Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 013

Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a. Pentru
ν =m µ
Rezultatul final: ν = 2 moli
b. Pentru
pV = νRT
V = νRT p
Rezultatul final:
V ≅ 50 dm 3
c. Pentru
ν 1 = (p' V ) (2 RT )

ν 2 = (2 p' V ) (RT )
p' = (4 5 )p
Rezultatul final:
p' = 0 ,8 X 10 5 N / m 2
d. Pentru
ν 2 = 3 ,2 moli
Rezultatul final : creşte cu ∆ν = 1,2 moli