BOT/ZNZ/S&CS – 01

( Version 2)

ZANZIBAR CENTRA BANK SAVINGS AND CREDIT SOCIETY
CHAMA CHA USHIRIKA CHA AKIBA NA MIKOPO CHA BENKI KUU YA TANZANIA TAWI LA ZANZIBAR

FOMU YA MAOMBI YA MKOPO

(Fomu hii ijazwe kwa herufi kubwa)

(Tafadhali weka alama ya  kwenye kisanduku kuonyesha uchaguzi )

A.
MAELEZO BINAFSI YA MWOMBAJI

1. Jina Kamili la Mwombaji:

Nambari ya uanachama 68

NEEMA BADI HASHIM
Jina la Ukoo Jina la kati Jina la kwanza

a) Nambari ya Ajira
13517 Idara:
OPERATIONS Kituo: DODOMA

9923031870
Nambari ya Akaunti ya Benki:

2. Namba za Mawasiliano:

EZT
Nambari ya simu ya ofisini: 2550 Nambari ya simu ya Mkononi:0713 407494

Barua pepe (E-Mail)
nbhashim@bot.go.tz

B: UNYAMBULISHO
WA MKOPO:

3.
Kiasi cha Mkopo unaoomba:
1,500,000/=

Kwa maneno: ………MILIONI MOJA NA LAKI TANO
TU…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aina ya Mkopo:
MKOPO WA DHARURA MKOPO WA MAENDELEO YA JAMII V

Madhumuni ya Mkopo:
MATATIZO YA KIFAMILIA

(Zingatia: Mkopo unaoomba pamoja na madeni yako yote ya nyuma usizidi Milioni Kumi T.sh 10,000,000

36 MONTH
Muda wa Marejesho: (Onyesha kwa miezi kama vile miezi 6, 12, 18…….n.k)

(Zingatia: Muda wa marejesho wa mkopo wa dharura usizidi miezi 6 na wa maendeleo ya jamii usizidi miezi 36)

TAMKO

Tamko la kustaafu/Kuacha kazi/Kufukuzwa kazi/Kutoroka kazini.
(Sehemu hii ijazwe na muombaji)

Mimi ..NEEMA BADI HASHIM...........................................................................nimeomba mkopo wa
TZS...1,500,000/=............................................................................kwa

muda wa marejesho ya miezi …………………36………………….

Naahidi kwamba baada ya ajira yangu kukoma nitarejesha marejesho yangu kwa njia ifuatayo
1
...............................................................................................................................................................................................................
MALIPO YANGU YA KUSTAAFU
...............................................................................................................................................................................................................

C:
UTHIBITISHO WA MWOMBAJI:
4. Nathibitisha kwamba taarifa nilizotoa hapo juu ni kamili na sahihi kwa kadri ya ufahamu wangu.

HASHIM BADI NEEMA
Jina la Ukoo Jina la Kati Jina la Kwanza

02/06/2017
Sahihi ya Mwombaji: Tarehe:

D: KWA MATUMIZI YA OFISI TU:

Uhakiki wa Mkopaji hadi kufikia mwenzi wa ..................................
Jumla ya Jumla ya Mchango wa Deni ya Muda wa Marekebisho ya Mkopo mpya Deni jipya Mkopo
Akiba Akiba mara kila mwezi: nyuma kumaliza deni (T.shs) (T.shs) (T.shs) stahiki
(T.shs) tatu (T.shs) (T.shs) (T.shs) deni (T.shs)

Mhakiki :

Maelezo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jina la Mhakiki ……………………………………………………… Sahihi.............................. Tarehe.............................

Mhasibu :

Maelezo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jina la Mhasibu …………………………………………………….. Sahihi............................. Tarehe.............................

Maamuzi ya Kamati ya Mikopo:

Katika Kikao cha: cha Tarehe: Kamati imeidhinisha/haikuidhinisha mkopo wa

wa Shilingi (Tzs) :

Tarehe ya kutolewa mkopo: Muda wa mkopo: Makato yataanza mwenzi wa:

Jina na Saini za Wajumbe:

1. Mwenyekiti: Sahihi:

2. Mjumbe: Sahihi:

3. Katibu:
Sahihi:

2

Related Interests