Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 012
Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II.a.
m0 = µ / N A
Rezultat final: m0 ≅ 4 ,65 ⋅ 10 −26 kg
b.
ρ1 = m1 / V
p1V = m1 RT / µ
Rezultat final: ρ1 ≅ 1,68 kg / m 3
c.
∆m = m1 − m 2
pV = m 2 R(T + ∆T ) / µ
Rezultat final: ∆m ≅ 0 ,67 g
d.
N2 = ν 2 N A
ν 2 = m2 / µ
Rezultat final: N 2 ≅ 5 ,78 ⋅ 10 22 molecule