U.P.B. F.I.E.

Sesiunea de comunicări științifice 2017

Acționarea unui pod basculant

Ștefan-Liviu SIMIONESCU ¹

Coordonatori: Aurel-Ionuț CHIRILĂ ², Ioan-Dragoș DEACONU ³, Valentin NĂVRAPESCU4

În cadrul acestui proiect se realizează automatizarea unui pod basculant cu ajutorul
microcontorlerului ARDUINO MEGA 2560 R3. Acest sistem are în componență
echipamente tehnologice care să permită ridicarea automată a punților podului și să
dirijeze treaficul rutier.

Cuvinte-cheie: automatizare, pod basculant, microcontroler, senzor IR .

1.Introducere

În zilele noastre cea mai puternică evoluție in domeniul tehnologiei o întâlnim în
zona sitemelor integrate (embedded systems). Aceste sisteme stau la baza tehnologiei
informației și se regăsesc aproximativ în toate activitățile din viața de zi cu zi. Automatizarea
unui sistem implică echiparea instalațiilor tehnologice cu componente tehnice speciale pentru
a realiza în mod automat operațiile de comandă în condiții prestabilite. În cazul modelului
propus se constuiește un pod mobil diminuat la scara, care se rididcă în mod automat pentru a
permite trecerea unor ambarcațiuni. Pentru început s-a realizat un studiu comparativ al
sistemelor similare deja existente. În urma acestui studiu s-a constat faptul că în funcție de
dimensiunea și amplasamentul unui astfel de sistem se pot proiecta poduri mobile cu
caracteristici distincte. Cele mai întâlnite sunt podurile basculante, podurile retractabile și
podurile cu ridicare verticală. Acestea pot avea diferite elemente de acționare a punților în
funcție de: specificațiile standard prevăzute pentru implementarea construcțiilor, cerințele
dezvoltatorilor și costuri. În general pentru mecanismul principal cea mai des întâlnită este
aționarea cu motoare electrice, însă se pot utiliza și motoarele hidraulice împreună cu
acționarile mecanic
Poduri acționate mecanic
Acest tip de acționare este caracteristică punților mobile cu ridicare transversală
(Vertical Lift Bridges), având un aranjament specific de antrenare cu ajutorul scripetelor.
Transmisia mecanică este realizată cu motoare electrice, dar un aranjament similar ar putea fi
realizat și cu motoare hidraulice. Pentru punțile de mici dimensiuni ce nu necesită un motor
Stud., Universitatea Politehnica din Bucureşti, Romania, e-mail: simionescu.liviu1@gmail.com
2
S.l.Dr.Ing., Universitatea Politehnica din Bucureşti, Romania, e-mail: aurel.chirila@gmail.com
3
S.l.Dr.Ing., Universitatea Politehnica din Bucureşti, Romania, e-mail: dragos.deaconu@gmail.com
4
Prof.Dr..Ing., Universitatea Politehnica din Bucureşti, Romania, e-mail: valentine.navrapescu@gmail.com

U. Podul construit. În momentul în care senzorii IR detecteză navele care vor dori să treacă pe sub pod punțile se vor ridica automat. deoarece s-au dovedit a fi o soluție eficientă în ceea ce privește adaptabilitatea la cerințele de putere pentru controlul bun al vitezei.I. periurbane sau portuare. angrenaje sau pistoane hidraulice. fie că sunt folosite troliuri. Poduri acționate hidraulic Mașinile hidraulice au fost indroduse în sistemele de acționare ale podurilor mobile. Poduri acționate electric Acționarea cu motoare electrice este în general cea mai des întâlnită în cazul podurilor mobile. În primul rând alimentarea acestora cu energie se poate face direct la rețea sau prin folosirea surselor de energie regenerabilă.P. În al doilea rând ele sunt adaptabile în aproape orice condiție de operare cum ar fi mediul radioactiv sau exploziv și imersie. este compus din două punți amplasate în oglindă ce sunt antrenate de doua motoare de curent continuu. Desfășurarea în siguranță a traficului este asigurată prin implementarea semafoarelor. Echipamentele prezintă un factor de siguranță sporit. F. motoare. Principalele dezavantaje ale acestora sunt date de necesitatea mentenanței de specialitate mult mai riguroasă comparativ cu sistemele elctrice și de faptul că prin utilizarea de fluide hidraulice ce nu sunt biodegradabile se poate pune în pericol mediul înconjurător. motiv pentru care se va ține cont și de monitorizarea traficului rutier.E. unui sistem de alarmă și a 2 ecrane LCD pentru informarea conducatorilor auto și a pietonilor. Acest tip de pod poate fi util în zonele urbane. podurile se manipulează de catre cei ce vor sa traverseze sau de catre o persoană care se ucupă în special de acest lucru. barierelor. posibilitatea de reglare a vitezelor în limite largi și precizie de poziționare ridicată. [1] [2] [3] Fig.1 Diagrama de funcționare a sistemului . mai mult de atât prezintă compatibilitate cu sistemul de comandă și cel sensorial. Sistemele hidraulice sunt compuse din rezorvor. Sistemele de acționare electrice au ponderea cea mai mare în cadrul acționarilor unui pod mobil. pompe și supape de comandă localizate între cilindri hidraulici. datorită avantajelor pe care le prezintă.B. cu sistem electric de acționare. Sesiunea de comunicări științifice 2017 pentru sistemul de acționare.

Placa dezvoltare Arduino Mega 2560 R3 2. Componentele sistemului Sistemul are în componență urmatoarele elemente tehnice speciale. Semafoare x 2(LED-uri:roșu.B.P. F.E. Buzzer 9.galben și verde) 7. Bariere x 2 (motoare. Surse de alimentare 2. Diagrama block a modelului propus Fig. U. Driver motoare modul L298N 3.2.I. Descrierea modelului sistemului 2. LED-uri) 6. LCD x 2 8. Sesiunea de comunicări științifice 2017 2. Diagrama block a sistemului . prin intermediul cărora s-a realizat automatizarea: 1. Senzori IR x 2 5.1.2. Motoare de curent continuu x2 4.

E. material plastic pentru bariere. acesta face legatura intre dispozitivele de intrare și ieșire.Arhitectura pilonului de susținere . semafoare și suportul LCD. Modelul propus este o combinație atât hardware cât și software. Construcția fizică a acestuia a fost realizată din: plăci material lemnos presat (OSB) pentru pilonii de susținere a punților mobile(vezi Fig.3. Fig. U. 2.P. precum motoarele de curent continuu care controlează mișcarea punților mobile în ambele direcții prin intermediul modulului L298N și senzorii IR dispuși de o parte și de alta a podului pentru a verifica dacă întreaga operațiune de traversare a fost realizată. În ceea ce privește componenta software am implemetat și testat funcționalitatea senzorilor și acționarea motoarelor pentru modelul propus. poliestiren extrudat cu carbon pentru părțile mobile ale podului. Întregul sistem va fi alimentat de la o sursă de tensiune de 9 V.3. F. o parte din acestea fiind achiziționate ulterior. În urma studiului comparativ s-a realizat arhitectura podului și o lista cu echipamentele hardware necesare.3). Sesiunea de comunicări științifice 2017 2.4.B. utilizând microcontrolerul ARDUINO MEGA 2560 R3.I. Construcția sistemului În cadrul proiectului obiectivul principal este de a construi un ansamblu a cărei funcționalitate sa fie asigurată prin implementarea parții de comandă și control. După cum se poate observa și în Fig.2. pentru a asigura o proiectare cât mai practică și ușor de implementat. Stadiul actual Până în prezent s-a realizat analiza comparativă a sistemelor de automatizare ale podurilor mobile similare cu cel de proiectat.

pentru informarea celor antrenați în trafic. pinii In1. Modulul cu senzor infrarosu are în componență un potențiometru care permite modificarea nivelului de referință pentru a ajusta distanța la care se detectează obstacolele. În tot acest timp pe monitorul LCD este afișată starea sistemului. Modalitate de funcționare Ciclul de funcționare al automatizării pornește în momentul în care senzorii IR detectează un obstacol. PWM 5 și PWM 4 pentru a controla sensul de rotație al motoarelor.P. Partea de comandă operează cu nivele de tensiuni de 5V și puteri mici.I. U. PWM 8.E. pentru dirijarea traficului auto și pietonal. Aceste acțiuni fiind urmate de ridicarea celor două punți acționate de motoarele de curent continuu. În Fig. Sesiunea de comunicări științifice 2017 3. În mometul detectarii obstacolului pornește sistemul de alarmă. conectat direct pe plăcuța ARDUINO. modulul buzzer activ .4 se poate observa în detaliu ciclul comenzilor ce au loc în procedeul de automatizare al podului mobil. iar GND-ul modulului este conectat la GND-ul plăcuței ARDUINO. se acționează barierele pentru coborâre. Acesta este conectat la un pin digital al microcontrolerului și alimentat la o tensiune de 3-5 V. În completarea acestui ciclu.În acest caz se utilizează driver-ul pentru motoare de tip L298N. iar LED-ul verde al semaforului se stinge urmând să se aprinda cel galben intermitent. iar LED-ul roșu al semaforului se aprinde. [4] [5] [6] . Pentru ca traversarea ambarcațiunilor să fie completă. motoarele nu vor fi acționate în sens invers pentru coborarea celor două punți pană ce nu se va detecta obstacolul de cealaltă parte a podului. cel mai probabil vom obține arderea procesorului din placa Arduino. Pinii EnA și EnB ai modulului L298N sunt conectați la pinii PWM 10 respectiv PWM 3 a microcontrolerului pentru contrlolul turației. din motive de siguranță. În momentul în care senzorul primește semnal se va exercita ciclul invers al operațiunilor. In3 și In4 sunt conectați la pinii PWM 9. In2. este nevoie de circuite de amplificare pentru acționarea motoarelor de curent continuu.B. Din pricina tensiunii și curentului de valori foarte mici furnizate la ieșirea microcontrolerului ARDUINO MEGA 2560 R3. Dacă se conectează un motor electric direct la unul din pinii microcontrolerului. F. iar partea de acționare cu tensiuni și puteri mai mari.

F.I. amplasați de o parte și de alta a podului astfel încât sa poată identifica ambarcațiunile ce se află în proximitatea punctelor de control. Pentru desfașurarea în siguranță a traficului rutier sunt folosite semafoare cu LED. . bariere.E.Concluzii Sistemul de acționare al automatizării este electric datorită compatibilitații acestuia cu sistemul de comanda și control al automatizării. U. sisteme de alarmă și afișaje LCD. Funcționarea întregului sistem pornește din momentul detectarii obstacolelor de catre cei doi senzori IR. dar și datorită modalitații semple de alimentare.P.4 Schema logică funcționare sistem 4. Sesiunea de comunicări științifice 2017 Fig.B.

astfel evitându-se posibilele accidente provocate de factorul uman și o serie de costuri suplimentare.(2000). Sesiunea de comunicări științifice 2017 În ceea ce privește monitorizarea traficului naval. F.J. Schneider (1907).E.ro/datasheet/Motor-Driver-L298N-roboromania. sursă online. BIBLIOGRAFIE [1] Abrahams.pdf ‚ și accesat pe 17. Acest sistem de automatizare este proiectat astfel încât implicarea omului să nu fie necesară.arduino. Wai-Fah Chen and Lian Duan [2] C. nefunționalitatea sistemului va fi semnalată în momentul în care ambarcațiunile vor trece prin punctual de control. Pentru monitorizarea consumului de energie se vor face măsurători. “Automated Movable Bridge Powered by Wind and Solar Energy”. “Movable Bridges”.pdf [6]https://www.[accesibil pe: http://www. Ed.C. în momentul de față nu s-au achiziționat toate componenetele hardware.2015] [4] https://www. Urmează a fi achiziționate sistemele de acționare al barierelor. unde se află senzorii. Pentru monitorizare și control la distanță se poate implementa un modul de comunicție WiFi compatibil ARDUINO și o component software pentru interfața grafică cu utilizatorul.ro/shields/shield-motoare-l298-v2 [5] http://roboromania. precum și LED-urile pentru sistemul de semaforizare.robofun.B. “Movable Bridges” [3] Spandana V. afișajele LCD.I. (2015). iar sistemul de alarmă pentru traficul auto și cel pietonal nu va porni.P.cc . U.com/oljuly2015/VSpandana- JChandraShekhar-300. M.ijmetmr.04. Având în vedere faptul că acest proiect este în desfășurare.

B.E. Sesiunea de comunicări științifice 2017 . F.U.I.P.