IV.

AUDITUL FINANCIAR
VERIFICAREA ŞI CERTIFICAREA
BILANŢULUI CONTABIL

I. Principii şi reguli cu caracter general:
1. Auditul financiar – concept, tipuri de audit financiar.
2. Imaginea fidelă; criterii de apreciere.
3. Riscurile în auditul financiar.
4. Pragul de semnificaţie; definiţie, rol.
5. Normele de referinţă în auditul financiar.
6. Asemănări şi deosebiri între auditul financiar şi controlul
financiar.
II. Misiunea de bază în auditul financiar: verificarea şi
certificarea situaţiilor financiare:
1. Auditul statutar: definiţie, rol şi obiective.
2. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit pentru verificarea
şi certificarea situaţiilor financiare.
3. Faza iniţială:
 acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit;
 orientarea şi planificarea lucrărilor de audit;
 planul de misiune.
4. Faza executării:
 aprecierea controlului intern;
 controlul conturilor;
 examenul situaţiilor financiare.
5. Faza concluziilor:
 evenimente posterioare închiderii exerciţiului;
 chestionarul sfârşitului lucrărilor;

Misiuni de compilare a informaţiilor financiare.  scrisoare de afirmare. Organizarea şi exercitarea auditului în România. Organisme naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul auditului financiar. X. Normele de comportament în auditul financiar: 1. 7. IV. 4. Misiuni speciale de audit. Misiuni de examen limitat al situaţiilor financiare. 6. Activităţi incompatibile cu practicarea de independenţă a auditului. VIII. Raportul de audit:  rol.  nota de sinteză. 3. VII. Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite. Documentarea lucrărilor de audit: dosarul exerciţiului şi dosarul permanent. 2. 3. .  tipuri de opinie. IX. Controlul de calitate al serviciilor de audit. III. 5. Principii fundamentale. VI.  modele ale raportului de audit.  situaţii care conduc la formarea unei alte opinii decât opinia fără rezerve. Misiuni speciale şi misiuni conexe de audit: 1. 2. Standardele internaţionale de audit.  conţinut şi structură. Examenul informaţiilor financiare previzionale. Independenţa în audit. Directiva a VIII-a europeană privind auditul statutar.

9. Ediţia a VII-a. 75/1999 privind activitatea de Audit financiar. Pitulice Mihai – Studii de caz privind auditul public intern. Ghiţă Marcel – Control fiscal şi auditul financiar. exerciţii. Ed. Ed.Bucureşti. Bucureşti. 2002. Florea Ion. 31/1990. 2. cu modificările şi completările ulterioare. 2005. Economică. Ed. Toma Marin – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi. CECCAR. CECCAR. CECCAR. 42/1995. . aprobată prin Legea nr. CECCAR. Bucureşti. 12. 6. Boulescu Mircea. Ed. 10. Ioanăş Corina – Auditul în instituţiile publice . Berheci Maria – Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar. CECCAR.2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. Bucureşti. 2006. CECCAR. Bucureşti. 2005. Culegere de Teste grilă. revăzută şi adăugită. 7. Florea Radu. 5. CECCAR. Legea societăţilor comerciale nr. 133/19. Macovei Corina Ionela. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Bucureşti. 3. Chiţu-Gisberto Alberta. 2003. Bucureşti. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. 11. Mareş Valerică. CECCAR. Legea nr.BIBLIOGRAFIE 1. 2005.2002. 230/5. Mareş Valerică – Auditul performanţei finanţelor publice. Chiţu Andrei. cu modificările şi completările ulterioare. 4. Chiţu-Gisberto Alberta. Ed. întrebări şi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Ordonanţa Guvernului nr. 2001. Ed. 8. Ed. Bucureşti. Bucureşti.03. Ghiţă Marcel. Stoian Ana şi Ţurlea Eugen – Auditul financiar–contabil. publicată în Monitorul Oficial al României nr. Ed.04. 2005. Ed. 2002.

7. Sinteza diagnosticelor evaluării întreprinderilor. Evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilităţi actualizate (cash-flow). 13. mod de determinare. obiective. Abordarea prin patrimoniu în evaluarea întreprinderii. bilanţul economic – instrument de calcul pentru evaluarea întreprinderii. tehnologic şi de exploatare. EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1. 11. mijloace de realizare. 8. . necesitatea şi esenţa evaluării economice şi financiare a întreprinderii. Diagnosticul de evaluare: juridic. 9. valoare justă şi valoare de piaţă. procedee de lucru. Definiţia. caracteristici. 10. management şi resurse umane. Metodologia determinării activului net corijat al unei întreprinderi. Relaţia valoare contabilă. comercial. 15. rolul şi utilitatea ei. 4. administrative şi cele bazate pe expertiză şi diagnostic. definiţii. Clasificarea evaluărilor. 3. diferenţele dintre evaluările contabile. tehnici de actualizare şi de capitalizare. Componentele fundamentale ale evaluării întreprinderii: activul net corijat şi capacitatea beneficiară. Abordarea combinată în evaluarea unei întreprinderi: patrimoniu şi contabilitate. Metode de determinare a ratei de actualizare. Rolul diagnosticului financiar-contabil în evaluarea economică şi financiară a întreprinderii. organizare. 14. 6. Bilanţul contabil – punct de pornire în evaluarea întreprinderii. Metodologia determinării capacităţii beneficiare a unei întreprinderi. Abordarea pe baza performanţelor în evaluarea întreprinderii. V. tehnic. 12. 5. 2.

CECCAR. Bucureşti. Metode de evaluare a întreprinderilor în dificultate. CECCAR. Ed. Bucureşti. 2005. Bucureşti. 3. Regulile de conduită profesională în activitatea de evaluare a întreprinderii. 2005. Toma Marin . Toma Marin – Iniţiere în evaluarea întreprinderii.16. 18. reeditată în 2005. Ed. revăzută şi adăugită. CECCAR. CECCAR. Ed. exerciţii. Bucureşti. Cartea expertului evaluator. 4. Ed. 2006. Malciu Liliana – Recunoaştere. Ediţia a II- a. Structura raportului de evaluare. evaluare şi estimare în contabilitatea internaţională. . 17. întrebări şi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Bucureşti. CECCAR. Feleagă Niculae. Ediţia a VII-a. 5. Ed. 2. Culegere de Teste grilă. BIBLIOGRAFIE: 1. 2005.Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune şi lichidare.

. Răspunderea: disciplinară. . Controlul financiar propriu: Controlul financiar de gestiune: obiective. controlul total şi prin sondaj). exercitarea controlului. procedee şi tehnici de control financiar (studiu general prealabil. valorificarea constatărilor controlului financiar de stat. Stabilirea răspunderilor ca modalitate de finalizare a controlului financiar. contravenţională. VI. Obiectul şi formele controlului financiar. Metode de exercitare a controlului financiar: . controlul faptic. . . . Organizarea. actele de control financiar de stat. . Procedura de exercitare. 4. Sistemul metodologic de control financiar. 5. controlul documentar contabil. actele de control financiar de gestiune. Controlul financiar fiscal exercitat de Ministerul Finanţelor Publice: . Controlul ulterior. Atribuţii jurisdicţionale. valorificarea constatărilor. organizarea şi atribuţiile. . Garda Financiară: organizare. CONTROL FINANCIAR 1. Conceptul de control financiar: . Curtea de Conturi: . atribuţii. 3. Controlul financiar – funcţia conducerii. Direcţia generală a controlului financiar de stat şi unităţile teritoriale. 2. personalul şi conducerea. materială şi penală. tehnici de exercitare. programarea şi organizarea activităţii de control financiar de stat. Obiectivele controlului financiar de stat.

Ordonanţa Guvernului nr. 1993. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. CECCAR. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Bucureşti. Bucureşti. 101/2005. şi Florea M. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 712/2003. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 8. cu modificările şi completările ulterioare.2003 privind organizarea Gărzii Financiare.10. 154/20. Eficient. aprobată prin Legea nr. 64/1999. 12/2004. – Control financiar. 269/2005. 91/02.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare.2005.BIBLIOGRAFIE: 1. aprobată prin Legea nr. 3. 7. 2000. 452/2005. Legea nr. 132/2004. 168/1999. precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 372/2004. 2. 91/02.. – Curtea de Conturi – tradiţie şi actualitate. 1. republicată în Monitorul Oficial al României nr. Ghiţă M. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. aprobată prin Legea nr.2003 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Ordonanţa Guvernului nr. Ed.10. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 6.. Ordonanţa Guvernului nr. Bucureşti. Hotărârea Guvernului nr. Expertconsult. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. publicată în Monitorul Oficial al României nr. – Control economico-financiar. Florea I. 10. Boulescu M.05. Boulescu M. 116/2000. . 9. 70/1997 privind controlul fiscal. Hotărârea Guvernului nr. 799/2003. 4. 1997. 5. republicată în Monitorul Oficial al României nr.

CECCAR. CECCAR. exerciţii. . 320/2003. 16.02. 2003. publicat în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ed. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. 299/1992. publicată în Monitorul Oficial al României nr. întrebări şi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Bucureşti. 130 bis/27. Popeangă Petre şi Popeangă Gabriel – Control financiar şi fiscal. Mareş Valerică. Bucureşti. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 13. 12.11. CECCAR. Ed. 2006. Boulescu Mircea. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Ghiţă Marcel – Control fiscal şi auditul financiar. 15. Ed. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. Culegere de Teste grilă. Ediţia a VII-a.2003. Bucureşti. revăzută şi adăugită. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. 14. 2004.