PROIECT DE LECȚIE

DATA: 28.02.2017
CLASA: a X-a C
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMĂNT: Liceul Teoretic ″Tudor Arghezi″ Craiova
PROFESOR: Munteanu Alexandra Andreea
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Funcții de relație
SUBIECTUL: Mișcarea și sensibilitatea la plante
TIPUL LECȚIEI: Lecție de transmitere și însușire de noi cunoștințe și deprinderi
SCOPUL LECȚIEI: Însușirea de noi cunoștințe .
COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie.
2. Explorarea sistemelor biologice.
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii
vii.
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2 Recunoașterea organelor și sistemelor de organe vegetale și animale în scopul comparării
lor;
2.2 Utilizarea investigației pentru evidențierea structurii și funcțiilor organismelor;
3.1 Reprezentarea structurii și funcțiilor organismelor pe baza modelelor;
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare;
4.2 Prezentarea informațiilor folosind diverse metode de comunicare.

COMPETENȚE DERIVATE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
- să definească sensibilitatea;
- să enumere tipurile de mișcări;

STRATEGIA DIDACTICĂ: inductivă-deductivă METODE ȘI PROCEDEE: . . . frontal. Gheorghita Sandu. . 2005  Programa de biologie. . mulaje.Mariana Nicolae.să descrie fiecare tip de mișcare .să denumească plante care se caracterizează prin tipurile de mișcări studiate. Gheorghe Gamaneci. . . .Biologie-Manual pentru clasa a X-a. explicația. conversația. chestionare orală LOCUL DE DESFĂȘURARE: laborator de biologie DURATA: 50 minute BIBLIOGRAFIE:  Viorel Lazar. FORME DE ORGANIZARE: . învațarea prin descoperire. planșe. .Editura LVS Crepuscul. comparația. EVALUARE: formativă.clasa a X-a. manualul. Lecția-forma de bază a organizării procesului de predare-învațare-evaluare  Stelica Ene. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: . observația. . . tablă. individual. .

2.Mom 3 -asigură -iși pregătesc cărțile și Conver Manual Frontal Formativă entul minut liniștea și caietele.Am avut de învățat Conver Manual Indivudual Chestionare care minut de învățat lecția: Boli ale sația de orala cunoşti e pentru astăzi? sistemului excretor la om biologie nţelor -Definiți și de recapitulat excreția excreția. Desfășurarea lecției Etapele Timp Activitatea Activitatea elevilor Strategii didactice Evaluare lecţiei profesorului Metode Mijloace Forme de organizare 1. -Excreția este procesul -Ce fel de prin care viețuitoarele substațe pot fi elimină substanțe din eliminate prin corpul lor.Ce ați avut . excreție? -Prin excreție pot fi eliminate substanțe toxice rezultate în urma metabolismului. substanțe în exces(e. -notează absenții. la plante și animale. apa in exces la mamifere). .Verifi 10 . sația de organiz e disciplina în -un elev indică absenți biologie atoric sala de clasă.

vezică urinară cloroplaste? și uretră. care au 2 uretere. loc -Gutația constă în transpirația? eliminarea apei sub formă de picături.medicamente). substațe străine -Prin ce (alcool. -În ce constă -Transpirația constă în transpirația? eliminarea apei sub formă de vapori. -În ce constă -Singurele celule gutația? epidermice care au cloroplaste se numesc -Cum se stomate. -le cere -Rinichii la mamifere . numesc -vor desena singurele -Componentele celule sistemului excretor la epidermice vertebrate sunt: 2 rinichi. -Transpirația are loc la -La nivelul nivelul frunzei prni cărui organ cuticulă sau prin vegetativ are stomate. excreția la -Excreția la plante se plante? realizează pri transpirație și prin gutație. procese se substațe cu rol de semnal realizează chimic.

-Unde sunt . -El are o zonă corticală -Care este și o zonă medulară.răspund situați rinichii la mamifere? -prezintă cauzele acestor boli -prezintă modalități de -Ce zone prevenire prezintă rinichiul în secțiune longitudinală? -Ce aspect are zona .Litiaza urinară și insuficiența renală acută. produsul -Zona corticală are principal al aspect granular. vertebrate? . excreției la -Zona medulară are vertebrate? aspect striat și prezintă -Care sunt piramide renale. componentele -le cere elevilor să sistemului deseneze rinichiul pe excretor la tablă.elevilor să sunt situați în cavitatea deseneze abdominală de o parte și stomata de alta a coloanei vertebrale.

Este realizată de trecere nutriție. 2 .Cine .Sensibilitatea și . corticală? -Ce aspect are zona medulară? -Enumerați două boli ale sistemului excretor la om.Funcțiile fundamentale Manual Frontal Pregăti minut funcțiile ale organismelor vii de rea e fundamentale sunt: funcțiile de nutriție. pentru vii? .Care sunt . -Cum se manifestă aceste boli? -Care sunt cauzele acestei boli? -Cum putem să prevenim aceste boli? 3. lecţia . a la circulație și excreție. biologie psiholo ale funcțiile de relație și gică organismelor funcția de reproducere. respirație.

ului Sensibilitatea lecţiei și mișcarea la plante. acțiunea factorilor de Observ cunoşti . Conver Manual Frontal Formativă Predar 23 elevii să sația de ea minute definească -Plantele reacționează la Explic biologie ația. -scrie titlul lecției pe tablă și-l subliniază.nouă realizează mișcarea.Anun 2 . ația. . stimulilor? -notează. sația de subiect e nouă lecție: Explic biologie ația. noilor sensibilitatea.Dar funcțiile de relație? 4.Plantele răspund la stimuli pri Model diferite area. 5.dirijează -participă la conversație. .Astăzi vom -scriu titlul lecției în Conver Manual ţarea minut trece la o caiete. Planșe.Plantele sunt mediu. . nţe sensibile la acțiunea Mulaje. funcțiile de nutriție? .

Ex.participă la lecție strația mișcări ale răspunzând la întrebările celulelor adresate de profesor. Ex. chimiotactism ul întâlnit la gameți.: -fototropism (lumină) = orientarea frunzelor sau a plantei în întregime spre lumină. . 2) Tropisme= mișcări orientate ale organelor vegetative ale plantelor în direcția sursei de stimul. mobile ale plantelor: gameții. -prezintă un filmuleț.mișcări: Demon 1) Tactisme= .

. - chimiotropis m =orientarea rădăcinii spre sursa de substanțe nutritive. - hidrotropism ( apa) = orientarea rădăcinilor spre sursa de apă. 3) Nastiile =mișcări neorientate care depind de intensitatea .geotropism (gravitația): pozitiv (rădăcinile plantelor) șau negativ (tulpinile plantelor).

stimulului. - seismonastiile = Mimosa pudica -prezintă un . flrile la regina nopții se deschid cand se întunecă. : -fotonastii: inflorescența la păpădie se închide noaptea. - mecanonastie = măcrișul iepurelui iși strânge foliolele cand e atins.Ex. -termonastie= floarea de lalea se deschide la căldură.

orală. biologie tii elevilor. Conver Manual Chestionare Fixarea minut -notarea sația de orală cunoşti e elevilor biologie nţelor activi. Tema Spun tema pentru pentru acasă. sația de activita e prestația Elevii îşi notează tema. acasă . 7.Inche 2 Apreciez Elevii ascultă aprecierile Conver Manual Frontal Formativă ierea minut verbal profesorului. fimuleț 6. 10 .

3) Nastiile =mișcări neorientate care depind de intensitatea stimulului.  termonastie= floarea de lalea se deschide la căldură.  mecanonastie = măcrișul iepurelui iși strânge foliolele cand e atins. flrile la regina nopții se deschid cand se întunecă. Exemple:  fototropism (lumină) = orientarea frunzelor sau a plantei în întregime spre lumină. Exemple:  fotonastii: inflorescența la păpădie se închide noaptea. Schema lecției Mișcarea și sensibilitatea la plante Sensibilitatea = proprietatea organismelor de a reacționa la acțiunea stimulilor din mediul extern. • geotropism (gravitația): pozitiv (rădăcinile plantelor) șau negativ (tulpinile plantelor). Plantele răspund la stimuli prin diferite mișcări: 1)Tactisme= mișcări ale celulelor mobile ale plantelor. Exemplu : chimiotactismul întâlnit la gameți 2) Tropisme= mișcări orientate ale organelor vegetative ale plantelor în direcția sursei de stimul. seismonastiile= Mimosa pudica . • hidrotropism ( apa) = orientarea rădăcinilor spre sursa de apă. • chimiotropism =orientarea rădăcinii spre sursa de substanțe nutritive.