Școala Gimnazială Moara Nică

Nr.tel 0230/536076
Telefon/fax: 0230/536108
e-mail:scmoara@yahoo.com
Nr......din...................................

„SĂNĂTATEA ESTE UNITATEA CARE DĂ VALOARE

TUTUROR ZERO-URILOR VIEŢII „

B. de Fontenelle

FISA DE ACTIVITATE EXTRASCOLARA
CE SE INTAMPLA DOCTORE ?
Data: OCTOMBRIE 2013
Organizator: PROF. CHELARU LUMINITA
Colaborator: DR. MOCREI DANA
Locul desfășurării : CABINET GEOGRAFIE
Clasa : aVIII-a B
Tema: CE SE INTAMPLA DOCTORE ?

Scopul activității: ŞCOALA ÎŞI PROPUNE SĂ FORMEZE MULTILATERAL
PERSONALITATEA ELEVILOR, ALĂTURI DE DASCĂL, MEDICINA ŞI MEDICUL
TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ ŞCOLARUL ÎN TOATE TREPTELE ŞI FORMELE
INSTRUCŢIEI SALE, ÎN TOATE MANIFESTĂRILE EI; PENTRU ACEASTA,
MEDICINA ŞI MEDICUL TREBUIE SĂ CUNOASCĂ ŞCOALA – CU SOLICITĂRILE ŞI
RISCURILE EI -, SĂ CUNOASCĂ ŞCOLARUL – FIECARE UNIC ÎN FELUL SĂU - ŞI
SĂ FACĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂNĂTATEA LUI SĂ FIE PARTICIPANTĂ, DAR ŞI
BENEFICIARĂ A INSTRUCŢIEI, CARE, ALTFEL, AR DEVENI O CONSTRÂNGERE
CU EFECTE MULTIPLE ŞI NEDORITE.CU ACESTE GÂNDURI ŞI MOTIVAŢII, AM
REALIZAT ACTIVITATEA „CE SE INTAMPLA DOCTORE ?”.

Obiective: LA SFIRSITUL ACTIVITATII ELEVII VOR FI CAPABILI:
-SA INTELEAGA CA LA VÂRSTELE ŞCOLARE, SĂNĂTATEA ARE
SITUAŢIA CEA MAI FAVORABILĂ FAŢĂ DE VÂRSTELE ADULTE ŞI AVANSATE,
DAR ŞI VULNERABILITĂŢI SPECIFICE ÎNCÂT SĂNĂTATEA
ACESTOR VÂRSTE POATE FI CONSIDERATĂ UN INDICATOR AL SĂNĂTĂŢII
COLECTIVITĂŢILOR,UN «BAROMETRU» PENTRU SITUAŢIA DE LA VÂRSTELE
URMĂTOARE. COPILĂRIA ŞI ADOLESCENŢA REPREZINTĂ O ETAPĂ ÎN
EVOLUŢIA UMANĂ, CE SE ÎNTINDE PE O DURATĂ APRECIABILĂ DE TIMP, DE
APROXIMATIV 2 DECENII DUPĂ NAŞTERE, FIIND DOMINATĂ DE DOUĂ
PROCESE IMPORTANTE: CREŞTEREA , DEZVOLTAREA ŞI MODIFICĂRILE CARE
CARACTERIZEAZĂ CELE DOUĂ PROCESE, DETERMINĂ ETAPIZAREA
VÂRSTELOR PE CRITERII MORFOFUNCŢIONALE ŞI PSIHOPEDAGOGICE .
Resurse umane: ELEVI,MEDIC,PROFESORI
Resurse materiale : CD, TELEVIZOR,POZE, REFERAT PREZENTAT DE MEDIC
Desfășurarea activității : PROFESORUL FACE PREZENTA ELEVILOR,
PREGATESTE MATERIALELE NECESARE DESFASURARII
ACTIVITATII, DA CUVANTUL MEDICULUI INVITAT ,
PREZINTA PE TELEVIZOR CD,DVD ADUSE DE MEDIC.
FACE APRECIERI LA CONTRIBUTIA ELEVILOR PE
PARCURSUL DESFASURARII ACTIVITATII SI
MULTUMESTE PENTRU PARTICIPARE MEDICULUI .

Organizator , Colaborator, Participanți,
PROF. CHELARU LUMINITA DR. MOCREI DANA PROFESORI-ELEVI

Director,
PROF. ALBU CRISTINA