CNC programozás – jegyzet

1.1. CNC szerszámgépek fő részei
2.
3. Gépágy
4.  Vezetékék
5.  Főhajtómű
6.  Mellékmozgást biztosító elemek
7.  Helyzetmeghatározás elemei (útmérők)
8.  Szerszámtároló, szerszámváltó és −cserélő rendszerek
9.  Vezérlések

A gépágy felépítése:
Az állványszerkezet hegesztett acélból, öntöttvasból vagy úgynevezett „kompozit” betonból
készül.
Legfontosabb szempontok a merevség, a rezgéscsillapító-képesség, hőstabilitás.
Esztergák esetében a ferde elrendezésű ágyrendszer terjed, amely a forgácseltávolítás
szempontjából a legkedvezőbb.

Vezetékék:
A munkadarab mozgásáért felelős.

Főhajtómű kialakítása:
A motorja a szerszámgépnek.

Mellékmozgást biztosító elemek:
Az egyenes vonalú előtoló mozgások meghajtására hagyományosan a hajtómotor,→ közlőelem,→
golyósorsó,→ golyósanya rendszert alkalmazzák.
Az előtoló hajtások motorjait gyakran pozicionáló motoroknak is nevezzük.
A lineáris motor kevesebb elemből felépülő, egyszerű gépkonstrukció, ami megnövekedett
élettartamot és megbízható működést eredményez.
A lineáris motoroknál mechanikus kapcsolat az egyes mozgóelemek között nincs. Ennek
megfelelően nincs súrlódás és abból adódó kopás, illetve hőfejlődés.

Helyzetmeghatározás elemei (útmérők)
Az útmérők feladata az egyes részegységek, szánok, orsók mindenkori, helyzet-
meghatározása a szerszámgép minden tengelyén.
Az útmérőrendszerek fő építőelemei: elmozdulást érzékelő egység,
jelátalakító, számláló és tárolóegység.

A mérési eljárás szerint abszolút és növekményes mérőrendszerekről beszélünk.

CD.  Szerszámgép irányítás Meghatározza a különböző mozgások mértékét. Szerszámtároló. A szerszámgép irányítása (vezérlések): A CNC szerszámgépek irányítását a vezérlés végzi. lemez. CNC− esztergáknál általában revolver rendszerű szerszámváltókat alkalmaznak (1.  Adatfeldolgozás Logikai és matematikai műveletek sorozatával a vezérlés feldolgozza a beolvasott programot. léptető motorokat. szerszámváltó és− cserélő rendszerek: A CNC-szerszámgépek jellegzetes elemei a szerszámváltó berendezések. Növekményes mérésnél a teljes elmozdulást egyenlő nagyságú szakaszokra bontjuk. figyelembe veszi a különböző szerszámértékeket. A vezérlés fő feladata a megmunkálást végző szerszám és a munkadarab egymáshoz viszonyított mozgásának összehangolása. Ennek fészkeiben a szerszámok rögzítettek. irányát. A számjegyvezérlés a megvalósítás módja szerint rögzített logikájú (NC) és szabadon programozható logikájú (CNC) lehet. Számjegyvezérlési módok CNC gépeken: . mikroszámítógépet alkalmaznak. A mért érték érzékelése szerint: analóg és digitális mérőrendszerekről beszélünk. stb. Kiszámítja a szerszámpályákat (koordináta transzformációkat). Vezérli a főhajtóművet. munkahelyzetbe állításuk a revolver szerszámtartó megfelelő helyzetbe fordításával oldható meg.Abszolút mérés során a szánelmozdulásra vonatkoztatott minden méretet egy ponthoz.: szerszámcserélő. Információáramlás CNC szerszámgépen: A korszerű CNC gépeken a vezérlésbe integrált PC (személyi számítógép) egység a vezérléssel együtt indul el. palettacserélő. közvetlenül számítógépről történő betöltés) a vezérlés beolvassa és elraktározza az adatokat. a mérőrendszer nullapontjához viszonyítjuk. A vezérlés három alapvető funkciót lát el. A PC egységen általában „Windows” XP operációs rendszer található.  Bemenő adatok tárolása Valamilyen programhordozón (mágnesszalag. ábra). A szabadon programozható logikájú számjegyvezérlésekben (CNC) a logikai építőelemek helyett.16. valamint a gépen található egyéb egységeket pl. az egyes tengelyekre szerelt szervomotorokat.