi je njihova članica Dijana Zoričić osporila pravo na život, što je službeno u medijima
potvrdio i HHO, čime je ta odvjetnica radikalno prekršila Kodeks odvjetničke etike, čl. 6. i 7. Po primitku moje dokazne
dokumentacije, disciplinski tužitelj HOK-a Predrag Laban je od mene za rješavanje mog slučaja zatražio mito, kojeg mu ja nisam
htio dati. Radi toga (odbijanje davanja traženog mita HOK-ovu dužnosniku), ja na svoje dvije disciplinske prijave od 13. 3. i od 13. 9. 2012.
sve do danas, preko 4 godine, od HOK-a nisam dobio nikakav odgovor, kao niti na 60 dopisa koje sam HOK-u poslao nakon toga(!).
To reketarenje tj. iznuĎivanje mita od strane dužnosnika HOK-a ja sam još 10. siječnja i 4. veljače 2013. prijavio USKOK-
u, ali su djelatnice USKOK-a Andreja Vrančić, Ivka Andrić u svojim odgovorima na moju prijavu navele da USKOK ne smije
utjecati na voĎenje disciplinskog postupka u HOK-u, premda su znale u HOK-u uopće nikada nikakvog disciplinskog postupka po
mojim prijavama nije bilo (što je službeno potvrdio i predsjednik HOK-a Robert Travaš!), zato što Predragu Labanu nisam dao mito
koji me je on za rješavanje mog predmeta bio zatražio!
U mojoj borbi protiv naše ovako drske pravosudne mafije od 2012. do sada službeno su mi dali za pravo: Policija,
Hrvatski helsinški odbor (HHO), Veronika Vere, Juris protecta, Porezna uprava RH, specijalist psiholog, Pučka
pravobraniteljica RH, Predsjednica RH, Ministarstvo financija RH, te čak 4 različita suda: Prekršajni sud u Hvaru, Visoki
prekršajni sud u Zagrebu, Općinski sud u Novom Zagrebu, Županijski sud u Velikoj Gorici. To je Vašem Ministarstvu poznato iz
3
moje prijave nezakonitog štićenja pravosudne mafije u HOK-u od strane A. Vrančić i I. Andrić (USKOK), poslane 15. 2. 2016. , te iz
mojih 8 prethodnih požurnica, a javnosti iz knjige „Pravosudna mafija". Smjenom Šprlje za pravo mi je dao i sam premijer Plenković!
Čitav taj slučaj sam temeljem detaljne priložne dokumentacije prijavio 15. 2. 2016. Vašem prethodniku, na što mi je
njegova pomoćnica Maja Grubišin službeno odgovorila da se tu nemože ništa učiniti stoga što se naši odvjetnici imaju pravo baviti
kriminalom, jer da su zaštićeni po Ustavu(!), a što kao šokantno službeno obrazloženje spominjem u knjizi Pravosudna mafija, str. 82-3.

1
Vidjeti o tome moj tekst pod naslovom „Ministarstvo pravosuđa svjesno štiti korupciju i pravosudnu mafiju" u knjizi magistra politologije mr. sc. Darka
Petričića „Pravosudna mafija", Zagreb, prosinac 2016., str. 60-86 - poslano Ministarstvu pravosuĎa 2. siječnja 2017., zajedno s mojom 8. požurnicom
dostupno na: https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju)
2
24 sata: https://www.facebook.com/24sata/videos/1597249040309634/?pnref=story Novatv: https://novaplus.dnevnik.hr/product/emisije/29975-vijesti-25-04-
2017#player:resume (14,16-14,41 min.); Dopis od 11. 4. 2017.: https://www.scribd.com/document/345694199/Dopis-premijeru-Plenkovi%C4%87u-11-4-2017
3
Dostupna je na linku: https://www.scribd.com/document/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016
Na koncu je, nakon mojih brojnih službenih traženja, Grubišinova ipak nevoljko poslala službeni upit gl. drž. od. Dinku
Cvitanu, koji je meĎutim promijenio gore navedeni iskaz(!) ranije službeno dan od strane USKOK-a (Andreja Vrančić, Ivka
Andrić), i ustvrdio da ja USKOK-u nisam poslao odgovor koji je od mene bilo tražen, iako sam ja taj odgovor poslao ISTI DAN kada
je to od mene traženo, te je on primljen u USKOK-u još 24. 1. 2013. kako to dokazuje datum na povratnici (ovdje: Dokaz 1), koja je
kao i svi relevantni dokumenti dostupna i na mojoj stranici na Scribdu, a o čemu sam 5 minuta govorio i za Tv 24 sata (vidjeti bilj. 1).
Ovom svojom svjesnom i očitom laži g. Cvitan zapravo svjesno ruši pravnu državu, jer je prvostupanjski sud u Hvaru
izrijekom presudio da je svo moje postupanje prema Hrvatskoj odvjetničkoj komori - uključujući tu i prijavu USKOK-u protiv
dužnosnika HOK-a P. Labana, L. Andreisa i R. Travaša - bilo zakonski utemeljeno (Dokaz 3) – a tu je presudu potvrdio i Visoki
prekršajni sud u Zagrebu (Dokaz 4). Nažalost Dinko Cvitan te presude koje potvrđuju kriminal u HOK-u i opravdanost moje
kaznene prijave protiv trojca P. Laban-L. Andreis-R. Travaš – ignorira, iako USKOK za njih zna još od 9. 12. 2015. (link:
https://www.scribd.com/document/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih, str.1,4,5,8) (ovdje: Dokazi 3-5), čime Cvitan štiti pravosudnu mafiju.
Vidjevši da g. Dinko Cvitan tj. DORH o ovoj stvari laže, i da ignorira sud, o tome sam obavijestio ministra Šprlju još 8.
7. 2016. (link: https://www.scribd.com/document/318201906/Dopis-Ministru-dokazi-da-je-Cvitan-dostavio-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e), a 27. 7. 2016. sam mu protiv odgovornih u
DORH-u poslao i formalnu disciplinsku prijavu ( a nakon nje i čak
https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016)

8 požurnica (1. 9.; 13. 9.; 29. 9.; 20.10.; 7. 11.; 29. 11.; 15. 12. 2016.; 2. 1. 2017.9 ali od Ministarstva pravosuĎa niti na jedan od tih 10
mojih dopisa nisam dobio odgovor. Time je postalo jasno da ministar Šprlje na nezakonit način svjesno, tvrdokorno štititi Cvitanovu
4
korupciju tj. pravosudnu mafiju iza koje Cvitan stoji! Stoga sam se 12. 1. 2017. na sve to pismeno požalio premijeru Plenkoviću , koji
je kao predsjednik Vlade odgovornom za Šprljin (ne)rad. U Šprljino ime Plenkoviću je odgovorila državna tajnica Maja Grubišin, koja
je navela da je na moju prijavu od 27. 7. 2016. meni odgovoreno još 1. 7. 2016., tj. 26 dana PRIJE nego što sam ja tu prijavu uopće
5
poslao, iz čega je postalo očito da Grubišinova premijera Plenkovića službeno smatra idijotom, koji ne zna da je tako nešto nemoguće.
Potaknuti ovim bezočno drskim postupanjem djelatnice Ministarstva pravosuĎa Maje Grubišin (koja je postupala na način
kao da joj posao državne tajnice daje nedodirljivost i pravo na službeno bavljenje kriminalom tj. na njegovo bezočno štićenje), nas 36
graĎana – žrtava pravosuĎa iz svih krajeva Hrvatske (Jelse, Udbine, Raba, Splita, Zagreba, Sv. I. Zeline, Dugog Sela, Bjelovara i dr.),
okupilo se 5. travnja pred Ministarstvom pravosuĎa i pred Saborom RH, te smo tu potpisali peticiju premijeru Plenkoviću protiv
radikalne korupcije u pravosuĎu, koja je za hrvatske graĎane postala neizdrživa. Tom je prigodom ministar financija Zdravko Marić
razgovarao s nama prosvjednicima čak 25 minuta, te je kasnije s dijelom prosvjednika (Nada Landeka, Neno Koljaja, Božica Dugan)
održao dvosatni sastanak. Suprotno tome, ministar pravosuĎa Ante Šprlje je s nama i u Ministarstvu, i pred Saborom, pred svjedocima
arogantno odbio bilo kakav razgovor, jer očito nikakvih argumenata za štićenje Cvitanove očite korupcije tj. još 27. 7. 2016.
6
prijavljenog Cvitanovog lažnog izviješća nije imao, pa je to odlučio „riješiti“ odbijanjem razgovora.
Zapanjeni takvim drskim i destruktivnim postupanjem ministra Šprlje, zajednički smo se obratili premijeru Plenkoviću koji
je za rad ministra Šprlje kao predsjednik Vlade RH izravno odgovoran, i zatražili razgovor, te smo pritisnuti hitnošću situacije 25.
travnja stupili u zajednički štrajk glađu (Dokaz 6-8) kojim smo tražili da nas predsjednik Vlade sasluša, i da u skladu sa svojom
odgovornošću i zakonskim ovlastima poduzme mjere da se naša neizdrživa situacija uzrokovana očiglednom korupcijom u pravosuĎu
počne hitno rješavati. Premijer je bio upoznat s našim zahtjevima i iako nas nije dospio primiti, učinio je ono što sam ja od njega
zatražio još 11. 4. (vidjeti link u bilješci 2) te zbog čega smo svih nas 7 i stupili u zajednički štrajk glaĎu: u manje od 48 sati od početka
štrajka, 27. 4. je smijenio drskog i bezočnog zaštitnika pravosudne mafije ministra Šprlju, i još 2 korumpirana i/ili nesposobna MOST-
ova ministra.
Stoga smo prekinuli naš zajednički štrajk glaĎu (Dokaz 8), ali sam ja zbog izrazito teške situacije (osporeno pravo na život
rezultat čega je situacija da sam 7 godina bez prihoda i da se nemam više kod koga zaduživati jer sam svima već dužan) ipak sam morao
nastaviti štrajk glaĎu kojime tražim:

I. od Ministarstva pravosuđa: pokretanje disciplinskog postupka protiv triju ovdje navedenih djelatnika USKOK-a i DORH-a (Cvitan,
Andrić, Vrančić), ukoliko oni i dalje nerješavanjem moje kaznene prijave s početka 2013. (KR-US-1-1/13) štite iznuĎivače mita u
HOK-u (Laban, Andreis Travaš)
II. od HOK-a: ispunjavanje svih zakonskih obaveza prema meni, počevši od pravičnog pravomoćnog rješavanja moje 2
disciplinske prijave iz 2012., do naknade cjelokupne počinjene mi štete (namjerno, potpuno uništeno zdravlje: osteoporoza i posljedični
dvostruki lom noge, polipoza žučnjaka, bradikardija, hipokalemija, itd. nalazi = link: https://www.scribd.com/document/335776774/%C5%A0trajk-gla%C4%91u-
Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-a-30-12-2016 Prilog 8-19). Da su sva ta moja traženja zakonita, pravomoćno su potvrdili Prekršajni sud u Hvaru i
Visoki prekršajni sud u Zagrebu (ovdje: Dokaz 2-4 (pravomoćne presude) i Dokaz 9-10 (članak o tome u Slobodnoj Hrvatskoj))!

O tijeku mog štrajka glaĎu bit ćete - kao i g. premijer Plenković, te HOK i naša javnost - informirani kao i do sada putem
dopisa i putem medija (TV, novine, portali). Nadam se i vjerujem da ćete zbog izrazite ozbiljnosti i hitnosti ove situacije djelovati
promptno, zapravo ODMAH, i tako vratiti moje povjerenje i povjerenje naše javnosti u rad Vašeg Ministarstva.
S mojim iskrenim poštovanjem, Ante Vranković (v. r.)

4
Dopis je dostupan na linku: https://www.scribd.com/document/337298307/Pismo-Predsjedniku-Vlade-RH-mr-sci-Plenkovi%C4%87u-12-1-2017
5
To drsko postupanje Grubišinove sam disciplinski prijavio još 16. veljače 2017. https://www.scribd.com/document/339549294/3-dopis-premijeru-Plenkoviću-16-2-2017
6
Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/344988934/Peticija-premijeru-Plenkovi%C4%87u-protiv-radikalne-korupcije-u-pravosu%C4%91u-5-4-2017
DOKAZ 1
DOKAZ 2

Ante Vranković Hrvatska odvjetnička komora - Croatian Bar Association
Domjanićeva 15 Predsjednik - President Robert Travaš
10380 Sveti Ivan Zelina Koturaška c. 53, 10000 Zagreb
Sveti Ivan Zelina, December 4, 2015 Na znanje: USKOK – BCCOC: KR-US-1/13
DODATAK OTVORENOM PISMU – ADDITION TO THE OPEN LETTER:
Hrvatska odvjetnička komora sama drsko protiv svih – Croatian Bar Association aganist everybody
Gospodine Travaš,
kao što vam je poznato, 27. 10. 2015. sam vam poslao moje Otvoreno pismo, koje sam zbog izrazite ozbiljnosti
7
situacije poslao na znanje i Predsjednici RH , dobivši iz njezina ureda odgovor u kojem stoji: „U pismu ste ukazali na
okolnosti bitne za odlučivanje o vašoj prijavi… …za očekivati je da ćete od čelnika, odnosno nadležne službe Hrvatske
odvjetničke komore kao strukovne institucije, dobiti odgovarajuće očitovanje.“ (vidjeti ovdje: Prilog 1/a,b).
8
MeĎutim, kao niti na prethodnih 50 dopisa, ni na moje Otvoreno pismo ja od vas nisam dobio nikakav odgovor.
Tom ogluhom HOK je pokazalo svoj neprikriveni prijezir čak i prema Predsjednici RH koja mi je u mojim
zakonitim nastojanjima dala za pravo. No, taj vaš potez postao je kap koja je prelila čašu vaše „prodaje magle“, jasno
pokazavši da HOK ne poštuje doslovce nikoga: niti policiju (koja mi je službeno pisano potvrdila da me vaš tadašnji
predsjednik Andreis neutemeljeno /=lažno/ prijavio); niti HHO koji je o toj stvari u „Slobodnoj Dalmaciji“ izrijekom naveo:
„Ante Vranković je u pravu“, što su potvrdile i udruge Veronika vere i Juris protecta; niti Ministarstvo financija koje je
potvrdilo da plaćanje poreza jest dužnost odvjetništva, što ste vi (HOK) čak dvaput bili službeno negirali(!), radi čega ste
2013. morali pristati na uvoĎenje fiskalnih blagajni, jedini meĎu EU odvjetnicima(!); niti Pučku pravobraniteljicu koja je
javno potvrdila da joj je poznato HOK-ovo nerješavanje disciplinskih prijava; niti 3 suda(!) koji su s 2 pravomoćne presude
potvrdili da je moje postupanje prema „Hrvatskoj odvjetničkoj komori“ koja se izrijekom spominje u pravomoćno potvrĎenoj
izreci prvostupanjskoga suda (vidjeti ovdje: Prilog 2/zaokruženo/ i Prilog 3) bilo zakonito, te sam stoga osloboĎen optužbe,
baš kao i moja svjedokinja (linkove na sve navedene dokumente vidjeti u Otvorenom pismu, bilj. 8); a sada niti
Predsjednicu RH čiji ste zakoniti stav, kao vrhunac svoje četverogodišnje arogancije, javno prezreli, ne odgovorivši mi.
Takva arogancija kojom ste otvoreno zaratili protiv svih, ne javlja se u HOK-u prvi put: punih 10 godina na isti se
način svima već suprotstavljao vaš član, odvjetnik Darko Zadro (2002. – prijetnje plastičnim pištoljem; 2006. – premlaćivanje
britanskog gay-para; 2007. – pucnjava u kafiću u Vinkovcima; 2008. – vatreni obračunom i ranjavanje u Poreču; 2008. – dilanje droge; 2009.
– skačući kroz prozor i prijeteći. Za SMS prijetnje smrću članovima obitelji Zadro je pravomoćno osuĎen na 6 mjeseci zatvora) sve dok
Jakši Denichu, kojega nije poznavao, 2011. nije prosuo mozak. U svih tih 10 godina HOK Zadru nikad nizašto nije kaznio, a
vaše postupanje u mom slučaju, gdje baš kao i odvjetnik Darko Zadro idete sami protiv svih, pokazalo je i zašto: zato jer vi
postupate identično kao Zadro, pokazajući time da je tvrdnja vašega člana Jadranka Črnka iz 2012.: „s njima u Komori nitko
9
normalan ne želi imati posla“ bila i ostala točna, te da HOK doista boluje od sindroma Darka Zadre, koji je sada u ludnici.
„Paranoidne optužbe funkcioniraju kao čovjekova obrana od razotkrivanja njegovog sadizma ili rušilaštva. One se
10
drže obrasca: upravo ti imaš sadističku namjeru, ja sam stoga nevin“ objašnjava Erich Fromm i ta vaša taktika je
raskrinkana kada su policija i 3 suda odbacili prijave i tužbe vaših članova L. Andreisa i D. Zoričić protiv mene. „Zli
napadaju druge mjesto da se suoče s vlastitim pogreškama…oni su često marljivo zauzeti mržnjom i uništavanjem života,
11
obično u ime pravednosti.“ Doista, svojim kriminalom (a u tome vi niste bolji od Labana i Andreisa, jer ste glumili da ne znate koji je sadržaj čl. 6 i 7
12
Kodeksa odvj. etike ) svjesno ste uništili i moj život (godine) i zdravlje (osteoporoza /=lomovi noge/, opasna /=kancerogena/
polipoza žučnjaka, itd).
Kako sam to detaljno dokazao u Otvorenom pismu, takvim svojim arogantnim i protuzakonitim postupanjem, već
ste poslali u smrt 12+1+5=18 ljudi, i - nikom ništa. No, od mog slučaja, javnost će sigurno imati koristi:
I.) ako pošaljete i mene u smrt, ja ću biti zadnji kojega ste poslali, jer vas USKOK (T. Laptoš, A. Vrančić) više ni
uz najbolju volju neće moći dalje kolegijalno štititi držanjem kaznenih prijava u ladici -- jer je sve prijavljeno Bruxellesu, od
kojeg sam zatražio nadzor rada DORH-a i jer su svi nepobitni dokazi su na Internetu -- tim prije što se upravo jučer na
primjeru Joška Božića nepobitno dokazalo da državni odvjetnici sustavno štite kriminalce poput vas, Labana i Andreisa, sve
dok oni nekog ne usmrte (Prilog 4), pa će kad se to ponovi dvaput u 2 mjeseca biti jasno da to nije slučajno, osobito stoga što
je zbog mog traženja naknade počinjenih mi šteta i vama osobno i HOK-u moja smrt u izravnom interesu; ili:
II.) ukoliko rješite moje 2 prijave i nadoknadite mi počinjene štete koje ste potpunim, zvjerskim uništavanjem moga
zdravlja (polipoza, osteoporoza, hipokalemija, hipoglikemija, bradikardija, itd.) nabili na preko 125% svojih godišnjih prihoda od
svog komorskog doprinosa, bit ćete prisiljeni napokon početi naplaćivati kazne neetičnim odvjetnicima, koje uglavnom

7
Otvoreno pismo s linkovima na sve bitne dokumente koji se i ovdje spominju je na linku: https://www.scribd.com/doc/288033141/0tvoreno-pismo-Trava%C5%A1u-i-Kolindi
8
Znakovito je da ste komunikaciju sa mnom prekinuli nakon što sam vam poslao dokaze da su informacije koje ste dobili (od P. Labana) bile lažne. Vidjeti Otvoreno pismo str. 1, bilj 6.
9
Link: https://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (str. 4-5, Prilog 5-7)
10
Erich Fromm: Bekstvo od slobode, Zagreb 1984., str. 159
11
M. Scott Peck: Ljudi laži, Zagreb, 1999., str. 67
12
O tome vidjeti na linku: https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 3, 4 odlomak odozgor
DOKAZ 3
DOKAZ 4
DOKAZ 5
DOKAZ 6
PROZIVKE MINISTRU ŠPRLJI
Udruga za zaštitu žrtava pravosuđa prosvjedovala ispred
Vlade, najavili i štrajk glađu!
Autor: T. P.Utorak, 25. Travanj 2017. u 15:05

Odlučili smo stupiti u štrajk glađu kojim tražimo da nas g. predsjednik Vlade sasluša, i u skladu sa
svojom odgovornošću i zakonskim ovlastima poduzme mjere da se naša neizdrživa situacija (kakve
često završe samoubojstvima, kako je to 21. 4. u Saboru konkretno izložio zastupnik Branimir
Bunjac) uzrokovana očiglednom korupcijom u pravosuđu počne HITNO rješavati
Nekolicina građana nezadovoljnih hrvatskim pravosuđem prosvjedovala je na Trgu sv. Marka ispred Vlade –
najavili su i štrajk glađu jer su, kako kažu, potaknuti neizdrživoj situaciji uzrokovanoj očiglednom korupcijom
u pravosuđu koja se mora hitno rješavati.
Primjerice, Sonja Štakić iz Udbine čeka osam godina da se riješi na Sudu njezin slučaj nezakonitog otkaza
koji je dobila bez ikakvog razloga i pisanog obrazloženja. Ante Vranković se pak požalio na rad Odvjetničke
komore i Državnog odvjeništva. Prosvjednici su naveli da se na zahtjev da se s njima porazgovara – ministar
pravosuđa Ante Šprlje – oglušio i sada traže razgovor sa premijerom Andrejem Plenkovićem.
Naime, još se 5. travnja 36 građana – žrtava pravosuđa, potpisnika peticije premijeru Plenkoviću protiv
radikalne korupcije u hrvatskom pravosuđu, okupilo na prosvjedu pred Ministarstvom pravosuđa i pred
Saborom RH, kako bi ukazali “na neizdrživu korupciju, zapravo –institucionalizirani kriminal u našem
pravosuđu”, tj. na situaciju sustavne korupcije u pravosuđu koja je već dugo svima dobro poznata (npr.
„Poglavlje 23“ pridruživanja EU), a koja je u zadnjih godinu dana, tj. upravo otkako sadašnji ministar Ante
Šprlje (MOST) obavlja funkciju ministra pravosuđa, prema najnovijem izvješću Transparency Internationala
za 2016./2017. još rapidno porasla.
Kako poručuju prosvjednici, tom prigodom ministar financija Z. Marić razgovarao s nama prosvjednicima te je
kasnije s dijelom prosvjednika (Nada Landeka, Neno Koljaja, Božica Dugan) zakazao i održao sastanak.
“Suprotno tome, ministar pravosuđa A. Šprlje – koji se već 8 mjeseci nezakonito tvrdokorno oglušuje na naše
prijave i požurnice – je s nama i u Ministarstvu, i pred Saborom, pred svjedocima odbio bilo kakav razgovor!
Tim smo se povodom obratili premijeru Plenkoviću koji je za rad ministra Šprlje kao predsjednik Vlade RH
izravno odgovoran.
Pritisnuti hitnošću situacije, skupili smo se iz svih krajeva Hrvatske, od Jelse do Sesveta i od Udbine do
Zagreba i Bjelovara, i odlučili smo stupiti u štrajk glađu kojim tražimo da nas g. predsjednik Vlade sasluša, i u
skladu sa svojom odgovornošću i zakonskim ovlastima poduzme mjere da se naša neizdrživa situacija
(kakve često završe samoubojstvima, kako je to 21. 4. u Saboru konkretno izložio zastupnik Branimir Bunjac)
uzrokovana očiglednom korupcijom u pravosuđu počne HITNO rješavati.
Tim smo povodom g. predsjedniku Vlade ispred Udruge za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere uputili
hitan upit, ali do ovoga časa na njega nismo dobili odgovor, te nam stoga nažalost nije preostalo ništa drugo
nego da stupimo u zajednički štrajk glađu kako bismo našoj javnosti i g. premijeru osobno skrenuli pozornost
na ovu krajnje tešku i sada već neizdrživu situaciju!” poručili su prosvjednici.

IZVOR: http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/udruga-za-zastitu-zrtava-pravosuda-prosvjedovala-ispred-vlade-najavili-i-strajk-gladu-1019930/
DOKAZ 7
„24 sata“, 26. 4. 2017., str. 12
DOKAZ 8
DOKAZ 9
Slobodna Hrvatska, 4, Zagreb, 2017., str. 34-35
DOKAZ 10