AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK (OKNE)
ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

A VÉDŐOLTÁSSAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ
(VÉDŐOLTÁSOKAT SZERVEZŐ, VÉGZŐ, FELÜGYELŐ)
TERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZÁMÁRA

2 Epinfo

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
(OEK)
főigazgató főorvos: Dr. Melles Márta

TÁJÉKOZTATÓ
AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK
ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

Készült az oltást követő nemkívánatos események felügyeletének munkacsoportja
közreműködésével az Egészségügyi Világszerve zet (W HO) „Surveillance of adverse events
following immunization – Field guide for managers of immunization programmes” című
ajánlásai alapján.

Összeállította:
Dr. Pauliny Zsuzsanna osztályvezető, főtanácsos és
az Immunbiológiai Készítmények Minőségellenőrzése
Dr. Czumbel Ida főorvos munkája felhasználásával.

Közreműködtek:
Dr. Bartha Kálmán biológus, főtanácsos (OEK)
dr. Békési Zsuzsanna szakgyógyszerész (OEK)
Brachmann Krisztina osztályvezető helyettes, főtanácsos
(OEK)
dr. Farkas Zsolt gyógyszerész, főtanácsos (OEK)
Dr. Jelenik Zsuzsanna infektológus főorvos (OEK)
Dr. Kovács Julianna házi gyermekorvos, országos
szakfelügyelő
Dr. Kulcsár Andrea védőoltási szaktanácsadó
(Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és
Szent László Kórház és Rendelőintézete)
Dr. Lencsés Gyöngyi epidemiológus szakértő
Dr. Melles Márta főigazgató főorvos (OEK)
Dr. Mészner Zsófia főigazgató főorvos (OGYEI)
védőoltási szaktanácsadó
(Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és
Szent László Kórház és Rendelőintézete)

Epinfo 3

Dr. Pauliny Zsuzsanna osztályvezető, főtanácsos (OEK)
Dr. Rantala Merja
(Európai Területi Epidemiológiai Képzési Program)
Prof Dr. Tímár László infektológus – immunológus
(Semmelweis Egyetem ÁOK)

4 Epinfo

TARTALOM

Előszó ................................................................................................................. 5
Bevezetés ........................................................................................................... 6
Fogalom-meghatározások .................................................................................... 8
Rövidítések ........................................................................................................ 10
Jogszabályi háttér ............................................................................................... 11
A bejelentés útja ................................................................................................. 12
1. AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK FELDERÍTÉSE ÉS
BEJELENTÉSE .............................................................................................. 13
Milyen eseményt kell bejelenteni? ................................................................... 13
Kinek és hova kell bejelenteni? ....................................................................... 13
Mikor kell bejelenteni? .................................................................................... 14
Hogyan kell bejelenteni? ................................................................................. 14
Milyen adatokat kell bejelenteni? ..................................................................... 14
2. AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA ............ 15
Az esemény kivizsgálásának célja ................................................................... 15
Teendők a kivizsgálás során ........................................................................... 15
Milyen eseményt kell kivizsgálni és mikor? ....................................................... 16
Kinek kell kivizsgálni az eseményt? ................................................................. 16
Milyen adatokat kell gyűjteni? .......................................................................... 17
Kitől gyűjtünk adatokat? .................................................................................. 18
Hogyan gyűjtünk adatokat? ............................................................................. 18
Az adatok nyilvántartása ................................................................................. 19
3. AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK ADATELEMZÉSE ......... 19
Kinek kell az adatokat elemezni? ..................................................................... 19
Az adatelemzés lépései .................................................................................. 20
A laboratórium szerepe az adatelemzésben ..................................................... 22
A kivizsgálás eredményének jelentése ............................................................. 23
4. INTÉZKEDÉSEK, FELELŐSSÉGEK ................................................................ 25
Helyi intézkedések .......................................................................................... 25
Megyei intézkedések ...................................................................................... 26
5. A TEVÉKENYSÉG KIÉRTÉKELÉSE ................................................................ 28
A kiértékelés menete ...................................................................................... 28
Éves jelentés .................................................................................................. 28
MELLÉKLETEK
I. melléklet: Oltást követő nemkívánatos események esetdefiníciói .................... 29
II. melléklet: Bejelentő lap ................................................................................. 33
III. melléklet: Kivizsgáló lap ................................................................................ 35
IV. melléklet: Az oltást követő nemkívánatos események
táblázatos nyilvántartása ............................................................... 38
V. melléklet: Időbeni összefüggések az oltást követő nemkívánatos események
megjelenése és az oltás között ...................................................... 39
VI. melléklet: Oltást követő nemkívánatos események kezelése ........................... 40
VII. melléklet: Oltási technikai hibák .................................................................... 42
A közreműködők elérhetősége ............................................................................. 43

Az oltást követő nemkívánatos események felügyelete az oltási biztonság monitorozásának hatékony eszköze. Fontos. Fentiekre tekintettel. Az oltást követő leggyakoribb helyi és általános reakciók ( az oltás helyén jelentkező fájdalom. Elengedhetetlen a témában érintettek  a gyártók. duzzanat. hőemelkedés vagy láz. pertussis. a rossz közérzet vagy az ingerlékenység) általában spontán. a vakcina alkalmazás biztonságosságának dokumentált igazolására. Napjainkban ezért kap kiemelt jelentőséget. A szoros kontroll megerősíti a lakosság oltásokba vetett bizalmát és hosszú távon az oltási program minőségét tökéletesíti. bőrpír. Az oltásnak tulajdonítható súlyos reakciók igen ritkák és eredményesen kezelhetők. hogy a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek esetében (morbilli. poliomyelitis anterior acuta. hogy a véletlenül egybeeső események miatt tévesen ne marasztalják el az oltási rendszert.Epinfo 5 ELŐSZÓ Magyarországon mintegy 2 millió oltást végeznek évente. valamint. hanem nemzetközi vonatkozásban is. azonban e helyen is le kell szögezni. kezelés nélkül megszűnnek. Igen nagy kihívást jelent az oltásra esedékes gyermekek közel 100%-os átoltottságának biztosítása. tetanus. diphtheria stb. szigorú biztonsági és ellenőrzési előírásoknak megfelelve gyártják és tapasztalat szerint magas védettséget biztosítanak. tárgya szerint értelemszerűen ezeket hozza előtérbe. a hatóságok és az oltó orvosok  koordinált erőfeszítése. ezen módszertani levél az oltást követő nemkívánatos események észlelésére és bejelentésére összpontosít. az oltóanyag-ellenőrzők. A forgalomba kerülő vakcinákat korszerű technológiai módszerekkel. ugyanakkor ez a járványügyi biztonság egyik alappillére. . hangsúlyt az oltást követő nemkívánatos események monitorozásának fontossága nemcsak hazai.) az immunizáció nyújtotta előnyök messze felülmúlják az oltással járó kockázatot. hogy ezen események haladéktalan bejelentése és kivizsgálása megtörténjen az esetleges továbbiak megelőzése érdekében. A be nem oltott gyerekek megbetegedésének a valószínűsége sokkal nagyobb a nemkívánatos esemény kialakulásának valószínűségénél.

megfelelő intézkedések által. Ebben az esetben minden oltottnál meghatározott időközönként rákérdeznek. Az eseményekre történő nem megfelelő reagálás az átoltottság csökkenéséhez és ennek jól ismert negatív következményeihez vezethet. Az oltással megelőzhető fertőző betegségek felszámolása illetve eliminálása következtében az oltások fontossága a lakosság körében csökken. Gyors felderítés és bejelentés 2.  a szokatlanul gyakori és súlyos eseményeket okozó vakcinák gyártási tételeinek felderítése. azaz az oltást végző nem kérdez rá minden esetben. pontos nyilvántartás .  a szokatlanul gyakori és súlyos események nyilvántartása.  szakmai szakértői anyagként szolgál.  az események előfordulási gyakoriságának ismerete. szem előtt tartva azt a követelményt is. Az OKNE felügyeletének célja  az események időben történő felderítése. Gyors és hatékony kivizsgálás Naprakész. Részei 1. új oltóanyag bevezetésekor – szakmai javaslat alapján – lehet aktív a jelentési rendszer. tárolása illetve alkalmazása során bekövetkezett hibák felderítése. bejelentése és kivizsgálása.6 Epinfo BEVEZETÉS Világszerte ismert az oltást követő nemkívánatos események felügyeletének fontossága. végző.  a lakosság oltásokba vetett bizalmának megőrzése az időben történő. szervezetek dolgoznak a meglevő és működő rendszerek megszilárdításán. ugyanakkor a figyelem előterébe mindinkább az oltást követő nemkívánatos események kerülnek. hogy az oltottnál tapasztaltak-e bármilyen eseményt. Mindezen kihívások ismeretében született meg a jelenlegi módszertani levél a védőoltásokat szervező. felügyelő területi egészségügyi dolgozók számára. Nemzetközi és európai szakmai intézetek. Hazánkban döntően passzív jelentési rendszer működik.  az oltóanyag szállítása. hogy tapasztaltak-e bármilyen eseményt. hogy az adatok összehasonlítása érdekében az érvényes hazai ajánlások összhangban legyenek a nemzetközi ajánlásokkal. Ettől eltérően pl. ezek fejlesztése által.

A tájékoztató és mellékletei az Internetről letölthetőek (http://www. melléklet tartalmazza az oltásokat követő leggyakoribb eseménytípusok és az oltás közötti időbeni összefüggéseket. http://www. Az V. A II.vacsatc. melléklet tartalmazza az egyes oltóanyagok által kiváltott ismert eseménytípusok ajánlott kezelését. Ezek alapján kell az eseményeket bejelenteni. melléklet az eseményre vonatkozó begyűjtött adatokat tartal- mazza. hogy az oltást követő nemkívánatos esemény összefüggésbe hozható-e az oltással vagy sem. Adatelemzés 4.hu. A rendszer kiértékelése Az érintettek tájékoztatása Képzés A mellékletek megkönnyítik az egészségügyi dolgozó munkáját és döntését arra vonatkozóan.oek. A VII. melléklet tartalmazza az oltásokat követő ismert és leggyakrabban előforduló eseménytípusokat.oltasbiztonsag. A IV.Epinfo 7 3. Gyors és hatékony intézkedés 5. és a III. valamint ezek esetdefiníciót. . melléklet tárolja a kivizsgálás során begyűjtött adatokat. http://www. Az I. Az adatbázis beviteli űrlapja. melléklet tartalmazza az oltási technikai hibákhoz társuló leggyako ribb eseménytípusokat. A VI.hu) és ezek alkalmazása szükséges a korábbi nyomtatványok helyett.hu.

Véletlenül egybeeső esemény: olyan esemény. néhány nap alatt elmúló oltást követő esemény. mely az oltóanyag szállítása. amelynek észlelésekor valószínűsíthető (vagy pontosabban: nem zárható ki) az összefüggése a védőoltással. mely az oltóanyag alkalmazási előírásában meghatározott módon történő alkalmazást követően lép fel és az alkalmazási előírásban felsorolásra került. kivédésére szolgáló készítmény Oltás: oltóanyagnak a testbe juttatása passzív és aktív immunizálás céljából Kerületi/járási intézet: az oltott lakóhelye szerint területileg illetékes kerületi/járási népegészségügyi intézete Megyei intézet: az oltott lakóhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve *Megjegyzés: Szövődmény. valamely kórokozó által okozott betegség megelőzésére. Oltóanyag: oltással különböző módon a testbe juttatott. továbbá a beadott oltóanyag tekintetében összefügg. fokozott oltási reakció: a nemzetközi nomenklatúra szerint nem használatos fogalom. Halmozódás: Két vagy több olyan oltást követő nemkívánatos esemény. Az adatok összehasonlítása érdekéb en fontos. Oltási reakció (mellékhatás): olyan nem kívánt esemény. hogy az érvényes ajánlások összhangban legyenek a nemzetközi rendelkezé - sekkel. mely oltást követően jelentkezik. Enyhe oltási reakció: minden. amelynek jellege vagy súlyossága nem felel meg az alkalmazási előírásban leírtaknak. .8 Epinfo F OGALOM . ami nem minősül súlyosnak és nem okoz maradandó károsodást. Szokatlan esemény: olyan nemkívánatos esemény. Súlyos oltási reakció: halállal végződő vagy a beteg kórházi ápolását szükségessé tevő oltást követő nem kívánatos esemény* Oltási technikai hiba vagy oltási baleset: az oltást követő nem kívánt esemény. Ennek hiányában az adatok használhatatlanná válnak. illetve alkalmazása során bekövetkezett hibákhoz kapcsolható. mely térben és időben. tárolása.MEGHATÁROZÁSOK Oltást követő nemkívánatos esemény (OKNE): az oltást követően jelentkező nemkívánatos esemény. de az oltáshoz nem kapcsolható (nem az oltás váltja ki). Véletlenszerű időbeli egybeesés.

Összefüggés van . Valószínű .Epinfo 9 Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által javasolt fogalmak az összefüggés meghatározásához: . Nincs elég adat . Nem valószínű . Összefüggés nincs . Lehetséges .

Tetanus Toxoid. Acellularis Pertussis vakcina Hib: b csoportú Haemophilus influenzae MMR: Morbilli. Pertussis vakcina DTaP: Diphtheria Toxoid. mumpsz és rubeola trivalens élővírus vakcina OPV: Orális Poliomyelitis vakcina HHE: Hipotóniás hiporeszponzív epizód Az angol szakirodalomban használatos rövidítések: WHO: World Health Organization AEFI: Adverse Event Following Immunization VAERS: Vaccine Associated Adverse Event EMA: European Medicines Agency .10 Epinfo R ÖVIDÍTÉSEK OEK: Országos Epidemiológiai Központ ESEMÉNY (OKNE): Oltást követő nemkívánatos esemény BCG: Bacille Calmette – Guerin tuberkulózis elleni vakcina DTP: Diphteria Toxoid. Tetanus Toxoid.

22. (VIII. Törvény az egészségügyről  2005.) EMMI rendelet az emberi alkalma zásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az Európai Parlament és a Tanács irányelve  (2001.) EüM rendelettel történő módosítása  40/2007.Epinfo 11 J OGSZABÁLYI HÁTTÉR  1997. 20. (VIII.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról . évi XCV.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógy- szerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról  35/2005.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról  53/2004. 2. (V. (VIII. (VI.20. 9. VOLUME 9A of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union – Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Human Use  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/84/EU IRÁNYELVE (2010. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről és ennek a 26/2008.(XII. 18. rendelet  18/1998.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről  60/2003. rendelet  323/2010. december 15. a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  235/2009. november 6. 2. (VI.) Korm. 3. 2.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közös- ségi kódexéről  (2001/83/EK). (VIII.27.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógy- szerek forgalomba hozataláról  30/2005.(X. (X. (VII.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelő- zése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről  15/2005. évi CLIV.) EüM rendelete az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról  52/2005.11.) ESzCsM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykeres - kedelmi és párhuzamos import tevékenységről  15/2012. 26.) Korm. (XI.

illetve Észlelő orvos Kerületi/járási Népegészségügyi Intézet Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve W HO Országos Epidemiológiai Központ GYEMSZI – OGYI EMA–Európai Gyógyszerügynökség Gyógyszergyártó cégek .12 Epinfo A BEJELENTÉS ÚTJA Oltott. hozzátartozó Oltó. illetve szülő.

be kell jelenteni. mely kórházi ellátást igényel. 6. orvos. körülményei) indokolt. Kinek és hova kell bejelenteni?  Az oltást követő nemkívánatos eseményt az észlelő (aki lehet pl. Minden olyan elhalálozást. 3. bármilyen más oltást követő nem - kívánatos eseményt bejelentsen. Minden olyan abscessust. Az oltást követő nemkívánatos esemény az oltást követően jelentkezik.).Epinfo 13 1. Minden olyan lymphadenitist. (a kimenetel követése 3-6 hónapig is eltarthat. és az oltással össze - függésbe hozhatónak tűnik. oltott. sz. A felügyelet számos eseményt felderít. 5. tárolása. mindemellett a nagyon ritka vagy a későn jelentkező események felderítetlenül maradhatnak. Ilyen esetekben az események oltáshoz vagy oltóanyaghoz kapcsolódó valószínűségének igazolására speciális tanulmányok kivitelezése szüksége s. mely BCG-oltást követően jelentkezik. mely az oltás helyén keletkezik. hozzátartozó) vagy az oltó orvos jelenti a kerületi/járási népegészségügyi intézetbe. amely tömegesen fordul elő. és a GYEMSZI-OGYI-ba. Minden olyan enyhe nemkívánatos eseményt. Nem minden oltást követő nemkívánatos esemény hozható összefüggésbe az oltással és nem minden esetben az oltóanyag felelős a nemkívánatos eseményekért. Minden olyan oltást követő nemkívánatos eseményt. melléklet. 4. hogy amennyiben szakmai szempontból (az oltott állapota. amely az oltást követően 1 hónapon belül jelentkezik. illetve kezelése folyamán bekövetkezett mulasztások állnak az esemény hátterében. Milyen eseményt kell bejelenteni? 1. Az oltó/észlelő orvos hatásköre. Amennyiben az esemény a szülő vagy a lakosság aggodalmát kelti. AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK FELDERÍTÉSE ÉS BEJELENTÉSE Az oltást követő nemkívánatos események okának tisztázásához elenged- hetetlenül fontos az esemény felderítése és bejelentése. gyógyszerész. Számos esetben az oltóanyag szállítása. amely feltételezhetően összefüggésbe hozható az oltással. Minden súlyos és szokatlan oltást követő nemkívánatos eseményt. Lásd I. 2. Ritkább esetben az észlelő jelenthet a nemzeti internetes gyógyszerportálon keresztül és a gyártó cégnek is. (Lásd előző oldal: „A bejelentés útja”) .

 Amennyiben az oltást követő nemkívánatos esemény kórházi kezelést igényel vagy halálos kimenetelű. valamint azt. intézkedések.be beérkező jelentéseket vagy az oltóorvoshoz irányítják vagy e-mail-en megkérik a bejelentést és ezt tudják továbbítani a területileg illetékes népegészségügyi intézetnek. hogy melyik végtagon végzett és melyik oltás helyén lépett fel a lokális reakció. elérhetőségét. módja). mellékletben közzétett Bejelentő lapon kell megtenni. a gyártási tétel száma. kórházi ellátást igénylő eseteket azonnal. a II. Hogyan kell bejelenteni? A bejelentéseket papíralapú vagy elektronikus (fax. alkalmazott kezelések. melléklet) . valamint az illetékes kerületi/járási népegészségügyi intézetének is be kell jelenteni a fentiekben részletezettek szerint. telefonon munkaidőben az OEK Immunbiológiai Készítmények Minőségellenőrzésére. mellékelni kell a kórházi zárójelentés illetve a boncolási jegyzőkönyv másolatát. e -mail) formában. Mikor kell bejelenteni? A bejelentést 24 órán belül vagy az eseményt követő első munkanapon. a tünetek leírása. az aktuális eseményre vonatkozó adatok (az oltás időpontja.14 Epinfo  A kerületi/járási népegészségügyi intézet a tudomására jutott eseményt jelenti az illetékes megyei intézetbe. munkaidőn túl. sz. illetve hétvégén az OEK Járványügyi készenlétre. pl. az intézkedések mielőbbi meghozatalát a további események megelőzése érdekében.  A megyei intézet a bejelentő lapok másolatát. hogy súlyos esetekben a védőoltásokban járatos szakorvos segítségének igénybevételével már a betegágy mellett tisztázni lehessen az oltással való összefüggést illetve az oltástól független. az események kimenetele. véletlenül egybeeső esemény okát. A telefonon történő azonnali bejelentés lehetővé teszi az információk hiteles - ségének azonnali ellenőrzését. írásban kell megtenni. kórházba utalás ténye). majd a kivizsgálás eredményét megküldi az Országos Epidemiológiai Központba. gyártója. A halálesetet és a szokatlanul súlyos. oltás helye. (lásd II. az oltó orvos illetve az űrlapot kitöltő személy elérhetőségi adatait. sz. az oltóanyagra vonatkozó adatok (oltóanyag neve. Több oltás egyidejű beadása esetén jelentkező lokális reakció esetén fel kell tüntetni. Az azonnali értesítés nem jelent felmentést a Bejelentő lapon történő bejelentés illetve a kivizsgálás eredményének megküldése alól. A telefonon az OEK. Milyen adatokat kell bejelenteni? Az oltott személyi adatait.

Az esemény kivizsgálásának célja Az oltással összefüggő események illetve a halmozódások lehetséges okának felderítése. Megtörténhet. hogy kövesse. hasonló esemény megelőzése céljából. . Teendők a kivizsgálás során A bejelentés hitelességének ellenőrzése és a diagnózis megerősítése:  más lehetséges diagnózisok felvetése/kizárása. hogy az esemény oka felderítetlenül marad.  klinikai adatokkal. és a szükséges intézkedések azonnali megtétele.Epinfo 15 2. . újabb. kijavítása. Továbbá az oltással összefüggő mulasztások mielőbbi felderítése.  az oltóanyag specifikációinak a beazonosítása. AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA Az esemény bejelentését az esemény kivizsgálása kell. halmozott előfordulás esetén a kivizsgálások sorozata. laboratóriumi eredményekkel történő alátámasztása. de a kivizsgálás ténye növeli a szülők oltásokba vetett bizalmát.

tárolása. Amennyiben szükséges. esetenként az adott szakterületen kiemelkedő jártassággal rendelkező más szakorvos bevonás ával. Milyen eseményt kell kivizsgálni és mikor? Minden bejelentett eseményt ki kell vizsgálni! A megyei epidemiológus hatásköre. hogy  amennyiben szakmai szempontból indokolt  az oltásnak tulajdonítható bármilyen bejelentett eseményt kivizsgáljon. Kinek kell kivizsgálni az eseményt? A bejelentett események kivizsgálását az oltás helyszínén a megyei intézet járványügyi szakorvosa végzi. a bejelentést követő első 48 órában vagy a bejelentést követő első munkanapon el kell kezdeni.  hasonló esetek előfordulásának megállapítása a be nem oltott lakosság körében. Ennek érdekében a kórházi kezelést igénylő esetekben szükség lehet betegágy melletti konzultációra infektológus szakorvos. Oltást követő súlyos egészségkárosodás esetén rendkívül fontos a pontos diagnózis felállítása.  hasonló esetek csoportos előfordulásának megállapítása. A megyei epidemiológus konzultációt kérhet a védőoltási szaktanácsadó orvosától. a további oltást követő nemkívánatos események megelőzése érdekében. a kivizsgálásba az Országos Epidemiológia Központot is be lehet vonni. vagy az általa megbízott szakember a kerületi/járási munkatárs bevonásával. A konzultációra a megyei epidemiológus kéri fel a megfelelő szakorvost. .  az oltással kapcsolatos szervezési-. A járványügyi kivizsgálást a lehető leghamarabb.  az alkalmazási javallatoknak való megfelelősség megállapítása. az oltástól független okok feltárása. adminisztrációs-.16 Epinfo Az oltásra vonatkozó adatok felfedése:  az oltás körülményeinek tisztázása. az oltó orvos jelenlétében. és alkalmazása során bekövetkezett hibák felderítése. illetve  az oltóanyag szállítása.

gyártó. Korábbi betegségekre vonatkozó adatok:  korábbi oltást követő nemkívánatos események előfordulása. képalkotó eljárások eredményei. konziliáriusi véle - mények.  neurológiai rendellenességek. gyártási tételszám. módja. mikrobiológiai) vizsgálatok eredményei. feliratozás) alkalmazása. továbbá minden olyan diagnosztikus vizsgálati eredmény. Az aktuális eseményre vonatkozó adatok:  a tünetek felsorolása. Oltási technikai hibával kapcsolatos adatok az oltást megelőzően: az oltóanyag/oldószer szállítására. a korábban illetve egy időben beadott oltóanyagok és dózisok száma. amely a diagnózist megerősíti vagy kizárja. A lakosságra vonatkozó adatok:  Mindazok száma. Az oltásra vonatkozó adatok: az oltás időpontja.  a feltételezett vagy igazolt diagnózis.  gyógyszerallergiák. és akiknél az oltást követően tünetek jelentkeztek. .  rendszeres gyógyszerszedés. időtartama. mennyi idő telt el a liofilizált „élő” vakcina feloldása és felhasználása között. az előírt dózis) betartása. Az érintett oltóanyagra vonatkozó adatok: az oltóanyag neve. helye és módja. vagy ugyanazon oltási kampány során oltottak be. elérhetősége.  megfelelő minőségű (steril) oldószer alkalmazása.  az alkalmazott kezelés. lakhelye. akiket ugyanazon gyártási számú vakcinával oltottak be. a vakcina feloldásának módjára vonatkozó adatok: megtörtént -e az ampulla felrázása az oltás előtt.Epinfo 17 Milyen adatokat kell gyűjteni? Az oltottra vonatkozó személyes adatok: az oltott neve (azonosító). többadagos kiszerelésnél az oltást követően a megmaradt oltóanyag tárolására vonatkozó adatok).  a tünetek megjelenésének ideje.  az esemény kimenetele. helyszíne.  a szakmai ajánlások (az oltás helye.  kórházi ellátás esetén a laboratóriumi (klinikai. az előírt dózis. szakorvosi. lejárati ideje. tárolására és kezelésének módjára vonatkozó adatok (pl. A vakcina feloldásának módjára vonatkozó adatok:  megfelelő típusú oldószer (csomagolás.

elérhetősége. hogy az esemény oka ismeretlen marad . Végzi: a megyei epidemiológus vagy az általa megbízott járványügyi munkatárs.  az oltási jelentések és az oltást követő nemkívánatos események nyilván - tartásának áttekintése az oltott anamnesztikus adatainak megismerésére. hogy minden erőfeszítés ellenére is megtörténhet. akiknél ugyanolyan tünetek jelentkeztek. Hogyan gyűjtünk adatokat? Az eseményt kiváltó ok/okok felderítésének módozatai:  a klinikai vizsgálat.  oltóanyag-gazdálkodás nyilvántartásának áttekintése a szállítási-. mint az oltottaknál. megyei járványügyi munkatárs. Egyéb adatok: az oltást végző személy neve. (III.  a laboratóriumi regiszterek áttekintése. számú melléklet) . tárolási-.  a személyes beszélgetések. vagy más gyártási számú vakcinával oltották be őket. Az egészségügyi dolgozótól Az oltáskor jelenlevő egészségügyi dolgozókat ki kell kérdezni. A bejelentésben szereplő tünetek előfordulásáról. de nem kaptak oltást. A kivizsgálás eredményét a kivizsgáló lapon rögzíteni kell. Végzi: az észlelő/oltóorvos. Az adatgyűjtéskor minden érintettnek el kell magyarázni. kezelési körülmények felderítésére. a tévesen beidegződött oltási szokások felderítése érdekében. tapasztalata. A lakosoktól Az oltáskor jelen levő szülőt illetve kísérőt ki kell kérdezni. Kitől gyűjtünk adatokat? A kivizsgálás során az alábbi személyektől gyűjtünk adatokat: Az oltott személytől A beteget ki kell kérdezni és meg kell vizsgálni. amennyiben az esemény okát nem sikerül felderíteni. Végzi: észlelő/oltóorvos és járványügyi munkatárs.  az egészségügyi dokumentációk felkutatása. így nem éri majd váratlanul őket.18 Epinfo  Mindazok száma. képesítése. a nem oltott személyek között az adott területen (ritka kórképek esetén országosan is).

Minden sornak tartalmaznia kell az esemény sorszámát. MS Excel). Az OEK felügyeli és irányítja az adatok területi szinten történő feldolgozását. összefoglalja a kivizsgálás megállapításait és levonja a következtetéseket úgy egyedi esetben. aki az eseményt kivizsgálta. Szükség esetén regionális vagy országos munkacsoport is összehívható egyéb szakterületek orvosainak bevonásával. az oltott azonosítóját. AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK ADATELEMZÉSE Kinek kell az adatokat elemezni? Az adatok elemzése és az adott esemény eredményének kiértékelése annak a járványügyi munkatársnak a feladata. mely az adatok tárolására szolgál. az oltóanyagra és az oltás körülményeire vonatkozó elérhető adatokat tartalmazza. Táblázatos nyilvántartás: A bejelentett és kivizsgált oltást követő nemkívánatos események részletes nyilvántartása (pl. az oltás helyszínét. a bejelentés dátumát. a tünetek megjelenésének idejét. gyártási számát. számú melléklet) Leíró jelentés: Az oltást követő nemkívánatos esemény kivizsgálását követően az esemény vagy a halmozódások leíró és érte lmező jellegű beszámolója. (IV. Nem igényel sajátos formanyomtatványt. illetve más trendek felderítését és nyomon követését. lakcímét. a kivizsgálás dátumát. Időrendi sorrendben bemutatja az esemény alakulását. . az oltott születési idejét. Az OEK elvégzi az országos szintű elemzést és értékelését rendszeresen közzéteszi.  Az eseményeket összefoglaló leíró jelentés. az oltó - anyag/ok nevét. Bejelentő/kivizsgáló lap: Az oltottra.Epinfo 19 Az adatok nyilvántartása A kivizsgálás adatainak nyilvántartása az alábbiak szerint történik:  Kivizsgáló lap (Word/Web dokumentum űrlap). mint a halmozódások előfordulásakor. és szükség esetén közreműködik az adatok elemzésének és az eredmények kiértékelésének folyamatában. Az adatbázis beviteli űrlapja. az esemény típusát.  Táblázatos nyilvántartás. 3. az oltás időpontját. súlyosságát és kimenetelét. A táblázatban minden eseményhez egy sor tartozik. Ezek az adatok lehetővé teszik a halmozódások.

Amennyiben az oltott a tünetek súlyossága miatt kórházi ellátásban részesül.  véletlenül egybeeső. a kórelőzmény. Néhány esetben már a diagnózis is utalhat a kiváltó okra. Ezért célszerű minél több információt összegyűjteni és feldolgozni.20 Epinfo Az adatelemzés lépései A diagnózis megállapítása Az elemzés első lépése a diagnózis megállapítása és besorolása a Standard Esetdefiníciók alapján. Az esemény kiváltó oka nem tárható fel minden esetben. hogy egynél több kiváltó okot sikerül beazonosítani. úgy a laboratóriumi vizsgálatok eredményei is hozzájárulnak a diagnózis alátámasztására. oltási technikai hibákból eredő nemkívánatos események Az oltást követő nemkívánatos események (OKNE) az oltóanyag tárolási. Az eseményt kiváltó okok megállapítása Az oltást követő nemkívánatos események általában az alábbi okokra vezethetők vissza:  oltáshoz kapcsolódó oltási technikai hiba. fennálló alapbetegség súlyosbodása az egyébként szokványos oltási reakcióra. Más esetekben további elemzésekre van szükség az eseményt kiváltó lehetséges ok/okok feltárására. az oltás végzésének körülményeire vonatkozó információk segítenek a diagnózis megerősítésében. Az alábbiakban felsorolt mulasztások bizonyítékait minden esemény előfordulásakor keresni kell:  nem megfelelő helyre beoltott vakcina. és az is előfordulhat.  oltóanyaghoz kapcsolódó. Oltáshoz kapcsolódó. szállítási.  nem az ajánlott mennyiség alkalmazása. Ezért elemzésekor elsőként az oltás körü lményeinek tisztázása és az oltáshoz kapcsolódó rejtett hibák feltárása döntő fontosságú lehet. A tünetek. kezelési hibáival és az oltóanyag minőségével hozhatók összefüggésbe. egyéb ok  ismeretlen.  nem megfelelő módon beadott vakcina. . vagy további elemzésekre lehet szükség a lehetséges ok/okok feltárására.

de jelen esetben az esemény megjelenését a vakcina beadása váltotta ki (pl.  nem megfelelő oldószer alkalmazása. Oltóanyaghoz kapcsolódó nemkívánatos események Az oltóanyaghoz kapcsolódó nemkívánatos esemény az egyén sajátos reakciója egy adott oltóanyagra. Amennyiben minden lehetséges oltási technikai hiba kizárása megtörtént.  sterilitási szabálytalanságok.  az ellenjavallatokra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása.  kontaminált vakcina vagy oldószer használata. lejárt szavatosságú fecskendő. Mivel ez egyedi jelenség. egy egyszerű lázas convulsio egy olyan gyereknél. ugyanazzal a gyártási tétellel oltottaknál hasonló tünetek jelentkeznek. pl. az lehet oltási technikai hiba. ugyanabban az időben. sérült csomagolású. akinek az anamnézisében lázas convulsio szerepel). ugyanabban az időben.  nem megfelelően feloldott vakcina. ugyanazzal az oltóanyaggal oltott.  Amennyiben ugyanazon az oltóhelyen.  nem megfelelő szavatosságú vakcina felhasználása. nem oltáshoz és nem oltóanyaghoz kapcsolódik az esemény. vagy a véletlenszerűen egybeeső okokat alátámasztó bizonyítékok feltárására. vakcina indukált vagy véletlenül egybeeső esemény. más személynél az előfordulása nem valószínű. tű használata.  nem megfelelő bőrfertőtlenítés.Epinfo 21  nem megfelelő séma szerinti alkalmazás. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak olyan vakcina-indukálta események is. úgy az elemző rátérhet az oltóanyaghoz kapcsolódó.  helytelenül tárolt vakcina felhasználása.  a feloldott és fel nem használt oltóanyagra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása. be nem oltottak hasonló tünetekről panaszkodnak . .  Amennyiben ugyanazon korcsoportba tartozó. ugyanazon földrajzi területen élő. Halmozódás előfordulásakor az egyedi kivizsgáló lapok mellett a táblázatos nyilvántartásban szereplő adatok elemzése is segít az esemény kiváltó okának a feltárásában:  Amennyiben a szóban forgó oltásokat ugyanaz az orvos végezte. ez általában oltási technikai hibára utaló tény. amelyek megjelenése az oltástól függetlenül bármikor megtörténhetett volna.

sem oltáshoz. fájdalom és melegség az oltás helyén. ilyenek. A minőségellenőrző laboratórium szerepe az oltóanyag felhasználás előtti minőségi megfelelőségének ellenőrzése. az enyhe szisztémás reakciók. egyéb bénulással járó kórképek. Utóbbi esetben más. hogy az oltást követő nemkívánatos események oltási technikai hibához vagy oltóanyaghoz kapcsolódnak. Hasonlóan egyéni túlérzékenységnek értékelendő a postvakcinációs thrombocytopenia is. Ezen kívül OKNE esetén vagy minőségi kifogás kapcsán korlátozott vizsgálatok elvégzésére van lehetőség:  a csomagoláson található feliratozás megfelelősége. egyidejű egyéb fertőzések kizárása. nem oltóanyag indukálta sajátos reakció okozza. mint a láz. Az események kiváltó okainak felderítésére irányuló nemzetközi tanulmányok rámutattak ar ra. A véletlen egybeesés tényét alátámasztó legjobb bi zonyíték az esemény hasonló gyakoriságú előfordulása a nem oltott lakosság körében is.) oltással való összefüggésének tisztázása. csupán az oltást követően jelenik meg.illetve segédanyagok is (gyakrabban). de azonos kísérőanyagot tartalmazó vakcináknál előfordulhat hasonló. stb. encephalopathia. Véletlenül egybeeső nemkívánatos események Az esemény immunizáció hiányában is megjelent volna.22 Epinfo A vakcina-indukálta események enyhék és általában rövid ideig tartanak. Az allergiás reakcióért felelős lehet a készítmény hatóanyaga (ritkán) és az oltóanyagban jelen lévő kísérő. Egyéni túlérzékenységnek tekinthető az enyhe vagy súlyos allergiás reakció is. a bőrkiütések vagy a helyi bőrpír. Nem oltási technikai hibához kapcsolódó. sem az oltóanyaghoz nem kapcsolódik. esetleg véletlenszerűen egybeesnek az oltás idejével. pl. A laboratórium szerepe az adatelemzésben Az orvosdiagnosztikai laboratórium legfőbb szerepe a diagnózis megerősítése vagy kizárása. A diagnózis laboratóriumi eredményekkel történő alátámasztására általában akkor kerül sor. Kiemelt jelentőségű az oltást követő idegrendszeri betegségek (pl. amelyek okát nem sikerül feltárni. nem kívánatos esemény. . amikor az esemény súlyossága miatt az oltott kórházi ápolásra szorul. A tanulmányok célja az eseményeket kiváltó ok/okok feltárása és „az oka ismeretlen” kategória kiiktatása az adatelemzésnél. amelynek ismétlődésére az adott személyben azonos oltás esetén számítani lehet. Ismeretlen eredetű események Olyan események. a Guillain -Barré szindróma.

Halmozódás esetén a jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  azonos típusú diagnózist tartalmazó bejelentések száma. az oldószer beazonosítása és minőségének ellenőrzése szükséges. A jelentésnek tartalmaznia kell a megtett intézkedéseket és javaslatokat.  azonos oltóanyagot felhasználó oltóhelyek száma.  az oltás helyszínére vonatkozó adatok. Az oltóanyagot minden esetben csak az esemény kivizsgálását. hogy az oltóanyag forgalomba bocsátásának hatósági engedélyezése gyártási tételenkénti ellenőrzésen alapul. Amennyiben az oltóanyag sterilitása sérült az előkészítése (rekonst ituálás) folyamán. ugyancsak nincs mód az oltóanyag bevizsgálására. az eseményt kiváltó valószínűsíthető okot/okokat és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat.  azonos gyártási számú vakcinával oltottak száma. Súlyos helyi reakció a vakcina alumínium tartalmával hozható összefüggésbe. úgy nincs mód az oltóanyag bevizsgálására.  azonos tünetekkel jelentkezők száma. Az oltóanyag laboratóriumi bevizsgálása korlátozott.  az érintett gyártási tétel lehetséges kontamináltságának ellenőrzése. Halmozódások esetén.  azonos tünetek felsorolása. hiszen amennyiben egydózisos a kiszerelés. . A kivizsgálás eredményének jelentése Az adatelemzést követően a kivizsgálást végző személy elkészíti az adatelemzés megállapításainak összefoglaló. semmi esetre sem előtte. Jelentésében felsorolja a diagnózist alátámasztó bizonyítékokat. a további lehetséges események megelőzése érdekében. amennyiben liofilizált vakcinával oltanak. tekintettel arra.Epinfo 23  az oltóanyag tárolásának megfelelősége . A mintát az Országos Epidemiológiai Központ Immunbiológiai Készítmények Minőségellenőrzésére kell eljuttatni – előzetes konzultációt követően – megfelelő hűtőlánc biztosításával. Ezekben az esetekben csak az oltóanyag ugyanazon gyártási tételeinek ellenőrzésére van lehetőség. és a nemkívánatos esemény az ampullában megmaradt mennyiség megsemmisítése után következik be. Amennyiben az oltóanyag kiszerelése több dózisos. és az adatok elemzését követően ajánlott minőségi ellenőrzésre küldeni. leíró jellegű jelentését. lehetőleg kontroll mintával.  az érintett oltóanyag neve és gyártási száma. A mintához minden esetben csatolni kell a kivizsgáló lap másolatát és a kérés pontos megfogalmazását. az oltás helyén abscessus léphet fel.

 a jelentés megküldésének ideje.  az oltóanyagok szállítási-. – VI. A kivizsgálás eredményéről és a nemkívánatos esemény minősítéséről írásban kell értesíteni a bejelentőt: az oltóorvost. amennyiben ez megtörtént. tárolási körülményeiről. . A további intézkedések meghozatalához és a bejelentő rendszer hatékony- ságának kiértékeléséhez a fentiekben felsorolt információk megküldése rend - kívül fontos.  a kivizsgálás eredményéről szóló értesítés megküldése (észlelő/oltóorvost. az oltott személyt illetve hozzátartozóját. amennyiben ezek rendelkezésre állnak. A kivizsgálásban segítséget nyújtanak az V.  a megtett intézkedések (típusa. – VII.  a laboratóriumi vizsgálatok (klinikai diagnosztikai. Az értesítésnek tartalmaznia kell a későbbi védőoltásokra vonatkozó ajánlásokat is. A jelentéshez csatolni kell a kivizsgáló lap és a laboratóriumi eredmények másolatát.  a kivizsgálást végző személy neve. jogi képviselőt) és ennek ideje. időpontja).24 Epinfo  az oltás és a tünetek megjelenése között eltelt átlagidő. számú mellékletek. mikrobiológiai) ered - ményei.  a kivizsgálás időpontja.  az oltóanyag minőségi megfelelősségének ellenőrzésére vonatkozó adatok. illetve a hűtőláncról szóló tájékoztatás. szülőt.

Együttműködés a szülőkkel Az oltás beadásakor a várható oltási reakciókról a szülőt tájékoztatni kell. kivi zsgálását és az adatok elemzését követően elengedhetetlenül fontos az intézkedések megtétele további események megelőzése érdekében. Amennyiben az izolált. a hozzá beérkező események bejelentésének továbbítása a megyei intézet felé. pl. az eseményt észlelő egészségügyi dolgozó. FELELŐSSÉGEK Az oltást követő nemkívánatos események felderítését.  a szülő. gyorsan. de akár a szülő is kezelheti. Az első és legfontosabb intézkedés a tünetek kezelése. Helyi intézkedések Az oltásokat végző egészségügyi szolgáltató dolgozóinak teendői:  az oltott ellátása. a lakosságot tájékoztatni kell. Ez különösen fontos. A lakosság érdeklődésére és a rémhírekre reagálni kell. Az előforduló eseményekről (ilyen. A kerületi/járási népegészségügyi intézet feladata: Az oltást követő nemkívánatos események kiváltó okának/okainak megszün- tetésére a szükséges intézkedések lehető legrövidebb időn belüli megtétele . duzzanat. A lakosság kérdéseinek megválaszolása A rémhírek megelőzése érdekében.Epinfo 25 4. INTÉZKEDÉSEK. majd a bejelentő lapokat egyedileg is ki kell tölteni és meg kell küldeni.  a lakosság kérdéseinek megválaszolása. a fájdalom. úgy azt is be kell jelenteni. ha a lakosság aggálya erős. életet veszélyeztető. és ezek általában önmaguktól megoldódnak. . haláleset) telefonon azonnal jelentendők.  a bejelentő lap kitöltése. Az oltott ellátása Az eseményt észlelő orvosnak vagy egészségügyi dolgozónak fel kell tudni ismernie az oltást követő nemkívánatos esemény gyanúját vagy tényét. enyhe esemény a szülő vagy a lakosság aggodalmát kelti. kell tudnia kezelni és szükség esetén kórházba utalni az ellátást igénylő egyént. Az esemény bejelentése A rendkívül súlyos és a rendkívül szokatlan események (súlyos események halmozódása. bőrpír az oltás helyén) az oltásokat végző egészségügyi szolgáltatónak nyilvántartást kell vezetni a halmozódások nyomon követésére. szakszerűen és közérthetően. Az enyhe tüneteket valamint a lázat. lakosság tájékoztatása.

Amennyiben a fent részletezettekben hiányosság észlelhető.  az oltási segédeszközök (fecskendő.  a keletkező hulladékok szabályos begyűjtésére. Kivizsgálás. az azonnal korrigálandó! Oktatás Amennyiben az oltási hibák.  a hűtőkapacitás nagyságára.  oktatás. adatgyűjtés és a kivizsgálás eredményének jelentése A bejelentő lapot (papíralapú vagy elektronikus) az egészségügyi szolgáltató részére biztosítani kell. tárolása. a kivizsgálás adatainak feldolgozásáért és az eredmények jelentéséért. . A hiányzó adatokat utólag meg kell külde ni. mulasztások hátterében szakmai ismeretek hiánya áll. úgy az oltásokat végző egészségügyi szolgáltató dolgozóina k oktatása ajánlott.  a hűtőhőmérséklet napi kétszeri dokumentálására.  a lakosság tájékoztatása.  áramkimaradás esetén az eljárás gyakorlatra. Felügyelet A felügyeletnek az oltóanyag szállítása. a hűtőlánc folytonos ságára. oldószer megfelelő tárolására.26 Epinfo Megyei intézkedések  kivizsgálás és adatgyűjtés.  az oltóanyag szállításának feltételeire. tű) megfelelő tárolására. szükség esetén részt vesz a kivizsgálásban és közreműködik az adatok elemzésének és az eredmények kiértékelésének folyamatában.  a felügyelet megerősítése. illetve alkalmazása során bekövetkezett mulasztások feltárására kell kiterjednie:  az oltóanyag. A bejelentést követően a megyei intézet járványügyi szakorvosa felelős az esemény kivizsgálásáért. Az enyhe események halmozódásai figyelemfelkeltőek lehetnek. elvégzi az országos szintű elemzést és értékelését rendszeresen közzéteszi. e zért felügyeletük és kivizsgálásuk szükséges. Az Országos Epidemiológiai Központ OKNE Bizottsága felügyeli és irányítja e tevékenységet.

szülő. .Epinfo 27 Tájékoztatás A területen dolgozó munkatársakat tájékoztatni kell az adatfeldolgozás eredményéről. A kivizsgálást végző járványügyi szakorvos a kivizsgálás eredményéről írásban értesíti a bejelentés megküldőjét (orvos. oltott). Ha a bejelentő orvos. a kivizsgálás eredményéről az érintettet (szülő vagy nagykorú) tájékoztatnia kell.

 a súlyos események száma. A gyorsaság. valamint a bejelentések időszerűségét. oltási hiba.  a gyorsaság.és kivizs- gáló lapok adatait. A kiértékelés indikátorai megegyeznek a járványügyi surveillance-ok hatékonyságának indikátoraival.  az évente bejelentett halmozódások száma.  az évente bejelentett események száma oltóanyag szerint/gyártási tétel szerint. ezek teljességét és pontosságát. A regionális epidemiológus feladata a tevékenység rendszeres kiértékelése és az egészségügyi szolgáltató munkatársainak tájékoztatása az oltást követő nemkívánatos események aktuális.  a megtett intézkedések megfelelőssége további oltási hibák megelőzésére. teljessége és pontossága Ajánlatos rendszeresen (pl. és rendszeresen (negyedévente) kiértékelik.28 Epinfo 5. . amellyel az esemény bejelentését követően a kivizsgálás elkezdődik Az esemény felderítését követően ez irányelvben leírtaknak megfelelően megtörtént-e a bejelentés? Az esemény bejelentését követően (48 órán belül) a leírtaknak megfelelően elkezdődött-e a kivizsgálás? A megtett intézkedések megfelelősége további oltási technikai hibák megelőzésére A kivizsgáló lapok. valamint ezek teljesítésének időpontját (milyen intézkedések kerültek elrendelésre és mikor. továbbá hogy ezek teljesítése megtörtént -e).  az évente bejelentett események száma diagnózis szerint. illetve éves adatairól és eredményeiről. és a leíró jelentések alapján ellenőrizni kell az elrendelt intézkedéseket.  az események osztályozása a lehetséges kiváltó ok szerint (oltóanyaghoz kapcsolódó. teljessége és pontossága. amellyel az esemény bejelentését követően a kivizsgálás elkezdődik. ismeretlen). Éves jelentés A kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek intézetei összefoglaló éves jelentéseinek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  az évente bejelentett események száma (a beadott oltások számához viszonyítva).  a szokatlan események száma. negyedévente) kiértékelni a bejelentő. A kiértékelés menete A bejelentések időszerűsége. A TEVÉKENYSÉG KIÉRTÉKELÉSE Az illetékes megyei és kerületi/járási népegészségügyi intézetek az illetékességi területükön folyó oltást követő nemkívánatos eseményeket felügyelik. véletlenül egybeeső. Ezek az alábbiak:  a bejelentések időszerűsége.

vagy 4-75 napon belül az OPV oltott személlyel való kontaktust követően jelentkezik és a neurológiai bántalom a tünetek megjelenésétől számítva 60 napig fennáll vagy halállal végződik. ahol az oltás történt (főleg axillarisan). OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK Akut flaccid paralízis (hevenyen jelentkező petyhüdt bénulás) A. lázzal vagy láz nélkül Bakteriális felülfertőződés: A gyulladásos tünetek jelenléte a beolvadás tüneteivel vagy anélkül. vérnyomásingadozás). Megjegyzés: Magyarországon 2006 óta nem oltanak orális poliomyelitis vakcinával. enyhe reakciók azonban bejelentendők. és melyet egy vagy több kísér az alábbiak közül:  legközelebbi izület érintettségével jár (mozgáskorlátozottság. mely 4-30 napon belül az orális poliomyelitis (OPV) oltást követően.  kórházi ápolást igényel. külföldön kapott oltás után 30 napon belül előfordulhat . petyhüdt izombénulás. Súlyos helyi reakció Bőrpír. Guillain–Barré szindróma (GBS) Hevenyen kezdődő. A tünetek megjelenésekor mérsékelt érzészavar is kialakulhat.(a gennykeltő baktériumok jelenléte bizonyítható) Steril tályog: A gyulladásos tünetek hiánya (a gennykeltő baktériumok jelenléte nem bizonyítható) Lymphadenitis (nyirokcsomó gyulladás) lymphadenopathia (nyirokcsomó duzzanat/bántalom)  az oltás régiójában legalább egy darab. arrhythmia. B. gyakorta sipolyképződéssel járó nyirokcsomó. A folyamat mikrobiológiai vizsgálattal alátámasztható. minimum 1. A tömeges előfordulású. fájdalom)  3 vagy ennél több napig tart. ezek általában csekély fontosságúak és nem bejelentendők. ugyanazon az oldalon. gyorsan progrediáló. szimmetrikus. melléklet OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK ESETDEFINÍCIÓI Abscessus (tályog) az oltás helyén Fluktuáló vagy szuppuráló lézió (szövetkárosodás) jelenléte az oltás helyén.Epinfo 29 I. Oltáshoz társuló paralitikus poliomyelitis Hevenyen kezdődő petyhüdt izombénulás. Atipusos formában is . fájdalom és/vagy duzzanat. láz nélkül. mely az oltott végtagon a felkar vagy a comb egyharmadát meghaladja. mely leggyakrabban a BCG-oltás után 2-6 hónappal jelentkezik. areflexia. Ennél kisebb intenzitású helyi reakciók gyakran előfordulnak az oltás helyén. ascendáló. néha az autonom idegrendszer is érintett lehet (tachycardia. AZ IDEGRENDSZERT ÉRINTŐ.5 cm (egy felnőtt ujj szélességű) vagy ennél nagyobb nyirokcsomó vagy nyirokcsomó hygroma  Nyirokcsomó beolvadás.

jelentendő. etetési nehezítettség jellemző.  legalább egy napig tartó viselkedés zavar amelyet sem EEG. anyagcserezavar.  egy-négy napig tartó eszméletzavar. cerebelláris ataxia. változó tünettannal járó agyi működészavar. Az liquor vizsgálata a legfontosabb diagnosztikai eljárás. Encephalitis (agyvelőgyulladás) Szenzórium zavarral.30 Epinfo jelentkezhet. A meningitisek közül csak a serosus (liquorban főleg limfociták találhatók) meningitis esetén merülhet fel védőoltással való kapcsolat. Megnyílvánulási formái: . minden esetben kimutatható a liquor fehérje és/vagy a sejtszám emelkedése. A laboratóriumi eltérés. viselkedés változással és lázzal járó generalizált. A tünetek lehetnek elmosódottak vagy encephalitisre jellemzőek. sem liquor eltérés nem kísér. gyengített kórokozót tartalmazó vakcina adását követően 7 -15 napon belül jelentkező eseményt be kell jelenteni. hányás. Hevenyen kezdődő láz. a kórlefolyás az etiológia függvénye. meningiális izgalmi tünetek. Meningoencephalitis és meningoencephalomyelitis A meningitisre és az encephalitisre jellemző tünetek keverten észlelhetők (meningoencephalitis). vagy fokális görcsrohamokkal kísért neurológiai tünetegyüttes. a liquorban fehérje és sejtszám emelkedés. Minden GBS. Meningitis (agyhártyagyulladás) Jellemzői: heveny kezdet. mely az oltást követő 1 nap – 6 héten belül jelentkezik. tarkómerevség/meningiális izgalmi tünetek (Kernig/Brudzinski). alkohol vagy drog stb. keringészavar. tudatzavar vagy mozgászavar (pl. . illetve gerincvelői érintettségre utaló tünetek is jelentkeznek (meningoencephalomyelitis). fejfájás. Általában kevésbé hevenyen jelentkeznek a tünetek. fehérvérsejtek túlzott felszaporodása) mutat és/vagy a kórokozó kimutatható. A tünetek a gyulladás anatómiai lokalizációjától függnek. a beteg általános állapota. hányinger. ilyenkor a fő tünetek: szemidegbénulás.convulsio láz nélkül. Elölt kórokozót tartalmazó oltóanyaggal történő oltást követően 72 órán belül. láz. aluszékonyság. hirtelen jelentkező. azaz jelentős fehérje- emelkedés mellett nincs sejtszám-emelkedés. Csecsemő korban kifejezett irritabilitás. vagy élő. mely pleocytosis -t (hyperleukocytosis). jelentendő. Az oltástól független egyéb ok (pl. járásbizonytalanság). Az oltást követően 1-4 héten belül jelentkező encephalitis. A liquorban a sejt-fehérje disszociáció a jellemző. Encephalopathia (agy bármilyen rendellenessége) Oltással időben összefüggő. areflexia (Müller-Fisher szindróma).) kizárandó.

Epinfo 31 EGYÉB OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK Allergiás reakciók Az oltást követően 24 órán belül jelentkező egy vagy több tünet jelenléte az alábbiak közül:  bőrkiütések. 4°C (rectalisan mért) C. megfelelő beavatkozás nélkül halálos kimenetelű. Láz A. Enyhe láz: 38-38. súlyos kombinált immundefektus első jele lehet . nemegyszer a veleszületett. . gyógyulás csak az immunrendszer működésének helyreállításától (őssejt transzplantáció) remélhető. mely a keringés összeomlásához vezet. generalizált ödéma. duzzanat. Disszeminált BCG infekció A BCG oltást követően a disszeminált fertőzés 1-6 hónapon belül jelentkezik. 5°C (rectalisan mért) D. Hyperpyrexia: ≥40. lobosság nélkül. 9°C (rectalisan mért) B. Csak súlyos. Antituberkulotikumokra csak kevésbé reagál. könnyen elnyomható pulzus és a cyanosis. amely a belső szerveket. arcödéma. Meg nem határozott láz: nem ellenőrzött. azonnali (1 órán belül jelentkező) allergiás reakció. a végtagok izületeit érintő fájdalom. ritkábban a tüdőt is érintik. amely az oltást követően az első 2 órában jelentkezik. A keringés összeomlásának veszélyére utal a vérnyomásesés. A bőrön elszórva borsszemnyi.  ziháló légzés. A bőr és csontelváltoz ások biopsziás mintáiban kimutatható a Mycobacterium tuberculosis baktérium. de feltételezhetően jelen van a láz Csak a Hyperpyrexia jelentendő! Arthralgia (izületi fájdalom) Akutan jelentkező. bronchospasmus és laryngospasmus /gégeödémával vagy anélkül. és amelyet egy vagy több tünet jellemez az alábbiak közül:  ziháló légzés vagy bronchospasmus következtében fellépő felületes légzés. lépet. Magas láz: 39-40.  fej-nyak régióban lokalizált vagy generalizált ödéma Anaphylactoid reakció (akut túlérzékenység) Súlyosabb akut allergiás reakció. Átmeneti jellegű: 10 napnál rövidebb ideig tart.  egy vagy több bőrtünet megjelenése az alábbiak közül: urticaria. Tartós: 10 napnál tovább tart. a csontokban gócos felritkulások utalnak a kórokozó szóródására.  laryngospasmus /gégeödéma. veséket. a szapora. T limfocitákat is érintő immundefektusokban fordul elő. lencsényi göbcsék (tuberculoid). leginkább a májat. Anaphylaxiás shock Nagyon súlyos. Azonnali.

A kar és a váll állandó. az izomtónus elvesztése vagy csökkenése. Láztalan convulsio: normál testhőmérséklet mellett jelentkező generalizált görcs tevékenység. amit fokozódó izomgyengeség és izomsorva - dás követhet. legalább 3 órán át tartó folyamatos sírás. simogatás stb. mely az oltást követő 4 héten belül jelentkezik. Convulsio(görcsroham) Néhány perctől 15 percnél tovább tartó convulsiók.32 Epinfo Osteitis/Osteomyelitis (csontgyulladás. vállizületet ellátó idegek működési zavara. vagy a lázat megelőzően jelentkező generalizált görcs tevékenység. Minden egyéb súlyos és szokatlan esemény. kézbevétel. Perzisztens (folyamatos) csillapíthatatlan sírás Nyilvánvaló okkal nem magyarázható. csontvelő és a környező csont gyulladása) BCG-oltást követően (8-16 hónap a vakcinációt követően) vagy más oltás utáni bakteriális infekció révén (pl. purpura. suffusio) megjelenéséhez és/vagy vérzéshez vezethet. Az oltást követően 24 órán belül jelentkezik. fokális neurológiai tünetek vagy tünetcsoportok kísérete nélkül. Megjelenhet az oltott kar vagy az oltott karral ellentétes oldalon. gyakran igen súlyos fájdalma jellemzi. a kontaktusteremtés képességének elvesztése vagy csökkenése.kevesebb 50 000 vérlemezke/ml. Hipotóniás . és a felsorolásban nem szerepel. fertőzött tű) okozott csont-. Az oltást követően 3 hónapon belül jelentkezik.hiporeszponzív epizód (HHE) Tünetegyüttes. Brachialis neuritis A felső végtagot. és néha mindkét felső végtagot érinti. bejelentendő! . – nem befolyásolható. Lázas convulsio: 38°C-nál magasabb (rectalisan mért) láz mellett. mely a bőrtünetek (petechia. sikító (fej)hang kísér. melyet jellegzetes magas. szokásos módszerekkel – pl. csontvelőgyulladás. Thrombocytopenia A vérlemezkék számának kóros csökkenése . melyet az alábbiak jellemeznek: Az oltást követő első 24 (48) órán belül éber állapotban hirtelen jelentkező sápadtság vagy cyanosis.

3) NM rendelet írja elő. helység megye ir.(X.(VI.nn. Az oltás napján beadott oltások Az oltóanyag neve Gyártó Gyártási szám Lejárati idő Beadás helye és módja a.box@gyemszi.1.TAJ szám nélkül. c. Folytatás a következő oldalon . Kórházba utalás történt-e? igen nem 7.hh. Születési dátum: 2. TAJ számmal 24 órán belül küldendő) (Névkóddal. intézkedések): orvosi rendelő fekvőbeteg intézet lakás iskola orvosi rendelő tanácsadó oltópont szociális/idősek otthona egyéb 5. Neme: 4. 450. Az oltás helyszíne: alapján. melléklet BEJELENTŐ LAP Oltást követő nemkívánatos események A bejelentést a 30/2009.sz.) EüM rendelettel módosított 18 /1998. b. időtartam. Oltás dátuma: időpont: 8. Oltott életkora: 3. óó:pp 9.: ( ) ________________________ 1. d. Pf. éééé.hh. 5.: ( ) Bejelentő e-mail címe: Tel. helység megye Tel. helység megye Tel. Esemény dátuma: időpont: éééé. neve/címe: az oltást végző): Lakcíme: ir.14.sz.nn.nn.nn. Címzett: Címzett: GYEMSZI-OGYI Területileg illetékes Kerületi/Járási 1372 Budapest. 24 órán belül küldendő) Az oltott neve: Az oltást végző neve: Bejelentő (név): TAJ: Felelős orvos: oltóorvos észlelő gyártó egyéb Intézmény/Szolgáltató Cím (amennyiben nem a beteg v.: ( ) ir. Az esemény típusa (tünetek leírása az OKNE esetdefiníciói 6. Kitöltés dátuma: F N éééé. Népegészségügyi Intézet Fax: 06-1-886-94-72 e-mail: adr.hh.hh. Epinfo 33 II.hu (Teljes névvel.sz. óó:pp éééé.

számú pont itt folytatható. akkor az esemény leírása___________________________________________________ Az esetet be kell jelenteni akkor is. Terhes-e? Igen Nem Nem ismert Ha igen. akkor mennyi idős a terhesség az oltás időpontjában ________ 11. ha nem minden adat áll még rendelkezésre Az 5. A jelenlegi panaszon kívül más ok miatt orvosi kezelés alatt áll-e? Igen Nem Nem ismert a kezelés leírása ____________________________________________________ az alapbetegséggel összefüggésbe hozható -e a beteg jelenlegi állapota Igen Nem 12. . 34 Epinfo Az oltott: 10. Korábban előfordult-e oltást követő nemkívánatos esemény? Igen Nem Nem ismert Ha igen.

b.antsz. születési rendellenesség. 5. boncolási jegyzőkönyv csatolandó. Oltott életkora: 3. Neme: 4. Oltóanyag beszerzés 13. melléklet KIVIZSGÁLÓ LAP (1.sz.sz. F N éééé. kórházi ellátás ( nap)* elhalálozás (dátum: )éééé.nn.nn. helység megye ir. Bejelentés száma: Telefonszám: 06-1-476-1381 Beérkezés dátuma: Fax: 06-1-476-1226 E-mail: okne@oek. Az esemény típusa (tünetek leírása. Egyéb gyógyszeres orvosi rendelő lakás módja kezelés fekvőbeteg intézet oltópont központi iskola orvosi rendelő tanácsadó. Betegség az oltás idején (leírás) 15. c. Intézmény/Szolgáltató az oltást végző): Lakcíme: neve/címe: ir. neurológiai. Esemény dátum: időpont: éééé. A 7.nn. b. oldal) Oltást követő nemkívánatos események Országos Epidemiológiai Központ Az OEK tölti ki 1097 Budapest.hh. Az oltás helyszíne: 12.hh. időtartama. Az oltás napján beadott oltások Oltás Korábbi Az oltóanyag neve Gyártó Gyártási szám Lej. idő helye és módja oltások száma a. 11.hh. pont kiegészítése szükséges . Születési dátum: 2. helység megye Tel.nn. helység megye Tel. óó:pp éééé. Az esemény kimenetele: * kórházi ellátás esetén zárójelentés/ambuláns lap.hu A beteg neve: Az oltást végző neve: A kivizsgálást végezte (név): TAJ: Felelős orvos: Cím (amennyiben nem a beteg v. Korábbi oltási reakciók Típusa Életkor Oltóanyag Oltási sorozat száma oltott testvér * az eset lezárásához az 5. intézkedések): 6. Albert Flórián út 2-6. mezőben feltüntetett dátumot megelőző 4 héten belül beadott oltások Az oltóanyag neve Gyártó Gyártási szám Helye és módja Dátuma Korábbi oltások száma a.hh. gyógyszertári szociális/idősek otthona egyéb egyéb 14. Kitöltés dátum: éééé. Oltás dátum: időpont: 8. Diagnosztizált allergia.: ( ) 1.nn.: ( ) Tel.: ( ) ir. sérült immunitás. Epinfo 35 III. egyéb betegség: 16.* egészségkárosodás egyéb követés folyamatban 7.sz. 10. gyógyult elhalálozáskor.hh. óó:pp 9.

Albert Flórián út 2-6. A vakcina feloldása és felhasználása között eltelt idő (liofilizált vakcina) nap óra leírás 29. A hűtőben tárolt egyéb anyagok más gyógyszer lejárt/ leselejtezett oltóanyag oldószer élelmiszer egyéb (leírás) 26. Későbbi védőoltásokra vonatkozó ajánlás. Esemény leirása. 18. Szállítás módja 19. A hőmérséklet monitorozása/dokumentálása 2-3 C° 7-8 C° naponta 2x naponta 1x 4-6 C° nem megfelelő nem rendszeres leírás hétvégi monitorozás leírása 22. Oldószer használata 27.antsz. folytatható -e az oltás ugyanezzel az oltóanyaggal? Igen Nem igen. Az oltóanyag szállításának időpontja az o ltás helyszínére: dátum: éééé. leírás 25. Vakcina feloldása megfelelő nem megfelelő megfelelő nem megfelelő leírás leírás 28. Tű/fecskendő használata megfelelő nem megfelelő megfelelő nem megfelelő leírás leírás 31. Került-e lefagyasztásra vagy felmelegedésre a vakcina igen nem Ha igen. Beérkezés dátuma: Telefonszám: 06-1-476-1381 Fax: 06-1-476-1226 E-mail: okne@oek. Hőmérő működőképes 23.hh. összefüggés megállapitása: Összefüggés van . A vakcina tárolása lejárat szerinti igen nem elrendezésben típusa (megnevezés) igen nem 24. értékelése. Tárolási hőmérséklet 21. pl. fokozott elővigyázatossággal (pl. 36 Epinfo KIVIZSGÁLÓ LAP (2. Tű/ fecskendő tárolása 30.nn.hu 17. oldal) Oltást követő nemkívánatos események Az OEK tölti ki Országos Epidemiológiai Központ Bejelentés száma: 1097 Budapest. Valószínű Lehetséges Nem valószínű Összefüggés nincs Nincs elég adat Oltási baleset 32. kórházi körülmények között) . Szállítási hőmérséklet hűtőkocsi hűtőláda megfelelő (2-8 C°) nincs adat környezeti hőmérséklet egyéb nem megfelelő leírás leírás 20.

Visszajelzés a bejelentőnek Megtörtént Nem történt meg Egyéb megjegyzések: Minden hiányzó adatot utólag meg kell küldeni . . Az esetet ki kell vizsgálni akkor is. ha TAJ nem áll rendelkezésre. Epinfo 37 33.

...................... Tünete Oltóa ény ázi Kime Név Lakcím Oltó orvos Szüle k Bejele Kivizs sz Oltás nyag típus ápol netel á tés megjele ntés gálás a ás m nése . 38 Epinfo IV................ S Dátumok (év/hónap/nap) or Esem Kórh ....... melléklet Az oltást követő nemkívánatos események táblázatos nyilvántartása Helység……………………………………………Jelentési időszak: ………………………………......

vagy más súlyos és szokatlan esemény. Lymphadenopathia hónapon belül megjelenő Disszeminált BCG infekció Osteitis/osteomyelitis Az oltást követő 4-6 héten belül Guillain . melléklet IDŐBENI ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK MEGJELENÉSE ÉS AZ OLTÁS KÖZÖTT Az oltást követő 24 órán belül Anaphylactoid reakció (akut túlérzékenység) megjelenő Anaphylaxiás shock Csillapíthatatlan sírás Hipotóniás . megjelenő 4-75 nap a kontaktok esetén) Brachialis neuritis (2-28 nap tetanusz komponenst tartalmazó oltást követően) Thrombocytopenia (15-30 nap MMR-oltás után) A BCG-oltást követően 1 és 12 Lymphadenitis.6-15 nap MMR-oltást követően . Epinfo 39 V.Barré szindróma (6 héten belül) megjelenő Encephalitis Meningitis Nincs időkorlát Bármely halállal végződő vagy a beteg kórházi ápolását szükségessé tevő.hiporeszponzív epizód (HHE) Az oltást követő 5 napon belül Súlyos helyi reakció megjelenő Abscessus az oltás helyén Az oltást követő 15 napon belül Convulsio.0-2 nap DTP-oltást követően Encephalopathia .0-3 nap DTP-oltást követően .6-12 nap MMR-oltást követően . mely az oltással kap- csolatba hozható. ideértve a lázas formát is megjelenő . .Hiperpirexia Az oltást követő 3 hónapon belül Akut flaccid paralízis (OPV: 4-30 nap.

A diagnosztikus célú lumbalpunctió az esetek többségében a panaszokat is megszűnteti. immunglobulin.kezelés eredménytelen. Hipotóniás . Brachialis neuritis Szimptomatikus kezelés. Igazolt progresszív agyödéma esetén agynyomáscsökkentés (Mannisol. Meningitis Amennyiben a bakteriális meningitis gyanúja kizárható csak tüneti kezelés. légzési és keringési zavar esetén intenzív osztályos kezelés. társuló paralitikus poliomyelitis) Allergiás reakció Antihisztaminok. 3-5 napos szteroid kezelés). drénezés (a sebváladék elvezetése). Lázas convulsio esetén lázcsillapító adása és hűtés (hidegvizes borogatás ajánlott). ill. Encephalopathia Nincs specifikus kezelés. Arthralgia Magától gyógyuló.antibiotikumok instillatioja (befecskendezése). Bakteriális felülfertőződés esetén antibiotikum -kezelés. Guillain-Barré szindróma Progrediáló esetben plasmaferesis vagy nagy dózisú iv. Lymphadenitis Hónapokig eltarthat a spontán gyógyulás. . bőrléziók (a szuppuratív Lymphadenitis-t hiányában nem ajánlott a kezelés.hiporeszponzív Nem igényel specifikus kezelést. melléklet OLTÁST KÖVETŐ NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK KEZELÉSE OKNE Kezelés Abscessus az oltás helyén Incisio (műtéti bemetszés). protokoll szerint. tüneti kezelés. Disszeminált BCG infekció Antituberkulotikumok (kombinált kezelés szükséges) Alapimmundefektus kivizsgálása. Akut flaccid paralízis (Oltáshoz Nincs specifikus kezelés. folyadékpótlás. Tartós szteroid kezelés általában nem indokolt. tüneti kezelés.40 Epinfo VI. illetve helyi antibiotikum-kezelés . Convulsio A tünetek maguktól megoldódnak. Az általánosan alkalmazott antibiotikum . ismételt görcsök. gyógyítása Encephalitis Tüneti kezelés. epizód A tünetek maguktól megoldódnak. Anafilaktoid Anaphylactoid Antiallergikumok. kalcium. reakció (akut túlérzékenység) Anaphylaxiás shock Adrenalin injekció. analgetikumok. analgetikumok. Mályülő tudatzavar. is beleértve) Amennyiben a bőrléziók jelen vannak ajánlott a műtéti bemetszés és a sebváladék elvezetése.

immunglobulin adása indokolt. Ritka kivételtől eltekintve sebészi feltárásra is szükség van. Súlyos helyi reakció Néhány nap vagy héten belül spontán m egoldódik. Antibiotikumok adása helytelen Toxikus Sürgős kórházba utalás és parenterális antibiotikum shock szindróma kezelés (hemokultúra levétele után). sírás Analgetikumok adása segíthet. illetve Streptococcus ellen hatékony készítmény adandó. 20. infúzió adása szükséges. . Perzisztens csillapíthatatlan Általában egy napon belül megoldódik. Szimptomatikus kezelés ajánlott. a csontokba jól penetráló antibiotikum(ok) választása.v. Empirikus terápiában Staphylococcus. Alkalmanként a Thrombocytopenia szteroid-kezelésre vagy a thrombocyták pótlására szükség lehet.Epinfo 41 Osteitis/Osteomyelitis BCG oltással összefüggő esetben antituberkulotikum kombinációk.000 alatti thrombocyta-szám manifeszt vérzések esetén nagy dózisú i. Általában enyhe és spontán gyógyul. Egyéb védőoltással kapcsolatos fertőzés (sterilitási szabályok be nem tartása!) a hemokultúra és/vagy a csontbiopszia eredményére támaszkodó célzott.

fecskendő Abscessus.42 Epinfo VII. tárolás Helyi reakciók a lefagyasztás következtében. hatáscsökkenés. izom Nem megfelelő felrázás relaxáció. beadott injekció nervus ischiadicus/sciaticus sérülése. Sérült csomagolású tű. Nem megfelelő szállítás. Alkalmazási hibák: . vagy mással oldott oltóanyag . Lejárt szavatosságú tű. Gyógyszer hozzáadás Immunológiai hatás elmaradhat. infekció. Az ellenjavallatok mellőzése Elkerülhető súlyos reakciók. szepszis. Rossz helyre. Nem megfelelő oldószer A gyógyszer hatása érvényesül: pl. fecskendő vérrel terjedő vírusok átvitele (HIV.nem. hepatitis B. szisztémás infekció. Nem megfelelő bőrfertőtlenítés Helyi reakciók.lejárt oltóanyag . melléklet OLTÁSI TECHNIKAI HIBÁK Oltási technikai hiba Oltást követő nemkívánatos esemény típusa Nem megfelelően sterilizált tű. felhasználása Kontaminált oltóanyag Rekonstituált oltóanyag újrafelhasználása Nem megfelelő rekonstitució Helyi reakció vagy abscessus a nem megfelelő felrázás miatt. nem megfelelő módon Helyi reakciók. abscessus. inzulinhatás. Infekció. fecskendő hepatitis C).

Gyáli út 2-6. Gyáli út 2-6. Telefon: 06-1-476-1109 E-mail: brachmann. Kulcsár Andrea védőoltási szaktanácsadó Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézete Telefon: 06-1-455-8100/8363 E-mail: andrea. Telefon: 06-1-476-1295 E-mail: farkas. főtanácsos Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest. Kovács Julianna házi gyermekorvos.hu .julianna@invitel. Telefon: 06-1-476-1381 E-mail: bartha. Gyáli út 2-6.antsz.hu dr.Epinfo 43 A közreműködők elérhetőségei Dr. Gyáli út 2-6. Telefon: 06-62-288-452 E-mail: kovacs. Honvéd u.hu dr. Jelenik Zsuzsanna infektológus főorvos Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest.antsz. főtanácsos Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest.antsz.kalman@oek.zsuzsa@oek.hu Dr.hu Brachmann Krisztina osztályvezető helyettes. Telefon: 06-1-476-1364 E-mail: jelenik. 2.zsolt@oek. főtanácsos Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest. Békési Zsuzsanna szakgyógyszerész Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest.antsz. Farkas Zsolt gyógyszerész .hu Dr. Gyáli út 2-6. Bartha Kálmán biológus. országos szakfelügyelő 6795 Bordány.antsz.krisztina@oek.zsuzsanna@oek. Telefon: 06-1-476-1381 E-mail: bekesi.hu Dr.kulcsar@laszlokorhaz.

Gyáli út 2-6. Pauliny Zsuzsanna osztályvezető.hu . főtanácsos Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest. dr.44 Epinfo Dr.hu Dr. Tímár László Immunológus.antsz. Telefon: 06-1-476-1194 E-mail: melles.zsuzsanna@oek. Gyáli út 2-6.antsz.zsofia@ogyei. infektológus E-mail: timar@laszlokorhaz.hu Dr.hu Prof. Telefon: 06-1-476-1381 E-mail: pauliny.marta@oek. Melles Márta főigazgató főorvos Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest. Mészner Zsófia főigazgató főorvos (OGYEI) védőoltási szaktanácsadó Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézete Telefon: 06-1-455-8100/8363 E-mail: meszner.