SCENARIO ZA TELEVIZIJSKU SERIJU

TAJNE
Pilot epizoda: „Poĉetak“
Napisao: Aleksandar Lazić
Vlasnik svih prava: Aleksandar Lazić

U Beogradu, avgust 2012. godine

OTAMNJENJE:
TELOP:

I ostаli ljudi koji ne biše pobijeni zlimа ovimа, ne pokаjаše se od djelа ruku svojijeh,
dа se ne poklаnjаju đаvolimа, ni idolimа zlаtnimа i srebrnimа i mjedenimа i
kаmenimа i drvenimа, koji ni mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi;
Niti se pokаjаše od ubistvа svojijeh, ni od čаrаnjа svojijeh, ni od kurvаrstvа svojegа,
ni od krаđа svojijeh.

1 INT. - DAY - TRPEZARIJA

Trpezarija je starija, rustikalna. Polumraĉna.
Za šporetom stoji starija ţena. Olivera.
Za stolom sedi ĉovek u svojim ĉetrdesetim. Damjan.
Atmosfera je sumorna.

OLVERA:
Još kafe?

Pauza.

DAMJAN:
Ne, hvala.

Ţena sa dţezvom prilazi stolu. Seda.
Sipa kafu u šolju koja stoji ispred nje. Onda podiţe
pogled i paţljivo posmatra Damjana.
Traţi nešto na njegovom licu.

OLVERA:
Dobro si?

Pauza. Damjan duboko uzdiše.

DAMJAN:
Da, jesam. Dobro sam.

Olivera uzdahne.
Otpije gutljaj iz šolje.

OLVERA:
Nisi dobro.
(kratka pauza)
Zašto mi ne kaţeš šta je?

Damjan koji je dotle gledao u sto, podigne pogled.

DAMJAN:
Nemam šta da ti kaţem. Dobro sam.

Olivera još jednom uzdahne.
Otpije ostatak kafe iz šolje i okrene je na tacnu,
kako bi se soc ocedio.
Pogleda Damjana zabrinuto.

OLVERA:
Opet su poĉeli da te muĉe?

2

Damjan pogleda Oliveru. Kiselo se nasmeši. Pokušava da
izbegne temu.

DAMJAN:
Vidim da i dalje gledaš u šolju?

OLVERA:
(slegne ramenima)
Šta ću. Teško je nama matorima da
menjamo navike.

Pauza. Tišina.
Napetost raste.

OLVERA:
(zabrinuto)
Moraš da ih se oslobodiš, Damjane.
Uništiće te.

Damjan pogleda Oliveru.

DAMJAN:
Pa, ako nema ništa drugo, ja bih
polako da krenem.

Damjan polako ustaje od stola. Olivera ga gleda
paţljivo i napeto.

OLVERA:
Znaš da se vratio?

Damjan pogleda Oliveru sa strepnjom u oĉima.
Ćuti.
Pokušava od sebe da odbaci neminovno. Odmahuje glavom.
Ćutke kreće ka vratima.
Uhvati se za kvaku i zastane.
Pogleda Oliveru.

DAMJAN:
Ne... Nije se vratio.

Olivera ga pogleda sa majĉinskim saţaljenjem.

OLVERA:
Ĉuvaj se.

Damjan klimne glavom i izaĊe.
Olivera duboko uzdahne. Digne šoljicu sa tacne i
pogleda je. U socu se nazire iscereni lik.
Digne pogled mireći se sa neĉim jako neprijatnim što
neminovno dolazi.

PRETAPANJE:

2 EXT. - DAY - KUKURUZNO POLJE

Seljak ide po polju sa motikom na ramenu. Dolazi do
mesta na kojem ţeli da poĉne da radi. Prvi zamah i
motika se zabija u zemlju.

3

Iznenada mu se uĉini da nešto sa ovim mestom nije u
redu. Okrene se i podigne pogled.
U daljini prhnu vrane i poĉnu da krešte.
Seljak se zaprepasti. Poĉne da se krsti i mrmlja
molitve.
Onda se okrene i krene da trĉi u pravcu iz kojeg je
došao.
Kamera se polako diţe i vidimo izranjavljena ţenska
stopala koja vise sa stuba na kojem bi trebalo da visi
strašilo.

REZ:
ŠPICA "TAJNE"

REZ:

3 INT. - DAY - KANCELARIJA LOKALNOG ŠERIFA

Šerif Todor i doktor Ţarković. Obojica su nešto
stariji ali relativno dobrodrţeći ljudi.
Šerif seda za sto i sipa piće u ĉašu.

TODOR:
Hoćeš i ti još jednu, doktore?

ţARKOVIć:
Sipaj.

TODOR:
I...? Kakva je situacija?

Ţarković odmahuje glavom.

ţARKOVIć:
Nije dobra, Todore.

TODOR:
Priĉaj.

ţARKOVIć:
Kost i koţa. Kao da je gladovala bar
desetak dana.

TODOR:
Danas je dve nedelje od kako su
prijavili njen nestanak.

ţARKOVIć:
Znam... Na sebi ima veoma gadne
povrede. I veoma ĉudne. Kao da je
sama sebe povreĊivala.

Todor odmahuje glavom u neverici.

TODOR:
Ne znam...

Pauza.

4

ţARKOVIć: Misliš da je neko od njih uradio ovo? TODOR: Ništa ja ne mislim. U ruci nosi papir. Miroslav. Neko ju je odvukao u njivu i zakaĉio na stub. Neko ju je najverovatnije muĉio. Ţarković pogleda Todora pomalo iznenaĊeno. TODOR: (jako mrzovoljno) E. Na vratima se zaĉuje kucanje. jer bez obzira na povrede mislim da nije reĉ o ubistvu. samo mi je još to trebalo. Obojica zaćute i otpiju po gutljaj pića. Jutros sam javio ovima u Šidu. ţARKOVIć: Slušaj. Vrata se otvaraju i u prostoriju stupa Todorov zamenik.. Ipak. Rekli su da će oni da pošalju nekoga da pokrene istragu. TODOR: Jesi li utvrdio uzrok smrti? ţARKOVIć: Samo okvirno. ţARKOVIć: Zašto? Misliš da bi bilo bolje da je ubistvo? TODOR: Naravno.. Ţarković klimne glavom slaţući se sa Todorovim potezom. Bez autopsije ne mogu ništa konkretno da kaţem. ali ko? ţARKOVIć: Nemaš osumnjiĉenih? TODOR: Imam ih na gomile. TODOR: Zašto me tako gledaš? Znaš i sam od kako su nam "privatizovali" fabriku da nam se po mestu muva gomila sumnjivih tipova. TODOR: Da. Ovako ne znam ni odakle da krenem. 5 . rekao bih da je umrla zbog opšte iscrpljenosti. ni gde da idem.

Rukuju se.. ţARKOVIć: Dobar dan. kakva je situacija? Jeste li nešto utvrdili? TODOR: Doktor je pregledao telo. stigla je gospoĊica iz Šida. ţARKOVIć: Da. VESNA: Dobar dan. sudski psihopatolog. TODOR: Dobar dan. VESNA: Od kad je prijavljen njen nestanak bili smo u pripravnosti. Todor.. Vesna seda na stolicu ispred radnog stola. TODOR: Vas su poslali zbog.. Ţare. Ĉini mi se da je umrla od opšte iscrpljenosti. VESNA: I. Ali ne mogu da kaţem ništa definitivno dok se ne obavi autopsija. Todor i Ţarković ustaju sa stolica.. VESNA: Jeste li traţili dozvolu? 6 . VESNA: Ja sam Vesna Bzik. Jasmina Kuzmanović. Zbog devojke za koju ste jutros javili da je pronaĊena kod vas u ataru. Brzo ste stigli. U prostoriju ulazi ţena u svojim kasnim tridesetim.? VESNA: Da. Upravo sam rekao Todoru. jel' tako? TODOR: Da. MIROSLAV: Šefe.. Todor joj nudi da sedne.. Samo preliminarno.

ţARKOVIć: Ali? TODOR: Iz Ugljevika im je nestao jedan pacijent. TODOR: Kod nas su svi na broju. I kod njih je sve u redu. ţARKOVIć: I? Todor i dalje gleda u papir. VESNA: Da li je javljeno njenom ocu? TODOR: Ja sam izveštaj poslao u centralu. VESNA: Zašto? TODOR: Ĉekali smo vas. TODOR: Nismo još. izvinjavam se. Todor uzima papir i ĉita. Zvali su Hrvate. Onda ćemo da saĉekamo da vidimo da li će da dâ pristanak.. Posle par trenutaka tiho opsuje sebi u bradu.. Stigli su izveštaji koje ste traţili. Kratka pauza. MIROSLAV: Šefe. ţARKOVIć: Šta je bilo? TODOR: Traţio sam izveštaj našeg instituta za mentalno zdravlje. Svi su na broju. Verujem da će oni da mu jave. Svo troje se zagledaju. VESNA: Dobro. Miroslav koji je stajao po strani ugrabi trenutak i pristupi stolu. ţARKOVIć: Ugljevik? u Bosni? 7 . U vezi sa pacijentima. Stavlja na sto papir koji je nosio.

A koliko znam. ţelim da stupite u kontakt sa vlasnicima i da se taĉno utvrdi zašto nije ispunjen plan ulaganja u proizvodnju kako je bilo dogovoreno prilikom preuzimanja firme. Mi pokušavamo da ih kontaktiramo već nedelju dana. U vrhu stola sedi Kuzmanović." ZATAMNJENJE: 4 INT.SALA ZA SASTANKE Nekoliko ljudi sedi za stolom. Ne bih voleo da je on umešan u ovo. situacija je teška i pod hitno moramo da preduzmemo nešto radi sanacije nagomilanih gubitaka. Vesna ga pogleda. AGRESIVNA HRONIĈNA PSIHOPATIJA. Vidi se njegov autoritet i to da on vodi sastanak. VESNA: Zašto? Todor daje Vesni papir... Petar Popović. Jedan mladić podigne ruku. POKUŠAJ UBISTVA. Malo je verovatno da je došao ĉak ovamo. KUZMANOVIć: Mihajloviću. TODOR: Da. Na papiru je slika veoma mraĉnog tipa. OPASAN. Od podataka piše: "PETAR POPOVIĆ. VESNA: Ugljevik nije baš blizu.. KUZMANOVIć: (iznenada plane) Neću više da ĉujem "ne znam"! Naći ćete ih kako znate i umete. TODOR: Nadam se. KUZMANOVIć: Kao što sam već mnogo puta rekao. MIHAJLOVIć: Gospodine Kuzmanoviću... Ne znam. makar morali da pokrećete i policiju! Mi kao odgovorni ljudi ne moţemo da dopustimo da se situacija koja je 8 . potraga odavno u toku..DAY . SILOVANJA. . Kao prvo. Verovatno će ga uskoro naći. ali nedostupni su.

.. KUZMANOVIć: Da li sam bio jasan! Ţagor odobravanja. Kuzmanović zadrţi Mihajlovića. Saĉeka da ostali odu i prostorija ostane prazna. a da je sama proizvodnja dovedena na ivicu! Ţelim pod hitno da svi stupite u akciju i da ovaj problem rešite u roku od pet dana. 9 . (kratka pauza) Jasno? MIHAJLOVIć: Jeste.. još više usloţnjava! Kuzmanović kreće da se šetka po prostoriji. a plate ljudima moramo da isplatimo. mladića koji se malo pre usudio da prokomentariše situaciju.. MIHAJLOVIć: Znam. Brzo pronalazi te usrane Rumune i otimaj im pare kako znaš i umeš. inaĉe katastrofalna. KUZMANOVIć: Mihajloviću. KUZMANOVIć: Zato nemoj više da si mi spomenuo to da "ne znaš šta dalje". KUZMANOVIć: Onda ustajte i svi odmah da ste se bacili na posao! Ljudi ustaju i kreću ka izlazu. KUZMANOVIć: I sami dobro znate da ljudi ne primaju plate već šest meseci. KUZMANOVIć: Mihajloviću.. Mi u kasi novca više nemamo. Ti znaš da mi kao sekretarijat ministarstva za ekonomiju ne smemo da dopustimo da nam se štrajkovi razliju po centru grada. inaĉe ćemo imati dve hiljade radnika pred zgradom vlade! Kratka pauza.. Povuĉe ga za ruku i skloni u stranu.

Posle par trenutaka Kuzmanović iznenada klone na sto... PRETAPANJE: 5 INT. Mladić to primeti i potrese se. Prihvata papir i poĉinje da ga ĉita. Odlazi do bifea i toĉi sebi piće u ĉašu. Da li bismo mogli nekako da vam pomognemo? Kuzmanović odmahne rukom. beţi i ne izlazi mi na oĉi dok ne nabaviš novac. MLADIć: Gospodine Kuzmanoviću. MLADIć: Razumem.DAY . VESNA: Dakle. ne. gospodine. Vidi se da je potresen. .. Vesna o ramenu nosi torbu za lap top.. ali mislim da je bila kako se to danas kaţe. 10 . U prostoriju ulazi mladić sa papirom u ruci. Povuĉe gutljaj pokušavajući da se opusti. Mladić Kuzmanoviću pruţa papir-telegram. KUZMANOVIć: Kaţi. KUZMANOVIć: Hajde. Moram da budem sam. Kuzmanović ostaje sam. Mladić se povlaĉi iz prostorije. KUZMANOVIć: Ne. glavni menadţer ove novootvorene fabrike "Medikam".? TODOR: To sada ne mogu baš taĉno da vam kaţem.HODNIK POLICIJSKE STANIE Hodnikom idu Todor i Vesna i Ţarković. MLADIć: Jako mi je ţao.. Ona je bila. A onda je iznenada diţe dok mu se na licu ocrtava neka vrsta odluĉnosti. Srkne gutljaj pića iz ĉaše i zagleda se u daljinu. Mihajlović odlazi iz prostorije za sastanke. Kuzmanović ga fiksira pogledom i primećuje njegovu uznemirenost... Hvala ti. Kuzmanović još neko vreme drţi glavu zaronjenu meĊu ruke. samo ukratko. Svima nam je ţao..

. Pre dve nedelje. VESNA: Jeste li razgovarali s nekim od njih u vezi sa ovim od jutros? TODOR: Ne. VESNA: A gde onda sada idemo? ţARKOVIć: Ja idem do svoje ordinacije. TODOR: Zdravo. Nedelja je. Dolaze do vrata. VESNA: Ko je on? 11 .. ţARKOVIć: Vidimo se kasnije. VESNA: A ĉime se bave? ţARKOVIć: Proizvodnjom baznih supstanci za lekove. VESNA: Ah. VESNA: DoviĊenja. "Menadţeri" su se razbeţali. VESNA: Da li su iz fabrike prijavili Jasminin nestanak? TODOR: Da. Njega smo priveli na informativni razgovor. VESNA: To je ona zgrada na ulazu u mesto? TODOR: Tako je. Naši i Rumuni. Ţarković nastavlja dalje. A ko je vlasnik fabrike? TODOR: To je neki mešoviti kapital. TODOR: Mi idemo do Jakova Ignjatovića. Todor i Vesna zastaju pred njima. oni su javili.

TODOR: Ovo je moja koleginica Vesna Bzik. Sto i ĉetiri stolice. Todor i Vesna sedaju preko puta Jakova. JAKOV: Da. JAKOV: Dobar dan. Za jednom sedi mladić u svojim srednjim 20-im. TODOR: On se u poslednje vreme najviše "druţio" sa Jasminom pre njenog nestanka.DAY . Jakov ih gleda zbunjeno i uznemireno. Jakove. Jakove. TODOR: Zdravo. U prostoriju ulaze Todor i Vesna. Todor otvara vrata i on i Vesna ulaze u prostoriju. VESNA: Dobar dan. pretpostavio sam. VESNA: Pretpostavljam da ti je jasno da smo te ovamo doveli zbog toga. JAKOV: Ĉuo sam. Deluje uznemireno. 6 INT.PROSTORIJA ZA ISPITIVANJE Bez prozora. VESNA: Jakove. JAKOV: Dobar dan. 12 . JAKOV: Da? VESNA: Ti si ĉuo šta se jutros desilo? JAKOV: U vezi sa Jasminom? VESNA: Da. . Vesna iz torbe izvuĉe blok i nešto zapiše. sudski psihopatolog.. Jakov..

Da preĊemo na stvar. Bila je zatvorena i poslovna. VESNA: Niste? JAKOV: Nismo.. malo po malo smo poĉeli da priĉamo i o drugim stvarima sem o poslu. JAKOV: Pa. Nije htela mnogo da priĉa o sebi. Zbog posla sam stalno bio u kontaktu sa njom. Nisam. Iako se ponekad otvarala. VESNA: Dobro.. Kaţi mi kako ste se upoznali? JAKOV: Ja sam šef nabavke u "Medikamu". u Jameni? JAKOV: Da... ĉini mi se da je i dalje mnogo toga ĉuvala u sebi. ne znam... dobro si je upoznao? JAKOV: Pa. nismo. VESNA: Koliko si već na tom mestu? JAKOV: Oko godinu dana. MeĊutim pošto smo se stalno viĊali. 13 .. ništa. Mada je išlo ka tome. VESNA: Da li ste bili u emotivnoj vezi? JAKOV: Ne. VESNA: Reĉeno mi je da si se u poslednje vreme nešto više viĊao sa Jasminom? JAKOV: Jesam. VESNA: Znaĉi.. Ona mi se svidela ĉim sam je video ali mi je bilo teško da joj priĊem. VESNA: Dobro. Ti ţiviš ovde. ViĊali smo se svakog dana. VESNA: Dobro onda.. Nastavi..

Samo razgovaramo. VESNA: Ţivela je sama? JAKOV: Da. Jakov pokuša malo da se smiri. (ka Todoru) Da li vi to mene optuţujete za nešto? TODOR: Ne. Otpratio sam je do kuće i rastali smo se. JAKOV: Sve sam vam već rekao. VESNA: Kaţi mi. ali sada to moraš da ponoviš i njoj. VESNA: Smiri se. VESNA: Nema veze. Ne optuţujemo te. VESNA: Kada si je poslednji put video? Jakov se uznemiri. JAKOV: (pokazuje glavnom na Todora) Već sam njima rekao sve. TODOR: Jesi. VESNA: Dobro. JAKOV: Veĉe pre nego što je nestala bili smo na veĉeri. Šta si ti posle radio? JAKOV: 14 . Nismo stigli do toga. šta ste radili posle veĉere? JAKOV: Ništa. Reci sada meni. VESNA: Nije te pozvala da uĊeš? JAKOV: Ne. Samo moramo da znamo sve o tvojoj vezi sa Jasminom.

Jakov nervozno pogleda Vesnu. Moţda ćeš nam biti još potreban. VESNA: To je sve? JAKOV: Da. Jakov se okrene.. Ja nisam. VESNA: Da li je neko tog jutra video Jasminu na poslu? JAKOV: Ne znam. Krene da ih otvara. Vesna i Todor koji su do tog trenutka bili malo napetiji. VESNA: 15 . JAKOV: Da? VESNA: Jesi li planirao da ideš negde ovih dana? JAKOV: Nisam. Otišao sam kući i sutra ujutru sam došao na posao. malo se opuste. moţeš. Vesna nešto zapiše u blok.. IzaĊe iz prostorije. Jakove. Gotovi smo. pa Todora. Jakov pomalo zbunjeno ustane sa stolice i ode ka vratima. VESNA: Dobro. JAKOV: Mogu sada da idem? VESNA: Da. Opet pauza. Vesna zapisuje.. VESNA: Jakove. TODOR: Mali nešto krije. Ništa. VESNA: Nemoj da planiraš..

KANCELARIJA NAčELNIKA POLICIJE Kuzmanović i naĉelnik policije Kasum. Pod stresom je i mogao bi da odluĉi da nam ne kaţe sve što zna. I hvala ti. Vi ste šef. REZ: 7 INT. KASUM: Ţao mi je. Bar toliko mogu da ti pomognem u ovoj situaciji. Pomalo kiselo. O svemu. Pauza. 16 . KASUM: Ti samo kaţi kako ţeliš da ovo organizujemo i tako će da bude. kod tebe u Jameni. KUZMANOVIć: Znam. KUZMANOVIć: Hvala ti..DAY . sve je preuzela na sebe. Pauza. Kasume.. ukljuĉila se i u posao. (kratka pauza) A evo. I brigu o meni i o celoj kući. Pauza. prijatelju. Vesna se nasmeši. Kuzma. prigušeni jecaj) Bila je tako dobro dete.. Od kako joj je majka umrla.. Oĉigledno. (kratka pauza. KUZMANOVIć: Ni sam ne znam šta da radim.. Tišina.. . TODOR: Kako vi kaţete. KASUM: Ona je u bolnici. Todor slegne ramenima. VESNA: Ali ja ga još ne bih pritiskala. KUZMANOVIć: Znam.

Ali nije htela da mi odgovori. KUZMANOVIć: Znaš. KUZMANOVIć: A evo.. KASUM: Naravno. Kasum mu priĊe i poloţi mu ruku na rame. Pauza.. Nisam ţeleo da je opterećujem.. KASUM: Dobro si? KUZMANOVIć: Da. KUZMANOVIć: Molim te.Kasum se oseća pomalo neprijatno pred navalom Kuzmanovićevih emocija..! Kuzmanović zaroni glavu u ruke i poĉne tiho da jeca. Obriše suze. 17 . KASUM: Ţao mi je. prijatelju. Valjda joj je bio potreban mir. Kuzmanović se malo primiri. KASUM: Samo kaţi... Od tada sam je ostavio na miru. pošalji dole najboljeg ĉoveka kojeg imaš.. Pauza... zamoliću te nešto. umela je ona i ranije da nestane po nekoliko dana. Vidi šta mi se desilo. Imao sam puno poverenje u nju. Ne znam. Da smo više vremena bili zajedno. Ne moţe da se suzdrţi..... Jako mi je ţao. (kratka pauza) Kasume. KUZMANOVIć: Da sam se bar malo bolje brinuo o njoj.. Jesam. Uradiću sve što budem mogao. (kratka pauza) Jednom sam pokušao da je pitam. KUZMANOVIć: Hvala ti.

KUZMANOVIć: Da. KASUM: U redu. Moram da izaĊem. KUZMANOVIć: Molim te. Poĉne da trlja slepooĉnice. molim te pozovi mi kola.. Kasum uzima sako sa ĉiviluka. Poslaću najboljeg kojeg imam. KUZMANOVIć: Bar to.. bar da pronaĊem tog gada koji joj je to uradio. Oseća se da mora da uradi nešto što mu nije prijatno. KASUM: Ne brini.. Duboko uzdahne. (kratka pauza) Ako već nisam uspeo da je zaštitim. Umoran je. Strese se. SEKRETARICA: Kola su pred ulazom. Bar to.? U redu. Kasum sipa piće i trgne poveći gutljaj. Kuzmanovićev mobilni zazvoni. Kasum najzad ostaje sam. Dolazim. (Kasumu) Moram da krenem. ZATAMNJENJE: 18 . Kola me ĉekaju... KASUM: Hvala.. KASUM: Zorana.. Rukuju se. Kuzmanović izlazi. SEKRETARICA: U redu. završi piće i izaĊe iz kancelarije. KASUM: Ne brini. Najboljeg. Zatim doĊe do stola i preko interfona pozove sekretaricu. Kuzmanović zastane na vratima..

Todor se malo zamisli. Moţda ju je neko negde drţao zatvorenu.. pa je sama sebi nanela te rane pokušavajući da se nekako oslobodi. Na ostalim su njene fotografija iz mrtvaĉnice. nema znakova bilo kakvih udaraca ili uboda. Mogli su da nastanu samo ako je bila privezana još dok je bila ţiva. Pauza. Vesna gleda fotografije. Pokaţe je Todoru. skoro bela. TODOR: Od vezivanja? VESNA: Da. nasmejana devojka. Verovatno je gladovala dosta dugo.NIGHT . Na jednoj se vidi lepa. Uţasno ispijena.8 INT. VESNA: Ovo su podlivi. VESNA: Deluje izmuĉeno. VESNA: Moţda. . VESNA: Vidiš ove tragove? Todor pogleda sliku. Rane i posekotine po rukama i nogama. TODOR: Ţarković je rekao da je moguće da je sama sebi nanela te rane i posekotine. Na zglobovima se vide tamni tragovi. Ali to je samo preliminarni pregled. Vesna malo bolje pogleda jednu sliku na kojoj se vide Jasminine podlaktice i šake. Jako je mršava. TODOR: Bila je privezana za stub.. Jasmina. Rane i posekotine po licu.RESTORAN Za stolom sede Todor i Vesna. Nema modrica. TODOR: Ne znam. Bleda. 19 . TODOR: Da.

TODOR: Ne znam kakva bi zver to morala da bude da bi joj to uradio. Vesna sloţi slike i vrati ih Todoru koji ih spakuje u fasciklu. Jedva. Vesna pogleda Todora.. Ţarković mi nije ništa rekao u vezi sa tim. TODOR: Misliš da su joj i noge bile vezane? VESNA: Najverovatnije. Evo. VESNA: Nju je neko drţao zarobljenu i vezanu. Na njoj se naslućuju tamni podlivi na gleţnjevima. Na njoj je Jasmina koja visi privezana za stub. Sigurna sam. Ne moţemo dok ne dobijemo dozvolu za autopsiju.. Vesna pruţi Todoru i treću sliku. Na toj slici se vidi da Jasminine noge nisu vezane nego da slobodno vise.. VESNA: Pogledaj ovo. VESNA: Dobro.. TODOR: Ne znam.. VESNA: Da li je bilo tragova seksualnog nasilja? TODOR: To nismo proveravali. TODOR: Misliš da ju je neko drţao vezanu dok nije umrla i da ju je tek onda vezao za stub? VESNA: Skoro sam sigurna.. 20 . Todor klimne glavom potvrdno. Vesna pruţi Todoru drugu sliku na kojoj se vide devojĉina stopala i gleţnjevi. Todor odmahne glavom u neverici.

ali kada provedeš skoro trideset godina privodeći bitange koje se pijane bodu po kafanama. I moramo da radimo brzo. TODOR: Zdravo. onda ti ovako nešto sigurno ne prija. TODOR: (nasmeši se ciniĉno) Samo to znaju da rade. TODOR: Zašto? VESNA: Već su me zvali iz centrale da pitaju kako napredujemo. kada se radnici i vajni direktori vrate u fabriku. Ne znamo kakvi su odnosi bili meĊu njima. 21 . MIROSLAV: Dobro veĉe. TODOR: Baš lepo od njih. Sutra moramo da krenemo sa istragom. Voleo bih kada bi neko od njih došao ovamo da radi naš posao. Nosi papir. VESNA: (uz osmeh) Tebi kao da se ne sviĊa ovaj posao? TODOR: Ovo je dobar posao. O tome ćemo moći tek sutra. Sada bar neću morati da ja budem odgovoran za sve. Da vidim koliko bi brzo oni to odradili. Šalju nam svog ĉoveka da nam pomogne u istrazi. VESNA: U redu. Miroslave. Todor ĉita papir. Stolu prilazi Miroslav. VESNA: Da li si moţda razmišljao o motivu? Da li je imala nekih neprijatelja? Nekog ko ju je proganjao? Posao ili ljubomora? TODOR: Ne znam. Šta je bilo? Miroslav pruţa papir Todoru. Nismo se mnogo mešali. MIROSLAV: Upravo je siglo iz Beograda.

Kreću ka vratima. TODOR: O. VESNA: Nije valjda da ovde nikada niste imali ubistava? TODOR: Naravno da jesmo. Vesna i Todor ustaju od stola. 22 .NIGHT .ISPRED RESTORANA Todor. već je kasno.sekirom u glavu zbog meĊe ili ţene. Sve je poĉelo da se menja od kako su nam oteli ovu našu fabriku i privatizovali je. Daobog retko. Tu su parkirana dva automobila. Još ne znamo. Vesna se na Todorovu crnohumornu dosetku nasmeši. ili su sami dolazili da se prijave sutradan kada se otrezne. Trebalo bi da krenemo na spavanje ako mislimo da sutra ujutru pokrenemo istragu. . draga moja. Ali to ćemo definitivno znati tek kada završimo sa autopsijom. Todor cokne i odmahne glavom. Todor pogleda na sat. TODOR: Da vam ja kaţem. Vesna i Miroslav izlaze ispred restorana. MIROSLAV: (uz dozu mladalaĉkog entuzijazma) Dakle. verujem da jeste. ali imali smo. TODOR: Teško. REZ: 9 EXT. pomalo ciniĉno. Do sada seljaci nisu kaĉili svoje ţrtve o stubove po poljima. VESNA: Moţda je i ovo nešto od toga. Prati ih Miroslav. Svo troje izlaze iz restorana. vi mislite da ovde nije upitanju samoubistvo nego ubistvo? VESNA: Da. Uvek su ili ostajali na mestu. Ali sve to su bila ona . Nikad ih nisam jurio.

TODOR: Tako je. ZATAMNJENJE: 23 . Todor i Miroslav odlaze. Stalno neko dolazi i odlazi. Subjektivni kadar. a sada. Todor i Miroslav sedaju u svoja kola.. VESNA: Pa. REZ: 10 EXT. . a onda seda u svoja kola i odlazi.NIGHT . TODOR: Pre smo se svi znali. šefe. Voleo bih da ih sve upoznam sem jednog. MIROSLAV: Preterujete.šUMICA MALO DALJE OD RESTORANA Nastavak scene. Vesna se nasmeši. eto sutra prilike da ih sve upoznate. Vesna jedno vreme gleda za njima. TODOR: Da. VESNA: Zašto tako misliš? TODOR: Od kako su je prodali... Laku noć. VESNA: Vidimo se sutra ujutru. po mestu su poĉeli da nam se šunjaju raznorazni sumnjivi tipovi.. Neko posmatra ovo troje koje se pozdravljaju i rastaju. VESNA: Sem jednog? Zašto? TODOR: Zato što bih onda znao da je taj ubica. Kratka pauza.

Niko nema nikakve oznake. Atmosfera je sumorna i teška od tuge koja je ophrvala Damjanovo srce. . Damjan jedva dolazi sebi. Zaĉuje se zvuk teških koraka. .DAMJANOVA SOBA Damjan se uz zvuk eksplozije naglo budi iz košmarnog sna. Lik ĉuĉne i ka Damjanu pruţi ruku. Odjednom Damjan leĊima udara u zid. Apsolutna tišina. Ka Damjanu ide neki lik. Hramlje dok hoda. Ljudi koji su stajali oko njega se razmaknu. Sve se utiša. Lik koji hramlje sasvim mu se pribliţi.NIGHT . . Damjan je uplašen. a onda lagano posegne ka Damjanovoj ruci. Vidimo da je to prsten. I on je u maskirnoj uniformi. Uzima stvar. Spolja dopiru pucnji i eksplozije. 24 .NIGHT . Na njoj su mlada nasmejana ţena i nasmejani devojĉica i deĉak. To su Damjanovi ţena i deca. dok mu taj lik prilazi. Damjan se u panici povlaĉi unazad. Tog trenutka tišina se prekida i zaĉuje se veoma glasna eksplozija. Noge u maskirnim uniformama i ĉizmama ga opkoljavaju. Odlaţe sliku koja mu je sve vreme bila na grudima i polako prilazi vratima. već ruka na ĉijim prstima su crne kandţe. Damjan se ne usuĊuje da podigne pogled. To je jedino što se ĉuje. Onda stanu. Tek sada vidimo da to nije ĉoveĉija ruka. Damjan leţe u krevet a fotografiju spušta na grudi. Snaţno lupanje na vrata.NEDEFINISANA SOBA Flešbek. U rukama drţi uramljenu fotografiju. I on je u maskirnoj uniformi.11 INT. Na prstenu se nalazi iscereni lik veoma sliĉan onom koji se ocrtao u šoljici kafe Lik kratko vreme obrće prsten u ruci. Brzo utone u polusan. Damjana poĉinje da hvata panika. Dalje ne moţe.NEDEFINISANO DOBA DANA . U prostoriji su ljudi u maskirnim uniformama i sa puškama. Oni koji stoje vide se samo do kolena.DAMJANOVA SOBA Na krevetu sedi Damjan. 12 INT. Damjan sedi na patosu. Ruka koja je išla prema Damjanovom licu iznenada promeni smer i posegne za neĉim što je stajalo na podu pored Damjana. REZ: 13 INT.

Damjan oseti neku neprijatnost ali je brzo odagna. Pretpostavljam da ste došli zbog sluĉaja Jasmine Kuzmanović? DAMJAN: Tako je. Damjan pokazuje iskaznicu. Hteo bih da vidim šerifa Todorovića. Ulazi u policijsku stanicu. ZATAMNJENJE: 14 EXT.ISPRED POLICIJSKE STANICE Zaustavljaju se kola. psihopatolog iz Šida? MIROSLAV: Tako je. MIROSLAV: Dobar dan. Otvara ih. DAMJAN: Ko je? KASUM: Kasum. 15 INT. Ozbiljan i zabrinut izraz lica.DAY . oca ĐurĊa kako stoje i gledaju ga. 25 . KASUM: Moramo da razgovaramo.POLICIJSKA STANICA Damjan prilazi stolu za kojim sedi Miroslav. Ja sam Miroslav.. Zatvori vrata i osmotri okolinu.. DAMJAN: Dobar dan. Ja sam Damjan Grobnik. Preko puta vidi Jakova i jednog sveštenika. a ovaj odriĉno klima glavom. . Ustane i pruţi ruku.. Sveštenik kao da pita nešto Jakova. Od jutros su zvaniĉno zapoĉeli istragu. Damjan otkljuĉava vrata. zamenik.DAY . Damjan ga za trenutak gleda prihvatajući neizbeţno. Sa druge strane stoji Kasum. DAMJAN: Vesna Bzik. Iz kola izlazi Damjan. MIROSLAV: Šef i gospoĊica Bzik su u sobi za ispitivanje. iz Agencije. . Miroslav se nasmeje..

26 .

16 INT. DAMJAN: Reĉeno mi je da je ţrtva naĊena juĉe u polju. niko od nas nije oĉekivao da će da se sve završi na ovakav naĉin. DAMJAN: (slegne ramenima) Ĉudi me. . Doktor još nije utvrdio taĉan uzrok smrti jer ĉekamo dozvolu za obdukciju. Miroslav hvata kvaku ali ga Damjan zaustavi.HODNIK POLICIJSKE STANICE Hodnikom idu Miroslav i Damjan. MIROSLAV: Ovo je prvi put da se ovde kod nas dešava ovako nešto. PoĊite sa mnom. Iako je nestanak prijavljen još pre dve nedelje. U tom trenutku stiţu do vrata prostorije za ispitivanje.DAY . DAMJAN: Da li bih mogao da ih vidim? MIROSLAV: Da. zavezana za drveni stub? MIROSLAV: Tako je. naravno. MIROSLAV: Sinoć su nam javili da će da doĊe neko iz Centrale. DAMJAN: Ispituju nekog? 27 . Damjan klimne glavom. DAMJAN: Niko nije traţio da se telo prebaci u Zavod sa sudsku medicinu u Beogradu? MIROSLAV: Nije. iz Beograda. da nam pomogne u istrazi. Miroslav je pun entuzijazma. DAMJAN: Unutra su? MIROSLAV: Da.

. Zato smo i mislili da nema razloga za bilo kakvu uzbunu. VESNA: Mislite ili ste sigurni? MENADţER: Nisam siguran. mislim da ni tog dana nije došla na posao. . VESNA: Pa. Jednog od direktora "Medikama" koji je prijavio nestanak.. Gleda šta se dešava u sobi za ispitivanje.da li je neko video Jasminu tog dana? MENADţER: Koliko ja znam. MENADţER: Jesmo. DAMJAN: Moţemo li tamo da odemo? Miroslav slegne ramenima i povede Damjana do susedne prostorije. svakog dana ste drţali sastanke. nije. Menadţer je vidno nervozan. 28 . 17 INT. Otkuda ja znam. Ona sigurno zna da li se Jasmina tog dana pojavila na poslu ili nije. Damjan seda za sto. Damjan razmišlja. (kratka pauza) Uostalom. MIROSLAV: Da. DAMJAN: Ima li ovde neka prostorija iz koje se vidi šta se tamo dešava? MIROSLAV: Ima. Koliko se sećam. Otvara vrata i ulaze unutra. ali ona se nije baš redovno pojavljivala na njima. TODOR: . Na stolu stoji nekoliko monitora na kojima se vidi slika iz susedne prostorije.PROSTORIJA SA MONITORIMA Miroslav i Damjan ulaze u prostoriju.DAY . najbolje da pitate njenu sekretaricu.

TODOR: Nema potrebe za takvim tonom. REZ: 29 . Nismo imali razloga da prijavljujemo nestanak ranije. DAMJAN: I reci im da ih ĉekam u restoranu. Damjan odlazi do vrata. MENADţER: (Kratka pauza. nestanak ste prijavili tek tri dana kasnije? MENADţER: Da! Posle tri dana! To sam vam ponovio već sto puta! TODOR: Nemoj da se dereš. Tu na 500 metara odavde. Taj nema pojma ni o ĉemu. VESNA: Dobro. Ispitaćemo mi i nju. Damjan ustane. DAMJAN: Recite Vesni i šefu da puste ovog momka. Neka naprave malu pauzu.. TODOR: Ništa ti ne brini. Todore. Zar mislite da je trebalo svaki put da prijavljujemo to kao nestanak? Na Damjana i Miroslava. (ka menadţeru) I znaĉi. malo se smiri) Rekao sam vam. DAMJAN: Ima li negde u blizini neki restoran? MIROSLAV: Da. Pusti sad to. I pre je umela da nestane na par dana a da se nikome ne javi. Damjan izlazi iz prostorije ostavljajući za sobom pomalo zbunjenog Miroslava. MENADţER: (pomalo ciniĉno) Mudro sa vaše strane..

(kratka pauza) Ali nisam uspeo sve da ih rešim. Rukuju se. VESNA: Zašto to kaţete? Vi ste radili na najteţim sluĉajevima. Damjan to primeti..DAY . DAMJAN: U policijskim dosijeima. DAMJAN: Poslali me jesu zbog toga. TODOR: Vi ste Damjan? DAMJAN: Da. TODOR: Drago mi je da su vas poslali iz centrale da nam pomognete u istrazi. DAMJAN: Jesam.18 INT. Drago mi je. Vesna pogleda Damjana pomalo zbunjeno. Todor i Vesna pogledaju Damjana pomalo zaĉuĊeno. Nasmeši se.. Damjan pruţa ruku Vesni. Vesna. Todor pogleda Damjana pomalo zbunjeno. . DAMJAN: Drago mi je. Dolaze do njega i sedaju. DAMJAN: Vi znate ko je ubijena? TODOR: 30 .RESTORAN Otvaraju se vrata i u restoran ulaze Todor i Vesna. Vide Damjana kako sedi za stolom i pije kafu. A pretpostavljam da znate da ovde nije reĉ o "obiĉnim" stvarima. Svo troje sede za stolom. A da li ću uspeti da vam pomognem. To ne znam. ali ĉitao sam dosta o vašem radu. VESNA: Mi se poznajemo? DAMJAN: Ne liĉno.

Ili. neko dete. Svi otprilike priĉaju istu priĉu. TODOR: A kada nestane neko obiĉan. da preĊemo na posao. a mnogi ljudi su poslati da je traţe.. (kratka pauza) Nego. Vesna? VESNA: Da.. Tek posle tri dana su odluĉili da ga prijave.. Nas su odmah stavili u pripravnost. TODOR: (revoltirano) Balavci. Onda nema uzbune. VESNA: Da je i ranije imala obiĉaj da nestane na par dana.. Vi to sigurno znate. zato to što se nije pojavljivala na sastancima nisu smatrali alarmantnim pa nisu ni prijavljivali nestanak. Damjan slegne ramenima. Znamo.. ned’o Bog. Svi samo ĉekaju da se od nekuda pojave. kako je. TODOR: Razgovarali smo i sa momkom koji se sa njom viĊao u poslednje vreme. Kaţite mi da li ste nešto do sada saznali? VESNA: Ne mnogo... Neki mladić ili devojka. DAMJAN: On je osumnjiĉen? 31 . Ovome je u centrali dat najveći prioritet. Ispitali smo nekoliko direktora. Ćerka onog Kuzmanovića iz vlade. znam. DAMJAN: (uzdahne duboko) Tako je.. Od trenutka kada je prijavljen njen nestanak.. DAMJAN: Tako je. TODOR: (gorko) Je li? I sve to samo zato što je u pitanju ćerka politiĉara.. Nema pripravnosti i potrage.

TODOR: Da. Jakovom? TODOR: Tako je. DAMJAN: Znam. Dao sam nalog da se privede na razgovor njena sekretarica. TODOR: Ne još.. Ĉuo sam vaš razgovor sa jednim od menadţera. Voleo bih da vidim izveštaj o tome u kakvom je bila stanju kada ste je pronašli.. Ona bi morala da zna da li joj se šefica tog jutra pojavila na poslu.. Ako ţelite. Traţio sam izveštaje iz najbliţih mentalnih ustanova.. znam. TODOR: 32 . I takoĊe bih voleo da porazgovaram sa tim momkom. onda će taj momak s kojim je bila na veĉeri. TODOR: Jakov. Nije je video niko od njenih saradnika. DAMJAN: Njega ćete da smatrate glavnim osumnjiĉenim za njen nestanak? TODOR: Deluje logiĉno. moţemo odmah da krenemo.. DAMJAN: Naravno. VESNA: Rekao nam je da je veĉe pre njenog nestanka bio sa njom na veĉeri. i još nešto. Svo troje ustaju i kreću ka vratima. DAMJAN: Dobro. Javili su nam. DAMJAN: Da. (kratka pauza) U sluĉaju da se nije pojavila.. ali na vrhu liste je. TODOR: Još ne znamo da li se ona sutra ujutro pojavila na poslu.

Malo je verovatno da je došao ĉak ovamo. VESNA: Ja bih otišla do Jasminine kuće. Onda verovatno znate i da je kod nas i u Hrvatskoj sve u redu. mogli bismo. Još ga nisu našli. Todor vadi kljuĉ i daje ga Vesni. VESNA: Mada ja ne verujem da to ima veze sa nama. Vesna se pozdravi sa njima. da je pregledam. Staju pored kola. DAMJAN: Ali je iz Ugljevika pre dvadesetak dana jedan pacijent nestao. REZ: 19 INT. Todor zaustavi kola. Tog trenutka Damjan vidi mladića i sveštenika koje je video kada je jutros stigao u policijsku stanicu. Oseti se neprijatno. TODOR: U redu. Vesna i Damjan. Znam. Todor i Damjan sedaju u policijska kola i kreću. TODOR: Šta je bilo? DAMJAN: Ko je onaj mladić? 33 . Ipak je to daleko odavde. DAMJAN: Stanite. Seda u kola i odlazi.ISPRED RESTORANA Todor. Njih troje izlaze. Stoje preko puta i posmatraju Damjana i Todora. . Mi ćemo biti u stanici. TODOR: (Damjanu) Hoćete li da prvo odemo do našeg doktora da vidite njegov izveštaj? DAMJAN: Da. Moţda naĊem nešto što bi nam bilo od koristi.DAY .

. Odjednom ga podiĊe straviĉna jeza. Neka doĊe u stanicu za sat vremena. ĐuraĊ sve vreme gleda Damjana pogledom u kojem se naslućuje velika bol. Hvala Bogu. DAMJAN: A sveštenik? TODOR: To je naš otac ĐuraĊ. TODOR: To je Jakov. Todore. TODOR: Nemoj da se raspravljamo. oĉe? ĐuraĊ se malo trgne. DAMJAN: Ne. Dok se gledaju. Onda ću da razgovaram sa njim.. Strese se. Ovo su ozbiljne stvari i nemam vremena da gubim na razjašnjavanja. Hteli bismo da razgovaramo sa tobom. Scena se iznenada prekida. TODOR: Jakove. Jasno? JAKOV: Jeste.Todor tek sada primeti Jakova. TODOR: Jeste li vi dobro. Damjan je vidno uznemiren. Staje pored njih. Dok njih dvojica razgovaraju. ništa se ne ĉuje. nema potrebe da ga vodimo sada.. Damjan je veoma skoncentrisan na oca ĐuraĊa. Za sat vremena u stanici. TODOR: 34 . ĐURAĐ: Jesam.. momak koji je bio na veĉeri sa Jasminom veĉe pre njenog nestanka. Todor dovozi kola do Jakova i ĐuraĊa. Jakove. Hoćete da povezemo Jakova? Ionako ste hteli da razgovarate s njim. molim te da za sat vremena doĊeš do stanice. JAKOV: (uznemireno) Da li moram? Već sam vam sve rekao.

Interesuje me. DAMJAN: U kakvom odnosu su on i taj mali Jakov? TODOR: Pa. Mislim da će nas Jakov tamo ĉekati. Pauza. Što pitate? DAMJAN: Onako. Za trenutak mi se uĉinilo da nešto zna.. TODOR: Dobro. Zašto? DAMJAN: Ne znam. Taj pop.... DAMJAN: Da li je Jasmina išla u crkvu? 35 . ne znam. Ali ovako nema nikakve veze. Nemoj da se ne pojaviš..? TODOR: Pa. Todor pokreće auto i odlazi sa Damjanom. To je to.. Ide redovno u crkvu. TODOR: Nešto nije u redu? DAMJAN: Kaţite mi.. Dosta je povuĉen i nenametljiv.... Upravo suprotno... Jakov je dosta poboţan. a onda se vraćamo u stanicu.. Kakve on veze ima sa svim ovim? TODOR: (zaĉuĊeno) Otac ĐuraĊ? Nikakve. Sada idemo do doktora. TODOR: Nikada nismo imali nikakvih problema sa njim. A ti Jakove. Ima jedno desetak godina. DAMJAN: A ĐuraĊ je došao ovde za sveštenika.. TODOR: Moţda jedino ako mu je Jakov nešto ispriĉao.

Daje starici nešto novca koje je imala u dţepu.ISPRED JASMININE KUćE Kola staju ispred kuće. 36 .. Ti si dobro dete. Vidi staricu koja bezuspešno pokušava da joj se ljubazno nasmeši. Malo joj je neugodno.DAY . Oglasi se radio u kolima... . Iznenada neko kuca na prozor kola.. RADA: Devojko moja. Kaţe da ju je pre pola sata napao neki nepoznati ĉovek. TODOR: (zaĉuĊeno) To stvarno ne znam. RADA: Bog te ĉuvao i zdravlje te posluţilo... REZ: 20 EXT..? TODOR: Kaţi. MIROSLAV: Šefe. Vesna se trgne. TODOR: Kakav? MIROSLAV: Brana je u stanici.. Imaš li nešto novca da udeliš meni staroj? Vesna se na silu nasmeši. Izlazi iz kola. Vesna se i dalje smeši na silu. Miroslave? MIROSLAV: Imamo problem. (u radio) Stiţemo. Todor se zaĉudi. TODOR: (Damjanu) To je Jasminina sekretarica. Vesna iz kola gleda kuću u kojoj je stanovala Jasmina. Kuće je okruţena šumicom.

ne..... (kratka pauza) Da se nije odselila? Nešto joj se jadnici desilo? VESNA: Ne. A kako je Vesna ušla u kuću. Vidi neko meškoljenje. curo moja? VESNA: Znate li šta joj se desilo? RADA: Ne znam. na kraju sela. ne. Starica je posmatra. Uvek je meni staroj davala hrane i po koji dinar. Šta joj se desilo? Znam da je nisam viĊala već neko vreme. VESNA: Vi ste odavde? RADA: O. lepotice? Do sada te nisam viĊala. Dobra i ljubazna. RADA: Hvala ti još jednom... Nema veze. ali ona i ovako nije uvek bila tu. Divna devojka. Ja sam ti tamo. Starica zabrinuto odmahne glavom i krene da odlazi u suprotnom pravcu mrmljajući sebi nešto u bradu.. VESNA: Znali ste devojku koja ţivi ovde? RADA: Kako da ne.. da. Imam neku udţericu. Otkljuĉava vrata i ulazi. starica pogleda ka šumarku. Vesna se još jednom nasmeši na silu starici a onda krene ka kući. RADA: A otkud ti ovde. Rada klima glavom kao da je razumela. Došla sam samo da završim neki posao. (kratka pauza) A što pitaš. Neka ti Bog da zdravlje i sreću. REZ: 37 ... Da nisi došla ti da ţiviš tu? VESNA: Ne. srećo moja.

Neĉim me je udario i ja sam se onesvestila. TODOR: Nije pokušao da te siluje? BRANA: Nije.POLICIJSKA STANICA Todor. Brana sedi i vidno je potresena. TODOR: Da li si videla kako izgleda? BRANA: Jesam.. A onda kao da sam mu postala dosadna.. napao me je neki manijak. TODOR: Dobro si? BRANA: Jesam. Nikada ga u ţivotu nisam videla. Malo je rašĉupana i poderana. 38 . DAMJAN: I ĉim si došla sebi. došla si do stanice? BRANA: Tako je.21 INT. Damjan. Damjan gleda Branu. Skoĉio je na mene iz ţbunja. . Pije nešto. DAMJAN: Kao da je pokušavao da te prepozna? BRANA: Tako mi se uĉinilo. TODOR: Neko odavde? BRANA: Ne.DAY . Vidi se da se borila protiv nekoga. Miroslav i Brana. Pokušala sam da se odbranim ali me je oborio na zemlju i kao da me je zagledao nekoliko trenutaka. Razmišlja. Pokušava da se smiri. Kao da nešto naslućuje. TODOR: Moţeš li da nam kaţeš šta se desilo? BRANA: Krenula sam jutros na posao i dok sam prolazila kroz šumicu. ali ne moţe da odgonetne šta.

. Potvrdiće ti da ju je on napao. TODOR: Da li bi mogla da nam ga opišeš? BRANA: Mislim da bih. DAMJAN: To je on. TODOR: (zaĉuĊeno) Kako znaš? DAMJAN: Imaš li njegovu sliku? TODOR: Imam. DAMJAN: Nema potrebe. to je on. samo mi je još to trebalo. Todor da znak Miroslavu da donese izveštaj koji su dobili o odbeglom bolesniku. BRANA: (gleda sliku koju joj je pokazao Miroslav) Jeste... mogao da bude kriv i za Jasminin nestanak? DAMJAN: Ne znam. DAMJAN: (zamišljeno) On nije ovde zalutao. DAMJAN: Pokaţi joj. ako je to stvarno on. Nešto traţi. TODOR: 39 . Bio je visok i sa. TODOR: Kako to misliš? DAMJAN: Rekao si mi da si dobio izveštaj iz Ugljevika o odbeglom pacijentu? TODOR: Tako je. TODOR: Misliš da bi. TODOR: E.. Moţda.

I reci im da pošalju ljude. MIROSLAV: Razumem. Todorov mobilni telefon zazvoni. (preko telefona) Gde si ti? REZ: 22 INT. Biće kasno ako budemo ĉekali da nam stignu ljudi iz Šida. DAMJAN: Moramo da ga naĊemo. DAMJAN: Nemoj. Prazan je. Miroslave. TODOR: Javiću ljudima da se zakljuĉaju i ne izlaze iz kuća. Nemoj da širiš paniku. 40 . Malo je verovatno da nas ĉetvoro i moja tri ĉoveka sami moţemo da ga naĊemo. VESNA: Kod Jasmine u kući.JASMININA KUćA Vesna priĉa mobilnim telefonom sa Todorom.. Todor se okrene Damjanu koji i dalje deluje veoma zamišljeno i zabrinuto.DAY .? Damjan pogleda Todora veoma zabrinuto. (kratka pauza) Došao je ovde zbog neĉega. TODOR: (Damjanu) Vesna. Vesna otvori orman. . On neće da udara nasumiĉno. TODOR: Moram da traţim pojaĉanje. brzo javi Centrali i u Bosnu da je odbegli pacijent primećen ovde kod nas.. TODOR: Da. On će da napadne pre toga.. Ovo je veliki atar..

jer Damjan veruje da će taj tip ponovo da napadne i.. VESNA: Napad? TODOR: Da.. Ona vrisne i ispusti telefon.. razgleda. Vesna zatvara vrata ormara i vrisne od straha. Kljuĉ je sve vreme bio kod mene... Posle vas niko nije ulazio u kuću? TODOR: (telefonom) Nije. VESNA: (zaĉuĊeno) Stvarno? TODOR: Da. TODOR: (telefonom) Nego. VESNA: Kaţite mi. VESNA: Koji? TODOR: Imali smo napad na jednu devojku u mestu. VESNA: Jeste li vi ovde sve dobro pretraţili? TODOR: (telefon) Jesmo. Iza vrata stoji Petar Popović. Ispostavilo se da je reĉ o tipu koji je pobegao iz ustanove u Ugljeviku. Imamo jedan problem. Iznenada udari Vesnu pesnicom. Sve stvari zajedno sa kompjuterima smo prebacili u stanicu. Lice mu je iscereno u besnu grimasu. REZ: 41 .. Vesna se kreće po kući.. VESNA: Dobro. slušajte.. odbegli pacijent. Zato sam mislio da se što pre naĊemo.

on ju je opkoraĉio i sedi na njoj. Todor i Miroslav istrĉavaju iz policijske stanice. REZ: 25 INT. Damjan istog trenutka shvati šta se dešava.. VESNA: (pokušava da oduţi.. Nego. PETAR POPOVIć: Aaaaa. . Vesna je raskrvavljena.. Ipak si to ti. Udaranje.DAY . Ceri se.. Posle velike guţve. Guţva. Zagleda je.. Jurnjava po kući. Vesna se sakriva. Raskrvavljen je i Petar jer je Vesna uspela da ga udari neĉim. Danijel i Miroslav. ko si ti? VESNA: Šta hoćeš od mene? 42 . DAMJAN: To je on! Brzo! Damjan... REZ: 24 EXT. Petar uspeva da savlada Vesnu. .ISPRED POLICIJSKE STANICE Damjan. drţeći joj pritisnute ruke. Todor i Miroslav trĉeći ulaze u kola i kreću. Dok ona leţi na patosu. .23 INT. Zna da ovi dolaze u pomoć) Ko si ti? Šta hoćeš od mene? PETAR POPOVIć: Ko sam ja? Ko? Nije bitno. TODOR: (u telefon) Vesna!? Vesna?! Todor pogleda Damjana zabrinuto. Petar je pronalazi.POLICIJSKA STANICA Todor. Ionako me ne znaš.DAY . Sada nisam pogrešio..JASMININA KUćA Vesna uspeva da se nekako odbrani od prvog napada Petra Popovića.DAY .

Za njima ide Damjan.. Vesna ne moţe da govori. Stigla je i konjica.. Sad hoću tvog malog balavca... DAMJAN: Petre.. TODOR: Ostavi je! Puštaj je! Petar ih pogleda. Petar zaĉkilji.. Stisak bolesnika je sve jaĉi.. Ona se bori da doĊe do daha. Gde je?! Gde si ga sakrila?! (kratka pauza. Kao da mu je Damjan odnekud poznat i da pokušava da se seti odakle. Zaurla) Gde je?!?! Vrata se otvaraju uz tresak. pucaću! PETAR POPOVIć: (ceri se) Kako si ti opasan.... TODOR: Diţi se sa nje i ruke u vis! PETAR POPOVIć: Ma nemoj! Da nećeš moţda da me ubiješ? TODOR: Ako se ne skloniš sa nje. DAMJAN: 43 ... PETAR POPOVIć: Šta hoću od tebe? Od tebe neću ništa. Neću tebe.. Ja sam Damjan. ne. dajući mu znak da ne puca. PETAR POPOVIć: Govori. reci.. Damjan poloţi ruku na Todorovo rame. PETAR POPOVIć: Aaaa. Tebe ću posle.... (ceri se) Ne.. Naceri se. kuĉko. PETAR POPOVIć: Hajde. U prostoriju upadaju Todor i Miroslav sa isukanim pištoljima. Petar Popović guši Vesnu. (naslaĊuje se) Hoću tebe...

Petar je ţiv.. To potraje nekoliko trenutaka. Pridigne je. Sva trojica mu pritrĉavaju. Damjan pogleda ka Todoru i Miroslavu. a onda kao da ga ponovo obuzme neko ludilo. Petar Popović odleti od Vesne. 44 . ja da ti pomognem. DAMJAN: Dobro si? Vesna potvrdno klima glavom. Todor i Miroslav skaĉu na Petra i stavljaju mu lisice na ruke. PETAR POPOVIć: Ti meni da pomogneš! Ha! DAMJAN: Da. Petar za trenutak pogleda Damjana sumnjiĉavo a onda se naceri. Petar kao da poĉinje da se dvoumi. Samo moraš da mi kaţeš šta traţiš.. Zašto si došao ovde? Šta traţiš? PETAR POPOVIć: Šta tebe briga šta ja traţim? DAMJAN: (sigurnim glasom) Mislim da mogu da ti pomognem da naĊeš to što traţiš. TODOR: Gotov si gade jedan ljudski! Više nećeš videti svetlo dana! Todor se okrene ka Damjanu i Vesni. Damjan pritrĉava Vesni koja se bori za dah. DAMJAN: Ne! Todor opali iz pištolja. TODOR: Je li ona dobro? Damjan potvrdno klimne glavom. Ovi su već stavili lisice Petru koji se ceri. PETAR POPOVIć: Nemaš ti meni šta da pomaţeš! Našao sam ja ono što sam traţio! Ovu kuĉku! Petar iz sve snage zamahne da udari Vesnu u lice. Dobio je metak u rame.

DAMJAN: Todore. VESNA: Ne spominji mi to. Zagleda okolo... Ja bih hteo da pregledam ovo mesto. vodi ga u kola. TODOR: Sigurno moţeš da ideš? VESNA: Mogu. odvedite je vas dvojica. Damjan oseti da nešto zlokobno tek nailazi.. VESNA: (teško diše) Mogu do njega. TODOR: Da zovem Ţareta da doĊe ovamo ili moţe da ode do njega. Prilazi Vesni i pomaţe Damjanu da je pridignu.. DAMJAN: Hoćeš li moći sa Todorom i Miroslavom do doktora? VESNA: Mogu.. Todor i Damjan vode Vesnu do vrata. Zgrĉi vilicu i stegne prsten u šaci.. TODOR: (Miroslavu) Hajde. Vidimo se kasnije u stanici. ZATAMNJENJE: KRAJ EPIZODE 45 . TODOR: Imala si sreće. Damjan se vraća na mesto na kojem su leţali Vesna i Petar.. TODOR: U redu. Na njemu se nalazi iscereni lik. A onda mu za oko zapadne svetlucanje neĉega što se nalazi ispod komode. Posegne rukom za time i izvuĉe ga. Todor i Vesna izlaze iz kuće. Ovaj divljak je mogao da te ubije.. Pogleda predmet. To je isti prsten koji je video u svom košmaru.