A ENERXÍA

Que é a enerxía?
A enerxía é a capacidade dos corpos para producir cambios no seu medio, é dicir, facer que
un obxecto se mova ou cambie de posición.

Formas de enerxía
– Enerxía luminosa: Posúea a luz, por exemplo, a luz solar.
– Enerxía eléctrica: Utilízana os aparellos eléctricos, tamén é a que dá orixe os raios.
– Enerxía calorífica ou térmica: Emítese en forma de calor, por exemplo, unha estufa.
– Enerxía mecánica: Téñena os corpos que están en movemento, por exemplo, o vento.
– Enerxia química: Está almacenada nalgunhas substancias, como os alimentos, as
pilas e os combustibles.

As transformacións da enerxía
Unha forma de enerxía pode transformarse noutra, por exemplo:

As fontes de enerxía
Son recursos de orixe natural, poden ser de dous tipos:
• Fontes renovables de enerxía: son as que non se esgotan (o vento, a luz e a calor do
sol) ou que se poden rexenerar (madeira).
• Fontes non renovables de enerxía: son as que se esgotan (combustibles fósiles).

Os combustibles fósiles
Son o carbón, o petróleo e o gas natural.
Os xacementos son os lugares donde se extraen estes combustibles.
• Petróleo: é o combustible máis utilizado, del obtéñense a gasolina, o gasoleo,
plásticos....
• Gas natural: encóntrase nos mesmos xacementos ca o petróleo.
• Carbón: é unha rocha que se extrae nas minas.

• Danos nas plantas. – Utilizar o transporte público.é empregar os residuos para fabricar novos materiais. Reciclar. Hai varios tipos: • Centrais térmicas: empregan combustibles fósiles. .RECICLAR Reducir. – Controlar a temperatura da calefacción e do aire acondicionado. esto pode causar os seguintes problemas: • Prexuicios na saúde das persoas e dos animais. O aforro de enerxía É moi importante aforrar enerxía.Son grandes verteduras de petróleo ao mar.A produción de enerxía eléctrica A enerxía eléctrica prodúcese nas centrais eléctricas.. a auga e o aire. • Centrais eólicas: utilizan a enerxía do vento. – Usar lámpadas de baixo consumo e apagar as luces cando non se empreguen... O quecemento global é o responsable de que se estea fundindo o xeo dos polos. • Quecemento global.. • As mareas negras.é volver a darller outro uso os residuos. o que pode provocar un aumento do nivel do mar.. a terra.consiste en producir menos residuos.O dióxido de carbono aumenta a temperatura do planeta. • Centrais solares: aproveitan a enerxía do sol. algunhas das medidas que podemos adoptar son: – Non deixar a neveira aberta – Poñer a lavadora só cando estea chea. • Deterioración da terra e da auga. Regra dos tres erres REDUCIR. Reutilizar. • Centrais hidroeléctricas: usan a enerxía mecánica da auga dos encoros. Que é o medio natural? O medio natural é toda a natureza que nos rodea: os seres vivos.REUTILIZAR. A contaminación do medio natural Cando se queiman combustibles fósiles emítense gases que se mesturan co aire. • Centrais nucleares: usan o uranio e o plutonio para producir electricidade.