Az Iparosok és Kereskedők Tízparancsolata

1. Mielőtt saját számládra üzletet nyitsz, vizsgáld meg alaposan, szükség van-e olyan üzletre,
amilyet nyitni akarsz. Ha ebben a szakmában az illető helyén már vannak bevált, tapasztalt
kereskedők, nagy fáradozásba fog kerülni a szükséges vevőközönség megszerzése. Ha
azonban hasonló szakmabeliek vannak ugyan már az illető helyen, de azok üzleti kiválóság
tekintetében kívánni valót hagynak, bátran megkockáztathatod a letelepedést, ha el vagy
tökélve, hogy a versenytársakat szorgalomban, kitartásban és szolidságban fölül fogod
múlni.
2. A kitartás majdnem mindig célhoz vezet. Ha az első időben úgy látszik is, hogy üzleted nem
halad, ha kezdetben a siker kétséges is, ne csüggedj, hanem bátran haladj a megkezdett úton
és a kitartás bizonyára célhoz vezet.
3. Ne bizakodjál másokban. Aki boldogulni akar, az kizárólag a maga erejében bízzék és ne
tegye magát mások segítségétől és támogatásától függővé. A segítő kéznek csak a végső
szükség esetén veheted igazán hasznát, csakhogy szorultságodban rendszerint legjobb
barátaid is könnyen találnak ürügyet arra, hogy cserben hagyjanak.
4. Igyekezzél szakismereteidet, de általános műveltségedet is szorgalmas tanulás útján,
szaklapok olvasása, előadások, tanulmányok stb. által növelni. Az ipar terén állandóan új és
újabb dolgokat tanulhatsz. Aki nem halad, az elmarad és nem panaszolkodik, ha élelmesebb
és szorgalmasabb vetélytársai túlszárnyalják.
5. Tanulj meg helyesen számolni. Alig van lealázóbb dolog, mint a kereskedő embereknek az
az érzése, ha látja, hogy Őt lenézik, mert nem tud jól számolni. Az iparosembereknek
mindig határozottan kell cselekednie, minden habozás nélkül. Azt azonban csak akkor teheti,
ha jól és helyesen tud számolni. Ha jól tudsz számolni,-nem mégy bele olyan
vállalkozásokba, amelyek romlásodat okozzák, csak azért, mert nem tudsz számolni.
6. Ne feledkezzél meg sem megrendelőiddel, sem munkatársaiddal szemben a kellő
tapintatosságról. A tapintatossága legjobb formája az udvariasságnak. Egy szóval többet
árthatsz magadnak, mint amennyit 100 szóval jóvátennél.
7. A kereskedőember legfőbb támasza a becsületesség. Ha az életben néha azt látod, hogy az az
ember, aki tisztességtelen eszközökkel dolgozik, könnyebben boldogul, ez ne kedvtelenítsen
el, mert az ilyen sikerek rendszerint, csak látszólagosak és rövid tartalmúak. A becsületesség
és az igazság mindig hamarabb vezet a tartós boldoguláshoz, mint a hazugság.
8. A takarékosság kincset érő vagyon. Aki hetenként, vagy havonként keresetének csak csekély
részét is megtakarítja, néhány év múlva jelentékeny összegnek lesz a birtokában, amelyet
haszonnal fordíthat üzlete föllendítésére. Elved legyen tehát, minden héten vagy hónapban
legalább valamivel kevesebbet elkövetni, mint amennyit keresel. Kerüld azonban a
fukarságot. A takarékosságánál is okosan kell eljárni. Nem szabad a takarékosságot annyira
túlhajtanod, hogy megvonjad magadtól a szükséges élelmet, vagy hogy ruházatod
elhanyagold. Aki a takarékosságot ennyire túlhatja, az életért való küzdelemre nem alkalmas
és előbb-utóbb vereséget szenved.
9. Megrendelőiddel szemben légy mindig udvarias és előzékeny. Hányszor látunk kereskedőt,
aki megrendelőit elhanyagolja, a kapott megrendeléseknek hanyagul tesz eleget, váratja a
megrendelőit és úgy tesz, mintha a munka hiábavaló és fölösleg dolog volna. A
kereskedőknek semmi sem árt annyira, mintha az a hír terjedne el róla, hogy udvariatlan,
hanyag és rosszul szolgálja ki vevőit.
10. Rendezd be üzletedet kezdettől fogva bizonyos renddel. A rend sok munkától és
bosszúságtól fog megkímélni. A helyes munkabeosztás nagyban előmozdítja üzleted
felvirágozását.