Proiect educativ

Titlul proiectului:

„Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om,
căci nu trăieşte decât pe jumătate când trăieşte doar pentru el”
(Jacques Delille)

Sigla proiectului:

Durata proiectului: anul şcolar 2008-2009
Scopul proiectului: Educarea elevilor în spiritul toleranţei, al implicării şi responsabilizării lor
la nivelul comunităţii locale

Obiectivele proiectului:
 dezvoltarea personală şi a inserţiei în comunitate, revigorarea spiritului civic şi a
mentalităţilor comunitare;
 promovarea dialogului şi comunicării, a deschiderii faţă de semeni
 dezvoltarea spiritului de colaborare, de lucru în echipă
 promovarea parteneriatului între instituţiile comunităţii locale

Scurtă descriere a proiectului:
Pornind de la cuvintele lui Jacques Delille, care pledează în poemul său pentru apropierea
între oameni şi pentru altruism, elevii claselor a XI-a E, Colegiul Naţional “I.M.Clain” şi a IX-a,
Liceul Teologic “Sf. Vasile cel Mare” din Blaj, coordonaţi de diriginţi, prof. Adriana Zaharia şi prof.
Natalia Comşa, au hotărât să se implice activ în viaţa comunităţii locale şi să desfăşoare pe
parcursul anului şcolar 2008-2009 o serie de activităţi de voluntariat în beneficiul unor categorii
sociale defavorizate din Municipiul Blaj.

elevii celor două Cristina Visin clase vor pregăti un scurt recital decembrie de colinde şi vor confecţiona 2008 Am plecat felicitări Căminul de Alexandra 1. . desfăşurare . 18 elevi Beneficiari:  copiii din Centrul de Plasament Blaj  vârstnicii din Căminul de bătrâni.Participanţi:  clasa a XI-a E. Colegiul Naţional “I.prezentarea acestui recital vârstnici Mărginean copiilor din Centrul de Adrian Muresan Plasament şi persoanelor în Centrul de Alexandra Borcea vârstă din Căminul de bătrâni Plasament Marius Mosneag pentru care vor pregăti pachete cu daruri . Locul de Activitatea Descrierea activităţii Perioada Responsabili Crt.vizită la Căminul de vârstnici aprilie înviat! pentru a oferi bătrânilor 2009 Căminul de Lia Oniga obiectele confecţionate şi pentru vârstnici Liviu Decean a duce în mijlocul lor fericirea şi speranţa Programul activităţilor: . 23 elevi  clasa a IX-a. Blaj Coordonatori: profesorii diriginţi Nr.vizită la Centrul de Plasament Căminul de Simona Simu şi la Căminul de vârstnici Blaj 1 martie vârstnici Ovidiu Cirnat pentru a dărui mărţişoarele 2009 confecţionate Centrul de Cristina Avan Plasament Ioana Benchia . Vasile cel Mare”. 1 martie .confecţionarea de coşuleţe aprilie Centrul de Cosmina pentru ouă şi a unor felicitări de 2009 Plasament Moldovan Paşte împreună cu copiii din Mihai Muntean centrul de Plasament Cristos a 3.realizarea de mărţişoare pentru februarie Şcoală Alexandru copiii din Centrul de Plasament 2009 Mondoc şi pentru persoanele din Căminul Madalina Barb de vârstnici 2.M.Clain. cu ocazia sărbătorilor Şcoală Codruţa Cisteian Crăciunului. Liceul Teologic “Sf. să colindăm .

Realizator: prof. Adriana Zaharia .