ZADATAK

Osnovano je Akcionarsko Drustvo emitovanjem 6000 običnih akcija po nominalnoj ceni 400din. po
akciji. Osnivaci su upisali 5000 akcija po prodajnoj ceni od 450 din po akciji. Na ime delimičnog otkupa
upisanih akcija osnivaci su do dana upisa u sudski registtar uneli sledecu imovinu- nedovrsenu poslovnu
zgradu procenjene vrednosti 600000 din, razne masine cija je procenjena nabavna vrednost 300000, a
stepen otpisanosti 30%, material 40000din, licence 26000din(vek koriscenja 10godina), robu za
velikoprodaju-1000komada po nabavnoj ceni od 40din/kom, koja se void po prodajnoj vrednosti od
50din/kom bez PDVa, gotove proizvode 50000 dini gotovinu koja je uplacena na racun 60000din I
1000evra (1euro=130din).

Do dana upisa u registar osnivaci su uplatili celokupnu emisionu premiju. Preostale upisane akcije bice
otkupljene u naredne 2 godine u 4 jednake rate.

Na osnovu stanja na racunima sastaviti pocetni bilans I otvoriti poslovne knjige.

SREDSTVA IZNOS IZVORI SREDSTAVA IZNOS

Ukupno AKTIVA Ukupno PASIVA

Related Interests